P. 1
Agro and Animal Products

Agro and Animal Products

|Views: 44|Likes:
Published by Brinda Reddy

More info:

Published by: Brinda Reddy on Jul 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2011

pdf

text

original

Abdullah Haji Rahimatula and Sons Pvt. Ltd.

Guru Angad Bhawan, 5th Floor, 7, !"hru Pla#",
!"w $"lhi % & &'
Ph ('%%)*+,,&
%%%%%
-----
.nt"rnational Pana#"a Limit"d
F % ,+, )nd Floor, /onnaught /ir#us.
!"w $"lhi % & &&
Ph '%%),+000&
%%%%%
-----
Shivali1 Rasa2an Limit"d
5&*, /hiranjiv 3ow"r, +,. !"hru Pla#",
!"w $"lhi % & &'
Ph ('%%)*))0
%%%%%
-----
4ara Asia Pvt. Ltd.
0&'%0&, Asho1a 5stat",Bara1hamba Road,
!"w $"lhi %& &&
Ph ('%%55505
%%%%%
-----
Gr""n6iant Biot"#hnologi"s Pvt. Limit"d
/)7 *%A, 8"shav Puram,Lawr"n#" Road,
$"lhi
Ph ('%%)7'5'75,)7&,&5,
F9 ( '%%)7'5'75
varmans:si;2.#om
%%%%%
-----
Bharat Rasa2an Limit"d
5&, <i1ram 3ow"r, Raj"ndra Pla#",
!"w $"lhi %&&&0
Ph ('%%55,0,0,
F9 ('%%55,0*&&,)57)770
in;o:bharatrasa2an.#om, raiat:bharatrasa2an.#om www. hharatrasa2an .#om
%%%%%
-----
Gla=" 3rading .ndia Pvt. Ltd.
A % +, /omm"r#ial /om6l"9,
Shan1ar Gard"n, <i1as6uri, !"w
$"lhi % & &0
Ph ('%%,&','7,,
F9 ('%%550)))7
%%%%%
-----
>angalor" /h"mi#als ? F"rtili="rs Limit"d
&&), &th Floor, Bhi1aji /ama Pla#",
!"w $"lhi
Ph ( '%%)*07*&
F9 ('%%)*&,,*
ni#;d"lmangalor"#h"mi#als.#om www.mangalor"#h"mi#als.#om
%%%%%
-----
>>3/ Limit"d
/or"%, S#o6" /om6l"9,
7, .nstitutional Ar"a, Lodhi Road,
!"w $"lhi%& &&,
Ph ( '%%)+,*))&&, &5)7
F9 ( '%%)+,*)'*
jsrl &0:hotmail.#om, 2n b:mmt#. n i#. in, mmt#.#o:g"ms.vsnl.n"t.in,
rlg+:r"di;;mail.#om, ravind"r7:hotmail.#om www.mmt#limit"d.org,
www.mmt#.trad"%india.#om
%%%%%
-----
Samridh Bio % @rgani#s Pvt. Limit"d
+0A, Aaina 3ow"r%, $istri#t
/"nt"r, Aan1 Puri,
!"w $"lhi
Ph ( '%%5500070
F9 ( '%%550007'
%%%%%
-----
Shaw Balla#" and /om6an2 Limit"d
*, 8.G. Ansal Bhavan, +th Floor, 3olsto2 Hous", 5%7, 3olsto2 >arg,
!"w $"lhi % & &&
Ph ( '%%),7+)*, ),7+)'
F9 ('%%),,',5,),,7+
www.shawwalla#".#om
%%%%%
-----
St""l Authorit2 o; .ndia CSailD Limit"d
S6at Bhawan, Lodhi Road, Post Bo9 !o.*7,,
!"w $"lhi % & &&,
Ph ('%%)+,*7+0,)+,**'5
F9 ( '%%)+,**'5, )+,**&*'
#adsail:bol.n"t.in www.sa ... #o. in
%%%%%
-----
8isan Broth"rs Pvt. Ltd.
*th Floor, Asho1a /hamb"rs !"ar Lions Hall, >itha1ali /ir#l",
Ahm"dabad % ,0& &&*
Ph ( '%7'%)*+&&7+
%%%%%
-----
5P/ .ndustri" Limit"d
*,, Sarovar /om6l"9, B7H Aam 3"m6l", @;;i#" /.G. Road, !avrang6ura,
Ahm"dabad % ,0& &&'
Ph ( '%7'%)*5*,'*0, )*5*,,7+
F9 ( '%7'%)*5*,'*0
%%%%%
-----
Gujarat Ambuja 596orts Ltd.
Ambuja 3ow"r, Post !a2 Aivan, !avrang6ura,
Ahm"dabad % ,0& &+
Ph ( '%7'%)*+++'*), )*+),,*
F9 ( '%7'%)*+&),&7*, )*+),&7'
ma2"lin:gujamb"96orts.#om, in;o1adi:gujamb"96orts.#om,
in;o:gujamb"96orts.#om, 1hona:gujamb"96orts.#om www.gujamb"96orts.#om
%%%%%
-----
Aaishr"" Agro .ndustri"s Limit"d
)&*, S6an 3rad" /"ntr", @66osit" 8o#hrab Ashram, !"ar Paldi /har Rasta Ashram
Road,
Ahm"dabad % ,0& &&*
Ph ( '%7'%)*570'),, )*57'0'7
F9 ( '%7'%)*57'0'7
isail:bol. n"t. in
jaiahdadl:san#harn"t.in
%%%%%
-----
8an1 /astor Produ#ts Pvt. Limit"d
$arsha1, +7A, Swasti1 So#i"t2, Punjabi hall Lan", !avrang6ura,
Ahm"dabad
Ph ( '%7'%)*++'5,,, )*+)*5&5
F9 ( '%7'%)*+)&*&0
in;o:1ana1#astor6ordu#ts.#om www. 1ana1#astor6ordu#ts.#om
%%%%%
-----
!armada Agro /h"mi#als Pvt. Limit"d
0%)&7)&), Ghantagharan, >ahavir #omm"r#ial >ar1"t, Sarag6ur,
Ahm"dabad
Ph ( '%7'%)),5)'+
F9 ( '%)0%70))))+0
%%%%%
-----
Si11o S6ra2"rs Pvt. Limit"d
,), Ashram Av"nu", B7H, 8o#hrab Ashram,
Ahm"dabad
Ph ( '%7'%)*50575&%))&',+&
F9 ( '%7'%)*50575&%,&'))'*'
si11os6ra2"r:r"di;;mail.#om
%%%%%
-----
Ermi Agrot"#h Pvt. Limit"d
,+, Pat"l av"nu", !"ar Gurudwara, 5G. Highwa2, 3halt"j,
Ahm"dabad
Ph ( '%7'%)*05+7*)
F9 ( '%7'%)*05+7*)
organi#:urmiagrot"#h.#om www.urmiagrot"#h.#om
%%%%%
-----
Gujarat !armada <all"2 F"rtili="rs /om6an2 Limit"d
Post Bo9 !armadanagar, $istt. Bharu#h,
Bharu#h %,') &5
Ph ( '%)*+%)),7507
F9 ( '%)*+%))+7&57
do6atil:gn;#.in, d"vang:gn;#.in, s"#t:gn;#.in www.gnv;#.#om
%%%%%
-----
Gujarat Stat" F"rtili="rs ? /h"mi#als Limit"d
Post @;;i#" F"rtilis"r !agar,
<adodara % ,' 75&
Ph ( '%)*5%))+)*5, ))+)75
F9 ('%)*5%))+&'))+&'**
d#joshi:gs;#ltd.#om, hb:gs;#ltd.#om, i6"96ort:gs;#ltd .#om,
26singh50:2ahoo.#o..n www.gs;#limit"d.#om, www.gs;#ltd.#om
%%%%%
-----
A6rot"#h 5ngin""rs Pvt. Ltd.
57,, S"#tor%75,
Faridabad % ) &&*
Ph ( '%)'%5&*+7,%))+))+&
F9 ( '%)'%5)+,+5), 5&*+7,
a6rot"#h:vsnl.#om
%%%%%
-----
8risha1 Bharti /o % @6"rativ" Limit"d
<ishnu Pala#", )nd Floor, !""lam Fl2ov"r, S"#tor % )GB,
Faridabad
Ph ( '%)'%))0&5)'
F9 ( '%)'%))0&5)'
%%%%%
-----
3.R. Solv"nt @ils Pvt. Ltd.
Plot !o. % 0,, >athura Road, Anaaj >andi, @66osit" P"trol Pum6, Ballabgarh,
Faridabad
Ph ( '%)'%5&*0*7*, 75
F9 ( '%)'%5&*0*77
trsolv"nt:r"di;;mail.#om
%%%%%
-----
>ridul >anur" >ills Pvt. Ltd.
'0, Ho6" A66artm"nts, S"#tor%5, Part%.l,
Gurgaon % )) &&
Ph ( '%)+%)),&0', ),&75)
F9 ( '%)+%),&75)
inndul:r"di;;mail.#om, inridul:2ahoo.#om www.bon"%horn%6rodu#ts.#om
%%%%%
-----
EniFu" Biogr""n Agro Pvt. Ltd.
,, Gall"ria, $LF /it2 % .<,
Gurgaon % )) &&)
Ph ( '%)+%)57,))&, )57,))
uniFu"biogr""nagro:r"di;;mail.#o.in
%%%%%
-----
South"rn P"tro#h"mi#als .ndustri"s /or6oration Limit"d
*7, $lsoor Road,
Bangalor" % 5*& &+)
Ph ( '%0&%)55'0)5&
%%%%%
-----
/ontro6"st .ndia /h"mi#als Pvt. Ltd.
!o. +,th Floor, B"st Bing, Rah"ja 3ow"rs, >. G. Road,
Bangalor" % 5*& &&
Ph ( '%0&%)550'0*, )55'0'05
F9 ( '%0&%)55'*'),
#ontro6"stindia:2ahoo.#om
%%%%%
-----
>angalor" /h"mi#als and F"rtili="rs Limit"d
5, /r"s"#"nt Road, High Ground,
Bangalor" % 5*& &&
Ph ( '%0&%)))&0''&%+
F9 ( '%0&%)))&0'0'
vjmall2a:ubmail.#om, mdo;;i#":mangalor"#h"mi#als.#om
www.mangalor"#h"mi#als.#om
%%%%%
-----
!agarjuna F"rtili="rs ? /h"mi#als Limit"d
/lassi# /ourt, )nd Floor, '7, Ri#hmond Road,
Bangalor" % 5*& &)5
Ph ('%0&%))),'0',)))7,*
F9 ( '%0&%))),'',
%%%%%
-----
Plant"9 Bio % 3"#h And H"rbals Enlimit"d
!o. ++,5th /ross, +th >ain road, Audi#ial La2out, Allalasandra, G.8.<.8.
Post,
Bangalor"
Ph ( '%0&%5*'**7*, 5*'**7'
F9 ( '%0&%)05*,77,
6lant"9':2ahoo.#o.in
%%%%%
-----
F"rtilis"rs ? /h"mi#als 3ravan#or" Limit"d
Floor, Ed2ogamandal, 8o#hi
Ph ( '%+0%+)5+*+0*
F9 ( '%+0%+)5+**,7
%%%%%
-----
Godavari >anur" ? .n6uts Pvt. Limit"d
>adhavas"ril Buildings, 8aoji1u=h2
8otta2am
Ph ( '%+0%)57+*'*, )575*'5
F9 ( '%+0%)5*0,**
%%%%%
-----
Blo % Agroni#s .ndia Pvt. Ltd.
*A7). Bhagwaghar La2out, $haram6"th,
!ag6ur %++& &&
Ph ( '%7%)5*)'75
F9 ( '%7%)5*)'75
hioagroni#s:r"di;;inail.#om
%%%%%
-----
H"ranba .ndustri"s Limit"d
&. 8an#hanganga, Fa#tor2 Lan", !"ar >. 8. High S#hool, Borvil B"st.
>umbai % & &')
Ph ( '%))%)0'07')
%%%%%
-----
Enito6 /h"mi#als Pvt. Ltd.
Son2 A66artin"nts, @66osit" Saint
Aud" /hur#h, @;;i#" Andh"ri 8urla Road.
>umbai % +&& &7)
Ph ( '%))%)05&)75, 5+, ))7,
'%))%)05,)+7
o;;i#":unito6grou6.#om
www. unito6groun .#om
%%%%%
-----
Biostadt .ndia Limit"d
Poonam /hamb"rs, A Bing, *th Floor, $r. Anni" Basant Road, Borli,
>umbai +&& &0
Ph ( '%))%5*5)&5)
F9 ( '%))%5*5)&5)
%%%%%
-----
H8< Au9i#h"in Pvt. Ltd.
F7'. !and $ham ..5., >.>. Road,
>arol, Andh"ri 5ast,
>umbai % +&& &5'
Ph ( ' %))%)0&',**+
'%))%)0)50),
h1v":bom.is.vsril.n"t.in
%%%%%
-----
3A3A /h"mi#als Limit"d
Bomba2 Hous", )+, Hoini >od2 str""t, Port,
>umbai % +&& &&
Ph ( '%))%5**50)0). ))&+',
F9( '%))%5**50++, ))&+5,5'
#or6orat"G#ominuni#ations:tata# h"ini#ais#om, #"hajitsahu:2ahoo.#om,
L.L#h"m:tata.#om r"jivrov"r:r"dit;inail.#oin, ruviadulwar:tata#h"mi#als.#om
www.tata.#oin, www.tata#h"mi#als.#o.in
%%%%%
-----
3"#ni6 5ngin""ring Bor1s Pvt. Limit"d
5,CBD. !"ar $""6a1 F"rtili="rs, >.$/ Ar"a. 3aloja.
!avi >umbai
Ph ( '%))%)7+&,
F9 ( '%))%)7+&,
%%%%%
-----
3h" >aharashtra Agro.ndustri"s $"v"lo6m"nt /or6oration Limit"d
Rajan Hous", ,rd Floor, Prabhad"vi,
>umbai % +&& &)5
Ph ( '%))%)+,&0), &0),
F9 ( '%))%)+,&0* 0, )+,)7*0*
maid#:vsnl.#om
www.inaidmuinbai.#oin
%%%%%
-----
Enito6 /h"mi#als Pvt. Ltd
Son2 A66artrn"nts, @66sit" Saint Aud" /hur#h, @;;i#" Andh"ri 8urla Road,
>umbai % +&& &7)
Ph ( '%))%)05&)75, )055+
F9 ( '%))%)05,)+7, )05))7,
o;;i#":unito6grou6.#o.in, u#l:vsnl.#om www.unito6grou6.#o.in
%%%%%
-----
Si"l Limit"d
Post Bo9 !o. 5), Si"l /h"mi#al
/om6l"9, <illag" /haratrain6ur 8hadauli7 Sardargarh, Post @;;i#" Raj6ura,
Patiala
Ph ( '%7*%)))05+&, *)))05+'
F9 ( '%7*)%)))5+&,
in;o:si"l#h"mi#al.#om
www.si"l#h"mi#al.#oin
%%%%%
-----
/hainbal F"rtilis"rs ? /h"mi#als Limit"d
<illag" Gad"6an,
8ota % ,)5 )&0
Ph ( '%7++%),,)'*, ),,)'*)
F9 ( '%7++%),,)''&
gos6gom:#;"rt.#om a1attr"2g:#;#l.#o.in www.=uari%#hainbai.#o.in
%%%%%
-----
Bohra Pratisthan Pvt. Limit"d
,&, Anand Pla=a,
Edai6ur
Ph ( '%)'%+)+)&*00, )+)'55
bil:b66l.n"t.in
www. b66l n"t.in
%%%%%
-----
>adhuvan /h"mi#als ? F"rtilis"rs Limit"d
A""van Ra1sha Bhawan, $"lhi Gat",
Edai6ur
Ph ( '%)'%+)+,*+, 5&&)7+
F9 ( '%)'%+5&&77+
%%%%%
-----
Gallo6s >ar1"ting Asso#iat"s Pvt. Ltd.
50, Shivarain !agar, South 5n#lav", Ramanatha6urain,
/oiinbator" % *+ &+5
Ph ( '%+))%),7)')
%%%%%
-----
>adras F"rtili="rs Limit"d
>anali .ndustrial Ar"a, >anali,
/h"nnai % *&& &*0
Ph ( '%++%)5'+&&
%%%%%
-----
Rami Agro Produ#ts .ndia Limit"d
*', +th Av"nu", Asho1 !agar,
/h"nnai % *&& &0,
Ph ( '%++%)+0''70)
%%%%%
-----
Littl" @ri"ntal Balms and Pharma#"uti#als Limit"d
!o. , Purasawal1ain High Road,
/h"nnai % *&& &&7
Ph ( '%++%)*+)+'&, )*+,)*77
F9 ( '%++%)**),00
littl"s)&&+:si;2.#om
%%%%%
-----
South"rn P"tro#h"mi#al industri"s /or6oration Limit"d
SP./ Limit"d, SP@/ Hous", 00 >ount Road, Guind2,
/h"nnai
Ph ( '%++%)))&&,*, )),5&&0
F9 ( '%++%)),&&0', )),5)+0*,
rangan6:r"di;;inail.#o.in, s6i##or6:s6i#.#o.in www.s6i#.#o.in
%%%%%
-----
5P/ lndustri"s Limit"d
!o. 55, Siri#o .ndustrial 5sta"t, 8uri#hi,
/oimbator"
Ph ( '%+)))*75,)0
F9 ( '%+)%))*7++5'
"6##b":"th.n"t
%%%%%
-----
!ational F"rtili="rs Limit"d
A%l., S"#tor%)+, !oida
Ph ( '%)&%)+),0,
F9 ( '%)&%)+),0+
sahibsingh:n;l.d"lhi.ni#.in www.nationalal;"rtili="rs.#o.in
%%%%%
-----
Amalgamat"d $rugs and Pharm"#uti#als Limit"d
5%8usuin, , Gurusada2 Road,
8ol1ata % 7&& &'
Ph ( '%,,%))+70'&7
%%%%%
-----
59#"l /ro6 /ar" Limit"d
/"ntral Pla=a, ) 7 *, Sarat Bos" Road, 7th Floor, Flat !o. 7&*,
8ol1ata % 7&& &)&
Ph ( '%,,%)+7+,+&,
%%%%%
-----
Bi##o Agro Produ#ts P. Limit"d
Suit" !o. )&,, , British .ndian Str""t,
8ol1ata
Ph ( '%,,%))+,&,'0, ''
F9 ('%,,%))&,7,
bi##o:#al).vsnl.n"t.in www.bi##o.#om
%%%%%
-----
/a6ri @v"rs"as CPD Limit"d
0, /arna# Str""t, Room !o. &, Shanti !i1"tan Building,
8ol1ata
Ph ( '%,,%))0)57*', ))0)',)+
%%%%%
-----
/h"minova .ndia Limit"d
0, /aina# Str""t, 0th Floor,
8ol1ata % 7&& &7
Ph ( '%,,%))0)*75, ))0)**7&
F9 ( '%,,%))0)*75
#al:#al.#h"ininova.n"t
%%%%%
-----
$un#ans .ndustri"s Limit"d
$un#an Hous", ,, !"taji Subhas Road,
8ol1ata
Ph ( '%,,%)))&+',0
F9 '%,,%))+0*&)
www.dun#ans;"rtilis"r.#oin
%%%%%
-----
Himgiri 3i" % E6 Pvt. Ltd.
, $aud Au $utta Sarani,
8ol1ata % 7&& &&*
Ph ( '%,,%),5&0&,)
F9 ( '%,,%),5&0&,)
ht6l:sat2ain.n"t.in
%%%%%
-----
Fruit and <"g"tabl"s % Fr"sh, Pro#"ss"d and $r2
Fiv"star $"h2dration Pvt. Limit"d
Rain6ara road, $ist. Bhavnagar,
3alaja % ,*++&
Ph ( ' %)0%+))+&)*7
F9 ( '%)0%+))+&)*7
www.;iv"stard"h2dration .#om
%%%%%
-----
/hi61a Limit"d
,, md Floor, Go1ul Ar#ad", )nd, Sardar Pat"l Road, Ad2ar,
/h"nnai % *&& &)&
Ph ( '%++%++)55)0
F9 ( '%++%++)+,*0
%%%%%
-----
/on#"6t Foods Pvt. Ltd.
st Floor, A1ash Ganga, Plot !o. ++, Srinagar /olon2,
H2d"rabad % 5&& &7)
Ph ( '%+&%),75*7+&
F9 ( '%+&%),75*7+&
%%%%%
-----
Samagrit"#h Limit"d
+), <iinan !agar,
S"#und"rabad % 5&& &&,
Ph ( '%+&%55)+7**
%%%%%
-----
<"n Fr"sh Fruit" 596orts Pvt. Ltd.
Flat !o. &,, Sri $atta Sai A66artm"nts, Plot !o. ), Bhag2ariagar /olon2,
@66osit" 8PHB, H2d"rabad % 5&& &7)
Ph ( '%+&%55+'5,+5
thuvvaGram"sh:2ahoo.#om
%%%%%
-----
Agro $ut#h .ndustri"s Limit"d
5.&.&. &%, st Floor, S"#tor,+A,
/handigarh % *& &))
Ph ( '%7%))**,,,*, )*&*&5
F9 ( '%7%7))*&+&+5
agrodut#h:si;2.#om www.agrodut#h .#om
%%%%%
-----
Go6i $"h2drat"s Pvt. Ltd.
&+. Gu6ta 3ow"rs, !aviwala Bagh /omm. /om6l"9, A=ad6ur,
!"w $"lhi % & &,,
Ph ( '%%)7*77+,'
%%%%%
-----
F"rtilis"rs ? /h"mi#als
3ravan#or" Limit"d Floor, $d2ogamandal,
8o#hi
Ph ( '%+0%+)5+*+0*
F9 ( '%+0%+)5+**,7
%%%%%
-----
Godavari >anur" ? .n6uts Pvt. Limit"d
>adhavas"ril Buildings, 8anji1u=h2
8otta2am
Ph ( '%+0%)57+*'*, )575*'5
F9 ( '%+0%)5*0,**
%%%%%
-----
Bio % Agroni#s .ndia Pvt. Ltd.
*A7). Bhagwaghar La2out, /haram6"th,
!ag6ur %++& &&
Ph ( '%7%)5*)'75
F9 ( '%7%)5*)'75
bioagroni#s:r"di;;mail.#om
%%%%%
-----
H"ranba .ndustri"s Limit"d
&, 8an#hanganga, Fa#tor2 Lan", !"ar >. 8. High S#hool,
Borivali B"st >umbai
Ph ( '%))%)0'07')
%%%%%
-----
Enito6 /h"mi#als Pvt. Ltd.
Son2 A66artm"nts, @66osit" Saint Aud" /hur#h, @;;i#" Andh"ri 8urla Road.
>umbai% +&& &7)
Ph .'%))%)05&)75, 5+, ))7,
F9 ( '%))%)05,)+7
o;;i#":unito6grou6.#om www.unito6grou6.#om
%%%%%
-----
Biostadt .ndia Limit"d
Poonam /hamb"rs, A Bing, *th Floor, $r. Anni" B"sant Road, Borli,
>umbai %+&& &0
Ph ( '%))%5*5)&5)
F9 ( '%))%5*5)&5)
%%%%%
-----
H8< Au9i#h"m Pvt. Ltd.
F7'. !and $ham ..5., >.>. Road,
>arol. Andh"ri 5ast,
>umbai % +&& &5'
Ph ( '%))%)05'0**+
F9 ( '%))%)0)50),
h1v":bom+.vsnl.n"t.in
%%%%%
-----
3A3A /h"mi#als Limit"d
Bomba2 Hous", )+. Homi >od2 Str""t, Fort,
>umbai % +&& &&
Ph ( '%))%5**50)0), ))&+',
F9 ( '%))%5**50++, ))&+5,5'
#or6orat"#ominuni#ations:tata#h"mi#als#ool, d"bajitsahu:2ahoo.#om
tata#h"m:tata.#om, rajivrov"r:r"di;;mail.#om raviadulwar:tata#h"mi#als.#om
www.tata.#om, www.tata#h"mi#als.#o.in
%%%%%
-----
3"#ni6 5ngin""ring Bor1s Pvt. Limit"d
5,CBD. !"ar $""6a1 F"rtili="rs, >.$/ Ar"a. 3aloja,
!avi >umbai
Ph ( '%))%)7+&,
F9 ('%))%)7+&,
%%%%%
-----
3h" >aharashtra Agro .ndustri"s $"v"lo6m"nt /or6oration Limit"d
Rajan Hous", ,rd Floor, Prabbad"vi,
>umbai % +&& &)5
Ph ( '%))%)+,&B), &0),
F9 ( '%))%)+,&0*0, )+,)7*0*
www.maidmumbai.#om
%%%%%
-----
Enito6 /h"mi#als Pvt. Ltd
Son2 A66artm"nts, @66sit" Saint Aud" /hur#h, @;;i#" Andh"ri 8u.rla Road,
>umbai % +&& &7)
Ph ( '%))%)05&)75, )055+
F9 ( '%))%)05,)+7, )05))7,
o;;i#":unito6grou6.#om, u#l:vsnl.#om www.unito6grou6.#om
%%%%%
-----
Si"l Limit"d
Post Bo9 !o. 5), Si"l /h"mi#al /om6l"9, <illag" /haratram6ur 8hadauli7
Sardargarh, Post @;;i#" Raj6ura,
Patiala
Ph ( '%7*%)))05+&. *)))05+'
F9 ( '%7*)%)))5+&,
in;o:si"l#h"mi#al.#om
www.si"l#h"mi#al.#oin
%%%%%
-----
/hambal F"rtilis"rs ? /h"mi#als Limit"d
<illag" Gad"6an,
8ota % ,)5 )&0
Ph ( '%7++%),,)'*, ),,)'*)
F9 ( '%7++%),,)''&
gos6gom:#;"rt.#oin, a1attr"2H#;#l.#o.in www.=uari%#hambal.#om
%%%%%
-----
Bohra Pratisthan Pvt. Limit"d
,&, Anand Pla=a,
Edai6ur
Ph ( '%)'%+)+)&*00, )+)'55
bil:b66l.n"t.in
www.b66l.n"t.in
%%%%%
-----
>adhuvan /h"mi#als ? F"rtilis"rs Limit"d
A""van Ra1sha Bhawan, $"lhi Gat",
Edai6ur
Ph ( '%)'%+)+,*+, 5&&)7+
F9 ( '%)'%+5&&77+
%%%%%
-----
Gallo6s >ar1"ting Asso#iat"s Pvt. Ltd.
50, Shivaram !agar, South 5n#lav", Ramanatha6urain,
/oimbator" % *+ &+5
Ph ( '%+))%),7)')
%%%%%
-----
>adras F"rtili="rs Limit"d
>anali .ndustrial Ar"a, >anali,
/h"nnal % *&& &*0
Ph ( '%++%)5'+&&
%%%%%
-----
Rami Agro Produ#ts .ndia Limit"d
*', +th Av"nu", Asho1 !agar,
/h"nnai % *&& &0,
Ph ('%++%)+0''70)
%%%%%
-----
.n;ragro .ndustri"s Limit"d
$$ % 0, !"hru 5n#lav", 8al1aji 59t"nsion,
!"w $"lhi % & &'
Ph ( '%%5*)','+
%%%%%
-----
Lada1h Foods Limit"d
S % )5, Gr"at"r 8ailash % .,
!"w $"lhi % & &+0
Ph ( '%%)05'0,'+
%%%%%
-----
RH. >ar1"ting CPD Limit"d
),%+, 1hari Baoli,
$"lhi
Ph '%%),'+)+)',,
F9 ( '%%),',&&
babooram d"l:2ahoo.#om, raj1as"ra:r"di;;mail.#om
%%%%%
-----
>idland Fruit ? <"g"tabl" Produ#ts .ndia Pvt. Ltd.
Aumbo Hous", Aumbo .ndustrial 5stat", @1hla Phas" % .ll, !"ar @1hla Railwa2
Station,
!"w $"lhi % & &)&
Ph ( '%%)*,&&', )*,,&)
F9 ')*0,0&07
www.mantraonlin".#om
%%%%%
-----
S6""dwa2 Food ? B"v"rag" Pvt. Ltd.
*%)&5, $"rawal !agar,
$"lhi %& &&'
Ph ( '%%)7)*707, )5'*+0&&
F9 ( '%%)70707, )5'*+&&
in;o:starnuts.bi= www.starnuts.bi=
%%%%%
-----
Aurohill 3rading Pvt. Ltd.
*&7, .ndra6ra1ash Building, ),, Bara1hamba Road,
!"w $"lhi % & &&
Ph ('%%55,&5+*,55,&5+7
F9 ( '%%55,&55*
d"lhi :aurohill.#om
%%%%%
-----
Gla=" 3rading .ndia Pvt. Ltd.
A % +. /omm"r#ial /om6l"9,
Shan1ar Gard"n, <i1as6uri,
!"w $"lhi % & &0
Ph ( '%%,&','7,,
F9 ('%%550)))7
%%%%%
-----
Glob" 3rott"rs Pvt. Limit"d
&*, Ansal Bhawan, * 8G >arg,
!"w $"lhi
Ph ( '%%),,)+*0), ),,)+7&)
F9 ( '%%),7),770
globtrot:nda.vsnl.n"t.in
www.glob"trott"rs6ltd.#om
%%%%%
-----
>orning Star @v"rs"as 3rading /om6an2 Privat" Ltd.
AF % )), st Floor, 8hir1i 59t"nsion, >alvi2a !agar,
!"w $"lhi % &&7
Ph ('%%,&'+&&57,)'55),*+
F9 ('%%,&'+&&57,)'55),*+
6atri#ba9la:hotmail.#om, mornistar:hotmail.#om www.indiamart.#om7morningstar
%%%%%
-----
S.8..ndustri"s Privat" Limit"d
7)A, Pusha Road, @66osit" >3!L 59#hang", 8arol Bagh,
!"w $"lhi
Ph ( '%%)505+*&
F9 ('%%)57*5'70
g"ll2:nda.vsnl.n"t.in, j"ll2:vsnl.#om, www.j"ll2b"ll2india.#om
%%%%%
-----
Aims Agro Produ#ts Pvt. Ltd.
)*, A. P. 3ow"rs, 3agor" Road,
Raj1ot % ,*& &&)
Ph ( '%)0)7%)7&+&5
%%%%%
-----
Gujarat Fr"sh Fruits and
<"g"tabl"s Limit"d
+ 7)), /it2 >ill /om6ound,
8ari1aria Road,
Ahm"dabad % ,0& &))
Ph ( '%7'%)5+*7'',
%%%%%
-----
Pion""r /hi#or2 .ndia Pvt. Ltd.
!"ar Rainjibbal Bhavanbhai and /om6an2,
Anand %,07 ,&
Ph ( '%)*')%)50,0
%%%%%
-----
S4P Agro Foods Limit"d
3o6 Floor, >ahasha1ti, /om6lo9, Stadium /ross Road, !avrang6ura,
Ahm"dabad % ,0& &&'
Ph ( '%7'%)*+++7*, *5*&05&
F9 ( '%7'%)*+)*&*
s26agro:adl.vsnl.n"t.in
%%%%%
-----
B"ath"at $rin1s Pvt. Ltd.
57. 8rishna 5stat", Plot !o. ,*&*, Phas" % .<, G.$/, <atva, Ahm"dabad % ,0)
++5
Ph ( '%7'%0&,5)5)
F9 ( ' %7'%)5+*)0)+
in;o:b"ath"atdrin1s.#om www.b"ath"atdrin1s.#om
%%%%%
-----
Fr"shtro6 Fruits Limit"d
!o. &,, Pruthvi A66artm"nts, Audg"s Bunglow Road,
Ahm"dabad
Ph ( '%7'%)*07)+,5, )*0705&
F9 ( '%7'%)*70&+,*
ma2an1:;r"shtro6.#om
www.;r"shtro6.#om
%%%%%
-----
8rishna >ar1"ting CPD Limit"d
Push6a1, ,rd Floor, 8han6ur,
Ahm"dabad
Ph ( ' %7'%)5*&7,5&
F9 ( '%7'%)5*&7,5&, )5*&,5&
d"wang)*:r"di;;mail.#om, #hibb:i#"n"t.n"t
%%%%%
-----
!""l Bio % 3"#h Pvt. Ltd.
S % ,, !avrang, !r. Swasti1 /ross Road, !avrang6ura,
Ahm"dabad %,0& &&'
Ph ( '%7'%)*5*0&), )*5*5'+5
F9 ( '%7'%)*5*)'' nbo:d"wang.#om, in;o:n""lbiot"#h.#om
%%%%%
-----
RA$ .m6"9 Pvt. Limit"d
)&), $arsha1, @66osit" Shr"2 Hos6ital, !avrang6ura,
Ahm"dabad %,0&&&'
Pn ( '%7'%)*++,&7
F9 ( '%7'%)*+&&+)'
rjdim6"9:2ahoo.#om
%%%%%
-----
S4P. Agro Foods Limit"d
3o6 Floor, >ahasha1ti /om6l"9, Stadium /ross Road, !avrang6ura,
Ahm"dabad
Ph ( '%7'%)*+++7*, )*5*&05&
F9 ( '%7'%)*+)+*&*
s26agro:i#"n"t.n"t, s26agro:"n;in"t.n"t www.s26%india.#om
%%%%%
-----
<adilal .ndustri"s Limit"d
<adilal Hous", Shrimali So#i"t2, !avrang6ura,
Ahm"dabad % ,0& &&'
Ph ('%7'%)*5*+&', )*5*+&0
F9 ( ' %7'%)*5*+&)7, )*+7&&*,
raj"sh:vadilalgrou6.#om, "96orts:vadilalgrou6.#om,
maulirisurati:vadilalgrou6.#om, sur2a1arit:vadilalgrou6.#om,
souravsinha:2ahoo.#om, sahilsarora:hotmail.#om www.vadilalgrou6.#om
%%%%%
-----
$a1sh Foods P. Limit"d
B%,), >ar1"ting 4ard /hitra,
Bhavnagar
Ph ('%)70)++570
F9 ( '%)70%)++7,+
in;o:da1sh;oods.#om
www.da1sh;oods.#om
%%%%%
-----
EniFu" $"h2drat"s Limit"d
<irbhadra Sho66ing /om6l"9, !ilam Baug /ir#l",
Bhavnagar
Ph ( '%)70%))+)'&%'
uniFu"dad:san#harn"t.in, jign"2+0l:o6alin;ot"#h.#om,
uniFu"d:adl.vsnl.n"t.in, uniFu"dadi:san#har.n"t.in www.uniFu"d"h2drat"s.#om
%%%%%
-----
/hib 5l"#troni#s CPD Limit"d
B70), G.$@ 5l"#troni# 5stat", S"#tor )5,
Gandhinagar % ,0) &++
Ph ( '%),%)),)+,+,,
F9 ( '%7'%)5*&,5&
#hib:i#"n"t.n"t, in;o:#hib"l"#troni#s.#om www.#hib"l"#troni#s.#om
%%%%%
-----
Sivasha1thi Bio Plantt"# Limit"d
,&), Surabbi Lotus, !"ar .mag" Hos6ital, Am""r6"t,
H2d"rabad
Ph ( ' %+&%),75*0'0
F9 ( '%+&%5**)5)*)
www.sivasha1thi.#om
%%%%%
-----
@#"ani# Foods Pvt. Limit"d
@66sit" Broo1" Bond Fa#tor2, Pandit !"hru >arg,
Aamnagar %,* &&)
Ph ( '%)00%)757,**, )757,77
F9 ( '%)00%)757,55
"nFuir2:o#"ani#;oods.#om, o;6l:san#harn"t.in www.o#"ani#;oods.#om
%%%%%
-----
Ga2t"#h 5ngin""ring Pvt. Ltd.
,&, Ra#" /ours" 3ow"r, Ra#" /ours" /ir#l",
<adodara % ,'& &&7
Ph ( '%)*5%),,5&7, ),'*&&&
F9 ( '%)*5%),,*))'
ga2t"#hr"m"di"s:"th.n"t www.ga2;"#hinda.#om
%%%%%
-----
Sunjoss Produ#ts Pvt. Ltd.
0), 326"d, Phas" <., Ed2og <ihar,
S"#tor% ,7,
Gurgaon %))&&+
Ph ( '%)+%),7)*,5
%%%%%
-----
Bambino Agro .ndustri"s Limit"d
<illag"%B"gum6ur 8abtalan !. H. 0, S"#tor%,5,
Gurgaon % )) &&
Ph ( '%)+%),7',+
F9 ( '%)+%),77,7
bambino.ggn:bambino.s6rintr6g. "ms.vsnl.n"t.in
%%%%%
-----
P"6si Foods Limit"d
,B $LF /or6orat" Par1, S Blo#1 @utab 5n#lav", Phas"%.ll,
Gurgaon % )) &))
Ph ( '%)+%),5500&, ),550*,
F9 ( '%)+%),550*, ),5*)7&
abhiram.s"th:intl.6"6si.#om, sunil.duggal:intl.6"6si.#om, j2othsna
rani:intl.6"6si.#om www.6"6si#o.#om
%%%%%
-----

59oti# Fruits Pvt. Ltd.
+&&'. & F""t Road, Hal )nd Stag", .ndira !agar,
Bangalor" % 5*& &&0
Ph ( '%0&%)5,5'&,
%%%%%
-----
G"m Agro .ndustri"s Limit"d
',st /ross, B3> La2out, )nd Stag",
Bangalor" % 5*& &7*
Ph ( '%0&%)*70*+'
%%%%%
-----
3ro6i#al Fruits .nt"rnational Limit"d
)+, 5mbass2 /"ntr", , /r"s#"nt Road,
Bangalor" % 5*& &&
Ph '%0&%)))*+707
%%%%%
-----
Gr""n Pi#1l"s Pvt. Limit"d
Bidarahalli, <irgo !agar,
Bangalor" % 5&& &+'
Ph ( '%0&%)0+7)*+
F9 '%0&%)5* 5&''
g661*:gr""n6i#1l"s.#om, gr""n6i#1l"s:indiatim"s.#om www.gr""o6i#1l"s.#om
%%%%%
-----
Aagdal" .ndustri"s Limit"d
70). 5th /ross . st Phas" , A.P. !agar,
Bangalor" % 5*& &70
Ph '%0&%)**,5*,, )**,5*+)
F9 ( '%0&%)**,5*,
j6ovv6int:jagdal".#om www.jagdal".#om
%%%%%
-----
>2sor" Fruit Produ#ts Limit"d
As"6ti# $olt, Post Bo9 !o. 0*5, >ahala1shmi6uram La2out P. &.
Bangalor" % 5*& &0*
Ph ( '%0&%),+''7), ),,*+7,)
F9 ( '%0&%),+')+57, ),5','+
www.m2sor";ruits.#om
%%%%%
-----
3"#hnova Aagdal" .ndustri"s Limit"d
I ,&. ,+). ,+,, H"bbal .ndustrial Ar"a, >"tagalli, >2sor"
Ph ( '%0)%)+&)+0
F9 ( '%0)%)+&)+'
www.godr"jinds.#om
%%%%%
-----
5d"n Par1 Agro Produ#ts Pvt. Ltd.
Building , Flat % 7, Riv"rvi"w A6artm"nts,
Pun" %+ &&*
Ph ( '%)&%)**0'''5
%%%%%
-----
5uro Fruits Pvt. Ltd.
7. !o"l 8ant Aa66artm"nt, Ground Floor. Amar >ahal, /h"mbur,
>umbai % +&& &0'
Ph ( '%))%)5)))*&
%%%%%
-----
Pomona3rading /om6an2 Pvt. Ltd.
)+, Aan1i /"ntr", )nd ;loor, Shah .ndustrial 5stat", @;;. <""ra $"sai Road.
Andh"ri B"st, >umbai % +&& &50
Ph '%))%)*7,&5&
%%%%%
-----
Am"ri#an $r2 Fruits Limit"d
A/>5 .ndustrial 5stat", ,rd Floor, Sw"r"" Bund"r Road, Sw"r"" 5ast,
>umbai % +&& &5
Ph ( '%))%5**)+&&
F9 ( '%))%)+,7,7,
www.add;G;oods.#om
%%%%%
-----
$"##an 5dibl"s Pvt. Limit"d
7), !"w $ilma Hous", Sahar P.@.,
>umbai %+&& &''
Ph ( '%))%)0,+*)0, )0)50,'5
F9 ( '%))%)0,7&,',
sal"s:d"##an6rodu#".#om www.d"##an6rodu#".#om
%%%%%
-----
Godr"j .ndustri"s Limit"d
Foods $ivision L.>. !ad1ami >arg, !"ar >.P.3. Hos6ital Badala C5astD,
>umbai % +&& &,7 Ph ( '%))%)+005), )+*+*&,
F9 ( '%))%)+*+5''
shr"2as.sigtiaJgodr"jinds.#om, mtdm1tg:godr"j.#om, m2v"rma:gslindia.#om,
aa1amat:godr"jinds.#om www.godr"jinds.#om K
%%%%%
-----
Aana1 $"h2dration Pvt. Ltd.
B % ,&5, Sund"r $ham, Rain Baug Lan", S. <. Road, Poisar, Borivali, B"st,
>umbai % +&& &')
Ph ( '%))%)0&7++,*
F9 ( '%))%)0*)7,5
jd6lmhv:ad .vsnl.n"t.in, j1m"hta:boms.vsnl.n"t.in
%%%%%
-----
Lit#hi#a Produ#t Pvt. Limit"d
>7,, >"hra /om6und, @66osit" @r1a2 >ill, Andh"ri 8urla Road, Sa1ina1a, Andh"ri
C5astD, >umbai
Ph ( '%)))%05'0,'+, )05)+*0
F9 ( '%)))%05)5+,
lit#hi#a:vsnl. n"t
%%%%%
-----
Pitamb"ra 596orts Pvt. Ltd.
A % +&5, +th Floor, 8ailash,
>umbai % +&& &0*
Ph ( '%))%)5&&**7
F9 ( '%))%)5&&,')
%%%%%
-----
Ro=ana Foods Pvt. Ltd.
, 7 '*, $almia Building, >ahim,
>umbai %*
Ph ( '%))%)+77+7&
F9 ( '%))%)+)&*5
6b2:vsnl.#om
www.ro=anna;oods.#om
%%%%%
-----
8amdh"nu Pi#1l"s ? S6i#"s .nd. Pvt. Limit"d
8rishi Bhavan, ,7', Bhawani P"th,
Pun"
Ph ( '%)&%)*,57'', )*,57'')
F9 ( '%)&%)*,,))
1amdh6i#:vsnl.#om
%%%%%
-----
Starbu#1s .m6"9 Pvt. Ltd.
57A,, S. !o. +77+B, S"ol A66artm"nt, Gandhi Bhawan Road, 8othrud,
Pun" %+ &)'
Ph ( '%)&%)5,0,+0', )5,07,+
F9 ( '7%)&%)5,0,+0'
sawa2ambhu7s:hotmail.#om, swa2ambhu75:hotmail.#om
%%%%%
-----
Sugam Rio Foods Pvt. Ltd.
Flat !o%5, Building !o%0, <ishrant So#i"t2, <ishrantwadi,
Pun" % + &5
Ph ( '%)&%)**,)&7
sugambio;oods:2ahoo.#om
%%%%%
-----
S2ng"nta .ndia Limit"d
7&7)7, R"v"nu" /olon2, Shivajinagar, Pun"
Ph ( '%)&)%55,'0*
F9 ( '%)&)%55,757
2ashbhargava:s2ng"nta.#om www.s2ng"nta .#om
%%%%%
-----
<"6"2ar Food Produ#t Limit"d
*)7 &5, /hami"rs Road,
/h"nnai
Ph ( '%++%5)&,&7+0
%%%%%
-----
<"" 4"l Fruit Produ#t CPD Limit"d
&7A, S"ngu6tha Str""t, Ramnag"r,
/oimbator"
Ph ( '%+))%)),)&, )),,7'0
F9 ( '%+))%)),,0&
v""2"l;ruit:"th.n"t, a#s,*:r"di;;mail.#om
%%%%%
-----
&. >. S. 3amarind >"r#hants Pvt. Ltd.
05, 5ast >asi Str""t,
>adurai % *)5 &&
Ph ( ' %+5)%),)**+*
F9 ( ' %+5)%),)5*,
omstam:vsnl.#om, gr#:india.#om www.omstamarind.#om
%%%%%
-----
596ot# .nt"rnational Limit"d
B%5, S"#tor%,,
!oida % )& ,&
Ph ( '%)&%)5 0+)*
F9 ( '%)&%)50+),
www. lu#12agro#om
%%%%%
-----
>ida and /om6an2 Pvt. Ltd.
, Garstin Pla#",
8ol1ata % 7&& &&
Ph ( '%,,%))&0)')
%%%%%
-----
Ama=an Agro Produ#ts Limit"d
/hatt"rj"" int"rnational /"ntr", ,, A, A.L. !"hru Road, 0th ;loor, Flat !o.
A % 0,
8ol1ata
Ph ( '%,,%)))7&'*', ,&'*0)7* F9 ( '%,,%)))7,'*
jgarai:ama=anagro.#om www.ama=anagro.#o.in
%%%%%
-----
Ralli Singh ? Grandsons Privat" Limit"d
R@. ))A, /R. Av"nu", st Floor,
8ol1ata % 7&& &7,
Ph ( '%,,%)+'')+, )+77)&5,
rallis:vsnl.n"t
%%%%%
-----
Rising Star Air Boo1ing CPD Limit"d
&, Sudd"r Str""t,
8ol1ata 7&&&*
Ph ( '%,,%))+5*55, *7+
F9 ( '%,,%))+5*7+
hailG1han:r"di;;maii.#om
%%%%%
-----
Grain Ajanta So2a Limit"d
+%/, Bigjos Limit"d, A%B, !"taji Subash Pla#", Ba=ir6ur, $istri#t /"ntr",
!"w $"lhi % & &,+
Ph ('%%)75,'0*, )7&)*&*
F9 ('%%)7&55'+
ajantaso2a:"th.n"t www.ajantaso2a.#om
%%%%%
-----
Pri2an1a @v"rs"as Limit"d
$ % 0 /onnaught Pla#",
!"w $"lhi %&&&
Ph ( '%%),+75&, ),+,5*
F9 ('%%),++*+),+000
6ol"9im:d"l*.vsnl.n"t.in, 6ol"9im:2ahoo.#om
%%%%%
-----
RSS 596orts Pvt. Limit"d
5&+, Ba=ir !agar, @66osit" $";"n#" /olo#o2,
!"w $"lhi
Ph ( '%%)+*+)**', )+*+)*+
F9 ( '%%)+*+)**', )+*+)*+
rss"96:hotmail.#om
%%%%%
-----
Hillo#1 Agro Food C.ndiaD Limit"d
Sant"j%<adsar Road, Sant"j, 3al. 8alol,
8alol
Ph ( '%)7*%+)0*)&*, )0*)&7
F9 ( '%)7*%+)0*')&
vij"ta;lour:hotmail.#om
%%%%%
-----
>oon Agro Foods Limit"d
Plot !o. ,0+7,05, G.l.$./.%ll, $"dl2asan,
>"hsana % ,0+ &&)
Ph ( '%)7*)%)+&5*&, )+&5* F9 ( '%)7*)%)5',70
moonagro:san#harn"t.in www.moonagrou6s.#o.in
%%%%%
-----
AL % G2as 596orts Privat" Ltd.
A % 7, !ooruma Ba#hooall2 Hous", $ongri,
>umbai % +&& &&'
Ph ( '%))%),77)'', )&
F9 ( '%))%),7+,,&, ),7,)0,,
ag":vsnl.#om www.alg2as.#oin
%%%%%
-----
3iranga .m6"9 Pvt. Ltd.
A % '0, 33/ .ndustrial Ar"a, >.$/, 8hairn",
!avi >umbai % +&& 7&5
Ph '%))%)770&7),
F9 ( '%))%)770&75+
nranga:vsnl.#om www.tirangaim6"9.#om
%%%%%
-----
8.R.P..ndustri"s Limit"d
$nit Shri Radha 8rishna .ndustri"s, >ala Road,
8ota % ,)+ &&)
Ph ( '%7++%)++&&'', )++7,7
F9 '%7++%)++&&''
r1ind:dii.in
%%%%%
-----
8arwa 596orts Pvt. Limit"d
Room !o. +&7, +th Floor, /it2/"ntr", *,7), 3h" >all
8an6ur
Ph( '%5%)),,&&+, ),,&&05 '%5%)),&*'7&, ),*)')
1arwa0:sat2am.n"t.in, 1arwa"96orts:2ahoo.#om
%%%%%
-----
596ot# .nt"rnational Limit"d
0%5, S"#tor%,,
!oida %)& ,&
Ph ( '%)&%)50+)*
F9 ( '%)&%)50+),
www. lu#12agro#om
%%%%%
-----
8ushal Pol2sa#1s Pvt. Ltd.
*. Gan"sh /hadnrri Av"nu", Gandhi Hous". +th Floor.
8ol1ata
Ph ' ,,%)))5*&%)))5*&)
F9 '%,,%)))5*+5+
1usha.a:vsn..n"t
%%%%%
-----
Shraddha @v"rs"as Privat" Limit"d
,. Prino"6 Lan". ,&. Bhagwati /hamb"rs, @66osit" R"hinat Bai !ursing Hom",
8ol1ata % 7&& &7)
Ph ( '%,,%))550', ))550')
F9 ( '%,,%))550'&
www.ohraddhaov"rsaas.#om
%%%%%
-----
Guar Gum
8and6al Rasa2an Pvt. Ltd. 5)57)), 8h"ra, G. 3. Road,
$"lhi % & &'5
Ph ('%%))50+++,))5'&5'7
F9 '%%))5,0*
1and6aln1:2ahuo.#om,
8aoh6al1:vsn..n"t
%%%%%
-----
5n#or" !atural Pol2m"rs Limit"d
))7 7 ),,. !aroda .ndustrial 5stat". !aroda,
Ahm"dabad % ,0) ,,&
Ph '%7'%))0))5+0
%%%%%
-----
H.B. Gum .ndustri"s Pvt. Ltd.
/... $./.. Plot !o. %%B,
8alol % ,0) 7)5
Ph ( '%)7*+%))&&5,, )),'0
F9 ( '%)7*+%))&&57
hbgum:i#"n"t.n"t www.hbgum.#om
%%%%%
-----
Shr"" Savari2a Agro Produ#ts Limit"d
)& 7 ), 8abutar 8hana, 8alu6ur,
Ahm"dabad % ,0& &&)
Ph ( '%7'%)))+*7
%%%%%
-----
Aoish"r /olldids Pvt. Limit"d
+57, G...$./., Phas"%), <atva,
Ahm"dabad
Ph ( '%7'%)50' 7*&
F9 ( '%7'%)50'75+
%%%%%
-----
Pidilit" .ndustri"s Limit"d
Parltosh, +th Floor, !"ar, $ar6an A#ad"m2, Esman6ura,
Ahm"dabad
Ph ( '%7'%)755&')7
%%%%%
-----
<.<. 5#o Gum >;g. Pvt. Limit"d
7, G.<.>.>. .ndustrial 5stat", @dhav,
Ahm"dabad
Ph ( '%7'%))'&))0, ))'&''
F9 ( '%7'%))'&)'0)
vv"#o:i#"n"t.n"t
www.vv"#ogum.#om
%%%%%
-----
Adarsh $"rivativ"s Limit"d
))'. G.$/, lnriusth# 5stat", /handisar.
Banas1antha % ,05 5&
Ph ( '%)7+)%)0,,+,, )0,)'+
'%)7+)%)0,++*
ad"rshgum:i#"n"t.n"t, adi#ol Gadh:san#harn"t.in www.adarshgum .#om
%%%%%
-----
A/5 Gum .ndustri"s Pvt. Ltd.
5 % B, >a1"r /hamb"r .<, 5th Floor, !ariman Pt,
>umbai % +&& &)
Ph ( '%))%)05)&75
F9 ('%))%)0)*0)
d1igi:boin).vsnl.n"t.in, d1igi:vsnl.#om www.a#"gumindustri"s.#om
%%%%%
-----
H.B. Gum .ndustri"s Pvt. Ltd.
0*, >asjid Bund"r Road,
>umbai % +&& &&,
Ph ( '%))%),+70&*, ),+5+,*
F9 ( '%))%),7'&5&5
hbi:vsnl.#om www. hbgum.#om
%%%%%
-----
0'
A%,5&, 3.3./. >.$/, >aha6",
!avi >umbai %+&& 7&0
Ph ('%))%5**7**,5**7**)
F9 ( '%))%55'&7**&, )770)&5
jabs:bom).vsnl.n"t.in.jabs:vsnl.#om www.jabsint"rnational .#om
%%%%%
-----
Lu#id /olloids Limit"d
A %+&, !avbharat 5stat", La1aria Bund"r Road, S"wn B"st,
>umbai %+&& &5
Ph ( ' %))%)+50&5'
F9 ( ' %))%)+50&7+, 75
md"sai:lu#idgrou6.#om, adarsh:lu#idgrou6.#om www..u#idgrou6.#om
%%%%%
-----
<.<. @rgo Gum >anu;a#turing Pvt. Ltd.
,+%8, La9ini .ndustrial 5stat", !"w Lin1 Road, Andh"ri B"st,
>umbai % +&& &5,
Ph ( '%))%)*,*,),7
F9 ( '%))%)*,*0+'
vv"#ogum:hotmail.#om,
%%%%%
-----
Rajasthan Gum Pvt. Ltd.
5 %)7), G % .. >. .. A., Basni % .. Phas",
Aodh6ur % ,+) &&5
Ph ( '%)'%)7+*')
%%%%%
-----
Aarti Gums Pvt. Ltd.
@ % 5'*, Basni Phas" % ..,
Aodh6ur % ,+) &&5
Ph ( '%)'%)7+),)&
F9 ( '%)'%)7+**0*
6an1ajrathi:r"di;;mail.#om
%%%%%
-----
Fuma1illa .ndia Pvt. Ltd.
)&*7 ,3h""ti6ala2am <illag",
/oimbator" %*+ &+5
Ph ( '%+))%)*&0700, )*&7'5)
F9 ( '%+))%),00,&
%%%%%
-----
<igar Gums ? /h"mi#als Ltd.
5 *,, S"#tor 7, !oida % )& ,&
Ph ( '%)&%)+),)70
F9 ( '%)&%)+),,'7
%%%%%
-----

Delhi - 110 018 Ph :91-11-30939733 Fx :91-11-151582227 ----***** Mangalore Chemicals & Fertilizers Limited 1002, 10th Floor, Bhikaji Cama Place, New Delhi Ph : 91-11-26181760 Fx :91-11-26103136 nicfdelmangalorechemicals.com www.mangalorechemicals.com ----***** MMTC Limited Core-1, Scope Complex, 7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110 003 Ph : 91-11-24362200, 0527 Fx : 91-11-24362196 jsrl 08@hotmail.com, yn b@mmtc. n ic. in, mmtc.co@gems.vsnl.net.in, rlg4@rediffmail.com, ravinder17@hotmail.com www.mmtclimited.org, www.mmtc.trade-india.com ----***** Samridh Bio - Organics Pvt. Limited 418A, Jaina Tower-1, District Center, Jank Puri, New Delhi Ph : 91-11-51588878 Fx : 91-11-51588879 ----***** Shaw Wallace and Company Limited 16, K.G. Ansal Bhavan, 4th Floor, Tolstoy House, 15-17, Tolstoy Marg, New Delhi - 110 001 Ph : 91-11-23714216, 23714219 Fx :91-11-23319351,23317411 www.shawwallace.com ----***** Steel Authority of India (Sail) Limited Spat Bhawan, Lodhi Road, Post Box No.673, New Delhi - 110 003 Ph :91-11-24367481,24366915 Fx : 91-11-24366915, 24366069 cadsail@bol.net.in www.sa II. co. in

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->