P. 1
Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu 2008

Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu 2008

|Views: 42|Likes:
Published by Uğur Özkan
GAYRİ RESMİ TERCÜME

AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 5 Kasım 2008 SEC (2008) 2699

TÜRKİYE 2008 İLERLEME RAPORU (COM(2008) 674)

1

1. Giriş 1.1 Önsöz 1.2 Çerçeve 1.3 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler 2. Siyasi Kriterler 2.1. Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü 2.2. İnsan Hakları ve Azınlıkların Korunması 2.3. Bölgesel Konular ve Uluslararası Yükümlülükler 3. Ekonomik Kriterler 3.1. İşleyen Bir Piyasa Ekonomisinin Mevcudiyeti 3.2. Birlik İçinde Rekabetçi Baskı ve Piyasa Güçleri ile Başedebilme Kapasitesi
GAYRİ RESMİ TERCÜME

AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 5 Kasım 2008 SEC (2008) 2699

TÜRKİYE 2008 İLERLEME RAPORU (COM(2008) 674)

1

1. Giriş 1.1 Önsöz 1.2 Çerçeve 1.3 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler 2. Siyasi Kriterler 2.1. Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü 2.2. İnsan Hakları ve Azınlıkların Korunması 2.3. Bölgesel Konular ve Uluslararası Yükümlülükler 3. Ekonomik Kriterler 3.1. İşleyen Bir Piyasa Ekonomisinin Mevcudiyeti 3.2. Birlik İçinde Rekabetçi Baskı ve Piyasa Güçleri ile Başedebilme Kapasitesi

More info:

Published by: Uğur Özkan on Jul 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2011

pdf

text

original

Elektronik iletişim ve bilgi teknolojileri alanında bazı ilerlemeler görülmektedir. Haziran
2008 itibariyle takriben %25 yeni katılımla sabit telefon abonelerinin sayısı toplam yaklaşık
18 milyon ve erişim oranı yüde 25 civarındadır. Toplam cep telefonu abone sayısı erişim
oranının %90 olmasıyla 63.6 milyona ulaşmıştır. Internet abonesi sayısı, 5.3 milyon ADSL
abonesi olmak üzere yaklaşık 5.4 milyona ulaşmıştır.

Türkiye, 2002 AB çerçevesine dayanan, erişim ve karşılıklı bağlantı, piyasada kayda değer
gücü olan operatör (SMP), referans bağlanım sunumu (RIO), referans yerel ağın paylaşıma
açılması teklifi ve internet sağlayıcıdan toptan geniş banda erişim şartları konularında yeni
tüzüklerle uyuma devam etmiştir. Buna ilave olarak, cep telefonu bitirme ücretleri tedricen
azalmaya devam etti.

Telekomünikasyon Kurumunda merkezi bir veri tabanının işlemeye başlamasından sonra cep
telefonu piyasasında 10 Kasım 2008 tarihinden itibaren mümkün olabilecek numara
taşınabilirliği alanında bir miktar ilerleme kaydedilmiştir. Türk Telekom’un referans yerel
ağın paylaşıma açılması teklifinin geçen yıl gözden geçirilmesini müteakip yerel ağın
paylaşıma açılması alanında sınırlı bir başlangıç ilerlemesi kaydedilmiştir.

Ancak, AB çerçevesiyle uyum için temeli teşkil edecek olan Elektronik İletişim Yasası,
Parlamento tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girmemiştir. Cumhurbaşkanı, yasadaki
düzenleyici merciin idari ve mali şartlarına ilişkin dört maddesini veto etmiş ve taslak
yeniden görüşülmek üzere parlamentoya gönderilmiştir. Sabit ve geniş bant piyasalarındaki
rekabet yetersiz seviyededir. Geniş bant internet erişim hizmetlerinin %95’i mevcut internet

51

operatörü tarafından sunulmaktadır. Sabit toptan internet erişiminde daha adil ve şeffaf şartlar
yaratılmasına yönelik sınırlı bir ilerleme olmuştur. Muhasebe hesaplarının ayrı tutulmasında
sabit yükümlüye yıkılan maliyet hesaplaması ve muhasebenin ayırımına ilişkin bir gelişme
kaydedilmemiştir. Sektörü düzenlemek amacıyla idari masraflar dışındaki iletişim
hizmetlerine konan yüksek vergiler sorun olmaya devam etmektedir. Uluslararası hizmet
yükümlülüklerinin alanı ve uygulaması hala ilgili müktesebatla uyumlu değildir. Yerel telefon
işinin liberalleştirilmesi hala beklemede olup, sabit ve geniş bant piyasalarındaki rekabeti
zayıflatmaktadır. Düzenleyici organ, personel olarak iyi donatılmıştır ve kendi kendini finanse
edebilmektedir. Ancak, bu organ özellikle yetkilendirme sürecinde yeterince bağımsız
değildir. Telekomünikasyon Kurumunun karar alma süreci şeffaf değildir.

Rapor döneminde, kamusal alanlarda internet hizmetlerinin koşulları ile internet üzerinden
yayınları düzenleyen prosedür ve prensiplere ilişkin uygulama tüzükleri kabul edilmiştir. Bu
tüzüklerin uygulanması, ifade hürriyetinin ihlal edilmesi potansiyeline sahiptir.

İşitsel ve görsel medya politikası alanında bir miktar ilerleme sağlanmıştır. TBMM, TRT
Yasası’nı Türkçeden başka dillerde yayın yapılmasına imkan verecek şekilde değiştirmiştir
(Bkz. Siyasi Kriterler). RTÜK, yayıncılarca yapılacak bir düzenlemeyi teşvik etmiş ve
izleme görevini yerine getirmek için idari kapasitesini güçlendirmiştir. Ağustos 2008 ayından
bu yana RTÜK kararları kamuoyuna açık hale getirilmiştir.

Bununla birlikte, Türkiye’nin AB işitsel ve görsel medya müktesebatı ile uyum düzeyi
çocukların korunması ve reklamlara ilişkin düzenlemeyle ilgili alanlarla sınırlı kalmaktadır.
Radyo ve televizyon yayıncılığına ilişkin kanun, vatandaşlık, tanımlamalar, yetki, yayın
alma ve aktarma özgürlüğü, büyük olaylar, yabancı sermayenin payına ilişkin sınırlamalar,
bireysel ve Avrupa temelli çalışmaların teşvikinde ayrımcılık gözetilmemesi temelinde hala
sorunlar yaratmaya devam etmektedir. RTÜK, yayın sektörünün idaresine ilişkin olarak
yeniden frekans dağıtmamış ve geçici lisansları gözden geçirmemiştir. RTÜK, yayıncılarla
düzenli bir diyalog tesis ederek kararlarının şeffaflığını güçlendirmiştir. Ancak,
düzenleyicinin işlevselliğinin güçlendirilmesi için ilave tedbirlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Sonuç

Elektronik iletişim alanında, özellikle cep telefonu ve geniş bant piyasalarında hakim
operatörlere uygulanan rekabetçi korunma tedbirlerine ilişkin bir miktar ilerleme
kaydedilmiştir. Bununla birlikte, AB çerçevesine uyum sınırlı kalmaktadır. AB kurallarıyla
uyumlu yeni bir temel elektronik iletişim yasasının kabulü önem taşımaktadır. İşitsel ve
görsel medya politikası alanında Türkiye’nin uyum seviyesi sınırlı kalmaktadır.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->