Anexa E

Tematica examenului de specialitate
1. Administrarea afacerilor
Nr.crt. TEMATICĂ Vectorii afacerilor comerciale 1 Matricea Afacerilor Comerciale Influenţa crizei mondiale asupra diferitelor tipuri de pieţe Forme moderne de organizare a afacerii comerciale Competitivitate, competiţie, performanţă Particularităţi în internaţionalizarea comerţului Elaborarea strategiilor logistice în contextul comerţului internaţional Informatică de afaceri; fundamente ale strategiilor comerciale bazate pe tehnologii informatice; relaţia decizie - sistem informatic execuţie - feedback. Informaţia în sistemele de întreprindere comercială; rolul informaţiei ca resursă; sistemul informaţional de management comercial; Noile tehnici de comunicaţii şi dezvoltarea comerţului electronic. Dezvoltarea comerţului electronic şi procesele de distribuţie. Abordări privind implementarea modelelor de sisteme de management al calităţii, potrivit standardelor internaţionale. Implementarea sistemelor integrate de management calitate-mediusecuritate- responsabilitate socială în contextul exigenţelor actuale privind administrarea afacerilor. Implementarea unui sistem de gestiune a costurilor referitoare la calitate cu implicaţii asupra mediului de afaceri. Managementul calităţii şi modele de excelenţă în afaceri. Abordări actuale privind inovarea prin design în contextul globalizării. Asigurarea calităţii produselor şi serviciilor în relaţie cu protecţia consumatorului şi a mediului, în acord cu exigenţele UE. Calitatea şi siguranţa mărfurilor alimentare, exigenţă a pieţei unice europene. 119 Ref. bibliografică [4] [4] [4] [4] [4] [4] [17] [1] Pagini 46-49 146-157 107-109 202-208 33-36 20-21 61-69 61-81

2

Teorii privind schimbul şi modelarea fluxurilor în comerţul internaţional

3

Sisteme informatice în derularea afacerilor

[1]

19-60

[10]

13-54

[9]

248-260

[8]

450-467

4

Managementul calităţii

[12] [8] [11]

186-207 151-159 104-122 139-150 317-331 75-95 139-154

5

Calitatea mărfurilor şi protecţia consumatorului

[9]

[5]

6

Politici şi tendinţe în turismul intern şi internaţional

7

Administrarea şi evaluarea resurselor în turism şi servicii

8

Strategiii de afaceri

Expertizarea mărfurilor în comerţul internaţional. Impactul sanogenetic şi ambiental al produselor şi serviciilor în contextul globalizării . Politici şi tendinţe în turismul International Conducerea afacerilor în sectorul serviciilor şi turismului Componente şi operatori în dezvoltarea turismului; Sectorul terţiar şi eficienţa alocării resurselor Evaluarea patrimonială şi nepatrimonială a resurselor din turism şi servicii Viziunea, misiunea şi valorile organizaţiei Mediul intern de afaceri al organizaţiei Mediul extern de afaceri al organizaţiei Procesul decizional în afaceri Natura şi structura cunoştinţelor

[6] [6] [14] [15] [13] [7] [16] [3] [3] [3] [3] [2] [2] [2]

219-232 11-25 11-72 31-37 81-130 13-27 161-180 15-24 37-38 81-87 31-41 55-64 109-119 9-33 9-33 110-125

9

Dinamica cunoştiinţelor în afaceri

Dinamica cunoştiinţelor Capitalul intelectual organizaţional

BIBLIOGRAFIE [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Bob, C.A., Onete B., Brad, Şt., Sisteme informatice în administrarea afacerilor, Ed. Uranus Bucureşti, 2008; cota 658.055 3 BOB, Sala de lectura „Paul Bran” Brătianu, C., Lefter, V., Management strategic al instituţiilor de învăţământ superior, Ed. ASE, Bucureşti, 2002; cota 122 046, Dep Central Brătianu, C., Vasilache, S., Jianu, I., Business management, Ed. ASE Bucureşti, Bucureşti, 2006; cota 658 Bran, sala de lectuira „Paul Bran” Costea, C., Săseanu, A., Economia comerţului intern şi internaţional, Ed.Uranus, Ed. a II-a îmbunătăţită şi adăugită, Bucureşti, 2009; cota 381 COSc, Sala Slăvescu Dima, D. (coord), Diaconescu, I., Pamfilie, R., ş.a. Mărfuri alimentare şi securitatea consumatorului, Ed.Economică, Bucureşti, 2006; cota 381.33 DIMm, Sala Slăvescu Dima, D., Pamfilie, R., Procopie,R., Păunescu C., Merceologia şi expertiza mărfurlior alimentare de export-import, Ed.ASE, Bucureşti, 2004; cota 381.33 DIM, Sala Slăvescu Ioncică, M., Economia turismului şi serviciilor: un domeniu prioritar într-o nouă economie, Ed. Uranus, Bucureşti, 2006; cota 388.479 1 ION, Sala Slăvescu Olaru, M., Managementul calităţii, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Ed. Economică, Bucureşti, 1999; cota 658.562 OLA, Sala de lectură „Paul Bran”

120

2003. Sala Slăvescu Nistoreanu P. Sala Slăvescu Pamfilie.[9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] Olaru. Ed. Ed. Economica. C. cota 620. I. Design şi estetica mărfurilor. 2008.. G. . Ed. Negrea. 2005. cota 620..004 2 PAM.. cota 338.479 1068 STA. Managementul operaţiunilor de turism. Talpeş A. Ţală M. cota 302. Bucureşti. Ed. Evaluarea întreprinderii hoteliere. Lungu C.. Sala „Paul Bran” Onete. R.. Caraiani.11 OLA.. Editura ASE....C.142 ONE.2 NIS.. 2004. A. Bucureşti. cota 338. 2003 Vasiliu. Internet pentru afaceri. Editura Uranus. Auditarea certificare şi gestiune costurilor calităţii.. 2008.. Bucur. Sala „Paul Bran” Sârbu. Fundamentele ştiinţei mărfurilor. Bucureşti. Păunescu C. Economia turismului. Pamfilie R.63 SAR Stănciulescu. M. Bucureşti 2003. M. a III-a..: Logistica şi distribuţia mărfurilor. R... Tribuna Economică. Ed. Ababei D.. M. 2008. Purcărea. B.. Atanase... Sala Slăvescu Minciu R. ASE.. All Beck. A. 2002. Ediţia a II-a revizută.4791MIN2004. Mărunţelu. C. Felea. Procopie. Ed. Bucureşti. Bucureşti. Stanciu. cota 381.. Bucureşti. Bucureşti. Sala Slavăescu Stănciulescu G. Pericle Uidumac. Gh. Uranus. ASE. Oferta hotelieră mondială. C. Bucureşti. ed. 121 . R. Administrarea afacerilor – tehnici de comunicare şi negociere – Editura Tribuna Economică. cota 389.

a) Piaţa bunurilor şi serviciilor. b) Modele de hazard moral cu două şi niveluri de efort c) Modele de hazard moral cu mai mult de două niveluri de efort d) Modele de selecţie adversă cu două tipuri de agenţi e) Modele de selecţie adversă cu mai multe tipuri de agenţi Modelare 3. Modelul b) Echilibrul IS-LM. Nivelul de optim de efort. în Mecanismul optim de plăţi. bifurcaţii Neymark Metode tehnici 4 şi a) Metode generale de rezolvare a de problemelor decizionale [6] 262-299 [7] 173-202 [3] 86-93 [2] 116-126 [2] 90-94 [2] 77-86 [2] 58-66 Referinţa bibliografică [1] [1] [1] [1] Paginaţia 23-48 48-56 89-117 117-127 bazată pe agenţi ale agenţilor 1. Condiţii de [4] [5] 83-110 322-335 macroeconomică IS-LM. stabilitate dinamică: Bifurcaţii Hopf. informaţie asimetrică a) Contracte cu informaţie simetrică. Cibernetică şi statistică economică A. Modelarea în economie TEMATICA a) Definiţii în sens restrâns şi în sens larg b) Sisteme multi-agent c) Modelarea bazată pe agenţi d) Aplicaţii economice ale modelării bazate pe agenţi Contracte optimale condiţii informaţie simetrică 2. Cibernetică economică Nr. crt. fundamentare a b) Decizii de grup deciziilor economicosociale 122 .2.

Bucureşti 2003 Teoria deciziei . Princeton University Press Princeton an Oxford. ROMAN M..Referinţele bibliografice: Nr. Editura ASE. Bucureşti 2006 AND The Theory of Incentives The Principal Agent Model.Bucureşti 2007 Macroeconomie. Editura ASE Bucureşti. curent [1] SCARLAT E. DOBRE I. OPRESCU GH. MARINESCU [2] DANIELA MARIN DUMITRU JEAN-JACQUES [3] LAFFONT DAVID MARTIMORT [4] [5] ŢIGĂNESCU E. Editura Economică.. NICA [7] MARACINE VIRGINIA Modelarea activităţilor companiei. Economia informaţiei. [6] BĂDESCU A.. O abordare cantitativă.. Editura ASE. 2005 REFERINŢA BIBLIOGRAFICĂ Agenţi şi modelarea bazată pe agenţi în economie. PĂUNA L. 2005 Microeconomie avansată. VASILE T. 2009 123 . Editura ASE Bucureşti. Bucureşti 2005 Dinamica Economică: de la dinamica liniară la bifurcaţii la atractori stranii. Editura ASE....

2003 V. 124 . Referinţe bibliografice Al.II. Analiza cronologice indicilor dinamicii în prin analiza serii c. Sistemul Conturilor Naţionale. C. Econometria pentru economişti. Serii uni şi multidimensionale b.Voineagu. Statistică. Statistică.Mitrut.crt. Editura CISION.Isaic-Maniu. Măsurarea inflaţiei.Extinderea rezultatelor la întrega populaţie. Indicatori ai tendinţei de grupare şi ai variabilităţii măsurarea populaţiile Referinţa bibliografică [1] 108-120 136-149 163-186 204-230 116-142 226-237 202-215 90-112 243-245 84-92 216-219 275-300 344-378 137-164 45-52 92-104 105-122 1. Tematica a. Ed. C.V. 5. 2. Voineagu. Indicatori de măsurare şi analiză la instrument de nivel macroeconomic analiză d.Metoda economică b.Anghelache. caracterizarea şi dependenţelor a. E. Pecican. Bucureşti.III.Isaic-Maniu. E. 2007 4. Ţiţan. Exprimarea indicatorilor în preţuri macroeconomică comparabile. Editura Economică. 2007 1. Sondajul omogene simplu în [3] [4] [1] [4] [2] [1] [3] [4] [1] [1] [3] [5] 2. T. 4. Principiile Sistemului Conturilor Naţionale conturilor b. Sondajul tipic c. C. Teorie i aplicaţii în sectorul terţiar. Bucureşti.B. testarea ipotezelor statistice Dinamica 3. Statistică Nr. 2008 3.Mitruţ. Bucureşti.Costea.Meteor Preess. Serii multidimensionale. 2005 C.teorie şi aplicaţii.Mitrut. Sondajul de serii. Al.Voineagu. V. Isaic-Maniu. A. Editura UNIVERSITARĂ. sondajul în faze d. Ed. Bucureşti. Al. Editura Economică. Predicţia proceselor economice a. Statistică.Andrei. Conturile macroeconomice naţionale – c. Sondajul statistic b. Ed.Bucure ti. proceselor economice Sistemul a.

Ed. Incidenţele aplicării normei IAS 17 "Contractele de leasing" asupra recunoaşterii. 3. Principiile aplicării normei IFRS 1 "Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară". evaluării şi reprezentării elementelor poziţiei şi performanţei financiare a întreprinderii.3. REFERINŢA BIBLIOGRAFICĂ Contabilitate financiară. o abordare europeană şi internaţională. o abordare europeană şi internaţională. 8. 4. 2. Ed. Analiza normei IAS 12 "Impozitul pe profit". 2007 Contabilitate financiară. 7. 9. vol 1. Economică. Economică. Ed. 10. Feleagă Niculae Feleagă Liliana. Valenţele informaţionale ale tabloului fluxurilor de trezorerie întocmit conform referenţialului contabil internaţional. 2007 Contabilitatea societăţilor comerciale. Bucureşti. 1. TEMATICA Modele şi arhitecturi privind cadrele teoretice ale contabilităţii financiare – analiza comparativă a cadrelor conceptuale internaţional şi american Abordarea internaţională versus abordarea europeană privind bilanţul contabil. [1] [2] [3] Feleagă Liliana. Tratamentul imobilizărilor corporale în referenţialul contabil internaţional (IAS 16 "Imobilizări corporale") şi în reglementările contabile româneşti (OMFP 3055/2009) Deprecierea activelor în referenţialul contabil internaţional (IAS 36) şi în reglementările contabile româneşti (OMFP 3055/2009) Analiza normei IFRS 5 "Active imobilizate deţinute pentru vânzare şi activităţi întrerupte".Universitară. Feleagă Niculae Ristea Mihai. vol 1 Contabilitate financiară fundamentală. datorii contingente şi active contingente") şi în reglementările contabile româneşti (OMFP 3055/2009) REFERINŢA BIBLIOGRAFICĂ [1] [1] [1] [2] [1] [3] [2] [3] [5] [2] [3] [5] [2] [2] [4] [2] [3] [5] PAGINAŢIA 187-205 76-84 106-117 281-303 262-274 191-210 75-90 221-249 108-130 295-311 154-168 184-196 585-597 230-239 149-164 6. Tratamentul provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli în referenţialul contabil internaţional (IAS 37 "Provizioane. Contabilitate Nr. Opţiuni pentru România. vol 2 Contabilitate financiară aprofundată. 125 . 5.crt. crt. Bucureşti. REFERINŢELE BIBLIOGRAFICE: Nr.

publicat în MOF nr 766/10. Irimescu Alina Ristea Mihai. 2009 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 3055/2009 pentru aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.Universitară. Ioanăş Corina. vol 2.2009 126 .11. Bucureşti. Dumitru Corina Graziella. Ioanăş Corina. 2009 Contabilitatea societăţilor comerciale. Ed.[4] [5] Dumitru Corina Graziella. Irimescu Alina Ministerul Finanţelor Publice Bucureşti.

127-161 Vol II. 6. b) marginalismul ca reîntoarcere la clasicism. Abordarea comportamentului producătorului: a) factori şi neofactori de producţie. ştiinţei a) de la mercantilişti la economiştii clasici. 47-100 334-342 [5] [5] 26-41 52-61 Referinţa bibliografică [5] Paginaţie 42-51 comportamentul consumatorului. fundamentale b) pieţe imperfecte. b) mesajul teoriilor economice. Abordarea comportamentului consumatorului a) raţional şi iraţional în [7] [5] 209-223 114-121 [7] 175-187 [7] 127-141 [2] [4] Vol I. Economie A. teoriei subiective a [5] [2] [2] [5] [5] [5] [5] [5] [5] [5] 121-130 387-390 459-472 136-155 156-161 162-169 196-204 215-229 256-271 272-287 5. b) optimul producătorului. d) informaţia incompletă pe piaţa 127 . al economiei TEMATICA Domeniul de studiu a) influenţa modului de gândire asupra performanţelor economiei. c) 2. crt. 1. 3. Piaţa – elementele a) eficienţa pieţelor competitive. c) politici guvernamentale privind concurenţa. d) deducerea curbei ofertei. b) deducerea curbei cererii. Elemente de orientare a) cauzalitate şi analiză calitativă în ştiinţa economică b) procese reversibile şi procese ireversibile în economie c) frontierele ştiinţei economice 4. Economie 1 Nr. c) statutul valorii.4. Fondatorii economice: relaţia între instrumente şi obiectivele economice. c) noua teorie a firmei.

b) ciclicitatea economică. a) ştiinţa macroeconomică şi Referinţa bibliografică [5] [2] [3] [5] [3] [3] [5] [3] [1] [1] [6] [6] [8] Paginaţie 414-420 691-702 40-54 622-638 68-95 529-535 741-755 291-322 55-71 369-387 17-30 57-65 120-128 macroeconomia. Politică monetară şi a) contribuţia politicii monetare la macrostabilizare îmbunătăţirea rezultatelor financiare agregate b) cauzele şi efectele procesului inflaţionist în România [8] 92-110 128 . 10. Sistemul politici. Keynes. M. c) d) 8. b) Uniunea Europeană: instituţii şi c) Uniunea Monetară Europeană. Economia României a) provocările modelării tranziţiei la în tranziţie economia de piaţă b) evoluţia macromodelului economiei româneşti 11. indicatori echilibrul şi şi variabile dezechilibrul macroeconomice. Dinamica economică: a) creşterea economică – teorii şi modele. noii a) conexiuni internaţionale. crt. 9. b) reformarea gândirii economice tradiţionale de către J. 7. Macroeconomia: TEMATICA bunurilor. c) dezvoltare şi tranziţie. Dezvoltarea macroeconomii deschise: Monetar European. macroeconomic.Nr.

Bucureşti. 3. Bucureşti. R. 2009 Reflecţii Economice. A. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Baldwin. vol.. R. 2. Isărescu. Editura Expert. J. 1.. Wyplosz. Macroeconomie. 2007 S. 2002 Georgescu – Roegen.E. 2. Startz. Editura Economică. 2006 Teoria economică în retrospectivă. 2009 Stiglitz.. Editura N. vol. Editura Economică. 2009 129 . Editura Economică. C. 1992 Dornbusch. Unele elemente de orientare în ştiinţa economică. Mugur Expert. Economie. REFERINŢA BIBLIOGRAFICĂ Economia integrării europene. 2005 C. Stăpânii ideilor economice. 3 Editura Economică. Fischer.Nr. Walsh. R. Blaug. crt. Editura Economică.E Dobrescu. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Abordări econometrice. Emilian Tranziţia în România. M. Rogojanu.

17-22 Pag. 4. a) Conţinutul şi dinamica politicilor de mediu. Comerţul cu TEMATICA Referinţa bibliografică [4] [4] [4] [4] [4] [4] [3] [3] [3] Paginaţie Pag. 63-74 Pag. ecologice b) Evaluarea performanţei ecologice a sistemului socio-economic şi auditul de mediu. [6] [2] [5] [5] [5] [8] [7] 8. 103-107 Pag. c) Operaţionalizarea politicilor de mediu. obiectivele şi principiile finanţare a dezvoltării regionale. amănuntul cu produse agroalimentare b) Avantajele cooperării în agricultură. 100-103. 93-103 Pag. 1. Cooperarea în a) Concept. 62-72 Pag. 7. 174-189 Pag. Bursele de produse a) Bursele de mărfuri agricole agroalimentare b) Avantajele comercializării produselor agroalimentare prin intermediul burselor c) Bursele de mărfuri agricole pe plan mondial şi în România 3. componentă b) Măsuri de dezvoltare rurală pretabile principală a PAC României. 73-84 Pag. 36-62 75-95 a) Conţinutul şi funcţiile comerţului cu amănuntul b) Tipologia magazinelor cu autoservire c) Tendinţe în evoluţia comerţului cu amănuntul cu produse agroalimentare 2. 123-125 Pag. 381-395 Pag. dezvoltării regionale b) Structuri teritorial-administrative în Uniunea necesare dezvoltării regionale în România. b) Efecte ecologice ale globalizării. 5. 125-135 Pag. 115-122 Pag. b) Elaborarea politicilor de mediu.B. Globalizarea şi a) Presiunea antropică asupra sistemelor mediul naturale. 236-247 Pag. 88-94. 108-113 Pag. 11-17 Pag. Europeană c) Modalităţi de finanţare a dezvoltării economice şi sociale în Uniunea Europeană. principii şi tipologia agricultură cooperării în agricultură. PAC.dezvoltării. Politici de mediu [3] [3] [6] 6. crt. 13-20 203-224 Pag. 75-95 167-173 Pag. Modalităţi de a) Conceptul. 190-195 Pag. [1] [1] 130 . Economie 2 (EAM) Nr. Managementul a) Managementul ecosistemic şi adaptiv al complexelor socio. 104122 Pag. Politica de a) Dezvoltarea rurală – al doilea pilon al dezvoltare rurală. 198-203 Pag.

Bucureşti. 2007 Rojanschi. 2002. crt. Bran.. Bucureşti. Editura Universitară.. Economia şi politica mediului. şi colab. R. Proops. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Bran. Editura ASE. 2004 131 . Grigore. Editura ASE. Manstetten. 2004 F. Editura ASE. V. Bucureşti. USA. Cooperarea în agricultură. J.Referinţele bibliografice: Nr. Comerţul cu produse agroalimentare. I. Evaluarea impactului ecologic şi auditul de mediu. Northampton. 2006 Manole V.. Bucureşti. 2004 Popescu. REFERINŢA BIBLIOGRAFICĂ Globalizarea şi mediul. Vădineanu. de la piaţa funciară la transferul de cunoaştere. Ioan.. Terra Nostra. Ed. Bucureşti. C. Editura Ars Docendi. Faber. Managementul dezvoltării. M. Bucureşti. Dezvoltarea rurală şi regională a României în perspectiva integrării în Uniunea Europeană... Edward Elgar Publishing Limited. Istudor N. Iaşi. A. 2008 Negrei. F. F. Diaconu. Editura Tribuna Economică. S. 2009 Ecological economics. G.

152-196 33-68. 63-73. 305-307 [10] 7 Negocierea şi contractarea în afacerile internaţionale [11] 196255-293. 1 Referinţa bibliografică [4] Globalizarea economică şi financiară [1] [1] 2 3 Comerţ internaţional Politici comerciale [6] [7] [3] 4 Politici ale U. Economie şi afaceri internaţionale Nr.5. 184274186. gestiunea riscurilor în[5] afacerile internaţionale [8] 539-563 132 . 99-106 171-176. 280. crt. TEMATICĂ Paginaţie 396-414 478-495 461-478 7-23. 5 Managementul internaţional în context multicultural [12] 6 Strategii competitive de marketing internaţional [2] 245-252. 220-229. 15-46 322-331 8 Tehnica tranzacţiilor bursiere. 214.E. 54-66 115-155 247-283 202-222 [9] 223-245 342-368 41-58. 40-51.

S. 2005 Integrare europeană. Bal. D. ediţia a II-a. A. Horobeţ A. Bucureşti. Bucureşti. Popa. Metode şi analiză economică. Bucureşti. A. Editura Economică. Bucureşti. Pelkmans. Provocări şi tendinţe la începutul mileniului trei. I. Editura Economică. 2006 – Marketing internaţional. Bucureşti. Bucureşti. Editura Luceafărul. Ed. ediţia a II-a. I. Popa. Popa. – Achiziţiile de firme pe piaţa de capital. crt [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] Bal. Institutul European din România. Editura Economică. (coord. Bucureşti. Munteanu C. G. I. Miron. D.REFERINŢELE BIBLIOGRAFICE: Nr.. 1999 133 . Editura ASE. 2002 – Comerţ internaţional. 2003 – Negocierea comercială internaţională. Editura ASE. Editura All Beck. 2009 Uniunea Europeană între federalism şi interguvernamentalism. 2003 – Politici comerciale. Bucureşti. – Economie mondială. Editura Economică. REFERINŢA BIBLIOGRAFICĂ – Economie mondială. 2005 Dumitrescu. J. Editura ASE. R.) Danciu. Bucureşti. Bucureşti. 2006 – Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior. G. Drăgan. Miron. Filip.. Editura Economică. 2005 – Finanţe transnaţionale. 2008 – Management internaţional. Editura Economică. 2002 Hurduzeu. Bucureşti. Politici comune ale UE. V..

170-175 349-355 146-149 369 . Referinţa bibliografică şi structuri ale [5] pe 55-60. FINANŢE PUBLICE a) Sistemul 1.6. Resursele financiare publice c) Presiunea fiscală semnificaţia acesteia d) Formele impozitelor directe şi [5] indirecte e) Împrumuturile de stat II. Diagnosticul rentabilităţii. 4. 2. Ratele valorii şi [3] [7] 756-767. 2. 801-808 101-122 786-791.delimitate III. măsurarea performanţei Diagnosticul riscului 134 . 62-63 154-157. 5.379 380 . crt. 430. 3. cheltuielilor publice Concepte 130-136 cheltuielilor criterii b) Indicatori de dimensionare şi [2] evaluare a cheltuielilor publice c) Concepte şi teorii referitoare la [5] eficienţa cheltuielilor publice a) Concepte şi criterii de grupare b) Principiile impunerii 2.383 393 – 407. Finanţe Nr. Fundamentele asigurărilor Elementele tehnice ale asigurărilor Rezervele tehnice în asigurări generale Rezervele tehnice în asigurări de viaţă Prudenţialitatea în asigurări [13] [6] [6] [6] [4] 29-44 62-81 596-600 600-606 143-163 [5] [2] [5] şi [5] pl. 43844 [5] 468-484 TEMATICA Paginaţie I. FINANŢE CORPORATIVE 1. ASIGURĂRI ŞI REASIGURĂRI 1.

Tehnicile 3. evaluare Tranzacţii bursiere Portofolii de titluri financiare Active financiare derivate: opţiuni şi futures Evaluarea activelor financiare [8] [8] [3] [9] [10] [10] 248-260. 3. 5. 489-495 335-338 13-35 4-12 33-44 V. RIR. 277-280. Băncile centrale şi politica a) Evoluţii ale funcţiilor şi [11] responsabilităţilor băncilor 135 [11] [11] [11] [11] [11] 227-236 236-238 277-282 283-298 304-315 a) Tipologia riscurilor bancare şi b) Norme prudenţiale europene în şi prudenţa bancară c) Performanţe bancare şi indicatori de exprimare 334-340 . 4. Acţiuni şi obligaţiuni: caracteristici. Băncile operaţiunile lor b) Operaţiunile Operaţiunile băncilor băncilor de şi comerciale investiţii Riscuri. 2. TR şi IP c) Calculul CFD şi VR d) Estimarea costului capitalului de de rentabilitate a b) Simularea Monte Carlo şi [1] arborele de decizie [1] [3] [1] 529-532 61-67 539-544 126-130. performanţă activitatea bancară 3. PIEŢE DE CAPITAL 1. INSTITUŢII DE CREDIT a) 1. 320-327 467-480. mod de tranzacţionare. 293-299. evaluare proiectelor investiţiilor a) Valoarea actuală. 134-145 589-597 78-88 tradiţionale de anuităţi a) Analiza sensitivităţii şi pragul [3] IV. prudenţă 2. evaluare proiectelor investiţiilor Tehnicile moderne 4. perpetuităţi şi [3] a b) Criteriile VAN.

centrale b) Rolul băncilor centrale în managementul crizelor bancare monetară c) Independenţa băncilor şi [11] 344-353 centrale: determinare d) Obiectivele politicii băncilor centrale: strategii indirecte şi [12] directe de politică monetară 60-87 semnificaţie [11] 341-344 136 .

Economică. 2003 REFERINŢA BIBLIOGRAFICĂ [5] . 2008 . 2006 [7] 137 . 2. Economică. Iulian Bercea.Referinţele bibliografice: Nr. 2007 . Ed. ed. Iulian (coordonator) Văcărel.Finanţe publice.Asigurări moderne comerciale. [1] Anamaria Obreja.Finanţe: Pieţe financiare şi gestiunea portofoliului. Ediţia a V a. Laura Dragotă. Cosmin Novac. Ion [3] . Bucureşti. EDP. Ediţia a IV a. Beck. Expert. Investiţii directe şi finanţarea lor. Universitară. VI. 2007 . Bucureşti. [2] Tatiana (coordonator) Stancu. ed. Ed.Gestiunea financiară a întreprinderii.Managementul financiar. Bucureşti. IV. Mihaela Moşteanu. Laura Văcărel. Ed. Paul [4] Şerbănescu. Analiza şi gestiunea financiară a întreprinderii. 2008 [6] .Asigurări şi reasigurări.Finanţe publice. Georgeta . Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti.Victor Ciobanu. Bucureşti. Bucureşti. Florian Vintilă. curent Dragotă . Bucureşti. Ed. 2007 Tănăsescu. vol. Ed.

Ed. www. Sorin Badea. Teodora Costică. Laura Tudor.dofin.„Manualul agentului de asigurări”. Editura ASE. 2008 [13] Gh.[8] Anghelache.Piaţa de capital în context european. Bucureşti.ase.„Politici şi tehnici bancare”. Novac. Editura Economică.ase. Ionela Lăzărescu. bănci şi politici monetare”. Nicolae Barbu. Bucureşti. . Bucureşti 2004 [12] Dumitru .„Monedă. Editura Didactică şi Pedagogică.dofin. Bogdan şi alţii 138 . Capitolul “Teoria portofoliului”. Economică. 2005 .ro/lectures [9] [10] Altăr. Moisă .ro/lectures [11] Dardac. Gabriela Altăr. www. Bucureşti 2009 Curs de “Modelarea deciziilor monetare”. Moisă Curs de “Inginerie financiară”– sinteză Biblioteca virtuală ASE. Biblioteca virtuală ASE.

122189. 2. metode şi algoritmi de extragere a cunoştinţelor din date. operaţii realizate asupra modelui multidimensional... Ivan I.Velicanu. Limbajul SQL. Ed.. pag. Lungu. Ed. 2009. pag. A. 11-100. CISON. M. 2005. I.7.. Sisteme informatice executive.Lungu ş. 2. Pocatilu P. 2007. 329-374. Bâra . 127-178. 391-447. 3. baze de date distribuite..  Soluţii de analiză a datelor (OLAP): arhitectura OLAP.a . 2. Bibliografie 1. sisteme informatice pentru management tactic. funcţiilor şi operatorilor. arbori B. ASE. Bibliografie: 1. vol. ASE. sisteme suport de decizie. algoritmi de optimizare a cererilor de regăsire. Sisteme de baze de date  Baze de date şi sisteme informatice evoluate: baze de date relaţionale (SQL. Sisteme de baze de date evoluate. Ed. I. 108-132. Structuri de date de tip listă. PL/SQL). 23-120. Structuri de date de tip arborescent. 186-212. Structuri de date.  date. I. stivă şi coadă. baze de date orientate obiect. pag. încapsularea. Smeureanu I.. ASE. modele de date multidimensionale utilizate in sistemele OLAP. Ed. realizarea depozitelor de 139 . soluţii de interogare. pag. I. modelarea multidimensională. realizarea sistemelor de tip OLAP. sisteme informatice executive.ASE. 2009. Clase şi funcţii template . supraîncărcarea Conversia între obiecte de tipuri diferite.  Extragerea cunoştinţelor şi optimizarea cererilor de regăsire din depozite de date: etapele procesului de extragere. 2004. Derivarea şi moştenirea. 10-23. Dârdală M. Baze de date ORACLE. sisteme de tip OLAP. Lungu. Soluţii de organizare a datelor în depozite de date: arhitectura depozitelor de date. arbori binari. pag. sistemele OLAM. specializări ale şabloanelor de clasă. Programarea orientată obiect în limbajul C++. arbori de căutare. polimorfism prin virtualizare.       Informatică economică 1. 11-41. Dezvoltare software şi tehnologii de programare. Programare orientată obiect: conceptele de clasă şi obiect. Ed. Popa M. Bucureşti.

Nicolescu. M. 1998. vol. Economică.Pricop. 1. 3. 2.8. O. 9. crt. 11. Referinţa bibliografică (1) vol 1 (1) vol 1 (1) vol 1 (1) vol 2 (1) vol 2 (1) vol 2 (1) vol 2 (1) vol 2 (1) vol 4 (1) vol 4 de management (2) 29-79 81-124 327-396 103-161 243-281 314-361 383-429 431-476 111-164 347-413 35-70 TEMATICA Un nou tip de economie. 4.I.Profiroiu – Managementul strategic al colectivităţilor locale. 2. 5. ISBN 973590-115-3. Economică.bazate pe cunoştinţe Tendinţe pe plan mondial în abordarea strategiei şi a subsistemelor manageriale ale organizaţiei Mutaţii în managementul organizaţiei pe plan mondial Analiza Abordări strategică moderne a mediului ale ambiant al organizaţiei în condiţiile economiei concurenţiale managementului funcţionării activităţilor de producţie Managementul aprovizionării organizaţiei Managementul vânzărilor de produse şi servicii Gestiunea resurselor umane şi comportamentul organizaţional Eficienţa economică a investiţiilor Eficienţa activităţilor economice Instrumentele şi practicile Paginaţie utilizate în domeniul public BIBLIOGRAFIE 1. Ed. 6. I. 7. 10. 140 . Management Nr. 8.Vasilescu. Ed. Bucureşti. I. 2003.Verboncu – Abordări moderne în managementul şi economia organizaţiei. I. M.Plumb. întreprindere şi management .II şi IV.

marketingului pentru sec. Crearea unor mărci a) Crearea capitalului mărcii. în b) Previziuni de marketing Referinţa bibliografică TEMATICA Paginaţie 141 . şi ţintelor de piaţă b) Segmentarea pieţelor de [2] [2] [2] [2] [2] 364-383 383-387 387-397 401-408 436-446 segmentelor de piaţă consum c) Criterii pentru segmentarea pieţelor de afaceri d) Vizarea pieţei 5.9. crt. Marketing Nr. strategiilor planurilor marketing: şi a de corporaţie şi de diviziune b) Planificare strategică a unităţii de activitate. c) Planificarea produsului-natura şi conţinutul unui plan de [1] [1] 535-551 577-611 marketing.XXI Domeniul de acţiune al [2] [2] [2] [2] [2] [2] 4-17 17-21 31-42 59-72 72-85 85-98 marketingului b) Orientările firmelor în raport cu piaţa c) Concepte. tendinţe şi sarcini fundamentale de marketing a) Planificare strategică la nivel de Elaborarea 2. I. fenomenelor cercetările marketing: a) Nivelurile de segmentare a pieţei Identificarea 4. previziunea 3. puternice b) Elaborarea unei strategii a mărcii. ECONOMIE a) Definirea 1. Analiza datelor şi a) Modalităţi de analiză bivariată. [2] 354-364 de Analiza gradului de asociere.

Stabilirea strategiei b) Diferenţierea. e) Integrarea şi sistemele de canal. [2] 839-886 de marketing [2] [2] [2] 714-717 771-781 787-833 [2] 708-713 9. d) Elaborarea Ambalarea. f) Logistica de piaţă. Referinţa bibliografică [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] Paginaţie 452-485 540-546 546-551 554-571 571-580 636-658 660-668 6. şi a b) Adaptarea preţului. a) Stabilirea preţului. 142 . etichetarea şi garanţiile. b) Gestionarea comunicărilor în masă: publicitatea. d) Decizii de management al canalului. produsului c) Corelaţiile dintre produse şi mărci. b) Rolul canalelor de marketing. stabilire a preţurilor [2] [2] [2] 684-691 691-698 698-708 8. organizate şi relaţiile publice. crt.Nr. canalelor de marketing. de a) Canale de marketing şi reţele de furnizare a valorii. TEMATICA c) Poziţionarea mărcii. Comunicarea valorii a) Proiectarea şi managementul comunicaţiilor integrate. promovarea evenimentele vânzărilor. a) Produsele-caracteristici şi moduri de clasificare. c) Decizii referitoare la proiectarea strategiilor programelor Furnizarea valorii 7.

crt. Managementul marketingului. [1] Cătoiu Iacob (coordonator) Kotler Ph. Bucureşti. organizaţii holistic care b) Responsabilitatea etică şi practică marketingul socială în marketing. TEMATICA c) Gestionarea comunicării Referinţa bibliografică [2] Paginaţie 891-932 personale: marketingul direct şi vânzarea personală. Ediţia a-V-a. 2009 [2] 143 . [2] [2] 1025-1039 1042-1056 Referinţele bibliografice Nr. Keller K.. Bucureşti.L.Nr. 2008 REFERINŢA BIBLIOGRAFICĂ Cercetări de marketing. Editura Uranus. Editura Teora. Managementul unei a) Marketingul intern. 10. crt.

10. 201-262 . TEMATICA Noţiunea. 20-42 1. PARTICULARITĂŢI. metode şi principii fundamentale ale dreptului comerţului internaţional.I Paginaţie Pag. natură juridică. DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL. II Pag. încheierea contractelor de comerţ prin mijloace electronice. funcţionare. categorii în dreptul român. dreptul unificat al efectelor de comerţ Modalităţile de plată bancară internaţională (incasso documentar. dizolvare. II [1] [2] Vol. clauze specifice în contractele de comerţ Plata în contractele de comerţ. procedură. acreditivul documentar. formarea şi încheierea contractului de comerţ. constituire. 68-160 Pag. modificare. Societăţile comerciale: definiţie. II Pag. crt. IZVOARE [1] Vol.I [2] Vol. 74-99 Pag. legea aplicabilă statutului organic al comerciantului persoană juridică Noţiune. regimul arbitrajului comercial 144 Referinţa bibliografică [2] Vol. I Pag. Drept Nr. investirea instanţei de arbitraj. I Pag. 279-286 3. [2] Vol.68-72 2. principiul libertăţii contractuale. scrisoarea comercială de credit). executarea sentinţei.50-70 Pag. 626-689 Pag. mijloace şi instrumente de plată CONTRACTUL DE COMERŢ Titlurile de credit ca instrument de plată. PRINCIPII FUNDAMENTALE. fundament. naţionalitatea societăţilor comerciale. natură şi clasificare. 23-48 [2] Vol. caractere juridice şi clasificări. II [2] Vol. legea aplicabilă statutului personal al comerciantului persoană fizică (lex personalis). 161-433 [2] Vol. litigiul arbitral instanţă. convenţia arbitrală. reguli uniforme Arbitrajul comercial: noţiune. lichidare. SUBIECTELE DREPTULUI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL ŞI ALE DREPTULUI COMERCIAL [1] Pag. NOŢIUNE. particularităţile raportului de drept al comerţului internaţional: comercialitatea şi internaţionalitatea Delimitări faţă de ramuri de drept conexe Izvoarele interne şi izvoarele internaţionale ale dreptului comerţului internaţional Comerciantul . obiectul.persoană fizică. Comerciantul persoană juridică.

368-370 Pag. comision. 244 . ) Intermedierea: contractele interne şi internaţionale de intermediere în comerţ.S. 249-252 Pag. 376-381. 144-191 Contractul de factoring Contractul de franchising (franciză) Contractul de publicitate comercială Contractul colectiv de muncă 5. dreptul aplicabil intermedierii de comerţ internaţional. CONTRACTELE DE MUNCĂ Contractul individual de muncă pe durată nedeterminată Contractul individual de muncă pe durată determinată Contractul individual de muncă cu timp de lucru parţial Contractul individual de muncă cu element de extraneitate [4] [4] [4] [4] [4] Pag. 491-498 Pag. 471-483 Pag. norme uniforme Contractul de depozit regulat de mărfuri. mijloace alternative de soluţionare a litigiilor de comerţ (A. 323-353 Pag.D.internaţional în România. 98-99. 493-902 Pag.C. 381-385 Pag.R. agent. Pag. 746-749 6. II [2] Vol. curtaj.D. II [3] Pag. intermedierea în dreptul anglo-american (Agency).138 Pag. FORME ALE RĂSPUNDERII JURIDICE ÎN CONTRACTELE DE MUNCĂ Răspunderea disciplinară a salariaţilor. CONTRACTELE SPECIALE DE COMERŢ [3] Contractul de leasing [3] [2] Vol. norme uniforme. 353-365 [2] Vol.. mandat.249 Pag. 305-328 Pag. contractul de concesiune exclusivă. auxiliarii de comerţ. 150-167 Pag. 223-471 Pag. Warrantul Contractul de vânzare de mărfuri. 134 . II [3] [2] Vol.I. 173-176 4. 704-746 Pag. II Pag. Varietăţi: contractul de consignaţie. II [3] [2] Vol. I [4] Pag. Răspunderea patrimonială a salariaţilor şi a angajatorilor 145 . [2] vol. Pag. I. 160-161 Pag.

Bucureşti.REFERINŢE BIBLIOGRAFICE OBLIGATORII Nr. curent [1] Stanciu Cărpenaru Octavian Căpăţână Brânduşa Ştefănescu Smaranda Angheni. Beck. partea generală.Tratat de drept al comerţului internaţional. vol. 1985. C.Tratat de drept comercial român. Ed. Bucureşti. Universul Juridic. 2009 . Bucureşti. Universul Juridic. Ed. Ştefănescu REFERINŢA BIBLIOGRAFICĂ . Bucureşti [2] [3] [4] Tratat teoretic şi practic de dreptul muncii. Academiei. 2010 146 . 2008. Ed. vol. II – partea specială.H. I. 1987 Drept comercial. Magda Volonciu Camelia Stoica Ion T.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful