P. 1
Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu 2006

Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu 2006

|Views: 51|Likes:
Published by Uğur Özkan
GAYRİ RESMİ TERCÜME

AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390

TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai)

1.

Giriş.......................................................................................................................3 1.1 Önsöz................................................................................................................3 1.2 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler...................................................................3 2. Genişle
GAYRİ RESMİ TERCÜME

AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390

TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai)

1.

Giriş.......................................................................................................................3 1.1 Önsöz................................................................................................................3 1.2 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler...................................................................3 2. Genişle

More info:

Published by: Uğur Özkan on Jul 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

AB öz kaynaklar sisteminin uygulanması konusunda bir miktar gelişme kaydedilmiştir.

Geleneksel öz kaynaklar bağlamında, Türkiye’nin gümrük mevzuatı büyük ölçüde AB
müktesebatıyla uyumludur.

Türkiye bu alanda AB müktesebatına uyumunu arttıran yeni İstatistik Yasası’nı 2005 Kasım
ayında yürürlüğe koymuş, ancak. konuya ilişkin uygulama yönetmeliği halen kabul
edilmemiştir Özellikle GSMH’nin uygun biçimde hesaplanmasını teminen ESA 95
standartlarının uygulanmasına ilişkin olarak daha fazla uyum sağlanması gerekmektedir.

KDV ve gümrük vergilerinde yolsuzlukların önlenmesi için daha fazla önlem alınmasına
ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye gelir vergisi toplanmasını pekiştirmek ve vergi
mükelleflerinin gönüllü şekilde mevzuata uymalarını sağlamak amacıyla Gelir İdaresi
Başkanlığı’nı kuran yasayı 2005 yılı Mayıs ayında kabul etmiştir. Bu konuda uygulama
yönetmeliği tam anlamıyla yürürlüğe girmediği için yasanın etkisi henüz
değerlendirilememektedir. AB bütçesinden alınan veya AB bütçesine aktarılan fonların uygun
şekilde tahsil edilmesi, izlenmesi, ödenmesi ve denetimi için merkezi eşgüdümü sağlayacak
tek bir birimin belirlenmesi gerekmektedir. Türkiye’nin raporun diğer ilgili bölümlerinde
belirtilen, tarım, gümrükler, vergilendirme, istatistik ve mali kontrol gibi politika alanlarında
idari kapasitesini güçlendirmeye ihtiyacı vardır.

Sonuç

Bu alandaki müktesebat mevzuata aktarımı gerektirmese de, Türkiye’nin ileride, doğru
hesaplama, tahsil, ödeme ve öz kaynakların denetimini temin edecek eşgüdüm yapıları ile
uygulama kurallarını oluşturması ve aynı zamanda öz kaynaklarına ilişkin kurallarının
uygulanması hususunda AB’ye bilgi vermesi gerekmektedir.

75

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->