P. 1
Biến bản hội thảo lập quy hoạch QLCTR huyện lần thứ III

Biến bản hội thảo lập quy hoạch QLCTR huyện lần thứ III

|Views: 290|Likes:
Published by WSSP_QuyNhon

More info:

Published by: WSSP_QuyNhon on Jul 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2015

pdf

text

original

BIÊN BẢN

HỘI THẢO LẬP QUY HOẠCH QLCTR HUYỆN LẦN THỨ III NGÀY 12-13/5/2011

MỤC LỤC
PHẦN I. THẢO LUẬN NHÓM................................................................................................................... 2 NHÓM HOÀI NHƠN............................................................................................................................ 2 NGÀY 1 (12/5/2011, 08:00 – 17:00)................................................................................................ 2 NGÀY 2 (13/5/2011, 08:00 – 12:00)................................................................................................ 6 NHÓM PHÙ MỸ.................................................................................................................................. 9 NGÀY 1 (12/5/2011, 08:00 – 17:00)................................................................................................ 9 NGÀY 2 (13/5/2011, 08:00 – 12:00).............................................................................................. 12 NHÓM AN NHƠN.............................................................................................................................. 15 NGÀY 1 (12/5/2011, 08:00 – 17:00).............................................................................................. 15 NGÀY 2 (13/5/2011, 08:00 – 12:00).............................................................................................. 19 NHÓM TÂY SƠN............................................................................................................................... 22 PHẦN 2. TRÌNH BÀY KẾT QUẢ THẢO LUẬN NHÓM, ĐÁNH GIÁ VÀ T ỔNG K ẾT ..................................... 24

1

PHẦN I. THẢO LUẬN NHÓM
NHÓM HOÀI NHƠN
NGÀY 1 (12/5/2011, 08:00 – 17:00)

Cán bộ thúc đẩy: Nguyễn Thúy Hà Thư ký: Trần Thị Bích Hà
I.

Quy hoạch QLCTR huyện Hoài Nhơn

I.1 Phần trình bày Người trình bày: Ông Hồ Xuân Cảnh Thời gian: 8g30 – 10g30, ngày 12/5/2011: Nội dung chính của bài trình bày:
-

Mục tiêu quản lý CTR:
• • • •

Giảm phát sinh chất thải; Tăng cường tái chế chất thải; Sử dụng chất thải không tái chế; Xử lý chất thải hợp vệ sinh và an toàn

-

Quy hoạch quản lý CTRSH đến năm 2025 Quy hoạch quản lý CTR công nghiệp Quy hoạch quản lý chất thải y tế nguy hại

I.2 Phần thảo luận 1. Ý kiến xã Tam Quan Bắc: Theo Mục tiêu 1, vào năm 2020, tất cả dân cư tại các thôn, xã, thị trấn cua Huyện sẽ được tiếp cận dịch vụ thu gom chất thải; Mục tiêu 2: vào 2020, tất cả chất thải từ các ngành công nghiệp nhỏ, vừa và lớn phải được vận chuyển đến (các) BCL được chính quyền Huyện phê duyệt. Theo đó, kế hoạch thực hiện vào năm 2020 là quá lâu ? Đại diện huyện trả lời: Quy hoạch QLCTR huyện dựa trên cơ sở Quy hoạch QLCTR của tỉnh Bình Định, đến năm 2015, 100% CTR sinh hoạt của TP Quy Nhơn, 70% CTR sinh hoạt của các đô thị khác sẽ được tiếp cận dịch vụ thu gom chất thải. Hiện nay, một số xã của Huyện thực hiện tốt việc thu gom chất thải, trong khi đó một số xã ở xa khu vực đô thị không thực hiện tốt việc thu gom chất thải, chủ yếu xả rác thải trong vườn nhà. Quy hoạch của huyện là dựa trên tình hình thực tế của các xã, đồng thời dựa trên nghiên cứu, số liệu của đơn vị tư vấn. Vì vậy, nếu có điều chỉnh quy hoạch, có thể mở rộng thời gian từ nay đến năm 2020. 2. Ý kiến của đại lý thu phí về phí thu gom: Trong bảng quy hoạch chưa có sự phân chia mức phí ? Việc thu phí tùy theo địa phương, hoàn cảnh mỗi hộ gia đình. Vì nếu các hộ nghèo không có khả năng tham gia dịch vụ thu gom, họ sẽ xả rác ra môi trường (biển, sông, ao, hồ, … ) càng gây ô nhiễm môi trường. Đại diện Công ty Nguyên Tín trả lời: Hiện nay toàn huyện chỉ có 2 Công ty thu gom rác thải, Công ty Nguyên Tín và HTX Bồng Sơn. HTX Bồng Sơn thu phí theo quy định của UBND
2

tỉnh (QĐ 23/2008); Công ty Nguyên Tín thu phí theo hình thức khoán cho các hộ dân cư, nhưng không được vượt mức quy định của UBND tỉnh. Hộ không kinh doanh: 10.000 đồng/ tháng; hộ kinh doanh: tùy theo rác thải quy định mức phí thu gom. Công ty mong muốn các tổ chức, đoàn thể vận động, nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn môi trường sạch. 3. Dịch vụ thu gom CTR chưa đề cập đến hiện tượng thu gom CTR, một số vấn đề phát sinh trong thu gom CTR, ví dụ đối với rác mảnh chai, rác động vật chết, phân động vật thì cách thức thu gom như thế nào để thuận tiện, đạt hiệu quả bảo vệ môi trường tốt nhất ? Đại diện Công ty Nguyên Tín trả lời: Người dân nên phân loại rác, ví dụ: rác mảnh chai (rác công nghiệp), thực hiện thu gom tại nguồn hoặc bán cho người thu mua ve chai; rác động vật chết, phân động vật (có nước thải) đặc biệt nguy hại đến môi trường… Người dân nên có trách nhiệm phân loại rác để tạo thuận lợi cho nhân viên thu gom rác và đạt hiệu quả bảo vệ môi trường tốt nhất. 4. Ý kiến của xã, huyện về chi phí vận hành: Toàn huyện chỉ có 2 công ty thu gom rác thải. Riêng Công ty Nguyên Tín có 2 xe ép rác. Trong trường hợp xe ép rác bị hư, công ty sử dụng xe ben để thu gom rác. Việc này gây ảnh hưởng đến môi trường nghiêm trọng vì rác tiết nước thải khi di chuyển trên đường. Kế hoạch dự phòng xe ép rác nên như thế nào ? Đại diện Công ty Nguyên Tín trả lời: phí thu gom rác phải theo quy định hiện hành thấp, không đủ trang trải chi phí vận hành. Mặc khác, Doanh nghiệp chỉ thu phí được 40% số hộ gia đình tham gia dịch vụ thu gom, nhưng trong thực tế có đến 80% hộ gia đình ở huyện sử dụng dịch vụ thu gom. Doanh nghiệp (DN) cũng không nhận được hỗ trợ, ưu đãi từ phía chính quyền. Tất cả các yếu tố trên làm cho DN gặp nhiều khó khăn trong đầu tư xe chuyên dụng. Tuy nhiên, DN cũng dự kiến sẽ mua thêm 2 xe ép rác trong năm 2012, mở rộng hoạt động thu gom rác tại 5 xã, nâng số xã tiếp cận dịch vụ thu gom rác lên 13 (trong tổng số 17 xã, thị trấn của huyện). II. Trung tâm tài nguyên rác II.1 Phần trình bày Người trình bày: Ông Lưu Đức Cường, Ông Jozef De Smet Thời gian trình bày: 10g45 -12g Nội dung chính của bài trình bày:
-

Chi phí quản lý CTR sinh hoạt Chi phí cho mỗi hộ gia đình Quản lý CTR sinh hoạt: Ước tính lượng rác, xử lý rác năm 2010 Phương pháp thu gom, phương pháp xử lý tại nguồn Các hoạt động hỗ trợ quản lý CTR Nhiệm vụ của Trung tâm tài nguyên rác Chiến lược quốc gia về quản lý CTR đến năm 2025

II.2 Phần thảo luận
1. Việc thành lập Trung tâm tài nguyên rác là thực sự cần thiết ? -

Đại diện xã, huyện trả lời: rất cần thiết. Khi cuộc sống được nâng cao thì nhận thức về môi trường càng cần được nâng cao. Việc thành lập Trung tâm tài nguyên rác nên ở cấp tỉnh trở lên.
3

-

Đại diện Công ty Nguyên Tín trả lời: rất cần thiết, nếu thành lập Trung tâm tài nguyên rác cấp huyện là cần thiết. Công ty sẵn sàng tham gia vào hoạt động của Trung tâm. Ông Lưu Đức Cường kết luận: nên thành lập Trung tâm ở cấp huyện, có thể thành lập Trung tâm cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc tại các huyện. TTTNR nhằm hỗ trợ cho tất cả ai tham gia vào việc thu gom rác thải, yêu thích công việc bảo vệ môi trường.
III. Nâng cao nhận thức thông qua 03 công nghệ

III.1 Phần trình bày Người trình bày: Ông Lê Hồ Nghiệm Thời gian trình bày: 13g30 -15g ngày 12/5/2011 Nội dung chính của bài trình bày:
-

Mục tiêu chương trình: tổng quát & cụ thể nhằm cải thiện chất lượng môi trường Giới thiệu sơ lược 03 công nghệ (thùng ủ vi sinh vật ưa nhiệt, thùng sinh học, ủ compost với tấm phủ toptex) và kết quả thực nghiệm ban đầu tại 04 huyện Nâng cao nhận thức thông qua 03 công nghệ

III.2 Phần thảo luận
1. Cảm nhận của các địa phương thông qua quá trình thực hiện 3 công nghệ (có khả thi

hay không ? có dễ thực hiện không ?) Xã Hoài Tân: Khả năng là thực hiện được nhưng việc thực hiện cần có kinh phí. Ngoài ra, cần có công tác truyền thông, tuyên truyền đến mọi người dân.
2. Sau khi trải qua giai đoạn thực nghiệm kiểm chứng tính hiệu quả, sẽ triển khai thí

điểm tại các địa phương (kinh phí có thể do BQLDA hỗ trợ phần lớn). Nếu 3 mô hình đạt hiệu quả cao, các địa phương có sẵn sàng đối ứng một phần kinh phí để người dân thực hiện ? Đại diện huyện: 3 công nghệ này đều hiệu quả, quan trọng là việc áp dụng mỗi công nghệ cho từng khu vực sao cho hiệu quả, ví dụ như khu dân cư đông đúc thì áp dụng thùng ủ sinh vật; khu vực ít dân, đất rộng thì sử dụng tấm phủ toptex. Nguồn kinh phí tùy teo từng địa phương, trong giai đoạn thí điểm, huyện có khả năng hỗ trợ. Sau năm 2014, địa phương phải có nguồn kinh phí bảo vệ môi trường (trích từ kinh phí sự nghiệp môi trường).
3. Sau năm 2014, khi dự án kết thúc, các địa phương có tiếp tục tuyên truyền và hỗ trợ

người dân để thực hiện mô hình này ? Đại diện xã, huyện: Vấn đề môi trường hiện nay là vấn đề cần quan tâm của toàn xã hội. Huyện sẽ cố gắng tiếp tục công tác vận động, tuyên truyền người dân thực hiện các mô hình này. Các xã muốn thực hiện phải xin kinh phí từ huyện.
4. Hình thức truyền thông nào phù hợp để cộng đồng tiếp cận với các thông tin một cách

nhanh chóng và chính xác nhất ? Đại diện xã, huyện trả lời: Cho tham quan các mô hình thí điểm; tập trung dân để tập huấn kỹ thuật; thông qua trung tâm giáo dục truyền thông của xã, huyện tổ chức họp dân, giới thiệu các mô hình đến với từng hộ gia đình.
5. Đề xuất khu vực thí điểm ? -

Chợ xã Hoài Hương: ủ phân vi sinh với tấm ủ top tex Thị trần Bồng Sơn: thùng ủ vi sinh vật ưa nhiệt
4

-

Xã Hoài Mỹ: thùng sinh học

IV. Thành lập nhóm quản lý CTR huyện

IV.1 Phần trình bày Người trình bày: Ông Trần Đình Luân Thời gian trình bày: 15g15 -16g 20 ngày 12/5/2011 Nội dung chính của bài trình bày:
-

Đặt vấn đề: Làm thế nào các huyện có thể cải thiện quản lý CTR trong việc giải quyết năng lực và hoạt động của các cơ quan chính liên quan Tìm hiểu Nhóm quản lý CTR (là gì, tại sao, làm gì, ai …)

IV.2 Phần thảo luận
1. Có cần thiết thành lập nhóm QLCTR huyện không ?

Phòng kinh tế huyện: rất cần thiết, việc thành lập nhóm QLCTR huyện nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc giảm thiểu rác thải. Thị trấn Tam Quan: để thành lập nhóm QLCTR huyện cần phải có kế hoạch lịch trình cụ thể, cán bộ chuyên môn, phối hợp với các hội đoàn thể. Xã Hoài Châu Bắc: rất cần thiết. Hiện nay cán bộ của xã, huyện kiêm nhiệm rất nhiều việc, để thành lập nhóm QLCTR huyện cần phải có cán bộ chuyên trách. Phải kể đến kinh phí hoạt động của nhóm này khi dự án kết thúc.
2. Ý kiến về thành viên tham gia nhóm QLCTR ?

PCT huyện: về mặt quản lý Nhà nước, chức năng của nhóm này giao cho phòng quản lý đô thị của huyện. Cần có nhiều tố chức, đoàn thể, cá nhân tham gia vào nhóm này nhằm tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân. Nên thành lập nhóm kiêm nhiệm, phòng quản lý đô thị của huyện kiêm nhiệm chính. Xã Hoài Xuân: Nên quy định trách nhiệm của ai là chính trong nhóm này (cấp tỉnh), Sở Xây dựng hay Sở TN & MT; Ai là người chủ trì (cấp huyện), trách nhiệm là của phòng TN & MT hay phòng quản lý đô thị; cần có nhiều tổ chức, đoàn thể, cá nhân tham gia nhằm truyền thông, giáo dục.
3. Có yêu cầu gì từ chính quyền để có thề duy trì hoạt động của nhóm? Phải có quyết

định của UBND huyện để thành lập nhóm? Xã Hoài Hương: Việc thành lập nhóm QLCTR, ngòai phân công trách nhiệm cho ai, cần quan tâm đến chế độ chính sách cụ thể, quy định nhiệm vụ cụ thể.
4. Có yêu cầu gì về kinh phí để nhóm duy trì hoạt động ? Lương ?

Xã Hoài Xuân: Trách nhiệm của xã hội là bảo vệ môi trường, việc thành lập nhóm này là cần thiết. Tuy nhiên, cần phải có thời gian, thời điểm thích hợp, lựa chọn con người thích hợp. Dự án hỗ trợ kinh phí cho xã, huyện là rất tốt. Khi dự án kết thúc, cấp địa phương (xã, huyện) có trách nhiệm phân bổ kinh phí cho hoạt động của nhóm. PCT huyện: Huyện vẫn có kinh phí cho họat động quản lý rác thải, phòng quản lý đô thị chịu trách nhiệm cho các họat động quản lý rác thải cho cả huyện. Nếu thành lập nhóm (sử dụng cán bộ chuyên trách), Nhà nước phải cấp kinh phí, biên chế cho nhóm này. Trường hợp sử sụng cán bộ kiêm nhiệm thì nên giao cho phòng quản lý đô thị.

5

Xã Hòai Xuân: Sau khi dự án kết thúc, nên huy động sự tham gia của các công ty tư nhân, thực hiện chủ trương xã hội hóa.
V. Tham quan triển lãm

Người trình bày: Ông Todd Hyman Thời gian trình bày: 16g 20 – 17g00 ngày 12/5/2011
NGÀY 2 (13/5/2011, 08:00 – 12:00)

Người trình bày: Đại diện của các nhóm Phương pháp: Chia thành 5 nhóm thảo luận riêng Cán bộ thúc đẩy: Nguyễn Thúy Hà, Peder Bisbjerg, Bùi Ngọc Cẩn Thư ký: Trần Thị Bích Hà I. Nhóm 1
-

3 công nghệ xử lý rác thải hữu có khả thi áp dụng để xử lý rác chợ không?

3 công nghệ xử lý rác thải hữu có khả thi áp dụng để xử lý rác chợ , nhưng phải chọn công nghệ đạt hiệu quả cao nhất.
-

Chọn công nghệ nào áp dụng đối với rác chợ ?

Chọn 2 công nghệ, công nghệ thùng sinh học và công nghệ ủ compost với tấm phủ toptex. Công nghệ thùng sinh học sẽ được sử dụng ở chợ nhỏ, ít chất thải, có thể thu ruồi lính đen dùng cho chăn nuôi (BQL chợ sẽ trợ giúp việc thu gom ruồi); công nghệ ủ compost với tấm phủ toptex sẽ được sử dụng ở chợ lớn, nhiều chất thải, sử dụng diện tích đất phù hợp để ủ.
-

Cần hỗ trợ gì khi triển khai ?

Cần hỗ trợ tuyên truyền cho những hộ kinh doanh ở chợ cách thức phân loại rác hàng ngày. Kinh phí ban đầu có thể được hỗ trợ từ các chương trình thí điểm, khi đạt hiệu quả, nhân rộng mô hình, vận động người dân đóng góp (tự xây)
-

Làm thế nào để triển khai phân loại rác thải ở chợ?

Thành lập tổ thu gom (BQL chợ, một số hộ kinh doanh ở chợ có rác thải); tuyên truyền vận động, giải thích lợi ích của việc phân loại rác; BQL chợ có nhiệm vụ bố trí nhiều thùng chứa rác thải cho nhiều loại rác ở vị trí thích hợp và có quy định ràng buộc cho các hộ kinh doanh trong việc phân loại rác; BQL chợ có nhiệm vụ thu gom rác, phân loại rác (rác hữu cơ: sử dụng công nghệ thùng sinh học; rác khác: sử dụng công nghệ ủ compost với tấm phủ toptex; rác thải rắn: thu gom tại nguồn). Nguồn kinh phí hoạt động từ đóng góp, phí tham gia dịch vụ rác thải của các hộ kinh doanh)
-

Ý kiến khác ? (không có)

II. Nhóm 2
-

3 công nghệ xử lý rác thải hữu có khả thi áp dụng để xử lý rác hộ gia đình không? Chọn công nghệ nào áp dụng đối với rác hộ gia đình ?
6

Có khả thi thực hiện để để xử lý rác hộ gia đình.

Chọn công nghệ thùng ủ vi sinh vật ưa nhiệt và thùng sinh học (áp dụng cho hộ gia đình có nhiều rác thải)
-

Cần hỗ trợ gì khi triển khai ?

Chủ trương của tỉnh, huyện; nguồn nhân lực gồm nhân viên hướng dẫn kỹ thuật, nhân viên tuyên truyền vận động và các hộ dân tham gia; vật lực bao gồm phương tiện truyền thông, mô hình thí điểm và nguồn kinh phí phục vụ cho nguồn nhân lực hoạt động hiệu quả.
-

Làm thế nào để triển khai phân loại rác thải hộ gia đình?

Tạo nhận thức và ý thức tự giác của các hộ dân trong việc phân loại rác. Công nghệ thùng ủ vi sinh vật ưa nhiệt nên áp dụng cho hộ gia đình ở nông thôn. Công nghệ thùng sinh học nên áp dụng cho hộ gia đình có nhiều rác. Thực hiện hướng dẫn từng hộ gia đình thông qua nhiều hình thức, đồng thời giám sát việc thực hiện của mỗi hộ dân (nếu sai, hướng dẫn lại). Đối với hộ gia đình ở khu đô thị : nên sử dụng hình thức dịch vụ thu gom rác thải. Các hộ tự phân loại rác tại hộ, tổ thu gom thự hiện thu gom theo phân loại.
-

Ý kiến khác ? (không có)

III.Nhóm 3
-

Đề xuất phương thức thu gom rác & thiết bị thu gom rác ?

+ Phương thức thu gom rác: thống nhất cơ bản quy hoạch CTRSH của huyện và của đơn vị tư vấn. Đối với 2 thị trấn Tam Quan và Bồng Sơn: thu gom các trục đường chính; đối với các xã: thu gom trên các đường trục QL1A. Đề xuất: mở rộng thu gom rác tất cả các đường nhánh của nông thôn. + Thiết bị thu gom rác: - Xe ép rác chuyên dụng: thu gom rác tại các hộ gia đình ở các tuyến đường chính của QL1A - Xe ô tô tải ben: thu gom rác tại các điểm tập kết ở các tuyến đường nhánh, hẻm nông thôn. - Xe đẩy tay: thu gom rác tại các hộ gia đình đến điểm tập kết ở các đường hẻm, đường nhỏ hơn 2 m.
-

Đề xuất phương thức và phương tiện vận chuyển rác ?

+ Phương thức vận chuyển rác: Hiện tại thu gom 3 ngày/ lần, trong thời gian tới sẽ tổ chức thu gom 2 ngày/ lần đối với địa bàn thị trấn, trục đường QL1A; 3 ngày/ lần đối với đường nhánh, hẻm nông thôn. + Phương tiện vận chuyển rác: Để đảm bảo thu gom, vận chuyển hết lượng rác thải sinh họat trên địa bàn, cần tăng cường các loại xe vận chuyển rác từ nay đến năm 2014. Cụ thể, xe ép rác: đầu tư thêm 1 xe vào năm 2011; thùng đựng rác: 30 thùng vào năm 2011; xe đẩy tay: 10 xe vào năm 2012 - 2014. Ngoài ra, đầu tư thêm 1 xe hút hầm cầu, 1 xe hút hầm biogas trong địa bàn dân cư. Công ty Nguyên Tín sẽ chọn xã Hoài Mỹ xây 30 hầm biogas. Ý kiến của các nhóm khác về nhóm 3:

7

không nên sử dụng xe ô tô tải ben để thu gom rác tại các điểm tập kết ở các tuyến đường nhánh, hẻm nông thôn, vì xe ben chuyên chở không đảm bảo vệ sinh môi trường. Nên sử dụng xe ép rác, diện tích xe ben bằng xe ép rác. Công ty Nguyên Tính trả lời: Sử dụng xe ô tô tải ben rất thích hợp cho những mùa mưa to, chi phí đầu tư thấp. IV. Nhóm 4
-

Lựa chọn kịch bản chôn lấp rác nào ?

Lựa chọn kịch bản 3, bãi chôn lấp riêng. Kịch bản 3 tạo thuận lợi trong việc quản lý rác thải, dễ dàng tìm quỹ đất để làm bãi chôn lấp, việc thu gom và vận chuyển rác trong phạm vi huyện gần hơn, thuận tiện hơn. Trường hợp xảy ra mâu thuẩn, dễ giải quyết hơn. Nếu thiếu kinh phí, địa phương sẽ đóng góp.
-

Bãi chôn lấp chung/ riêng hợp vệ sinh ?

Bãi chôn lấp riêng đảm bảo môi trường tốt hơn vì đường vận chuyển ngắn, trách nhiệm quản lý rõ ràng. V. Nhóm 5
-

Ý kiến khác về quản lý chất thải công nghiệp?

Các cơ sở sản xuất, chế biến công nghiệp … có ảnh hưởng đến môi trường đều phải lập đề án cam kết bảo vệ môi trường được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Các cơ quan chức năng địa phương phải thường xuyên giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất và xử lý kịp thời nghiêm minh nếu có trường hợp vi phạm. Đề nghị phải có quy hoạch tâp trung cơ sở sản xuất, chế biến công nghiệp … có ảnh hưởng đến môi trường vào Cụm công nghiệp của huyện hay Khu công nghiệp của tỉnh ở xa khu dân cư.
-

Ý kiến khác về quản lý chất thải y tế nguy hại ?

Các cơ sở y tế đều phải lập đề án cam kết bảo vệ môi trường được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Các cơ quan chức năng địa phương phải thường xuyên giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất và xử lý kịp thời nghiêm minh nếu có trường hợp vi phạm. Đối với chất thải công nghiệp và chất thải y tế nguy hại phải được phân loại rác theo quy định, xử lý an toàn trước khi chôn lấp.

8

NHÓM PHÙ MỸ
NGÀY 1 (12/5/2011, 08:00 – 17:00)

Cán bộ thúc đẩy: Cù Thị Lệ Thủy, Trần Thị Mỹ Diệu Thư ký: Lê Thị Hiền
I. -

Quy hoạch QLCTR huyện Phù Mỹ (09:00 – 10:15) Ông Hà Ngọc Tân – Phó chủ tịch UBND huyện khai mạc, nhấn mạnh bản quy hoạch chi tiết cần có sự tham gia thảo luận của các xã

I.1 Phần trình bày Người trình bày: Ông Cường, Phòng TN&MT I.2 Phần thảo luận
• • • • • • • • • • • • • • • •

Ms Thủy gợi ý đề nghị các nhóm thảo luận: Chi tiêu: đến 2014 tất cả các xã được sử dụng dịch vụ thu gom rác Câu hỏi đặt ra vậy thì ngay từ bây giờ, đến 2012 bao nhiêu xã tiếp cận dịch vụ thu gom Mỗi xã ước tính khi nào sẽ sử dụng dịch vụ thu gom Phù Mỹ sử dụng nước thải nuôi giông, 1 giải pháp hữu hiệu Các giải pháp làm giảm lượng rác cần thu gom Tuyến đường nào sẽ tiến hành phân loại tại nguồn và xử lý tại chỗ để làm giảm lượng rác thu gom 2015 mục tiêu phục vụ tất cả các xã và thôn được tiếp cận dịch vụ thu gom. Nhân lực hạt giao thông công chánh có đủ phục vụ, hay cần thực hiện xã hội hóa Xe đẩy tay có thể sử dụng hiệu quả ở xã không - Thùng rác đặt ở vị trí công cộng. Có nguy cơ bị mất trộm không? Ông Hà Ngọc Tân (Phó Chủ tịch UBND huyện) đặt câu hỏi: Phù Mỹ không phải là đơn vị tư vấn, vì thế chất lượng trình bày quy hoạch chưa đảm bảo. Cần sự có mặt của đơn vị dịch vụ tư vấn tại hội thảo để giúp những người tham gia của huyện Phù Mỹ hiểu hơn về nội dung trình bày. Đến 2015 cần một số lượng lớn nhân lực thu gom rác và xe đầy tay cho toàn huyện và có khả thi? Từ đây đến đó xe đẩy tay có còn phù hợp? Chỉ tiêu đưa ra với Phù Mỹ không phù hợp Tỉnh và T.ư Bà Mỹ Diệu trả lời: mục tiêu cụ thể xây dựng dựa trên của T.ư và tỉnh và địa phương. Không bắt buộc các xã phải đạt theo mục tiêu chung của huyện Thị trấn phải đạt mục tiêu đầu tiên. Nếu huyện có ý kiến nâng chỉ tiêu thì tư vấn sẽ sẵn sàng điều chỉnh Sử dụng xe đẩy tay sẽ bố trí theo khu gân cư, có bố trí những điểm tập kết để dùng xe
9

đẩy thu gom
II.

Triễn lãm các công nghệ (10:30 – 11:30)

Hướng dẫn: Todd Hyman và Bùi Ngọc Cẩn II.1 Thùng sinh học Câu hỏi học viên đặt ra và đã được trả lời: - Thùng chứa được bao nhiêu kg rác - Cần bao nhiêu ngày để có ấu trùng ruồi lính đen xuất hiện - Thùng có cần nắp đậy - Cần vài tuần để ấu trùng xuất hiện, vậy thời gian đầu mùi sẽ xử lý thế nào - Tìm ấu trùng ở đâu để có cho vào thùng sớm - Giá tiền mua II.2 Thùng ủ vi sinh vật ưa nhiệt Nhận xét, câu hỏi học viên đặt ra và đã được trả lời: - Thùng dường như dễ làm tại nông thôn, gạch là chất liệu đơn giản để làm. Nông thôn nên làm - Có dùng để thu gom ấu trùng không? - Có phải các lỗ xung quanh thùng này là để ấu trùng bò ra? - Thời gian tiêu hủy rác bằng thùng này có nhanh hơn thùng sinh học - Bất tiện là cố định, không thể di chuyển vị trí đặt khi cần - Có thể thiết kế máng xung quanh để hứng ấu trùng khi chúng bò ra ngoài không? - Giá tiền mua II.3 Ủ compost với tấm optex Nhận xét, câu hỏi học viên đặt ra và đã được trả lời: - Có thể làm ở chợ vì rác ở chợ nhiều. Tại Phù Mỹ người dân tận dụng rác hữu cơ để nuôi giống nên ở nhiều nơi lượng rác này không nhiều III. Trung tâm tài nguyên rác

III.1 Phần trình bày Người trình bày: Jozef De Smet & Lưu Đức Cường III.2 Phần thảo luận - Jozef: Bạn nghĩ gì về ý kiến này? Về nhiệm vụ của TT Tài nguyên rác? - Mr Cường: Có mâu thuẫn gì về lợi ích kinh tế với các tổ chức khác ? - Ms Thủy: • PMỹ có nên có một trung tâm TN rác tương tự • Nhu cầu cần nhóm hỗ trợ quản lý chất thải rắn. Nên có bộ phận giúp việc nào giúp hiện thực hóa công việc phân loại rác tại nguồn. Có cần thiết hay không? • Dùng kinh phí sự nghiệp môi trường cho hoạt động này bước đầu có cần thiết? - Mr Cường (Phòng TNMT): • Câu hỏi có nên thành lập TT TN rác là câu hỏi khó • Các xã hiện nay vẫn còn mơ hồ về vấn đề quản lý rác • Đây là vấn đề của lãnh đạo và do đó chắc không ai ở lớp tập huấn trả lời - Mr Miên (Bình Dương) • TT TN rác sẽ có quy mô lớn
10

-

-

-

-

Dự án quản lý rác đi vào xã hội là một điều tốt Đã đọc tài liệu về dự án và nhận thấy chưa cụ thể hóa nhiệm vụ từng cơ quan và hộ gia đình • Có thể hình thành một bộ phận chuyên về công việc rác Mr Hạ (Thôn 10 Mỹ Thắng) • Có những chương trình đã thực hiện được trước đây như thủy sản, nhân giống... • Việc thực hiện chương trình này là có thể và cần sự tập trung, hỗ trợ cho địa phương Mr Cương, Phòng TNMT: • Tuyến xã chưa có cán bộ phụ trách môi trường. • Hiện nay tại nhiều xã vấn đề rác chưa được quan tâm • Để nghị mỗi xã cần có một cán bộ phụ trách để có thể hình thành TTTN rác • Quá trình triển khai thực hiện dự án này sẽ cần nhân lực. Hiện nay cán bộ địa chính môi trường của xã chỉ quan tâm đến địa chính, chưa quan tâm đến vấn đề môi trường Ms Thủy: • Yêu cầu một cán bộ môi trường bổ sung cho xã, con số sẽ rất lớn • Gợi ý giải pháp xã hội hóa (phối hợp với hạt giao thông công chính) • Đã thăm một số xã và nhận thấy Mỹ Thắng và Mỹ Châu là những điểm sáng Jozef tóm tắt Ms Thủy: Nhấn mạnh trở lại câu hỏi ‘TTTN rác’ Hạt giao thông công chánh làm tất cả công việc hay xã hội hóa thực hiện thu gom rác và người thu gom rác có thể tham gia chuyển giao công nghệ’ là vấn đề cần xem xét.
• •

IV.

Nâng cao Nhận thức thông qua 03 công nghệ

IV.1 Phần trình bày Người trình bày: Lê Hồ Nghiệm IV.2 Phần thảo luận - Cảm nhận về khả năng thực hiện 3 công nghệ tại địa phương Phòng TNMT huyện trả lời: • Đã tham gia mô hình trình diễn Mỹ Phong. Đang tuần thứ 4 của mô hình trình diễn. • Đánh giá 2 hộ. 1 hộ bỏ rác nhiều, phân hủy rác tốt. Nhiều dòi (RLD) xuất hiện. Có phát sinh kiến do vỏ trứng (chất vô cơ). Thùng ủ vi sinh vật tốt. Có mùi • Cần có rác nhiều, 2-3kg/hộ • Có thể xây thùng cho 3-4 hộ liền kề. Chỉ bỏ rác hữu cơ. Không bỏ vỏ gói mì tôm, bao thuốc lá.... • Với Pmỹ chỉ có thùng ủ ưa nhiệt là khả thi. • Chưa thể khẳng định RLD không gây bệnh vì không có bằng chứng • RLD có mùi đặc trưng. Đây là điều hay. • Tại Phù Mỹ, rác chợ cần đưa rác đển hộ nông dân nào đó để xử lý • Thùng biopod không nắp đậy cảm nhận khó thực hiện hơn • Nên đầu tư thùng ủ ưa nhiệt. Cần làm thí điểm nhiều hơn. Chỉ làm 2 hộ chưa thể nhận xét. 10 hộ làm sẽ nhận xét chính xác hơn

11

Đối tượng tham gia tập huấn rất quan trọng để truyền đạt nội dung tại cộng đồng

V.

Thành lập nhóm quản lý chất thải rắn cấp huyện

V.1 Phần trình bày Người trình bày: Trần Đình Luân V.2 Phần thảo luận - Làm thể nào để cải thiện QLCTR TT Bình Dương: • Cần thực hiện triệt để • Hiện nay đây là nhu cầu rất bức xúc của người dân • Cần nhóm tư vấn hỗ trợ và hình thành nhóm chuyên trách - Thành lập nhóm QLCTR? Phòng TN MT huyện: • Tại huyện có quá nhiều nhóm chuyên trách hình thành vì nhiều hợp phần dự án. Nên chăng 1 nhóm phụ trách nhiều nội dung, sử dụng các nhóm đã hình thành. - Mr Luan: Ghi nhận ý kiến. Hiện tại đây là thực trạng. Nhiều cán bộ tham gia nhiều nhóm chuyên trách, đảm nhận nhiều vai trò và tham gia họp nhiều và không nhớ hết.

NGÀY 2 (13/5/2011, 08:00 – 12:00)

Cán bộ thúc đẩy: Cù Thị Lệ Thủy, Trần Thị Mỹ Diệu Thư ký: Lê Thị Hiền
I. -

Ý kiến về ba Công nghệ Có thể áp dụng ở chợ: ủ đậy làm compost Hộ gia đình: thùng sinh học biopod vì di động dễ sử dụng Triển khai cần hỗ trợ:
• Đã tập huấn trước đây. Vấn đề hiện nay là cần có nhiều mô hình trình diễn vì

người dân chỉ tin tưởng khi tận mắt nhìn thấy
• Kinh phí cho các nhóm để tuyên truyền

II. -

Quy hoạch QLCTR huyện Làm thế nào để triển khai chương trình phân loại rác tại nguồn
• Cần 1 nhóm/tổ chức tuyên truyền cho người dân hiểu về rác vô cơ và hữu cơ

Trả lời: và cách phân loại.
• Thực hiện tuyên truyền theo nhóm/cụm dân cư. • Sử dụng hình ảnh/mô hình sinh động

12

• Có thể lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp đoàn thể chính trị xã hội. -

Phương thức thu gom và thiết bị thu gom
• Bỏ rác vào thùng đựng rác đặt tại nơi tập trung dân. • Vị trí đặt thùng rác tiện lợi để xe lấy rác có thể đến được. • Xe chở rác đến lấy rác 3 lần/ tuần • Cần tuyên truyền người dân không vứt rác bừa bãi, tập trung rác cho vào thùng

chứa.
-

Phương thức và phương tiện vận chuyển rác
• • •

Xe lấy rác theo định kỳ đến lấy rác tại các thùng chứa và đưa rác đến bãi chôn lấp. Ở nông thôn chỉ cần thu gom, không cần nghiền ép Điều kiện nông thôn không phù hợp dùng xe đẩy tay nên không cần thiết.

-

Hiện tại ở nông thôn người dân tận dụng hầu hết rác hữu cơ nên không đủ rác để áp dụng công nghệ. Rác nông nghiệp: hiện là vấn đề lớn. Bì nhựa, chại/lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật.. rất nhiều và người dân vứt ra ruộng. Thực sự có người chôn hoặc đốt loại rác vô cơ này nhưng không tiêu huỷ được chúng, Các thành viên trong nhóm thảo luận mong muốn có giải pháp đề xuất cho vấn đề này.

-

-

Rác thải ngành nào ngành đó quản lý. Cụ thể rác thải y tế, nông nghiệp cần được phân chia trách nhiệm thu gom xử lý rõ ràng hơn. Hiện tại trách nhiệm này chưa được phân chia rõ.

-

Giải pháp bãi chôn lấp riêng thì hợp lý hơn

III. IV. -

Cần sự hỗ trợ gì từ Trung tâm Tài nguyên rác? Tập huấn nâng cao kỹ năng Hỗ trợ của chuyên gia/cán bộ TT trong tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân Phương tiện vận chuyển rác Nhóm Quản lý Chất thải rắn Có đồng ý cần nhóm QLCTR huyện không? Có yêu cầu gì từ chính quyền địa phương để là thành viên của nhóm QLCTR Kiến nghị về đại diện của các tổ chức liên quan tham gia nhóm QLCTR

Rất đồng ý vì rất cần thiết và quan trọng
-

Đại diện Hạt Giao thông công chính, Phòng tài nguyên MT nên là thành viên của nhóm
-

Đại diện các đoàn thể, tổ chức xã hội và các khối cơ quan: Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thành niên, Mặt trận, Trạm Y tế, Trường học...
-

Yêu cầu kinh phí để nhóm duy trì hoạt động
13

Cần trang bị bảo hộ lao động cho các thành viên tham gia đi thu gom rác Thù lao duy trì hoạt động thường xuyên
-

Kiến nghị phương thức hoạt động

Vai trò của nhóm QL CTR là thực hiện tuyên truyền và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện thu gom và quản lý chất thải Hàng tháng đại diện nhóm tham gia họp với dân.

V. -

Chương trình Nâng cao nhận thức cộng đồng Địa phương có sẵn sàng đối ứng một phần kinh phí không? Sau 2014 địa phương có tiếp tục tuyên truyền và hỗ trợ kinh phí cho người dân không? Cơ cấu thành lập TTMT? Hình thức truyền thông nào phù hợp?
• • •


-

-

Tương tự nhóm QL CTR
-

Họp dân Đài truyền thanh Hình ảnh

14

NHÓM AN NHƠN
NGÀY 1 (12/5/2011, 08:00 – 17:00)

Cán bộ thúc đẩy: Lê Diệu Ánh Thư ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
I.

Quy hoạch QLCTR huyện An Nhơn

I.1 Phần trình bày Người trình bày: Ông Vỹ, phòng TN&MT I.2 Phần thảo luận
-

Lê Diệu Ánh nêu một số ý tưởng về Quy hoạch QLCTR huyện (nhằm chuẩn bị cho huyện thảo luận vào ngày mai):
• • •

Làm thế nào để có được sự đồng thuận từ tất cả các bên có liên quan Cần có sự tham vấn cộng đồng, chứ không nên chỉ thực hiện từ trên xuống Thiết bị thu gom: thùng rác hay xe đẩy tay? Qua dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho các huyện và xã trong việc lập Quy hoạch QLCTR cho huyện, nhóm tư vấn Lê Diệu Anh nhận thấy rằng hầu hết các xã không muốn thùng rác 660 l, vì nó có khả năng gây ô nhiễm, đổ bỏ không đúng giờ quy định, ít phân loại tại nguồn và dễ bị mất cắp. Đối với thùng rác 660 l: Cần xem xét khả năng tiếp cận của các tuyến đường (đường bê tông, đường đất, hẻm nhỏ …).

• -

Ông Lê Hồ Nghiệm đặt câu hỏi cho ông Vỹ: Bao nhiêu phần trăm hộ gia đình của An Nhơn đóng phí vệ sinh? Bà Lê Diệu Ánh trả lời: Nhằm thực hiện nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”, tất cả các hộ gia đình đều phải trả phí vệ sinh, kể cả hộ gia đình không sử dụng dịch vụ. Các hộ gia đình không thực hiện phân loại tại nguồn phải trả mức phí cao hơn, hoặc bị phạt, so với các hộ gia đình có thực hiện phân loại tại nguồn. Đề cập đến cách làm của Bangladesh và Sri-Lanka; của Quỹ Phát triển cộng đồng quốc gia...

II. NÂNG CAO NHẬN THỨC THÔNG QUA 3 CÔNG NGHỆ

II.1 Phần trình bày Người trình bày: Lê Hồ Nghiệm II.2 Phần thảo luận
-

Lê Hồ Nghiệm đưa ra 7 câu hỏi để thảo luận nhóm:
1. Cảm nhận của các địa phương thông qua quá trình thực hiện 3 công nghệ (có khả

thi hay không ? có dễ thực hiện không ?)
2. Sau khi trải qua giai đoạn thực nghiệm kiểm chứng tính hiệu quả, sẽ triển khai thí

điểm tại các địa phương (kinh phí có thể do BQLDA hỗ trợ phần lớn). Nếu 3 mô hình đạt hiệu quả cao, các địa phương có sẵn sàng đối ứng một phần kinh phí để người dân thực hiện ?
15

3. Sau năm 2014, khi dự án kết thúc, các địa phương có tiếp tục tuyên truyền và hỗ

trợ người dân để thực hiện mô hình này ?
4. Cơ cấu thành lập các nhóm TTMT và thành viên trong mỗi nhóm đã đảm bảo tính

hiệu quả trong công tác tuyên truyền chưa? Có cần bổ sung không?
5. Chế độ sinh hoạt của nhóm HTDA huyện, nhóm TTMT cộng đồng và nhóm

TTMT trường học như thế nào là hợp lý (1 tháng/lần, 2 tháng/lần ...?)
6. Hình thức truyền thông nào phù hợp để cộng đồng tiếp cận với các thông tin một

cách nhanh chóng và chính xác nhất ?
-

Lê Diệu Ánh đề nghị không thảo luận các câu hỏi này vì các đại biểu chưa có kiến thức về 3 công nghệ và chưa xem triển lãm. Đại biểu xã Nhơn Thành phát biểu ý kiến về công nghệ thùng ủ vi sinh vật ưa nhiệt: Thùng ủ vi sinh vật ưa nhiệt giúp giảm thiểu tác động môi trường, tiết giảm diện tích xây dựng bãi chôn lấp và giảm thiểu công tác thu gom và vận chuyển. Ngoài ra, còn có thể thu phân hữu cơ và ấu trùng. Cần nhân rộng mô hình cho toàn huyện. Lê Diệu Ánh đưa ra 4 câu hỏi thảo luận nhóm:
1. Công tác tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông? 2. Tần suất? 3. Nhu cầu hỗ trợ? 4. Sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác truyền thông? Nhận thức, hành vi?

-

-

3 nhóm thảo luận, viết kết quả lên giấy A0
a. Nhóm 1

-

Câu 1: Phải làm tốt công tác truyền thông trong toàn cộng đồng, làm chuyển biến nhận thức, thay đổi hành vi; cần có sự phối hợp, hỗ trợ các ban ngành đoàn thể. Câu 2: Tăng tần suất và thời lượng truyền thông bằng nhiều hình thức và thông qua họp cộng đồng (họp dân) trên phương tiện đài truyền thanh xã. Câu 3: Nhu cầu hỗ trợ:
• nguồn lực tài chính • xây dựng các cụm pano trực quan, thông tin tác hại rác thải. • in ấn các tờ bướm, tờ rơi có nội dung về tác hại của CTR thải ra cộng đồng gửi

đến từng hộ gia đình.
-

b. Nhóm 2: (nhóm này thảo luận 6 câu hỏi do Lê Hồ Nghiệm đặt ra)

Câu 1: Khả thi, có thể thực hiện được Câu 2: Trước mắt dự án hỗ trợ ban đầu triển khai dự án. Sau khi có hiệu quả, hộ dân bỏ kinh phí (nhỏ) + dự án Câu 3: Tiếp tục tuyên truyền: Đài, họp. Xã không hỗ trợ được. Cần huyện + dự án (kinh phí, tài liệu tuyên truyền). Câu 4: Các đoàn thể, đài truyền thanh, cán bộ quản lý môi trường huyện, lãnh đạo UBND xã, trường học, thôn, y tế. Câu 5: Hàng tháng 1 lần. Câu 6: Đài truyền thanh xã, tờ rơi, pano ... (tài liệu tuyên truyền) (hỗ trợ kinh phí).
16

• • •

Làm mô hình trình diễn cho hộ dân tham quan Hướng dẫn kỹ thuật Nhân rộng mô hình
c. Nhóm 3

-

Câu 1:
• •

quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, nhân dân, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường. giới thiệu, hướng dẫn nhân dân tiếp tục mô hình của dự án, tính khả thi và hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội của từng mô hình cần giới thiệu, triển khai. thường xuyên, sâu rộng thông qua các buổi sinh hoạt khu dân cư, sinh hoạt cộng đồng và của các hội đoàn thể, nhà trường ... tăng cường thời lượng phát sóng của đài truyền thanh xã. dự án cung cấp về thông tin, kỹ thuật hỗ trợ kinh phí truyền thông, hội thảo cho xã ... hỗ trợ kinh phí xây dựng các mô hình kỹ thuật theo dự án. cần hướng dẫn, hỗ trợ thêm cho nhân dân xã sau khi kết thúc dự án cần có các buổi tuyên truyền trực quan về hậu quả của ô nhiễm môi trường đẩy mạnh, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, dẫn đến thay đổi hành vi mở rộng đối tượng cần tiếp cận dịch vụ, mô hình của dự án (có sự hỗ trợ của dự án)

-

Câu 2:
• •

-

Câu 3:
• • • •

-

Câu 4:
• • •

III. THÀNH LẬP NHÓM QLCTR HUYỆN

III.1 Phần trình bày Người trình bày: Trần Đình Luân III.2 Phần thảo luận
-

Làm thế nào các huyện có thể cải thiện QLCTR trong việc giải quyết năng lực và hoạt động của các cơ quan có liên quan chủ yếu.?

Nâng cao trách nhiệm của tất cả các bên có liên quan tại địa phương thông qua tăng cường cơ cấu tổ chức; nâng cao nhận thức người dân; nâng cấp cơ sở hạ tầng (hệ thống xử lý tại bãi rác); đối với công tác thu gom, cần phải có sự tham gia của tất cả các cấp, dưới sự điều tiết của chính quyền huyện
-

Luân đưa ra câu trả lời: Cần phải thành lập nhóm QLCTR huyện Lê Diệu Ánh bổ sung: Thực ra đây là nhóm công tác, chứ không phải là nhóm bình thường. Lê Diệu Ánh đưa ra các câu hỏi thảo luận nhóm:
17

1. Có cần nhóm công tác QLCTR? 2. Cấp xã: Ai? 3. Khó khăn? Hỗ trợ? 4. Cơ chế duy trì sau dự án?-

3 nhóm thảo luận, viết kết quả lên giấy A0
a. Nhóm 1

1. Cần có nhóm công tác QLCTR 2. Cấp xã: lãnh đạo UBND xã, thị trấn, trạm y tế, các hội đoàn thể, trưởng thôn 3. Khó khăn: nguồn kinh phí (dự án hỗ trợ) 4. Cần duy trì sau dự án b. Nhóm 2 1. Cần thiết thành lập 2. Cấp xã: lãnh đạo, cán bộ môi trường, trạm y tế, các đoàn thể, người có uy tín của thôn 3. Khó khăn: ý thức tham gia QLCTR của dân còn thấp; chưa có chế tài xử lý; thiếu tài

chính hoạt động của nhóm Hỗ trợ: hỗ trợ kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của nhóm công tác; hỗ trợ chính sách xã hội cho các thành viên trong nhóm
4. Duy trì khi nhận thức của người dân được nâng cao c. Nhóm 3 1. Cần thiết phải có nhóm công tác QLCTR 2. Chính quyền các ban ngành đoàn thể: 1 cán bộ UBND, nông dân, phụ nữ, thanh niên,

cựu chính binh, y tế.
3. Cần hỗ trợ kinh phí để đủ sức hoạt động, hỗ trợ pháp chế ràng buộc 4. Cơ chế này cần duy trì thường xuyên, liên tục để quản lý CTR trên toàn địa bàn IV. TRIỂN LÃM

Người hướng dẫn: Todd Hyman V. TRUNG TÂM TÀI NGUYÊN RÁC V.1 Phần trình bày Người trình bày: Jozef De Smet và Lưu Đức Cường V.2 Phần thảo luận
-

Lê Diệu Ánh đưa ra các câu hỏi thảo luận nhóm:

1. Nhu cầu có TT? (có cần thiết thành lập TT hay không?

18

2. Vai trò của TT? 3. Thuộc hệ thống chính quyền hay độc lập? cấp nào phù hợp (tỉnh, huyện)? -

3 nhóm thảo luận, viết kết quả lên giấy A0
a. Nhóm 1

1. Cần thành lập trung tâm 2. Thống nhất nhiệm vụ 3. Thuộc hệ thống chính quyền

Trung tâm cấp huyện. thành phần: Phòng TN&MT, Y tế, phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, lãnh đạo UBND xã, thị trấn
b. Nhóm 2 1. Cần có trung tâm –cấp huyện 2. Vai trò của TT: phù hợp theo dự kiến 3. Thuộc hệ thống: ban đầu thuộc chính quyền, sau chuyển giao độc lập c. Nhóm 3 1. Cần thiết phải có TT tài nguyên rác để tuyên truyền, chuyển giao, hướng dẫn các quy

trình quản lý CTR, tiết giảm, tái chế, tái sử dụng cho cộng đồng.
2. Vai trò của TT là rất phù hợp 3. Phải thuộc trong hệ thống chính quyền

NGÀY 2 (13/5/2011, 08:00 – 12:00)

Cán bộ thúc đẩy: Lê Diệu Ánh, Lưu Đức Cường Thư ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
-

Lê Diệu Ánh đưa ra các câu hỏi thảo luận nhóm:

1. Làm thế nào để thực hiện mục tiêu phân loại rác tại nguồn? 2. Thu gom và vận chuyển rác: • Phương thức: tần suất thu gom, cách thực hiện • Phương tiện: bao gồm thùng chứa rác 3. Công nghệ xử lý tại hộ gia đình • Rác chợ • Rác hộ gia đình 4. Kịch bản xây dựng bãi chôn lấp vệ sinh -

3 nhóm thảo luận Ông Vỹ, phòng TN&MT, tổng hợp kết quả của 3 nhóm và trình bày kết quả chung
19

I.

Truyền thông đoàn thể, trường học, đài truyền thanh.

1. Tăng tần suất và thời lượng truyền thông: hàng tháng tại các buổi sinh hoạt dân cư, 2. Xây dựng pano, apphich, tờ rơi 3. Làm các mô hình trình diễn, hướng dẫn tham quan để thấy ích lợi. Ánh bổ sung: cho

đi tham quan cả bãi rác để thấy tác hại của bãi rác.
4. Yêu cầu phối hợp các ban ngành đoàn thể, tuyên truyền trên đài 5. Cần hỗ trợ thông tin, kỹ thuật, kinh phí truyền thông II. Nhóm công tác QLCTR 1. Cần thiết hình thành 2. Tổ chức thực hiện: cấp xã 3. Các khó khăn trở ngại: thiếu kinh phí 4. Duy trì nhóm sau khi dự án kết thúc:tính pháp lý ổn định, cần kinh phí hỗ trợ

III.Trung tâm Tài nguyên rác
1. Cần thiết hình thành. Thống nhất các nhiệm vụ 2. Tư cách pháp nhân: ban đầu thuộc chính quyền, sau đó chuyển sang tự chủ 3. Nên hình thành ở cấp tỉnh, cấp huyện -

Lưu Đức Cường đặt câu hỏi: Về TTTNR, khi nói thuộc chính quyền nghĩa là gì? Tại sao phải do chính quyền quản lý? Lưu Đức Cường: Nếu chỉ vì lý do tài chính thì không nhất thiết phải thuộc chính quyền mà có thể tìm từ nhiều nguồn khác như đã trình bày trong phần trình bày của Jozef.

Ông Vỹ trả lời: Ban đầu thuộc chính quyền để được hỗ trợ về tài chính ban đầu.
-

IV. Quy hoạch QLCTR huyện 1. Phân loại tại nguồn -

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, dùng công cụ trực quan Bố trí thùng rác cho 2 loại rác (vô cơ và hữu cơ) tại các thị trấn, chợ, cơ quan, trường học Thí điểm phân loại rác tại nguồn trong năm đầu tiên tại 2 thị trấn Thực hiện đại trà từ năm thứ ba, kết hợp xây dựng biện pháp chế tài (phạt) hoặc khuyến khích Rác chợ: Rác hữu cơ: áp dụng công nghệ ủ compost. Thực hiện thí điểm vào năm 1 cho 1 chợ/xã, thị trấn (như vậy tổng số chợ thực hiện thí điểm trên toàn huyện là 15).
20

2. Thu gom và vận chuyển •

• • •

Rác vô cơ: Được thu gom 3 lần/tuần tại khu vực thị trấn và 2 lần/tuần tại các xã. Bố trí thùng rác tại các chợ Rác hộ gia đình: Rác hữu cơ: áp dụng công nghệ thùng ủ vi sinh vật ưa nhiệt cho thị trấn (thùng cộng đồng) và xã (thùng riêng cho từng hộ) Thí điểm mô hình thùng ủ vi sinh vật ưa nhiệt hộ gia đình: Năm 1: 2 hộ/thôn tại xã, 2 hộ cho thị trấn Bình Định và 3 hộ cho thị trấn Đập Đá Năm 2: 10% số hộ/thôn Năm 3: 50% số hộ/thôn Năm 4: 70% số hộ/thôn Năm 5: 80% số hộ/thôn

Lê Diệu Ánh hỏi: Bao nhiêu phần trăm hộ gia đình tại thị trấn tham gia thí điểm? Đại diện thị trấn Bình Định trả lời: Tỷ lệ tăng dần của số hộ tham gia tạ thị trấn là rất khó thực hiện vì hạn chế về diện tích.

Rác vô cơ: Được thu gom 3 ngày 1 lần tại thị trấn và mỗi tuần 1 lần tại thôn. Tại trục đường chính và khu dân cư tập trung: sử dụng xe đẩy tay (để chuyển rác từ hộ gia đình đến điểm tập kết của trục đường chính) và xe tải (để chuyển rác từ điểm tập kết đến bãi chôn lấp). Tại khu dân cư phân tán ở nông thôn: sử dụng xe cải tiến (để chuyển rác từ hộ gia đình đến điểm tập kết của trục đường chính) và xe tải (để chuyển rác từ điểm tập kết đến bãi chôn lấp)

V. KỊCH BẢN BÃI CHÔN LẤP

Thống nhất có bãi xử lý liên huyện để tăng hiệu quả đầu tư, giảm thiểu chi phí và tác động môi trường.

21

NHÓM TÂY SƠN
Cán bộ thúc đẩy: Phạm Hồng Nhật, Lê Hồ Nghiệm Thư ký: Trần Thị Bích Khôi
1. Ý kiến về 3 công nghệ -

Rác chợ: chỉ dùng các thùng ủ VSV ưa nhiệt và thùng ủ sinh học. Vì khối lượng rác chợ ít, các chợ đã quy hoạch thì không có diện tích để bố trí khu vực sản xuất phân compost tại chợ. Hộ gia đình: nên triển khai thí điểm tại các xã được dự án chon triển khai, với số lượng 1 thùng ủ VSV ưa nhiệt/xóm. Không làm compost

-

-

2. Quản lý CTR sinh hoạt

Thống nhất theo các mục tiêu đề ra, vì các mục tiêu này căn cứ theo quy hoạch của UBND tỉnh, nhưng cần phải chú trọng một số vấn đề sau:
-

Từ nay đến 2014 (khi BCL được xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động) cần có giải pháp để quản lý và xử lý lượng chất thải phát sinh Cần lưu ý thu gom và xử lý các chất thải nguy hại nông nghiệp như bao bì, chai lọ thuốc BVTV Cần đưa vào quản lý các loại chất thải y tế nguy hại phát sinh từ các trạm y tế xã và phòng mạch tư nhân Hiện nay trên địa bàn huyện đã có Nhóm HTDA cấp huyện, do Phòng TNMT chủ trì, vì vậy việc thành lập Nhóm QL CTR cần phải được lồng ghép với Nhóm HTDA cấp huyện, nhưng cần phải có sự thay đổi về nhân sự. 1đ/c PCT UBND Huyện phải làm trưởng ban Nên thành lập ở cấp tỉnh, vì căn cứ theo các nhiệm vụ đề ra thì ở cấp huyện không đủ năng lực và nguồn nhân lực (do chủ yếu thực hiện kiêm nhiệm là chính) để thực hiện. Cần thiết. Tuy nhiên, ở các khu vực nông thôn cần phải bố trí một cách hợp lý. Cần trang bị xe cuốn ép cùng lúc với các phương tiện thu gom vận chuyển khác Việc lựa chọn vị trí quy hoạch BCL rác thải phải do UBND tỉnh quyết định, tuy nhiên cần phải có các cơ sở pháp lý có các giải pháp hợp lý để giải quyết những vấn đề xã hội có thể phát sinh Hiểu được lợi ích của việc phân loại rác
22

3. Chất thải nguy hại -

4. Thành lập nhóm QL CTR -

5. Thành lập Trung tâm TN rác -

6. Nhu cầu các thùng chứa rác -

7. Lựa chọn kịch bản BCL rác thải -

8. Các giải pháp tăng cương công tác truyền thông -

-

Triển khai đồng loạt các hoạt động truyền thông tại các cấp Triển khai thí điểm tại một số nơi để kiểm nghiệm thực tế.

Tây Sơn có 04 xã/TT triển khai trong 04 năm (25 thôn/khối), do vậy có khả năng thực hiện (1 thôn có 3-4 xóm, 1 xóm/1 mô hình). Lưu ý: có hỗ trợ kinh phí

23

PHẦN 2. TRÌNH BÀY KẾT QUẢ THẢO LUẬN NHÓM, ĐÁNH GIÁ VÀ TỔNG KẾT
Thời gian: 13:30 – 17:00, 13/5/2011
I. Trình bày kết quả thảo luận nhóm 1. Phần trình bày

Đại diện các huyện trình bày kết quả thảo luận của huyện mình.
2. Phần thảo luận

Câu hỏi cho Tây Sơn: Vì sao huyện Tây Sơn không chọn mô hình làm compost với tấm phủ toptex?
-

Đại diện phòng TN&MT huyện trả lời: Huyện Tây Sơn có 1 chợ đầu mối tại thị trấn Phú Phong và các chợ xã. Tuy nhiên, chợ đầu mối Phú Phong đã lập xong quy hoạch, nên không còn chỗ để làm phân compost. Còn các chợ xã thì quy mô nhỏ, chỉ họp chợ mỗi ngày một buổi, nên lượng rác phát thải ít. Câu hỏi cho Hoài Nhơn: Vì sao huyện Hoài Nhơn chọn kịch bản 3, bãi chôn lấp riêng?
-

Phó chủ tịch UBND huyện trả lời: Bãi chôn lấp riêng có nhiều ưu điểm hơn, dễ quản lý, trách nhiệm rõ ràng, khoảng cách vận chuyển ngắn. Tuy nhiên, nếu một bãi chôn lấp cho riêng huyện Hoài Nhơn là không thể thực hiện được, thì huyện sẽ sẵn sàng chấp nhận bãi chôn lấp chung miễn là phải có một Ban quản lý chung do UBND tỉnh ra quyết định thành lập, và UBND tỉnh phải giải quyết được vấn đề nhận thức của người dân về bãi chôn lấp chung. Có kiến nghị nào đối với các bãi rác hiện nay trong thời gian từ nay đến năm 2014 không?
-

Hoài Nhơn: Huyện không gặp vấn đề gì về đóng bãi với bãi rác hiện nay. An Nhơn: Huyện có một bãi rác vận hành từ năm 1991 đến năm 2007. Đến nay bãi bày đã đóng cửa, không có vấn đề gì. Tây Sơn: Huyện chưa có kinh nghiệm nhiều về việc đóng bãi rác. Cần được tập huấn về nội dung này. II. Đánh giá Xem báo cáo đánh giá đính kèm.
III. Tổng kết

24

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->