P. 1
Revista Alb Islam 18

Revista Alb Islam 18

Ratings:
(0)
|Views: 47|Likes:
Published by Muhamed Dolaku

More info:

Published by: Muhamed Dolaku on Jul 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2012

pdf

text

original

 
 
 1
 Anketë norvegjeze pro bashkëjetesës me muslimanë............................................................3
 
Vetëdija e dobët... defekt pengues.........................................................................................4
 
 Administrata e Bushit dhe shoqatat fetare krishtere..............................................................7
 
 A janë shëndosha këto terme?...........................................................................................8
 
 A e ke lexuar këtë hadith.........................................................................................................9
 
Qëndro i mprehtë!.................................................................................................................11
 
"Dhe kur detet të shpërthehen (ose të thahen)" (El-Infitar: 3)...........................................12
 
Kundërthënia mes adhurimit dhe sjelljes..............................................................................14
 
Rruga deri në xhennet dhe rrugicat që shpiejnë në xhehenem...........................................18
 
Qëndrimi i muslimanit ndaj katastrofave natyrore.................................................................21
 
Pushimi dimëror dhe shfrytëzimi i kohës..............................................................................25
 
 Ajetet mekase dhe medinase................................................................................................29
 
 Ademi, alejhis selam..............................................................................................................31
 
Tërmeti mësim dhe këshillë...................................................................................................35
 
Dhuratë gruas muslimane.....................................................................................................37
 
Dhurata e dytë për gruan muslimane....................................................................................38
 
Merjemeja, alejhasselam, një frymëzim për në besim...........................................................39
 
Es Sebi’i.................................................................................................................................45
 
El Kadi Ibën El Arabi El Endelusi...........................................................................................46
 
El Hafidh El Mundhiri.............................................................................................................47
 
Jeta e Shejh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bazit.....................................................................48
 
Tema: Haxhxhi.......................................................................................................................58
 
Porosi haxhilerëve.................................................................................................................59
 
18. Falja e gabimeve.............................................................................................................62
 
 
 
2
Fjala jonë
Falënderimi i takon Allahut, Atë e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe faljekërkojmë. Tek Ai kërkojmë strehim prej të këqijave të veteve dhe punëve tona. Kë udhëzon Allahu nuk ka kush e humb dhe kë e humb Ai, nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se Allahuështë Një i Vetëm, pa ortak, s’ka zot tjetër përveç Tij, si dhe dëshmoj se Muhamedi është robdhe i Dërguar i Tij.Me rastin e publikimit të numrit të shtatë me radhë të AlbIslam.Com, ju lajmërojmë se mirë-presim kritikat, sygjerimet, propozimet dhe këshillat, për konceptin e ri të këtij publikimi që,inshaAllah, do bëhet për numrin e trembëdhjetë, në muajin Rexheb 1425. Allahut imbështetemi dhe prej Tij ndihmë kërkojmë.Ramadan Ramadanikryeredaktor AlbIslam.Comedicion i botuar / viti i parë / nr: 18botues: ALBISLAMkryeredaktor: Ramadan Ramadaniredaksia: Bekir Halimi, Talha Kurtishi, Alajdin Idriz, Fatmir Zaimiwww.albislam.comalbislam@albislam.comstr: 386 no: 11 lokal: 441000 Shkupfax: +389 2 3290 408
 
 
3
 Aktuale
Anketë norvegjeze pro bashkëjetesës me muslimanë
40% e norvegjezëve autoktonë kanëthënë se ata nuk nuk i pranojnë muslima-nët në vendin e tyre e as paraqitjen e xha-miave e as simbolet fetare sikur hixhabi etj.Ndërsa 60% e pjesmarësve në anketënqë e zhvilloi një institucion i posaçëm studi-mesh në bashkëpunim me gazetën e për-ditshme “VK”, kanë thënë se ata pranojnëqë muslimanët të jetojnë në mesin e tyredhe gjithashtu nuk kanë kundër paraqitjessë simboleve fetare islame.Zhvilluesit e anketës thanë se ata në an-ketën e tyre i kanë përfshirë vetëm norve-gjezët autoktonë dhe se në të nuk janë tëpërfshirë të huajt dhe emigrantët, dukevazhduar se 60% e të anketuarve që kanërefuzuar bashkëjetesën me muslimanët janëtë moshuarit apo pensionistët apo ata që janë të paaftë për punë për shkak të mo-shës së shtyrë apo të ndonjë shkaku tjetër.Ky studim këta të anketuar i etiketoi me:“jo…faleminderit… nuk kemi nevojë përxhamia…”Studimi në fjalë tha se shumica e atyre qëshprehën vullnet për bashkëjetesë me mus-limanët janë prej të rinjve, mosha e të cilëvësillet ndërmjet “16-39”-vjet dhe këtë grupëtë të anketuarve studimi e shkallëzoi nën em-rin: ”po…i pranojmë muslimanët dhe xha-miat e tyre” dhe se ky studim e kaploi tërëNorvegjinë me të gjitha shkallët arsimore.Poashtu doli në pah se qytetet dhe fshat-rat e veriut kishin më pak vullnet të mirë përpranimin e muslimanëve dhe Ofe Sajstin,njëri nga ata që e zhvilluan anketën i shpaloikanalit arab nga Katari, tashmë shumë tënjohur në botë “al Jazeera. net” (el Xhezire),se shkaqet e këtij mospranimi në qytetet dhefshatrat veriore të Norvegjisë janë ato se ba-norët e tyre janë me “më pak fërkim dhe për-zierje me të huajt dhe emigrantët, prandajedhe refuzimi i tyre është logjik dhe i pranuar”. Anketa tregoi se kryeqyteti norvegjez – Oslo, ka treguar vullnet më të madh përpranimin e muslimanëve në mes tyre dhebashkëjetesës me ta dhe Sajstin ka vazh-duar duke thënë se “një e treta e banorë-ve të kryeqytetit e përshëndesin prezen-cën e muslimanëve nga të cilët çdo i tretiperson nga të anketuarit është pajtuarme idenë e paraqitjes së xhamiave nëNorvegji dhe lirisë së veshjes islame dhee kanë thirrë shtetin që t’i respektojë ata”.Nga ana tjetër, Basim Gozlan, kryetari i Lidh- jes islame në Oslo, ”el Xhezire. net”-it i ka kon-firmuar se rezultati është në favor të muslima-nëve nëse krahasohet me atë se muslimanëtka një kohë të shkurtër që janë me banim nëNorvegji. Ai vazhdoi duke thënë se shumica eatyre që refuzojnë prezencën e muslimanëvedhe të xhamiave janë të moshuarit të cilët nëesencë e refuzojnë bashkimin me Bashkimineuropian dhe se ata në të shumtën e rastevenuk dëshirojnë të futen në eksperimente dhe sei frigohen çdo gjëje të re. Prandaj Gozlani e kon-sideroi rezultatin si racional dhe të kënaqshëm.marë nga : ”al Jazeera. net”Përktheu: Emin Limani, 17.12.2004

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->