Descrip·rt.

-O· rrs
_ . '~'.'" '.'

I

_

J~ " ..

LO· ·_·r·_t

(Piper nigrum L.)

,'. - I.. £, D.··,cscnptors for e
[(Pi., n "-" L '-""~p:--er""c., tigru m : ..
. ," ".1'

"._'

-

'_ -

- _::'.'

"".

-

':

_.

- [ '- - _:.

"

'

...

-

',: -

"

I'

I'

:"

_.

._.

- _.'

_'

--

,; .

)'-'1'

sticen~ifoc: ,o.fg~'rrOl:l
,', "\6L

The IF'rbe-matiirnrnili;[r'Rillnt GMt!tk' '[k_~u~ In.sltfh..lte, (IPGRl) :fu:i an, "'UkmiflU10.t!S, '~Tije'.t':rt.aHQil~ ope:r.:::I:ti'IDg: 'under the ,M,gi_9, Of 'Ilie CcrJ1LSuli:aUveGreti,p On, Jfl'l:~e'n:'!;!IIti!t;l.n'i!!l
4,,,,,..,:;,,,,,:,,i;l..,,"I;'_'1 1)"-',:,e.,:,'ri'-;'",".lF~IA:L't)" '[~iI'n:Js, ~ ~~..... ~_"'" __ """ ~r~ ad""",,:,"'~ '" lIil'!:; .... ,~IL '.. 'I>I!L""-' .... , , ,~'U!, '......;oJ! Cil -,~ .....·j.. JJU,.'.I!Ji1L J.';It;", ~ ... ";J:'1. \'!op~M"'L .. "e ~.",,~:!."d! m''"nti'"''k!' '::c ~..., .. ~~.. ""'",".... ,.''''_ 1"'(i''"'C''",,!'''''~;''''''"~ !I..IP'=

:plm~ gertetl'c reseurees ,(Oi:' ihe' berte.m o~ p:resent and l'tl&tiire ge11J2]',atiat1l$_ ]rG.'R] ~rb, ir.i. p.ail:'me;t1ihip ~~ gt.h'E!.r 'D~I':'I!Ufl:2:iliJPajs... 'il'[l,oiDe:rli'llikli..ng !l:E&EBtfC'hv' 'l;:r'iII±w!~g '~I!ditlte plI.'CJov,lsio!l !lif :S1Ci;-entifie Mtd ~edinkal. advice and in[Ql.'iD"t@iiiO]ll. and. hasa ,p~1t'lii.c!Jbd.y'~1.rofig :poog!l:".!IJt!IID;e' link ,W,liU:~,.~~e , ,-':'L.. i'L, " ii':":",":"'"Jl ,atlldi A~:ru.J:ruoo O.r.i!ta.ruZ~ri0fi,of' 'the Un:iMcli NatLM .... Fm' .". 5UPPUJt',;' ,.:" , .Li. , :... .. r'O'];' 1II.~ -0·-' .. \D . . J1CJ!a '1 ' agreed research ~gen.da of ]PGRJ i!l.i"p.~ovided 'by' 'tfJe GOi!,i'e1T1J:n€,llf5 mA:us~l'alia,..Ai,,'iStr.i<:ll,, letgium., E !Ca!i1L;[IJdJa~, C'hina. Det!rm~ark.tFt~i!ice';Gen'iili!li_r.i.Yi Ind]~ [~J:y:; ~pan.... ire RepubliC' {i(f 'Ko~, t:h~ J t Ne~e·dC't[ljd1sJ':NOirwarjl~ SPMfl, Swcderli.r SwH21erland.. the UK runrl 'Ih~' 'USA. ,~d by the Asian
i('~. ~_ ..;;:0. _ ~.

:D2:ve,~Q'Pmen~ B.ank;. ID..RC;, UNiDP and. tl:!i.e VVOltld 'B.i!J:iik.

'[pGR_[

'W:;!! elle Se-tibe ChtE!~e141 d
O@'l45~m..e

Jt~lY'

~~~ 'l." A~!Z~sioo. d£SC'r.ipllMs 2,. Cblt£!ctlri;g descriptors MANAGiEM'IThJ]'

.3

.3
4.
9 9'

.3, PlaI1l,'t' 11'l:;llnagemell!t d.escr.i'plots ·4.. Mullti~Hcatilonl .~!I!Mle.ratioo desCU'.ilp::~m.s
E~'il~hlIAND

9'
D2 .
12. '13·

Sl.'TEi

.5,. C~[I;'iil~te['.iJzi1Hofi md.l or ev~ibJ:a:nQI!l:~t.e· escr.-i{poors .. sd 6, Co.[edlng 8lrtd/!lJ-1" cl:!i[;j],'·aoct·~iz,i':Ijtion!eMo?!lUi;liij(:iJi, ,~ite'envUQ1IDletd diescri.rpt.'Ora,

,C[:lJA'R.ACIEJUUUCfN

23

'']., PJant d$-rlp~ll(rs

23

·... m ···,"""e..,_.m...,.i{'' ' '··~'....'-' 'l'miilf,...··""'ke""'IS..... .u........... ....
·"OOiJ"""; ....
i ....

.....;3f!·

l~LMlolec~a:t:.marh'.l ... ---------------------__.,;:::I6, a, 1.:1 Cyto~ogr[la'U ~<lt<'I.il.·:t@t!:i

.UEEUhTQ:S,,-.

3·2'

.

tr.J1 0'<.be dese.s~illif!±~z:ed CM!t'fI£l€riizalio:n.o.v..~1 rti1~'~J~'aild.cai.- .feIDDl!ll1fnded" .: asm. .VErsaUy lust tmde:rsioodl ili.. a'liLDw' j\g[' ._.... ~!iEiUi"ld~: 'U)~IIi~" . .'itumbizt (llf of e.t roll' d~]'. .is.jil commumcanon...I'...rl!dJ~d r ~:er.i!" S. 'r .. _'.~m."1'~· ~~I~t't.t~" ThiT!:l:r' amendments 'We. ~ '~~ d-efinj-ij.pt. ~y$~em md ~~is.alim:s:.. :niI.. _. _'"~ ." . liI""'LtmmRtloo smli'~g.!p~~.1i5-!!i1lhgeqiU'E!iliifly s. tUin'Q' 'b:'iaJ~.~.Spl~~ '~. "ii-' .... of lhis :s.". ". 'IN.~.:."..jill .jJf d..t. '1JID~..ICh (Ker~.'I!.cll. ---.lll' 'Wl_.MY &ugge5.]r ac!I2Ii'S~but gertm:ally require .I!iI..!."..a.i.iP~d~~o by ]PClR:L I ':~I~ Ircru.-m. the ]uxrn:.ipti01l of UiI.. AHhouSJ:i.ili)~Ui'Ii(e 01.orhlmll2.ltSe:f5 of 'I:il. -as..e' used to p:l'Ocl..l~cijort ~f 3.d~firltiJ:ti.Y.::u::c"""""inln!5 .' ~@ . th. aif..".e'tl["Jl:"!t tha:t :ii1..r.1jl.'ipw'1i:' provides.ipl:O'. ~~_ .ern~... QW'ii!$'1!!i!:j.tfi6'l1i51 !!J..t~d :s. .iefieJ:lIb .'FACE D~. .. .jHo.iii more..eloSiely following: ln~ d.i!l" . ~'Ii.5Icr1'l!'ito:r5 LU5it:ed.="='\!. n 1:3.'E':him ht! U'IIt' 1t:u. tt~. :n01.IiTI. and ~ ~d(men.~~ :iNl!'liabl..['.) was oovcl.. IDe.ing sJ!g~ld:oo~'~ 'Ire~L~ed.ir... ~['!..!f.a] !B~ib.i~tU:c'l!. . for descriptors in the fnt four..s~dI 'whC':IiI.'s ..fi' nigttliln 'L..Ilicle[" .e'-£~rl..£: d~c.iill'be hi. .l:io'wev-er. ·.phJ'Js s:peciflii.lng de~drpt'jJ}. de-scr"TIltioo.Em irnnortMlt ~OiU'[fill.i'irrn:ul!:ljetltt Oest::dpklir ty~ used will di.. 1'[ iiI!!5SJ!5 L 'W1'~'. f.3il!:iten2l11!! _ .ra.".."s.man~K.ese itJJ ur: .!! fudi~j[I1$ti1tLite: !Uf.!j.:.U (lolHii:.i' h'igh~lf' d:i$(j.t's..tpc€titS :fut the&1t cummE!irlit!. .eI5!i!ri.p 1 '.i~:@and.sfu!t$ wi~h tlfl:~ Isl.@S.j.ei • l anc .oll.. .t the wm~dL This d~~fh!ill" :liSiI: Is :inlC:RdA1:d to' 'b·~ ll:onllprelitel'l:5Iive fDr '~.t.ulii.. nd. _. eJflC~' a n1learr. '~hll!:.[Jtll~ sr..·lll...~A...~.pto'ii' ~i8~ w.. . data.U"'"i!I' tIL UI~_~.the 1.B1'ven.I!.P' ..ar..d FD..!i.hem~$ i... irnfI.E'n'ill':Ul!ilil'loii..!s.-. .es_er. !!i:h(:JiU~d 'U. p e:_n~if!d!lrtg.!'5!!::rip~I(I!n. dleh:dled .C~U~'~itN. ~ this.iS.1lI..itlil.:U:I. ClM.aIL!liOl.''''.epbllt g..ategmiefi ~ 'lhtJse Itbai ShDtdrl be illI'!!ail JQI' aJilY !:tote5-5iOIli.s'" .lirll~age" {J'oi:' lrunf :~n1l:ti\c :tiQsou:rQes..t:'"" -~. ~ikri~_1].i. 'the' number of ea~C:h able of tht.IO'.il b.i.!: gite a:nd ElJ:1i'l.'Ei!t.oeil.(l~-...i]p1.ata.-..[L :mi:!tll!Ddj'~:Oconvmt .f ~ho~ :~n.e~cd.rep1ica.E!~by produces a.?j'[t1i~f. Di. names mild! adJdIoeB5'e5 g. .ojped 'b:y :r~N"-Rfti..eptlffld on t1:1I8'c~ and tliLeiit Dpu[fU!oe ...pWN DliIIMg..p.l'!la..or at I~~: ~e: F:rod!l.!ire 'U:5..rip~!!)1'.[l.ges!t:dpl:-OJ. ~@l)llro tllll: O'rih"!!rliJjjg: and.jjJrt. ~comme. d Thu~d..s are :m:I!uhdl with.)C! _ C'JI..imilili1i1a.5i h~.v-e 5-cJl!eITt!e~ tElh £Qn:md trnrutlgholJ. in "'C'ofilrib:uro:r.e atoeS'siiY.viiiv:OO. 'llSi!~g the d.l1 .1~~J!ro~~jf. 'lby 'k-··· .[pGm .g . arPl'1o:t!C:HI.1£ihly' ~. ._ ~:t!lllIl'1.encowil:~s tli!!Il! 001100100. tbe ' ~CineM.~iQD1L d'ie revlslen Wi._. fhe suggested .-. .piDff iIlsts.r. I'L. ~ '". I'r .'eiL"'!i"!'~11i: :J.."'!d.airidartJl~zatw.~~fti!. t'b~ -.u.~Q:tltLi1t: ~nd '~. ror . ~indllil!'iiiliig: 'illte' d~s.Oiill'li'r!:. '_ .lTl!dJ. 1I1idi"~}. __ ~ co'l] \!~ . .ilil v!$Ji.d V..[i:ptliY.. a :!1itl'i!t '('. The adoptioo.. Nim.il].i:11tStiffil should be produced by . 1lI.(. ..t('O.iipti'i'. A... rul L[t~Ntlifln::d .zatiii)n~ Md.'eg:mil2'Sof thi~ ~i:&t:P~ss...!l.F'GR[ l'O'mL!'i...i~ethe dd.itf1lHiYe list... A ['uJI!lsI oJ ih€. Pi:'!IJ(mO'ted..D.e:5cri.!' 'bel? iolioo.!!irl... a ..Eoll' data.'bii!!:t.to ~.1i[1i! [il!.iSi:~e3.e!JT!ji?JlIt n oJ t'h€i. .oti'illCil <l .9i!:Jipt![!i~ :milt '8~a'c4k:P~iP'(. Irithm:U~nimlilny aceepted ].d.'f'a:~:(!:1\[ f~[' tin)!..eodl. '\f~~.!n~9:i:~~ !~bd~ itl1. -~ -" '~li'.: ~rm.IIFGRID ..~1F<I " w'iU .p~~"Yt".-'d'-l '" '.:Hl!lIljll :. a wlilh'~ <iI!uspiol.PRE..£."''''..th:il5QE!$Criptm:' :I~t' W.oti:!h :111' GRl .lJ..

Tlri2y :lirI. rnibertil'!l!I!i.:n:i&s1'0 be . . .iJ(lers ~lllti!'Pfe'JCJse ILltilr:t ~_-~ i~: use d. slte-specifie lPaF'~_:_mE!ter.O'.ll:otti.ciLiilltUl'.iimlilatijl)n.5: ittllIi1.i'e:rn€ri:~: ."tle~efS.. eIiI.1J .a:!1!!di .e J-oIruowirl!g.fhe'l" id{lflLtifireHan o 1LiISi]d w:hen the .dpl.ph¢d.e..itc~w.thi!hrade~bo:n thitlt' and e"Vii'i]uatim ~f.eti!d~t Oi":m.~ is.tFu["t'~ ~Ili:t'i!.p'to1 ilaiil\Q.. Emi.aUI. . wnmxr' ~h!i['~t E!'.1IL1ay lnelude a lirnHoo.t~w .' add i1ji.tl. ~iI:lViJg.ilo]. OO~OUl: e ill[.if.. !!Igto._· d ~JiOtliJt~il'b e SPll!'CiUilU:OUI.tk!d b.i..re im. ~ .::u..olotlii"" . U:l'f!' !:il:!ct!Qf. k. WHere sl i .]! .ri.y e%.5'Crlph.f!iJ:ket:& foLwwffi.!? mlprO'!.l~__rt:5fol' rl~J'!!t. '"[hey are gert~~'U.iilk""h~im'[ a1illd!. are CihjJjr.l!ll. d dle.~yitO]iOgLca]traH51iEv.!dp~.ouild.lI.I'ri: desaipIDm's~ 'Thes!ii":prov~d)!2'!:lme baste ~arrnilltktu 6J tl1~ aecession (bJdlJl!dullg the' :~..~i]'!ailm. alrJA.lfI.:iii~:e'de~!.yhiglhly :t1A!!r.:1 _.g' '~!±!: d~~t.m-.u~ ...g'!.uy ~~.!~~s.Y' a b~ :bnpmmfiJ/!' fm'the mbgr..'L ' 'iI-.:liiltifiI~lal dl1tFe-~ but iiI!I~' . b'ruUsth£loughI: ~iraible by .:H:~'D[el Ca<tL lb~'~$lly :S~rn 'by''tile ey. c!l!'~eS(Kjr ~'fe .a[ 5ocl~ty C~i~t Charm.ana. nll'mbet'..nd deserlbe :p!3ii'.((if.jIi 'OOTISe.caUecting site dei5i.n$'U!ii of users .t~sE!d In . Tl5Sues" are s~ro.ent .Ii~ jLn:foIl(rJni~.i..ibif:! tfu.slUsoeptible 'k!.:O:Es.t s~otddJ be."irnwilJ.:: :pmol'.mernlfli.' 'M'!illl:Sell ColiOl' Cl.otl'rlers :mily m~'Ol'!o11e c(I.po['t8it1l'~'when .si5tra!liog.hd~re h!'!!ld.s iil.tfEiipllex 'biolih.e]'U~:t'aUy 1Jse'!uI'm ao.tlbJnore" stress :su50ep~ibi]i~i!l:!S ~d! D.~n~.id!.iz~~~uj'l! d@$t.I!QO! :recD:rding: of' de5C'.aJ)@ei:lllill'ffi<:i!~e'd.~":E!ment' the' ~~~ba.g.. Tb.1 :~i(.p'..y c'Oll~eded!.be foll~ed: (a) the· SY8t€me' ]nte~]1I~th)M1 d"LIl.S:h.g_ RiilY<llf.lO'irontrntenJ!iail~d.~.of t'9:wi!' pa!['~kgl' crop.~A". !l:i.Or.e' E'ti.aoo~'£SlD:Q.l':[fi~ M~_nr off t:h~ diff$(:rip-ItOn>' in thi:.]ll.l'.V!E.·.ll'I.ptOl'$: T~ . Melihuen Handbook 0-£ C. system) is used.g.of thofPe' 'tu'j~15" Cermplasll. :1tI!iI.ij '~Dd:~n.i~P'~$ ~~SC!. ebserved ortg'ltl@lJ. Ia ~cldilID.ti..Llude: ylel.Qmi. .o:MaJ I...applIed ara .] 'N '-I iLi .(JMbJe'run easy' anrl! "lllJl.:!.~ ili.ck dliscr.'illl.ifudtl.Exl.~.. :f:6:r'lihirt.md .'let"Jtim of ~he' :re5'~b.!.:c1Jl-l1l:1!!II. 'Ib~~et!i :phJMlo~Y'pes. i:.ngly:~ii'ld:ed fot i3JU _ .'!.I!el"il.t:. . The.m 5qllJlalfoe'bt:.e !=I_Xl_d are e~_.Il'~res (5]. H'i)!!i.!n ~} st:mdlUd. These d!e~t.' The' u. 1..

.!\E!ir.gh '1 Hi.edl If arJl acc~-sswu OOiZS :~..ty I..21~::b~.w to .ow 1: "Very i1Jiw ·t"D law 2) 'low ·4 UJ." is 8f:1i.l.. Ve.:l~on..p~oo.~~:!lt ._..'I!.a~e5~~.]rJU!~]:y "'jf. a dJa!l:C..g.. 1.igh stil~~tFbruty. U.Y~t .ixed cl.I:J rI.1.v-IID {!I.IA..esd."e ' ex.g' h.. ii!iJie'.!i]!e. by ~~hl:rpoh~i!i.. (c)~ ·0' wQ'u1d..uSc.. be scored wh..fl!ve ~oo1e~Jirn.u.. is._Ai~.cenhall~.re:p..UlO whlC:~.11iOW..dly lL!!n~:FOl'il:ll a descdptor fu.Y' Eow' :s.Ilip ti.iiIfE' CUfl!rnniJ.-.elruiild!$ can itlhtart de~l'lys~. !S:u~h. ~1}uid 'be :r~Ci))tdJed.r l'~."1·9 scal~ W1"H1!~~~ ].pt:o:t'cS"'Wdt€!l'!f!!thIs.~Q1'.f'lf!: the d..!~ day :2 digi:bI.ooio:tl6:F sbi.~i. 1j' W.a.m~~. has OOCI!l:rrOO" '~he' full the .reeorded 6· hl"te:rmediate' 'ro llli. of :3 T.t!I~.ailbeel .sl~. to' .be 5 fu~I[[]1~:hi:ite- is. wIH be' .L. . I.in..rerord.! 9 ~1'1j htgh Q]1I. In. .l-1.. di. 'The authors . 0) ~i1e'. V'Ery h.g. e.t !is.!te .-5 fJO! tq~$en-~ the' .r:e.o1.ll:'l!8di 5i IE. rn..re ~ (e. :- DD- MM Y"iYj1' - :2 d'igHf1j. .g:h 8.an-o.t!.c stress 51JscepilibjJ!!~y) 1 ~ "i.E' +} Abse:~t :~~nl (g') JOt aOO~S8a~ fle.c .'.[ijJ~.l_" .Jrt~~{ 'bi! 1Ji!Hliredl". scored 'iliSlD8.1Iti!.II.rnilJ[Re~My " :" r~. such.l!ipIlO.m1.. ..s.I. :in.~eIpresence cd te~mlniilleaflet ~) 11.tea.ill[ cOOe5 ~11Ii the 0'l'dJe:Jj" 01' f~qJiJj. a.e. ~h.-..ti.I! Q!E!5'Cl'ipto[' :ii.l' us.:o·h to' 've:I!'''1 m\'l1b .mt~l"Jlledia. 9 ::. U9.~!5 h.emr.rn: ave a .OOI!J8' ~s..@l'e-JIOg~.93} .e~dlP.. u. ~'{!i-.j}iIl@' method £01 soo]'.i:j . lin!!!at AbseJ1. (d] w~. _'k '~d lb _" _ Q.~~ot:sl~Ii!dJa:rrciI ~eviiil!l~l1:in oollll'd b-e .~on 'tlIG:tWeEl1 thern.e_s. lAi'he-.(c) !IE! i.ppJicaib[e.ep1ibilitlr' .g1~:Y .::\ilj:\!ti:n.cn deSCI'.5 almId7 for :s1I...1iii!\: eharaerers w:hti0h .~.!.":I!IIV. ~he exp~8iQJl af a 'chillt.p~-el. 1:0 '~P[~t '~l. a 1~9 scale.I$Q: 'by exb!IiiS~.QOIi.I.af Icibe: '0' h S~a:pe ce{IIl!lraII ~ea!f lie.of lh. grenefl-t:: Wli'U'!'.roeported.lIli.gregation}" !l. 1 .hi.genei".ritlilble·a!Je.e f:OUQwing' e e. tl.4 diigi1t.I. 3.:(m WiI.ilJti. Hi.(':Icte<r is liI!l~t :x. Hirlitul!ri!.g.e :[fI~iI:'ii .LJ. in SectiO\ri!. M van.j. ih' _.J'J. "ji.eOCD'-JIPibo.hmp'~G~.: Ot Ijj~e::r :pljjbliJd2Ed :tt1_. . . 1'0 (~iQ. (il:I'. a .if.l!t:!. £0[" itIf lhe codes gi.y' ~_IIlan~l!t.I.Ii.senrt H'Lem..onith .. (ii) when i."aIlge of wd~ :~ ~vil~lla~~..ina.r.. ~~ U'Ltne ..d.

!:d with :idmtlrfk.ll~i1clatuj\'@'1 .n "1I(Um!be:~' This :nufilibe:r. irLdiv~dilL]aL :1teS.!'1]~I!1.in..'2 Donnl" name' N'iilm.IImljeT ~IJtOlJ.}t Cil.to .. accessioa is.tL~.1 AQc.3.!'.eiZY1~'file ]1u.!'h~nl\.PASSPO:RT' '.aV'a~Jbie tw're-U$I.i. * 1.$h(ri..le:[ i~ i!it~n not .aJt~D1'i! .£Ce:~iiI ~. .afiQ~~r !.a!!i from.Plan'~ In'!.CGN IDdjL<l!~ .C'OUl!Ml.~ entered.ee. :f'[ ~ ". ~inl. ek'.l.l.iEv'eUlt :if :jliJ:1. t'h.sl. 'll.et:r!lTI!ge:n".\'~t©[(}' .4 Any by ~J2 donor. ~.~y.'l.6.: :iI!~:~r. '1. lQst~ Its 'liI$S~:g.s a.of mstJltiti.e~ge1DG inclJcf..1:111.e :a.liU~tinS:n~i!I1ibeJ. o aoS's:lgned this tl.iO~[Ia't.' '1.!? . 'ItO i!il'~dst in.!i:' :i'i.i.in the c:9lilleoti.~aam.'ka~ W~g.tiiwn~it t1iU:ff1]b. intfi th'E!! o..4 :~t!.:!tmbe['ID idmtilfy' ith~ .. t.OOes.lJly. IDtfLe!r oon~ctl(!(IiiI~.. :sysrem) '1.t1la. [b. :rt€'Ile:r.L~t~t$.sJ. a_naccesslon . 5'e~ :2.on or.d.tl.&lonwithin 'lihe 'UM.€.s) QIihE!it aS8. :~~n the geflil.iltcl..f: :fm' datll'il~g tln@ gei'm.olili .noo. Ne:therDruiids. ~lIatl .5 Peirgr.plillsmrn.and! Is assigned.piDillSibl.. :Poii~tal¥!' O.hi.:::i.cS ~S'~ ttJ. ce Oiher !i'll!IIl1nlb~r(.h~t as.OOli..md 1.~S 1! .C'cea-s-iO'.!r6' rn:j:!jterial .m. sy:s:tem (.]l~tkm.g.'i..ec&si!!ilon :krulw.l!M be '~1I~.~). ID~Q)l.esSlio.)£lded . be reruss1gU'u~. .fi1he :itnrlieBl'eSan 8.on.gfied 100.t1l. foiL' (~.I). w:hien. il!oc:~~.4.~rV[8S as a unique .tte5 D. Olhl1l'f numMrs .ece_ssi.e1iEib<iiDjdk 6:~ I'ii~tti6'. d~grt::lHOi.'Ooos.mtifier:fur aecessions .l!nd.3 Dooor lIIIurmbilr NUlfl:i.eir 1lJSD:A.

P~]i:en.10 AoceNion lifa il.fhrnrml. :rel~is~d! or .'1. :s'~tiai1.a TralilsWionllt8iii1!5i1 iit6attio HI [i'.y '00 speciLf.g.!\JWiP!l'glxmma~ 1.ob!s. 2.ot:h~r .the.eb!il1l'1lk ~YlpeQf mcalntenance 1 'Ve~tatll.7. Obh'E1t f~.i' 1.(OviiJi.d! :peop:~!i'coUeCitim.erIY oJ aJ[ii ".2 3.pet:ifyn.g/spMI.112.~~gn. !Sylll1oillym$ :!r:titclucllceJiB' :i!IIly previous 'id:~ntificE!l"t~ ~r n tila:Il the w['ren~ in~m}e.2 !:.d:ii~~~litIJf:mnnatiW'i. <cruti!v~rdJ~1gniilitt.~Ij~· 5e.Otii.lUi name !Ei:Un~[!.f ..iooffi].11 CUI~iV.11 iSI. dASU'..of materiali lieoeJiwd 11 .:2 Site IliiU!lliiIber Nliltid.e are freqm:::n!'ty used as kign$em 1." .1 Oc!nec~lng ih'il'stitUllt:e(S)' the SaffIiLP~A! ooUoctloo.:i.llBSigrtoo.p:tirt. d~C::i:'1.~~i~ 1.r~eeting' :rt1J:g"b~' 'o['n~wFY' . of "lihe' lOiUil!.1Itl:w'Liher o.) 1.12 Notes My ad..ed.'1~2 1.vu .yakal .o:n glrvl:l<ll. Cio.L>". ~1Ji lh!} .12: N'. ~D' .dJM!:e :2'.inam.nlsml.lpt!l.NI[i~es) 41 5i 1.p'l"(io:r51. ..M ooUed:ur' .9 'Type .~~ ($P~jj'y ilFri. ILIUilti..LS5ue' (:~~m~ :3 -Oth.et'!Ja:uJ [pWg. '~.PlaId (ind1J.7 .sHe 'by t.eQJ!ID~) :F-ti!llVIb~ty Shgot/bud.te 'Qr~nsina:ti.iOCE!5fri'On.in the g.Viliii:"il~it'Ii'ie llii1itD Eiilg. JnsHIlu~e(:ti) aLrtI.eFi.l€1: .

....miBA 7S. and di~c~. .ofth~ ootu~ ".kdl.e!iC-li'..ii:ic . ..W).rnp~ :2'.'9' La~H1ide...12 IODlledi'ng sOiJ.!is .!l -. ' .No.' UJiYi~e_!~... l~. ."..~tia.t' .e!'~:Ie!~· . msans "7 !km .3. ha:MtOiJit F.g..uks.::'Via '.:2..q ri: _'iihtliuP be Imn:U.. JiI . ~ _. l .~~y'aoo... Country 0': .IDtdMY' a.i!Eitl:.v.iDfro}I:"C.IO:[Lfrom ln :1'1£!~:ill town..the oo:o...".. _ _ !..1.ru. .32.Ie~ w 1~['~\ll!J![... ~li_ ~~_ .Iit"Ce' 1 2. 5 6 :::t1 S Collecf!~n91 SQUIW "rnv!romwU~"' IU~ de$(:ri:pt.~nd..<'IS 'N~me of.]"" Th.. :Ra~: ao-:2OO1. ..i.runistl!'a'tlve :5iubdJi.e'-8'r {DlO~S.. CPtks: for tJ1:~ r.mtn.~~~'Il.of D~[~ ~.iket R~5e'i!~ (lirs~~ai~..H: .~123.of 'tte' :prirn~ry i)din~fu'...sioo 0(' file ~Gwuay in.att:II'Ii land 3.. fhe $:~mple was.cQn~h'!...'![. .~' 11E!..~ .CQfilec~i"gIiiiImmber Or."'V.:I1 ...ipb)..u.I. r .o... "'.. ""..v.....'.avolililablc fro.."..entify.tive' £'!LIbiliv.. !!... 2.. 00£1' ~Foc~':in d.tf ca~m~ria . Thil_~2001~2S6©.ruijwipedl 'by the.'e-.eJ~re1IIce po:un:t-(e-g'.l) me 2.. 5I.I.~ (wilffiTtin a Prov~/5tate) in.. ::21'.'" "'~'fl" ~. they 2.~ kiw-merers.) . .'Nttn:rtrung. Wild.il'.c\ti ncel'S'tate Name .e hitslib. CoUedo~"8 mD'~gs) 2. Mrur.SC\IlHih oJ 'Cur1rihl.. 4 Uti.... (i:ihc~oo::(:~) f ltl1!e~m:P:~~'" :~lO:J:mally oompooro o£ 'Ute o :f:!anne(Jit :i:imitiiru. "'~w.cicb ~e ~a.I. ~~ Ed~~OIiL... whit$.l:'ed"Us@1ftin_.iib:5ii11m:p.<Ii' -:_."".!lI!ts6.. 3166. __ .m to u.8 iCD~l\e~k!dI ILomiGn 01'>CQII~~"igl sili1:e D1st.' h·"..wed h:y 18[E~t} or 'W' (W~st) (e.6 co]I~.!!" ~ I!l .il.fm 'id.r' .27~5n-dJ Pf.l .0/ ~'I4ili'fl~ .l Il.5: Nante ra .. DIN:' '~~tsdi.. 10112 '&fu Geil'~~y..lll.~!J\!.eprese~H'Qn.a:t'i1' :s'fi1'~ [!iUll]..::inWhim~SIlEnt1.i€'wasOOj]_l1'Ctooorh. n... ""'' r 'L "'.1fi. ~ J~rMti&JUi!I' S~ndm"-d (1$0).. 2. . o~~~ectlng:site' .27 j!['i :8c:cU~n6 . _~~~ .r..g .._IU\'""I"' . •.!. 076ZJ.l follo'!Wed by a ..o ...b~Ji':ThJls lrirem..mii?i!~_tes £oUO'we& 'by N (NurttiTi) er S."iIL.r.!! V ~__ "'.:>< ".1'''' ..~\'''''''...:i.w. ..n![lii:!! -3.(South) (. w:t.J"L~ ~'~'1!!"""'"'. _". f:ro.'.gM itllQ lOOilltector{S.d'''''Jj''j.. Cnpi~ of 'itese ~.'.c:u:n..~'I2d! 2.igfuaU JlHLlmiJe'.y . vil~ij!jge or 1IlJIj}'p grid.:111!!i lL!Oiik9~rtud'e' iO..~ol"ctllq :I~18 De8t~ei> .' _~ ••Q'l:n DeparlmentfCnu!l1Jly .

$]ilo¥.) * 2~.ti?l.$2.'tJiOi!'dd.idf~.t.and !!.iiUoW fOil:"nl.~ .). l"II:mpIDd.iliil'$[i<lii .~·ti.18 Elhfl!!lic.:~G\r.i. wiHh a llH'L:iquii!!' ~O'JJ:r>Ct:.pHJvi'dA!d Locali\temaQI.S$~]jg .it~l co.t: . 221 IPbpul8!1i'gn isolation [kmJ Straight line belt'Lv-eell! tWQ .ced cultivar ottite:~(.e tdb@ 06 -ilia 18i['1b1i. '81I"QUP' NamJ~ oJ t:h.w [per .Q crop .tparlilmg U.ale Ina/li1IIe '* 'N'a.ple tY.zy£ the: planJt is 'jjs~.samtPUiI!! Form of !$amp~iE!! OO:I.eo.ch Fa:'til: . If estin'ta'iled...2:0 Pfialiiit popl!Ilenlon d:!. d.J~'ar :S1i:a~' JB.15 .siililL'n.g 2'.i'M.S8m.e :He-:i!':f.y . in de5CJ~pbJ..t6 P:Jant I.@dln.3 -4 MliIJ 1/ikedy' iBoo@dillgl ~!..'!.eii:H:~g' .eci:' :if :2.S..5..S '[..3~ CQ~[!~r"s ."l.er ~..i.~o~es) 2~.~ dJ~sig!F. .dU$ G. :f~m.~~HndSi r m. dlo:rLatin.14l~pe.nuIIi!:lbet and a cmres.3~.lleehm_g :5IHll!!.[-f diui:erent 'o/Pe5.i' .e.iii3i:t~dl.ea per p]ail:1Jt d_€!Jit5ity.e..pe s.1fHique ecession a '1 '!j_~. poo'!lio.v~_J:'naDdl"ace!weed.~h!ing in.::i:i'.iiIJ.efnnk gJ. v-e 2 :3.yp~ 1 2. oimate'daJJ '\'YIere ollected fmJm 'the same c t.U.p:h[(ldiil:~ M.i(y 1['tJ2.17 gr.epeople .dti.r..ID\-'!.j[ brnfuht .coltlm'iiit1 t:Otill'i!tj 2'.j}. by Jarm. fi.@ :2..coft '~..!!~ge ad. ar-.plie 1 2.aI:'liItS..'1iTI. '~mtt. ~he ...!l. lmi'hod 'used (1) ~ (ii).'d. om .I~!t.'l" :2.lCl!!!P: is. ib. rt'!Jn1ibe:r ~dllf!fi TIMue' culture (:5"pecify wlhl. 3.'s :i1'otC-8.. of ~N\Jm'bet of p~. . CoU.!:aeh . w~eT~lritedl~3!1te '1 Hig:h."~~IiI.e.!:l ~he sample OO]I.1'!"~Lh LEllnd['. -fulu tiite'.!l!"Uii~.ilij.:ti!gl.5 6 AdvaiVi.119 F'oip:liIlath:nru :Erilze or of tlhi.

wts.2:7 .1. :1fL.efin 1 Mon~~tU!f. . de~cri~J:.g Sii:~e VikL.I'\iIbbe~ e~" Other (. (!if tll~~c. djflSCriip'~1'.clDgiraph m :.aW~mO.!.'5i i!i.telllni lI.lher(:s)m.nll Spice Ma$ti~aw. n~m'.r's.: species.4 2.31 'C'QU~ro. Type 1..ith..t OOCOfillllt.iI..0 :No 1 Yes .Assocn'ErtedI1Iom O~i' domim_n~ crop'!. etc..ty !l'!.~tE~) :2.e~s with t$!i~oof.~on{yl":ha"b~'t~t:art iU.slioots RUrl~le:rS Hali.ur S.~aJlilJ.3 ..3l 'C(fil1~!?t:lQ. iW.:pb'o:biJigl'a'ph~s)-taken.specify' .8in.'26 IU\~$. :2 3 4 5 6 O]JW:rer.'23.IPL~j!.m.. PlI1I.!!5..~rop' In de5t:rir~or.in Oil Ome1"' (:!lp-e_cUy m.M.25 Cropping ~y. .2. Wi:etail.ooss. mO~eB.f~" c. ~d9tifica.l[' 2'.:ultiings Thmtil'Ulj sh..g'shoMS (iGn\~uded ..28.. "].tiom.Illldiaround 'Nle'O[)n~ctUiJ.e 'mn_e (!it QJfilecti~$? Ifso" p'l'o'!l5d!~ an.st. .1'it :2 J 4 Mixed w.found 2. Mcinl~'y . 2: .1edJcma~ :2.3 ::2. ~~2 eoUedoFis ~O'I~) of the &oc!essir.

'.o~i'c' nd.escnpillffits. ..5 Sltow fu~:er.2.med EO..hi.32.g' it'll.2~3Q preva~n~1 '6treuBS. on 3S&!X~i.5e mde~iil\g'Wiili5< d.d_e5<:ript. CQlleemr~ .tHoo mGo. ih@ a~r~SlQn~5 it'eo!1lJi:cfion.Ufi un ~.\t':OO.(:I. mdieale' a ifd~a.t~me''of !t.' .IDi..:a.ot the species is OCOO['i.o.tl~.l CoUo~mr·s .tmilltJ:.one iil!!\' 'Iilhe. aib'1Ol'lc stresses aM.ny state .2~ IIfI'erbarium s(pHimen 1:lUimbln Was .3. Jei!lpidJ 'J 2. B] .~1 G~"eU¢: ef>O<$'!g(!l :iB3tinlate of the r.ifilCi~e.e abil)V~'d.}S .ediate.:ide !aID. b:~rfh€· ool1eGhJ"[' iOJi.OIl:' n N~ 1 'VI.Mliy spec.S Addjti: llFIal.ll1. ide]lttw~tiOJlt 2.ii1c 1ni.atlry of tJrn.S: e~io:n .O]I~n~l .gj"helibi. Ilimfot.l!_rt!.t whiCh ~tit ooll~tin.ate .IiIIO~c!:!I.l]'.iniw. poo". spmmen cl.inr.II!.!il~~~dt '[f 5ii).3.m!1'ti.. 'Iilhe:re~~on of' 3.

eiiinmiolitc) WMriI.!1 (On!:Et¥artion 3\. ]iil~ cP~.of last eS!1ablishmJ!M '~e6'~ [DDMMYVYYl ro.: :nmnber.e laist test [%1 F©~ in.5.~:t:n.2 PopLill6i. '~i.ree-~ CiUltivitlir. pedigreer clL:~nuv'eJ_l" [lJame" etc.2.a.oUeotiln.elIda [[):ID(MMYYYY. :StO\~.!' :9.1. u~li'lll' .:g. ili'i.7 DB1e'.ag~.llon identiliiltati)ll.tm'll 3~.2 IPoplI!'raUOn l'dcnt1~h:::aUon (Passport 2.shoui~d M~~ be oostJad 4.pGlit . dtepeoo.at 'fIii.ding (in the po.!!~:i.3) c..f i~.eeD:::.8 htalhU'slhliileil't ..in. ]Jmi.!p'i.oll tY.~jl '3J~1 Dilte .repos~..::n .p1Li~aHll:tl 'typf.m~~~Oftl.! wop-pwati. depelli.l In case 'lJi.pi!: .t tr.i1 Co[lectin 1. 1[IDC1MM"i{Y'(¥j1 D~fr_e(. '1ft!:!.~TUl111De:r.of next ~es!t.g: Olili. .E.~:ntJ.

ca~eviDe' "!.nJ!1:. Ill'tdi.edJ~~~ lHig1'r1..y a. J c~ .I':hfiglilt .lded '2 ()l.d 4. . '1 4"t2.~g AiSOOs.ppllcatiQ]lt WM-tlingl Specify ~1J.len .·..5€]f POllii1.•5 liDDMMY'iY'f] :f.4.r.ii_tl.ea. :m..rreque1iiq . width.oodi at: one 'Yea!!:' alter 3. AgI~Qiiomic &vfjj'lum!o~ .4 IrrigaUon .nd.l~it.c[t):&.M'ld.ethod oJ a.6.8 Pl'amtvi~.i'i. .1.g. s 7 'l6W' 'bilter1b1ljfdJ~aibe! Hist- * ..115.1£M Ponina'llQi!I ilfiB!thod 1 . 4!.Ctllf' p]..etit{t. ~U~n viabillily Low' futet:~.I!JIU"iill'ftI:t.palMat. !~q\l!~~. :9'pedflt 4.1'1 :3 !S.m.~prnl1iniuoo.. ·ap!P!!!'.ili'Mle~..

4.of 1il11i11es accessien regEDemfe..ee.acq.add!~liOJ:~a1 ifrIfo['I!l1taUon Note~ :tru'Jj~l be sptQcificd hc'~ . 4\.~ .'1.4 'Sfiri. tl:w' Number .'6 My ..ULi sitiOllll.~1 date o.

..SITE 5..~ -_ .'b""""'~"'-__"..'Clngiltud!e . I>ep'lic~Uon 5.].._ p_ aI!'L..sttip and!.g.ISliinCe .t!"::tS foUow.i:" ~.ee:iii_.3.i"j. ] NiQb~5) 5 :S~8 P~antiftgl ite. ~ '.2..5.~ -'~-1-.EINVIAONM'IiN. (.miit'l!.tlliillPJJ-P.:. oil 1ii'iI'.~._. 'wtuich EvahJatioiil nvironment e cll~~re[iz~~i{ifJ1! gWa. G~~.h~Use .e:1 iP~lI!stkhouse 4: 'Labo:r~'wrr ~ OIill~I:l'i'(sp"@ciiy ifIi.) Il. .r' W' (\¥ti!st)1 (~. in 'tIile field s G~ve ib~o~~ . ~'i. 1 ..I!'" ~ ..~f cu]]edifilg) 5.i'~ ~~ni~ [ f~E~dJ :2 'SCr. 'by N {N'o'lfth) or :5 ('Solll'lh.) (e~g.!I.d.1 i~'lIIfI~1l' c.1 Degrees LMl1~~de aiIDldi. 0IOO0S..9 Fiel:dl pating [%] s .01'625 W) 5~8 linv~ito'tnt'ii!'M:l!t hlI.of row Ip]o~'r.1J:characlt'9riizatiJo:ml a:nd/o(f' Eni'alua~h:m .T ANDI ..:~i~ab~ei lP~ran'~lp~Oil:.i!Wlmbero a:~app.'12 D~~s and mirliu't~ k)UQwi(!d 'by E (Ei3_M)O'.5 .!." In IE!! _mIN' 'f: Lm..e.t in de-scrjp'~:Ul' .qU:IfL'~ (SFi!:e :IinMrnGtions in:2:.!S~ImO'I.

3/iJ% >3'11%".~io]'J.'!2'il1IDefioa Is :FA() (19900) m oelevattGm of '[[le' l'ilinrl surface 00 a 'btoiJd :st:~l\e.... .ru.6 .i2 (>3(10 m) 'OIi'IiM' (Spec.on"§ N'..6 _ 2:9'% 3 .'j.A]mre~if]a~ S· G$l\lly' 'Ili!ndili'[atm. ~·Yir. --h·'" ~!i!!__ 11.atLd.I\~1iIi! "gelil.ly dissected 8 '9 M.9% H ~ Ui9%.5. * i$.·-----I t.'_ ~ j' " ".m which ·l1ti!. dJ~~~.e. .f each. >:.~ I~'I .liles The' . .1.!! ls : sute i .5.C-.u.t.~te eB~~tiQtlI.1i'J'. fl:j!JU1 2._ 'JlQ.e£~ t1~. B~. MO'Uifitatiin.J:9 Any N~s otJi.... 6. -.ili'i!t!d~.of 9~11e U~G:tilC$t. and me~lhod" Qj 8JpplieaUOfi 5. ·6 tliJ] .eTSto 'Ihe' :p:rot.II!I~ ~I!'e 'LQ TI1.10 EiilrVIiii\onmeIDltal ..s "7 3 4 V~Jl!e'Y' rJal6a'!.1i:i!"iSpee1JfLc in{Qr.ma.eS:hi!i!'p~of file! l.!?:in '!he area . :s:ecti.r1l1'r pi ....nd--t. and 5.otiol1 Ei~t:i:l8.) * 6.charactel1lsUca. 16 _. ~2: Plant pmteil:!!1ion meit::hOid (lif ""p~l.~izei' S-vec'l~ '~iI?e9. fir:Eq~etrlIrty....r..peruy pestkides used" doses fr-equeJ1cll'of each.lat'I~]foml :r.Ii Up1aru].9% ..g 4i! UndlU.ok!lS. .(![" :s. "I ~-II:lI~hlilil"Ei$j! ograp_111 . r~_jll!~ i >ao%r S~a.:1.icaHIJr.e.. ~.QGllled{aldapled Jli"om :~AO 190-(1) 1.J~I:.i!pt:.1. 1 'rcpographi~ 1'11:15:ref.lating 5 RoUiifig' 6' HJlly 'j' Steep.] ID 6JL27 in SI2~Ofii.1! S. t5.olLilnla~nDiI.111 F'er1l.. 1 IH~~ :2 ..ys '.l el!f:'V.ll5 o_ 6 ~lS% 0.ify in apP'J\opriate.2 -H-'r it-..

.. ~ "' .iiW'..Rl'Sh~ :sruxdly.u(li[Hc~Uy 2 ~ (aE.t pe:r..<1!!SpE!d: '!iif 5W_) ~ ..!' 'IS ihlefly bare rodc..ions 6. m~r hai'!.11iS O:U~~t.~a:tn)) CWiiita[ plam It.!@lediplain) (Any land surface cllit1tlr..rn FAa 1.'11 .Di!!t.....1'. .".utb syruools N" is.J.'OIli:~l {FAO 1990) 1 Straight 2..ISE.i!J S'lJ1I..Cflive 31 CiOnv~x .b'red .in ~. lro. nrmeed. " .U~rnl.1. .~iS a..~ '-'''=~!i'.lth. srai'l.. b'UJt.hrub__.1 'L)L~pOS. .i!.l1([iI.il~run.6\..i1'.I!l i~o....a1)ffitg ~~"si...rJVef plaJinJ..rJ. W fe. '.@ slope :iin 'ti:lO'lh th-m' v~il:itI..EP.Viu.f]m:~:)) '1 is 51 Volcano Th. 4 5 G~. ~. ." {!ii.!iG!d.iI. .. ILU:lil. that ~'h~$Io..pl~iJi ' lP'@Ii!@p~ (iBaSii]~~.plex {irreguiJl~r) Slope aS~1.lle a CQve:r..ff.. -.( alluvium adJace-nt to a riVllJt1t ·tlh. .~d!:y' ...ll.ndl't'i:lj\m.!.liCll$ffmifl' p]~.'1...s Not~} il...liI.1!1'!.3 ~~m:d ia!if. which. :ii"lirerst.sefr!er~...t': on. :fflatiatnd '\V:h~dh.li~ly 'i:l[ii'~~e!red and iI!)t'p~d as '~l@: tidlii: ]'.5 "'~ .· .y . Ii .an .p...am..td~l. Desaibe O th~d!~ct~on w.l> d1J.the !t'DlOOUllOfili.U!tl.rne@id 5 .iinE:f~ld :KJ'elta (A ]0 'n~l tl:al m.ing: ''lfE!ltl!!et .."S aiiid ..of' a!~.. _!I:VI.y ~Ii. .E!<r. CQD.th ~ :"..6 Com.~ _.li'liL1.ij.[ !P'!.":L<:II".l.. (Adap1~tI..a ~'Ofe t!lIaot fa'l:e5.1it'!5~loi.'.~.. ~J(r.5 sr..'" ..-'~. ![Ii!' :muddy ~ly hCr.a com.lain by ~l.wash pla1n" 'WBsre :i}..\'e~ (rona]?] ain.:g[adil.cpe form W t'h~ ~i!l'¢ril'L[ shape of th..lfl) (Apreanlor:'l!t slope ionned ..d alOe~ <1Jl . e~~J:.4 Th't..990) 'I AlIu·v5..... 'ilL1.11•...edl!l!~. d'i~~1. piedmorLif!.!i[lJ iJ:~· .cal a~.lIt!i'(! off aJ oay) (A [l~"tco['.1Z6jjMU '* '. :Il..a. ..ta~itlm W..v..wcs'llfrl'11 d~~ifi!it has .!d v i'lJ]ey .m.A· .<:i:U 6....b-:latiatl ...A ~'·I am f.g.i! [p.trom '!IDS!aa]]y {j.~i.. :p..IJ:~l!l.'~ .-..i!ll isbmd) ' ~Sp!Zlc::ify in approprialc 8eclio..·4 n Jeler. s1reftm o.il.Lhal~riilil..fulls) (A $~~IlE .U.ili.fe:.

fig.Y .~~Q.8 JnrU!tiLuvc: Val1eJ Va.2. (~ 1 :p'~~.. .1im~ 14 (10000 depression 15 ]JI1jjn!2: 16 to[1Jgi~l!JdiTili.fl\aJt '~iI't-.jt. N !I.' ']. ~o~om pooi~ion l1lJ .m.!l!i. '[£'11100 11:9 :l'Q U.l1.) 11. 4 .m. 25 26 2'7 W D.!Fue5!.8 .:hddlg~ RG~ncl_.a..pe' [Loweit' :!:ii!ope 21 22 FJdg(' iBea. :~~'E!i."":s.ifiald~.3[11 omer (s. LAndi eleme:nt lind p-osiliion '~!hegrornorpnolo. :EsC!i!irp.ch iB~.aprro.'* G 1.eciffyin . CiIlMe:m 'B Open dep~.i'llJ~~ :sectiJD1iiI.iUon Mall~W!!J'e' ~<1d~pt~ from FAO 1990).ner .IP~r slope Mhl.pr:i.a~.-.5 .:flalt .Bt >Ci~ Descdpt~on 00- ~he inil.ntmagt!lme.2..~ ~iL!l:rrouillding$ oJ' Ule site Inbi!J:d!l. 'l.p.fjoo![' Oh~l.lt~5i) .me[!!~ ..~ 12.aton 2J M 'l~r::ritC~ 9 F]ood:plam 10 :lagoon 11 :P.e at ailmifl£t.9' Cor~'1 'ooe£ .edl.ed 5~t :Sl'1:m1'nit C:(j[".6 '1 .

ooliiibl.ond .w.iI's 't":ree llii.3j] and iOOoek are gi. is W da:y:-:r.v.riee l:Wlti v8!~lO]lt b'r:i.["tlainr'E!d all'ahL~ c"dliv!a!tiilJr'! 'Wet.!!t·My :lin ~ppro'pl. iii.1.ll'tJf local l!ittirt.eflru~ioo0:[ the piil!~l1!~ !Il1!. O'O'W.' (CQ~'t:irI!UOi!JS .) Gi. S 4."Alluvial d..edl .n~i['['~g8l.i5ed it '~e in sih~. '4.p. t.[JfIJ.'~lTi.5~tsk!rn 'CI.loo.!athe.11'i!i.g ciLi]tif'llaUo:n :2.'6. :0.i.rs~D]\e. from .COmtltinUJDI!.ey' .5pLmLt8.y 'm!ly be ~~n~) 4 6 7' OO~ .:mb-ell' of tH.~~doo. de:ltii. ~ ib~ glwu.iCfu buit.11 single :roik '~e ~Y' '!befiU/['~he[!. . fi" 1 ~E!\.j]'llerlap!pmg~ 1~i'l5~ .ild ~Heib~~{I<1iJ. :pt-.I1ft) (COtltM'i!J£liIllS.rigiltM..1)l!Q1.'!i.r a ~Mi'ilI!l .d oo:U.croWt1lS.S.gldy deco.!J~iv.' ruit~ :S..1i~1l".y~t."ll (Gir~es..§~ StiOO~l@ forbs.Ohl. dljdim:~: layeEii) (.PAO ]990} IwQ '~~ 0'£ e!(ca:rrfI.t. spec.g.il.sy$~ Cii:iIIJtivath1l'11 .1..ifi.!e ~ .ViIl:ift .:2 PeIlIifii:11a.non 2.~~jJ'!. ll~e'.e :kn..l!.tmo:rOl. rlie I(!II cropping ~~ro.~.rm~ti.1a~. F'aliI'o.eld eropphilg 1 Slnl.'ed C:1JLtiv.ow]eo.p'~ oJ [p2l1roni o:f the geological iinfli!te!tiI.bla.e d..mfCii.lrn:dlrn.1.!clfied by t~at: rock tj.1: '~llIe' site.. ~'l.:1]~ltillr!iill:. G!:.gll viegetd['O!i!1 :I!Iurm!J.5i'Hrixl.~ ID SQillpanmt material {Aci<lpt@'d.4 (Gr...0[.c_pQoS.ID:p0i5ed..HsM. Elll) '\"Ioody :!:.h:um.l.) 18.fAO ]:9'90. i!I! disc!i. UJlti.p~'BS) 2 Far. '6.ted.. maJ~rt:3!l JS.p!.1!slla.()IiI and tr..ilb speeies :UIITI.8 CfQp agril(:i(jlt~ml (From.gy wiU dJel'e:rmliliE!' wbl.!iU~e.'with. (f·~" FAO '1990) 1I.:s~jns howm.ii!i:e of.ftm. crowns t011!dtki'l.yer'{:iUrftS O'l"i5h.1 .'9 O""er.ilIiter.~tioo l!l".r.iufvium.rol~:te 'y. . . 'tl'€12: ~aye.mbs) (SpI. l.'1i:y not tDUt:'i:Ui:nS'.rjalte~ction's N'otes.pe .ns uSilJ)<!I.d}i.v~t~@ c 5 6.!' 11.edJomma.o..a.Iay~' o:~shrubs. Th~.J:!. the Ibe!~.i\nlrt!lliitl"I:.g.

.6 In sJ~.I't£. 'N otes} 9 UIUiJ.o:rphk ro. 2'7 EVil.ilill~i@ 11 Dol::li1r1lite· 1.ocla~n(. 7' "VeIl dmi.ified.~~tg.mE!' S 4 ~..6. Z8 Gfp$um. LaclU:stritlt@: deiPit!~.t$pecirf1ed! ) Aoolian sand UUo!!:".~d.o:I!1i. mi!ite~!lllJ 1 2.lci1Ii1!.t:!r. 14:.il!5 5 6 'J' 8 Mai'. apP!ropt. :meli:lD1i.1l'sll:<O.' i8.~.1l ~2.sctQrr~ 10 ShJaJle: 21.'D.11.a] de-P(iiSi'!S.8 :SMcl$f.tm~it.~e'diffiCl.{:liiIfiL6!·OI~~ilted..ic :rDc!k 15 ~dlirrteit. 29 :1f'DC~ 'Ofr.i.ts 'lJ.oo[']:ydr.u11l! de.!la.!.lit.e Qu<l:ri2:.eI[naS)9 (AdaJJiit:ed fwll1I.ed l"ima.\!~~a:~ d ep~.e de.e.e 6 'j' SciIist Mi:t~a-e Dtoriite' 23 Congw_'E!ra00' 24 5:i.y di. roilk.~ wearthe:redi 17 SfI!Fi'uiIHe' l.ViE!d .:ik .~. FAa 1990) 3.affeet.P.l~jt 4 .y rQ(:k Sl:o:nil1l~&!fockjlieslSlhili~'dpamf'OemcliLtath'l!n N'qlt¢$) .\S (Ut..Specify' m 'i'!!ppropriilLt~ sectiO'Itr(s. "ifb.~t-e..I!~!. M'~d 22 Tr.iate :!ioct:i..5 G)]I"r'!{i~~ dA. tyl!'e :[ Mid i~oo!Jsl ~~k 16 'Lin'te!'iitOtiLI?.UI~'E!:.po.I di=:iP(:i~it~ ~iJ{I'JUL~ depOO[t5 10 \fol\e~ic ~ H Loess 12 J?'yE. rock.cOl!!fOOIWailted ( ~T1ispee.nte. deposits S 4 14 Organ~.edierl 2 ~ 'Fi.ed -' 6 ..0 UUra.l!ltIir.pD!5iit!~ ].r (sPeJrjjf.and.6 Pyr. ba5-k 11 G~b(b:m tl B~lt 13 Oo]erit.y in. Gli:el5~ Gl'a[].lJIed .t\l[-jJ. AMliML dlepoSI}I.t.RV'lM'lm.sie· .2 'Gl'.M 8 9 Ba:sle igneOits/ :rn etarmtli f[p hbc.rain!":!:d. :roc~ :1. "!i'~ 1 UI'ii!.:.rtzitic s.!po8.oc'~~~t~ dlepooH]!i.l.e 2:5 Tuff 2.j gTiJ!i~ i9 Ql.~:!i..E (.. Ttllage :~mp(ilSl!l~b:~~ :&sMtiaUy'piII. P. l~ G~c~~.2 :SoH dl~.30 N IDt k110<wn "] l1li1a.:I.) 'Et1. Fl~v.

q.ll~{~ ..PDr. (1'" ~LV\. :2: 25.ge Ottl.15 Qi.otlki gi'Y"E!' .blUlTI ioca.tion ''''"'''Y 'be dbta~iIii.....dapted frem FAG 1990) depth to t-h!2-gro-ilIi"lidiw'. FI'oodin!g (froul F-iAO1900~ F~!in..II~i~V n 1. durarien d~ sill.rw...:. pW$i:iE!: (6110\111' in ~ny.11lI:1I.. alt' file ~ft1111.'''''''lp~il1irr'd\e.IInd~tioo . s oi. "L~~ ~" ~~Ii.d~h1}llIS' prevaHilng' in.. '* 6.J.ili)e c.r but l"liot all.ndatUIOO1l.f.ti!.. [5 Fr....cI~.tly'moJ:M: Moist wet .e ccll«i:ll!1tg .1'4 SlOin$~..n~l.n...!!f~ accClmirtg '~)Oits ~~~~d :h'eqiUE!n..-lI..T-i'tha.1 .. "'".1.2.. 6.ut.)i ~~the gr(U.lP.1 _.6.Ita'b.:~"!rjj . 00 i.i..t' lF~~ y. i).t'ifll" present.t:y ftJMdj.I~ijjal ..j.. . ~ 5il'li ·1.g.--II .~~ __ •• _ ~!:j!l-!:l_.l~.f]oodi.cd...trtlnl$l.:13. ef the aivera.. ar_pmilti!lllaioo.or. Atib8!1:iifcit1fi sl'iioold.('lt .'..fi'd.5 7 9' 'Dry :§..iH~. ()x~r.4. :.retlii.I)1.Ui!L """ .ll!13 ilo'ulr.eflh Polb:tt.i1epl:l1. tI.ol![lngecii expoeure (iI£ the tprom-e. ~fr!omIFAO 'li'990) w 3 .a'~y Rlru.uf' U!..!igh.f~gDlatin.!! :paid.eTilf]!u1ItY: The fOOl_]I<!I....1.sltoi:iild. .i~edl §.ln~w-a~~r· (From FAO 1(990) 1 Sa.!r. t!1!'m.!li_ll l:i:1IdiC'altiio..i{l' c-run be' rn~~'r. 'IJ. :3 4. _ [''Ulif'''. .rn salts.:}iI:'I! ~t6m~te oJ trne 8iprm~irnliilte!. dies~d d-'i"'''"''''I. is.. ~_ ~~ _". be ven of ~Cig:ethi?.00 rpm '6.iy..ii. .iaJ~~.ly Jrom changes in. eoc.re cm:ldi~~ous tl'te: ceused by lliOOei5lS'iJ!11tal 'We.--E!' .of :illl'L1.rnJi.i!i~'her" pJ..kilsh.i!I..~... &hO-I!l:~d ~'!!!Ii!II:iI.00 rnl.mdissolved UiO .. as well as .tr"1l1. ~'DliJi·I._2·£0 ppm 241 .-~"'.5 em. 5·o...l!. .. "".~Lne :2 B.!il1Jitl~id nl!l(hl..g'.em Mriish. 'CII(~ s ~ 100-..400 p'p.g 6.d:wall:er' "ta:ble . ~I+'~ 6 TIle $·QU -deplh to groun..._150 :>lEO .~ .:iJlS 1 iQ.1 fi]oodmg..I!iU.1...~-.iid. <160 p. 'bi. . ::0 " . The mrucillmm rise O'f '&1:: be gtQuiildw'i:lioor .t1:llble'_ .h..t. the ooll.

'iLall'g€ rock rI~ fWnl.1j PAO 'l:9-90) ~i._. ".g''''!Hru1i. G'MY * 6.ctmd.J Cmgm~ffi 2 21J. .y c:!ei21Md 'm:re~~)FimWliy '"It 6.llIUD'td:iim.C' iI.@hor:i~:J!}n itS.. ''I..enlJ.s!h btt'-Qw]1l 14: HUUifi ~ brlillisl1l.'. :jJ. .~ed. .given ill tll. t:ulti'!!.. llle E'(iO~ . m~tCk 5 .i!!V~iJabl.. !5E!Ui:rtj.f~we' and . '9' YeUow 1I. [6 noSS]b:I.5% 4 lEU.O~:aOI.:!. Red S '~Ul[jw'i.Qi.de..(M.t{!a$i.1 C~~f.Jf:I') n~co.8ll.ish 2.3. as.(!If.~een 12.rovid~ d!ep~.-.'n:1i(lli.il iO'f' hue.~tn:i:t1t ~he {o. . 'w.ing root deptl'1ls. dlomUluiM &O:i!1 i'iiiI.ddiish DTown.:U OiJI!._ 5% .!I.and in. around.ix :miil.adi!J:l!. If t):\:€fil: is 'na.£.lii. _.~ ~ru~n.Q'~ . Nil {. may be' used 1. in .J -~-"." mo-ist. I:IKj.JfS are i?jl.iUld.kliLjlf M t:En£ soil m~~]'..i1ll'e P. 11. 'G:rey..li.IlQW.o~l.h~d 11.l1.g' and lace eVllilIln. 0-2% ro abundance ~o.I!~$h.r.'Il6 Soli ml!uri.!li :i"i.iitirnJ.a.:1.e. ~~~im OOOE!n:tly !l.g' re.6 lJ.~.1.ccolour ~dapred iron'! FA'O 19I.e Mt'i!tllSll:l] SoU Cob' Chii'!litt:ii .tn oondiHartS..liS..rid . 'lihe i!J!DC!i!55iion is I.nthi.s~ ..dRl ..lIoti:!lJtio. l"Iev'e:f cIJIHvF.1 Q A(.]..Ing Ull.z-rlIDe~) :3.l.0Reddllib yeUow 16. ~1iI.'Ol. '1 'f1I'agm~i1!.~bed.d}f!!'r' 'UtiUio.!:3._BO%.E! 'BL11li..5.1.l.I.ru~ 11. .. >80"% 6 ..ra.cbwmm.'tt~edl ~_nil! t'l.itual :SL?II pH 'failu~' .-hlad: -4 YidJloW'i:.c'n~['t is. J. . deserjhed as.ii:r:. . t'M tl~ri:3Eion Soil org:mni!lll mMter'ii!'Ol1IitOl1It: '].ffIIg' i shlt~Jj.'il. -.II 5 7 9 M'r:dh. the £6UO'I . -". Ji!.(jj~ iiJ!f -. .'iffln and should be ~i5ist\G~d iti11.d'~iviil!t'ed!'bIlH Il91: :re~ maeh .Z'O']iJ. l~ .I~~t [em]. ~. curoll.fltllltli :U11 :I!!rop~~. EaJl'ly mornin.all'i::(.l( .G.lI :rnIDj~]..'b~'j'in.3 5.pJ~ted) H~i$h(~ in. ..1..00% .OJ:' 'P'iQ'~fi.21 (Ad~p~.1$ (>2 mm) are dlel!ei'.! l'.g) i.!te. in.l.un.'9?5). . 1["'" (M'l1'mi5eU1.of t'h-~8Oil.'eOO'm. .8. 'Whl'ID!!! '1 IR_(".ed m" fnE ~. Low {.row~'I 'BFcr'W.a.oond~ti:D:1ii {or.vo.

S.iDfl 3.OO:~urn.a]. {5@.ctioos ib~liJ'w.ii'i. ror OO[i!.* li!t 1-2~ ~So:l'I erfi.~cl'ji of t'h. 21 ~~. M.4 Lrn:im. 12 1$ CO. 'Loamy 'oo~I'~~~nd VeI-Y fine sand FilW l~ 19 2. sand GM!t!ii2 San. Low . . :Silit' Silty ..i'en.Uy' d." led.Y '9 Simdy iUiiY lioi'iD'ii. tlnsp!I!ciMdl ~r~tNi '!III!iI i!igiliQ .Qam. Sai'l:t1~. Id.·S\e 5ruldy JCiaJ:l1L :2.erer.mll'rtIDg the lexlture 'Cl~5Se5 Oil th-e' .f.n:v'l~arllit Silt loam S' Sit.mMO 1~90} Cbuy '[.e: :f'int!!' @.y loam lL1 'fine' ~t3.0 :2:1.ldy ci.y sand ·3 Clay loiiL'm 14 15 'Lom1y "''err fiIte' sand l.5.c' 'Vig..in_g li$~"..[!Irth :f:r. Int~fl11lediaire HiSh .p~d~ro.1fLd :!latild. 10 Sand.1.o]lOW.H1!SO!!.d~ !. sen te:mre' 'CiaiSi5!ES (Ad. 2) f 11. artide p size clesses are g:~'i.ot .da'!{ 16 17' S.g).y JOnm."''e~1E~' m.Jld s: 6 ..lftiiiltny n!l1fl' sar.

milll!uOO'Yrn) or ~tiitt1seasoaal '6.2'{.. 'b s.[['Jf!~i ~ximumt.ry fine' $and.~. .l'eiLtilHy based on e:di81ing: \!6gel:ail:iio.:la~$9 1 {Adt1.iso]£. 3< J.. Thls :I!1fLilIYbe taket . 2 = :5 6 P.y G@fie:t.pedfy in approprlase seetion's .F.m~um! ire] ~Jll.Lm.5: F..3. ~1.veJ' ~. III jlm.=i-megjH GD<'I:r~S'E!'~i~!t '\le.d~~~ Higlh 6" 1. S 41! . .L3timl as pQSs~bte' DooM 'Ib~g:i VitM. m~.avaJlabili~ 1 2 Rain£e.1250 1J.e 'E!iilier. 0IIi c'~<1.:ltLumiib@1t of Y.1.~ .g..1lI. Wini!!! [km Amu.Ii'd.fAO 1990} 1 2. fJ1o:ma. 1.nl~ Ve:rtjso.E!'y'lJil~"p'~S~ilik!' .63 J. 2000' IJ)rn & A5i d!e'rni~~d.um) .n 3 . soil ~urv..23..i'altl!!r' .1!l!:LiIIl ::li'l8~.ifL€'send Mg.e oi. . itJiJ.ue (_m.'23.ean. ~ 600 !llm" 1:26 n' '7 s.her (a.rilal(. 21.2:7'.ll:nu:r.curu.k5 .5 'j' G.. :$miid 06-4 .'~: 6..E!\:"l['5 :~decl).)era. CN~~. Vl. .1.~~~.) $:QiI ferti..V com'SQ sand ~'l. <2.lga!tQ{J.Notcs.125 ~il'" 200 IUT.di:liSS ('i:"H5' A~:f. .16. Ot. Gay .t!.fLd \?in.d:iil:mli..r."i.dJ ]'r. 'Ii SOIII par:1IC!!e s!~e oi.ai iI1sseagDlLrurtt iiJij the :5i!}JiI .I8~ etc.L 201.1.lDl.MlJfi. ~ 1Iiem..pl\~d i:rom .) ... Spod!~.~ooOJIi!d! Ri.1'} 5:-1] (sta!te.2i6 Lt:iltv Mq.

recent ~hoilllle 'rD[lMMVYVYI OJ hurricano 'f0rcc' li'linds '(!i.rid :~1r:i:i[1.'1'::i!!7.6.'iim:l!..qf mOS!l.Uu!1fe L~C] :Spedf~'~~~'~ a.~)ll: a. Shady '1 SutllHf .:!m . 'iIi.:i!!':lJl2 [late .empef.B.v-er~.survb~ed EI\"1~J5 Ughl 3.~ Loweai:'l.A.

8 YQllIlltg.igln..4 N iWmi:i) So 1. tip ool'Our .pper p!Q...'7~ [Plant d(:isc..~.' j.- "L]] """.o.mibiit 1 :2 CIim.4 :sul!lpon'tJpe! 1 2.r.~e dlHfe..f the . dartii.oi .ii[t':k pU!p:~eli.~ _..1..tr.2: :M:e.lii-e. FO<Ji" 'l:.tiptors Unless otherwise &pecjfied..' 'Cod~5 fr-{!lm MuJ!$."ifie! t'o4~1 fuE!i:sbl o..!Ii co1nJmn d~lamete~[Irfrl) :!XiJ.e !iM"iAt '!.o.Q.1."' D.e 'vw '7'.. 7.4. g1"'O'!.. 7:.1 [PIBRt gr..IJe:!.a'vtldlaJble th~ vil.5 Uv:in.I..) S H~l 7.it~lUred 7'.~~lit'@tr..h[!..g 'Non.:.m t :Me~ured ]o~a.5jtioo olE frI.e!$' :s'hO'uldi 'be recorded. e(t.e1i:1. (.p'~Oit ..eo]ui'rID the.are ghr.j.-1I:!I!1!L_!'~_n. 'viri.ii. fro:m :5-6 )fee!t' old.Wc OtlrJ1!!t (specify :in &sc[.!ii!L!1S of .i . ('rm] ltlom.bitTig(ibfiJ.s.1.('i\ ~ p.l!ving 'hellg~~: [m:1 $i'U'PpQrt' 9upp~t EfIedi.g 'lhe'E!! .t: Qi:\eJifLakiliin fto.~.1!.i)p'k: QQt ~ ii.i:'Ir"'-y.P'5=2) (5R 4-4j~'R 5.e groumrl. ~\ ~ ~..:11..3 Vin~ Q~1Ufflfin 'he.0- "'I!' ._Lnd to ~he tip 'Of ~he ''iI'~e ¥hle ~s .. n Dh'Eltorphk: 2: :ro[y~~IM'..mnt'h'li!Ofd!5 'b~d'l? Hte dll'Smp'iBf :iltaie5: '.-:i.51ip':PUttt) '1r11iL~mg (on I:l:i. i-V'J' 2..nw~Din~)' IQ.fi) 7.(~'r.v'.--<r. Li~~t :p'IU:~'le 3 -4 5 -(5]RP "54 IS-'llii.:]: ..t(is} '&-zr' Oi:her (speei(y n"" &e'3.eU C(il\o'r Cha~ £'or Pbl_llt Ttssues . ...nclo.t~.p-_ !!!!I.e!to dilllt"tb for ~ 7.plbrJ!t' . n1lidd1t.'ootl:Oill.wth liI.O'W .:::J'L..est:ripllUr. No.1.:]"..J. ijXjilouJ.il}]O:uit aM.1.g'M lIOO (SRP' 4-2!S-~_f' H! SiR.r!'5'0If' 'the .5n ye' .".

g..Ju!¥eniht leaf It-e(Ii'i~lh 3 Sho:rt .II!C"lty' nU! .5 "l hrlte-"l'Ir.WliIlrui habit. 3.eS pel!' lateTi(i~ brilndil IlIi..:~ 4. 3 ease of d..1.1i. ili.1ranches b . o.1:2 M:any of plWbo8~iiIlnCie.9 m IJIinlte'r slhOO't :3i pjjiill(llite1iIO m! '7 '1.bibty' te hold.1.SUP:PLliif..eI!!iE!ll'!tClIl I) Ab~'d Pre:setl'l: 1.aJllbranQo 1 :1 EIt!!!~~ Hurl.IhO ' :Few Maltl!.g I~ 1 7 ~'1. vines \Y. !(See Fig.i.:.1.1iill St!rOII~:.r.!rlILber AYer.r-age length.'~e 7.l Ibranclh length [em] &'e.an stern Ab!i'''l!i!'flceJp.:!.1.~lbranches 7.1.tediiate' 'OJ1Ig .3 ILa'leli..am.11. "!O~din.eill..} J HangW. Fe'w 7 '7.'7~'1. 7'.'IJ!lOd'.~6.E "50 ilaibE>t.Cllp.5 NumbE!jlT o.A.mbin."t:in . of 50 :rnndrtWlly seleeted ~illeii:'.r AdVe"UUCUtc9! moll: prQdllJction 3.f..k 7 7J .l..

. 'htan.eroi1t~ of .me-aSJ1t~€dI lL't' '~he .I~..mlf p.51) Iandi!Jm~y selected :I1J1ia.~:1 Reeo rned from 1 . r. m bmlt'LC'he1.'1.~U" AVeI~e: ~a'sii]~.tur'l} leaves irom.e' Obliqu~ .'~he.-1. . 5) '1.m::odm.ill~.'I. 5«"tii~s 7.~ :midlrib '~ the 'aF' Letd' wi~ I:c:liil] Av....ot IIL.J..'ba~' to tI.of 1ih.moo.W.eit'~s:e fOtM" m~!5IB!Jrements imm.Iii!! M'~S1!Ired :lrrom-t~.2 lk~ !am/rna :aBlape iI.18 ~'cml Av.:IOO le !3!JVes.p..pJlie Ov.1'9 . the lateral 'bEa:nmeSi .e of .1!.50 l'slt1ldom~j" 5€~. ..re~1? S!2-!.'Qm. from th~ bese .~ti?dajl!.ti'red.a. fii..ness -'I["m]1 .~llV.m:i:!I:bLi'te'lea '!. (:iff Q'~ five :J'$Iimtd~ly 5e'~e.:i!ll'ib'Ja:ru.. 'wHh Ute iblad€l ILearf lengtlm 7'.i"'Ii:r.YOIiB.2_~ ["eaf Ibulle' '~Hiape (Sf!!:. 4 S 41: 5 BJi. 'Ii 1')i!1i -.cnli!s.I'i!!® :fDolIl :~~~[allb:rMleh@s~ !I:IitBIlIS..&Om.. wkl.ili "1.tlt: Qy~~e"~:~a:gceo'~l'de ~E! :fi_g.. Ov.e[~i. 2: 3 .iir-. 1~~II"""".~"i.1!.um.:it~ot'!.].te ~ .'I£!' :itlS!£!dig-tJ.!0 i .e bt.nDle.7.e]'.1.erag..!F.il!t.bam :iate]'.t.ected. length [Iemil 50 t.plic Co'r-da~ ~nceO.~ 4: 'Ro:und Gnrnaru Aw.allidJ!)'mJy :5-11leGted maJlJljm leaJ :~~uo1-e5 fiJ.ig.e' '1.fu-es • .]n. la:~t.~'".

''Vii.'IiI! .2~. (t~partd) 2: '* "7. ~..~.Q'I. At:::rOOWlnoos EtltCtmlpkJ.1L.ii.!! !ioII!llT¥ """'il'njifi'" !l1!_!!'I'3 ('See F~g'. 2... ~~~ (&'c .r..d....~g. e.oII. 'lII'1o[ III [.!~M t~. :fi1li!llr'g:1 n E.f.~~..6)..1 ..X9]Vt." l!'N Ii> J r. ) 7 i 3.).I1$.. 7. :1 C$ll:i!py:lodrumoil'i:So . ~rt (~i't!tI]ltf::!:) J.

11.pes. .'iJ£C@ S " '[mlte'J..I::' :Il 'F. Sei.g 7.s_e 5' 'J' 'biibE!tn'U~idi~. Pli~se:nel!iii'Iiilf 1~1iii1 ~l Spar.a:ndi\!.ng t.row1:l1Ig pares .i.:dong tl'te v~lns Lea~ nalrllil:Q6:S 1 AU OV'E!J' tl1ie kaf 2.n5f!' Recorded.ti!' De..27 f.25 Lea~: ~ex1ure :II.i a 7".~odi 3. sarceus Ii .ii C~aJb. on :the g.t.y llons'!.lti~.5 7.i"Otl~ 'OOr..:26 Downy meml:iroarnQ'us. tg" /.If·· . ''''J-. illIl: V~IllIil!iill.he <IICiti1l-E growth per. Dow~y . 3 Glabrous Iil1~ml~:ranous."1" ''Jilir..~~OIl.d:Ml'i. GJabioou:.te ]P'J)ofuse . M~.!iraselllaei8lbseIlU::O' 'UI Ab~t 'i!lt:1: leaf scales t f~e]d' ~W~Ji~g'r.1.ll5i :2.he' V~!."m~dlia.'~.

3. ffi S.:2.5~4) ..plkQ .4: . 2: Fi]hfO:nn (*HS. CIee'Trii5h :y~n~i!.Sl~GY 7~~.lJ.ftiltil u:Uar .5GY.pec.5 OrJl@'f {s.l~IQ<lJr 1 ~fi ~ 3. . .e 1.2. Spike. (.'Itt' 7.5.~yhli descnptor '"Ai NO~e5!} Q .(S:cy . ~~: (~' irig" 8) FW$tr:@m ::i!! * 1.5GY 4~J7.4 ConicaJl .ofllenmticill1 1 2.'2.3l . O~r (s..3 Gl.. Spike :5ihap.4 No~es} .:2. 9) Cy11tn.IV Hgh~: Yt}lIoIVl L'ijgl1i'~: pWl:[pI~' (1'.) (5'( 8-6) (5RP 5-4f'5HlP 6-2) .pecify' m de5'C[~tor 7..dJrlc. I 7..

2'.]" '!biiS8-XU<lil * '1.on.r.7 "lij..]y' ' 2: .~e' 7.j_mb~1i' <ilt s.of 5~}r.2.!!![gtlllefS F1ow.andiolIlly !!i!:!le~:tE!rl~.pmkes: pall' 'vin. F.6 :Predi!O-miml1mH.IIO'WQrs IP._8 INumber '0.a .y rema.91 A"!!ft:liill_g€' glf .~.gt.~. Profo.)ilb..Iow-e~.e .S~) ~~t. PUlSed.2.9'~ :S{p~'ke.lIgd!omin:.~e 'Q'~ .r$!.spilies [pIe~' liilt61Ta'~ briilfllch A.BE!~iDl.!g.29 7. ~i!'I!k![aUY' .!:!f.I:lei[.:!T@i Oii[y BitSeliital flowers oolily ~: F't~d!ornmanUy:I'tliil]@' 5 :P.2.~e .!i~i~ 1[%] of 50 :swi~_es.g Spuk.er .13A"!.e ffiitrmiliilCE!' o 11 :N'ot f[a..2. E!:!.. %] [ AlIe["ag~O'j 50 spike-s 7.0cimd! splikfis 1.l:T~G- St~i1ftl1tiate ~h:Wl~~~pei' . [dl <iiriid.3 Pisti~Ia!EEfloWf. S1an:umatl.ge Qf 5~) 5.~k~ 7'.2.1-41.gti!! iOi~ 50 PEduwu.~ke-s '~iC' 1 'Orf 11I(l{rrllii1aPhrodl~i5m in :spilllro.Charac:ierizaUm .'2.5 SpU!le leiingll'h I[em] A~r.ffiVl!l' vines B:r~l!Il~1 ".r:e IIeng1h [cm~ .['.<1' .p.!' stigma of IiIf .V\:.ffi'i'rlJy ool.11 s:pike· [%]1 Alt'eIi!J.~12 IlPi(s1I11IaJte11owei5 j:!eir 1 'r .'I!~ [<l'.iFilllLd.epljlk'Ei.ramcJh~5' ~ N!.u.SI?nCe- Time gl~_p-lbe~:!/VIee'-tIi em~I.[gr~~ '* "1.p.of .lirlltl.gynau!i Ittu!!hll11ie '1..a~raf'!ige'JMeii!lt: 1 2.

iicjjl~li' Ci:Ii.Nlllmber ail stamel!l'S! 11 Two..-.!' 2 Sh. ~"" ]I '..e'].. 2.I '_ .:'- f······ . 9 .2il Gm~I.' lure FI ower" I!!fiL.fhdiftCiJf. NO'ro!5i} 5 is .<llte: to lihe :rnErnii.tipHa~e 3.p'lJlar w~tl1! e~il.: '." _ ("'!ilE!i'~iDm~ _ _.n 3. Sbod 'J L:nug ('_2'.Se FIemy~ronnaJlJe'l tii.glyce.t. .~. ''iIt '{ .1.~~iL. Fe:dii(.'(~ped~y ~n .Cci.roi staining' ~Ik:e te'xture '1 2. Four ''Vim a] (llb'S~.'10i PoI~n 'fer~li'I~Y' . .IJ ~f Dee-pay ~LIlpuila:r '~v5. 10) 2.ee 3. 1Ju.4 Sessile oQ'hlong a~d.2. . (&t! Bg.crtli camline~ .aM· .'"~ .i!I!lM base DIl1. . (P' '] ' ':'" " I. ibai5ed .om.': * .[%!Jl iEshm~tEd. 1 Se~il'l. f\rl~ilI00' . .olft'ly s.rv ~ t ~ o.a:nsrmrnedi in.to I.ilid}n.dt'!!.""'_"p""''-'" _.tUom IBracl'1ype 11.{H)~ H:irt.liI't!EIi'i~ d Di1I.ph)[' 'l'.

0.7'.2'.] FI7Ctm .Jed ff~r~ per ~p~ke k'ilIrn.atc 1 Ur~.e' COlour ehiBQge MIlle fiI:luit rflPen~'n91 ~ 1: Gil'een'to'black 'Green to 'yellow~. 0 .g: to lil!.(~ 4 nrh~r (s. - I a - Fruitsl~ .g€' and t'hrurt til! rsd Fr~i~ ~ste 1.2. 704 Notes) o .i'.2'. OVC'ii~ S Obk.23.elkJ~~OiF.a:ge . .ug'.22: Ave.30 .pecify' ln de~j'plm "1.r:m. Bi~lteE 1 3 F\w"Lgen.ornrt.2'.@d1. 2..l:1f.oJ spJik:es.3 Smatl! S mte.t SFicy Nlli:m'be-r O'f d~1J'S'to lina'I!I:~~Y [d.fik!iW!t.24.£ 50 t1P:~ Num~ 50 7'.. g~w. ~ . U) 1 Ru~[td.!r:i:n.~' Fmit 15e:mA9I [%]1 . 1 6 " - . !rfpE!:lli:n g 7. '* Fruit shape (Se£i: f.

3.r.fiiPii .mlli~)tian il4ok:i9 .coat 7'.4.3 7'...o.ge1'.t~ed '1.nswith BO%.il!l.g. itKfi[dedi a:r-~e<.rn~.V'3!1.Seedl'~X11ir{e 1.'7.bJt18 dllMel'. &ti~pt!i.y 'be specifled he. :mt.3 'SQedl:s!ha.emM'. ~lded .1 AM"€mg:e: F-mndumly o 1. Sm CI {ith.iit.'.2 :se'IE:C~.g!!l\rr of lolh~! aLoy.r'. OVSj~~ 'iEJHp~ical .val Q~ seed eoat '1 O!l]O-seed 'weight [~l Aye~g-e' of :randoINily selected seeds.3.3.!l.iRital ~:~l SE!€tiI:!l.1iE!!J:1.3J '1 OO~~eed ''l.J!l'tI!1a~iDIIiI..!pt.5 Nti]jflb~ of 5i$ed vi':ability d'ly!ilo seeds 'Ciih!l1i oo'sto~d lifidet:rtO~~ 'OOtl!O:itio:. 2. oopecillUy in '~1!e.addliHgna! :iLml£r.P'El' 1 Round 2: .r~ 7.~ Afty 'tJj11LdJe.~l<J s~ed.3.finer :r.

ife pepferr} .l'efiI~e' gf fhl'e e a. A'I.of hil!FV'~SI:.y metnod) To be dJetEt:c'btinOO.fr'l.llit per' "In~ (kg'l ( RE!e.2 lni.:(: (AStA $.ge' (It li'!!'e vines 3.at .~ 1.3.bum J:trst J~a.pe'r m~tE!' lPepPE!'t .~coat for 48 b at 4. iE"Ieptl'.~ftel!:'oven d'lrymg 6i: fruits with (ll~ackpe.A:vera.oll1'T!ite fle!PPE!'t &:2..[l!n R~oo:r. 4 Av:e:r-~~ AIt~..h!i!irvest.eh:l.f of .v@ VH1BS . J .d e'We:ry year first yeat .el' White pepper 1.l'aJC Vield per ')i'e'm' yield M fi.gd'Wery )'e~:I'".r.rJ~te. frui.1 Yh!~d flli'e5lri fruh p« whne· [kg r] '0. lrrEgula!r ..500:.f dry t'n.1an..3 Ylfclll permrl1'r'm1l'ice AbilUy' ihogiv~e y~eld5 jill eaclil.!!Hili Y'i.1.~ar '!.2'04· $. Rim grtn.c.1 .In(!5 2.p'f~'[')or wjlbaru~ (w]iJ.'1.. ysar ]..1 Viilie yield da~a s.~~2: OJeg~ln ~tlIUlnt [%]1 Iladk pepper l.3.8..hCQJilten~' ~~'] Black p~'P.oo.(U.a11 OlDnllnt [%] (ul mLa.elf P~'P.2: rCtilemlcaJl1qualit.O'rcil.

reP.i~r 'I. iHIII rM!oles.~..dl~iot1ls" wihk.!i'~ 'B1ru::k reprer Wlmlte .jl!~e frWl1!.r.:'QT'4.7 So]I s:aUnnV 9.yhlgR 9.3.:$u:sqep~ibility' S.lldail. U til.ih am ended en oil! s'1m5cep~ibitit.) '9:: should ibe dearly spec'Wed.lesign of' suSCC!pD. SpecifY h'E!~oi!!i1.!d'illilitdex adi f.8..pet . A_bintic sb\e-ss.~d!dl.y :!}it. s':ped(Y here iij]Y .:lIl informa~bt!liI.Uoom] irlt£otm1!iltio~'l . UlIQS!f! 'very ~ow iIl~11I0 'Visib. illflillol' :liit~mta[.5.(jon.bi]. rNlotes.ow Illikl.y oi!!d!d~liiPli.8.mledirulre' High ''Ve-. DiY W'EI~W. '9.

e .4..41 Q'.3.tippo'[lllHr..iIo~ !Biotic.2 11'0. '['op ~oot' bureT UI~:1.2 ."Qwini!l:~ 11enlo1Jl)l)d~ :R60~' 'kfio~:Ii1Ji!m.y~~~!asrme!1 1 0.i. 1fL<:Ih. a w.I.t cC!mpJt'l~ i. ] 'tto 9: U T 1 ..~'~rj!.3 Pi\iyl.:i! lJ!lil!i. ilJii6'D!IT.:f:it.Y' :In. :$1~$$ $l!Is~~.[Ultn oo.tm.2.sign oJ s~pti.~opJ'roli".~.G d pItytop IrusIfi'tr"l litl~elea:~disease FlhiyUady {~is~ru!:ii2" 'Um..:~'E!: :lis .:1 •.po..1 1 O~4.2."OV dli:seai9:t'l' Dj'pJQd:rtt: .pUbl'llty hi.1chultiis piperJ:s..i:ta'~. a st!JS'Oe.)!j~'e ~~ {)il'igio {!If il:JriJ8 'iinf'es'taJ101:iior Weetioo.Ji 10.escr..iJ[['H'i.iaril~' 00 st. '~ 01.i~~hs M~'iibMag:!f'i'!.l .:p'hytopl.li"i:JJ.:1i!. in d..lillil!r1_g tth['Ii'p'~'> 10.!$' ~i~r.Li!im.5 Note·s SpeCif~l here OOlI.'i$jib:~.il.~~ High '9 V.r~ ptrlmi!vDnIi :FDo't :I.l'.owl~ti[l(D1!" laib(u"t1.€'.lrs~~ ~dgt~~~~i5' '~nubelijlle Cydj~ jJ~J'i40Jf1l.:tI!i~'a ~YFJ. 1 GAl P~.if is im. F'unllgall [pD1li'iogeiil1!:il 1~.r.!tibserv:ed. :9 f'eTIl! 'IJ oxe\t' 5tilli~~:<'.rpWi's Margu:'LLii.'I.i![I!fuhl!'a"~nCi5e f1i.v.eJYhr~~ '~II)!:~ .tnCii:llOO ~'M age: of pLm~ wl'Len d.. !i3i:ld1 . hese wre coded IOn. tar.1 1O.~~"i5e~s:e: off.bmty '[.:a. iloootdi Stoc::h.2.slow ''i.!~d.lptiibility seale :f~.t~pi tg r ~'hi'~tm~~'r Fu~tJjiii'H~fJ: :l1I!d..3 TitDplmYlt. very ]OW' oir :[10 ·'!.tngld :poUu.~ 1e.Utiona] iUilfmmalwn .S~~ Li't.~ Phy~~tM.iden:n~ied.ltl~ri~ iIailr~~!\II' ~n ktr..~p~o!r t!5 ./O'W· .3.G INemiMedet!ji.t>ilS€!'~. . .iittOOe' 10.4J~~ij't.a a1~ici ~'[U1.d! enll r.'OpfHfM.e. pipittis .NCi~es.3.J. :iin.5 '']' lF~itE:!Tmedl.i't.y flid". Lepid(J..

8Indllne: zymn.PO:i.Jil~!. Amplifi~.dl~ as 11 .zed.2.icooPollymor.2: OUui:~u' mOl~eculaf li'iiI:tiJrkem (e.Uic d.ger.den~rlried:ene:s g :1J~cr.phism 1:9J~: IPloidy~Del [e.Btiiy :sp8.n pr.g.t!'l~Irli. SpBCifk: Alltp':~.:. Mo'lec:lda!'" marke:ffl il)e5t:. eOC:.la'vol.gTilif[l.dbe=~nz.n ar. aneaploid I!Yl' 5it[Tl..gc RandQID.11 IsaQiliiile For each !E!.y.eJJ~i!)l profiles) '~12.Illi7:ymez ul1ii(l)kat'e tni! ~J1!iO:. R!l.pt).i!i[lJ.$.tarillt :p~rsS1:!fitn tile i ..T. I1.ill !I:'iia can Ibe::m(\or.ilICOl!SSlil)n .i.llbe! amy mow 11.f '!JIS!1l}f:tlll.::ifiC :R'l:iJj.1..I~I.Ap'artk-ul~' e~~~ 11.1.~.2 Other bii)c~m!call ma~klim ~e-s~ 1'.'JA)ld anrl . (SAP}) lPo}lyrno:rpllk DNA (RllPD).lJe ly.u:~al :rie~r.me 1:2.1.y2ied Q'....t) 1~. ~1?e. . tr-~it for this accession..riPl1..1 '11.rlbe .pet.~i:!i~mg cOfllbinatio.

...i:'i..r.i!ll {IFlicl.i\e~lI~1[%6. ~.rn.er~ Ei1treef. ' "lo_. Cutpw.. FAO.. :. e-1opmiill"ilt.] I"'" .l .S .l.'IL='f':.9:'t'i. '.tnn:r€V1l$II.J.:!H.-.fhOO'(il]ru OtgailiZf..1 USA.I!i...l::!ompa.'"'i.ern.:I1 .. flO:r'lPia.h.fi Himam.. Rome~ Soil1&efe:revtC'e ]i:lif'Orffi!!Ltio."..a:~Sx. [{.r. C~ar~:s.-:3.~_'""o. MUI1iS'e~ [ Di. ti i'Il'!1ri...Joi:bj)ODi o:f lK.g...nJ~.Land..Jit llS~!JdS.. ' .~ .lHrurflil _r'Of sccrlng ~. 11. [nllierni. Colar.o:n ·4'il]J33·136..~""' ..".~" E.l .i. [L. Ct'1'Iii[I?.!.1}UliEua:nes'f""'~ co .o.is~..II ElLiI:u.(' • . 1.i1fl'<(!iti.ol]IiTI. RQyal Hortkil. Colour OliitJrt H SDei.. Th. [ed.p E..'Ef'll._.l]lC'@!1 and c.. ~OY.O. 'i'!AO'r..L.199. s.L-Dn.J1Ii. 'Il'a._-I 1.iP"U!t·~t .ision.e'ty~ London. Mt1~SE!n C[P~il)i'" l.:Sie1lColor 'Macbeth Marybt_IiidJ 21218.Dlv.!it~o:n.Hlble systern :pD'p~~arl!:l'llril Gene-tk :Re..tion 0'£ ~h_e Url1'ted NiilItJons:.J ~ 1" aIlii..~ : 10: ".i. 2!tlid oo~Iti!Oil1L... iBiiI:~tRmlJil'li!!.". G:i'll.H's.I['VI.. '~i~r [)e."".~hj]'.. M:uri.9'86. d\ r!' .r. c.i':i<IJI. A c.V'I)..g..all.al and.·] .o:m.lIete'roge.N.Qti!1 2441 Nodt~ C~l~f.sm.2).

il PO BCiX '1'01.u:h._mJiIla' ProFl2!ct CoMdfmLamr (Spice .lii.&I!an:h) ~'[i.1lI .Jlt.12 Prof..grnnllm~ Centre de ret:Md.r.r.llIhlTiil Resea:rc:h) PO Box 2067 ~oWld1i Q.~s :~alFch.rlkwm:u. Dt J~LU1·MmeFOITIdoW1fL PGm. (Jridfi!U1l.il.i!~'>. (I::ridiiiln Council .DdiiDatO'l' Mit.adi'iI.nnal :5aliJu [nd.Tj( 1'701 :Mariikuru'nl PO 'Cwiin ~673 10.67:3 002 Indiil v: v.il.a-.CONIRIIBUTOAS K.i!$t.a India D!:' ~mell'L E. hi!diia:r'l.litnml RC!".jI!!ih fmti:tut.(1J.l.'.. &dl.W!~. Dil" K v P.of Agrk'l.e ~g!l'Onom'iq'lJ.5oo (IRA) Dr A-If<. COWlCa] O'f Agri.~ on India.s) llild liii.: Radhd~.e~e't KA!ltI!!.1m of Agril.cSh:tlan..i1irulrllll! Myiadll.'!.Sp~ oJ Re$ear>e.'hl (II M:atik'!J. f A8i)L".l'll!ll]'~l '~n.ll!n4!l ~rn"'U1iTllm PO Ke::r-~'!a :]Ddi.i.!'j'I1I.jllIiii!l:!!]\OO:fi FO Elt.uf Spl. 'C'~-. RaVim'ld!!:'..e PO I<:~.s Eies:ealf. Cardamom R'e5e.V (itf Agf'l!1::!idtlill'<f!' HORn 'Fen.dfuuJJ CaLmc.iCh ([1fu::Jli.:l!.f!ll Coo.!ltural Resli!flirch) PO 'Sox 170l Ma. Ke'riilJ!a ro N!t!ItiiOO:l.mxpal'oiI Iduk!d Kerala ~l1Jjdia. Ins t i. .turl!:e oJ: 5-pi eos :Rese a.Amsba T:mzoia Ci.Ni.gent POBoxU53 .1rn5t~hde.A.UIDU POI Ca:tiCli:t • 1673 012 iKe'l.li~.e de Nko'bils. ro Box 17illl Ci!illCUI ~ 673 hiLdiafi kLsit~!tlirfil:of Spic.!Jku'~:• . Swai Dil'ri!ct'O r IlndbID llnBtih!le .h Dr r:N.

. M's :r.ecUy' 'kJ.mCeT€:: t'~ f(j.:Im.m!ll'i!ag~d .. ~ _ _.. Ad:ri!1llJl.a sllil.-dl!ramn._ .z..ACKNOWIl.''''''''.. .. L'Ii--.Zj..(o!Iil~on.Ai.~. :MS. ancil. ~j!l' s.. . epp>et.. 'Il:!.IEDGEMIEINrr5 :[PGRI around Wis'~:B1::$ 'to plaee on record {he '!...1'..YO!lii:t:.aVe! mtlih1J1Yil. AI~!ci.i::ci411 T. .:d. . .g of t'lhie t~'xt up' ....r<:! I .!: :P.. • .~ U1i...ip~cfm fm' Bb....: . ~. t:he dJevea...2!h:'.~d itl~. d~~tly 0'1' indir..pa:rod th~ lJa. ~..d.~.__ LnII!IJ "'~~. .I..ap]et~ll1i.:.... .. 'Linda..miidl M'E: Pa:l)i!l St..:i.!! l'D. L.}. ---I:'~ -. §e2i.p. ..'M" 'C""'!~e.o:ptnen)t· of' '!the D~r. p .lit:i e:d:iillE!d! t.-• 'M'~ roc.•.tted.:.r ~lJb'L..'i....t)od!JIclion g.."' !U~'" 1 ~.-. Nhom..\Y\Q'~]d.l d!~w 'In!'} '~l~ iOO'\I\~ ilIn!:l pt'lE!...:i~.he '. t:he numerous 'lbii~l~...wetvi.'pe.~ d:l!'aftins.11"..o :1i1... 11".-IlIC!Lri.P)J"ef orkers w "".Ell '1IJ'~Ii..'11.i'i<iiL'.f the rU:bU.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful