CLICK!

La ei cine face economie la muni ie r spunde în fa a Senatului.Americanii nu mor în r zboi. Sunt Su supraînarma i. Dau lovituri zdrobitoare. .

Eu nu pot fi americanofob decâ decât în ceea ce prive te descompunerea religioas în secte. . Dar din punct de vedere politic« i noi i ru ii ar trebui s avem în frescele din biserici un Columb. c ci f r el înv am acum nem e te cu dic ionarele pe genunchi.

Nu am fost i nu sunt su antisemit. . Hristos nu e din F lticeni. s fim cinsti i. pentru c ar însemna s fiu anticre tin. Pentru c .

atunci Shakespeare devine un glume tragic. c ci dac sco i Biblia din Europa. chiar i laurea ii premiului Nobel. F r Biblie. europenii.Eu sînt iudeocentric în cultura Europei. . dormeau în cr ci.

Comunismul e cea mai mare aflare-în-treab din aflare-înistoria omenirii. .

s fi i ferici i. c v ia mama dracului! Adic s m nânci bine. s dormi bine i la loc comanda! . s bei nâ bine.Comuni tii au vrut s ne fac ferici i cu for a: b .

câ . Am asem nat democra ia cu jigodia la câine: nu scap decât cei care sunt tari.Eu nu sunt democrat.

. prima propozi ie e o idio ie absolut sau în cel mai bun caz un sofism: Oamenii sunt egali de la su natur . Asta e ca i cum Kant ar fi egal cu Iliescu.În celebra Déclaration des Droits de l¶Homme et du Citoyen a Revolu iei franceze.

Egalitatea e cel mai mare du man al libert ii. .

iudaic i cre tin . sunt p rin ii su religiei noastre. Restul este art i tiin . .Evreii au geniu religios. Mai glorioase nu v d religii în lume« Sunt o ras Su superioar . Pentru ei cultura înseamn religie. Ei au creat dou religii.

.P i ti i cum am definit eu revolu ia ruseasc ? Iacobinism t taro-mongol! Teroarea iacobin mutat taroîn stil t t resc la Moscova.

Un om care a ref cut ordinea natural . . punând parul pe haimanalele de pe uli .Napoleon face adev rata istorie a Revolu iei franceze.

La întreb rile fundamentale ³de ce?´ i ³în ce scop?´ aporetica rural româneasc r spunde: ³d-aia´. ³d- .

SocialSocial-democra ia este laptele b tut al comunismului. .

ortodox i militarist.Sunt român. Visul meu e ca fiecare bab român s mulg vaca cu casc militar pe cap. P rerea mea este urm toarea: trebuie s ne înmul im ca sardelele. s ne înarm m pân -n din i i s termin m cu popoarele limitrofe. cre tin. c ci n-au ce nc uta în Europa. na ionalist. .

A R OM IA iz a al t e Re da cesf rtunai u vat   irce a ri e ci vi Au .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful