You are on page 1of 8

PEMBETULAN .. .. .. .. ..

SILA KLIK IMEJ UNTUK KEMBALI KE LAMAN LEMBARAN KERJA

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 04 01 NAMA : .. DARJAH : .. TARIKH :

P4
IMBUHAN
disusun oleh:

MOHAMED NAIM DAIPI

LATIHAN ( 01)

LATIHAN ( 14)

01

________ darjah itu rajin belajar dan berbudi bahasa. 1. Pengetua 2. Ketua
3. 4. Tertua Mengetua

53

Kita perlu sentiasa menjaga ________ rumah kita. 1. kebersihan 2. bersihan 3. pembersihan 4. pembersih

02

Majalah ________ universiti itu sungguh laris di pasaran. 1. bulanan 2. perbulanan 3. pembulanan 4. kebulanan

54

____________ buku rampaian itu berharga tiga puluh sen sekeping. 1. balutan 2. balut

3. pembalut 4. dibalut

03

Walaupun usianya sudah lapan puluh tahun, __________ belum kabur lagi. 1. kelihatan 2. terlihat 3. penglihatan 4. melihat

55

Pihak polis telah membalas ____________ perompak-perompak itu. 1. penembak 2. tembak 3. penembakan 4. tembakan

04

Encik Yahya ialah ________ syarikat menjual kenderaan itu. 1. mengurus 2. berurus
3. 4. terurus pengurus

56

Adik _____________ ibu lalu meminta susu kerana kehauasan.

1. 2.
3. 4.

hampir menghampiri
terhampir berhampiran

LATIHAN (13)

LATIHAN ( 02)

49

Wanita yang pengsan itu_____________ dengan menggunakan usungan. 1. mengangkat 2. diangkat 3. terangkat 4. angkatan

05

Daud _________________ kayu-kayu buruk itu ke dalam api yang sedang menyala. 1. mencampak 2. dicampak 3. pencampak 4. tercampak

50

______________ di Danau Toba sungguh menarik dan indah.

06

1. 2. 3. 4.

dipandang pemandangan memandang pandangan

Orang itu disaman oleh pihak polis lalu lintas kerana _______________ terlalu laju. 1. panduan 2. dipandu 3. memandu 4. pemandu

51

Di dalam peti besi itu _________________ wang dan barang-barang kemas kepunyaan orang kaya itu. 1 menyimpan 2 penyimpan

07

3 4

simpanan tersimpan

Para penumpang _________ dengan ramahtamah oleh pramugari semasa menaiki pesawat. 1. melayan 2. pelayan 3. dilayan 4. layanan
Pencuri-pencuri itu telah ________________ wang dan barang-barang berharga. 1) berlari 2) pelarian 3) melarikan 4) pelari

52

Kita tidak harus boros ________________ walaupun kita ada banyak wang. 1 membelanja 2 berbelanja 3 belanjakan 4 dibelanja

08

LATIHAN ( 03)

LATIHAN (12)

09

_________________peperiksaan akan diumumkan pada minggu hadapan. 1) Memutuskan 2) Keputusan

45

Di tengah-tengah gelanggang bola sepak terdapat satu _______ yang besar. 1) terbulat 2) membulat

3) Berputus 4) Diputuskan

3) 4)

bulatkan bulatan

10

Pak Abu _______________polis kerana menyeberang jalan di tempat yang salah. 1) ditahan 2) menahan

46

Semasa cuti sekolah ayng lalu, keluarga Norman ________________ ke London. 1) berlancong 2) melancong

3) 4)

tahankan tahanan

3) 4)

terlancong pelancong

11

Murid-murid dinasihati supaya menjaga_______________sekolah. 1) membersihkan 2) dibersihkan

47

Semua pakaian yang _______________nya tadi telah kering. 1) dijemur 2) berjemur

3) kebersihan 4) pembersihan

3) 4)

terjemur menjemur

12

Ahmad telah _______________untuk menjadi seorang pelajar yang berjaya. 1) perusahaan 2) diusahakan 3) berusaha 4) pengusaha

48

Pencuri itu berjaya ____________________ diri. 1) berlari 2) larian 3) melarikan 4) terlari

LATIHAN ( 11)

LATIHAN ( 04)

41

Perpustakaan itu perpustakaan yang ____________ di Asia Tenggara. 1) dibesarkan 2) terbesar

13

Rambut Usamah _____________ pendek oleh ayahnya 1. digunting 2. menggunting

3) 4)

kebesaran membesarkan

3. 4.

tergunting guntingan

42

Barang-barang kemas Cik Leha __________ di dalam peti besi. 1. tersimpan 2. menyimpan

14

Nenek Som menyuruh saya ____________ surat yang diterimanya. 1. bacakan 2. bacaan

3. 4.

simpanan simpankan

3. 4.

dibacakan terbaca

43

Selepas bertelur, ayam betina itu _______________. 1. mengetuk 2. berketuk

15

3. 4.

diketuk ketukan

Kita diingatkan supaya jangan ___________ ketika berbelanja. 1. pembaziran 2. membazir

3. 4.

terbazir dibazirkan

44

Pemandu mabuk itu ______________ dengan laju. 1. dipandu 2. panduan 3. berpandukan 4. memandu

16

Adik-beradik kembar itu _________ kerana merebutkan mainan 1. pergaduhan 2. bergaduh 3. digaduhkan 4. gaduhkan

LATIHAN ( 05)

LATIHAN ( 10)

17

Buku cerita itu_________seorang raja yang zalim. 1. terkena 2. mengenai 3. mengenakan 4. dikenakan Dian ________ kerana lantai itu licin. 1. kejatuhan 2. dijatuhkan 3. terjatuh 4. menjatuhkan

37

Neneknya ___________ dia pergi ke kolam itu dia tidak mengendahkannya. 1. melarang 2. dilarang 3. pelarang 4. terlarang

18

38

Dia menaiki basikal menuju ke sebuah kolam renang yang _____ di estet perumahan itu.

1. 2. 3. 4.

meletakkan diletakkan terletak letakan

19

Nama pena ___________ cerita itu ialah Mas. 1. ditulis 2. penulis 3. tertulis 4. penulisan
Budak yang mati lemas di kolam renang itu telah __________ ke hospital. 1. menghantar 2. penghantar 3. dihantar
4. terhantar

39

Seorang daripada rakannya itu ___________ pelampung dan sebiji bola.

1. 2. 3. 4.

membawa dibawa pembawa terbawa

20

40

Kawan-kawannya __________nya supaya tidak berenang di kolam yang dalam itu

1. penasihat 2. menasihati 3. bernasihat


4. dinasihati

LATIHAN ( 09)

LATIHAN ( 06)

33

Di hadapan dewan itu __________ dengan berbagai jenis bunga 1. dihiasi 2. menghiasi 3. berhias 4. penghias

21

Saya harap saudara dapat ____________ sebuah lagu.


1. 2. 3. 4. nyanyian dinyanyikan menyanyikan penyanyi

34

Dewan itu dihiasi kerana hendak ___________ kedatangan seorang menteri. 1. penyambut 2. disambut 3. menyambut 4. sambutan

22

____________ kaki yang cuai itu telah dilanggar kereta. 1. berjalan 2. pejalan

3. menjalankan 4. dijalankan

35

Berita tentang ____________ menteri itu diumumkan oleh pengetua. 1. kedatangan 2. pendatang 3. mendatang 4. didatangi

23

Orang yang suka ____________ akan dibenci orang. 1. bohongi 2. bohongkan 3. pembohong 4. berbohong

36

___________ di sekeliling rumahnya sekarang sunyi sepi. 1. mengadakan 2. diadakan 3. keadaan


4. berada

24

Saya tidak _________________ buku setebal itu. 1. terbaca 2. dibaca 3. pembaca 4. bacaan

LATIHAN ( 07)

LATIHAN ( 08)

25

Pak Ngah duduk di tebing sungai itu sambil _____ikan. 1. dipancing 2. pencingkan 3. terpancing 4. memancing

29

Kertas itu melayang kerana ___________ angin.


1. 2. 3. 4. bertiup ditiup meniup tiupkan

26

Keluarga Encik Laili telah _____ sebuah rumah di Jalan Hajijah. 1. menyewa 2. tersewa 3. disewa 4. penyewa

30

Saya _____________ dengan Fauzi di hadapan pawagam Lido.


1. 2. 3. 4. pertemuan menemui bertemu ditemui

27

Ketiga-tiga orang _____ itu tersesat di dalam hutan. 1. mengembara 2. pengembara 3. pengembaraan 4. mengembarakan

31

Dia ______________ muka Salmah hingga lebam.


1. 2. 3. 4. menampar ditampar tamparan penampar

28

Pingat yang diterimanya itu _____ ke bajunya.


1. tersemat 2. menyemat 3. disematkan
4. sematkan

32

Ayah dan ibu __________hendak ke Indonesia.


1. cadangan 2. dicadang 3. pencadang
4. bercadang