P. 1
Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu 2010

Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu 2010

|Views: 131|Likes:
Published by Uğur Özkan
TR

TR

TR

AVRUPA KOMİSYONU

Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU’NA VE KONSEY’E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki KOMİSYON ÇALIŞMA DOKÜMANI

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TR

TR

İÇİNDEKİLER
1. GİRİŞ .................................................................................................................................................. 4 1.1. Önsöz..............................
TR

TR

TR

AVRUPA KOMİSYONU

Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU’NA VE KONSEY’E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki KOMİSYON ÇALIŞMA DOKÜMANI

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TR

TR

İÇİNDEKİLER
1. GİRİŞ .................................................................................................................................................. 4 1.1. Önsöz..............................

More info:

Published by: Uğur Özkan on Jul 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2012

pdf

text

original

Genel ilkeler bakımından ilerleme kaydedilmemiştir. Yerli istekliler lehine % 15 fiyat avantajının
yaygın kullanımı devam etmektedir. Yerli istekliler lehine hüküm, 2009’daki %18’lik oranla
karşılaştırıldığında, eşik değerin üzerindeki toplam sözleşme bedelinin % 24’üne uygulanmıştır.
İstisnalar kapsamında yapılan ihale sözleşmelerinin sayısında ve doğrudan alımlarda kayda değer
bir artış olmuştur. Toplamda, ihale sözleşmelerinin % 28’i ve toplam sözleşme değerinin % 12’si
Kamu İhale Kanunu’nda yer alan ihale usullerine tabi olmamıştır. Alternatif ihale usullerinin
kullanım sıklığını azaltmak için mevzuatın gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu alandaki
çalışmalar, nispeten ileri düzeydedir.

İhalelerin sonuçlandırılması ile ilgili olarak bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Şeffaflığın
artırılması ve yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesi amacıyla Şubat 2010’da kabul edilen

TR

TR

51

strateji, kamu alımlarıyla ilgili faaliyetlerde bütünlüğün geliştirilmesi yönünde atılan olumlu bir
adımdır. Kamu İhale Kurumu, Ocak 2010’da, idarelere danışmanlık hizmeti sağlamak üzere bir
çağrı merkezi kurmuştur. Mayıs 2010’da, mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri ihalelerine
ilişkin kapsamlı kılavuzlar yayımlanmıştır.

Türkiye’nin kamu ihale mevzuatı, çeşitli açılardan AB müktesebatıyla farklılık göstermeye devam
etmektedir. Türkiye, AB müktesebatına aykırı olan istisnaları kaldırmamış ve mevzuatını veya
mevzuatının kapsamını, başta su, enerji, ulaştırma ve posta sektörlerinde faaliyet gösteren
kuruluşların alımları ile imtiyazlar ve kamu-özel işbirliği olmak üzere daha uyumlu hale
getirmemiştir. Klasik sektörler ile su, enerji, ulaştırma ve posta sektörlerinde faaliyet gösteren
kuruluşların alımları hâlâ aynı kamu ihale usullerine tabidirler. Uyumlu bir yasal çerçeve
olmaması nedeniyle, kamu-özel sektör işbirliği ve imtiyazların verilmesinde şeffaflık
bulunmamaktadır. Bu konudaki çalışmalar çok ileri düzeyde değildir.

Türkiye, kamu ihaleleri alanında tam uyum sağlanması yolunda önemli aşamaları da içeren AB
mevzuatına uyum stratejisini hazırlamıştır. Stratejinin artık kabul edilmesi ve uygulanması
gerekmektedir.

Kamu İhale Kurumu ve Devlet Planlama Teşkilatı’nda gerekli idari kapasite bulunmaktadır. Maliye
Bakanlığı politika oluşturulmasını koordine etmektedir ve kanunla onaylanan uygulayıcı role sahiptir.
Kamu ihaleleri alanındaki reformların daha iyi koordine edilmesi amacıyla, 2009 yılında Bütçe ve
Mali Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde bir ad-hoc birim kurulmuştur. Ancak, idari ve operasyonel
kapasitenin daha fazla geliştirilmesi gerekmektedir. Piyasanın işleyişi ve diğer paydaşlarla (idareler ve
istekliler) rekabet birçok sektörde yeterli seviyededir. Bu alandaki çalışmalar çok ileri düzeydedir.

Şikâyetlerin incelenmesi Direktifine uyum ile ilgili olarak ilerleme kaydedilmemiştir. Kamu
İhale Kurulu, bir karara varmak ve bunu internet sitesinde yayımlamak için en fazla 20 takvim
gününe sahiptir. Türkiye’nin inceleme usullerine ilişkin mevzuatını AB müktesebatıyla uyumlu
hale getirmesi ve idari kapasitesi ile uygulama mekanizmalarını güçlendirmesi gerekmektedir. Bu
alandaki çalışmalar nispeten ileri düzeydedir.

Sonuç

Bu fasılda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Kurumsal yapı ve idari kapasite ileri düzeydedir. Takvime
bağlı bir eylem planını da içeren taslak uyum stratejisinin kabul edilmesi gerekmektedir. Türkiye,
başta su, enerji, ulaştırma ve posta sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların alımları, imtiyazlar ve
kamu-özel sektör işbirliği olmak üzere mevzuatının kapsamını AB müktesebatıyla uyumlu hale
getirmemiştir.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->