სპეციალური შეთავაზება ტურისტულ კომპანია „ასა“-სგან სადაზღვეო

კომპანია ალდაგი ბისიაის თანამშრომლებისათვის

დასვენება ზღვაზე: თურქეთი,, ანტალია

LIMAK LIMRA HOTEL & RESORT 5*****

რეგიონი:
კვება:
ნომერი:

ქემერი
ULTRA ALL INCLUSIVE
სტანდარტული 2 ადგილიანი

შემოთავაზება ძალაშია:27.07.2011 - 28.08.2011 (stay)
ფასი:
US $ 1 369 ერთ ადამიანზე // US $ 2 738 ორ ადამიანზე
ფასში შედის:

ცხოვრება 8 დღე / 7 ღამე
კვება ALL INCLUSIVE სისტემით
სამოგზაურო დაზღვევა
ჯგუური ტრანსფერი,
ფრენა თბილისი - ანტალია - თბილისი

LIMRA PARK HOTEL & RESORT 5*****

რეგიონი:
კვება:
ნომერი:

ქემერი
ULTRA ALL INCLUSIVE
სტანდარტული 2 ადგილიანი

შემოთავაზება ძალაშია: 27.07.2011 - 28.08.2011 (stay)
ფასი:
US $ 1 264 ერთ ადამიანზე // US $ 2 528 ორ ადამიანზე
ფასში შედის::
ცხოვრება 8 დღე / 7 ღამე
კვება ALL INCLUSIVE სისტემით
სამოგზაურო დაზღვევა
ჯგუური ტრანსფერი,
ფრენა თბილისი - ანტალია - თბილისი

სპეციალური შეთავაზება ტურისტულ კომპანია „ასა“-სგან სადაზღვეო
კომპანია ალდაგი ბისიაის თანამშრომლებისათვის

დასვენება ზღვაზე: თურქეთი,, ანტალია

QUEEN ELIZABETH ELITE SUITE 5*****

რეგიონი:
ქემერი
კვება:
ULTRA ALL INCLUSIVE
ნომერი:
სტანდარტული 2 ადგილიანი
შემოთავაზება ძალაშია: 17.07.2011 - 20.07.2011 (check in)
ფასი:
US $ 977 ერთ ადამიანზე // US $ 1 954 ორ ადამიანზე
შმოთაბაზება ძალაშია: 21.07.2011 - 05.08.2011 (stay)
ფასი:
US $ 1 034 ერთ ადამიანზე // US $ 2 067 ორ ადამიანზე
შმოთაბაზება ძალაშია: 06.08.2011 - 03.09.2011 ((stay)
ფასი:
US $ 1006 ერთ ადამიანზე // US $ 2 012 ორ ადამიანზე
ფასში შედის:
 ცხოვრება 8 დღე / 7 ღამე
 კვება ALL INCLUSIVE სისტემით
 სამოგზაურო დაზღვევა
 ჯგუური ტრანსფერი,
 ფრენა თბილისი - ანტალია - თბილისი

GRAND RING HOTEL 5*****

რეგიონი:
ქემერი
კვება:
ULTRA ALL INCLUSIVE
ნომერი:
სტანდარტული 2 ადგილიანი
შემოთავაზება ძალაშია:13.07.2011 - 18.07.2011 (check in)
ფასი:
US $ 928 ერთ ადამიანზე // US $ 1 856 ორ ადამიანზე
შემოთავაზება ძალაშია:19.07.2011 - 22.07.2011 (check in)
ფასი:
US $ 950 ერთ ადამიანზე // US $ 1 900 ორ ადამიანზე
ფასში შედის:
 ცხოვრება 8 დღე / 7 ღამე
 კვება ALL INCLUSIVE სისტემით
 სამოგზაურო დაზღვევა
 ჯგუური ტრანსფერი,
 ფრენა თბილისი - ანტალია - თბილისი

სპეციალური შეთავაზება ტურისტულ კომპანია „ასა“-სგან სადაზღვეო
კომპანია ალდაგი ბისიაის თანამშრომლებისათვის

დასვენება ზღვაზე: თურქეთი,, ანტალია

BELKON CLUB HOTEL 4****

რეგიონი:
კვება:
ნომერი:

ბელეკი
ALL INCLUSIVE
სტანდარტული 2 ადგილიანი

შემოთავაზება ძალაშია:20.07.2011 - 31.07.2011 (check in)
ფასი:
US $ 700 ერთ ადამიანზე // US $ 1 400 ორ ადამიანზე
ფასში შედის:

ცხოვრება 8 დღე / 7 ღამე
კვება ALL INCLUSIVE სისტემით
სამოგზაურო დაზღვევა
ჯგუური ტრანსფერი,
ფრენა თბილისი - ანტალია - თბილისი

IPSOS HOTEL 3***

რეგიონი:
ქემერი
კვება:
ALL INCLUSIVE
ნომერი:
სტანდარტული 2 ადგილიანი
შემოთავაზება ძალაშია:09.07.2011 - 14.07.2011 (check in)
ფასი:
US $ 550 ერთ ადამიანზე // US $ 1 100 ორ ადამიანზე
შემოთავაზება ძალაშია:15.07.2011 - 25.07.2011 ((stay)
ფასი:
US $ 564 ერთ ადამიანზე // US $ 1 128 ორ ადამიანზე
შემოთავაზება ძალაშია:26.07.2011 - 19.08.2011 ((stay)
ფასი:
US $ 525 ერთ ადამიანზე // US $ 1 050 ორ ადამიანზე
ფასში შედის:
 ცხოვრება 8 დღე / 7 ღამე
 კვება ALL INCLUSIVE სისტემით
 სამოგზაურო დაზღვევა
 ჯგუური ტრანსფერი,
 ფრენა თბილისი - ანტალია - თბილისი

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful