KR

ANSKI CENTAR SVJETLO SVIJETA Vara din, Hrvatska www.svjetlosvijeta.hr Pjesmarica

1

DAJEMO TI SLAVU

(G) C Am Dajemo ti slavu, ast i hvalu Dm G tebi podi emo ruke tvoje ime slavimo (2x) (G) C Am Jer velik si, ini djela velika Dm nitko nije kao ti Isuse E Hm nitko nije kao Ti (G) C Am Jer velik si, ini djela velika Dm nitko nije kao ti Isuse E G (C) nitko nije kao Ti

2

RIJEKE IVE VODE
C Am Rijeke ive vode , potecite C G F Neka Duh se razlije C Am Svakom ednom srcu, donesite F G C Bo ju ljubav, zauvijek C Kriste ja u tvoje Am o i gledam F C G Samo Tvojoj rije i vjerujem C Am Ti obe ao si ako budem vjeran F G da e izlit svoga Duha na mene C Am Rijeke ive vode , potecite C G F Neka Duh se razlije C Am Svakom ednom srcu, donesite F G C Bo ju ljubav, zauvijek C Am Ti zapu i sa sve etiri strane svijeta C G (F) Neka suhe kosti o ive C Am Cijela Zemlja nek zbog Tebe bude sveta F G Tvoja vatra nek zapali sve C Am Rijeke ive vode , potecite C G F Neka Duh se razlije C Am Svakom ednom srcu, donesite F G C Bo ju ljubav, zauvijek C Am Ti izlje i na u du u, duh I tijelo C G F Zbog Tebe se srce raduje C Na e bi e bit e sretno, Am F G bit e cijelo Du e Sveti ispuni nas sve

OVO SU ILIJINI DANI
3

G C G D G Ovo su Ilijini dani Bo ju Rije objavljuju C G D G I ovo su dani sluge Mojsija pravednost obnavljaju H E C D I ovo su dani ku nja, gladi, ratova, tame G C Al' mi smo glas koji vi e u pustinji: G D G Pripravite put Gospodnji! (D) G C On dolazi na Otkupitelj G D Uz trube zvuk Isus vra a se G C Digni glas jer sa Siona G D G Danas dolazi spasenje

G C G D G I ovo su dani Ezekiela kad mrtve kosti tijelom postaju C G D G I ovo su dani sluge Davida hram slavljenja obnavljaju H E C D I ovo su dani etve polja su zrela ka e Rije G C A mi smo radnici u Bo jem kraljevstvu G D G Objavljujemo Njegovu Rije

G C Nitko nije kao Isus, nitko nije kao Isus G D Nitko nije kao Isus, nitko nije kao Isus

DO I

4

D G D Do i, sada je vrijeme slavljenja A E G Do i, sada je vrijeme da srce da D G D Do i, ba kakav jesi da slavi Ga A E G Do i, ba kakav jesi pred Njega D Do i! G D Jednom svi e priznat' da Bog si Ti G D Svi e se pokloniti G H Najve e blago imaju E A Oni to Te priznaju

TA BIH BEZ TEBE GOSPODE JA

5

E A ta bih bez tebe Gospode ja C D Da mi nisi otvorio vrata E A Od nebeskog carstva tvoga C D Gdje je uvijek mir i sloga E A Ti si moje pouzdanje C D Ti si moje nadahnu e E A Ti si moje vjerovanje C D Neka uje cijeli Vara din

/2x

/2x

O LJUBAVI JA PJEVAM

D

G

A 6

O Ljubavi ja pjevam, o Isusu mom Kralju, G A D (G) (A) I elim mu re i koliko mi zna i. D G A O Ljubavi ja pjevam, o Isusu mom Kralju, G A D - D7 I za Njega uvam najljep e rije i.

G A D Hm On je moj Bog, moj Bog, moja nada, moje sve. Em A D - D7 Sve oblake i suze mi bri e!

G A D Hm On je moj Bog, moj Bog, moja nada moje sve. Em A D U vje nosti On ivot mi uva.

G A D Hm On je moj Bog, moj Bog, moja nada moje sve. Em A G - D U vje nosti On uva me!

JAHVE MI JE...

D A H G Jahve mi je svijetlost i spasenje 7

D A H G Jahve je tit ivota moga D A Koga da se bojim H G Pred kime da strepim D A Reci mu: Zaklone H G Bo e moj, u kog se uzdam

MILOST KAO KI A SILAZI

H G D A H G D A Kako udesna je milost ta to spasila me je 8

H G D A H G D Izgubljenog me prona la o i mi otvorila A H Sada vidim H G D A H Aleluja, Tvoja milost kao ki a silazi H G D A H Aleluja, svaki grijeh i krivnju pere sa mene

DO I, ISUSE

G C G elim upoznat tvoju ljubav G C D Jo vi e nego do sada G C G Uzmi me u svoju milost 9

C D G I nek' ljubav moja bude iskrena

Daj da osjetim tvoj dodir blag Tvoj nje ni zagrljaj Daj da vidim lice tvoje U sjaju i ljepoti svoj C elim to ja sad G Do i, Isuse A D G Tvoja ljubav je bolja od sveg', Isuse

VJEK HVALJEN BUDI

C Prip: Vjek hvaljen budi, o moj Gospodine A Vjek slavljen budi, o moj Gospodine D Vjek a en budi, o moj Gospodine G Hosana Tebi, o moj Gospodine C A Za stvorenja to si ih stvorio, to si sunce sjajno zapalio D G 10

to si zvijezde po nebu prosuo, to si Zemlju u svemir smjestio C A Za sve cvije e i zlatne plodove, vodu, vatru i trsa rodove D G Za um mora i ptica pjevanje, vjetar, ume i snje ne planine C A Za sve dare to meni daruje , sre u, rtve to danas svetkujem D G Za mir du e, jer nama kraljuje i sve ljude Ti sre i pozivlje

VELIK JE BOG
G Veli anstven Kralj Em U slavi prebiva C Nek raduje se sad D Zemlja s nama sva G Svjetlost ga odjeva Em Svu tamu uklanja C I bje e sile zla D Kad uju njegov glas G Velik je Bog On je jedini Em Velik je Bog C I svi e vidjeti D G 11

Da velik je Bog

G U vje nosti Em On Bog je pradavni C Po etak sveg i kraj D Alfa Omega

G Bog trojedini, Aleluja Em Otac Duh i Sin C Lav iz Judina D On je plemena REFREN 2x! G Ime Isus kraljuje Em Dostojno je slave sve C Svi sad pjevajmo D G
Jer velik je Bog /2x REFREN 2x

ISUS PREMJE TA PLANINE

C G Milost nam svima treba Em Ljubav bez zatajenja D Nek milost spusti se C G Oprost nam svima treba Em Dobrota Spasitelja D Nade naroda Ref: G D Isus premje ta planine Em C Bog ima spasenja mo Em D Ima spasenja mo G D Zauvijek tvorac otkupljenja Em C Isus je uskrsnuo Em D On je pobijedio grob C G

12

Primi me kakav jesam Em Sve proma aje moje D I sve strahove C G ivot svoj u dati Em Da te uvijek slijedim D Ja sad se predajem C G Ti nam svijetli D Neka vidi svijet Em C G D Pjevaj, sve zbog slave Kralja uskrslog

GOSPODINE, TI SI PASTIR MOJ

A E Gospodine, Ti si pastir moj D A Ni u em¶ ja ne oskudijevam E D Na poljanama zelenim Cis7(Am) Fis(G) Ti mi daje odmora A E Na vrutke me tihane vodi D A I krijepi du u moju E D Stazama pravim ti me upravlja Cis7(Am) Fis(G) Radi imena svojega A E Pa, da mi je i dolinom smrti pro i D A D A Zla se ja ne bojim, jer Ti si sa mnom O e Hm E O e, O e moj A E Pa, da mi je i dolinom smrti pro i D A D A Zla se ja ne bojim, jer Ti si sa mnom O e Hm E E7 A Tvoj tap i palica Tvoja utjeha su meni 13

A E Trpezu preda mnom prostire D A Na o i du manima mojim E D Uljem mi glavu ma e Cis7(Am) Fis(G) a a se moja prelijeva A E Dobrota i milost pratit e mene D A Sve dane ivota moga E D U tvome u domu prebivati Cis7(Am) Fis(G) Kroz dane mnoge

OTVORI O I MOG SRCA

G BO E OTVORI MI O I D BO E OTVORI MI O I C ELIM TE VIDJETI G ELIM TE VIDJETI

X2

(G) D Em JER TI SI UZVI EN IZNAD SVIH C G SLAVA TVOJA ISPUNJA SVIJET D Em BO E IZLI SVOJU LJUBAV NA NAS DOK PJEVAMO C D SVETI, SVETI, SVETI G ELIM TE VIDJETI x2

14

KAD SPA ENI U NEBU

E KAD SPA ENI U NEBU TAM, H7 STANU PRED KRISTA ISUSA E A O BO E, JA U BIT ME U NJIMA E H7 E KADA E STATI PRED ISUSA! KAD PJEVAJU HALELUJA, KAD PJEVAJU HALELUJA, O BO E, JA U BIT ME U NJIMA KAD PJEVAJU HALELUJA! KAD E SE SVI MOLIT NJEM', KAD E SE SVI MOLIT NJEM', O BO E, JA U BIT ME U NJIMA KAD E SE SVI MOLIT NJEM'! KAD PROZIVA IMENA SVA, KAD PROZIVA IMENA SVA O BO E, JA U BIT ME U NJIMA KAD PROZIVA IMENA SVA!

15

ISUSE VOLIM TE

C G Am Isuse volim te, F Dm G-G7 Vi e od sveg drugog volim te. C Em Am F Sve to je u meni eli pjevati C G C Isuse volim te.

Isuse slavim te, Vi e od sveg drugog slavim te. Sve to je u meni eli pjevati Isuse slavim te.

Isuse trebam te, Vi e od sveg drugog trebam te. Sve to je u meni eli pjevati Isuse trebam te. Isuse daj nam mir, Vi e od sveg daj nam mir. Sve to je u meni eli pjevati Isuse daj nam mir.

NE BOJ SE, JER JA SAM TE OTKUPIO
16

C F C Ne boj se, jer Ja sam te otkupio, (C) F G Imenom sam te zazvao, ti si moj C F C G Jer dragocjen si u mojim o ima, F G C vrijedan si i ljubim te Ja C7 F G Kad preko vode prelazi , C ne e te preplaviti F G Kad kroz vatru prolazi , C Ne e te ope i C7 F G i kada vjetrovi navale na te Am F G da te obore, ne e se sru iti C jer s tobom sam ja. I zato: C F C Ne boj se, jer Ja sam te otkupio, (C) F G Imenom sam te zazvao, ti si moj. C F C G Jer dragocjen si u mojim o ima, Dm G F C vrijedan si i ljubim te Ja!

G

Am

G

Am

KAD SVE UTIHNE
C G KAD SVE UTIHNE C 17

I GLAZBA PRESTANE G TEBI DOLAZIM C G ELIM DONIJETI C NE TO POSEBNO G TO TE RADUJE D C G VI E OD SAME PJESME F NE TO MNOGO DUBLJE C G DONOSIM TEBI NA DAR D C G PRONI E DU U MOJU D VIDI SRCE MOJE C G KUCA LI ONO ZA TEBE C G DOLAZIM PONOVNO BLI E TEBI D JER VA AN SI TI F G C VA AN SI TI ISUSE C G OPROSTI GOSPODE ZA SVE DRUGO D KADA VA AN SI TI F G C VA AN SI TI ISUSE

C G VJE NI KRALJU MOJ C NEIZRECIVO G SI VRIJEDAN TI C G SLABA BEZVRIJEDNA 18

C SEBE PREDAJEM G DA TE PROSLAVIM D C G VI E OD SAME PJESME F NE TO MNOGO DUBLJE C G DONOSIM TEBI NA DAR D C G PRONI E DU U MOJU D VIDI SRCE MOJE C G KUCA LI ONO ZA TEBE C G DOLAZIM PONOVNO BLI E TEBI D JER VA AN SI TI F G C VA AN SI TI ISUSE C G OPROSTI GOSPODE ZA SVE DRUGO D KADA VA AN SI TI F G C VA AN SI TI ISUSE D C G VI E OD SAME PJESME D ELIM TI DATI C G PRONI E DU U MOJU D TI TRA I SRCE C G VA AN SI TI ISUSE...

BOG JE MOJ SPASITELJ

Em H7 Em D BOG JE MOJ SPASITELJ NJEMU SE UTJE EM G D Em D U RUKU NJEGOVU JA SVOJU POLA EM Em H7 Em D 19

PU TAM DA VODI ME U VJERI SLIJEDIM GA G D Em H7 OD SMRTI VJE NE ON MI DU U IZBAVLJA Em H7 Em DOVIJEKA HVALIT U GA BOG JE RAZBIO MOJ STRAH G D Em I SVJETLOM ODAGNAO MOJ MRAK Em D Em DOVIJEKA HVALIT U GA D Em H7 DA DOVIJEKA DA DOVIJEKA Em D Em DOVIJEKA HVALIT U GA Em D Em C G D Em H7 DOOOVIJEKA DOOOVIJEKA Em D Em DOVIJEKA HVALIT U GA Em H7 Em D DU A MI BJE E SVA OKOVOM SPUTANA G D Em D KORAK MOJ POSTA UMORAN I BESCILJAN Em H7 Em D AL BOG ME POGLEDA, BLAG I MILOSRDAN G D Em H7 MILO U SVOJOM NOV MI IVOT DAROVA Em H7 Em DOVIJEKA HVALIT U GA

TVOJ CRVENI PLA T

Dm C Dm Samo tebi u pjevati Isuse moj B C F (A7) Tebi dugujem ivot svoj 20

Dm C Gm Dm Ti smrti zaustavlja studeni dah B C Dm S Tobom sam nije me strah Zbog mene si pro ao kroz tamnu no Da ja mogu do svjetlosti do ¶ U haljini bijeloj istoj k¶o snijeg Slobodna zauvijek One no i si nosio crveni pla t Svojom Krvlju posvetio nas Jo maslina grane svijaju se Od silne ljubavi te Samo ona je ja a od otrova zla Samo ljubav u grudima to jedina nikada ne umire Do vje nosti razlila se Samo Tebi u pjevati Isuse moj Tebi dugujem ivot svoj Ti sjaji k¶o zvijezda u daleku no ekaj nas,mi emo do ¶

U BOGU MOM

21

A E7 U BOGU MOM JE SNAGA MOJA SVA A ON JE TAJ TO ZGAZI NEPRIJATELJA! E7 A PJEVAM I KLI EM POBJEDU: KRIST JE KRALJ! G C D A JER ON DONESE POBJEDU I OSLOBODI NAS! G C NJEG'VA RIJE POBJEDI SOTONU, D E7 I SVI E VIDJETI DA U BOGU MOM JE SNAGA MOJA SVA...

TKO JE KAO BOG

A D E Tko je kao Bog ± nema nikog A D E Tko je kao Bog ± On je jak i mo an A D E Tko je kao Bog ± nema nikog F E7 aGa Ustaj i slavu Mu daj! 2x 22

F

D A Slavu daj, slavu daj E7 A Na Bog je dostojan slave D Sve od prvog svitanja A Pa do no nog smiraja E7 D7 E7 Slavit emo ime Jahvino

Ga Ga Ga E Ustaj i hvali i slavi svog Boga x5 Slavit emo ime Jahvino F E7 aGa .....ustaj i slavu Mu daj!

OVDJE JE RADOST, OVDJE JE MIR

G Ovdje je radost C Ovdje je mir G Ovdje je snaga slavljenja FC G Ovdje je radost Duha Svetoga

23

G C Zajedno s Kristom pobje ujemo G C Planinama vjerom nare ujemo FC G Dignite se u more bacite FC D Dignite se u more bacite F C G I neka sada uju sva nebesa F C D U pravednosti Bo joj stojimo F C G Bog zove narode da do u F C Svako oko e vidjet, uho e ut, D Srce razumjeti

NA BOG JE MO AN BOG

Em C G Na Bog je mo an Bog D Em Sa neba On vlada mudro C G Pravedno i u ljubavi Am D Em Jer On je na mo an Bog 2x 24

Em On vlada u svojoj slavi Am D On vlada jer On je Gospod Em On vlada u svojoj slavi Am D Em Jer On je na mo an Bog

HOSANA

G Ja vidim Kralja slave Em Silazi na oblaku Am D (Em) Zemlja sva podrhtava G Ja vidim ljubav milost Em Pere na e grijehe sve Am D Mi pjevamo mi pjevamo D G C D Em Ho - sanna, Ho - san - na C Em Hosanna u visini 25

D G C D Em Ho - sanna, Ho - san - na C D Em Hosanna u visini G Ja vidim pokoljenje Em Mjesto tra i ustaje Am D Potpuno predano G Ja vidim obra enje Em Dolazi dok molimo Am D Mi padamo na koljena D G C D Em Ho - sanna, Ho - san - na C Em Hosanna u visini D G C D Em Ho - sanna, Ho - san - na C D Em Hosanna u visini Em G Am7 Bm7

C D Izlije i me i o isti G Em O i mi za nevi eno otvori C D Em Nau i me ljubiti kako ljubi ti C D Daj da tvoja budem sva G Em Sve to jesam radi tvoga kraljevsta C D C Dok sa zemlje ulazim u vje nost 26

D G C D Em Ho - sanna, Ho - san - na C Em Hosanna u visini D G C D Em Ho - sanna, Ho - san - na C D Em Hosanna u visini

TEBI HVALA

D E Tebi hvala zbog tolike ljubavi, A G D Tebi hvala i za prolivenu krv. H E Jer na kri u mjesto mene bio si, A G A D za Tvoju ljubav hvala Ti! D E Tebi hvala jer kroz ivot vodi me, A G D 27

Tebi hvala kao dijete voli me! H E Pored mene zauvijek ti e ostati, A G A D za Tvoju ljubav hvala Ti!

TVRDA JE KULA

D Hvaljen nek¶ je Svevi nji Bog, G A Hvaljen nek¶ je Svevi nji Bog, D G A Hvaljen nek¶ je Svevi nji Bog iznad svih! D Hvaljen nek¶ je Svevi nji Bog, G A Hvaljen nek¶ je Svevi nji Bog, D G D Hvaljen nek¶ je Svevi nji Bog iznad svih!

A D G D H TVRDA JE KULA, JAHVINO IME E A D TKO NJEMU SE UTJE E, TAJ SPA EN JE! A D G D H TVRDA JE KULA, JAHVINO IME E A G TKO NJEMU SE UTJE E, TAJ SPA EN JE! 28

D Slava nek¶ je Imenu tom G A Slava nek¶ je Imenu tom D G A Slava nek¶ je Imenu tom iznad svih! D Slava nek¶ je Imenu tom G A Slava nek¶ je Imenu tom D G D Slava nek¶ je Imenu tom iznad svih!

TI SI DOSTOJAN

D F# G Ti si slave dostojan, E A D D7 Ti si slave dostojan! G A Pred Tobom se klanjam F# H I tebe obo avam G A Samo Ti si dostojan F# H Ti si dostojan G A D Ti si slave dostojan!

29

BITKA LJUBAVI

A G A Vodimo bitku ljubavi, Aleluja! F C G Ratne se trube uje zvuk A G F A Bo ji je vjetar uvijek sa nama A G A Vodi nas u pobjedu A G D A Vojska je Gospodnja silna F G E I ve e sve sile grijeha. A G A Su njevima daje slobodu F G A U ime Isusa, na ega Kralja Bra o, svi ste pozvani u borbu za Isusa Kralja! Jeste li spremni za bitku Dati ivot za prijatelje svoje

30

G A D7 H E Bog blizu je i kad bli nji te ostave A uvijek kraj tebe bit e, znaj D7 G jer On ljubi te G A D7 H E kad misli da ivot tvoj nema vrijednosti A D7 G vjerom ti Ga potra i tad, jer On blizu je G C D7 Budu nost tvoja je, o, znaj HE u Bo jim mo nim rukama A D7 G sve tvoje potrebe On zna, o, vjeruj Mu G C D7 o, da li zna da Njegovo HE blago si neprocjenjivo A D7 G i zato uva te Bog tako odano

Bog brine se, za Njega nema prepreka Osim ako Ga odbije , zato primi Ga Ne pla i se, misli na onaj divni dan Kada borbi e do i kraj, za vje nost svu 31

BOG MO E RIJE ITI SVE

Bog mo e rije iti sve A C#m Hm7 E7 Bog mo e rije iti sve tvoje probleme Hm7 E7 A E7 On mo e smiriti sve oluje u nama A C#m Hm7 E7 On mo e uti tvoj glas kad njemu se moli Hm7 E7 A E7 Sti ati valova huk, uzavrelo more A C#m Hm E7 On je nosio teret i bol cijeloga svijeta Hm7 E7 A E7 Pjevajmo zajedno svi jer smo spa eni A C#m Hm7 E7 On je nosio teret i bol cijeloga svijeta Hm7 E7 A

32

BO JI NARODE

ACE Bo ji narode ne boj, ne boj se ACE Jaki jakovljev s nama je ADEA Iz sveg srca pjevaj i slavi, kli i CEA Bog tvoj nad tobom kraljuje EA Alelu, aleluja EA Alelu, aleluja EA Alelu, aleluja DEA Aleluja

33

DOBAR SI, VJERAN SI

A D A H F#m Dobar si, vjeran si GDA Tvoja ljubav je vje na za mene. DAh Kolika je vjernost tvoja O e F#m G Dobrota tvoja do oblaka DA Sada kli em tu pod tvojim krilima.

34

DO ITE S HVALAMA

A E F#m O, do ite s hvalama pred Gospoda D E F#m I u dvore Mu s pjesmama, A E F#m Jer On velika djela za nas u ini D E F#m Od smrti nas oslobodi. H F#m Na je Bog kralj nad zemljom D E F#m I nad itavim svemirom sja, H F#m Na je Bog kralj nad zemljom D E F#m I nad itavim svemirom sja

35

EVO SRCA MOG

H G/ F#m A Evo srca mog, ja tra im tvoje sad, HGAD Uzmi ivot moj i vodi me. H G/ F#m A Evo srca mog, ja tra im tvoje sad, HGAD Tebi ivot svoj posve ujem. DGA Tebe slavim ja, DGA Ljubav te e s prijestolja, DGA Tako blizu sam, GAD Slavu osje am.

36

ISUS JE GOSPOD

DG I to je svr eno, On je pobijedio C F A7 avo je pora en, vlast smrti je slomljena DG Isus je Gospod, o, aleluja AD Kralj je kraljeva kroz vje nost svu Isus je Gospod 6x Na zemlji svoj Aleluja 6x Isus je pobijedio

37

ISUS KNEZ JE MIRA

E H7 E On je nad svim kraljevima, slava, aleluja! E H7 E On je nad svim kraljevima, slava, aleluja! E H7 E Isus knez je mira, slava, aleluja! E H7 E Isus knez je mira, slava, aleluja! E H7 E On je nad gospodarima, slava, aleluja! E H7 E On je nad gospodarima, slava, aleluja! E H7 E Na je vladar od svih ve i, slava, aleluja! E H7 E Na je vladar od svih ve i, slava, aleluja!

38

ISUS NAJVE E IME

CE Isus, najve e ime D7 G F E D Spasitelj divni, na slavni Bog CE Emanuel, Bog je sa nama D7 G C Slavni Iskupitelj, iva Rije F D E A7 Emanuel, Emanuel D G C C7 On zove se Emanuel F D E A7 S nama Bog, Obnovitelj DGC On zove se Emanuel

39

ISUSE SLAVIM TE

D F# H Isuse slavim Te, EGA Isuse veli am Te, D F# H E A Jer samo Tebi pripada sva slava svijeta! D F# H Isuse slavim Te, EGA Isuse veli am Te, D F# H G A D D7 Jer samo Tebi sva slava pripada! G A D D7 ast i slava Tebi sad. G A D D7 Ti vlada sa trona u vijeke vjekova! G A F# H Podi i svoje ja u ruke, i slavit ime tog EGA Emanuela Janjeta to uva me od zlog

40

IZ SRCA MI NAVIRU

DB Iz srca mi naviru rije i divne, CAD Pjesmu svoju ja Kralju pjevam. DB Iz srca mi naviru rije i divne, CAD Pjesmu svoju ja Kralju pjevam. FC Najljep i si Gospode GAD U ivam dok slavim Te, FC Najljep i si Isuse GAD elim da slavim Te. GAD Najljep i si Gospode BAD Najljep i si Isuse.

41

JA U OSTAVIT BRIGE

GCDG Ja u ostavit brige tamo na obali DG Tamo na obali, tamo na obali GCDG Ja u ostavit brige tamo na obali D G G7 Tamo na obali C I bit u kod svog Isusa G I bit u kod svog Isusa D G G7 I bit u kod svog Isusa C I bit u kod svog Isusa GHE I bit u kod svog Isusa DG I bit u kod svog Isusa Ja u govorit s Kristom Tamo na obali... Ja u pjevat svom Bogu Tamo na obali...

42

JA NE SPOZNAH

GD Ja ne spoznah nikog tako nje nog GD silnog kao Ti GDE DA ja ne vidjeh nikad rtvu ve u nego Tvoju GDGA hAG ja ne na oh nikog da me voli tako kao Ti GDA D ne, ja ne na oh nikog da me voli kao Isus De i da jezik svaki an eoski dobro znam AD da sve blago ovog svijeta moje je F#H E A i da vjera moja ja a je od mora svih F# H E A ni ta sam bez Tebe, Isuse

ISUS KRIST JE KRALJ
43

E Isus Krist je Kralj E Isus Krist je Kralj C Isus Krist je Kralj A Isus Krist je Kralj DE ovog naroda CDE On je na prijestolju pravde CDE On je na prijestolju pravednosti CDGE du u mi izbavlja od mojih du mana A H7 On je moj silni izbavitelj

TKO JE KAO ON

44

F#m D Tko je kao On A Janje i lav E Sjelo je na tron F#m D Planine sve A Klanjaju mu se E Mora hu e sva (Tebi slava) D F#m E Haleluja! Od zore slavim ga HE Do kraja svakog dana D F#m E Haleluja! Svaki narod, zemlja sva DEG Svi an eli i sveci, svi slave...

KRISTE, TEBI PJEVAM JA

45

GCDCG Kriste, Tebi pjevam ja GCDCG slavim Tvoje sveto Ime GCDCG do ao si u ivot moj GCDCG darovao mi spasenje GCDCG sa neba si ao si da poka e put GCDCG na kri oti ao si grijeh platiti GCDEC od kri a do groba, od groba do neba DG slavim Tebe, Isuse

KAKO SU MILI STANOVI TVOJI (Psalam 84)

46

EDEGDG Kako su mili stanovi Tvoji EDGC Jahve nad vojskama! EDCDEDE Du a mi gine I ezne za dvorima Jahvinim, GDCDEDE srce I tijelo moje kli u Bogu ivomu. EDEGDG I vrabac si log nalazi , i lasta gnjezda ce EDGCED gdje e polo iti mlade svoje, CDGDCD a ja rtvenike Tvoje, EDE Jahve nad vojskama! G D GD CD E Kralju moj I Bo e moj!

KRALJ SLAVE

47

D Tko je taj Kralj slave G Koji ljubav daje mi D I govori mi uvijek G Svojim nje nim rije ima Moja savjest, moje sje anje H Opro tenje koje trebam A Tko je taj Kralj slave GD Tko sve ovo daje mi Tko nad an elima vlada Blagoslovljeni Princ On otkrio je nebo I sve tajne njegove Moja du a ezne Da upozna milost svu Tko je taj Kralj slave Spasitelj i Bo ji sin GH Ime mu je Isus, dragocjen je On AG D Gospod svemo an, Kralj je srca mog, Isus Tko je taj Kralj slave Veli anstven, snage pun Neizmjerno mudar Prepun milosti Gospod zemlje je i neba Nad stvorenjem vlada svim On je taj Kralj slave On je sve to treba mi

KADA SI U NEVOLJI

CFCF Kada si u nevolji
48

CFCF Mene tad pozovi ti CFCF Ja u te izbaviti CFCFG Tada ti me proslavi

C Moj spas, moj Bog F C je stijena mog spasenja F C Stog uzvisujem svog Boga G Iznad svega C Moj spas, moj Bog F C je stijena mog spasenja F C Stog uzvisujem svog Boga G C (FG) Iznad svega

MILOST

49

F F7 B F Milost koja sve vodi nas D G C7 Daje snagu i mir F F7 B F O ivjela je ivot moj DGCBF Bijah slijep, a sada vidim Vrijeme te e, prolazi sve Milost nam, Bo e, daj Da ive i ne umremo Da svjetlo bude nama Sve pjesme na e za Te su I molitve na e Spasi, o, O e, narod svoj Nek' milost vodi nas!

MI SMO IZABRANI ROD

G H7 C G Mi smo izabrani rod, ADGCD Krv Krista nas oprala je.
50

G H7 C G Ta generacija ACDCD Za slavljenje stvorena. G H7 C G Volimo te slaviti, ADGCD Svete ruke uzdizati. GDCG Sva ast, sva mo i vlast ACD Tebi pripada Gospode CDG Nek' tvoja radost nas sada ispuni, CDG U tvojoj slavi, o stijeno mog spasenja ! AD Nek' svatko pjeva i kli e, HE Ple e nek' se veseli, CD Tebi u slavu, CD Tebi u slavu, CDG Tebi u slavu Bo e

MOGU SAMO ZAMISLIT'

C Mogu samo zamislit' to u osjetiti F Kad u etat s Tobom, Isuse. C Mogu samo zamislit' to u vidjeti F Kada u Te gledat u lice C
51

Mogu samo zamislit', mogu samo zamislit' F Okru en tvojom slavom G to u osjetiti? C Da l' u plesati za Tebe il' u strahu gledati? F Da l' u stajati u slavlju, G ponizno kleknuti? C Da l' u pjevat': ''Haleluja!'' Da l' u mo i govoriti? F F/G Mogu samo zamislit' C Mogu samo zamislit' Mogu samo zamislit' kada jednom do e dan, Tvojom svjetlo u u biti obasjan. Mogu samo zamislit' to e zna iti da zauvijek, zauvijek slavim Te. Mogu samo zamislit', mogu samo zamislit'.

MOJ GOSPODE

ADH Moj Gospode, Divim Se Tebi GADA O, Bo e Moj I Kralju Moj DH Ti Si Savr en, Ti Me Nadahnjuje GADA Milost Je Tvoja Pjesma Duhu Mom HG Slava Sva, Sila Sva
52

EAG ast Neka Tebi Pripada ADGA Tebi Pripada HGEA Isuse, Isuse, Moj Spasitelju GAD tujem Te, Ja tujem Te Ti Si Pravedan, Mrzi Pokvarenost Zato Te Bog Uzvisuje Pomazuje Uljem Veselja Dok Miris Ispunjava Dvorove Bo e, Tvoj Tron Zauvijek Trajat e I Pravednost e Vladati U Pobjedu Krenimo Kraljevski Za Pravdu, Istinu I Poniznost

MOJ OTKUPITELJ JE IV

E7 A7 Znam da otkupio me E7 A7 Moj grijeh On pokrio je E7 A7 E7 (A7) Vjerujem, vjerujem E7 A7 Moj sram On odnio je E7 A7 Bol svaku uzeo je E7 A7 E (A7) Vjerujem, vjerujem HAH Stijeg di em uvis moj Bog pobijedio je! 53

EA Moj otkupitelj je iv C#m H 2x Moj otkupitelj je iv DA Bremena sva si podigao C#m H Ple em pobjedonosno F#m I ekuju i te

O, DU E SVETI

D G D A7 Du e Sveti, dobrodo ao e A7 D Du e Sveti, dobrodo ao. a H7 e g U ovaj grad, u ovaj dom, ovdje sve nek bude po tvom D A7 D
54

Du e Sveti, dobrodo ao /x2

Du e Sveti, mi te trebamo Du e Sveti, mi te trebamo. U ove dane, godine, za zadnju etvu spremljene Du e Sveti, mi te trebamo.

SNAGOM TVOJE LJUBAVI

G D E H7 E7 K Tebi dolazim, srce svoje dajem ja, D C D7 E7 Svojom milo u takni me sada. G D/FIS E7 H7 Bo e, otkrivam Ti svoje slabosti, E7 D C D7 C G D E7 D A Ti, Ti ih uklanja snagom svoje ljubavi. C D C G D Privuci me, dr i u svom krilu, C D G A7 G Vodi me tamo gdje si Ti. C D C G elim se poput orla vinut, G D E7 D C S Tobom letjeti, Tvog Duha slijediti, C D C Snagom Tvoje ljubavi.
55

G D E7 H7 Bo e, skini sad veo s lica mog, E7 D C D7 E7 Da mogu vidjet Te licem u lice. G D E7 H7 Obnovi ivot moj da mogu ivjeti E7 D C Svaki dan Tebi ugodno D7 C G D E7 D Snagom Tvoje ljubavi.

UZVI EN TI SI

G C D Uzvi en Ti si, Kralj si nad zemljom svom, Tebe slavim ja G C D Vi i od svega, slave si dostojan, tko je kao Ti C G C G Vlada u pravdi, ljubavi, mo i C G D C D Zastavu Tvoju podi em G E Tebe slavim ja, O e moj Tebi pjevam ja C D Nema nikog kao to si Ti, samo Ti moj si Bog G E Tebe slavim ja, Tebi pjevam Tebi klanjam se C D G Kli em: «Svet si» dok te slavim, cijelim srcem du om svom 56

Zemlja sva

C G O e, ulazim u dvore Tvoje, A7 Stvoritelju svemira Dm C G zadrhtim kad pred Tebe stanem. C G Slava, slava u sveti tu Tvome, A7 Dm sva ta ljepota i sjaj pred tobom Am F G i sve te tuje. C G Zemlja sva, navije ta Am G F Tvoja ljubav je posvuda. C F G I sva priroda slavi te. C G Stabla se raduju, Am G F s njima slavim te i ja, C D novu pjesmu pjevam F 57

Gospode Tvoje sveto G C ime proslavljam. C G Isuse, Gospode moga spasenja, A7 Dm pred Tebe dolazim sad i tujem C G Tebe Spasitelju. C G Kriste, ispuni me svojom silom A7 Dm ljubav da pronosim svud, po svijetu Am F G da svi te vide. Zemlja sva...

Zauvijek
G Daj hvalu Bogu i Kralju svom Vje na je Njegova ljubav C On dobar je, on je uzvi en G vje na je Njegova ljubav D C D C pjevaj hvalu, pjevaj hvalu! G Mo nu ruku on pru a nam vje na je njegova ljubav C novi ivot nam daruje G vje na je njegova ljubav D C D C pjevaj hvalu, pjevaj hvalu! G Em Bog zauvijek je vjeran, Bog zauvijek je jak D C Bog zauvijek je s nama i uvijek i uvijek! G Em Bog zauvijek je vjeran, Bog zauvijek je jak, D C G Bog zauvijek je s nama i uvijek i uvijek, zauvijek! G Od izlaska sunca, do zalaska 58

Vje na je njegova ljubav C milo u Bo jom emo ivjeti G vje na je njegova ljubav D C D C pjevaj hvalu, pjevaj hvalu! Bog zauvijek.... G Vje na je njegova ljubav /4x D C D C Pjevaj hvalu, pjevaj hvalu! Bog zauvijek...

TI SVJETLO SVIJETA

D A G Ti, svjetlo svijeta u tamu si do ao, O i mi otvorio Srce mi obasja tvoja ljepota Sva moja nada si ti G D A Tu sam da te slavim, da ti se poklonim D G Tu sam da ti priznam: Ti si Bog. D A Samo ti si vrijedan, samo ti si slavan D G Predivan si u ivotu mom. Kralju na vje ni nad svima si uzvi en Stvoritelj svega si ti. U svijet si do ao jer nas ljubi , Siromah si postao. A D G Ja nikad ne u shvatiti, tu cijenu otkupljenja mog! /2x

59

PODI EM O I PREMA NEBU

GCGC Podi em o i prema nebu GCeD Odakle pomo dolazi GCGC Pomo je meni Gospodar Jahve GCD On stvori nebo i zemlju GCGCG O kako trebam Te, vodi i uvaj me eD Budi mi uzdanje GCGCG Jahve je uvar moj, ni eg se ne bojim eD uz mene ostat e!

60

PRAVA JE RADOST

GCG Prava je radost gle kad Isus u srcu stvaran je aCG Mir on daje mi svoj otkada Isus je moj Svaki dan gle isti je u planovima svojim mu i se Isus Krist gle dolazi sve e to izmjeniti Kuda po em patnja gle zemljom vlada mr nja stradanje Isus Krist gle dolazi sve e to izmjeniti O, ovje e sad razmisli to u ivotu eli posti i Isus Krist gle dolazi sve e to izmjeniti

61

PREDIVAN

D A D G Predivan, predivan, Isus je predivan. D h G A Isus je predivan u ivotu mom. D A D G Bri ljivo nosi me, vidik mi otvara. D h G A D Isus je predivan u ivotu mom.

62

EL ADAJ

C

d

G

C

F

El adaj, El adaj, svemogu i Bog i Kralj! B E7 a G A

Vlada vijeke vjekova, snagom svoga Imena. d G C F

El adaj, El adaj, svemogu i Bog i Kralj! B G C

Vje ni, silni Ti si taj, El adaj.

Abrahamu dao si savez vje ne ljubavi, Zemlju, snagu, o instvo, blagoslov nad potomstvom. Svojom mo nom rukom ti put kroz more otvori, I od ropstva narod svoj izbavi.

Svoju rije ti slao si da vrijeme Krista navijesti; Emanuel da bit e znak Tvoje ljubavi za nas.
63

Al' ljudi nisu shvatili to proroci su pisali; Da snaga tvog je spasenja Mesija.

TI SI MOJ SVIJET

d Ja Tebe, O e, ljubim vi e B Od svih udnji srca ,moga, F C elim Te ja! d O Isuse, moj Spasitelju, B Sve to imam pripada Ti, F C Tvoje je sve! g B F C Svi an eli Tebe slave, g B C A djeca Tvoja Te uzdi u. F C Ti si moj svijet, Ti si moj Bog, B C Predajem ivot za Tebe. F C Gospod si moj i ljubav sva, B C Zamijenit Te nitko ne mo e. d I sve to imam Tebi dajem, B F C Gospode, za Tebe ivim, sav ivot svoj. d I svi su dani Tvoj dar meni, B F C ivjet ih za Tebe elim ja, Tebi na ast.
64

TVOJA KRV

C a Tvoja krv vi e govori C a od rije i ispraznih na zemlji re enih G F Kli e pravednost u moju obranu C G Kriste tvoja krv C a Tvoja krv za milost svjedo i C a I srce O evo to put nam ripravi G F Da njime hodamo, u svoj sigurnosti C G to krv nam tvoja da C to nam mo e oprat grijeh a Izbijeliti nas kao snijeg G F C G Ni ta osim krvi, osim tvoje krvi na Kriste C to nas ini potpunim a Prijateljem Gospodnjim G F C G Ni ta osim krvi, osim tvoje krvi na Kriste

65

ISUS, ISUS
DAG Isus, Isus DAHG DAD svet i pomazan, Isus! DAG Isus, Isus DAHG uskrsli i proslavljen, Isus! G H Kao melem tvoje ime na mojim usnama G D kao voda tvoj Duh je mojoj du i G H Tvoja Rije je svjetlo mojim stopama G A Isuse volim te, volim te DAG Isus, Isus DAHG DAD svet i pomazan, Isus! Kao melem tvoje ime na mojim usnama kao voda tvoj Duh je mojoj du i Tvoja Rije je svjetlo mojim stopama Isuse volim te, volim te /2x D A h Isuse, voli me, to znam G A Isuse elim biti s Tobom ja D A h Izvukao si me iz prljavog blata G A stavio si me na stijenu ivota. D A h Ja te volim, ja trebam tebe. Bilo to da se desi GA Bit u s Tobom ja DA Moj Spasitelju, najbolji prijatelju hGA klanjat u se Tebi dokle ivim ja!
66

BOGA SLAVIMO MI

G D e Hosana hosana hosana C D Na visini /2x C D G Boga slavimo mi C D G Radosno srcem svim C D G e Budi slavljen o Bo e na C D G Hosana na visini Slava slava slava Kralju kraljeva. /2x

67

JA IVIM NOVI IVOT

D

A

Ja ivim novi ivot
D G

Krivice vi e nema
D A DA

U Bo joj milosti sam ja
D A

U srcu mi je radost
D G

I ljubav stalno raste
D A D

Dok milost Bo ja na me sja
D G A D

Ja slavim Gospoda
D G A D

Ja slavim Gospoda
D G A

I pjevam o svem to mi u ini On
D A

Tu bezgrani nu radost
D G

Slobodu moga duha
D A D

Pred Bo je lice donosim.

68

KAKAV PRIJATELJ JE ISUS

D G Kakav prijatelj je Isus D A Na e boli nosi On D G I sav teret i sve jade D G A D On nam lak a brigom svom A D Kako esto mir nam treba G A Za to uzalud muke te? D G Za to brige ne bi svoj D A D Mi svom Bogu rekli sve? *Ako do u ku nje te ke Pa te boli du a stog Ti ne gubi nikad nade Jer nam mir svoj nosi Bog Prijatelja vjernog zna li Kom e svoje tuge re ? To je Isus to nam uvijek Na e boli nosi sve *Kad nas brige ovog svijeta Pritisnu te ko cijeli dan Kriste uto i te na e Tada mir na Ti si sam Prijatelji kad te preziru To za rtvu Bogu daj On e uzet' te za ruku Utjeha e to biti znaj!

69

O BO E MOJ

Stuart K. Hine

G CAC O Bo e moj kad ovaj svijet promatram G D G Koji Ti divno stvori rije ju svom C Nebeski svod sve zvijezde kada gledam G D G I silu kojim vlada prirodom G C G Tad moja du a sretno slavi Te D G Silni Bo e silni Bo e C G Tad moja du a sretno slavi Te D G Silni Bo e silni Bo e

Kada prolazim umom ili poljem Slu aju ' ptica ljupke pjesme glas Kad sa planina mo nih bacim pogled Kada osje am vjetra svije i dah. Kada razmi ljam kako Bog me ljubi Te posla Sina da umre za me Kako pod kri em se ja mogu rije it Svih mojih grijeha i krivice sve
ODLU IO SAM

70

C Odlu io sam slijediti Krista F C

Odlu io sam slijediti Krista C a

Odlu io sam slijediti Krista C G C

Ne u se vratit nikada. (D ,G,D,h,D,A,D) Krist je predamnom, a svijet je zamnom /3x Ne u se vratit nikada. Da nitko ne e ja idem za Njim/3x Ne u se vratit nikada. Uzmite sav svijet dajte mi Krista/3x Ne u se vratit nikada.

PITAJ ISUSA

D G D A Da li zna da postoje vrata koja vode u drugi svijet
71

D G D A D Ta vrata od tog svijeta samo Isus poznaje D G D A Da li zna da postoji put koji ljudi ne nalaze D G A Taj put od vrata tog svijeta samo Isus poznaje h G Pitaj Isusa za taj put h G Pitaj Isusa za ta vrata h G Pitaj Isusa On ima klju D A D Iskreno srce prepoznaje D G I novo nebo i nova zemlja D A I novo jutro i novi svijet h G Tako sam elio da stignem ovdje D A D U novi Jeruzalem.

MOJ ISUS

G D Moj Isus, moj Spasitelj e D C
72

Nitko nije je k'o Ti G C G Svaki moj dan, slavim te ja F D CD Zbog tvojih djela ljubavi G D Moj tje itelj, e D C Moj branitelj, utvrda sigurna si G/e G Kroz ivot moj, slavit u te F D CD I nikad ne u prestati! G e C D Cijela nek zemlja sad kli e Gospodinu G e C D Sna an si Kralj, veli anstveni Bog G e C a Planine e padati, mora se dizati D Kada ti ka e Rije ! G e C D Kli imo radosno djelima tvojim G e C D Ljubavlju vje nom sad ljubi nas Ti G e C D G Ni ta se ne mo e mjeriti sa Tobom!

HOSANA (NEKA SLAB KLI E JAK)

C

G

C
73

Neka slab kli e ja sam jak F A A siromah bogat sam c G C Neka slijep ka e vidim D G C Jer mi Bog to u ini

G A Hosana, Hosana F C Slava svetom Janjetu G A Hosana, Hosana C G C Isus umre i uskrsnu

Kroz tu rijeku Kristovu Moji grijesi iste se A sa neba dolazi Bo ja milost na mene Ustajem u snazi U spasenju radostan Slavim tebe Isuse Jer me zauvijek oslobodi

74

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful