Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
Revista Alb Islam 24

Revista Alb Islam 24

Ratings:
(0)
|Views: 50|Likes:
Published by Muhamed Dolaku

More info:

Published by: Muhamed Dolaku on Jul 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2011

pdf

text

original

 
 
 1
Pse mu gratë janë duke u kthyer në islam?......................................................................3
 
Shembulli më i lartë............................................................................................................6
 
Kush e blenë gjuhën e kritikuesit?.....................................................................................7
 
Përshkrimi i Ditës së Gjykimit...........................................................................................13
 
Madhërimi i All-llahut........................................................................................................18
 
prag pushimeve verore..........................................................................................27
 
Cilësitë e gjykatësit islam............................................................................................33
 
Mësime nga surja El-Fatiha..............................................................................................36
 
Qypi me lira......................................................................................................................40
 
Sukseset dhe arritjet e grave të para muslimane............................................................41
 
Përzierja mes burrave dhe grave.....................................................................................44
 
Gratë dhe urdhërimi për mirë dhe ndalimi i të keqes......................................................49
 
Imam Ibën Shihab Ez Zuhri..............................................................................................52
 
Salih ibën Abdul Aziz Alu Shejh........................................................................................53
 
Imam Hammad ibën Zejd El Ezdi.....................................................................................54
 
Ibrahim ibën Ed’hemi.......................................................................................................56
 
Obligueshmëria e përvetësimit të shkencës së hadithit..................................................60
 
24. Këshilla.......................................................................................................................62
 
 
 
2
Parapagimi për revistën
Ofrojmë mundësinë që të parapaguheni me parapagim vjetor në revistën AlbIslam.Parapagimi kushton gjithsej
10 euro
(dhjetë) për Europë, (përfshirë edhe Shqipërinë,Kosovën, Turqinë dhe ish republikat Jugosllave) dhe vetëm
310
 
denarë
përparapaguesit nga Maqedonia. Me këtë parapagim brenda një viti juve ju dërgojmë 12numra të revistës, prej numrit aktual kur ju parapaguheni. Në këtë çmim janë tëpërfshira edhe harxhimet postare për dërgim të thjeshtë.Për parapagim mjafton që të dërgoni pajtimin tuaj me emrin dhe adresën e plotë në:email: albislam@albislam.comsms: +389 70 445 725fax: +389 2 3290 408tel: +389 2 3290 408 (çdo ditë, përveç xhumasë dhe dielës, prej 9 deri 16)ose me postë në: rr.386 nr.11, Q.T. Mavrovka lok.44, 1000 Shkup, Maqedoni
edicion i botuar / viti i dytë / nr: 24redaksia: Ramadan Ramadani (kryeredaktor) Agim Bekiri (ndihmës kryeredaktor)Bekir Halimi, Talha Kurtishi, Alajdin Idriz, Fatmir Zaimi, Ali Shabaniwww.albislam.comalbislam@albislam.comstr: 386 no: 11 lokal: 44, 1000 Shkupfax: +389 2 3290 408
Del në fillim të muajit, kalendari i hixhretit, takvimi i Türkiye Diyanet Vakfi. Numri i ardhshëm: 06 08 2005
Boton: NUN-R DOOELXhirollogaria: 300000001759616 Komercijalna Banka A.D.- Skopje (denar)Xhirollogaria: 0270100209184 Komercijalna Banka A.D.- Skopje (euro)rr. “Kej Dimitar Vlahov” 4S.W.I.F.T. : KOBSMK2XIBAN MK07300701002091869Numri tatimor: 4030003487017ISSN: 1409-6250Revista është e regjistruar pranë Agjencisë për Informata të Maqedonisë nr. 02-124/2.Shtypur në: Cetis Print DOOEL-Shkup
 
 
3
 Aktuale
Pse mu gratë janë duke u kthyer në islam?
Në një kohë kur islami është i përballurme ashpërsinë e mediave veçanërisht kurstatusi i grave në islam diskutohet, mund tëduket e habitshme të mësohet se islami ësh-të feja më në rritje në botë dhe madje mëironike është që statistikat tregojnë që ma-xhoranca e të konvertuarve (në fenë islame) janë gra.Statusi i grave në shoqëri nuk është njëçështje e re e as e vendosur plotësisht dheku islami përmendet, për shumë vetë termi“grua muslimane” krijon imazhet e nënavetë lodhura të lidhura në zingjir pas tavolinës,“viktima” të shtypura të indoktrinimit, të tër-buara për tu evropianizuar dhe kështu meradhë. Të tjerët flasin gjatë për të shpjeguarhixhabin si një pengesë, duke e turbulluarmendjen dhe duke komentuar që femrat ekonvertuara ose janë të laratrushë, të tra-sha apo tradhtare të gjinisë së tyre. Unë irefuzoi të tilla akuza dhe i ofroi atyre këtëpyetje: “Pse ka kaq shumë gra të cilat kanëlindur dhe janë rritur në ashtu quajturënshoqëri të “civilizuar” të Evropës dhe Ame-rikës, me dëshirë janë duke refuzuar “lirinë”dhe “pavarësinë” për të pranuar një fe qëgjoja i shtyp ato dhe e cila është gjerësisht esupozuar se është paragjykuese ndaj tyre?Si një e krishtere e konvertuar në islam,Unë vetëm të prezantoi eksperiencën timepersonale dhe arsyet për refuzimin e “lirisë”që gratë thonë se kanë në këtë shoqëri nëfavor të fesë së vetme që me të vërtetë çli-ron gratë nga të dhënurit ne një status dhepozicion i cili është tërësisht unik kur kraha-sohet me atë që palët jo-muslimane kanë.Përpara se të bëhesha muslimane, unë ki-sha tendenca të forta feministe dhe kamnjohur që ku gratë viheshin në pyetje, shu-më zvarritje ndodhnin, ende pa qenë e aftëpër ta parë atë në hartën shoqërore. Prob-lemi ishte duke u bërë i ri “çështjet e grave”u ngritën pa u zgjidhur ato të mëparshmetnë një mënyrë të kënaqshme. Si shumë gratë cilat ndaj të njëjtin nivel me mua. Unë dota akuzoja islamin si një fe seksiste, diskrimi-nuese, shtypëse dhe duke i dhënë burravemë shumë privilegje. Të gjitha këto vinin nganjë person i cili nuk ka ditur për islamin, një icili ka qenë i verbër dhe në injorancë (ndajkësaj feje) dhe i kishte pranuar këtë përkufi-zim të shpërfytyruar të islamin.Megjithatë, për kundër kritikimit tim të is-lamit, për brenda unë nuk isha e kënaqurme vetë statusin tim si një grua në këtë sho-qëri. Më dukej mua që shoqëria do t’i përku-fizonte termat si “liri” dhe “çlirim” dhe pas-taj këto përkufizime u pranonin nga gratë pau përpjekur për t’i vënë në pyetje ose për t’ipërballur ato. Kjo ishte një kontradiktë e ma-dhe midis asaj çfarë grave i është treguarnë teori dhe çfarë aktualisht ndodh nëpraktikë.Sa më shumë që të meditoja, unë ndjejanjë zbrazëtirë të madhe. Unë isha me nga-dalë duke filluar të arrija një etapë-pakëna-qësia ime me vetë shoqërinë. Çdo gjë dukejse po degjenerohej mbrapsht, për kundër të

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->