P. 1
Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu 2007

Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu 2007

|Views: 46|Likes:
Published by Uğur Özkan
GAYRİ RESMİ TERCÜME

AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 6 Kasım 2007 SEC (2007) 1436

TÜRKİYE 2007 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 663)

1. Giriş 1.1 Önsöz 1.2 Çerçeve 1.3 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler 2. Geliştirilmiş Siyasi Diyalog ve Siyasi Kriterler 2.1. Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü 2.2. İnsan Hakları ve Azınlıkların Korunması 2.3. Bölgesel Konular ve Uluslararası Yükümlülükler 3. Ekonomik Kriterler 3.1. İşleyen Bir Piyasa Ekonomisinin Mevcudiyeti 3.2. Birlik İçinde Rekabetçi Baskı ve Piyasa Güçle
GAYRİ RESMİ TERCÜME

AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 6 Kasım 2007 SEC (2007) 1436

TÜRKİYE 2007 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 663)

1. Giriş 1.1 Önsöz 1.2 Çerçeve 1.3 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler 2. Geliştirilmiş Siyasi Diyalog ve Siyasi Kriterler 2.1. Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü 2.2. İnsan Hakları ve Azınlıkların Korunması 2.3. Bölgesel Konular ve Uluslararası Yükümlülükler 3. Ekonomik Kriterler 3.1. İşleyen Bir Piyasa Ekonomisinin Mevcudiyeti 3.2. Birlik İçinde Rekabetçi Baskı ve Piyasa Güçle

More info:

Published by: Uğur Özkan on Jul 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2012

pdf

text

original

Türkiye mevzuatını balıkçılık konusundaki topluluk müktesebatına uyumlaştırmada önemli bir
gelişme kaydetmemiştir. Yeni Balıkçılık Kanunu kabul edilmemiştir. Merkezi idari yapılar
yetersiz kalmaya devam etmektedir. Yetkilerin farklı Bakanlıklar arasında ve Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı’nın farklı birimleri arasında dağılmış olması durumu devam etmektedir.

Kaynak ve filo yönetimikonusunda gelişme kaydedilmiştir. Türkiye 29 balıkçılık liman ofisini
oluşturmuş ve donatmıştır. Buna ilaveten, 121 balıkçılık denetim müfettişi atanmıştır. Balıkçılık
bilgi sistemi oluşturulmuştur. Bu sistem sayesinde, müfettişler günlük avlanma ve boşaltmaya
ilişkin veriyi, merkezi bir veri tabanına kaydedebileceklerdir. Anılan sistem, Ortak Balıkçılık
Politikası bağlamındaki bazı temel koşulları karşılamaktadır. Ancak, sistemin tam olarak işlerlik
kazanması, ayrıca seyir defterlerinden ve boşaltma bildirimlerinden elde edilen verilerin çapraz
kontrolünün yapılabilmesi için söz konusu sistem üzerinde ilave çalışma yapılması
gerekmektedir. Balıkçılık filosu kaydı ve gemi izleme sisteminin (VMS) geliştirilmesi
konusunda yapılan teknik çalışmalarda ilerleme kaydedilmiştir. Gemi izleme sisteminin orkinos
avı yapan 80 gemi üzerinde pilot uygulamasına başlanmıştır. Balıkçılık liman ofislerinin
oluşturulmasının ve denetim müfettişlerinin atanmasının ardından, denetleme ve kontrol
faaliyetlerinde bir miktar ilerleme kaydedilmiştir.

Kaliteyi arttırmak, kaynakları korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla, Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı, ticari ve amatör balıkçılık faaliyetlerini düzenleyen genelgeler
yayımlamıştır. Ancak stok tespitine ilişkin araştırmalar konusunda herhangi bir gelişme
kaydedilmemiştir. Deniz kaynaklarına ilişkin stokun durumu konusundaki bilgi, yeterince doğru
ve güvenilir değildir.

Piyasa politikası, yapısal eylemler ve devlet yardımlarıkonusunda topluluk müktesebatına
uyumda herhangi bir gelişme kaydedilmemiştir. Türkiye’nin balıkçılık sektörü konusunda
kapsamlı bir politika belgesi bulunmamaktadır. Türkiye yeni uluslararası anlaşmalara taraf
olmamıştır. Ancak, Türkiye Karadeniz’de balıkçılığın yönetimi için uluslararası bir çerçeve
geliştirilmesini aktif olarak teşvik etmektedir.

“Balıkçılık” faslı, Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi (GİDİK) tarafından 11 Aralık 2006
tarihinde Türkiye’ye ilişkin olarak kabul edilen ve 14/15 Aralık 2006’da Avrupa Konseyi
tarafından onaylanan kararların kapsadığı sekiz fasıldan biridir. Kıbrıs bayrağı taşıyan veya
uğradığı son liman Kıbrıs’ta olan gemi ve uçakların taşıdığı malların serbest dolaşımı üzerindeki

47

sınırlamalar devam ettiği müddetçe, Türkiye bu fasla ilişkin müktesebatı bütünüyle
uygulayabilecek konumda olmayacaktır.

Sonuç

Kaynak ve filo yönetimi konusunda ilerleme kaydedilmiştir. Ancak Ortak Balıkçılık Politikasına
mevzuat uyumu konusunda bir ilerleme sağlanmamıştır. Türkiye’nin bu konudaki mevzuatında
önemli eksiklikler bulunmaktadır. İdari yapılar Ortak Balıkçılık Politikasının uygulanması için
yeterince hazır değildir.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->