Ulangkaji Penulisan Bahagian A

4 Mars

PENGENALAN
‡ KERTAS 2 (012) PENULISAN MENGANDUNGI 3 BAHAGIAN : BAHAGIAN A BAHAGIAN B BAHAGIAN C

 KOSA KATA KATA IMBUHAN / PENGGANDAAN / (PEMAJMUKAN) IDEA AYAT TANDA BACA/EJAAN PENGOLAHAN

.

PENGENALAN Terbahagi kepada tiga bahagian BAHAGIAN A Memindahkan maklumat / Mentafsir bahan grafik BAHAGIAN C Membuat ulasan BAHAGIAN B Menulis karangan .

UPSR (BAHASA MELAYU) FORMAT BAHARU MULAI 2005 PEMARKAHAN KERTAS 2 ( PENULISAN ) Bahagian A Bahagian B Bahagian C : 10 markah : 30 markah : 20 markah MARKAH PENUH : 60 MARKAH .

Mentafsir Bahan Grafik (Memindahkan maklumat dalam gambar) 10 markah Tiada had bilangan patah perkataan tetapi terhad kepada 5 ayat sahaja. Ayat berdasarkan bahan grafik yang diberikan .

Tunggal @ Bersiri Carta ‡ Contoh : Gambar Graf Tunggal Jadual Peta Pelan .APA ITU BAHAN GRAFIK ? ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Gambar .

Pastikan ayat yang dibina mengandungi subjek. Ini bermakna. Jika soalan bertajuk atau arahan khusus. 1. Kata kunci yang kedua ialah tentang . pastikan ayat dibina menjurus kepada tajuk gambar atau arahan khusus yang diberikan.‡ BAHAGIAN A (10 MARKAH) ± Baca dan fahami kehendak soalan atau arahan soalan. dan aktiviti-aktiviti . 2.Terdapat dua kata kunci bagi setiap soalan di atas. 3. Pertama ialah lima ayat . Tulis lima ayat lengkap tentang situasi dalam gambar di bawah. Calon mestilah membina ayat yang gramatis (struktur ayat yang betul) dan lengkap (kosa kata yang meluas). ± Calon mesti membaca soalan terlebih dahulu sebelum menjawab soalan. situasi . 4. predikat dan keterangan untuk mendapatkan markah cemerlang. Tulis lima ayat lengkap berdasarkan aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah. ± Kebiasaannya Soalan Bahagian A adalah seperti berikut : Tulis lima ayat lengkap tentang gambar di bawah. calon mestilah menulis hanya lima ayat dan tidak lebih. . Pastikan hanya lima ayat sahaja yang dibina dan dinasihatkan menulis nombor bagi setiap ayat. Jawapan calon adalah berdasarkan kehendak kunci soalan.

Biasanya mempunyai lebih daripada 5 isi dalam satu-satu gambar yang diberi. Bulatkan aktiviti atau perbuatan yang dilakukan di dalam gambar. 5. .LANGKAH UTAMA Aktiviti 1. tujuan. Ayat yang dibina dinasihatkan menulis nombor bagi setiap ayat. 3. Gambar yang mempunyai tajuk perlu mengikut tajuk yang diberi. Contoh: . Beri nama pada watak ( ada orang ). Hidupan lain seperti haiwan tidak diterima walaupun mempunyai kata kerja.tempat ).Burung itu bertenggek di atas dahan pokok. Keterangan Siapa? Buat apa? Mengapa? ( sebab. 4. 2.

Bina ayat berdasarkan kehendak soalan. . i.Buat lima ayat sahaja. .Maknanya calon dikehendaki menulis lima ayat tentang aktiviti yang melibatkan kata kata kerja sahaja. a. walaupun terdapat banyak maklumat dalam bahan grafik yang diberi.aktiviti yang terdapat dalam gambar . Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar / situasi di bawah. .Maknanya calon boleh membina apa saja perkara yang terdapat dalam bahan grafik.ii. - Boleh gunakan nama watak. . tidak kira sama ada melibatkan kata kerja atau situasi yang ada dalam bahan grafik yang diberi. tempat. tanda baca dan struktur ayat. atau apa saja yang sesuai asalkan ayatnya baik tanpa kesalahan ejaan.

Gambar di bawah menunjukkan aktiviti gotong-royong.iii.Maknanya calon mesti menulis ayat berhubungkait dengan segala aktiviti/perkara yang ada kaitan dengan gotong-royong yang terdapat dalam gambar tersebut. . - Ayat yang ditulis berfokus kepada aktiviti ataupun situasi yang terdapat dalam gambar sahaja. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gotong-royong tersebut. .

iv. . Tiga ayat daripada gambar pertama atau dua ayat daripada gambar pertama. pastikan ayat yang dibina seimbang.Kalau gambar bersiri. Dua ayat daripada gambar kedua atau tiga ayat daripada gambar kedua.

b. Membina ayat yang sesuai dengan gambar yang diberi. c. Bina ayat dengan menggunakan kosa kata yang sesuai dan menarik. d. Bagi mendapat markah penuh atau cemerlang dalam Bahagian A ini. Jangan bina ayat yang tiada kaitan dengan gambar dan arahan yang diberi. .5. Elakkan membina ayat yang mudah. anda seharusnya:a. Elakkan daripada membina ayat yang tersirat.

manakala. dan. supaya.APA YANG PERLU DITULIS INGAT 1. lalu. SIAPA/KATA KERJA 2. ‡ ‡ ‡ ‡ TULIS AYAT DALAM BENTUK AYAT MAJMUK.. sambil. hingga««««. APA 3. MANA/TUJUAN/OBJEK/ PERKARA. AYAT YANG DIBINA PERLU MENGANDUNGI KATA HUBUNG/ KATA SENDI/KATA BANTU YANG SESUAI. . dengan.

. KATA KERJA ± AKTIVITI ATAU PERBUATAN YANG DILAKUKAN. Ali««««««««««.Aminah. . mengecat.CARA MENULIS AYAT SIAPA .Menyapu.BERKAITAN DENGAN WATAK/PELAKU YANG TERDAPAT DALAM GAMBAR. mengikis««««««««« . . Seorang budak lelaki.

membersihkan kawasan«« . berus cat. di Taman Sains ««««««.di kawasan sekolah. sebatang berus cat.sebatang penyapu.penyapu.dengan riang gembira. pisau. .. MANA ± TEMPAT PERISTIWA/SUASANA DALAM GAMBAR.SIAPA KATA KERJA APA MANA/TUJUAN/ OBJEK/PERKARA APA ± OBJEK ATAU BENDA YANG DIPEGANG ATAU APA SAHAJA YANG BERKAITAN DENGAN GAMBAR.untuk menceriakan kawasan sekolah. . . «««««.««««« PERKARA ± PERLUASAN AYAT/KESAN/HASIL/PERASAAN. «««««««««««. . OBJEK ± BENDA YANG TERDAPAT ATAU YANG DIPEGANG. TUJUAN ± SEBAB DAN UNTUK APA. .

.GAMBAR DI BAWAH MENUNJUKKAN SUASANA DI SEBUAH HOSPITAL. TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANG SUASANA DI HOSPITAL TERSEBUT.

SIAPA KATA KERJA APA MANA/TUJUAN/ OBJEK/PERKARA .

Seorang jururawat sedang memegang dulang perubatan untuk membantu doktor yang bertugas. . Azhar dan Redzal berbual-bual dengan gembira bagi menghilangkan rasa bosan. Azhar dan Redzal berbual-bual gembira menghilangkan rasa bosan. Ahmad sedang berjalan menggunakan tongkat di wad hospital tersebut.SIAPA Ahmad KATA KERJA berjalan APA Mengguna-kan tongkat dulang perubatan MANA/TUJUAN/ OBJEK/PERKARA di wad hospital. Seorang jururawat memegang untuk membantu doktor yang bertugas.

 Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti. Cuba senaraikan aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar di atas. Bina ayat yang lengkap berdasarkan aktiviti yang diperolehi. .aktiviti yang terdapat dalam gambar.

Menjual ikan 3.I-ISI 1. Menyusun ikan 5. Tawar-menawar PENTING . Memotong daging 9. Membeli ikan 2. Menjual daging 8. Menimbang daging 10. Membungkus ikan 4. Memilih ikan/daging 11. Membeli daging 7. Membayar harga ikan 6.

3. Encik Wong menjual ikan di pasar tani untuk menambahkan pendapatan. Encik Wong memasukkan ikan-ikan yang telah dipilih oleh Puan Nora ke dalam beg plastik. Pembantu Pak Abu sedang menimbang hirisan daging dengan alat . Encik Maniam dan rakannya. Pak Abu memastikan pisau miliknya cukup tajam untuk memotong daging yang diminta oleh pelanggan tetapnya. 5. 4. 2.1. Puan Noni dan suaminya pergi ke pasar tani untuk membeli beberapa jenis ikan kesukaan mereka.

.

.2006 TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANG GAMBAR DI BAWAH.

TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANG PERSIAPAN TERSEBUT. .2007 GAMBAR DI BAWAH MENUNJUKKAN PERSIAPAN MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN.

2009 .

.

Ayat yang dibina tidak dapat dibaca dan ada yang tidak menepati soalan. Calon tidak mengenal pasti objek yang terdapat dalam gambar dengan tepat.KELEMAHAN-KELEMAHAN CALON KETIKA MENJAWAB SOALAN BAHAGIAN A 1. Calon tidak mengenal pasti aktiviti yang terdapat dalam gambar. 10. 8. 2. Tidak menggunakan kosa kata yang meluas semasa menulis ayat. 3. 5. 9. Ayat yang dibina tidak ada subjek atau orang. 7. . Calon tidak menggunakan maklumat yang diberi dengan baik. Ayat yang dibina terlalu ringkas dan banyak kesalahan struktur ayat. Ayat yang dibina tidak mengikut arahan khusus atau tidak mengikut tajuk gambar. Ayat yang dibina pendek dan tidak gramatis. Banyak kesalahan ejaan dan imbuhan dalam ayat yang dibina. 6. 4.

REHAT .

Nilai murni ‡ ‡ ‡ ‡ Kerjasama Tolong-menolong Sayang-menyayangi Baik hati .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful