RO

Manual de utilizare pentru fotografiere digitală cu aparatul foto digital Nikon

www.nikon.ro

Ce unde găsiţi?
Găsiţi ceea ce căutaţi în:

Cuprins
Căutaţi după numele funcţiei sau al meniului.

Vezi paginile v–vi

Secţiunea întrebări şi răspunsuri

Vezi paginile vii–ix

Ştiţi ce vreţi dar nu ştiţi numele funcţiei? Găsiţi-l în secţiunea “întrebări şi răspunsuri”.

Index
Căutaţi după cuvânt cheie.

Vezi paginile 123–125

Mesaje de eroare

Vezi paginile 111–112

Dacă este afişat o avertizare în vizor, sau pe monitor, aici găsiţi soluţia.

Soluţionarea defecţiunilor

Vezi paginile 108–110

Aparatul foto se comportă ciudat? Găsiţi aici soluţia.

Ajutor Utilizaţi opţiunea ajutor încorporat a aparatului foto pentru informaţii despre meniuri sau alte subiecte. Vezi pagina 3 pentru detalii. Digitutor Digitutor, este o colecţie de manuale de tipul “te uiţi şi înveţi” în format video, şi este disponibil pe următorea pagină web: http://www.nikondigitutor.com/index_eng.html

www.nikon.ro

Introducere Ghid de utilizare Fotografiere şi redare Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) Modurile P, S, A şi M Referinţă Mai multe despre redare Conectarea la un televizor, PC sau imprimantă Opţiuni de redare: Meniul Playback (Redare) Opţiuni de fotografiere: Meniul Shooting (Fotografiere) Prezentarea Meniurilor Setări personalizate Setările de bază ale aparatului: Meniul Setup (Setare) Crearea copiilor retuşate: Meniul Retouch (Retuşare) Specificaţii tehnice

i
www.nikon.ro

Pentru siguranţa Dumneavoastră
Pentru evitarea deteriorării aparatului Nikon, a accidentării personale sau a altora înaintea utilizării produsului citiţi cu atenţie instrucţiunile de siguranţă de mai jos. Păstraţi instrucţiunile de siguranţă într-un loc în care toţi utilizatorii pot să le citească. Icoana de mai jos indică o avertizare sau o informaţie care, dacă este ignorată, poate duce la urmări grave. Această icoană indică avertizări sau informaţii care trebuiesc citite înaintea utilizării produsului Nikon pentru evitarea eventualelor accidentări. ATENŢIE
Nu priviţi spre soare prin vizorul optic Dacă priviţi prin vizorul optic spre soare sau alte surse de lumină puternice, puteţi suferi afecţiuni de vedere. În timpul utilizării vizorului optic Dacă în momentul ajustării regulatorului de dioptrie vă uitaţi în vizorul optic, aveţi grijă să nu vă puneţi degetul în ochi. În cazul funcţionării anormale, opriţi imediat aparatul În cazul în care aparatul sau adaptorul AC (disponibil separat) emite fum sau mirosuri neobişnuite, deconectaţi adaptorul AC şi îndepărtaţi imediat acumulatorul evitând arsurile. Continuarea utilizării aparatului în aceste cazuri poate duce la accidentări. După îndepărtarea acumulatorului verificaţi aparatul într-un service Nikon. Nu dezasamblaţi Atingerea părţilor interioare ale aparatului poate provoca accidentări. În caz de defecţiune produsul poate fi depanat doar de către personal specializat. Dacă aţi scăpat produsul sau printr-un alt mod s-a deteriorat şi s-a spart, îndepărtaţi acumulatorul şi/sau deconectaţi adaptorul AC şi verificaţi aparatul într-un service Nikon. Nu utilizaţi aparatul în apropierea gazelor inflamabile Nu utilizaţi aparate electronice în locuri în care sunt prezente gaze inflamabile pentru că acesta poate duce la explozii sau incendii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor Nerespectarea instrucţiunilor menţionate mai sus poate duce la accidentare. Nu agăţaţi niciodată cureaua aparatului în gâtul copiilor Agăţarea curelei în gâtul copiilor poate duce la strangulare. Manipulaţi cu precauţie acumulatorul şi bateriile În cazul utilizării necorespunzătoare acumulatorul, respectiv bateriile se pot scurge sau exploda. La utilizarea acumulatorului şi a bateriilor respectaţi următoarele indicaţii: • Utilizaţi doar baterii omologate pentru acest tip de aparat. • Nu scurtcircuitaţi sau desfaceţi acumulatorul şi bateriile. • Înainte de a schimba acumulatorul şi bateriile, asiguraţi-vă că aparatul este oprit. Dacă utilizaţi adaptorul AC, deconectaţi-l. • Nu încercaţi să introduceţi acumulatorul sau bateriile invers sau cu capul în jos. • Nu expuneţi bateriile la foc sau la căldură ridicată. • Nu introduceţi acumulatorul sau bateriile în apă. • Pe durata transportării acumulatorului şi a bateriilor repuneţi capacul contactelor. Nu transportaţi şi nu le depozitaţi în apropierea obiectelor metalice, ca de exemplu lanţ sau agrafe de păr. • Acumulatorul şi bateriile descărcate se pot scurge. Pentru a evita dăunarea aparatului, îndepărtaţi acumulatorul şi bateriile descărcate. • În cazul în care aparatul nu este utilizat pentru un timp mai îndelungat, repuneţi capacul contactelor şi depozitaţi-le în încăperi răcoroase. • Imediat după utilizare sau în cazul în care aparatul a fost utilizat un timp mai îndelungat, acumulatorul sau bateriile se pot încălzi. Înainte de a le îndepărta , opriţi aparatul şi lăsaţile să se răcească. • În cazul în care observaţi orice fenomen neobişnuit pe acumulator sau baterii, cum ar fi decolorare sau deformaţie, opriţi imediat utilizarea aparatului. Utilizaţi încărcătorul rapid cu precauţie • Menţineţi-l într-un spaţiu uscat. Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la incendiu sau şoc electric. • Impurităţile depuse pe partea metalică a furcii conectorului trebuie îndepărtate cu o lavetă uscată. Utilizarea în continuarea poate duce la incendii. • Nu atingeţi cablul de alimentare şi nu vă apropiaţi de încărcător în timpul furtunilor Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la şoc electric. • Nu deterioraţi, modificaţi, îndoiţi sau trageţi cu forţa cablul de curent. Evitaţi plasarea acestuia sub obiecte grele şi nu expuneţi-l la căldură sau foc. În cazul în care se deteriorează izolaţia şi firele devin vizibile, trimiteţi cablul la un reprezentant service autorizat Nikon pentru inspecţie. Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la incendiu sau şoc electric. • Nu manipulaţi cablul sau încărcătorul cu mâinile umede Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la şoc electric.

ii

Pentru siguranţa Dumneavoastră
www.nikon.ro

În cazul în care monitorul se sparge, aveţi grijă ca cioburile de sticlă să nu vă accidenteze sau ca cristalul lichid să nu vină în contact cu ochii, gura sau pielea Dvs.

Utilizaţi cabluri corespunzătoare Atunci când conectaţi cablurile la soclurile de intrare şi de ieşire, utilizaţi doar cabluri de conectare furnizate împreună cu aparatul Nikon sau disponibile separat respectând instrucţiunile de utilizare. CD-ROMs CD-urile pe care se află software-ul şi manualul de utilizare nu pot fi redate pe CD playere audio. Redarea CD-urilor pe CD playere audio poate duce la afecţiuni auditive sau la dăunarea CD player-ului. Evitaţi contactul ochilor cu cristalul lichid

Manipulaţi cu precauţie bliţul • Nu folosiţi bliţul dacă acesta se află în apropierea unei persoane sau a unui obiect. Nerespectarea acestei instrucţiuni poate duce la arsuri sau incendii. • Folosirea bliţului în apropierea ochilor persoanei fotografiate poate cauza deficienţă de vedere temporară. Acordaţi mare atenţie la fotografierea copiilor mici. Bliţul nu poate fi mai aproape de un metru faţă de persoana fotografiată.

Observaţii
• Este interzisă reproducerea, transmiterea, transcrierea, • Nikon nu îşi asumă răspunderea pentru nici un defect depozitarea pe orice sistem de stocare sau traducerea în rezultat din utilizarea acestui produs. orice limbă cu orice formă sau pentru orice scop a oricărei • Cu toată că am depus toate eforturile ca datele din acest părţi a manualului furnizat cu acest produs fără acordul manual să fie exacte şi complete, aşteptăm observaţiile prealabil scris al Nikon. Dvs. în legătură cu eventualele erori sau lipsuri la cea mai • Nikon îşi rezervă dreptul de a schimba oricând şi fără apropiată reprezentanţă Nikon (vezi adresele în anexă). notificare prealabilă specificaţiile hardware-ului şi software-ului descrise în acest manual.

Observaţii
www.nikon.ro

iii

Simbol pentru produsele colectate separat în ţările europene Acest simbol indică că acest produs trebuie colectat separat. Următoarele indicaţii sunt aplicabile numai pentru utilizatorii din ţări europene: • Acest produs trebuie colectat separat la punctele de colectare corespunzătoare. Nu-l aruncaţi împreună cu deşeurile menajere! • Pentru mai multe informaţii apelaţi la distribuitor sau la autorităţile locale responsabile pentru colectarea deşeurilor. Observaţii privind copierea şi reproducerea Vă rugăm reţineţi faptul că deţinerea copiilor realizate cu aparat foto digital sau alte aparate digitale este sancţionată de lege. • Avertizări privind unele copii şi reproduceri Statul a transmis avertizări în legătură cu titlurile de valoare emise de către companii private (acţiuni, poliţe, cecuri, bonuri cadou, etc.), respectiv copierea şi reproducerea tichetelor sau a cupoanelor de călătorii, cu excepţia cazului în care o cantitate minimă de copii este Este interzisă copierea sau reproducerea bancnotelor, necesară în scopuri de business ale companiei. Nu monedelor sau titlurilor de valoare utilizate în străinătate. copiaţi sau reproduceţi paşapoartele emise de către stat, Este interzisă copierea sau reproducerea a timbrelor sau a autorizaţii emise de către agenţii publice sau grupuri private, cărţi de identitate şi tichete, cum ar fi bilete de cărţilor poştale emise, dar scoase din circulaţie de către intrare sau bonuri de masă. stat, fără acordul statului. • Respectarea drepturilor de autor Este interzisă copierea sau reproducerea timbrelor Copierea sau reproducerea lucrărilor creative protejate de judiciare necesare legalizării documentelor emise de către legea drepturilor de autor, ca de exemplu cărţi, compoziţii stat. muzicale, tablouri, gravură de lemn, hărţi, desene, filme şi fotografii sunt guvernate de legi de drept de autor naţionale şi internaţionale. Nu utilizaţi acest produs pentru realizarea copiilor ilegale sau pentru a încălca legile de Dispunerea dispozitivelor de stocare date drept de autor. Vă atragem atenţia asupra faptului că ştergerea imaginilor, respectiv formatarea cardurilor de memorie sau a altor dispozitive de stocare de date nu distruge în întregime datele de imagine originale. În unele cazuri fişierele şterse pot fi recuperate de pe dispozitivele de stocare de date aruncate, folosind un software disponibil comercial, care poate duce la folosirea imaginilor în scopuri răutăcioase. Asigurarea siguranţei datelor este responsabilitatea utilizatorului. Înainte de a arunca sau transmite un dispozitiv de stocare de date către o altă persoană, ştergeţi datele stocate folosind un software de ştergere disponibil comercial sau formataţi dispozitivul, apoi încărcaţi cu imagini fără conţinut personal (ca de ex. imagini despre cer). Nu uitaţi de ştergerea imaginii utilizate pentru reglarea balansului de alb. În cazul distrugerii fizice a dispozitivului de stocare de date evitaţi producerea accidentelor sau a daunelor. • Articole pentru care copierea şi reproducerea este interzisă de lege Nu copiaţi sau reproduceţi bancnote, titluri de valoare, obligaţiuni de stat, nici în cazul în care aceste copii sunt considerate modele. Informaţii despre drepturi de autor Macintosh, Mac OS şi QuickTime sunt mărci înregistrate ale Apple Computer, Inc. Microsoft şi Windows sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation. CompactFlash este marca înregistrată a SanDisk Corporation. Lexar Media este marca înregistrată a Lexar Media Corporation. Microdrive este marca înregistrată a Hitachi Global Storage Technologies în Statele Unite şi alte ţări. Adobe şi Acrobat sunt mărci înregistrate ale Adobe Systems Inc. PictBridge este marcă înregistrată. Toate celelalte mărci menţionate în acest manual sau în alte documentaţii furnizate cu produsul Nikon sunt mărci sau mărci înregistrate ale proprietarilor lor.

iv

Observaţii
www.nikon.ro

Cuprins
Pentru siguranţa Dumneavoastră................................ii Observaţii................................................................... iii Secţiunea întrebări şi răspunsuri............................... vii Introducere……..........................................................1 Descrierea aparatului foto......................................... 2 Primii Paşi.................................................................. 8 Montarea obiectivului............................................... 8 Încărcarea şi montarea acumulatorului.................... 9 Setări de bază.........................................................11 Introducerea cardului de memorie..........................12 Ajustarea clarităţii vizorului optic….........................14 Ghid de utilizare……................................................15 Fotografiere “Point-and-Shoot” (Modul ) ............. 15 Fotografiere creativă (Digital Vari-Programs).......... 18 Redare simplă......................................................... 20 Referinţă……… .........................................................21 Mai multe despre fotografiere (toate modurile)....22 Afişajul informţiilor de fotografiere........................... 22 Focalizare................................................................ 23 Mod de focalizare....................................................23 Modul arie AF..........................................................24 Selectarea ariei de focalizare..................................25 Blocarea focalizării..................................................26 Focalizare manuală.................................................28 Calitatea şi mărimea imaginii................................... 29 Calitatea imaginii.....................................................30 Mărimea imaginii.....................................................30 Alegerea modului de fotografiere…......................... 32 Modurile de autodeclanşare şi telecomandă...........33 Utilizarea bliţului încorporat….................................. 34 Sensibilitate ISO...................................................... 37 Resetare prin două butoane.................................... 38 Modurile P,S,A şi M ................................................39 Modul P (Programat Automat) ................................ 40 Modul S (prioritate de timp de expunere automată) 41 Modul A (prioritate de diafragmă automat).............. 42 Modul M (Manual) ................................................... 43 Expunere................................................................. 45 Fotometrie...............................................................45 Blocarea automată a expunerii ..............................46 Compensarea expunerii..........................................47 Compensarea bliţului..............................................48 Balansul de alb....................................................... 49 Mai multe despre redare….....................................50 Vizualizarea fotografiilor pe aparatul foto................ 50 Date despre fotografie.............................................51 Redarea mai multor imagini: Redare multiplă….....52 Redare cu ZOOM……………. ................................53 Protejarea fotografiilor împotriva ştergerii...............54 Ştergerea individuală a fotografiilor.........................54 Conectarea la un TV, PC sau o imprimantă ...........55 Conectarea la un PC.. ............................................. 55 Înainte de a conecta aparatul foto........................... 55 Conectarea cablului USB........................................ 55 Tipărirea fotografiilor................................................ 57 Tipărirea prin conexiune directă USB..................... 57 Vizualizarea fotografiilor la televizor......................... 62 Prezentarea meniurilor............................................... 63 Utilizarea meniurilor aparatului foto.......................... 63 Opţiuni de redare: Meniul Playback (redare) ........... 65 Ştergere(Delete)..................................................... 65 Director de redare(Playback Folder) ….................. 66 Rotire în poziţie verticală(Rotate Tall) .................... 66 Redare secvenţială(Slide Show)............................. 67 Selectare pentru tipărire(Print Set) (DPOF) ........... 67 Opţiuni de fotografiere: Meniul Shooting(fotografiere) .. 68 Optimizarea imaginii (Modurile P,S,A şi M) ............ 68 Calitatea imaginii..................................................... 70 Mărimea imaginii .................................................... 70 Balansul de Alb (Modurile P, S, A şi M) ................. 70 Sensibilitatea ISO................................................... 73 Reducerea zgomotului............................................ 73 Setări personalizate.................................................. 74 R: Resetare ............................................................ 74 1: Beep ................................................................... 74 2: Mod de focalizare ............................................... 75 3: Mod arie AF ....................................................... 75 4: Mod de fotografiere............................................. 75 5: Fotometrie (doar în modurile P, S, A şi M) ......... 75 6: Lipsă card de memorie? ..................................... 75 7: Revizualizarea fotografiei ................................... 75 8: Nivelul bliţului (doar în modurileP, S, A şi M)...... 76 9: AF-Assist(toate modurile în afară de şi ) ... 76 10: ISO Auto (doar în modurile P, S, A şi M) ......... 76 11: Buton /Fn..................................................... 77 12: AE-L/AF-L ........................................................ 77 13: Blocare AE ....................................................... 77 14: Bliţ încorporat (doar în modurile P, S, A şi M)... 78 15: Temporizatorul opririi automate........................ 78 16: Declanşatorul automat ..................................... 79 17: Durata comenzii la distanţă............................... 79 Setări de bază: Meniul setup (setări) …................... 80 Meniul CSM/Setare................................................. 80 Formatarea cardului de memorie............................ 81 Formatul de afişare a informaţiei ............................ 81 Informaţii despre fotografierea automată................ 83 Timpul în lume ........................................................ 83 Luminozitatea ecranului LCD ................................. 83 Modul video…......................................................... 83 Limba (LANG) ........................................................ 84 Comentariu imagine................................................ 84 USB ........................................................................ 84

Cuprins
www.nikon.ro

v

Directoare.................................................................85 Numerotarea fişierelor..............................................86 Ridicarea oglinzii .....................................................86 Versiunea firmware…...............................................86 Fotografie de referinţă Dust Off................................87 Rotirea automată a imaginii ....................................88 Crearea copiilor retuşate: Meniul Retouch(retuşare).89 D-Lighting ................................................................90 Corectarea efectului de ochi roşii ............................91 Decupare(Trim) .......................................................91 Monocrom(Monochrome).........................................92 Efecte de filtrare.......................................................92 Imagine mică…........................................................92 Suprapunerea imaginii.. ..........................................94

Date tehnice……….................................................... 96 Accesorii opţionale .................................................. 96 Obiective ................................................................ 97 Bliţuri opţionale……………...................................... 99 Alte accesorii......................................................... 102 Accesorii pentru aparatul foto D40 ....................... 103 Întreţinerea aparatului foto...................................... 104 Întreţinerea aparatului foto şi a acumulatorului: Avertizări……………………………………............. 106 Soluţionarea defecţiunilor ...................................... 108 Mesajele de eroare şi afişajele aparatului foto ..... 111 Anexă….................................................................. 113 Specificaţii tehnice….............................................. 119

vi

Cuprins
www.nikon.ro

Secţiunea întrebări şi răspunsuri
Găsiţi ceea ce căutaţi utilizând acest indexul următor de “ întrebare şi răspuns”. Întrebări generale
Întrebare Cum utilizez meniurile? Cum obţin mai multe informaţii despre meniuri? Care este semnificaţia acestor indicatoare? Care este semnificaţia acestei avertizări? Câte poze mai pot realiza cu acest card? La ce nivel de încărcare se află acumulatorul Ce înseamnă “expunere” şi cum funcţionează? Ce să fac cu capacul vizorului? Ce bliţuri opţionale pot să utilizez? Ce obiective pot să utilizez? Ce accesorii sunt disponibile pentru aparatul foto? Ce tipuri de card de memorie pot folosi? Ce softuri sunt disponibile pentru aparatul foto? Unde trebuie să repar sau să inspectez aparatul foto? Cum curăţ aparatul foto sau obiectivul? Frază cheie Utilizarea meniurilor Ajutor Pagina # 63–64 3 5–6, Ecran, vizor 81–82 Mesaje de eroare şi afişaje 111–112 Numărul de expuneri rămase 29, 116 Nivelul de baterie 15 Expunere 39 Declanşator automat, telecomandă 33 Bliţuri opţionale 99 Obiective 97 Accesorii pentru D40 96 Carduri de memorie aprobate 102 Accesorii pentru D40 103 Serviceul aparatului foto x Curăţarea aparatului foto 104

Setarea aparatului foto
Întrebare Cum pot focaliza vizorul? Cum pot preveni oprirea monitorului? Cum setez ceasul? Cum setez ceasul pentru ora oficială de vară? Cum schimb zonele de timp când călătoresc? Cum reglez iluminarea monitorului? Cum revin la setările implicite? Cum opresc lumina din partea din faţă a aparatului? Cum pot preveni oprirea afişajelor vitezei de obturator şi a diafragmei ? Cum schimb întârzierea declanşatorului automat? Cum schimb întârzierea telecomenzii? Cum opresc sunetul de beep al aparatului foto? Cum pot vizualiza toate opţiunile meniurilor? Cum afişez meniurile în limbi diferite? Cum pot preveni resetarea numerotării fişierelor la introducerea unui card nou de memorie? Cum pot preveni ca mai multe fotografii să primească acelaşi nume de fişier? Frază cheie Focalizarea vizorului Modul stand-by Timpul în lume Iluminare ecran LCD Resetare prin două butoane Lampa de asistare AF Modul stand-by Declanşator automat Telecomandă Beep Meniul CSM / setare Limbă Numerotarea fişierelor Pagina # 14 78 11, 83 83 38 76 76 33 33 74 80 84 86

Secţiunea întrebări şi răspunsuri
www.nikon.ro

vii

Realizarea fotografiilor
Întrebare Cum pot realiza în modul cel mai simplu fotografii? Există vreun mod pentru a realiza fotografii mai creative? Ce fac atunci când fotografierea cu bliţ este interzisă? Frază cheie Pagina # Modul auto 15 Modurile Digital Vari-Programs Modul Auto (bliţ oprit ) 18 Modul portret Modul vedere Modul copil (child) Modul sport 19 Modul apropiat Modul portret de noapte

Cum pot evidenţia subiectul unui portret? Cum pot realiza fotografii bune de tip vedere? Cum îmi pot fotografia copii? Cum pot “îngheţa” un subiect în mişcare? Cum realizez imagini apropiate ale obiectelor mici? Pot include fundale de noapte în portretele mele? Cum pot schimba setările aparatului foto cu ajutorul Afişajul informaţiilor de fotografiere 22 afişajului informaţiilor de fotografiere? Cum pot realizez multe fotografii într-un timp scurt? 32 Pot să realizez un autoportret? Modul de fotografiere 33 Există telecomandă pentru acest aparat foto? 33 Cum ajustez expunerea? Expunere; Modurile P, S, A şi M 39 Cum pot îngheţa sau estompa obiectele în mişcare? Modul S (prioritate de obturator) 41 Cum pot estompa detaliile fundalului? Mode A (prioritate de diafragmă) 42 Pot să fac fotografiile mai deschise sau mai închise? Compensarea expunerii 47 Cum pot seta timpul de expunere? Expunere lungă 44 Cum utilizez bliţul? Flash photography, flash mode 34 Se poate seta declanşarea automată a bliţului? Cum pot preveni declanşarea bliţului? Cum pot preveni efectul de ochi roşii? Reducerea efectului de ochi roşii 35 Pot realiza fotografii în lumină slabă fără bliţ? Sensibilitate ISO 37 Pot controla modul în care aparatul foto se focalizează? Autofocalizarea 23 Cum pot focaliza pe un subiect în mişcare? Modul de focalizare 23 Cum pot alege locul în care aparatul foto să focalizeze? Aria de focalizare 25 Pot schimba compoziţia după focalizare? Fixarea focalizării 26 Cum pot mări calitatea imaginii? Cum pot realiza fotografii mai mari? Mărimea şi calitatea imaginii 29–30 Cum pot salva mai multe fotografii pe cardul de memorie? Pot realiza fotografii la mărime mai mică pentru e-mail?

viii Secţiunea întrebări şi răspunsuri
www.nikon.ro

Vizualizarea, tipărirea şi retuşarea fotografiilor
Întrebare Pot să vizualizez fotografiile mele pe aparatul foto? Pot să vizualizez mai multe informaţii despre poze? De ce pâlpâie părţi dim fotografia mea? Cum pot să elimin o fotografie nedorită? Pot să şterg mai multe fotografii deodată? Pot să măresc fotografiile pentru a fi sigur că sunt focalizate? Pot să protejez fotografiile de ştergerile accidentale? Există vreo opţiune de redare automată (“slide show”) ? Pot să vizualizez pozele mele la televizor? Cum transfer imaginile mele pe PC? Cum tipăresc fotografiile? Pot să tipăresc fotografii fără ajutorul unui PC? Pot să imprim data pe fotografiile mele? Cum pot comanda tipăriri profesionale? Cum pot evidenţia detaliile din umbră? Cum pot scăpa de efectul de ochi roşii? Pot tăia fotografiile cu ajutorul aparatului foto? Pot să creez o copie monocromă a fotografiei? Pot să creez o copie cu culori diferite? Pot să realizez o copie în miniatură a fotografiei? Pot suprapune două fotografii pentru a crea una singură? Frază cheie Pagina # Funcţia de redare a aparatului foto 50 Date despre fotografie 51 Date despre fotografii, evidenţieri 52 Ştergerea individuală a fotografiilor 54 Ştergere 65 Zoom la redare 53 Protejare 54 Redare secvenţială 67 Redare la televizor 62 Conectarea la un PC 55 Tipărirea fotografiilor 57 Tipărire via USB 57 Imprimarea datei şi a orei, DPOF 59, 61 Setarea tipăririi (Print set) 61 D-lighting 90 Corecţia efectului de ochi roşii 91 Tăiere 91 Monocrom 92 Efecte de filtrare 92 Imagine în miniatură 92 Suprapunerea imaginii 94

Secţiunea întrebări şi răspunsuri
www.nikon.ro

ix

Învaţă cât trăieşti O parte a filozofiei Nikon „Învaţă cât trăieşti” este suportul şi formarea permanentă a utilizatorilor, despre care puteţi afla mai multe detalii în următoarele pagini web: • Pentru utilizatori din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/ • Pentru utilizatori din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support • Pentru utilizatori din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/ Vizitaţi aceste site-uri unde puteţi găsi informaţii, sugestii, răspunsuri pentru întrebările frecvente (FAQs) şi sfaturi generale despre fotografiere digitală. Puteţi obţine informaţii suplimentare de la reprezentanţele locale Nikon. Adresele reprezentanţilor se găsesc în pagina web: http://nikonimaging.com/

x
www.nikon.ro

Introducere
Vă mulţumim că aţi ales aparatul foto reflex digital (SLR) cu lentile schimbabile, Nikon D40. Acest manual a fost redactat pentru a vă ajuta să realizaţi fotografii cu noul dumneavoastră aparat foto digital Nikon. Citiţi cu atenţie acest manual înainte de utilizare şi păstraţi-l pentru documentări ulterioare. Vă rugăm citiţi cu atenţie toate instrucţiunile pentru a putea exploata la maximum aparatul foto. Pentru a uşura accesul la informaţia căutată au fost folosite următoarele simboluri şi convenţii:
Această icoană indică precauţie, informaţie care trebuie citită înainte de utilizare pentru a preveni orice defectare. Această icoană indică observaţii, informaţie, care trebuie citită înaintea utilizării aparatului foto. Această icoană indică setări care pot fi ajustate utilizând meniul aparatului foto. Această icoană indică sugestii, informaţii care pot ajuta la utilizarea aparatului foto. Această icoană indică faptul că sunt disponibile mai multe informaţii în altă parte a manualului sau în Ghidul Rapid. Această icoană indică setări care pot fi realizate din meniul Setări Personalizate

Obiective Autofocalizarea se poate utiliza doar la obiectivele de tip AF-S şi AF-I. În cadrul acestui manual sunt utilizate, cu scopuri ilustrative, obiective de tip AF-S DX Zoom Nikkor 18–55 mm f/3.5–5.6GII ED ( 122). 2 3
1

1. Scala distanţei focale 4. Capacul din spate: 8 7. Inelul de zoom

2. Indice scală distanţă focală 5. Contacte CPU: 45 8. Inel de focalizare: 28

9

8

7

6

5

4

3. Indice de montare: 8 6. Comutator pt modul A-M: 8, 28 9. Capac obiectiv

Introducere
www.nikon.ro

1

Descrierea aparatului foto
Petreceţi câteva minute cu familiarizarea butoanelor de control şi cu ecranul aparatului foto. Poate fi de ajutor dacă vă însemnaţi această secţiune pentru a fi în continuare referinţă în consultarea manualului .
10 9 6 7 8 11

5 4 3 2

12 13

1 14

15 16 17 18 19 20

1 Receptor infraroşu...............................................................33 2 Buton de pornire ..............................................................4 3 Buton de declanşare .................................................... 17 4 buton (compensarea expunerii)..................... 47 buton (diafragmă)....................................................43 Compensarea bliţului................................................. 48 5 buton (informaţii fotografiere)....................... 22 (●)buton (resetare)........................................................ 38 6 Lampă de asistare AF..................................................... 23 Lampă autodeclanşare................................................... 33 Lampă de reducere a efectului de ochi roşii ... 35 7 (marcaj plan focal) ..................................................... 28 8 Disc de selecţie mod de operare.........................4 9 Bliţ încorporat....................................................................34

10 Capac conector bliţ extern............................................ 99 11 Conector bliţ extern (pentru bliţ opţional).......... 99 12 buton (mod bliţ)……............................................. 34 buton (compensare bliţ) ……....................... 48 13 Inel pentru curea .............................................................. 7 14 Capac conectori..............................................55, 58, 62 15 Conector video ............................................................... 62 16 Comutator pentru resetare.......................................108 17 Conector USB.........................................................55, 58 18 Buton (autodeclanşare) .................................. 33 Buton (funcţie)...................................................... 77 19 Buton eliberare obiectiv.............................................. 8 20 Indice de montare obiectiv....................................... 8

2

Introducere: Descrierea aparatului foto
www.nikon.ro

3 2 1 19 18 17 16 15

4

5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

1 Capac vizor (DK-16)…………..…..............................7 2 Oglindă vizor.................................................................5, 14 3 Regulator de dioptrie .................................................14 4 Buton (AE-L/AF-L).............................................. 46, 77 Buton (protecţie)................................................... 54 5 Disc principal..................................................................115

Inel pentru curea............................................................. 7 Selector multifuncţional* Uşiţă card de memorie ............................................ 12 buton (ştergere)..................................................20, 54 Lampă de acces card de memorie................ 12 Capac conector pentru adaptor AC opţional ...............................................................................103 12 Închizător locaş acumulator................................... 10 13 Capac locaş acumulator..................................10, 103 14 Filet trepied 15 Monitor....................................................................6, 50, 82 16 buton (redare cu zoom)...................................... 53 buton (setare)........................................................ 22 (●)buton (resetare)....................................................... 38 17 buton (imagine în miniatură)…................... 52 buton (ajutor) 18 buton (meniu)............................................................ 63 19 buton (redare).....................................................20, 50

6 7 8 9 10 11

* Selector multifuncţional Selectorul multifuncţional este utilizat pentru navigarea în meniuri şi la redare. Vezi mai multe informaţii Mută cursorul în sus Apăsaţi în sus Vezi fotografia anterioară Revenire la meniul anterior Revocare Redare ( 51) 22, 63) Navigare prin meniuri(

Apăsaţi la stânga Apăsaţi în jos Vezi mai multe informaţii Mută cursorul în jos

Apăsaţi la dreapta Vezi fotografia următoare Afişare submeniu Retuşare foto ( 89) Realizare selecţie

Ajutor Pentru a obţine ajutor despre modul curent sau elementul de meniu apăsaţi butonul . Informaţia este afişată pe monitor în timp ce butonul este apăsat; pentru a derula ecranul, apăsaţi în jos sau în sus selectorul multifuncţional. Icoana indică faptul că ajutorul pentru o eroare sau altă problemă poate fi vizualizată pe monitor prin apăsarea butonului .

Introducere: Descrierea aparatului foto
www.nikon.ro

3

Discul modului de operare Aparatul foto D40 oferă următoarele doisprezece moduri de fotografiere: Moduri avansate (Moduri de expunere) Selectaţi aceste moduri pentru a avea un control total asupra setărilor aparatului foto.
P— Programat automat: 40 S — Prioritate automată de obturator: 41 A—Prioritate automată de diafragmă: M—Manual: 43 42

Moduri ţinteşte şi fotografiază (Moduri Digital Vari-Programs) Selectând un mod Digital Vari-Program se optimizează automat setările pentru scena aleasă, permiţând realizarea fotografiilor creative doar prin rotirea discului modului de operare..
—Auto: 15 — Auto (bliţ oprit): 18 — Portret: 18 — Tip Vedere : 18 —Copil: 19 —Sport: 19 —Apropiat: 19 —Portret de noapte:

19

Butonul de pornire Butonul de pornire este utilizat pentru a porni şi pentru a opri aparatul foto.

Pornit

Oprit

4

Introducere: Descrierea aparatului foto
www.nikon.ro

Afişajul vizorului

1

2

3

4 5

6

7

8 9

10

11

12

13

14

15 16

1 Serii cu focalizare (arii de focalizare) ..14, 16, 24, 25, 26 2 Indicator de focalizare ............................................. 16, 26 3 Afişaj arie de focalizare .....................14, 16, 24, 25, 26 Mod arie AF............................................................................. 24 4 Fixare autoexpunere automată (AE)........................ 46 5 Indicator program flexibil .................................................. 40 6 Viteză de obturator....................................................39–44 7 Diafragmă (f/-număr)...............................................39–44 8 Indicator compensare bliţ............................................ 48 9 Indicator compensare expunere .................................... 47

10 Numărul de expuneri rămase.................... 15, 116 Numărul de declanşări rămase până la umplerea memoriei tampon..................... 32, 116 Indicator înregistrare balans de alb implicit ……...71 Valoarea compensării expunerii...............................47 Valoarea compensării bliţului .......................................48 Indicator conexiune PC……. ...........................................56 11 Indicator bliţ pregătit .........................................................17 12 Indicator baterie.. .............................................................15 13 Afişaj expunere analogică electronică…….............43 Compensarea expunerii… ...........................................47 14 Indicator ISO AUTO........................................................76 15 “K” (vizibil la memorie liberă suficientă pentru cel puţin 1000 de poze) 16 Indicator avertizare................................................... 3, 111

Vizorul Timpul de răspuns şi luminozitatea vizorului pot varia cu temperatura. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune. Carduri de memorie de capacitate mare Când vă rămâne destulă memorie pe card pentru a înregistra mai mult de o mie de poze la setările curente, numărul expunerilor rămase va fi afişat în mii, rotunjite în jos la cea mai apropiată sută (ex. dacă mai aveţi loc pentru aprox. 1,260 de poze indicatorul numărului de expuneri rămase va afişa 1.2 K).

Introducere: Descrierea aparatului foto
www.nikon.ro

5

Afişajul datelor de fotografiere Pentru a vizualiza setările aparatului foto apăsaţi butonul . Următoarele date de fotografiere vor apărea pe monitor. Vezi pagina 22 pentru informaţii despre schimbarea setărilor aparatului foto.
1 5 25 24 23 22 21

20 19

2 4

6

18 17

7 8 9 10

16 15 14 13 12

3

11

1 Afişaj arie de focalizare ............... 14, 16, 24, 25, 26 Mod arie AF......................................................................... 24 2 Viteză de obturator............................................... 39–44 3 Afişaj expunere analogică electronică ................. 43 Compensarea expunerii …........................................... 47 4 Diafragma (f/-număr) ......................................... 39–44 5 Mod ..............................................................................................4 6 Afişaj viteză de obturator 7 Afişaj diafragmă 8 Valoarea compensării bliţului ....................................... 48 9 Modul de sincronizare bliţ............................................ 35 10 Valoarea compensării expunerii.............................. 47 11 Indicator ajutor .....................................................................3 12 Numărul de expuneri rămase...................... 15, 116 Indicator înregistrare balans de alb implicit ….......71 Indicator mod PC ….........................................................56

13 Fotometrie ........................................................................ 45 14 Mod arie AF.......................................................................... 24 15 Mod de focalizare............................................................. 23 16 Mod de fotografiere.................................................... 32 17 Sensibilitate ISO................................................................... 37 18 Mod balans de alb.. .................................................. 49 19 Mărimea imaginii................................................................. 30 20 Calitatea imaginii.................................................................. 30 21 Indicator baterie... ............................................................ 15 22 Indicator “Beep”................................................................. 74 23 Indicator optimizare imagine.................................... 68 24 Indicator sensibilitate automată ISO...................... 76 25 Indicator de control manual al bliţului ........ 78 Indicator de compensare al bliţului pentru bliţ opţional………….................................................... 99

Notă: Afişajul de mai sus apare atunci când opţiunea Graphic este selectat din Info display format. Vezi pagina 81 pentru informaţii despre alte formate de afişare.

Afişajele vitezei de obturator şi a diafragmei Aceste afişaje furnizează o indicaţie vizuală a vitezei de obturator şi a diafragmei.

Viteză mare de obturator, diafragmă mare (f/-număr mic)

Viteză mică de obturator, diafragmă mică (f/-număr mare)

6

Introducere: Descrierea aparatului foto
www.nikon.ro

Accesorii Furnizate Ocularul DK-5 Montaţi ocularul DK-5 pentru fotografiere cu autodeclanşare( 33) sau de la distanţă ( 33). Înainte de a monta ocularul DK-5 sau alte accesorii ale vizorului ( 102), îndepărtaţi ocularul DK-16 al vizorului. Ţineţi bine aparatul foto la îndepărtarea ocularului. Cureaua aparatului foto Montaţi cureaua urmând paşii din figurile de mai jos.

Încărcătorul rapid MH-23 ( 122) Încărcătorul MH-23 poate fi utilizat pentru acumulatorul EN-EL9 furnizat.
Lampa CHARGE (ÎNCĂRCARE) Conector adaptor AC

Intrare AC

Ştecher (forma poate varia de la o ţară la alta)

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL9 ( 103, 121) Acumulatorul EN-EL9 poate fi utilizat doar pentru aparatul foto D40.

Borna negativă Contact semnal Borna pozitivă Capac de protecţie

Utilizarea acumulatoarelor reîncărcabile Li-ion fără holograma Nikon (vezi în partea dreaptă) provenite de la un alt producător poate influenţa funcţionarea corectă a aparatului foto sau pot cauza supraîncălzirea,aprinderea, crăparea sau scurgerea acumulatoarelor.

Introducere: Descrierea aparatului foto
www.nikon.ro

7

Primii Paşi
Montarea obiectivului
Focalizarea automată poate fi realizată doar cu obiective de tip AF-S şi AF-I. Aveţi grijă ca la montarea obiectivului să nu intre praf în aparatul foto.

1

Opriţi aparatul foto şi îndepărtaţi capacul obiectivului.

Îndepărtaţi capacul din spate al obiectivului.

2

Păstraţi marcajul de montare de pe obiectiv aliniat cu marcajul de montare aflat pe corpul aparatului, poziţionându-l spre flanşa de montare a aparatului. Aveţi grijă să nu apăsaţi butonul de eliberare al obiectivului, învârtiţi obiectivul în sensul indicat până la declic. Dacă obiectivul este echipat cu un comutator opţional A-M sau M/A-M, selectaţi A (autofocalizare) sau M/A (autofocalizare cu prioritate manuală).

Demontarea obiectivului Asiguraţi-vă că aparatul este oprit înainte de demontarea sau schimbarea obiectivului. Pentru a îndepărta obiectivul, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de eliberare al obiectivului în timp ce învârtiţi obiectivul în sensul acelor de ceas. După îndepărtarea obiectivului, repuneţi capacele corpului aparatului foto şi al obiectivului.

Inel de reglare al diafragmei Dacă obiectivul este echipat cu un inel de reglare al diafragmei, fixaţi inelul în poziţia minimă (cel mai mare f/-număr). Vezi manualul obiectivului pentru detalii.

8

Introducere: Primii Paşi
www.nikon.ro

Încărcarea şi montarea acumulatorului
Acumulatorul furnizat EN-EL9 nu este încărcat la livrare. Încărcaţi acumulatorul utilizând încărcătorul de baterii MH-23 furnizat după cum este descris mai jos.

1

Încărcaţi acumulatorul. 1.1 Îndepărtaţi capacul de protecţie al acumulatorului.

1.2 Conectaţi cablul de curent la încărcător iar celălalt capăt conectaţi-l în priză.

1.3 Plasaţi acumulatorul în încărcător. Ledul CHARGE (Încarcă) va pâlpâi în timpul încărcării. Încărcarea unui acumulator complet descărcat durează aproximativ 90 de minute. 1.4 Încărcarea s-a terminat atunci când ledul CHARGE nu mai pâlpâie. Îndepărtaţi acumulatorul din încărcător şi deconectaţi încărcătorul din priză.

Acumulatorul şi încărcătorul Citiţi şi urmaţi atenţionările şi avertizările descrise în paginile ii–iii şi 106–107 din acest manual, împreună cu orice avertizare sau instrucţiune a fabricantului. Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi sub 0 °C sau peste 40 °C. Pe parcursul încărcării, temperatura trebuie să fie cuprinsă între 5–35 °C. Cele mai bune rezultate se pot obţine la temperaturi de peste 20°C. Capacitatea acumulatorului scade dacă este utilizată la o temperatură mai redusă decât cea de încărcare.

Introducere: Primii Paşi
www.nikon.ro

9

2 Introduceţi acumulatorul.

2.1 După ce v-aţi asigurat, că aparatul este închis, deschideţi uşiţa compartimentului acumulatorului.

2.2 Introduceţi un acumulator încărcat aşa cum este prezentat în partea dreaptă. Închideţi uşiţa compartimentului acumulatorului.

Îndepărtarea acumulatorului Opriţi aparatul foto înainte de a îndepărta acumulatorul. În cazul în care acumulatorul nu este utilizat pentru un timp mai îndelungat, repuneţi capacul de protecţie pentru evitarea scurtcircuitului.

10 Introducere: Primii Paşi
www.nikon.ro

Setări de bază
La prima pornire a aparatului foto, dialogul de selecţie a limbii prezentat la Pasul 1 va fi afişat pe monitor. Urmaţi paşii de mai jos pentru a alege limba şi pentru a seta ora şi data.

1
Porniţi aparatul foto.

2
Selectaţi limba.

3

4

Afişaţi harta lumii pe zone de timp.* Selectaţi zona de timp locală. * UTC prezintă diferenţa de timp, în ore, dintre zona de timp selectată şi Timpul Universal Coordonat (UTC).

5

6

Afişaţi opţiunile orei oficiale de vară.

Selectaţi On dacă ora oficială de vară este valabilă.

7
Afişaţi meniul date (dată)

8
Apăsaţi săgeata dreaptă sau stângă a selectorului pentru a selecta o valoare, sus sau jos pentru a o schimba. Pentru a reseta ceasul aparatului foto, alegeţi o zonă de timp nouă, activaţi sau dezactivaţi opţiunea ora oficială de vară, sau alegeţi ordinea în care anul, luna şi ziua sunt afişate, utilizând opţiunea World time din meniul setup (setare) ( 83)

9
Reveniţi în modul fotografiere.

Utilizarea meniurilor aparatului foto Meniul language (limbă) se afişează automat doar la prima pornire a aparatului foto. Vezi “Utilizarea meniurilor aparatului foto” ( 63) pentru informaţii despre modul normal de operare în meniuri.

Introducere: Primii Paşi
www.nikon.ro

11

Introducerea cardului de memorie
Aparatul foto înregistrează fotografiile pe carduri de memorie Secure Digital (SD) (disponibile separat).

1

Introduceţi cardul de memorie. 1.1 Închideţi aparatul foto şi deschideţi uşiţa compartimentului cardului de memorie înainte de a introduce sau îndepărta cardul de memorie.

1.2 Introduceţi cardul de memorie după cum este prezentat în figura din dreapta până la declic. Lampa de acces a cardului de memorie va lumina pentru o secundă. Închideţi uşiţa compartimentului cardului de memorie.
Faţă

Îndepărtarea cardului de memorie 1. Asiguraţi-vă că lampa de acces este oprită 2. Opriţi aparatul foto şi deschideţi uşiţa compartimentului cardului de memorie. 3. Apăsaţi cardul pentru a-l putea scoate (1). Cardul poate fi acum îndepărtat cu mâna (2).

12 Introducere: Primii Paşi
www.nikon.ro

2 Cardurile de memorie trebuie formatate cu ajutorul aparatului foto la prima utilizare.
2.1 2.2

Reţineţi că prin formatarea cardurilor de memorie se şterg definitiv toate fotografiile sau alte date conţinute de acestea. Asiguraţi-vă că toate informaţiile care doriţi să le păstraţi sunt transferate pe un alt dispozitiv de stocare înainte de a formata cardul de memorie

Porniţi aparatul foto. Afişaţi meniurile. * * Dacă opţiunea de meniu este selectată, apăsaţi săgeata stângă a selectorului pentru a selecta icoana pentru meniul curent.

2.3

2.4

Selectaţi .

Poziţionaţi cursorul în meniul setup.

2.5

2.6

Selectaţi Format memory card.

Afişaţi opţiunile.

2.7

2.8

Selectaţi Yes.

Formataţi cardul . Nu opriţi aparatul foto şi nu îndepărtaţi cardul sau acumulatorul până la terminarea formatării şi până la afişarea meniului setup

Formatarea cardului de memorie Utilizaţi opţiunea Format memory card a aparatului foto pentru formatarea cardurilor de memorie. Performanţa poate scădea dacă cardurile sunt formatate cu ajutorul unui PC. Comutatorul de protecţie împotriva scrierii Cardurile SD sunt echipate cu comutator de protecţie împotriva scrierii pentru a preveni pierderea accidentală a datelor. Atunci când comutatorul este în poziţia “blocat”, aparatul foto va afişa un mesaj pentru a avertiza că acele fotografii nu pot fi înregistrate sau şterse iar cardul de memorie nu poate fi formatat. Comutator de protecţie împotriva scrierii

Introducere: Primii Paşi
www.nikon.ro

13

Ajustarea clarităţii vizorului optic
Fotografiile sunt încadrate în vizor. Înainte de fotografiere, asiguraţi-vă că imaginea din vizor este focalizată.

1 2

Îndepărtaţi capacul obiectivului şi porniţi aparatul foto.

Rotiţi regulatorul de dioptrie până când cadrele de focalizare sunt focalizate. Dacă în momentul ajustării regulatorului de dioptrie vă uitaţi în vizorul optic, aveţi grijă să nu vă puneţi degetul în ochi.
Cadre de focalizare

Oprirea automată a fotometrului La setare implicită, vizorul şi afişajul informaţiilor de fotografiere se vor opri dacă nu sunt realizate operaţii timp de aproximativ opt secunde (auto meter off ), reducând epuizarea acumulatorului. Apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare pentru a reactiva afişajul în vizor.

8s

Exponometru pornit

Exponometru oprit

Exponometru pornit

Durata de timp după care exponometrelul se opreşte automat poate fi ajustată utilizând Setarea personalizată 15 (Auto off timers; 78).

14 Introducere: Primii paşi
www.nikon.ro

Ghid de utilizare
Fotografiere şi redare

Fotografiere “Point-and-Shoot” (

Mode)

Acest capitol descrie modul de realizare a fotografiilor în modul (auto), un mod automat “pointand-shoot” (“ţinteşte şi fotografiază”) în care majoritatea setărilor sunt reglate de aparatul foto în funcţie de condiţiile de fotografiere.

1 Porniţi aparatul foto.obiectivului şi porniţi aparatul foto. 1.1 Îndepărtaţi capacul
Monitorul se va porni şi afişajul vizorului va lumina. 1.2 Dacă monitorul este oprit, apăsaţi butonul pentru a afişa informaţiile de fotografiere. Verificaţi nivelul de acumulator astfel
Monitor Vizor — — Descriere Acumulator complet încărcat. Acumulator parţial descărcat. Nivel scăzut. Pregătiţi-vă să încărcaţi acumulatorul. Declanşator dezactivat. Încărcaţi acumulatorul.

(pâlpâie) (pâlpâie)

Dacă informaţiile de fotografiere nu sunt afişate la apăsarea butonului acumulatorul este complet descărcat. Încărcaţi acumulatorul. 1.3 Numărul fotografiilor care mai pot fi stocate pe cardul de memorie este afişat pe afişajul informaţiilor de fotografiere şi în vizor. Verificaţi numărul de expuneri rămase. Dacă nu dispuneţi de memorie suficientă pentru a stoca fotografii adiţionale la setările curente, afişajul va lumina după cum este prezentat în figura din dreapta. În acest caz puteţi realiza fotografii doar dacă înlocuiţi cardul de memorie au ştergeţi din fotografii ( 20, 65).

,

2

Rotiţi discul de selecţie al modului de operare în poziţia

(modul auto).

Ghid de utilizare: Fotografiere “Point-and-Shoot” ( Modul
www.nikon.ro

)

15

3

Compuneţi fotografia în vizor. 3.1 Ţineţi aparatul foto aşa cum este prezentat în imagine.
Cum se ţine aparatul foto Ţineţi aparatul în mâna dreaptă şi sprijiniţi corpul aparatului sau obiectivul cu mâna stângă. Ţineţi ambele coturi lângă corp pentru suport şi puneţi-vă un picior mai în faţă pentru a avea o stabilitate mai mare..

3.2 Compuneţi fotografia în vizor cu subiectul principal poziţionat într-unul din cele trei arii de focalizare.

Utilizarea obiectivului de zoom Utilizaţi inelul de zoom pentru a mări zoomul pe subiect, acesta va umple o arie ma mare a cadrului, sau pentru a reduce zoomul caz în care va creşte aria vizibilă în fotografia finală (selectaţi distanţe focale mai lungi de pe scala distanţei focale a obiectivului pentru a mări zoomul, distanţe focale mai scurte pentru a reduce zoomul).

Aria de focalizare Măreşte

Micşorează

4

Focalizare şi fotografiere. 4.1 Apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare pentru a focaliza. Aparatul foto va selecta automat aria de focalizare. Dacă subiectul este întunecat, bliţul se poate ridica şi lampa de asistare AF va lumina. Monitorul se va opri. La terminarea operaţiei de focalizare, ariile de focalizare selectate vor fi scurt evidenţiate, se va emite un sunet de beep, şi indicatorul de focalizare (●) va apărea în vizor. Numărul de expuneri care pot fi stocate în memoria tampon (“r”; 32) este afişat în vizor cât timp butonul de declanşare este apăsat pe jumătate.

16 Ghid de utilizare: Fotografiere “Point-and-Shoot” (Modul
www.nikon.ro

)

4.2 Apăsaţi uşor până la fund butonul de declanşare pentru a elibera obturatorul şi pentru a realiza fotografia. Lampa de acces de lângă uşiţa cardului de memorie va lumina. Nu scoateţi cardul de memorie şi nu îndepărtaţi sau deconectaţi sursa de curent până la stingerea lămpii şi terminarea înregistrării.

5 Opriţi aparatul foto la terminarea fotografierii.

Butonul de declanşare Aparatul foto are un buton de declanşare în două etape. Acesta se focalizează atunci când butonul de declanşare este apăsat pe jumătate. Pentru a realiza fotografia, apăsaţi până la fund butonul de declanşare.

Focalizaţi Bliţul încorporat Dacă este necesară lumină suplimentară pentru corectarea expunerii în modul , bliţul încorporat se va ridica automat la apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare (pentru a preveni declanşarea bliţului la lumină slabă selectaţi modul Auto (bliţ oprit)). Raza de acţiune a bliţului variază odată cu diafragma şi sensibilitatea ISO( 117); îndepărtaţi parasolarul la utilizarea bliţului. Dacă bliţul este ridicat fotografiile pot fi realizate doar atunci când este afişat indicatorul flashready (bliţ pregătit) ( ). Dacă acest indicator nu este afişat, îndepărtaţivă uşor degetele de pe butonul de declanşare şi încercaţi din nou. Pentru a economisi energie închideţi bliţul, apăsându-l uşor până când intră la loc, atunci când acesta nu este folosit. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea bliţului vezi pagina 34.

Realizaţi fotografia

Ghid de utilizare: Fotografiere “Point-and-Shoot” ( Modul
www.nikon.ro

)

17

Fotografiere creativă (Moduri Digital Vari-Programs)
În plus faţă de modul ,D40 oferă un număr de şapte moduri digital vari-programs. Selectând un program automat se optimizează setările pentru a corespunde scenei selectate, putând fi realizate fotografii creative doar prin rotirea discului modului de operare.
Mod Auto (bliţ oprit ) Portrait Landscape Child Sports Close up Night portrait Descriere Pentru fotografii care nu necesită bliţ. Pentru portrete. Pentru peisaje naturale şi artificiale. Pentru fotografierea copiilor. Pentru obiecte în mişcare. Pentru fotografierea apropiată a florilor, insectelor şi a altor obiecte mici. Pentru portrete slab iluminate.

Pentru a realiza fotografii în modurile Digital Vari-Program:

1 2

Rotiţi discul de selecţie al modului de operare pentru a selecta Modul Digital Vari-Programs. Compuneţi fotografia, focalizaţi şi fotografiaţi

Modurile Digital Vari-Program sunt descrise mai jos. Auto (Flash Off ) Bliţul incorporat este oprit. Utilizaţi acest mod acolo unde fotografierea cu bliţ este interzisă, pentru a fotografia copii fără a folosi bliţul, sau pentru a captura lumina naturală la iluminare slabă. Aparatul selectează aria de focalizare care conţine cel mai apropiat subiect; Lampa de asistare AF va ilumina pentru a asista focalizarea la lumină slabă. Portrait Recomandat pentru portrete în care tonul pielii subiectului este moale şi produce un efect natural. În cazul utilizării unui obiectiv sau dacă subiectul este prea departe de fundal, detaliile fundalului vor părea şterse pentru a creşte senzaţia de adâncime. Landscape Recomandat pentru fotografii tip vedere vii. Bliţul încorporat şi lampa de asistare AF se închid automat.

18 Ghid de utilizare: Fotografiere creativă (Digital Vari-Programs)
www.nikon.ro

Child Utilizaţi pentru a fotografia copii. Îmbrăcămintea şi detaliile fundalului apar în culori vii pe când pielea apare într-o culoare naturală. Aparatul foto selectează aria de focalizare care conţine cel mai apropiat subiect. Sports Viteza de obturator mare îngheaţă mişcarea şi pot fi realizate fotografii dinamice sport în care subiectul principal este clar vizibil. Aparatul foto focalizează în continuu cât timp butonul de declanşare este apăsat pe jumătate, urmărind subiectul în centrul ariei de focalizare. Dacă subiectul părăseşte centrul ariei de focalizare, aparatul foto se focalizează bazându-se pe informaţiile obţinute de la celelalte arii de focalizare. Aria de focalizare de start poate fi selectată cu ajutorul selectorului multifuncţional. Bliţul incorporat şi lampa de asistare AF se vor opri automat. Close Up Recomandat pentru fotografierea apropiată a florilor, insectelor, şi a altor obiecte mici. Aparatul foto se focalizează automat pe subiectul situat în centrul ariei de focalizare. Este recomandat utilizarea unui trepied pentru a preveni efectul de şters. Night Portrait Pentru realizarea fotografiilor nocturne spectaculoase aparatul foto utilizează viteze mici de obturator. Bliţul încorporat şi lampa de asistare AF se închid automat. Este recomandat utilizarea unui trepied pentru a preveni efectul de şters.

Bliţul încorporat Dacă este necesară lumină suplimentară pentru corectarea expunerii în modurile , , sau bliţul incorporat se va ridica automat la apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare. Vezi “Utilizarea bliţului încorporat” pentru informaţii privind alegerea modului de bliţ ( 34).

Ghid de utilizare: Fotografiere creativă (Digital Vari-Programs) 19
www.nikon.ro

Redare simplă
Fotografiile sunt afişate automat după realizare. Sunt afişate de asemenea nivelul de acumulator şi numărul expunerilor rămase.

Dacă nu sunt afişate fotografii pe monitor, cea mai recentă fotografie poate fi vizualizată prin apăsarea butonului ( 50).

Fotografii adiţionale pot fi afişate prin rotirea discului principal de comandă sau prin apăsarea săgeţii din stânga sau dreapta a selectorului multifuncţional. Pentru a termina redarea şi a reveni în modul fotografiere, apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare.

Ştergerea fotografiilor nedorite Pentru a şterge o fotografie afişată curent pe monitor apăsaţi butonul . Un dialog de confirmare va fi afişat pe monitor. Apăsaţi din nou butonul pentru a şterge imaginea şi pentru a reveni în modul redare. Pentru a ieşi fără a şterge imaginea apăsaţi butonul .

20

Ghid de utilizare: Redare simplă
www.nikon.ro

Referinţă
Această secţiune se bazează pe Ghidul rapid şi prezintă setări de fotografiere şi de redare avansate. Mai multe despre fotografiere (în toate modurile):
Utilizarea afişajului informaţiilor de fotografiere Fotografierea subiectelor în mişcare sau focalizare manuală Ajustarea calităţii şi a mărimii imaginii Realizarea fotografiilor una câte una, în serii, utilizând declanşatorul sau telecomanda Bliţul încorporat Creşterea sensibilităţii ISO la lumină slabă Rechemarea setărilor implicite

22
Afişajul informaţiilor de fotografiere: Focalizare: Calitatea şi mărimea imaginii: Mod de fotografiere : Utilizarea bliţului încorporat: Sensibilitate ISO: Resetarea prin două butoane: 22 23 29 32 34 37 38 40 41 42 43 45

Modurile P, S, A, şi M :

39
Modul P (Programat automat): Modul S (Prioritate automată de obturator): Modul A (Prioritate automată de diafragmă): Modul M (Manual): Expunere:

Aparatul foto reglează viteza de obturator şi diafragma Îngheaţă sau estompează mişcarea Estomparea obiectelor din fundal Setarea manuală a vitezei de obturator şi a diafragmei Alegerea metodei de expunere, blocarea expunerii, reglarea nivelului expunerii şi a bliţului Transformarea culorilor în nuanţe naturale Realizarea fotografiilor în condiţii de lumină

Balansul de alb: 49

Vezi secţiunea de prezentare a meniurilor pentru alte operaţii care pot fi realizate în modurile P, S, A şi M , incluzând setarea personalizată a clarităţii, a contrastului, a saturaţiei de culoare, şi a nuanţei (“Optimizarea imaginii”; 68, 69).

Mai multe despre redare: 50
Vizualizarea fotografiilor cu ajutorul aparatului foto Vizualizarea fotografiilor pe aparatul foto: 65–67). Conectarea la un PC: Tipărirea fotografiilor: Vizualizarea fotografiilor la televizor: 55 57 62 50 Vezi ghidul de utilizare a meniurilor pentru alte opţiuni de redare (

Conectarea la un televizor, PC sau o imprimantă:
Salvarea fotografiilor pe PC Tipărirea fotografiilor Vizualizarea fotografiilor la un televizor

55

Referinţă
www.nikon.ro

21

Mai multe despre fotografiere (toate modurile)
Afişajul informaţiilor de fotografiere
Prin apăsarea butonului se afişează în monitor informaţiile de fotografiere. Informaţiile de fotografiere sunt de asemenea afişate la apăsarea butonului (doar în modul fotografiere),sau la apăsarea butoanelor /Fn , , sau (doar în modurile P, S, şi A ), şi imediat după pornirea aparatului foto. Formatul de afişare depinde de opţiunea selectată pentru Info display format din meniul setup (setare) ( 81). Butonul poate fi utilizat pentru a schimba setările prezentate în afişajul informaţiilor de fotografiere .

1
Afişarea informaţiilor de fotografiere.

2
Setarea selectată apare evidenţiată. Selectaţi setarea dorită. Setările care nu sunt disponibile în modul curent apar gri şi nu pot fi selectate.

3 4

5

Afişaţi opţiunile pentru setarea aleasă. Selectaţi opţiunea dorită. * * Apăsaţi butonul pentru a reveni la Pasul 3 fără a modifica setarea.

Selectaţi opţiunea. Repetaţi Paşii 3–6 pentru a schimba alte setări, sau apăsaţi pentru a reveni la Pasul 1.

Realizaţi fotografii. Monitorul se închide la apăsarea butonului de declanşare.

22 Referinţă: Mai multe despre fotografiere (toate modurile)/Afişajul informaţiilor de fotografiere
www.nikon.ro

Focalizare
Focalizarea poate fi reglată automat (vezi mai jos “Mod de focalizare,”) sau manual 28). Utilizatorul poate de asemenea selecta aria de focalizare pentru focalizarea automată sau manuală ( 24, 25) sau pentru recompunerea fotografiilor funcţia de blocare a focalizării ( 26).

Mod de focalizare
Controale utilizate

Alegeţi modul de focalizare al aparatului foto. AF-S şi AF-C sun disponibile doar în modurile P, S, A, şi M.
Mod de focalizare AF-A AF-S AF-C MF Descriere Aparatul foto selectează automat autofocalizarea servo simplă când subiectul Auto-servo AF este staţionar, autofocalizarea servo continuă când subiectul este în mişcare. (setare implicită) Declanşatorul poate fi eliberat doar când aparatul foto s-a focalizat. Servo simplu AF Pentru subiecte staţionare. Focalizarea se blochează la apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare. Declanşatorul poate fi eliberat doar când aparatul foto s-a focalizat. Servo continuu AF Aparatul foto se focalizează în continuu cât timp este apăsat pe jumătate butonul de declanşare. Declanşatorul poate fi eliberat doar când aparatul foto s-a focalizat Focalizare manuală Utilizatorul focalizează manual ( 28).

Lampa de asistare AF Dacă subiectul este slab iluminat, lampa de asistare AF va lumina automat pentru a facilita operaţia de autofocalizare la apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare. Lampa de asistare nu va lumina în modurile servo-continuu AF sau focalizare manuală , în modurile , , sau dacă opţiunea Off a fost selectată pentru Setarea personalizată 9 (AF assist). Lampa are o rază de acţiune de circa 0.5–3.0 m; la utilizarea lămpii, folosiţi obiectiv cu lungimea focală de 24–200 mm şi îndepărtaţi parasolarul. 2- Mod de focalizare ( 75) Modul de focalizare poate fi selectat de asemenea şi din meniul Setări personalizate

Referinţă: Mai multe despre fotografiere (toate modurile)/Focalizare
www.nikon.ro

23

Modul arie AF
Controale utilizate

Alegeţi modul în care aria de focalizare este selectat în modul autofocalizare. Această setare nu are efect în modul de focalizare manual.
Opţiune Cel mai apropiat subiect Descriere Aparatul foto selectează automat aria de focalizare care conţine cel mai apropiat subiect. Este setare implicită pentru modurile P, S, A, şi M; selectat automat când discul de selecţie al . modului de operare este rotit la , , , , , sau

, Utilizatorul selectează aria de focalizare manual, dar dacă subiectul părăseşte aria de focalizare chiar şi Arie pentru puţin timp aparatul foto se va focaliza bazându-se pe informaţiile obţinute de la celelalte arii de dinamică focalizare. Utilizaţi la subiecte care se mişcă aleator. Selectat automat la alegerea modului . Utilizatorul selectează aria de focalizare utilizând selectorul multifuncţional; aparatul foto Arie se focalizează doar pe subiectul din aria de focalizare selectată. Utilizaţi la subiecte simplă staţionare. Selectat automat la alegerea modului .

Afişajul vizorului Modul arie AF este afişat în vizor după cum urmează:

Cel mai apropiat subiect

Arie dinamică

Arie simplă

3 — Modul arie AF ( 75) Modul arie AF poate fi selectat de asemenea şi din Setări personalizate.

24 Referinţă: Mai multe despre fotografiere (toate modurile)/Focalizare
www.nikon.ro

Selectarea ariei de focalizare

Controale utilizate

Selector multifuncţional

Aparatul foto D40 oferă trei arii de focalizare. La setările implicite aparatul alege automat aria de focalizare sau focalizează pe subiectul din centrul ariei de focalizare. Aria de focalizare poate fi de asemenea selectată manual pentru a compune fotografii cu subiectul principal poziţionat aproape oriunde în cadru. La setările implicite aria de focalizare, este selectat automat în modurile , , , , , ,P, S, A, şi M. Pentru a activa selectarea focalizării manuale în aceste moduri selectaţi Single area sau Dynamic area pentru modul arie AF în afişajul informaţiilor de fotografiere ( 24).

1

2

Apăsaţi săgeata stângă sau dreaptă a selectorului multifuncţional pentru a selecta aria de focalizare în vizor sau pe afişajul informaţiilor de fotografiere

Referinţă: Mai multe despre fotografiere (toate modurile)/Focalizare
www.nikon.ro

25

Blocarea focalizării

Controale utilizate Buton de declanşare / buton AE-L/AF-L

Blocarea focalizării poate fi utilizată pentru a schimba compoziţia după focalizare, astfel este posibil focalizarea pe un subiect care nu este în aria de focalizare în compoziţia finală. Poate fi folosită de asemenea în cazul în care sistemul de autofocalizare nu poate realiza focalizarea ( 27). La blocarea focalizării este recomandat modul arie AF simplu sau dinamic ( 24).

1

Poziţionaţi subiectul în aria de focalizare selectată şi apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare pentru a începe focalizarea.

automat la apariţia 2 Focalizareaşise va blocablocat cât timp butonulindicatorului de focalizare, va rămâne de declanşare este apăsat pe jumătate. Focalizarea poate fi blocată de asemenea şi prin apăsarea butonului AE-L/AF-L cât timp butonul de declanşare este apăsat pe jumătate. Focalizarea va rămâne blocată cât timp este apăsat butonul AE-L/AF-L , chiar dacă mai târziu vă îndepărtaţi. Degetul de pe butonul de declanşare.

Verificaţi dacă indicatorul de focalizare (●) apare în vizor.

3

Recompuneţi imaginea şi fotografiaţi.

Butonul de declanşare nu poate fi folosit pentru blocarea focalizării în modul ( 19), în modul de fotografiere continuă ( 32), sau modul de autofocalizare servo continuă ( 23). Utilizaţi butonul AE-L/AF-L pentru a bloca focalizarea. La celelalte setări, focalizarea va rămâne blocată între declanşări dacă butonul de declanşare este ţinut apăsat pe jumătate.

12 — AE-L/AF-L ( 77) Această opţiune controlează funcţia butonului AE-L/AF-L.

26 Referinţă: Mai multe despre fotografiere (toate modurile)/Focalizare
www.nikon.ro

Utilizarea focalizării automate Focalizarea automată nu funcţionează bine în cazurile enumerate mai jos. Dacă aparatul foto nu se poate focaliza utilizând focalizarea automată, utilizaţi focalizarea manuală ( 28) sau utilizaţi blocarea focalizării ( 26) pentru a focaliza pe un alt subiect la aceeaşi distanţă după care recompuneţi fotografia. Între subiect şi fundal contrastul este foarte mic sau nu există (ex subiectul este de aceeaşi culoare ca şi subiectul). Subiectul este dominat de forme geometrice regulate (ex.., un rând de ferestre într-un zgârie nori). Subiectul apare mai mic decât aria de focalizare (ex., aria de focalizare conţine atât subiectul apropiat cât şi clădiri în depărtare). Aria de focalizare conţine mai multe subiecte la distanţe diferite (ex., subiectul este într-o cuşcă). Aria de focalizare conţine părţi cu contraste luminoase şi diferite (ex., subiectul este jumătate în umbră). Subiectul conţine foarte multe detalii fine (ex., un câmp de flori sau alte subiecte mici sau care au o luminozitate omogenă ).

Referinţă: Mai multe despre fotografiere (toate modurile)/Focalizare
www.nikon.ro

27

Focalizare manuală
Controale utilizate

Utilizaţi această opţiune când doriţi să ajustaţi focalizarea manual sau când folosiţi obiectiv cu focalizare manuală. Pentru a focaliza manual, selectaţi modul manual focus (focalizare manuală) şi ajustaţi inelul de focalizare al obiectivului până când imaginea afişată pe geamul mat al vizorului nu este focalizată. Fotografiile pot fi realizate oricând, chiar şi atunci când imaginea nu este focalizată. Dacă utilizaţi un obiectiv care permite selectarea A-M, selectaţi M în cazul focalizării manuale. În cazul obiectivelor care suportă M/A (focalizare automată cu prioritate manuală), focalizarea poate fi ajustată manual cu obiectivul setat la M sau M/A. Pentru mai multe detalii vezi documentaţia furnizată împreună cu obiectivul Dvs.

Telemetrul electronic Dacă obiectivul are o diafragmă de cel puţin f/5.6, indicatorul de focalizare al vizorului poate fi utilizat pentru a verifica dacă subiectul din aria de focalizare selectată este clară. După poziţionarea subiectului în aria de focalizare activă, apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare şi rotiţi inelul de focalizare al obiectivului până când este afişat indicatorul de focalizare (●). Poziţia planului focal Pentru a determina distanţa între subiect şi aparatul foto, utilizaţi planul focal de pe corpul aparatului foto. Distanţa între flanşa de montare obiectiv şi planul focal este 46.5 mm.

28 Referinţă: Mai multe despre fotografiere (toate modurile)/Focalizare
www.nikon.ro

Calitatea şi mărimea imaginii
Împreună calitatea şi mărimea imaginii determină mărimea spaţiului ocupat pe cardul de memorie de fiecare fotografie. Imaginile mai mari, cu o calitate mai ridicată pot fi tipărite într-o mărime mai mare însă ele necesită o memorie mai mare. Asta înseamnă că pe cardul de memorie pot fi stocate mai puţine imagini de acest fel.
Calitatea şi mărimea imaginii Mărime mare de fişier

JPEG Fine

JPEG Normal

JPEG Basic

Mărime mică de fişier

Mic

Mediu Mic <Mărimea imaginii > Mare

Mare

Schimbările în mărimea şi calitatea imaginii se reflectă în numărul de expuneri rămase după cum este prezentat pe afişajul informaţiilor de fotografiere şi în vizor ( 5, 6). Mărimea maximă aproximativă a fotografiilor individuale şi numărul total al fotografiilor care pot fi înregistrate la setările selectate apar de asemenea pe afişajul informaţiilor de fotografiere în timp ce opţiunile de mărime şi de calitatea ale imaginii sunt afişate( 30). Mărimea fişerului actual şi capacitatea cardului de memorie pot diferi. Mărimile tipice ale fişierelor sunt afişate la pagina 116.

Referinţă: Mai multe despre fotografiere (toate modurile)/Calitatea şi mărimea imaginii
www.nikon.ro

29

Calitatea imaginii
Controale utilizate

Aparatul foto suportă următoarele opţiuni de calitate a imaginii (prezentate în ordine descrescătoare după calitatea şi mărimea imaginii):
Opţiune RAW FINE
(implicit)

Format NEF

Descriere Datele comprimate RAW transmise de senzorul de imagine sunt salvate direct pe cardul de memorie. Alegeţi această opţiune pentru imagini care vor fi prelucrate pe un PC. Imaginile sunt comprimate mai puţin, decât formatul NORM, astfel rezultând imagini cu o calitate mai ridicată. Rata comprimării: aproximativ 1 : 4

NORM

JPEG

Cea mai bună alegere în majoritatea cazurilor. Rata de compresie: aproximativ 1 : 8.

BASIC RAW+ B

Mărime mai mică de fişier, pentru e-mail sau Web. Rata comprimării: aproximativ 1 : 16. Înregistrarea a două fotografii: una NEF (RAW ) şi una de o calitate mai bună în NEF + JPEG format JPEG

Mărimea imaginii
Controale utilizate

Mărimea imaginii este măsurată în pixeli. Următoarele opţiuni sunt disponibile:
Mărimea imaginii L (implicit) M S Mărime (pixeli) 3,008 × 2,000 2,256× 1,496 1,504 × 1,000 Mărime aproximativă la listare de 200 dpi 38.2 × 25.4 cm (15.0 × 10.0 in.) 28.6 × 19.0 cm (11.3 × 7.5 in.) 19.1 × 12.7 cm (7.5 × 5.0 in.)

Reţineţi că opţiunea selectată pentru mărimea imaginii nu afectează mărimea imaginilor NEF (RAW ) . La vizualizarea pe un PC, imaginile NEF au o mărime de 3,008 × 2,000.

30 Referinţă: Mai multe despre fotografiere(toate modurile)/Calitatea şi mărimea imaginii
www.nikon.ro

NEF (RAW)/RAW+B Capture NX (disponibil separat; 103) sau aplicaţia software PictureProject furnizată sunt necesare pentru vizualizarea imaginilor NEF (RAW ) pe calculator. Fotografiile NEF (RAW ) nu pot fi tipărite de majoritatea serviciilor de tipărire sau prin conexiune USB directă; utilizaţi PictureProject sau Capture NX pentru a tipării fotografiile NEF (RAW ) . La vizualizarea fotografiilor realizate la calitatea RAW + B, doar imaginile JPEG vor fi afişate. La ştergerea fotografiilor la această setare atât imaginile NEF cât şi cele JPEG vor fi şterse. Denumirea fişierelor Fotografiile sunt înregistrate ca fişiere de imagine cu un nume în format “DSC_nnnn.xxx,” unde nnnn este un număr de patru cifre între 0001 şi 9999 atribuit automat în ordine crescătoare de către aparatul foto, şi xxx este una din următoarele extensii: “NEF” pentru imaginile NEF (RAW ) sau “JPG” pentru imaginile JPEG . Fişierele NEF şi JPEG înregistrate la setarea RAW + B au acelaşi nume de fişier dar extensii diferite. Copiile mai mici create cu ajutorul opţiunii imagine mică din meniul retuşare au numele de fişier care începe cu “SSC_” şi se termină cu extensia “.JPG” (ex., “SSC_0001.JPG”), în timp ce imaginile înregistrate cu alte opţiuni din meniul retuşare au numele de fişier care începe cu “CSC” (ex.,“CSC_0001.JPG”). Imaginile înregistrate la Optimize Image > Custom > Color Mode setarea II (AdobeRGB) ( 69) au numele de fişier care încep cu semnul _ (ex., “_DSC0001.JPG”). Calitatea imaginii ( 30)/Mărimea imaginii ( 30) Calitatea şi mărimea imaginii pot fi setate de asemenea utilizând opţiunile Image quality şi Image size din meniul fotografiere. 1 1— Butonul /Fn ( 77) Calitatea şi mărimea imaginii pot fi setate de asemenea utilizând discul de comandă.

Referinţă: Mai multe despre fotografiere(toate modurile)/Calitatea şi mărimea imaginii
www.nikon.ro

31

Alegerea modului de fotografiere
Controale utilizate

Modul de fotografiere determină modul în care aparatul foto realizează fotografiile: una câte una, în succesiune continuă, cu întârziere de obturator, sau cu o telecomandă.
Mod Cadru simplu (Implicit) Descriere

Aparatul foto realizează o fotografie de fiecare dată când apăsaţi declanşatorul. Aparatul foto înregistrează fotografii până la 2.5 cadre pe secunde cât timp butonul de declanşare este apăsat (reţineţi că fotografiile realizate la Continuu sensibilitate ISO de HI 1 sunt automat procesate pentru reducerea zgomotului, (modul burst) crescând timpul de înregistrare cu aproximativ o seconda pe cadru). Doar o singură fotografie este realizată dacă se declanşează bliţul; selectaţi modul Auto (bliţ oprit ) ( 18) sau opriţi bliţul ( 35) pentru fotografierea burst. 10s Autodeclanşare Pentru autoportrete sau pentru reducerea estompării cauzate de mişcarea aparatului( 33) 2s Telecomandă cu întârziere Necesită telecomandă opţională ML-L3. Utilizat pentru autoportrete ( 33). Telecomandă cu Necesită telecomandă opţională ML-L3. Utilizat pentru reducerea estompării 33). răspuns rapid cauzate de mişcarea aparatului ( 11 — Butonul /Fn ( 77)

Dacă Self-timer (opţiunea implicită) este selectată pentru Setare personalizată 11 ( /Fn button), modul de autodeclanşare poate fi de asemenea selectată prin apăsarea butonului de autodeclanşare.

Memoria tampon Aparatul foto este echipat cu o memorie tampon pentru stocare temporară permiţând continuarea fotografierii în timp ce fotografiile sunt salvate pe cardul de memorie. La umplerea memoriei tampon, declanşatorul este dezactivat până ce se transferă destule informaţii pe cardul de memorie pentru a face loc altor fotografii. În modul continuu, fotografierea va continua până la maximum 100 de declanşări, deşi fotografierea se va încetini la umplerea memorie tampon. Vezi anexa pentru mai multe informaţii în legătură cu numărul de fotografii care pot fi stocate în memoria tampon. Numărul aproximativ al imaginilor care pot fi stocate în memoria tampon la setările curente este prezentat la afişajul numărului de expuneri în vizor în timp ce butonul de declanşare este apăsat.

32 Referinţă: Mai multe despre fotografiere (toate modurile)/Modul de fotografiere
www.nikon.ro

Modul autodeclanşare şi telecomandă
Autodeclanşatorul sau telecomanda opţională ML-L3 pot fi utilizate pentru autoportrete.

1

Montaţi aparatul foto pe un trepied sau plasaţi-o pe o masă stabilă.

2 Alegeţi una din următoarele moduri de fotografiere: Mod Descriere
10s Autodeclanşator Declanşatorul este eliberat după 10 s de la focalizarea aparatului foto. 2s Telecomandă cu întârziere Declanşatorul este eliberat după 2s de la focalizarea aparatului foto. Telecomandă cu răspuns rapid Declanşatorul este eliberat la focalizarea aparatului foto.

3 automată, puteţi verifica focalizarea prin apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare. 4 Îndepărtaţi capacul de protecţie al vizorului şi introduceţi
capacul ocular DK-5 furnizat după cum este prezentat în imagine. Acesta previne intrarea luminii prin vizor care ar putea influenţa expunerea.

Compuneţi fotografia. Dacă telecomanda este utilizată cu aparatul foto în modul de focalizare

5

Realizaţi fotografia. Autodeclanşatorul: Apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare pentru a focaliza, după care apăsaţi-l până la fund pentru a începe declanşarea automată. Lampa de autodeclanşare va începe să pâlpâie, oprindu-se cu două secunde înainte de realizarea fotografiei. Telecomanda: De la o distanţă de 5 m sau mai puţin, îndreptaţi senzorul transmiţătorul ML-L3 către receptorul infraroşu al aparatului foto şi apăsaţi butonul de declanşare de pe ML-L3. În modul telecomandă întârziată, lampa declanşatorului automat va clipi timp de 2 secunde înaintea declanşării obturatorului. În modul telecomandă rapidă, lampa declanşatorului automat va clipi după declanşarea obturatorului.

Modul se autodeclanşare este dezactivat după realizarea unei fotografii sau la oprirea aparatului foto. Modurile cadru simplu sau fotografiere continuă sunt automat rechemate la terminarea modului de autodeclanşare.

Referinţă: Mai multe despre fotografiere (toate modurile)/Modul de fotografiere 33
www.nikon.ro

Utilizarea bliţului încorporat
Contrale utilizate

Aparatul foto suportă o varietate de moduri de bliţ pentru fotografierea subiectelor slab iluminate sau aflate în contralumină. Modul de bliţ disponibil depinde de modul selectat cu discul de selecţie al modului de operare; reţineţi că bliţul nu poate fi folosit în modurile , , sau . Setarea implicită de bliţ pentru modurile Digital Vari-Program este automat rechemată când discul de selecţie al modului de operare este rotit la o setare nouă sau aparatul este oprit. Utilizarea bliţului în modurile: , , , , , şi , , , sau .

Realizaţi fotografia. Dacă nu este selectat (off ), bliţul se va deschide la apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare şi se va declanşa la realizarea fotografiei.

1Rotiţi discul modului de operare la 2 Alegeţi un mod bliţ.

Utilizarea bliţului încorporat: în modurile P, S, A şi M

1 Rotiţi selectorul de mod pentru selectarea modului dorit 2 Apăsaţi butonul pentru deschiderea bliţului 3 Alegeţi modul de bliţ. 4 Alegeţi o metodă de fotometrie şi setaţi expunerea. 5 Realizaţi fotografiile. Bliţul se va declanşa la realizarea fotografiilor.
Închiderea bliţului încorporat Pentru a scădea consumul acumulatorului în cazul în care nu utilizaţi bliţul, apăsaţi-l în jos şi închideţi uşor până la sunetul de declic.

34 Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Utilizarea bliţului încorporat
www.nikon.ro

Modul bliţ Modurile de blitz selectabile se schimbă în funcţie de modul selectat curent. , , , Automat

Sincronizare lentă automată

Auto+ reducere efect ochi roşii P, A Lumină de umplere Perdea posterioară+ Reducere efect ochi roşii Sincr. lentă *

Oprit

Sincronizare lentă automată+ reducere efect ochi roşii S, M Lumină de umplere

Reducere efect ochi roşii

Sincronizare pe perdea posterioară

Sincr. lentă+ Sincronizare reducere efect ochi roşii lentă * După eliberarea discului principal de comandă se afişează SLOW. Modurile de bliţ sunt descrise mai jos. • AUTO: Auto flash (bliţ automat): Când iluminarea este slabă sau subiectul este în contralumină, bliţul se deschide automat la apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare şi se declanşează la nevoie. • (reducere efect ochi roşii): pentru portrete. Lampa de asistare AF se va ilumina înainte ca bliţul să se declanşeze, reducând efectul de “ochi roşii.” • SLOW: Slow sync (sincronizare lentă): Viteza de obturator se încetineşte automat pentru capturarea iluminării din fundal seara sau în lumină slabă. Utilizaţi pentru a include iluminarea din fundal la portrete. • REAR: Rear-curtain sync (sincronizare pe perdea posterioară): Bliţul se declanşează imediat înainte ca obturatorul să se închidă (pentru detalii vezi pagina următoare). Dacă această icoană nu este afişată, bliţul se va declanşa imediat după deschiderea obturatorului. . Butonul Modul bliţului poate fi selectat de asemenea prin apăsarea butonului şi prin rotirea discului de comandă. În modurile P, S, A şi M, apăsaţi odată butonul pentru deschiderea bliţului şi apoi selectaţi modul de bliţ prin apăsarea butonului şi prin rotirea discului de comandă. Setări personalizate ( 76, 78) Utilizaţi setarea personalizată 10 (ISO auto) pentru ajustarea sensibilităţii pentru o putere optimă a bliţului. Setarea personalizată 14 (Built-in Flash – bliţ încorporat) poate fi utilizat pentru controlarea manuală a bliţului.

Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Utilizarea bliţului încorporat
www.nikon.ro

35

Bliţul încorporat Bliţul încorporat poate fi utilizat cu obiective CPU cu o distanţă focală de 18–300 mm sau cu obiective non-CPU cu o distanţă focală de 18–200 mm ( 97-98; reţineţi că nivelul de capacitate al bliţului poate fi controlat doar în cazul obiectivelor CPU). Îndepărtaţi parasolarul pentru a preveni apariţia umbrelor. Obiectivele care blochează vizibilitatea între subiect şi lampa pentru reducerea efectului de ochi roşii pot influenţa reducerea efectului de ochi roşii. Raza de acţiune minimă a bliţului este de 60 cm şi nu poate fi utilizat pentru fotografiere macro cu obiective zoom. Dacă bliţul este utilizat în modul de fotografiere continuă ( realiza doar o singură fotografie. 32), la apăsarea butonului de declanşare se poate

Declanşatorul poate fi dezactivat temporar pentru a proteja bliţul după ce acesta a fost utilizat pentru o fotografiere succesivă. Bliţul poate fi utilizat din nou după o scurtă pauză. Pentru informaţii despre unităţi de bliţ opţionale vezi “Unităţi de bliţ opţionale” ( 99). Pentru informaţii despre 48). controlarea puterii bliţului vezi “Compensarea bliţului” ( Sincronizare pe perdea posterioară În mod normal bliţul se declanşează la deschiderea obturatorului (“sincronizare pe perdea frontală”; vezi mai jos în imaginea stângă). În cazul sincronizării pe perdea posterioară bliţul se declanşează imediat înainte ca obturatorul să se închidă, astfel creând un efect de val de lumină în spatele obiectelor în mişcare.

Sincronizare pe perdea frontală

Sincronizare pe perdea posterioară

36 Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Utilizarea bliţului încorporat
www.nikon.ro

Sensibilitatea ISO
Controalele utilizate

Fotografiile realizate la viteze de obturator mici pot apărea şterse. Dacă sensibilitatea ISO este mai mare decât setarea de bază de ISO 200, aceeaşi expuneri pot fi obţinute la viteze de obturator mai mari, prevenind efectul şters al fotografiilor. Sensibilitatea ISO poate fi setată la valori între ISO 200 şi ISO 1600 în paşi de 1 EV, totodată o setare de sensibilitate de HI 1 este disponibil pentru o sensibilitate de ISO 3200. Modurile Auto şi Digital Vari-Program oferă o setare Auto care permite aparatului foto mărirea automată a sensibilităţii în lumină slabă sau reducerea sensibilităţii în lumină puternică. Prin rotirea discului pentru selectarea modului de operare de la modul P, S, A sau M la modul Auto sau în modul Digital Vari-Program se resetează automat sensibilitatea ISO implicită.

Sensibilitate “Sensibilitatea ISO” este echivalenta digitală a sensibilităţii de film. Cu cât este mai mare sensibilitatea ISO, cu atât mai puţină lumină este necesară pentru expunere, permiţând viteze de obturator mai mari sau diafragme mai mici. Fotografiile realizate pe filme cu o sensibilitate mai mare pot apărea “cu purici”. Fotografiile realizate cu sensibilităţi ISO mai mari pot apărea „cu zgomote”. Fotografiile realizate cu o sensibilitate ISO de HI 1 sunt automat prelucrate pentru reducerea zgomotului, care prelungeşte durata de înregistrare a fotografiilor. Sensibilitate ISO ( 73) Sensibilitatea ISO poate fi setată de asemenea cu opţiunea ISO sensitivity din meniul fotografiere. 10 — ISO Auto ( 76) Această opţiune poate fi utilizată pentru activarea controlării automate a sensibilităţii ISO în modurile P, S, A şi M. Sensibilităţile de H 0.3, H 0.7 şi H 1.0 nu sunt disponibile când ISO auto (controlarea automată a sensibilităţii ISO) este activat. 1 1— Butonul /Fn ( 77) Sensibilitatea ISO poate fi setată de asemenea cu discul de comandă.

Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Sensibilitate ISO
www.nikon.ro

37

Setările aparatului foto enumerate mai jos pot fi resetate la valorile implicite prin apăsarea simultană a butoanelor şi pentru mai mult de 2 sec. (aceste butoane sunt marcate cu un punct verde). Monitorul se închide temporar în timpul resetării valorilor. Setările Personalizate nu sunt afectate.
Opţiune Implicit Calitatea imaginii ( 30) JPEG Normal Mărimea imaginii ( 30) Mare Balansul de alb ( 49) * Auto Sensibilitate ISO ( 37) , Digital Vari-Program Auto P, S, A, M 200 Mod fotografiere ( 32) Un singur cadru Mod focalizare ( 23) AF-A Mod arie AF ( 24) ,, , , , , P, S, A, M Subiectul cel mai apropiat Arie dinamică Arie simplă * Reglarea fină resetată la 0 ( 70) . Opţiune Fotometrie ( 45) Compensarea bliţului ( 48) Compensarea expunerii ( 47) Mod sincr. bliţ ,, ( , 34) Implicit Matricială ±0 ±0

Resetarea prin două butoane

Controalele utilizate:

+

Auto Sincr. lentă autom. P, S, A, M Lumină de umplere Aria de focalizare ( 25) Central Program flexibil ( 40) Oprit

Setări implicite Vezi Anexa pentru lista setărilor implicite (

113).

38 Referinţă: Mai multe despre fotografiere (în toate modurile) / Resetarea prin două butoane
www.nikon.ro

Modurile P, S, A şi M
Modurile P, S, A şi M controlează o varietate de setări avansate, inclusiv expunerea ( 45), balansul de alb şi optimizarea imaginii. Fiecare dintre aceste moduri controlează în mod diferit viteza de obturator şi diafragma:
Mod P Automat programat ( 40) Descriere Aparatul foto setează viteza de obturator şi diafragma pentru o expunere optimă.

Recomandat pentru snapshot-uri (fotografie instantanee) şi în alte situaţii în care nu este timp suficient pentru ajustarea setărilor aparatului foto. Utilizatorul alege viteza de obturator; aparatul foto selectează diafragma pentru cele S Prioritate de timp mai bune rezultate. Recomandat pentru a stabiliza sau a estompa mişcarea. de expunere automată A Prioritate de diafragmă Utilizatorul alege diafragma; aparatul foto selectează viteza de obturator pentru cele mai bune rezultate. Pentru a estompa fundalul sau pentru a clarifica fundalul şi primul plan. automată M Manual Utilizatorul controlează viteza de obturator şi diafragma. Setaţi viteza de obturator la “bulb” sau “--” pentru expuneri lungi.

Inel de diafragmă al obiectivului Când utilizaţi un obiectiv CPU echipat cu un inel de diafragmă fixaţi inelul de diafragmă la diafragma minimă (cel mai mare număr f/-). Obiectivele tip G nu sunt dotate cu inel de diafragmă. Obiectivele non-CPU pot fi utilizate doar în modul de expunere M, când diafragma poate fi ajustată manual utilizând inelul de diafragmă al obiectivului (în alte moduri declanşatorul va fi dezactivat). Nu pot fi utilizate exponometrul aparatului foto, ISO automat şi o varietate de alte opţiuni ( 97). 10 — ISO Auto ( 76) Utilizaţi această opţiune pentru activarea controlului automat al sensibilităţii ISO în modurile P, S, A şi M. Expunere Putem utiliza diferite combinaţii de viteze de obturator şi diafragmă pentru a produce aceeaşi expunere. Totuşi, rezultatele vor fi foarte diferite: viteze de obturator mai mari şi diafragme mai mari „îngheaţă” obiectele în mişcare şi estompează detaliile fundalului, în timp ce viteze de obturator şi diafragme mai mici estompează obiectele în mişcare şi accentuează detaliile fundalului. Viteză de obturator Diafragmă

Viteză de obturator mare

Diafragmă mică (număr f/- mare)

Viteză de obturator mică

Diafragmă mare (număr f/-mic)

Referinţă: Modurile P, S, A şi M
www.nikon.ro

39

Modul P (Programat automat)
În acest mod aparatul foto ajustează automat viteza de obturator şi diafragma pentru o expunere optimă. Acest mod este recomandat pentru realizarea fotografiilor instantanee (snapshots) şi în alte situaţii în care doriţi ca aparatul foto să ajusteze viteza de obturator şi diafragma. Pentru realizarea fotografiilor în modul programat automat:

1 Rotiţi discul modului de operare în poziţia P. 2 Compuneţi fotografia, focalizaţi şi apăsaţi butonul de declanşare.

Program flexibil În modul P, pot fi selectate diferite viteze de obturator şi diafragmă prin rotirea discului principal de comandă (“program flexibil”). Rotiţi discul principal de comandă la dreapta pentru diafragme mari (numere f/- mici) care estompează detaliile fundalului sau pentru viteze de obturator mari care “îngheaţă” mişcarea. Rotiţi discul principal de comandă la stânga pentru diafragme mici (numere f/mari) care măresc câmpul de profunzime sau pentru viteze de obturator mici care estompează mişcarea. Toate combinaţiile produc aceeaşi expunere. În timp ce programul flexibil este activ, în vizor apare indicatorul . Pentru a reseta setările implicite de viteză de obturator şi diafragmă, rotiţi discul principal de comandă până când indicatorul dispare, alegeţi un alt mod sau închideţi aparatul foto.

40

Referinţă: Modurile P, S, A şi M / Modul P (Programat automat)
www.nikon.ro

Modul S (prioritate de timp de expunere automată)
În modul de prioritate de timp de expunere automată, utilizatorul alege viteza de obturator din valori cuprinse între 30 secunde şi ¼,000 secunde în timp ce aparatul foto selectează automat valoarea diafragmei care va asigura expunerea optimă. Alegeţi viteze de obturator mici pentru a accentua mişcarea prin estomparea subiectelor; viteze de obturator mari pentru “îngheţarea” mişcării. Pentru a realiza fotografii în modul de prioritate de timp de expunere automată:

1 Rotiţi discul de selecţie al modului de operare în poziţia S. 2 Rotiţi discul principal de comandă pentru a alege viteza de obturator
dorită (viteza de obturator poate fi afişată pe ecran prin apăsarea butonului ).

3 Compuneţi fotografia, focalizaţi şi apăsaţi butonul de declanşare.

Viteza de obturator şi vibraţia aparatului foto Pentru prevenirea imaginilor şterse cauzate de mişcarea aparatului foto, viteza de obturator trebuie setată la o valoare mai mare decât valoarea distanţei focale, în secunde (de exemplu, când utilizaţi un obiectiv cu o distanţă focală de 300 mm, alegeţi o viteză de obturator mai mare de 1/300 s. Este recomandat utilizarea unui trepied când fotografiaţi la viteze de obturator mai mici. Pentru prevenirea ştergerii fotografiilor, măriţi sensibilitatea ISO ( 37), utilizând bliţ încorporat ( 34) sau un bliţ opţional ( 99), montând aparatul foto pe un trepied sau utilizând un obiectiv pentru reducerea vibraţiilor (VR) .

Referinţă: Modurile P, S, A şi M / Modul S (prioritate de timp de expunere automată)
www.nikon.ro

41

Modul A (Prioritate de diafragmă automată)
În modul de prioritate de diafragmă automată, utilizatorul alege valoarea diafragmei cuprinse între valori minime şi maxime disponibile pe obiectiv în timp ce aparatul foto selectează automat viteza de obturator care va produce expunerea optimă. Valorile mici de diafragmă (f/număr mare) măresc câmpul de profunzime, astfel subiectul principal şi fundalul devin clare. Valorile mari (f/număr mic) estompează detaliile fundalului. Pentru realizarea fotografiilor în modul de prioritate de diafragmă automată:

1 Rotiţi selectorul de mod în poziţia A. 2 Rotiţi discul de subcomandă pentru a alege diafragma dorită.
(diafragma poate fi afişată pe monitor prin apăsarea butonului ).

3 Compuneţi fotografia, focalizaţi şi apăsaţi butonul de declanşare.

42

Referinţă: Modurile P, S, A şi M / Modul A (Prioritate de diafragmă automată)
www.nikon.ro

Modul M (Manual)
În modul manual de expunere, utilizatorul controlează viteza de obturator şi diafragma. Viteza de obturator poate fi setată la valori cuprinse între 30 sec. şi 1/4000 sec., sau diafragma poate fi deschisă pentru un timp nelimitat pentru expuneri mai lungi (bulb). Diafragma poate fi setată la valori cuprinse între valorile minime şi maxime ale obiectivului. Pentru realizarea fotografiilor în modul de expunere manuală:

1 Rotiţi discul de selectare al modului de operare în poziţia M. 2
Rotiţi discul de comandă pentru setarea vitezei de obturator (vezi figura din stânga de mai jos). Pentru setarea diafragmei (figura de mai jos din dreapta), rotiţi discul de comandă în timp ce apăsaţi ( ) (pentru afişarea vitezei de obturator şi a diafragmei pe monitor, apăsaţi butonul ). Verificaţi expunerea pe afişajul electronic analogic (vezi menţiunea de mai jos).

3 Compuneţi fotografia, focalizaţi şi apăsaţi butonul de declanşare.

Afişaj de expunere analogic electric Dacă un obiectiv CPU este ataşat la aparatul foto şi pentru viteza de obturator este selectat o altă valoare decât bulb, afişajul de expunere analogic electric arată pe afişajul informaţiilor despre fotografii şi în vizor dacă fotografia este subexponată sau supraexponată la setările curente. Dacă limitele sistemului de exponometrie sunt depăşite, afişajul va clipi. Afişaj Descriere Expunere optimă Dacă indicatorul este la dreapta de 0, imaginea va fi subexponată. Afişajul din stânga indică faptul că imaginea va fi subexponată cu 1/3EV. Dacă indicatorul este la stânga de 0, imaginea va fi supraexponată. Afişajul din stânga indică faptul că imaginea va fi supraexponată cu 2 EV.

Referinţă: Modurile P, S, A şi M / Modul M (Manual)
www.nikon.ro

43

Expuneri lungi Vitezele de obturator de “bulb” şi “--” pot fi utilizate pentru fotografierea luminilor în mişcare, a stelelor, cerului în timp de noapte sau artificii cu expunere lungă. Pentru a preveni estomparea imaginilor cauzate de mişcarea aparatului foto, utilizaţi un trepied şi o telecomandă opţională sau un cablu cu telecomandă ( 33, 103).
Viteză obturator Descriere bulb Diafragma rămâne deschisă în timp ce butonul de declanşare este apăsat. Este necesară utilizarea telecomenzii opţionale. Selectaţi modul M, selectaţi viteza de obturator la “bulb,” apoi selectaţi modul de telecomanda cu întârziere la -telecomandă rapidă. ( 33). Diafragma se deschide când butonul de declanşare de pe telecomandă este apăsat şi când butonul este apăsat încă o dată sau rămâne deschis pentru 30 de minute.

35s, f/25

Pentru a preveni descărcarea acumulatorului înainte să se realizeze expunerea, utilizaţi un acumulator încărcat complet sau un adaptor AC opţional. Reţineţi că în fotografiile cu expunere lungă pot apărea zgomote; înainte de fotografiere, alegeţi On pentru Noise reduction (reducere de zgomot) din meniul fotografiere.

44 Referinţă: Modurile P, S, A şi M / Modul M (Manual)
www.nikon.ro

Expunere
Fotometrie
Controalele utilizate

Metoda de fotometrie determină modul în care aparatul foto setează expunerea. Următoarele opţiuni sunt disponibile când discul pentru selectarea modului este rotit la P, S, A sau M (expunerea matricială este utilizată în alte moduri):
Descriere Recomandată pentru majoritatea cazurilor. Aparatul foto măsoară o arie largă din Expunere matricială cadru şi setează expunerea în funcţie de distribuţia luminii, a culorii, a distanţei şi a compoziţiei pentru rezultate naturale. Preponderent central Aparatul măsoară întregul cadru dar pune accent pe aria centrală. Metodă clasică pentru portrete. Aparatul măsoară doar în aria de focalizare activă (dacă în AF-area mode ( 24), Closest subject este selectată, aparatul măsoară aria de focalizare Spot centrală). Asigură ca subiectul să fie corect exponat, chiar şi atunci când fundalul este mai luminos sau mai întunecat. Metodă

Fotometrie Fotometria este disponibilă doar cu obiectivele CPU. În expunerea matricială, expunerea este setată utilizând senzorul RGB de 420 de segmente. Utilizaţi un obiectiv tip G sau D pentru rezultate care includ informaţii despre raza de acţiune (expunere matricială color 3D II; 97). În cazul altor obiective CPU informaţiile despre raza de acţiune 3D nu sunt incluse (expunere matricială color II). Obiectivele CPU pot fi identificate prin contactele CPU, obiectivele tip G şi D cu o literă. Obiectivele tip G nu sunt dotate cu inel de diafragmă.

Obiectiv CPU

Obiectiv tip G

Obiectiv tip D

5— Fotometrie ( 75) Fotometria poate fi selectată de asemenea din meniul Setări Personalizate.

Referinţă: Modurile P, S, A şi M / Expunere
www.nikon.ro

45

Blocarea automată a expunerii

Controalele utilizate

Butonul AE-L/AF-L

Dacă subiectul este în afara ariei de expunere când utilizaţi expunere preponderant centrală sau expunere spot, expunerea va fi bazată pe condiţiile de lumină în fundal şi subiectul principal poate să nu fie corect exponat. Acest lucru poate fi prevenit prin folosirea blocării automate a expunerii.

1 blocare al expunerii nu este activat în modul M.

Selectaţi modurile P, S sau A şi alegeţi expunerea preponderent centrală sau expunerea spot (butonul de

Poziţionaţi subiectul în utilizaţi 2 expunere preponderant aria de focalizare selectată (când aria de centrală, poziţionaţi subiectul în

focalizare centrală). Apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare şi verificaţi dacă indicatorul de focalizare ( ) apare în vizor. Ţineţi butonul de declanşare apăsat pe jumătate cu subiectul poziţionat în aria de focalizare selectată, apăsaţi butonul AE- L/AF-L pentru fixarea expunerii.

În timp ce butonul de blocare al expunerii este apăsat, în vizor va apărea un indicator EL.

3 Ţineţi butonul AE-L/AF-L apăsat, recompuneţi fotografia şi apăsaţi
butonul de declanşare.

Ajustarea vitezei de obturator şi a diafragmei În timp ce blocarea expunerii este activă, următoarele setări pot fi ajustate fără modificarea valorii măsurate pentru expunere. Mod Programat automat Prioritate de timp de expunere automată Prioritate de diafragmă automată Setare Viteza de obturator şi diafragma (program flexibil; Viteza de obturator Diafragmă 40)

Noile valori pot fi verificate în vizor şi pe afişajul informaţii de fotografiere. Reţineţi că metoda de expunere nu poate fi schimbată în timp ce butonul de blocare al expunerii este activ (modificările expunerii sunt activate când butonul este eliberat). 12 — AE-L/AF-L ( 77) Această opţiune controlează comportamentul butonului AE-L/AF-L. . 13 — AE Lock ( 77) Această opţiune controlează modul în care butonul de declanşare blochează expunerea.

46

Referinţă: Modurile P, S, A şi M / Expunere
www.nikon.ro

Compensarea expunerii
Controalele utilizate

Compensarea expunerii este utilizată pentru modificarea expunerii cu ±5 EV în paşi de 1/3EV, astfel fotografiile devin mai luminoase sau mai întunecate. Compensarea expunerii este disponibilă în modurile P, S, A şi M şi este cel mai efectiv când este utilizată cu expunere preponderant centrală sau spot ( 45). Compensarea pozitivă este necesară când subiectul principal este mai întunecat decât fundalul, sunt necesare valori negative când subiectul principal este mai luminos decât fundalul. Compensarea expunerii este indicată pe afişajul informaţii de fotografiere. Expunerea normală poate fi resetată prin setarea compensării expunerii la ±0. Compensarea expunerii nu este resetată când aparatul foto este oprit.

–1EV

Fără compensarea expunerii

+2EV

Butonul Compensarea expunerii poate fi setată prin apăsarea butonului şi prin rotirea discului de comandă până când valoarea dorită apare în vizor sau pe afişajul informaţii de fotografiere (doar în modurile P, S şi A). Afişajul vizorului este prezentat în figura din dreapta. –0.3 EV +2.0 EV

Referinţă: Modurile P, S, A şi M / Expunere
www.nikon.ro

47

Compensarea bliţuluiC
Controalele utilizate

Compensarea bliţului (disponibil doar în modurile P, S, A şi M) este utilizat pentru modificarea puterii bliţului de la nivelul asigurat de aparatul foto de la –3 EV la +1 EV în paşi de 1/3EV, astfel se schimbă luminozitatea subiectului principal faţă de fundal. Puterea bliţului poate fi mărită ca subiectul principal să apară mai luminos, sau poate fi redusă pentru a preveni lumini sau reflecţii nedorite. Valoarea compensării bliţului apare pe afişajul informaţii de fotografiere. Puterea normală a bliţului poate fi resetată prin setarea compensării bliţului la ±0.0. Compensarea expunerii bliţului nu este resetată dacă aparatul foto este oprit.

Butonul ( ) Compensarea expunerii poate fi setată de asemenea prin apăsarea butonului în timp ce învârtiţi discul de comandă până când valoarea dorită ( ) şi apare în vizor sau pe afişajul informaţii de fotografiere. Afişajul vizorului este prezentat în figura din dreapta. –3.0 EV +0.7 EV 8— Puterea bliţului ( 76) Compensarea bliţului poate fi ajustată de asemenea din meniul Setări Personalizate.

48 Referinţă: Modurile P, S, A şi M / Expunere
www.nikon.ro

Balansul de alb
Controalele utilizate

Balansul de alb asigură ca culorile să fie neafectate de culoarea sursei de lumină. Balansul de alb automat este recomandat pentru majoritatea surselor de lumină; dacă este necesar, pot fi selectate alte valori în funcţie de tipul sursei de lumină. Sunt disponibile următoarele opţiuni:
Optţiune Auto Incandescent Fluorescent Direct sunlight Flash Cloudy Shade White balance preset Descripere Aparatul setează automat balansul de alb. Recomandat pentru majoritatea situaţiilor. Folosiţi la lumină incandescentă.. Folosiţi la lumină neon. Folosiţi la subiecte iluminate cu lumină directă solară. Poate fi folosit cu bliţ încorporat sau cu bliţ Nikon. Folosiţi la lumina zilei, cer noros. Folosiţi la lumina zilei, când subiectul se află în umbră. Pentru setarea balansului albului folosiţi un obiect gri sau alb, sau o imagine deja realizată ( 70).

White Balance ( 70) Pe lângă setarea balansului de alb, opţiunea White balance din meniul fotografiere poate fi utilizată pentru reglarea fină a balansului de alb, pentru presetarea balansului de alb sau pentru copierea unei valori pentru presetarea balansului de alb dintr-o fotografie existentă. 1 1— /Fn ( 77) Balansul de alb poate fi setată de asemenea utilizând discul de comandă.

Referinţă: Modurile P, S, A şi M / Balansul de alb
www.nikon.ro

49

Mai multe despre redare
Vizualizarea fotografiilor pe aparatul foto
Pentru a reda fotografiile apăsaţi butonul . Pe monitor se va afişa cea mai recentă fotografie. Fotografiile realizate “în picioare” (tip portret) vor fi afişate în modul prezentat în figura din dreapta. Următoarele operaţii pot fi realizate în modul redare cadru întreg:
Pentru a Vizualiza fotografii adiţionale Vizualiza informaţii despre fotografie Mări fotografia Şterge fotografia Proteja imaginea Vizualiza imaginile mici Ieşi în modul fotografiere Vizualiza meniurile Retuşa fotografiile Afişarea informaţiilor despre fotografii ( ) Utilizaţi sau Descriere Apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului sau rotiţi discul principal de comandă spre dreapta pentru a vizualiza pozele în ordinea înregistrării. Apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional sau rotiţi discul principal de comandă spre stânga pentru a vizualiza pozele în ordine inversă. Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului sau rotiţi discul de subcomandă pentru a vedea informaţiile fotografiei curente ( 51). Măriţi fotografia curentă ( 53). Ştergeţi fotografia curentă ( 54). Protejaţi fotografia curentă ( 54). 52). Vizualizarea fotografiilor în miniatură (

Buton de declanşare Pentru a opri monitorul şi pentru a reveni în meniul fotografiere, apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare sau apăsaţi butonul . sau Vizualizarea meniurilor ( 63). Crearea copiilor retuşate a fotografiilor curente( Afişează informaţii despre fotografii ( 22). 89).

Rotirea automată a imaginii ( 88)/Rotire în poziţie verticală ( 66) Aceste opţiuni controlează dacă fotografiile realizate în poziţie verticală sunt rotite pentru afişarea lor pe monitor în timpul redării. 7 — Revizualizarea imaginilor ( 75) Alegeţi această opţiune dacă doriţi să afişaţi fotografiile aşa cum au fost realizate. 15 - Monitor Oprit ( 78) Prin această opţiune se setează durata de timp în care monitorul să fie pornit înainte ca acesta să se oprească automat pentru o durată mai lungă de utilizare a acumulatorului.

50

Referinţă: Mai multe despre redare / Vizualizarea fotografiilor pe aparatul foto
www.nikon.ro

Datele despre fotografie apare imprimate pe imaginile afişate în cadru întreg în timpul redării. Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional sau rotiţi discul de subcomandă pentru a vizualiza următoarele date: Informaţii de bază↔Informaţii despre fotografiere Pagina 1↔Informaţii despre fotografiere Pagina 2↔Istoric retuşări (doar pentru copiile retuşate) ↔Părţi luminoase↔Histograma RGB ↔ Informaţii de bază.
Informaţii de bază 1 Stare protejare............................ 54 2 Indicator retuşare..................... 89 3 Număr cadru / numărul total de imagini 4 Nume director.............................. 85 5 6 7 8 9 Nume fişier.................................... 30 Calitatea imaginii...................... 30 Data înregistrării.............. 11, 83 Ora înregistrării ............... 11, 83 Mărimea imaginii..................... 30
4 6 7 8 9 1 2 3

Date despre fotografie

5

Informaţii despre fotografie, Pagina 1
1 2 3 4 5 6 Stare protejare............................ 54 7 Mod...................................................... 4 Indicator retuşare ................... 89 8 Compensarea expunerii .... 47 Nume aparat foto 9 Distanţa focală.............................. 1 Expunere........................................ 45 10 Mod bliţ .......................................... 35 Viteza de obturator.........39–44 11 Număr cadru / numărul Diafragmă ............................39–44 total de imagini
1 2 3 5 7 9

4 6 8 10 11

Informaţii despre fotografie, Pagina 2
Stare protejare............................ 54 7 Compensarea tonului .......... 69 Indicator retuşare .................... 89 8 Claritate ....................................... 69 Optimizarea imaginii .............. 68 9 Mod culoare/nuanţă.............. 69 Sensibilitatea ISO 1 ................ 37 10 Saturaţie .................................... 69 11 Comentariu imagine 2 ......... 84 Balansul de alb/Reglarea fină a balansului de alb..... 49, 70 12 Număr cadru / numărul total de imagini Mărimea imaginii/ Calitatea imaginii..................... 30 1. Afişat cu roşu dacă sensibilitatea ISO a fost modificată de la valoarea selectată de ISO automat.. 2. Doar primele 15 litere sunt afişate. 1 2 3 4 5
1 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10

12

Istoric retuşări 1
1 Stare protejare.......................................................................................................... 54 2 Indicator retuşare.................................................................................................... 89 3 Istoric retuşări: Lista schimbărilor făcute la imagine utilizând opţiunile din meniul retuşare ( 89), ordonat după cea mai recentă schimbare. 4 Număr cadru / numărul total de imagini 1. Afişat dacă imaginea a fost creată cu ajutorul opţiunilor din meniul retuşare.
1 2 3

4

Referinţă: Mai multe despre redare / Vizualizarea fotografiilor pe aparatul foto
www.nikon.ro

51

Părţi luminoase Acestea reprezintă părţile cele mai luminoase ale imaginii. Din ariile supraexpuse ale părţilor luminoase pot dispărea “spălate” detaliile. 1 Stare protejare.......................................................................................................... 54 2 Indicator retuşare ................................................................................................. 89 3 Părţile luminoase ale imaginii (arii din imagine care au fost “spălate”) sunt indicate de chenare luminoase 4 Număr cadru / numărul total de imagini

1

2

3

4

Histogramă
O histogramă reprezintă un grafic care prezintă dispunerea tonurilor în cadrul imaginii. Axa orizontală corespunde cu luminozitatea pixelului, cu pixelii întunecaţi la stânga şi pixelii luminoşi la dreapta. Axa verticală prezintă numărul de pixeli pentru fiecare luminozitate în imagine. Reţineţi că histogramele aparatului foto pot diferi de cele afişate în aplicaţii de prelucrare a imaginii.1 1Stare protejare.............................. 54 2 Indicator retuşare .................. 89 3 Număr cadru / numărul total de imagini4 4 Histogramă

1

2

3 4

Redarea mai multor imagini: Redare multiplă
Pentru afişarea imaginilor ca “imagine în miniatură” de patru sau nouă imagini, apăsaţi butonul în modul de redare cadru întreg. Următoarele operaţii pot fi realizate în timp ce imaginile în miniatură sunt afişate:
Pentru a
Afişa mai multe imagini pe o pagină

Utilizaţi

Afişa mai puţine imagini pe o pagină Vizualiza fotografiile Selectarea fotografiilor Şterge fotografia Proteja fotografia Ieşi în modul fotografiere Vizualiza meniurile Afişarea informaţiilor despre fotografii sau

Descriere Creşteţi numărul de imagini afişate de la unu (redare cadru întreg) la patru sau de la patru la nouă. Scădeţi numărul de imagini afişate de la nouă la patru sau de la patru la unu (redare cadru întreg). Vizualizarea fotografiilor selectate în mărime mare. Utilizaţi selectorul multifuncţional pentru selectarea fotografiilor. Ştergerea fotografiei selectate ( 54).

Protejarea imaginii selectate ( 54). Butonul de declanşare Pentru a opri monitorul şi a reveni în modul fotografiere apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare sau apăsaţi butonul . sau Vizualizarea meniurilor ( 63). 22).

Afişează informaţii despre fotografii (

52 Referinţă: Mai multe despre redare / Vizualizarea fotografiilor pe aparatul
www.nikon.ro

Redare cu zoom
Apăsaţi butonul pentru a mări o fotografie în redare cadru întreg. Următoarele operaţii pot fi realizate:

Pentru a Mări sau micşora imaginea

Utilizaţi

Descriere Apăsaţi pentru a mări până la maximum aproximativ 19 ×(imagini mari), 15 x (imagini medii) sau 10 × (imagini mici). Apăsaţi butonul pentru a micşora. În timp ce fotografia este mărită, apăsaţi săgeţile selectorului multifuncţional pentru a vizualiza ariile de imagine care nu se văd în monitor. Menţineţi apăsat selectorul multifuncţional pentru a putea derula rapid la alte arii din cadru. Fereastra de navigare este afişată când valoarea măririi este schimbată; aria curent vizibilă în monitor este indicată de un chenar galben . Rotiţi discul principal de comandă pentru a vizualiza la mărirea curentă aceeaşi parte a altor fotografii. Revenire în redare cadru întreg. Ştergerea fotografiei curente( 54). Protejarea fotografiei curente ( 54). Pentru a opri monitorul şi a reveni în modul fotografiere, apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare sau apăsaţi butonul . Vizualizarea meniurilor ( 63). 22).

Vizualiza alte arii ale imaginii

Vizualiza alte fotografii Anula mărirea Şterge fotografia Proteja fotografia Ieşi în modul Buton de declanşare sau fotografiere Vizualiza meniurile Afişarea informaţiilor despre fotografii

Afişează informaţii despre fotografii (

Referinţă: Mai multe despre redare / Vizualizarea fotografiilor pe aparatul
www.nikon.ro

53

Protejarea fotografiilor împotriva ştergerii
În modurile de redare cadru întreg, mărit şi imagini în miniatură, butonul AE-L/AF-L poate fi utilizat pentru protejarea fotografiilor împotriva ştergerilor accidentale. Fişierele protejate nu pot fi şterse utilizând butonul sau opţiunea Delete (Şterge) din meniul redare, şi acestea au atributul “read-only” (doar citire) la vizualizarea lor pe un PC. Reţineţi că fişierele protejate vor fi şterse la formatarea cardului de memorie ( 13, 81). Apăsaţi butonul AE-L/AF-L pentru a proteja imaginile curent afişate în cadru întreg sau mărite sau selectate din imaginile în miniatură. Fotografia va fi marcată cu icoana

Pentru a îndepărta protecţia de pe o fotografie pentru a putea fi ştearsă, apăsaţi butonul AE-L/AF-L când fotografia este afişată în cadru întreg sau mărită sau selectată din imaginile în miniatură.
Ştergerea individuală a fotografiilor Apăsaţi butonul pentru a şterge fotografia curent afişată în cadru întreg sau mărită sau selectată din imaginile în miniatură. Una din următoarele dialoguri de confirmare va fi afişată; apăsaţi din nou butonul pentru a şterge imaginea. Apăsaţi butonul pentru a ieşi fără a şterge fotografia.

Şterge ( 74) Această opţiune poate fi folosită pentru ştergerea fotografiilor multiple.

54

Referinţă: Mai multe despre redare / Vizualizarea fotografiilor pe aparatul foto
www.nikon.ro

Conectarea la un PC, o imprimantă sau un televizor
Conectarea aparatului foto la un PC
Aparatul foto poate fi conectat la un PC utilizând cablul USB furnizat UC-E4. Aplicaţia PictureProject furnizată poate fi utilizată pentru transferarea imaginilor pe PC, unde acestea pot fi organizate, retuşate şi tipărite.

Înainte de a conecta aparatul foto
Instalaţi PictureProject sau orice altă aplicaţie care poate fi necesară după prima citire a manualelor şi verificarea cerinţelor de sistem. Pentru a fi sigur că transferul de date nu va fi întrerupt, asiguraţi-vă că acumulatorul aparatului foto este complet încărcat. Dacă aveţi dubii încărcaţi acumulatorul înainte de a conecta aparatul foto sau utilizaţi un adaptor AC EH-5 (disponibil separat). ( 103). Înainte de conectarea aparatului foto, selectaţi valoarea USB din meniul setup (setare) şi alegeţi opţiunea USB după cum urmează.
Sistem de operare PC USB Windows XP Home Edition Windows XP Professional Alegeţi PTP sau Mass Storage Mac OS X version 10.3.9 or later Windows 2000 Professional Alegeţi Mass Storage * * Nu selectaţi PTP. Dacă PTP este selectat la conectarea aparatului foto, wizardul hardware de Windows va fi afişat. Faceţi click pe Cancel pentru a ieşi din wizard, deconectaţi aparatul foto şi selectaţi Mass Storage.

Conectarea cablului USB

1 Porniţi PC-ul şi aşteptaţi până se încarcă sistemul de operare. 2 Opriţi aparatul foto. 3
Conectaţi cablul USB UC-E4 furnizat ca în figură. Nu forţaţi şi nu încercaţi să conectaţi oblic cablul în conectorul USB. Conectaţi aparatul foto direct la PC; nu conectaţi cablul printr-un hub USB sau tastatură.

Referinţă: Conectarea la un TV, PC sau imprimantă / Conectarea la un PC
www.nikon.ro

55

4

Porniţi aparatul foto. Dacă Mass Storage este selectat pentru USB, pe monitor şi în vizor vor fi afişate indicatoarele din dreapta (dacă este selectat PTP, vor fi afişate indicatoarele normale de fotografiere).

5 6

Transferaţi fotografiile pe PC în modul în care este descris în manualul PictureProject (pe CD). Dacă PTP este selectat pentru USB, aparatul foto poate fi oprit şi cablul USB deconectat odată cu încheierea transferului. Dacă este selectat Mass Storage aparatul foto trebuie îndepărtat mai întâi din sistem după cum urmează. Windows XP Home Edition/Windows XP Professional Faceţi click pe icoana “Safely Remove Hardware” de pe taskbar ( ) şi selectaţi Safely remove USB Mass Storage Device. Windows 2000 Professional Faceţi click pe icoana “Unplug or Eject Hardware” de pe taskbar ( ) şi selectaţi Stop USB Mass Storage Device.. Mac OS X Trageţi icoana aparatului foto (“NIKON D40”) în Coşul de Gunoi.

În timpul transferului Nu opriţi aparatul foto şi nu deconectaţi cablul USB în timpul transferului. Camera Control Pro Camera Control Pro (disponibil separat; 103) poate fi utilizat pentru a controla aparatul foto de pe PC. Înainte de conectarea aparatului foto, setaţi opţiunea USB ( 84) pe PTP. Când Camera Control Pro este pornit, aparatul va afişa PC în locul numărului de expuneri rămase.

56 Referinţă: Conectarea la un TV, PC sau imprimantă / Conectarea la un PC
www.nikon.ro

Tipărirea fotografiilor
Fotografiile pot fi tipărite prin următoarele metode: • Conectaţi aparatul foto la o imprimantă şi tipăriţi fotografiile JPEG direct de pe aparatul foto (vezi mai jos). • Introduceţi cardul de memorie într-o imprimantă dotată cu locaş de card (pentru detalii vezi manualul imprimantei). Dacă imprimanta suportă formatul DPOF ( 117), fotografiile pot fi selectate pentru tipărire utilizând Print Set ( 61). • Duceţi cardul de memorie la un developator sau la un centru de tipărire digitală. Dacă centrul suportă formatul DPOF, fotografiile pot fi selectate pentru tipărire utilizând Print Set ( 61). • Copiaţi fotografiile pe un PC ( 55) şi tipăriţi-le direct de pe PC utilizând PictureProject sau Capture NX (disponibil separat; 123). Reţineţi că aceasta este singura metodă disponibilă pentru tipărirea fotografiilor RAW (NEF). Fotografiile JPEG pot fi tipărite direct de pe aparatul foto conectat la o imprimantă PictBridge ( 117). Dacă realizaţi fotografii pentru tipărire prin conexiune directă USB în modurile P, S, A şi M, alegeşi Ia (sRGB) sau IIIa (sRGB) pentru opţiunea Custom > Color mode din meniul Optimizarea imaginii ( 68).

Tipărire prin conexiune directă USB

Realizarea fotografiilor Selectaţi fotografiile pentru tipărire utilizând Print Set ( 61) Selectaţi PTP din meniul USB al aparatului foto şi conectaţi aparatul foto la imprimantă ( 58)

Tipăriţi fotografiile una ( 59) câte una

Tipăriţi fotografii multiple ( ( 60) Deconectaţi cablul USB

Tipărirea fotografiilor index ( 60)

Tipărirea prin conexiune directă USB Dacă apare o eroare în timpul tipăririi, aparatul foto va afişa panoul de dialog prezentat în dreapta. După verificarea imprimantei, apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru a selecta Continue (Continuare) şi apăsaţi OK pentru continuarea tipăririi. Selectaţi Cancel pentru a ieşi din meniu fără tipărirea paginilor. Fotografiile RAW (NEF) nu pot fi tipărite prin conexiune directă USB. Ele sunt afişate în meniul Print Select ( 60) dar nu pot fi selectate pentru tipărire.

Referinţă: Conectarea la un TV, PC sau o imprimantă / Tipărirea fotografiilor
www.nikon.ro

57

Conectarea imprimantei Înainte de tipărire, verificaţi dacă acumulatorul aparatului foto este încărcat. Dacă nu sunteţi sigur de acest lucru, încărcaţi acumulatorul sau utilizaţi un adaptor EH-5 AC şi un conector adaptor EP-5 AC (disponibil separat). ( 103).

1 Setaţi opţiunea USB a aparatului foto la PTP ( 2 Porniţi imprimanta. 3 Închideţi aparatul foto.

84).

4 introduceţi conectorul oblic. Conectaţi aparatul foto direct la imprimantă; nu conectaţi cablul
printr-un hub USB sau printr-o tastatură.

Conectaţi cablul suplimentar UC-E4 USB după cum este prezentat mai jos. Nu forţaţi sau nu

5 Deschideţi aparatul foto. Apare un afişaj de întâmpinare, urmat de
afişajul de redare PictBridge. Selectaţi “ Tipărirea fotografiilor una câte una” ( 59) sau “ Tipărirea fotografiilor multiple” ( 60).

Apăsaţi selectorul multifuncţional la stânga sau la dreapta pentru vizualizarea fotografiilor pentru mărirea fotografiei curente ( 53). Pentru suplimentare, sau apăsaţi butonul vizualizarea a şase fotografii în acelaşi timp, apăsaţi butonul , . Utilizaţi selectorul multifuncţional pentru selectarea fotografiilor, sau apăsaţi pentru vizualizarea fotografiei selectate în mărime normală.

58 Referinţă: Conectarea la un TV, PC sau imprimantă / Tipărirea fotografiilor
www.nikon.ro

Tipărirea fotografiilor una câte una Pentru tipărirea fotografiei curent selectate din meniul de redare PictBridge, apăsaţi OK. Se va afişa meniul prezentat în dreapta. Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru selectarea unei opţiuni şi apăsaţi butonul din dreapta pentru selectare.
Opţiune Descriere Apare meniul prezentat la dreapta. Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru alegerea mărimii paginii din Printer Page size default (mărimea implicită a paginii pentru imprimanta curentă), 3.5 x 5 in., 5 x 7 in.,100 x 150 mm, 4 x 6 in., 8 x 10 in., Letter, A3 sau A4, apoi apăsaţi OK pentru selectare şi revenire în meniul de tipărire. No. of copies Apare meniul prezentat în dreapta. Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru a alege numărul exemplarelor (maximum 99), după care apăsaţi OK pentru selectare şi revenire în meniul de tipărire. Apare meniul prezentat în dreapta. Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru alegerea stilului de tipărire din Printer Default (valoare implicită pentru imprimanta curentă), Print with Border (tipărirea fotografiei cu margine albă), sau No Border (fără margine), după care apăsaţi OK pentru selectare şi revenire în meniul de tipărire. Apare meniul prezentat în dreapta. Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru alegerea Printer Default (valoarea implicită pentru imprimanta curentă), Print Time Stamp (tipărirea orei şi a datei de înregistrare a fotografiei), sau No Time Stamp, după care apăsaţi OK pentru selectare şi revenire în meniul de tipărire. Apare meniul prezentat în dreapta. Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional şi alegeţi dintre Crop (tăiere) sau No Cropping (fără tăiere), după care apăsaţi butonul OK. Cropping Dacă alegeţi Crop, apare panoul de dialog prezentat în dreapta. Utilizaţi şi pentru alegerea mărimii tăierii şi utilizaţi butoanele selectorul multifuncţional pentru alegerea poziţiei tăierii. Apăsaţi OK pentru revenire în meniul de tipărire.

Border

Time stamp

Pentru a începe tipărirea, selectaţi Start printing şi apăsaţi OK. Afişajul de redare PictBridge va fi afişat la terminarea redării.

Mărimea paginii, margine şi imprimarea datei Alegeţi valorile implicite ale imprimantei pentru tipărire la setările curente. Doar opţiunile suportate de imprimanta curentă pot fi selectate.

Referinţă: Conectarea la un PC, o imprimantă sau un televizor / Tipărirea fotografiilor
www.nikon.ro

59

Tipărirea fotografiilor multiple Pentru a tipări mai multe fotografii sau pentru crearea fotografiilor JPEG în format index, apăsaţi butonul în modul de redare PictBridge. Se afişează meniul prezentat în dreapta. Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru alegerea unei opţiuni şi apăsaţi butonul din dreapta pentru selectare.
Opţiune Descriere Print select Tipărirea fotografiilor selectate (vezi mai jos). Print (DPOF) Tipărirea listei curente în format DPOF ( 61). Crearea imaginilor index ale tuturor fotografiilor JPEG, maximum 256. Apare dialogul de confirmare prezentat în dreapta; apăsaţi OK pentru afişarea listei de opţiuni de tipărire. Alegeţi mărimea paginii Index print marginea, şi opţiunile de imprimare a datei după cum sunt prezentate pe pagina anterioară (se afişează un avertisment dacă pagina selectată este prea mică). Pentru începerea tipăririi, selectaţi Start Printing şi apăsaţi OK. Apare meniul PictBridge când tipărirea este finalizată.

Tipărirea fotografiilor selectate Selectând Print Select apare meniul prezentat la pasul 1.

1
Defilaţi printre fotografii. Pentru afişarea fotografiei curente în mărime mare, apăsaţi butonul .

2
Selectaţi fotografia curentă şi setaţi numărul exemplarelor la 1. Fotografiile selectate sunt marcate cu icoana . Specificaţi numărul exemplarelor (maximum 99). Pentru deselectarea unei fotografii, apăsaţi săgeata jos a selectorului multifuncţional când numărul exemplarelor este 1. Repetaţi paşii 1 – 3 pentru selectarea fotografiilor suplimentare. Afişaţi opţiunile de tipărire. Alegeţi mărimea paginii, marginea şi opţiunile de imprimare a datei prezentate pe pagina 71. Pentru începerea tipăririi, selectaţi Start Printing şi apăsaţi OK. Apare meniul PictBridge când tipărirea este completă.

3 4

Întreruperea tipăririi Pentru anularea tipăririi şi pentru a reveni la afişajul de redare PictBridge, apăsaţi OK.

60 Referinţă: Conectarea la un PC, o imprimantă sau un televizor / Tipărirea fotografiilor
www.nikon.ro

Crearea unui ordin de tipărire în format DPOF: Print Set (Setare pentru tipărire) Opţiunea Print Set din meniul redare este utilizat pentru crearea unui „ordin de tipărire” digital pentru imprimante compatibile cu PictBridge şi pentru dispozitive care suportă DPOF. Selectând Print Set din meniul redare apare meniul prezentat la pasul 1.

1
Selectaţi Select / Set.

2
Afişarea dialogului de selectare.

3 4

Selectaţi fotografiile şi specificaţi numărul exemplarelor după cum este prezentat în pasul 1 şi 3 în pagina anterioară. Reţineţi că fotografiile RAW (NEF) nu pot fi selectate pentru tipărire. Afişarea opţiunilor. Selectaţi opţiunea şi apăsaţi săgeata stângă a selectorului multifuncţional: • Data imprint: Tipăreşte viteza de obturator şi diafragma pe toate fotografiile din ordinea de tipărire. • Imprint date: Tipăreşte data înregistrării tuturor fotografiilor din ordinea de tipărire. Pentru completarea ordinii de tipărire şi pentru ieşire selectaţi Done şi apăsaţi OK.

Pentru tipărirea ordinii de tipărire curente când aparatul este conectat la o imprimantă PictBridge, selectaţi Print (DPOF) din meniul PictBridge şi urmăriţi paşii din “ Tipărirea fotografiilor selectate” pentru a modifica şi a tipări ordinea de tipărire curentă ( 60). Data şi tipărirea datelor DPOF nu sunt suportate prin tipărire prin conexiune directă USB; pentru tipărirea datei de înregistrare pe fotografiile din ordinea de tipărire curentă, utilizaţi opţiunea PictBridge Time Stamp.

Print Set (Setare pentru tipărire) Opţiunea Print Set (DPOF) nu poate fi utilizată dacă nu există spaţiu necesar pe cardul de memorie pentru stocarea ordinii de tipărire. Ordinile de tiprire pot fi incorecte dacă imaginile sunt şterse utilizând un PC după crearea ordinii de tipărire.

Referinţă: Conectarea la un PC, o imprimantă sau un televizor / Tipărirea fotografiilor
www.nikon.ro

61

Vizualizarea fotografiilor la televizor
Cablul video furnizat EG-D100 (disponibil separat; 103) poate fi utilizat pentru conectarea aparatului foto la un televizor sau aparat video pentru redare sau înregistrare. Utilizaţi un adaptor EH-5 şi conector pentru adaptor EP-5 recomandat pentru o redare mai lungă ( 103).

1 2 3

Alegeţi modul video corespunzător (

83).

Opriţi aparatul foto. Întotdeauna opriţi aparatul foto înainte de a conecta sau deconecta cablul video.

Conectaţi cablul video după cum urmează.

Conectaţi la dispozitivul video

Conectaţi la aparatul foto

4 5

Mutaţi televizorul pe canalul video. Porniţi aparatul foto şi apăsaţi butonul . În timpul redării,

imaginile vor fi afişate în televizor sau înregistrate pe bandă video; monitorul aparatului foto va rămâne oprit .

62 Referinţă: Conectarea la un PC, o imprimantă sau un televizor / Tipărirea fotografiilor
www.nikon.ro

Prezentarea meniurilor
Utilizarea meniurilor aparatului foto
Majoritatea opţiunilor de fotografiere, redare şi setare pot fi accesate de meniurile aparatului foto. Pentru a vizualiza meniurile, apăsaţi butonul .
Alegeţi dintre meniurile playback (redare), shooting (fotografiere), Custom Settings (setări personalizate), setup (setare) şi retouch (retuşare) (vezi mai jos). Dacă este afişată icoana “?”, ajutorul pentru opţiunea curentă poate fi vizualizat prin apăsarea butonului . Meniu Playback Shooting Custom Settings Setup Retouch Bara glisantă prezintă poziţia curentă în meniu Setarea curentă pentru fiecare opţiune este afişată de icoană. Opţiunea curentă a meniului este evidenţiat

Descriere Ajustarea setărilor de redare şi gestionarea fotografiilor ( 65). Ajustarea setărilor de fotografiere ( 68). Personalizarea setărilor aparatului foto ( 74). Formatarea cardului de memorie şi realizarea setărilor de bază ( Crearea de copii retuşate ale fotografiilor existente ( 89).

80).

Selectorul multifuncţional şi butonul OK pot fi utilizate pentru navigarea printre meniuri. .
Mută cursorul în sus Creşte numărul

Apăsaţi în sus Apăsaţi săgeata dreaptă Revenire în meniul anterior Apăsaţi săgeata stângă Apăsaţi în jos Mută cursorul în jos Descreşte numărul Afişarea submeniului

Selectare

Prezentarea meniurilor/ Utilizarea meniurilor aparatului foto
www.nikon.ro

63

Pentru a modifica setările meniului:

1
Afişaţi meniurile.

2
Selectaţi icoana pentru meniul

3
Selectaţi meniul.

4
Poziţionaţi cursorul pe meniul selectat.

5
Selectaţi elementul meniului.

6
Afişaţi opţiunile.

7
Selectaţi opţiunea. Elementele meniului afişate în gri nu sunt momentan disponibile.

8
Realizaţi selecţia.

Apăsaţi butonul de declanşare pe jumătate pentru a ieşi din meniuri şi pentru a reveni în modul fotografiere. Monitorul se va închide.

64 Prezentarea meniurilor / Utilizarea meniurilor aparatului foto
www.nikon.ro

Opţiuni de redare: Meniul playback (redare)
Meniul de redare conţine următoarele opţiuni (opţiunile afişate pot fi diferite dacă My menu este selectat pentru opţiunea CSM/Setup menu din meniul setare; 80). Vezi “Utilizarea meniurilor aparatului foto” ( 63) pentru mai multe informaţii despre utilizarea meniurilor.
Opţiune Delete Playback folder Rotate tall Slide show Print set (DPOF) Descriere Şterge toate sau fotografiile selectate. Alegerea directorului pentru redare. Rotirea în poziţie verticală (pentru fotografii tip portret) a fotografiilor în timpul redării. Redarea fotografiilor în redare secvenţială automată. Selectarea fotografiilor pentru tipărire. 65 66 66 67 67

Delete (Ştergere)
Meniul ştergere conţine următoarele opţiuni:
Opţiune Selectat Toate Descriere Şterge fotografiile selectate (vezi mai jos). Şterge toate fotografiile.

Selectarea a mai multor fotografii Pentru a selecta mai multe fotografii pentru ştergere

1
Selectaţi fotografia. Pentru vizualizarea fotografiilor selectate în mărime mare, apăsaţi butonul .

2
Alegeţi fotografia selectată. Selectarea este indicată de o icoană.

3

Repetaţi paşii 1–2 pentru selectarea fotografiilor suplimentare. Pentru a deselecta o fotografie, selectaţi şi apăsaţi săgeata de jos a selectorului multifuncţional.

4
Terminaţi operaţiunea.

Prezentarea meniurilor/Opţiuni de redare: Meniul redare
www.nikon.ro

65

Playback Folder (Director de redare)
Alegeţi un director pentru redare:
Opţiune Descriere Doar fotografiile din directorul curent selectate pentru Folders (Directoare) din meniul fotografiere sunt afişate în timpul redării. Această opţiune este Current selectată automat la realizarea fotografiei. Dacă în aparatul foto este (implicit) introdus un card de memorie şi această opţiune este selectată înaintea realizării fotografiilor, în timpul redării apare un mesaj indicând că directorul nu conţine fotografii. Selectaţi All pentru începerea redării. All Redarea fotografiilor din toate directoarele de pe cardul de memorie.

Rotate Tall (Rotire în poziţie verticală)
Selectaţi On pentru rotirea fotografiei în poziţie verticală (pentru fotografii tip portret) pentru afişarea lor pe monitor. Fotografiile realizate cu opţiunea Off pentru Auto image rotation (Rotirea automată a imaginii)( 88) vor fi afişate în poziţie orizontală.

66 Prezentarea meniurilor / Opţiuni de redare: Meniul redare
www.nikon.ro

Slide Show (Redare secvenţială)
Creaţi o redare secvenţială din fotografiile din directorul de redare curent. Următoarele opţiuni sunt disponibile:
Opţiune Descriere Frame interval Alegeţi cât timp vor fi fotografiile afişate. Start Începerea redării secvenţiale.

Următoarele operaţiuni pot fi realizate în timpul redării secvenţiale:
Operaţiune Înainte sau înapoi Afişarea datelor despre fotografie Utilizaţi Descriere
Apăsaţi selectorul multifuncţional sau rotiţi discul principal de comandă spre stânga pentru a reveni la cadrul anterior cu un cadru, apăsând spre dreapta înaintaţi la cadrul următor.

Selectarea datelor afişate despre fotografii.

Întreruperea redării secvenţiale Întrerupe redarea secvenţială Ieşire în meniul de redare Terminarea redării secvenţiale şi revenire în meniul de redare. Ieşire în modul de Terminarea redării secvenţiale şi revenire la mărime mare ( 50) sau în redare redare de mărime mică ( 52). Ieşire în modul Butonul de Apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare pentru a reveni în modul fotografiere fotografiere declanşare Afişarea datelor de fotografiere Afişarea datelor de fotografiere ( 22).

Panoul de dialog prezentat la dreapta este afişat la terminarea redării secvenţiale sau când butonul este apăsat pentru întreruperea redării. Selectaţi Restart pentru reînceperea redării sau Exit pentru a reveni în meniul redare.

Print Set (Selectare pentru tipărire)
Alegeţi Select / set pentru a selecta fotografiile pentru tipărire pe o imprimantă PictBridge sau cu un dispozitiv compatibil DPOF ( 57). Alegeţi Deselect all? pentru a îndepărta toate fotografiile din ordinea de tipărire curentă

Prezentarea meniurilor/Opţiuni de redare: Meniul redare
www.nikon.ro

67

Opţiuni de fotografiere: Meniul shooting (fotografiere)
Meniul fotografiere conţine următoarele opţiuni (opţiunile afişate pot fi diferite dacă My menu este selectat pentru opţiunea CSM/Setup în meniul setare; 80). Vezi “Utilizarea meniurilor aparatului foto” ( 63) pentru mai multe informaţii despre utilizarea meniurilor.
68–69 70 70 70 73 73

Opţiune Descriere Optimize image* Optimizează imaginile în funcţie de scenă. Image quality Alegerea calităţii de imagine. Image size Alegerea mărimii de imagine. White balance* Ajustarea culorilor în funcţie de sursa de lumină. ISO sensitivity Mărirea sensibilităţii în lumină slabă. Noise reduction Reducerea zgomotului . * Disponibil doar în modurile P, S, A şi M. .

Optimizarea imaginii (în modurile P, S, A şi M)
Optimizează contrastul, claritatea şi alte setări în funcţie de modul în care fotografiile vor fi utilizate sau în funcţie de tipul scenei.
Opţiune
N Normal (implicit) SO VI VI

Softer Vivid More vivid

Descriere Recomandat pentru majoritatea situaţiilor. Estompează contururile, producând rezultate naturale potrivite pentru portrete sau retuşuri pe un PC. Accentuează saturaţia, contrastul şi claritatea pentru a produce imagini vivace cu culori roşii, verzi şi albastre vibrante. Măreşte saturaţia, contrastul şi claritatea pentru a produce imagini clare cu contururi accentuate. Scade contrastul în timp ce împrumută textură naturală pielii subiectului portretului. Realizarea fotografiilor în alb-negru. Setări personalizate pentru optimizarea imaginii ( 69).

PO Portrait BW Black-and-white

Custom

Optimizarea imaginii Pentru cele mai bune rezultate utilizaţi obiectiv tip G sau D. Pentru rezultate optime aparatul foto ia în considerare condiţiile curente de fotografiere şi poziţia subiectului în cadru. Pentru rezultate consistente într-o serie de fotografii, selectaţi Custom şi alegeţi o setare diferită de Auto pentru claritatea imaginii, compensarea culorii şi saturaţie. Pentru setări diferite de Custom utilizaţi paleta de culori sRGB. Paleta de culori Paleta de culori determină scara de culori disponibilă pentru reproducţia culorii. sRGB este pentru utilizare generală, în timp ce Adobe RGB este utilizat în publicitate şi tipărire comercială.

68 Prezentarea meniurilor / Opţiuni de redare: Meniul fotografiere
www.nikon.ro

Personalizarea opţiunilor de prelucrare a imaginii: Custom (Personalizat)
Selectaţi Custom pentru a realiza ajustări separate la următoarele opţiuni. După ajustarea setărilor, selectaţi Done şi apăsaţi OK. • Image sharpening (claritatea imaginii): Alegeţi modul în care contururile sunt clarificate în timpul fotografierii. Alegeţi valori mai mari pentru contururi accentuate, valori mici pentru contururi estompate. Default setting (setarea implicită): Automat. • Tone compensation (compensarea tonului): Controlează contrastul. Valorile de setare mici previn pierderea detaliilor în iluminare puternică sau în lumină directă solară. Valorile mai mari păstrează detaliile în lumini slabe sau ale altor subiecte cu contrast estompat. Alegeţi Custom pentru a selecta un ton personalizat utilizând Camera Control Pro (disponibil separat; 103). Pentru mai multe detalii vezi manualul Camera Control Pro. Default setting (setare implicită): Automat. • Color mode (Mod de culoare): Controlează reproducerea culorii. Fotografiile realizate în modurile Ia şi IIIa se adaptează paletei de culori sRGB şi sunt potrivite pentru tipărire sau pentru utilizare “ca atare,” fără modificări ulterioare. Alegeţi Ia pentru fotografii tip portret şi IIIa pentru fotografii despre natură sau alte scene. Modul II se adaptează paletei de culori Adobe RGB, care suportă o scară mai largă de culori decât sRGB. Modul II este alegerea potrivită pentru fotografii care vor fi procesate sau retuşate. Default setting (setare implicită): Ia (sRBG). • Saturation (saturaţie): Controlează vivacitatea culorilor. Alegeţi Moderate pentru culori cu mai puţină saturaţie, Enhanced pentru culori intense. Default setting (setare implicită): Automat. • Hue adjustment (ajustarea nuanţei): Nuanţa poate fi ajustată la valori cuprinse de la –9 ˚ până la +9 ˚ în paşi de 3 ˚ (gradele se referă la “roata culorilor” frecvent utilizat pentru expresia nuanţei). Valorile pozitive fac culorile roşii mai spre portocaliu, culorile verzi devin albăstrui şi culorile albastre se alterează spre violet. Valorile negative fac culorile roşii mai violete, albastrele mai verzui, şi culorile verzi mai galbene. Default setting: ±0.

Color Mode (Mod de culoare) Modurile Ia şi IIIa sunt recomandate pentru fotografii care vor fi tipărite fără modificare sau vor fi vizualizate în aplicaţii care nu suportă gestionarea culorilor. Dacă aplicaţia suportă gestionarea culorilor, alegeţi paleta de culori Adobe RGB când vizualizaţi fotografii realizate în modul II.

Prezentarea meniurilor/Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere
www.nikon.ro

69

Calitatea imaginii
Selectaţi calitatea imaginii ( 30).

Mărimea imaginii
Selectaţi mărimea imaginii ( 30).

Balansul de alb (Modurile P, S, A şi M)
Pentru balansul de alb sunt disponibile 9 opţiuni. Vezi “Referinţă: Balansul de alb” ( 49).

Reglarea fină a balansului de alb În cazul setărilor diferite de White balance preset, balansul de alb poate fi “reglat fin” cu ± 3 în paşi de câte unul (vezi pagina 118 din Anexă pentru echivalenţi de temperatură de culoare). Alegeţi valori mici ca fotografiile să apară puţin mai galbene sau roşii, valori mari ca fotografiile să capete o nuanţă albastră Selectând o opţiune diferită de presetare din meniul balansul de alb se afişează meniul din dreapta. Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru a selecta o valoare pentru reglare fină; apăsaţi OK pentru a selecta şi a reveni în meniul fotografiere.. Presetarea balansului de alb Această opţiune poate fi utilizată atunci când rezultatele dorite nu pot fi obţinute la alte setări sau când setaţi balansul de alb la o valoare utilizată la o fotografie anterioară. Sunt disponibile două metode pentru presetarea balansului de alb:
Metodă Măsurare directă Copiere din fotografii existente Descriere Plasaţi un obiect neutru gri sau alb la lumina care va fi utilizată în fotografia finală şi balansul de alb va fi măsurat de aparatul foto( Balansul de alb este copiat de pe fotografie pe cardul de memorie ( 72).

71).

70 Prezentarea meniurilor / Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere
www.nikon.ro

Măsurarea unei valori pentru presetarea balansului de alb Puneţi un obiect gri neutru sau alb în lumina care va fi folosită la realizarea fotografiei finale. Un card gri standard poate fi utilizat ca referinţă în cazul setărilor studio. Modificaţi valoarea expunerii selectată de aparatul foto; când fotografiaţi în modul M, utilizaţi afişajul electronic analogic de expunere pentru selectarea expunerii optime.

1
2

Afişaţi meniul fotografiere şi selectaţi White balance > White balance preset (pentru a trece direct la pasul 4 fără afişarea meniului fotografiere, selectaţi White balance preset pentru balansul de alb de pe afişajul informaţiilor de fotografiere după cum este descris în pagina 49 şi apăsaţi OK). Selectaţi Measure şi apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional. Apare meniul afişat din dreapta; selectaţi Yes şi apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional (pentru setarea balansului de alb la ultima valoarea măsurată şi pentru a ieşi din meniul fotografiere, selectaţi No şi apăsaţi OK). Apare mesajul, “Take photo of white or gray object filling view- finder under lighting for shooting” (Realizaţi o fotografie despre obiectul alb sau gri, care acoperă suprafaţa vizorului cu iluminarea dorită). Când mesajul dispare de pe ecran, afişajul vizorului şi al informaţiilor despre balansul de alb vor clipi după cum este indicat în figura din dreapta. Pentru a ieşi din meniu fără măsurarea unei valori de presetare, apăsaţi şi selectaţi o altă opţiune pentru balansul de alb. Încadraţi obiectul de referinţă până când acesta umple vizorul şi apăsaţi până la fund butonul de declanşare. În cazul în care aparatul foto a reuşit să măsoare o valoare pentru balansul de alb, apare mesajul “Data acquired”. Balansul de alb se va seta automat pe valoarea măsurată; nu se înregistrează nicio fotografie. Dacă afişajele iluminează în modul indicat în imaginea din dreapta, înseamnă că aparatul nu a reuşit să măsoare balansul de alb. Reveniţi la pasul 2 şi măsuraţi balansul de alb din nou.

3

4

5

6

Butonul /Fn ( 77) Dacă White balance (balansul de alb) este selectat pentru Setarea personalizată 11 (butonul /Fn), apăsând butonul Fn timp de 2 secunde când presetarea balansului de alb este selectată, vor apărea indicatoarele descrise în pasul 4. Măsuraţi o valoare pentru presetarea balansului de alb după modul indicat în paşii 5–6.

Prezentarea meniurilor / Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere
www.nikon.ro

71

Copierea balansului de alb de pe o imagine realizată O valoare a balansului de alb copiată de pe o fotografie existentă poate fi folosită pentru presetarea balansului de alb. Selectaţi White balance > White balance preset din meniul fotografiere. Meniul prezentat la pasul 1 se va afişa.

1

2

3

Selectaţi Use photo. * Afişează fotografia de sursă curentă . * Pentru utilizarea ultimei valori ( 71), selectaţi Measure şi apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional.

4

Selectaţi Select image. † † Pentru utilizarea fotografiei curente, selectaţi This image şi apăsaţi OK.

Afişarea listei de directoare.

5 7

6 8

Selectaţi directorul.

Afişarea imaginilor din directorul selectat.

Selectaţi fotografia. ‡ Pentru vizualizarea fotografiei în mărime mare, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul .

Presetaţi balansul de alb la valoarea fotografiei selectate şi reveniţi în meniul fotografiere.

‡ Imaginile afişate pot include şi imagini realizate cu alte aparate foto, însă doar fotografiile realizate cu D40 pot fi utilizate ca sursă pentru presetarea balansului de alb.

Reţineţi: dacă o nouă valoare este măsurată pentru balansul de alb, balansul de alb va fi setat la valoarea măsurată chiar şi atunci când Use photo este selectat în meniul pentru presetarea balansului de alb.

72 Prezentarea meniurilor / Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere
www.nikon.ro

Sensibilitatea ISO
Ajustaţi sensibilitatea ISO ( 37).

Reducerea zgomotului
Fotografiile realizate la sensibilităţi mai mari sau la viteze de obturator de 1 secundă sau mai mică pot fi prelucrate prin reducerea “zgomotului” în forma pixelilor luminoase şi colorate dispuse aleator. Alegeţi dintre următoarele opţiuni:
Opţiune Descriere Off Reducerea zgomotului este dezactivată la sensibilităţi ISO de 1600 sau mai mică. Aparatul totuşi (implicit) realizează o reducere de zgomot minimă când sensibilitatea ISO este setată la HI 1. Fotografiile realizate la sensibilităţi ISO peste 800 sau la viteze de obturator de 1 secundă sau mai mică sunt prelucrate prin reducerea zgomotului (dacă viteza de obturator este de 1 secundă sau mai mică, timpul necesar pentru prelucrarea fotografiilor înainte de înregistrare se dublează şi capacitatea On memoriei tampon scade). În vizor se afişează “Job nr” în timpul prelucrării. Reducerea de zgomot nu se realizează dacă aparatul foto este închis în timpul prelucrării.

Viteza realizării fotografiilor scade dacă în meniul fotografiere continuu este selectată opţiunea On ( 32).

Prezentarea meniurilor / Opţiuni de fotografiere: Meniul fotografiere
www.nikon.ro

73

Setări personalizate
Setările personalizate sunt utilizate pentru personalizarea setărilor aparatului foto pentru a se potrivi cu preferinţele individuale. Următoarele opţiuni sunt disponibile când Simple (opţiunea implicită) este selectat pentru CSM/Setup menu din meniul setări( 80):
Opţiune Reset (resetare) Beep (semnal sonor) Focus mode (mod de focalizare) AF-area mode (mod arie AF) Opţiune 4 Shooting mode (mod de fotografiere) 75 5 Metering (fotometrie) 75 6 No memory card? (lipsă card de memorie?) 75

R 1 2 3

74 74 75 75

Pentru afişarea următoarelor opţiuni, selectaţi Full din CSM/Setup menu:
7 8 9 10 11 12 Opţiune Image review (vizualizarea imaginii) Flash level (puterea bliţului) AF-assist (asistare AF) ISO auto (ISO automat) /Fn button AE-L/AF-L 75 76 76 76 77 77 Opţiune 13 AE lock (blocare AE) 77 14 Built-in flash (bliţ încorporat) 78 15 Auto off timers (temp. opririi automate) 78 16 Self-timer (declanşator automat) 79 17 Remote on duration (durata comenzii la dist.)79

R: Reset (resetare)
Selectaţi Yes pentru resetarea tuturor setărilor personalizate la valoarea lor implicită, inclusiv setările neafectate de resetarea prin două butoane. Vezi anexa ( 113) pentru lista completă a setărilor implicite.

1: Beep ( semnal sonor)
La setarea implicită On, se va auzi un semnal sonor când aparatul foto focalizează în servo AF simplu (AF-S sau când fotografiaţi subiecte fixe în modul focalizare automată AF-A), în timp ce temporizatorul numără în modurile declanşare automată şi telecomandă cu întârziere ( 33), sau când fotografiile sunt realizate în modul de telecomandă rapidă ( 33). Semnalul sonor nu se va auzi când selectaţi Off. Setarea curentă este afişată pe afişajul informaţiilor de fotografiere: se afişează când semnalul sonor este activat, sau când semnalul sonor este dezactivat( 6).

74 Prezentarea meniurilor / Setări personalizate
www.nikon.ro

2: Mod focalizare
Selectaţi modul de focalizare ( 23).

3: Mod arie AF
Această opţiune determină modul în care aria de focalizare este selectată în modul de focalizare automată ( 24).

4: Mod fotografiere
Puteţi selecta dintre modurile un singur cadru, continuu, declanşare automată şi fotografiere cu telecomandă ( 32).

5: Fotometrie (doar în modurile P, S, A şi M)
Pentru selectarea modului în care aparatul foto măsoară expunerea ( 45).

6: No Memory Card? (lipsă card memorie?)
Dacă Release locked (setarea implicită) este selectat, butonul de declanşare este dezactivat când în aparatul foto nu este introdus card de memorie. Alegeţi Enable release pentru activarea butonului de declanşare când în aparatul foto nu este introdus card de memorie. Fotografiile vor fi afişate pe monitor dar nu vor fi salvate.

7: Image Review (vizualizarea imaginii)
Dacă On (setarea implicită) este selectat, fotografiile vor fi automat afişate pe monitor după fotografiere (durata afişării fotografiilor depinde de opţiunea selectată pentru Custom Setting 15: Auto off timers). Dacă Off este selectată, fotografiile pot fi afişate pe monitor prin apăsarea butonului .

Prezentarea meniurilor/Setări personalizate
www.nikon.ro

75

8: Flash Level (puterea bliţului) (doar în modurile P, S, A şi M)
Ajustaţi puterea bliţului ( 48).

9: AF-assist (asistare AF) (toate modurile cu excepţia

şi

)

Dacă On (setarea implicită) este selectată şi subiectul este slab iluminat,lampa de asistare AF va ilumina pentru a asista operaţia de focalizare în modul servo simplu AF(AF-S sau servo simplu AF selectat în modul de autofocalizare AF-A). Alegeţi Off pentru a dezactiva lampa de asistare AF. Reţineţi că atunci când lampa este oprită,nu se poate focaliza pe subiecte slab luminate în modul de autofocalizare.

10: ISO Auto (P, S, A, and M Modes Only)
Dacă este selectată Off (setarea implicită), sensibilitatea ISO va rămâne fixată la valoarea selectată de către utilizator ( 37). Dacă este selectată On, sensibiliatea ISO va fi automat ajustată în cazul în care expunerea optimă nu poate fi obţinută la valoarea selectată (puterea bliţului se ajustează de asemenea). Valoarea maximă pentru sensibilitate automată ISO poate fi selectată utilizând opţiunea Max. sensitivity (sensibilitate maximă). În modurile P şi A, sensibilitatea va ajustată doar în cazul în care apare subexponare la viteza de obturator selectată pentru Min. shutter speed (viteză de obturator minimă) (viteze de obturator mai mici pot fi utilizate dacă nu poate fi obţinută expunerea optimă la valoarea selectată pentru sensibilitate maximă). Când On este selectată, în vizorul şi pe a ecran apar informaţiile despre fotografiere ISO-AUTO. Dacă nu utilizaţi un bliţ, aceste indicatoare vor pâlpâi când sensibilitatea se modifică de la valoarea selectată de către utilizator. Reţineţi: la sensibilităţi mai mari pot apărea zgomote.
ISO Auto ISO automat nu este disponibilă la o sensibilitate ISO de HI 1. Obiectele din fundal pot fi subexponate în fotografiile realizate cu bliţ la viteze de obturator mici, în lumină de zi sau în faţa fundalurilor luminoase. Alegeţi un mod de bliţ diferit de sincronizare lentă sau selectaţi modul A sau M şi alegeţi o diafragmă mai mare.

76 Prezentarea meniurilor / Setări personalizate
www.nikon.ro

11: Butonul

/Fn

Alegeţi funcţia realizată de butonul Fn.
Opţiune Descriere Self-timer Apăsaţi butonul Fn pentru selectarea modului de (implicit) declanşare automată ( 33) Shooting Apăsaţi butonul Fn şi rotiţi discul de comandă pentru selectarea mode modului de fotografiere ( 32). Image Apăsaţi butonul Fn şi rotiţi discul de comandă pentru selectarea quality/size calităţii şi mărimii imaginii ( 29). ISO Apăsaţi butonul Fn şi rotiţi discul de comandă pentru selectarea sensitivity sensibilităţii ISO ( 37). White Apăsaţi butonul Fn şi rotiţi discul de comandă pentru selectarea balance balansului de alb (doar în modurile P, S, A şi M; 49).

În cazul setărilor diferite de Self-timer (opţiunea implicită), pe afişajul informaţiilor de fotografiere va apărea icoana lângă setarea care poate fi ajustată apăsând butonul Fn şi prin rotirea discului de comandă (doar în afişare “Classic” (clasică), 81).

12: AE-L/AF-L
Alegeţi funcţia realizată de butonul AE-L/AF-L.

Opţiune AE/AF lock (implicit) AE lock only AF lock only AE lock hold AF-ON

Descriere Se blochează focalizarea şi expunerea în timp ce butonul AE-L/AF-L este apăsat. Se blochează expunerea în timp ce butonul AE-L/AF-L este apăsat. Focalizarea nu este afectată. Se blochează focalizarea în timp ce butonul AE-L/AF-L este apăsat. Expunerea nu este afectată. Expunerea se blochează când butonul AE-L/AF-L este apăsat şi rămâne blocat până când butonul nu este apăsat din nou sau exponometrele sunt dezactivate. Focalizarea automată este activată cu butonul AE-L/AF-L. Butonul de declanşare nu poate fi utilizat pentru focalizare.

13: Blocare AE
Dacă aţi selectat Off (opţiunea implicită), apăsând pe jumătate butonul de declanşare expunerea nu se fixează. Dacă aţi selectat On, expunerea se va fixa la apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare.

Prezentarea meniurilor/Setări personalizate
www.nikon.ro

77

14: Built-in Flash (bliţ incorporat) (doar în modurile P, S, A şi M)
Alegeţi un mod de control al bliţului pentru bliţul încorporat sau pentru bliţul opţional SB-400. TTL (implicit): Puterea bliţului este ajustată automat în funcţie de condiţiile de fotografiere. Manual: Bliţul se declanşează la un nivel selectat din meniul prezentat în figura din dreapta. La putere maximă bliţul încorporat are un număr ghid de 18 (ISO 200, m/ft., 20 °C). În vizor şi pe afişajul informaţiilor de fotografiere apare icoana este selectată opţiunea Manual.
Bliţ opţional SB-400 Când aparatul foto este utilizat cu un bliţ SB-400, în Custom Setting (setări personalizate)14 puteţi alege modul de control al bliţului pentru bliţul SB-400, iar denumirea se schimbă în Optional Speedlight (bliţ opţional).

când

15: Auto off Timers (temporizatorul opririi automate)
Cu ajutorul acestei opţiuni puteţi alege timpul în care monitorul şi exponometrul rămâne activă ( 14) dacă nu efectuaţi nicio operaţiune. Alegeţi un timp mai scurt de întârziere a opririi automate pentru prelungirea duratei de viaţă a acumulatorului.
Opţiune Descriere Short Monitorul şi exponometrele rămân active timp de 4 secunde. Când Image review este activă, fotografiile sunt afişate pe monitor timp de 4 secunde după fotografiere ( 75). Normal Monitorul şi exponometrele rămân active timp de 8 secunde. Când Image review este (default) activă, fotografiile sunt afişate pe monitor timp de 4 secunde după fotografiere ( 75). Long Monitorul rămâne active timp de 20 secunde; exponometrele rămân activi timp de 1 minut. Când Image 75). review este activă, fotografiile sunt afişate pe monitor timp de 20 sec. după fotografiere ( Custom Alegeţi timpul de întârziere pentru dezactivarea monitorului şi pentru vizualizarea imaginii de la 4 , 8, 20 secunde, 1 minut sau 10 minute. Alegeţi timpul de întârziere pentru oprirea exponometrului de la 4 , 8, 20 secunde, 1 minut sau 30 minute.

Afişajul informaţiilor despre fotografiere se opreşte automat când exponometrele sunt dezactivate.
Utilizarea unui adaptor AC Indiferent de setarea aleasă, monitorul şi exponometrele nu se opresc automat când aparatul foto este alimentat de un adaptor AC opţional EH-5 şi un conector pentru adaptor EP-5 ( 103).

78 Prezentarea meniurilor / Setări personalizate
www.nikon.ro

16: Self-Timer (declanşator automat)
Alegeţi durata întârzierii declanşatorului automat în modul declanşare automată ( 33). Setarea implicită este de 10 secunde.

17: Remote on Duration (durata comenzii la distanţă)
Alegeţi intervalul de timp în care aparatul foto va aştepta un semn de la telecomandă înainte de a anula modurile de telecomandă cu întârziere sau de telecomandă rapidă ( 33). Alegeţi intervale mai scurte pentru prelungirea duratei de viaţă a acumulatorului. Setarea implicită este un minut.

Prezentarea meniurilor / Setări Personalizate
www.nikon.ro

79

Setări de bază: Meniul Setup (setare)
Meniul setare conţine opţiunile menţionate mai jos (opţiunile afişate pot diferi dacă My Menu este selectat pentru CSM/Setup menu). Vezi “Utilizarea meniurilor aparatului foto” ( 63) pentru mai multe informaţii despre utilizarea meniurilor. Următoarele opţiuni sunt disponibile când Simple Pentru afişarea următoarelor opţiuni, selectaţi Full pentru CSM/Setup menu: (opţiunea implicită) este selectată pentru Opţiune CSM/Setup menu:
Opţiune CSM/Setup menu (Setări pers./meniul setări) Folders (directoare) 80–81 File no. sequence (numerotarea fişierelor) 85 86 86 86 87 88

Format memory card (formatarea cardului de memorie) 81 Mirror lock-up (ridicarea oglinzii) Info display format (format pt. afişarea informaţiilor) 81-82 Firmware version (versiunea firmware) Auto shooting info (date despre fotografiere automată) 83 Dust off ref photo (fotografie de referinţă Dust Off) World time (timpul în lume) LCD brightness (luminozitatea ecranului LCD) Video mode (modul video) Language (limba) Image comment (comentariu imagine) USB 83 83 83 84 84 84 Auto image rotation (rotirea automată a imaginii)

CSM / Setup Menu (Meniul setări personalizate/ Meniul Setare)
Alegeţi opţiunile afişate din meniuri.
Opţiune Simple (implicit) Full My menu Descriere Afişează doar opţiunile de bază din meniurile Setări Personalizate ( 74) şi setare (vezi mai sus). Alte meniuri afişează toate opţiunile. Afişează toate opţiunile din toate meniurile. Afişează doar opţiunile selectate.

Pentru alegerea elementelor de meniu cu ajutorul My menu (Meniul meu):

1 Selectaţi My menu şi apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului
multifuncţional. Se va afişa o listă de nume de meniuri.

2 Selectaţi un nume de meniu şi apăsaţi OK. Elementele din meniul
selectat vor fi listate după cum este prezentat în figura din dreapta (ilustraţia arată elementele listate la selectarea meniului redare). Elementul CSM / Set- up menu din meniul setare nu poate fi selectat.

80

Prezentarea meniurilor / Setări de bază:Meniul setare
www.nikon.ro

3 Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru a
selecta elementele, după care apăsaţi săgeata dreaptă pentru selectare sau anulare. Elementele selectate sunt indicate de o bifă.

4 Selectaţi Done şi apăsaţi OK pentru a reveni în lista de nume de meniuri
prezentată la pasul 1. Repetaţi paşii 2–3 pentru editarea meniurilor adiţionale.

5 Selectaţi Done din lista de nume de meniuri şi apăsaţi OK pentru a
reveni în meniul setare.

Formatarea cardului de memorie
Selectaţi Yes pentru formatarea cardului de memorie. Reţineţi că formatarea şterge definitiv toate fotografiile sau orice alte date de pe cardul de memorie. Asiguraţi-vă că fişierele importante au fost copiate pe un PC înainte de formatare.
Formatarea cardurilor de memorie Nu închideţi aparatul foto sau nu îndepărtaţi cardul de memorie în timpul formatării.

Info Display Format (format pentru afişarea informaţiilor)
Alegeţi una dintre următoarele formate pentru afişarea informaţiilor despre fotografiere pentru Digital Vari-Program (în modurile , , , , , şi ) şi modurile P, S, A şi M.

Classic (clasic)

Graphic (grafic)

Imagine de fundal

Prezentarea meniurilor / Setări de bază:Meniul setare
www.nikon.ro

81

În figura de mai jos este prezentatformatul clasic.
1 23 22 2 11 21 20 3 4 10 9 12 13 5 6 7 8 14 19 18 17 16 15

1 Mod ..................................................................…….4 2 Viteza de obturator............................................39–44 3 Indicator sensibilitate ISO automată........................76 4 Indicatorul optimizării imaginii .................................68 5 Afişajul ariei de focalizare ............. 14, 16, 24, 25, 26 Mod arie AF .......................................................... 24 6 Indicator semnal sonor .......................................... 74 7 Indicator acumulator .............................................. 15 8 Numărul de fotografii rămase......................... 15, 116 Indicatorul presetării balansului de alb………. ...... 71 Indicator mod PC .................................................. 56 9 Indicator bliţ manual............................................... 78 Indicator compensare bliţ pentru bliţ opţional................................................................ 99

10 Afişaj expoziţie analog electronic…................... 43 Compensarea expunerii..................................... 47 11 Diafragmă (valoarea f/)................................. 39–44 12 Mod de sincronizare a bliţului ........................... 35 13 Valoarea compensării expunerii………............... 47 14 Indicator ajutor...................................................... 3 15 Valoarea compensării bliţului.. ............................ 48 16 Mod fotometrie……. ............................................ 45 17 Mod arie AF…….................................................. 24 18 Mod focalizare..................................................... 23 19 Mod fotografiere .................................................. 32 20 Sensibilitate ISO ................................................. 37 21 Mod balansul de alb… .................................................. 49 22 Mărimea imaginii...................................................................... 30 23 Calitatea imaginii..................................................................... 30

Design-ul formatului Wallpaper (imagine de fundal) coincide cu cel Graphic (grafic) cu excepţia faptului că fotografia selectată de către utilizator apare în fundal, culoarea de fundal a meniurilor diferă, viteza de obturator şi diafragma nu sunt afişate ( 6). Pentru a selecta o fotografie pentru formatul Wallpaper:

1 Selectaţi Select wallpaper şi apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului
multifuncţional. Fotografiile stocate pe cardul de memorie vor fi afişate după cum se vede în figura din dreapta .

2 3

Apăsaţi săgeata stângă sau dreaptă a selectorului multifuncţional pentru selectarea fotografiilor dorite. Pentru vizualizarea fotografiei în mărime mare, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul . Apăsaţi OK pentru selectarea fotografiei alese şi reveniţi în meniul setare.

82 Prezentarea meniurilor / Setări de bază:Meniul setare
www.nikon.ro

Auto Shooting Info (informaţii despre fotografiere automată)
Puteţi alege ca informaţiile de fotografiere să fie afişate automat pe ecran în modurile programului Digital Vari ( , , , , , , ) sau P, S, A şi M. Selectaţi On pentru afişarea automată a informaţiilor de fotografiere după eliberarea butonului de declanşare. Dacă Custom Setting (setare personalizată) 7 (Image review – vizualizarea imaginii) este activată, informaţiile despre fotografiere vor fi afişate chiar după realizarea fotografiilor. Activaţi Auto shooting info dacă credeţi că verificaţi setările aparatului foto prea frecvent. Reţineţi: dacă On este selectat, monitorul se va închide în timp ce butonul de declanşare este apăsat.

World Time (timpul în lume)
Setaţi ceasul aparatului foto la data şi timpul curent.
Opţiune Descriere Zona de timp Alegeţi zona de timp. Ceasul aparatului foto se va reseta automat la timpul din zona de timp selectată. Setaţi ceasul aparatului foto ( 11). Resetaţi ceasul în mod Data regulat pentru menţinerea corectă a timpului. Formatul Alegeţi ordinea în care va fi afişată luna, ziua şi anul. datei Ora oficială Activaţi sau dezactivaţi ora oficială de vară. Ceasul aparatului foto de vară este automat avansat sau dus înapoi cu o oră.

LCD Brightness (Luminozitatea ecranului LCD)
Ajustaţi luminozitatea ecranului între valorile –2 (închis) şi +2 (luminos).

Video Mode (modul video)
Alegeţi NTSC când conectaţi aparatul foto la un televizor NTSC sau un aparat video. Alegeţi PAL când conectaţi aparatul la un aparat de video PAL.

Bateria ceasului Ceasul aparatului foto este alimentat de o sursă de energie independentă reîncărcabilă, care se încarcă când este necesar când acumulatorul principal este instalat sau aparatul foto este alimentat de un adaptor opţional EH-5 AC. Trei zile de încărcare a bateriei va alimenta ceasul aproximativ timp de o lună. Dacă pe monitor apare „Clock not set” (ceasul nu este setat), bateria ceasului este epuizată şi ceasul s-a resetat la data şi ora 2006.01.01.00:00:00. Setaţi ceasul la data şi ora corectă.

Prezentarea meniurilor / Setări de bază:Meniul setare
www.nikon.ro

83

Language (Limba)
Alegeţi limba pentru meniurile aparatului foto şi pentru mesaje dintre:
De Deutsch En English Es Español Fi Suomi Français Italiano Nl Nederlands Pl Polski German Engleză Spaniolă Finlandeză Franceză Italiană Olandeză Polonă Pt Português Portugheză Ru Rusă Sv Svenska Suedeză Chineză tradiţională Chineză simplificată Japoneză Coreeană

Image Comment (comentariu despre imagine)
Adăugaţi comentarii la fotografii în timpul realizării lor. Comentariile pot fi vizionate în Capture NX (disponibil separat; 103) sau PictureProject. • Done: Salvaţi modificările şi reveniţi în meniul setare. • Input comment: Apare următorul dialog. Introduceţi un comentariu după cum este descris mai jos. Image Comment Keyboard area: Utilizaţi selectorul multifuncţional pentru alegerea literelor, pentru selectare apăsaţi . Name area: Comentariul apare aici. Pentru mişcarea cursorului, apăsaţi butonul şi utilizaţi selectorul multifuncţional. Comentariile pot conţine cel mult 36 caractere. Orice alt caracter adiţional se . Apăsaţi OK va şterge. Pentru ştergerea caracterului din poziţia curentă a cursorului, apăsaţi pentru salvarea modificărilor şi pentru a reveni în meniul comentariu despre imagine, sau apăsaţi pentru ieşire fără modificarea comentariului. • Ataşarea comentariului: Un comentariu este adăugat la toate fotografiile realizate la selectarea acestei opţiuni. Selectaţi această opţiune şi apăsaţi săgeata dreaptă a selectorului multifuncţional pentru activarea sau dezactivarea marcajului de bifă.

USB
Alegeţi o opţiune USB pentru conectarea aparatului foto la un PC sau o imprimantă PictBridge. Alegeţi PTP dacă aparatul foto va fi conectat la o imprimantă PictBridge sau utilizaţi Camera Control Pro (disponibil separat). Vezi “Conectarea aparatului foto la un PC” pentru informaţii despre setarea unei opţiuni USB pentru utilizarea programului PictureProject ( 55).

84 Prezentarea meniurilor / Setări de bază:Meniul setare
www.nikon.ro

Folders (Directoare)
Creaţi, redenumiţi sau ştergeţi directoare sau alegeţi directorul în care vor fi salvate fotografiile noi. • Select folder (Alegerea directorului): Alegeţi directorul în care fotografiile vor fi stocate.
Director curent NCD40 (director implicit) Alte directoare (în ordine alfabetică)

• New (nou): Creaţi un director nou şi denumiţi-l după cum este descris în “Denumirea directoarelor”. • Rename (redenumire): Selectaţi un director din listă şi redenumiţi-l după cum este descris în “Denumirea directoarelor”. • Delete (ştergere): Ştergeţi toate directoarele goale de pe cardul de memorie. Denumirea directoarelor Keyboard area: Utilizaţi selectorul multifuncţional pentru alegerea literelor, pentru selectare apăsaţi butonul OK. Name area: Comentariul apare aici. Pentru mişcarea cursorul, utilizaţi selectorul multifuncţional. Denumirile directoarelor pot conţine cel mult 5 caractere. Orice alt caracter adiţional se va şterge. Pentru ştergerea caracterului din poziţia curentă a cursorului, apăsaţi . Apăsaţi pentru salvarea modificărilor şi pentru a reveni în meniul setare, sau apăsaţi pentru ieşire fără crearea sau redenumirea directoriului.

Denumiri de directoare Pe cardul de memorie denumirile directoarelor sunt precedate de un număr de director alcătuit din 3 numere stabilit automat de către aparatul foto (de exemplu, 100NCD40). Fiecare director poate conţine cel mult 999 fotografii. În timpul fotografierii, fotografiile sunt stocate în directorul cu cel mai mare număr cu o denumire selectată. Dacă o fotografie se realizează când directorul curent este plin sau conţine o fotografie cu numărul 9999, aparatul foto va crea un director nou prin adăugarea numărului 1 la numărul directorului curent (de exemplu, 101NCD80). Aparatul foto gestionează împreună directoarele cu aceeaşi denumire dar care au numere de directoare diferite. De exemplu, dacă directorul NIKON este selectat pentru Select folder (Alegerea directorului), toate fotografiile din directoarele denumite NIKON (100NIKON, 101NIKON, 102NIKON, etc.) vor fi vizibile când selectaţi Current (curent) pentru directorul meniului de redare (Playback folder) ( 66). Redenumirea modifică toate directoarele cu aceeaşi denumire dar nu modifică şi numărul directorului.

Prezentarea meniurilor / Setări de bază:Meniul setare
www.nikon.ro

85

File No. Sequence (Numerotarea fişierelor)
Alegeţi modul în care aparatul foto denumeşte fişierele. • Off (implicit): Numerotarea fişierelor este resetată la 0001 dacă creaţi un fişier nou, dacă cardul de memorie este formatat sau dacă aţi introdus un nou card de memorie. • On: Numerotarea fişierelor continuă de la ultimul număr utilizat după crearea unui fişier nou, după formatarea cardului de memorie sau după introducerea unui nou card de memorie. Dacă fotografia este realizată când fişierul curent conţine o fotografie numerotată cu 9999, se va crea un nou director şi numerotarea fişierelor va începe din nou de la 0001. • Reset: La fel ca la descrierea anterioară (On), cu excepţia că numerotarea fişierului este resetată la 0001 la realizarea următoarei fotografii (dacă directorul curent conţine deja fotografii, se va crea un nou director).
Numerotarea fişierelor Dacă directorul curent este numerotat cu 999 şi conţine 999 de fotografii sau o fotografie numerotată cu 9999, declanşatorul se dezactivează. Dacă Numerotarea fişierelor este activată, dezactivaţi-o şi formataţi cardul de memorie sau introduceţi un alt card de memorie în aparatul foto.

Mirror Lock-Up (Ridicarea oglinzii)
Fixaţi oglinda în poziţie de sus astfel devine posibil verificarea sau curăţirea filtrului care protejează senzorul aparatului foto ( 105).

Firmware Version (Versiunea firmware)
Puteţi a consulta versiunea firmware a aparatului foto.

86 Prezentarea meniurilor / Setări de bază:Meniul setare
www.nikon.ro

Dust Off Ref Photo (Fotografie de referinţă Dust Off)
Cu ajutorul acestei opţiuni puteţi obţine date de referinţă pentru opţiunea Image Dust Off în Capture NX (disponibil separat; pentru mai multe informaţii, vezi manualul Capture NX).

Selectaţi On 1 se va afişa. şi apăsaţi OK. Mesajul prezentat în figura din dreapta

2

Ţineţi obiectivul cu 10 cm de la un obiect alb, bine luminat, compuneţi fotografia astfel, încât obiectul să umple vizorul şi apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare. În modul focalizare automată, focalizarea va fi setată automat la infinit; în modul de focalizare manuală setaţi manual focalizarea la infinit.

Apăsaţi butonul de pentru a obţine 3 Monitorul se închidedeclanşare până la fundde declanşare. datele de referinţă Image Dust Off. la apăsarea butonului Dacă obiectul de referinţă este prea luminos sau prea întunecat, aparatul nu poate obţine datele de referinţă Image Dust Off şi mesajul prezentat în figura din dreapta se va afişa. Alegeţi un alt obiect de referinţă şi repetaţi procesul de la pasul 1.
Image Dust Off Fotografierea de referinţă Dust off este disponibil doar cu lentile CPU. Este recomandat utilizarea unui obiectiv cu o distanţă focală de cel puţin 50 mm. Dacă utilizaţi un obiectiv zoom, folosiţi zoom-ul la maxim. Se poate utiliza aceeaşi imagine de referinţă pentru fotografii realizate cu diferite obiective sau cu diferite valori de diafragmă. Imaginile de referinţă nu pot fi vizualizate utilizând un software pentru redarea fotografiilor pe un PC. La vizualizarea imaginilor de referinţă pe aparatul foto, va apare un grilaj. Image Dust Off este utilizat pentru reducerea efectului de “praf” în fotografiile NEF (RAW ). Pentru mai multe informaţii Vezi manualul Capture NX .

Prezentarea meniurilor / Setări de bază:Meniul setare
www.nikon.ro

87

Auto Image Rotation (Rotirea automată a imaginii)
Fotografiile realizate cu opţiunea selectată On (opţiunea implicită) conţin informaţiile despre orientarea aparatului foto, permiţând ca fotografiile să fie rotite automat în timpul redării ( 50) sau când sunt vizionate în Capture NX (disponibil separat; 103) sau cu PictureProject. * Următoarele orientări sunt înregistrate:

Orientare tip vedere

Aparatul rotit cu 90 ° în sensul acelor de ceas

Aparatul rotit cu 90 ° în sensul opus acelor de ceas

* În modul continuu ( 32), orientarea înregistrată la prima fotografie se aplică la toate imaginile din serie, chiar şi atunci când orientarea aparatului foto se schimbă în timpul fotografierii.

Orientarea aparatului foto nu este înregistrată când este selectat Off. Alegeţi această opţiune când realizaţi fotografii cu obiectivul poziţionat în sus sau în jos.

88 Prezentarea meniurilor / Setări de bază:Meniul setare
www.nikon.ro

Crearea copiilor retuşate: Meniul Retouch (Retuşare)
Opţiunile din meniul retuşare sunt utilizate pentru crearea fotografiilor decupate, redimensionate sau retuşate stocate pe cardul de memorie. Următoarele opţiuni sunt disponibile (opţiunile afişate pot fi diferite dacă My menu este selectat pentru opţiunea CSM/Setup din meniul setare; 80). Vezi “Utilizarea meniurilor aparatului foto” ( 63) pentru mai multe informaţii despre utilizarea meniurilor.
Opţiune Descriere D-lighting* Iluminează subiectelor întunecate sau slab iluminate. 90 Red-eye correction* Reduce efectul “ochi roşii” cauzate de bliţ. 91 Trim Creează copii tăiate ale fotografiilor existente. 91 Monochrome* Copiază fotografiile în alb-negru, sepia sau cianotipia. 92 Filter effects* Creează copii cu efect de filtru de culoare. 92 Small picture Creează copii mici ale fotografiilor existente. 92–93 Image overlay Combină două fotografii RAW într-o singură imagine. 94–95 * Nu este disponibil în cazul fotografiilor realizate cu opţiunea Alb-negru selectată pentru Optimizarea imaginii.

Cu excepţia opţiunii Image overlay, fotografiile pentru copiere pot fi selectate pentru redare la mărime mare sau din meniul retuşare. Pentru copierea fotografiilor în timpul redării la mărime mare:

1
Afişarea fotografiei în redare la mărime mare ( 20, 50).

2
Afişarea meniului retuş.

3
Selectaţi elementul de meniu. *

4
Afişarea opţiunilor de retuş. †

* Image overlay nu este disponibil în timpul redării la mărime mare. † Dacă se afişează submeniul, repetaţi paşii 2–3 pentru a selecta opţiunile din submeniu. Pentru a ieşi în redare la mărime mare fără crearea copiilor modificate, apăsaţi butonul . Retuşarea copiilor Cu excepţia imaginilor create utilizând Small picture (imagine mică), opţiunile din meniul retuşare pot fi aplicate la copiile existente, deşi acest lucru ar putea cauza pierderi din calitate. Fiecare opţiune de retuşare se poate aplica doar o singură dată. Calitatea imaginii Cu opţiunea Small picture puteţi crea copii de calitate JPEG Fine (1 : 4 raport de compresie). Opţiunea Image overlay creează copii la setarea curentă de calitate a imaginii. Alte opţiuni copiază fotografii RAW cu o calitate de JPEG Fine; copiile create din fotografii RAW au o mărime de 3008 × 2000 pixel.

Prezentarea meniurilor / Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare
www.nikon.ro

89

Pentru a copia fotografii din meniul retuşare:

1
Selectaţi elementul de meniu.

2
Afişarea ecranului selectat.

3
Selectaţi fotografia. *

4
Afişarea opţiunilor retuşare. †

* Fotografiile pot fi selectate de asemenea utilizând discurile de comandă: Pentru vizualizarea fotografiei selectate în mărime mare apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul . . † Pentru a ieşi în modul redare fără crearea copiilor modificate, apăsaţi butonul

D-Lighting
Opţiunea D-lighting luminează umbrele, astfel este ideală pentru fotografii întunecate sau slab iluminate.

Înainte

După

Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru alegerea volumului de corecţie. Efectul poate fi previzionat în afişajul de editare. Apăsaţi OK pentru copierea fotografiei şi pentru a reveni în meniul retuşare sau în redare la mărime mare.

90 Prezentarea meniurilor / Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare
www.nikon.ro

Corectarea efectului de ochi roşii
Selectând această opţiune se afişează o imagine de previzualizare prezentată în figura de mai jos. Verificaţi rezultatul corectării efectului de ochi roşii şi creaţi o copie corectată după cum este descris în tabelul de mai jos. Reţineţi că corectarea efectului de ochi roşii nu produce întotdeauna rezultatele dorite şi în situaţii foarte rare poate fi aplicată pe porţiunile imaginii care nu sunt afectate de efectul de ochi roşii; înainte de continuare verificaţi rezultatele.
Operaţiune Utilizaţi Descriere
Pentru mărire apăsaţii , pentru micşorare apăsaţi . În timp ce fotografia este mărită,

Mărire şi micşorare

/

apăsaţi săgeata sus, jos stânga sau dreapta a selectorului multifuncţional pentru vizualizarea porţiunilor imaginii care nu sunt vizibile pe monitor. Ţineţi apăsat selectorul multifuncţional defilând pe alte părţi ale cadrului. Fereastra de navigare se afişează în timp ce butonul / sau selectorul multifuncţional este apăsat; aria curent vizibilă pe monitor este indicată cu un cadru galben. Dacă aparatul foto detectează efectul de ochi roşii în fotografia selectată, va crea o copie cu corectarea efectului de ochi roşii. Nu se va crea o copie dacă aparatul nu poate detecta efectul de ochi roşii.

Vizualizarea altor arii ale imaginii Crearea copiei

Trim (decupare)
Această opţiune afişează imaginea selectată în mărime mare prezentată în figura de mai jos. Pentru crearea unei copii decupate a imaginii selectate:
Operaţiune Mărire şi micşorare Vizualizarea altor arii ale imaginii Crearea copiei Utilizaţi / Descriere Apăsaţi pentru mărire, pentru micşorare. În timp ce fotografia este mărită, apăsaţi săgeata sus, jos stânga sau dreapta a selectorului multifuncţional pentru vizualizarea porţiunilor imaginii care nu sunt vizibile pe monitor. Salvaţi aria curent vizibilă pe monitor ca un fişier separat şi reveniţi în meniul retuşare sau la redare de mărime mare.

Decupare: Calitatea şi mărimea imaginii Copiile create din fotografii NEF (RAW ) sau NEF (RAW )+JPEG (NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG Fine, NEF (RAW) + JPEG Normal şi NEF (RAW) + JPEG Basic) au o calitate de imagine de JPEG Fine; copiile decupate create din fotografii JPEG (JPEG Fine, JPEG Normal şi JPEG Basic) au aceeaşi calitatea de imagine ca şi originalul. În funcţie de mărimea decupării, copia poate avea o mărime de 2,560 × 1,920, 1,920 × 1,440, 1,280 × 960, 960 × 720, or 640 × 480 pixel.

Prezentarea meniurilor / Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare
www.nikon.ro

91

Monochrome (monocrom)
Alegeţi Black-and-white (alb-negru), Sepia (sepia) şi Cyanotype (cianotip) (monocrom albastru şi alb).

Opţiunea Sepia sau Cyanotype afişează o previzualizare a imaginii selectate; apăsaţi săgeata sus a selectorului multifuncţional pentru accentuarea saturaţiei de culoare, sau apăsaţi-l în jos pentru estomparea saturaţiei. Apăsaţi OK pentru crearea unei copii monocrome şi reveniţi în meniul retuşare sau redare la mărime mare.

Filter Effects (Efecte de filtrare)
Alegeţi dintre următoarele opţiuni. După ajustarea efectelor de filtrare după cum este prezentat mai jos, apăsaţi OK pentru a copia fotografia şi pentru a reveni în meniul retuşare sau în redare la mărime mare.

Descriere Creează un efect de filtru de albastru ceresc, astfel imaginea Sky light devine albastră. Efectul poate fi previzualizat pe monitor după cum este prezentat în figura din dreapta. Warm Creează o copie cu tonuri calde, astfel imaginea capătă efect “călduros”, filter roşcat. Efectul poate fi previzualizat pe monitor. Apăsaţi săgeata sus a selectorului multifuncţional pentru a mări tonul, de Color verde săgeata din dreapta pentru a mări tonul de roşu, săgeata din stânga balance pentru accentuarea tonului albastru sau săgeata în jos pentru mărirea tonului purpuriu. Efectul este afişat pe monitor împreună cu histogramele de culoare roşie, verde şi albastră care indică distribuţia tonurilor în copie ( 52).

Opţiune

Small Picture (Imagine mică)
Creaţi o copie mică despre imaginea selectată. Sunt disponibile următoarele mărimi:
Opţiune Descriere 640 × 480 Potrivit pentru redare la un televizor. 320 × 240 Potrivit pentru afişarea imaginilor pe pagini Web. 160 × 120 Potrivit pentru e-mail.

Opţiunea imagine mică poate fi utilizată în timpul redării la mărime mare după cum este descrisă pe pagina 89. Procedura pentru selectarea fotografiilor după alegerea Small picture din meniul retuşare diferă de cea descrisă la începutul acestei secţiuni: în loc de a selecta o singură fotografie şi după acea selectând mărimea imaginii, utilizatorul selectează mai întâi o mărime de imagine şi apoi selectează una sau mai multe fotografii pentru a le copia la mărimea selectată după cum este descrisă pe pagina următoare.

92 Prezentarea meniurilor / Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare
www.nikon.ro

Selectând Small picture din meniul retuşare se afişează meniul prezentat la pasul 1. Urmăriţi paşii de mai jos pentru a crea copii mici a mai multor imagini..

1
Selectaţi Choose size.

2
Afişarea opţiunilor.

3
Selectaţi mărimea de imagine dorită.

4
Selectaţi şi reveniţi în meniul anterior.

5
Selectaţi Select picture.

6
Afişaţi ecranul deselecţie.

7
Selectaţi fotografiile ( marcate cu icoana 65). Imaginile selectate sunt .

8
Se afişează dialogul de confirmare.

9
Selectaţi Yes. *

10
Copiaţi fotografiile şi reveniţi în meniul retuş.

* Pentru a reveni la pasul 7 fără crearea copiilor, selectaţi No şi apăsaţi OK. Apăsaţi MENU pentru a ieşi din meniul retuşare fără crearea copiilor.

Vizualizarea imaginilor mici Imaginile mici sunt indicate cu o margine de culoare gri în timpul redării la mărime mare. Redarea mărită nu este disponibilă când imaginile mici sunt afişate.

Prezentarea meniurilor / Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare
www.nikon.ro

93

Image Overlay (Suprapunerea imaginii)
Suprapunerea imaginii combină două fotografii RAW existente pentru a crea o singură imagine care este salvată separat de imaginea originală. Noua imagine este salvată la setările curente de calitate şi mărime imaginii; înainte de a crea o imagine suprapusă, setaţi calitatea şi mărimea imaginii ( 30; toate opţiunile sunt disponibile). Pentru crearea unei imagini RAW, alegeţi o calitate de imagine NEF (RAW). Selectaţi Image overlay din meniul retuşare şi 1 selectorului multifuncţional. Se va afişa dialogulapăsaţi săgeata dreaptă a de previzualizare prezentată în figura din dreapta cu Image 1 selectat.

2 Apăsaţi OK. Se va afişa un dialog de selectare a imaginii
Apăsaţi săgeata stângă a selectorului multifuncţional pentru 3 selectarea primeidreaptă sau suprapunere. Pentru vizualizarea fotografiei fotografii în selectate în mărime mare, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul .

Apăsaţi OK pentru alegerea imaginii selectate şi pentru 4 meniul previzualizare. Imaginea selectată va apărea ca a reveni1.în Image

5

Optimizaţi expunerea pentru suprapunere prin apăsarea săgeţiii sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru a selecta amplificarea pentru imagine între 0.1 şi 2.0. Valoarea implicită este 1.0; selectând 0.5 amplificarea se înjumătăţeşte, iar selectând 2.0 dublează amplificarea. Efectele amplificării sunt vizibile în coloana Preview.

săgeata sau stânga a multifuncţional 6 Apăsaţiselectareadin dreapta Repetaţi paşii selectorului selectarea celei pentru Image 2. 2–5 pentru de-a doua fotografie şi pentru ajustarea amplificării.

94 Prezentarea meniurilor / Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare
www.nikon.ro

7

Apăsaţi săgeata din dreapta sau stânga a selectorului multifuncţional pentru selectarea coloanei Preview. Apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului multifuncţional pentru selectarea uneia din opţiuni şi apăsaţi OK.

• Overlay (suprapunere): Afişarea suprapunerii după cum este prezentat în figura din dreapta. Apăsaţi OK pentru a salva noua imagine. Pentru a reveni la pasul 6 selectaţi fotografii noi sau ajustaţi amplificarea, apăsaţi • Save (salvare): Salvaţi suprapunerea fără afişarea previzualizării. După crearea unei suprapuneri, aparatul foto va intra in meniul de redare la mărime mare ( 50) cu noua imagine afişată pe monitor.

Suprapunerea imaginii Doar fotografiile RAW create cu aparatul foto D40 pot fi selectate pentru suprapunere de imagine. Imaginile ascunse sunt de asemenea afişate pe ecranul de selecţie şi nu pot fi selectate pentru suprapunere. Imaginea suprapusă conţine aceeaşi informaţie despre fotografie (inclusiv data înregistrării, expunerea, viteza de obturator, valoarea diafragmei, modul de expunere, compensarea expunerii, distanţa focală şi orientarea imaginii) şi valori pentru balansul de alb şi pentru optimizarea imaginii ca şi fotografia selectată pentru Image 1.

Prezentarea meniurilor / Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare
www.nikon.ro

95

Datetehnice
Accesorii op ionale
Avantajul aparatelor foto digitale SLR este varietatea diversificat de accesorii cu care sunt compatibile. Vezi site-ul nostru web sau cataloagele de produse pentru informa ii actualizate despre accesoriile pentru aparatul foto digital D40.
Bli uri Telecomand ML-L3 Accesorii pentru vizor

Obiective

Acumulatoare

Software Filtre

Adaptoare Conector adaptor AC

Utiliza i doar accesorii Nikon Doar accesoriile electronice Nikon sunt proiectate pentru acest aparat foto digital Nikon, acestea func ionând conform cerin elor de siguran cu privire la acest circuit electric.
UTILIZAREA ACCESORIILOR NEOMOLOGATE NIKON POT D UNA APARATULUI FOTO I POATE DUCE LA ANULAREA GARAN IEI NIKON.

Unghiul imaginii i distan a focal rimea ariei expuse de un aparat foto de 35-mm este de 36 × 24 mm. rimea ariei expuse de aparatul foto D40, este de 23.7 × 15.6, însemnând c unghiul imaginii unui aparat de 35-mm este aproximativ 1,5x al unui aparat foto D40. Distan a focal aproximativ a obiectivelor aparatului foto D40 într-un format de 35-mm poate fi calculat prin înmul irea distan ei focale a obiectivului cu 1,5.

rimea imaginii (format 35-mm ) (36 mm × 24 mm)
Lentil

Diagonala imaginii rimea imaginii (D40) (23.7 mm × 15.6 mm) Unghiul imaginii (35-mm format) Unghiul imaginii (D40)

96

Date tehnice / Accesorii op ionale
www.nikon.ro

Obiective
Focalizarea automată este suportată doar de obiectivele CPU AF-S şi AF-I, care sunt dotate cu motor pentru focalizare automată. Obiectivele CPU IX Nikkor nu pot fi utilizate; alte obiective CPU (inclusive obiectivele AF fără motor pentru focalizare automată) pot fi utilizate în modul de focalizare manuală. Obiectivele CPU pot fi identificate prin contactele CPU ( 45), obiectivele AF-S şi AF-I pot fi identificate după “AF-S” sau “AF-I” la începutul numelui de obiectiv. Următoarele obiective CPU pot fi utilizate cu aparatul foto D40.

Setarea aparatului

Obiectiv/accesorii AF-S, AF-I Nikkor PC-Micro Nikkor 85 mm f/2.8D 2 — 5 AF-S/AF-I teleconvertor4 Alt tip de AF Nikkor (cu excepţia obiectivelor F3AF) — AI-P Nikkor —

Focalizare AF MF (cu telemetru
electronic)
3 5 6 7

Mod Expunere , M Digital Vari 1 Program, P, S, A M —

• AF-I ED: 300 mm f/2.8D IF, 400 mm f/2.8D IF, 500 mm f/4D 1. Expunerea spot măsoară aria de focalizare selectată. IF *, 600 mm f/4D IF * 2. Exponometrul aparatului foto şi sistemele de control ale * Focalizarea automată nu este disponibilă cu teleconvertor bliţului nu funcţionează în mod corespunzător la transferarea TC-17E II/TC-20E II AF-S. şi/sau la înclinarea obiectivelor, respectiv la utilizarea unei 5. Cu valoare de diafragmă efectivă de f/5.6 sau mai mare. diafragme diferite decât diafragma maximă. 6. Dacă AF 80–200 mm f/2.8S, 35–70 mm f/2.8S, model nou 3. Telemetrul electronic nu poate fi utilizat cu shifting sau 28–85 mm f/3.5–4.5S, sau 28–85 mm f/3.5–4.5S se foloseşte înclinare. zoom în timpul focalizării la o distanţă minimă, imaginea de 4. Compatibil cu următoarele obiective: pe ecranul mat în vizor este posibil să nu fie clară când se • AF-S VR Micro ED: 105 mm f/2.8G IF (fără focalizare automată) afişează indicatorul de focalizare. Focalizaţi manual pe baza • AF-S VR ED: 70–200 mm f/2.8G IF, 200 mm f/2G IF, 300 imaginii din vizor. mm f/2.8G IF, 200–400 mm f/4G IF 7. Cu valoare maximă de diafragmă de f/5.6 sau mai mare. • AF-S ED: 80–200 mm f/2.8D IF, 300 mm f/2.8D II IF, 300 mm f/2.8D IF, 300 mm f/4D IF *, 400 mm f/2.8D II IF, 400 mm f/2.8D IF, 500 mm f/4D II IF *, 500 mm f/4D IF *, 600 mm f/4D II IF *, 600 mm f/4D IF *

Obiective tip G sau D Obiectivele CPU tip G şi D AF-S şi AF-I ( 45) sunt recomandate pentru aparatul foto D40. Obiectivele tip G şi D suportă expunere matricială coloră 3D II ( 45). Reducerea vibraţiilor este disponibilă doar la obiectivele VR tip G şi D. Obiective Non-CPU Obiectivele non-CPU din lista de mai jos pot fi utilizate, doar atunci când aparatul foto este în modul M. Selectând un alt mod se dezactivează butonul de declanşare. Valoarea diafragmei trebuie ajustată manual cu ajutorul inelului de diafragmă al obiectivului şi sistemul de focalizare automată, expunerea, afişajul electronic analogic al expunerii şi controlul bliţului TTL nu pot fi utilizate. Cu excepţia cazului în care acest lucru nu este afişat altfel, telemetrul electronic poate fi utilizat cu obiective care au o valoare de diafragmă maximă de f/5.6 sau mai mare.
• AI-modificat, AI-, AI-S, sau Seria E Nikkor • Medical Nikkor 120 mm f/4 (poate fi utilizat doar la viteze de obturator mai mici de 1/125 s) • Reflex Nikkor (telemetrul electronic nu poate fu utilizat) • PC Nikkor (telemetrul electronic nu poate fu utilizat cu shifting-ul sau înclinarea obiectivului) • AI-tip teleconvertor * • Accesoriu pentru focalizare tip PB-6 (ataşaţi-l în poziţie verticală; după ataşare poate fi folosit în poziţie orizontală) * • Inele de extensie automate (PK 11A, 12, 13; PN-11) * * Telemetrul electronic poate fi utilizat dacă valoarea efectivă a diafragmei este de f/5.6 sau mai mare.

Date tehnice / Accesorii opţionale
www.nikon.ro

97

Obiective Non-CPU şi accesorii incompatibile Următoarele obiective non-CPU şi accesorii NU pot fi utilizate:
• Teleconvertor TC-16A AF • Obiective Non-AI • Obiective care necesită unitatea de focalizare AU-1 (400 mm f/4.5, 600 mm f/5.6, 800 mm f/8, 1200 mm f/11) • Obiective ochi-de-peşte (6 mm f/5.6, 8 mm f/8, OP 10 mm f/5.6) • 21 mm f/4 (model mai vechi) • Inele K2 • ED 180–600 mm f/8 (număr de serie 174041–174180) • ED 360–1200 mm f/11 (număr de serie 174031–174127) • 200-600 mm f/9,5 (număr de serie: 280001-300490) • Obiective pentru F3AF (80 mm f/2.8, 200 mm f/3.5, Teleconvertor TC-16 ) • PC 28 mm f/4 (număr de serie 180900 sau mai veche) • PC 35 mm f/2.8 (număr de serie 851001–906200) • PC 35 mm f/3.5 (model mai vechi) • 1000 mm f/6.3 Reflex (model mai vechi) • 1000 mm f/11 Reflex (număr de serie 142361–143000) • 2000 mm f/11 Reflex (număr de serie 200111–200310)

Asistare AF /Reducerea efectului “ochi roşii” Asistarea AF nu este disponibilă cu următoarele obiective:
• AF-S VR ED 70–200mm f/2.8G • AF-S VR 300 mm f/2.8G • AF-S ED 80–200mm f/2.8D • AF-S VR ED 200–400mm f/4G • AF-S VR 200mm f/2G

La distanţe mai mici de 1 m, următoarele obiecte pot bloca asistarea AF şi pot interfera cu focalizarea automată în lumină slabă:
• AF-S VR ED 24–120mm f/3.5–5.6G • AF-S DX IF ED 17–55mm f/2.8G • AF-S ED 17–35mm f/2.8D • AF-S ED 28–70mm f/2.8D

Obiectivele care acoperă vizibilitatea subiectului de la asistare AF pot interfera cu reducerea de efect “ochi roşii”. Bliţul încorporat Bliţul încorporat poate fi utilizat cu obiective CPU cu o distanţă focală de 18 – 300 mm. Este posibil ca bliţul să nu poată ilumina întregul subiect la utilizarea următoarelor obiective la distanţe mai mici de:
Obiectiv AF-S DX ED 12–24 mm f/4G AF-S ED 17–35 mm f/2.8G AF-S DX ED 17–55 mm f/2.8G AF ED 18–35 mm f/3.5–4.5D AF-S DX ED 18–70 mm f/3.5–4.5G AF 20–35 mm f/2.8D AF-S VR ED 24–120 mm f/3.5–5.6G AF-S ED 28–70 mm f/2.8D AF-S VR ED 200–400 mm f/4G Poziţie Zoom 20 mm 24 mm 24 mm 28 mm 35 mm 28 mm 35 mm 45–55 mm 24 mm 28–35 mm 18 mm 24–70 mm 24 mm 28 mm 35 mm 24 mm 28–120 mm 35 mm 50–70 mm 250 mm 300–400 mm Distanţa minimă 3,0 m 1.0 m 2.0 m 1.0 m 0.6 m 1.5 m 1.0 m 0.6 m 1,0 m 0.6 m 1,0 m 0.6 m 2.5 m 1.0 m 0.6 m 1,0 m 0.6 m 1,5 m 0.6 m 2,5 m 2.0 m

98 Date tehnice / Accesorii opţionale
www.nikon.ro

Bliţuri opţionale
Conectorul pentru bliţ extern permite bliţurilor din seria SB, inclusiv the SB-400, 800, 600, 80DX, 28DX, 28, 27, 23, 22S, şi 29S să fie montate direct pe aparatul foto fără utilizarea unui cablu de sincronizare. Conectorul este echipat cu un buton de siguranţă care poate fi utilizat pentru bliţuri cu butoane de siguranţă, cum ar fi SB-800 şi SB-600. Înainte de a conecta un bliţ opţional, îndepărtaţi capacul conectorului pentru bliţ extern. Bliţul încorporat nu se va declanşa când utilizaţi un bliţ opţional extern. Dacă aparatul foto D40 este utilizat cu bliţuri compatibile cum ar fi bliţul opţional SB-400, SB-800 şi SB-600 sau bliţul fără cablu cu telecomandă SB-R200, atunci aparatul foto suportă Nikon Creative Lighting System (CLS), inclusiv controlul de bliţ i-TTL şi transmiterea informaţiilor despre bliţ şi temperatură de culoare. Vezi manualul bliţului pentru mai multe detalii. Bliţuri SB-400, SB-800 şi SB-600 Aceste bliţuri de înaltă performanţă sunt dotate cu un număr ghid (Guide Numbers) de 30 (pot fi utilizate cu obiective de 18 mm), respectiv 53 (poziţia capului zoom 35-mm) şi 42 (poziţia capului zoom 35-mm) (m, ISO 200, 20 °C; la ISO 100 numărul de ghid valabil este de 21, 38 şi 30). Capul bliţului poate fi învârtit cu 90 ° peste linia orizontală pentru fotografiere cu lumina bliţului reflectată sau pentru fotografiere apropiată. Bliţul SB-800 şi SB-600 poate fi învârtit cu 180 ° spre stânga şi cu 90 ° la dreapta, cu SB-600 poate fi învârtit cu 7 ° sub linia orizontală. Bliţurile SB-800 şi SB-600 suportă funcţia de zoom automatic cu motor (24–105 mm, respectiv 24–85 mm) permite ca unghiul de iluminare să fie ajustat în concordanţă cu distanţa focală a obiectivului. Panoul larg încorporat poate fi utilizat pentru a obţine un unghi de 14 mm (bliţul SB-800 este de asemenea compatibil cu unghiul de 17 mm). Modificarea setărilor realizate în întuneric este asistată de o iluminare de fundal. Bliţ fără cablu SB-R200 Acest bliţ de înaltă performanţă are un număr ghid (Guide Numbers -GN) de 14/49 (m/ft, ISO 200, 20 °C/68 °F; GN la ISO 100 este de 10/32). Deşi acest bliţ nu poate fi montat pe aparatul foto, totuşi poate fi controlat de un bliţ opţional SB-800 sau de un bliţ fără cablu SU-800. Bliţul SB-R200 poate fi ţinut în mână, plasată pe un suport AS-20, sau poate fi montat pe obiectivul aparatului foto utilizând dispozitivul de conectare SX-1 pentru fotogarfiere apropiată i-TTL. Telecomandă bliţ fără cablu SU-800 Telecomanda SU-800 poate fi utilizată pentru controlarea bliţului SB-800, 600 sau R200. Unitatea SU-800 nu este echipată cu bliţ.

Guide Number (Număr ghid) Pentru calcularea razei de acţiune a bliţului la o sensibilitate ISO maximă, împărţiţi numărul ghid cu valoarea diafragmei. De exemplu, bliţul încorporat SB-400 are un număr ghid de 30 m (ISO 200); raza de acţiune a bliţului este la o valoare de diafragmă de 30÷5.6 sau aproximativ 5,3 metri. La dublarea sensibilităţii ISO înmulţiţi numărul de ghid cu rădăcina pătrată a numărului 2 (valoarea este approximativ 1,4).

Date tehnice / Accesorii opţionale
www.nikon.ro

99

Următoarele funcţii sunt disponibile cu bliţuri compatibile CLS:
Bliţ Mod bliţ/funcţie SB-400 SB-800 SB-600 √3 √3 √6 — √6 — √ — √ √ √ — √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Iluminare avanasată fără cablu Comandă Telecomandă SB-800 SU-800 1 SB-800 SB-600 SB-R200 √5 √5 √5 √5 √5 √7 √8 √8 — — √7 — √7 — —
— — — — —

i-TTL 2 √ 3, 4 AA Diafragmă automată 2 — A Non-TTL auto — GN Cu prioritate manuală — M Manual √4 RPT Bliţ repetat — REAR Sincronizare perdea posterioară √ Reducere efect ochi roşii √ Comunicare de info a temperaturii de culoare √ Lampă de asistare AF pt. AF arie multiplă2 √ Zoom automat — ISO automat √

1. Opţiunile de mai sus sunt valabile doar dacă utilizaţi SU-800 pentru controlarea altor bliţuri. 2. Necesită obiectiv CPU. 3. i-TTL standard pentru aparat foto digital este utilizat la expunerea spot sau când este selectat cu bliţ. În caz contrar se utilizează i-TTL Balanced Fill-Flash. 4. Poate fi selectată în Custom Settings ( 78)

— — — — — — √ — — — — — — — — — — — — 5. i-TTL lumină de umplere balansată pentru aparat foto digital SLR. 6. Utilizaţi controale pentru bliţuri pentru selectarea modului de bliţ. Non-TTL auto este selectat automat când utilizaţi un obiectiv non-CPU. 7. Diafragmă automată este selectată automat dacă utilizaţi obiectiv CPU. Non-TTL auto este selectat automat când utilizaţi un obiectiv non-CPU. 8. Utilizaţi controale pentru bliţuri pentru selectarea modului de bliţ.

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √
— —

√ √ √

√ √ √


Următoarele bliţuri pot fi utilizate în modul non-TTL auto sau modul manual. Dacă bliţurile sunt setate în modul TTL, butonul de declanşare al aparatului foto se va bloca şi nu pot fi realizate fotografii.
Bliţ Mod bliţ A Non-TTL auto M Manual RPT Bliţ repetat REAR Sincr. perd.post.4 SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24 √ √ √ √ SB-50DX 1, SB-23, SB-29 2 SB-21B 2, SB-29s 2 — √ — √ SB-30, SB-27 3, SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15 √ √ — √

1. În modurile P, S, A şi M, închideţi bliţul încorporat şi utilizaţi un bliţ 3. Montat pe D80, modul bliţului este automat setat la TTL şi declanşarea opţional. este dezactivată. Setaţi bliţul în modul A (non-TTL auto). 2. Focalizarea automată este disponibilă doar cu obiective AF-S 4. Disponibil când modul de bliţ este selectat cu ajutorul. VR ED 105mm f/2,8G IF Micro Nikkor. aparatului foto.

Utilizaţi doar accesorii pentru bliţ marca Nikon Folosiţi doar bliţuri Nikon. Voltajele negative sau voltajele de peste 250 V pot preveni atât funcţionării normale, cât şi pot de asemenea dăuna circuitului electric de sincronizare al aparatului foto sau al bliţului. Înainte de a utiliza un bliţ Nikon, care nu apare în lista din această secţiune, contactaţi un reprezentant autorizat Nikon pentru mai multe detalii. Adaptorul pentru bliţ extern AS-15 Când adaptorul pentru bliţ extern AS-15 (disponibil separat) este montat pe conectorul pentru bliţ extern, accesoriile pentru bliţ pot fi conectate cu ajutorul unui cablu de sincronizare.

100 Date tehnice / Accesorii opţionale
www.nikon.ro

Pentru instrucţiuni detaliate vezi manualul de utilizare al bliţului. Dacă bliţul suportă sistemul de iluminare creativă, citiţi capitolul despre aparatele foto digitale cu reflexe compatibile cu CLS. Aparatul foto D40 nu aparţine categoriei “SLR digital” în manualul bliţurilor SB-80DX, SB-28DX şi SB-50DX. Dacă în modul Digital Vari-Program la aparatul foto este ataşat un bliţ opţional, bliţul se va declanşa fiecare dată când realizaţi o fotografie. Următoarele moduri de bliţ sunt disponibile: • În modurile : lumină de umplere şi reducerea efectului de ochi roşii. Lumina de umplere este automat selectată dacă modul bliţului este dezactivat sau este setat la automat, când utilizaţi un bliţ suplimentar. Modul automat de reducere a efectului de ochi roşii devine reducerea efectului de ochi roşii. • Modul : Sincronizarea lentă automată devine sincronizare lentă, sincronizarea lentă automată cu reducerea efectului de ochi roşii devine sincronizare lentă cu reducerea efectului de ochi roşii, şi în locul bliţului oprit se activează sincronizarea lentă. Bliţul opţional nu se va declanşa dacă aparatul foto este în modul . Dacă AUTO este selectată pentru sensibilitatea ISO în modurile sau , respectiv dacă On este selectată pentru Custom Setting (setare personalizată) 10 (ISO auto) în modurile P, S, A sau M, sensibilitatea ISO va fi ajustată pentru puterea optimală a bliţului când la aparatul foto este montat un bliţ opţional SB-400, SB-800 sau SB-600. Subiectele apropiate pot fi subexponate în fotografiile realizate cu blitz la o viteză de obturator mai mică, în lumină de zi sau în faţa unui fundal foarte luminat. Alegeţi un mod de bliţ diferit de sincronizarea lentă sau alegeţi o valoare mai mare de diafragmă. Obturatorul va sincroniza cu un bliţ extern la viteze de 1/500 secunde sau mai mici. Controlul de bliţ i-TTL poate fi utilizat la sensibilităţi ISO cuprinse între 200 şi 1600. Valorile mai mari nu pot produce rezultatele dorite la anumite distanţe sau valori de diafragme. Dacă indicatorul de pregătire al bliţului clipeşte aproximativ 3 secunde după realizarea fotografiei, bliţul s-a declanşat la puterea maximă şi este posibil ca fotografia să fie subexpusă. Bliţurile SB-800 şi SB-600 asigură de asemenea reducerea efectului de ochi roşii. La alte bliţuri, iluminatorul de asistare AF este utilizată pentru asistare de iluminare AF şi reducere a efectului de ochi roşii. În următoarele moduri, valoarea maximă de diafragmă (numărul f/- mai mic) selectată de aparatul este limitată în funcţie de sensibilitatea ISO: Valoarea maximă a diafragmei la sensibilitatea ISO de: 200 400 800 1600 P, , , 4 4.8 5.6 6.7 8 9.5 11 13 La orice mărire cu un pas a sensibilităţii (de exemplu de la 200 la 400), valoarea diafragmei este scăzută cu o jumătate de pas. Dacă valoarea maximă a diafragmei obiectivului este mai mică decât cele prezentate mai sus, atunci valoarea maximă a diafragmei va fi valoarea maximă a diafragmei obiectivului. Mod , ,, Dacă pentru fotografiere cu bliţ extern utilizaţi cabluri de sincronizare SC 17, 28 sau 29, este posibil ca expunerea corectă să nu fie obţinută în modul i-TTL. Vă recomandăm să alegeţi expunerea spot cu selectarea controlului de bliţ standard i-TTL. Realizaţi o fotografie de probă şi verificaţi rezultatele pe monitor În modul i-TTL, utilizaţi panoul sau difuzorul disponibil cu bliţul. Nu utilizaţi alte panouri cum ar fi panouri difuzor, deoarece acesta cauzează expunere incorectă. Zoom-ul automat cu motor este disponibil doar cu bliţurile SB-800 şi SB-600.

Observaţii despre bliţuri opţionale

Date tehnice / Accesorii opţionale 101
www.nikon.ro

Alte accesorii
• Ajustarea dioptriei a lentilelor vizorului: lentilele sunt disponibile cu valori cuprinse între –5, –4, –3, –2, 0, +0.5, +1, +2, şi +3 m–1. Utilizaţi lentile cu dioptrie doar atunci când focalizarea dorită nu poate fi obţinută cu controlul ajustării dioptriei încorporate (–1,7 la +0,5 m–1). Înainte de cumpărare verificaţi lentilele cu dioptrie pentru a vă asigura că focalizarea dorită se va poate obţine. • DG-2 amplificator: Măreşte scena afişată în mijlocul vizorului pentru fotografiere de apropiere, copiere, obiective telefoto şi alte funcţii care necesită înaltă precizie. Se utilizează cu un adaptor pentru vizor (disponibil separat). • Adaptor pentru vizor: Montaţi amplificatorul DG-2 la aparatul foto D40. • DR-6 accesoriu dreptunghiulară: Accesoriul DR-6 se ataşează într-o poziţie dreptunghiulară la accesoriul vizorului, astfel imaginea din vizor este vizionată din sus când aparatul foto este în orientaţie portret. • Filtrele Nikon pot fi împărţite în trei tipuri: înşurubabil, montabil prin glisare, şi montabil în partea posterioară. Utilizaţi doar filtre Nikon; alte filtre pot interfera cu autofocalizarea sau cu măsurarea electronică a distanţei. • D40 nu poate fi utilizat cu filtre lineare de polarizare. Utilizaţi în schimb filtru circular de polarizare C-PL. • Filtrele NC şi L37C sunt recomandate pentru protejarea obiectivului. • Când utilizaţi un filtru R60, setaţi compensarea expunerii la +1. • Pentru a previne efectul de moiré, utilizarea filtrului nu este recomandat atunci când subiectul este într-o lumină puternică, sau când o sursă de lumină puternică este în cadru. • Expunerea preponderent centrală este recomandat cu filtre cu factori de expunere peste 1 × (Y48, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND4S, ND8, ND8S, A2, A12, B2, B8, B12).

Accesorii pentru vizor

Filtre

Carduri de memorie aprobate
Următoarele carduri SD au fost testate şi aprobate pentru aparatul foto D40. Toate cardurile de memorie de

mărci şi capacităţi desemnate pot fi utilizate, indiferent de viteza lor.
SanDisk 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB*, 4 GB*† Toshiba 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB * Panasonic 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB *, 4GB*† Lexar 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1GB, 2GB* † Compatibilitate SDHC. Dacă cardul va fi utilizat * Dacă cardul va fi utilizat cu un cititor de card sau cu un alt dispozitiv, cu un cititor de card sau cu un alt dispozitiv, verificaţi dacă dispozitivul suportă carduri de 2 GB şi 4 GB. verificaţi dacă dispozitivul suportă SDHC.

Nu se garantează funcţionarea corectă a aparatului cu alte tipuri de carduri de memorie. Pentru mai multe detalii despre cardurile prezentate mai sus, contactaţi producătorul.

Carduri de memorie • Formataţi cardurile de memorie în aparatul foto înainte de prima utilizare. • Opriţi aparatul foto înainte de a introduce sau îndepărta cardurile de memorie. În timpul formatării sau înregistrării, ştergeri sau transferării pe un PC a fotografiilor nu îndepărtaţi cardul de memorie, nu opriţi aparatul foto şi nu deconectaţi sursa de curent. Nerespectarea acestor indicaţii poate duce la pierderi de date sau poate dăuna aparatului foto sau cardului de memorie. • Nu atingeţi contactele cardului de memorie cu degetele sau cu obiecte metalice. • Nu forţaţi cardul. Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la deteriorarea cardului de memorie. • Nu scăpaţi, îndoiţi şi nu supuneţi cardul de memorie la şocuri fizice puternice. • Nu expuneţi cardurile la căldură, apă, umiditate mare, sau razele directe ale soarelui.

102 Date tehnice / Accesorii opţionale
www.nikon.ro

Accesorii pentru D40 La momentul redactării acestei cărţi, următoarele accesorii erau disponibile pentru D40. Informaţii actualizate sunt disponibile pe paginile web Nikon sau din catalogul nostru cel mai recent apărut.
• Baterie reîncărcabilă EN-EL9 Li-ion: Baterii adiţionale EN-EL9 sunt disponibile la distribuitorul sau reprezentantul local Nikon. • Adaptor EH-5 AC : Pentru alimentarea extensivă a aparatului foto. Este necesară utilizarea unui conector adaptor AC EP-5 (disponibil separat). • Conector adaptor EP-5: Conectaţi unitatea EH-5 la aparatul foto D40.

Surse de alimentare

Capac • Capac protector BF-1A: Capacul BF-1A protejează de praf sau murdărie oglinda, ecranul protector vizorului şi filtrul low-pass când obiectivul nu este la loc. Cabluri video Cablu video EG-D100: Pentru vizualizarea fotografiilor pe televizor sau pentru înregistrarea lor pe casetă video (

• Telecomandă fără cablu ML-L3: Se utilizează pentru declanşarea obturatorului pentru realizarea fotografiilor de autoportret sau pentru a preveni ştergerea imaginii cauzate de vibraţia aparatului foto. Telecomanda ML-L3 se utilizează cu o baterie de 3 V tip CR2025.
1 2 3 4 5

62).

Telecomenzi

Software

• Capture NX: Un pachet complet pentru editarea fotografiilor compatibil cu imagini RAW. Utilizaţi versiunea cea mai nouă. • Camera Control Pro: Aparatul foto poate fi controlat de la distanţă de pe un PC şi se poate salva fotografiile direct pe hard disk-ul PC-ului. Utilizaţi versiunea cea mai nouă.

Conectarea conectorului adaptorul EP-5 şi EH-5

1 Deschideţi locaşul bateriei (1) şi capacul conectorului adaptor (2). 2 3 4
Introduceţi conectorul EP-5 în locaşul bateriei după cum se vede în figura din dreapta. Asiguraţi-vă că bornele de conectare “+” şi “–” sunt în poziţia corectă. Introduceţi cablul de alimentare în deschiderea din stânga de la capacul conectorului de alimentare şi închideţi capacul locaşului de baterie Introduceţi cablul de conectare al adaptorului EH-5 în priza AC (3) şi conectaţi conectorul DC EH-5 în priza EP-5 (4). Când aparatul foto este alimentat de adaptorul AC, pe ecran se va afişa nivelul de încărcare al acumulatorului. ( )

Pentru mai multe detalii despre utilizarea adaptorului AC vezi manualul de utilizare EP-5 şi EH-5.

Date tehnice / Accesorii opţionale 103
www.nikon.ro

Întreţinerea aparatului foto
Depozitare
Atunci când aparatul foto nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, montaţi capacul monitorului, îndepărtaţi acumulatorul, şi după repunerea capacului de contacte depozitaţi-l într-un spaţiu uscat. Pentru a preveni coroziunea, depozitaţi aparatul foto într-un spaţiu uscat, bine ventilat. Nu depozitaţi aparatul foto lângă substanţe împotriva moliilor (naftalină) sau în locaţii care: • sunt slab ventilate sau umiditatea depăşeşte 60% • sunt lângă echipamente care produc câmpuri electromagnetice puternice, ca şi televizoare sau radiouri • sunt expuse la temperaturi de peste 50 °C/122 °F (de exemplu, lângă corpuri de încălzire sau într-o maşină închisă într-o zi caldă) sau sub –10 °C (14 °F)

Curăţare
Utilizaţi o suflantă pentru îndepărtarea prafului şi a firelor, după care ştergeţi cu o lavetă uscată fină. După utilizarea aparatului foto la ştrand sau la mare, îndepărtaţi nisipul sau sarea depusă cu o lavetă îmbibată în apă distilată după care uscaţi-l. Important: Praful sau alte materiale străine din interiorul aparatului foto pot provoca defecţiuni neacoperite de garanţie. Aceste elemente sunt din sticlă şi pot fi deteriorate uşor. Îndepărtaţi praful şi firele cu o suflantă. Obiectivul, oglinda şi Dacă curăţaţi cu aerosol, păstraţi cutia în poziţie verticală pentru a preveni scurgerea lichidului. Pentru îndepărtarea amprentelor sau a altor impurităţi, aplicaţi o soluţie de curăţat obiectiv pe o vizorul lavetă şi ştergeţi cu grijă. Corpul aparatului Monitorul Îndepărtaţi praful sau firele cu o suflantă Pentru îndepărtarea amprentelor sau a altor ştergeţi suprafaţa cu o lavetă fină sau cu piele de căprioară. Nu presaţi monitorul,acest lucru poate duce la defecţiune.

Monitorul La spargerea monitorului, fiţi atenţi ca cioburile de sticlă să nu provoace accidente şi preveniţi contactul cristalului lichid cu ochii şi cu gura. Întreţinerea aparatului foto şi a accesoriilor D40 este un dispozitiv de precizie şi necesită întreţinere regulată. Nikon recomandă ca verificarea aparatului să se facă de către distribuitorul autorizat sau de către reprezentanţa service Nikon o dată la fiecare 1-2 ani, şi să se facă service o dată la fiecare 3-5 ani (reţineţi că se percep taxe pentru aceste servicii). Inspecţia frecventă şi service-ul sunt recomandate în mod particular dacă aparatul este utilizat în scopuri profesionale. Toate accesoriile utilizate împreună cu aparatul, ca obiectivul sau bliţuri opţionale, trebuie incluse când se realizează inspecţia sau service-ul aparatului.

104 Date tehnice / Întreţinerea aparatului
www.nikon.ro

Filtrul Low-Pass
Pe senzorul de imagine care realizează fotografia este situat filtrul low-pass pentru a preveni efectul moiré. Cu toate că filtrul previne contactul substanţelor străine cu senzorul de imagine, în unele condiţii praful sau impurităţile de pe filtru pot apărea pe fotografii. Dacă suspectaţi că praful sau impurităţile din interiorul aparatului foto vă afectează fotografiile, puteţi curăţa filtrul după cum urmează. Luaţi în considerare, că filtrul low-pass este extrem de delicat şi se poate deteriora uşor. Nikon recomandă curăţarea aparatului doar de către personal autorizat Nikon. Pentru evitarea nealimentarea neaşteptată a aparatului foto, când oglinda este ridicată,utilizaţi acumulator complet încărcat sau un adaptor AC EH-5 şi conector adaptor EP-5, disponibile separat ( 103).

Îndepărtaţi obiectivul şi foto. 1 Selectaţi Mirror lock-updeschideţi aparatul(această opţiune nu este disponibilă când nivelul din meniul setare acumulatorului este sau mai mic). 2

3 monitor. Pentru a reveni în modul normal fără verificarea filtrului lowpass, închideţi aparatul foto.

Selectaţi On şi apăsaţi OK. Mesajul afişat în dreapta se va afişa pe

4 obturatorului se va deschide, dezvăluind filtrul low-pass.
observaţi obiecte străine pe filtru, continuaţi cu pasul 7.

Apăsaţi butonul de declanşare. Oglinda se va ridica şi perdeaua

Ţineţi aparatul foto astfel, încât lumina cade pe filtrul low-pass, 5 verificaţi dacă pe filtru există praf sau alte impurităţi. Dacă nu şi

6

Îndepărtaţi orice impuritate de pe filtru cu o suflantă. Nu utilizaţi perii, deoarece părul acestora poate deteriora filtrul. Praful care nu poate fi îndepărtat cu o suflantă poate fi îndepărtat doar de către personal autorizat Nikon. În acest caz nu atingeţi sau nu ştergeţi filtrul.

7 închide. Înlocuiţi obiectivul sau capacul de protecţie.

Opriţi aparatul foto. Oglinda va reveni în poziţia iniţială şi perdeaua obturatorului se va

Utilizaţi surse de curent de încredere Perdeaua obturatorului este un component delicat şi poate fi deteriorat uşor. Dacă aparatul foto este oprit în timp ce oglinda este ridicată, perdeaua obturatorului se va închide automat. Reţineţi următoarele indicaţii pentru a preveni deteriorarea perdelei: • Nu opriţi aparatul foto şi nu deconectaţi sau îndepărtaţi sursa de curent în timp ce oglinda este ridicată. • Dacă bateria este descărcată în timp ce oglinda este ridicată, sunetul de beep şi lampa de asistare AF vor avertiza că perdeaua obturatorului se va închide şi oglinda se va lăsa în aproximativ 2 minute. Terminaţi curăţarea şi inspectarea imediat.

Date tehnice / Întreţinerea aparatului 105
www.nikon.ro

Întreţinerea aparatului foto şi a bateriei: Avertizări
Nu scăpaţi aparatul foto Aparatul foto poate se poate defecta dacă este supus unor şocuri puternice sau vibraţii. Păstraţi aparatul foto într-un mediu uscat Aparatul foto nu este rezistent la apă, şi se poate defecta dacă este scufundat în apă sau expus la nivel de umiditate mare. Corodarea mecanismului intern poate cauza deteriorări ireparabile. Evitaţi schimbarea bruscă de temperatură. Acesta se poate întâmpla de exemplu dacă părăsiţi o clădire încălzită pe timp de iarnă, astfel creându-se condens în interiorul aparatului. Pentru a preveni acest efect transportaţi aparatul foto într-un toc adecvat sau într-o plasă de plastic înainte de a-l expune la schimbări bruşte de temperatură. Ţineţi departe aparatul foto de câmpuri magnetice puternice Nu utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto în vecinătatea unor echipamente care generează radiaţii electromagnetice puternice sau câmpuri magnetice. Încărcările electrostatice sau câmpurile magnetice produse de echipamente ca transmiţători radio pot interfera cu monitorul, pot deteriora informaţiile stocate pe cardul de memorie, sau pot afecta circuitele interne ale aparatului foto. Nu orientaţi obiectivul către soare Nu orientaţi obiectivul către soare sau altă sursă puternică de lumină pentru o perioadă mai lungă de timp. Lumina intensă poate cauza deteriorarea senzorului de imagine sau poate produce efectul de şters la fotografii. Blooming Pot apărea dungi verticale albe la fotografiile făcute despre soare sau alte surse luminoase. Acest fenomen, numit şi “blooming,” poate fi prevenit prin reducerea luminii care cade pe senzorul de imagine, sau prin alegerea unei viteze de obturator mai mici şi a unei diafragme mai mici sau prin utilizarea unui filtru ND. Nu atingeţi perdeaua obturatorului Perdeaua obturatorului este foarte subţire şi foarte uşor de deteriorat. În nici într-un caz nu exercitaţi presiune asupra perdelei, nu împingeţi-l cu instrumente de curăţat, şi nu o supuneţi la curenţi puternici proveniţi de la suflantă. Aceste acţiuni pot zgâria, deforma, sau rupe perdeaua. Manipulaţi părţile mobile ale aparatului foto cu atenţie Nu forţaţi capacul locaşului de baterii, a cardului de memorie, sau a conectoarelor. Aceste părţi sunt sensibile şi se defectează uşor. Conectoare de obiective: Ţineţi într-un loc uscat conectoarele obiectivelor. Opriţi aparatul înainte de a îndepărta sau a deconecta sursa de curent Nu deconectaţi aparatul de la sursa de curent sau nu îndepărtaţi bateriile în timp ce acesta este pornit, sau în timp ce imaginile sunt înregistrate sau şterse. Deconectarea forţată a aparatului în aceste circumstanţe poate duce la pierderi de date sau poate deteriora cardul de memorie sau circuitele interne. Pentru a preveni o întrerupere accidentală a curentului, evitaţi transportul aparatului dintr-un loc în altul cu adaptorul AC conectat. Curăţarea • Pentru curăţarea corpului aparatului, utilizaţi o suflantă pentru îndepărtarea prafului sau a impurităţilor, după care ştergeţi cu grijă cu o lavetă moale uscată . După utilizarea aparatului foto la ştrand sau la mare, îndepărtaţi nisipul sau sarea depusă utilizând o lavetă uşor îmbibată în apă după care uscaţi complet aparatul foto. În cazuri rare curentul static produs de o pensulă sau de o lavetă pot cauza iluminarea sau întunecarea ecranului LCD. Acesta nu indică o defecţiune, şi ecranul va reveni în scurt timp la normal. • La curăţarea obiectivului şi a oglinzii, ţineţi cont că aceste elemente pot fi deteriorate uşor. Praful şi firele pot fi îndepărtate uşor cu ajutorul unei suflante. Dacă curăţaţi cu aerosol,

106 Date tehnice / Întreţinerea aparatului

• Vezi “Curăţarea filtrului low-pass” pentru informaţii în legătură cu curăţarea filtrului low-pass ( 105). Depozitare • Pentru a preveni corodarea păstraţi aparatul foto într-un spaţiu uscat, bine ventilat. Dacă nu utilizaţi produsul pentru o perioadă mai lungă de timp, îndepărtaţi bateria pentru a preveni dispersia şi păstraţi aparatul foto într-o plasă de plastic care conţine bile de silicon pentru a îndepărta umezeala. Nu depozitaţi tocul aparatului foto în plasă din plastic deoarece acesta poate deteriora materialul tocului. Reţineţi că bilele de silicon gradat pierd din capacitatea de absorbire a umezelii şi trebuie înlocuite la intervale regulate. • Nu depozitaţi aparatul foto în apropierea soluţiilor împotriva moliilor (naftalină), a echipamentelor care produc câmpuri magnetice puternice, sau în spaţii cu temperaturi extreme, de exemplu lângă un calorifer sau într-o maşină închisă vara. • Pentru a preveni corodarea, scoateţi aparatul foto din locul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi-l şi apăsaţi declanşatorul de câteva ori înainte de a-l depozita din nou. • Depozitaţi acumulatorul într-un spaţiu rece şi uscat. Montaţi capacul de contacte înainte de a depozita acumulatorul. Menţiuni despre monitor • Monitorul poate conţine câţiva pixeli care luminează în continuu sau nu luminează deloc. Aceasta este o proprietate pentru toate monitoarele TFT LCD şi nu indică o defecţiune. Imaginile înregistrate cu aparatul foto nu vor fi afectate. • Imaginile de pe monitor pot fi văzute dificil în lumină puternică. • Nu presaţi monitorul; acest lucru poate duce la defectarea ei. Praful sau impurităţile de pe monitor pot fi îndepărtate cu o suflantă. Petele pot fi îndepărtate prin ştergerea suprafeţei cu o lavetă fină sau cu piele de căprioară. La spargerea monitorului, fiţi atenţi ca cioburile de sticlă să nu provoace accidente şi preveniţi contactul cristalului lichid cu ochii şi cu gura. • Montaţi capacul monitorului în timpul transportării aparatului sau când îl lăsaţi nesupravegheat. Acumulator • Praful de pe contactele acumulatorului poate duce la disfuncţionalităţi. • La pornirea aparatului foto, verificaţi nivelul acumulatorului, afişat pe panoul de control pentru a determina dacă este necesară reîncărcarea sau înlocuirea acestuia. Acumulatorul trebuie reîncărcat sau înlocuit când indicatorul nivelului de acumulator pâlpâie. • În cazul în care realizaţi fotografii importante, să aveţi mereu pregătit un acumulator de rezervă EN-EL3e complet încărcat Depinzând de locaţie, poate fi dificilă achiziţionarea unui acumulator de schimb.

păstraţi cutia în poziţie verticală pentru a preveni scurgerea lichidului. Pentru îndepărtarea amprentelor sau a altor impurităţi, aplicaţi o soluţie de curăţat obiectiv pe o lavetă şi ştergeţi cu grijă.

www.nikon.ro

• În zilele reci, capacitatea acumulatorului tinde să scadă. Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet înainte de a realiza fotografii afară. Păstraţi un acumulator de rezervă într-un loc călduros şi schimbaţi acumulatoarele între ele dacă este necesar. Odată încălzit, un acumulator rece poate recupera ceva din capacitatea lui. • Continuarea încărcării unui acumulator deja încărcat poate duce la diminuarea performanţelor sale. • În cazul în care terminalele acumulatorului devin murdare, ştergeţi-le cu o lavetă uscată,înainte de a-l utiliza. • După îndepărtarea acumulatorului din aparatul foto, montaţi capacul de protecţie. • Acumulatoarele folosite sunt reciclabile. Reciclaţi acumulatoarele folosite conform reglementărilor locale.

Substanţe străine pe filtrul Low-Pass
Nikon îşi ia toate precauţiile pentru a preveni contactul substanţelor străine cu filtrul low-pass în timpul fabricării şi a transportului. D40, oricum, este proiectat pentru a fi folosit cu obiective interschimbabile, şi astfel pot intra substanţe străine în aparat când obiectivul este îndepărtat sau schimbat. Odată aflat în interiorul aparatului foto, această substanţă străină se poate lipi de filtrul low-pass, şi poate apărea pe fotografiile realizate în anumite condiţii. Pentru a preveni pătrunderea substanţelor străine în interiorul aparatului foto, nu schimbaţi obiectivul în spaţii pline de praf. Pentru a proteja aparatul când obiectivul nu este la locul lui, montaţi capacul de protecţie furnizat cu aparatul foto, îndepărtând mai întâi cu atenţie toate impurităţile şi substanţele străine care pot fi depuse pe acesta. În cazul în care sa-u depus substanţe străine pe filtrul low-pass, curăţaţi filtrul urmând instrucţiunile din acest manual sau curăţaţi filtrul la un service autorizat Nikon ( x). Fotografiile afectate de prezenţa substanţelor străine pe filtrul low-pass pot fi 103) sau opţiunile disponibile de curăţire a imaginii a unui retuşate utilizând programul Capture NX (disponibil separat; program de prelucrare de imagini.

Date tehnice / Întreţinerea aparatului 107
www.nikon.ro

Soluţionarea defecţiunilor
Dacă aparatul foto nu mai funcţionează cum trebuie, verificaţi lista de mai jos a celor mai des întâlnite probleme înainte de a consulta distribuitorul sau reprezentanţa Nikon. Pentru mai multe informaţii consultaţi paginile indicate în dreapta. Problema Aparatul foto porneşte greu. Imaginea nu este focalizată în vizor Ecranul se închide fără avertizare. Aparatul nu mai funcţionează Soluţia Ştergeţi din fişiere sau directoare. Ajustaţi focalizarea vizorului sau utilizaţi lentile opţionale de ajustare a dioptriei. Alegeţi un timp mai lung de întârziere pentru monitor. Vezi “Menţiune despre aparatele foto controlate electric”. 20, 65 14, 102 78 — — 80 4, 12 46 71 72 117 24 14

Imaginea în vizor nu răspunde şi Timpul de răspundere şi luminozitatea imaginii se modifică în funcţie de temperatură. este întunecată. Nu se afişează elementul de meniu. Selectaţi Full pentru CSM / setup menu. Nu se poate selecta elementul Rotiţi discul de selectare al modului la o altă setare sau meniului. introduceţi un nou card. Mărimea imaginii nu poate fi schimbată. Opţiunea RAW sau RAW+B este selectată pentru calitate. Fotometria nu poate fi schimbată. Blocarea expunerii automate este activă. Balansul de alb nu poate fi măsurat. Subiectul este prea întunecat sau prea luminos. Imaginea nu poate fi selectată ca referinţă Imaginea nu a fost realizată cu aparatul foto D40. pentru măsurarea balansului de alb. Nu este disponibil viteza de obturator. Aria de focalizare nu poate fi selectată. Bliţul este activ. • Subiectul cel mai apropiat selectat pentru modul arie AF: alegeţi un alt mod. • Apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare pentru activarea exponometrelor.

Utilizaţi butonul AE-L/AF-L pentru fixarea focalizării în Focalizarea nu se fixează când butonul de modul de focalizare automată AF-C sau când declanşare este apăsat pe jumătate. fotografiaţi obiecte în mişcare în modul AF-A.

23, 26

În situaţii extrem de rare, pot apărea caractere neobişnuite pe panoul de control sau în vizor şi aparatul foto se poate opri din funcţiune. În majoritatea cazurilor, acest fenomen este cauzat de o încărcare statică externă puternică. Opriţi aparatul foto, îndepărtaţi şi repuneţi acumulatorul (reţineţi că acumulatorul poate fi cald), şi porniţi-l din nou, sau, dacă utilizaţi un adaptor AC (disponibil separat), deconectaţi şi reconectaţi adaptorul şi porniţi aparatul foto din nou. În cazul în care defecţiunea continuă să persiste, contactaţi distribuitorul sau reprezentantul Nikon. Reţineţi că în cazul deconectării sursei de curent în modul descris mai sus se pot pierde datele neînregistrate încă în memorie la momentul apariţiei problemei. Datele înregistrate deja pe cardul de memorie nu vor fi afectate.

Menţiune despre aparatele foto controlate electric

Buton resetare Capacul conectorului

108 Date tehnice / Soluţionarea problemelor
www.nikon.ro

Soluţia • Este selectată focalizarea manuală: dacă la aparatul foto este montat un obiectiv AF-S sau AF-I alegeţi modul de focalizare automată. În caz contrar focalizaţi manual. Imaginea din vizor nu este focalizată. • Aparatul foto nu poate focaliza utilizând focalizarea automată: utilizaţi focalizare manuală sau fixarea focalizării. Obiectivul nu este AF-S sau AF-I: focalizare manuală. : • Discul de selectare al modului este rotit la , sau selectaţi un alt mod. • Lampa de asistare AF nu iluminează pentru focalizarea automată continuă. Setaţi modul de focalizare automată la Lampa de asistare AF nu AF-S. iluminează. • Alegeţi ON pentru Setarea Personalizată 9 (AF assist). • Lampa s-a oprit automat. Din cauza utilizării continue lampa s-a supraîncălzit; aşteptaţi până când acesta se răceşte. • Cardul de memorie este plin sau nu este introdus. • Bliţul se încarcă. • Aparatul foto nu este focalizat. • Obiectivul CPU cu inel de diafragmă montat fără fixarea diafragmei la cel mai mare număr f/-. Declanşatorul este dezactivat. • Este montat un obiectiv non-CPU: rotiţi discul de selectare al modului la M. • Discul de selectare al modului este pe S după ce viteza de obturator pentru bulb a fost selectat în modul M: alegeţi o altă viteză de obturator. • Schimbaţi bateria din telecomandă. • Alegeţi modul pentru telecomandă. Nu pot fi realizate fotografii • Bliţul se încarcă când butonul de declanşare de pe • Timpul selectat pentru Setarea Personalizată 17 telecomandă este apăsat. (Remote on duration) a expirat: reselectaţi modul de telecomandă. • O lumină puternică influenţează telecomanda. În modul bracketing aparatul foto Fotografierea continuă nu este disponibilă când bliţul realizează doar o singură imagine la este deschis. fiecare apăsare a butonului de declanşare înregistrează greu imaginile Dezactivaţi reducerea de zgomot. Aparatul foto Data înregistrării nu este corectă. Setaţi ceasul aparatului foto. Imaginea finală este mai mare decât aria Acoperirea cadrului în vizor în poziţia orizontală şi verticală este de aproximativ 95 %. afişată în vizor. Pe fotografii apar puncte luminoase • Scădeţi sensibilitatea ISO sau utilizaţi reducere mare de zgomot ISO. • Viteza de obturator este mai mică de 1s: utilizaţi reducere de zgomot. aleatoare (“zgomote”). Pe fotografii apar zone de culoare Porţiunile roşii pot apărea la expunerile lungi. Setaţi roşie. reducerea de zgomot la expunere lungă la On când fotografiaţi la viteze de obturator de “bulb” sau “--”. • Selectaţi modurile P, S, A, sau M şi ajustaţi balansul de alb la sursa de lumină. Culorile nu sunt naturale. • Selectaţi modurile P, S, A, sau M şi ajustaţi setările Optimize image.

Problema

28, 97 26, 28 28, 97 4, 18–19 23 76 —

12, 13, 15 17 23 8, 39 39, 43, 45 41, 43 103 33 17 79 — 32, 34, 36 73 11 — 37, 73 73 44, 73 39, 49 39, 68

Date tehnice / Soluţionarea problemelor
www.nikon.ro

109

Problema Pe imagini apar porţiuni clipitoare. Pe imagini apar datele fotografierii. În timpul redării apare un grafic. Imaginile RAW nu sunt redate. • Unele fotografii nu sunt afişate în timpul redării. • Se afişează un mesaj: nu există

Soluţia Pentru afişarea datelor despre fotografii apăsaţi săgeata sus sau jos a selectorului, sau rotiţi discul de subcomandă. Fotografia a fost realizată la calitatea imaginii de NEF + JPEG. Selectaţi All pentru Playback folder. Reţineţi că la realizarea următoarei fotografii se selectează automat opţiunea Current. • Selectaţi On pentru Rotate tall. • Fotografia a fost realizată cu Off selectat pentru Auto image rotation. • Orientarea aparatului foto a fost schimbat în timp ce butonul de declanşare a fost apăsat în modul continuu. • Aparatul foto a fost ţinut în sus sau în jos în timpul fotografierii. 51 30 66 66 88 88 88 54 13, 15 55, 57

Fotografiile “Tall” (tip portret) sunt afişate în orientare “wide” (tip vedere).

Fotografia nu poate fi ştearsă. Fotografia este protejată: dezactivaţi protecţia. Ordinea de tipărire nu poate fi schimbată. Cardul de memorie este plin sau blocat. Fotografia nu poate fi selectată pentru Fotografia este în format RAW (NEF). Transferaţi imaginea tipărire pe un PC şi utilizaţi software-ul furnizat sau Capture NX Fotografiile nu pot fi tipărite prin Setaţi USB la PTP conexiune directă USB. Fotografia nu se afişează pe televizor. Alegeţi modul video adecvat. Fotografiile nu pot fi copiate pe PC. Alegeţi opţiunea USB corectă. Nu poate fi utilizat Camera Control Pro. Setaţi opţiunea USB la PTP.

58, 84 62, 83 55 55, 56

110 Date tehnice / Soluţionarea problemelor
www.nikon.ro

Mesaje şi indicatoare de eroare ale aparatului foto În acest capitol sunt enumerate indicatoarele şi mesajele de eroare care apar în vizor, pe panoul de control şi pe monitor dacă apar probleme în funcţionarea aparatului foto.
Mesaj Fixaţi inelul la diafragma minimă (cel mai mare număr f/-). Vizor Soluţia

Fixaţi inelul la diafragma minimă (cel mai mare număr f/-). 8, 39 (pâlpâie) / 8 Nu aţi montat un obiectiv. (pâlpâie) • Nu aţi montat un obiectiv: montaţi obiectivul. 39, • Aţi montat un obiectiv Non-CPU: selectaţi modul M. 43, 45 (pâlpâie) Închideţi aparatul foto, îndepărtaţi şi reintroduceţi Eroare de iniţializare. Închideţi şi — apoi deschideţi din nou aparatul foto. (pâlpâie) acumulatorul, apoi deschideţi aparatul foto din nou. Acumulatorul nu poate fi utilizat. 7, 9– Introduceţi un acumulator EN-EL9. Alegeţi un acumulator destinat 10 pentru acest aparat foto. Nivelul de încărcare al Terminaţi curăţarea filtrului low-pass şi închideţi imediat acumulatorului este scăzut. 105 Închideţi aparatul foto. (pâlpâie) aparatul foto. Butonul de declanşare dezactivat. 9–10, Închideţi aparatul foto şi reîncărcaţi acumulatorul sau (pâlpâie) introduceţi un acumulator nou. Reîncărcaţi acumulatorul. 15 Ceasul aparatului foto nu este setat. (pâlpâie) Setaţi ceasul aparatului foto. NO MEMORY CARD. Introduceţi cardul de memorie. Cardul de memorie este blocat. Îndepărtaţi de pe cardul de memorie protecţia de scriere. Îndepărtaţi protecţia de scriere. • Utilizaţi un card compatibil. • Dacă cardul este deteriorat. Apelaţi la un reprezentant Cardul de memorie nu poate Nikon. fi utilizat. (pâlpâie) • Ştergeţi fişierele sau introduceţi un card de memorie. 11 12–13 13 102 x 12–13, 20, 65 13, 81 29–30 20, 65 12 37 39–44 39–44 102 37 39–44 39–44

Cardul nu este formatat Cardul este plin.

(pâlpâie) (pâlpâie)

Subiectul este prea luminos.

Subiectul este prea întunecat.

Formataţi cardul de memorie. • Reduceţi calitatea şi mărimea imaginii. • Ştergeţi fotografii. • Introduceţi un nou card de memorie. • Alegeţi sensibilitate ISO mai scăzută. • Măriţi viteza de obturator. • Alegeţi o diafragmă mai mică (număr f/- mai mare). • Utilizaţi un filtru opţional Neutral Density (ND). • Alegeţi o sensibilitate ISO mai mare. • Scădeţi viteza de obturator. • Alegeţi o diafragmă mai mare (număr f/- mai mic).

Date tehnice / Soluţionarea problemelor
www.nikon.ro

111

Mesaj —

Soluţia Bliţul s-a declanşat la puterea maximă. Afişaţi imaginea; dacă 20, 45, (pâlpâie) aceasta este subexpusă, modificaţi setările şi încercaţi din 48, 50, nou. 76, 78 • Bliţul incorporate este închis: deschideţi bliţul încorporat. 34 99 • Bliţul încorporat SB-400 este setat în poziţia reflexie. • SB-400 nu poate să ilumineze subiectul la distanţa focală curentă. Măriţi distanţa subiectului / 99 (acest mesaj nu este afişat în cazul utilizării altor bliţuri opţionale).

Vizor

Bliţ în mod TTL. Alegeţi o altă setare sau utilizaţi un obiectiv CPU În modul S nu există setare BULB. Balansul de alb nu poate fi măsurat. Încercaţi din nou. Directorul nu conţine . fotografii Fişierul nu conţine date despre fotografii Verificaţi imprimanta.

(pâlpâie) (pâlpâie) (pâlpâie)

Schimbaţi modul de control al bliţului.

100

Schimbaţi viteza de obturator sau selectaţi modul M.

39–44

Aparatul foto nu poate măsura balansul de alb. (pâlpâie) Ajustaţi setările expunerii şi încercaţi din nou. — — • Introduceţi un nou card de memorie. • Ajustaţi setarea Playback Folder la All. Ştergeţi fişierul sau formataţi din nou cardul de memorie. Schimbaţi cartuşul. Dacă problema cu privire la cerneala rămasă în imprimantă persistă, verificaţi starea acesteia.

47, 70 12 66 13, 20, 65 60

Apăsaţi din nou butonul de declanşare. Dacă eroarea x, Eroare. Apăsaţi din nou butonul persistă, consultaţi cu un reprezentativ autorizat Nikon. 16–17 (pâlpâie) de declanşare. Eroare de initializare. apelaţi la un reprezentant autorizat (pâlpâie) Nikon. Apelaţi la un reprezentant autorizat Nikon. x

Ajutor Pe ecran şi în vizor pâlpâie , care indică că descrierea problemei curente poate fi vizualizată prin apăsarea butonului .

112 Date tehnice / Soluţionarea problemelor
www.nikon.ro

Anexă
Anexa acoperă următoarele subiecte: • Setări disponibile şi implicite................................................................................................. • Discul de comandă.................................................................................................................. • Capacitatea cardului de memorie şi calitatea/mărimea imaginii........................................ • Program de expunere (Modul P)........................................................................................... • Controlul bliţului ..................................................................................................................... • Viteze de obturator disponibile la bliţul încorporat ............................................................ • Diafragma, sensibilitatea şi raza de acţiune a bliţul............................................................. • Standarde suportate............................................................................................................... • Balansul de alb şi temperatura culorii ..................................................................................

113 115 116 116 117 117 117 117 118

Setări disponibile şi implicite
Următorul tabel prezintă setările care pot fi ajustate în fiecare mod.
Optimizarea imaginii Calitatea imaginii 1 Mărimea imaginii 1 Balansul de alb 1 Sensibilitate ISO 1 Reducere de zgomot 1: Semnal sonor 2: Modul focalizare 1 3: Mod arie AF1 4: Modul fotografiere 1 5: Fotometrie 1 6: Lipsă card de memorie? 7: Vizualizarea imaginii 8: Puterea bliţului 9: Asistare AF 10: ISO automat 11: Buton /Fn 12: AE-L/AF-L 13: Fixare AE 14: Bliţ încorporat 15:Temporizatorul opririi automate 16: Declanşator automat 17: Durata telecomenzii Mod bliţ 1 Fixarea exponometrului automat1 Compensarea expunerii1 Program flexibil1 1. Resetare prin două butoane ( 38). 2. Resetare prin Setarea Personalizată R (Reset). √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √3 √ P S √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √4 √3 √4 √3 √3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3. Resetare prin rotirea discului de selectare al modului la noua setare. 4. Disponibil doar cu bliţ opţional. A √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ M √ √ √

√ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √

Date tehnice / Anexă
www.nikon.ro

113

Următoarele valori implicite sunt resetate prin Setarea Personalizată R (Reset):
P S A 1: Semnal sonor On 2: Mod focalizare AF-A 3: Modul aria AF Subiectul cel mai apropiat Dinamic Simplu Subiectul cel mai apropiat 4: Mod fotografiere Un singur cadru 5: Expunere Expunere matricială 6: Lipsă card de memorie? Buton de declanşare blocat 7: Vizualizarea imaginii Pornit 8: Puterea bliţului — 0.0 9: Asistare AF Pornit — Pornit — Pornit 10: ISO automat — Oprit1 11: Buton / Fn Declanşator automat 12: AE-L/AF-L Fixare AE/AF 13: Fixare AE Oprit 14: Bliţ încorporat — TTL 15: Temporizatorul opririi automate Normal 16: Declanşator automat 10 s 17: Durata telecomenzii 1 min. 1. Sensibilitatea maximă setată la 800, viteza de obturator minimă setată la 1/30. M

Valorile implicite ale celorlalte setări sunt indicate în tabelul de mai jos.
P Director de redare Redare secvenţială: Interval între cadre Rotirea imaginii în poziţia verticală Optimizarea imaginii Calitatea imaginii Mărimea imaginii Balansul de alb Sensibilitatea ISO Reducerea zgomotului CSM/meniul setare Formatul afişării informaţiilor Info despre fotografiere automată Timpul în lume Luminozitatea ecranului LCD Mod video Limba Comentarii despre imagine USB Directoare Ordinea fişierelor Rotirea automată a imaginii Aria de focalizare Fixare focalizare Program flexibil Fixare AE Compensarea expunerii Mod bliţ Auto * Auto slow sync (sincronizare lentă automată) Curent 2s Pornit — JPEG normal Mare Automat 200 Oprit Simplu Grafic Oprit 2006.01.01.00:00:00 (formatul şi zona de timp variază de locaţie) 0 Variază de locaţie Variază de locaţie — Stocare tampon NCD40 Oprit Pornit — Central — Oprit — Oprit — Oprit — 0.0 — Auto — Auto — Auto Lent * Lumină de umplere AUTO Normal S A M

114 Date tehnice / Anexă
www.nikon.ro

Discul de comandă Discul de comandă poate fi utilizat separate sau împreună cu celelalte controale pentru ajustarea următoarelor setări. Modificările setărilor afectate sunt vizibile în vizor şi pe afişajul informaţiilor despre fotografiere.
Expunere Alegeţi o combinaţie de diafragmă şi viteză de obturator (program flexibil, mod P;. 40). Alegeţi o viteză de obturator (modurile S şi M;, 41, 43). Setaţi diafragma (modul A;. Setaţi diafragma (modul M;. + Setaţi compensarea expunerii (modurile P, S şi A ( 47). Setările bliţului + Alegeţi un mod de bliţ ( M) ( 34–36). , , , , , P, S, A, şi 42). 43).

+

Setaţi compensarea bliţului (modurile P, S, A, şi M; 48). 77)

Butonul Fn (disponibil când următoarele opţiuni sunt selectate pentru Setarea Personalizată 11; Mod fotografiere

Calitatea/mărimea imaginii + Sensibilitate ISO

Balansul de alb

Date tehnice / Anexă
www.nikon.ro

115

Capacitatea cardului de memorie şi calitatea/mărimea imaginii Următorul tabel prezintă numărul aproximativ al fotografiilor care pot fi stocate pe un card de 512 MB Panasonic Pro HIGH SPEED la diferite calităţi şi mărimi de imagini.
Calitatea imaginii RAW Mărimea imaginii Mărimea fişierului (MB) 1 Nr. imaginilor 1 Capacitatea memoriei tampon 1, 2 — 5.0 MB 65 5 L 2.9MB 137 100 FINE M 1.6MB 235 100 S 0.8MB 503 100 L 1.5MB 260 100 NORMAL M 0.8MB 444 100 S 0.4MB 839 100 L 0.8MB 503 100 BASIC M 0.4MB 755 100 S 0.2MB 1.2k 100 RAW+BASIC —/L 5.8MB3 58 4 1. Valorile sunt aproximative. Mărimea fişierelor diferă de scena înregistrată şi de tipul cardului de memorie.. 2. Numărul maxim al cadrelor care pot fi realizate înaintea terminării fotografierii. Numărul actual al fotografiilor care pot fi realizate înainte ca memoria tampon să se umple pot varia de fotografie şi tipul memoriei tampon. Puteţi realize fotografii suplimentare după ce aţi eliberat un spaţiu pentru stocarea lor. 3. Mărimea fişierului este totalul mărimii compresate a imaginilor NEF (RAW ) şi JPEG..

Exposure Program (Program Expunere) (Modul P) Programul de expunere pentru modul P este prezentat în graficul de mai jos.
F (distanţa focală a obiectivului) ≤ 55 mm 135 mm ≥ F > 55 mm F > 135 mm

Viteza de obturator

Valorile maxime şi minime ale EV variază cu sensibilitatea ISO; graficul de mai sus presupune o sensibilitate ISO echivalentă a ISO 200. La utilizarea măsurării matriciale, valorile peste 16 1/3 EV sunt reduse la 16 1/3 EV.

116 Date tehnice / Anexă
www.nikon.ro

Control bliţ ( 99, 101) Următoarele tipuri de control bliţ sunt suportate când obiectivul CPU este utilizat în combinaţie cu bliţul încorporat sau bliţurile opţionale SB-400, SB-800 sau SB-600. • i-TTL Lumină de umplere balansată pentru SLR digital: Puterea bliţului este ajustată pentru balans natural dintre subiectul principal şi fundal. • Lumină de umplere Standard i-TTL pentru SLR digital: Puterea bliţului este ajustată pentru subiectul principal; luminozitatea fundalului nu este luată în considerare. Recomandată pentru fotografieri la care subiectul principal este accentuat în faţă cu detaliile fundalului, sau când utilizaţi compensarea expunerii, unde subiectul principal se va accentua în detrimentul detaliilor fundalului, sau la utilizarea cablului de sincronizare SC 17, 28 sau 29. Controlul bliţ standard i-TTL este utilizat cu expunere spot sau când este selectat pentru utilizarea cu un blitz opţional. Umplerea de lumină balansată i-TTL pentru SLR digital este utilizat în toate celelalte cazuri. Viteze de obturator disponibile cu bliţul încorporat Următoarele viteze de obturator sunt disponibile la utilizarea bliţului încorporat.
Mod ,, , P, A Viteză de obturator 1/500–1/60 s 1/500–1/125 s Mod S, M Viteză de obturator 1/500–1 s 1/500–30 s

Diafragma, sensibilitatea şi raza de acţiune a bliţului Raza de acţiune a bliţului diferă în funcţie de sensibilitate (echivalenţă ISO ) şi valoarea diafragmei.
200 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 Diafragmă la echivalenţă ISO de 400 800 2.8 4 4 5.6 5.6 8 8 11 11 16 16 22 22 32 32 — 1600 5.6 8 11 16 22 32 — — m 1.0–7.5 0.7–5.4 0.6–3.8 0.6–2.7 0.6–1.9 0.6–1.4 0.6–0.9 0.6–0.7 Raza de acţiune ft. 3 ft. 3 in.–24 ft. 7in. 2 ft. 4 in.–17 ft. 9in. 2 ft.–12 ft. 6in. 2 ft.–8 ft. 10in. 2 ft.–6 ft. 3in. 2 ft.–4 ft. 7in. 2 ft.–2 ft. 11in. 2 ft.–2 ft. 4in.

Standarde suportate • DCF Versiunea 2.0: Design Rule for Camera File Systems (DCF) este un standard utilizat în domeniul fotografierii digitale pentru asigurarea compatibilităţii cu alte tipuri de aparate de foto. • DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) este un standard utilizat în domeniul fotografierii digitale care permite tipărirea fotografiilor într-o ordine de tipărire stocată pe cardul de memorie. • Exif versiunea 2.21: D40 suportă Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) versiunea 2.21, un standard în care informaţiile stocate împreună cu fotografiile sunt utilizate pentru reproducerea optimă a culorilor, când imaginile sunt tipărite cu imprimante compatibile Exif. • PictBridge: Un standard dezvoltat prin cooperarea producătorilor de aparate foto digitale şi imprimante, permiţând ca fotografiile să fie tipărite direct printr-o imprimantă fără ca ele să fie transferate către un PC.

Date tehnice / Anexă
www.nikon.ro

117

Balansul de alb şi temperatura de culoare Mai jos găsiţi valorile aproximative ale temperaturii de culoare pentru fiecare setare a balansului de alb (valorile pot diferii de culoarea de temperatură măsurată de aparat):
+1 +2 +3 Balansul de alb Automat 3,500 K–8,000 K Reglarea fină a valorii selectate de aparatul foto Incandescent 3,000 K 3,300 K 3,200 K 3,100 K 2,900 K 2,800 K 2,700 K Fluorescent* 4,200 K 7,200 K 6,500 K 5,000 K 3,700 K 3,000 K 2,700 K Raze directe solare 5,200 K 5,600 K 5,400 K 5,300 K 5,000 K 4,900 K 4,800 K Bliţ 5,400 K 6,000 K 5,800 K 5,600 K 5,200 K 5,000 K 4,800 K Noros 6,000 K 6,600 K 6,400 K 6,200 K 5,800 K 5,600 K 5,400 K Umbră 8,000 K 9,200 K 8,800 K 8,400 K 7,500 K 7,100 K 6,700 K Presetarea balansului de alb — Nu este disponibil * Scara largă a opţiunii Fluorescent (Neon) reflectă diferitele variaţiile în temperatura culorii printre alte tipuri de surse de lumină tip neon, începând cu luminile de stadion cu temperatură scăzută până la corpurile de iluminat cu vapori de mercur cu temperatură sporită. Nu este –3 –2 Reglare fină –1

118 Date tehnice / Anexă
www.nikon.ro

Specificaţii tehnice
Model Nr. pixeli CCD Mărimea imaginii (pixeli) Montura obiectivului Obiective compatibile* Nikkor tip G sau D AF-S, AF-I Alt tip Nikkor G sau D PC-Micro Nikkor 85 mm f/2.8D Alt obiectiv AF Nikkor †/AI-P Nikkor
Obiectiv Non-CPU

Aparat foto reflex digital cu obiectiv schimbabil 6.1 million 23.7 × 15.6 mm; nr. total pixeli: 6.24 million • 3,008 × 2,000 (mare) • 2,256 × 1,496 (Mediu) Montură Nikon F (cu cuplare AF şi terminale AF) • 1,504 × 1,000 (mică)

Toate funcţiile suportate Toate funcţiile suportate cu excepţia focalizării automate Poate fi utilizat doar în modul M; toate funcţiile suportate cu excepţia focalizării automate Toate funcţiile suportate cu excepţia focalizării automate şi expunere matricială coloră 3D II
Poate fi utilizat în modul M, dar exponometrul nu funcţionează; telemetrul electronic poate fi utilizat dacă diafragma maximă este de f/5.6 sau mai mare.

* Obiectivele IX Nikkor nu pot fi utilizate Unghiul de imagine Vizor Ajustarea dioptriei Distanţa oculară Geam mat Acoperirea vizorului Mărire Oglindă reflex Diafragmă Declanşator automat Selectorul câmpului de focalizare

† Cu excepţia obiectivelor F3AF

Echivalentul în format 35-mm este aproximativ 1,5x distanţei focale a obiectivului Distanţă oculară fixă cu penta-Dach. –1.7 – +0.5 m-1 18 mm (–1.0 m-1) Geam mat Mark II transparent tip B BriteView cu cadre de focalizare supraimpuse şi linii grid. Aproximativ 95% al obiectivului (vertical şi orizontal) Aproximativ 0.8× (obiectiv de 50-mm setat la infinit; –1.0 m–1) Cu revenire rapidă Cu revenire rapidă, cu previzualizare a câmpului de profunzime Declanşator controlat electric cu o durată de 2, 5, 10 or 20 secunde Aria de focalizare poate fi selectată din 3 arii de focalizare.

Mecanismul servo al obiectivului • Focalizare automată (AF): Servo AF simplu instant (AF-S); servo AF continuu (AF-C); selectare automată AF- S/AF-C (AF-A); urmărirea de focalizare predictivă este activată automat în funcţie de starea subiectului • Focalizare manuală (M) Memorie Media Sistem de fişiere Compresie Focalizare automată Scară de detecţie Modul aria AF Fixarea focalizării Sensibilitatea ISO (Index de expunere recomandat) Carduri de memorie SD (Secure Digital); aparatul foto suportă SDHC Compatibil cu Design Rule for Camera File System (DCF) 2.0 şi Digital Print Order Format (DPOF) • NEF (RAW): comprimat 12-biţi • JPEG: compatibil cu forma de bază JPEG Detecţie fază TTL cu modul senzorial de autofocalizare Nikon Multi-CAM 530 cu asistare AF (raza de acţiune aproximativ 0.5–3.0 m/1 ft. 8 in.–9 ft. 10 in.) –1.0 to +19 EV (ISO 100 la 20 °C) Arie AF simplă, arie AF dinamică, arie AF dinamic de grup Focalizarea poate fi fixată apăsând pe jumătate butonul de declanşare (servo AF simplu) sau apăsând butonul AE-L/AF-L 200-1600 cu setări adiţionale până la1 EV, peste 1600 în paşi de 1 EV

Date tehnice / Specificaţii tehnice
www.nikon.ro

119

Expunere Fotometrie Matrix Preponderent centrală Spot Scara (ISO 100 echivalent f/1.4 lens, 20 °C) Conectorul exponometrului Digital Vari-Program/ modd e expunere Compensarea expunerii Fixarea expunerii Obturator Viteză Balans de alb Bliţ încorporat Număr ghid (m/ft) Bliţ Contact sincronizare Control bliţ TTL

Trei moduri de expuneri TTL (through-the lens) Expunere matricială coloră II 3D (obiective tip G şi D); expunere matricială coloră II (alte obiective CPU ); expunerea este realizată cu un senzor RGB de 420 segmenţi În urma măsurării centrul cadrului de diametru 8 m m primeşte o greutate de 75% Măsoară cercul de 3-mm (cca. 2.5% din cadru) centralizat în aria de focalizare activă 0 la 20 EV (Expunere matricială coloră 3D sau expunere preponderant centrală) 2 la 20 EV (expunere spot) cuplare CPU Digital Vari-Program ( auto, auto/no flash, portret, vedere, copil, sport, apropiere, porteret de noapte); programat automat (P) cu program flexibil; prioritate de diafragmă automată (S); prioritate de obturator (A); manual (M) –5 – +5 EV în paşi de 1/3 Expunerea fixată la valoarea detectată cu ajutorul butonului AE-L/AF-L Combinat mecanic şi obturator CCD electronic 30 – ¼,000 s în paşi de 1/3 EV, bulb Automat (balans de alb TTL, senzor RGB de 420 segmenţi), 6 moduri manuale cu reglare fină, setarea temperaturii de culoare şi balans de alb presetat. • ,, , , : bliţ automat cu deschidere automată • P, S, A, M: deschidere manuală prin buton de eliberare Aproximativ 17/55 la ISO 200 şi 20 °C (manual 18/59) Aproximativ 1712/39 la ISO 100 şi 20 °C (manual 13/42) Doar contact X; sincronizare bliţ cu până la 1/ 500 secunde

Control bliţ TTL cu senzor RGB de,420-segmenţi. Umplere de lumină i-TTL pentru SLR digital şi umplere de lumină standard i-TTL pentru SLR digital disponibil cu bliţ încorporat, SB-400, SB-800 şi SB600.
Disponibil cu SB-800 împreună cu obiective CPU Disponibil cu bliţuri SB-800, 80DX, 28DX, 28, 27 şi 22s Disponibil cu SB-800 • ,, , : Automat, automat cu reducerea efectului de ochi roţii; umplere de lumină şi reducerea efectului de ochi roţii disponibilă cu bliţuri opţionale • : Automat, sincronizare lentă automată, sincronizare lentă automată cu reducerea efectului de ochi roşii; sincronizare lentă şi available with optional Speedlight • , : Lumină de umplere şi reducerea efectului de ochi roşii disponibil cu bliţ opţional • P, A: Umplere de lumină, sincronizare lentă pe perdea postearioară, sincronizare lentă, sincronizare lentă automată cu reducerea efectului de ochi roşii, reducerea efectului de ochi roşii • S, M: Umplere de lumină, sincronizare pe perdea postearioară, reducerea efectului de ochi roşii Se iluminează când bliţul din seria SB cum ar fi 400, 800, 600, este încărcat complet; clipeşte cca. 3 secunde după care bliţul se declanşează Conector pentru bliţ extern ISO standard cu buton de siguranţă Cu SB-400, SB-800, 600, şi R200, suportă Advanced Wireless Lighting SB-800, SU-800. 2.5 ţoli, 230,000-pixeli, ecran LCD polisilicon de temperatură joasă TFT cu ajustarea luminozităţii Poate fi selectat NTSC şi PAL USB 2.0 Hi-speed ¼ ţoli (ISO 1222) Firmware-ul poate fi upgradat de către utilizator

Diafragmă automată Non-TTL auto Prioritate de distanţă manuală Modul bliţ

Indicator de pregătire bliţ Conector pentru bliţ extern Nikon Creative Lighting System Monitor Ieşire video Interfaţă externă Filetul trepiedului Upgrade firmware

120 Date tehnice / Specificaţii tehnice
www.nikon.ro

Limbi Sursă de alimentare

Chineză (simplificată şi tradiţională), olandeză, engleză, finlandeză, franceză, germană, italiană, japoneză, coreeană, polonă, portugheză, rusă, spaniolă, suedezăPower Power source • Un acumulator Li-ion reîncărcabil Nikon EN-EL3e; voltaj de încărcare (MH-18a încărcător rapid): 7.4 V DC • adaptor EH-5 (disponibil separat; necesită utilizarea unui conector adaptor AC EP-5) Aproximativ 126 × 64 × 94 mm Aproximativ 475 g fără acumulator, card de memorie, capac de protecţie şi capacul monitorului 0 – +40 °C Mai puţin de 85% (fără condensare)

Dimensiuni (L × Î × A) Greutate Condiţii de operare Temperatură Umiditate

Dacă datele nu sunt altfel specificate, ele sunt valabile pentru un aparat foto cu un acumulator încărcat complet care funcţionează la o temperatură a ambientului de 20 °C.

Acumulator Li-ion reîncărcabil EN-EL9
Tip Capacitatea nominală Dimensiuni (L × Î × A) Greutate Acumulator litiu-ion reîncărcabil 7.4 V / 1000 mAh Approximately 36 × 56 × 14 mm (1.4 × 2.2 × 0.6 in.) Aproximativ 51 g, cu excepţia cablului de alimentare

Durata de viaţă a acumulatorului Durata de viaţă a acumulatorului depinde de starea de încărcare şi de condiţiile de fotografiere. Numărul fotografiilor care pot fi realizate cu un accumulator complet încărcat EN-EL9 (1000 mAh) este aproximativ 470 fotograii în mod de fotografiere cu un singur cadru şi 2,200 fotografii în mod de fotografiere continuu. Durata de viaţă pentru modul de fotografiere cu un singur cadru este măsurată conform standardelor CIPA (obiectivul este setat de la infinit la rază de acţiune minimă şi obturatorul este deschis la setări implicite în fiecare 30 s; bliţul se declanşează la fiecare a doua fotografie). Durata de viaţă a acumulatorului pentru mod de fotografiere continuu este măsurată în funcţie de calitatea imaginii setată la JPEG Basic, cu viteză de obturator de ½50 s, butonul de declanşare fin apăsat pe jumătate timp de 3 secunde şi aparatul foto focalizează, apoi obiectivul este ajustat de la infinit la distanţă minimă după 6 fotografieri, monitorul este deschis timp de 5 secunde, apoi se închide; acest process se repetă după ce exponometrele sunt dezactivate. Toate măsurările sunt realizate cu un obiectiv de 18– 55 mm f/3.5–5.6GII ED AF-S DX Zoom-Nikkor. Următoarele pot duce la reducerea duratei de viaţă a acumulatorului: • Realizarea fotografiilor NEF (RAW ) • Utilizarea monitorului • Viteze mici de obturator • Apăsarea pe jumătate a butonului de declanşare • Utilizarea reducerii vibraţiilor la • Operaţii repetate de autofocalizare obiectivele VR Pentru a asigura o performanţă maximă a acumulatorului: • Păstraţi contactele acumulatoarelor curate. Contactele cu impurităţi pot reduce performanţele acumulatorului. • Utilizaţi acumulatoarele imediat după încărcare. Acumulatoarele vor pierde din încărcare dacă nu sunt folosite. Afişajul nivelului de acumulator a aparatului foto poate varia la schimbări de temperatură. . Specificaţii Nikon îşi rezervă dreptul de a schimba în orice moment şi fără notificare prealabilă specificaţiile hardware-ului şi ale software-ului descrise în acest manual. Nikon nu va fi răspunzător pentru eventualele defecte care pot rezulta din orice greşeală provenită din acest manual.

Date tehnice / Specificaţii tehnice
www.nikon.ro

121

Încărcător rapid MH-23
Puterea de ieşire nominală AC 100 – 240 V, 50/60 Hz Puterea de intrare nominală DC 8.4 V / 0.9 A Acumulatoare compatibile Acumulatoare Li-ion reîncărcabile EN-EL9 Durata de încărcare Temperatura de operare Dimensiuni (L × Î × A) Lungimea cablului Greutatea Aproximativ 90 minute 0 – +40 °C (+32 – 104 °F) Aproximativ 82.5 × 65 × 28 mm Aproximativ 1.8 m 80 g (2.8 oz.), cu excepţia cablului de alimentare

Obiectiv Zoom-Nikkor 18–55 mm f/3.5–5.6GII ED AF-S DX (disponibil separat)
Model Aparate foto compatibile Distanţa focală Diafragma maximă Construcţie Unghi Poziţii de zoom Informaţii despre distanţă Zoom Focalizare Diafragmă Valoarea diafragmei Fotometrie Diametrul filtrului Dimensiuni (L × Î × A) Greutate Parasolar Obiectiv AF-S DX Zoom-Nikkor tip G cu obiectiv încorporat CPU şi montură Nikon Aparata foto digitale Nikon DX 18 – 55 mm 1 : 3.5 – 5.6 17 elemente în 5 grupe (inclusiv 1 element de sticlă ED şi 1 element asferic) 76 ° – 28 ° 50 ´ 18, 24, 35, 45, 55 Asigurată de aparatul foto Zoom ajustat prin rotirea inelului de zoom Focalizare automată cu motor ci nivel de zgomot redus; focalizare manuală Iris cu şapte lamele cu diafragmă automată f/3.5 – 22 (18 mm zoom); f/5.6 – 38 (55 mm zoom) Diafragmă maximă 52 mm (P=0.75 mm) Aproximativ 70.5 mm de diametru × 74 mm Aproximativ 205 g (7.2 oz.) HB-33 (disponibil separat; montat după cum este prezentat în figura de mai jos)

Distanţa de focalizare minimă. 0,28 m în toate poziţiile zoom

122 Date tehnice / Specificaţii tehnice
www.nikon.ro