P. 1
Mesaros Anghel Volumul III ‘EVREI ŞI CREŞTINI – FAPTE’-2011 (PPT)

Mesaros Anghel Volumul III ‘EVREI ŞI CREŞTINI – FAPTE’-2011 (PPT)

|Views: 68|Likes:
‘‘EVREI ŞI CREŞTINI – FAPTE’ Vasile Mesaros Anghel / 2011
Conţinut:
>LEGILE SOCIALE ALE LUI MOISE;
>APOSTOLI AI SIONISMULUI;
>LUPTA EVREILOR PENTRU REÂNTOARCERE in ERETZ ISRAEL;
>O ALIANTĂ SEMITICĂ RATATĂ - HARTA SAN REMO 1920;
>ORGANIZAŢII DE AUTO APĂRARE ÎN YISHUV (Comunitatile Evreieşti din Palestina);
>EVREI, CRESTINI SI MUSULMANI LA IERUSALIM - Breviar de Fapte Istorice
>DOI CAVALERI AI APOCALIPSEI SECOLULUI XX: NICOLAE BĂLAN şi ALEXANDRU SHAFRAN;
>PAPA IOAN XXIII -'Papa Buono' – Clipe de viaţă.
Motivaţia realizării acestei Documentări a pornit de la dorinţa de a pune o ‘pietricică’ la construirea unei viziuni a armoniei, pornind de la credinţa în Dumnezeul Unic dată nouă prin Trimişii săi. Toate sunt ale unui SINGUR CREZ: Fie el 'TORA', 'EVANGHELIA CREŞTINĂ', 'CORANUL'. Pe de altă parte vizualizez ca într-un film şirul de crime făcute de oameni asupra semenilor lor. Am speranţa că cel ce va parcurge textul se va simţi ca într-o Catedrală, Moschee sau Sinagogă a liniştii interioare.
Dincolo de dorinţa de a documenta un fapt care m-a preocupat mult timp, după primele lecturi privind 'SIONISMUL' a fost un rezultat ne mai întâlnit în epoca modernă : ca, în 100 de ani, un popor prin voinţa lui şi a liderilor săi, să se întoarcă la matca sa după 2000 de ani.
Am căutat să îmi lămuresc mecanismul. Din ce am documentat rezultă extraordinarul efort de corelare pe trei planuri:
1. Organizaţional -- cu toate diferendele şi orgoliile specifice fiinţei umane, Rabini, Bancheri, Lideri politici cu diverse orientări (de la tradiţionalişti la socialişti şi comunişti) şi Oameni de cultură converg eforturile de acţiune la înfiinţarea Congresului Mondial Evreiesc .
2. Educaţional -- Acţiunea sistematică de a crea o unitate educaţională, o limbă unică, un sistem de instruire având ca plecare instruirea religioasă (de la vârsta de 3 ani) până la cea sportivă şi de pregătire militară, care să unească viitorii evrei maturi în jurul unei educaţii religioase, culturale şi cetăţeneşti comune, în oricare locaţie pe glob ar fi comunitatea.
Ar fi de adăugat intercomunicarea între comunităţi (bazată pe milenara experienţă a responselor rabinilor la întrebările evreilor aflaţi în locaţii îndepărtate).
3. Logistic - Crearea unui Sistem de Fonduri Financiare, funcţional, capabil să susţină atât Reîntoarcerea în Eretz Israel cât şi susţinerea reciprocă între Comunităţi Evreieşti pe întreg mapamondul.
Substratul axiologic poate fi exprimat simplu:
Credinţă, Disciplină, Corectitudine, Tenacitate....
Respectarea procedurilor o dată stabilite,
Creativitate în condiţii de incertitudine şi risc.
Atunci mi-a fost clar de ce au fost pogromuri şi holocausturi ; celelalte popoare nu le aveau. Le-a fost mai uşor să îi omoare şi să le ia bunurile decât să construiască în timp, împreună cu ei, o societate umană în spiritul poruncilor Dumnezeului Unic.
Deci, am pornit a descrie aceste lucruri în Eseul Documentar, în speranţa că va ajunge la lectura unor adevăraţi români : tineri sau în puterea financiară vremelnică, preoţi sau politicieni ; oameni de bine sau oameni de cultură...
Şi, dacă nu ştim cum să procedăm, de ce nu, a-i întreba pe Evrei: 'Cum a-ţi făcut Fraţilor! Arătaţi-ne şi nouă !'. Nu este o utopie : suficient ar fi ca un primar de pe la noi să ia legătura direct, pe NET, cu un primar dintr-un Kibutz sau Moşav din Israel. Să solicite sprijin logistic în organizarea Comunei sale, în realizarea de proiecte de valorificare a resurselor locale şi a modului de atragere a resurselor financiare. Sunt convins că, ineditul apel va avea răspuns în condiţiile în care va exista o adevărată credinţă în Dumnezeul Unic, în Binele Comun.
Scopul era a sugera că şi noi ne putem organiza astfel ; de a avea o voinţă şi acţiune colectivă pentru poporul Român , nu numai pentru fiecare din noi.
Apoi mi-am dat seama că sunt prea orgolios... Dar o dată lucrul făcut i-am dat drumul.
vmesarosanghel@yahoo.com
‘‘EVREI ŞI CREŞTINI – FAPTE’ Vasile Mesaros Anghel / 2011
Conţinut:
>LEGILE SOCIALE ALE LUI MOISE;
>APOSTOLI AI SIONISMULUI;
>LUPTA EVREILOR PENTRU REÂNTOARCERE in ERETZ ISRAEL;
>O ALIANTĂ SEMITICĂ RATATĂ - HARTA SAN REMO 1920;
>ORGANIZAŢII DE AUTO APĂRARE ÎN YISHUV (Comunitatile Evreieşti din Palestina);
>EVREI, CRESTINI SI MUSULMANI LA IERUSALIM - Breviar de Fapte Istorice
>DOI CAVALERI AI APOCALIPSEI SECOLULUI XX: NICOLAE BĂLAN şi ALEXANDRU SHAFRAN;
>PAPA IOAN XXIII -'Papa Buono' – Clipe de viaţă.
Motivaţia realizării acestei Documentări a pornit de la dorinţa de a pune o ‘pietricică’ la construirea unei viziuni a armoniei, pornind de la credinţa în Dumnezeul Unic dată nouă prin Trimişii săi. Toate sunt ale unui SINGUR CREZ: Fie el 'TORA', 'EVANGHELIA CREŞTINĂ', 'CORANUL'. Pe de altă parte vizualizez ca într-un film şirul de crime făcute de oameni asupra semenilor lor. Am speranţa că cel ce va parcurge textul se va simţi ca într-o Catedrală, Moschee sau Sinagogă a liniştii interioare.
Dincolo de dorinţa de a documenta un fapt care m-a preocupat mult timp, după primele lecturi privind 'SIONISMUL' a fost un rezultat ne mai întâlnit în epoca modernă : ca, în 100 de ani, un popor prin voinţa lui şi a liderilor săi, să se întoarcă la matca sa după 2000 de ani.
Am căutat să îmi lămuresc mecanismul. Din ce am documentat rezultă extraordinarul efort de corelare pe trei planuri:
1. Organizaţional -- cu toate diferendele şi orgoliile specifice fiinţei umane, Rabini, Bancheri, Lideri politici cu diverse orientări (de la tradiţionalişti la socialişti şi comunişti) şi Oameni de cultură converg eforturile de acţiune la înfiinţarea Congresului Mondial Evreiesc .
2. Educaţional -- Acţiunea sistematică de a crea o unitate educaţională, o limbă unică, un sistem de instruire având ca plecare instruirea religioasă (de la vârsta de 3 ani) până la cea sportivă şi de pregătire militară, care să unească viitorii evrei maturi în jurul unei educaţii religioase, culturale şi cetăţeneşti comune, în oricare locaţie pe glob ar fi comunitatea.
Ar fi de adăugat intercomunicarea între comunităţi (bazată pe milenara experienţă a responselor rabinilor la întrebările evreilor aflaţi în locaţii îndepărtate).
3. Logistic - Crearea unui Sistem de Fonduri Financiare, funcţional, capabil să susţină atât Reîntoarcerea în Eretz Israel cât şi susţinerea reciprocă între Comunităţi Evreieşti pe întreg mapamondul.
Substratul axiologic poate fi exprimat simplu:
Credinţă, Disciplină, Corectitudine, Tenacitate....
Respectarea procedurilor o dată stabilite,
Creativitate în condiţii de incertitudine şi risc.
Atunci mi-a fost clar de ce au fost pogromuri şi holocausturi ; celelalte popoare nu le aveau. Le-a fost mai uşor să îi omoare şi să le ia bunurile decât să construiască în timp, împreună cu ei, o societate umană în spiritul poruncilor Dumnezeului Unic.
Deci, am pornit a descrie aceste lucruri în Eseul Documentar, în speranţa că va ajunge la lectura unor adevăraţi români : tineri sau în puterea financiară vremelnică, preoţi sau politicieni ; oameni de bine sau oameni de cultură...
Şi, dacă nu ştim cum să procedăm, de ce nu, a-i întreba pe Evrei: 'Cum a-ţi făcut Fraţilor! Arătaţi-ne şi nouă !'. Nu este o utopie : suficient ar fi ca un primar de pe la noi să ia legătura direct, pe NET, cu un primar dintr-un Kibutz sau Moşav din Israel. Să solicite sprijin logistic în organizarea Comunei sale, în realizarea de proiecte de valorificare a resurselor locale şi a modului de atragere a resurselor financiare. Sunt convins că, ineditul apel va avea răspuns în condiţiile în care va exista o adevărată credinţă în Dumnezeul Unic, în Binele Comun.
Scopul era a sugera că şi noi ne putem organiza astfel ; de a avea o voinţă şi acţiune colectivă pentru poporul Român , nu numai pentru fiecare din noi.
Apoi mi-am dat seama că sunt prea orgolios... Dar o dată lucrul făcut i-am dat drumul.
vmesarosanghel@yahoo.com

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Mesaros Anghel Vasile on Jul 14, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

original

AMV Dessign

June 2011
VASILE MESAROS ANGHEL
Volumul III
EVREI SI CRESTINI `
-FAPTE-
Eseu Documentar / 2011
vmesarosanghel(yahoo.com
Motto.
Dumnezeu este Unul. Oamenii l-au fãcut mai multi:
Unul Iudeu. Unul Crestin. Unul Musulman`.
,God is ONE; mankind made him many:
One Mosaic. one Christian. one Muslim`.
Dieu est Un. les gens ont fait de nombreux:
un 1uif. un Chrétien. un Musulman`.
Cuprins
CUVANT ÎNAINTE LA EVREI SI CRESTINI - FAPTE` 1
Capitolul I. LEGILE SOCIALE ALE LUI MOISE 3
Capitolul II. APOSTOLI AI SIONISMULUI 19
Capitolul III. GENEZA REANTOARCERII EVREILOR ÎN ERETZ ISRAEL 27
Capitolul IV. O ALIANTÄ SEMITICÄ ÎNTRE ARABI SI EVREI RATATÄ - HARTA SAN REMO 1920 47
Capitolul V. ORGANIZATII EVREIESTI DE AUTO APÄRARE ÎN YISUV (Comunitatea evreilor din Palestina) 56
Capitolul VI. EVREI. CRESTINI SI MUSULMANI LA IERUSALIM. BREVIAR DE FAPTE ISTORICE 82
Capitolul VII. NICOLAE BÄLAN SI ALEXANDRU SAFRAN DOI CAVALERI AI APOCALIPSEI SECOLULUI XX 122
Capitolul VIII. PAPA IOAN AL XXIII-LEA .PAPA BUONO¨ - FISÄ DOCUMENTARÄ 131
POSTFATÄ LA EVREI SI CRESTINI - FAPTE` 149
BIBLIOGRAFIE 150
DESPRE AUTOR 151
CUVANT ÎNAINTE LAEVREI SI CRESTINI`
Dincolo de dorinta de a documenta un fapt care m-a preocupat mult timp. dupà primele
lecturi privind SIONISMUL`[1] a fost de a mà documenta asupra unui rezultat ne mai
întâlnit în epoca modernà : ca. în 100 de ani. un popor prin vointa lui si a liderilor sài. sà se
întoarcà la matca sa dupà 2000 de ani.
Am càutat sà îmi làmuresc mecanismul. Din ce am documentat rezultà extraordinarul
efort de corelare pe trei planuri:
Organizational - cu toate diferendele si orgoliile specifice fiintei umane. Rabini. Bancheri.
Lideri politici cu diverse orientàri (de la traditionalisti la socialisti si comunisti) si Oameni
de culturà converg eforturile de actiune la înfiintarea Congresului Mondial Evreiesc[2].
Educational - Actiunea sistematicà de a crea o unitate educationalà. o limbà unicà. un
sistem de instruire având ca plecare instruirea religioasà (de la vârsta de 3 ani) pânà la cea
sportivà si de pregàtire militarà. care sà uneascà viitorii evrei maturi în jurul unei educatii
religioase. culturale si cetàtenesti comune. în oricare locatie pe glob ar fi comunitatea.
Ar fi de adàugat intercomunicarea între comunitàti (bazatà pe milenara experientà a
responselor[3] rabinilor la întrebàrile evreilor aflati în locatii îndepàrtate).
[1] Miscarea de Reântoarcere în Eretz Israel a Evreilor.
[2] În Congresul de la Basel din 1897.
[3] Dialog la distantà între Evrei si Rabini. pe teme religioase. probleme Comunitare sau personale. Se
transmiteau prin curieri sau persoane ce fàceau deplasàri între localitatea unde se afla cel ce solicita un
ràspuns si localitatea în care se afla Rabinul. Este cunoscut cazul Rabinului din Buhusi ("Buhusener").
România. care primea astfel de scrisori din toatà Europa de Ràsàrit.
1
2
Logistic - Crearea unui Sistem de Fonduri Financiare. functional. capabil sà sustinà atât
Reîntoarcerea în Eretz Israel cât si sustinerea reciprocà între Comunitàti Evreiesti pe întreg
mapamondul.
Substratul axiologic poate fi exprimat simplu:
Credintà. Disciplinà. Corectitudine. Tenacitate....
Respectarea procedurilor o datà stabilite.
Creativitate în conditii de incertitudine si risc.
Atunci mi-a fost clar de ce au fost pogromuri si holocausturi ; celelalte popoare nu le aveau.
Le-a fost mai usor sà îi omoare si sà le ia bunurile decât sà construiascà în timp. împreunà
cu ei. o societate umanà în spiritul poruncilor Dumnezeului Unic.
Deci. am pornit a descrie aceste lucruri în Eseul Documentar. în speranta cà va ajunge la
lectura unor adevàrati români : tineri sau în puterea financiarà vremelnicà. preoti sau
politicieni ; oameni de bine sau oameni de culturà.
Si. dacà nu stim cum sà procedàm. de ce nu. a-i întreba pe Evrei: Cum a-ti fàcut
Fratilor! Aràtati-ne si nouà !`. Nu este o utopie : suficient ar fi ca un primar de pe la noi sà
ia legàtura direct. pe NET. cu un primar dintr-un Kibutz sau Mosav[1] din Israel. Sà
solicite sprijin logistic în organizarea Comunei sale. în realizarea de proiecte de valorificare
a resurselor locale si a modului de atragere a resurselor financiare. Sunt convins cà. ineditul
apel va avea ràspuns în conditiile în care va exista o adevàratà credintà în Dumnezeul Unic.
în Binele Comun.
Scopul era a sugera cà si noi ne putem organiza astfel ; de a avea o vointà si actiune
colectivà pentru poporul Român. nu numai pentru fiecare din noi.
Apoi mi-am dat seama cà sunt prea orgolios. Dar o datà lucrul fàcut i-am dat drumul.
[1] Forme de Asociatii Cooperatiste Rurale din Israel.
Capitolul I. LEGILE SOCIALE ALE LUI MOISE
LEGILE SOCIALE ANTICE ce reglementau proprietatea si comportamentul social.
evolueazà pe un interval de timp de circa zece mii de ani. Fiecare din ele au un aspect mai
mult sau mai putin just. mai mult sau mai putin favorizant pentru clasa conducàtoare a
civilizatiei respective. Toate fac distinctie între Legile aplicate sclavilor si cele aplicate
oamenilor liberi. Cu exceptia Legilor Sociale ale lui Moise` care neagà explicit sclavia în
Deuteronom` :
~Adu-ti aminte cà si tu ai fost rob în pàmântul Egiptului si te-a izbàvit Domnul Dumnezeul
tàu.¨
3
Ca o posibilà schemà (ne exhausivà) mentionez câteva concepte esentiale ale unor Coduri de
Legi:
HERMES TRISMEGISTUS (-10.000 BCE)
Comentat ca primul Vizionar cunoscut si Legiuitor. acum 10.000 de ani. În mitologia
Egipteanà este asimilat cu zeul Thoth. ¨Traditia hermeneuticà a fost moderatà si flexibilà.
oferind o religie tolerantà. o perceptie purificatà a lui Dumnezeu. a Cosmosulului. si a
sinelui. O încurajarea pozitivà pentru nevoile spirituale pe care discipolul le poate obtine de
oriunde.¨ spune Tobias Churton.
Specialistii în Hermeneuticà acceptà cà au fost patruzeci si douà càrti ale sale sale. cele
mai multe dintre aceste càrti au fost distruse atunci când Mare Biblioteca din Alexandria a
fost arsà [1].
Hermes Trismegistus a avut. dupà Schouré. viziunea lantului de reâncarnàri ale unui
suflet având ca final trecerea în Regatul Spiritual` sau aneantizarea în Hades`.
EGIPTUL ANTIC (-3150 . -30 BCE)
Mentinerea timp de 3000 de ani a civilizatiei Egiptene se explicà prin trei vectori de actiune:
Abilitatea tehnologicà - Civilizatia Egipteanà a implementat. în timp. tehnologii si
constructii hidro (irigatii). prin care au controlat si valorificat inundatiile periodice ale
fluviului Nil. asigurând un excedent permanent de alimente.
[1] Comentariu: Ptolemeu I a construit. în 288 î.Hr.. un palat. care gàzduia o universitate. o academie
si o bibliotecà. La început màrimea bibliotecii se ridica la 400.000 de volume (papirusuri). ca pe timpul
lui Cezar sà ajungà la 700.000. Distrugerea ei s-a fàcut în patru etape: ràzboiul civil dintre Cezar si
Pompei (48 î.Hr.); conflictele pentru putere dintre pàgâni si crestini (250 - 350); decretul lui Teofilus
din 391; cucerirea arabà din jurul anului 650.
4
Acest fapt a determinat dezvoltarea industriilor miniere. de constructii. de echipament
militar. Repartitia deficitarà. coruptia la nivelul administratiei statului Egiptean. în ultimii
trei sute de ani ai mileniului I BCE. a dus la slàbirea puterii economice si militare; în final
la ocuparea Egiptului de càtre Romani si decàderea pânà la disparitie a înfloritoarei
civilizatii Egiptene.
Statul Egiptean a fost o Teocratie: Faraonul era desemnat de Preotii Templului din Teba.
Ei aveau capacitatea de a schimba succesiunea dacà cel desemnat de Faraonul în functie nu
reprezenta cea mai bunà solutie. cu alt urmas din familia Faraonului. Este si o cauzà pentru
care Moise. initiat la Teba. a fost numit Mare Scrib` - inspector în teritoriu. de càtre
Ramses al II-lea - pentru a nu periclita alegerea fiului sàu Meneptah. considerat mai putin
pregàtit decât Moise [1]. Moise. Mare initiat Teban. va impune perceptele Tebane.
realizând. în 40 de ani de existentà a Evreilor în Desert. un POPOR pentru o CREDINTÄ.
Teologia Tebanà va influenta. prin deportarea preotilor Egiptului în Babilon
(Ashurbanipal. 669-627 BCE). teologia Greacà si indirect cea Romanà. Pythagoras. initiat
în Teologia Tebanà va implanta. prin revitalizarea cultului din Delphi (Grecia) si prin scoala
sa din Insula Croton (Italia). germenii celor patru secole de aur` ale Civilizatiei Grecesti.
Zamolxe. trimisul sàu în Tracia va genera Ritualul Dacic.
LEGILE SOCIALE ALE LUI MOISE
Voi începe prin a mentiona câteva citate din Deuteronom`. Sunt Comandamentele
(reguli de comportare) ce reglementeazà relatiile din cadrul Poporului lui Dumnezeu`
Izraelit.
[1] Ase vedea Volumul I: Lupta Evreilor Crestini Pentru Evanghelia Lui Iisus` pe Google
5
Percepte care. o datà cu Evanghelia lui Iisus si a primilor Apostoli Evrei Crestini. au
transgresat automat în Biblia Crestinà - din Textul Vechiul Testament`. Ele sunt
fundamentul pentru ce se vor numi ulterior Legile sociale ale lui Moise`. Este cert cà
acestea sunt primele Legi care pun accentul pe demnitatea persoanei si a valorii vietii
omului. Crima devine un delict nu numai asupra omului. ci la adresa lui Dumnezeu.
Încep cu citatele din Deuteronom`. într-o grupare nu neapàrat cea mai bunà:
1. BLESTEMUL PENTRU CEI CE IAU MITÄ
Capitolul 10 Paragraf 17 (Cap.10/17)
Cà Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor si Stàpânul stàpânilor.
Dumnezeu mare si puternic si minunat. Care nu cautà la fatà. nici nu ia mità`.
Capitolul 15 Paragraf 19 (Cap.15/19)
Sà nu strici legea. sà nu cauti la fatà si sà nu iei mità. cà mita orbeste ochii înteleptilor si
strâmbà pricinile drepte`.
Capitolul 26 Paragraf 25 (Cap.26/25)
Blestemat sà fie cel ce va lua mità. ca sà ucidà suflet si sà verse sânge nevinovat! Si tot
poporul sà zicà: Amin!`
Comentariu: Calitatea de Stàpânul Stàpânilor` asociazà un dat ezoteric cu un act uman
concret (nu ia mità).
Lege pe care. multi stàpâni` din rândul oamenilor nu se gràbesc sà o respecte.
La al doi-lea si al trei-lea paragraf nu am ce comenta. Mai clar exprimat nu poate fi !
Insistenta si claritatea formulàrii indicà Mita` ca un pàcat deosebit de grav - blestemat.
Din pàcate numai în Biblie. nu si în realitatea umanà...
6
2. A1UTORUL DAT CELOR ÎN NEVOIE (orfanul. vàduva. stràinul)
Capitolul 10 Paragraf 18 (Cap.10/18)
Care face dreptate orfanului si vàduvei si iubeste pe pribeag si-i dà pâine si hranà.`
Capitolul 10 Paragraf 19 (Cap.10/19)
Sà iubiti si voi pe pribeag. cà si voi ati fost pribegi în pàmântul Egiptului.
Capitolul 24 Paragraf 17 (Cap.24/17)
Sà nu judeci strâmb pe stràin. pe orfan si pe vàduvà. si vàduvei sà nu-i iei haina zàlog.`
Capitolul 24 Paragraf 19 (Cap.24/19)
Când vei secera holda în tarina ta si vei uita vreun snop în tarinà. sà nu te întorci sà-l iei. ci
lasà-l sà ràmânà al stràinului. sàracului. orfanului si vàduvei. ca Domnul Dumnezeul tàu sà
te binecuvânteze întru toate lucrurile mâinilor tale.
Capitolul 24 Paragraf 20 (Cap.24/20)
Când vei scutura màslinul tàu. sà nu te întorci sà culegi ràmàsitele. ci lasà-le stràinului.
orfanului si vàduvei.`
Capitolul 24 Paragraf 21 (Cap.24/21)
Când vei strânge roadele viei tale. sà nu aduni ràmàsitele. ci lasà-le stràinului. orfanului si
vàduvei.`
Comentariu: În text se precizeazà în mod expres cà Dumnezeu face dreptate si dà hranà
orfanului. vàduvei. pribeagului`.
Bine ar fi dacà oamenii; în special cei aflati la conducerea statelor si comunitàtilor locale
ar repeta aceste Comandamente înainte de a lua decizii privind bugetele statelor si ale
comunitàtilor.
Aceste Comandamente erau respectate de Comunitatea Esenianà si de primele
Comunitàti Crestine.
7
Ele motivau un mod de încadrare în activitatea comunitàtii a acestor defavorizati. pentru a
nu ràmâne. pe viatà. în stadiul de paria.
De mai multe ori în Deuteronom` apare textul din Cap.10/19; o reamintire - a nu se uita de
unde evreii au plecat si privatiunile pe care si ei le-au suportat. la rândul lor ca paria` ai
Egiptenilor.
3. IERTÄRILE` DIN AL SAPTELEA AN.`
Capitolul 15 Paragraf 2 (Cap.15/2)
Iertarea însà va fi aceasta: tot împrumutàtorul. care dà împrumut aproapelui sàu. sà ierte
datoria si sà n-o mai cearà de la aproapele sàu sau de la fratele sàu. cà s-a vestit iertarea în
cinstea Domnului Dumnezeului tàu.`
Capitolul 15 Paragraf 3 (Cap.15/3)
De la cel de alt neam sà ceri datoria; iar ce vei avea la fratele tàu. sà ierti.`
Capitolul 15 Paragraf 4 (Cap.15/4)
Numai asa nu va fi sàrac printre voi; cà te va binecuvânta Domnul în pàmântul acela pe
care Domnul Dumnezeul tàu ti-l dà în stàpânire. ca sà-l ai mostenire.
Capitolul 15 Paragraf 6 (Cap.15/6)
Càci Domnul Dumnezeul tàu te va binecuvânta. dupà cum a gràit si vei da împrumut altor
popoare. iar tu nu vei lua împrumut; si tu vei domni peste multe popoare. iar acelea nu vor
domni peste tine.`
Capitolul 15 Paragraf 7 (Cap.15/7)
Iar de va fi la tine sàrac vreunul din fratii tài. în vreuna din cetàtile tale de pe pàmântul
tàu pe care ti-l dà Domnul Dumnezeul tàu. sà nu-ti învârtosezi inima. nici sà-ti închizi mâna
ta înaintea fratelui tàu celui sàrac.`
8
Capitolul 15 Paragraf 8 (Cap.15/8)
Ci sà-i deschizi mâna ta si sà-i dai împrumuturi potrivite cu nevoia lui si cu lipsa ce
suferà.
Capitolul 15 Paragraf 9 (Cap.15/9)
Pàzeste-te sà nu intre în inima ta gândul nelegiuit si sà zici: Se apropie anul al saptelea.
anul iertàrii; si sà nu se facà din pricina aceasta ochiul tàu nemilostiv càtre fratele tàu cel
sàrac si sà-l treci cu vederea; cà acela va striga împotriva ta càtre Domnul si va fi asupra ta
pàcat mare.`
Capitolul 15 Paragraf 10 (Cap.15/10)
Dà-i. dà-i si împrumuturi câte-ti va cere si cît îi va trebui. si când îi vei da. sà nu se
întristeze inima ta. càci pentru aceasta te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tàu în toate
lucrurile tale si în toate câte se vor lucra de mâinile tale.`
Capitolul 15 Paragraf 11 (Cap.15/11)
Càci nu va lipsi sàrac din pàmântul tàu; de aceea îti si poruncesc eu: Deschide mâna ta
fratelui tàu. sàracului tàu si celui lipsit din pàmântul tàu.`
Capitolul 15 Paragraf 12 (Cap.15/12)
De ti se va vinde tie fratele tàu. evreu sau evreicà. sase ani sà fie rob la tine. iar în anul al
saptelea sà-i dai drumul de la tine. slobod.`
Capitolul 15 Paragraf 13 (Cap.15/13)
Iar când îi vei da drumul ca sà fie slobod. sà nu-i dai drumul cu mâinile goale;`
Capitolul 15 Paragraf 14 (Cap.15/14)
Ci înzestreazà-l din turmele tale. din aria ta. de la teascul tàu; dà-i si lui din cele cu care te-
a binecuvântat Domnul Dumnezeul tàu.`
9
Capitolul 15 Paragraf 18 (Cap.15/18)
Sà nu socotesti o greutate pentru tine când va trebui sà-i dai drumul de la tine ca sà fie
slobod. càci în sase ani ti-a muncit de douà ori cât plata unui stràin si te va binecuvânta
Domnul Dumnezeul tàu în toate câte vei face.`
Capitolul 16 Paragraf 20 (Cap.16/20)
Cautà dreptate si iar dreptate. ca sà tràiesti si sà stàpânesti pàmântul pe care Domnul
Dumnezeul tàu ti-l dà.`
Comentariu: IERTÄRILE` DIN AL SAPTELEA AN.` reglementeazà acordarea
împrumutului Izraelitului si celui de alt neam - modul în care. dupà sapte ani. se STINGE
DATORIA.
De remarcat Comandamentul prin care se cere izraelitului sà imprumute altor neamuri
dar SÄ NU CEARÄ ÎMPRUMUT de la alte neamuri - ca o conditie de a domni peste alte
Popoare` - nu ca un INSTRUMENT DE A LE DOMINA SI SUB1UGA. A domnii` în
acceptia Biblicà înseamnà A CONDUCE - ASIGURA BUNA GESTIUNE A BUNURILOR.
Reglementeazà vânzarea` (de fapt angajarea de muncà) pe timp de sapte ani a unui
evreu sau evreice.
Comandamentele indicà statutul special al celui de acelasi neam. care slujeste sapte ani
la un evreu. Cerinta este de a nu îl làsa sà plece fàrà a îl înzestra cu bunuri cu care sà
ràmânà un om liber. cu propriile resurse de existentà.
Este interesantà remarcat din Cap. 15/18 - aceea cà a muncit de douà ori cât plata unui
stràin`. Gàsim aici conceptul cà evreii cu stare trebuie sà foloseascà în primul rând munca
celor de acelasi neam. Ne respectarea acestui Comandament a dus. în repetate rânduri
prejudicii Evreilor (si altor neamuri care practicà munca stràinilor / emigrantilor mai
ieftini` decât populatia de acelasi neam).
10
Acest fapt duce la cresterea numerià a populatiei stràine. a / emigrantilore [1]. Ca exemplu
este folosirea fortei de muncà arabe în primele ferme evreiesti. între 1880-1915. A dus la
cresteri masive a populatiei Arabe emergente din Egipt. Peninsula Arabà. Siria si Liban. în
defavoarea olimilor evrei. Fenomenul a fost contracarat partial prin aparitia localitàtilor
agricole de tip Kibbutz. Moshav. dupà 1905. Dar a ràmas mult timp - 30 de ani - un avans
demografic al populatiei Arabe.
4. A1UTORUL ACORDAT VECINULUI EVREU (FRATELE`)
Capitolul 22 Paragraf 1 (Cap.22/1)
Când vei vedea boul fratelui tàu sau oaia lui ràtàcite pe câmp; sà nu treci pe lângà ele. ci sà
le întorci fratelui tàu.`
Capitolul 22 Paragraf 2 (Cap.22/2)
Dar dacà fratele tàu nu va fi aproape de tine sau nu-l cunosti. sà le duci la casa ta si sà sadà
la tine pânà le va càuta fratele tàu si atunci sà i le dai.`
Capitolul 22 Paragraf 3 (Cap.22/3)
Asa sà faci si cu asinul lui. asa sà faci si cu haina lui. asa sà faci si cu orice lucru pierdut al
fratelui tàu pe care el îl va pierde si tu îl vei gàsi; de la aceasta nu te poti da la o parte.`
Capitolul 22 Paragraf 4 (Cap.22/4)
Când vei vedea asinul fratelui tàu sau boul lui càzuti în drum. sà nu-i lasi. ci sà-i ridici
împreunà cu el.`
Comentariu : Ajutorul acordat altui Evreu pentru a reintra în posesia proprietàtii.
Orice obiect sau animal gàsit trebuie dat detinàtorului de drept. Acesta fiind càutat
pentru a i se înapoia proprietatea.
[1] A se vedea: Capitolul V. `Organizatii Evreiesti de auto apàrare în Palestina (Yishuv)`
11
Ajutorul direct dat pentru ca cel în dificultate sà se întoarcà acasà.
Comandamentele sunt adânc înràdàcinate la Evrei - aplicate si acum în majoritatea
situatiilor concrete de acest gen în Comunitàtile Mozaice.
5. CAMÄTA SI ÎMPRUMUTUL
Capitolul 23 Paragraf 19 (Cap.23/19)
Sà nu dai cu camàtà fratelui tàu nici argint. nici pâine. nici nimic din câte se pot da cu
camàtà.`
Capitolul 23 Paragraf 20 (Cap.23/20)
Celui de alt neam sà-i dai cu camàtà; iar fratelui tàu sà nu-i dai cu camàtà. ca Domnul
Dumnezeul tàu sà te binecuvânteze întru toate câte se fac de mâinile tale în pàmântul în
care mergi ca sà-l iei în stàpânire.`
Capitolul 24 Paragraf 6 (Cap.24/6)
Nimeni sà nu ia zàlog piatra de deasupra sau cea de dedesubt a râsnitei. cà ar însemna cà
iei zàlog însàsi viata cuiva.`
Capitolul 24 Paragraf 10 (Cap.24/10)
De vei da aproapelui tàu ceva împrumut. sà nu te duci în casa lui ca sà iei zàlog de la el.`
Capitolul 24 Paragraf 11 (Cap.24/11)
Stai în ulità. si acela càruia i-ai dat împrumut sà-ti scoatà zàlog în ulità.`
Capitolul 24 Paragraf 12 (Cap.24/12)
Iar dacà acela va fi om sàrac. sà nu te culci. având la tine zàlogu lui.`
Capitolul 24 Paragraf 13 (Cap.24/13)
Ci sà-i întorci zàlogul la asfintitul soarelui. ca sà se culce în haina sa si sà te binecuvânteze;
aceasta ti se va socoti ca o faptà bunà înaintea Domnului Dumnezeului tàu.`
12
Capitolul 25 Paragraf 13 (Cap.25/13)
Sà nu ai în sàculetul tàu douà feluri de greutàti pentru cumpànà: unele mai mari si altele
mai mici.`
Capitolul 25 Paragraf 14 (Cap.25/14)
În casa ta sà nu ai douà feluri de efà: una mai mare si alta mai micà.`
Capitolul 25 Paragraf 15 (Cap.25/15)
Greutàtile pentru cumpàna ta sà fie adevàrate si drepte si efa ta sà fie adevàratà si dreaptà.
ca sà se înmulteascà zilele tale pe pàmântul pe care ti-l dà Domnul Dumnezeul tàu de
mostenire.`
Capitolul 25 Paragraf 16 (Cap.25/16)
Cà urâciune este înaintea Domnului Dumnezeului tàu tot cel ce face strâmbàtate.`
Comentariu : Sunt asa de limpede expuse cà nu cred sà mai am ceva de adàugat.
De remarcat la Cap.24/6: faptul cà se referà direct la a nu lua cuiva resursa existentei (ar
însemna cà iei zàlog însàsi viata cuiva). Somajul. impozitarea. dobânzile bancare excesive.
asistenta sanitarà gratuità dar mediocrà. sunt câteva din exemplele privàrii directe a
dreptului la viatà.
6. PLATA MUNCITORULUI
Capitolul 24 Paragraf 14 (Cap.24/14)
Sà nu nedreptàtesti pe cel ce munceste cu platà. pe sàrac si pe cel lipsit dintre fratii tài sau
dintre stràinii care sunt în pàmântul tàu si în cetàtile tale.`
Capitolul 24 Paragraf 15 (Cap.24/15)
Ci sà dai plata în aceeasi zi si sà nu apunà soarele înainte de aceasta. cà el este sàrac si
sufletul lui asteaptà aceastà platà; ca sà nu strige el asupra ta càtre Domnul si sà nu ai
pàcat.`
13
Comentariu : Reglementeazà plata pe care o dà evreul sà se facà în mod corect. la termenul
stabilit.
7. ROBIA
Capitolul 23 Paragraf 15 (Cap.23/15)
Sà nu dai pe rob în mâinile stàpânului sàu. când acela va fugi de la Stàpânul sàu la tine.`
Capitolul 23 Paragraf 16 (Cap.23/16)
Lasà-l sà tràiascà la tine. lasà-l sà locuiascà în mijlocul vostru. în locul ce-si va alege. în una
din cetàtile tale unde-i va place; dar sà nu-l strâmtorezi.`
Capitolul 24 Paragraf 7 (Cap.24/7)
De se va afla cà cineva a furat pe vreunul din fratii sài. din fiii lui Israel si. fàcându-l rob. l-
a vândut. sà fie omorât tâlharul acela si sà stârpesti ràul din mijlocul tàu.`
Comentariu : Aceste legi sunt în opozitie cu legile aplicate robilor si cetàtenilor (supusi ale
unor state totalitare sau ce lipsesc de drepturile fundamentale pe supusi). Eesenta lor constà
în aceea cà Evreii. robi în Egipt. au fost eliberati prin VOINTA si PUTEREA lui Dumnezeu.
De aceea orice rob. de oriunde ar veni. este pentru un Evreu. un om om liber.
Sechestrarea unui Evreu trebuie pedepsità cu moartea criminalului... cam greu pentru
vremurile noastre. Paradoxal sau nu aceastà lege se mai aplicà în unele comunitàti Islamice
- Legea Talionului. Dar nu în societàtile democratice moderne. unde sunt îndelung`
judecati si arareori condamnati pe màsura faptelor.
8. LÄCOMIA
Capitolul 17 Paragraf 17 (Cap.25/16)
Sà nu-si înmulteascà femeile. ca sà nu se ràzvràteascà inima lui. si nici argintul si aurul lui
sà nu si-l înmulteascà peste màsurà.`
14
Capitolul 23 Paragraf 24 (Cap.23/24)
De vei intra în via aproapelui tàu. poti sà mànânci poamà pânà ce te vei sàtura. dar în
panerul tàu sà nu pui.`
Capitolul 23 Paragraf 25 (Cap.23/25)
Si când vei intra în grâul aproapelui tàu. rupe spice cu mâinile tale. iar secera sà n-o pui în
ogorul aproapelui tàu.`
Comentariu : Din pàcate comandamente ne luate în seamà în multe comunitàti. de la cei
umili la conducàtorii locului. fie ei credinciosi` sau nu.
9. IMPOZITAREA (ZECIUIALA`)
Capitolul 26 Paragraf 11 (Cap.26/11)
Si sà te veselesti de toate bunàtàtile ce Domnul Dumnezeul tàu ti-a dat tie si casei tale; dar
sà se veseleascà si levitul si stràinul care va fi la tine.`
Capitolul 26 Paragraf 12 (Cap.26/12)
Iar când vei osebi toate zeciuielile din roadele pàmântului tàu în anul al treilea. care este
anul zeciuielii. si le vei da levitului. stràinului. orfanului si vàduvei. ca sà mànânce acestia în
locasurile tale si sà se sature.`
Comentariu : Se aplicà în cazul comunitàtilor locale si al statelor. Problema este a gradului
mai mare sau mai mic de incorectitudine atât al celor ce îl cer (prin impozitarea excesivà)
cât si al celor ce îl primesc (prin evaziunea fiscalà).
Problema. de fapt este redistribuirea veniturilor rezultate din zeciuialà` - în favoarea celor
fàrà resurse pentru a locui sau a tràii decent sau. mult mai frecvent în favoarea unor
conducàtori locali sau centrali si a grupului de interese asociat acestora.
15
Remarcabil la Evreii Sionisti. si nu numai. a fost o actiune sistematicà si perfectibilà de
redistribuire a veniturilor rezultate din zeciuialà`. concretizatà în contemporaneitate prin
organizarea si functionarea 1OINT-ului. Esential mi se pare accentul pus nu pe cât
strângem` ci pe cum redistribuim`.
Cei care invidiazà pe Evreii nevoiasi. care primesc periodic ajutoare în alimente.
îmbràcàminte si încàltàminte si pentru a avea un acoperis deasupra capului si un trai
decent ar trebui sà copieze` modelul Iudaic. cu traditie milenarà. în propriile comunitàti si
în propriile state. Dacà nu pot. sà apeleze la Evrei - nu la nivelul oficialitàtilor care de
fiecare datà îsi trag avantaje` din orice colaborare. ci la nivel inter - uman. La nivelul
actual de comunicare. gospodarii unei Comunitàti umane din Serbia. de exemplu. ar putea
comunica cu oficialitàti ale unui Kibbutz sau Moshav din Israel. în domeniul repartizàrii
zeciuielii`: a acelui bun comun. acumulat prin impozitare.
16
17
NOTE AUTOR LA LEGILE SOCIALE ALE LUI MOISE.
Aceste traditii Mozaice se aflau în uzul Comunitàtilor Mozaice.
Rabbi Ionatan Sacks (Rabin Sef al Comenwealt-ului Britanic) observa: "În timpurile în
care erau prioritare viata colectivitàtilor. a natiunii. a imperiilor. Evreii au pus pe primul
plan demnitatea persoanei¨...
În ceea ce priveste Etica. Mozaismul a fost prima religie care insistà asupra demnitàtii
persoanei si caracterul sacru al vietii umane. Pentru prima datà. individul nu mai poate fi
sacrificat obligatoriu. pentru supravietuirea unei comunitàti. fàrà ca el sà îsi asume
voluntar acest gest. A ucide un om nu este doar o crimà împotriva unui om . ci un pàcat
împotriva lui Dumnezeu.
Tora` se referà la creatia omului spunându-ne: ~Dumnezeu l-a creat pe om ca fiind
propria Sa imagine¨. pentru a sublinia cà în fiecare om se aflà germenul dumnezeiesc.
În cazul în care fiecare persoanà are scânteia lui Dumnezeu în el. orice persoanà trebuie
tratatà cu respect si demnitate.
Talmudul` ne spune cà Dumnezeu a creat prima oarà un om. pentru a ne învàta cà:
cel ce salveazà un om. salveazà o lume; cel ce distruge o viatà distruge o lume!
Conform conceptelor Talmudului. la Evrei. individul este un microcosmos al întregii lumi.
Individul. în legea evreiascà. este de o importantà intrinsecà. manifestà într-o multitudine
de situatii. De exemplu. viata unui om nevinovat niciodatà nu poate fi sacrificatà pentru a
salva pe altcineva sau chiar un grup de persoane. Dacà sunt mai multi oameni în situatia
între viatà si moarte si suntem în situatia sà nu putem salva decât una. de exemplu la un
cutremur sau un naufragiu. faptul cà salvàm o persoanà. si celelelalte pot muri. nu am
cauzat direct moartea lor dar am îndeplinit comandamentul: am salvat un micro univers.
Dacà actionàm astfel si Dumnezeu ne mai dà putere mai salvàm o persoanà. Nu numàrul
conteazà în acele momente ci implicarea noastrà. în virtutea comandamentelor lui
Dumnezeu. Un alt exemplu este problema avortului. acceptatà în Halaka si Mishna doar în
cazul cà existenta foetusul amenità direct viata mamei. Observàm si aici respectarea
Comandamentului enuntat anterior din citatul din spusele Rabinului Ionatan Sacks. Etica
transmisà de Dumnezeu nouà. prin Profeti este CEA A FAPTELOR BUNE.
Drepturile Omului` au fost mai explicit sau mai putin explicit afirmate în Constitutiile
Statelor post feudale. Ultimul document pe care îl mentionez este ~Declaratiei Drepturilor
Omului de la San Francisco¨ (10 decembrie 1948).
18
Capitolul II. APOSTOLI AI SIONISMULUI
SIONISM (ZIONISM) ÷ Miscarea Nationalà de Reasezare a Evreilor în Tara Sionului`
si de formare a statului Eretz Israel (nu este neapàrat o definitie).
19
Dezvoltarea miscàrilor Sioniste în tàrile Europene si SUA (jumàtatea sec. XIX - sec. XX) devine
motorul si sponsorul principal (prin organizatiile de tip `1oint`) al diverselor etape ale
Reântoarcerii Evreilor pe un tàrâm pe atunci arid si neprimitor ; fenomen social ce poartà
numele generic : ALIA. Constiinta nationalà se dezvoltà în comunitàtile evreiesti din Europa
secolului XIX în baza a doi vectori sociali:
1. Manifestarea simultanà. în comunitàtile din Europa. a douà stàri de spirit contradictorii:
De integrare în viata cotidianà a populatiilor majoritare a evreilor (si în unele cazuri. la
asimilare prin càsàtorii mixte).
De rezistentà si organizare în fata manifestàrilor de intolerantà si antisemitism din partea
populatiilor din alte etnii majoritare.
Cum aceastà succesiune avea timpi diferiti în diferite tàri Europene. inclusiv Imperiul Rus.
comunitàtile evreiesti erau într-o continuà càutare de solutii.
2. Formarea constiintei nationale. Ralierea evreilor în jurul Rabinilor. ca exponenti ai Credintei
Mozaice si a vointei Liderilor Sionisti de a organiza Reântoarcerea Evreilor în Tinutul Fàgàduit`
pentru a reface Tara lui Israel. Asta cu toate cà. de nenumàrate ori. au existat conflicte deschise
între rabini. Cu toate cà multe familii de evrei din clasa de mijloc nu realizau de ce sà plece în
pustiu când o duceau foarte bine acolo unde tràiau. împreunà cu populatia majoritarà.
De aceea primii care au plecat au fost cei sàrmani - schnorerii [1]. Un mare numàr de emigranti
au luat drumul Americii la începutul sec. XIX (de unde. peste nici 70 de ani si pânà acum va veni
principalul suport financiar al `1oint`-ului).
O altà initiativà a fost a magnatului evreu Hirsh (finantator. printre altele a construirii càilor
ferate din Balcani si Orient) de a trimite 7000 de evrei pauperi din Rusia în Argentina.
[1] Termen ce desemneazà pe cei sàrmani. aflati la pragul de subzistentà. La acea datà erau milioane
de evrei în Europa si Rusia. în aceastà stare socialà.
20
Magnatul Rotchschild finanteazà direct (1870-1910) înfiintarea unor asezàri compacte în
Palestina... Manifestàri individuale si punctuale. A fost sà fie ca. înaintea lui Messaiah (trimisul
Domnului) cel asteptat. un pumn de evrei. de la rabini la avocati. bancheri. oameni de culturà.
etc; din toate comunitàtile evreiesti din Europa si Rusia; de conditii sociale foarte diferite; dar
uniti de credinta cà Reântoarcerea este singura cale adevàratà pentru linistea si demnitatea
poporului Evreu. Fapt confirmat în mod tragic de Soah-ul evreilor în perioada fascismului si
comunismului European. prevestit de nenumàratele pogromuri din cartierele evreiesti din orase
mari. dar si din micile asezàri urbane la sfârsitul sec. XIX si începutul secolului XX. Neplàcut
este. dar corect de mentionat. cà acest proces nu a fost de loc idilic.
Cei cinci vectori sociali: rabinatul (cel clasic si cel hassidic aflate într-un continuu ràzboi surd
de dominatie reciprocà). clasa avutà (marii bancheri ai Europei. obisnuiti cu gesturi generoase
singulare. prea plini de ei pentru a se amesteca cu turma - este celebrà replica bancherului
Rotchschild data sionistului Theodor Herzl: `Cum crezi tu cà. cu 100.000 de snoreri (sàrmani) o
sà refaci `Tara lui Israel?!``). clasa mijlocie ( oscilând între multumirea emancipàrii recente si
ideea de a sprijinii financiar si prin participarea - în special a tinerilor evrei din aceste familii - la
construirea infrastructurii economice a proiectatului nou stat Evreu). Pe ei va reusii sà îi
mobilizeze Theodor Herzl. dupà ce a fost refuzat de bancherii Hirsch si Rotchschild). poporul
sàrac (oameni obisnuiti sà tràiascà de azi pe mâine. cot la cot cu sàracii populatiei majoritare.
dar având un nivel de educatie comunitarà si de credintà exersat de mii de ani. Vor constitui
majoritatea în primele esaloane ALIA si în lagàrele de exterminare din Europa pânà în Siberia).
sionistii (grup eterogen ca provenientà din clase sociale si tàri de origine. strâns în jurul ideii
realizàrii statului Evreu - Eretz Israel în perioada 1840 - 1897 pe care o vor statuta de drept si de
fapt în Congresul de la Basel din 1897. Au avut multe momente de în care opiniile si atitudinile
au fost divergente. Unitatea de scop si miracolul aflàrii unor lideri potriviti în acest ultim Exod
al poporului Evreu s-a materializat în înfiintarea Statului Evreu (1948). Drumul a fost deschis de
activitatea a doi rabini: Yehuda Solomon Alkalai. Rabbi Zvi Hirsch Kalischer.
21
PRECURSORI AI MISCÄRII SIONISTE
Rabinul Yehuda Solomon Alkalai. rabin de rit Sefard[1] (Yehudah Ben
Shlomo Alkalai. 1udah Alkalai) (1798-1878) s-a nàscut la Saraievo. în Bosnia.
Dupà o perioadà de studii la Ierusalim (unde devine adeptul perceptelor
initiatice ale învàtàturii Kabbala) se reântoarce în Serbia unde conduce o micà comunitate
sefardà în localitaea Semlim (Zemun) de lângà Belgrad (1825). Sub influenta miscàrilor de
sorginte nationaliste din Balcani si Europa (care vor culmina cu Revolutiile 1848 de pe tot
continentul). dar si în consonantà cu dorinta de reformare a vietii comunitare. care a
generat. în sec. XVIII Miscarea spiritualà Hassidicà. initiatà de Yisroel (Israel) ben Eliezer
supranumit Baal Shem Tov (Besht - bet ayin shin tes) (1698 -1760) si Dov Ber din Mezritsh
(1704-1772). Alkalai în lucrarea sa din 1834. `Shema Yisrael` ('Ascultà popor al lui Israel')
porneste de la ideea cà a te ruga si a deplânge starea evreului din Galut (exil) în fata lui
Dumnezeu cerând ca prin manifestarea Fortei Lui sà fie din nou stràmutat în `Pàmântul
Promis - Tara Sfântà`
[1] Evreii de rit Sefard sunt evreii de rit spaniol. Ei s-au instalat în Peninsula Ibericà dupà ce au fost
goniti din Iudeea: prima deportarea a avut loc în anul 70 si dupà desfintarea Statului Iudeu de armata
Imperiului Roman (134-135). Arealul de dispersie a fost de-a lungul teritoriilor limitrofe Màrii
Mediterane. Ei s-au instalat în Peninsula Ibericà o datà cu instalarea Califatelor Arabe (secolul VIII).
Au fost expulzati din Spania în 1492 (prin Decretul din Alhambra. dat de Regina Isabela. la îndemnul
Episcopului Iezuit Francesco de Loyola) si ulterior din Portugalia. Au emigrat în nordul Africii. în
Italia. în Orientul Apropiat. în peninsula Balcanicà si în Sudul României. ulterior în Anglia. Olanda si
America (prima Comunitate înfiintatà în jurul Sinagogii `Kahal Zur Israel` din statul Pernambuco -
Brazilia). Au vorbit vreme de sute de ani limba ladino sau iudeo-spaniola (având la bazà dialectul
castilian).
22
23
(lucru practicat în mod curent în sinagogile comunitàtilor evreiesti din Diaspora si din
Ierusalim; unde se predica asteptarea lui Messaiah pentru a îi readuce pe Evrei în Israel si
eliberarea lor din Galut) nu este suficient. Evreii trebuie sà actioneze practic si organizat
pentru Reântoarcerea cât mai multora si resezarea lor ca viatà spiritualà si realà în tara lor.
în acele vremuri numità Palestina. `Atunci Dumnezeu va veni !` spunea rabinul Alkalai. Tot
aici el emite prima doctrinà modernà privind independenta poporului lui Israel. Maestru în
studiul Kabbalei. el sustine ca anul 5600(1840) este anul începutului Reântoarcerii - ALIA.
În introducerea la o carte de gramaticà Evreiascà (`Darkhei No'am`). din 1839. si în
`Shelom Yerushalayim` (1840). el îndeamnà poporul sà se pregàteascà atât spiritual cât si
prin strângerea resurselor materiale - propune alocarea de fiecare familie de evrei a unei
zecimi din venituri `tithe` pentru sustinerea celor ce vor sà se stabileascà în Ierusalim.
Prevede deasemeni viitoarele pericole ale automultumirii traiului din Diaspora si viitoarele
reactii ale populatiilor majoritare la bunàstarea acumulatà exponential de evrei datorità
educatiei precoce a copiilor. a sistemului de socializare si sprijin specific comunitàtilor
evreiesti. pe care majoritarii nu stiu a o aplica si le genereazà forme incipiente de
antisemitism - lucru care de fapt se va întâmpla de-a lungul decadelor imediat urmàtoare...
În acelasi an. 1840 în Damasc. evrei sunt omorâti sub motivul de a fi ucis crestini pentru
ritualul fabricàrii matzot-ului (azima) de Pasti.. Era vorba de fratele franciscan Thomas si
servitorul sàu grec. dati dispàruti. Consulul francez de la Damasc alerteazà guvernatorul
turc sustinând cà este un omor ritual practicat de evrei. Se porneste o investigatie. în cursul
càreia un bàrbier evreu recunoaste sub torturà fapta si îi acuzà pe încà trei. Au loc actiuni
de tip pogrom la adresa asezàrilor de evrei din întreg Orientul Mijlociu.
Funeraliile celor doi crestini dispàruti sunt tinute în absenta corpurilor acestora... Asta îl
convinge pe Alkalai cà Evreii pot fi liberi doar în propria lor patrie si doar prin propria lor
actiune dusà în mod sistematic. O formà concretà pe care Rabinul Alkalai a promovat-o în
demersurile sale prin capitale Europene a fost aceea a strângerii de fonduri pentru
cumpàrarea de pàmânt în Israel (de la Imperiul Otoman) pe care sà se întemeieze asezàri
evreiesti. Idee preluatà si de Theodor Herzl (al càrui bunic a fost prieten cu Alkalai). În
1874 se stabileste în Palestina pentru a contribui direct la organizarea asezàrilor de evrei.
Moare în 1878.
În aceasi perioadà un rabin askenaz din Polonia milita pentru aceasi idee:
Rabbi Zvi Hirsch Kalischer rabin de rit Askenaz[1] (1795 - 1874). rabin al
comunitàtii din Torun. În 1862 el declarà cà Reântoarcerea în tara Sionului
trebuie sà înceapà prin actiunea poporului Evreu de a se reinstala concret.
practicând agricultura si autoapàrarea ca mijloace de implantare. El a parcurs de-a lungul
si de-a latul Germania solicitând strângerea de fonduri de càtre evreii cu stare pentru
proiectele de reasezare a familiilor evreiesti în Palestina. Demers fàcut. de exemplu. càtre
bancherii din ramura Berlinezà a familiei Rothschild.
[1] Evreii de rit Askenaz dupà ce au fost goniti din Iudeea: prima deportarea a avut loc în
anul 70 si dupà desfintarea Statului Iudeu de armata Imperiului Roman (134-135). au
emigrat în vestul si centrul Europei. mai ales în tàrile germanice. Începând din primele
secole ale primului mileniu al erei noastre. În Evul Mediu. ei au migrat si spre estul
Europei. Evreii askenazi utilizau limba idis. (un idiom germanic) si cea ebraicà / aramaicà:
în practicarea cultului. discursuri rabinice si legàtura cu Comunitàti Evreesti mai
îndepàrtate.
24
25
În 1862 publicà lucrarea `Drishat Tziyon veHevrat Erez Noshevet` (~Càutându-l pe
Sion¨). un prim manual pentru formarea asezàrilor moderne agricole în Israel.
Amândoi erau constienti cà emanciparea comunitàtilor evreiesti din prima decadà a
secolului al XIX-lea din Franta de càtre Napoleon I. Imperiul Habsburgic si Germania. nu
era suficientà. Ea inducea o automultumire a clasei de mijloc si a magnatilor evrei vis-a-vis
de traiul cotidian: un pericol mortal pentru inducerea acelei stàri de spirit de sacrificiu ce o
impunea stabilirea pe pàmîntul arid si reactia ne ospitalierà a populatiei localnice din
Palestina (ceea ce s-a si întâmplat dupà 1890). De aceea militau pentru dezvoltarea
sistematicà a constiintei nationale în interiorul comunitàtilor de evrei. în strânsà conlucrare
cu instruirea talmudicà si de socializare comunitarà a tinerei generatii ca primà etapà al
procesului de Reântoarcere. Kalisher reuseste. în 1864 sà înfiinteze Comitetul Central
pentru Asezarea în tinutul Israel. la Berlin. Reuseste sà sensibilizeze Alianta Izraelità
Universalà în a sprijinii asezàrile agricole în Eretz Israel si înfiitarea primei scoli agricole:
Mikve Yisrael în 1870. El propune ca locuitorii asezàrilor sà combine activitatea agricolà cu
aceea de autoapàrare. organizându-se în unitàti de pazà localà pentru a contracara
atacurile de jaf ale populatiei ne evreiesti. Astàzi. un kibut religios din Valea Bet Shen
poartà numele sàu.
26
NOTÄ AUTOR la APOSTOLI AI SIONISMULUI`
Ambii promotori ai ALIA au întâmpinat rezistenta rabinilor traditionalisti din vremea
lor dar au deschis prin ideile lor calea Reântoarcerii celor ce le-au urmat si dezvoltat.
practic si teoretic activitatea. Începutul organizat a fost declansat la Congresul Mondial
Sionist de la Basel (1897) deTheodr Herzl. urmat de o pleiadà de militanti: 1udah Leib
(Leon) Pinsker. Ber Borochov. Nachman Syrkin. Ze'ev (Vladimir) 1abotinsky. Asher
Ginsberg (Ahad Ha`Am); rabinii Shmuel Mohilever. Naftali Zvi Yehudah; Chaim
Weizmann. cel ce va deveni. în 1948. primul Presedinte al Statului Eretz Israel. Menahem
Beghin. primul Prim Ministru al Statului Eretz Israel... Si multi. multi alti luptàtori
anonimi care au ajuns în Eretz Israel legal sau ilegal. Au învàtat sà lucreze pàmântul. sà îsi
cultive traditiile si cultura; sà se organizeze si sà se apere.
Menahem Beghin
Liderii Hashomer`
Chaim Weizmann
Sigla Haganah`
Sigla Legiunii
Evreiesti
1oseph Trumpledor
Ze`ev 1abotinski
August 1897 -
Elvetia - Basel
1UDENSTAAT` Theodor Herzl
Rabinul Yehuda
Solomon Alkalai
Rabbi Zvi Hirsch
Kalischer
Moritz de Hirsch Edmond Benjamin
1ames de
Rothschild
Max Nordau
David Wolffsohn
27
Capitolul III.
GENEZA REANTOARCERII EVREILOR ÎN
ERETZ ISRAEL
DE LA VIZIUNE LA FAPT
CONGRESUL DE LA BASEL 1897
Theodor Herzl (Binyamin Ze'ev Herzl) (1860 - 1904) s-a nàscut la
Budapesta. într-o familie de bancheri evrei sefarzi originari din Zemun
(unde bunicul sàu a fost discipol al rabinului Yehuda Solomon Alkalai.
precursor al Miscàrii Sioniste). Când avea 18 ani. familia s-a mutat la
Viena. Urmeazà Facultatea de Stiinte 1uridice la Viena. Dupà
terminarea facultàtii o scurtà perioada activeazà la Ministerul de 1ustitie
din Imperiul Habsburgic dupà care. în calitate de corespondent de presà
al ziarului .Neue Freie Presse¨ (Viena) la Paris viziteazà Londra si Istambul. Are o
activitate literarà de foiletonist si din punct de vedere religios nu era preocupat de destinul
comunitàtilor Evreiesti - pânà la Izbucnirea ~Afacerii Dreyfuss¨ în Franta ( Paris 1894).
Timp de 10 ani. aceastà confruntare între antisemitism si pro-adevàr din societatea
francezà va mobiliza în tânàrul ziarist o energie ce va declansa un demers. la început
propriu. apoi colectiv. pentru Reântoarcerea Evreilor în Eretz Israel.
Câteva cuvinte despre Afacera Dreyfuss`. Càpitanul de artilerie Alfred
Dreyfuss. functionar mediu în cadrul serviciului de spionaj francez (Biroul
Doi) este anchetat. începând cu 13 octombrie 1894 sub acuzatia de a fi
furnizat informatii secrete serviciului de spionaj german.
28
Cu toate cà expertiza grafologicà a înscrisului cu acele date secrete nu era relevantà si
ancheta era în curs. se scurg informatii spre ziare. În 29 octombrie începe în ziarul ~La
Libre Parole¨ o campanie de presà preluatà de jurnalele cu orientare antisemità ca mijloc
de presiune asupra Statului major al Armatei Franceze. În data de 4 decembrie Consiliul de
Ràzboi se reuneste pentru a judeca acest caz. Càpitanul este declarat vinovat. fàrà a se tine
cont de inexistenta unui aviz final din partea comisiei de anchetà. pe baza unor afirmatii ne
verificate. emise de un general (Mercier) si de un colonel (Henry). Condamnat (22
noembrie) apoi degradat în public (5 ianuarie 1895) este deportat pe Insula Diavolului în
Guiana Francezà. Fratele sàu si un prieten (scriitorul Bernard Lazare) încep demersuri
pentru revizuirea procesului. Se adreseazà deputatului evreu Iosif Reinah si marelui rabin
al Frantei Zadoc Kahn. Amândoi adoptà pozitia neimplicàrii. Initiatorii revizuirii
procesului actioneazà fàrà nici un suport din partea comunitàtii evreiesti si a opacitàtii
Ministerului de Ràzboi. În martie 1886 noul anchetator: Picquart. descoperà identitatea
scrisului cu a comandantului Ferdinand Walsin Esterhazy (cunoscut prin viata sa
aventuroasà). Ministerul de Ràzboi decide a nu redeschide cazul. Aflând de acest fapt.
Bernard Lazare trece la sensibilizarea presei. publicând în noiembrie 1886 brosura .O
eroare 1udiciarà - adevàrul asupra afacerii Dreyfuss¨. Problema revizuirii procesului
ajunge în senatul francez. sprijinità de aceastà datà de deputatul evreu Iosif Reinah. De la
intelectuali de calibrul scriitoruilor Charles Péguy. André Gide. Marcel Proust. Daniel
Halévy. Lucien Herr. Emile Zola. la populatia francezà. lumea se împarte în pro si contra
Dreyfuss. În 1899. dupà diverse diversiuni de a mentine acuzatiile si de a-l exonera pe
Esterhazy prin false declaratii si înscrisuri. în fata probelor. Statul major este nevoit sà îl
aducà din detentie la Reine pentru a fi rejudecat. Alfred Dreyfuss este exonerat de acuzatii.
dar trece ceva timp pânà când va fi reintegrat în armatà (21 iulie 1906). Va lupta în Primul
Ràzboi Mondial si se va retrage cu gradul de locotenent colonel.
29
30
Cu toate cà a fost criticat de unii lideri evrei pentru atitudinea sa obedientà. de-a lungul
celor 12 ani. omul Dreyfuss a demonstrat un stoicism si respect fatà de lege ce îi face cinste
(mai ales cà înainte de acest dezastru în viata sa personalà era cotat ca fiind un militar de
viitor stràlucit de càtre seful Statului Major. gen. Boisfedre).
În perioada de început a .Afacerii¨. în calitate de jurnalist la Paris. pozitia tânàrului
Theodor Herzl se radicalizeazà în fata valului de antisemitism generat. Influentat de ideile
rabinilor Alkalay si Kalischer el devine un fervent adept al Reântoarcerii Evreilor în Eretz
Israel. Întelege cà ideile asimilismul evreilor în rândul majoritarilor prin performanta
fiecàruia (idei promovate în cadrul miscàrii de emancipare .Haskala¨ - evreu în
comunitate; cetàtean egal în societatea din tara respectivà) si speranta cà antisemetismul
este de domeniul istoriei si nu se va mai repeta sunt iluzorii si contraproductive pentru
poporul Evreu. Aceleasi idei sunt împàrtàsite si de Max Nordau[1]. pe care îl va întâlni la
Paris în perioada de început al procesului Dreyfuss. Amândoi împàrtàsesc convingerea cà
antisemitismul este un proces universal de neânlàturat; cà asimilismul practicat de evrei
este falimentar; cà Reântoarcerea în Eretz Israel si formarea unui stat evreu este singura
cale pentru existenta evreilor. Devine prieten si tovaràs de idei si promovare a miscàrii
sioniste cu Theodor Herzl.
[1] Max Nordau s-a nàscut în 1849 la Budapesta. fiul lui Gabriel Südfeld. un rabin ortodox
de origine Sephardà. Urmeazà cursurile primare la o scoalà evreiascà. colegiul catolic si
obtine licienta în medicinà. Se càsàtoreste cu o crestinà protestantà si se stabileste la Paris
unde îsi deschide un cabinet de medicinà. În acelasi timp este scriitor si corespondent de
presà. Îl întâlneste pe Theodor Herzl în fazele preliminare ale procesului Dreyfuss.
Max Nordau se va remarca în calitate de organizator al primelor congrese
sioniste. La primul Congres (1897) va fi secretarul Congresului. În cuvântarea
sa. adresatà celor prezenti în salà. el puncteazà ca o caracteristicà a
comunitàtilor de evrei de pretutindeni mizeria. nu atât materialà - prezentà
mai mult sau mai putin solidarà cu mizeria existentà în viata populatiei majoritare în care
tràieste fiecare comunitate- cât de naturà moralà. Chiar si în tàrile vest - europene.
egalitatea declaratà a evreilor cu majoritatea. de càtre stat. este dublatà de neâncrederea
majoritàtii populatiei cà un evreu poate avea un simt al onoarei. sentiment al datoriei.
moralitate si patriotism precum o au majoritarii. Argumente determinate de sentimente
pre-existente erau de a detesta un evreu. Emanciparea evreilor din vestul Europei a creat
printre ei sentimentul cà .getoul evreiesc¨ a devenit o încorsetare a vietii lor cotidiene locul
în care au suferit rusine si umilinte. Ei uità faptul cà timp de sute de ani el a fost locul de
refugiu si a pàstràrii valorilor spirituale si morale ale poporului... Cei ce aleg drumul
asimilàrii. mimeazà social si cultural a fi francez. german... înainte de a se considera evreu.
crezând astfel într-o viatà mai demnà si mai decentà în societatea majoritarà în care tràiesc.
Din acestà posturà minimalizeazà manifestàrile de anti semitism pe care le observà în jurul
lor. Dar aceste fenomene. aparent mai mult sau mai putin minore. le induc în timp
sentimentul mizeriei morale. în lipsa suportului social nativ al Comunitàtii Evreiesti din
care au plecat pe drumul asimilàrii. El solicità Congresului sà gàseascà mijloacele
financiare si sà construiascà structuri educationale capabile în mod unitar a realiza
recuperarea spiritualà a evreilor prin educatie instruire si reluarea legàturilor cu
Comunitàtíle locale. Va ràmâne în staff-ul viitoarelor congrese. ca presedinte sau
vicepresedinte. promovând un caracter democratic în dezbateri si luarea deciziilor. În 1892
publicà lucrarea sa cea mai cunoscutà:
31
.Degenerarea¨ în care criticà asa numita arta degeneratà pe fondul efectelor sociale
negative pe care o avea urbanizarea rapidà asupra corpului si psihicului uman. Moare în
1923)
Având în vedere spiritul sàu pragmatic. Theodor Herzl trece la actiuni imediate de
sensibilizare a magnatilor Evrei din Europa. fàrà prea mult succes. Întrevederea cu
bancherul belgian Moritz de Hirsch[1] are loc în mai 1895.
Baronul Moritz de Hirsch avea un talent remarcabil în domeniul bancar
Ascensiunea este garantatà de càsàtoria cu Clara Bischoffsheim. fiica
proprietarului bàncii .Bischoffsheim & Goldschmidt¨ (1855). Curând
înfiinteazà propria bancà si investeste în construirea de cài ferate. plantatii de
zahàr. si mine de cupru. Se foloseste de falimentul unui bancher pentru a
prelua contractul de construire a càilor ferate din Imperiul Turc si în Balcani. finalizând
prima legàturà a Europei cu Orientul în 1883. prin inaugurarea càii ferate Viena -
Constantinopol. Devine foarte bogat si apreciat în High Life-ul European (cum ar fi:
prieten al Printului de Wales. viitorul Rege Edward al Angliei). Din aceastà pozitie se va
preocupa de viata evreilor sàrmani din tàrile limitrofe Europei de Vest. supusi restrictiilor
de sorginte socialà (angajarea) si etnice (antisemitism).
[1] Moritz De Hirsch s-a nàscut la Munchen. în 9.12.1831. Apartinea unei familii de
bancheri evrei care sustineau pe regele Bavariei. Familia a primit un rang nobiliar de
baron: .von¨ Hirsch. Au pàstrat credinta mozaicà. Au construit o micà sinagogà în propria
casà. Aici Moritz a învàtat perceptele instruirii religioase Iudaice si limba Ivrid. Scoala a
urmat-o la Munchen. fàrà a excela în studiu. La 17 ani este angajat într-o pozitie de nou
angajat la o puternicà bancà: .Bischoffsheim & Goldschmidt¨ din Bruxell.
32
A donat 1.000.000 franci (1873) Aliantei Israelite Universale (din Paris) pentru a înfiinta
Scoli de Comert pentru evrei în Balcani si în Turcia. proces continuat prin donatii anuale de
400.000 franci. În 1889 înfiinteazà un Fond Filantropic de sprijin al refugiatilor evrei
persecutati în Imperiul Rus. de care a beneficiat. într-o mai micà sau mai mare màsurà
5.000.000 evrei din Rusia. Lituania si Polonia asezati în asa numita .regiune Pale¨ (din care
evreilor nu le era permis sà iasà în acele timpuri). Aici plàteau taxe duble si nu le era permis
sà locuiascà în orasele mari. Suportau pogromuri succesive ce le distrugea casele. afacerile
si sinagogile. Din 1887 evreilor li se interzice accesul la învàtàmântul secundar din regiunea
Pale. Hirsch propune suma de 50.000.000 franci pentru a înfiinta scoli separate pentru evrei
în regiune dar este refuzat pentru cà stipula conditii ca aceste sume sà nu fie dijmuite de
oficialii imperiului tarist. Familiile de evrei fugeau cu miile spre granita Austro-Ungariei. în
jurul orasului Brodâ. În aceste conditii Hirsch sustine din 1891. Asociatia Colonizàrii
Evreilor (1ewish Colonization Association (1CA) din Anglia) sà sprijine colonizarea Evreilor
din Rusia în Argentina si oriunde nu vor fi supusi discriminàrii - în Europa. Asia. America
de Nord sau de Sud. pentru a se stabili pentru a avea .activitàti agricole. comerciale.
lucrative de orice gen¨. Trimite emisari pentru a cumpàra pàmânt în Argentina. Canada.
Avea intentia sà asigure eliberarea de pasapoarte rusesti pentru plecarea a 20.000 de evrei
în primul an. 1CA acoperea costul càlàtoriei spre America de Sud. Chiar dacà circa doar
7.000 de evrei au urmat acest drum. a fost primul experiment de reintegrare a populatiei
evreiesti la viata pastoralà pe care a practicat-o înainte de a fi izgoniti din Israel ( în sec I si
II al primului mileniu). În Europa a finantat. în anii 1880 1900. deplasarea populatiei din
Pale spre zone mai putin restrictive (Polonia. Ucraina. Austro-Ungaria. Bucovina.
România). În America de Nord formeazà comunitàti de fermieri în New 1ersey. finantând si
un Colegiu Agricol.
33
Hirsch va làsa prin testament la moartea sa (1899) 45.000.000 $ pentru 1ewish Colonization
Association.
Întrevederea între Herzl si Hirsch este durà si fàrà efect. Poate orgoliul baronului von
Hirsch. poate stilul direct. ardent si ne protocolar al tânàrului Herzl... Oricum. a mai fost o
ocazie ca atâtea altele în care douà personalitàti având fiecare o adâncà procupare pentru
viata comunitàtii nationale (fie ei Evrei. sau de alte neamuri). nu s-au înteles între ei. Cei
care au avut de pierdut. dincolo de destinul celor doi. au fost conationalii lor. A mai trecut
ceva timp. si un Soah[1]. pânà când a intrat în reflexul comportamentului fiecàrui Evreu a
îsi ajuta neconditionat semenul Evreu. Fapt capital în reusita acestui neam. demn de a fi
studiat si implementat si de conducàtorii altor neamuri.
Tenace. Theodor Herzl scrie o ciornà pentru discutie. pe 64 de pagini. numità ulterior
.Der 1udenstaat¨ (~Statul Evreu¨). Pregàteste astfel întâlnirea din noiembrie 1895. cu
bancherul englez Edmond 1ames de Rothschild[2].
Baron Edmond Benjamin 1ames de Rothschild era preocupat de artà. cu o
vastà colectie de tablouri. multe donate Muzeului "Louvre¨ din Paris. Va
sprijinii asezàrile evreilor din Erez Israel (1882). aflate la mare ananghie.
Doneazà sume enorme de bani din averea sa pentru a cumpàra pàmânt în
Palestina. A înfiintat primele douà asezàri evreiesti care au cultivat mari
suprafete de vità de vie : Rezon LeZion si Zichron Yaakov (dupà numele bunicului sàu). A
finantat dezvoltarea industriei vinului si dezvoltarea economicà a asezàrilor evreiesti din
Orientul Mijlociu fondând în acest scop « Asociatia de Colonizare Evreiascà din Palestina »
[1] Pogromurile succesive care au culminat cu Holocaustul Evreilor din secolul XX. din Europa.
[2] Baron Edmond Benjamin 1ames de Rothschild (19.08.1845-02.11.1934) s-a nàscut la Paris în
castelul familiei de bancheri francezi Rothschild.
34
(Palestine 1ewish Colonization Association - PICA). Dupà primul Congres Sionist de la
Basel. va sprijini în nume propriu Miscarea Sionistà. fàrà a se integra direct în structura ei
organizatoricà si politicà.
Întrevederea. în care Herzl propune bancherului sà preia conducerea unei largi
organizatii. a tuturor Evreilor. pentru acumularea mijloacelor financiare si organizarea
actiunilor de Reântoarcere în Eretz Israel. are replica:`Cum crezi tu cà. cu 100.000 de
snoreri[1] o sà refaci `Tara lui Israel?!`. Replica lui Herzl a fost: .Atunci mà voi îndrepta
càtre popor!¨.
Si în acest caz nereusita a fost rodul unor atitudini subiective dintre cei doi. Fiecare va
contribui decisiv la crearea bazelor teoretice. organizatorice (Herzl) sau finantarea formàrii
statului Eretz Israel (Rothschild). O altà perspectivà. în ambele cazuri. ar fi: asa trebuia sà
fie! - va fi efortul concertat al întregului popor evreu. pornind de la vizionarul Herzl. cei ce
l-au urmat dupà Congresul de la Basel si de ce nu. al majoritàtii elitei financiare si
industriale evreiesti. care s-a raliat pe parcurs structurii organizate dupà Congresul de la
Basel (1897). contribuind financiar si logistic. pe drumul de nici o sutà de ani pânà la
înfiintarea Statului Eretz Israel. Chiar dacà mà repet: un exemplu de efort concertat demn
de urmat de alte neamuri. pentru a fi aplicat. adaptat. la propria lor propàsire.
Nereusita întâlnirii este compensatà de valoarea ciornei. care. publicatà prima oarà la
Viena în 14 februarie 1895. se ràspândeste cu viteza focului pe toate palierele comunitàtílor
evreiesti. De la tinerii studenti evrei din capitalele Europene la comunitàtile din guberniile
Rusiei (unde era copiatà de mânà în mii de exemplare).
[1] Termen ce desemneazà pe cei sàrmani. aflati la pragul de subzistentà. La acea datà erau milioane
de evrei în Europa si Rusia. în aceastà stare socialà.
35
Un exemplu este David Wolffsohn[1].
David Wolffsohn. imediat dupà lecturarea càrtii lui Herzl. va pleca la Viena
pentru a se întâlni cu autorul. I se alàturà. càlàtoreste împreunà cu el . în 1888
la Constantinopol si în Eretz Israel. întâlnindu-se cu împàratul Wilhelm al II -
lea. Wolffsohn va devenii primul presedinte al .Trustului Colonial Evreiesc¨
care avea ca scop acumularea resurselor financiare si utilizarea acestora în
Eretz Israel pentru cumpàrarea de pàmânt si implantarea asezàrilor Evreiesti. Dupà
moartea lui Herzl (1904). est presedinte al .Organizatiei Mondiale Sioniste¨ pânà în 1911.
Reactia Rabinatului a fost. cu unele exceptii (de exemplu Marele Rabin al Vienei)
retinutà si. uneori. în derâdere Herzl era botezat ca fiind un .cucurigu¨ al Reântoarcerii.
Din aprilie 1896. când apare în editia englezà ~Statul Evreu¨. Theodor Herzl este
recunoscut ca lider al Miscàrii de Reântoarcere în Eretz Israel - a sionismului (zionism).
"Der 1udenstaat¨ (~Statul Evreu¨). coaguleazà energii în comunitàtile evreiesti de-a
lungul si de-a latul Europei. si Rusiei. Statelor Unite. Lucru firesc. având în vedere ideile
simple. clare si revolutionare cuprinse în text.
Anti-semitismul apare oriunde se aflà un numàr semnificativ de evrei. fiind manifest nu
la mult timp dupà prezenta lor. în orice loc. în cadrul populatiei majoritare. El se observà în
diverse forme. de la scoalà. sport. comert. intolerantà religioasà. si chiar ca motiv pentru
auto-apàrarea popualatiei majoritare. Este un fenomen care nu poate fi contracarat în plan
local. regional; trebuie abordat de conducerea tàrilor. într-un consiliu.
Opresiunea si persecutia nu a putut extermina pe evrei. Problema integràrii evreilor în
societatea locului nu se rezolvà nici prin renuntare la traditia iudaicà. mimetism. asimilare
[1] Nàscut în Lituania. în localitatea Darbenai. împreunà cu Max Bodenheimer va înfiinta în localitatea
germanà Colonia. .Asociatia pentru dezvoltarea agriculturii în Tara Israel¨. sub egida organizatiei
locale .Chovevei Zion¨.
36
prin càsàtorii mixte. Problema evreilor pauperi. care migreazà în mod curent dintr-un loc
în altul. în càutarea unor locuri de muncà. nu se rezolvà prin actiuni filantropice
individuale: ele putând fi generate sau generatoare de antisemitism.
Acolo unde emigreazà. în scurt timp evreii din clasa de mijloc acumuleazà putere
economicà. Mai devreme sau mai târziu populatia majoritarà va reactiona prin inducerea
unor forme de comportament antisemit. Exemplul dat este Franta (în care tocmai se derula
prima parte. isteric antisemità. din .Afacerea Dreyfuss¨).
Emigrarea Evreilor într-un numàr mare. colonizarea lor în Eretz Israel trebuie asistatà
financiar si logistic pentru ca nivelul de trai sà nu fie mai scàzut pentru cei ce ajung acolo
decât cel avut în locul de unde au plecat. Acest lucru nu poate fi realizat. financiar si
logistic. de un singur filantrop. de câtiva. Este necesarà o organizatie. càruia Herzl îi dà
numele: .Societatea Evreilor¨ si o vede sub forma unei corporatii. dublatà de o .Companie
Evreiascਠca instrument economic productiv de resurse si gestionar al utilizàrii acestora.
Herzl descrie detaliat modul de functionare si întrepàtrundere între: Comunitatea
Localà. ca structurà de bazà; Societatea Evreilor. ca organ superior comun tuturor
comunitàtilor prin reprezentanti alesi; Compania Evreiascà: sustinerea financiarà a
proiectelor de Reântoarcere a Evreilor în Eretz Israel.
În capitolul .Comunitàti locale¨ Theodor Herzl descrie sugestiv dificultatea migratiei
masive. ca având oprelisti psihice pentru plecare (atasament fatà de loc. vecini. morminte.
traditii). Propune formula de emigrare în grup. Pregàtirea grupurilor se va face din timp
prin .càlàuze¨. având fiecare un .district¨ arondat si un comitet de reprezentanti.
desemnat în acest sens în cadrul fiecàrei Comunitàti locale. Fiecare familie poate alege.
functie de posibilitàti modul de a emigra. În acelasi timp Compania va asigura mijloace de
transport (tren. vapor) si spatii de cazare pentru prima perioadà a asezàrii. în grup sau
37
individual. în Eretz Israel. Herzl pune accent pe cooperarea cu Rabinii Comunitàtilor
Locale. Fiecare grup va avea Rabinul. conducàtorul spiritual. care va primi informàri
periodice de la Societate si Companie. si le va difuza si explica membrilor Grupului
Comitetului reprezentantilor. care va fi condus de Rabin. Clàdirile vor fi vândute sau mai
curând donate pentru sprijinul acordat de populatia Crestinà localà. Grupurile locale vor
primi în compensatie clàdiri gratuit si facilitàti de reconstruire în .noua tarà¨.
Institutiile Filantropice. care actioneazà trebuie incluse într-un sistem care sà permità
complementaritatea actiunilor si a fondurilor. Educatia membrilor comunitàtii. în sensul
instruirii pentru activitàti productive în noua locatie va fi coordonatà de .Societate¨ si
sustinutà de Comunitatea localà. Populatia în vârstà va fi angrenatà în activitàti usoare
pentru a avea sentimentul utilitàtii. alàturi de membrii Comunitàtii. nu în azile.
El scrie. în final: .Vom face ce este mai bine pentru a utiliza forta moralà a mântuirii prin
muncà a oricàrui om de orice vârstà si clasà (socialà); si astfel poporul nostru îsi va regàsi
din nou puterea lucrând pe propriul sàu pàmânt sapte ore pe zi.¨
.Societatea Evreilor¨ este gândità ca promotoare a conceptului de .Stat spiritual¨: un
stat care îmbinà conceptul lui 1.1. Rouseau privind statul ca un contract social cu cel
statutat de rabinul Yohanan ben Zakkai. în ~Conciliul de la 1asmina¨ (70-90). Forma de
organizare trebuie sà promoveze si sà transmità conceptele de dezvoltare spiritualà.
educationalà si organizatoricà. unitar. în toate Comunitàtile locale Evreiesti.
¨Compania Evreiascਠeste o formà de organizare ce are ca scop achizitionarea de teren
în Palestina. Deasemeni. în calitate de administrator al bunurilor evreiesti. reglementeazà
conversia valoricà a bunurilor netransferabile (pàmânt. clàdiri. etc) din tara de plecare. în
noua locatie din Eretz Israel. Angajeazà si coordoneazà antreprizele de constructii evreiesti
si muncitori evrei (dà exemplu Rusia si România). asigurând conditii de muncà (7 ore) si de
platà în naturà si în bani. Asigurà fonduri pentru subzistenta celor ce nu pot lucra
38
(femei gravide. copii. bàtrâni); fonduri pentru educatie; fonduri pentru auto-apàrare a
asezàrilor evreiesti. Faciliteazà comertul cu bunuri de consum în interiorul si cu exteriorul
asezàrilor evreiesti din Palestina. Va facilita investitii în mica industrie. închirierea de
utilaje agricole si industriale. Pe parcursul deplasàrilor grupurilor de emigranti Compania
va asigura toate costurile directe si indirecte.
În aprilie 1896. el face prima càlàtorie la Constantinopol. prin mediera Marelui Duce de
Baden (care îl va sprijini ulterior în demersurile pentru asezarea legalà a Evreilor si
cumpàrarea de pàmânt în Palestina - aflatà sub administrae otomanà). Aici poartà primele
convorbiri cu oficialitàti otomane. La întoarcere viziteazà comunitàtile evreiesti din Sofia.
Viena. Berlin. Londra. Peste tot poporul îl primeste si îl sustine cu entuziasm ; elita cu
unele rezerve (este cazul. de exemplu. al Grupului Macabeilor din Londra). Sentimentul cà
ceva groaznic este pe cale sà se întâmple populatiei evreiesti din diaspora[1] îi dà energia de
a persevera.
În iulie 1896 are o nouà întâlnire cu Baronul Edmond de Rothschild. Cele douà cài:
infiltrarea cu orice pret în mod ilegal (Edmond de Rothschild a aplicat aceastà metoda
începând cu 1882 - prima Aliya. ducând la înfiintarea primelor asezàri rurale de tip
Moshav). si emigrarea legalà cu asistenta autoritàtilor otomane sustinutà de Herzl. nu
gàsesc la aceastà întâlnire o formulà de compromis. În aceasi perioadà. începe sà
organizeze Miscarea Sionistà cu sprijinul lui Max Nordau. Aryeh Leib Motzkin si Avraham
Usishkin. Prima organizatie: ~Asociatia Evreilor - Association of the 1ews¨. În martie 1897
are loc Conferinta preparatorie. Congresul urma sà fie tinut la Münhen. Opozitia
rabinatului si a liderilor comunitàtilor Evreiesti din Germania determinà schimbarea
locatiei.
[1] Lucru care va deveni vizibil imediat dupà 1904 - pogromul de la Chisinàu - Basarabia si moartea a
6.000.000 de evrei în anii `30-`45 ai secolului XX
39
August 1897 - Elvetia - Basel : la hotelul pe frontonul càruia flutura
steagul alb cu dungi albastre si Magen David (Steaua în sase colturi a lui
David). reprezentanti ai evreilor din 16 tàri au dezbàtut pentru prima
oarà planul de Reântoarcere în Eretz Israel - Planul Basel si formarea
Organizatiei Mondiale Sioniste. cu urmàtoarele coordonate:
! Sustinerea sistematicà si programaticà a dezvoltàrii asezàrilor evreiesti agricole.
industriale si de mestesugari (artizanat`).
! Unificarea organizatiilor evreiesti în plan statal al fiecàrei tàri. în concordantà cu legile
statului respectiv.
! Întàrirea spiritului de constiintà individualà si nationalà a Evreimii.
! Pregàtirea activitàtii de obtinere de la diverse guverne a aceptului si sprijinului pentru
obiectivul sionist al Reântoarcerii în Eretz Israel.
! Formarea unui Comitet de Actiune. cu sediul la Viena. care sà cuprindà reprezentanti ai
marilor comunitàti evreiesti.
! Max Bodeheimer propune înfiintarea unei Bànci si al unui Fond National. care sà
centralizeze si sà gestioneze resursele financiare acumulate din donatiile colective sau
individuale.
! Profesorul Shapira propune înfiintarea unei Universitàti Evreiesti în Palestina.
A luat fiintà prima Organizatie Sionistà. A fost intonat pentru prima oarà imnul viitorului
Stat Evreu (Hatikvah - Speranta) pe versurile poetului Naftali Herz Imber (1856 - 1909) si
muzica lui Bedrich Smetana.
Herzl considera obtinerea unei carte internationale privind asezarea evreilor în Eretz
Israel ca fiind sigurà. Pe acest motiv a criticat infiltrarea ilegalà (Aliya ilegalà). Acest punct
de vedere a creat confuzie în abordarea Reântoarcerii. Ea se va desfàsura în fapt.
40
41
pânà la înfiintarea Statului Israel. pe ambele cài: legalà si ilegalà. functie de conjunctura
politicà internationalà.
În iunie 1898. pe propria cheltuialà înfiinteazà sàptàmânalul `Die Welt` (`Lumea`). în care
se dezbat tacticile în plan politic. social. educational pentru unificarea spiritualà si
lingvisticà a diverselor comunitàti din Europa. Rusia. si America; pentru sprijinul ce se
acorda asezàrilor Evreiesti din Palestina.
În august 1898. are loc al doi-lea Congres Sionist la Basel. În cadrul acestuia s-a decis
formarea Trustului Colonial Evreiesc - având ca rol coordonarea sumelor donate spre
cumpàrarea de pàmânt. dezvoltarea agricolà si industrialà. educatia. asistenta socialà a
celor ce se Reântorc.
Theodor Herzl a lansat conceptul .Cucerirea Comunitàtilor¨ - ca reactie la atitudinile
ostile a unor rabinate si lideri de opinie evrei din Europa fatà de nou înfiintatele organizatii
sioniste. Se prevedea focalizarea atentiei si fonduri necesare sprijinirii armonizàrii
structurilor educationale din interiorul comunitàtilor. Si sprijin mutual în caz de opresiuni
din partea .majoritàtii¨ populatiei opresiunii de stat din tara respectivà (se aveau în vedere
realitàti imediate din Imperiul Rus). Acest mod de organizare si gestionare a unor fonduri
la nivel mondial este stràbunicul actualului .1oint¨ al evreilor si, în acelasi timp. a
simbiozei între sionismul politic si cel social. În interiorul Congresului. lideri socialisti au
solicitat reprezentare în conducerea organizatiei.
În octombrie 1898. Herzl soseste la Ierusalim în fruntea unei delegatii Evreiesti. în care
erau membrii ai Congresului Mondial Sionist (printre care si David Wolffshon). Viziteazà
pentru prima oarà pàmântul stràmosesc. Este impresionat de vitalitatea locuitorilor evrei
din localitàtile agricole. Este însotit de un grup de càlàreti care îl protejeazà.
Sunt voinici. sànàtosi. muncesc propriul pàmânt. Comparà mental vitalitatea si libertatea
acestor evrei cu acea stare de subzistentà în sàràcie. teamà de pogromuri. de ziua de mâine
si umilintele cotidiene a miilor de evrei din Europa si Rusia. Are viziunea concretà a ce va
însemna pentru sute de mii de evrei Reântoarcerea în Eretz Israel si calea: pe care o vede în
concertarea eforturilor evreilor din Diaspora pentru acumularea de fonduri. cumpàrarea
de pàmânt în Palestina si organizarea revigoràrii spirituale. devenind oameni liberi în
propria tarà. Împàratul Wilhelm al II - lea viziteazà aceasi zonà în fruntea unei delegatii
oficiale a Imperiului German în Turcia. Este ocazia lui Herzl de a îi prezenta asezàri
agricole evreiesti. Sunt vizitate 1affa si mosavurile Rishon Lezion. Ness Ziona. Rehovot
precum si Scoala agricolà Mikve Israel.
În martie 1899 Trustul Colonial Evreiesc este înregistrat la Londra în calitate de bancà pe
actiuni.
În mai 1899. Herzl face o nouà càlàtorie la Istambul unde. (prin medierea meditatorului
sorei sultanului) are o întrevedere cu sultanul pe tema cumpàràrii de pàmânt în Palestina.
Sultanul îi cere în schimb sà acopere deficitul enorm al visteriei otomane. Demersurile
fàcute ulterior bancherilor evrei europeni de a creea un fond comun în acest sens esueazà
(cu toate cà ulterior grupuri financiare evreiesti vor pune în practicà. separat. aceastà
finantare dar fàrà efectul scontat în ce priveste ideea lui Herzl).
Al trei-lea Congres de la Basel are loc în august 1899. În cadrul acestuia Herzl face un
raport asupra demersurilor si întâlnirilor cu oficialitàti Germane (inclusiv cu Kaizerul
Wilhelm al II le la Constantinopol si Ierusalim). Chiar dacà recunoaste cà demersurile nu
au avut un efect concret. el insistà asupra aspectului cresterii în prestigiu a Organizatiei
Sioniste. Congresul limiteazà utilizarea fondurilor la Palestina si Siria. Se aud voci care îi
reproseazà lui Herzl cà neglijeazà obiectivele atasate demersului educational-cultural
42
al organizatiei. Se emite Statutul si platforma politicà a Organizatiei Mondiale Sioniste.
Modul personal si nedemocratic în care Herzl ia deciziile în Organizatie creeazà animozitàti
în rândul membrilor Congresului. cum ar fi Asher Ginzberg (Ahad Ha Am).
Anul 1900 si 1901 este o perioadà de eforturi sterile pe care liderul sionist le face pe lângà
canceleriile Europene si al Imperiilor Otoman si Rus. Congresul de la Londra (al patru-lea -
1900) se locheazà pe probleme ca situatia muncitorilor evrei din Palestina si miscarea
sportivà din comunitàtile evreiesti. Herzl ia atitudine fatà de expatriera a mii de evrei din
România dar nu mentioneazà persecutiile majore din Imperiul Tarist. El spera cà
tratativele duse cu oficiali Rusi vor da rezultate pozitive. Sunt rabini care cer limitarea
Organizatiei numai la aspecte politice (pentru a nu se interfera cu domeniul spiritual si
cultural al rabinatelor).
Al cince-lea Congres de la Basel (decembrie 1901) confirmà ineficienta contactelor
politice cu Imperiul Otoman. Se formeazà în cadrul Congresului o opozitie la adresa
modului în care Theodor Herzl conduce - numità Factiune Democraticà`. Grupul condus
de Leo Motzkin. Martin Buber si Chaim Weizmann cer focalizarea pe un program privind
realizarea unei educatii si culturi unitare în rândul comunitàtilor evreiesti. Deasemeni cer
democratizarea conducerii miscàrii. ca un avertisment la conducerea unipersonalà a lui
Herzl. Singura realizare concretà. cu impact în viitorii ani. va fi statutarea Fondului
National Evreiesc (1ewish National Fund - 1NF). care avea ca obiectiv acumularea de
fonduri pentru cumpàrarea de pàmânt în Palestina.
Cântecul de lebàdà al vizionarului Herzl se materializeazà. în 1902 prin publicarea. în
octombrie 1902 a Eseului `Altneuland` (Noul nostru Tinut). El descrie un stat evreu cu o
culturà europeanà cu o dezvoltatà protectie socialà. O tarà liberalà. având o completà
libertate a religiilor. separate de puterea politicà;
43
44
în care evreii si neevreii sà aibe drepturi egale: `Statul evreu nu este o tarà a opresiunii
nationale ci un loc în care sentimentul de fràtie si egalitate va prevala`. Imediate reactii vor
pleca de la faptul cà Herzl nu a specificat cà singura limbà va fi ivrid. Ahad Ha Am devine
un aprig si constant critic al ,ideilor cosmopolite` din acel eseu politic al lui Herzl.
Anul 1902-1903 sunt pentru Herzl ani de tatonàri pe lângà oficialitàtile britanice. otomane
si rusesti. Merge în Rusia pentru a diminua opresiunea evreilor de càtre legile ohranei
tariste. Este primit cu deosebità càldurà si sperantà de evreii din zona Pale. având o
grandioasà primire la Vilnius. Prins în hora promisiunilor si a falselor alternative. pe de o
parte. si a situatiei din ce în ce mai precare a evreilor din Estul Europei. supusi
pogromurilor devastatoare si a lipsei de perspectivà de a iesi din acest cerc vicios. Herzl
acceptà propunerea Secretarului de Stat Britanic pentru Colonii. 1oseph Chamberlain
(octombrie 1903). de a se stabili un Stat Evreiesc pe actualul teritoriu al Ugandei - ca
solutie a emigràrii imediate a sutelor de mii de evrei oropsiti. Proiectul este supus celui de al
sase-lea Congres de la Basel (decembrie 1903). Comentariile sunt puternic contradictorii.
De la acuzatii de tràdare a idealurilor miscàrii la ideea cà ar fi o solutie asemànàtoare unui
`adàpost de noapte` (Max Nordau). Rezolutia de luare în studiu a `Planului Uganda` este
votatà cu 295 voturi pentru. 178 împotrivà (toti delegatii sionisti rusi) si 98 abtineri.
Prestigiul de lider a lui Herzl va fi serios atins în interiorul congresului. Dar demersurile
sale privind iminenta unor actiuni de amploare pentru salvarea evreilor din Estul Europei
se confirmà în curând: Pogromul de la Chisinàu din 6 -7 aprilie 1903[1].
[1] În 6 aprilie. un copil rus este gàsit ucis în localitatea Dubàsari. Ziare antisemite locale
incità la ràzbunare împotriva evreilor pe motiv cà ar fi un omor ritual - sânge pentru
producerea matzot-ului de Paste - ulterior s-a aflat cà a fost ucis de o rudà...
Theodor Hertl. în traseul sàu din 1903 în Imperiul Rus. constatà cà toate promisiunile
autoritàtilor sunt de formà. dispretul manifest fatà de situatia evreilor de rând este dublat de
scopul ca acestia sà fie folositi ca supapà de defulare a nemultumirii populatiei majoritare fatà de
ineficienta administràrii imperiului. a foametei si mizeriei sociale generalizate din imperiul rus.
Miscàrile antitariste[1] vor màcina imperiul pânà la desfintarea lui. în 1917.
1904 - Bolnav si aproape singur. mai are o serie de întâlniri: cu Papa si Regele Italiei - ianuarie;
cu Comitetul de actiune sionist - aprilie (pentru a aplana conflictele din cadrul Miscàrii Sioniste).
Moare în sanatoriul din Badlach (Austria) ràpus de pneumonie. la 44 de ani.
Vestea mortii a ajuns cu viteza telegrafului în toate comunitàtile. Mii de evrei
au luat drumul Vienei. pentru a fi alàturi de liderul lor vizionar.
Cortegiul mortuar se scurgea fàrà sfârsit pe bulevardele Vienei. càtre
cimitirul evreiesc de rit sefard. Acea multime tàcutà. în momentul coborârii în
mormânt se animà brusc. Strigàte de durere; evreii îsi rup hainele de pe ei; strigàtele de
disperare a mii de oameni. în acelasi timp creazà un moment de neuitat. de care îsi vor aminti
atât prietenii cât si dusmanii sài (cum a fost Stefan Tveig scriitor si publicist evreu austriac.
adept al asimilismului si oponent constant al lui Herzl. care asistând la funeralii a recunoscut în
manifestàrile evreilor suprema atestare a valorii de simbol al lui Herzl pentru milioanele de evrei
din galut[2]). Theodor Herzl a fost primul evreu care. dupà 1800 de ani. ia atitudine si declarà în
fata lumii cà evreii sunt un popor. cu drepturile oricàrui popor; si continuà prin a convinge
milioane de evrei sà îl urmeze. O face în pofida dovezilor de dispret si neâncredere a unor
reprezentanti evrei (spirituali sau financiari). urmând viziunea organizàrii miscàrii sioniste pânà
la materialitatea ei - Organizatia Mondialà Sionistà.
[1] un alt pogrom. 19-20 octombrie 1905 . tot la Chisinàu. va rezulta ca o diversiune spre a deturna o
astfel de revoltà prin jefuirea Comunitàtii Evreiesti Locale; soldatà cu 19 evrei. ce vor fi ucisi si 56
maltratati.
[2] Denumeste Diaspora Evreiascà - cei ce nu se aflà în Eretz Israel.
45
46
NOTÄ AUTOR la " GENEZA REANTOARCERII EVREILOR ÎN ERETZ ISRAEL "
Theodor Hertl a avut viziunea salvàrii poporului sàu de la opresiune si umilintà. în urma
unor situatii concrete imediate (vezi si cazul Dreyfuss). El avea geniul unor solutii imediat
posibile. Dar multi din conationalii sài de vazã nu i s-au raliat ne având viziunea pericolului
ce plana asupra propriului popor. materializatà în Soah-ul anilor `40 din secolul XX.
A fost din acei putini oameni din istorie care nu numai au prezis viitorul ci l-au si creat.
Un Evreu care se încadreazà perfect în cele spuse de Rabbi Zvi Yehuda Kook : Realitatea
si organizarea vietilor noastre. toate au început cu Herzl. Unii oameni l-au numit eretic.
Scrierile sale nu reflectà erezie. mai mult ele aratà cà a avut credintà. El a scris în jurnalul
sàu: `POPORUL NOSTRU NU POATE FI O NATIUNE FÄRÄ CREDINTA SA`. Cine
gândeste si scrie astfel este UN OM AL CREDINTEI`.
Dupà moartea lui Theodor Hertl. drumul sionist. de 41 de ani pânà la formarea statului
Eretz Israel va fi coordonat prin confruntarea si cooperarea între trei mari curente: cel
politic. cel cultural. cel religios confirmând ràspunsul proorocului Bileam madianitul dat
regelui Balak din Moab. când acesta l-a invitat sà blesteme triburile semitiei lui Israel. iesite
de curând din robia egipteanà: CÄCI E UN POPOR DE SINE STÄTÄTOR. FÄRÄ A
TINE SOCOTEALÄ DE CELELALTE NATII` (Numerii 23.9.)`
Capitolul IV.
O ALIANTÄ SEMITICÄ ÎNTRE ARABI SI
EVREI RATATÄ
HARTA SAN REMO 1920
PALESTINA LA SFARSITUL PRIMULUI RÄZBOI MONDIAL
La intrarea trupelor Engleze (conduse de general Allenby) în Palestina. în 1917 - 1918
populatia era formatà din 560.000 de Arabi. 55.000 de Evrei. care tràiau pe un teritoriu
arid si sàràcit de administratia Turcà; de ràzboi si blocadà.
În ianuarie 1918. dupà Declaratia Balfour. datà la Liga Natiunilor de la Geneva. au loc
contacte între delegatia Miscàrii Sioniste (condusà de Chaim Weizmann : lider al
Congresului Mondial Sionist. unul dintre primii membrii ai organizatiei de tineret Chovevei
Zion din Berlin - Cei ce iubesc Zion-ul - anii 1870 - 1880 - care militau practic pentru
Reântoarcerea Evreilor în Israel; principal negociator sionist între 1918 -1948; primul
Presedinte al Statului Israel dupà mai 1948) si delegatia Condusà de Emirul Faisal.
47
viitorul rege al Arabiei Saudite. Statul Arab. în viziunea lui Faisal cuprindea Palestina. în
totalitate. urmând a se stabili o formà de autonomie pentru teritoriul acordat Evreilor. în
cadrul acestui stat. Punctul culminant (pozitiv) apare în decembrie 1918. la un prânz oferit
de lord Rotchschild. Aici Emirul Faisal declarà (conform unor notite ale lui T.E.Lawrence.
consilierul sàu) Nici un Arab nu poate sà fie suspicios în ce priveste nationalismul
Evreu.spun Evreilor Bine ati venit Acasà si vom coopera cu ei în limitele Statului Arab`.
Se semneazà o Declaratie Comunà în care se traseazà directiile de principiu ale relatiei
între Statul Arab si Miscarea Sionistà. Conditia Emirului a fost ca aceasta sà ràmânà
secretà pânà la declararea independentei Statului Arab. si în urma respectàrii articolelor si
conventiilor de càtre ambele pàrti.
Se garanta Evreilor emigrarea liberà si asezarea lor pe teritoriul Palestinei.
Se ofereau garantii reciproce în ce priveste siguranta Arabilor si a posesiunilor acestore.
precum si sprijinul. asistenta tehnologicà. acordate de Evrei pentru dezvoltarea economicà
a populatiei Arabe din Palestina.
O sàptàmânà mai târziu partea Sionistà convine cu partea Arabà câteva cerinte esentiale:
Portul Haifa va fi zonà liberà pentru ambele pàrti; Akaba va deveni port liber.
Pe 6 februarie 1919 Emirul Faisal. în cuvântarea sustinutà în fata Conferintei de Pace. în
care solicità independenta Arabiei. mentioneazà acordul si garantia sa pentru o Palestinà :
enclavà a Sionistilor Evrei`. Speranta lui Faisal era ca Weitzmann sà sprijine total pe Arabi
în diferendul lor cu Franta pentru litoralul Sirian. formând o Antantà Semiticà`.
Deasemeni. în Declaratia Organizatiei Mondiale Sioniste la Conferinta de Pace de la Paris.
sunt mentionate urmàtoarele:
48
49
Nu se va prejudicia în nici un fel drepturile civile si religioase ale populatiei ne evreiesti.
Nu se va face nici o discriminare între locuitori privind drepturile cetàtenesti si cele civile
pe motiv de religie sau rasà.
Nu va reveni în Palestina toatà populatia evreieascà (estimatà la acel moment la
14.000.000). Reasezarea evreilor se va face din comunitàtile Europei Centrale si de Est. zone
în care acestea duc o viatà de subzistentà. Investitiile financiare si logistice le vor asigura
conditii de muncà si viatà decente. dezvoltarea infrastructurii de sosele. cài ferate. irigatii.
Deasemeni acest aport masiv de capital va duce la cresterea numàrului de locuri de muncà.
îmbunàtàtirea generalà a nivelului de trai a întregii populatii.
Crearea « Càminului Evreiesc » în Palestina va da un plus de sigurantà evreilor de
pretutindeni si va atrage resurse financiare si logistice. atât cât va fi nevoie`.
Totul pàrea a se îndrepta càtre Alianta Semiticà dar intervin interesele Angliei si Frantei în
zonà. Politica Englezà avea în vedere doar împàrtirea Orientului Mijlociu între Anglia si
Franta. sub forma asa numitelor Mandate` ce le asigurau controlul puterii si a resurselor
petroliere. Ambele mari puteri nu doreau un Stat Arab puternic. detinàtor al majoritàtii
câmpurilor petroliere. Chaim Weitzmann era dependent de politica Marii Britanii. Pe
scurt principiul Roman Divide et impera` a fost de ne depàsit pentru miscarea Sionistà.
Weitzmann sfàtuieste pe Arabi sà nu se interfereze cu Francezii în problema litoralului
Sirian.
În vara lui 1919 Faisal întrerupe întâlnirile cu partea Sionistà si adoptà doctrina
Palestinei Arabe. indicà emisarilor Evrei sà poarte tratative directe cu Arabii Palestinieni si
în toamna lui 1919 întrerupe orice tratative cu Evreii Sionisti. Tratatul ràmâne secret. ne
fiind mentionat ani multi nici de partea conducerii Arabe. nici de Evrei.
Din toamna anului 1919. coincidentà sau nu. încep ràscoale Arabe în Palestina. Sunt
atacate asezàri Evreiesti. sute de Evrei màcelàriti. Trupele engleze aflate la fata locului
intervin de formà. având în vedere interesele viitorului Mandat Britanic în Palestina.
În aceste conditii Comisia de la San Remo elaboreazà Harta Mandatului Britanic în
Palestina. Ei stabilesc o granità fireascà între Evrei si Arabi : Iordanul. Între Iordan si
Marea Mediteranà Evreii. De la Iordan spre peninsula Arabicà. Arabii. Era rezolvatà astfel
problema neinterferàrii celor douà pàrti aflate în conflict în teritoriu si a securitàtii
ambelor pàrti. de o parte si de alta a fluviului Iordan.
Harta San Remo 1920 Rezultatà în urma negocierilor
preliminare Tratatului de pace de la Paris. purtate de
Consiliul Mondial Evreiesc (Chaim Weitzmann).
Arabi (Faisal) si puterile Antantei (Anglia . Franta)
la San Remo . în ultima parte a anului 1920; înainte
de a fi trecut teritoriul Palestinei sub Mandat Britanic si al
Siriei sub Mandat Francez.
În 1921 77º din teritoriul Palestinei. stabilit la
San Remo. este alocat unui nou stat: Emiratul Arab.
al Iordaniei. În felul acesta Marea Britanie îsi asigura
controlul asupra unui teritoriu revendicat de Regele Faisal
al Arabiei Saudite. acordâdu-l unui fidel al ei . Emirul
Hussein. viitorul Rege al Iordaniei. Noul stat este sustinut
material. financiar si militar de Imperiul Britanic.
Practic era vorba despre teritoriul Palestinei la dreapta de
fluviul Iordan care. conform Hàrtii San Remo era alocat populatiei palestiniene.
50
51
În mod tacit Marea Britanie a impus o viitoare împàrtire a teritoriului alocat
comunitàtilor de evrei (Yishuv)... între evrei si arabi - fàrà posibilitatea de a stabili o
granità teritorialà naturalà - ca în harta initialà (fluviul Iordan). Aceasta va fi una din
cauzele esentiale care au generat lupta între comunitàtile Evreiesti si Arabe din Palestina. si
în timp. situatia actualà.
În 1922 Natiunile Unite acordà Marii Britanii Mandat de guvernare asupra celor 23º
din teritoriu ràmas din Harta San-Remo. Astfel Imperiul Britanic face legea. Acolo unde
trebuia. în viziunea Hàrtii San Remo. sà se formeze un singur stat: cel israelian. aplicând
politica ~DIVIDE ET IMPERA¨ celor douà comunitàti de pe teritoriul Mandatului:
nemultumea pe fiecare si motiva cà nu poate da mai mult datorità intereselor celeilalte
comunitàti. Asa numita ~Pax Britanica¨ a fost un alt germene al învràjbirii între
comunitàtile arabe si evreiesti din teritoriul sub viitorul Mandat.
52
DECESUL ALIANTEI SEMITICE`
ÎNCEPUTUL CONFLICTULUI ARABO-ISRAELIAN.
REVOLTA DIN 1920
Extremismul Arab în Palestina îsi are ràdàcinile în ~directiva¨ datà de Emirul Faisal în
urma esuàrii tratativelor între el si Chaim Weitzmann. Imediat dupà acest moment are loc
prima revoltà arabà (4 aprilie 1920) cu ocazia festivalului de primàvarà Nabi Musa (în
arabà ~Profetul Moise¨ - celebrarea profetului în folklorul musulman palestinian. timp de
sapte zile). si consta într-un pelerinaj arab la Ierusalim la
mormântul profetului (considerat de arabi a se afla în zona
localitàtii 1eriho). Pelerinajul a fost instituit de Salah
ad-Dïn Yüsuf ibn Ayyüb (Saladin) pe la anii 1150. pentru
a contracara sàrbàtorile crestine de paste din Ierusalim.
In dimineata zilei de 4 aprilie. grupuri de arabi din multimea strânsà între zidurile cetàtii
atacà evrei. locuinte. magazine si locasuri de cult din ~Vechiul Oras Evreiesc¨. incitatà de
discursuri antisioniste sustinute din balconul Clubului Arab de mai multi lideri (unul din ei
era Hajj Amin al-Huseini. instalat ulterior. cu acordul britanicilor. în functia de Mare
Muftiu al Ierusalimului - 1921) în aplauzele multimii si a organelor de ordine (politisti
arabi). Este distrusà scoala religioasà Torath Chaim Yeshiva (înfiintatà de Rabinul Yitzchak
Winograd în 1866) si suluri de Carte Sfântà (Torah) rupte si aruncate pe jos. Evreii sunt
bàtuti si ucisi. relatàri obiective fiind fàcute chiar de cetàteni arabi (Khalil al-Sakakini).
Reactia echipelor de autoapàrare evreiesti (conduse de Ze`ev 1abotinski) a fost sà cearà
protectia armatei britanice (col. Storrs îi confiscà pistolul). Apoi 200 de voluntari din
armata britanicà reinstaureazà calmul. Sunt arestati câtiva zeci de arabi. ulterior eliberati a
dou-a zi. Zi în care violentele cresc în intensitate.
53
Britanicii institue Legea Martialà dar jafurile. distrugerea si incendierea de locuinte
continuà. Soldatii britanici se retrag. spre searà din Orasul Vechi. Oamenii lui 1abotinski
nu pot intervenii fiind blocati în afara zidurilor. Evreii din interior nu au arme. Doi dintre
voluntarii lui 1abotinski (unul fiind tatàl viitorului Yitzak Rabin) se infiltreazà în Cartierul
Evreiesc pentru a organiza asistenta sanitarà si a încropi un soi de auto apàrare. Câtiva
soldati britanici încep sà dezarmeze putinii voluntari evrei. la sugestia liderilor revoltei
Arabe. Sunt sparte casele liderilor sionisti (1abotinski si Weitzman). Nouà evrei sunt
arestati. eliberati. apoi rearestati peste câteva ore... Linistea din a trei-a zi aduce cu ea un
bilant : 5 evrei morti. 211 ràniti ; 4 arabi morti 21 arabi ràniti ; sapte soldati britanici
ràniti. Trei sute de evrei sunt izgoniti (evacuati`) din Vechiul Oras. Paradoxal: au fost
atacate persoane si locuinte ale evreilor ortodocsi - dusmani înversunati ai Miscàrii
Sioniste... în perioada comemoràrii de càtre palestinienii arabi a lui Moise Profetul
poporului Evreu... Sunt închisi 200 de participanti la ràscoalà. dintre care 39 de evrei.
Reactia de formà` a autoritàtilor militare Britanice era determinatà de socoteala cà
astfel îsi vor consolida pozitia la Liga Natiunilor în a i se acorda Mandatul asupra
Palestinei.
Modul de desfàsurare a conflictului a revelat scopul Emirului Faisal si al liderilor arabi
Palestinieni : De a îi izgonii pe evrei din Ierusalim. De a înspàimânta atât populatia
evreiascà localà cât si pe cei ce ar fi dorit sà vinà în Palestina. Un semnal clar al
nemultumirii lui Faisal fatà de sfatul dat de Chaim Weitzman de a-si limita pretentiile
teritoriale.
54
De acum încolo. pozitia liderilor arabi se va centra în jurul urmàtoarelor idei:
1. Nemultumirea lor cà. promisiunea datà de oficialitàti ale Antantei în timpul primului
Ràzboi Mondial nu a fost îndeplinità - în fapt va urma declararea Independentei Arabiei
Saudite si a Regatului hasemit al Iordaniei. Dar nu li s-a dat Palestina. Libanul si Siria
(aflate sub Mandat Englez si Francez).
2. Declaratia Balfour a ràpit dreptul populatiei arabe din Palestina la auto-determinare.
Venirea imigrantilor evrei în Casa Nationalà` (Palestina) va duce la subjugarea lor
economicà si politicà de càtre Evrei.
Aceste idei. ce vor amplifica stàri conflictuale la dimensiunea întregii Palestine (sau mai
exact la ce va mai ràmâne dupà ciuntirea cu 77º din teritoriu. operatà de Britanici prin
întemeierea Regatului Iordaniei). sunt induse din exterior:
Pe de o parte de sustinàtorii Emirului (viitor rege Faisal). care proclamà unilateral
alipirea Siriei (nerealizatà în fapt) si trec la dezvoltarea unor curente de masà Pan Arabe si
Pan Islamiste având ca pivot ura împotriva Evreilor si a Puterilor Occidentale ce îi sustin.
semnatare a Declaratiei Balfour.
Pe de altà parte activitatea Congresului Mondial Sionist. sustinutà de resursele si
influenta Evreilor de-a lungul si de-a latul întregii lumi.
Ulterior vor intra în joc. dupà 1933 organizatiile de spionaj Germane. care. pentru a
dezvolta coloana a cincea` în zonà va îndoctrina. recruta si instruii agentura arabà pro
germanà. care va avea o fundamentalà pozitie anti-sionistà si anti-evreiascà.
55
CONCLUZIA AUTORULUI la HARTA SAN REMO 1920`
Harta San Remo ràmâne nu numai ca o màrturie a unei sanse de pace si întelegere
ratatà. ci ca o dovadà cà. încà oamenii nu sunt pe màsura croielii` fàcute de Dumnezeu si
aduse pentru noi de Profeti. Încà ne este greu sà transpunem în fapt un lucru BINE
GANDIT pentru cà orice BUNÄ INTENTIE este conditionatà subiectiv de orgoliu.
suspiciune si intolerantà fatà de oponent. Si iese un lucru PROST FÄCUT. Pe care îl
suportà milioane de suflete. de la restrictii sociale la pierderea violentà a vietii lor. Cei aflati
la mâna celor care detin PUTEREA si o aplicà cum îi taie capul. în total dispret fatà de
soarta celor multi. pe care ar trebui sà îi pàstoreascà cu o adevàratà fricà` de
comandamentele Domnului si al Profetilor sài. Fie ei Tebani. Mozaici. Cestini.
Musulmani.
Spiritul de organizare al comunitàtilor Evreiesti. resursele lor logistice si financiare;
abilitàtile comune. ale Evreilor si Arabilor. în domeniul comertului si afacerilor ar fi dus la
o ALIANTÄ SEMITICÄ. Aceasta. în mod cert. ar fi schimbat fata lumii... Oricum. nu ar
mai fi murit. de pomanà`. atâtia oameni nevinovati.
Capitolul V. ORGANIZATII EVREIESTI DE
AUTO APÄRARE ÎN YISUV
(COMUNITÄTILE EVREIESTI DIN PALESTINA)
ÎNCEPUTUL.
S-a nàscut la Saraievo. în Bosnia. Dupà o perioadà de studii la Ierusalim (unde devine
adeptul perceptelor initiatice ale învàtàturii Kabbala) se reântoarce în Serbia unde conduce
o micà comunitate sefardà în localitatea Semlim (Zemun) de lângà Belgrad (1825). Numele
lui: Rabbi Yehuda Solomon Alkalay[1].
Alkalay. în lucrarea sa din 1834. `Shema Yisrael` ('Ascultà popor al lui Israel') porneste
de la ideea cà a te ruga si a deplânge starea evreului din Galut (exil) în fata lui Dumnezeu
cerând. ca prin manifestarea Fortei Lui. poporul Evreu sà fie din nou stràmutat în
`Pàmântul Promis - Tara Sfântà`
[1] A se vedea Capitolul II: Apostoli ai Sionismului`
56
57
trebuie înlocuità cu o actiune organizatà si sustinutà financiar pentru Reântoarcerea pe
Pàmântul Promis`. Fenomenul de Reântoarcere a populatiei de Evrei în Palestina. asociatà
cu achizitionarea de pàmânt. a produs. în 70 de ani. cresterea numàrului de Evrei din acest
tinut. Pretul a fost degradarea relatiilor între Arabi si Evrei în Palestina. Relatia de
coabitare între ei este erodatà de un fenomen care eliminà linistea: expansiunea intolerantei
pe care o provoacà o masivà miscare de populatie. Este. pe de altà parte o manifestare a
dispretului pe care o au cei ce detin puterea (potentati Evrei sau Seici Arabi) fatà de
oamenii pe care îi conduc si fatà de perceptele Dumnezeului Unic (fie El : YHWH. IISUS.
ALLAH.) Deoarece liderii nu stiu sà guverneze altfel. au folsit URA. INTOLERATA. si
CONFRUNTAREA. de ce? numai Dumnezeu stie!. Rezultatul a fost lupta între Evrei si
Arabi. pentru supravietuire în Palestina.
Fenomenul dezvoltàrii auto apàràrii populatiei din Yisuv[1] în perioada 1918 - 1948 a
fost îndelungat si cu numeroase sincope`. provocate atât de conditiile existente în perioada
ocupatiei Britanice (1918-1920). a Mandatului Britanic asupra Palestinei (1922-1948). cât si
a faptului cà populatia evreiascà din Palestina nu avea experienta atacurilor extremiste. ce
au început în 1920. împotriva asezàrilor Evreiesti din regiune.
Pentru a întelege unde ar fi trebuit sà se ajungà. prezentàm câteva fragmente din
Declaratia Organizatiei Mondiale Sioniste`. fàcutà la 03.02.1919. în plenul Conferintei de
Pace de la Paris:
~I. Palestina trebuie sà fie plasatà în astfel de conditii politice. administrative si economice
care vor asigura acolo o Casà Nationalà Evreieascà` ... fiind în mod clar de înteles cà
[1] Nume generic ce desemneazà populatia evreiascà din Palestina
58
nimic nu se va face. care poate aduce atingere drepturilor civile si religioase existente ale
Comunitàtilor ne - evreiesti din Palestina sau la drepturile politice de care s-a bucurat
statutul de evrei. în orice altà tarà.¨...
~II. Va fi pentru totdeauna o cea mai completà libertate a cultelor religioase pentru toate
crezurile din Palestina. Nu existà nici o discriminare în rândul locuitorilor cu privire la
cetàtenie si drepturi civile. pe motive de religie sau de rasà.¨
~III. Palestina nu este suficient de mare pentru a primi mai mult de o parte a evreilor din
lume. Cea mai mare parte a celor paisprezece milioane. împràstiate prin mai toate tàrile
trebuie sà ràmânà în localitàtile lor actuale...Casa Nationalà Evreiascà va fi de mare valoare
pentru ei .... va inspira aceste milioane de evrei. de multe ori pânà acum deznàdàjduiti. o
nouà sperantà ... va avea un standard ridicat de viatà. pentru cetàtenii evrei si ne evrei în
locurile în care acestia locuiesc¨
Se solicita stabilirea granitei în urmàtoarele coordonate (A se vedea Harta de la Capitolul
IV): Nord: Marea Mediteranà la sud de Sidon. pe linia izvoarelor de captare din Muntii
Liban (EL KARAON) la EL BIRE urmând linia de delimitare între cele douà bazine: Wad
EL Kook si Wadi ET TEIM. de acolo într-o directie de la linia de delimitare între pantele la
Est si Vest de Hermon.
Est: Hermon. NAHR MUGHANIYE. urmând calea feratà Hedjaz. la Sud de Golful Akaba.
Sud: se va negocia cu Guvernul Egiptean
Vest : Marea Mediteranà
În urma tratativelor de pace. la San Remo (Italia) se va definitiva Harta San Remo
1920` pentru Palestina. care asigura o separare clarà a celor douà zone (Evrei si Arabi)
având ca granità râul Iordan.
59
Recitirea acestui document îmi aminteste de Eseul `Altneuland` (Noul nostru Tinut`)
scris de Theodor Hertl în octombrie 1902. El descrie un Stat Evreu cu o economie bazatà pe
noi tehnologii. cu o culturà europeanà. cu o dezvoltatà protectie socialà. O tarà liberalà.
având o completà libertate a religiilor. separate de puterea politicà; în care evreii si ne evreii
sà aibe drepturi egale: `Statul Evreu nu este o tarà a opresiunii nationale ci un loc în care
sentimentul de fràtie si egalitate va prevala` scria Vizionarul Sionismului.
Erau premizele unei rezolvàri a Reântoarcerii Evreilor pe Pàmântul Promis`. pentru
constituirea unui stat multirasial în care ar fi prosperat atât Evreii cât si Arabii. beneficiind
de tehnologie si fonduri infuzate de Organizatia Mondialà a Evreilor.
Au existat între 1918-1920 tratative între Chaim Weitzmann (lider al Congresului
Mondial Sionist) si Emirul Faisal. viitorul rege al Arabiei Saudite.
În 6 februarie 1919 Emirul Faisal. în cuvântarea sustinutà în fata Conferintei de Pace. în
care solicità independenta Arabiei. mentioneazà acordul si garantia sa pentru o Palestinà :
enclavà a Sionistilor Evrei`. Speranta lui Faisal era ca Weitzmann sà sprijine total pe arabi
în diferendul lor cu Franta pentru litoralul Sirian. formând o antantà Semiticà`.
Tratativele esueazà în 1920; datà de la care încep revoltele Arabe` în Palestina.
Lovitura de gratie datà acestei sanse de coabitare între Arabi si Evrei este a Imperiului
Britanic. În 1921 77º din teritoriul Palestinei. stabilit la San Remo. este alocat unui nou
stat: Emiratul Arab al Iordaniei. (A se vedea Harta de la Capitolul IV ). În felul acesta
Marea Britanie îsi asigura controlul asupra unui teritoriu revendicat de Regele Faisal al
Arabiei Saudite. acordâdu-l unui fidel al ei . Emirul Hussein. viitorul Rege al Iordaniei.
Noul stat este sustinut material. financiar si militar de Imperiul Britanic. Practic era vorba
despre teritoriul Palestinei la dreapta de fluviul Iordan care. conform Hàrtii San Remo
60
era alocat populatiei palestiniene.
În mod tacit Marea Britanie a impus o viitoare împàrtire a teritoriului alocat
comunitàtilor de evrei (Yisuv)... între evrei si arabi - fàrà posibilitatea de a stabili o granità
teritorialà naturalà - fluviul Iordan.
În 1922 Natiunile Unite acordà Marii Britanii mandat de guvernare asupra celor 23º
din teritoriu ràmas din Harta San-Remo. Astfel Imperiul Britanic face legea. Acolo unde
trebuia. în viziunea Hàrtii San Remo. sà se formeze un singur stat: cel Israelian (partea de
Est de la Râul Iordan la Marea Mediteranà). Marea Britanie a obligat pe Evrei si Arabi sà
îl împartà pe viitor între ei. Astfel. asa numita ~Pax Britanica¨ a fost un principal germene
al învràjbirii între comunitàtile arabe si evreiesti din teritoriul sub Mandat Britanic.
Acestea au fost coordonatele impuse pentru un ràzboi îndelungat pe un teritoriu insuficient
pentru fiecare din cele douà popoare si transformarea unei reale sperante sociale într-un
sângeros joc de-a soarecele si pisica` ce tine de aproape o sutà de ani.
Între 1920 - 1947 rata de crestere economicà în Palestina a fost de 13.2º la evrei
(datorità infuziei de fortà de muncà imigratà si de capital) si 6.5º la arabi. Rata de
absolvire a unor scoli normale si cursuri a fost de 86º la evrei si de 22º la arabi. În
aceastà perioadà arabii din Palestina au evoluat mult. nivelul lor de viatà fiind printre cele
mai ridicate din zonà. al doile-a dupà arabii din Liban. Dintr-o statisticà ONU rezultà cà în
anul 1939. evreii din Palestina se aflau pe locul 15 ; arabii din Palestina pe locul 30 (fatà de
Egipt - 33 si Turcia - 35). Se poate concluziona cà. din punct de vedere social-economic. cele
douà comunitàti au evoluat spre o bunàstare socialà. Convietuirea între marea majoritate a
arabilor si evreilor ~de rând¨ a existat. în pofida extremismului arab si ulterior evreu.
UNITATEA PARAMILITARÄ BAR GIORA`
Unitatea paramilitarà Bar Giora` - înfiintatà în 1907 - apartinea organizatiei
clandestine evreiesti cu acelasi nume din timpul celei de A Dou-a Alia[1]. Majoritatea
emigrantilor proveneau din Rusia si Polonia. tàri în care instabilitatea socialà si
pogromurile împotriva comunitàtilor evreiesti erau în floare`. Circa jumàtate dintre ei vor
pàràsi Palestina. în timpul Primului Ràzboi Mondial. Membrii ei. în jur de 100. aveau ca
obiectiv sà înlocuiascà mercenarii arabi. plàtiti de fermierii evrei pentru a le apàra
proprietàtile. fapt care favoriza penetrarea si furtul pe aceste proprietàti (în care munca era
prestatà tot de arabi). Initiatorul miscàrii a fost un grup de militanti ai organizatie Poale
Zion` - Partidul Social Democrat Muncitoresc Evreiesc (miscare a muncitorilor evrei. de
facturà Marxistà. înfiintatà în Rusia în 1901). Lideri erau Itzac Ben-Zvi (viitor al doi-lea
presedinte al statului Eretz-Israel. în 1952) si Israel Schocat.
Acestia militau pentru o schimbare fundamentalà de opticà fatà de situatia din acel
moment: Rezultat al investitiilor bancherului Edmond de Rotschild. din perioada 1890 -
1910. a fost formarea unei pàturi de mici latifundiari evrei. detinàtori de plantatii relativ
întinse. Acestia foloseau lucràtori agricoli si paznici arabi. mult mai ieftini` decât confratii
lor evrei. Consecinta. în perioada respectivà. a fost o crestere mult mai acceleratà a
populatiei arabe emigrate în Palestina Otomanà. decât a celei evreiesti de imigratie. Acest
fenomen de migratie va avea consecinte majore în perioada interbelicà: în sensul màririi
numàrului de lumpeni-proletari arabi - sursà de Carne de Tun` pentru extremismul arab.
Fenomenul îl întâlnim si azi . în tàrile Europene unde extremismul arab îsi recruteazà
adepti în rândul emigratiei musulmane (veniti a muncii în locul localnicilor mai scumpi`).
[1] Emigrarea a 40.000 evrei în Palestina Otomanà - între 1904 - 1914
61
62
dar si occidentali. În Orient. recrutarea se face în campusurile refugiatilor Palestinieni din
Teritoriul Arab Palestinian. Iordania. Iran... De peste tot unde sunt arabi ce tràiesc în
conditii proaste si cu ura acumulatà de-a lungul generatiilor de pribegi.
Singura cale de a deveni o natiune era pentru evreii din Palestina Otomanà de a muncii
si a-si apàra singuri pàmântul. Numele organizatiei a fost dat. ca simbol al independentei
evreilor. cu numele unui conducàtor al ràscoalelor Iudeilor împotriva Romanilor din anul
68 - Simon Bar Giora. Aveau ca banner un citat din poemul "Habiryonim"(Yaakov
Cohen): În foc si sânge Iudeea a càzut ; prin sânge si foc Iudeea va renaste`. Membrii
organizatiei aveau experientà în munca câmpului. Au fàcut agriculturà si pazà în Galileea
muncind si pàzind fermele din zona Sejera si Mes'ha (Kfar Tavor). Organizatia va fi
înglobatà - 1909 - în organizatia HaShomer`.
63
UNITATEA PARAMILITARÄ HASHOMER`
Unitatea paramilitarà HaShomer` (Omul de Pazà` -
'Shomrim') - 1909 Înfiintatà de Israel Shochat. Manya
Shochat. Yitzhak Ben-Zvi. Rachel Yanait. Mendel Portugali
(membrii fondatori si ai organizatiei Bar Giora`).
Scopul organizatiei era sà asigure serviciul de pazà pentru toate
comunitàtile evreiesti din Palestina (Yisuv). eliminând paza
mercenarà arabà. de atâtea ori nesigurà. Se îmbràcau dupà portul circazian. beduin sau al
druzilor. Actionau pe jos sau càlare. Armele erau diverse: de la vechile muschete turcesti la
pistoale Mauser si arme de vânàtoare. La o asa panoplie era aproape imposibil de obtinut
gloante. Au fost încropite mici ateliere rudimentare de fabricare a munitiei. Codul de
conduità (redactat de Mendel Portugali) era sà izgoneascà pe intrusi din teritoriul evreilor
cu focuri de armà trase în aer. Folosirea directà a focului càtre intrus era în caz de
autoapàrare. Organizatia a avut succes în Yisuv dar a trezit ura fostilor paznici arabi. care
acum incitau la atacuri populatia arabà. pentru a speria locuitorii evrei. Multi din veteranii
asezàmintelor evreiesti se temeau cà prezenta Shomrimilor în teritoriu va destabiliza relatia
64
de coabitare cu populatia arabà. Autoritàtile otomane priveau cu suspiciune prezenta
acestora. În timpul celui de al doi-lea ràzboi mondial multi au fost exilati în Anatolia sau
ucisi. Erau considerati ca posibili membrii ai agenturilor de spionaj Britanice din regiune -
lucru în micà màsurà confirmat de capturarea grupului de spionaj pro Britanic Nili .
condus de Yosef Lishanski. Samuel Belkind ; în care s-au aflat si 12 membrii HaShomer. dar
nu si organizatia în ansamblul ei. Dupà primul Ràzboi Mondial se decide unificarea
apàràrii vechilor si noilor comunitàti de o singurà organizatie - Haganah`. Membrii
HaShomer se vor alàtura o parte Legiunii Evreiesti apoi organizatiei Haganah` . altii se vor
înrola în Politia Càlare. instituità de autoritàtile Britanice de ocupatie. în Palestina.
65
ZE`EV 1ABOTINSKI
Ze`ev 1abotinski (Vladimir Evghenievici 1abotinski) s-a nàscut în 18
octombrie 1880 în Rusia. într-o familie de evrei askenazi. din clasa de mijloc.
la Odessa. Urmeazà scoala primarà. gimnazialà si liceul în sistemul de
învàtàmânt tarist. Învatà în particular Ivrid. Ydis era limba pe care o vorbea
în familieTalentul de jurnalist si-l afirmà din liceu. Dupà absolvire va pleca la Berna si în
Italia (unde urmeazà Facultatea Drept de la Universitatea din Roma) în calitate de
corespondent de presà a unor ziare rusesti si evreiesti.
Pogromul . din aprilie 1903 de la Chisinàu[1] îi radicalizeazà atitudinea. Se alàturà
Miscàrii Sioniste. În curând se afirmà talentul sàu de lider. orator si organizator. În fata
deselor abuzuri si pogromuri la adresa populatiei evreiesti din zonà. va initia la Odessa si
înfiinta prima organizatie de autoapàrare a comunitàtilor evreiesti din întreaga Rusie. Asa
cum s-a mai întâmplat cu o seama de lideri sionisti (vezi cazul lui Theodor Herzl): el intrà
[1] În 6 aprilie. un copil rus este gàsit ucis în localitatea Dubàsari. Ziare antisemite locale incità la
ràzbunare împotriva evreilor pe motiv cà ar fi un omor ritual - sânge pentru producerea matzot-ului
de Paste - ulterior s-a aflat cà a fost ucis de o rudà... Între 7-9 aprilie comunitatea din Chisinàu este
devastatà: 49 morti. 59 grav ràniti. 500 ràniti. 700 de locuinte distruse. Interventia autoritàtilor tariste
este inexistentà. în timpul desfàsuràrii pogromului. Dispretul manifest fatà de situatia evreilor de rând
este dublat de scopul ca acestia sà fie folositi ca supapà de defulare a nemultumirii populatiei
majoritare fatà de ineficienta administràrii imperiului. a foametei si mizeriei sociale generalizate din
Imperiul Rus
66
în conflict cu autoritàtile comunitàtilor evreiesti locale. conservatoare. care temporizeazà
procesul de realizare concretà a echipelor de auto apàrare. Erau motive atât de orgoliu local
cât si teama de o retorsiune mai accentuatà a populatiei ruse. Consecinta a fost cà
urmàtoarele pogromuri. din perioada 1904 - 1917 au gàsit comunitàtile evreiesti din Rusia
nepregàtite pentru auto apàrare... Ca fapt pitoresc. acum îsi schimbà prenumele din
Vladimir` în Ze`ev (Lup`). Tot în anul 1903 devine membru al Delegatiei Sioniste din
Rusia la al VI-lea Congres Sionist de la Basel. Dupà moartea lui Theodor Herzl (1904). va fi
liderul cercului de dreapta din Congres. În 1906. la Helsinki. lanseaza teza autonomiei
minoritàtilor etnice locale. ca solutie a mentinerii viabilitàtii economice. sociale. culturale
ale comunitàtilor din Rusia. Deviza congresului: ~Munca în prezent¨ se referà la ansamblul
vietii comunitare. la modernizarea scolilor religioase si laice evreiesti. a protectiei populatiei
din comunitàti. Ele nu au fost aplicate decât o scurtà perioadà de timp dupà Revolutia din
1917 din Rusia. Dar. Ze`ev 1abotinski extinde acest concept si asupra viitoarei convietuiri
între evrei si arabi. în Palestina: ~Fiecare comunitate etnicà va fi recunoscutà ca autonomà
si egalà în fata legii¨. Faptul cà nu s-a realizat nu este vina lui. Si dupà douàzeci de ani.
pentru a apàra acest concept în fata extremismului arab si a toleràrii acestuia de càtre
administratia Mandatului Britanic din anii 30. va deveni conducàtorul uneia din cele mai
virulente unitàti evreiesti extremiste din Palestina: Irgun` Zeva'i Le'umi (Organizatia
Militarà Nationalà - Etzel. I.Z.L. - 1935).
În perioada primului Ràzboi Mondial. împreunà cu 1oseph Trumpeldor va contribui la
înfiintarea unui prim batalion auxiliar evreiesc în armata Britanicà (1915). care se va
distinge în luptele de la Gallipoli. Apoi va initia formarea celor trei batalioane evreiesti din
Legiune Evreiascà Se distinge în luptele din Valea Iordanului (1918) si este decorat pentru
bravurà cu ~Ordinul Membrilor Imperiului Britanic¨.
Dupà ràzboi este ales în prima Adunare Legislativà a Yisuv (Comunitàtile Evreiesti din
Palestina) si în Comitetul executiv al Organizatiei Mondiale Sioniste. Participarea sa la
apàrarea evreilor în timpul actiunilor extremiste arabe din aprilie 1920 - prima Ràscoala
Arabà` în fapt o actiune comandatà de Emirul Faisal - viitorul rege al Arabiei Saudite - ca
nemultumire fatà de neâncheierea Aliantei semitice`[1] . Înfiinteazà organizatia Irgun` -
1935 - milita practic pentru o liberà emigrare (legalà sau nu) a evreilor în Eretz Israel.
opusà ca mod de actiune celui promovat de Chaim Weitzmann (emigrarea legalà). Unitàtile
Irgun` vor lupta atât împotriva arabilor cât si al membrilor armatei britanice de pe
teritoriul Mandatului. pe toatà perioada 1935 - 1948.
1OSEPH TRUMPELDOR
1oseph Trumpeldor s-a nàscut la data de 1.12.1880 în localitatea Pyatigorsk
din Rusia. Tatàl sàu. Wulf Trumpeldor. a slujit 25 de ani în Armata Rusà.
fiind copil de trupà în Ràzboiul din Caucaz. În luptele date îsi pierde un brat.
Fiind printre putinele familii de Evrei considerate "evreu folositor". familiei
sale i s-a permis sà se stabileascà în afara zonei de resedintà. din vestul Imperiului Rus
(Zona Pale). în afara càreia le era interzis evreilor sà locuiascà.
1oseph Trumpeldor a intrat ca voluntar în Armata Rusà în anul 1902. În timpul
ràzboiului ruso-japonez (1904-1905). a participat la apàrarea portului Port Arthur de
asediul armatei japoneze. Îsi pierde mâna stângà dar cere sà lupte în continuare. Dupà
cucerirea portului este luat prizonier de japonezi pânà la încetarea ostilitàtilor. Repatriat în
Rusia primeste patru decoratii si ordinul Crucea Sf. Gheorghe`. În 1906 primeste
[1] A se vedea capitolul IV Harta San Remo - o alintà Semiticà Ratatà`.
67
68
deasemeni gradul de càpitan în rezervà al armatei tariste (caz unic - evreii nu aveau
dreptul la grade superioare în armata Rusà).
Urmeazà Facultatea de Drept din Sankt Petersburg. În anul 1911 emigreazà împreunà
cu un grup de tineri sionisti din Rusia în Palestina (sub ocupatie otomanà) unde lucreazà la
o fermà. Participà la crearea primului Kibbutz (comunitate agricolà socialistà): Degania.
La începutul primului ràzboi mondial. faptul cà nu acceptà cetàtenia otomanà. îl face sà fie
expulzat la Alexandria (Egipt). împreunà cu alte sute de evrei de origine Rusà (inamici ai
Turciei. aliatà cu Imperiile German si Austrio-Ungar). Aici se întâlneste cu Ze`ev (Vladimir)
1abotiski. Împreunà pun bazele Legiunii Evreiesti - modalitate de a participa la efortul de
ràzboi Britanic pentru eliberarea Palestinei si edificarea Statului Eretz Israel. Se formeazà
corpul de càlàreti ai Sionului (Zion Mule Corp). Participà cu aceastà unitate (înglobatà
armatei Britanice) în luptele de la Gallipoli. Este din nou rànit la umàr. Unitatea este
desfintatà în 1915. Împreunà cu 1abotinski fac demersuri doi ani de zile pentru înfiintarea
Legiunii Evreiesti (1917).
În 1918 se reântoarce la Petersburg. Aici formeazà detasamente de auto apàrare ale
comunitàtilor de Evrei în fata actelor de vandalism al bandelor ce bântuiau Rusia în timpul
Ràzboiului Civil (1917 - 1921). În paralel înfiinteazà organizatii ce îi pregàteau pe tinerii
Evrei sà vinà în Israel (`HeHalutz`).
Revenit în Palestina (1919) devine membru fondator al Miscàrii Sionist Socialiste din Yisuv.
Locuieste în kibbutzul Kfar Giladi unde conduce o unitate de autoapàrare Hashomer
Hatzair pentru zona coloniilor de Evrei din Galileea Superioarà. În data de 1 martie 1920.
împreunà cu zece camarazi. vine sà apere kibbutzului Tel Chai (Tel Hai). Moare. împuscat
în mânà si în stomac. în seara zilei.
Despre el spunea: "eu sunt un anarho-comunist si un sionist." A militat pentru formarea
unei retele sindicaliste si comunitàti socialiste de Evrei în Rusia. A contribuit la generarea
miscàrii de înfiintare a asezàrilor Evreiesti cu organizare de tip socialist (kibbutz) care au
constituit coloana vertebralà a procesului de Reântoarcere a Evreilor si a unitàtilor de auto
apàrare.
Membrii miscàrii Sioniste ce se aflau în Palestina la acea perioadà au
considerat Episodul Apàràrii asezàrii evreiesti de la Tel Chai ca prima luptà
majorà pentru apàrarea asezàrilor evreiesti din Palestina. A constituit în
egalà màsurà momentul schimbàrii mentalitàtii: de la pasivitate în fata
persecutiilor la o nouà tipologie: reactia puternicà si apàrarea cu resurse
proprii. fàrà a mai astepta ca sà vinà altii sà le ofere protectie` (vezi. în cazul concret -
autoritàtile Mandatului Britanic).
Cazul eroului Trumpledor este în sine demonstrativ: provenind dintr-o familie de evrei
rusi asimilati` populatiei majoritare. ne cunoscând din copilàrie traditia iudaicà si limba
Yiddish. A plecat la ràzboi în armata imperialà Rusà. atunci când multi tineri evrei
încercau sà se sustragà înrolàrii. A excelat ca soldat în apàrarea citadelei Port-Artur. Grav
rànit cere sà lupte în continuare. Suportà prizonieratul în 1aponia. Primeste onorul militar
- ~Crucea Sf. Gheorghe¨ si este primul ofiter evreu în armata Rusà. Toate acestea nu
seamànau de loc cu imaginea traditionalà a evreului din acele vremi: inhibat si temàtor în
fata adversarului. El a apàrat pânà la ultima suflare kibbutul Tel Chai si a murit rostind
nu conteazà. este bine sà mori pentru tara ta` (`tov lamut b'ad artseinu` - cuvinte relatate
de un camarad: Pinchas Shneiurson); cuvinte ce au devenit slogan national pentru
luptàtorii ce apàrau Yisuvul. pentru `Haganah` si ulterior pentru poporul Evreu din Eretz
Israel.
69
Marcarea anuala a Zilei Tel Chai (11 Adar) s-a constituit într-un ritual la scarà media
nationalà - în institutii si scoli. în pelerinaje. Titulatura de erou amputat` (ha-gibor ha-
gidem) îl aureoleazà. Ziua devine o comemorare a soldatului Evreu anonim. dupà
înfiintarea statului Eretz Israel. Noul ritual`. legat de personalitatea acestui antemergàtor
al noii tipologii de comportament al poporului Evreu. a fost esentialà în perioada formàrii
statului Eretz Israel si un comportament de referintà pentru miile de eroi si eroine
Trumpeldor` care s-au jertfit în luptele pentru identitatea teritorialà. care au urmat.
LEGIUNEA EVREIASCÄ
Leguinea Evreiascà - Creatà în 1915 din 500 de evrei de origine rusà.
expulzati din Palestina în Egipt de autoritàtile otomane. Condusà de Ze`ev
1abotinski si 1oseph Trumpeldor. este recunoscutà oficial. în 1917. ca
Batalionul 38. Va include ulterior evrei din Palestina. evrei veniti din Rusia
ajungând la peste 1000 de combatanti. La el se adaugà. în aprilie 1918 Batalionul 39 format
din evrei veniti din SUA si Canada. Legiunea a luptat pe pe frontul din Orientul Mijlociu.
condusà de Generalui Allenby. pânà la încheierea ostilitàtilor. La sfârsitul ràzboiului avea
efectivul : 5000 de militari în 5 batalioane. Conform statisticii fàcute de Ze`ev 1abotinski:
erau 34º din SUA. 30º din Palestina. 28º din Marea Britanie. 6º din Canada. 1º din
Argentina. În iunie 1918. voluntarii de la Batalionul 38 au început luptele cu armata turcà.
la aproximativ 20 mile nord de Ierusalim. în Valea Iordan. Legionarii Evrei au participat si
în bàtàlia de la Megiddo la mijlocul lunii septembrie 1918. Au traversat prin luptà râul
Iordan. si s-au angajat în bàtàlia decisivà de cucerire a Damascului.
70
ÎNCEPUTUL EXTREMISMULUI ARAB ÎN PALESTINA 1920
Extremismul Arab în Palestina îsi are ràdàcinile în ~directiva¨ datà de Emirul Faisal în
urma esuàrii tratativelor între el si Chaim Weitzmann[1]. Imediat dupà acest moment are
loc prima revoltà arabà (4 aprilie 1920) cu ocazia festivalului de primàvarà Nabi Musa (în
arabà ~Profetul Moise¨ - celebrarea profetului în folclorul musulman palestinian. timp de
sapte zile - consta într-un pelerinaj arab la Ierusalim la mormântul profetului (considerat
de arabi a se afla în zona localitàtii 1eriho). Pelerinajul a fost instituit de Salah ad-Dïn
Yüsuf ibn Ayyüb (Saladin) pe la anii 1150. pentru a contracara sàrbàtorile crestine de paste
din Ierusalim. Dupà trei zile de confruntàri : 5 evrei morti. 211 ràniti ; 4 arabi morti. 21
arabi si sapte soldati britanici ràniti. Trei sute de evrei sunt izgoniti (evacuati`) din Vechiul
Oras. Paradoxal: au fost atacate locuinte ale evreilor ortodocsi - dusmani înversunati ai
Miscàrii Sioniste... în perioada comemoràrii de càtre palestinienii arabi a profetului Moise...
1abotinski este arestat pentru posesie de arme si condamnat la 15 ani închisoare. Trimis în
puscàrie în Egipt si apoi la Accra. la presiunea evreilor din Anglia si America i se comutà
pedeapsa la un an. Sunt închisi 200 de participanti la ràscoalà. dintre care 39 de evrei.
Una din cele mai importante consecinte ale ràscoalei din 1920 a fost cà evreii din Yisuv
au realizat cà apàrarea din partea autoritàtilor Britanice de ocupatie este incertà în fata
unor revolte arabe. Ei au reactionat punând în practicà ideea unor unitàti paramilitare de
autoapàrare care sà asigure o reactie consistentà la atacurile extremistilor arabi. pe întreg
teritoriu al Palestinei. Astfel iau nastere. în 1921 unitàtile paramilitare Haganah` `
(Apàrare` în ivrid Ha`Haganah` `). Aceste unitàti vor fi acceptate volens nolens de
[1] A se vedea capitolul IV Harta San Remo - o alintà Semiticà Ratatà`.
71
autoritàtile Mandatului Britanic. Se vor converti în unitàti militare regulate ale Armatei
Israeliene. dupà declararea Independentei statului Eretz-Israel (14 Mai 1948). în 28 Mai
1948.
UNITATEA PARAMILITARÄ `HAGANAH`
HA HAGANAH` - APÄRAREA`
Initial era formatà din membrii fostei Legiuni. membrii organizatiei protejau fermele
(mosav-uri si kibbut-uri). preveneau locuitorii despre posibile atacuri iminente ale unor
bande. interveneau în luptele locuitorilor cu acestea.
În perioada 1920 -1929. Haganah` a dus lipsa unei autoritàti centrale de coordonare.
Locuitorii se apàrau cum puteau iar interventia membrilor `Haganah` era de multe ori
tardivà. În 23 - 24 august 1929 are loc atacul asezàrii Hebron. Situat la 30 km de Ierusalim.
Este locul în care se aflà localizat Mormântul Patriarhilor si locul în care Regele David a
fost investit.
Populatia (arabi si evrei) a convietuit de-a lungul a 2000 de ani. Dupà 1920. ca în toatà
Palestina. incidentele minore provocate de extremisti arabi erau cotidiene. Cotidiene erau si
plângerile evreilor adresate autoritàtilor Mandatului Britanic asupra Palestinei (1921-
1948). În 15 August are loc o demonstratie la Ierusalim prin care tinerii Evrei revendicau
72
dreptul de a se ruga la Zidul de Vest. ràmàsità a Templului de la Ierusalim (aflatà sub
esplanada pe care este construità Moscheea Al`Aqsa. de Califul ommeiad Abd al-Malik si
terminatà de fiul sàu al-Walid în 705). Demonstratia. aprobatà de autoritàti. care au
asigurat si mentinerea ordinii. a fost folosità de extremistii arabi (cu zvonuri cà au fost
atacati localnici arabi si s-au proferat injurii la adresa Profetului Mahomed) pentru a
declansa. în zilele ce au urmat. atacuri asupra Evreilor la Zidul de Vest. Un tânàr evreu este
omorât. Funeraliile lui se transformà în noi momente de confruntare. Întâlnirea liderilor
Britanic. Arab. Evreu (Comisar Harry Luca. 1amal al-Husayni. si Yitzhak Ben-Zvi) nu
duce la o solutie fezabilà. Deoarece Haganah` avea informatii cà va fi atacatà asezarea
Evreilor din Hebron oferà acestora un sprijin cu apàràtori. Autoritàtile Comunitàtii
Evreiesti din Hebron refuzà sprijinul[1] sustinând cà vor fi apàrati de autoritatea arabà
localà (A`yan). Extremistii Arabi lanseazà zvonul cà evreii vor sà atace Moscheea Al`Aqsa.
Bandele lor au atacat pe locuitorii evrei. în Hebron si pe teritoriul sub Mandat Britanic. În
Hebron erau 40 de politisti (39 arabi si un evreu). În dupà amiaza zilei este atacatà Yesiva
(scoala Iudaicà) din Hebron (este omorât un tânàr). A dou-a si a trei-a zi arabii atacà pe
evrei. casà cu casà. Au loc crime feroce. mutilàri. violuri. Mare parte din evrei fug din oras;
multi dintre ei sunt ascunsi de vecinii lor arabi. Ajutoarele cerute la Ierusalim ajung prea
târziu. Bilantul : 67 evrei morti. averea locuitorilor evrei furatà. comunitatea de evrei din
Hebron desfiintatà (cu mici încercàri de refacere. în 1931 - 160 persoane revin. dar sunt din
nou evacuati în timpul revoltelor arabe din 1936-1937) pânà la ràzboiul din 1967.
[1] Este semnificativà relatarea membrului Hagana. Baruh Katinka. care a ajuns în preziua
masacrului cu 12 luptàtori (10 bàrbati si 2 femei) în casa lui Eliezer Dan. Bancherul Slonim Dwek
refuzà ajutorul pe motiv cà arabii. creditorii lui. vor apàra pe Evrei. Zece din ei. urmati ulterior de
ceilalti doi sunt trimisi înapoi la Ierusalim.
73
În total 195 arabi si 34 de evrei au fost condamnati de càtre instantele de judecatà ale
Mandatului Britanic. Condamnarea la moarte pentru 17 arabi si 2 de evrei. a fost mai
târziu comutatà cu pedepse cu închisoarea. Trei arabi au fost spânzurati. S-au oferit
compensatii financiare pentru familiile care au avut morti prin amendarea localitàtilor
arabe din care provenea criminalii.
În urma luptelor din 1929 Haganah` se reorganizeazà prin înrolarea de voluntari din
fiecare asezare. pe întreg teritoriul. tineri si adulti (ca un exemplu: Ariel Sharon era la 13
ani observator` al aparitiei unor grupuri de banditi în prejma mosavului Kfar Malal.în
care locuia. La 17 ani intrà în Trupele Haganah` ). Sunt achizitionate arme si se
organizeazà în asezàrile Evreiesti mici ateliere artizanale de realizare a munitiei si a
grenadelor. Haganah` devine o puternicà organizatie militarà subteranà`. În 1936 unitàtile
Haganah` dispuneau de 10.000 luptàtori si 40.000 de rezervisti. În perioada 1936-1939 ele
au participat activ la înàbusirea revoltelor extremiste. Autoritatea Britanicà nu recunostea
oficial Haganah`. dar colabora cu membrii ei. înglobând membrii Haganah` în Unitàti
Auxiliare ale fortelor Britanice Speciale de patrulare (instruite si conduse de colonelul
britanic Orde Wingate). Ei primesc o instruire militarà completà.
Membrii Haganah` erau nemultumiti de pozitia liderilor Evrei din Yisuv. de retinere
(havlagah); de a nu initia contraatacuri asupra localitàtilor din care proveneau membrii
bandelor extremiste. Pe cale de consecintà. apar miscàrile Evreiesti Extremiste.
Organizatia Irgun` ` sustine direct emigratia ilegalà ; câteva exemple:
1937 - 164 imigranti ilegali din Austria;
1938 - 1940 din Polonia si Austria;
1939 - 1980 din Polonia si România;
1940 - 2300 din Europa;
74
75
1940 - 1944 - 18000 din Europa.
Din rândul ei s-a desprins un grup (1940) numit Lehi` (cunoscut sub denumirea de "Stern
Gang" dupà numele liderului. Abraham Stern). Lehi` si Irgun` vor ataca. pânà în 1948.
obiective militare britanice si centre ale extremismului arab. Mentionàm:
6.11.1944 - Lehi` ucide pe Lordul Moyne la Cairo. Acesta era oficialitatea cu rang cel
mai înalt al guvernului Britanic în zonà. Mai târziu. Yitzhak Shamir a afirmat cà asasinatul
a fost determinat de sprijinul acordat liderilor Arabi si a propovàduirii inferioritàtii rasiale
a Evreilor fatà de Arabi.
22.07.1946 - Irgun` dinamiteazà Hotelul Regele David`. Statul Major al armatei
britanice: 91 morti 46 ràniti.
12.01.1947 - Lehi` atacà cu dinamità postului de politie Britanic din Haifa. 4 morti si
140 ràniti.
4.05.1947 - Irgun` atacà fortàreata închisoare Accra. 20 prizonieri Irgun` si 7
prizonieri Lehi` sunt eliberati. 9 luptàtori Irgun` sunt ucisi. 182 detinuti arabi reusesc sà
fugà.
29.02.1948 - Lehi` mineazà si aruncà în aer un tren militar Britanic. la Nord de
Rehovot : 28 soldati morti. 35 ràniti.
9.04.1948 Lehi` si Irgun` atacà localitatea arabà Deir Yassin. Sunt omorâti între 100-
120 civili.
17.09.1948 Lehi` asasineazà mediatorul ONU Folke Bernadotte. la Ierusalim.
În 1939 autoritàtile Madatului Britanic. institue restrictii severe privind imigratia
evreilor în Palestina. Asta în conditiile în care exterminarea si izgonirea evreilor începuse de
6 ani în Germania si în scurt timp se va extinde în toatà Europa. o datà cu ocupatia
76
Germanà. Haganah` ia în grijà asigurarea venirii ilegale a evreilor în Palestina (organizatia
Palmah`). Pânà la sfârsitul ràzboiului. a sustinut aducerea a peste 100.000 de evrei. pe nave
care au spart blocada navalà Britanicà a Palestinei. Multe alte nave au fost oprite. atât de
britanici cât si de fortele navale Germane (a se vedea. de exemplu. cazul scufundàrii vasului
Struma`). A organizat numeroase actiuni de protest fatà de aceastà coalitie ad hoc între
germani si britanici. prin reducerea cotei legale de emigrare. Organizatiile Irgun` si Lehi`
trec la actiuni armate. sabotarea liniilor de comunicatie. unitàtilor si reprezentantilor
britanici si arabi. Din 1943 conducerea Irgun` este preluatà de Menahem Beghin.
UNITÄTILE MILITARE PALMAH`
Începutul celui de al II-lea ràzboi Mondial determinà autoritàtile Britanice sà cearà
evreilor din Yisuv sà contribuie cu unitàti militare la efortul de ràzboi. Se înfinteaza
unitàtile militare Palmah` . din efectivele Haganah`. În total 12 companii (3 batalioane). în
19 mai 1941. Membrii Palmah` erau recrutati în majoritate din locuitorii Kibbuturilor. ce
aveau o puternicà educatie de sprjinire reciprocà si colectivà. Ei desfàsurau în continuare
lucràrile agricole si erau mobilizati functie de actiunile militare ale unitàtilor de care
apartineau. Au reprezentat vârful de lance al auto apàràrii militare în Yisuv. Actiunile
aveau o paletà largà : de la sprijinirea trupelor regulate engleze pânà la actiuni de spionaj
militar. cei selectionati fiind foarte buni cunoscàtori ai limbii si obiceiurilor arabe din zonà.
Dupà bàtàlia de la El`Alaim. unitàtile Palmah` sunt desfintate la ordinul armatei
Britanice. dar se mentine coeziunea lor în ilegalitate. Fiecare kibbutz asigura hrana si
cazarea unui pluton de luptàtori. Acestia asigurau paza dar si lucrau cot la cot cu membrii
77
kibbutz-ului la munca câmpului. Fiecare avea 8 zile de antrenament militar. 14 zile de lucru
agricol. 7 zile libere. Aceastà organizare asigura flexibilitatea actiunilor de auto apàrare si
facilita recrutare de noi membrii din asezàri (kibbutz si mosav); strângerea de fonduri
pentru înarmare pentru organizatia Haganah`. formarea de luptàtori înstruiti militar si
motivati moral sionist. Miscarea Tineretului Sionist a convenit ca fiecare tânàr sà execute.
între vârstele de 18 si 20 de ani. instruirea de càtre membrii Palmah`: exercitii sportive.
orientare în teren. primul ajutor. operatii în detasamentul de auto apàrare. antrenament cu
arme usoare. Cei mai performanti erau instruiti în mânuirea explozivelor si sabotaj.
recunoastere si spionaj. comunicatii morse si radio. utilizarea armamentului greu. Se
efectuau marsuri si trageri cu armamentul disponibil. Astfel pregàtiti multi dintre ei vor
deveni membrii ai asezàrilor Nahal` (asezàri militare întàrite. numite si turnul si
palisada`. ce vor fi implantate pe principalele rute strategice de acces la asezàrile Evreiesti)
în urmàtorii ani dupà Declaratia de Independentà` (15.05.1948). Între 1945-1946 Palmah`
va ataca infrastructura unitàtilor Britanice: poduri. linii ferate. posturi de politie si radar.
În 29.06.1946 unitàtile britanice desfàsoarà o vastà operatie de dezarmare a unitàtilor
evreiesti de auto apàrare: Haganah` . Palmah`. Irgun` . Lehi` (cifra de soldati britanici
angrenati. estimatà între 10000 si 25000). Era o operatie de retorsiune la un atac feroviar
(1.06.1946 - Lehi` ) si a ràpirii a sase ofiteri britanici (17.06.1946 - Irgun` ). Au fost
capturate sute de arme. mortiere. mii de grenade si sute de mii de munitie aferentà. Au fost
arestati 2500 de luptàtori si lideri. La tratativele ce au urmat. în schimbul eliberàrii si a
comutàrii unor condamnàri la moarte a luptàtorilor evrei Haganah` si Palmah` au
convenit oprirea ostilitàtilor. Ele au fost continuate sporadic de Lehi` si Irgun` . Palmah`
a avut un rol esential în contracararea bandelor de luptàtori arabi. care la rândul lor
pregàteau izgonirea evreilor din Palestina
prin declansarea Ràzboiului Civl între arabi si evrei (1947-1948). În Ràzboiul de
independentà (1948-1949) Palmah` s-a constituit în trei brigàzi de luptà conduse de Yigal
Alon. Ele au luptat cu armatele regulate a cinci State Arabe (Egipt. Irak. Iordania. Liban .
Siria).
Prin structura sa si coeziunea cadrelor Haganah` si Palmah` au fost nucleul în jurul
càruia a luat fiintà. armata noului stat Eretz Israel. Conducàtorii unitàtilor Palmah`.
printre care mentionàm : Yigal Allon. Moshe Dayan. Yitzhak Rabin. Haim Bar-Lev. Uzi
Narkiss. Ezer Weizman vor deveni lideri militari si politici în noul Stat Eretz Israel.
RÄZBOIUL CIVIL ÎNTRE ARABI SI EVREI 1947 - 1948
A început dupà 30.12.1947. datà la care Organizatia Natiunilor Unite (Rezolutia
Adunàrii Generale a ONU 181) a stabilit data de 14.05.1948 ca datà de încetare a
Mandatului Britanic în Palestina si a aprobat. Planul de împàrtire a Palestinei dupà
încetarea Mandatului.
Fiecare stat ar cuprinde trei mari sectiuni. si o enclavà arabà la Iaffa.
Evreii obtin 56º din teritoriu (499000 evrei si 438000 arabi).
Palestinienii primesc 44º din teritoriu (818000 arabii si 10000 evrei).
Ierusalim si Betleem urmau sà fie administrate de ONU.
78
ONU a stabilit cà în acest interval de timp Mandatul Britanic si unitàtile militare
britanice aveau rolul sà asigure ordinea în Palestina.
Momentul a produs o mare bucurie în rândul evreilor din Yisuv si deznàdejde printre
arabi. Nici Marea Britanie nu era multumità.
Concurs de împrejuràri sau strategie premeditatà ?! S-a aplicat schema conform càreia
trebuia sà se demonstreze cà teritoriul era neguvernabil prin sine însusi` - sà se provoace
un ràzboi civil între evrei si arabi în interiorul Palestinei. folosindu-se de starea tensionatà
dintre cele douà comunitàti.
Au reânceput violentele. Populatia de 2.000.000 (Arabi si Evrei) a suferit mii de pierderi
umane. morti si ràniti în aceastà înclestare între veri`.
S-au implicat. luptàtori din Palestina si din afara ei. Armata de eliberare arabà si-a extins
atacurile locale în arealul evreilor. Luptàtori arabi din Egipt au venit. sub comanda Abd al-
Qadir al-Husayni. fàrà a întâmpina nici o reactie din partea armatei Britanice...Miile de
voluntari arabi recrutati au realizat blocada a 100000 de evrei din Ierusalim. Încercàrile
Haganah` de a trimite alimente si a sparge blocada s-au soldat cu mii de luptàtori evrei.
morti si ràniti. cu sute de masini si autobuze blindate distruse. Atacurile arabe se extind în
Negev si Galileea de Nord.
Populatia Evreiascà apàra fiecare palmà de pàmânt.
Convinsi de propaganda Arabà. cà în curând evreii vor fi aruncati în Mare` o sutà de
mii din arabii palestinieni se refugiazà în lagàre din afara Palestinei.
Englezii propun anexarea zonei Arabe la Transiordania (regatul Hasemit al Iordaniei)...
Ben Gurion cere ca fiecare bàrbat si femeie sà fie antrenati militar si încorporati în unitàti
Haganah`. Golda Meir obtine fonduri imense de la evreii din Diaspora si sprijinul oficial al
lui Stalin. acordat Miscàrii Sioniste. Sunt obtinute însemnate cantitàti de echipament
79
militar prin aportul exportatorilor de arme si a agentior Hagana` în Europa. Acestea
ajung pe teatrul de luptà pânà în martie 1948. Ygal Yadim elaboreeazà planul de ràspuns la
o anuntatà invazie Arabà internationalà în Palestina (planul Dalet). Între 5-20 aprilie 1918
are loc bàtàlia pentru deblocarea Ierusalimului . în care moare si liderul arab Abd al-Qadir
al-Husayni. Tot în acest timp are loc masacrul populatiei arabe din Deir Yassin
(organizatiile Irgun` si Lehi` ); fapt care. asociat cu decesul liderului arab (egiptean).
determinà un nou val de emigranti palestinieni. prinsi la mijloc` si deprimati de ineficienta
faptelor de arme a liderilor Arabi. Are loc înfrângerea Armatei Arabe de Eliberare de la
Mishmar HaEmek (Kibbut; bazà de antrenament al unitàtilor Hagana`. începând din
1942) de càtre unitàti Palmah` si retragerea luptàtorilor Druzi din alianta cu arabii. Pentru
a asigura legàtura între asezàrile Evreilor. Trupele Haganah` si Irgun` cuceresc localitàtile
Tiberias. Haifa. Safed. Beisan. 1affa. Acra. Alti 250.000 de arabi palestinieni iau drumul
exilului. Speranta celor ràmasi era Legiunea Arabà a Iordaniei. bine echipatà si instruità de
britanici. Aceasta atacà Kfar Etzion în 13 Mai 1948. În 14 Mai 1948. David Ben-Gurion
declarà Independenta Statului Israel. În aceasi zi. prin invazia trupelor celor cinci state
Arabe începe primul ràzboi Arabo-Israelian.
În 31.05.1948 Haganah` si Palmah` sunt declarate formal Israeli Defence Force` - IDF;
devenind armata regulatà a Statului Eretz Israel.
Astfel se încheie. cu lumini si umbre. istoria Miscàrii de auto apàrare a Evreilor din Yisuv
(Palestina) timp de 41 de ani. O poveste demnà de a fi povestità oricàrui popor. prieten sau
adversar al poporului Evreu. pentru cà:
este un exemplu de adaptare si organizare rapidà la un context initial defavorabil -
superioritatea numericà si ura extremistilor arabi. începând cu 1920. la adresa unei
populatii (evreii din Yisuv) ne pregàtiti moral si militar pentru lupta armatà.
80
81
este un exemplu de îmbinare a eroismului individual cu cel de grup din partea luptàtorilor
evrei. Dacà le murea un lider erau alti cinci pregàtiti sà preia conducerea. La arabi dacà murea
un lider ( cazul Abd al-Qadir al-Husayni) o armatà se desfiinta instantaneu. Dupà multi ani. un
alt lider militar Arab - Osama Ben Laden va încorpora experienta Evreilor` în organizarea
trupelor Al Quaida...
este un exemplu de mobilizare de fonduri si resurse logistice din întreaga Comunitate a
Evreilor din lume. bine gestionatà de evrei de convingeri diferite. având acelasi scop:
Reântoarcerea pe pàmântul stràmosesc. Care popor nu ar dori sà aibà un asemenea grup de
lideri si organizare la vreme de restriste!
NOTE AUTOR la "AUTO APÄRAREA ÎN YISUV"
Din aceste documentàri a rezultat cà exemplul poporului Evreu: coeziunea în credintà.
respectarea regulilor: de la cele sociale la cele alimentare. sprijinul logistic acordat fratilor:
de la nivelul comunitàtii la nivel global. instruirea sistematicà a tinerilor evrei de la 3 ani:
de la religie. cunostinte generale la sport; sunt tot atâtea chei` demne de a fi de urmat. nu
de a fi blamate. din neputinta de a le urma.
Capitolul VI.
EVREI. CRESTINI SI MUSULMANI
LA IERUSALIM
BREVIAR DE FAPTE ISTORICE
82
ÎN ANII OCUPATIEI ROMANE
-63 Consulul Pompei. în tentativa de a se opune lui Cezar îsi stabileste sediul la Damasc.
Pentru a îsi asigura resursele de alimente ocupà Ierusalimul si întregul regat Iehuda.
Reusità favorizatà de apelul partidului phariseilor pentru înlàturarea monarhiei si
reinstaurarea conducerii iudeilor de càtre Adunarea Rabinilor (Sanhedrinul Marelui
Templu Mozaic de la Ierusalim). În întelegere cu acestia Pompei atacà Ierusalimul si dupà o
rezistentà de trei luni între zidurile Templului. Aristobul al II-lea este luat prizonier. Hirkan
al II-lea (Horkonos) este numit print autonom sub suzeranitatea Romei. Numele regatului
este schimbat din Iehuda în Iudeea.
-54 - 49 Consulul Crasus conduce prima campanie romanà împotriva Partilor. Trecând
prin Ierusalim el jefuieste Templul. Evreii se revoltà. Are loc lupta si îndelungata rezistentà
a insurgentilor asmoreeni. condusi de fiul lui Aristobul al II-lea. Alexander. Acesta este ucis
si 30.000 de evrei din Galileea sunt vânduti ca sclavi.
-51 Consulul Cezar cucereste Egiptul si o declarà pe Cleopatra reginà.
-48 Lupta între Cezar si Pompei se decide în bàtàlia de la Pharsalos. Pompei este ucis.
Dintre nobilii iudei care îl sprijinà pe Cezar se remarcà Hirkan Antipater (Antipatros
Horkonos). un print hasmonait. Cezar îl numeste Etnarh al Iudeii. Hirkan. împreunà cu
legiunile romane puse la dispozitie de proaspàtul imperator înfrânge pe evreii strânsi în
jurul lui Ezechias si intrà cu legiunile sale în Ierusalim. Numeste pe fiul sàu Irod (Horodos)
ca guvernator al Galileei (Galil). Acesta se remarcà înàbusind miscàrile de revoltà
antiromanà a evreilor.
83
-44 Brutus îl ucide pe Cezar în Senat. Antonius este declarat imperator. În Iudeea.
adversarii lui Hirkan se revoltà. Acesta este otràvit (-43).
-40 Partii ocupà Iudeea. Numesc rege pe Antigonus. Au loc lupte între demnitarii iudei :
unii îi sprijinà pe romani. altii pe parti. pânà în anul (-38) când partii sunt înfrânti de
romani.
-37 Irod intrà cu 16 legiuni romane. conduse de Sosius. în Ierusalim si unificà Iudeea. El
este numit de Senatul Roman Amicus et Socius Populi` (Prietenul si Aliatul poporului
Roman).
-31 Imperatorul Antonius este înfrânt de Octavianus Augustus în lupta de la Actium.
-31 - 14 Octavianus Augustus împàrat la Roma. Aliat cu învingàtorul este si Irod. Noul
imperator îl va numi Rege al Iudeii. Regatului i se adaugà. la dispozitia lui Octavian : Gaza.
Ierihon si portul Iafa (Iaffo). Irod preia si functia de Mare Preot al Templului. Urmeazà o
perioadà de mari constructii a infrastructurii urbane si portuare : sunt reconstruite
localitàtile Antipatros. Sebastos. Cesareea (numità astfel în cinstea cezarului roman
Augustus). Sunt construite porturi la Cesareea si Antedon. Este organizatà o retea de
irigatii în agriculturà. Marele Templu de la Ierusalim este reconstruit (-20 ; -19). Irod se
ràzbunà fàrà iertare împotriva celor ce i se opun.. Îsi va ucide doi din proprii fii : pe unul
din ei în urma unei revolte antiromane (-12). pe celàlalt cu putin timp înainte de moarte (4).
În plan religios au loc lupte în Sanhedrin si în afara acestuia între cele trei mari grupàri
religioase Saducei. Pharisei. Esenieni. Irod îsi va asocia la putere reprezentanti ai
esenienilor si într-o mai micà màsurà a phariseilor.
84
-27 Siria devine provincie imperialà condusà de un Legat`. Iudeea sub diversi demnitari
romani : Quirinus (-12 -9. -4 4). Varus (-6 -4).
Recensàmintele efectuate de romani. pentru a cunoaste ceea ce noi numim acum baza de
impozitare. întâmpinà o puternicà rezistentà a clasei de mijloc` iudee. dar si a celor sàraci.
6.000 de rabini pharisei refuzà juràmântul de credintà cerut de autoritatea romanà
(sprijinità de saducei). Tara se confruntà cu o revoltà mocnità care va exploda dupà
moartea lui Irod.
-7 Se naste Ioan Botezàtorul. fiul rabinului Zaharia si al Elisabetei. Va fi Antemergàtorul lui
Iisus. aplicând evreilor un botez de purificare în apele Iordanului..
-6 Nasterea lui Iisus în timpul unui recensàmânt la Bethleem. Pruncul este recunoscut ca
fiind Mesia de càtre ciobanii Misrael. Stefan si Chiriac ; precum si de magii Gaspar.
Melchior si Baltazar (condusi de o stea` pânà la staulul în care Maria l-a nàscut). La
patruzeci de zile el este confirmat (conform ritualului mozaic) în Marele Templu din
Ierusalim de càtre un preot în prezenta ortodoxului credincios mozaic Simeon si a
vizionarei Ana. veniti în Templu la chemarea Duhului Sfânt`. Simeon prevesteste mamei
menirea Pruncului si durerea ei. ca mamà ce o va avea. în viitor de pe urma acestuia ; dupà
care adreseazà osana lui Dumnezeu cà i-a respectat promisiunea de a-l tine în viatà pânà la
venirea lui Mesia ; acum el murind fericit cà l-a vàzut.
85
Irod cere sà fie omorâti pruncii pânà în doi ani ; de teamà ca acest copil sà nu devinà un
nou Iuda Macabeul[1] (se pare cà a dou-a zi dupà plecarea lui Iosif. Maria si Iisus din
Bethleem). Familia lui Iisus se refugiazà în Egipt. în Delta Nilului.
4 Moare regele Irod. Fiul sàu Arhelaus este desemnat de Irod ca urmas. Senatul roman
decide împàrtirea regatului Iudeii în trei provincii: Irod Antipas primeste Galileea si
tinutul Perea; Arhelaus Iudeea si Samaria; Filip (fiul Cleopatrei si a lui Antonius) primeste
Betania. Traconitida. Auranitida si Ituria (Paneas). Filip extinde orasele Betsaida si
Cesareea. Este trimis la Ierusalim Sabinus. în calitate de procurator al bunurilor
imperiale. pentru a face un inventar al resurselor regatului.
[1] În perioada domniei lui Antiohus Epifanes (- -200) grecii au venit la Ierusalim pentru a
impune cultul zeilor. Miscarea de rezistentà a fost initiatà si condusà de Mathatias fiul lui
Ioan si de cei cinci fii ai sài : Ioan zis si Gaddis ; Simon zis si Thasi. ; Iuda. zis si Macabeul ;
Eleazar. zis si Abaron ; Ionathan zis si Apphus. Ei au eliberat Ierusalimul si tinuturile
iudeilor gonind pe greci. pe acei evrei ce pactizaserà cu ocupantul si distrugând altarele
zeilor pe tot întinsul regatului lui Iehuda. Urmeazà ani de lupte grele. împotriva
macabeilor fiind mobilizate trupe ce au ajuns la sute de mii de soldati. Are loc si un asediu
al Ierusalimului. Din cauza vestii unor ràscoale în Antiohia grecii se retrag. Un alt general.
Nicanor. este înfrânt în lupta de la Bethoron. Pânà la urmà macabeii vor initia o aliantà cu
tânàra republicà Romanà. În -146. romanii ocupà Grecia. Statul Iudeu va beneficia de
independentà între -142 si -63. Teama lui Irod era ca miscarea anti-romanà sà nu îsi
gàseascà un conducàtor de talia Macabeilor. Macabeu` în ebraicà înseamnà cel care
loveste` ; în greacà cel care luptà`.
86
Recensàmântul fàcut de romani si slujbasi iudei determinà revolta populatiei. sustinutà si
de o parte a rabinilor.
Se configureazà o miscare antiromanà. de eliberare. sub conducerea lui Iehuda Galileanul
si a rabinului phariseu Sadoc. Sabinus cheamà legiunile lui Varus. pentru a restabili pax
romana`. Mii de ràsculati sunt crucificati în anul 6.
5 - 30
5 Nasterea lui Saul din Tars (localizatà de diverse surse între 5-10). Provenit dintr-o familie
de nobili iudei. càreia i se acordase cetàtenie romanà. el va fi instruit pentru a deveni rabin
la Yesiva lui Gamaliel cel Bàtrân din Tars. Ca tânàr membru în Sanhedrin se va remarca în
prigoana împotriva comunitàtilor de evrei crestini. Va participa direct la asasinarea
Sfântului diacon Stefan. Reconvertit la Crestinism sub numele Pavel. va dezvolta
misionarismul Evangheliei lui Isus. între evrei si ne evrei în arealul Orientului Mijlociu si
Mediteraneean.
6 Iudeea este declaratà provincie romanà condusà de un procurator. Arhelaus este exilat în
Galia. Quirrinus. numit procurator începe reinventarierea bunurilor regatului lui Arhelaus.
Continuà ràscoalele conduse de Iehuda si Sadoc. Ei sunt numiti de romani zeloti`.
Reântoarcerea familiei lui Iisus din Egipt. Se vor stabili în Nazaret. Se sustin prin
meseria de tâmplar a lui Iosif. pe care o va învàta si Iisus. La sàrbàtorile de Pasti. tânàrul
va uimi pe învàtatii din Templu prin adânca pàtrundere în învàtàturile Torei.
6 Ann (Hanan). fiul lui Seth este numit de Quirrinus Mare preot al Templului..
87
14 Moare împàratul Augustus. Este ales împàratul Tiberius (14 - 37). Va fi contemporan cu
nasterea sectei lui Crestus` si cu primele reprimàri din partea evreilor mozaici. Va trata
diferendul ca o problemà internà Legii Mozaice. pedepsind doar ce contravenea Legii
Romane.
17 Urmare a opozitiei surde a Sanhedrinului fatà de romani Valerius Gratus îl înlocuieste
pe Ann cu Iosef Ben Caiafa (17 - 37).
26 Pilat din Pont (Pontius Pilat) este numit procurator al Iudeii. El va apàra interesele
Romei exploatând rivalitàtile din interiorul oligarhiei iudaice din Ierusalim ; între Caiafa.
Irod Antipa. Filip. Va lupta pentru anihilarea miscàrii de revoltà condusà de ziloti. El dà
verdictul crucificàrii lui Iisus. la cererea Sanhedrinului si a multimii strânse la judecarea
acestuia de càtre rabinii Templului (30).
27 Ioan Botezàtorul este arestat (dupà ce l-a botezat pe Iisus apa râului Iordan). Va fi
decapitat la insistenta sotiei (si fostei cumnate) a lui Irod Antipa. neîncetând în detentie a
blama ca imorale moravurile destràbàlate ale anturajului regal. Ulterior. toti misionarii lui
Iisus vor prelua Botezul cu Apà ca PRIMA FORMÄ DE RECUNOASTERE a unui adept
ca fiind într-o comunitate de crestini. Ioan va fi sanctificat de càtre Biserica crestinà de la
Ierusalim sub numele de Antemergàtorul`.
28 Începe misiunea Profetului Iisus. întâi în Iudeea apoi în toatà Galileea. Evanghelizarea
se adresa în egalà màsurà nevoilor oamenilor simpli. prin miracole de însànàtosire si
spiritului prin pilde morale. El dezvàluie credinciosilor evrei un Dumnezeu care iubeste pe
om. asa cum omul ar trebui sà îsi iubeascà semenul.
88
De asemeni definea accesul la Viata de apoi` si 1udecata de apoi` ca fiind criteriile de
evaluare a comportamentului fiecàruia. legàtura cu Dumnezeu ne încheindu-se o datà cu
viata. Ca mod de reorganizare a vietii civile el preconiza o comunitate de tip esenian
(bunurile în comun. într-ajutorarea membrilor comunitàtii. eliminarea sacrificiilor si
ofrandelor materiale ; singura ofrandà` fiind càinta zilnicà pentru greseli si oferirea
spiritului pentru a fi judecat de blândetea Divinà). Mesianismul sàu va genera o polarizare
a celor sàraci si a celor nemultumiti de asuprirea administratiei iudeo-romane. càpàtând în
anul 29 - 30 accente de revoltà pasivà.
30 Iisus este crucificat pe 14 Nissan. în timpul sàrbàtorilor de Pasti (dupà alte izvoare în
anul 33) fiind perceput de oligarhia iudeo-romanà ca un reformator social si religios foarte
periculos.
30 - 50
30 - 35 Formarea primelor mari comunitàti de evrei crestini la Ierusalim si în Iudeea.
Confruntàri cu evreii mozaici în Marele Templu.
Lapidarea Sfântului diacon Stefan. Plecarea elenistilor` în comunitàti evreiesti din afara
Iudeii (Antiohia. Bere. Tars. etc).
Convertirea rabinului Saul. pe drumul Damascului. Se va retrage în Tars. pentru a nu fi
ucis atât de habotnicii mozaici cât si de evreii elenisti` (pentru lapidarea lui Stefan).
33 Împàratul Tiberius dà dispozitie Legatului de Siria. Vitelius. sà destitue pe marele rabin
Caiafa si recheamà pe reprezentantul Romei Pilat. fiind înlocuit cu senatorul Marcel.
89
Iacob cel Mic preia conducerea comunitàtii crestine din Ierusalim. Apostolul
Petru va pàràsi Ierusalimul continuând misiunea apostolicà. Prezenta lui Petru la Roma
este localizatà în 42. dupà Eusebius:
La începutul principatului lui Claudiu. providenta l -a luat de mânà pe Petru si l-a
condus la Roma`. (Cronica 2.14.6). Dupà alte izvoare documentare în 48-49.
44 Moare Agrippa I.
44 - 52 Iudeea condusà de procuratori romani : Cuspus Fadus (44-46). Tiberius
Alexandrus (46-48). Ventidus Cumanus (48-52).
48 - 50 Prima misune apostolicà a lui Saul (apostolul Pavel). împreunà cu Barnabe în
Siria (Antiohia) si Cipru (Antiohia de Pisida. Listros. si Derbe - unde Saul va lua numele
de apostolul Pavel).
49 Dezordini de stradà provocate de conflictele între evreii crestini si mozaici la Roma.
Claudiu dà un edict prin care evreii crestini sunt izgoniti din Roma.
49 - 50 Începe elaborarea Evangheliei lui Marcu. (concomitent cu predicarea lui Petru la
Roma. la cererea cavalerilor romani crestinati).
50 - 80
50 Are loc Conciliul Bisericii Crestine de la Ierusalim. Conducàtorii Bisericii dezbat
cum trebuie sà respecte noii adepti ne evrei Legea Crestinà. Este emisà Epistola de la
Ierusalim prin care popoarele de alte rituri decât cel mozaic se pot converti la crestinism
fiind exceptati de la stricta respectare a Legii Mozaice. Printre altele ei nu erau obligati
la botezul circumciziei sau sà respecte regulile alimentare stricte (interdictia de a
consuma alimente spurcate`. definite în ritualul iudaic).
90
Nu le era interzis sà intre în casele celor de altà religie sau a îi primi ca musafiri. Singurele
cerinte erau sà primeascà botezul cu apà. sà nu facà ofrande sau sacrificii zeilor ; sà
respecte Cele Zece Porunci ; sà se abtinà de la consumul de animale sugrumate sau de
sânge. Aceste derogàri nu erau valabile pentru evreii crestini. ei trebuind sà respecte în
egalà màsurà perceptele Legii Mozaice.
50 - 53 A dou-a misiune apostolicà a lui Pavel în Macedonia (Filipium) si Grecia (Salonic.
Corint. Atena. Efes). Aici. grupul misionar primeste în rândurile initiatilor primul discipol
impur` etnic. Este vorba de Timotei. originar din Listros. Pentru a nu încàlca pozitia
initiatilor evrei crestini. el este botezat întâi în rit mozaic. apoi crestin : cu apà si botezul
prin Spiritul Sfânt. Activitatea intensà a grupului misionar nu întâmpinà greutàti serioase
din partea autoritàtilor romane. Opoziía evreilor mozaici se manifestà direct sau indirect
prin incitarea populatiei locale. Astfel în 51 la Corint sau în 53 la Efes. prin incitarea
argintarilor. care îsi vedeau munca periclitatà prin renuntarea celor crestinati la
construirea de temple si statui pentru zei. Va fi înfiintatà a dou-a mare Bisericà Crestinà din
Antiohia. Ea va lua locul Bisericii de la Ierusalim ca centru al dezvoltàrii mesianismului
crestin. În 57 i se va alàtura Biserica crestinà din Efes. Acestea sunt primele în care
preponderenta este de partea crestinilor ne evrei.
52-60 Felix Antonius devine procurator al Siriei (si Iudeii). El ia de sotie pe Drusila. sora lui
Agrippa II. Va înàbusi revolte ale zilotilor. îl va condamna la moarte. în 58. pe Marele Preot
Ionathan (participant activ la miscarea de independentà a iudeilor).
91
53-57 A trei-a misiune a lui Pavel în Grecia (Efes si Corint). Înfiintarea Scolii de Initiere
crestinà de la Efes. În 57. în Tars. Luca mentioneazà prima oarà ritualul euharistic de
duminicà în cadrul comunitàtii crestine.
54-68 Nero imperator la Roma. Îl numeste pe Agrippa al II-lea rege în Galileea. Perea si
Inspector al Marelui Templu.
57 De Pasti. la Ierusalim. Pavel încearcà sà elimine disputele din interiorul comunitàtii de
evrei crestini. Atacat în fata Templului de un grup de evrei pentru a fi lapidat. este salvat
de garnizoana romanà. Lisias îl trimite în Cesareea la procuratorul Felix. pentru a îl
proteja de intentia perpetuà a rabinilor din Sanhedrin de a ucide ereticul` apostol.
Ràmâne în detentie doi ani.
59 1udecata lui Pavel în fata regelui Agrippa al II - lea are loc în Cesareea. Este prezent
Legatul roman Festus si o delegatie a Sanhedrinului. Decizia favorabilà a regelui este
contestatà de Marele rabin Ann. Pavel cere si obtine trimiterea lui spre a fi judecat de
instanta imperialà de la Roma. unde ajunge în 60.
62 Prefectul Romei. Burro îl declarà nevinovat pe Apostolul Pavel. Misunea evanghelicà a
lui Pavel la Roma (60-67).
62 Nero declarà zeificarea sa obligatorie în întregul imperiu. Sunt urmàriti cei ce nu o
respectà (stoicii greci si crestinii). Evreii mozaici din Roma folosesc toate mijloacele
(inclusiv bunàvointa sotiei evreice a lui Nero. Pomponia) pentru a genera o atmosferà de
suspiciune si urà împotriva crestinilor la Roma.
64 Pentru a descrie un incendiu care sà fie consemnat în opera sa poeticà. Nero
organizeazà incendierea Romei. Dupà care declarà vinovati pe crestini.
92
Procuratorul Romei. Tigellinus. organizeazà arestarea în masà a crestinilor. uciderea lor în
amfiteatre. Nero pune la dispozitie pentru masacre propriile gràdini.
66-73 Iudeea se ràscoalà împotriva dominatiei Romane. Rezistenta dureazà sapte ani.
Insurectia Iudeilor este punctul culminant al revoltelor ce s-au desfàsurat încà de la
începutul secolului. dupà moartea lui Irod (4). Ierusalimul este eliberat prin actiunea
comunà a poporului si a rabinilor. Cestius Gallus mobilizeazà legiunea a XII-a si alte
cohorte. pentru a ataca Ierusalimul. Este înfrânt de Succot (sàrbàtoarea corturilor).
Iudeea este declaratà independentà. Se formeazà un Guvern Insurectional` format din 70
membrii. Iudeii formeazà trei armate : cea de la Ierusalim condusà de Iosef Gurion si
Marele rabin Hanaan ; cea din tinutul Edomitilor condusà de Iehosuah Ben Tzefafa si
Eleazar Ben Hnani ; cea din Galileea condusà de Iosef Ben Matitahu. Erau în total 100.000
ràzboinici. Nero desemneazà pe Vespasian si Titus. în fruntea a 600.000 de soldati sà atace
trupele iudee. Romanii debarcà la Accra (Acco) pe care o cuceresc. Trupele din Galileea
sunt înfrânte si generalul 1oseph Ben Matitahu se predà (va fi considerat de evrei tràdàtor
si numele sàu va fi sters din istoria evreilor; dar va ràmâne în istoria universalà ca 1osefus
Flavius prin lucràrile sale privind Ràzboaiele Iudeilor`). În 70 Titus ocupà Ierusalimul.
Marele Templu este incendiat. Din el va ràmâne doar Zidul Plângerii`. pânà astàzi. Evreii
rezistà în diverse fortificatii. Au loc lupte în interiorul taberei iudeilor între adepti ai pàcii
cu romanii si zilotii lui Ioan de Gishala. Simon Bar Giora reuseste sà formeze o nouà
armatà si atacà Ierusalimul dar. datorità disensiunilor interne evreii sunt din nou înfrânti.
93
Ultima fortificatie care cade va fi Massada. apàratà de sicarii lui Eleazar. În anul 73. de
Pasti. toti apàràtorii împreunà cu familiile lor se vor sinucide. Evreii sunt vânduti ca sclavi
sau ucisi în luptele de gladiatori din Siria. O parte din tineri sunt înrolati în Legiunea
romanà Macedonica` (care va ajunge si pe meleagurile oltene). Averile templelor mozaice
sunt date templelor romane. Bar Giora este ucis în timpul celebràrii triumfului lui
Vespasian si Titus la Roma.
Perioada este marcatà de aparitia unor texte mesianice la evrei. Apocalipsa dupà Ioan`
pentru evreii crestini (la Patros. în Grecia) ; Mishna` si Zohar` pentru evreii mozaici.
Învàtatii mozaici. sub conducerea rabinului Iohanan Ben Zakai si a lui Gamaliel d`Iavne
(70) formeazà la Iavne (Iasmina) o yesiva la care sunt instruiti rabinii pentru rezistenta
prin conceptul de Stat Spiritual Evreu`. Poporul este unit nu prin unitatea de teritoriu ci
PRIN UNITATEA ÎN CREDINTÄ. Evreii crestini refuzà sà se alàture insurgentilor.
67 Apostolii Petru si Pavel martirizati la Roma.
68 Nero se sinucide. Galba imperator.
69 - 79 Vespasian imperator. Vespasian si Titus vor înceta prigoana împotriva crestinilor.
având în vedere si refuzul acestora de a se alàtura insurgentei iudeilor. Au loc treceri la
crestinism în familia imperialà (Flavius Sabinus. fratele lui Vespasian). Fapt mentionat de
1osefus Flavius în Ràzboiul Iudeilor`. Perioadà propice pentru dezvoltarea Bisericii
crestine de la Roma.
81 - 284
81 - 96 Domitian imperator. Represiune asupra bisericii crestine de la Roma.
94
Domitian va càuta sà distrugà existenta crestinismului în rândul cavalerilor si
aristocratiei romane. în încercarea de a reimpune cultul zeilor. Cad Domitilla. consulul
Achilio. Glabrione. consulul Flavius Clementinus (vàr cu Domitian).
97 - 105 Papa Evarist la Roma.
96 - 98 Nerva imperator;
98-117 Traian imperator. Vor desàvârsi expansiunea imperiului în Sud-Estul Europei si
Asia Micà. Romanii cuceresc Armenia. Assiria. Mesopotamia. Dacia. Politica privind
crestinii este mai relaxatà. Ierusalimul este partial repopulat cu evrei crestini. loiali
imperiului. Au loc lupte interne si ràscoale în Iudeea. În urma unei ràscoale a iudeilor.
Simeon (care l-a înlocuit pe Iacob cel Mic la conducerea Bisericii de la Ierusalim) este ucis
în anul 107. Locul lui este luat de Ioan de Efes (107-117). Ignatiu de Antiohia (prezbiterul
Bisericii din Antiohia) este dat spre a fi sfâsiat de animale în amfiteatrul de la Roma (110).
Policarp va pàstorii comunitàtile crestine. pânà în 156. în calitate de episcop de Smirna.
105-115 Papa Alexandru I la Roma
117-138Adrian împàrat. Stabileste granita pe Eufrat. încheind pacea cu Partii. O ràscoalà
a iudeilor din 117 este înfrântà de trupele romane conduse de maurul Lucius Quietus.
Acesta devine Legat al Iudeii. Adrian era un mare admirator al culturii elene. Preconiza
unificarea imperiului prin sinteza culturii romane cu cea elenà. Dorea sà edifice un consens
comercial. edilitar si civic. În perioada 128-138 îsi va stabili resedinta la Atena.
115-125 Papa Sixt I ;
125-136 Papa Telsefor.
127 În urma participàrii evreilor la o ràscoalà în Egipt. împàratul Adrian hotàràste
lichidarea iudaismului. începând cu interzicerea botezului mozaic (circumcizia).
95
În anul 130 viziteazà Ierusalimul si hotàràste reconstructia orasului ca urbe de tip roman.
sub numele de Aelia Capitolina. Templul urma sà fie reconstruit si închinat lui 1upiter.
132 Dupà doi ani de pregàtire. iudeii încep ultimul lor ràzboi împotriva Romei. Rabinul
Akiva îl numeste pe Simon Ben Koshiba Mesia`. cu numele Bar Kohba (Fiul Stelei). si
conducàtor al armatelor iudee. Garnizoana condusà de Tinus Rufus si întàririle venite din
Siria sunt înfrânte ; Ierusalimul este eliberat. Iudeii pedepsesc pe evreii crestini. care nu se
alàturà miscàrii anti romane. Împàratul cheamà legiunile din Bretania. conduse de Iulius
Severus si preia conducerea campaniei. Este cucerità întâi Galileea. În anul 134 este cucerit
Ierusalimul. Dupà o rezistentà îndelungatà si distrugerea a cinzeci de localitàti fortificate.
cade ultima citadelà : Beter (135). unde moare si Bar Kohba. Iudeii vor mai rezista un timp
în pesterile de la Marea Moartà (Ein Ghedi). Tinius Rufus va reconstrui Ierusalimul ca
urbe romanà sub numele de Aelia Capitolina. Templele lui 1upiter. 1unona. Minerva vor fi
construite pe ruinele Marelui Templu. Templul Afroditei este amplasat pe Golgota; a lui
Zeus în Garizim si în Pàdurea Sacrà. a lui Adonis în jurul grotei de la Bethleem.
135-155 Fiinteazà ultima comunitate de evrei crestini dintre cei dispersati în Cisiordania si
Siria. Se vor numi Ebioniti (sàraci) si vor adopta Evanghelia Evreilor`. Nu recunosteau lui
Iisus calitatea de Mesia si nici textele cuprinse în epistolele paveliene.
136 -166 Papa Igniu ; 140 -155 Papa Pius I ; 155 - 166 Papa Ancient la Roma
150 Iehuda Bar Ylai din Usha formeazà o nouà Yesiva în Tveria.
155 Policarp de Smirna martirizat.
96
162-180 Marc Aureliu imperator. Emite Kaina Dogmata (Noi decrete) împotriva
crestinilor din cauza miscàrii eretice crestine a montanistilor (Montanism a fost o miscare
crestinà numità dupà numele fondatorului ei Montanus). Miscarea Montanistilor apare în
Frigia (160). Numità si Miscarea Noii Profetii` (Tertulian a fost el însusi montanist) ea are
un spirit de devotiune. recomandà asceza. intoleranta fatà de practicile pàgâne si avea un
puternic spirit anti roman si anti statal. Li se opun. din interiorul crestinismului
apologetii : Melitone. Atenagora. Apollinnare ; care cer loialitatea crestinilor fatà de statul
Roman si se opun manifestàrilor fanatice ale montanistilor. Marc Aureliu va reactiona
prin emiterea Kaima Dogmata: urmàrirea si persecutarea crestinilor care nu respectà
legile statului. Apogeul este atins la Lyon unde mii de crestini montanisti sunt ucisi.
Printre ei si apologetul Iustin. Biserica crestinà din Lion. decimatà. este curând revigoratà
datorità lui Irineu.
193-211 Septimiu Sever imperator. Relaxeazà politica antievreiascà si în egalà màsurà
anuleazà prigoana împotriva crestinilor. Este adeptul sincretismului religios (coexistenta
religiilor). Numeste un presedinte (nashi) din rândul învàtatilor iudei din Tveria. Nashi va
fi Iehuda Bar Ylai. În 212 va acorda evreilor cetàtenie romanà (o datà cu toate popoarele
supuse imperiului.). În Ierusalim revin evreii din alte teritorii. Cea mai semnificativà. ca
numàr. este comunitatea revenità din Babilon în urma prigoanei persane (212-241).
Deasemeni este asimilatà la mozaism populatia Tadmoreeanà. dupà înfrângerea ei de
romani (273).
97
Papi Ia Roma, pânå Ia cåderea ImperiuIui Roman de Apus
Perioada Papã Perioada Papã
(166-175)
(175-189)
(189-199)
(199-217)
(217-222)
(222-230)
(230-235)
(235-236)
(236-250)
(251-253)
(253-254)
(254-257)
(257-258)
(259-268)
(269-304)
(308-309)
(309-310)
(311-314)
(314-335)
(336-336)
(337-352)
Soteru
Eleuterius
Victor Ì
Zeferin
Calist Ì
Urban Ì
Pontian
Antero
Fabian
Cornel
Luciu Ì
Stefan Ì
Sixt ÌÌ
Dioniziu
Marcelin
Marcel Ì
Eusebiu
Midziade
Silvestru
Marcu
Ìuliu Ì
(352-366)
(364-384)
(384-399)
(399-402)
(402-417)
(417-418)
(418--422)
(422-432)
9432-440)
(440-461)
(461-468)
Liberiu
Damasus Ì
Siriciu
Anastaziu Ì
Ìnocentiu Ì
Zosimo
Bonifaciu Ì
Celestin Ì
Sixt al ÌÌÌ-lea
Leon Ì(cel Mare)
Ìlariu
98
Impårati Romani
Perioada Ìmperator
(161-180) Marc Aureliu
(180-192) Comodus
(193-211) Septimiu Sever
(211-218) Caracala
(218-222) Elagabalo
(222-235) Alexandru Sever
(235-284) Anarhia Militarã
(284-305) Diocletian (Orient)
(285-305) Maximian (Occident)
(305-311) Galeriu (Orient)
(305-306) Constantiu (Occident)
(306-311) Constantin si Maxentiu
(312-337) Constantin cel Mare imperator unic
(337-353) Periodã de interegn
(353-363) Constant al ÌÌ ÷ lea imperator unic
(363-364) Giovan imperator crestin
(364-375) Valentian imperator crestin
(375-383) Gra »ian si Valentian Ì
(372-392) Teodosiu Ì imperator crestin în Orient
(392-395) Teodosiu Ì imperator crestin unic
(395-423) Honoriu în Occident
(395-408) Arcadiu în Orient
(408-450) Teodosiu al ÌÌ-lea în Orient
(423-455) Valentian al ÌÌÌ-lea în Occident
(455-476) Dezagregarea puterii în Occident
(450-457) Marcian în Orient
(457-473) Leon Ì în Orient
(473-474) Leon ÌÌ în Orient
(474-476) Zenon în Orient
99
ÎN ANII OCUPATIEI BIZANTINE
284 - 638
284 Conducerea Imperiului este împàrtità între Diocletian (de Apus) si Maxentiu (de
Ràsàrit).
311 La sfârsitul vietii imperatorul Galeriu decreteazà toleranta religioasà pentru crestini.
306-337 Constantin cel Mare imperator.
312 Constantin învinge pe Maximus la Ponte Milvio (pe Tibru)
sub semnul lui Iisus (crucea în sase colturi).
314-335 Papa Silvestru la Roma.
324 Constantin învinge pe Liciniu în Orient. Legiunile de soldati crestini participà la
eliberarea Anatoliei. Constantin declarà crestinismul religie de stat. Începe imperiul
Romano-Crestin. Capitala imperiului se stabileste la Constantinopol. Palestina si
Ierusalimul trec sub conducerea evreilor crestini. Acestia adoptà toponime elene. Pe
Golgota este construità Biserica Sfântului Mormânt. Evreii crestini repopuleazà
Ierusalimul. Zidul Plângerii ràmâne sub jurisdictia comunitàtilor de evrei mozaici.
325 Conciliul ecumenic de la Niceea. La Niceea se definesc criteriile de apartenentà la
catholica eclesia` :
Acceptarea tezei fundamentale :
Fiul este Dumnezeu din Dumnezeu. luminà din luminà. Dumnezeu adevàrat din Dumnezeu
adevàrat. generat nu creat. consubstantial cu tatàl`.
Ordinea scaunelor episcopale : Roma. Alexandria. Antiohia; Ariile de jurisdictie ale
episcopilor.
100
Data Pastelui stabilità de comun acord (nu s-a respectat datorità diferentelor de calendar
între Orient si Occident).
Celibatul clericilor (cu care nu vor putea locui decât mamele si surorile).
351-353 Ràscoalà a evreilor mozaici de la Ierusalim. Sunt înfrânti. titlul de nashi`
(conductor al Comunitatilor cu drept de reprezentare în fata autoritàtilor) este desfiintat.
localitàtile Tveria. Tzipori si Bet Gallus sunt dàrâmate. Ierusalimul ràmâne oras deschis
celor douà religii; este permisà vizitarea locurilor sfinte. Misionarii crestini Ilarion si
Hariton îndeamnà la construirea de biserici si mànàstiri pe tot teritoriul Palestinei.
363 Începe confruntarea între Romani si Persi. Ofensiva lui Constant al II-lea înfrântà.
Valentian. imperator crestin (363-375). Se dezvoltà episcopia crestinà din Milano sub
conducerea Episcopului Ambroziu (347-397). Scade influenta papilor de la Roma. Pânà în
392 o perioadà tulbure în Occident. dupà care Teodosiu I devine imperator unic. cu intentia
de a mentine imperiul prin credinta crestinà si institutiile ei. Un incident din perioada lui
Teodosiu ilustreazà gradul de intolerantà la care ajunsese clerul crestin fatà de poporul
primilor crestini. În anul 387. la Callinico. oras pe malul Eufratului. crestini fanatici au
incendiat o sinagogà. Împàratul Teodosiu I. desi crestin. cere episcopului de Milano.
Ambrozie. sà reconstruiascà sinagoga cu banii episcopiei. Episcopul de Milano Ambrozie îi
scrie : Va fi asadar un templu al nelegiuitilor iudei construit pe cheltuiala Bisericii`.
(Ambrozie Scrisoarea 74)
101
451 Marea schismà crestinà. Separarea bisericilor
Biserica de la Roma (catolicà)
Biserica de la Constantinopol (ortodoxà)
Episcopul 1uvenal (de la Ierusalim) se alàturà Bisericii de la Constantinopol dar
majoritatea evreilor crestini se alàturà comunitàtilor evreiesti din Samaria. Crestinii ràmân
minoritari în Ierusalim.
476 Càderea Imperiului Roman de Apus.
527-565 1ustinian împàrat. Va reinstaura dominatia ortodoxismului în Ierusalim.
Drepturile evreilor mozaici vor fi limitate.
614 Evreii mozaici din Galileea si Nazaret se alàturà persilor. ajutându-i sà ocupe
Ierusalimul. Clerul mozaic va declansa o prigoanà de amploare împotriva populatiei
crestine. Vor fi dàrâmate numeroase biserici. Preotul Zaharia si fruntasii crestini sunt goniti
din oras.
627 Pace între persi si bizantini. Revenirea clerului ortodox se face printr-o procesiune
condusà de împàratul Heraclius. Clerul ortodox prigoneste pe mozaici.
638 Califatul Arab. ocupà Ierusalimul si Palestina.
102
ÎN ANII OCUPATIEI CALIFILOR
638 - 1099
625 Expasiunea Arabà se apropie de Palestina. Armata organizatà de Profetul Mahomed
este prività cu teamà de populatie. Evrei. crestini si pàgîni. deopotrivà îsi trimit delegatii cu
daruri pentru a obtine ~Act de Protectie¨(firman). Încep lupte între armatele arabe si
legiunile bizantine (632-638). Acestea din urmà sunt nevoite sà abandoneze Siria si
Palestina. dupà bàtàliile de la Bet Sen (635) si Valea Iarmukului (636). În 638 Ierusalimul
este ocupat de trupele musulmane. Comandantul trupelor bizantine pàràseste orasul làsând
la conducerea acestuia pe episcopul crestin Sofronie. Acesta predà orasul califului Omar.
Tratatul încheiat prevedea respectarea locasurilor de cult si o anumità tolerantà în
practicarea celor trei culte: mozaic. crestin si musulman. Teritoriul cucerit va fi numit de
arabi Falastin`. Din cauza lipsei consoanei P` din vocabularul arab.
661 Califul Muawaia îi ia aliati în oras pe iudei. Va sprijini colonizarea lor în Liban si le dà
conducerea orasului. Este construità Marea Moschee a lui Omar pe ruinele Marelui Templu
mozaic. Se construiesc moschei pe tot teritoriul Palestinei.
717 Califul Omar al II - lea instituie un regim de teroare religioasà. El începe cu màsuri
fiscale de genul taxei pe cap` (de necredincios musulman). Continuà cu alte restrictii. Ne
musulmanii nu aveau voie sà construiascà sau sà repare locasuri de cult. Nu li se permitea
sà oficieze procesiuni rituale sau sà afiseze insemnele de cult (crucea. steaua lui David.
steaguri. icoane. etc) în locuri publice. Nu aveau voie sà împiedice rudele sà se converteascà
la mahomedanism. Nu aveau voie sà adopte obiceiuri musulmane. sà participe la sàrbàtori
musulmane.
103
Nu aveau voie sà construiascà locuinte mai înalte decât ale musulmanilor. Ciudat de
asemànàtoare cu cele aplicate în istorie de alte regimuri intolerante sau xenofobe. pe criterii
religioase sau nu - Inchizitia. fascismul. comunismul. etc Califii din dinastia Abas au impus
semne distinctive în vestimentatia necredinciosilor`. Iudeii trebuiau sà poarte pàlàrii
galbene. crestinii pàlàrii de culoare albastrà. iar ceilalti necredinciosi pàlàrii de culoare
rosie. Au loc campanii de trecere fortatà la mahomedanism. Datorità opozitiei hotàrâte. atât
a mozaicilor cât si a crestinilor (care încep un exod în masà din Ierusalim. ne vrând sà
renunte la credintà) autoritàtile musulmane sisteazà convertirea fortatà. Cei ce o vor
accepta vor primii functii publice. O vor face membrii unor familii cu stare iudee (si mult
mai putin crestinii). Acestia se vor constitui în factor de sprijin în infrastructura puterii
musulmane. Practicarea cultului de origine o vor tine în mare secret. Biserica Sfântului
Mormânt. de pe Golgota este dàrâmatà. Comunitàtile crestine în Palestina sunt grupate în
Ierusalim. Tveria. Bethleeem. Nazaret si localitàtile maritime. Comunitàtile iudeilor sunt
grupate în Galileea. Neghev si la Ierusalim.
998 Beduinii din tribul Tay sunt desemnati sà guverneze Palestina în numele califilor.
Acestia se declarà independenti. Urmeazà o perioadà de ràzboaie civile pânà la venirea
cruciatilor. Fenomen ce va diminua viata economicà. ruinând comunitàtile locale si
determinând o micsorare a numàrului de locuitori din Palestina. Vor fi izgoniti de Cruciati.
104
ÎN ANII OCUPATIEI CRUCIATILOR
1099 - 1291
1096 Regatele crestine. o datà constituite într-o aliantà (care va duce la formarea Imperiului
Romano-German). sub conducerea spiritualà a papilor. îsi canalizeazà forta expansivà sub
stindardul eliberàrii Mormântului Sfânt. Începe prima Cruciadà. Trupele de mercenari
conduse de nobili Franci se deplaseazà spre Ierusalim. În drumul lor practicà exterminarea
ne crestinilor. În spetà din comunitàtile evreiesti întâlnite.
Motivul religios[1] era de fatadà. Iisus a fost ucis. dupà cum am vàzut. de oligarhia
Sanhedrinului Mozaic si de acei evrei din Ierusalim. incitati de marele cler mozaic de
atunci. Se masca faptul cà fàrà apostolii evrei crestini. popoarele crestine nu ar fi fost.
crestine. Era perioada în care. spre exemplu textul Lucanian Faptele Apostolilor` va fi
ascuns` uzului crestinului de rând`. Era si firesc deoarece argumentul vinei` poporului
Evreu nu ar mai fi avut. argumente. Motivul real era mai prozaic : jaful evreilor. care
erau înstàriti. Metoda se va aplica aproape nouà sute de ani.
Are loc lupta pentru Ierusalim. 30.000 de luptàtori iudei se apàrà cu disperare si eroism.
Marea majoritate cad în asediu. Pe 15 iulie orasul este cucerit. Cei prinsi sunt vânduti ca
sclavi nobililor crestini. Ceilalti iudei se retrag la Askelon unde vor continua rezistenta pânà
în 1153. Comunitàtile de crestini predau zona lor fàrà luptà. Perioada cruciatã a lãsat pe
teritoriul Palestinei numerose biserici crestine. mãnãstiri si forturi. ale cãror urme se gãsesc
si azi. Multe din ele au fost transformate în moschei.
[1] vina poporului evreu de a îl fi omorât pe Iisus
105
Comunitãtile de iudei erau grupate în zona ruralã deoarece cruciatii nu au omorât aici
oameni. având nevoie de produse agricole pentru garnizoanele lor. Iudeii erau tratati la fel
ca orice ne crestini. Cu mici exceptii li se interzicea stabilirea la Ierusalim. Astfel un grup de
300 de rabini practicanti ferventi ai cultului mozaic. din Franta si Anglia. primesc dreptul
de a locui la Ierusalim (1210-1211). Comunitãti mai mari de evrei sunt la Askelon. Accra si
în Galileea. Localnicii. fie ei crestini sau iudei. practicau agricultura. micile meserii.
comertul. Godefroy de Bouillon este proclamat Rege al Ierusalimului. Nobilul franc
Tancred devine Print de Galileea. Regatul Crestin înfiintat este numit Regnum David` si în
unele acte Israel`. El se întindea de la muntele Hermon si Damasc în Nord pânà la portul
Eliat în Sud.
1177Alianta între Egipteni. Sirieni. Irakieni condusã de Saladin[2]. în a se opune celei de a
dou-a cruciade. reuseste sã ocupe Gaza. A dou-a cruciadã se împotmoleste în fata
Damascului.
1191A trei-a cruciadã. condusã de Richard Plantagenetul (Inimã de Leu`) si Filip August.
reuseste sã recucereascã de la Alianta Arabã portul si cetatea Accra. Neântelegeri apãrute
între conducãtorii ei fac ca armata crestinã sã nu valorifice fuga în derutã a trupelor arabe.
Este încheiatã pace cu Saladin prin care este permis accesul liber la centrele de cult aflate în
zona arabã.
1229 A sase-a cruciadã este condusã de regele Friderich al II - lea. Ierusalimul este
recucerit fãrã luptã. la fel ca orasele Lud. Ramala. Tzipori. Nazaret. În urma tratatului de
la Iaffa Muntele Templului rãmâne în posesia Sarazinilor (pe el se afla Moscheea lui Omar).
Cruciatii vor rezista pânã la venirea Mamelucilor (1291).
[2] Salah ad-Dïn Yüsuf ibn Ayyüb
106
ÎN ANII OCUPATIEI MAMELUCILOR
1516 Mamelucii înving pe cruciati în bàtàlia de la Accra. Restabilesc regimul musulman pe
sistemul de organizare autarhicà. Astfel Palestina este izolatà de regatele crestine. Este
interzisà intrarea càlugàrilor crestini. de teamà cà vor introduce o datà cu venirea lor
perceptele inchizitiei. Mamelucii permit întoarcerea Evreilor. Fenomenul se va amplifica
dupà Salv Conductul dat de Vatican (1488) prin care evreii persecutati pentru credintà de
inchizitie pot pleca în Palestina. Astfel va începe o miscare umanà de Reântoarcere a
Evreilor în Palestina. Ea va dura. cu variatii de intensitate. pânà în secolul XX. În schimb
comunitàtile crestine se vor diminua. mentinându-se mai mult pe teritoriul actualului Liban
(Ritul Maronit). Dominatia Mamelucà se terminà o datà cu invazia otomanà.
107
ÎN ANII OCUPATIEI OTOMANE.
SIONISMUL - GENEZA REANTOARCERII
1516 Trupele imperiului otoman ocupà Palestina si Egiptul. în urma bàtàliei de la Debek.
1481-1512 Baiazid Ilderim sultan. Revin grupuri mari de Evrei de rit Sefard[1] care se
instaleazà în peninsula Ibericà. Au fost expulzati din Spania în 1492 si ulterior din
Portugalia.
1700-1777 Soseste un val de evrei askenazi[2] veniti din Polonia. în urma prigoanelor
antisemite. Puterile crestine încearcà sprijinirea emigràrii si implantàrii de comunitàti
formate din sârbi. bulgari si greci.
[1] Evreii de rit Sefard sunt evreii de rit spaniol. Ei s-au instalat în Peninsula Ibericà dupà ce au fost goniti din
Iudeea: prima deportarea a avut loc în anul 70 si dupà desfintarea Statului Iudeu de armata Imperiului Roman (134-
135). Arealul de dispersie a fost de-a lungul teritoriilor limitrofe Màrii Mediterane. Ei s-au instalat în Peninsula
Ibericà o datà cu instalarea Califatelor Arabe (secolul VIII) în Peninsula Ibericà. Au fost expulzati din Spania în 1492
(prin Decretul din Alhambra. dat de Regina Isabela la îndemnul Episcopului Iezuit Francesco de Loyola) si ulterior
din Portugalia. Au emigrat în nordul Africii. în Italia. în Orientul Apropiat. în peninsula Balcanicà si în Sudul
României. ulterior în Anglia. Olanda si America (prima Comunitate înfiintatà în jurul Sinagogii `Kahal Zur Israel`
din statul Pernambuco - Brazilia). Au vorbit vreme de sute de ani limba ladino sau iudeo-spaniola (având la bazà
dialectul castilian).
[2] Evreii de rit Askenaz dupà ce au fost goniti din Iudeea: prima deportarea a avut loc în anul 70 si dupà desfintarea
Statului Iudeu de armata Imperiului Roman (134-135). Ei au emigrat în vestul si centrul Europei. mai ales în tàrile
germanice. Începând din primele secole ale primului mileniu al erei noastre. În Evul Mediu. ei au migrat si spre estul
Europei. Evreii askenazi utilizau limba idis. (un idiom germanic) si cea ebraicà / aramaicà: în practicarea cultului.
discursuri rabinice si legàtura cu Comunitàti Everiesti mai îndepàrtate.
108
Metoda era de a plàti visteriei turcesti importante sume de bani pentru ca acela care
si-a mentinut credinta crestinà sà devinà supus` austriac. englez sau francez. Astfel aveau
posibilitatea de a practica atât cultul crestin cât si de a exercita o meserie pentru asigurarea
existentei. Crestinii tràiau în jurul asezàmintelor religioase. care mai erau.
1789 Revolutia Francezà dà drepturi egale tuturor cetàtenilor. inclusiv evreilor din
comunitàtile aflate sub jurisdictie Francezà. Primul Sanhedrin legal al evreilor din al
evreilor din epoca modernà (1805) este tinut la Paris.
1830 - 1850 ALIA - Începutul miscarii de reântoarcere a Evreilor pe tàrâmul stràbunilor.
urmare a chemàrii Rabinilor Yehuda Solomon Alkalai (rabin al unei mici comunitàti
mozaice sefarde de lângà Belgrad) si Zvi Hirsch Kalischer (rabin askenaz din Germania) de
întoarcere activà în Tàrâmul promis`[1]. Spre deosebire de practica rabinilor de a se ruga
ca Iahve (Dumnezeu) sà îi ducà înapoi în Tàrâmul Promis`. ei militeazà pentru
reântoarcerea efectivà a evreilor în Palestina. cu sprijinul tuturor comunitàtilor evreiesti
din Galut (diaspora evreiascà). Grupul de adepti creste. Acestia duc aceste idei în
comunitàtile de provenientà. Printre ei este si bunicul lui Thomas Herzl. Din Comunitatea
Evreiascà din Budapesta. de profesie bancher. El va dedica viata lui si averea familiei
realizàrii practice a acestui deziderat. realizând coagularea Miscàrii de Reântoarcere a
Evreilor în jurul Congresului Mondial Sionist de la Basel (1897).
1850-1914Actiuni individuale ale unor magnati evrei pentru Reântoarcere. Dezvoltarea
miscàrilor Sioniste în tàrile Europene si SUA devine motorul si sponsorul principal (prin
organizatiile de tip 1oint) al diverselor etape de Reântoarcere. Constiinta nationalà se
dezvoltà în comunitàtile evreiesti din Europa în baza a doi vectori sociali:
[1] A se vedea Capitolul II Apostoli ai Sionismului
109
1. Succesiunea a douà stàri de spirit în comunitàtile din Europa: de integrare în
majoritate a evreilor; de rezistentà si organizare în fata manifestàrilor de intolerantà si
antisemitism din partea populatiei crestine. Cum aceastà succesiune avea timpi diferiti în
diferite tàri Europene. inclusiv Imperiul Rus. comunitàtile evreiesti erau într-o continuà
càutare de solutii.
2. Formarea constiintei nationale. Ralierea evreilor în jurul Credintei Mozaice si a vointei
de a se Reântoarce în Tinutul Fàgàduit` pentru a reface Tara lui Israel.
Un mare numàr de emigranti au luat drumul Americii (de unde. peste nici 70 de ani si pânà
acum va veni principalul suport financiar al 1oint-ului). O altà initiativà a fost a magnatului
evreu Moriz de Hirsh (finantator. printre altele a construirii càilor ferate din Balcani si
Orient) de a trimite 7000 de evrei pauperi din Rusia în Argentina. Magnatul Rotchschild
finanteazà direct (1870-1910) înfiintarea unor asezàri compacte în Palestina.
1897 la Basel (Elvetia): primul Congres Mondial Sionist. initiat de Theodor Herzl[1].
Provenind dintr-o familie de bancheri din Budapesta. absolvent al facultàtii de drept din
Viena. va intra în jurnalisticà. În calitate de corespondent de presà la Paris. participà la
isteria provocatà de procesul Dreyfuss. pe parcursul a zece ani de zile. în Franta. Acest
fenomen îl face sà vadà cà singura solutie este Reântoarcerea în Israel a evreilor. Scrie un
text. ce va deveni primul manifest al Sionismului. Der 1udenstaat` (Statul Evreu) în care
preconizeazà înfiintarea unui Stat Evreu modern. multirasial si religios tolerant.
Contacteazà magnati evrei (Hirsh. Rotchschild) fàrà succes datorità orgoliului sàu si al lor
(Rotchschild i-a spus. în bàtaie de joc. cà nu vede cum ar reface Statul Israel cu 100.000 de
shnorreri`-amàrâti). Va lua legàtura. prin Bismark si împàratul Germaniei Wilhelm al II-
lea. cu sultanul Turc (în douà càlàtorii. vizitând si asezàrile evreiesti din Palestina).
[1] A se vedea Capitolul III Geneza Reântoercerii Evreilor în Eretz Israel
110
Acesta îi propune Reântoarcerea nelimitatà a evreilor pe pàmântul lor. în schimbul
acoperirii deficitului enorm al visteriei imperiului Otoman. Marii bancheri evrei din
Europa nu îl sprijinà. Se va îndrepta spre miscàrile de tineret (Chovevei Zion) spre
intelectualitatea nationalistà evreiascà. spre evreii din clasa mijlocie din toate tàrile
Europei. Eforturile sale sunt încununate de Congresul Sionist de la Basel - Elvetia (1897).
Sunt definite directile de actiune (organizatoricà. financiarà. religioasà. culturalà) pentru
Reântoarcere. În timp organizatia va lua numele de Congresul Mondial Evreiesc`.
Reântoarcerea va continua atât prin voluntariatul tinerilor evrei din Europa. cât si prin
emigrarea familiilor din zone supuse miscàrilor anti semite (Rusia. Galitia. Lituania.
Polonia. Bielorusia). sau a miscàrilor revolutionare (1905).
Tineri evrei si familii vin sà cultive pàmântul în Israel . Alia-ua evreilor se extinde de la
zonele urbane spre cele rurale. Evreii noi veniti reiau ocupatii agricole în conditii foarte
grele secând mlastini; fàcând fatà penuriei alimentare si bolilor (în spetà malaria). De
mentionat cà primii evrei emigranti. care au înfiintat localitàti agricole în zone aride au fost
cei din România (condusi de Mose David Iancovici). Au urmat cei din Yemen (1882). Rusia
(bilumilii. începând cu 1903). Ucraina si Basarabia (Har Halutz - pionieri`. 1905-1925).
Acestia din urmà vor forma primele comunitàti sàtesti. forma de organizare având o
pregnantà asemànare cu modelul esenian din perioada lui Iisus. Primul a fost kibutul
Dgania (înfiintat la initiativa lui Iosif si Miriam Baratz).
111
ÎN ANII OCUPATIEI BRITANICE
1917 - 1948
La intrarea trupelor Engleze (conduse de general Allenby) în Palestina. în 1917 - 1918
populatia era formatà din 560.000 de Arabi. 55.000 de Evrei tràia pe un teritoriu arid si
sàràcit de administratia Turcà; de ràzboi si blocadà.
1918 În ianuarie. dupà Declaratia Balfour datà la Liga Natiunilor de la Geneva. au loc
contacte între reprezentanti si lideri ai Miscàrii Sioniste[1] si Miscarea Pan Arabà[2].
1918-1919 Tratativele între presedintele Congresului Mondial Evreiesc. Chaim
Weitzmann[3] si Emirul Faisal[4] tindeau càtre o Aliantà Semiticà` dar interesele Angliei si
Frantei au blocat acest moment unic de posibilà colaborare. ducând la un ràzboi între veri`
ce dureazà pânà acum[5].
[1] Miscarea Nationalistà Evreiascà. statutatà în urma Congresului de la Basel -1897: Scopul ei era
Reîntoarcerea Evreilor pe teritoriul Vechiului Israel. pentru a îsi restabili un Càmin National. punând
capàt peregrinàrii si persecutiilor - ca minoritari - în tàri stràine.
[2] Miscare Nationalistà de formare a Marelui Stat Arab - care ar fi inclus actualul teritoriu din Iran.
Irak. Arabia Saudità. Iemen. Palestina. Siria. Sinai ; initiatà de Emirul Hussein. la începutul secolului
XX. având ca mentor pe Lordul Lawrance si consilieri militari Englezi.
[3] Lider al Congresului Mondial Sionist. unul dintre primii membrii ai organizatiei de tineret
Chovevei Zion din Berlin (Cei ce iubesc Zion-ul - anii 1870 - 1880 - care militau practic pentru
Reântoarcerea în Israel). A fost principalul negociator între 1918 -1948; primul Presedinte al Statului
Israel dupà mai 1948.
[4] Viitorul conducàtor al Arabiei Saudite.
[5] Pentru detalii a se vedea Capitolul IV: Harta San Remo` - o Aliantà Semiticà ratatà`
112
1920 Comisia de la San Remo elaboreazà Harta Mandatului Britanic în Palestina [1].
Se stabileste o granità fireascà între evrei si arabi : fluviul Iordan. Între Iordan si Marea
Mediteranà evreii. De la Iordan spre Peninsula Arabicà. palestinienii. Era rezolvatà astfel
problema neinterferàrii celor douà pàrti aflate în conflict în teritoriu si a securitàtii ambelor
pàrti. de o parte si de alta a fluviului Iordan.
!La 4 aprilie are loc prima revoltà arabà cu ocazia festivalului de primàvarà Nabi Musa[2].
Dupà trei zile de confruntàri : 5 evrei morti. 211 ràniti ; 4 arabi morti. 21 arabi ràniti si sapte
soldati britanici. Trei sute de evrei sunt izgoniti (evacuati`) din Vechiul Oras. Paradoxal: au fost
atacate locuinte ale evreilor ortodocsi - dusmani înversunati ai Miscàrii Sioniste... în perioada
comemoràrii de càtre palestinienii arabi a profetului Moise...
!Una din cele mai importante consecinte ale ràscoalei din 1920 a fost cà evreii din Yisuv[3] au
realizat cà apàrarea din partea autoritàtilor Britanice de ocupatie este incertà în fata unor
revolte arabe. Ei au reactionat punând în practicà ideea unor unitàti paramilitare de
autoapàrare care sà asigure o reactie consistentà la atacurile extremistilor arabi. pe întreg
teritoriu al Palestinei.
1921 Iau nastere. unitàtile paramilitare Haganah (Apàrare`; în ivrid Ha`Haganah` `). Aceste
unitàti vor fi acceptate volens nolens de autoritàtile Mandatului Britanic. Se vor converti în
unitàti militare regulate ale Armatei Israeliene. dupà declararea Independentei statului Eretz-
Israel; în 28 Mai 1948.
[1] Pentru detalii a se vedea Capitolul IV: Harta San Remo` - o Aliantà Semiticà ratatà`
[2] În arabà: ~Profetul Moise¨ - celebrarea profetului în folclorul musulman palestinian. timp de sapte
zile - consta într-un pelerinaj arab la Ierusalim la mormântul profetului (considerat de arabi a se afla
în zona localitàtii 1eriho). Pelerinajul a fost instituit de Salah ad-Dïn Yüsuf ibn Ayyüb (Saladin) pe la
anii 1150. pentru a contracara sàrbàtorile crestine de paste din Ierusalim.
[3] Comunitàtile Evreiesti Din Palestina
113
În 1921 77º din teritoriul Palestinei. stabilit la San Remo. este alocat unui nou stat:
Emiratul Arab al Iordaniei. Practic era vorba despre teritoriul Palestinei la dreapta de
fluviul Iordan care. conform Hàrtii San Remo era alocat populatiei palestiniene.
1922-1939
1922 Natiunile Unite acordà Marii Britanii mandat de guvernare asupra celor 23º din
teritoriu ràmas din Harta San-Remo. Astfel Imperiul Britanic face legea. Acolo unde
trebuia. în viziunea Hàrtii San Remo. sà se formeze un singur stat: cel Israelian (partea de
Est de la Râul Iordan la Marea Mediteranà). Marea Britanie a obligat pe Evrei si Arabi sà
îl împartà pe viitor între ei. Astfel. asa numita ~Pax Britanica¨ a fost un principal germene
al învràjbirii între comunitàtile arabe si evreiesti din teritoriul sub Mandat Britanic.
Acestea au fost coordonatele impuse pentru un ràzboi îndelungat pe un teritoriu insuficient
pentru fiecare din cele douà popoare si transformarea unei reale sperante sociale într-un
sângeros joc de-a soarecele si pisica` ce tine de aproape o sutà de ani.
!Evreii se confruntà cu mixajul revoltelor arabe si a intereselor britanice în zonà. Britanicii
vroiau sà mentinà în sfera lor de influentà noul stat Arabia Saudità. precum si accesul
privilegiat la resursele petroliere din Irak. Arabia Saudità. Iran. Kuweit. Emiratele din
Golful Persic. De aceea revoltele arabe din Palestina erau un semn cà relatiile speciale` cu
Miscarea Sionistà trebuiau temperate. Drept urmare. începând cu 1922. primirea de evrei
în Palestina este limitatà la 50.000-75.000 pe an. Nici aceastà cifrà nu este respectatà. de-a
lungul anilor. pânà în 1948.
1929 În 23 - 24 august 1929 are loc atacul asezàrii Hebron[1]. Situat la 30 km de Ierusalim.
Este locul în care se aflà localizat Mormântul Patriarhilor si locul în care Regele David a
fost investit.
[1] Pentru Detalii a se vedea Capitolul V: 'Organizatii Evreiesti de Auto Apàrare în Yisuv'
114
Bilantul : 67 evrei morti. averea locuitorilor evrei furatà. comunitatea de evrei din Hebron
desfiintatà (cu mici încercàri de refacere. în 1931 - 160 persoane revin. dar sunt din nou
evacuati în timpul revoltelor arabe din 1936-1937) pânà la ràzboiul din 1967.
1939 - 1948
1939 - 1945 Holocaustul evreilor în Europa (1939-1945). Interdictia emigratiei Evreiesti în
Palestina. de càtre britanici. va màri enorm numàrul victimelor în rândul Evreilor. Apar
organizatii evreiesti care aduc ilegal grupuri de evrei în Israel si organizeazà atentate la
Ierusalim împotriva armatei Britanice. Organizatiile Haganah. Palmah si Irgun sustin
direct emigratia ilegalà[1].
1947 - 1948 Ràzboiul Civil între Arabi si Evrei. A început dupà 30.12.1947. datà la care
Organizatia Natiunilor Unite (Rezolutia Adunàrii Generale a ONU 181) a stabilit data de
14.05.1948 ca datà de încetare a Mandatului Britanic în Palestina si a aprobat. Planul de
împàrtire a Palestinei dupà încetarea Mandatului [1].
Fiecare stat ar cuprinde trei mari sectiuni. si o enclavà arabà la Iaffa.
Evreii obtin 56º din teritoriu (499000 evrei si 438000 arabi).
Palestinienii primesc 44º din teritoriu (818000 arabii si 10000 evrei).
Ierusalim si Betleem urmau sà fie administrate de ONU.
ONU a stabilit cà în acest interval de timp Mandatul Britanic si unitàtile militare
britanice aveau rolul sà asigure ordinea în Palestina.
Momentul a produs o mare bucurie în rândul evreilor din Yisuv si deznàdejde printre
arabi. Nici Marea Britanie nu era multumità. Concurs de împrejuràri sau strategie
premeditatà:
[1] Pentru Detalii a se vedea Capitolul V: 'Organizatii Evreiesti de Auto Apàrare în Yisuv'
115
S-a aplicat schema conform càreia trebuia sà se demonstreze cà teritoriul era neguvernabil
prin sine însusi` - sà se provoace un ràzboi civil între evrei si arabi în interiorul
Palestinei. folosindu-se de starea tensionatà dintre cele douà comunitàti.
Au reânceput violentele. Populatia de 2.000.000 (Arabi si Evrei) a suferit mii de pierderi
umane. morti si ràniti în aceastà înclestare între veri`. S-au implicat. luptàtori din
Palestina si din afara ei. Armata de eliberare arabà si-a extins atacurile locale în arealul
evreilor. Luptàtori arabi din Egipt au venit. sub comanda Abd al-Qadir al-Husayni. fàrà a
întâmpina nici o reactie din partea armatei Britanice...Miile de voluntari arabi recrutati au
realizat blocada a 100000 de evrei din Ierusalim. Încercàrile Haganah` de a trimite
alimente si a sparge blocada s-au soldat cu mii de luptàtori evrei. morti si ràniti. cu sute de
masini si autobuze blindate distruse. Atacurile arabe se extind în Negev si Galileea de Nord.
Populatia Evreiascà apàra fiecare palmà de pàmânt. Convinsi de propaganda Arabà. cà în
curând evreii vor fi aruncati în Mare` o sutà de mii din arabii palestinieni se refugiazà în
lagàre din afara Palestinei. Englezii propun anexarea zonei Arabe la Transiordania
(regatul Hasemit al Iordaniei)... Ben Gurion cere ca fiecare bàrbat si femeie sà fie antrenati
militar si încorporati în unitàti Haganah`. Golda Meir obtine fonduri imense de la evreii
din Diaspora si sprijinul oficial al lui Stalin. acordat Miscàrii Sioniste. Sunt obtinute
însemnate cantitàti de echipament militar prin aportul exportatorilor de arme si a agentior
Haganah` în Europa. Acestea ajung pe teatrul de luptà pânà în martie 1948. Ygal Yadim
elaboreazà planul de ràspuns la o anuntatà invazie Arabà internationalà în Palestina
(planul Dalet). Între 5-20 aprilie 1918 are loc bàtàlia pentru deblocarea Ierusalimului . în
care moare si liderul arab Abd al-Qadir al-Husayni. Tot în acest timp are loc masacrul
populatiei arabe din Deir Yassin (organizatiile Irgun` si Lehi` ); fapt care. asociat cu
decesul liderului arab (egiptean). determinà un nou val de emigranti palestinieni.
116
prinsi la mijloc` si deprimati de ineficienta faptelor de arme a liderilor sài. Are loc
înfrângerea Armatei Arabe de Eliberare de la Mishmar HaEmek (Kibbut; bazà de
antrenament al unitàtilor Hagana`. începând din 1942) de càtre unitàti Palmah` si
retragerea luptàtorilor Druzi din alianta cu arabii. Pentru a asigura legàtura între asezàrile
Evreilor. Trupele Haganah` si Irgun` cuceresc localitàtile Tiberias. Haifa. Safed. Beisan.
1affa. Acra. Alti 250.000 de arabi palestinieni iau drumul exilului. Speranta celor ràmasi
era Legiunea Arabà a Iordaniei. bine echipatà si instruità de britanici. Aceasta atacà Kfar
Etzion în 13 Mai 1948.
14 Mai 1948 David Ben-Gurion declarà Independenta Statului Israel. În aceasi zi. prin
invazia trupelor celor cinci state Arabe începe primul ràzboi Arabo-Israelian.
117
ÎN ANII STATULUI ERETZ ISRAEL
1948 - 2005
1948 La 14 Mai. o datà cu retragerea Britanicà. Ben Gurion declarà independenta Statului
Eretz Israel. În aceasi noapte încep confruntàrile primului Ràzboi arabo-israelian. încheiat
prin armistitiu la 20 iulie 1949. Vor urma confruntàri continue pânà azi.
Din punct de vedere religios statul evreu este tolerant dar nedoritor de a-si aminti de
originile iudaice ale crestinismului. Din informatiile pe care le am (1994). la Ierusalim existà
o comunitate de Evrei crestini de circa 3.000 de oameni. provenità din càsàtorii mixte. Nu
este bine vàzutà de conationalii lor mozaici. Existà deasemeni crestini de origine
palestinianà (de rit maronit. ca si crestinii din Liban). mai ales la Bethleem. Ramala. în
Cisiordania.
În contemporaneitate existà câteva curente pro crestinism de sorginte iudaicà. Mentionez
pe cel al Iudeilor Mesianici. Iudaismul Mesianic este o miscare religioasà al càrei aderenti
sustin cà Isus din Nazaret (cu numele evreiesc Yeshua`) este. pe de o parte. Messia Evreilor
reânviat. pe de alta parte având o origine divinà. În 1993 erau 160.000 adepti în Statele
Unite si 350.000 în lume. În 2003 existau circa 150 sinagogi Mesianice în Statele Unite si cca
400 în lume. Evreii Mesianici practicanti se considerà observanti autentici ai Torei si de
formatie Culturalà Iudaicà. Mesianismul Iudaic este considerat de Evreii de Rit Mozaic si
de multe rituri crestine ca fiind o formà de Crestinism. Mesianismul Iudaic s-a format în
Sec. XIX. Congregatii de Evrei Crestini s-au format prima oarà în Anglia. Ea a fost fondata
de 41 de Evrei Crestini sub numele Beni Abraham`.
118
Era o forma de Crestinism cu background` Iudaic. În 1866 ia fiintà Alianta Evreilor -
Crestini din Marea Britanie. ale càrei ramuri se regàsesc si azi în Europa si Statele Unite. În
1915 ia fiintà Alianta Internationalà a Evreilor - Crestini din America (The Hebrew-
Christian Alliance of America` - HCAA). În 1925 se formeazà Alianta Internationalà a
Evreilor - Crestini (The International Hebrew-Christian Alliance` - IHCA). Iudaismul
Mesianic este revigorat de Martin Chernoff (presedinte HCAA). În 1975 HCAA devine
Alianta Mesianicà din America (Messianic 1ewish Alliance of America` - M1AA). de care
se disociazà congregatii mai mici (cum ar fi Messianic Israel Alliance. First Fruits of Zion.
and the Coalition of Torah Observant Messianic Congregations).
Teologic Iudaismul Mesianic este studiul lui Dumnezeu si al Scripturii din perspectiva sa.
Canonice sunt Vechiul Testament. Noul Testament ca fiind un text inspirat de Dumnezeu.
Epistolele Sf. Paul considerate pe deplin congruente cu Iudaismul Mesianic (respinse de
unele congregatii ca fiind canonice). Textele canonice sunt: Torah. Nevi`im. Ketuvim.
Evangheliile dupà Matei.Marcu.Luca si Ioan. Faptele Apostolilor (Luca). Epistolele lui
Ioan. Petru si Paul adresate Evreilor. Apocalipsa (Cartea Revelatiei din Noul Testament).
Doctrine Fundamentale:
Dumnezeu - Credinta în Dumnezeul (Elohim) Biblic: atotputernic. omniprezent. etern.
creator. infinit si binevoitor.
Yehshua (Iisus) Messia - Messia Iudeu. ca fiind YHVH` (Ye Ho Vau He - Eu Sunt Cel Ce
Sunt) întrupat în carne` si Salvatorul sufletelor.
Torah Scrisà - Torah (Pentateuth). Cele Cinci Càrti ale lui Moise sunt considerate ca
fiind depline pentru convenantul cu Divinitatea.
119
Se considerà faptul cà Iisus a reafirmat si predicat Credinta sa în Torah.
Fii lui Israel` au fost. sunt si vor ràmâne a fi poporul lui Dumnezeu; fàcând parte din
Planul sàu Divin negând înlocuirea sa de orice fel de Bisericà din Planul Divin.
Biblia -Tanakh si Scrierile Apostolice (B`rit Chadasa`) sunt de Inspiratie Divinà pentru
Iudeii Mesianici.
Eschatologia - Evreii Mesianici sunt adepti ai urmàtoarelor credinte eschatologice: Ziua
Sfârsitului. A Doua Venire a lui Iisus ca un Messia învingàtor. reconstruirea Israelului.
reconstruirea celui de al trei-lea Templu. Reânvierea Mortilor (precum si Iisus a reânviat).
Shabat-ul Milenar (domnia lui Iisus peste o lume având caracteristicile Paradisului).
Legea Oralà - Tora Oralà încriptatà în Talmud. observanta legilor iudaice si a traditiilor
din Halaka.
Nu sunt adeptii convertirilor. Acestea sunt rare si rezultatul unor identificàri spirituale cu
Iudaismul Mesianic. îndelung probate si urmàrite de Comunitatea în care aspirà cel vizat.
Ei considerà reântoarcerea fiilor lui Israel ràspânditi printre Neamuri` ca fiind în
momentul reântoarcerii lui Iisus.
Mentin respectarea celor 613 Mitzvot - uri. Sunt împotriva sacrificiior de animale sau de
Evrei (sunt citati Rabbi Akiva si Rabbi Tarfon: daca a fost în Sanhedrin. nimeni. nici o
data nu poate fi omorât` (Mishnah Makot 1:10). Se condamnà indirect trimiterea la moarte
a lui Iisus. Stefan. si a altor Evrei crestini. de-a lungul timpului de càtre Sanhedrin[1].
Practicarea legilor Torah duce la Sanctificare. nu si la Salvare; atribuità doar lui Messia.
[1] Autoritate de conducere colectivà. formatà din rabinii Templului Mozaic.
120
Atât Paul cât si Iisus au respectat în totalitate Comandamentele Torah.
Sà nu credeti cà Eu am venit sà distrug Legea ci sà o împlinesc` (Matei 5:17-19 17).
Paul (pe care deseori îl denumesc cu numele sàu Evreiesc : Sha`ul) a ràmas un Phariseu
Iudeu credincios. ucenic al lui Gamaliel cel Bàtrân. pânà la moartea sa; un continuu
observant al legilor si traditiilor Iudaice. Cuprinse în conceptul `Noua perspectivà asupra
lui Paul` ele au o mare importantà în Iudaismul Mesianic.
Recomandarea Conciliului Rabinic al Iudeilor Mesianici este respectarea sàrbàtorilor
Evreiesti. Sabat-ul. regulile de dietà.
Obiectia principalà a Iudeilor Mozaici vs. Iudeii Mesianici consta în aceea cà. chiar dacà
Iudaismul este Mesianic. Yehshua (Iisus) nu este Mesia.
Iudeii Mesianici nu sunt recunoscuti ca Iudei în Statutul Israel si în Statutul Legii
Reântoarcerii în Israel a evreilor. Evreii ortodocsi` considerà miscarea ca fiind o tràdare. o
formà subversivà de apostazie; mai rea decât orice formà de rit crestin manifestat deschis.
Conform unui citat din Central Conference of American Rabbis (2008) Pentru noi. în
comunitatea Evreilor. oricine sustine cà Iisus este salvatorul sàu nu mai este Evreu si este
un apostat. Acestia se plaseazà în afara comunitàtii Evreiesti. Fie cà se numesc Crestini sau
'fulfilled 1ew' 'Messianic 1ew' sau în oricare alt mod este irelevant. Pentru noi este limpede
un Crestin`.
În acest selectiv BREVIAR DE FAPTE se ascunde o implicità întrebare. formulatà ca
titlu. la un celebru roman despre primii crestini a polonezului Henryk Sienkiewiczi `QUO
VADIS DOMINE?`.
121
122
Ceea ce pàrea ca fiind imposibil ; a devenit realitate ! Pentru cà doi
cavaleri ai adevàratei credinte. din neamuri diferite. s-au regàsit printr-o
singurà frazà. ca fiind copii aceluiasi popor : Poporul lui Dumnezeu` si
salvând astfel. viata a 700.000 de suflete.
Capitolul VII.
NICOLAE BÄLAN SI ALEXANDRU SAFRAN
DOI CAVALERI AI APOCALIPSEI
SECOLULUI XX
123
Nicolae Bàlan - Preot Crestin Ortodox. participant activ la actul Unirii din 1918. În
anul 1942 este Episcop de Sibiu si intim al Maresalului Ion Antonescu.
Alexandru Safran - cel mai tânàr Mare Rabin al Comunitàtilor Evreiesti din România.
în cea mai grea perioadà : Soahul[1] anilor `30 - `40 din secolul XX.
Pe teritoriul Basarabiei si Transnistriei (ocupate la începutul invaziei Uniunii Sovietice si
aflate sub jurisdictia autoritàtilor statului Român) Soah-ul a început mult mai devreme. El
a fost generat de un concurs de împrejuràri mai complex. pe fondul antisemitismului de stat
(introdus de guvernul Octavian Goga în 1940) dar si al stàrii de spirit antievreiesti
[1] Soah este temenul utilizat în traditia evreilor. care desmneazà uciderea fàrà vinà a evreilor din
cele mai vechi timpuri (perioada egipteanà. assirianà. romanà. etc) pe tot mapamondul în
perioada galutului (bejenia evreilor în afara pàmântului sfânt - tara lui Iisrael). El se referà la
orice agresiune. jaf. ucidere. viol împotriva unei comunitàti de evrei indiferent de dimensiunea
acesteia. Fiecare moment al Soah-ului are un loc si un timp . comemorate si separat (de exemplu :
pogromul de la Chisinàu din 1904. scufundarea vasului cu emigranti Struma în Mediterana.
dupà ce autoritàtile engleze din Palestina au interzis debarcarea lor. în 1942). Holocaustul anilor
`30 - `40 din Europa este ultimul pe lista nenumàrabilà a momentelor Soahului.
124
din rândul populatiei românesti (folosità ca diversiune de Miscarea Legionarà[1] condusà de
Horia Sima. în lupta pentru acapararea puterii în stat).
Fenomenul avea la origine aderenta multor etnici evrei la Partidul Comunist Român. aflat la
acea vreme în ilegalitate. Din rândul acestora au fost recrutati spioni si sabotori de càtre
N.K.V.D. (serviciul secret sovietic) si COMINTERN (internationala comunistà afiliatà
Moscovei). Incidentele au început cu focuri de armà trase asupra soldatilor români aflati în
retragere din Basarabia (Dorohoi. vara anului `40). A urmat pogromul din 29 iunie 1941. la Iasi:
14.000 evrei ucisi. A culminat cu aruncarea în aer a statului major al armatei române de la
Odessa. din vara anului 1941.
[1] Miscarea Legionarà din România îsi are obârsia (ca si alte miscàri de acest gen din Europa)
în transeele Primului Ràzboi Mondial (1914 -1918). Tinerii intelectuali ai vremii vor sà revigoreze
spiritul national si sà ridice nivelul moral si de educatie al românilor. Promovatà de la începuturi
de intelectuali. precum Nicolae Iorga. Vasile Conta. C. Ràdulescu Motru. Vasile Pârvan. Mircea
Eliade. Nae Ionescu. . Miscarea se radicalizeazà sub conducerea lui Corneliu Zelea Codreanu.
devenind un real pericol împotriva clasei politice aflatà în functii` în acele vremi. Reactia
acesteia este pe màsurà. Legionarii sunt urmàriti. scosi în afara legii. Capii miscàrii sunt ucisi. A
dou-a garniturà de conducere. a lui Horia Sima. aserveste miscarea coloanei a cincea` de spionaj
si sabotaj germane. Reuseste. în `40. pe fondul cedàrii Ardealului. abdicarea Regelui Carol al II-
lea. Dupà un scurt mariaj politic cu generalul Ion Antonescu. în ianuarie `41 încearcà sà îl
ràstoarne organizând un puci. Sprijinit de armata Românà si de autoritàtile Germane.
Antonescu îi eliminà de pe scena politicà (Sima si cu o parte din ai lui primesc azil în Germania).
Între anii `20 - `40 au organizat numeroase jafuri. vandalizàri. pogromuri împotriva evreilor.
pentru a atrage de partea lor lumpen proletariatul. tàrànimea sàracà. si oameni fàrà càpàtâi
(care au si ajuns . în `35 - `40 în conducerea miscàrii).
Masacrul de la Odessa - octombrie 1940. În octombrie 1940 trupele române. sprijinite
de armata germanà cuceresc Odessa. port la Marea Neagrà. Statul major al unitàtilor
române de ocupatie se stabileste în una din putinele clàdiri din oras ràmase intacte. fostul
sediu al N.K.V.D. (organul de securitate al U.R.S.S). Seful de Stat Major primeste o
informatie cà aceastà clàdire este minatà. dar nu îi acordà atentie. La scurt timp clàdirea
sare în aer omorând soldati si ofiterii români aflati acolo. Retorsiunea autoritàtilor de
ocupatie române a fost imediatà. durà si disproportionatà. la nivelul întregii populatii
Evreiesti. Zvonul cà evreii comunisti din Odessa au pus la cale minarea clàdirii îl determinà
pe Maresalul Antonescu sà ordone uciderea a câtorva mii de evrei din Odessa. ca represalii.
Familiile de evrei sunt scoase din locuinte. masate în niste foste magazii si grajduri mari.
Acestea sunt înconjurate de armatà. Clàdirile. cu bàrbati. femei. copii. bàtrâni. de-a valma
înàuntrul lor. sunt stropite cu benzinà. mitraliate. li se dà foc. Toti care au reusit sà scape
din flàcàri au fost ucisi de glont. Una din clàdiri este aruncatà în aer la ora la care a fost
aruncat în aer Statul Major. Populatia evreiascà. care a reusit sà fugà din oras este omorâtà
de soldatii români la ordinul ofiterilor din trupele speciale SS ce însoteau armata românà.
Populatia localà jefuieste locuintele pàràsite de evrei si din dorinta de a îsi manifesta în
acest mod atasamentul fatà de noua ordine`. A fost un masacru. în care au murit zeci de
mii de evrei. Populatia evreiascà din Odessa era de aproximativ 50.000 de suflete. la care se
adàugau în acel moment evreii refugiati din fata armatelor române si germane de ocupatie.
si al càror numàr nu este cunoscut. Putinii care au mai ràmas au murit ulterior de foame si
de frig pe câmpurile Transnistriei. Astfel Comunitatea Evreiascà din Odesa a fost desfintatà
în câteva zile.
Ulterior. sute de mii de evrei au fost exterminati prin foame si frig în bejenia. din loc în
loc. în acest cazan al iadului`. pânà la moarte.
125
126
Au fost cazuri în care ofiteri români au salvat evrei : cazul comandantului lagàrului de
evrei comunisti de la Vapniarca. ce a salvat viata detinutilor în drum spre România în fata
unitàtilor germane care pàzeau podul de trecere de peste Nistru. Au fost cazuri când mita`
oferità de càtre evrei l-a fàcut pe Guvernatorul Basarabiei si Transnistriei. Alexianu. sà
salveze punctual. cazuri de evrei. Au fost mult mai multe cazurile în care dorinta de jaf si
viol sà îi facà pe unii localnici sà presteze crima ca pe o afacere profitabilà.
Istoricul Izraelian 1ean Ancel estimeazà între 400.000 si 700.000 numàrul populatiei
evreesti ucise în Basarabia si Transnistria. între 1940 - 1944. Afirmatie care nu poate fi
contestatà deoarece. spre deosebire de nemti. autoritàtile românesti nu au avut nici o
evidentà. Totul s-a desfàsurat în devàlmàsie`...
Al doi-lea fapt provine din tactica de exterminare aplicatà de trupele SS în toatà Europa.
Consta în concentrarea treptatà a populatiei evreiesti din teritoriu în câteva centre (vezi
getoul din Varsovia) si o treptatà autoexterminare (prin numirea unor autoritàti evreiesti
agreate` ; obligate sà facà munca murdarà de selectie a celor ce urmau a fi trimisi în
lagàre).
Basarabia si Transnistria au excelat în a fi zonele în care evreii din sud-estul Europei erau
trimisi sà moarà dezorganizat` : de foame si frig. Spre deosebire de cei din restul Europei.
exterminati prin executie masivà în lagàre organizate ca fabrici ale mortii`.
127
UN MIRACOL ÎN PLINÄ APOCALIPSÄ
În primàvara anului 1942 se ràspândise zvonul cà s-ar pregàti aplicarea solutiei finale în
problema Evreilor` si Comunitàtilor Evreiesti din Moldova. Muntenia si partea din Ardeal
aflatà sub jurisdictie Româneascà. Asta însemna începutul deportàrii celor aproximativ
700.000 de Evrei[1] din Vechiul Regat` (Muntenia si Moldova) càtre complexul de
exterminare din Polonia (Auscwitz. Birkenau. Monowitz. Treblinka si alte 45 lagàre satelit).
Fenomen deja aflat în desfàsurare în teritoriile ocupate de armata germanà si aliatii ei.
Alexandru Safran aflà cà urma sà aibà loc o întâlnire tehnicà` între specialistii germani
si români pentru organizarea logisticà a transporturilor pe calea feratà spre lagàrele de
concentrare din nordul Europei. Bate la usile politicienilor de frunte ai vremii si la Regina
Maria pentru a stopa fenomenul ; dar fàrà succes. În disperare de cauzà se hotàràste sà
apeleze la episcopul Nicolae Bàlan.
[1] În Vechiul Regat`. ca urmare a fermitàtii si abilitàtii unor lideri ai comunitàtilor
evreiesti (Safran. Filderman). evreii au fost dijmuiti de averi. pusi sà munceascà în folosul
comunitàtii sau în lagàre de muncà. dar au supravietuit în majoritate soahului anilor `30 -
`40. în jur de 700.000. Ceea ce nu s-a întâmplat. de exemplu cu evreii din Ungaria si
Ardealul cedat maghiarilor. în anul `40. unde au fost exterminati în lagàrele naziste circa
400.000 de Evrei în unsprezece luni (1944-1945).
128
Stia cà acesta este un adept al ideilor Miscàrii Legionare din România[1]). Stia cà ar putea
fi singura persoanà care l-ar putea influenta pe Maresalul Antonescu sà stopeze pregàtirile
în curs. Deoarece nu avea voie sà se deplaseze în altà localitate fàrà avizul autoritàtilor.
trimite un emisar la Sibiu cerând lui Bàlan sà îl primeascà. atunci când vine la Bucuresti.
Nu avea prea mari sperante. Dar. dupà câteva zile este chemat de acesta. Asa cum descrie
rabinul în autobiografia sa (Un tàciune smuls flàcàrilor`). preotul român l - a primit
crispat. A ascultat nemiscat pe scaun pledoaria evreului. Totul pàrea fàrà folos. Atunci
rabinul îi spune cà. ajuns în fata lui Dumnezeu va depune màrturie cà preotul nu si-a fàcut
datoria fatà de toti cei aflati în pàstorirea sa. Acest apel. ce ne-ar pàrea multora disperat
sau fàrà nici o logicà era de fapt un mesaj initiatic. Fàcut de un cavaler al credintei càtre
celàlalt cavaler. Asa se si explicà de ce rezultatul a fost pe màsura unui miracol.
[1] Nicolae Bàlan era adept al ideilor legionare care promovau înlàturarea alogenilor(etnici
neromâni) de la a detine pârghii în economia. stiinta si educatia românilor. Si cum etnici evrei
detineau o bunà parte a acestor pârghii (atât la nivel macroeconomic - bànci. fabrici. comert.
culturà. sànàtate. învàtàmânt. presà) cât si microeconomic (ateliere de diverse tipuri. comert cu
amànuntul. etc). acesta nu avea de loc o simpatie pentru ei. A militat pentru ideea trimiterii lor în
Palestina (lucru promovat. din cu totul alte motive de Miscarea Sionistà prin numita Alia` -
Reântoarcerea pe pàmântul stràbun. care la acel moment era sugrumatà` de autoritàtile
Mandatului Britanic din Palestina. pânà la constituirea statului Eretz Israel. în mai 1948). A se
vedea Capitolul III: Geneza Reântoarcerii Evreilor în Eretz Israel`
129
Preotul se scoalà brusc de pe scaun. merge o perioadà în sus si în jos de-a latul camerei. fàrà
a rosti nici un cuvânt. Se opreste. pune mâna pe telefon. formeazà numàrul de la Cabinetul
Sefului Statului. Îi cere o audientà. Maresalul Antonescu îl invità la prânz. În drum spre
masinà Nicolae Bàlan îi spune cà dupà amiazà va primi un telefon. Înainte de a închide
portiera îi spune sà nu uite nici o datà aceastà zi.
Iatà cum. în dementa intolerantei ce guverna Europa. de la centrele de putere pânà la
ultimul om. doi oameni. printr-o singurà frazà ce face referire la faptul cà slujesc aceluiasi
Dumnezeu si au aceleasi comandamente (obligatii) fatà de toti cei pe care îi pàstoresc.
pregàtesc un miracol. Acesta se produce la câteva ore dupà întâlnire.
La Alexandru Safran acasà telefonul sunà. Nicolae Bàlan îi spune cà pregàtirea
transporturilor evreilor din România spre Germania a fost oprità din ordinul Maresalului
Ion Antonescu. Oprirea a fost definitivà pânà la 23 August 1944.
La rândul sàu Marele Rabin al României va întoarce gestul cavaleresc Patriarhului
Nicolae Bàlan. în 1946. Ocupantii rusi vroiau sà îl condamne la moarte pe Patriarh. Atunci
Safran intervine la autoritàtile din acel moment si obtine anularea ordinului. Nicolae Bàlan
va recunoaste în septembrie 46. cu ocazia ceremoniilor de Reântregire a României. de la
Cluj. dupà Slujba de Multumire adresatà lui Dumnezeu pentru acest fapt. cà dacà nu ar fi
fost Alexandru Safran el nu ar fi avut a tine aceastà slujbà (ne mai find în viatà...).
130
NOTE LA DOI CAVALERI AI APOCALIPSEI SECOLULUI XX
Walter 1ohannes Stein[1] îl caracteriza pe Hitler de a fi càutat initierea în transcedental
pentru dobândirea constientà a fortelor Luciferice` utilizând ca vehicul` substante
halucinogene (peyotl sau mescalinà). Acest Lup Singuratic` a stiut: prin oportunism.
viclenie. brutalitate. santaj al slàbiciunilor altora; dar si un dezvoltat simt organizatoric sà
formeze o haità[2] care a ajuns la putere peste turma Germanà` (1933). umiltà în 1918.
disperatà si înfometatà dupà criza economicà mondialà din 1929 -1933. În sapte ani a
transformat poporul German într-o hoardà cu care a invadat Europa aplicând selectia
rasialà; împàrtind oamenii în arieni` si suboameni` (untermensch) si organizând
exterminarea celor din urmà.
[1] L-a cunoscut în perioada studentiei sale pe Adolph Hitler având repetate convorbiri în
perioada 1909 - 1913. A fost consilierul personal al primului ministru britanic. Sir Winston
Chuchill în ce priveste modul de gândire si comportamentul Furerului. în timpul celui de al
doi-lea Ràzboi Mondial
[2] Partidul Muncitoresc German - septembrie 1919
131
Capitolul VIII.
PAPA IOAN AL XXIII-LEA .PAPA BUONO¨
Angelo Giuseppe Roncalli. s-a nàscut în localitatea Sotto il Monte (Bergamo - Italia) la 25
decembrie 1881. A fost ales Papà (cu numele Ioan al XXIII-lea) la 28 octombrie 1958 si a
condus destinele Curiei Romane pânà la decesul sàu - 3 iunie 1963.
Câteva coordonate existentiale:
! Este numit episcop titular de Areopolis si vizitator apostolic în Bulgaria (1925-1934).
! Nuntiu apostolic în Turcia si Grecia cu rang de arhiepiscop (1935 - 1944).
! Nuntiu apostolic în Franta. la Paris (1944 - 1951).
!Observator al Sfântului Scaun pe lângà UNESCO (1951-1952).
! Cardinal-patriarh al Venetiei (1953 - 1958).
! Papà. cu numele Papa Ioan XXIII (1958 - 1963).
!Are un rol de mediere activ în dezamorsarea .crizei rachetelor din Cuba¨ (octombrie-
noiembrie 1962).
! Convoacà si organizeazà preliminariile Conciliului Vatican al II-lea (1962 - 1965) si
participà. pânà la deces. la lucràri.
! Enciclicile sale:
MATER ET MAGISTRA. a fost publicatà în 15.05.1961.
PACEM IN TERRISa fost publicatà în 11.04.1963.
!A fost beatificat (declarat .fericit¨) de Curia Romano-Catolicà (2000).
! Este propus (de Fundatia Wallenberg si Comitetul Roncalli - în 2009) a i se acorda titlul
de `Drept între Natiuni`. de càtre Yad Vashem (autoritatea nationalà israelianà de studiu a
Holocaustului - ucidera în masà a populatiei Evreiesti între 1933 - 1945).
Cine este acest OM. cu un destin asemànàtor cu al sutelor de mii de OAMENI. ràmasi
anonimi. care în perioada istoriei secolului XX au luptat împotriva INTOLERANTEI.
ORGOLIULUI si a URII? Cu umilele mele resurse voi încerca o documentare privind
momente semnificative din activitatea acestui pontif supranumit de multi Papa cel Bun` si
de rusi Papa Tàran`.
Pàrintii numeroasei sale familii: treisprezece frati si surori. erau lucràtori agricoli -
viticultori. Angello va remarca. la maturitate. conditia socialà din care provenea cu
metafora: ¨Sunt numai trei cài în care un bàrbat se poate ruina: femeile. jocurile de
noroc si... a fi fermier. Tatàl meu a ales-o pe cea mai plictisitoare din cele trei¨.
! Scoala primarà o urmeazà în Bergamo. Este instruit în primele taine ale credintei
crestine si. la doisprezece ani (1903) devine discipol al Seminarului Catolic din Bergamo.
Apoi. în 1904. primeste o bursà a Fundatiei Cerasoli. care îi permite sà continue studiile la
132
.Apollinaris¨[1] în Roma.
! Cu o dorintà de cunoastere iesità din comun Angelo Roncalli este deschis curentelor
moderne de initiere spiritualà. studiind lucràrile filosofului German Rudolf Steiner privind
treptele Initierii spirituale (vezi Anexa: Ioan XXIII si Miscarea Masonicà). Încheie studiile
cu un doctorat în Drept Canonic si este hirotonit în 1904. Episcopul din Bergamo. Giacomo
Radini-Tedeschi însàrcinat cu problemele sociale. apreciazà calitàtile de preot si spiritul sàu
organizatoric. Îl numeste secretar al sàu. Timp de nouà ani Roncalli va efectua o muncà
asiduà pentru ajutorarea celor sàraci din regiune si mediazà conflicte între patroni si
salariati. pentru obtinerea unor conditii decente de lucru si de viatà. Contactul cu
problemele clasei muncitoare. dar si originea sa de fermier sàrac îi va da o competentà
deosebità în întelegera ulterioarà a situatiei celor multi si nàpàstuiti. indiferent din ce
neamuri sunt ei. în vremurile negre ce vor urma. În plan ecleziastic îsi continuà studiile în
Drept Canonic si tine cursuri de Patrologie. Apologeticà si Istoria Bisericii (pe care o
studiase cu maestrul Umberto Benigni la Roma) la Seminarul din Bergamo. În timpul
primului Ràzboi Mondial este capelan pe front (1914 -1918). Este chemat de Papa
Benedict al XV - lea la Roma unde intrà în rândul Congregatiei "Propaganda de Fide¨.
Pânà în 1925 este profesor la Universitatea Lateranà din Roma. Viziunea sa integratoare
privind unitatea Crestinismului o regàsim încà din aceastà perioadà. În 1926. într-o
scrisoare adresatà Clerului Ortodox din Ucraina:
[1] .Pontificia Universitaria Lateranense¨ . numità de Papa Ioan Paul al II lea ca fiind
.Universitatea Papei¨. a fost înfiintatà de Papa Clement XIV în 1773. Cuprindea sectiile de
Stiinte Teologice si Filosofice a Colegiului Roman. În 1824 primeste ca sediu palatul Apollinaris.
În 1853 se înfiinteazà sectiile de Drept Canonic si Drept Civil. Ioan Paul al II-lea în 1981 a
adàugat Institutul Pontifical pentru Studii pe problemele Càsàtoriei si Familiei care are dreptul
de a conferi grade academice.
133
134
Catolicii si ortodocsii nu sunt dusmani. ci frati. Avem aceeasi credintà; ne împàrtàsesc aceleasi
sacramente. si mai ales Euharistia. Suntem împàrtiti. Cei care au fost cauza acestor dezacorduri
sunt morti de secole. Sà renuntàm la disputele vechi si. fiecare în comunitatea sa. sà lucràm
pentru a face bine fratilor nostri. oferindu un bun exemplu. Mai târziu. desi càlàtorind pe cài
diferite. vom realiza unirea dintre BISERICILE NOASTRE . pentru a forma împreunà
adevàrata si unica Bisericà a Domnului nostru Isus Hristos.`
Numit vizitator apostolic în Bulgaria. în 1934. el se implicà atât în conservarea drepturilor
minoritàtii catolice cât si în dezvoltarea unor legàturi bune cu reprezentantii Bisericii ortodoxe
(majoritare) prin gesturi concrete. cum ar fi sprijinul în alimente si îmbràcàminte pentru
populatia localà dupà un cutremur de pàmânt. Crestinii ortodocsi Bulgari au ràspuns cu
simpatie deschiderii si afectiunii trimisului papal.
Este numit. în 1935 Nuntiu apostolic în Turcia si Grecia. cu sediul la Istambul. Aici. în spiritul
caritàtii crestine va sprijinii pe Armenii si Grecii aflati în dificultate sub regimul Turc si în relatia
cu populatia Musulmanà. Îi îndemna sà uite ancestrala urà religioasà si recentele dezastre
(màcelul Armenilor din Imperiul Otoman - 1915) pentru a construi. prin efort interconfesional si
eliminarea bigotismului. Turcia modernà instauratà de Mustafa Kemal Ataturk - 1923. Ca un
detaliu semnificativ a învàtat limba Turcà pentru a rosti mesa de Cràciun în aceastà limbà.
continuând în Greacà. Italianà. Francezà. Armeanà. Contactul cu clericii de rit ortodox si cu
traditia ortodoxismului grec l-a motivat ulterior în demersurile de reunificare a celor douà
Biserici surori la Conciliului Vatican al II-lea (1962 - 1965).
Marele sàu aport de solidaritate umanà va fi sprijinul si suportul acordat poporului Evreu.
aflat în vizorul politicii pe termen lung de exterminare al regimului nazist. dupà 1933. Fenomen
care s-a extins ca un pârjol din Germania în toatà Europa. o datà cu expansiunea armatelor si
agenturii de spionaj Germane. pânà în Republica Turcà.
Sesiza din timp semnele fiarei` dintr-un loc aparent îndepàrtat de bârlogul hitlerist`; în
perioada când însisi Evreii nu sesizau imensitatea si forta organizatoricà a mecanismului
de ucidere în masà ce se constituia. Astfel: un initiat crestin a prevàzut din semne aparent
insignifiante din anii `35 - `40. neluate în seamà de marile Cancelarii Politice ale vremii; si a
actionat preventiv în consecintà. Este recunoscut faptul cà a fost primul care a atentionat în
documente oficiale existenta lagàrelor de exterminare nazistà. începând cu ianuarie 1941. A
ajutat populatia evreiascà printr-o multitudine de forme: 21 de documente oficiale adresate
autoritàtilor competente ale Sfântului Scaun. în perioada ianuarie 1941 - martie 1945
privind diverse aspecte si situatii ale grupurilor de evrei. pentru care solicita sprijinul
Curiei Romane.
! Punerea la dispozitia Agentiei Evreiesti pentru Emigrare de la Istambul (condusà de
Haim Barlas). a retelei logistice a ordinului Ficelor Sionului`.
!Folosirea relatiilor cu autoritàtile guvernului Turc (în special cu ministru de externe
Memencioglu) si conlucrarea în demersul de aducere în Turcia a evreilor de cetàtenie
Turcà` (cetàtenie acordatà pentru a îi salva de la exterminare) din Franta ràmasà sub
conducerea guvernului de la Vichy. Apelul la ambasadorul German din Turcia (Frantz von
Pappen) pentru a permite trenurilor de supusi evrei turci` sà tranziteze tàrile ocupate de
Reich. spre Istambul. Alertarea autoritàtilor turce si demersuri pe lângà ambasadorul
German pentru anularea transportului pe mare a copiilor Evrei spre Germania. De
mentionat cà. la Procesul criminalilor de Ràzboi de la Nüremberg. din 1945. Angeloo
Roncalli a contribuit decisiv la exonerarea lui Frantz von Pappen de la crime împotriva
umanitàtii.
!Demersuri pentru salvarea evreilor din Grecia.
!Demersul pe lângà Tarul Boris al Bulgariei pentru protectia evreilor Bulgari.
135
136
! Demersuri pentru salvarea evreilor din Slovacia si Croatia.
Demersuri pentru salvarea evreilor din Ungaria. inclusiv via România.
Eliberarea Certificatelor de Emigrare` si demersul ca acestea sà ajungà la Nuntiul papal
din Budapesta (arhiepiscopul Angelo Rotta) si la Nuntiul papal din Bucuresti (Cardinal
Casullo) pentru salvarea de vieti ale evreilor deportati în Transnistria si directionarea lor pe
cale maritimà càtre Istambul.
! Eliberarea Certificatelor de Botez` pentru a salva copii evrei de trimiterea în lagàre de
exterminare. Unui astfel de copil i-a zis: Devenind Catolic nu esti mai putin Evreu`.
Sprijinul logistic acordat unitàtilor paramilitare Evreiesti (Palmah. Haganah. Iirgun)
pentru transferul emigrantilor Evrei din Turcia în Palestina; cu toatà opozitia militarà.
terestrà si navalà a autoritàtilor Britanice din Palestina[1]
!Atentionarea diplomatilor Americani de la Ankara privind diversele informatii legate de
Holocaustul European. încà din fazà incipientà si conlucrarea cu acestia pentru
coordonarea actiunilor de salvare (prin relatia personalà cu ambasadorul SUA - Ira
Hirshman).
Este de mentionat cà initiatul prelat catolic nu a fost singur. El a stiut sà se încadreze în
imensul lant uman; sà mobilizeze si sà organizeze resursele multiple si disparate într-o
orchestrà a BINELUI împotriva RÄULUI. Se evalueaza cà astfel au fost salvati 19.000
evrei turci` si circa 100.000 evrei din Europa sub ocupatie Germanà.
În 1944 este numit Nuntiu Apostolic la Paris. în proaspàt eliberata Frantà a lui Charles
de Gaulle. Era un post dificil; predecesorul lui Roncalli colaborase cu ocupantii germani.
Datorità legàturilor ce le avea în capitala Frantei cu personalitàti culturale si politice.
[1] A se vedea Capitolul V: Organizatii Evreiesti de Auto Apàrare în Yisuv`
Angelo Roncalli reuseste în scurt timp sà elimine anatema de "colaborationisti¨ pusà
preotilor catolici francezi si sà restabilescà bunele relatii între Statul Francez si Statul
Vatican. Mi-au ràmas în minte cuvintele sale în discursul sàu. în 1946. când se împlineau
100 de ani de la aparitia Sfintei Fecioare în fata a doi copii din localitatea la Salette
(Franta):"Se lucreazà mult pentru pace. dar pace nu va fi între oameni cât timp nu se va
face pace cu Dumnezeu. si aceasta nu se poate înfàptui fàrà rugàciune si
pocàintà".
Rezultat al actiunilor sale concertate cu oficialitàtile UNESCO (cu sediul
la Paris). se creeazà un climat de cooperare între Biserica Romano Catolicà
si acest instrument international de promovare a valorilor ~Declaratiei
Drepturilor Omului de la San Francisco¨ (10 decembrie 1948). Datorità lui se creazà
strânse legàturi cu ONU. UNESCO si organizatiile conexe. Este desemnat în 1951 primul
Observator al Sfântului Scaun pe lângà UNESCO. Dincolo de stràlucita manevrà a politicii
papale la care a contribuit decisiv. convingerea sa era cà libertatea si drepturile omului
trebuie sà aibà alàturi forta si autoritatea papalà. Fapt pe care îl regàsim în textul enciclicei
sale PACEM IN TERRIS în ultimile momente ale vietii sale lumesti. Rezultatul în timp
au fost periodicele întâlniri între suveranii pontifi si directorii UNESCO. conlucrarea între
entitàtile educationale. juridice. culturale ale organizatiei cu organismele specializate ale
Statului Papal. precum si participarea autoritàtilor de nivel înalt ale organizatiei la toate
ceremoniile importante de la Vatican. De fapt. deschiderea sa spre toate azimuturile
existentei umane contemporane. prin valorificarea aspectelor pozitive. indiferent de
pozitionarea lor în curcubeul uman ne catolic. De la protestanti la crestini ortodocsi si
anglicani; de la mozaici la musulmani. de la socialisti (Edouard Herriot) si comunisti
(laureatul Premiului Nobel Giacomo Manzu); la Miscarea Masonicà (Baron Yves
137
Marsaudon) si atei. A surprins de multe ori pe cei ce conduceau destinele curiei Romane;
a generat adversari ,pe termen lung`. Angelo Roncalli va observa cu umor la amurgul
existentei sale "Sunt papa care a tinut piciorul apàsat pe acceleratie¨. Fireascà este
întrebarea de ce nu a suferit o admonestare din partea Papei Pius al XII - lea[1]. Fàrà a
avea pretentia de exegezà (pentru care nici nu am o calificare motivele ,clementei papale` ar
fi echilibrul între initiere spiritualà si adevàrata sa credintà în forta Crestinismului Catolic.
capacitatea de a penetra cu bunàtate. întelegere si de a organiza mersul spre un benefic
punct comun cu aproape orice fel de partener. Era tactul sàu de a eluda discordantele
retinând doar ceea ce i-ar putea aduce alàturi pe oameni. oricât de putin ar fi.
fàrà a face de fapt nici un compromis fatà de Evanghelia lui Iisus si a Apostolilor sài.
La 12 ianuarie 1953 devine Cardinal patriarh al Venetiei. Îsi asumà calitatea de Pàstor
sufletesc "chemat sà-si îndeplineascà misiunea fatà de cei mici cum a fost însàrcinat de
Domnul¨. Am putine date despre aceastà perioadà despre care care cred cà a fost cea mai
prolificà în sinteza spiritualà a experientei acumulate. Este mentionat faptul cà a participat
activ la viata eclezialà. socialà si culturalà a parohiilor din subordine. Este mentionat cà a
înfiintat treizeci de noi parohii. Am de asemeni màrturia pozitiei constructive luate la
Congresul Partidului Socialist Italian din februarie 1957. ce a avut loc la Venetia: "Salut
semnificatia exeptionalà a acestui eveniment. important pentru viitorul tàrii noastre. As
vrea sà cred cà motivul principal al reuniunii dumneavoastrà este de a întelege conditiile
contemporaneitàtii si dorinta de a và devota pentru a face orice este posibil pentru a ridica
conditiile de viatà si bunàstarea socialà.¨ Departe de a fi un adept socialist. cardinalul
Roncalli avea experienta familiei sale de muncitor agricol. experienta revendicàrilor
muncitorilor din anii 1910 - 1925 pe care le-a mediat în conflictele cu patronii. si întrevedea
[1] Se stia cà. în 1925 exista un dosar la Oficiul Sfânt în care era .suspectat de modernism¨.
138
utilitatea ca clasa muncitoare Italianà sà aibà un partid socialist determinat si eficient.
Lucru care s-a si întâmplat în anii care au urmat.
În 28 octombrie 1958. 51 de cardinali participà la alegerea lui Angelo Giuseppe Roncalli
ca papà: Ioan XXIII. Nume ales de el in memoriam lui Ioan Botezàtorul si a Apostolului
Ioan. Era omniprezentà ideea cà acest înalt prelat catolic. în vârstà de 76 de ani era
rezultatul unui compromis. în urma celor douàsprezece tururi de scrutin ce a precedat
alegerea sa si cà prezenta sa nu va aduce nimic nou. Un editor baptist scria. cu ocazia
împlinirii a 77 de ani a noului papà: "Numai tàciunii viziunii ràmân într-un om de 76 de
ani¨... Putini stiau ce zestre spiritualà. de credintà. de vointà era acumulatà în acest ,servus
servorum Dei` - servitor al servitorilor lui Dumnezeu. Într-o succesiune neasteptat de
comprimatà în timp. La nici trei luni de la instalare; dupà ce participà la "Sàptàmâna de
Rugàciune pentru Unitatea Crestinਠ(promovatà în anii ' 50 de abatele Paul Couturier.
numit si 'apostolul unitàtii` prin rugàciune. în speranta cà Dumnezeu însusi stie timpul si
forma în care se va realiza deplina unitate a Bisericii pe pàmânt). pe data de 25 ianuarie
1959. când se celebra Convertirea Sfântului Paul. în fata a optesprezece cardinali reuniti
lângà locul în care. prin traditie. a fost decapitat Sfântul Paul. Papa Ioan XXIII. succesorul
lui Sfântul Petru. spune:
~Venerabili confrati si iubiti fii: Tremurând un pic de emotie. dar cu umilintà si în acelasi
timp fermitate a scopului. và voi spune acum despre douà reuniuni. Voi propune chemarea
unui Sinod Diecezan si a unui Conciliu Ecumenic pentru Biserica Universalà¨. De fapt erau
trei teme:
Convocarea unui Sinod Diecezan Roman.
Adunarea unui Conciliu Ecumenic.
Revizuirea si o nouà codificare a Dreptului Canonic.
139
Se spune cà nici un cardinal nu a avut un cuvânt de ràspuns la acest anunt. în acel moment.
Propunerea papei se referea la trei cercuri concentrice` existentiale si axiologice:
Unitatea credintei Crestine cu speranta reunirii între Catolicism si Ortodoxie. Sau cum
spunea Papa Ioan XXIII Nu voim sà càutàm cine are sau nu dreptate: ràspunderea este
împàrtità. Voim doar sà spunem: Veniti sà fim împreunà. sà punem capàt dezbinàrii¨.
Ecumenismul: ca principalà cale pentru coexistentà religioasà si pace.
Actualizarea ('Agiornamento`) si Reforma Bisericii de la Roma. începând cu însàsi Curia
Romanà.
Cardinalul secretar Domenico Tardini este numit Presedinte al Comisiei Pregàtitoare.
Între timp papa ia în obiectiv rezolvarea problemelor pastorale concrete si le trateazà în
Enciclice.
15.12.1958 Màreste numàrul Cardinalilor la 75; în 1959 vor fi 79; în 1962 vor fi 87. Papa
Ioan XXIII a folosit de la începutul pontificatului instrumentul Conducerii Colective cu un
dublu scop: de a eficientiza actiunile si de a crea o emulatie de echipà în Colegiul
Cardinalilor.
29.06.1959 Enciclica AD PETRI CATHEDRAM`- anuntà scopul pe care urma sà îl
aibà proiectatul Conciliu de la Vatican în promovarea conceptelor crestine ale adevàrului.
iubirii fatà de aproape pentru a edifica o lume a pàcii.
18.07.1959 Eliminà din canon referirea la Islam asociatà cu Idolatria. Ulterior îl va primi
în vizità pe Sahinsahul Iranului. Reza Pahlevi Aryamer.
1.08.1959 Enciclica comemorând pe Ioan Maria Vianney - preot paroh din Ars în care
face sinteza statutului preotului pàstor si cheamà tinerii credinciosi pe calea preotiei.
26.09.1959 Enciclica GRATA RECORDATIO` în care subliniazà forta Rugàciunii
Sfântului Rozariu în practicarea credintei si aducerea în fata lui Dumnezeu a sperantelor
140
crestinilor catolici. de reusità a Conciliului anuntat.
Enciclica privind Misiunile Catolice în întreaga lume 29.11.1959 în care subliniazà rolul
preotilor misionari si a laicilor angrenati în educatia crestinà si formarea unei erarhii
ecleziale din rândul localnicilor.
8.05.1960 Consacrarea a 14 episcopi din rândul popoarelor din Africa. Asia. America.
15.05.1960 Enciclica MATER ET MAGISTRA` - Trateazà relatiile între popoare în
Noua ordine socialà pe care o prefigura. Autorul afirmà. la începutul unei lucràri de circa
19.917 de cuvinte (versiunea englezà): ~Biserica Universalà a fost fondatà de Iisus Cristos
astfel ca toti cei care de-a lungul secolelor vin la ea pentru a o îmbràtisa si a fi îmbràtisati
cu iubire sà gàseascà deplinàtatea unei vieti superioare si garantia mântuirii¨. Enciclica este
o analizà a aspectelor contemporane din viata umanitàtii. în toate planurile majore: de la
familie la viata socialà si stiintà. Recomandà cài de reconstruire a relatiilor sociale bazate pe
încredere. dreptate si iubire.
În iunie 1960 se înfiinteazà zece comisii. un secretariat pentru promovarea unitàtii
crestinilor care sà preia. sà prelucreze propunerile si sà le sintetizeze în scheme` ce urmau
sà fie supuse dezbaterilor. În 2 februarie papa anuntà data deschiderii pe 11 octombrie
1962.
Noiembrie 1960 - Primeste pe Episcopul de Canteburry Geofrey Fisher. De altfel în
scurtul interval de patru ani va primii în vizite oficiale reprezentanti ale principalelor religii
necatolice: mozaicà. islamicà. ortodoxà. protestantà. baptistà. sintoistà. Militeazà pentru
sprijinirea preotilor catolici prigoniti în Ungaria. Iugoslavia. China. Pe baza bunelor relatii
cu N.S. Hrusciov va declansa în 1962 eliberarea treptatà a preotilor greco-catolici
Ucrainieni si Români din lagàre.
11.11.1961 Enciclica unitàtii Biserici Catolice si a primatului magisteriului pe care
conducàtorul ei o are.
141
142
22.02.1962 Emite Constitutia Apostolicà - expresie a pàstràrii traditiilor liturgice si de
limbà latinà în activitatea pastoralà a fratilor preoti.
11.10.1962 Deschide Lucràrile Conciliului Vatican II.
Cuvântul sàu este un demers al unitàtii credintei în armonia diversitàtilor cultelor. "având
ca tel deplinul triumf al vietii si ideii crestine si pentru o adevàratà libertate religioasà...
Providenta Divinà ne va càlàuzi càtre o nouà ordine a relatiilor umane¨. Era demersul spre
un Consens al Comandamentelor Dumnezeului Unic. în diversitatea practicàrii formelor de
cult.
20.10.1962 Criza rachetelor din Cuba`. Serviciile de spionaj americane depisteazà baze
de rachete amplasate de U.R.S.S. în Cuba. Ele puteau lansa încàrcàturi nucleare ce ar fi
lovit orice teritoriu din S.U.A.. pe o razà de 2000 km.. în 10-30 minute. S.U.A. realizeazà
blocada navalà si aerianà a Cubei. Sovieticii directioneazà flota strategicà spre Cuba.
Conflictul nuclear pàrea de ne oprit. (îmi amintesc. fiind adolescent starea de asteptare a
apocalipsei. a pàrintilor mei si a celor din jur - nimeni nu mai fàcea planuri. nici màcar
pentru sfârsitul sàptàmânii). Oamenii si popoarele erau într-o stare de asteptare catalepticà
- asemenea mielului când ciobanul îi apropie cutitul de gât. Papa Ioan XXIII. alàturi de
Secretarul-General al ONU. generalul U.Thant porneste instantaneu o adevàratà ,cruciadà
a pàcii` folosind toate instrumentele: de la mass-media la mobilizarea prietenilor sài si celor
ce îl respectau. Sprijinà apelul tàrilor nealiniate (40) adresat conducàtorilor Americani si
Sovietici. Creazà acea atmosferà combativà în care cele douà mari puteri înteleg cà nu pot
justifica prin acuzarea celuilalt pornirea ràzboiului nuclear. Astfel în 28.10. 1962
N.S.Hrusciov anuntà începutul dezmembràrii rampelor de lansare si repatrierea armelor în
U.R.S.S.
143
În noimbrie 1962 1.F.Kennedy ridicà blocada navalà a Cubei si ulterior îsi retrage proiectilele
nucleare din Turcia. Cei doi conducàtori se vor întâlni la Viena unde vor pune bazele unor
continui tratative de dezarmare si limitare a înarmàrilor nucleare (acestea cu nu prea mare
succes. având în vedere cà atunci erau 4 puteri nucleare si acum sunt 9). Tot atunci. primeste
vizita unor personalitàti ca familia fiicei lui N.S.Hrusciov (care îi spune cà în Rusia este numit
,papa tàran`). a sotiei presedintelui Kennedy si a altor musafiri. religiosi si laici. cum nu a fost
nici o datà la Vatican.
11.04.1963 emite Enciclica "PACEM IN TERRIS¨: "Pacea pe Pàmânt. pe care orice om. în
orice timp si-a dorit-o cu intensitate poate într-adevàr fi stabilità numai dacà ordinea legiuità de
Dumnezeu pe Pàmânt va fi observatà si urmatà ca obligatie".
- Prima sectiune stabileste natura si forma relatiilor între individ si societate. a drepturilor
omului si a îndatoririlor sale morale. Enumerând dreptul persoanei umane la viatà. respect.
libertate. educatie. muncà.
- A dou-a sectiune se referà la relatia între om si stat insistând asupra necesitàtii respectàrii si
aplicàrii autoritàtii colective de càtre stat. în exercitarea puterii.
- A trei-a sectiune stabileste cerintele pentru instaurarea egalitàtii între natiuni si cerintele pentru
stat de a stabili drepturile si îndatoririle cetàtenilor sài.
- A patra sectiune trateazà dezvoltarea relatiilor între state. în directia asistàrii colective si
reciproce. Enciclica se încheie cu comandamentul adresat Catolicilor de a asista pe ne Crestini si
ne Catolici în rezolvarea diverselor aspecte ale vietii sociale si politice.
03.06.1963 moare. nu înainte de a dedica viata reusitei Lucràrilor Conciliului. Conciliul va
continua sub veghea Papei Paul al VI - lea.
144
ANEXA 1: IOAN XXIII SI MISCAREA ATEISMULUI.
Ateismul ca miscare a fost rezultatul a mai multor vectori sociali. din care mentionez :
- O lipsà a instruirii religioase sistematice. de la cea mai fragedà vârstà - care sà dezvolte
armonios legàtura între Dumnezeu si sufletul copilului. tânàrului. când va devenii matur.
- O reactie la tendinta manifestatà de clerici. dupà iesirea crestinismului din ilegalitate (pe
vremea lui Constantin cel Mare). de a acumula averi pe seama celor aflati în pàstorire. fàrà
a redistribui o parte rezonabilà. direct sau indirect. membrilor comunitàtii si celor sàraci.
- O reactie la caracterul restrictiv si punitiv luat de reprezentantii unui cult fatà de oamenii
din comunitate. perceput de cei vizati ca o îngràdire a libertàtii de gândire si a demnitàtii
personale.
Aceastà formà de existentà spiritualà a avut momentele ei de maxim impact în multe
comunitàti religioase. Ca exemplu iluminismul Evreilor (,Hascala` - sec. XIX). sau
iluminismul în tàrile catolice (sec. XIV-XX).
Angello Roncalli. a înteles cà politica anterioarà a bisericii de a emite forme de penalizare
asupra ateilor a fost o eroare. El a optat la formula 'drumurilor paralele` si a conlucràrii
spre binele reciproc si al celor din jur. convins cà. în timp. harul credintei va pogorâ asupra
lor si a urmasilor acestora. Lucru care se întâmplà.
145
ANEXA 2: IOAN XXIII SI MISCAREA MASONICÄ.
Mary Ball Martinez scrie cà Angelo Roncalli a fost cunoscut în tinerete ca discipol al lui
Rudolf Steiner
A fost initiat în Loja Marelui Orient. în 1935. la Paris în Ordinul Rosacrucian. Loja
Masonicà a Marelui Orient .
A participat la activitatea Lojii masonice din Istambul în perioada când a fost Nuntiu
Papal în Turcia (1935 -1944).
În perioada când a fost Nuntiu Papal la Paris (1947-1952) a primit rangul 33 rosacrucian
în ramura masonicà a Cavalerilor de Malta (mare maestru Baron Yves Marsaudon).
Perioadà în care mai multi clerici catolici si laici (pàrintele iezuit 1oseph Berteloot. preotul
Heim. Marsaudon. Albert Lantoine. Herriot. Auriol. etc) participau la Miscarea Masonicà.
În calitate de papà Angello Roncalli opreste sirul de condamnàri si excomunicàri ale
clericilor catolici ce aveau apartenentà la Miscarea Masonicà. Initiazà un proces de relaxare
a relatiei între Biserica Romano Catolicà si Miscarea Masonicà. prin clarificarea metodicà a
principiilor de coexistentà.
Aceastà activitate se încadra în viziunea initiatului Angello Roncalli privind o apropiere
rationalà. tolerantà (si în cele din urmà de bun simt uman) între diverse ideologii.
Acest mesaj se regàseste în Enciclicile sale ,90709,897,. si !,.023%0778(Pàrintele
Esposito remarca metaforic cà. în perioada de pregàtire a Conciliului de la Vatican (1962-
1965). Angello Roncalli a mobilizat comunitatea eclezialà în meticuloasa construire` a
catedralei viitorului.
NOTELE AUTORULUI LA PAPA IOAN AL XXIII-LEA`
Câteva consemnàri privind personalitatea lui Angelo Giuseppe Roncalli - Papa Ioan
XXIII.
!"Credinta în Cristos si Biserica Sa a fost secretul care l-a fàcut pe Papa Ioan al XXIII-lea
un promotor al pàcii în lumea întreagà.... a fost un preludiu si o profetie a experientei de
paternitate pe care Dumnezeu urma sà ne-o ofere din belsug prin cuvintele. gesturile si
slujirea eclesialà a Bunului Papà...Harul lui Dumnezeu a pregàtit un anotimp promitàtor
pentru Bisericà si pentru societate. si a gàsit în ascultarea fatà de Duhul Sfânt. care a
caracterizat întreaga viatà a Papei Ioan al XXIII-lea. pàmântul bun pentru a face sà
încolteascà armonia. speranta. unitatea si pacea. pentru binele întregii omeniri" a afirmat
Papa Benedict al XVI-lea în cadrul celebràrii legate de împlinirea a 50 de ani de la alegerea
"Bunului Papà". (28 octombrie 2008). Dincolo de aceste cuvinte este CONTINUITATEA
REFORMEI pe care cei trei papi care au urmat: Papa Paul al VI-lea. Papa Ioan Paul al II-
lea. Papa Benedict al XVI-lea. au asigurat-o drumului de "aducere la zi¨. în Dogmà.
Structuri si Actiune. a Biserici Romano Catolice. la temele existentiale si axiologice ale
vremurilor de azi.
! ~Ioan XXIII a fost un om natural si supranatural în acelasi timp. Natura sa si gratia
divinà formau un tot unic în care se aflau în uitate o completà carismà si o vizune a
diversitàtii din jurul sàu. ...
El tràia în prezenta lui Dumnezeu cu simplitatea unuia care mergea pe jos în orasul sàu
natal.¨ (1. Robert Nelson director of the Institute of Religion at the Texas Medical Center in
Houston. SUA. 1982).
Fascinanta experientà existentialà a lui Angelo Roncalli - pornit dintr-o familie
numeroasà de fermieri din Italia si ajuns conducàtorul Bisericii Romano-Catolice;
146
147
reflectà rolul vointei divine îmbinat cu constiinta datoriei a celui înnobilat de destin. din mii
de oameni potential capabili de a fi ca el. acei mii de anonimi care au lucrat pentru a salva
victimile Holocaustului (nu numai Evrei). constienti de forta Binelui pe care o serveau.
Acest destin mà duce cu gândul la observatia fàcutà de Lev Tolstoi. în romanul Ràzboi si
Pace`. atunci când Contele Vronschi visa. în noaptea dinaintea bàtàliei de la Borodino. cà îl
va lua prizonier pe Napoleon: anume cà au fost mii de Napoleoni înainte de Napoleon; vor fi
mii dupà el; dar numai el a întrunit simbioza între geniu[1] individual si destin care sà îl
facà sà fie Napoleon. Angelo Roncalli a fost cel care a scos Curia Romanà din închistarea
sacerdoctalà. A fost primul papà modern care a iesit în afara Vaticanului. printre cei sàraci.
printre detinuti. printre cei bolnavi în fazà terminalà... Primul care a primit în mod oficial
si la vederea` mass media pe toti cei ce doreau facerea de bine` emitând si aplicând teoria
drumurilor paralele`: fiecare avem crezul nostru dar împreunà putem conlucra pentru cei
aflati în dificultate. Mai presus de faptele sale. partial prezentate mai sus. este faptul cà a
creat o scoalà de gândire crestinà apostolicà a vremurilor moderne` continuatà de Papii ce
i-au succedat[2]
Închei cu un citat din Testamentul Spiritual al Papei Ioan XXIII.
!"M-am nàscut sàrac. ca un copil al unor oameni cinstiti si modesti si sunt fericit sà mor
sàrac. dupà ce am împàrtit sàracilor si sfintei Biserici care m-a hrànit. ceea ce mi-a stat. de
altfel. într-o foarte modestà màsurà la dispozitie în calitatea mea de preot si episcop.
[1] Geniu` ese un termen utilizat în sensul definirii datà de Albert Einstein: om cu un
numàr semnificativ mai mare de celule gliale.
[2] Papa Paul al VI -lea. Papa Ioan Paul al II - lea. Papa Benedict al XVI-lea
148
în functie de cerintele vietii mele simple si modeste. Multumesc lui Dumnezeu pentru acest
har al sàràciei. pe care încà din tineretea mea l-am làudat: ca preot al Preasfintei Inimi. o
sàràcie adevàratà. Ea mi-a dat tària sà nu cer niciodatà nimic. nici post. nici bani. nici
favoruri. nici pentru mine. nici pentru ai mei sau pentru prieteni¨ se confesa în fata
Domnului. Angelo Roncalli în adevàratà traditie a Sfântului Francisc de Assisi. pe care l-a
venerat.
149
POST SCRIPTUM
Am întocmit acesatà documentare respectând o recomandare emisà acum 37 de ani de un
manager indian: suficient de scurtà ca sà trezeascà interesul. suficient de lungà sà acopere
esentialul. Las celor care o vor lectura a decide dacà am reusit sau nu.
Motivatia realizàrii acestei Documentàri a pornit de la dorinta de a pune o pietricicà` la
construirea unei viziuni a armoniei. pornind de la credinta în Dumnezeul Unic datà nouà prin
Trimisii sài.
!Nu esti mai putin Român dacà ai ales Crezul Musulman sau Mozaic.
!Nu esti mai putin Arab dacà ai ales Crezul Mozaic sau Crestin.
!Nu esti mai putin Evreu dacà ai ales Crezul Crestin sau Musulman.
Toate sunt ramuri ale unui Trunchi. ale unui Singur Crez. care cuprinde:
Legile de Echitate Socialà aduse de Moise.
Iubirea de semeni aduse de Iisus Hristos.
Legile Morale aduse Mahomed în Surele din Coran.
Fiecare din noi putem încheia propriul Contract cu Dumnezeu` prin a respecta. pe cât posibil
cele Zece Porunci` în viata de zi cu zi. În comunitatea umanà în care tràim. fie ea Mozaicà.
Crestinà. Musulmanà respectàm ritualul prin care aceastà comunitate îsi exprimà aderenta la
Crezul în Dumnezeul Unic. Comunitatea Umanà are premiza de a reconstrui toleranta. respectul
si sprijinul reciproc. pe cei trei piloni.
Pe de altà parte vizualizez ca într-un film sirul de crime fàcute de oameni asupra semenilor lor.
Am speranta cà cel ce va parcurge textul se va simti ca într-o Catedralà. Moschee sau Sinagogà a
linistii interioare.
Mesaros - Anghel Vasile Aprilie 2011
150
To my Mother: Thaci Raisa
Ghershovici
To my Wife: Anghel
Magdalena
DESPRE AUTOR
PROFIL:
Nume: Vasile Mesaros - Anghel
Profesia: IT Trainer
Studii:
Universitatea Bucuresti - Facultatea de Matematicà Mecanicà (1971)
Analist de Sistem - Post Universitar - C.E.P.E.C.A. (1975)
Motivatia Lucràrii:
Documentarea unor Teme care m-au preocupat în ultimii ani.
AMV Dessign/2011
Pentru link-uri la lucràri : Insert pe GOOGLE text : mesaros anghel on net
$eIectati site-uI: http://www.cartiok.ro/doc/35761886/adresses-mesaros-
anghel-works-on-net-adrese-postari-pe-net-channels
E-mail: vanghelthacimyahoo.com
151
BIBLIOGRAFIE
1. Faptele Apostolilor` - Apostolul Luca
``` Vechiul Testament`
2. Platon Opere` vol II Editura Stiintificà si Enciclopedicà Bucuresti. 1976
3. Cuvinte de aur` Fabre d`Olivet Editura Typografie de la Ville. Paris. 1873
4. Mari initiati ai Ezoteriei Antice` Eduard Schourée. Editura Gallimard 1923
5. Treptele Initierii` Rudolph Steiner Editura Princeps Iasi. 1993
6. Istoria Israelului` Mose Maur Tel Aviv` 1975
7. Biserica în primele secole` Fracesco Paolo Rizzio Editura Serafica Roman. 2002
8. ,Un tàciune smuls flàcàrilor` Alexandru Safran Editura Hasefer Bucuresti
9. ``` Auscwitz - Wikipedia
10. ,The Spear of Destiny` Trevor Ravenscroft Londra 1973
11. ``` Wikipedia - 'Papa Ioan XXIII`
12. Papa Ioan XXIII Enciclica "Ad Petri Cathedram¨ 29.06.1959
13. Papa Ioan XXIII Enciclica "Mater et Magistra¨ 15.05.1961
14. Papa Ioan XXIII Enciclica "Pacem in Terris¨ 11.04.1963
15. 1ohn XXIII: His Council and Achievement Remembered` by 1. Robert Nelson.- 1982.
152
16. ``` Wikipedia Biserica Greco-Catolicà Ucraineanà`
17. 'Istoria Papilor` - August Franzer. Remigius Baumer Editura Arhiepiscopiei Romano-
Catolice Bucuresti 1996.
18. ``` Wikipedia Missing in Action: Raoul Wallenberg` - Marion Marrache
19. ``` Wikipedia Notes and telegrams exchanged between the Vatican's State Secretary
and the Nunciatures of the different relevant countries during the Second world War - are
published in 11 volumes edited by the Holy See under the title: "Actes et documents du
Saint-Siège relatifs a la Seconde Guerre Mondiale":
20. 'Teme de Istorie a Religiilor` - Emil Dumea Editura SAPIENTIA Institutul Teologic
Romano-Catolic 2002
153
BIBLIOGRAFIE: VIDEO LINK-URI
1. Angelo Roncalli: the first years of Iohannes XXIII - part 1 - Activitatea lui Angelo
Roncalli pânà la al II -lea Ràzboi Mondial Film Documentar Partea I - Darsham You
Tube
http://www.youtube.com/watch?v÷1lx4sRHMx-s&feature÷player¸embedded
2. Angelo Roncalli: the first years of Iohannes XXIII - part 2 - Film Documentar Partea II -
Darsham You Tube
http://www.youtube.com/watch?v÷Ibqa0SacrCI&NR÷1
3. Pope Iohannes XXIII: pontificate and council - Dialogul Cu Lumea; Conciliului
II Vatican (1962-1965) - Film Documentar Partea II -
Darsham You Tube
http://www.youtube.com/watch?v÷¸Wz8W961rEM&NR÷1
4. Iohannes XXIII: the good Pope - papa Ioan XXIII - papa care a început
Agiornamento da la Chiesa` Film Documentar Partea II - Darsham You Tube
http://www.youtube.com/watch?v÷1lx4sRHMx-s&feature÷player¸embedded
5. Il Papa Buono` Film Partea I Darsham You Tube
http://www.youtube.com/watch?v÷¸inqIAnUGdk&feature÷related
6. Il Papa Buono` Film Partea a II - a Darsham You Tube
http://www.youtube.com/watch?v÷Pcro2egDYXU&NR÷1
7. Il Papa Buono` Film Partea a III - a Darsham You Tube
http://www.youtube.com/watch?v÷TLdxfXyT9hg&NR÷1
154
8. Il Papa Buono` Film Partea a IV - a Darsham You Tube
http://www.youtube.com/watch?v÷BCWdmfoawig&feature÷related
9. Il Papa Buono` Film Partea a V - a Darsham You Tube
http://www.youtube.com/watch?v÷UzdseOW57mY&feature÷related
10. Angelo Roncalli Papa 1oan XXIII - Clipe de Viatà - Versiunea Video vmesarosanghel2
video channel / 2010
http://www.youtube.com/watch?v÷UzdseOW57mY&feature÷related
11. Organizatii Evreiesti de Auto Apàrare în Yisuv - Clipe de Sionism (IV)
Mesaros Anghel Vasile You Tube
http://www.youtube.com/watch?v÷5EKMsrVk1cc
12 Inceputul luptei Evreilor Crestini pentru Evanghelia lui Iisus - editia III 2009
Eseu Documentar - Mesaros Anghel Vasile You Tube
http://www.youtube.com/watch?v÷5EKMsrVk1cc
13 Hebrew Christians fight Beginings for the Gospel of 1esus - 1ehosuah 2009
Essay Documentary - Mesaros Anghel Vasile You Tube
http://www.youtube.com/watch?v÷f60kVYo-zuE
14 Breviar de Fapte Istorice - Evrei Crestini si Musulmani la Ierusalim
Text Documentar - Mesaros Anghel Vasile You Tube
http://www.youtube.com/watch?v÷f60kVYo-zuE
15 Hebrews. Christians. Muslims in 1erusalem Compendium of Historical Facts
Documentary Text - Mesaros Anghel Vasile You Tube
http://www.youtube.com/watch?v÷PFvWHuseZ2c

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->