P. 1
Quan Tri Doanh Nghiep

Quan Tri Doanh Nghiep

|Views: 21,104|Likes:
Published by bigbangcntt

More info:

Published by: bigbangcntt on Jul 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2013

pdf

text

original

Khi các doanh nghiệp càng phát triển chúng có xu hướng mở rộng phạm vi hoạt
động bằng việc xâm nhập sâu hơn vào thị trường hiện hữu, bằng việc xâm
nhập vào thị trường mới hoặc tiến hành hội nhập dọc.
Cấu trúc trực tuyến được xây dựng dựa vao nguyên tắc thống nhất chỉ huy,
nghĩa là nhân viên cấp dưới chỉ nhận mệnh lệnh và chịu trách nhiệm về công
việc làm của mình với một và chỉ một thượng cấp trực tiếp. Theo cấu trúc này
có thể tổ chức theo trực tuyến chức năng, theo quy trình công nghệ, theo sản
phẩm, theo khu vực địa lý hoặc theo khách hàng.

a.Cu trúc trc tuyến theo chc năng.

Cấu trúc tổ chức trực tuyến theo chức năng có thể phù hợp với các doanh
nghiệp sản xuất kinh doanh có sản lượng ít, hoặc có chủng loại sản phẩm hoặc
dịch vụ thu hẹp và có liên hệ với nhau hoặc ít có sự hội nhập dọc. Mặc dù sự
tăng trưởng luôn luôn dẫn đến việc tăng lên sự phức tạp của một tổ chức, cấu
trúc chức năng vẫn tạo ra mức độ tập trung hoá cao, giúp cho việc duy trì sự
hội nhập và kiểm soát chặt chẽ cần thiết cho việc gắn liền các hoạt động thị
trường - sản phẩm hoặc các hoat động khác nhau trong doanh nghiệp.

Ưu đim:

• Việc ra quyết định tập trung giúp tăng cường viễn cảnh tổ chức xuyên
qua các chức năng.
• Việc nhóm các hoạt động chuyên môn hoá theo chức năng cho phép
sử dụng và phát huy hiệu quả các tài năng chuyên môn và quản lý.
• Khi các chuyên gia cùng chuyên môn được bố trí cùng một bộ phận nó
sẽ taïo ra söï hôïp tác và cộng hưởng trong từng chức năng.

Nhược đim:

• Do mỗi bộ phân chức năng có chuyên môn khác nhau nên khó khăn
trong việc hợp tác và thông tin với nhau trong các bộ phận.
• Những xung đột giữa các bộ phận chức năng luôn đòi hỏi có sự quan
tâm, giải quyết của lãnh đạo cao cấp, nên làm cho lãnh đạo mất nhiều
thời gian giải quyết và tốn chi phí
• Do chức năng khác nhau nên không có tiêu chuẩn chung cho các chức
năng, vì thế tạo ra sự khó khăn trong kiểm soát, đánh giá việc thực hiện
nhiệ vụ giữa các chức năng

Sơ đồ 7.5: cu trúc trc tuyến theo chc năng
b. C
u trúc trc tuyến theo sn phm, địa lý, khách hàng
Ưu đim:

• Các nhà quản trị tập trung vào thị trường, sản phẩm cụ thể nên họ tiếp
cận có hiệu quả các nguồn lực và tài năng chuyên môn.
• Việc xử lý nhiều vấn đề phức tạpcó liên quan với nhau theo sản phẩm
hoặc thị trường, khách hàng nên các nhà quản trị hiểu biết thêm nhiều
chức năng khác nhau.

Nhược đim:

• Làm tăng chi phí quản lý cố định và nhân viên do trùng lấp các chức
năng của các bộ phận.
• Có nhiều cấp quản lý nên thông tin bị bóp mép. Các nhà quản trị cấp
cao ở quá xa các bộ phận nên không nắm được sâu sát tình hình đang
diễn ra trong doanh nghiệp.
• Do phải chịu tráchnhiệm về kết quả hoạt động của bộ phận mình phụ
trách, nên các nhà quản trị có xu hướng trú trọng vào lợi ích ngắn hạn
mà không quan tâm đến hoạt động đầu tư có ý nghĩa dài hạn cho
doanh nghiệp.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->