ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ GOALBALL ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α’ ΦΑΣΗ
29-30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΠΠΑ 2000
ΠΕΡΑΙΑ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΩΡΑ
10.0
0
11.0
0
12.0
0
13.0
0
17.0
0
18.0
0
19.0
0
20.0
0

ΩΡΑ
09.0
0
10.0
0
11.0
0
12.0
0

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ Α
ΟΜΑΔΑ Β
ΣΚΟΡ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΠΥΡΣΟΣ
0-1

1
2

ΟΜΗΡΟΣ

3-13

3

ΑΣΑΜ
ΠΕΙΡΑΤΕΣ
ΟΜΗΡΟΣ

ΗΦΑΙΣΤΟΣ

4-5

4

ΠΥΡΣΟΣ

ΑΣΑΜ ΠΕΙΡΑΤΕΣ

12-2

5

ΟΜΗΡΟΣ

ΑΣΑΜ ΠΕΙΡΑΤΕΣ

11-1

6

ΠΥΡΣΟΣ

ΗΦΑΙΣΤΟΣ

4-1

7

ΗΦΑΙΣΤΟΣ

ΑΣΑΜ ΠΕΙΡΑΤΕΣ

6-0

8

ΟΜΗΡΟΣ

ΠΥΡΣΟΣ

3-8

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ Α
ΟΜΑΔΑ Β
ΣΚΟΡ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΟΜΗΡΟΣ
2-7

9
10

ΑΣΑΜ ΠΕΙΡΑΤΕΣ

ΗΦΑΙΣΤΟΣ

1-6

11

ΠΥΡΣΟΣ

ΟΜΗΡΟΣ

0-3

12

ΑΣΑΜ ΠΕΙΡΑΤΕΣ

ΠΥΡΣΟΣ

2-9

ΑΣΑΜ ΠΕΙΡΑΤΕΣ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΟΜΗΡΟΣ
ΠΥΡΣΟΣ

ΑΣΑΜ ΠΕΙΡΑΤΕΣ

ΗΦΑΙΣΤΟΣ

ΟΜΗΡΟΣ

ΠΥΡΣΟΣ

------------------------6-0 / 6-1
13-3 / 11-1
12-2 / 9-2

0-6 / 1-6

3-13 / 1-11

2-12 / 2-9

-------------4-5 / 7-2
1-0 / 4-1

5-4 / 2-7
--------8-3 / 0-3

0-1 / 1-4
3-8 / 3-0
----------

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1

ΠΥΡΣΟΣ

Ν Ι Η ΤΕΡΜΑΤΑ
5 - 1
34-11

2

ΟΜΗΡΟΣ

4

-

2

41-19

+/+2
3
+2

Β
15
12

3
ΗΦΑΙΣΤΟΣ
4 ΑΣΑΜ ΠΕΙΡΑΤΕΣ

3
-

-

3
6

20-17
9-57

2
+3
-48

9
0

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful