You are on page 1of 3

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE CHIRIQU FACULTAD DE MEDICINA ESCUELA DE MEDICINA DOCTOR EN MEDICINA PLAN DE ESTUDIO

REA BSICA
I AO- I SEMESTRE DESCRIPCIN Qumica I Biologa I Fsico Matemtica I Expresin Oral y Escrita I Ingls Cientfico I Informtica Mdica I Educacin Fsica I Total HORAS TEORA H/S LAB. H/S 3 3 3 6 4 6 2 2 3 3 3 3 21 20 CRDITOS 4 5 6 3 3 4 3 28

DESCRIPCIN Qumica II Biologa II Fsico Matemtica II Expresin Oral y Escrita II Ingls Cientfico II Informtica Mdica II Educacin Fsica II Total

I AO- II SEMESTRE HORAS TEORA H/S LAB. H/S 3 3 3 6 4 6 2 2 3 3 3 2 18 22

CRDITOS 4 5 6 3 3 4 1 26

DESCRIPCIN Metodologa de la Investigacin Introduccin a la Estadstica Antropologa Historia de Panam Geografa de Panam Medicina Social Total

II AO- ISEMESTRE HORAS TEORA H/S LAB. H/S 2 2 3 3 3 3 16 6 6

CRDITOS 2 4 3 3 3 3 18

CICLO PRECLNICO
DESCRIPCIN Qumica III Fsico Qumica Bioestadstica Demografa tica Mdica Ecologa Total II AO- II SEMESTRE HORAS TEORA H/S LAB. H/S 5 3 3 3 2 6 1 2 1 2 14 14 CRDITOS 6 4 4 2 1 2 19

DESCRIPCIN Bioqumica Humana Anatoma Humana Embriologa Humana Parasitologa Mdica Histologa Humana Nutricin Mdica Total DESCRIPCIN Neuroanatoma Fisiologa Humana Microbiologa Psicologa Mdica Epidemiologa I Radiologa Diagnstica por Imgenes Total

III AO- I SEMESTRE HORAS TEORA H/S LAB. H/S 4 4 2 2 4 2 18 12 12 3 6 12 45

CRDITOS 8 8 3 4 8 2 33 CRDITOS 3 8 5 2 4 2 24

III AO- II SEMESTRE HORAS TEORA H/S LAB. H/S 2 4 3 2 2 2 15 3 12 6 21

DESCRIPCIN Farmacologa Mdica I Patologa Humana Psicopatologa Inmunologa Mdica Historia de la Medicina Propedutica Clnica y Fisiopatologa Total

IV AO- I SEMESTRE HORAS TEORA H/S LAB. H/S 4 4 2 2 1 4 17 12 8 8 28

CRDITOS 8 8 2 2 1 6 27

CICLO CLNICO
DESCRIPCIN Pediatra I Psiquiatra I Hematologa Mdica Farmacologa Mdica II Epidemiologa II Neumologa Cardiologa Endocrinologa Total IV AO- II SEMESTRE HORAS TEORA H/S LAB. H/S 4 8 3 4 2 3 4 12 2 3 2 3 2 3 2 3 21 39 CRDITOS 8 6 3 8 3 3 3 3 37

V AO- I SEMESTRE DESCRIPCIN Dermatologa Gastroenterologa Neurologa Medicina de Urgencias Ciruga Obstetricia Pediatra II Ortopedia y Traumatologa Total DESCRIPCIN Ginecologa Neurociruga Medicina Preventiva I Medicina Familiar y Comunitaria Otorrinolaringologa Total DESCRIPCIN Oncologa Oftalmologa Urologa Medicina Legal Nefrologa Reumatologa Total DESCRIPCIN Medicina Preventiva II Primeros Auxilios Radiologa Correlativa Geriatra Teraputica Total TOTALES HORAS TEORA H/S LAB. H/S 2 2 2 2 4 4 4 2 22 4 4 4 3 4 4 8 3 34 CRDITOS 3 4 4 3 6 6 8 3 37 CRDITOS 4 3 4 5 3 19 CRDITOS 2 4 3 3 3 3 16 CRDITOS 3 3 2 3 1 12 CRDITOS 296

V AO- II SEMESTRE HORAS TEORA H/S LAB. H/S 2 4 2 3 2 4 3 4 2 3 11 18

VI AO- I SEMESTRE HORAS TEORA H/S LAB. H/S 2 2 6 3 3 3 3 16 6

VI AO- II SEMESTRE HORAS TEORA H/S LAB. H/S 2 4 2 4 1 2 2 3 1 8 TEORA (H/S) 192 13 LAB. (H/S) 275