BlagodarniKanonPresvetojBogorodici

Otverzuustamoja i napolnjatsjaDuha i slovootrignuCaricjeMateri, i javljusjasvetlotorzestvuja i vospojuradujasjatojacudesa . (PresvjatajaBogorodicespasinas!) 2. HristovuknjiguodusevljenujuzapecatljenujutjaDuhom, velikiarhangel, Cistaja, zrja, vozglasaseti: "Radujsjaradostiprijatelisce, jejuzepramaternjajakljatvarazresisja..." PresvjatajaBogorodicespasinas! "...Adamovoispravljenije, radujsjaDjevoBogonevjesto, adovoumersvljenije, radujsjaVseneporocnaja, palatovsehCarja, radujsjaprestoleognjeniVsederzitelja." SlavaOtcu i SinuSvjatomuDuhu: "...Cvjeteneuvjadajemi, radujsjajedinaprozjabsaja jablokoblagovonoje, radujsjarodsajablagouhanije, jedinagoCarja. RadujsjaNeiskusobracnaja, mirovispasenije." I ninje i prisno i vovjekivjekovamin: "Cistotisokrovisce, radujsjajejuzeotpadenija nasegovostahom. RadujsjaslatkouhanikrineVladicice, vjernimblagouhajaj, kadiloblagovonoje i miromnogocjenoje...!"