P. 1
Quan Tri Doanh Nghiep

Quan Tri Doanh Nghiep

|Views: 21,103|Likes:
Published by bigbangcntt

More info:

Published by: bigbangcntt on Jul 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2013

pdf

text

original

Sections

 • Giới thiệu
 • Chương I: Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp
 • I.Định nghĩa doanh nghiệp
 • II.Phân loại doanh nghiệp
 • III.Bản chất và đặc điểm của hệ thống kinh doanh
 • IV.Các yếu tố sản xuất
 • V.Tình hình phát triển kinh doanh của Việt Nam
 • Chương II: Doanh nghiệp và môi trường kinh doanh
 • I.Bản chất môi trường kinh doanh của doanh nghịêp
 • II.Môi trường vĩ mô của doanh nghiệp
 • III.Môi trường tác nghiệp
 • IV.Môi trường bên trong (Hoàn cảnh nội tại)
 • Chương III: Các hình thức doanh nghiệp có liên quan
 • I.Doanh nghịêp nhà nước
 • II.Doanh nghiệp tư nhân
 • III.Công ty
 • 3.Công ty cổ phần
 • IV.Hợp tác xã (Luật htx ngày 20 tháng 3 năm 1996)
 • 1.Khái niệm và đặc điểm
 • 2.Vai trò của kinh tế hợp tác xã
 • 3.Quá trình hình thành và phát triển của HTX
 • V.Doanh nghiệp liên doanh (Công ty liên doanh) với nước ngoài
 • 1.Khái niệm, đặc trưng và vai trò của doanh nghiệp liên doanh
 • 2.Quy trình thành lập doanh nghiệp liên doanh
 • 3.Cơ chế quản trị, điều hành CTY LD
 • 4.Quy trình thành lập
 • Chương IV: Quản trị doanh nghiệp nhỏ
 • I.Khái niệm và vai trò của tổ chức kinh doanh nhỏ
 • Khái niệm
 • Vai trò của các tổ chức kinh doanh nhỏ
 • Lợi thế và bất lợi thế của quy mô nhỏ
 • Các lĩnh vực hoạt động của kinh doanh nhỏ
 • Những lý do thành công và thất bại của doanh nghiệp
 • Nội dung của kế hoạch kinh doanh
 • Sự cần thiết của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ
 • Chương V: Kinh doanh quốc tế
 • Quốc tế hóa kinh doanh
 • Sự cần thiết của quốc tế hoá kinh doanh
 • Những thị trường chính của thế giới
 • Một số vấn đề cơ bản trong kinh doanh quốc tế
 • Cán cân thương mại
 • Cán cân thanh toán
 • Tỷ giá hối đoái
 • Những trở ngại của kinh doanh quốc tế
 • Các hình thức thâm nhập thị trường quốc tế
 • Nhà xuất nhập khẩu
 • Bản quyền
 • Đại lý độc quyền
 • Văn phòng đại diện - chi nhánh
 • Liên doanh
 • Sở hữu hoàn toàn
 • Công ty quốc tế
 • Công ty đa quốc gia
 • Thúc đẩy kinh doanh quốc tế
 • Khu mậu dịch tự do
 • Liên hiệp thuế quan
 • Thị trường chung
 • Hợp nhất kinh tế toàn cầu
 • Các khối liên kết kinh tế quốc tế
 • Liên minh Châu Âu (EU)
 • Hợp tác các quốc gia châu Mỹ La Tinh (NAFTA)
 • Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
 • Hợp tác kinh tế của các quốc gia Châu Á Thái Bình Dương(APEC)
 • Chương VI: Doanh nghiệp và sự quản lý
 • Đại cương về công việc quản trị
 • Khái niệm quản trị
 • Ý nghĩa của hoạt động quản trị
 • Các nhà quản trị và nhiệm vụ chủ yếu của nhà quản trị trong doanh nghiệp
 • Các chức năng quản trị doanh nghiệp
 • Phân cấp trong quản trị doanh nghiệp
 • Các kỹ năng quản trị
 • Vai trò nhà quản trị
 • Nhóm vai trò quan hệ với con người
 • Nhóm vai trò thông tin
 • Nhóm vai trò quyết định
 • Các lý thuyết về quản trị
 • Lý thuyết quản trị cổ điển
 • Nhóm lý thuyết hành vi-tâm lý xã hội trong quản trị kinh doanh
 • Quyết định quản trị
 • Các kiểu ra quyết định
 • Tiến trình ra quyết định
 • Các công cụ để nâng cao giải quyết vấn đề và ra quyết định quản trị
 • Chương VII: Tổ chức doanh nghiệp
 • Những khái niệm căn bản về tổ chức
 • Phân chia quyền lực và trách nhiệm
 • Phối hợp
 • Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp
 • Khái quát về cơ cấu tổ chức
 • Các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu tổ chức bộ mấy quản trị kinh doanh
 • Chuyên môn hóa và phân chia bộ phận
 • Chuyên môn hoá công việc
 • Sự phân chia bộ phận (ban ngành)
 • Tầm hạn quản trị
 • Các dạng cấu trúc tổ chức
 • Cấu trúc đơn giản
 • Cấu trúc chức năng
 • Cấu trúc trực tuyến
 • Cấu trúc tham mưu - trực tuyến
 • Xây dựng bộ máy quản trị doanh nghiệp
 • Xây dựng nơi làm việc
 • Hình thành các cấp quản trị và các bộ phận(phòng, ban…)
 • Xây dựng hệ thống trao đổi thông tin
 • Những áp lực thay đổi tổ chức doanh nghiệp
 • Những cản trở đối với những thay đổi tổ chức doanh nghiệp
 • Chương VIII: Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp
 • Khái niệm và tầm quan trọng của quản trị nhân sự
 • Tầm quan trọng của vấn đề quản trị nhân sự
 • Mục tiêu và chức năng quản trị nhân sự trong doanh nghiệp
 • Mục tiêu của quản trị nhân sự
 • Các chức năng của bộ phận, phòng nhân sự
 • Quá trình cân bằng cung cầu về lao động trong doanh nghiệp
 • Bố trí và sử dụng lao động
 • Phân công lao động
 • Hiệp tác lao động
 • Nhu cầu đào tạo, huấn luyện và phát triển nhân viên
 • Tiến trình đào tạo và phát triển nhân sự
 • Định nghĩa và mục đích của việc đánh giá
 • Tiến trình đánh giá thực hiện công việc
 • Chương IX: Quản trị tiền lương trong doanh nghiệp
 • Khái quát về hệ thống tiền lương trong doanh nghiệp
 • Khái niệm về tiền lương
 • Vai trò của tiền lương
 • Cấu trúc lương bổng và đãi ngộ
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương
 • Căn cứ vào bản thân doanh nghiệp
 • Căn cứ vào bản thân nhân viên
 • Môi trường doanh nghiệp
 • Thị trường lao động
 • Chương X: Quản trị cung ứng
 • Khái niệm và phương pháp phân tích lựa chọn cung ứng
 • Phương pháp phân tích lựa chọn cung ứng
 • Quản lý mua sắm
 • Dự đoán nhu cầu
 • Phân tích nhu cầu
 • Soạn thảo một kế hoạch mua sắm
 • Quản trị dự trữ
 • Quản trị hiện vật của dự trữ
 • Quản trị kế toán dự trữ
 • Quản trị kinh tế dự trữ
 • Chương XI: Quản trị chất lượng trong doanh nghiệp
 • Khái niệm quản lý dự trữ
 • Những nguyên tắc cơ bản của kho tàng
 • Dự trữ gắn với thời hạn cung ứng: dự trữ tối thiểu
 • Dự trữ an toàn hoặc dự trữ bảo hiểm
 • Xác định mức dự trữ an toàn
 • Những nghĩa vụ pháp lý
 • Thuế
 • Các điều kiện làm việc
 • Luật lao động
 • Tiền lương
 • Thời gian nghỉ khác
 • Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất
 • An toàn lao động, vệ sinh lao động
 • Bảo hiểm xã hội
 • Bảo hiểm

Những cơ sở dự trữ cần phải kín và phù hợp với từng loại sản phẩm, hàng hóa,
vật tư cần được bảo vệ. Địa điểm kho dự trữ cần phải được bố trí sao cho việc
vận chuyển tối thiểu và dễ dàng cho việc nhập, xuất các hàng hóa.

• Mã hóa và phương pháp xếp đặt các sản phẩm dự trữ:
• Những phương pháp xếp đặt các sản phẩm dự trữ.
• Có nhiều phương pháp để sắp xếp sản phẩm, chúng có thể được kết
hợp với nhau.

a. Phương pháp: "Mỗi chỗ một vật, mỗi vật ở chỗ của mình" là dành cho mỗi
một loại sản phẩm một chỗ quy định.
* Ưu đim: Dễ dàng định vị sản phẩm, vật tư trong kho; xác định lượng dự trữ
thừa hay thiếu một cách nhanh chóng.
* Nhược đim: là không tận dụng được diện tích kho tàng.
b. Phương pháp ph quát v trí: "Bất kỳ vật gì, bất kỳ chỗ nào" là sử dụng vị
trí nào còn trống lúc đưa hàng vào kho, một sản phẩm có nhiều địa chỉ.
* Ưu đim: Tận dụng được diện tích kho tàng.
* Khuyết đim: Khó về mặt thông tin để định vị được chỗ trống khi nhập kho và
tìm địa chỉ sản phẩm khi xuất kho.
c. Phương pháp tn sut quay vòng: Loại hàng nào ra vào nhiều nhất được
xếp ở chỗ thuận tiện nhất.
d. Phương pháp hai kho: kho được chia làm hai bộ phận: kho dự trữ được
cung ứng do nhập kho và cung cấp số lượng nhỏ cho kho phân phối từ đó xác
lập các đơn đặt hàng.

Qun tr kinh tế d tr

Chc năng d tr phi thc hin hai mc tiêu có v trái ngược nhau:

• Mục tiêu an toàn: có dự trữ để tránh mọi gián đoạn.
• Mục tiêu tài chính: giảm đến mức thấp nhất có thể được về mức dự trữ
để giảm những chi phí kho tàng.

* Để gii quyết điu đó, qun tr d tr cn tr li 2 câu hi:

• Đặt hàng khi nào ?
• Số lượng mỗi lần đặt là bao nhiêu?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->