15 July 2011 Yeyintnge's Diary

ေက်ာက္မ်က္ အေရာင္းပြဲ ျပည္တြင္း ဝယ္လက္ ပိုမ်ား

ရန္ပိုင္ Friday, 15 July 2011 16:57
ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ၄၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္ ပုလဲ အထူးေရာင္းခ်ပြဲ၌ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္
ေက်ာက္ကုန္သည္မ်ားထက္ ျပည္တြင္းေက်ာက္ကုန္သည္မ်ား၏ ၀ယ္ယူမႈက ယခုအႀကိမ္တြင္ ပုိမုိမ်ားျပားေၾကာင္း သိရသည္။

ယမန္ႏွစ္က ျပဳလုပ္သည့္ ေက်ာက္မ်က္ အေရာင္းျပပြဲ (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)
ျပပြဲသုိ႔ သြားေရာက္သည့္ ျပည္တြင္းေက်ာက္ကုန္သည္ ဦးညီညီႏုိင္က “ဒီတခါ တ႐ုတ္ေတြ ျပပြဲလာၾကေပမယ့္ အခါတုိင္းေလာက္ ေစ်းမေပးေတာ့ဘူး၊
ျပည္တြင္းကုန္သည္ေတြကပဲ ေစ်းေအာင္ၾကတယ္” ဟု ဆိုသည္။
ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ တ႐ုတ္အစုိးရက ၎တုိ႔ႏုိင္ငံသား ေက်ာက္ကုန္သည္မ်ား ၀ယ္ယူလာသည့္ ေက်ာက္၏တန္ဘုိး အေပၚ၌ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အခြန္ေကာက္ခံမည္ဟု
ျပ႒ာန္းလုိက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။
တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားမွာ ၎တုိ႔အစုိးရသုိ႔ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ေငြကိုပါ တြက္ခ်က္၍ ေလလံေစ်းကုိ ေပးရသည့္အတြက္ ေလလံပြဲတြင္
ျပည္တြင္းကုန္သည္မ်ားကုိ မယွဥ္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယခင္အေရာင္းျပပြဲမ်ား၌ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲမ်ား၏ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ကုိ တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားက ေစ်းအျမင့္ဆုံးေပးကာ ၀ယ္ယူသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္ဟု
ဦးညီညီႏုိင္က ေျပာသည္။
ယမန္ေန႔က ထုတ္ေ၀သည့္ အစုိးရ သတင္းစာတြင္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး ေက်ာက္စိမ္းကုန္သည္ Mr. Cai Xiaowu က ေက်ာက္စိမ္းအတြဲမ်ားကို ေစ်းအမ်ားဆုံးေပးကာ
၀ယ္ယူသည္ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ပတၱျမား၊ နီလာ စသည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား ၀ယ္ယူမႈတြင္ Ruby Dragon ကုမၸဏီမွ ျပည္တြင္းရတနာကုန္သည္
ဦးေမာင္ေမာင္ႏုိင္က အမ်ားဆုံး ၀ယ္ယူသူဆုကုိ ရရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အေရာင္းျပပြဲမ်ားကုိ ျမန္မာဆုိရွယ္လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ) အစုိးရ လက္ထက္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ တႏွစ္တႀကိမ္ျပပြဲမ်ား က်င္းပၿပီး
ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိသာ ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ စစ္အစုိးရလက္ထက္ေရာက္မွ ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ ၀ယ္ယူခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေနာက္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ တႏွစ္လွ်င္ သုံးႀကိမ္အထိ အေရာင္းျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယခု ၄၉ ႀကိမ္ေျမာက္ အထူးေရာင္းခ်ပြဲတြင္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲ ၂၂၃၁၇ တြဲ၊
ေက်ာက္မ်က္ အတြဲ ၂၄၈ တြဲ၊ ပုလဲအတြဲ ၃၅၅ တြဲကုိ တင္ျပေရာင္းခ်ခဲ့သည္။
ယခုတႀကိမ္ ျပဳလုပ္သည့္ ေရာင္းခ်ပြဲသည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ပထမဆုံးက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖြင့္ပြဲကုိ ဒု သမၼတ သီဟသူရ
ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ခ့ဲသည္။

ေက်ာက္မ်က္ပြဲမ်ားသည္ အစုိးရ၏ ဘ႑ာကုိ အဓိက ျဖည့္တင္းေပးေနသည့္ ေရာင္းခ်ပြဲမ်ားျဖစ္ၿပီး ၄၇ ႀကိမ္ေျမာက္ျပပြဲ၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၄၄ ဘီလီယံ
(က်ပ္သန္း ၁၄၀၀ ၀၀၀ ) ေရာင္းခ်ခဲ့ရေၾကာင္း သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
ျပပြဲ၌ ေက်ာက္စိမ္းမ်ား ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ အိတ္ပိတ္ တင္ဒါစနစ္၊ ေစ်းၿပိဳင္ေလလံစနစ္ဟု စနစ္ႏွစ္မ်ိဳးက်င့္သုံး၍ ေရာင္း၀ယ္သည္။
ျပည္တြင္း ေက်ာက္စိမ္းကုန္သည္မ်ား အေနျဖင့္ ခ်ိတ္ပိတ္တင္ဒါစနစ္ထက္ ေစ်းၿပိဳင္ ေလလံစနစ္ျဖင့္ ေရာင္း၀ယ္မႈကို ပုိမုိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေၾကာင္း ယခုျပပြဲတြင္
ေက်ာက္စိမ္းအတြဲမ်ားကုိ ျပပြဲတင္ေရာင္းခ်သည့္ ျပည္တြင္းေက်ာက္စိမ္းကုန္သည္ ဦးေမာင္ေမာင္ခင္ကလည္း ဆုိသည္။
“တင္ဒါစနစ္ကေတာ့ ပစၥည္းၾကည့္၊ ေပးမယ့္ေစ်းႏႈန္းေရး၊ ပုံးထဲထည့္။ ေလလံက်ေတာ့ အၿပိဳင္ေအာ္ဟစ္ ေေစ်းေပးေတာ့ ပုိၿပီး စိတ္လႈပ္ရွား ရတာေပါ့” ဟု ၎က
ရွင္းျပသည္။
သုိ႔ေသာ္ ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ အစုိးရက ျပ႒ာန္းထားသည့္ ေရာင္း၀ယ္မႈ ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား၌ ေပ်ာ့ကြက္ဟာကြက္မ်ား ရွိေနသည့္ အတြက္ ျပပြဲတင္ေရာင္းခ်သည့္
ျပည္တြင္းကုန္သည္မ်ားတြင္ နစ္နာမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္ဟု ၎က ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။
အစုိးရက ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ ၀ယ္ယူသည့္ ႏုိင္ငံျခားသား ကုန္သည္မ်ားကို ၀ယ္ယူလုိသည့္ ေက်ာက္အား လက္ငင္းေငြေခ်ရန္ မလုိဘဲ ၂
လအၾကာမွသာ လာေရာက္ စရံေငြ ေပးႏုိင္ေၾကာင္း၊ ၃ လအၾကာမွသာ အၿပီးသတ္ ေငြေခ်ၿပီး ေက်ာက္ကို ယူႏုိင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။
ထုိအခ်က္ကုိ အခြင့္ေကာင္းယူကာ ႏုိင္ငံျခားသားကုန္သည္မ်ားသည္ လာေရာက္ယူငင္ျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ ေရာင္း၀ယ္မႈ စည္းကမ္းကုိ ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား မၾကာခဏ
ႀကဳံေနရသည့္အတြက္ ျပည္တြင္းကုန္သည္မ်ားသည္ အခ်ိန္၊ ေငြ စသည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အပုိင္းတြင္ နစ္နာမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ဦးေမာင္ေမာင္ခင္က ဆုိသည္။
ထုိသုိ႔ ေရာင္း၀ယ္မႈ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သည့္ ျပည္ပကုန္သည္မ်ားကုိ နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းကာ ျပည္၀င္ခြင့္ ဗီဇာပိတ္ပင္မည္ဟု အစုိးရက
ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္ စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္သည့္ တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားသည္ နာမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ မွတ္ပုံတင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္
ျပပြဲသုိ႔ လာေရာက္ေနသည္ကုိလည္း ျမင္ေတြ႕ေနရေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကြမ္က်ိဳး (ကန္တ)ုံ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင္မူ ေလလံ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေလလံေအာင္လွ်င္ စရံေငြအျဖစ္ ေက်ာက္မ်က္တန္ဖုိး၏ ၁၀
ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေပးရသည္။
ျပည္တြင္းေက်ာက္မ်က္ကုန္သည္ တဦးျဖစ္သည္ ဦးညီညီႏုိင္ကလည္း ျပည္ပကုန္သည္မ်ား၏ ေရာင္း၀ယ္မႈစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈမွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည္
၄၈ ႀကိမ္ေျမာက္ျပပြဲတြင္ ၎ျပသခဲ့သည့္ ေက်ာက္စိမ္းအား တ႐ုတ္ကုန္သည္တဦးက ယူ႐ို ၁၀ သန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူမည္ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအထိ
လာေရာက္ယူေဆာင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေျပာသည္။
“အေရာင္းအ၀ယ္မွာ ပါးစပ္နဲ႔ ၀ယ္ၿပီး ၃ လေလာက္ၾကာတဲ့အထိ လာၿပီးမယူဘူးဆုိေတာ့ ရင္းႏွီးထားတဲ့ေငြေတြ၊ အခ်ိန္ေတြ နစ္နာတာေပါ့” ဟု ဦးညီညီႏိုင္က
ဆုိသည္။
အစုိးရအေနျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း ျပည္တြင္းကုန္သည္မ်ား၏ နစ္နာေနမႈမ်ားကုိလည္း လ်စ္လ်ဴရႈ မထားသင့္ဟု ၎က
ဆက္ေျပာသည္။
ေက်ာက္စိမ္းတြင္ ေဂ်ဒုိက္ (Jadeide – Jade) ႏွင့္ နက္ဖ႐ိုက္ (Nephrite- Jade) ဟု ႏွစ္မ်ိဳးရွိရာ ေဂ်ဒုိက္ကုိသာ ေက်ာက္စိမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း၊
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္သည့္ ေဂ်ဒုိက္ေက်ာက္စိမ္းသည္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး အဖုိးအတန္ဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေက်ာက္စိမ္းကုိ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားက အလြန္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီး အျမတ္တႏုိး ၀တ္ဆင္ၾကသည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေက်ာက္စိမ္း အ႐ိုင္းတုံးမ်ားကုိ ၀ယ္ယူၿပီး
ကြမ္က်ိဳးၿမိဳ႕၌ လက္ေကာက္၊ လည္ဆြဲစသည့္ အေခ်ာထည္ ပုံအမ်ိဳးမ်ိဳး ထုဆစ္ကာ ေရာင္း၀ယ္ၾက သည္။
ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းခ်ပြဲမ်ားသုိ႔ တ႐ုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္ စသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ အမ်ားဆုံးလာေရာက္ၾကၿပီး၊ အိႏၵိယ၊ ထုိင္း၊ စင္ကာပူ၊ ႐ုရွား
စသည့္ႏုိင္ငံမ်ားမွလည္း လာေရာက္ၾကသည္။
ေနျပည္ေတာ္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၃ လနား
ဧရာဝတီ Friday, 15 July 2011 15:19
ေနျပည္ေတာ္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားကို ဇူလိုင္လဆန္းမွ စတင္၍ ၃ လ ရပ္နားလိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
“ဘက္ဂ်က္ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္အရ အေရးမႀကီးေသးတဲ့ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းေတြကို ေခတၱရပ္နားတယ္လို႔ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းညြန္႔က
ေျပာပါတယ္” ဟု ACE ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ တာဝန္ခံအင္ဂ်င္နီယာတဦးက ေျပာသည္။ ACE ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး
ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးတင့္ဆန္း ပိုင္ဆိုင္သည္။
ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ပ်ဥ္းမနား-ေတာင္ညိဳလမ္းေပၚရိွ
ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ႐ံုးအနီးတြင္ တည္ေဆာက္ေနေသာ
ဒုတိယ ဝန္ႀကီးမ်ားအတြက္ အိမ္ရာမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္စီမံကိန္းႏွင့္ စစ္တပ္မွ
ေဆာက္လုပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားမွအပ က်န္
တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး ပါဝင္ေၾကာင္း
ေနျပည္ေတာ္ အေျခစိုက္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ
သိရသည္။
“အစိုးရက အေရးမႀကီးေသးတဲ့ စီမံကိန္းေတြကို ေရႊ႕ဆိုင္းျပီး
အေရးႀကီးတဲ့ စီမံကိန္းေတြကို အရင္ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္မယ္လို႔
ေျပာပါတယ္” ဟု ACE မွ အင္ဂ်င္နီယာက ေျပာသည္။

ေနပည္ေတာ္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခင္တခု

ယင္းေရႊ႕ဆိုင္းမည့္ အစီအစဥ္တြင္ ၂ဝ၁၃ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပဲြအတြက္ ရည္ရြယ္တည္ေဆာက္ေနသာ ေဇယ်ာသီရိႏွင့္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ
မက္စ္ျမန္မာမွ ေဘာလံုးကြင္းႏွစ္ကြင္း ပါဝင္ျခင္းရိွ၊ မရိွ မသိရေသးေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။
“က်ေနာ္တို႔လည္း ရပ္နား၊ မရပ္နား မသိရေသးပါဘူး” ဟု ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဘာလံုးကြင္းတည္ေဆာက္ေရး တာဝန္ခံ အင္ဂ်င္နီယာက တယ္လီုဖုန္းျဖင့္
ေျဖၾကားသည္။
ရပ္တန္႔လို္က္သည့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာ၊ တပ္မေတာ္စစ္သမိုင္းျပတိုက္၊ အမ်ိဳးသားျပတိုက္၊ အမ်ိဳးသားေမာ္ကြန္းတိုက္၊
အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္ စသည့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္သည္။
“၃ လ ဆိုေပမယ့္ ပိုရင္လည္း ပိုႏိုင္တယ္ၾကားတယ္။ အလုပ္သမားေတြကိုလည္း ျပန္လႊတ္လို႔ မျဖစ္ေသးဘူး။ အလုပ္မလုပ္ရဘဲ ေန႔တြက္၊ လစာေပးေနရမလားပဲ
မသိပါဘူး” ဟု ေနျပည္ေတာ္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တခုမွ စီမံကိန္းဒါ႐ိုက္တာတဦးက ေျပာသည္။
ACE, ေအဝမ္း၊ IEG, TZTM, ေရႊေတာင္ စသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား အေနျဖင့္မူ အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းမ်ားကို လစာဆက္ေပးထားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း
လက္ခဲြေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကမူ လုပ္သားမ်ားကို ျပန္လႊတ္ေနရေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး အသိုင္းအဝိုင္းမွ သိရသည္။
ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ အစည္းအေဝးတရပ္တြင္ ဒု သမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းက ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္နွင့္ ေလာေလာဆယ္ မလိုအပ္ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားကို
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယခင္ အစိုးရလက္ထက္က ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ တရက္လွ်င္ ျမန္မာေငြက်ပ္ သန္း ၄ဝဝဝ ခန္႔ သံုးစဲြခဲ့ေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရး
ဘဏ္အရာရိွတဦးက ေျပာသည္။
နအဖ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ တြင္ အၿပီးသတ္ရန္ စီမံကိန္း ခ်ထားခဲ့သည္။
အလုပ္သမား လက္မွတ္သစ္ ျပဳလုပ္သူ ျမန္မာ ၆ သိန္းခန္႔ရွိ
ဘေစာတင္ Friday, 15 July 2011 16:20
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၆ သိန္းနီးပါး အလုပ္သမား လက္မွတ္သစ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရ
ရွိသည္။

ဇြန္လအတြင္းက မဲေဆာက္အလုပ္သမား႐ံုးမွ အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္ရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ လိုက္လံႏႈိးေဆာ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ဧရာ၀တီ)
ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ လာအို၊ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အလုပ္သမား လက္မွတ္သစ္မ်ားကို ဇြန္လ ၁၅
ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။
ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ ယင္းသံုးႏိုင္ငံမွ စုစုေပါင္း အလုပ္သမား ၉ သိန္းခြဲေက်ာ္ မွတ္ပံုတင္ၿပီးျဖစ္ရာ ျမန္မာက ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိႏိုင္ေၾကာင္း
ထိုင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ေရာင္ျခည္ဦး အလုပ္သမားအဖြဲ႔မွ ကိုမိုးေဆြက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။
“မေန႔က ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စာရင္းအတိအက်ကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ မေျပာႏိုင္ေသးဘူးဗ်။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီေန႔၀ါဆိုလျပည့္ေန႔မို႔လို႔ ႐ံုးပိတ္ရက္
ခံသြားၿပီေလ။ ဒါေပမယ့္ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ သိထားရတာကေတာ့ လာအို၊ ကေမာၻဒီးယားနဲ႔ ျမန္မာ ၃ ႏိုင္ငံက အလုပ္သမား ၉ သိန္းခြဲနီးပါး
လက္မွတ္လုပ္ၿပီးေနၿပီဆိုတာကို သိရတယ္။ အရင္တုန္းကလည္း လက္မွတ္သစ္လုပ္တိုင္း ျမန္မာက ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ပါေနက်” ဟု ေျပာသည္။

ယေန႔ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔ အပါအ၀င္ စေန၊ တနဂၤေႏြႏွင့္ တနလၤာေန႔မ်ားသည္ ထိုင္းအစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနက စာရင္းမ်ားကို
ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရွိေသးေပ။
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ လူအခြင့္အေရး တုိးတက္ေရးအဖြဲ႔ (HRDF) မွ အႀကံေပး မစၥတာ အန္ဒီေဟာလ္က “ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔အထိကေတာ့ ျမန္မာက
၅၅၂၂၈၉ ေယာက္ ပါ၀င္တယ္” ဟု ဆိုသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ အလုပ္သမားလက္မွတ္ မျပဳလုပ္ေသးဘဲ က်န္ရွိေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို တရား၀င္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး
ထိုင္းအစိုးရက ယခုအႀကိမ္ ထံမံျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
အလုပ္သမား လက္မွတ္သစ္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚခ်ိန္မွစ၍ ပြဲစားမ်ားက နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ တင္သြင္းလာခဲ့ၾကေသာ အလုပ္သမားသစ္
အမ်ားအျပားလည္း ယခုလက္မွတ္သစ္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပါ၀င္သည္ဟု သိရသည္။
ယခုျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္သမားလက္မွတ္သစ္ ျပဳလုပ္ေရးအစီအစဥ္တြင္ ေေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အားလံုးပါ၀င္ျခင္းမရွိႏိုင္ဘဲ တခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္
က်န္ရွိေနေသးသည္ဟု အလုပ္သမားမ်ားအေရး ကူညီေဆာင္႐ြက္ ေပးေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး ထိုင္းလႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီ (TACDB) မွ
လက္ေထာက္ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးျမင့္ေ၀က ဆုိသည္။
၎က “စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းလိုေနရာမ်ိဳးနဲ႔ ေခ်ာင္က်တဲ့ေနရာမ်ိဳးက လူေတြ က်န္ေနဦးမွာ ေသခ်ာတယ္။ ေနာက္ၿပီး အလုပ္ရွင္ေတြကိုယ္တိုင္က
အလုပ္သမားလက္မွတ္ မလုပ္ေပးခ်င္တဲ့အတြက္ လက္မွတ္ မလုပ္ရတာမ်ိဳးလည္း ရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ပြဲစားေတြနဲ႔ အခ်ိန္မီတက္လာခဲ့ၾကတဲ့ လူသစ္ေတြ
အကုန္လံုးလည္း လုပ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကယ္ရီခ၊ အလုပ္၀င္ခ၊ ဟိုခ ဒီခေတြကလည္း မ်ားေတာ့ လက္မွတ္လုပ္ခ်င္ေပမယ့္ မလုပ္ႏိုင္တဲ့သူေတြလည္း
ရွိေသးတယ္” ဟု ေျပာသည္။
ယခင္က လက္မွတ္ျပဳလုပ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္အတြင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားမွာ ၁ သန္း ၃ သိန္းနီးပါးရွိရာ ယခုအခါ
ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန အသိအမွတ္ျပဳ အလုပ္သမားလက္မွတ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားဦးေရမွာ ၂ သန္းနီးပါး
ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။
အလုပ္သမားလက္မွတ္သစ္ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ယင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ယာယီ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ယာယီ
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေနသူ ျမန္မာ ၅ သိန္းေက်ာ္ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းအလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမွာ ၄ သန္းအထိ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း အလုပ္သမားအေရး
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းေျပာဆိုၾကသည္။
ဆရာႀကီး ဦးဝင္းတင္ႏွင့္ စာေပေရးရာ ခဏတျဖဳတ္
ဧရာဝတီ Friday, 15 July 2011 15:27 အင္တာဗ်ဴး
ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပစိစစ္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ဌာနက ဂ်ာနယ္ႏွင့္ မဂၢဇင္းအမ်ိဳးအစား တခ်ိဳ႕ စိစစ္ေရး ႀကိဳတင္စရာ မလိုဘဲ ထုတ္ေဝခြင့္ေပးကာ မူဝါဒေျဖေလွ်ာ့ၿပီးေနာက္
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္ေသာ သတင္းစာဆရာႀကီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္၏ စာအုပ္မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ထုတ္ေဝႏိုင္ရန္
ထုတ္ေဝသူတခ်ိဳ႕က ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ ဦးဝင္းတင္ ေရးသားခဲ့ေသာ ကြိ၊ ဥတၱရအလင္း၊ ကမာၻနီတြင္ တဒဂၤ၊ အလွရွာပံုေတာ္၊ ေျခမွာ စကား လက္ဖ်ား ကဗ်ာ
မ်က္ႏွာ ဇာတ္လမ္းႏွင့္ စေနစာေပဝိုင္း စာတမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ ထုတ္ေဝခြင့္ရထားသည္။ ၁၉၅၀ ဝန္းက်င္မွစ၍ စာနယ္ဇင္းေလာကသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ
ဦးဝင္းတင္သည္ ေမာင္ဝန္ဇင္း၊ ေပၚသစ္၊ ျပည္စိုး၊ ဝင္းထင္၊ ပုည၊ ဝင္းေဆြ၊ သုေတသီ၊ အယ္ဒီတာတဦးဟူ၍ ကေလာင္ခြဲမ်ားျဖင့္ စာေပမ်ား ေရးသားခဲ့သည္။
၁၉၇၈ တြင္ ဦးဝင္းတင္ ဦးေဆာင္ေသာ စေနစာေပဝိုင္းက
ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီကို ေဝဖန္ေသာေၾကာင့္
ဟံသာဝတီ သတင္းစာတိုက္ အပိတ္ခံရၿပီး ဦးဝင္းတင္လည္း
အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံရသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္
စက္တင္ဘာတြင္ ေထာင္မွ လႊတ္ေပးၿပီးေနာက္ “ဘာလဲဟဲ့
လူ႔ငရဲ” စာအုပ္ကို ေနာက္ဆံုး ေရးသားထုတ္ေဝထားသည္။
ျပန္လည္ထုတ္ေဝမည့္ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးဝင္းတင္၏
သေဘာထား၊ စာေပစိစစ္ေရးႏွင့္ လက္ရွိထုတ္ေဝခြင့္ရမႈအေပၚ
အျမင္၊ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားက ထုတ္ေဝခဲ့သည့္
စာအုပ္မ်ားဆန္းသစ္မႈႏွင့္ ယေန႔ေခတ္လူငယ္ စသည္တို႔ကို
ဧရာဝတီ သတင္းေထာက္ ခက္ထန္က ဦးဝင္းတင္ႏွင့္
ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားပါသည္။
ေမး ။

။ ဆရာႀကီးေရးခဲ့တဲ့ စာအုပ္ေတြ ျပန္ထုတ္မယ္လို႔

သိရပါတယ္။ ဘယ္စာအုပ္ေတြ ျပန္ထုတ္ျဖစ္မယ္ဆိုတာ
သိၿပီလားခင္ဗ်။ ထုတ္ေဝသူေတြကေရာ။

ဦးဝင္းတင္ (ဓာတ္ပံု - burmavoices.com)

ေျဖ ။

။ သိပါတယ္။ က်ေနာ္လည္း စာအုပ္ မ်ားမ်ား

မေရးဖူးပါဘူး။ ေရးဖူးသေလာက္ေပါ့ဗ်ာ၊ “ကမာၻနီတြင္ တဒဂၤ”

တို႔၊ “အလွရွာပံုေတာ္” တို႔၊ “ကြိ” တို႔၊ “ဥတၱရအလင္း” တို႔ အဲလိုစာအုပ္ေတြေပါ့ဗ်ာ။ ထုတ္ေဝသူေတြက ပုဂံတို႔၊ ေနရီရီတို႔ ပါပဲ။
ေမး ။

။ ဆရာႀကီးရဲ႕ ျမန္မာဇာတ္သဘင္ ဥေရာပခရီးစာအုပ္ျဖစ္တဲ့ “ေျခတြင္ စကား၊ လက္ဖ်ား ကဗ်ာ၊ မ်က္ႏွာ ဇာတ္လမ္း” ေရာ ျပန္ထုတ္မယ့္အထဲ ပါမလား။

ေျဖ ။

။ အဲဒါလည္း ျပန္ထုတ္မယ္ဗ်။

ေမး။

။ စာအုပ္ေတြ ျပန္ထုတ္မယ္ဆိုေတာ့ စာေပစိစစ္ေရးကို တင္ရမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ေျဖ ။

။ ဟုတ္ကဲ့ တင္ရမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ သူတို႔ ထုတ္ေဝသူေတြ လုပ္ၾကတာပဲဗ်။ က်ေနာ္ေတာ့ ဘာမွ မလုပ္ဘူး။ ကေလးေတြက လာၿပီးေတာ့ ဒီစာအုပ္ေတြ

ထုတ္ခ်င္တယ္ေျပာတယ္၊ အဲဒီေတာ့ ထုတ္ေပါ့လို႔၊ က်ေနာ္ကေတာ့ စာေရးတဲ့လူေပါ့ဗ်ာ၊ လူေဟာင္းအေနနဲ႔ ထုတ္လည္း ေကာင္းတာေပါ့ဗ်ာ။ က်ေနာ္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀
ေလာက္က ေရးထားတဲ့ ဟာေတြကို ျပန္ထုတ္ခ်င္တယ္ ဆိုေတာ့ က်ေနာ္ကေတာ့ ဝမ္းသာတယ္ ေခၚရမွာေပါ့။ ဒီစာအုပ္ေတြက မဟုတ္ရင္
ေပ်ာက္ျပယ္သြားေတာ့မွာ။ ထုတ္တဲ့လူရွိေတာ့ ဖတ္တယ္လူ ရွိတယ္ေပါ့ဗ်ာ။
ေမး ။

။ စာအုပ္ေတြ ျပန္ထုတ္မယ္ဆိုေတာ့ ျပန္တည္းျဖတ္ခ်င္တာမ်ား ရွိသလား၊ ဒီအတိုင္းပဲ ျပန္ထုတ္ခ်င္သလားခင္ဗ်။

ေျဖ ။

။ က်ေနာ္ေတာ့ ဘာမွ မလုပ္ေတာ့ဘူးဗ်။ တည္းျဖတ္တာေတြ ဘာေတြ မလုပ္ေတာ့ဘူး။ ကေလးေတြကိုပဲ ေပးလိုက္တာပဲဗ်။ ကေလးေတြကပဲ

သူတို႔ဟာသူတို႔ စီစဥ္ၿပီး ထုတ္မွာေပါ့။ က်ေနာ္ေတာ့ တည္းျဖတ္တာေတြ မလုပ္ေတာ့ပါဘူး။
ေမး ။

။ အကယ္၍ စာေပစိစစ္ေရးက ျဖတ္ေတာက္ခိုင္းတယ္ဆိုရင္ေရာ ဆရာႀကီးအေနနဲ႔ ထုတ္ေဝသူေတြကို ဘယ္လို ေျပာခ်င္တာ ရွိလဲ။

ေျဖ ။

။ ျဖတ္ေတာက္ခိုင္းတာေတာ့ သိပ္ေတာ့ လုပ္လိမ့္မယ္ မထင္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ဒါ အေဟာင္းေတြကိုး။ အေဟာင္းေတြဆိုေတာ့ ျဖတ္ေတာက္တာ

လုပ္လိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္ေတာ့ သိပ္မထင္ဘူး။
ေမး ။

။ တခ်ိဳ႕စာအုပ္ေတြဆို ဒီေခတ္လူငယ္ေတြ မေမြးခင္တုန္းက စာအုပ္ေတြေပါ့။ ဒီစာအုပ္ေတြကို ျပန္ထုတ္မယ္ဆိုေတာ့ လူငယ္ေတြ စိတ္ဝင္စားႏိုင္မယ္၊

ဒီစာအုပ္ေတြထဲကေန လူငယ္ေတြကို ေပးခ်င္တဲ့ မက္ေဆ့ခ်္ေတြ ရွိတယ္လို႔ ထင္သလားခင္ဗ်။
ေျဖ ။

။ က်ေနာ္ကေတာ့ လူငယ္ေတြ စိတ္ဝင္စားျခင္း မဝင္စားျခင္း ဆိုတာထက္ လူငယ္ေတြ ဖတ္ျဖစ္သြားေစခ်င္တာေပါ့။

ေမး ။

။ လူငယ္ေတြ အသိမ်ားေနတာက “ကြိ” ေပါ့။ ဂ်ာနယ္လစ္ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ လူငယ္ေတြလည္း ရွာဖတ္ၾကတယ္။ အခုဒီစာအုပ္ကို ျပန္ထုတ္ၿပီလို႔ သိရတယ္။

မ်ိဳးဆက္သစ္ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြကို “ကြိ” နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာေျပာခ်င္တာ ရွိပါသလဲ။
ေျဖ ။

။ “ကြိ” နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာခ်င္တာက ဒီလိုဗ်၊ အမွန္အတိုင္း ေျပာရရင္ “ကြိ” နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ခ်ီးက်ဴးၿပီးေတာ့ မေျပာခ်င္ပါဘူး။ “ကြိ” က ဟိုတုန္းကေတာ့

၂ ႀကိမ္ထုတ္ခဲ့ဖူးတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ မမေလးကလည္း အေကာင္းေရးထားတဲ့ စာအုပ္ေပါ့။ ဒီစာအုပ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သိပ္အမ်ား ေျပာစရာရွိလွမယ္ေတာ့
မထင္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ ဒီစာအုပ္က ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ ထြက္ထားတဲ့ အထဲမွာ လူေတြလည္း ေတာ္ေတာ္ဖတ္ဖူးၾကတယ္။ အခုထုတ္မယ့္ စာအုပ္တိုက္ကလည္း
ပုဂံတိုက္ဆိုေတာ့ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ထြက္လာပါမယ္။
ေမး ။

။ ဆရာႀကီးေရးထားတဲ့ ေဆာင္းပါးေတြလည္း ရွိေသးတယ္။ “ေပၚသစ္” ကေလာင္အမည္နဲ႔လည္း ေရးထားတာေတြ ရွိတယ္၊ အဲဒီေဆာင္းပါးေတြ စုၿပီး

ျပန္ထုတ္ဖို႔ ရွိလား။
ေျဖ ။

။ လိုက္စုၿပီးေတာ့ ထုတ္ဖို႔ လုပ္ေနတယ္။ ဆိုပါေတာ့ … ခရီးသြားစာေပလို ဟာမ်ိဳးကို ကဗ်ာဆရာ နီလံုဦးက ထုတ္လိမ့္မယ္။ ေနာက္တခါ က်ေနာ့္ရဲ႕

တခ်ိဳ႕ေဆာင္းပါးေတြကို စုေပါင္းၿပီး ထုတ္ဖို႔ပဲ နီလံုဦးက လုပ္ေနတယ္။
ေမး ။

။ အသက္အရြယ္နဲ႔ က်န္းမာေရးအရ စာေတြ ဆက္ေရးဖို႔ စိတ္ကူးရွိေသးလား။

ေျဖ ။

။ က်ေနာ္ကေတာ့ စာေရးႏိုင္ရင္ေတာ့ ေရးခ်င္တယ္ဗ်။ သို႔ေသာ္ က်န္းမာေရးအေျခအေနက သိပ္မေပးေတာ့ဘူး။ ခုေတာင္ ခပ္ယိုင္ယိုင္ပဲ၊ အိပ္ယာထဲ

လွဲေနရတဲ့ အေနအထား ေရာက္ေနၿပီ။ က်န္းမာေရး မေကာင္းလို႔ ပါတီက ခြင့္ယူၿပီးေနတာကို ၂ လေလာက္ ရွိသြားၿပီ။
ေမး ။

။ စာေပစိစစ္ေရး မူဝါဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အစိုးရက မူဝါဒ နည္းနည္းေျဖေလွ်ာ့ၿပီး သတင္းဂ်ာနယ္ေတြက လြဲရင္ က်န္စာေစာင္ေတြကို

စိစစ္ေရးတင္စရာမလိုဘဲ ထုတ္ၿပီးမွ တင္ျပတဲ့ (ထုတ္တင္) စနစ္ကို လုပ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအေပၚေရာ ဘယ္လို ျမင္ပါသလဲ။
ေျဖ ။

။ က်ေနာ့္အျမင္ကေတာ့ ထုတ္တင္ေတြ၊ တင္ထုတ္ေတြ လုပ္ေနမယ့္အစား စာေပစိစစ္ေရး ဖ်က္သိမ္းပစ္လိုက္တာ အေကာင္းဆံုးပဲလို႔ ထင္တယ္။

ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီမိုကေရစီလုိလားတဲ့ က်ေနာ္တို႔ဘက္က ၾကည့္ရင္ စာေပစိစစ္ေရးဆိုတာ ဖ်က္သိမ္းပစ္တာ အေကာင္းဆံုးပဲလို႔ ထင္တယ္။ ဒီမိုကေရစီ
အစိုးရလို႔ ေျပာခ်င္ရင္ သူတို႔လည္း စာေပစိစစ္ေရးလိုဟာမ်ိဳးကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ဖို႔ ေကာင္းတယ္လို႔ အဲလိုပဲ က်ေနာ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။
ေမး ။

။ ၁၉၇၇-၇၈ ေလာက္တုန္းက ဆရာႀကီးတို႔ မႏၲေလးမွာ ဟံသာဝတီ စေန စာေပဝိုင္းေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။ စာတမ္းေတြ ဖတ္တယ္၊ ထုတ္ေဝတယ္။

အဲဒီမွာေရာ ဆရာႀကီး ဖတ္ျဖစ္တဲ့ စာတမ္းေတြ ရွိပါေသးသလား။
ေျဖ ။

။ ခရီးသြားစာတမ္းဆိုၿပီးေတာ့ စာတမ္းတေစာင္ ပါပါတယ္။ အဲဒါကို ျပန္ထုတ္ဖို႔ လုပ္ေနပါတယ္။

ေမး ။

။ ၁၉၇၈ မွာ စေန စာေပဝိုင္းကေန မဆလကို ေဝဖန္တဲ့ စာတမ္းဖတ္ၾကလို႔ ဆရာႀကီးလည္း ဟံသာဝတီ သတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ကေန

အလုပ္ျပဳတ္ခဲ့တယ္ေနာ္။ အဲဒီတုန္းက ဖတ္တဲ့ စာတမ္းအေၾကာင္း ေျပာပါဦး။
ေျဖ ။

။ ဒီလိုဗ်။ က်ေနာ္ ျပဳတ္သြားတဲ့ ကိစၥက ဒီလို။ သိန္းေဖျမင့္က အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေသတယ္ဗ်ာ။ သိန္းေဖျမင့္ေသေတာ့ က်ေနာ္က သဘာပတိ လုပ္ၿပီးေတာ့

သိန္းေဖျမင္-့ သတင္းစာဆရာ ဆိုတာကို သဘာပတိအေနနဲ႔ စာတမ္း ဖတ္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သခင္ေက်ာ္စိန္က သိန္းေဖျမင္-ႏိ
့ ုင္ငံေရးသမား ဆိုၿပီးေတာ့
စာတမ္းဖတ္တယ္။ ေနာက္တေယာက္က သိန္းေဖျမင္-့ စာေရးဆရာဆိုၿပီး စာတမ္းဖတ္တယ္။ အဲဒီစာတမ္း ၃ ေစာင္က ရွာေတာ့ရွာတုန္းပဲဗ်။ လိုက္ရွာေနတယ္။
အခုထိေတာ့ မေတြ႔ေသးဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီစာတမ္းလည္း က်ေနာ္က ထုတ္ခ်င္တယ္ေလ။
ေမး ။

။ စာအုပ္ေတြ ျပန္ထုတ္မယ္၊ စာေပစိစစ္ေရးကလည္း ခြင့္ျပဳတယ္ဆိုေတာ့ စာနယ္ဇင္း အလားအလာကို ဘယ္လို ျမင္သလဲခင္ဗ်။

ေျဖ ။

။ က်ေနာ္တို႔လည္း လူႀကီးေတြ၊ အဖိုးႀကီးေတြ ျဖစ္ေနၿပီေပါ့ဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႔ စာတမ္းေတြကလည္း ေျပာသာေျပာတယ္၊ သိပ္ၿပီး ထက္ထက္ျမက္ျမက္ႀကီး

မဟုတ္ပါဘူး။ ေရးၾကသားၾက လုပ္ၾကကိုင္ၾက အဲဒီေခတ္တုန္းက လုပ္တာပါပဲ။ သူတို႔ကလည္း အဲဒါေတြကို တြက္မိပံုရပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ေျပာတဲ့
စာတမ္းေတြထဲမွာ သိပ္ၿပီး ထူးထူးျခားျခားလည္း မရွိလွဘူးလို႔ သူတို႔ကတြက္လို႔ပဲ ျဖစ္မွာပါ။ သူတို႔လုပ္တာ လြန္ကဲတာ တခုက သူတုိ႔က လူအေနနဲ႔
လုပ္တာမဟုတ္ဘူး၊ နာမည္အေနနဲ႔ လုပ္ၿပီးေတာ့ အကုန္လံုး ျဖတ္ေတာက္ၿပီးေတာ့ ပိတ္ဆို႔လုပ္တာ။ ဒါပါပဲ။
ေမး ။

။ ကဗ်ာဆရာႀကီး ဦးတင္မိုးဆိုရင္လည္း သူကြယ္လြန္မွ သူ႔စာေတြ ျပည္တြင္းမွာ ျပန္ေဖာ္ျပခြင့္ရတယ္။ ဒီလိုအေပၚကိုေရာ အျပဳသေဘာ ျမင္ပါသလား။

ေျဖ ။

။ ျမင္ပါတယ္။ ကိုတင္ကိုမိုးကိုလည္း ခုန က်ေနာ္ ေျပာခဲ့သလိုပဲ နာမည္နဲ႔ ပိတ္တာပါပဲ။ ကိုတင္မိုး ေရးတာမွာလည္း ထူးျခားတဲ့ အခ်က္ေတြ ပါတယ္၊

ထူးျခားတဲ့ ကဗ်ာေတြ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔တို႔ကို သိပ္ၿပီးေတာ့ ထိခိုက္တယ္လို႔ မထင္တဲ့ဟာမ်ိဳးကို ခြင့္ျပဳလုိက္တာပါပဲ။ သူတို႔ကို ထိခိုက္တဲ့ စာမ်ိဳးက်ေတာ့
မလႊတ္ႏိုင္ဘူး ထင္ပါတယ္။
ေမး ။

။ စာအုပ္ေတြက ထုတ္ခဲ့တာ ၾကာၿပီ၊ ဆယ္စုႏွစ္ ခ်ီေနၿပီ၊ ဆိုေတာ့ ဒီအေတာအတြင္းမွာ ကိုယ့္စာအုပ္ေတြ ကိုယ္ျပန္ဖတ္ျဖစ္ေသးပါသလား။

ေျဖ ။

။ မဖတ္ျဖစ္ဘူးဗ်။ ေထာင္ထဲမွာ ေနတုန္းမွာ လံုးဝ ပိတ္ထားတာဆိုေတာ့ မဖတ္ျဖစ္ဘူး။ အခုလည္း က်ေနာ္က က်ေနာ့္စာအုပ္ေတြကို ထုတ္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့

လူေတြက အူယားဖားလ်ားနဲ႔ လာၿပီးေတာ့ ေျပာဆိုေနတာကိုး။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ထူးထူးျခားျခား မဖတ္ျဖစ္ဘူး။ အဲဒီစာအုပ္ ထုတ္ခ်င္တယ္ဆို ရွာလာရင္
လက္မွတ္ထိုးေပးလိုက္တာပါပဲ။ အခုႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ ၾကာၿပီးတဲ့ အခါက်မွပဲ က်ေနာ့္စာအုပ္ေတြကို က်ေနာ္ ျပန္ၿပီးဖတ္ရေတာ့မွာပဲလို႔ က်ေနာ္ ထင္တယ္ခင္ဗ်။
ေမး ။

။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ေမးခ်င္တာကေတာ့ အရင္က ေပၚသစ္၊ ေမာင္ဝန္ဇင္း၊ ပုည၊ ဝင္းေဆြ ကေလာင္အမည္ေတြနဲ႔ ေရးခဲ့တာေတြကိုလည္း

အရင္ကေလာင္အတုိင္း ျပန္ထုတ္ျဖစ္မလား၊ ဦးဝင္းတင္ အမည္နဲ႔ ေျပာင္းထုတ္ျဖစ္မလား။
ေျဖ ။

။ အရင္အတိုင္းပဲ ထုတ္မွာပါ။ နာမည္ မေျပာင္းပါဘူးခင္ဗ်။

သစၥာျမည္ဟည္းသံ
အရွင္ဇဝန Friday, 15 July 2011 15:38 ေအာက္ေမ့ဖြယ္
ေထာင္ထဲက ဇာတ္လမ္းေတြကို ျပန္ေရးတိုင္း ဒီဇာတ္လမ္းကေတာ့ ရင္ထဲမွာ အခံစားရ ဆံုးပါပဲ။ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့သမွ် အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပမႈေတြထဲ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း
အခုေရးမယ့္ ဇာတ္လမ္းဟာ ေပးဆပ္ရမႈ အႀကီးမားဆံုးလို႔ေတာင္ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ၁၉၉၈ မွာ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။
သူတို႔ ဆင္ႏႊဲခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ေရာက္တိုင္း ရင္ထဲမွာ နာက်င္စြာ
ခံစားရပါတယ္။ စာတေစာင္ ေပတဖြဲ႔ မေရးျဖစ္ခဲ့ေပမယ္
ရင္ထဲက ဒဏ္ရာကို ကဗ်ာတပုဒ္အျဖစ္ ေရးသီခဲ့ဖူးပါတယ္။
ေမလကို ျဖတ္သန္းဖို႔
ငါ့မ်က္ရည္ေတြကို
တမံတုတ္ထားရတယ္။
စိတ္ကိုကလစ္တခ်က္ ႏွိပ္႐ံုနဲ႔
ေမလထဲက
အံႀကိတ္သံ၊ ေတာက္ေခါက္သံ ေတြဟာ
ငါ့ရင္ထဲမွာ ဆူညံေနဆဲပဲ။
၁၉၉၈ မွာ သူတို႔ အမႈတြဲအားလံုး လြတ္ရက္ေစ့ေတာ့မွာပါ။
ဒါေပမယ့္ ခံစားခြင့္ အားလံုး ပိတ္ပင္ထားတယ္ဆိုတဲ့
သတင္းစကားက သူတို႔ကို တစံုတခု တုန္႔ျပန္ဖို႔ ျပင္ဆင္ခိုင္း

အရင္ဇဝန

လိုက္တာပါပဲ။

ေထာင္ထဲ စေရာက္ေရာက္ခ်င္း အက်ဥ္းသားတိုင္း ၾကားေနက် စကားတခြန္းရွိတယ္။ အိမ္မွာလည္း အိမ္စည္းကမ္း၊ ေထာင္မွာလည္း ေထာင္စည္းကမ္း ဆိုၿပီး
တန္းစည္းဆိုသူ၊ တာဝန္က် ဝန္ထမ္းဆိုသူက က်ယ္ေလာင္စြာ အသိေပးတဲ့ စကား တခြန္းပါ။ သူတို႔ေျပာေနတဲ့ စည္းကမ္းဟာ ျပႆနာမရွာဘဲ ေနထိုင္ဖို႔ ေျပာတဲ့
စကားသာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အက်ဥ္းသားေတြ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရး အားလံုးနီးပါးကို ပိတ္ပင္ထားၿပီး ေထာင္က ေပးရမယ့္ အခြင့္အေရး
အားလံုးနီးပါးကေတာ့ ခ်ိဳးဖ်က္ျခင္း ခံထားရပါတယ္။ ခ်ိဳးဖ်က္ျခင္းခံရတဲ့ အထဲမွာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုးရဲ႕ ေလွ်ာ့ရက္ေတြကို လံုးဝ မေပးေတာ့တာပါပဲ။
သာမန္အက်ဥ္းသားေတြ ၃ လ ၁ ႀကိမ္ ေလွ်ာ့ရက္ေတြကို ကိုယ္စီ ခံစားၾကရေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကေတာ့ ဘာေလွ်ာ့ရက္မွ မရဘဲ အခန္းက်ဥ္းထဲမွာ
ႏွစ္အတိအက် ထည့္ေလွာင္ထားျခင္း ခံရတာပါ။ ဒီမတရားမႈကို တြန္းလွန္ဖို႔ သူရဲေကာင္းေတြ ေပၚထြက္ခဲ့တယ္။ ကိုေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ ကိုခင္ေမာင္ၾကည္၊ ကိုသိန္းထူး၊
ကိုျမင့္ရီ၊ ကိုသိန္းေဇာ္၊ ကိုေက်ာ္ဦးညိဳ ဒီရဲေဘာ္ ေတြဟာ ၁၉၉၈ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ တိုက္ပြဲကို စတင္ဖို႔ ျပင္ဆင္လိုက္တယ္။
သစၥာတရားရဲ႕
ခါးသီးတဲ႔ အရသာေတြကိုစားသုံးဖို႔
သူတို႔ သြားၾကေတာ့မည့္
၁၉၉၈ ခုႏွစ္ရဲ႕
ေမလ ၁၀ ရက္ဟာ
ငါတို႔အားလုံးကို
အသင့္အေနအထားရွိဖို႔
ပုတ္ႏိႈးလိုက္ၾကတယ္...။
သူတို႔ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပၾကတယ္။ ညႊန္ၾကားေရးမႉးဆိုသူ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေျဖရွင္းတယ္။ တကယ္က ေထာင္ထဲ ေရာက္ခါစ သူတို႔ေျပာတဲ့ စကားအတိုင္း
ေထာင္စည္းကမ္းဆိုတာကို အတိအက်လိုက္နာရင္ ဘယ္သူမဆို ၃ လ ၁ ႀကိမ္ရမယ့္ ေလွ်ာ့ရက္ဆိုတာ ခံစားရမွာ မလြဲပါဘူး။ ခုေတာ့ လြတ္ရက္ေစ့ေပမယ့္
ဥပေဒအထက္က လူႀကီးမင္းမ်ားရဲ႕ အမိန္႔ တခြန္းတည္းနဲ႔ ေထာင္စည္းကမ္း ဆိုတာ ေျမာင္းထဲ ေရာက္သြားရတာပါပဲ။
သူတို႔ရဲ႕အလုပ္ဟာ
တရား ဥပေဒ အထက္ကလူမ်ားရဲ႕
မတရားမႈကိုခုခံဖို႔
မသမာမႈကို
တြန္းလွန္မည့္ ခံစစ္ျဖစ္သလိ.ု ...
သစၥာတရားအတြက္
ေရွ႕ကိုတိုးတဲ႔
ထိုးစစ္လည္းျဖစ္တယ္...။

တကယ္က သူတို႔ဟာ
ယုံၾကည္ခ်က္ကို
အသက္ထက္ခ်စ္သ.ူ .
ဂုဏ္သိကၡာကို
ရွင္သန္ျခင္းထက္ျမတ္ႏိုးသူ...
ညႊန္ၾကားေရးမႉး ေျပာတာကေတာ့ ဒီကိစၥက သူတို႔လုပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး၊ အထက္က တာဝန္အရွိဆံုး လူႀကီး ၂ ေယာက္က လုပ္တာပါလို႔ ဆႏၵျပမႈကို
ေနာက္ဆုတ္ေအာင္ ေတာင္းပန္ခဲ့တယ္ဆိုတာ သိရတယ္။ သူတို႔ ဘယ္လိုပဲ ေတာင္းပန္ ေတာင္းပန္ အမွန္တရားအတြက္၊ တရား မွ်တမႈအတြက္ အရာအားလံုးကို
ရင္ဆိုင္ရဲတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြဟာ တိုက္ပြဲကို မေၾကာက္္ရြံ႕ခဲ့ဘူး။
သူတို႔ တိုက္ပြဲဝင္သူေတြကို မ်ားျပားလွတဲ့ သာယာဝတီေထာင္ရဲ႕ တိုက္ခန္းေတြထဲမွာ ေနရာေရႊ႕ၿပီး က်န္တဲ့သူေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ထားလိုက္တယ္။
အယ္လ္နီညိဳ အပူလႈိင္း အစြမ္းကုန္ အစြမ္းျပေနတဲ့ ေန႔ရက္ေတြမွာ သူတို႔ကို ေရျဖတ္ လိုက္တယ္။ ထမင္းအသက္ ၇ ရက္ ခံတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေရအသက္ဟာ
တမနက္ပဲ ရွိပါတယ္။ ေရဓာတ္ကုန္ခမ္းတဲ့ ဒဏ္ကို သူတို႔ေတြ ၾကာရွည္ မခံစားႏိုင္ၾကပါဘူး။ တေယာက္ၿပီး တေယာက္ ေမ႔ေျမာကုန္ၾက ပါတယ္။ ဟိုေရွ႕က
ၾကားခဲ့ဖူးတဲ့ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပမႈေတြဟာ ရက္ရွည္ရွည္ ခံႏိုင္ရည္ ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ေမ႔ေျမာသြားစဥ္ က်န္တဲ့ ရဲေဘာ္ေတြ ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ဆံုးအထိ
တိုက္ပြဲဝင္သြားသူကေတာ့ ...
ဆရာေတာ္ ဦးဝိစာရဟာ
ရက္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္တဲ႔အထိ..
ကၽြန္းတိုက္ပြဲက ရဲေဘာ္မ်ားဟာ
ရက္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္တဲ့ အထိ..
ဒါေပမယ့္ သူ႔က်ေတာ့......
အယ္လ္နီညိဳနဲ႔
မာန္တက္ေနတဲ့ မိုးမင္းႀကီးေတာင္
ကိုေအာင္ေက်ာ္မိုးေၾကာင့္
ေမ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ
မ်က္ရည္ၿဖိဳင္ၿဖိဳင္က်ခဲ႔ရတယ္။
ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ ကိုေအာင္ေက်ာ္မိုး က်ဆံုးခဲ့တယ္။ သူရဲေဘာေၾကာင္တဲ့ အာဏာရွင္ေတြဟာ လက္နက္ခဲယမ္း အျပည့္အစံုနဲ႔ ေၾကာက္ဒူးတုန္ေနၾကတယ္။
ပံုမွန္ လြတ္ရက္ေစ့ေနသူေတြကိုေတာင္ ျပန္မလြႊတ္ေပးရဲဘဲ အေၾကာင္းအ မ်ိဳးမ်ိဳးျပ တားဆီးတယ္။ သူတို႔ေတြ ေၾကာက္ရြံ႕တုန္လႈပ္ေနခ်ိန္မွာ အမွန္တရားအတြက္
ရဲဝံ့စြာ ရင္ဆိုင္ခဲ့သူေတြကေတာ့ ေထာင္တိုင္း ေထာင္တိုင္းမွာ ရွိေနဆဲပဲ။ သည္အထဲမွာ ကိုေအာင္ေက်ာ္မိုးလို အသက္ကို ေပးဆပ္ၿပီး သစၥာတရား ဘက္က
မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ခဲ့သူလည္း ရွိခဲ့တယ္။ ေသျခင္းတရားကို ရဲဝံ့စြာ ရင္ဆိုင္ၿပီး မတရားမႈကို ဆန္႔က်င္ျပခဲ့တယ္။ ဒီထက္ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ စြန္႔လႊတ္မႈ ဘယ္မွာ
ရွိေတာ့မလဲ။ ဒီလို သူရဲေကာင္းေတြကို တန္ဖိုးထားရမယ္။ သူတို႔ဟာ အမွန္တရားကို အသက္ထက္ ခ်စ္သူေတြ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ ကိုင္စြဲထားတဲ့ သစၥာတရားရဲ႕
ျမည္ဟည္းသံကေတာ့ ကမာၻတည္သေရြ႕ ပဲ့တင္ ထပ္ေနဦးမွာ ျဖစ္တယ္။
ဆရာေတာ္ ဦးဝိစာရကို
သူ႔ေခတ္ရဲ႕ သူရဲေကာင္းအျဖစ္
ေႏွာင္းလူေတြ
ဦးညႊတ္ၾက....
ဂုဏ္ျပဳၾက....
တန္ဖိုးထားၾက....
တို႔ေခတ္ေရာက္မွ ရိုင္းၾကရေတာ့မွာလား
စစ္ၿပိတၱာေတြက
ငါတို႔သမိုင္ကို
ေခ်ာင္ထိုးထား
ပါးစပ္မဟရဲေအာင္လုပ္ထားေပမယ့္
ငါတို႔ေခတ္ရဲ႕
အေျပာင္ေျမာက္ဆုံးေသာ
သူရဲေကာင္းအေၾကာင္းကိုေျပာမယ္။
ကိုေအာင္ေက်ာ္မိုးေရ ....
အတိုဆုံးေသာ ဒီဂုဏ္ျပဳကဗ်ာေလးရဲ႕
အက်ယ္ေလာင္ဆုံးေသာ ျမည္ဟည္းသံကို
လူသားအားလုံး ၾကားသိေစ.....
ေခတ္တိုင္းရဲ႕ လူသားတိုင္းၾကားသိေစ....
ကမၻာတည္သေရြ႕ ၾကားသိေစ.....။

အရွင္ဇဝနသည္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း ျဖစ္ၿပီး သာသနာ့ဥေသွ်ာင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔၊ မဲေဆာက္႐ံုး၏ တာဝန္ခံလည္း
ျဖစ္ပါသည္။

အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ေလတပ္ေရဒါစခန္း တည္ေဆာက္ဖြယ္ရွိ
ဧရာဝတီ Friday, 15 July 2011 14:41 သတင္းတိုမ်ား
အိႏၵိယေလတပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ မီဇုိရမ္ျပည္နယ္၌ ေလတပ္ေရဒါစခန္း တည္ေဆာက္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း မီဇိုရမ္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးက ဇူလိုင္လ ၁၂
ရက္ေန႔က ေျပာသည္။ အဆိုပါ ေရဒါစခန္းကို လံုးလန္င္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ တည္ေဆာက္ဖြယ္ရွိၿပီး အုိက္ေဇာၿမိဳ႕အနီးရွိ ေလဆိပ္တြင္လည္း ေလတပ္မွ
တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ဆင္းသက္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာအတြင္း လတ္တေလာ ခ်ဲ႕ထြင္လာေနေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္
အေရွ႕ေတာင္အာရွသို႔ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္လာမႈမ်ားေၾကာင့္ ေလတပ္ေရဒါစခန္း တည္ေဆာက္ရန္ စဥ္းစားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

http://www.irrawaddy.org/bur/

ကြမ္းမစား ေဆးလိပ္မေသာက္ရ
Friday, July 15, 2011 Khet Htan 2 comments

(ဓာတ္ပံု - Travel Pod)
အစိုးရ ႐ံုးဌာနေတြနဲ႔ အေဆာက္အအံုဝန္းက်င္မွာ ေဆးလိပ္ေသာက္တာ ကြမ္းစားတာေတြ မလုပ္ရဘူးလို႔ “တင္းက်ပ္စြာ တားျမစ္တဲ့ သိေပးခ်က္” ကို ၿပီးခဲ့တဲ့
လကုန္ပိုင္းက အစိုးရဌာနအသီးသီးကို ေပးပို႔ခဲ့တယ္လို႔ Bi Weekly Eleven ဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
ေနာက္ၿပီးေတာ့ အဲဒီဂ်ာနယ္မွာပဲ ေဖာ္ျပထားတာက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ နယ္ေျမဝန္းက်င္ျဖစ္တဲ့ အင္းလ်ားလမ္းရွိ စားေသာက္ဆိုင္ေတြနဲ႔ တျခား တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီ
ေကာလိပ္ေတြမွာ အရက္ဘီယာ ေရာင္းခ်တာကို တားျမစ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
http://www.irrawaddyblog.com/

ေနျပည္ေတာ္မွာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္
မ်ဳိးသန္႔၊ မင္းသက္ | ေသာၾကာေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၅၆ မိနစ္

ခ်င္းမိုင(္ မဇၩိမ) ။

။ အစိုးရမွ ဘတ္ဂ်တ္ လံုေလာက္ေအာင္ ခ်မေပးသျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး အထူးစီမံကိန္းဝင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ဆက္လက္ မလည္ပတ္ႏိုင္ေတာ့ရာက ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္သြားရေတာ့သည္။
မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်တ္ရပ္ဆုိင္းသည္ကို ရွင္းလင္းစြာ မသိရေသာ္လည္း လုပ္ငန္းရပ္ဆုိင္းမႈမွာ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္မ်ားအဆိုအရ အနည္းဆံုး ၃ လ
မွသည္ တႏွစ္အထိၾကာျမင့္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။
“အစိုးရရဲ႕ သေဘာကေတာ့ လုပ္ငန္းကို မရပ္ေစခ်င္ဘူး။ ကုမၸဏီေတြ ဘက္က်ေတာ့လည္း၂ လစာ၊ ၃ လစာ က်န္ေနေသးတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္
ကုမၸဏီေတြဘက္က ရပ္တာ” ဟု ေနျပည္ေတာ္တြင္ ကန္ထ႐ိုက္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေနသူတဦးက မဇၩိမကို ေျပာသည္။
ကုမၸဏီၾကီးမ်ားက လက္ခြဲကုမၸဏီငယ္မ်ားသုိ႔
ေငြမရွင္းေပးႏိုင္မႈက အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လုပ္ခ မရႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။
ေနျပည္ေတာ္ အေဝးေျပး ယာဥ္လုိင္း စာရင္းတခုအရ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း
ေနျပည္ေတာ္မွ ထြက္ခြာသူ အေျခခံလုပ္သား စုစုေပါင္း ၂ ေသာင္းနီးပါး ရွိသည္ဟု
ဆိုသည္။
အစိုးရသစ္လက္ထက္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား
စီမံခန္႔ခြဲမႈ ခြဲရာက လတ္တေလာ ဘတ္ဂ်တ္
အသံုးစားရိတ္မ်ား ထိန္းရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု
ေနျပည္ေတာ္ရွိ အစိုးရဝန္ထမ္း တဦးက ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ အေသးစိတ္ ေျပာရန္ကိုမူ
ျငင္းဆန္သည္။
အစိုးရ ဦးစားေပး သတ္မွတ္ထားေသာ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ လြဲ၍ လုပ္ငန္း
အမ်ားအျပား ရပ္ဆိုင္းသြားျခင္း ျဖစ္သည္။
“ အခုတပတ္အတြင္းမွာ အရမ္းသိသာသြားတယ္။ အလုပ္သမားေတြက တေန႔ကို
အနည္းဆံုး ၂,ဝဝဝ၊ ၃,ဝဝဝ

ေနပည္ေတာ္ရိမက္စ္မန္မာကုမဏီမတာဝန္ယူထားေသာ
ေဆာက္လုပ္ေရးလု
ပ ပ္ငန္းခင္တခုကိုေတမင္ရစဥ္
(ဓတ္ပံုမဇိမ )

ေလာက္က ကိုယ့္ရပ္ကို ျပန္ေနၾကတာ” ဟု အစိုးရဝန္ထမ္း တဦးက ေျပာသည္။ ျပန္လုိေသာ လုပ္သားမ်ား အေနျဖင့္ ကားလက္မွတ္ အခက္အခဲ
ရွိေနသည္ဟုလည္း ေျပာသည္။
ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး အထူးစီမံကိန္းအတြက္ မက္စ္ျမန္မာ၊ ထူး၊ AsiaWorld၊ ေနာင္ဒုန္၊ ေအဝမ္း၊ အာ႐ုဏ္ဦး၊ ဧဒင္၊ TZTM,ACE
စသည့္တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီၾကီး ၂ဝေက်ာ္မွ တာဝန္ယူ တည္ေဆာက္
ေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္
တည္ရွိသည္။
မက္စ္ျမန္မာက ေဘာလံုးကြင္းစီမံကိန္းသာ ဆက္လုပ္ေနၿပီး က်န္လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ထားေၾကာင္း ကုမၸဏီဝန္ထမ္း တဦးက အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။
၂ဝ၁၂တြင္ အၿပီးသတ္ရန္ ရည္မွန္းထားသည့္ ေလယာဥ္ ၁ဝစင္း တၿပိဳင္တည္း ဆိုက္ကပ္ ထြက္ခြာႏိုင္သည့္
ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ကို GE စစ္အင္ဂ်င္နီယာတပ္မွ ဆက္လက္ ေဆာက္လုပ္ေနၿပီး
၂ဝ၁၃ခုႏွစ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ရည္ရြယ္ေဆာက္လုပ္သည့္ ေနျပည္ေတာ္ ေဇယ်ာသီရိ
ႏိုင္ငံတကာ ေဘာလံုးအားကစားကြင္းႏွင့္ ဇမၺဴသီရိ အဆင့္ျမင့္ အားကစားကြင္းမ်ားကိုမူ ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ဆဲ
ျဖစ္သည္။
၂ဝဝ၄ခုႏွစ္က စတင္ေသာ ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး အထူးစီမံကိန္းအတြက္ ႀကီးၾကပ္ေသာ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
ဝန္ႀကီးဌာနကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသစ္မွ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး အစားထိုးအျဖစ္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနကိုဖြဲ႔စည္းကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းေ႒းကို တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းက ျပန္လည္
ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူ
ေဆာင္ရြက္ေနသည္။
NLD ရပ္တည္ခြင့္ ကုလသမဂၢသို႔ တင္ျပမည္
ထြန္းထြန္း | ေသာၾကာေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၀၈ မိနစ္

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ) ။

။ ပါတီပ်က္ျပယ္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက သတိေပးထားေသာ အတိုက္အခံ ပါတီႀကီး အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၎တို႔ ရပ္တည္ခြင့္အတြက္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး
ေကာင္စီသို႔ မၾကာခင္ တင္ျပသြားမည္ဟု ဆိုသည္။
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း၌ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအပင္း တည္ေထာင္ခြင့္၊ စည္း႐ံုးခြင့္ကုိ
ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း လက္ရွိအစိုးရက NLD ရပ္တည္ခြင့္ အတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနသျဖင့္ ကုလ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီသို႔ လာမည့္
ရက္သတၱပတ္ ၂ ပတ္အတြင္း တင္ျပရန္ စီစဥ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
“လူ႔အခြင့္အေရး လုပ္ထံုး လုပ္နည္းေတြမွာ ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရတာေတြကို ႏိုင္ငံတခုရဲ႕ အတြင္းမွာ ေျဖရွင္းလို႔ လမ္းဆံုးသြားတယ္၊
မရႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ အဲဒီလိုတင္ႏိုင္တယ္လို႔ ပါပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ပါ” ဟု NLD ေျပာခြင့္ရ ေရွ႕ေနၾကီးဦးဉာဏ္ဝင္းက မဇၥ်ိမကို ရွင္းျပသည္။
ပါတီမွတ္ပံုျခင္း မျပဳေတာ့သျဖင့္ NLD သည္ ပါတီ
တရားဝင္မႈ ပ်က္ျပယ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္
က ၂ဝ၁ဝ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ NLD က
ပါတီရပ္တည္ခြင့္ အတြက္ ဥပေဒ
ေၾကာင္းလမ္းအရ တရား႐ံုးေတာ္သို႔ဦးတိုက္ ေလွ်ာက္ထား ခဲ့ၿပီးေနာက္
ေနာက္ဆံုးအဆင့္ အယူခံကို ေနျပည္ေတာ္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း
ပလပ္ခံခဲ့ရသည္။
၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏
ရပိုင္ခြင့္၊ စစ္အစိုးရ ကတိေပးထားသည့္ လႊတ္ေတာ္
ေခၚယူေရး အေကာင္အထည္ မေဖာ္ျခင္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈဟု
ပါတီဘက္က တင္ျပခဲ့သည္။
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ရက္ေပါင္း ၁ဝဝ မျပည့္မီမွာပင္
ျပည္ထဲေရး ဝန္ၾကီးဌာနက NLD ပ်က္ျပယ္ေၾကာင္းႏွင့္
ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ မလုပ္ရန္ သတိေပးစာေၾကာင့္
ပါတီကို အင္အားသံုး ၿဖိဳခြင္းေတာ့မွာလားဟူေသာ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။
လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒအရ ဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္ရွိေသာ လႊတ္ေတာ္မွသာလွ်င္
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းႏိုင္၍ “အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ပ်က္ျပယ္ျခင္း
မရွိပါ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္
ျပန္စာကို ပို႔လိုက္ၿပီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးႏွင့္ ေဆြးေႏြးလိုပါသည္ဟုလည္း
ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

သမတဦးသိန္းစိန္အစိုးရကပတီပက္ပယ္ပီးဖစ္ေကာင္း
သတိေပးထားသည္ကို
NLD အဖဲခပ္က၎တိုရပ္တည္ခင့္အတက္ကုလသမဂ
လူအခင့္အေရးေကာင္
ပ စီသိုတင္ပမည္
(ဓတ္ပံုမဇိမ )

ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အတြက္ ကုလသမဂၢ၏ အခန္းက႑ကို အားမရသူ၊ သေဘာထား
ျပင္းထန္သူအခ်ဳိ႕က လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသို႔ တင္ျပမည့္ NLD ၏ လုပ္ရပ္ကို ေဝဖန္သံထြက္လာေသာ္လည္း ထိုင္းအေျခစိုက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ
BLC ကေတာ့ ေထာက္ခံသည္။
“လက္ခံတယ္ဆိုရင္ NLD ကို ျပည္တြင္း ဥပေဒေတြအရ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ မရေအာင္ လုပ္ျခင္းဟာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒနဲ႔ မညီညြတ္ဘူးလို႔ဆိုတဲ့
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ဳိးေတြ ခ်ေပးႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလို သတ္မွတ္လိုက္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက လႊတ္ေတာ္ကလည္းပဲ မ်က္စိမွိတ္ၿပီး ျငင္းလို႔မရဘူးဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးကို
ေရာက္လာမွာ” ဟု BLC ဥကၠ႒ ဦးသိန္းဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
“NLD က လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္မႈလည္း မလုပ္ကိုင္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ထြန္းကားေစေရး အတြက္ လုပ္တယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕
အခြင့္အေရးေတြ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးဟာ ရွိသင့္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္တယ္။ အဲဒါကို ကုလသမဂၢကလည္း ဒီကိစၥအေပၚမွာ
လက္ခံရမယ့္ အေနအထား
ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။
NLD ကဲ့သို႔ပင္ တင္ျပခဲ့ေသာ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားသို႔ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီက ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးခဲ့ဖူးေၾကာင္း ဦးဥာဏ္ဝင္းကလည္း
ေျပာသည္။
ေဝဖန္သူမ်ားက ကုလသမဂၢထံ ျမန္မာစစ္အစိုးရမ်ား လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား တင္ျပလာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ ၂ဝ ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း
တိုးတက္မႈ မရွိျခင္းကို ေထာက္ျပၾကသည္။
ေစ့စပ္ေရးအဖြဲ႔ တင္ျပခ်က္ ဦးသိန္းစိန္အတြက္ အသံသြင္းယူ
ဖနိဒါ | ေသာၾကာေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၈ နာရီ ၄၁ မိနစ္

ခ်င္းမုိင္ (မဇိၥ်မ) ။

။ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရက ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေစ့စပ္ေရးအဖြဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို

အသံသြင္းယူသြားၿပီး ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ ျပန္လည္ ဖြင့္ျပမည္ဟု ၾကံ႕ခိုင္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမႉး ၁ ဦးေအာင္ေသာင္းက ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO ႏွင့္ အစိုးရတပ္မ်ား တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပန္ျဖစ္ေနသည့္ အေရးေၾကာင့္ ၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမႉး ၁ ႏွင့္ ၂
ျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ ဦးသိန္းေဇာ္တို႔ႏွင့္ ၿငိမ္းတည္ညွိႏႈိင္းအဖြဲ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္ ၅ ဦးတုိ႔ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ၾကံ႕ခုိင္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး႐ံုး၌ ေသာၾကာႏွင့္
ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ကခင္လတ္ေမာက္ေရးအဖဲ
ည္ညိင္းအဖဲမကုိယ္စပားလယ္
ံဖိးေရးံုးတင္ေဆးေး ပ
(ဓတ္ပံုမဇိမ )

KIOင့္

“ ခင္ဗ်ားတုိ႔ေျပာတဲ့ စကားေတြ အားလံုး ကက္စက္ထဲမွာ ဖမ္းထားတယ္။ သမၼတ
ဦးသိန္းစိန္ကုိ ဖြင့္ျပမယ္လို႔
ေျပာတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူ တဦးက မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။
KIO က ေစ့စပ္ေရးအဖြဲ႔မွတဆင့္ ေမးေစလိုေသာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္မွာ
အတည္ျဖစ္ေနေသးလား ဆိုေသာ ေမးခြန္းကို ဦးေအာင္ေသာင္းက ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဟုပင္
ေရးသားထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္
က်င့္သံုးေနၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ျပန္လည္ ေျဖၾကားသြား
ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ လမ္းစပြင့္ေနေၾကာင္း ဦးေအာင္ေသာင္းက
ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားသည္ဟု ဆုိသည္။
“ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသုိ႔ မေရာက္ေရာက္ေအာင္ သြားရမယ္လုိ႔ ဦးေအာင္ေသာင္းက
ေျပာတယ္” ဟု အျခားေသာ
ေဆြးေႏြးပြဲတက္သူ တဦးကလည္း ေျပာျပသည္။
အၿငိမ္းစားယူသြားေသာ အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ လူယံုေတာ္

အနည္းငယ္တြင္ ပါဝင္သူတဦး ျဖစ္သည့္ ဦးေသာင္းမွာ ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီအတြင္း သေဘာထား တင္းမာသူအျဖစ္ႏွင့္ စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိေသာ ပါလီမန္စနစ္ကို
ေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ အခရာက်သူ တဦးအျဖစ္ ထင္ရွားသည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီလလယ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ၏ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေသာ KIO က တႏိုင္ငံလံုး
အတိုင္းအတာျဖင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးလိုေနေသာ္လည္း အစိုးရဘက္က ကခ်င္ႏွင့္သာ သီးသန္႔ ေဆြးေႏြးလိုေနသည္။
ထိုစဥ္တြင္ KIO ႏွင့္ အစိုးရတပ္တို႔ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနျပန္သလို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ျမန္မာဘက္သို႔ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းကို စစ္ထရပ္ကားမ်ားျဖင့္
တင္ပို႔မႈမ်ား ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ ရွိေနသည္။
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေရႊလီဘက္မွ ရွမ္းျပည္နယ္ မူဆယ္နယ္စပ္ဂိတ္အတုိင္း လက္နက္သယ္ စစ္ကားေပါင္း ၃၀၀ နီးပါးအထိ ျဖတ္သန္းသြားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု
နယ္စပ္အေျခစုိက္ စစ္ေရးေလ့လာသူမ်ားက ေျပာသည္။

“စစ္ကားေတြကို လာ႐ႈိးကေန ဂ်ယ္ေဂါင္မွာ ပို႔တယ္။ အဲဒီ ဂ်ယ္ေဂါင္ကေန
စစ္လက္နက္ပစၥည္းေတြကုိ သယ္ၿပီး မုိးကာနဲ႔ အုပ္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာျပည္ မူဆယ္ ၁ဝ၅
မုိင္ဘက္ကေန ျပန္သယ္သြားတယ္။ အခု ၂ဝဝ ေက်ာ္၊
၃ဝဝ နီးပါး ရွိသြားၿပီ။ သံခ်ပ္ကာ ကားေတြကုိလည္း
ျဖဳတ္ၿပီးေတာ့ ျပန္သယ္သြား တယ္လုိ႔ ေျပာတယ္” ဟု သတင္းရပ္ကြက္က ေျပာသည္။
လက္နက္အမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္ သံခ်ပ္ကာကား ပါဝင္မႈကို သီးျခား အတည္ျပဳခ်က္
မရႏုိင္ပါ။
ေသာၾကာေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ KIO ဗဟိုေကာ္မတီ၏
ေၾကညာခ်က္တြင္ ဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕၌ ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္ႏွင့္ ၁၃ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ
လူထု အစည္းအေဝးပြဲ၌ ရပ္မိရပ္ဖ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အၾကံေပးခ်က္တြင္ တႏိုင္ငံလံုး
အပစ္ခတ္ရပ္စဲကာ ႏိုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ပါရန္ႏွင့္ ခိုင္လံုေသာ သက္ေသ၊ ခုိင္လံုေသာ ကတိကဝတ္မ်ားျဖင့္
အပစ္ခတ္ရပ္ဆိုင္းရန္ အၾကံေပးသြားခဲ့သည္ဟု ပါရွိသည္။

လူထုအစည္းအေဝးပဲ၌တက္ေရာက္လာေသာရပ္မိရပ္ဖမား
Citizen Journalist)

(ဓတ္ပံု

ၾကံ႕ဖြံ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ ဦးသိန္းေဇာ္တို႔သည္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ျပန္သြားသည္။
UNFC တြင္ KIO ၊ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ ကရင္နီတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးတို႔ ပါဝင္သည္။
ရဟတ္ယာဥ္ပ်က္ရွိရာ ေတာင္ေပၚ တက္ခြင့္ပိတ္ပင္
ကိုေပါက္ | ေသာၾကာေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၅ နာရီ ၂၅ မိနစ္

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ) ။

။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ဦးေတဇပိုင္ ရဟတ္ယာဥ္ ပ်က္က်ခဲ့ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္ ဖုန္ကန္ရာဇီေတာင္ေပၚသို႔

တက္ေရာက္ခြင့္ကို အာဏာပိုင္မ်ားက ကန္႔သတ္ထားဆဲ ျဖစ္သည္ဟု
ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။
ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္ေကာင္စီ၏ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ အမိန္႔ကို ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ား၌
ဖတ္ျပခဲ့ၿပီး၊ ဖုန္ကန္ရာဇီ ေတာင္ေျခရွိ ခါးလမ္ေက်းရြာတြင္ ‘ေတာင္ေပၚမတက္ရ၊ ကန္႔သတ္နယ္ေျမ’ ဟု ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ထားသည္။
ေတာင္ေပၚတက္ပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ျဖစ္ၿပီး၊
ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား ေတြ႔ရွိလွ်င္ ထိုက္တန္စြာ ဆုခ်မည္ဟု အမိန္႔တြင္
ပါရွိေသးသည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္တြင္ ေရခဲျပင္ေပၚ အဆင္း ရဟတ္ယာဥ္ ကၽြံက်ခဲ့ၿပီးေနာက္

စီးပားေရးလုပ္ငန္းရင္ဦးေတဇပိုင္ရဟတ္ယာဥ္ပက္ကခဲ့ေသာ
ဖုန္ကန္ရာဇီေတာင္ေပသိုတ
ပ က္ေရာက္ခင့္ကန္သတ္ထားဆဲ
(ဓတ္ပံုမဇိမ )

ေရခဲေတာင္
ေလ့လာေရးခရီး သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ဦးေတဇတို႔ အဖဲြ႔ကို ကယ္ဆယ္ေရး
ရဟတ္ယာဥ္က ေဝဟင္မွ ပစ္ခ်ေပးခဲ့သည့္ ရိကၡာထုပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး
ၿဂိဳဟ္တုဖုန္းမ်ားမွာ ယေန႔ထိတိုင္ ရွာမေတြ႔ေသးသလို၊ ရဟတ္ယာဥ္ကိုလည္း
ျပန္မသယ္ရေသးဘဲ ျဖစ္ေနသည္။
“အတိအက်ေတာ့ ဘယ္ႏွထုပ္လဲဆိုတာ မသိၾကဘူး။ အဲဒီမွာ အစားအေသာက္ေတြ၊
အဝတ္အစားေတြ၊
ေဆးဝါးေတြနဲ႔ ၿဂိဳလ္တုဖုန္းေတြ ပါတယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ အဲဒါေတြ ေကာက္ရၾကရင္
ျပင္ပနဲ႔ ဆက္သြယ္ၾကမွာကို သူတို႔က မလိုလားဘူးေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီေတာင္ေပၚကို
ဘယ္သူမွ မတက္ရဘူးလို႔ အမိန္႔ခ်ထားတာ” ဟု ပူတာအိုမွ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္
တဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာျပသည္။
အစိုးရ၏ လက္ရင္းလူယံု လုပ္ငန္းရွင္တဦး ျဖစ္ေသာ ဦးေတဇသည္ ေရခဲေတာင္တက္ရန္
လမ္းေၾကာင္း သြားၾကည့္ခဲ့ရာ ပူတာအိုမွ ထြက္ခြာလာခဲ့ၿပီး ဖုန္ကန္ရာဇီ ေရခဲေတာင္ေပၚအဆင္း ရဟတ္ယာဥ္မွာ ကြ်ံက်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူအပါအဝင္ လူ ၆ ဦးမွာ
ေတာင္ေပၚတြင္ ၃ ရက္ၾကာ ေသာင္တင္ေနခဲ့ၿပီး ပူတာအို စစ္ဗ်ဴဟာႏွင့္ မိတၳိလာ ေလတပ္က ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ကာ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ
ငွားရမ္းေသာ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ႀကိဳးခ်၍ ကယ္ဆယ္ခဲ့သည္။
မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္း၍ လမ္းၿပိဳမႈမ်ား ရွိေနကာ၊ ႏွင္းထုမွာလည္း ပိုမိုသိပ္သည္းစြာ က်ေနသျဖင့္ အဆိုပါ ရဟတ္ယာဥ္ႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးအထုပ္မ်ားအား
ျပန္လည္ရွာေဖြရန္ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္သည္။
အျမင့္ေပ ၁၂ဝဝဝ ခန္႔ရွိ ဖုန္ကန္ရာဇီ ေတာင္အနီးရွိ ဒါကူရွီဇား၊ မာမူးလဲ့၊ ဖန္ခိုင္၊ မန္ဇယ္၊ လူမူဒမ္း၊ ေအာက္ရွန္ေဂါင္၊ အထက္ရွန္ေဂါင္၊ ဝဟန္ဒမ္း၊ ဇီယာဒမ္း၊
ခါးလမ္ စသည့္ ရြာမ်ားမွာ ေတာင္ယာလုပ္ငန္း အနည္းငယ္ လုပ္ကိုင္ၿပီး၊ အဓိက ဝင္ေငြအတြက္ ဤေတာင္ကို အမွီျပဳကာ ရပ္တည္ေနၾကသည္။
“အဲဒီဘက္က ဝါးေတြက ထူးျခားတယ္။ အဲဒီဝါးေတြနဲ႔ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းေသာက္တဲ့ ခြက္ေတြ လုပ္တယ္။ မခ်ိဥတို႔၊ ခန္းေတာက္ျမစ္တို႔၊ ေဆးျမစ္၊ ေဆးဥေတြ
ယူလို႔မရေတာ့ဘူး။ တခ်ဳိ႕က် အမဲလိုက္တာေတြ ရွိတယ္ေလ။ အဲဒါေတြ လုပ္လို႔မရေတာ့ ခက္ခဲကုန္တာေပါ့” ဟု ရဝမ္လူမ်ဳိး ေဒသခံက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ထူးကုမၸဏီမွ ေရခဲေလွ်ာစီးလုပ္ငန္းအတြက္ ေလ့လာျပင္ဆင္ေနၿပီး၊ ဤလုပ္ငန္းအတြက္ တာဝန္ယူထားသည့္ လံုၿခံဳေရးမ်ားက ေတာင္ေျခတဝိုက္
ေစာင့္ၾကပ္ေနၾကသည္။
“အဓိကက ေဒသခံ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြကို ေတာင္ေပၚကို ဘယ္သူတက္တယ္ဆိုတာ ၾကည့္ထားခိုင္းတာေပါ့။ လမ္းေဖာက္တာကေတာ့ ေတာင္ေပၚထိ
မေရာက္ေသးဘူး။ ေတာင္ေျခထိေတာ့ ေရာက္ေနၿပီ” ဟု ေဒသခံက ဆုိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား အေရး (အပိုင္း - ၁၁)
ဦးမ်ဳိး (ဥပေဒ) | ေသာၾကာေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၄ နာရီ ၃၅ မိနစ္

ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္ စာတမ္း
(၆) အဓမၼ လယ္ယာေျမ သိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား။
၁။ ဧရာဝတီတိုင္း၊ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္၊ ငွက္ေပ်ာေတာႏွင့္ ကံကုန္းေက်းရြာက လယ္သမား ၁၇ ဦး လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေနေသာ လယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ကာ
ေပၚထြန္းလာသည့္ ေျမႏုကၽြန္းေျမမ်ားကုိ ကၽြဲကုန္းေက်းရြာ
အုပ္စု ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမႉးႏွင့္ ေျမတုိင္းစာေရးတုိ႔က မတရား သိမ္းယူခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သိမ္းထားေသာ
ေျမႏုကၽြန္းေျမမ်ားကို ၎ေက်းရြာအာဏာပုိင္မ်ားက အလ်ား အလံ ၂ဝဝ၊ အနံ အလံ ၅ဝ ေျမကြက္မ်ား႐ုိက္ၿပီး၊
၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚေသာ ေျမကြက္ကို တကြက္ ၃ ေသာင္းက်ပ္၊ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေပၚေသာ ေျမကြက္ကုိ တကြက္လွ်င္ ၅ ေသာင္းက်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေျမကြက္ စုစုေပါင္း
၂ဝ ကို ျပန္လည္ေရာင္းစားကာ ကိုယ္က်ဳိးရွာခဲ့သည္။ (RFA ၁၂ - ၁ - ၂ဝဝ၉)
၂။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တုိင္း လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ဝါး႐ုံစြန္းေက်းရြာသို႔ ၿမိဳ႕နယ္
ၾကံ႕ခုိင္ေရးမွ ဦးလွသန္းႏွင့္ အဖြဲ႔ေရာက္လာၿပီး လယ္သမားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား လယ္ကူလီ ၃ဝဝ ခန္႔ကို စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ထုတ္ေခ်းမည္ဆုိၿပီး ေက်းရြာ
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ လူစုခဲ့သည္။ ၁ဝဝ က်ပ္လွ်င္ တက်ပ္ခြဲ
အတိုးႏႈန္းျဖင့္ ေငြထုတ္ေခ်းရာတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားအား ၂ သိန္းမွ ၄ သိန္းအထိ ထုတ္ေခ်း
ေသာ္လည္း လယ္သမားအမ်ားစုကိုမူ ၁ ေသာင္း၊ ၂ ေသာင္း ေလာက္သာ ေခ်းေသာေၾကာင့္ ထုိသို႔ မမွ်တမႈအား မေက်နပ္၍ ေထာက္ျပေျပာဆုိေသာ
ဝါး႐ုံစြန္းရြာသား ကုိေဇာ္မင္းဦးကုိ ဒါးပိန္ရဲစခန္းက ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ သြားခဲ့သည္။ (RFA ၁၄ - ၈ - ၂ဝ၁ဝ)
၃။ ယုဇန ကုမၸဏီသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လီဒိုလမ္းမႀကီး
ေဘးတေလွ်ာက္ရွိ ေျမဧက ၂ သိန္းေက်ာ္ကုိ နအဖ စစ္အစိုးရထံမွ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဝယ္ယူ ရရွိခဲ့သည့္အျပင္ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္ဝွမ္း
က်ားေဘးမဲ့ေတာရွိရာ
ေဒသရွိ ေျမဧက ၄ သိန္းခန္႔ကိုပါ ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ သိမ္းယူခဲ့သည္။ (BBC ၁၃။ ၁၉။ ၂၅ - ၈ -၂ဝ၁ဝ)

‘‘စပးကအေကာင္းေကာင္းေကာင့္အထက္နည္းတဲ့စ္နဲကံရင္ပုိဆိုးတယ္။စပးပန္မဆပ္ေတာ့စ္ဆပန္မတ္တယ္။ဒကေတာ့ဓေလ့ထုံးစံပဲဗ။ဒီေတာ့စပးေပး
တကိမ္ယူမိရင္ပေန္ေကဖိုမလယ္ဘူးေပ့။ဒေတကစိုက္စရိတ္သံသရာေတေပ့ဗာ
၄။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း မေကြးတုိင္း မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕ရွိ ေက်းရြာေတာင္သူမ်ားအား
မယက ဥကၠ႒ အမိန္႔ျဖင့္ ႏွစ္လြန္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို အတင္းအဓမၼ ဝယ္ယူခုိင္းခဲ့ပါသည္။ စေလ ဓာတ္ေျမၾသဇာ
ေပါက္ေစ်းမွာ ၁ ေသာင္း ၂ ေထာင္က်ပ္သာ ရွိေသာ္လည္း ေတာင္သူမ်ားအား ၂ ေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ အဆမတန္
ေစ်းတင္သည့္အျပင္ ေျမၾသဇာမ်ားမွာ ႏွစ္ခ်ဳိ႕ၿပီး အခဲမ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားက ဝယ္ယူရန္
ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခါ မယက - ရယက မ်ားကို ဖိအားေပးကာ အိတ္မ်ား၏ တဝက္ကို ေတာင္သူမ်ားအား ရေအာင္ေရာင္း၊ က်န္တဲ့ အိတ္ေတြကို
ရယကေတြ သုံးထားဟူ၍ ႀကီးႏုိင္ငယ္ညွင္း ခိုင္းေစခဲ့သည္။၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ေျမၾသဇာဖိုး ျပန္ဆပ္ခိုင္းသည့္အခါ ေတာင္သူမ်ားေရာ ရယက မ်ားပါ
မဆပ္ႏိုင္ ျဖစ္ၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ မယက ဥကၠ႒ ဦးတင္ႏုိင္စုိးက ၎အတြက္ ေျမဆီတလုံးအေပၚတြင္ ၂ ေထာင္က်ပ္ သီးျခားေကာက္ခံ ပါေသးသည္။ ေျမၾသဇာ
အိတ္ဖိုးေငြ မေပးေခ်ႏိုင္သည့္ ထန္းတပင္၊ လဲလူ၊ မန္က်ဥ္းတူး၊ ေထာက္ရွားတန္း၊ ကံစြယ္၊ ဆင္ျဖဴက်ဥ္း၊ တပ္ကုန္း စသည့္ ရြာမ်ားမွ ရယက အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္
ေတာင္သူ ၂ ဦး အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၈ ဦးကို ၿမိဳ႕နယ္ရဲမ်ားက ဇူလိုင္လ ၂ဝ ရက္ေန႔က လာေရာက္ဖမ္းဆီးသြားၿပီး ပုဒ္မ ၄ဝ၆ အလြဲသုံးစားမႈျဖင့္
တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ (RFA ၃ဝ - ၇ - ၂ဝ၁ဝ)
၅။ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၁၉၉၇ မွ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္အထိ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ တပ္ရင္းမႉးမ်ား၏ အမိန္႔ျဖင့္
ေျမသိမ္းျခင္း၊ ၿခံမ်ားသိမ္းျခင္း၊ ၿခံထြက္သီးႏွံမ်ား သိမ္းျခင္း။ ေနာက္သိမ္းထားသည့္ ေျမေပၚတြင္ မူလပိုင္ရွင္ လယ္သမားမ်ားကို ျပန္အငွားခ်သည္။
အဓမၼျပန္စုိက္ခုိင္းသည္။ ၂ဝ၁ဝ ေနာက္ပိုင္းတြင္ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ လယ္ေျမဧက ၆ဝဝ ကို
ေဇကမၻာ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဦးခင္ေရႊက
ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး သိမ္းယူခဲ့သည္။
၆။ ၂ဝ၁ဝ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ မေကြးတိုင္း သရက္ခ႐ုိင္ ကမၼၿမိဳ႕နယ္ စစၥရံ ေက်းရြာအုပ္စုရွိ လယ္ဧက ၄ဝဝဝ ေက်ာ္
ေပၚတြင္ ေကာ့စတစ္ဆုိဒါ စက္႐ုံေဆာက္ရန္ဆုိၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားက ေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘဲ သိမ္းယူရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ထိုစက္႐ုံမွာ ထူးကုမၸဏီႏွင့္
ျမန္႔မာစီးပြားေရး ဦးပုိင္လီမိတက္တို႔ ပူးေပါင္းေဆာက္လုပ္ေနသည့္ စက္႐ုံျဖစ္သည္။
၇။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ဟုိပုန္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္၌ စစ္ဗ်ဴဟာကြင္း ေနရာအတြက္ ဧက ၂ ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္
စစ္ေလ့က်င့္ေရးကြင္းအတြက္ ဧက ၆ ေထာင္ေက်ာ္ သိမ္းယူခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ အေျခစုိက္ ခမရ ၄၂၃ ႏွင့္ ၄၂၄ တို႔က ေျမဧက ၅
ေထာင္ေက်ာ္ သိမ္းယူခဲ့သည္။

ေမမဲ့ယာမဲ့ဆင္းရဲသားလယ္သမားမားသည္လယ္ယာအလုပ္သမားမားအဖစ္ဝမ္းစာရာရပီး၊အခိမာမိပတက္ပီးရရာကဘမ္းအလုပ္မား
လုပ္ရသည္။

၈။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ လယ္ေျမဧက ၁ သန္း ဝန္းက်င္၊ ယာေျမဧက ၂၅ဝဝဝ ခန္႔၊ ႏုံးတင္ေျမႏု ကၽြန္းဧက ၁၆ဝဝဝ၊ ဥယ်ဥ္ၿခံေျမ ဧက ၃ ေသာင္းေက်ာ္၊ ဓနိေတာေျမ
ဧက ၁၇ဝဝဝ ခန္႔ႏွင့္ ေတာင္ယာေျမ ဧက ၁၆ဝဝဝ ေက်ာ္ အသိမ္းခံရသည္ဟု ဆုိသည္။
၉။ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလႏွင့္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ စာရင္းမ်ားအရ ပဲခူး၊ ရန္ကုန္၊ ဧရာဝတီ၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း၊ ကရင္နီ ေဒသႀကီး ၆ ခုက လယ္သမား စုစုေပါင္း
၄၆၇ ဦး၏ ဆုံးရႈံးခဲ့သည့္ ေျမဧကေပါင္းမွာ ၅ဝ၈၃ ဧကျဖစ္ၿပီး၊ တန္ဖုိး က်ပ္သိန္းေပါင္း ၃၂၅၉.၈ ျဖစ္သည္။ သီးႏွံႏွင့္ အျခား ဆုံးရႈံးမႈေပါင္း ၁၁၃၃.၇ သိန္း။ စုစုေပါင္း
တန္ဖိုး ၄၃၇၂.၅ သိန္းျဖစ္ၿပီး၊ ျပန္ရသည့္ ေလွ်ာ္ေၾကး ၄၂.၃ သိန္းသာ ရွိသည္။ ႏွစ္စဥ္ ဆုံးရႈံးေနရသည့္ ဝင္ေငြမွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၈၄၂ ခန္႔ ရွိသည္။
ေျမသိမ္းသူမ်ားမွာ ၾကံ႕ဖြတ္၊ အာဏာပိုင္၊ စစ္တပ္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ တသီးပုဂၢလမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ ေျမယာ ဦးစီးဌာန၊ တပ္ရင္း
တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္သည္။
၁ဝ။ ရန္ကုန-္ ပဲခူး ကားလမ္းမႀကီး၏ မုိင္တုိင္ ၃၇ ႏွင့္ ၃၈ ၾကားေနရာမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက ေျမဧက ၂ဝဝ၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအးေသာင္က ဧက ၄ဝဝ၊
ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦးက ဧက ၂ဝဝ ေက်ာ္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးသာဒြန္းက ဧက ၂၅ဝ၊ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္တုိးက သမီးအမည္ႏွင့္ ဧက ၂၅ဝ စသျဖင့္
ရယူပုိင္ဆုိင္ထားသည္။ ထိုေျမမ်ား
ေပၚတြင္ လက္မဲ့လယ္သမားမ်ားကို အာဏာႏွင့္ အတင္းအဓမၼ ျပန္စုိက္ခုိင္းသလို၊ အခ်ဳိ႕က တဧကလွ်င္ စပါးတင္္း ၃ဝ ႏႈန္းႏွင့္ သီးစားျပန္ခ်
လုပ္ကိုင္သည္မ်ားလည္း ရွိသည္။
၁၁။ ဧရာဝတီတုိင္း အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ ၾကခတ္တုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေက်းရြာရယက က ဦးစီး၍ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္
ေရႊသီးႏွံကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို လယ္သမားမ်ားထံ အတင္းအဓမၼ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ ၎တို႔ေရာင္းေသာ
ေျမၾသဇာကို သုံးပါက စပါးအထြက္ ပိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပိုမထြက္လွ်င္
ေျမၾသဇာဖိုး လုံးဝေပးစရာ မလိုေၾကာင္း ဂတိေပးခဲ့ေသးသည္။ တကယ္တမ္းတြင္မူ ထိုဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား သုံးစြဲခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ အပင္မ်ား
ေလာင္မီးက်ကာ ယခင္ထြက္ႏႈန္းကိုပင္ မမီေတာ့ဘဲ အထြက္ က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လယ္သမားမ်ားက ေက်းရြာ အာဏာပိုင္မ်ားကို
လယ္ကြင္းမ်ားသို႔
ေခၚျပ၍ ဓာတ္ေျမၾသဇာဖိုး မေပးေခ်ႏိုင္ေၾကာင္း အက်ဳိးအေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေရႊသီးႏွံကုမၸဏီက ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တိုင္း အာဏာပိုင္မ်ားသို႔
တိုင္ၾကားကာ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမွတဆင့္ လယ္သမား ၂ဝဝ နီးပါးအား
ေျမၾသဇာဖိုး မေပးေခ်သည့္အတြက္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ (RFA ၁၇ - ၂ -၂ဝဝ၉)
၁၂။ ပဲခူးတုိင္းအေနာက္ျခမ္း ရန္ကုန-္ ျပည္ လမ္းမႀကီးတေလွ်ာက္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွ စပါးအဝယ္ဒိုင္မ်ားကုိ စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားၿပီး စပါးေစ်းကို
ထိန္းခ်ဳပ္ကစားလ်က္ရွိသည္။ သုံးဆယ္ ကိုခင္ျမင့္၊ ၾကိဳ႕ပင္ေကာက္ ကိုျပားႀကီး၊ လက္ပံတန္း ကိုပဲႀကီးတုိ႔သည္ ပဲခူးတိုင္း အေနာက္ျခမ္းတြင္ နာမည္ႀကီး တပ္ရိကၡာ
အဝယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္က စပါးတင္း ၁ဝဝ ကို က်ပ္ ၂ သိန္း ၇ ေသာင္း
ေစ်းျဖတ္ၿပီး၊ ကိုျပားႀကီးကို ေကာက္ခိုင္းရာ ကိုျပားႀကီးက လယ္သမားမ်ားကို ထပ္မံ၍ ေစ်းႏွိမ္ကာ ၂ သိန္းေစ်းသာ
ေပးခဲ့သည္။ ေရာင္းလိုအား မ်ားသည့္ အခါမ်ဳိးႏွင့္ တိုက္ဆုိင္ၿပီး ေစ်းကစားကာ ဦးခ်ဳိး ဝယ္ယူေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ စပါးတင္း ၁ဝဝ လွ်င္ ၃ သိန္း အထက္ရရမည္ကုိ
၂ သိန္းခြဲဝန္းက်င္သာ ရတတ္ေသာေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားမွာ စိတ္ေသာက ေရာက္ေနၾကရသည္။ (မဇၥ်ိမ ေအာင္ထက္ ၁၆ - ၁ဝ - ၂ဝဝ၉)
၁၃။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စပါးစုိက္ ဧရိယာမွာ ဧက သန္း ၂ဝ ေက်ာ္ထိ ရွိလာခဲ့ၿပီး၊ စပါးတင္း သန္းေပါင္း ၁၆ဝ ထိ ထြက္ရွိေၾကာင္း တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ
သိရသည္။ ႏွစ္စဥ္ စိုက္ဧရိယာႏွင့္ ထြက္ႏႈန္းမွာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အရ တုိးတက္လာေသာ္လည္း မေျပာင္းလဲေသးသည္မွာ ေတာင္သူမ်ား၏ စုိက္စရိတ္
သံသရာပင္ျဖစ္သည္ဟု စပါးစိုက္ ေတာင္သူမ်ားက ဆုိၾကသည္။ ေတာင္သူမ်ား အားလုံးတြင္ မုိးက်ၿပီဆုိသည္ႏွင့္ ကိုယ့္စရိတ္ႏွင့္ကုိယ္ အျပည့္အဝစုိက္ႏိုင္သည့္
ေတာင္သူႏွင့္ စုိက္စရိတ္အား ျပင္ပတြင္ အလ်ဥ္းသင့္သလို ရွာေဖြစုိက္ထည့္ရသည့္ ေတာင္သူ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ စိုက္စရိတ္ရွာေဖြရသည့္ ေတာင္သူပမာဏက
ပိုမ်ားလာသည္ဟု ေတာင္သူမ်ားက ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
”စပါးစုိက္ပ်ဳိးစရိတ္က တဧကကို က်ပ္တသိန္းခြဲေလာက္အထိ သုံးပါတယ္။ သုံးရမယ့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ပမာဏ မ်ဳိးစပါးသန္႔သန္႔ေတြကို အခ်ိန္မီ သုံးဖို႔အတြက္
ဒီေလာက္သုံးမွ လုံေလာက္တယ္ေလ။ က်ေနာ့္မွာ ဧက ၇ဝ ေက်ာ္ ရွိတယ္။ ဓာတ္ေျမၾသဇာ စုစုေပါင္း အိတ္ ၁ဝဝ ဝန္းက်င္ထိ သုံးရတယ္။ ဒီမွာတင္
ဓာတ္ေျမၾသဇာဖိုးက က်ပ္ သိန္း၃ဝ ေလာက္ ကုန္ေနၿပီ။ က်န္တဲ့ ထြန္ယက္ခ မ်ဳိးစပါး၊ စားစရိတ္ေတြ မပါေသးဘူး။ တၾကိမ္ထဲ စိုက္လို႔ မေပါက္တဲ့အခါ
ထပ္ခါထပ္ခါ စုိက္ရတာ မပါေသးဘူး။ ဒီေတာ့ စုိက္စရိ္တ္ အျပည့္အဝ မထည့္ႏိုင္တဲ့ ႏွစ္မွာ
စပါးေပးနဲ႔ ယူထည့္လိုက္တယ္။ စပါးေပးဆုိတာ လက္ရွိ စပါးေပါက္ေစ်း တင္း ၁ဝဝ ၊ က်ပ္ ၄ သိန္း ဆုိပါေတာ့ က်ေနာ္တို႔က စပါးေပၚမွ စပါးေပးမယ္။ အခု
ေငြအရင္းေပးပါဆိုၿပီး၊ တင္း ၁ဝဝ ကို က်ပ္ ၂ သိန္းခြဲနဲ႔ ယူစုိက္ရတယ္။ စပါးျပန္ေပၚေတာ့ ျပန္ေပးရတာေပါ့။ ဒါကို စပါးေပးလို႔ ေခၚတယ္။ ဒီေတာ့ စပါးေပၚတဲ့အခါ
ကိုယ္က ျပန္ဆပ္
လုိက္ေတာ့ လာမယ့္ႏွစ္ စိုက္စရိတ္အတြက္ စပါးအျပည့္ မထားႏိုင္ျပန္ဘူး’’
‘‘ေနာက္ စပါးက အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အထြက္နည္းတဲ့ ႏွစ္နဲ႔ ၾကံဳရင္ ပုိဆိုးတယ္။ စပါးျပန္မဆပ္ေတာ့
ႏွစ္ဆျပန္မွတ္တယ္။ ဒါကေတာ့ ဓေလ့ထုံးစံပဲဗ်။ ဒီေတာ့ စပါးေပး တၾကိမ္ယူမိရင္ ျပန္ေက်ဖို႔ မလြယ္ဘူးေပါ့။
ဒါေတြက စိုက္စရိတ္ သံသရာေတြေပါ့ဗ်ာ”
”တခ်ဳိ႕က ေငြကို အတိုးနဲ႔ ယူစုိက္တာေပါ့ဗ်ာ။ မိုးအခါ စုိက္စရိတ္ ေခ်းယူ၊ ေႏြစပါးေပၚရင္ ျပန္ဆပ္။ လာမယ့္ႏွစ္လည္း ဒီလို၊ ေနာက္ႏွစ္လည္း ဒီလုိဆိုေတာ့
ေတာင္သူက စိုက္စရိတ္ သံသရာ လည္တာမ်ားတယ္။ စပါးကို လက္ထဲ မထားႏုိင္ေတာ့ စပါးေစ်းတက္လည္း ကိုယ္နဲ႔ မဆိုင္သလုိဘဲ ျဖစ္ေနတယ္” ဟု
ဧရာဝတီတုိင္းအတြင္းရွိ လယ္သမား တဦးက ေျပာျပသည္။ (Weekly Eleven ၊ စာ ၂၊ ၃။ ၂၄-၇-၂ဝဝ၉)
၁၄။ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ UNDP အစီရင္စာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ သန္း ၅ဝ ခန္႔ရွိၿပီး ေက်းလက္ေနထိုင္သူ ၇ဝ % - ၈ဝ % ခန္႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထုတ္လုပ္ေရး
ကိရိယာ၊ လုပ္စားရန္ ေျမယာမရွိသျဖင့္ ေက်းလက္လူဦးေရမွာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၆၃.၃ % အထိ က်ဆင္းလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ၁၉၉၃ သန္းေခါင္စာရင္း
ေကာက္ယူမႈအရ
ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈ ၈ဝ % ေက်ာ္သည္ ၅ ဧကေအာက္မွာသာ ရွိသည္။ ၁၉၉၇ စာရင္းအရ ေက်းလက္အိမ္ေထာင္စု ၃ ပုံ ၁ ပုံ မွာ လယ္ေျမ မရွိေပ။ ၄ဝ % မွာ
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမရွိ။ ၂၅ % က လယ္ေျမမပိုင္ ဒါမွမဟုတ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမရွိ၊ အလုပ္အကိုင္ မရွိ။ ေျမမဲ့ယာမဲ့ ဆင္းရဲသား
လယ္သမားမ်ားသည္ လယ္ယာ အလုပ္သမားမ်ား အျဖစ္ ဝမ္းစာရွာရၿပီး၊ အခ်ဳိ႕မွာ ၿမိဳ႕ျပတက္ၿပီး ရရာက်ဘမ္း အလုပ္မ်ား လုပ္ရသည္။
အထက္ပါအတိုင္း လယ္သမားမ်ား လက္ေတြ႔ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အေျခအေနမ်ားမွ ဘဝလြတ္ေျမာက္ဖို႔ဆိုလွ်င္ - ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢမ်ား ဖြဲ႔စည္းေရး၊
လယ္လုပ္သူ လယ္ပိုင္ေရး၊ သီးစားခ ဖ်က္သိမ္းေရး၊ လက္ငုတ္လယ္ လက္မလြတ္ေရး၊ စပါးေစ်း တိုးေပးေရး။ လြတ္လပ္စြာ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေရာင္းဝယ္ေရး၊
ေၾကြးၿမီမ်ား ေလွ်ာ္ပစ္ေရး၊ အသိမ္းခံ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္ရေရး၊ အဓမၼ လုပ္အား မခုိင္းေစေရး၊ ေပၚတာမဆြဲေရး၊ တရားမဝင္ အခြန္အေကာက္
ေတြ မေပးေရး၊ ဥပေဒမဲ့ ျပဳက်င့္မႈမ်ား ဆန္႔က်င္ေရး၊ ေရခြန္ လယ္ခြန္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေရး စသည့္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကို
ေတာင္းဆို တုိက္ပြဲဝင္သြားရပါမည္။ ျပည္သူလူထု အားလုံး ပါဝင္ႏုိင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈႀကီးတခု ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သြားရပါမည္။

အထက္ပအတိုင္းလယ္သမားမားလက္ေတရင္ဆုိင္ေနရသည့္အေခအေနမားမဘဝလတ္ေမာက္ဖို
ဆိုလင္

အပိုင္း ၁၂ - ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား အေရး (အပိုင္း - ၁ဝ)
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား အေရး (အပိုင္း ၉)
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားအေရး (အပိုင္း - ၈)
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားအေရး (အပိုင္း - ၇)
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားအေရး (အပိုင္း - ၆)
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားအေရး (အပိုင္း - ၅)
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားအေရး (အပိုင္း - ၄)
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားအေရး အပိုင္း (၃)
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားအေရး အပိုင္း (၂)
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားအေရး အပိုင္း (၁)

http://www.mizzimaburmese.com

ေသာၾကာ, 15 ဇူလိုင္ 2011
SSA ေျမာက္ပိုင္းဌာနခ်ဳပ္ကို ျမန္မာစစ္တပ္ ထိုးစစ္ဆင္
By ကိုႏိုင္ကြန္းအိန္
Object 1

Object 2

ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီရဲ႕ SSA တပ္ဖြဲ႔ေတြ အေျချပဳထားတဲ့ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း နမ့္ကိုင္ဖိတ္ေဒသ ဘက္ကို ျမန္မာအစိုးရတပ္က အင္အား အလံုးအရင္းနဲ႔
ေလးရက္ၾကာ တိုက္ခိုက္ေနရာမွာ အခုထိ တိုက္ပြဲေတြ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။ အခုတိုက္ပြဲက SSA ေျမာက္ပိုင္းက ၀မ္ဟိုင္း ဌာနခ်ဳပ္ကို
ျမန္မာအစိုးရတပ္က သိမ္းယူဖို႔ ထိုးစစ္ဆင္ေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔ SSA ေျမာက္ပိုင္း က ေျပာပါတယ္။ ဒီသတင္းအျပည့္စံုကို ထိုင္းအေျခစိုက္ သတင္းေထာက္
ကိုႏိုင္ကြန္းအိန္ က တင္ျပထားပါတယ္။
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္တြင္းက SSA/ SSPP ေခၚ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ တပ္ဖြဲ႔ေတြ ေျခကုပ္ေနရာယူထားတဲ့ နမ့္ကိုင္ဖိတ္
ေဒသတေလွ်ာက္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္ေတြ ထိုးစစ္ဆင္လာေနတဲ့အတြက္ အခုခ်ိန္အထိ တိုက္ပြဲေတြ ျပင္းထန္စြာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနတယ္လို႔
ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။ အခု တိုက္ပြဲဟာဆိုရင္ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္ကို ၀င္ေရာက္သိမ္းယူဖို႔
ျမန္မာစစ္တပ္က ထိုးစစ္ဆင္ေနတာလို႔ အဖြဲ႔ရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။
“ဒီေန႔ ေက်းသီးကို သူတုိ႔ ဟိုက္စကီးေတြ ဆင္းမယ္လုိ႔ သတင္း ရထားတယ္။ အဲဒီမွာ သူတို႔ တိုင္းခ်ဳပ္လား ဘာလားက ဒီမွာလာၿပီး ကြပ္ကဲမယ္ေျပာတာပဲ။
အင္အားေပါင္းလိုက္ရင္ ၁ ေထာင္ေက်ာ္သြားမယ္ ထင္တယ္။ သူတို႔က ၀မ္ဟိုင္းကို သိမ္းမယ့္စစ္ပြဲမ်ိဳး ဆင္ႏႊဲေနေတာ့ အခုေတာ့ ခံတိုက္ေနတုန္းပဲ။ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္
တတ္ႏုိင္သေလာက္ေတာ့ ခံတိုက္ေနတယ္။ အခု ယာယီအေျခစိုက္ထားတဲ့ ေတာင္ေၾကာေတြမွာေပါ့။ အဲဒီ နမ့္ကိုင္ဖိတ္ တေလွ်ာက္ေပါ့။ အဲဒီေနရာ က်သြားရင္
သူတို႔က ၀မ္ဟိုင္းကို အလြယ္တကူ ၀င္လို႔ရၿပီေလ။”
အခုတိုက္ပြဲေတြမွာ ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္ကေန စစ္ကူေတြ တိုးျမင့္ထားၿပီး လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ပစ္ခတ္မႈေတြ ရွိခဲ့တယ္လို႔ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရး
ပါတီရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူက အခုလို ေျပာပါတယ္။
“တိုက္ပြဲက ဒီေန႔လည္း ျပင္းထန္ေနတယ္ခင္ဗ်။ က်ေနာ္တုိ႔ အဲဒီ နမ့္ကိုင္ဖိတ္ ေနရာမွာပဲ စစ္ကူလာတဲ့ တပ္ဖြဲ႔ (၂၂) နဲ႔ (၆၇) ေပါ့။ အဲဒီမွာ တိုက္ပြဲေတြ
အျပင္းအထန္ ျဖစ္ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ မိုင္းယန္က စစ္ကား ၂၂ စီးေပါ့။ ဘယ္တပ္ကလဲေတာ့ မသိေတာ့ဘူး။ အဲဒီမွာ စစ္ကူေရာက္လာေသးတယ္။ မိုင္းယန္
ကေန အဲဒီ တိုက္ပြဲျဖစ္တဲ့ေနရာကို လာတာေပါ့။ အဲဒီအဖြဲ႔က ၁၂၀-မမ လက္နက္ေတြ တင္လာၿပီးေတာ့ အဲဒါနဲ႔ ျပန္ပစ္တာေပါ့။ က်ေနာ္တို႔လူေတြကို။ တေန႔လံုးပဲ
ဒီေန႔ တေန႔လံုးပဲ။ ၁၂၀-မမ ေတြ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ၈၁၊ ၈၂ ေတြနဲ႔ပစ္တာ အလံုး ၁၀၀ ေလာက္ ရွိမယ္။ ထိခိုက္မႈကေတာ့ တိုက္ပြဲက အဲဒီမွာ
အျပင္းအထန္ျဖစ္ေနေတာ့ က်ဆံုး၊ ဒဏ္ရာရ သတင္းေတြ အတိအက် မသိရေသးဘူးဗ်။”
ဒီလို လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေဒသက ဖနမ္ရြာ၊ ေခးပြန္ရြာ၊ ၀မိန္ရြာေတြကိုပါ လက္နက္က်ည္ေတြ က်ေရာက္ခဲ့ၿပီး ရြာသြားေတြပါ
ထိခိုက္မႈ ရွိေနတယ္ဆိုေပမဲ့ ဒီသတင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သီးျခား အတည္ျပဳခ်က္ေတာ့ မရေသးပါဘူး။ ယခင္က ေျမာက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္လို႔ေခၚတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ပန္ဖ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ SSA ေျမာက္ပိုင္းတပ္ဖြဲ႔ဟာ ျမန္မာအစိုးရက ဖိအားေပးထားတဲ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းလဲေရးကို လက္မခံ
ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ ျမန္မာစစ္တပ္ကေန ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရး ပါတီကို စတင္ တိုက္ခိုက္လာရာကေန ႏွစ္ဘက္တိုက္ပြဲေတြ
စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ အခုတိုက္ပြဲဟာ အရင္ကထက္ ပိုမိုျပင္းထန္လာတယ္လို႔ အဖြဲ႔ရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။
“အရင္တုန္းကျဖစ္တဲ့ တိုက္ပြဲေတြနဲ႔စဟာရင္ေတာ့ ဒီတိုက္ပြဲက ရက္လည္းၾကတယ္၊ အျပင္းထန္ဆံုးလည္း ျဖစ္တယ္။ အနည္းဆံုး က်ေနာ္တို႔က ႏွစ္နာရီ
သံုးနာရီေလာက္ပဲ တိုက္တာေပါ့။ အခုဟာက ေလးငါးရက္ ရွိသြားၿပီ။”
ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီေက်ာ္ေလာက္မွာ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ဘက္ မိုင္းရယ္နဲ႔ ၀မ္ဟိုင္း လမ္းမႀကီးေပၚမွာရွိတဲ့ နမ့္ကိုင္ဖိတ္
စခန္းကို SSA တပ္ဖြဲ႔ေတြကေန ၀ိုင္း၀န္း ပိတ္ဆို႔ထားစဥ္မွာပဲ အစိုးရစစ္တပ္က ေလယာဥ္ပ်ံနဲ႔ ဗံုးက်ဲတိုက္ခိုက္ခဲ့တယ္လို႔ SSA ေျမာက္ပိုင္း
တပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြက ေျပာပါတယ္။
ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္နဲ႔ ၁၂ ရက္ေန႔ေတြမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ SSA ေျမာက္ပိုင္း ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ၀မ္ဟိုင္းအနီးက နမ့္ကိုင္ဖိတ္ တိုက္ပြဲမွာ ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္က ထိခိုက္မႈ
မ်ားျပားေနခဲ့လို႔ အခုလို ဗံုးက်ဲတိုက္ခိုက္လာတာ ျဖစ္တယ္လို႔ အဖြဲ႔ရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။
အခုလို ျမန္မာစစ္တပ္အေနနဲ႔ အင္အားတိုးၿပီး စခန္းသိမ္း စစ္ဆင္ေရး ျပဳလုပ္လာေနေပမဲ့လည္း SSA/ SSPP ေခၚ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ တပ္ဖြဲ႔ေတြ
အေနနဲ႔ကေတာ့ အစြမ္းကုန္ ခုခံတိုက္ခိုက္သြားမယ္လို႔ အဖြဲ႔ရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။
ေသာၾကာ, 15 ဇူလိုင္ 2011

ကခ်င္နဲ႔ ရွမ္းစစ္ဆင္ေရးအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွမ္းပါတီ တိုင္တန္းမည္
By မသင္းသီရိ
Object 3

Object 4

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းမွာ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္နဲ႔ ရွမ္း SSA ေျမာက္ပိုင္းတပ္ဖြဲ႔ေတြၾကား ျဖစ္ပြားေနတဲ့ တုိက္ပြဲေတြအတြင္းမွာ ေဒသခံ အရပ္သားေတြအေပၚ
ျမန္မာအစိုးရ စစ္တပ္ဘက္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ေနတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္ေတြ အတိအက်စံုစမ္းၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရကေနတဆင့္
လႊတ္ေတာ္ေတြအထိေရာက္ေအာင္ အဆင့္ဆင့္တင္ျပသြားဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္လို႔ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (SNDP) ကေျပာပါတယ္။ အခု
ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ဘက္ေတြမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ တိုက္ပြဲေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တျခား တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကေရာ ဘယ္လို သေဘာထားေတြ
ရွိေနပါသလဲ။ အျပည့္စံုကို မသင္းသီရိက တင္ျပထားပါတယ္။
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွာ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္နဲ႔ ရွမ္း SSA အဖြဲ႔ေတြၾကား တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္လာတာ ၄ ရက္ရွိလာေနၿပီျဖစ္ၿပီး တိုက္ပြဲအရွိန္ကလည္း
ပိုျမင့္လာေနပါတယ္။ ဒီတိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္ ေတာင္ပိုင္းက ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြဟာ ေနရပ္ရင္းေတြကို စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေနၾကရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္
ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြအေပၚမွာ ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္က လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ရွိေနတယ္လို႔ က်ားျဖဴပါတီ လို႔ လူသိမ်ားတဲ့ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းေမာင္တင္က ေျပာပါတယ္။
“က်ေနာ္တို႔ အခုလက္ရွိ မိုင္းရွဴးနယ္ေပါေ့နာ္။ ထိုင္းပါ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၀မ္ကြမ္းယင္ ဆိုတာ ရွမ္းရြာေလးေပါ့၊ ၿပီးေတာ့ မြန္းခမ္ ဆိုတဲ့ရြာနဲ႔ သာသံပူ ဆိုတဲ့ရြာေတြမွာ
အဆိုးဆံုး ျဖစ္ေနပါတယ္။ မုဒိန္းက်င့္တာေတြ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လူသတ္မႈေတြေပါ့။ ခံရတာ လူတိုင္းလို ျဖစ္ေနတဲ့ေဒသေတြက လူေတြ ရြာသားေတြကေနၿပီးေတာ့
လာၿပီးေတာ့ သတင္းေပးခ်က္အရ တပ္မေတာ္က က်ဴးလြန္တာတဲ့။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က က်ဴးလြန္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
သူတို႔ကို ေသခ်ာစံုစမ္းၿပီးေတာ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ျပန္ပို႔ေပးဖို႔ေပါ့။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ျပည္တြင္းေရးမွာ အဲဒီလို ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးကို
သံုးတာေတာ့ မသင့္ေလ်ာ္ဘူးလို႔ က်ေနာ့္ရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးအျမင္ေပါ့ေနာ္။ ပါတီအေနနဲ႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။”
အခုလို ေဒသခံေတြေျပာျပလာတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို ျပည္႔စံုေအာင္ ထပ္မံစံုစမ္းၿပီးၿပီဆိုရင္ သက္ဆုိက္ရာ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးေတြ၊ အစိုးရေတြအထိ
တင္ျပသြားမယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။
“အဲဒီအခ်က္ေတြ ေသခ်ာရၿပီဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးေတြ၊ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ သမၼတေတြကို တင္သြင္းဖို႔
ရွိပါတယ္ခင္ဗ်။ က်ေနာ္ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားေနၿပီ၊ လုပ္ကိုလုပ္ရေတာ့မယ္လို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ေတာ့ ျမင္ပါတယ္။ ဒီလိုပဲ မလုပ္ဘဲနဲ႔ေတာ့
စစ္မက္ေတြခ်ည္းပဲ ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ႏွစ္လည္း ၅၀၊ ၆၀ ေလာက္ ျဖစ္ေနၿပီေနာ္။ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနတာ။ က်ေနာ္တို႔ နယ္ျခားမွာသြားၿပီးေတာ့
တိုင္းတပါးနဲ႔ တိုက္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း တိုက္ေနတဲ့ျပႆနာကေတာ့ စားပြဲ၀ိုင္းေပၚမွာ ေဆြးေႏြးသင့္ၿပီလို႔ က်ေနာ္ကေတာ့
ျမင္တယ္။”
ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ္က တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းေမာင္တင္ ေျပာျပခဲ့တာပါ။
ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္မွာဆိုရင္လည္း ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္နဲ႔ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIA) ၾကား တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနတာ အခုဆိုရင္ ၁ လေက်ာ္ရွိေနၿပီျဖစ္သလို
ႏွစ္ဘက္ အျပစ္အခတ္ ရပ္ဆဲေရး ညိႇႏႈိင္းမႈေတြကလည္း မေအာင္မျမင္ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ျပႆနာေတြကို
လက္နက္နဲ႔ေျဖရွင္းတာ အားမေပးေပမဲ့ လတ္တေလာမွာ အစိုးရဘက္က လိုအပ္ခ်က္အရလုပ္ေနတာ ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ သူျမင္တဲ့အေၾကာင္း ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီက
ဦးေစာေစး၀ါးက ေျပာပါတယ္။
“လက္နက္နဲ႔ ျပႆနာေျဖရွင္းမႈကိုေတာ့ အားမေပးပါဘူး။ တခုေတာ့ ရွိတာက အခု ျပည္တြင္းမွာျဖစ္ေနတဲ့ ပစ္ခတ္မႈေတြ၊ တိုက္ပြဲေတြက
အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ကိစၥေတြ ျဖစ္တယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာဆိုရင္ အစိုးရအေနနဲ႔ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြကို စိုးမုိးဖို႔လိုတယ္ဆိုတဲ့
သေဘာပါတယ္လို႔ ေတြ႔ရတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္မွာလည္း အလားတူပဲ သူတို႔ စစ္တိုင္းတခု တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းတဲ့ေနရာမွာ သူတို႔တိုင္းရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အရ
သူတို႔လုပ္တယ္လို႔ က်ေနာ္ ယူဆပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဆိုလိုခ်င္တာက ရည္ရြယ္ခ်က္ အေသးအမႊားေလးေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္တယ္လို႔
ယူဆပါတယ္။ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးဖို႔ ကိစၥက ေတာ္ေတာ္ေလး ၾကန္႔ၾကာမယ့္သေဘာ ရွိတယ္ေလ။ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ ယံုၾကည္မႈေတြ နားလည္မႈေတြ
ေတာ္ေတာ္ေလး ယူရမယ့္သေဘာရွိတယ္။ အဲဒါေတြလည္း အခ်ိန္ေပးရမယ့္သေဘာ ရွိတဲ့အတြက္ ေလာေလာဆယ္ လတ္တေလာလိုအပ္ခ်က္အရ လုပ္ေနယ္လို႔ပဲ
က်ေနာ္တုိ႔ ယူဆပါတယ္။”
ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီက ဦးေစာေစး၀ါးရဲ႕ အျမင္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကို ထူေထာင္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္နဲ႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕
ျပႆနာကို ေျဖရွင္းပါမွ အားလံုးေတာင္းဆိုေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ အေကာင္အထည္ေပၚလာလိမ့္မယ္လုိ႔ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီရ႕ဲ ဥကၠဌ
ေဒါက္တာေအးေမာင္က ဆုိပါတယ္။
“ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာလည္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတ လို႔သံုးထားတာကိုး။ ဆိုေတာ့ ျပည္ေထာင္စုဆိုတဲ့ သဘာ၀ကို လက္ခံရမယ္။ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ပတ္သက္တဲ့
တပ္မေတာ္ကလည္း တိုင္းရင္းသားေဒသေတြ အေပၚမွာ သေဘာေပါက္ဖို႔လိုတယ္။ တိုင္းရင္းသား ေဒသေတြနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ေတာင္းဆိုလာခဲ့တဲ့
ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြကိုလည္း သေဘာေပါက္ဖို႔လိုတယ္။ အဲဒီေတာ့ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေျဖရွင္းႏိုင္လို႔ရတဲ့ဥစၥာကို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း
ေျဖကိုေျဖရမယ္။ မၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ဟာေတြ အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြ အမ်ားဆံုး ခံေနရတာ က်ေနာ္တို႔ ကိုယ္ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ဖူးပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စု ဆိုတာနဲ႔ ေလ်ာ္ညီတဲ့ အသံုးအႏႈန္းနဲ႔ ပီပီသသျဖစ္ေအာင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကပါ။ ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္ေအာင္ ေျဖရွင္းၾကမယ့္အစား
က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပါ။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲပါ။ ကိုယ္ခ်င္းစာနာပါ၊ တိုင္းရင္းသားခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာနာပါလို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။”
ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီရဲ႕ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ ေျပာသြားတာပါ။ Geneva Convention လို႔ေခၚတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ စစ္နဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့
ဥပေဒသေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ ျမန္မာအစိုးရဟာ အခုလို တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ထိုးစစ္ေတြ အျပင္းအထန္ လုပ္ေနတာဟာ ႏိုင္ငံတကာ
ဥပေဒကိုခ်ိဴးေဖာက္ေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဥပေဒေရးရာပညာရွင္ေတြက ေထာက္ျပေ၀ဖန္ေနၾကပါတယ္။
ေသာၾကာ, 15 ဇူလိုင္ 2011
လစ္ဗ်ားသူပုန္ကို တရား၀င္အာဏာပိုင္အျဖစ္ အေမရိကန္နဲ႔ ႏိုင္ငံ ၃၀ ေက်ာ္ အသိအမွတ္ျပဳ
Object 5

Object 6

လစ္ဗ်ားေခါင္းေဆာင္ မိုမာဂဒါဖီ အေနနဲ႔ ေျမာက္အာဖရိက တိုင္းျပည္ေတြအေပၚမွာ တရား၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ လုံး၀မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး
လစ္ဗ်ားအသြင္ကူးေျပာင္းေရး အမ်ိဳးသားေကာင္စီကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့အေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံမွာ ၄၂ ႏွစ္ၾကာ
အာဏာထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ မစၥတာ ဂဒါဖီကို ရာထူးက ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ဖို႔အတြက္ ေဒသတြင္း အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြနဲ႔ အဓိက အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕
ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတြ႔ဆံုၾကရာမွာ ၾကာသပေတးေန႔က ဒီေၾကညာခ်က္ကို ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကလင္တန္က ထုတ္ျပန္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဂဒါဖီ ရာထူးက ထြက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဒီမိုကရက္တစ္ လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံမွာ ႏိုင္ငံတကာ လိုက္နာရမယ့္စည္းကမ္း တာ၀န္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ၿပီးေတာ့ လူသားခ်င္း
စာနာမႈဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ေတြကို လစ္ဗ်ားျပည္သူေတြအတြက္ အသံုးျပဳမယ့္ ႏုိင္ငံတကာ လစ္ဗ်ား ဆက္သြယ္ေရးအဖြဲ႔ရဲ႕
လုပ္ငန္းစဥ္တရပ္ကို လစ္ဗ်ားအတိုက္အခံေတြဘက္က တင္ျပခဲ့တယ္လို႔ ၀န္ႀကီးကလင္တန္က ေျပာဆိုပါတယ္။
သူပုန္ေတြနဲ႔ မစၥတာ ဂဒါဖီ သစၥာခံတပ္ေတြအၾကား တိုက္ပြဲေတြ ႀကိဳၾကားျဖစ္ေပၚေနစဥ္အတြင္းမွာ ေနတိုးတပ္ဖြဲ႔၀န္ေတြရဲ႕ ဂဒါဖီ ျဖဳတ္ခ်ေရး တိုက္ပြဲေတြမွာ
ပိုၿပီးေတာ့ အခ်ိန္ျမင့္လာမယ္ဆိုတာ ထင္ရွားေၾကာင္း သူက ေျပာပါတယ္။ ဂဒါဖီရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေန႔ေတြကို လက္ခ်ိဳးေရလို႔ ရေနၿပီလို႔လည္း မစၥ္ကလင္တန္က
ေျပာပါတယ္။ မစၥတာ ဂဒါဖီ အာဏာစြန္႔ရမွာ ေသခ်ာတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဘယ္ေတာ့လဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းပဲ က်န္ေတာ့တယ္လို႔ ၀န္ႀကီးကလင္တန္က ေျပာဆိုပါတယ္။
ဂဒါဖီ ေထာက္ခံသူေတြ အေနနဲ႔ ဂဒါဖီ မရွိေတာ့တဲ့လစ္ဗ်ားမွာ သူတို႔ရဲ႕ အခန္းက႑ရွိဦးမွာလားဆိုတဲ့ ကိစၥကို ဆံုးျဖတ္သင့္ၿပီလို႔လည္း သူက ေျပာပါတယ္။
ယံုမွားသံသယမရွိဘဲ မစၥတာ ဂဒါဖီ အာဏာစြန္႔ရမယ္ဆိုတာကို ၾကည့္ျမင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဂဒါဖီရဲ႕ ေနာက္လိုက္ေတြကို ၀န္ႀကီးကလင္တန္က
သတိေပးေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။
ၾကာသပေတး, 14 ဇူလိုင္ 2011
ျမန္မာအစုိးရ၏ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ စစ္ဆင္ေရး ဂ်ီနီဗာ ျပ႒ာန္းခ်က္ ခ်ဳိးေဖာက္
By ဦးေအာင္လြင္ဦး
Object 7

Object 8

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕ေတြနဲ႔ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ပြားရာမွာ ျမန္မာစစ္တပ္က အင္အား အျပင္းအထန္သုံး တုိက္ခုိက္ေနတာဟာ
ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒေတြနဲ႔ မညီဘူးလုိ႔ ဥပေဒ ပညာရွင္ေတြက ျမင္ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ကေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားရာမွာ ေလေၾကာင္းအင္အား
အသုံးျပဳမႈေတြ၊ အရပ္သားေတြ ထိခုိက္မႈေတြ ရွိေနတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြေၾကာင့္ ဒါဟာ ဂ်ီနီဗာ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ရာ ေရာက္ေနၿပီလုိ႔
ေျပာဆုိလုိက္ၾကတာပါ။ အျပည့္အစုံကုိ ဆက္သြယ္ စုံစမ္းထားတဲ့ ကုိေအာင္လြင္ဦးက တင္ျပေပးထားပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံက လက္မွတ္ေရးထုိးထားတဲ့ ဂ်ီနီဗာ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ အခုေနာက္ဆုံး တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖဲြ႕ေတြအေပၚ စစ္တပ္က အျပင္းအထန္
ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္မႈေတြက ခ်ဳိးေဖာက္ရာ ေရာက္ေနၿပီလုိ႔ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက ေထာက္ျပလာၾကတာပါ။
အထူးသျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္က ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSA) ေျမာက္ပုိင္းနဲ႔ တုိက္ပဲြေတြအတြင္း တုိက္ေလယာဥ္ေတြနဲ႔ ဗုံးႀကဲတုိက္ခုိက္တာ၊
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕ (KIO) ရဲ႕ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖဲြ႕ေတြနဲ႔ ပဋိပကၡေတြ အတြင္းမွာလည္း အရပ္သားေတြ ထိခုိက္မႈေတြ ရွိတဲ့အထိ ျဖစ္ေနရတာေတြဟာ
ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒေတြကုိ ခ်ဳိးေဖာက္တာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အင္ဒီယားနား တကၠသုိလ္က ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ ေဒါက္တာ
ဆလုိင္း ငြန္က်ဴံးလ်န္က ေျပာပါတယ္။
“ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ဌာနခ်ဳပ္အနီးမွာ တုိက္ေလယာဥ္ေတြနဲ႔ ဗုံးႀကဲသြားတာ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲမွာ လက္နက္ႀကီးေတြ သုံးၿပီးေတာ့ အရပ္သားေရာ
မေရွာင္၊ ၿပီးေတာ့ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ရဲ႕ စခန္းေတြကို လုိက္ပစ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြက ဘာကို ပထမဦးဆုံး ၫႊန္ျပသလဲဆုိေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္
ျမန္မာျပည္မွာ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေနတာကို သက္ေသျပတယ္။
“ဒုတိယအခ်က္က ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ Geneva Convention ေခၚတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ စစ္နဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ ဥပေဒကို ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာ
လက္မွတ္ေရးထုိးထားတဲ့ႏုိင္ငံ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စစ္နဲ႔ဆုိင္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ဓေလ့ထုံးတမ္း ဥပေဒေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားျခင္း
ဥပေဒေတြကို လုိက္နာဖို႔ လုိတယ္။ Geneva Convention ရဲ႕ တကယ့္ အႏွစ္သာရက တုိင္းျပည္တခုနဲ႔တခု အသီးသီး စစ္ေၾကညာၿပီးေတာ့၊ ဒါမွမဟုတ္ တုိင္းျပည္
၂ ခုထက္ ပိုတဲ့ဟာ စစ္ေၾကညာၿပီးေတာ့ အခ်င္းခ်င္း ပစ္ခတ္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္တယ္။
“ဒါေပမဲ့ ဒီ Geneva Convention က ဘာျဖစ္သြားလို႔ ျမန္မာျပည္လုိ ျပည္တြင္းစစ္မွာ အႀကဳံးသြား၀င္သလဲ ဆုိေတာ့ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားျခင္းဆုိင္ရာ
ဥပေဒေတြ ပါလာတဲ့အတြက္၊ အခု ျမန္မာအစိုးရကလည္း လက္မွတ္ထုိးထားတဲ့ တုိင္းျပည္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒါ လုိက္နာစရာ လိုတယ္။”
ႏုိင္ငံတကာက စစ္မက္ဆုိင္ရာ ပဋိပကၡေတြအတြင္း ေျမဇာပင္ ျဖစ္ေနရသူေတြကုိ အထူးသျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔ ဂ်ီနီဗာ သေဘာတူညီခ်က္က
ျပ႒ာန္းထားတာပါ။ ဒီလုိ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကုိ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေပမဲ့ လုိက္နာဖုိ႔ ပ်က္ကြက္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကုိ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း
ထင္ရွားတယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀န္းမွာ အေထာက္အထားနဲ႔တကြ တုိင္တန္းႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရး ရွိတယ္လုိ႔လည္း ဥပေဒေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ ေဒါက္တာ
ဆလုိင္း ငြန္က်ဴံးလ်န္က ေျပာပါတယ္။
“ဥပမာ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ရဲ႕ ရဲေဘာ္တေယာက္ကို သူတို႔ ေခၚၿပီးေတာ့ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းၿပီး သတ္သြားတဲ့ ကိစၥဟာ သူတုိ႔က Geneva Convention
ကုိ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခ်ဳိးေဖာက္ရာ က်တယ္။ ဒါမ်ဳိးကိစၥျဖစ္ရင္ အခု KIA က တက္လာတဲ့ အစုိးရသစ္ဟာ Geneva Convention ကို မလုိက္နာပါဘူး
ဆိုတဲ့ဟာ သူတို႔ လုပ္ေနတဲ့ကိစၥ ရွိတယ္။ ဒီလိုပဲ ရွမ္းျဖစ္ျဖစ္၊ ကရင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ကယားျဖစ္ျဖစ္၊ မြန္ျဖစ္ျဖစ္၊ ခ်င္းျဖစ္ျဖစ္ ဒါမ်ဳိး Geneva Convention ခ်ဳိးေဖာက္တဲ့
ကိစၥေတြကုိ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀န္းေတြက တဆင့္ Geneva Convention လက္မွတ္ထုိးထားတဲ့ အဖြဲ႕ေတြကို အေၾကာင္းၾကားဖုိ႔က လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ကိစၥ
ျဖစ္တယ္။
“Geneva Convention ကို ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီးေတာ့ အေရးယူခံရတဲ့ တုိင္းျပည္ရယ္လုိ႔ လက္ညႇဳိးထုိးစရာေတာ့ မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀န္းမွာ
မ်က္ႏွာပ်က္စရာ ျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀န္းမွာ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕တဲ့ တုိင္းျပည္နဲ႔ မယဥ္ေက်း၊ မသိမ္ေမြ႕တဲ့ တုိင္းျပည္ ဆုိၿပီးေတာ့ သတ္မွတ္ခံရတဲ့
ဓေလ့ထုံးတမ္း ရွိတယ္။ ဒါမ်ဳိး Geneva Convention ကို မလုိက္နာတဲ့ လူေတြက မယဥ္ေက်း၊ မသိမ္ေမြ႕တဲ့ တုိင္းျပည္အျဖစ္ အေျပာခံရတယ္။ ဆုိေတာ့
ကုိယ့္တုိင္းျပည္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀န္းမွာ မ်က္ႏွာပ်က္စရာမ်ဳိးကုိ မလုပ္ခ်င္တဲ့ လူတုိင္းက ဒီ Geneva Convention ကို သူတုိ႔က အတတ္ႏုိင္ဆုံး
လုိက္နာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။”

ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖဲြ႕ေတြၾကား တုိက္ပဲြေတြဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းမွာ စစ္အစုိးရက ေရြးေကာက္ပဲြတရပ္ က်င္းပၿပီး ဒီႏွစ္ဆန္းပုိင္း
အစုိးရသစ္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့တဲ့ ေနာက္ပုိင္း တေက်ာ့ျပန္ ႀကီးထြားလာခဲ့တာပါ။ အထူးသျဖင့္ကေတာ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ရယူထားတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္
အဖဲြ႕အစည္းေတြ အေနနဲ႔ လက္နက္ခ်ဖုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖဲြ႕လုိ အဆင့္ႏွိမ့္ ေျပာင္းလဲဖဲြ႕စည္းဖုိ႔ ျမန္မာအာဏာပုိင္ေတြဘက္က
ဖိအားေပးရာက လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡေတြ အျပင္းအထန္ ျပန္လည္ ေပၚေပါက္လာတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ၾကာသပေတး, 14 ဇူလိုင္ 2011
ေတာင္ဆူဒန္ႏုိင္ငံ ကုလသမဂၢ ၁၉၃ ခုေျမာက္ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာ
By ဗြီအိုေအ (ျမန္မာဌာန)
Object 9

Object 10

ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔က ကုလသမဂၢရဲ႕ ၁၉၃ ႏိုင္ငံေျမာက္ အဖဲြ႕၀င္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာတဲ့ ေတာင္ဆူဒန္ႏိုင္ငံရဲ႕ အလံေတာ္သစ္ကို နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကုလသမဂၢ
႐ံုးခ်ဳပ္မွာ ပထမဆံုး စတင္လႊင့္ထူတဲ့ အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့တာမွာ သံတမန္ေတြ ရာနဲ႔ခ်ီၿပီး တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။
လူမည္းအမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ေတာင္ဆူဒန္မွာ ဒီႏွစ္ဆန္း ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ခဲြထြက္ေရး လူထုဆႏၵခံယူပဲြရဲ႕ ရလဒ္ျဖစ္တဲ့ ေတာင္ဆူဒန္ လြတ္လပ္ေရးကို ဂုဏ္သိကၡာရိွရိွနဲ႔
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ဆူဒန္သမၼတ အိုမာ အယ္လ္ ဘာရွား (Omar al-Bashir) နဲ႔ ေတာင္ဆူဒန္ သမၼတ ဆယ္လ္ဗာ ခီးယား (Salva Kiir) တို႔ကို
ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း (Ban Ki-moon) က ခ်ီးက်ဴးခဲ့ပါတယ္။
ေတာင္ဆူဒန္ဟာ စဥ္းစားလို႔ေတာင္ မရႏိုင္တဲ့ ဆံုး႐ံႈးမႈေတြ၊ ဒုကၡသုကၡေတြကို ႀကီးမားစြာ ခံစားခဲ့ရၿပီးတဲ့ေနာက္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕
မိသားစုထဲမွာ ေနရာမွန္ကို ရရိွသြားခဲ့ၿပီလို႔ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး မစ္စ္ ဆူဆန္ ႐ိုက္စ္ (Susan Rice) က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ဆူဒန္သံအမတ္ႀကီး ဒါဖါအာလာ အယ္လ္ဟက္ခ္ အလီ အိုစမန္ (Daffa-Alla Elhag Ali Osman) ကလည္း ခါးသည္းတဲ့ အတိတ္ကို
အတိတ္မွာပဲ ထားရစ္ခဲ့ၿပီးေတာ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူေတြရဲ႕ အနာဂတ္ အက်ဳိးကို ေရွ႕႐ႈၿပီး ဆူဒန္ႏိုင္ငံက သယ္ပိုး ထမ္းေဆာင္သြားမယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။
ေတာင္ဆူဒန္ဟာ ကုလသမဂၢ အ၀န္းအ၀ိုင္းထဲမွာ တာ၀န္သိသိနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြေအာက္မွာ ေလးစားလိုက္နာ ရပ္တည္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔
ေတာင္ဆူဒန္ ဒုတိယသမၼတ ရိပ္က္ မာခ်ာ (Reik Machar) က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဆူဒန္မွာ ၂၁ ႏွစ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
သေဘာတူညီခ်က္ ရရိွခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ၾကာသပေတး, 14 ဇူလိုင္ 2011
ၿဗိတိန္သတင္းစာ ဖုန္းခုိးနားေထာင္မႈ အေမရိကန္ထိ ကူးစက္
By ဗြီအိုေအ (ျမန္မာဌာန)
Object 11

Object 12

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈကို ခံလိုက္ရတဲ့သူေတြနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ မိသားစု တယ္လီဖုန္းေတြကို မီဒီယာ သူေဌးႀကီး ႐ုပါ့ မားေဒါ့ (Rupert Merdoch) ရဲ႕
သတင္းေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြက ခုိးနားေထာင္တာေတြ လုပ္သလား၊ မလုပ္ဘူးလား ဆုိတဲ့ ကိစၥကို စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ စတင္ လုပ္ေဆာင္လိုက္ၿပီလို႔ အေမရိကန္
ဗဟုိစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဗ်ဴ႐ုိ (FBI) က ေျပာလိုက္ပါတယ္။
လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္က ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈကို ခံလိုက္ရတဲ့ သူေတြနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ မိသားစု ေဆြမ်ဳိးေတြရဲ႕ တယ္လီဖုန္း စကားေျပာတာေတြ၊
Voicemail ေတြနဲ႔ တယ္လီဖုန္းေခၚတဲ့ မွတ္တမ္းေတြကို ႐ုပါ့ မားေဒါ့ရဲ႕ မီဒီယာကုမၸဏီမွာ ရွိတဲ့ အလုပ္သမားေတြက တရားမ၀င္ ခုိးနားေထာင္ခဲ့သလား
ဆုိတာေတြကုိ FBI အေနနဲ႔ စစ္ေဆး ၾကည့္႐ႈသြားမယ္လို႔ ၾကာသပေတးေန႔မွာ ေျပာလိုက္ပါတယ္။
စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈအတြင္း ေသဆုံးခဲ့တဲ့ လူ ၃,၀၀၀ ေနသြားတဲ့ နယူးေယာက္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ပီတာ (Peter King) က
FBI ကို စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ဖို႔ ေျပာဆုိၿပီး တရက္အၾကာမွာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြကို FBI က စတင္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူေဌးႀကီး မားေဒါ့ရဲ႕ မီဒီယာ
အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံထဲမွာ FBI ရဲ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈဟာ ေနာက္ဆုံးျဖစ္ပါတယ္။
ၿဗိတိန္ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ လႊမ္းမုိးေနတဲ့ တယ္လီဖုန္း ခုိးနားေထာင္မႈနဲ႔ ရဲကို လာဘ္ထုိးမႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အသက္ ၈၀ ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ သူေဌးႀကီး
႐ုပါ့ မားေဒါ့နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ သားျဖစ္သူ ဂ်ိမ္းစ္ (James) တုိ႔ဟာ အေစာပိုင္းတုန္းက အစစ္ေဆးခံဖို႔ ျငင္းဆန္ခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ၿဗိတိန္ပါလီမန္မွာ
ေရွ႕သီတင္းပတ္က်ရင္ စစ္ေဆးခံသြားမယ္လို႔ လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွာ ၾကာသပေတးေန႔က သေဘာတူလုိက္ပါတယ္။
http://www.voanews.com/burmese/news/

အာဇာနည္ေန႔ကိုျဖင့္ မေမ့သင့္ပါၿပီ
ႏုႏုငယ္ငယ္
ဇူလုိင္ ၁၅၊ ၂၀၁၁

က်မတို႔ငယ္ငယ္က အာဇာနည္ေန႔ဆိုရင္ သတင္းစာတိုင္းမွာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့ ဓာတ္ပံုေတြ၊ သူတို႔အေၾကာင္းေတြ၊ ကဗ်ာေတြ၊ ေဆာင္းပါးေတြကို
စာမ်က္ႏွာတိုင္းမွာ

အေရာင္စံု

ေ၀ေ၀ဆာဆာနဲ

ေဖာ္ျပ

တတ္သလို

အာဇာနည္ေန႔နဲ႔ပတ္သက္တဲ့

လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြ

ေနရာအႏွံေတြ႕ရပါတယ္။

အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ က်ဆံုးတဲ့ နံနက္ (၁၀) နာရီ (၃၇) မိနစ္ အခ်ိန္ကိုေရာက္ရင္ ရန္ကုန္တၿမိဳ႕လံုး ဥၾသဆြဲတဲ့အသံေတြ ဖံုးလႊမ္းေန တတ္ၿပီး၊
ေရဒီယိုကပါ ဥၾသဆြဲတဲ့အသံေတြ အသံလႊင့္ေပးပါတယ္။ အဲဒီ ဥၾသဆြဲတဲ့အသံ ေပၚထြက္လာတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ထဲ လမ္းေပၚမွာ ေမာင္းႏွင္ေန တဲ့ ေမာ္တာ္ ကားေတြ
ေရာက္ရာေနရာမွာ အ႐ိုအေသေပးတဲ့အေနနဲ႔ ရပ္တန္႔ၿပီး ဂါရ၀ျပဳၾကပါတယ္။
အာဇာနည္ေန႔မွာ
“အာဇာနည္ေန

အိမ္တိုင္း၊
တို႔မေမ့”

႐ံုးတိုင္း၊

အေဆာက္အဦေတြတိုင္းမွာ

“ဆယ့္ကိုးဇူလိုင္

မေမ့နိုင္”

အလံတိုင္တ၀က္လႊင့္ထူတာမ်ဳိးေတြ၊

၊“မ်က္ရည္ၿဖိဳင္ၿဖိဳင္

၁၉

ဇူလိုင္”

ဘတ္စ္

ဆိုတဲ့ေဆာင္ပုဒ္ေတြ

ကားေတြရဲ့

ေဘးတဖက္တခ်က္စီမွာ

ကပ္ထားတာမ်ဳိးလဲေတြ

့ရပါတယ္။

အာဇာနည္ေန႔မတိုင္ခင္ သီတင္းပါတ္ေတြ မွာလဲ ေက်ာင္းေတြ၊ ႐ံုးေတြ၊ ရပ္ကြက္ေတြ အသီးသီးမွာ အာဇာနည္ေန႔အေၾကာင္း ေဟာေျပာပြဲေတြ၊ စာစီစာ
ကံုးၿပိဳင္ပြဲေတြ၊ က်ဘမ္းစကားေျပာပြဲေတြ၊ နံရံကပ္စာေစာင္ေတြ၊ ဗဟိုေမာ္ကြန္းရုပ္ရွင္ကေနျပီး အာဇာ နည္ႀကီးေတြ လုပ္ႀကံခံရပံုေတြကို ႐ုပ္ရွင္႐ုံေတြမွာ
ျပသတာမ်ဳိးလဲ

လုပ္ၾကပါေသးတယ္။

အထူးျခားဆံုးကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ုပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕အသံနဲ႔ သူ႔မိန္႔ခြန္းေတြကို အာဇာနည္ေန႔နီးလာတိုင္း ေရဒီယို ကေနၿပီး ၾကားရတတ္တာပါပဲ။ က်မတို႔ေမာင္နွမတေတြ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမိန္႔ခြန္းမွာ

“ဟတ္လား

ဟတ္

လား”

ဘယ္နွစ္ခါပါသလဲဆိုတာ

ေရတြက္ရင္း

ျငင္းခုန္တတ္ၾကပါေသးတယ္။

က်မတို႔ ငယ္ငယ္တုန္းက အာဇာနည္ေန႔မွာ က်ဆံုးခဲ့တဲ့ အာဇာနည္ေတြရဲ႕ နာမည္ေတြတင္ မကပါဘူး။ အစည္းအေ၀းခန္းမမွာ အာဇာနည္ေတြနဲ႔အတူတူ
လုပ္ၾကံခံရေပမဲ့လည္း အသက္မေသပဲ အသက္ရွင္က်န္ ရစ္ခဲ့သူေတြရဲ႕ နာမည္ေတြကိုပါ သိခဲ့ရတယ္။ သူတို႔ေတြ ဘယ္လိုလြတ္ေျမာက္လာတယ္ဆိုတာ လူႀကီး
သူမေတြ

ဆရာဆရာမေတြရဲ့

ေျပာျပခ်က္ေတြကို

ပံုျပင္သဖြယ္

တအံ့တၾသ

နားေထာင္ခဲ့ရဖူးပါတယ္။

အာဇာနည္ဆိုတာ တိုင္းျပည္တိုင္းမွာရွိပါတယ္။ အာဇာနည္ေတြရဲ႕သမိုင္းဟာ ေပထက္အကၡရာတင္ထားဖို႔ လိုသလို လက္ဆင့္ကမ္းေပးဖို ့ မ်ိဳးဆက္တိုင္းမွာ
တာ၀န္႐ွိတယ္လို႔လဲ က်မထင္ျမင္ယူဆပါတယ္။ အရင့္ ... အရင္ အာဇာနည္ေန႔ေတြတိုင္းမွာ ဥၾသဆြဲသံေတြ ေရဒီယိုကလာၿပီးတိုင္း (ေဒၚ) ေမလွၿမိဳင္္ရဲ့
သီခ်င္းတပုဒ္

လႊင့္ေပးတတ္ပါတယ္။

“အာဇာနည္ေန ့ကိုျဖင့္ မေမ့သင့္ပါၿပီ” တဲ့။

က်မမွတ္မိေနတဲ့

စာသားေလးကေတာ့

...

၀ါရွင္တန္မက္ထရိုျမန္မာမိသားစုုမ်ားက ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ၾကီးထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာပို႔
မိုးမခ၊ ဇူလိုင္ ၁၅၊ ၂၀၁၁
ျမန္မာျပည္က

အေမရိကန္ျပည္ကို

သာသနာျပဳခရီးေရာက္ရွိေနတဲ့

မဟာသံဃာ့နာယကအဖြဲ႔ရဲ့

ဥကၠ႒ဆရာေတာ္၊

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ၾကီး

ဦးကုုမာရာဘိ၀ံသထံကို ၀ါရွင္တန္မက္ထရိုေဒသေရာက္ ျမန္မာကြန္ုျမဴနီတီက အိပ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပို႔တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
အဆိုပါ ျမန္မာမိသားစုုမ်ားရဲ့ ပန္ၾကားစာကို ဆရာေတာ္ၾကီး ဖို႔၀ိန္းျမိဳ႔သို႔ ဇူလိုင္ ၂ က ၄ ရက္အတြင္း ေရာက္ရွိျပီး တရားဓမၼေဟာၾကားစဥ္မွာ ဆက္ကပ္ဖို႔
ၾကိဳးစားေပမယ့္

အဆင္မေျပခဲ့တာေၾကာင့္

အေမရိကန္ျပည္တြင္းမွာ

ယခုု

အမ်ားျပည္သူထံသို႔

ေဒသစာရီခရီးထြက္ေနတဲ့

အိတ္ဖြင့္ေပးစာအျဖစ္နဲ႔

ေရာက္ရွိရာေဒသမွာ

ထုုတ္ျပန္လိုက္တယ္လို႔

ေျပာပါတယ္။

ဆႏၵသေဘာထားခ်င္းတူတဲ့

ဆရာေတာ္ၾကီး

ျမန္မာျပည္သူေတြကတဆင့္

ကိုယ္စားဆက္ကပ္ေပးၾကဖို႔ကိုလည္း ၀ါရွင္တန္မက္ထရိုျမန္မာကြန္ျမဴနီတီက ေမတၱာရပ္ခံထားပါတယ္။
လြန္ခဲ့တဲ့ တပတ္ ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္က ဆရာေတာ္ၾကီး ဆန္ဖရန္ေဘးဧရိယာကို ေရာက္ရွိစဥ္ ဘုုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းသစ္ဖြင့္ပြဲတခုုမွာ သာသနဥေသွ်ာင္နဲ႔
သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုုအဖြဲ႔ ၂ရပ္က သံဃာေတာ္မ်ားရဲ့ စာအုုပ္တအုုပ္နဲ႔ ပန္ၾကားလႊာတေစာင္ကို ကိုယ္စားဆက္ကပ္မႈ ျပဳလုုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲသည္က ပန္ၾကားလႊာမွာ
ႏိုင္ငံေတာ္အစုုိးရသစ္ကို

ျမန္မာျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားနဲ႔

အက်ဥ္းက်သံဃာေတာ္မ်ား

လြတ္ေျမာက္ေရး

နဲ႔

သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား

ေျပလည္ေစဖို႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရး တိုက္တြန္းေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထား ေတာင္းပန္ထားပါတယ္။
၀ါရွင္တန္မက္ထရိုက အိတ္ဖြင့္ေပးစာက ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ ေဒါက္တာ ဘဒၵႏၲ ကုမာရာဘိဝံသ
ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္္ႀကီး

နိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ ဥကၠ႒၊

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာျပဳ တကၠသိုလ္ ဒုတိယ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ႏွင့္ တိပိဋကနိကာယေက်ာင္းတိုက္ စာခ်နာယကခ်ဳပ္
ဆရာေတာ္ႀကီးဘုရား..

တပည္ေတာ္၊ တပည့္ေတာ္မတို႔ ဦးတင္ပါတယ္ဘုရား.. ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး အေမရိကန္ၿပည္ကို က်န္းမာစြာနဲ႕ ေအာင္ေအာင္ၿမင္ၿမင္ သာသနာၿပဳခရီး

ႀကြေရာက္လာတဲ့အတြက္

အေဝးေရာက္

ၿမန္မာၿပည္သား

ဆရာေတာ္ဘုရားေရာက္ရွိေနတဲ႕အခ်ိန္တိုကေလးအတြင္းမွာ

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို

တပည့္ေတာ္မ်ားအတြက္
က်င့္သံုးတဲ့

ေၿပာဆိုလုပ္ကိုင္ျပီး တရားသၿဖင့္ ႀကီးပြား ေအာင္ၿမင္ ႏိုင္ႀကပံုကို သတိၿပဳမိလိမ့္မွာပါ ဘုရား..

ဆရာေတာ္ႀကီး ဘုရား.. တပည္ေတာ္တို႔ မိခင္တိုင္းၿပည္မွာ ျပည္သူအမ်ားစုဟာ

အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕

အားတက္ရပါတယ္..

အခုဆိုရင္

တိုင္းသူၿပည္သားေတြ

လြတ္လပ္စြာ

စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ လက္ထက္ အတြင္း

ပိုျပီး ဆင္းရဲ

ဒုကၡေရာက္လာႀကတာကို ဆရာေတာ္ၾကီးလည္း သိထားျပီးသားျဖစ္မွာပါဘုရား။ အဲဒီလို ဒုကၡေတြကို သာမန္ၿပည္သူေတြနဲ႕အတူ နိစၥဓူဝ ထိေတြ႕ျမင္သိေနရတဲ႕
သံယာေတာ္အရွင္သူၿမတ္တို႔အေနနဲ႕

သနားေသာအားၿဖင္႕

ေမတၱာပို႔

လမ္းေလွ်ာက္တာကေနစၿပီး

၂၀၀၇မွာ

ကမၻာေက်ာ္

ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး

ေပၚေပါက္ခဲ့ရပါတယ္။ အရွင္ဘုရား.. စစ္အစိုးရမွ ရက္ရက္စက္စက္ၿဖိဳခြင္းမႈေႀကာင့္ ဆရာေတာ္ သံယာေတာ္ အရွင္သူၿမတ္မ်ား အပါအဝင္ လူရာေပါင္းမ်ားစြာ
ညွင္းပမ္း ႏွိပ္စက္ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်တာေတြ ခံေနၾကရပါတယ္ဘရား။ အခုအထိဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ ေရွာက္ေရး အသင္း
(ျမန္မာႏိုင္င)ံ စာရင္းအရ

မယ္သီလရွင္ႏွင္႕ဆရာေတာ္

သံယာေတာ္

၂၀၅ပါး

တို႔ဟာ

အခုခ်ိန္အထိ

မတရား

ေထာင္းသြင္းအက်ဥ္းခ်ခံထားရပါတယ္။

ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားၿပီၿဖစ္တဲ႕ မစိုးရိမ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးေကာဝိဒ၊ တိပိဋက ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ အပါအဝင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားစြာတို႔ဟာလည္း ဒီစစ္အစိုးရရဲ႕
ငရဲခန္းေထာင္ေတြအတြင္းမွာ ႏွိပ္စက္ၿခင္းခံခဲ႕ႀကရပါတယ္ဘုရား..
ေထာင္ကေန

ႏွစ္ေစ့လို႕လြတ္ေၿမာက္လာတဲ႕မဂၢင္ဆရာေတာ္ႀကီးကို

“ငရဲေတာင္ ဒီေလာက္ဆိုးမယ္မထင္ပါဘူးကြာ..လို႕” မိန္႕ေတာ္မူပါတယ္..
အခုလို

ငရဲထက္ဆိုးတဲ႕

ဒီအက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲမွာ

ဒါယိကာတေယာက္က

မတရားအက်ဥ္းခ်ၿခင္းခံေနရတဲ႕

ေထာင္အေႀကာင္းေမးေတာ႕
ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕

ဆရာေတာ္ႀကီးက

တပည့္

သံယာေတာ္မ်ား

လြတ္ေၿမာက္ဖို႕အတြက္ ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ႀကီးတပါးအေနနဲ႕ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးပါရန္ တပည့္ေတာ္ တပည့္ေတာ္မမ်ား အားလံုးက
ရုိေသစြာေလွ်ာက္ထားပါတယ္အရွင္ဘုရား..

အခုလိုဆရာေတာ္ဘုရား အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို သာသနာၿပဳခရီးႀကြေရာက္ခိုက္ တပည္႔ေတာ္ တပည့္ေတာ္မ တို႕အတြက္ ေက်းဇူးႀကီးမားစြာနဲ႕

အရွင္ဘုရားအားဖူးေၿမွာ္ခြင္႕ရခိုက္မွာ

ဘုရားရွင္ေတာ္ၿမတ္ရဲ႕သာသနာေတာ္ကို

ကာကြယ္

ေစာင့္ေရွာက္ေသာအားၿဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ေထာင္ထဲမွာ

အတိဒုကၡေရာက္ေနႀကေသာ သံယာေတာ္ အရွင္သူၿမတ္မ်ားအား သနားညွာတာေသာအားၿဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶဘုရားရဲ႕ သားေတာ္ သမီးေတာ္တို႔
လြတ္ေၿမာက္ေရးအတြက္ ကူညီပါရန္ ရိုေသေလးျမတ္စြာ လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုး ေလွ်ာက္ထား အပ္ပါသည္ဘုရား…
စစ္မွန္သည့္ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရးကိုေမွ်ာ္ကိုးလ်က္
Washington metropolitan Burmese Community
ဆက္သြယ္ရန္..ဖုန္း

မဝါဝါ(၃၀၁) ၅၁၉-၁၉၀၇။

ကိုဖိုးသက္(၅၇၁) ၉၂၆-၉၇၃၁။

ကိုေနလင္း(၃၀၁) ၇၅၈-၀၆၂၆။

ကိုရင္ေထြး(၃၀၁) ၅၂၀-၄၁၆၀။

( ဓာတ္ပုံ - ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ၾကီး၊ ဆန္ဖရန္ေဘးဧရိယာ၊ ေက်ာင္းသစ္ဖြင့္ပြဲ၊ ဇူလိုင္ ၁၀၊ ၂၀၁၁ က ေတြ႔ရစဥ္၊ မိုးမခ)

ကာတြန္း ေစာငို - တိရိစၦာန္ အုပ္စိုးတဲ့ေခတ္

ဇူလိုင္ ၁၅၊ ၂၀၁၁
ဒုကၡကို ပ်ားရည္ဆမ္း၍ - ၁၄
ေမာင္လြမ္းဏီ
ဇူလိုင္ ၁၅၊ ၂၀၁၁

အာအက္ဖ္ေအ ေသာတရွင္မ်ားခင္ဗ်ား
အာစရိယဂုေဏာ အနေႏၱာ၊ အနႏၱဂိုင္းဝင္ ေက်းဇူးရွင္။ သင္ဆရာ၊ ျမင္ဆရာ၊ ၾကားစရာ၊ ဘယ္လို ဆရာမ်ဳိးမဆို တပည့္သားေျမးေတြအေပၚ ေစတနာ၊
အနစ္နာ၊ ဝါသနာဆိုတဲ့ နာ သံုးနာနဲ႔ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးၾကတဲ့ တကယ့္ ဆရာသခင္ ေက်းဇူးးရွင္ေတြပါ။ ဘယ္ တပည့္ သားေျမးမဆို အိုမင္းမစြမ္း
အရြယ္ေရာက္သည္အထိ ငယ္ဆရာႀကီးေတြအေပၚ ခ်စ္ေၾကာက္႐ိုေသၾကတာ၊ ဂါရဝတရား ထားၾကတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူမ်ဳိးေတြရဲ ့အမ်ဳိးသားေရး လကၡဏာတရပ္
ဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။
ဆရာႀကီးေတြဟာ

မိဘ

ပါးထက္

ၾသဇာႀကီးၾကသူေတြျဖစ္တာေၾကာင့္လည္း

ဆရာႀကီးေတြေရွ႕

ေရာက္သြားရင္

ဧကရာဇ္ေတြေတာင္

လက္အုပ္ခ်ီရတဲ့ဆိုတဲ့ အဆိုအမိန္႔ဟာလည္း ေလာကနီတိ တခုပဲ မဟုတ္ပါလား။ ဆရာဆိုတဲ့ ဂုဏ္ထူးဝိေသသေတြ၊ ႀကီးျမတ္ခံထည္မႈေတြကို တန္ဖိုးထားတဲ့
ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြရဲ႕

စံထားခံယူခ်က္ေတြဟာ

ဒီကေန႔ကာလမွာ

ခိုင္မာျမဲျမံေနဆဲပဲလားဆိုတာ

ေဝခြဲရခက္တဲ့အေၾကာင္း

ကၽြန္ေတာ္

တင္ျပေဆြးေႏြး

ၾကည့္ခ်င္လွပါတယ္။
တေလာေလးက

ရတနာပံုေဂဇက္သတင္းစာမ်က္ႏွာနဲ႔

ေမာကၡ

ပညာေရးမဂၢဇင္းေတြမွာ

ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့

`ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေနရေသာ

ျမန္မာေက်ာင္းဆရာအိုမ်ား၏ လူမႈဒုကၡမ်ား´ သတင္းေဆာင္းပါးေလးကို ဖတ္ၿပီး စို႔နင့္ေၾကကဲြ ရင္နာရပါတယ္။ မႏၱေလး တကၠသိုလ္သမိုင္းဌာနမွာ ႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္
ကထိက တာဝန္ယူခဲ့အၿပီး အၿငိမ္းစားယူထားသူ ဆရာႀကီးတဦးက ရတဲ့ ပင္စင္လစာက

မေလာက္မငမို႔ လမ္းစရိတ္နဲ႔ လက္ဖက္ရည္ဖိုးပဲရွိတဲ့အေၾကာင္း၊

ပင္စင္တခုတည္းနဲ႔ အမွီျပဳထားရေတာ့ ဘယ္လိုမွ စားလို႔ေသာက္လို႔ မဝလင္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပသြားပါတယ္။
ရွမ္းျပည္နယ္
မေထာက္ပံ့ႏိုင္တဲ့အတြက္

ေတာင္ႀကီး

အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ

တပည့္တပန္းေဟာင္းေတြရဲ႕

ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးလုပ္ခဲ့သူ

အိမ္ေတြကို

တအိမ္တက္ဆင္း

ဆရာႀကီးတဦးကေတာ့

လိုက္လံ

ေတာင္းခံစားေသာက္ရင္း

မိသားစုဝင္ေတြကလည္း
က်န္ရွိေနတဲ့ဘဝရဲ

နိဂံုးႏွစ္ကာလေတြကို နာက်င္ထိခိုက္စြာျဖတ္သန္းေနရပါတယ္တဲ့။ ရန္ကုန္တို္င္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္တခ်ဳိ႕မွာ အထက္တန္း ေက်ာင္းအုပ္တာဝန္ေတြ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး
ၿမိဳ႕နယ္တခုမွာ ပညာေရးမွဴးလုပ္ခဲ့ဖူးသူ ဆရာႀကီးတဦးကလည္း ေက်ာင္းဆရာ စလုပ္ခါစ ႏွစ္ကာလေတြနဲ႔ မတူေတာ့ဘဲ ဆရာတန္ဖိုး က်ဆင္းေနရတဲ့အတြက္
လုပ္ခဲ့သမွ် အရာမထင္သလို ခံစားရပံု၊ ရင္နာရပံုေတြကို ေၾကေၾကကဲြကဲြ ေျပာျပတာကေတာ့ ပညာေရးစနစ္ႀကီး ပ်က္စီးေနတာကိုၾကည့္ၿပီး စိတ္ဆင္းရဲ ကိုယ္ဆင္းရဲ
ျဖစ္ရတယ္တဲ့။ “ဒီေန႔ေခတ္ ပညာေရးစနစ္ကို ဘယ္လိုမွ နားမလည္ႏုိင္ဘူး။ ဆရာဟာ ဆရာနဲ႔ကို မတူေတာ့ဘူး။ မနက္ေက်ာင္းမသြားခင္ ေစ်းဗန္းကိုင္ၿပီး
ေစ်းေရာင္းရတဲ့

ေက်ာင္းဆရာမေတြေလ။

သူတုိ႔ကို

အျပစ္ေတာ့

မတင္ရက္ဘူး။

ဒါေပမယ့္

တန္ဖိုးကေတာ့

လံုးလံုးက်သြားၿပီ။

ေက်ာင္းသားကလည္း

ဆရာေတြအေပၚမွာ တန္ဖိုးထားမႈ က်ဆင္းသြားတာ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ကာလမွာ အဆိုးဝါးဆံုးပါပဲ” တဲ့။
မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္တာဝန္ကို ႏွစ္ ၄၀ ေက်ာ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ ပဲခူးတုိင္း၊ နယ္ၿမိဳ႕ေလးတၿမိဳ႕က ဆရာမႀကီးတေယာက္ကေတာ့
သူတုိ႔

ပညာသင္ၾကားေပးခဲ့ၾကတဲ့သူေတြထဲမွာ

ယခုအခါ

ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားေတာင္

ျဖစ္သူေတြ

ျဖစ္ေနၾကပါၿပီတဲ့။

ဘယ္တုန္းကမွ

ဆရာကန္ေတာ့ပြဲ

အခမ္းအနား မလုပ္ခဲ့ၾကဖူးဘူးတဲ့။ ဒါ့အျပင္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ မေလာက္မငဘဝႏွင့္ ႐ုန္းကန္ရွင္သန္ေနရတာေၾကာင့္ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေနရတဲ့ဘဝ
ျဖစ္ေနရတယ္လို႔လည္း မ်က္ရည္အျပည့္နဲ႔ ခံစားေျပာျပတာကို ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ နားမေထာင္ဝံ့တာ အမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူ ေျပာျပတာေတြကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္
ဆက္ၿပီး ေဖာက္သည္ခ်ပါရေစ။ “က်မ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္တာဝန္ကို ၄၅ ႏွစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ က်မတို႔ ရွက္လည္း ရွက္ေနလို႔မရေတာ့ပါဘူး။ ေဆးကုဖုိ႔က
ေငြမရွိဘူး။ သားသမီးေနာက္ခံကလည္း မရွိဘူးေလ။ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္ ေတာင္းရမ္း စားေသာက္ေနၾကရတယ္လို႔ပဲ ေျပာရမွာေပါ့။ ရွက္လည္း

မရွက္ေတာ့ပါဘူး။ တပည့္ ေက်ာင္းသားေတြ ခုအခါမွာ လူႀကီးေတြျဖစ္၊ ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာႀကီးေတြ၊ စီအီးအိုေတြျဖစ္၊ အခ်ဳိ႕ဆို ဗိုလ္မွဴးႀကီးေတြ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြေတာင္
ျဖစ္ေနၾကၿပီ။ မုဒိတာပြားပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြဆီကပဲ လွဴဒါန္းေပးကမ္း စြန္႔ၾကဲမႈကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကရတာေပါ့။ ပံုမွန္ရပ္တည္လို႔မွ
မရတာ။

လူအို႐ံုကလည္း

လက္မခံဘူး။

ခုေတာ့

ျမင္တဲ့အတုိင္းပါပဲတဲ့ေလ။

ကၽြန္ေတာ့္ငယ္ဆရာႀကီးငယ္ေတြ၊

ႀကီးဆရာေတြရဲ႕

ေက်းဇူးတရားေတြကို

ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ေပမယ့္ ဆရာႀကီးေတြရဲ ့ပံုရိပ္ေတြကို ပံုေဖာ္မၾကည့္ဝံ့ေတာ့ပါဘူး။
ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ပတ္ဝန္းက်င္မွာလည္း ေရြ ့ေျပာင္းအလုပ္သမား မိသားစုေလးေတြ၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့
ျမန္မာအဖဲြ႔အစည္းေတြ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ထူေထာင္ထားတဲ့ မူလတန္းကေန အထက္တန္းဆင့္အထိ ေက်ာင္းေတြရွိၾကပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းေတြမွာ ပင္စင္စား
မဟုတ္ေပမယ့္
မရွိေတာ့ပါဘူး။

အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ေရာက္ရွိေနတဲ့
မဲေဆာက္

ပါေမာကၡႀကီးေတြ၊

ဆင္ေျခဖုန္းေနရာတခုမွာ

တကၠသိုလ္ဆရာေတြ၊

မူလတန္းေက်ာင္းေလး

အထက္တန္းျပဆရာေတြ

ဖြင့္ထားတဲ့

ရွိေနၾကတာ

သိပ္ထူးဆန္းစရာ

မိတ္ေဆြေက်ာင္းဆရာေလးေက်ာင္းကို

မၾကာမၾကာ

အလည္ေရာက္သြားတတ္ပါတယ္။ သူ႔ေက်ာင္းေလးေဘးမွာေတာ့ အလုပ္သမားတန္းလ်ားတခု။ တန္းလ်ားရဲ႕အခန္းက်ဥ္းတခုမွာေတာ့ ဆရာအိုႀကီးတေယာက္က
အပ္ခ်ဳပ္စက္ထိုင္ခံုမွာထိုင္ၿပီး
ဒုတိယႏွစ္သင္ခန္းစာပါ။

ေက်ာင္းသူ

ေက်ာင္းသား

စာသင္သားေတြက

မဲေဆာက္က

ေယာက္ကို
စက္႐ံုတခုမွာ

စာသင္ေပးေနတာ

ေတြ႔ရတတ္တယ္။

လာအလုပ္လုပ္ေနၾကသူေလးေတြေပါ့။

သူ

သင္ေပးေနတာက

တကၠသိုလ္

အေဝးသင္တက္ေနသူေတြဆိုပါေတာ့။

စာေမးပဲြနီးမွ အိမ္ျပန္ စာေမးပဲြေျဖသူေတြလို႔လည္း ေျပာရမွာပါပဲ။ ဆရာႀကီးက အသက္အရြယ္ကလည္း ေထာက္၊ မ်က္လံုးကလည္း မဲြေပမယ့္ မတတ္တတတ္
စက္ခ်ဳပ္ပညာနဲ႔ ဝမ္းေက်ာင္းေနရွာသူပါ။ ဒီ ဆရာအိုႀကီးကို ျမင္ေတြ႔ရတိုင္း အနေႏၱာ၊ အနႏၱ ငါးပါးကို ပိုပိုၿပီး အနက္အဓိပၸာယ္ ေဖြရွာေနမိပါေတာ့တယ္။
နားဆင္တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေမာင္လြမ္းဏီ
၅- ၁- ၂၀၁၁

မူရင္း - လြတ္လပ္သည့္ အာရွအသံ www.rfa.org/burmese
သ႐ုပ္ေဖာ္ - ေမာင္ေမာင္တင္
http://www.moemaka.com/

ျမန္မာအလုပ္သမား ၅ သိန္းခြဲ ထိုင္းမွာ မွတ္ပုံတင္
2011-07-15
ထိုင္းႏိုင္ငံ အတြင္းမွာ ရွိတဲ့ တရားမဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြကို ဇြန္လ ၁၅ ရက္က စတင္ၿပီး ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ေန႔ အထိ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ရာမွာ ျမန္မာ
ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ၅-သိန္းခြဲေက်ာ္ ပါ၀င္ မွတ္ပုံတင္ခဲ့ပါတယ္။

RFA
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ဇူလုိင္လ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မွတ္တင္ကိစၥကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ထုိင္း လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး
မွတ္ပုံတင္ဌာနတခုတြင္ အလုပ္သမားမွတ္ပုံတင္ စာရင္းသြင္းေနေသာ ျမန္မာေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတဦး။
ထိုင္း လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း ၁ သိန္း ၃ ေသာင္းေက်ာ္က ျမန္မာ၊ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို အလုပ္သမားေပါင္း ၈-သိန္းခြဲေက်ာ္ကို မွတ္ပုံတင္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ျပီး အဲဒီ
အထဲမွာ ကေမာၻဒီးယား ႏိုင္ငံသား ၂-သိန္းနီးပါးနဲ႔ လာအို ၈-ေသာင္းခန္႔တို႔ ပါဝင္ပါတယ္။
ျမန္မာ အလုပ္သမား အမ်ားဆံုး မွတ္ပံုတင္တဲ့ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႔ အမွတ္ ၇ ရံုးရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ခြန္ ဖိရိုင္ဆန္ က “ဒီေန႔အထိ ေနာက္ဆံုးလာ မွတ္ပံုတင္တာ ၃
ေသာင္းခြဲ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ အထဲမွာ ျမန္မာ ၂ ေသာင္းခြဲ ပါပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။
အလုပ္သမား ဘတ္လက္မွတ္ ျပဳလုပ္တဲ့ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ထပ္မံ သက္တမ္း တိုးေပးမယ္လို႔ ေကာလဟာလေတြ ထြက္ေပၚေနတာ
မမွန္ကန္ေၾကာင္း၊ ၁၄ ၇က္ေန႔ဟာ ေနာက္ဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴး က ေျပာသြားပါတယ္။
အခုလို မွတ္ပံုတင္ စာရင္းသြင္းမႈေတြ ၿပီးစီးသြားေပမယ့္ အလုပ္သမားေတြ အေနနဲ႔ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈ ခံယူကာ အလုပ္သမား ဘတ္လက္မွတ္ လက္ဝယ္

ပိုင္ဆိုင္မႈ ရဖို႔ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ထိုင္းအလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာနက ညႊန္ၾကားထား ပါတယ္။
လူထုနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
2011-07-15
`ရက္ေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္လာၿပီ ျဖစ္တဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ အေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္အထိ အေျပာင္းအလဲ ေဖၚေဆာင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိတယ္ ဆိုတာကို
အခုထိ ခန္႔မွန္းလို႔ မရေသးပါဘူး။

Yonhap News
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ပုဂံခရီးစဥ္ အတြင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔က ၾကိဳဆုိႏွဳတ္ဆက္ၾကတဲ့ ေဒသခံေတြကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ျပန္လည္ႏွဳတ္ဆက္ေနပုံ။ ဓါတ္ပုံ - Yonhap News
ရက္(၁၀၀) ဆိုတာ သိပ္ၾကာလွတဲ့ ကာလ မဟုတ္ေပမယ့္ တကယ္ လုပ္ခ်င္ရင္ေတာ့ သိသာေအာင္လို႔ လုပ္ႏုိင္တာေတြ ရွိပါတယ္။ လုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္တာေတြကို
အျမန္ဆုံးလုပ္တာဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။
အဲဒီလုိ လုပ္ၾကဖို႔ကိုလည္း တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္` လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆုိပါတယ္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ေနာ္အယ္မူးနဲ႔ ဦးမ်ဳိးေဇာ္၊ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံက ကိုထင္ေက်ာ္၊ ထိုင္းႏုိင္ငံက အရွင္ေနမိႏၵနဲ႔ မသစၥာ ၊ ရန္ကုန္တုိင္း ခရမ္းသုံးခြက ေဒၚၿပဳံးတို႔ (၆) ဦးရဲ့
ေမးခြန္းေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီတပတ္မွာ ျပန္လည္ ေျဖၾကားထားပါတယ္။
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္

အသံဖိုင္ယူရန္။
အယ္လ္နီညိဳ ေနာက္တႀကိမ္ ျပန္လာႏုိင္
2011-07-15
ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ ေရျပင္မွာ သာမန္ မဟုတ္တဲ့ အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္လာၿပီး El Nino အယ္လ္နီညိဳ လို႔ေခၚတဲ့ ရာသီဥတု ျဖစ္စဥ္ တရပ္ ေပၚေပါက္ေလ့ ရွိပါတယ္။

NOAA
အေမရိကန္ႏုိင္ငံ သမုဒၵရာနဲ႔ ကမာၻ႔ေလထု အလႊာမ်ား ဆုိင္ရာ သိပၸံသုေတသန ဌာနက ခန္႔မွန္းထားေသာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အတြက္ El Nino ေျမပုံထဲမွ တခု
ျဖစ္ပါသည္။ ဓါတ္ပုံ - NOAA
လာမယ့္ ၾသဂုတ္လေလာက္က စလုိ႔ ပိစိဖိတ္ သမုဒၵရာထဲမွာ အယ္လ္နီညိဳ ျဖစ္ေပၚဖုိ႔ ရွိၿပီး ဒီဇင္ဘာေလာက္မွာ အေျခအေန ျမင့္မား လာႏုိင္တယ္လို႔ မုိးေလ၀သ
ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ဦးထြန္းလြင္က တြက္ဆ ေျပာပါတယ္။
အဲဒီလိုျဖစ္လာရင္ အယ္လ္နီညိဳဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိပါ လာေရာက္ ရုိက္ခတ္ႏုိင္ၿပီး ပူျပင္းလြန္းတဲ့ ရာသီဥတုနဲ႔ ႀကဳံရႏုိင္တယ္ လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ အခု တေခါက္
ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ ရွိတဲ့ အယ္လ္နီညိဳ ရာသီဥတုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒါက္တာ ဦးထြန္းလြင္ကုိ RFA မွ ကိုဥာဏ္၀င္းေအာင္က ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထား ပါတယ္။
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္။

အသံဖိုင္ယူရန္။
NLD က ေက်ာင္းသုံးပစၥည္း သိန္းတရာဖိုး လွဴဒါန္း
2011-07-15
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ပညာဒါန လုပ္ငန္းေတြကို ကူညီပံ့ပိုးတဲ့ အေနနဲ႔ ျပည္ပက ေစတနာရွင္ေတြ ေပးပို႔ လွဴဒါန္းတဲ့ ေက်ာင္းသံုး ပစၥည္းေတြကို
ရန္ကုန္တိုင္းနဲ႔ ဧရာ၀တီတိုင္းက ပညာဒါနေက်ာင္းေတြကို မေန႔က လွဴဒါန္းလိုက္ျပီလို႕သိရပါတယ္။

AFP
ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားသည္ သာသနာေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူရံု သာမက ပရဟိတ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေလ့
ရိွပါသည္။ (Photo: AFP)
ခန္႔မွန္းေျခ က်ပ္ေငြ သိန္းတရာေက်ာ္ဖိုး ရွိတဲ့ ေက်ာင္းသံုး ပစၥည္းေတြကို လွဴဒါန္းလိုက္တာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြန္ပါဘူး တေထာင္၊ ေဘာပင္ ၂ ေထာင္၊
ဗလာစာအုပ္ ဒါဇင္ ၂ ေထာင္ လွဴဒါန္းလာရာမွာ ေရာက္ျပီး ၂ ရက္အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းနဲ႔ ဧရာ၀တီတိုင္း တုိ႔က ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ကေလးေတြကုိ
ပညာသင္ၾကားေပးေနတဲ့ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း အပါအ၀င္ မူလတန္း အလယ္တန္း ေက်ာင္းေပါင္း ၁၃ ေက်ာင္းကုိ ေက်ာင္းသား ဦးေရ အလုိက္
ခြဲတန္းခ်ျပီး ျဖန္႔ေပးလုိက္ျပီလုိ႔ NLD ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံ ဦးအုန္းႀကိဳင္က ေျပာပါတယ္။
စာရြက္ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ဗလာ စာအုပ္ေစ်း အစားစား ရွိျပီး တဒါဇင္ က်ပ္ ၄၀၀၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ ရွိတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ကြန္ပါဘူး တဘူးဆိုရင္လည္း
ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ၀န္းက်င္ ရွိျပီး ေဘာပင္ တေခ်ာင္း က်ပ္ ၄၀၀ ေလာက္ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ဒီလဆန္းပိုင္းမွာတင္ ဘိုကေလး ျမိဳ႕နယ္ NLD က ဦးစီးျပီး ဧရာ၀တီတိုင္း ဘိုကေလး ျမိဳ႕နယ္ ေပါင္းတည္ ေက်းရြာ အုပ္စု ေအာက္မိုးညိဳ ေက်းရြာမွာ
ပညာဒါန အခမဲ့ မူလတန္းေက်ာင္း တေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ ပါတယ္။
ဒီအေတာအတြင္း ရန္ကုန္တုိင္း ေျမာက္ဥကၠလာပ (၂) ရက္ကြက္ မာဃလမ္းက ေက်ာင္းတာဝန္ခံ ဆရာဦးေအးျမင့္ရဲ့ ၿခံအတြင္းမွာ ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့
အေမ့အိမ္ေက်ာင္းကုိ စည္ပင္ နယ္ေျမမွာ ေဆာက္လုပ္ထားတယ္ ဆိုၿပီး အျမန္ဆုံး ဖ်က္ေပးဖို႔ စည္ပင္သာယာက မေန႔ ညေနပုိင္းမွာ အေၾကာင္းၾကားစာ
ေပးပုိ႔ခဲ့တယ္လို႔ ဆရာဦးေအးျမင့္ ကေျပာပါတယ္။

KIO က ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္
2011-07-15
KIO ဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာျမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ လူထု အစည္းအေဝးက ထြက္လာတဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို ဒီကေန႔ည ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

Kachin News Group
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ လုိင္ဇာၿမိဳ႕ကုိ ဝင္ေရာက္ ခုိလံႈလာေသာ
ျမန္မာႏုိင္ငံသား တခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႔ရပုံ။
အဲဒီေၾကညာခ်က္မွာ အဓိက အခ်က္ေတြက လက္ရွိ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နိုင္ငံေရး အရ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး အေျဖရွာဖို ့နဲ႕ နိုင္ငံေရးအရ ေရရွည္
အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ အပစ္ရပ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ဖို႔ လူထုက လိုလားတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြ ပါဝင္တယ္လို ့သိရပါတယ္။
ဒီကိစၥနဲ ့ပတ္သက္လို ့ KIO ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္လည္းျဖစ္ အဖြဲ႕ရဲ့ တြဲဘက္ အတြင္းေရးမႈးလည္း ျဖစ္တဲ့ ဦးလာနန္းက RFA ကို အခုလို ေျပာပါတယ္။
"ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆုံ အေျဖရွာဖုိ႔ လူထုက လုိလားတယ္ ဆုိတဲ့ အခ်က္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ခုိင္မာတဲ့ ကတိတ၀တ္ ရမွသာလွ်င္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ အၾကံျပဳ ထားသလုိ၊ တႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္ျပီး ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ဖုိ႔ လုိလားတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။
ဒီအခ်က္ေတြကုိ မူတည္ျပီး က်ေနာ္တုိ႔ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။"

နယ္ေပါင္းစံုက ကိုယ္စားလွယ္ တရာေက်ာ္ တက္ေရာက္တဲ့ လူထု စည္းေဝးပြဲကို ဇူလိုင္လ ၁၂ နဲ႕ ၁၃ ရက္ ေတြမွာ ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ အဲဒီ အစည္းအေဝးရဲ့
ရလာဒ္ အျဖစ္ ဒီအခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေန႔အထိ ကခ်င္ စစ္ေျပး၊ စစ္ေရွာင္ ဒုကၡသည္ေတြ အိမ္မျပန္နိုင္ၾကေသးဘူးလို ့ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာစစ္သားေတြ စစ္ေၾကာင္း ထြက္တဲ့ အခါမွာ သူတို႔
လံုျခံဳေရး အတြက္ ရြာမွာ က်န္ခဲ့တဲ့ သက္ၾကီးရြယ္အိုနဲ႕အမ်ိဳးသမီးေတြကို က်ဥ္ကာ အျဖစ္ လမ္းတေလွ်ာက္ ေခၚလာၿပီး သြားလာ လႈပ္ရွားေနတယ္လို႕
ဦးလာနန္းက ေျပာပါတယ္။
တဆက္တည္းမွာပဲ ကခ်င္ ဒုကၡသည္ အေရးနဲ႕ စစ္ပြဲ ျပႆနာေတြကို တရုတ္အစိုးရက ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ ေနၿပီး၊ တဘက္မွာေတာ့ ျမန္မာ အစိုးရ အတြက္
စစ္အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းေတြ ပို ့ေနတဲ့ အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနတယ္လို ့ ဦးလာနန္းက ေျပာပါတယ္။
အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး စာရြက္ေတြ မုံရြာမွာ ျဖန္႔ေ၀
2011-07-15
မုံရြာျမိဳ႔ေပၚက လူစည္ကားရာ ေနရာ ၇ ေနရာေလာက္မွာ ေက်ာင္းသား လူငယ္လို ့ နံမည္တပ္ထားတဲ ့အဖြဲ႔ေတြက လာမည့္ရက္ပိုင္းမွာ ဆႏၵျပေရး အပါအ၀င္
ေတာင္းဆိုခ်က္ သုံးရပ္ ပါ၀င္တဲ့ နႈိးေဆာ္စာေတြကို ဒီကေန ့မနက္ ၅ နာရီေလာက္မွာ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့တယ္လို ့သိရပါတယ္။
ဒီစာျဖန္႔ေ၀တာကုိ ေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ ေဒသခံ လူငယ္တဦး က“ဒီကေန ့မနက္ ၅ နာရီေလာက္မွာ မုံရြာမွာ ေရႊစည္းခုံ ဘုရား၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၀င္း လုံထိန္းေတြရွိတဲ့ ေနရာ၊ စံလာ၀ီ ကမ္းနား၊ ေဒါနျပင္ ရပ္ကြက္၊ အထက ေက်ာင္းေတြ
အားလုံး ၇ ေနရာေလာက္ ရွိတယ္။ စာေတြ ျဖန္ ့တာဗ်။ ေက်ာင္းသား လူငယ္လုိ ့ေရးထားတယ္ဗ်။ စာေတြကေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရးထားတာေပါ့။ ၁၈၊ ၁၉ မွာ
ဆႏၵျပၾကမယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြေရး၊ ဖမ္းဆီး ေက်ာင္းသားမ်ား ျပန္လႊတ္ေရး၊ ဒို ့အေရး ဆိုျပီး စာရြက္ေတြမွာ ေရးထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို
့ေကာက္တယ္ဗ်။ ဖတ္တယ္ဗ်။ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ျဖန္႔ေ၀တာေတြလည္း လုပ္တယ္ဗ်။ စည္ပင္ကေတာ့ အဲဒီစာေတြကို ကားနဲ ့ပတ္ျပီး လိုက္သိမ္းတာေတြ
ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔ခဲ့ရတယ္”
- လုိ႔ ေျပာပါတယ္။
စာပါ အေၾကာင္းအရာတြကို ျပည္သူလူထုက စိတ္၀င္စားၾကေၾကာင္း၊ ျပန္႔က်ဲေနတဲ့ စာေတြကို စည္ပင္သာယာက လိုက္လံ သိမ္းဆည္းခဲ့ေပမဲ ့ တစုံတရာ
အေရးယူတာ မရွိေၾကာင္း အဲဒီ ေဒသခံက ေျပာပါတယ္။
http://www.rfa.org/burmese

ေပ်ာ္ခြင့္ခဏ
Posted by admin on July 15, 2011 0 Comment

ေထာင္ဆိုတဲ့ေနရာမွာက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြကို ေနာက္ထပ္ ျပစ္မႈမက်ဴးလြန္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းတဲ့ ေနရာ လို႔ ေယဘုယ် မွတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ လက္ေအာက္က ျပည္သူေတြအတြက္ၾကေတာ့ ေထာင္ေတြ ထဲမွာ ေနရတိုင္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့လို႔မဟုတ္ပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ မွားယြင္းတဲ့
တရားစီရင္မႈေတြေၾကာင့္ ေထာင္ထဲမွာ ေနၾကရတဲ့ သူေတြရွိသလို၊ အမွန္တရားကို ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရင္းက အမွားေတြကို တိုက္ခိုက္မိလို႔ ေထာင္က်ရသူေတြ က
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနပါတယ္။
ျမန္မာျပည္ေတြထဲက အက်ဥ္းေထာင္ဆိုတာက အသက္ရွင္လွ်က္ ငရဲၾကေနသူေတြလိုပဲ ဒုကၡနဲ႔ အတူတကြ ေပါင္းသင္း ေနထိုင္ၾကရပါတယ္။
ေထာင္ထဲေရာက္တာနဲ႔ ပထမဦးဆံုးေတြ႔ၾကံဳရတဲ့ ဒုကၡက အစားအေသာက္ျပႆနာပဲျဖစ္ပါတယ္။ မနက္အိပ္ယာႏိုးလို႔ ၀မ္းဗိုက္ဟာေနတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြအတြက္
ေထာင္မွာဘာအစီအစဥ္မွ မရွိပါဘူး။ အိမ္ကလာပို႔ ထားတဲ့ ေမတၱာထုပ္ေတြကိုပဲ အဟာရလုပ္ရတာပါ။ အိမ္ကမလာႏိုင္ရင္ ေကြၽးတဲ့လူရွိမွ စားၾကရပါတယ္။
ေကြၽးသူမရွိတဲ့ ေန႔ဟာ မနက္ထမင္းပုံး မလာမခ်င္း ၀မ္းဟာဟာနဲ႔ ေနေပေတာ့။
မနက္ ၁၀ နာရီ၀န္းက်င္မွာ ထမင္းပုံးလာပါတယ္။ ေထာင္ကေကြၽးတဲ့ ထမင္းက အနည္းဆံုး အေရာင္ ၄ မ်ဳိးေလာက္ပါ ပါတယ္။ ၀ါက်င့္က်င့္၊ နီတာတာ၊ အမဲေရာင္၊
စပါးေစ့ေတြ အေရာေရာအေႏွာေႏွာ။ မာတဲ့ေနရာမွာေတာ့ ေက်ာက္ခဲၿပီးရင္ သူပါလို႔ ေျပာရမေလာက္ပါပဲ။ ေထာင္နဲ႔ မပတ္သက္ဖူးသူေတြက က်မရဲ႕
တင္စားခ်က္ေတြကို လြန္တယ္လို႔ေတာ့ မထင္ ပါနဲ႔။ ပိုေနတယ္လို႔ ထင္ရင္ေတာ့ နီးစပ္တဲ့သူေတြကို ေမးၾကည့္လို႔ရႏိုင္ပါတယ္။ အရည္ေသာက္အျဖစ္
ေအာက္ေစာ္နံေန တဲ့ အမဲေရာင္ပဲေစ့နဲနဲ ေရမ်ားမ်ားျပဳတ္ထားတဲ့ ပဲေရေတြကို ေပးပါတယ္။ ပဲကေတာ့ တပံုစံမွာ ၅ ေစ့ေလာက္ေတာ့ ပါ ႏိုင္မွာပါ။ ပဲေရနဲ႔ ေလြးဖို႔
ေလာက္ကေလးေတြပါတဲ့ ငါးပိစိမ္းစား နဲနဲေပးပါတယ္။ ငပိရဲ႕ နံခ်က္ကေတာ့။ ဒီလိုအစားအ ေသာက္ေတြကို ကိုယ္လိုခ်င္သေလာက္ မရပါဘူး။ သူတို႔
စံသတ္မွတ္ထားတဲ့ ခြက္ေတြနဲ႔ တေယာက္တခြက္ပဲ ရေလ့ရွိ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေထာင္ထဲမွာ ထမင္းနဲ႔ ဟင္းယူတယ္လို႔ မေျပာေတာ့ပါဘူး။ ပံုစံဆြဲတယ္တဲ့။
အစပို္င္းတုန္းက တ ပတ္မွာ ေသာၾကာေန႔ဆိုရင္ေတာ့ အမဲသား ဒါမွမဟုတ္ ၀က္သားဟင္း (၁ လက္မ ခန္႔ရွိေသာ အသားတုန္းႏွင့္ ဟင္း ရည္) ေပးေလ့ရွိပါတယ္။
ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ငါးေၾကာ္ ဒါမွမဟုတ္ ဘဲဥျပဳတ္ ေကြၽးေလ့ရွိပါတယ္။ အပတ္တိုင္း တနဂၤ ေႏြေန႔ ေန႔လည္မွာေတာ့ ေရေႏြးေပးေလ့ရွိပါတယ္။

ညေနပိုင္းဆိုရင္ ၃ နာရီေလာက္မွာ ထမင္းပံုးလာေလ့ရွိပါတယ္။ ညေနစာကေတာ့ ေထာင္တြင္းျဖစ္ဟင္းရြက္ေတြကို ေရ ေတာင္မွ မေဆးေတာ့ဘဲ
ဓားနဲ႔ေတာက္ေတာက္စဥ္းၿပီး ျပဳတ္ထားတဲ့ အရည္ေတြပါ။ အဲဒီအရည္ေတြထဲမွာ တီေကာင္အ ပိုင္းအစေတြ ေရာပါေလ့ရွိပါတယ္။ ေထာင္ထဲက လူေတြက
တီေကာင္ဟင္းခ်ဳိလို႔ နာမည္ေပးထားပါတယ္။ အဲဒီ့အရာ ေတြက ေထာင္ထဲက ေပးေလ့ရွိတဲ့ အေကာင္းဆံုးအဟာရေတြပါပဲ။
ဒါေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူတဦး အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏုိင္ဖို႔ မိသားစုဆီကလာတဲ့ ေထာင္၀င္စာထုတ္ေတြက အေရးႀကီး ပါတယ္။ မိသားစုရဲ႕
စီးပြားေရးအေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့မွ ေထာင္၀င္စာထုတ္ရဲ႕ ပမာဏ၊ ေထာင္၀င္စာတခုနဲ႔ တခုၾကား အကြာအေ၀းကို ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ပံုမွန္ဆိုရင္ေတာ့
ေထာင္၀င္စာ တပတ္ဆိုတာက ၾကားထဲမွာ ၁၄ ရက္ပဲ ကြာပါတယ္။ အခ်ိန္က တကယ့္ကို ခဏေလးပါပဲ။ ေထာင္၀င္စာေတြ႔ဖို႔အတြက္ မိသားစုမွာက အပို၀င္ေငြရွိဖို႔
လိုအပ္ပါ တယ္။ အပို၀င္ေငြျပည့္စံုရင္ ၂ ပတ္ တႀကိမ္ေထာင္၀င္စာလာႏိုင္သလို၊ ေထာင္၀င္စာထုပ္ရဲ႕ အရြယ္အစားကလည္း ႀကီး မားခန္႔ညားေနပါတယ္။
ေထာင္မွာက မိသားစုတစ္စုရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေနကို ေထာင္၀င္စာထုတ္ရဲ႕ အရြယ္အစားနဲ႔ လဲ ဆံုးျဖတ္ႏုိ္င္ၾကပါတယ္။ အပိုေငြနဲပါးရင္ ေထာင္၀င္စာ
တလတႀကိမ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒီထက္လဲပိုကြာေ၀းေနႏိုင္ပါတယ္။ ေထာင္၀င္စာထုပ္ရဲ႕ အရြယ္ကလည္း ေသးငယ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ေနပါေစ။
ေထာင္၀င္စာထုပ္ဆိုတာက မိ သားစုရဲ႕ ေမတၱာေစတနာေတြကို ေၾကာ္ေလွာ္ထုပ္ပိုးလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေထာင္ထဲကလူေတြ အသက္ရွင္ေနထိုင္ ႏိုင္ဖို႔အတြက္
သူတို႔ရဲ႕ေမတၱာေတြကို ေဖာ္ျပတဲ့ အရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ေထာင္၀င္စာလာေတြတဲ့ မိသားစုေတြမွာလည္း အခက္အခဲေတြက အမ်ားသား။ က်မတို႔ေတြက ေထာင္မက်ခင္က တည္းက တျခားေဘာ္ဒါေတြရဲ႕
ေထာင္၀င္စာေတြကို လိုက္ေတြ႔ေလ့ရွိတဲ့အတြက္ မိသားစုေတြ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားေနရ တဲ့ အခက္အခဲကိုေသခ်ာ သိခဲ့ပါတယ္။ ေထာင္၀င္စာပို႔တယ္ဆိုတာက
မိသားစုတစုအတြင္း သတ္သတ္အိမ္ခြဲေနသလို မ်ဳိးပဲ ကုန္က်စရိတ္ကို က်ခံရပါတယ္။ ေထာင္၀င္စာသြားဖို႔အတြက္ ေငြေၾကးကို စတင္စုေဆာင္းတာက အစျပဳလို႔
မိသား စုေတြရဲ႕ အခက္အခဲစတင္ပါတယ္။ ေထာင္၀င္စာမသြားခင္ တပတ္ေလာက္အလိုကတည္းက လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကို စုေဆာင္းၾကရပါတယ္။
ပစၥည္းေတြျပည့္စံုတဲ့ အခါမွာေတာ့ စတင္ေၾကာ္ေလွာ္ၾကရပါေတာ့တယ္။ ငပိေၾကာ္တမ်ဳိးတည္း ကိုေတာင္ တပတ္နဲ႔ တပတ္မထပ္ေအာင္ ပုံစံေတြေျပာင္းေျပာင္းၿပီး
ေၾကာ္ေလွာ္ၾကရပါတယ္။ ေထာင္ထဲက လူေတြက ငပိေၾကာ္၊ ငါးေျခာက္ေၾကာ္ေတြကိုပဲ အားျပဳစားေနၾကရတယ္ ဆိုတာကို သိေနၾကလို႔ပါပဲ။
အားလံုး ေၾကာ္ေလွာ္ၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္တေန႔မနက္မွာ ေထာင္၀င္စာေတြ႔ဖို႔အတြက္ သြားရပါတယ္။ ေစာေစာေတြ႔ ရဖို႔အေရး အိမ္ကေန မနက္ ၆
နာရီေလာက္ကထဲက ထြက္ရပါတယ္။ ေထာင္ဘူး၀ကိုေရာက္ရင္ေတာ့ အဲဒီလူေတြက အျပင္မွာ ရာထူးဘယ္ေလာက္ႀကီးတယ္။ ဂုဏ္ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္။
ဘယ္လိုလူမ်ဳိးဆိုတာေတြကို မသိၾကေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လဲ ေထာင္၀ါဒေတြက ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ဆံရေကာင္းမွန္း မသိၾကသူေတြမ်ားပါတယ္။
ဒါေပမဲ့လည္း ကိုယ့္ရဲ႕မိသားစု၀င္ေတြ မ်က္ႏွာငယ္မွာ စိုးရိမ္လို႔၊ ေထာင္ထဲကလူေတြကို စိတ္ဒုကၡေပးမွာ စိုးလို႔ အားလံုးက ဘာမွမတုန္႔ ျပန္ေတာ့ဘဲ
ႀကိတ္မွိတ္ခံေနၾကပါတယ္။ ဒါကိုျမင္သိေနရတဲ့ ေထာင္ထဲက လူေတြ စိတ္ဆင္းရဲၾကရပါတယ္။
ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူေတြထဲမွာလည္း ပါေမာကၡေဟာင္းေတြ၊ တကၠသိုလ္က ဆရာေတြ၊ ဆရာ၀န္၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ေရွ႕ေန၊ ေက်ာင္းသား၊
သေ႒းႀကီးေတြပါ မက်န္ပါဘူး။ အားလံုး လူစံုတက္စံုပါပဲ။ ဒီလူေတြကိုလည္း ေထာင္ထဲမွာ ေမာင္၊ ဦး စတာေတြ တပ္ၿပီး အေခၚမခံရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျမင္ရၾကားရတဲ့
မိသားစု၀င္ေတြ စိတ္မခ်မ္းသာ ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လဲ ကိုယ့္အိမ္ကလူေတြကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ဆက္ဆံဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ေထာင္မွဴး၊ ေထာင္ပိုင္ေတြကို
လက္ေဆာင္ထုပ္ပို႔ ၾကပါတယ္။ အျပင္က မိသားစုကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ မာနေတြကို ခ၀ါခ်ထားလိုက္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ မိသားစု ၀င္ အဆင္ေျပဖို႔ ႀကိဳးစားၾကပါတယ္။
ေထာင္၀င္စာထုပ္ထဲမွာ တပါတည္း ပါလာတာက မိသားစုရဲ႕ ေမတၱာ၊ ေစတနာ ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေထာင္၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ဘ၀ကိုေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ သူတို႔ေတြက ေထာင္ပတ္၀န္းက်င္ က်င္းက်င္းေလးထဲမွာပဲ ႏွံႏွံစပ္စပ္ သြားဖူးၾကပါတယ္။ ေထာင္၀င္းအျပင္ကို
မေရာက္ဖူးတဲ့သူေတြ မ်ားပါတယ္။ သူတို႔ေတြဟာ မနက္မိုးမလင္းခင္ ဂ်ဴတီ ၀င္ရပါတယ္။ ညေန မိုးစုပ္စုပ္ခ်ဳပ္မွ ေထာင္ထဲကေန အိမ္ကိုျပန္ရတာပါ။
သူတို႔ေတြရတဲ့ လစာေငြဟာ မိသားစုစား၀တ္ ေနေရးအတြက္ မဖူလံုပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔တေတြဟာ အက်ဥ္းသားေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ၾက၊
ေထာင္ထဲကို သြင္းခြင္မျပဳတဲ့ ပစၥည္းေတြကို အခေၾကးယူၿပီးေတာ့ ေထာင္ထဲကို သြင္းေပးတာေတြလုပ္ၾကရပါတယ္။ ဒါ ကေတာ့ ေအာက္ေျခ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕
ဘ၀ေပါ့။ ေထာင္မွဴးေလး (က်မတို႔အေခၚ တပြင)့္ ေတြကစလို႔ သူတို႔ရဲ႕ စား၀တ္ ေနေရးအတြက္ ေဘာက္ခ်ာ ဖြင့္စားၾကပါတယ္။ ေထာင္ပိုင္ႀကီးေတြ၊
ညႊန္မွဴးေတြဆိုရင္ေတာ့ အေကာင္ႀကီးႀကီးေတြကို ေရြးၿပီး ေဘာက္ခ်ာလက္ခံေပးပါတယ္။ ေဘာက္ခ်ာဖြင့္တယ္ဆိုတာက လူတေယာက္က ေထာင္ပိုင္ႀကီးရဲ႕
ေဘာက္ခ်ာ ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ သူ႔ကို ေနရာေကာင္းေကာင္းမွာထား၊ အလုပ္ေကာင္းေကာင္းကိုေပးၿပီး ေထာင္ထဲမွာ သူမ်ားမရတဲ့ အ ခြင့္အေရးေတြကို ေပးရပါတယ္။
ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူေတြကေတာ့ ဘာအလုပ္မွ မလုပ္ရတဲ့အတြက္ ေဘာင္ခ်ာဖြင့္ဘို႔ မလိုပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေထာင္ထဲကလူကို
ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ဆက္ဆံေအာင္၊ ျပႆနာ တစံုတခုၾကံဳလာရင္ မရိုက္ႏွက္၊ မညႇဥ္းဆဲ ေလေအာင္ တတ္ႏိုင္တဲ့ အျပင္ကမိသားစုေတြက
လက္ေဆာင္ေပးၾကတဲ့ သေဘာပါ။
က်မတို႔တေတြက ေထာင္ထဲမွာ ဟင္းအစို စားခ်င္ၾကပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စားလာခဲ့ရတဲ့ ငပိငေျခာက္ေတြကို စိတ္ ကုန္ေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ေထာင္၀င္စာလာတဲ့
ေန႔ေတြမွာ အိမ္ကိုမွာတာက ဟင္းအစို ပါေအာင္ယူလာခဲ့ဘို႔ ပါပဲ။ ေထာင္ ၀င္စာလာတဲ့ေန႔ မဟုတ္ရင္လဲ သယ္လာတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြဆီကေန ဟင္းအစိုေတြ
၀ယ္ျခမ္းစားေသာက္ၾကပါတယ္။ ဟင္းသယ္လာတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကေတာ့ သူနဲ႔ သူ႔မိသားစုစားဖို႔အတြက္ က်မတို႔ေတြဆီက ဟင္းေျခာက္ေတြကို လာ
ေတာင္းတတ္ပါတယ္။ အရင္ကေတာ့ က်မတို႔ ေထာင္၀င္စာလိုက္ေတြ႔ဖူးေပမဲ့ ေထာင္၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ဘ၀ကို ေသခ်ာ နားမလည္ခဲ့ေတာ့ အဲလိုလာေတာင္းရင္
အံၾသေနတတ္ေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ သူတို႔ေတြရဲ႕ ဘ၀ကိုနားလည္လာလို႔ က်မ တို႔ ကိုယ္တိုင္ပဲ လိုလိုခ်င္ခ်င္ ေပးလိုက္ပါတယ္။ က်မတို႔ေတြက အုတ္ရိုး ၄
ထပ္ၾကားထဲမွာ ေနရတာျဖစ္သလို ေထာင္ ၀န္ထမ္းေတြဆိုတာက ေထာင္ကိုပတ္ပတ္လည္ကာထားတဲ့ သံဆူးႀကိဳးေတြၾကားထဲကေန ရုန္းထြက္လို႔မရတဲ့ သူေတြပဲ
ျဖစ္မွာပါ။
ေထာင္ထဲမွာေနထိုင္ရသူေတြအတြက္ စာဖတ္ခြင့္ရဖို႔ဆိုတာက တကယ့္စြန္႔စားခန္းတခု ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္စာတန္းဆို တာကို ေထာင္ထဲမွာမိသြားၿပီဆိုရင္ေတာ့
အနည္းဆံုး တိုက္ပိတ္ျပစ္ဒဏ္အျပင္ ဒီစာအုပ္ကို ဘယ္၀န္ထမ္းသြင္းေပးတာ လဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ေျဖရွင္းရတဲ့ ျပႆနာပါ။ ကိုယ္ကေျပာလိုက္မိတယ္ဆိုရင္
ကိုယ့္ရဲ႕ေထာင္သက္တန္းတေလ်ာက္ ဘယ္၀န္ထမ္းကမွ ကိုယ့္ကို မကူညီရဲေတာ့ပါဘူး။ ေထာင္ထဲကို စာအုပ္သြင္းေပးတယ္ဆိုတဲ့၀န္ထမ္းက ေငြရလိုမႈတခု
ထဲတြင္ မကဘဲ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအေပၚ စာနာနားလည္ေပးတဲ့သူ မို႔လို႔ပါ။ ဒီထက္ပိုႀကီးတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကေတာ့ အက်ဥ္းသားလည္း ေနာက္မႈတိုး၊
၀န္ထမ္းလည္းေထာင္က် ဆိုတာမ်ဳိးလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။
သိပ္ျပႆနာႀကီးလာရင္ေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရးက ေထာင္၀င္စာလာေတြ႔တဲ့ မိသားစုကို စစ္ေၾကာေရးလုပ္တာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္တတ္ပါေသးတယ္။
ေထာင္၀င္စာလာေတြ႔တဲ့ မိသားစုဆိုတာကလည္း အႏၱရာယ္က လက္တကမ္းမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ မိသားစုေတြကေတာ့ ေထာင္ထဲကလူေတြရဲ႕ ဆႏၵကို
ႀကိဳးစားျဖည့္တင္းေပးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ ၀န္ ထမ္းေတြကို တစိုးလက္ေဆာင္ေပးၿပီး ေထာင္ဘူး၀ကိုေက်ာ္ျဖတ္ကာ ဖတ္စရာေတြကို အတြင္းကလူေတြထံ
အေရာက္ ပို႔ေပးတာကို က်မတို႔က ဖလိုက္သြင္းတယ္လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဖလိုက္ဆိုတာက ဘူးမွာတာ၀န္က်တဲ့ ၀န္ထမ္းနဲ႔ အေဆာင္ က ၀န္ထမ္းေပါင္းၿပီး
ကင္းေမွ်ာ္စင္ (ဘူး၀) ကို ေက်ာ္ၿပီး ႀကိဳးနဲ႔ဆြဲတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။
ေထာင္ထဲကလူေတြအတြက္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ အျဖစ္ရဆံုး ကိစၥက တလာစီတာပါပဲ။ အက်ဥ္းေထာင္ လက္စြဲ အရဆိုရင္ ေထာင္က်ေတြအတြက္ အ၀တ္ ၂ စံု၊
ပုဂံျပား ၁၊ ဟင္းခ်ဳိပုဂံ ၁၊ ေစာင္ ၁၊ ဖ်ာ ၁၊ ပဲရွိရမွာပါ။ က်န္တဲ့ ပစၥည္း ေတြဟာ အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့အတြက္ ေတြ႔ရင္ အေရးယူႏိုင္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ဘယ္အက်ဥ္း သားမွ အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲနဲ႔ မေနႏိုင္ၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ညအိပ္ခါနီးက်ရင္ ကိုယ့္ဆီမွာ ရွိေနတဲ့ တရားမ၀င္ပစၥည္း ေတြကို
အထုပ္ ထုပ္ၿပီး အိပ္က်ရပါတယ္။ မနက္ေ၀လီေ၀လင္းမွာ တလာလို႔ေခၚတဲ့ စစ္ေဆးေရးေတြလာရင္ ၀ွက္ရ ေအာင္လို႔ေပါ့။ တလာစီမဲ့ ေန႔ဆိုရင္
မနက္မိုးလင္းလင္းခ်င္း ေထာင္၀င္ထမ္းေတြ၊ ေထာင္မွဴးေထာင္ပိုင္ေတြ အားလံုးစုၿပီး လိုက္စစ္ေဆးၾကတာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္ဆိုရင္ ေထာင္ထဲမွာရွိေနတဲ့
ေထာင္က်ေတြအားလံုး စိတ္ပင္ပန္းၾကရပါတယ္။ ဒီလို အေျခအေနေတြကို နားလည္ေနတဲ့ မိသားစုေတြက အတြင္းကလူေတြ ဒုကၡမေရာက္ရေလေအာင္
သူတို႔တတ္ႏိုင္တဲ့ ဘက္ကေန ကူညီပံပိုးေပးေနၾကပါတယ္။
ေထာင္ထဲကလူေတြအတြက္ အျပင္က ႏိုင္ငံေရးသတင္းၾကားရရင္ အားတက္တယ္။ စိတ္ဓါတ္တက္ႂကြတတ္ပါတယ္။ ဘာသတင္းမွ မၾကားရဘူးဆိုရင္ေတာ့
စိတ္ပ်က္ၾကပါတယ္။ ဘာသတင္းမွ မၾကားရတဲ့ အခ်ိန္ဟာ ဘာနဲ႔တူလဲဆိုရရင္ ကမ္းမျမင္လမ္းမျမင္ ပင္လယ္ႀကီးထဲမွာ ေရာက္ေနသလိုပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္

မိသားစုေတြက သတင္းအဆက္အသြယ္ရမည့္ ပစၥည္းေလးေတြကို ၾကံဖန္ေပးတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီ့အျပင္ ေထာင္၀င္စာမွာ သတင္းေတြကို ေျပာျပၾကပါတယ္။
ေထာင္ ထဲက မိသားစု၀င္ေတြကလည္း အျပင္ကလူေတြကို စားစရာမပါရင္ေနပါ၊ ၾကားခ်င္တာေလးေတာ့ ပါေအာင္ယူခဲ့ပါလို႔ အမွာေတာ္ေခြၽၾကပါတယ္။
တစ္ခါတေလေတာ့ ေထာင္ထဲမွာ အဖိႏွိပ္ခံေနရတာေတြကို သတင္းထုတ္ျပန္ဖို႔အတြက္ မိသားစုေတြနဲ႔ပဲ မွာရတာပါ။ မိသားစုကပဲ ဒီကိစၥေတြ
က်ယ္က်ယ္ေအာ္ႏိုင္မဲ့ မီဒီယာေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ရပါတယ္။ အဲဒီလို ဆက္သြယ္ေနရင္ ေထာက္လွမ္းေရးက မိသားစု၀င္ေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
က်မသိသေလာက္ေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရး ၿခိမ္းေျခာက္လို႔ ေၾကာက္သြားတဲ့ မိသားစု၀င္ေတြကို မေတြ႔ဖူးပါဘူး။
ေထာင္ထဲမွာ အေျခအေနေကာင္းေနတုန္းကေတာ့ ေထာင္၀င္စာေတြ႔ရတဲ့ အခ်ိန္ ၁၅ မိနစ္ အတြင္းမွာ အတြင္းသတင္း၊ အျပင္သတင္းေတြကို
ဖလွယ္လို႔ရခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေထာင္ထဲမွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၂ ဦး တရားမ ၀င္ပစၥည္းေတြ ရွာေဖြေတြ႔ရွိရာကေန ေနာက္မႈတိုးသြားခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီ့ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ သတင္းေတြကို ေထာင္၀င္ စာကေန ေျပာလို႔မရေတာ့ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ေထာင္၀င္စာထြက္ရင္ ေထာင္၀င္စာမွာ
ဘာေတြေျပာလဲ ဆုိတာကို ၀န္ထမ္း ၂ ဦးက လိုက္မွတ္ရၿပီး၊ ေထာင္မွဴး ၁ ဦးက ေသခ်ာေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရပါတယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ မွတ္တမ္းေတြကို
ေထာက္လွမ္းေရးထံ အပ္ႏွံရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥာဏ္ရႊင္တဲ့ ကိုဘိုဘိုဦး အေမ အန္တီေဒၚခင္မမက မင္းဂြတ္သီးေတြ ေကာင္းတယ္ေဟ့လို႔
ခပ္က်ယ္က်ယ္ေအာ္ေျပာတတ္ပါတယ္။ မင္းဂြတ္သီးဆိုတာက အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ မင္းကို ေျပာတာျဖစ္ၿပီး ေကာင္းေနတယ္ဆိုတာက မင္းလုပ္ေနသူေတြအတြက္
အေျခအေနေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာတာပါ။ က်မ အေမကေတာ့ ဥာဏ္မရႊင္ေလေတာ့ ေလသံကို တမင္တိုးၿပီး “ညြန္႔ညြန္႔နဲ႔ ေကာင္မေလးနဲ႔ ေတြ႔တယ္ေျပာတယ္။
ေကာင္မေလးက သူ႔မိသားစုေတြအေၾကာင္း ေျပာတယ္တဲ့ ဒါဆိုရင္ အေျခအေန ေကာင္းႏိုင္တယ္။” ဆိုတာမ်ဳိးေတြ ေျပာ တတ္ပါတယ္။ ညြန္႔ညြန္႔ဆိုတာ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ ကို ရည္ညြန္းတာပါ။ ေကာင္မေလးဆိုတာကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္။ သူ႔မိသားစုဆိုတာက ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူေတြ။
ဒါေၾကာင့္ က်မတို႔ေတြ လြတ္ႏိုင္တယ္ေပါ့ ေလ။ အေနာက္က လိုက္မွတ္တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြက ဘာေတြကို ဘယ္လိုနားလည္သလဲ မသိပါ။ က်မတို႔ ကေတာ့ အေမ
ဘာေျပာလဲဆိုတာကို သိေနပါတယ္။
အျပင္က မိသားစုေတြရဲ႕ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ အျမန္ဆံုးလြတ္ေျမာက္လာဖို႔ပါပဲ။ အျပင္က လူ ေတြက ေထာင္ထဲက
လူေတြထက္ပိုပင္ပန္းၾကပါတယ္။ ေထာင္ထဲကလူေတြက ကိုယ့္ရဲ႕ အခန္းက်ဥ္းေလးထဲမွာ ထိုင္ေန ရၿပီး အျပင္ကလူေတြကေတာ့ အထဲကလူေတြကို
ေထာင္၀င္စာပို႔ဖို႔၊ ေထာင္ထဲကလူေတြ က်န္းမာေရးေကာင္းဖို႔၊ အႏၱ ရာယ္ကင္းကင္းနဲ႔ ေနခြင့္ရဖို႔ စိတ္ေရာ၊ လူေရာ ပင္ပန္းေနပါတယ္။
ေထာင္ထဲမွာ ေထာင္၀င္စာ လာမေတြ႔ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြနဲ႔ ေထာင္၀င္စာေတြ႔ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားေတြဟာအားလံုး
မွ်တစားေသာက္ၾကရပါတယ္။ ဘယ္သူမွ ကိုယ့္ေထာင္၀င္စာထုပ္ ကိုယ္ဖာသာစားတဲ့လူ မရွိပါ ဘူး။ လူ ၄ ၊ ၅ ေယာက္ အုပ္စုဖြဲ႔ၿပီး စားၾကပါတယ္။
အဲဒီ့အုပ္စုေတြထဲမွာ ေထာင္၀င္စာမ်ားတဲ့ လူ၊ နည္းတဲ့ လူ၊ ေထာင္ ၀င္စာမလာတဲ့ လူေတြ အခ်ဳိးက် ပါ၀င္ရပါတယ္။ အားလံုးဟာ စည္းလံုးညီညြတ္မႈနဲ႔
ေထာင္တြင္းမွာ ရပ္တည္ခဲ့ၾကသ လိုပါပဲ။ ေထာင္ျပင္က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုေတြလည္း စည္းလံုးညီညြတ္ၾကပါတယ္။ တေယာက္ကိုတေယာက္
ရိုင္းပင္းကူညီၾကရင္း မိသားစု၀င္ေတြ လြတ္ေျမာက္မယ့္ရက္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကပါတယ္။
က်မက ေထာင္ကေန ပံုမွန္အတိုင္းလြတ္ရက္ေစ့လို႔ လြတ္လာတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ေထာင္က က်မတို႔ကို ဘယ္ေန႔ဘယ္ရက္ လြတ္မယ္လို႔ ႀကိဳေျပာေလ့ မရွိပါဘူး။
လြတ္မယ့္ေန႔ေရာက္ေတာ့မွာ လြတ္လူလာေခၚတာက ထံုးစံပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ က်မတို႔ ကေတာ့ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ လြတ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ခန္႔မွန္းလို႔ရပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္လဲ က်မတို႔ လြတ္ရင္ဘယ္လိုျပန္ မယ္။ ဘယ္သူလာေခၚမယ္ ဆိုတာေလာက္ေတာ့ အစီအစဥ္ဆြဲႏိုင္ပါတယ္။
က်မကို ေထာင္ဘူး၀က ထြက္လာရင္ အိမ္ကိုဖုန္းဆက္လိုက္ဖို႔ က်မအေမက မွာထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်မလြတ္ လြတ္ခ်င္း အိမ္ကို ဖုန္းဆက္လိုက္ၿပီး
က်မတို႔မိသားစုနဲ႔ ရင္းႏွီးခင္မင္တဲ့ သာယာ၀တီၿမိဳ႕ခံ မမဲတာ တို႔ အိမ္မွာ က်မ ထိုင္ ေစာင့္ေနပါတယ္။ က်မ အေမလာေတာ့ ေမေမက က်မကို ဖက္ထားလိုက္ၿပီး
အရင္ဦးဆံုးေျပာခဲ့တဲ့ စကားက “ေမေမ ညဖက္ ကားသံၾကားရင္ သမီးျပန္လာတာလားလို႔ ထထၾကည့္ဖို႔ မလိုေတာ့ဘူး” ဆိုတဲ့ စကားကို မ်က္ရည္ေတြ၀ဲၿပီး
ေျပာခဲ့တာပါ။ က်မ အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ က်မ ေဖေဖက ကြယ္လြန္ႏွင့္ပါၿပီ။ က်မ ေဖေဖနဲ႔ ေတြ႔ခြင့္မရခဲ့ပါ။ က်မ ေဖေဖ က ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က်မွ ဆံုးတာဆိုေတာ့
၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္လာတာကို သူႀကံဳေတြ႔လိုက္ရပါ တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုေတာင္ လႊတ္ေပးတယ္ဆိုေတာ့ ေထာင္ထဲမွာရွိတဲ့
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြပါ လြတ္ မလားဆိုၿပီးေတာ့ ကားသံၾကားတိုင္း ေနမေကာင္းတဲ့ၾကားထဲက အေဖ ထထၾကည့္တဲ့ အေၾကာင္းအေမေျပာျပလို႔ က်မ ေတာင္
မ်က္ရည္က်ခဲ့မိပါေသးတယ္။ အေဖက ဖြင့္မေျပာေပမဲ့ သူမေသခင္ က်မကိုေတြ႔ခ်င္တယ္လို႔ အေမထင္တဲ့အ ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ပါေသးတယ္။
က်မအေဖေသဆံုးတဲ့အေၾကာင္း က်မထံအေၾကာင္းၾကားဖို႔အတြက္ က်မအေမနဲ႔ က်မ အမက အေတြ႔အၾကံဳရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း က်မရဲ႕
မိတ္ေဆြေတြကို တိုင္ပင္ၾကည့္ေတာ့ သူတို႔က ႏိုင္ငံ ေရးအက်ဥ္းသားရဲ႕ မိသားစု၀င္ေတြ ေသဆံုးသြားတိုင္း ေထာင္ထဲက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို
ဘယ္ေတာ့မွ ထုတ္ ေပးတဲ့ ထံုးစံမရွိဘူးလို႔ အေမနဲ႔ အမက က်မထံ အေၾကာင္းမၾကားဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်မကေတာ့ က်မ ရဲ႕
သူငယ္ခ်င္းေတြေျပာျပခဲ့လို႔ ေထာင္ထဲမွာကတည္းက သိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ အေၾကာင္းအရာမ်ဳိးေတြ ဟာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစု
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႔ၾကံဳခံစားရ အေျခအေနေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
က်မ ေထာင္ကလြတ္ရင္ သိပ္ေပ်ာ္မွာပဲလို႔ ထင္ေနခဲ့မိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေထာင္ကေန အမွန္တကယ္လြတ္တဲ့ေန႔မွာေတာ့ က်န္ရစ္ေနခဲ့တဲ့ ဘ၀တူေတြအေၾကာင္း
စဥ္းစားေနမိပါတယ္။ သူတို႔ ဘယ္လိုေနၾကမလဲ။ က်မလြတ္သြားတဲ့အတြက္ သူတို႔ ၀မ္းသာေပမဲ့ သူတို႔လည္းပဲ က်မလို မိသားစုေတြနဲ႔မ်ား
ေတြ႔ဆံုခြင့္ရခ်င္ေနမလားဆိုတဲ့ ပူပန္စိတ္လည္း ရွိေနပါ တယ္။ အျပင္ေလာကမွာ ရုပ္၀တၱဳေတြ တိုးတက္လာေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲမွာ
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားေတြ ရွိေနသလိုပါပဲ။ ပူေဆြးဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ မိသားစု၀င္ေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ သာမန္ျပည္သူေတြဘ၀ ကလည္းဘာမွ
ပိုၿပီးတိုးတက္မလာတဲ့အတြက္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အေျခအေနဟာ ဘာမွအေျပာင္းအလဲမရွိဘူးဆိုတာက သိပ္ေသခ်ာေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေထာင္ထြတ္လာတဲ့ က်မ
ရဲ႕ေပ်ာ္ရြင္မႈဟာ တဒဂၤေလးအတြက္သာပါပဲ။ အျမဲမက္ ေနတဲ့ ေျခာက္အိပ္မက္ႀကီးကေတာ့ ရွည္ရွည္လ်ားလ်ား ရွိေနဆဲပါ။
ခင္ၿငိမ္းသစ္
http://www.naytthit.net

ဆရာေတာ္ ဦးပညာသာမိ ၅၁ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔မဂၤလာပြဲ က်င္းပၿပီးစီး
Submitted by admin on Friday, 15 July 2011-ဇူလိုင္လ ၁၅ရက္။ ေစာၫႊန္႔ေသာင္း (ေကအုိင္စ)ီ

(ေတာင္ကေလးေက်ာင္းတိုက္ မုခ္ဦး၀င္ေပါက္)
ယမန္ေန႔က သက္ေတာ္ ၅၁ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ သည့္ ေတာမွီရဟန္းတစ္ပါးျဖစ္သူ ေတာင္ကေလးဆရာေတာ္ ဦးပညာသာမိ၏ ေမြးေန႔မဂၤလာပြဲကို ဖားအံၿမိဳ႕
အေရွ႕ဘက္ ေတာင္ကေလးေက်းရြာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
အဆိုပါ ေမြးေန႔မဂၤလာပြဲကို အက်ဥ္းခ်ဳံး က်င္းပျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ဖားအံႏွင့္ လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုမွ လူထုပရိႆတ္မ်ား လာ ေရာက္အားေပး ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း
အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ား လာေရာက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သြားေရာက္ခဲ့သူမ်ားက ေျပာသည္။
“ဒီႏွစ္ ဆရာေတာ္ေမြးေန႔က အျဖစ္သေဘာေလာက္သာ လုပ္ၾကတာ။ ခါတိုင္းႏွစ္လို မဟုတ္ဘူး။ ဆရာေတာ္လည္း ႀကီးႀကီး က်ယ္က်ယ္ မလုပ္ေစခ်င္ဘူး။
အထိမ္းအမွတ္ေလာက္ပါ။ ရပ္ေ၀းကလူေတြလည္း သိပ္မလာျဖစ္ဘူး။ ဖားအံနဲ႕ လိႈင္းဘြြဲနယ္ ေလာက္သာ လာၾကပါတယ္။ အစိုးရ႒ာနဆိုင္ရာ လူေတြလည္း
သိပ္မေတြ႕ဘူး။”ဟု ေျပာသည္။
ယခုႏွစ္ ဆရာေတာ္၏ ေမြးေန႔မဂၤလာပြဲတြင္ ထူးျခားမႈ အနည္းငယ္ရွိေၾကာင္း ရြာခံတစ္ဦးက အခုလို ေျပာဆိုလိုက္သည္။
သူက “ဒီႏွစ္ေမြးေန႔မွာ ထူးျခားတာကေတာ့ ဆရာေတာ္ရဲ႕ ဓမၼာ႐ုံအေရွ႕မွာ ထိုင္ေစာင့္ေနတဲ့ပံု ေခြး႐ုပ္ႏွစ္ေကာင္ကို ထားထား တယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏြားႏွစ္ေကာင္လည္း
ေမြးထားေသးတယ္။ ႏြားေတြကေတာ့ အရွင္ေတြပါ။ အေနာက္ပန္း႐ုံမွာ ေမ်ာက္ပံုေတြ၊ ငွက္ပံုေတြ လုပ္ထားတာကိုလည္း ေတြ႕ရတယ္။ ဘာအဓိပၸါယ္လဲေတာ့
ဘယ္သူမွ မသိၾကဘူး။”ဟု ဆိုသည္။
ေမြးေန႔မတိုင္ခင္ ဇူလိုင္လ ၁၃ရက္ေန႔ညေနတြင္ ေတာင္ကေလးေစတီ၌ ဒါယိကာ ဒါယိကာမမ်ားက ပန္းမ်ား၊ သစ္သီး၀လံ မ်ား လွဴဒါန္းပူေဇာ္ျခင္း၊ ဖားအံၿမိဳ႕ႏွင့္
ေတာင္ကေလးမွ ဓမၼစႀကၤာအဖြဲ႕မ်ားက လာေရာက္ပူေဇာ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
၁၄ရက္ေန႔ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ ဓမၼစႀကၤာအဖြဲ႕မ်ားက အလွည့္က် ရြတ္ဆိုပူေဇာ္ၾကၿပီး ေမြးေန႔ပြဲသို႔ လာေရာက္သည့္ ဧည့္ပရိ ႆတ္မ်ားကို ဆရာေတာ္က
တရားဘာ၀နာမ်ား နာၾကားေစကာ မုန္႔ဟင္းခါးျဖင့္ ဧည့္ခံေကြ်းေမြးသည္ဟု သိရသည္။

(ဆရာေတာ္ေမြးေန႔ လာေရာက္သည့္ ဓမၼစႀကၤာအဖြဲ႕မ်ား)
ဆရာေတာ္ ဦးပညာသာမိ၏ ေမြးေန႔မွတ္တမ္း ႐ိုက္ကူးေရးကိုမူ ေတာင္ကေလးဆရာေတာ္မွ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ကရင္ပညာ ေက်းရြာ (ဖလံုပြန္ညာ့တေ၀ါင္)့
တာ၀န္ခံ ဆရာေတာ္ ေမာင္နဲဟိမွ ဦးေဆာင္သည့္ P.E.D.U မီဒီယာအဖြဲ႕မွ ႐ုိက္ကူးေပးခဲ့ သည္ဟု သိရသည္။
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား မီဒီယာႏွင့္ မပတ္သက္ရန္ ကရင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တားျမစ္
Submitted by admin on Friday, 15 July 2011--

ဇူလိုင္လ ၁၅ရက္။ နန္းေဖာ့ေဂ (ေကအုိင္စ)ီ
လက္ရွိ ကရင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းသည္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လႊတ္ေတာ္အမတ္အခ်ဳိ႕အား သတင္းမီဒီယာ မ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုျခင္း မျပဳလုပ္ရန္
ၿပီးခဲ့သည့္လက ေခၚယူတားျမစ္ခဲ့ေၾကာင္း အမတ္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေျပာ ဆိုေနၾကသည္။
“အရင္လကတည္းက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေခၚေျပာတာေလ။ သူတို႔ ကူးယူထားတဲ့ သတင္းစာမ်က္ႏွာကို ထုတ္ျပၿပီး ေနာက္ဆို မီဒီ ယာနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ
စကားမေျပာရဘူးဆိုၿပီး ေျပာတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကရင္ပါတီကိုေပါ့။ ဖလံ-ု စေ၀ၚပါတီက ေဒၚနန္းေစအြာ လည္း ပါတယ္။”ဟု အမည္မေဖာ္လိုသည့္
နီးစပ္သူတစ္ဦးက ဆိုသည္။
ဖလံု-စေ၀ၚဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (Plone-Swor Democratic Party-PSDP)သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၇ၿမိဳ႕နယ္၌
လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၁၈ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ၉ဦးမွာ မဲအႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။
ယခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ပထမဦးဆုံး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ PSDP အေန ျဖင့္ ကရင္ျပည္သူမ်ား၏
လိုလားခ်က္အရ ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ ကရင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးႏိုင္ေရး သမၼတထံ တင္ျပထားခဲ့ျခင္းကိုလည္း
ပိတ္ပင္သည့္စကားမ်ဳိး ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
အဆုိပါနီးစပ္သူက “ပါတီအေနနဲ႔ ေဒၚနန္းေစအြာတို႔၊ ဦးေစာသိန္းေအာင္တို႔က သမၼတဆီ ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ တင္ျပ ထားတာ ရွိတယ္မဟုတ္လား။ အဲဒါကို
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥက ဘာမွေျပာဖို႔ မလိုဘူးတဲ့ေလ။ ဒါက ပါတီက လုပ္ႀကံေျပာယူတာမွ မဟုတ္တာ။ လူထုက ျဖစ္ခ်င္တာကို သူတို႔က တင္ျပတာပဲေလ။”ဟု
ေျပာသည္။
ေမလအတြင္းက ေကအိုင္စီႏွင့္ PSDP ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚနန္းေစအြာထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္တြင္ “က်မတုိ႔ ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းခ်င္တယ္။
တျခားျပည္နယ္ေတြမွာ အကုန္လုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေနၿပီ။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရွိရင္ တုိးတက္လုိ႔မရဘူးေလ။ အဲဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို လုိလားတဲ့အတြက္ က်မတုိ႔
ေတာင္းဆုိတာပါ။”ဟု ေကအိုင္စီကို ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
ဖလံု-စေ၀ၚပါတီသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး(Development)ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး(Peace)ကို ပို၍ လုိလားေၾကာင္း ပါတီ၀င္မ်ားက ဆိုသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးမ်ားအနက္ ကရင္လူမ်ဳိး ၀န္ႀကီး ၅ဦးျဖစ္သည့္ ေစာ၀င္းထိန္၊ ေစာခရစၥ တိုဖာ၊ ေစာဆာေလာလ၊
ေစာခင္ေမာင္ျမင့္ႏွင့္ ေစာၾကည္လင္းတို႔ ပါ၀င္ၿပီး ၎တို႔အား ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ယခုလ ၅ရက္ေန႔ တြင္ တာ၀န္ ေျပာင္းလဲေပးအပ္ခဲ့သည္။
ဗိုလ္မွဴးေစာဘိ၏ ခဲြထြက္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖဲြ႕ စစ္ေရးျပင္ဆင္ၿပီး
Submitted by admin on Friday, 15 July 2011-ဇူလုိင္လ ၁၅ရက္။ ေကအုိင္စီ
ကရင္ျပည္နယ္၊ လႈိင္းဘဲြၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသအေျခစုိက္ ဗုိလ္မွဴးေစာဘိ ဦးေဆာင္သည့္ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) ခဲြ ထြက္အဖြဲ႕သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္
အစုိးရစစ္တပ္အား ျပန္လည္ခုခံရန္အတြက္ စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈမ်ား အသင့္အေနအထားတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ကိုယ္တုိင္သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သူ ေကအုိင္စီ
သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ယခုလို ေျပာျပသည္။
အင္အား ၁၀၀၀နီးပါးရွိ အဆုိပါ BGF တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသရွိ ေတာတြင္းနယ္ေျမတေနရာ၌ အေျမာက္လက္နက္ႀကီး၊
လက္နက္ငယ္ႏွင့္ မုိင္းမ်ဳိးစုံကို ျပင္ဆင္ထားၿပီး ၎တို႔အား ျမန္မာစစ္တပ္က ရန္သူဟု သတ္မွတ္ လိုက္သည့္အေပၚ ယခုလုိ ျပင္ဆင္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု
ဗုိလ္မွဴးေစာဘိက ေကအုိင္စီကို ေျပာဆိုသည္။
၎က “ဗမာတပ္ေတြက နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဆက္မလုပ္ေတာ့တဲ့ က်ေနာ္တို႔ကို ရန္သူလို႔ သတ္မွတ္လိုက္တယ္ေလ။ ဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ကလည္း
ဗမာစစ္တပ္က ပစ္ခတ္မႈေတြ လုပ္လာရင္ စစ္ေရးအဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားရတာေပါ့။ စစ္တပ္ဘက္က တုိက္လာလုိ႔ရွိရင္ ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္ခုခံဖုိ႔
အသင့္ပါပဲ။”ဟု ေျပာသည္။
ခြဲထြက္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အဖြဲ႕သည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ၿမိဳင္ႀကီးငူနယ္ေျမရွိ ၎တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသတစ္၀ိုက္တြင္ အစိုးရစစ္ တပ္ လာေရာက္ႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ား၌
ေမာ္တာလက္နက္ႀကီးမ်ား၊ လက္နက္ငယ္မ်ား အပါအ၀င္ မိုင္းမ်ားကိုလည္း စစ္ေရးအ တြက္ ျပင္ဆင္ထားသည္။
အဆိုပါအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ယမန္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လက နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးမွ ဒီေကဘီေအသုိ႔ ျပန္လည္ ဘက္ေျပာင္းလာျခင္းအေပၚ
ဗိုလ္မွဴးေစာဘိက ယခုလုိ ရွင္းျပသည္။
“က်ေနာ္တုိ႔ BGF လုပ္တာ ျပည္သူေတြ ေထာက္ခံမႈမရွိဘူး။ ေနာက္ က်ေနာ္တို႔ တပ္မွဴးတပ္သားေတြလည္း ဆက္လုပ္ဖို႔ကို ဆႏၵမရွိၾကေတာ့ဘူး။ လူမ်ဳိးတခုရဲ႕
လြတ္လပ္ခြင့္လည္း မရွိဘူး။ ကရင္လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ေန႔ႀကီးရက္ႀကီးေတြဆို အရင္ကလုိ လြတ္ လြတ္လပ္လပ္ က်င္းပခြင့္မရွိေတာ့ဘူး။BGF ဆုိတာ အစုိးရရဲ႕
ႀကိဳးကုိင္မႈေအာက္မွာ ေနရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီ BGF ကို ဆက္လုပ္ဖုိ႔ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ဘူး။ ျပန္တိုက္ဖို႔ပဲ ရွိေတာ့တယ္။”ဟု ေျပာသည္။
၎ဦးစီးသည့္ ခဲြထြက္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ အစုိးရစစ္တပ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ပဲြတစုံတရာ ျဖစ္ပြားသည့္အခါ လိုအပ္ပါ က
ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KNLA) တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားကို စစ္ေရးအကူအညီ ေတာင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ဗုိလ္မွဴးေစာဘိက ထပ္မံ
ေျပာဆိုသည္။
“အကယ္၍ စစ္တပ္က က်ေနာ္တို႔ကို တုိက္လာလုိ႔ရွိရင္ KNLA ကလည္း က်ေနာ္တို႔ကို ကူညီမယ္။ အစုိးရစစ္တပ္နဲ႔ KNLA တို႔ တုိက္ခိုက္ၾကရင္လည္း က်ေနာ္တုိ႔က
KNLA ကို ကူညီသြားမယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ အစိုးရတပ္ကို တိုက္တာခ်င္းအတူတူ က်ေနာ္တို႔က အခ်င္းခ်င္းေတြပဲေလ။ ကရင္က ကရင္ကို ကူညီရမယ္။”ဟု
ေျပာသည္။

Photo-KIC (ခြဲထြက္ နယ္ျခားေစာင့္မွ စစ္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနသည္)
အလားတူပင္ ဗုိလ္မွဴးေစာဘိဘက္က စစ္ေရးအရ အကူအညီ ေျပာဆုိလာပါက မိမိတို႔ဘက္လည္း သြားေရာက္ကူညီရန္အ တြက္ အသင့္အေနအထား
ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္းလည္း KNLA (၁၀၁)တပ္ရင္းမွဴး ဗုိလ္မွဴးေစာေဖာဒုိက ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အစိုးရတပ္က ယခင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေစာခ်စ္သူကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ကြပ္ကဲရန္ တာ၀န္ေပးထားေသာ္လည္း ခဲြထြက္ BGF တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္
အစိုးရတပ္ကို ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ရန္ပင္ ဆႏၵရွိၾကသည္။
ဗိုလ္မွဴးေစာဘိ၏ တပ္သားတဦးက “အရင္တုန္းက က်ေနာ္တုိ႔ ညီအစ္ေတြ အခ်င္းခ်င္း ပစ္ခတ္၊ သတ္ျဖတ္ၾကတာ လုံး၀ကို စိတ္မေကာင္းဘူး။ အခု က်ေနာ္တုိ႔
ညီအစ္ကို အခ်င္းခ်င္း လက္တဲြၿပီးေတာ့ ဒီ္မတရားအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ အစုိးရကို ျပန္လည္ခုခံဖုိ႔ အတြက္ပဲ က်ေနာ့္ဆႏၵ အရမ္းျပင္းျပတယ္။”ဟု ေျပာသည္။
လြန္ခဲ့သည့္ ရက္အနည္းငယ္က ခြဲထြက္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားအား ေစ့စပ္ၫွိႏႈိင္းရန္အတြက္ စစ္ကားအစီး ၂၀ႏွင့္အတူ နယ္ ျခားေစာင့္တပ္ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္
ဗုိလ္မွဴးႀကီးေစာခ်စ္သူသည္ ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ရာ ဗုိလ္မွဴးေစာဘိက အေတြ႕မ ခံခဲ့ေပ။
http://www.kicnews.org/

ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ုပ္ေရးမႉးမ်ားကို ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီ အခေၾကးေငြယူခန့္ထား
Published on July 15, 2011 by အ့ံဘုန္းျမတ္ · No Comments
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးထဲက ၿမို့နယ္အခ်ိဳ့ရဲ့ ရပ္ကြက္ေက်းရြာေတြရဲ့ အုပ္ခ်ုပ္ေရးမႉးေတြ အျဖစ္ ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီက အခေၾကးေငြယူ ခန့္ထားမႈေတြ အမ်ားအျပား
ရွိေနပါတယ္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ တိုက္ႀကီးၿမို့နယ္အတြင္းမွာ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု ၉၀ ေက်ာ္ ရွိတဲ့ထဲက ၆၀ ေက်ာ္ကို
ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အခေၾကးေငြယူၿပီး ပါတီစည္းရံုးေရးမႉးေတြကို ပါတီ၀င္အျဖစ္က နုတ္ထြက္ခိုင္းၿပီး အုပ္ခ်ုပ္ေရးမႉးေတြအျဖစ္
ျပန္လည္ ခန့္ထားမႈေတြ ျပုလုပ္ခဲ့တာပါ။
အဲ့ဒီထဲက က်န္တဲ့ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု ၃၀ အတြက္ကိုပဲ ၿမို့နယ္ အုပ္ခ်ုပ္ေရးမႉးက ေရြးခ်ယ္ခန့္ထားခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလိုျဖစ္ေနတာနဲ့ ပတ္သက္ၿပီး တိုက္ႀကီးၿမို့နယ္ အုပ္ခ်ုပ္ေရးမႉးရံုး ၀န္ထမ္းတဦးက အခုလို ေျပာျပပါတယ္။
“ၾကံ့ခုိင္ေရးကေရြးတဲ့ ၆၀ ေက်ာ္ထဲမွာကုိ ပါတီဝင္ စည္းရုံးေရးမႉးေတြ မ်ားတယ္။ သူတုိ့ အဲဒီ ခန့္လုိက္တဲ့ ၅ သိန္းေပးရတယ္၊ ၄ သိန္း ၇ ေသာင္း ေပးရတဲ့ လူေတြက
တခ်ုိ့လူေတြက ၂ တန္းေအာင္ မေအာင္ဘူး။ လက္မွတ္ထုိးတာ ေတာင္မွပဲ ၂ ရက္ ၃ ရက္ က်င့္ေနရတယ္တဲ့။ လက္မွတ္ေတာင္ မထုိးတတ္ဘူး။ အဲဒီေတာ့
ပညာအရည္အခ်င္း လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ကပါ အစေပါ့ ေစာင့္ၾကြားေစာင့္ၾကြားနဲ့ ငါတုိ့ လုပ္လုိ့ ရတာပဲ။ ငါတုိ့ လုပ္ရင္ ျဖစ္တာပဲဆုိတဲ့ ပုံစံမ်ုိး။
ၿမို့နယ္အုပ္ခ်ုပ္ေရးမႉးကလည္း သူ့ authority(အခြင့္အာဏာ)နဲ့ မလုပ္ရဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီ ၾကံ့ဖြံ့ေတြကပဲ ဖိအားေပးၿပီးေတာ့ သူတုိ့ကုိလည္း
ေၾကာက္ေနရတယ္ေလ။ သူတုိ့ပါတီက အနုိင္ရေတာ့ေတာ့ သူတုိ့ လုပ္ခ်င္တဲ့ ဟာကုိ လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ အေပါက္ကုိ တည့္တည့္ကုိ ခ်ုိးထားတာ။”
တင္ေျမွာက္လိုတဲ့ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ုပ္ေရးမႉးေတြရဲ့ အမည္စာရင္းေတြကို ေဒသခံေတြကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ၿမို့နယ္ အုပ္ခ်ုပ္ေရးမႉးေတြ အပါအ၀င္
အာဏာပိုင္အဆင့္ဆင့္ကို တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီက အနိုင္ရ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးဝင္းေမာင္နဲ့ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဟန္စိန္တို့က
အခေၾကးေငြယူထားတဲ့ အုပ္ခ်ုပ္ေရးမႉး စာရင္းေတြကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ့ကို တင္ျပ အတည္ျပုခ်က္ ရယူၿပီး ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန့မွာ ထုတ္ျပန္
ေၾကညာခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ေတြရဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းေကာ္မတီေတြကေန ရပ္ကြက္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ုပ္ေရးမႉး ေရြးခ်ယ္ခန့္ထားေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြနဲ့ ကိုက္ညီမႈ
မရွိတဲ့အေပၚကိုလည္း ၿမို့နယ္အုပ္ခ်ုပ္ေရးမႉးရံုးက ၀န္ထမ္းကပဲ အခုလို ေထာက္ျပ ျပန္ပါတယ္။
“ဒီေန့ ဂ်ာနယ္ထဲမွာ ေရးထားတာ က်န္းမာေရးမႉး၊ ပညာေရးမႉး သူတုိ့ေတြကေန ေထာက္ခံခ်က္ ေပးရမယ္ဆုိတဲ့ မူပုံစံမ်ုိးနဲ့ အဲဒါ ဥပေဒၾကမ္းက ထြက္ၿပီးသားတဲ့။

အဲဒီလုိေတာ့ ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့လုိ့ က်ေနာ္တုိ့ကေတာ့ လုံးဝကုိ လက္သင့္မခံဘူး။ ေနာက္ၿပီး သူတုိ့က တုိင္ရေအာင္ကလည္း ဘယ္သူ့ကုိ ဘယ္လုိ တုိင္ရမွန္း
မသိဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ က်ေနာ္တုိ့ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ုပ္ေရးမႉးရုံးေတြကလည္း ဘယ္လုိ ျဖစ္ေနလဲဆုိေတာ့ အဲဒီ ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီရဲ့ လက္ခြဲရုံးေတြ အကုန္လုံး
ျဖစ္ေနတယ္။”
အလားတူ အစိုးရသစ္ရဲ့ သက္တမ္း ကာလအတြင္း ၿမို့နယ္ အုပ္ခ်ုပ္ေရးမႉးေတြ အပါအ၀င္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ုပ္ေရးမႉးေတြကို ၾကံ့ခုိင္ေရး ပါတီက
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အခေၾကးေငြယူ ခန့္ထားမႈေတြ အမ်ားအျပား ရွိေနၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ုပ္ေရးနဲ့ သန့္ရွင္းတဲ့ အစိုးတရပ္ ျဖစ္ေအာင္
ေဖာ္ေဆာင္မယ္ဆိုတဲ့ အစိုးရသစ္အေနနဲ့ ဒီကိစၥေတြအေပၚ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္တာမ်ိဳး မရွိေသးပါဘူး။
တိုက္ပြဲျဖစ္ေနမႈကို ၾကားဝင္ေဆာင္ရြကေ
္ ပးရန္ တရုတ္ကို ေကအိုင္အို ပန္ၾကား
Published on July 15, 2011 by ေအးနိုင္ · No Comments

အစိုး ရတပ္ေတြနဲ့ ေကအိုင္အိုအၾကား စစ္စတင္ၿပီး တပတ္အၾကာမွာ တိုက္ပေ
ြဲ တြရပ္
ေရး တရုတ္အစိုးရက ၾကားဝင္ေဆာင္ရြကေ
္ ပးဖို့ ေကအိုင္အိုက ကမ္းလွမ္းခဲေ
့ ပမယ့္ တလၾကာတဲတ
့ ိုင္ မထူးျခားဘူးလို့ ေကအိုင္အိုက ေျပာပါတယ္။
ၿပီးခဲတ
့ ဲ့ ဇြန္ ၉ ရက္မွာ အစိုးရတပ္က ေကအိုငေ
္ အ တပ္မဟာ (၃) လက္ ေအာက္ခံတပ္ကို တိုက္ခိုက္ရာကစလို့ တိုက္ပြဲျဖစ္ၿပီးေနာက္ တပတ္အၾကာမွာ
ေကအိုင္အိုက တရုတ္အစိုးရကို စာပိခ
ု့ တ
ဲ့ ာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေကအိုင္အို ေျပာခြငရ
့္ ဦးလနန္းက “ဒီႏွစ္နိုင္ငံၾကားမွာ ႏွစ္နိုင္ငံ နယ္စပ္ခ်င္းထိေနတယ္၊ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြကလည္း စေရာက္လာတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က
ဒုကၡသည္တခ်ိဳက
့ တရုတ္ျပည္ဘက္ ဝင္သြားၾကတယ္။ အဲလို မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနတဲ့အတြကေ
္ ၾကာင့္ ေကအိုင္အိုနဲ့ ျမန္မာအစိုးရၾကားမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာကို
တရုတ္အစိုးရကေနၿပီးေတာ့ ၾကားကေန ဝင္ေရာက္ၿပီးေတာ့ ေစ့စပ္ညႇိႏွိဳင္းေပးဖို့ အဆိုျပု ေတာင္းဆိုထားတဲစ
့ ာပါ” လို့ ေျပာပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ တရုတ္အစိုးရက တလၾကာတဲ့အထိ အေၾကာင္းမျပန္လာေသးဘူးလို့ ဦးလနန္းက ေျပာပါတယ္။
“သူတအ
ို့ စိုး ရကေနၿပီးေတာ့ တရားဝင္ ဘာမွ အေၾကာင္းမျပန္ေသးဘူး။ ၾကာၿပီ ဇြန္ ၁၆ ေလာက္ကတည္းက ပို့ထားတာ။ ဒါေပမယ့္ ဒါကို က်ေနာ္တက
ို့
အဲဒီအခ်ိန္ကေန မေန့ကအထိ ဘာမွ မီဒီယာအေပၚ မေျပာဘဲနဲ့ ခ်န္ထားတာပါ။ ဒါေပမယ့္ အခုဟာ တလၾကာတဲအ
့ ထိ သူတက
ို့ ဘာမွ မေျပာလာဘူးဆိုေတာ့
အဲဒါကို အားလံုးသိေအာင္ဆိုတဲ့ သေဘာနဲ့ ထုတေ
္ ဖာ္တသ
ဲ့ ေဘာပါပဲ။”
တရုတ္အစိုးရက ၾကားမဝင္ေပမယ့္ ေကအိုငေ
္ အနဲ့ အစိုးရဘက္က ကိုယ္စားလွယေ
္ တြ သံုးႀကိမ္ထက္မနည္း ေတြ႕ဆံုခပ
ဲ့ ါတယ္။
လြန္ခတ
ဲ့ ဲ့ ၁၂ ရက္နဲ့ ၁၃ ရက္ေတြမွာ ေကအိုင္အိုက ကခ်င္လူထုကို လိုင္ဇာကို ဖိတ္ၾကားၿပီး တိုက္ပြဲျဖစ္စဉ္နဲ့ အစိုးရနဲ့ စကားေျပာဆိုခ်က္ေတြကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့
ၿပီး အၾကံဉာဏ္ရယူခပ
ဲ့ ါတယ္။
တက္ေရာက္လာသူ ေတြက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္တအ
ဲ့ ခါမွာ အခ်ိန္ကို အကန္အ
့ သတ္ ေဘာင္ထဲမွာ ျဖစ္ရန္၊ တနိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ
ေရး ျဖစ္ေစရန္နဲ့ ေဆြးေနြးတဲအ
့ ခါ ၾကားခံနိုင္ငံတခုခု ဒါမွမဟုတ္ အဖြအ
ဲ့ စည္း တခုခုက သက္ေသအျဖစ္ရေ
ွိ နေစရန္ဆိုတအ
ဲ့ ခ်က္ေတြကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။
ေကအိုင္အိုက အဲဒီစည္းေဝးပြဲအၿပီးမွာ ဌာေနျပန္တဲ့ ကိုယ္စားလွယေ
္ တြ ကေနတဆင့္ အစိုးရထံကို ေပးလိုက္တစ
ဲ့ ာမွာ ဇြန္လကုန္ပိုင္းမွာ ေကအိုင္အိုနဲ့ ေတြ႕ဆံုခဲ့တဲ့
ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရ လံုျခံုေရးနဲ့ နယ္စပ္ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးသန္းေအာင္ ဦးေဆာင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ့ကို ဘယ္သူက တာဝန္ခံ ခိုင္းေစတယ္ဆိုတာကို
ေျဖၾကားေပးဖို့ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္မွာ စာပိလ
ု့ ိုက္တယ္လို့ ဦးလနန္းက ေျပာပါတယ္။
ဒီလိုႏွစ္ဖက္ ေစ့စပ္ေရးစကား ေျပာေနေပမယ့္ တိုက္ပြဲေတြကေတာ့ မစဲဘဲ ဆက္ျဖစ္ေနျဖစ္ၿပီး ေကအိုင္အိုဌာနခ်ုပ္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား
ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) ဆက္ဆေ
ံ ရးရံုးဖြငဖ
့္ ို့ ျပင္ဆင္ေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြလည္း ထြကေ
္ ပၚေနေပမယ့္ ဦးလနန္းက ေက်ာင္းသား
တပ္ဖြဲ့ဝင္ေဟာင္းေတြ နဂိုကတည္းက ရွေ
ိ နၿပီး ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဆက္ဆေ
ံ ရးရံုး ထပ္ဖြငစ
့္ ရာ လိုမယ္မထင္ဘူးလို့ ေျပာပါတယ္။
ဒုကၡသည္ ေတြနဲ့ ေရႊ့ေျပာင္းပုန္းေအာင္ေနသူ ႏွစေ
္ သာင္းေလာက္ကေတာ့ နိုင္ငံတကာရဲ့ အကူအညီကင္းမဲေ
့ နဆဲျဖစ္ၿပီး နယ္စပ္မွာ ရာသီဥတုဆိုးတဲအ
့ တြက္ အထူး
သျဖင့္ ဒုကၡသည္ကေလးငယ္ေတြ က်န္းမာေရးျခဴျခာတယ္လို့ ေျဖပါတယ္။
တပတ္အတြင္း စီးပြားေရးသတင္း
Published on July 15, 2011 by သူရိန္စိုး · No Comments

အစိုးရ ဘ႑ာေငြမရွိသျဖင့္ ေဆာက္လုပေ
္ ရးလုပ္ငန္းအခ်ိဳ့ရပ္
ဗဟိုအစိုး ရမွာ ဘတ္ဂ်က္၊ ဘ႑ာေတြ မရွိလို့ ေနျပည္ေတာ္ကေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းတခ်ိဳ့ ရပ္ထားတယ္လို့ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးတဦးက
ေျပာပါတယ္။
ရပ္လိုက္တဲ့ ေဆာက္လုပေ
္ ရးလုပ္ငန္းေတြထဲ ၂၀၁၃ ဆီးလ္ဂိမ္း၊ အေရွေ
့ တာင္အာရွ အားကစားပြဲ စီမံကိန္းအပါအဝင္၊ တပ္မေတာ္စစ္သမိုင္းျပတိုက္၊ အမ်ိဳးသား
စာၾကည့္တိုက္နဲ့ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ စတာေတြ ပါဝင္ပါတယ္။
ေနျပည္ေတာ္က ေဆာက္လုပေ
္ ရး လုပ္ငန္းေတြ ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္ ရပ္ထားမယ္ဆိုတာ အတိအက် မေျပာနိုငေ
္ သးေပမယ့္ ေဆာက္လုပေ
္ ရး ကုမၸဏီတခ်ိဳ့
ကေတာ့ လုပ္ငန္းသိန္းၿပီး ရန္ကုန္ကို ယာယီျပန္လာၾကၿပီလို့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္က ေျပာပါတယ္။
အစိုး ရသစ္တက္လာတာ ရက္ေပါင္း တရာေက်ာ္ကာလမွာ အခုလိုဘ႑ာ ေရး ျပႆနာ ေပၚလာတာျဖစ္ၿပီးအာဏာလႊဲေျပာင္းေပးခဲတ
့ ဲ့ နအဖ အစိုးရက လက္ရွိ
အစိုးရကို ေငြစာရင္း ဘယ္လိုရွင္းသြားတယ္ဆိုတာကေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္တယ္လို့ ဆိုပါတယ္။
နအဖ အစိုးရ လက္ထက္က ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ နဲ့ သဘာဝ သယံဇာတ အေျမာက္အျမား တိုင္းတပါးကို ထုတေ
္ ရာင္းခဲၿ့ ပီး ဒီေငြေတြ ဘယ္ေနရာမွာ သံုးစြဲခဲ့
တယ္ ဆိုတာကို အမ်ားသိေအာင္ ရွင္းျပခဲတ
့ ာမ်ိဳး မရွိခဲ့ပါဘူး။
အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမေဈး
မနၲေလးၿမို့ ရန္ကင္း ေတာင္ဘက္မွာ ေမၿမို့ နဲ့ မနၲေလး ကားလမ္းေဖာက္မယ္ဆိုၿပီး သတင္း ထြကေ
္ နလို့ အဲဒီဘက္မွာ ေျမေဈးေတြ တက္ေနတယ္လို့ မနၲေလး
ကုန္သည္အသိုင္းဝိုင္းက ေျပာပါတယ္။
ပံုမွန္အား ျဖင့္ တဧကကို က်ပ္ ၅ သိန္းေလာက္ ေဈးရွိတလ
ဲ့ ယ္ေျမေတြကို အခုေတာ့ ၈ သိန္း၊ ၉ သိန္း ေလာက္ ေဈးေပးေနၿပီး ေန့စဉ္လိုလို တရုတ္လူမ်ိဳးေတြ ေျမပံု
ေတြကိုင္ၿပီး သြားေနၾကတယ္လို့ ေျပာပါတယ္။
ေဒၚလာႏွငေ
့္ ရႊေဈး
ဒီကေန့ လဝါလျပည့္ေန့ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေဒၚလာ၊ FEC နဲ့ ေရႊေဈးေတြ ပိတ္ထားပါတယ္။ မေန့က အေမရိကန္ ေဒၚလာ ေပါက္ေဈးက ၇၉၀ က်ပ္ ဝန္းက်င္ ေဈး
ေပါက္ၿပီး FEC ကေတာ့ ၇၂၀ ဝန္းက်င္ ေဈးေပါက္ပါတယ္။ မေန့က ေရႊေပါက္ေဈးကေတာ့ အေခါက္ေရႊ တက်ပ္သားကို ၆၆၂၅၀၀ က်ပ္ ေဈးေပါက္ပါတယ္။
တရားမဝင္ ကုန္ပစၥည္း ဖမ္းဆီး
မေန့က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ တကၠနာၿမိန
ု့ ယ္ ျမစ္နားရြာမွာ ေဒသခံတာဝန္က် တပ္ဖြဲ့ တဖြဲ့က ဘဂၤလားကေန ျမန္မာဘက္ တရားမဝင္တင္ပမ
ို့ ယ့္ သေနၶတားေဆး၊
အာလူး၊ ၾကက္သြန္နဲ့ ေျမဩဇာ စတာေတြဖမ္းဆီးလိုက္ပါတယ္။
ဘဂၤလားေဒ့ ခ်္က ျမန္မာဘက္ကို ေမွာင္ခိုတင္ပခ
ို့ ြငက
့္ ို ပိတ္ပင္ထား ေပမယ့္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ့ပူးေပါင္းၿပီး ေမွာင္ခိုတင္ပတ
ို့ ာေတြ ရွိတယ္လို့
ကုန္သည္ေတြက ေျပာပါတယ္။
ျမန္မာဘက္ကေန ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို တရားမဝင္ တင္ပို့တဲ့ ပုစြန္နဲ့ ဂဏန္း ကေတာ့ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ဘက္က ဝင္ခြငျ့္ ပုေနဆဲပါ။ ဒီကေန့ ဘဂၤလား-ျမန္မာ ေငြလဲနႈန္းက
ေတာ့ တတာကာကို ၁ဝက်ပ္၊ ျပား ၄၀ ေဈး ေပါက္ပါတယ္
စစ္ျဖစ္ေနသည္ၾ့ ကားက ျမစ္ဆေ
ံု ရကာတာ ဆက္ေဆာက္
Published on July 15, 2011 by ဒီဗြီဘီ · No Comments

ကခ်င္ျပည္လြတ္လပ္ ေရးအဖြဲ့ (ေကအိုင္အို)နဲ့ ျမန္မာစစ္တပ္ေတြအၾကား တိုက္ပြဲေတြ
ျဖစ္ေနတဲ့ၾကားက ဧရာဝတီျမစ္ဆေ
ံု ရကာတာစီမံကိန္းကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္ေနၿပီး လိုအပ္တဲ့ ေဆာက္လုပေ
္ ရးပစၥည္းေတြ ဒီကေန့ မနက္ပိုင္းက ဗလမင္း
ထင္တံတားကို ေရာက္ရွိလာပါတယ္။
တရုတ္ျပည္ ထိန္ခ်ံဳးၿမိမ
ု့ ွတဆင့္ ကန္ပိုက္တီး-ျမစ္ႀကီးနား လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေဆာက္လုပေ
္ ရးပစၥည္းေတြ တင္ထားတဲ့ ကားေတြ ဒီကေန့ မနက္ပိုင္းက ျမစ္ႀကီး
နား အေရွ့ဖက္ကမ္း ဗလမင္းထင္တံတားကို ေရာက္ရွိလာတာလို့ ျမစ္ႀကီးနားေဒသခံတဦးက ေျပာပါတယ္။

“မနက္က ဗလမင္းထင္တံတားထိပ္မွာ ဧရာဝတီျမစ္ ေရကာတာ စီမံကိန္းမွာ အသံုးျပုတဲ့ ကားအစီး ၂ဝ၊ ၃ဝ ေလာက္ ေတြ႕ခဲတ
့ ယ္။ ျမစ္ဆေ
ံု ရကာတာမွာ အသံုး
ျပုတဲ့ ေဆာက္လုပေ
္ ရးပစၥည္းေတြ၊ သံေခ်ာင္းေတြပါတယ္၊ သံယက္မေတြ အဲလိုမ်ိဳး ပါတယ္။ ကန္ပိုက္တီးလမ္းကေန လာခဲတ
့ ာ။ ”
ဝိုင္း ေမာ္ၿမို့နယ္၊ ဝါးေရွာင္ေက်းရြာအထက္က တံတားတစင္း မေန့က ဗံုးခြဲ ဖ်က္ဆီးခံခရ
ဲ့ သည့္ၾကားက အခုလို ျမစ္ဆေ
ံု ရကာတာစီမံကိန္းက ကားေတြ ျဖတ္သန္း
လာတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
“ဝါး ေရွာင္အထက္မွာ မေလာင္ခတံတားဆိုတာ ေပေပါင္း ၁၃ဝ၊ ၁၄ဝ ေလာက္ရွိတယ္။ ကြန္ကရက္တံတားႀကီးေလ။ အဲဒါကို ဘယ္သူခြဲတယ္မသိဘူး။ မေန့ညက
ခြဲတာေပါ့။ အေပါက္ေတြ ျဖစ္သြားတာ။ မိုင္းခြဲလိုက္တာ ဒီေလာက္ အေပါက္ေတြျဖစ္တၾဲ့ ကားမွာ ဧရာဝတီျမစ္စီမံကိန္းက ကားေတြက ျမစ္ႀကီးနားအဝင္မွာ က်ေနာ္
ေတြ႕ခဲတ
့ ာ။ ေတြ႕ခဲတ
့ ယ္ဆေ
ို တာ့ စစ္ဘယ္ေလာက္ျဖစ္ျဖစ္ စီမံကိန္းကို ဆက္လုပ္မယ္အ
့ ေနအထားရွိတယ္။ မေန့ညက လာပံေ
ု ထာက္တယ္။ သူတမ
ို့ ေရာက္ခင္
တံတားက မိုင္းခြဲလိုက္တာ။ မိုင္းခြဲလိုက္တာကို သူတက
ို့ ေရာက္ေအာင္ ျဖတ္ခတ
ဲ့ ာေပါ့။ အေပါက္ပဲျဖစ္ခတ
ဲ့ ာေၾကာင့္၊ တံတားက်ိဳးေအာင္ မလုပ္တခ
ဲ့ ါက်ေတာ့ ျဖစ္လို့
ရသြားတာ။”
ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရကာတာ မတည္ေဆာက္ရန္ ေဒသခံ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ေဒသခံရြာသားေတြအပါအဝင္ ေကအိုင္အိုက ျမန္မာအစိုးရကို ေတာင္းဆိုခဲ့သလို
တရုတ-္ ျမန္မာ ႏွစ္နိုင္ငံပါဝင္တဲ့ ပညာရွင္အဖြဲ့ကလည္း ျမစ္ဆေ
ံု ရကာတာ ေဆာက္လုပ္ရင္ ျဖစ္ေပၚလာမယ္ဆ
့ ိုးက်ိဳးေတြ ႀကီးမားတာမို့ မေဆာက္လုပ္ဖို့ စာတမ္း
ျပုစုတင္ျပတဲၾ့ ကားက ျမန္မာအစိုးရနဲ့ တရုတ္ကုမၸဏေ
ီ တြက တည္ေဆာက္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ မတက္ဟု စာနယ္ဇင္းအခ်ိဳဆ
့ ို
Published on July 15, 2011 by အ့ံဘုန္းျမတ္ · No Comments

ကာလအ ေတာ္ၾကာေအာင္ ပံုမွန္ျပုလုပ္ဖို့ ပ်က္ကြကေ
္ နတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
အစိုးရအဖြဲ့က သတင္းစာရွင္းပြဲကို မနက္ျဖန္ ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ေန့မွာ ျပန္လည္ ျပုလုပ္ဖို့ ရွေ
ိ နပါတယ္။
ဒီသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ျပည္သေ
ူ တြၾကား ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အုပ္ခ်ုပေ
္ ရးနဲ့ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အခက္အခဲေတြကို ေမးျမန္းတင္ျပခြင့္ မရနိုင္တာေၾကာင့္ မတက္
ေရာက္ဖို့ သတင္းဂ်ာနယ္အခ်ိဳက
့ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။
မနက္ျဖန္ ေန့လယ္ (၂) နာရီမွာ စတင္မယ့္ ဒီသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ဝန္ႀကီးခ်ုပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ုပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးျမင္ေ
့ ဆြ ကိုယ္တိုင္ တက္
ေရာက္ဖရ
ို့ ွိၿပီး သတင္းေထာက္ေတြအေနနဲ့ ရန္ကုန္အစိုးရနဲ့ဆိုင္တဲ့ ေမးခြန္းေတြပဲ ေမးျမန္းဖို့ ကန္သ
့ တ္ထားသလို ဂ်ာနယ္တိုက္တတိုက္ကို တေယာက္ တက္ခြင့္
ရမွာျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္သေ
ူ တြအေနနဲ့ အဝတ္အစား ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဝတ္ဆင္လာၾကဖိက
ု့ ိုလည္း မေန့ကလုပ္တဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ညႇိႏွိဳင္းအစည္းေဝး
မွာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြက
ဲ့ ေျပာၾကားထားပါတယ္။
ဒီလိုကန့္ သတ္မေ
ႈ တြ ရွိေနတာေၾကာင့္ သတင္းဂ်ာနယ္အခ်ိဳ့ကေတာ့ သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲကို မတက္ေရာက္ဖို့ ဆံုးျဖတ္ထားၾကပါတယ္။ ဒါနဲပ
့ တ္သက္ၿပီး သတင္း
စာရွင္းလင္းပြဲ မတက္ဖို့ ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့ သတင္းဂ်ာနယ္ တာဝန္ခံ အယ္ဒီတာတဦးက အခုလို ေျပာၾကားထားပါတယ္။
“ထံုးစံ စိစစ္ေရးကပဲ ဖိတ္တယ္။ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးကေလ။ ဦးေရႊမန္း ပြဲလည္း အဲဒီလိုပါပဲ စိစစ္ေရးက တာဝန္ခံၿပီးေတာ့ ဖိတ္တာပါပဲ။ သူက အကန္အ
့ သတ္
ေတြနဲ့ စီအီးအို သိမ
ု့ ဟုတ္ အယ္ဒီတာေတြပဲ တက္ရမယ္ဆေ
ို တာ့ ဒီ နိုင္ငံေရးသတင္း ေရးေနတဲ့ ကေလးေတြက ဘယ္ေတာ့မွ အခြငအ
့္ ေရး မရသလို ျဖစ္ေနတယ္။
အေခါက္တိုင္းလုပ္တယ္ အကိုတေ
ို့ တာ့ ဒီအပတ္ေတာ့ မတက္ေတာ့ဘူး။ ကန္သ
့ တ္ခ်က္ တခုခု ရွိမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ မလုပ္တာဘဲ ေကာင္း
ပါတယ္။ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ဆိုတာ တခုခု ေျပာလာၿပီဆိုရင္ စာဖတ္သူကို နားလည္တဲ့ အဆင္အ
့ ထိကို ေရးျပဖို့ လိုတာကိုး။ အဲဒေ
ီ တာ့ ဘာအေၾကာင္းအရာပဲ
ျဖစ္ျဖစ္ မရွင္းဘူးဆိုရင္ေတာ့ ျပန္ေမးမွာပဲ။ ေနာက္ အဲဒီလိုေပါ့ အစ္ကိုတဆ
ို့ ီကိုလည္း စာေတြ ေရာက္တာ ရွိတယ္ ဥပမာ သူတို့ မေက်လည္မႈေတြေပါ့ ေအာက္
ေျခမွာ၊ အဲဒါေတြ ဆိုလရ
ို့ ွိရင္လည္း အစ္ကိုတက
ို့ ဒါေတြ တင္ျပခြင့္ရမွပဲ တက္ခ်င္တာေလ၊ ဒါေတြ မရရင္ေတာ့ အဲဒီပြဲ လုပေ
္ နလို့ အလကားပဲ။ သြားလည္း
အခ်ိန္ကုန္တာပဲ ရွိမွာ မဟုတ္ဘူးလား။ ၿပီးေတာ့ သူတို့ ေျပာခ်င္တာပဲ အရင္ေျပာသြားၿပီးေတာ့ တခ်ိဳတ
့ ဝက္ေျဖ၊ အရင္ဟာေတြကို နည္းနည္း ျပန္ေျဖမွာေပါ့။ ေျဖၿပီး
ရင္ေတာ့ သိမ္းလိုက္မယ္ ထင္ပါတယ္ ၾကည္ရ
့ တာ။”
ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဟ
ဲ့ ာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြေ
ဲ တြကို ၿပီးခဲတ
့ ဲ့ ေမလ ၁၀ ရက္ေနက တႀကိမ္၊ ေမလ ၁၇ ရက္ေန့မွာ တႀကိမ္ က်င္းပခဲၿ့ ပီး ဒီသတင္း
စာရွင္းလင္းပြဲရဲ့ ရုပ္သံမွတ္တမ္းကို ဒီဗြီဘီက ထုတ္လႊငခ
့္ တ
ဲ့ ယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေတြကို ရပ္နားခဲပ
့ ါတယ္။
အဲ့ဒေ
ီ နာက္ အခုလို ကန့္သတ္ခ်က္ေတြနဲ့ ျပန္လည္ျပုလုပ္လာတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒ
့ ေ
ီ နာက္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန့ကလည္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ
ျပန္လည္ျပုလုပ္ဖို့ စီစဉ္ၿပီး သတင္းေထာက္ေတြဆီက ေမးခြန္းေတြကို ေတာင္းခံအၿပီးမွာလည္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ဖ်က္သိမ္းခဲျ့ ပန္ပါတယ္။ အဲဒ
့ ေ
ီ နာက္ ဒီလ
၁၆ ရက္ေန့မွာ ျပန္လည္ျပုလုပ္ဖို့ ဖိတေ
္ ခၚလာတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိအေျခအ ေနမွာေတာ့ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရေတြျဖစ္တဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ့ ျပည္နယ္ အစိုးရေတြထဲက ရန္ကုန္နဲ့ မနၲေလးႏွစ္ခုက အစိုးရအဖြေ
ဲ့ တြကပဲ သတင္း
စာရွင္းလင္းပြဲေတြကို တခါတရံ ျပုလုပ္ ေပးေလ့ရေ
ွိ ပမယ့္ က်န္တဲ့ ျပည္နယ္နတ
ဲ့ ိုင္းေတြက အစိုးရအဖြဲ့ေတြကေတာ့ ျပုလုပ္တာမ်ိဳး မရွိေသးပါဘူး။ ၿပီးခဲတ
့ ရ
ဲ့ က္ပိုင္းက
လႊတေ
္ တာ္အစည္းအေဝးေတြထဲမွာေတာ့ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ့ရဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ့ ဝန္ႀကီးေတြကို ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ ဖြစ
ဲ့ ည္းထားပါတယ္။
ဆန္စပါးအထူးျပုကုမၸဏီမ်ား ဟန္ျပသက္သက္လုပ္ေန
Published on July 15, 2011 by ေရႊေအာင္ · No Comments

ဆန္စပါး အထူးျပု ကုမၸဏီေတြဟာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအက်ိဳးအတြက္
တကယ္မလုပ္ဘဲ ဟန္ျပသက္သက္ပဲ လုပေ
္ နတယ္လို့ ေတာင္သူတဦးက ေျပာပါတယ္။
ေတာင္သူလယ္သမား ေတြ လိုအပ္တေ
ဲ့ ငြေၾကးအပါအဝင္ သြင္းအားစုေတြ ေထာက္ပေ
ံ့ ပးဖို့ စတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ့ ဖြဲ့စည္းေပးထားတဲ့ ဆန္နဲ့ပဲ အထူးျပုကုမၸဏီ
ေတြဟာ ဟန္ျပသက္သက္ပဲ လုပေ
္ နတာေတြ႕ရတယ္လို့ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ဘိုကေလးဘက္က ေတာင္သူတဦးက ေျပာပါတယ္။
“အခုေတြ႕ ရတာက ထူးကုမၸဏီရွိမယ္၊ ယုဇနရွိမယ္။ ဒီဟာေတြ အားလံုးက နိုင္ငေ
ံ တာ္က ဟန္ေရးျပေလာက္ပဲ လုပေ
္ ပးတာ။ တကယ္ ေစတနာပါပါနဲ့ လယ္သမား
ကို တကယ္ တိုးတက္ေစခ်င္တဲ့ စိတ္ဆႏၵကေတာ့ အလြန္နည္းပါးပါတယ္။ ဘာလို့လဲဆေ
ို တာ့ သူတေ
ို့ ျပာတုန္းက ဦးသိန္းစိန္ သမၼတ မျဖစ္ခင္ ဝန္ႀကီးခ်ုပ္ ျဖစ္တဲ့
အခ်ိန္တုန္းက သိန္းေပါင္း ၁ ေသာင္းက်ပ္ ထုတေ
္ ခ်းမွာ ဘာညာ လုပ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ သိန္း ၄ ေထာင္ေလာက္နပ
ဲ့ ဲ အားလံုး ျပတ္သြားတာကိုး။ အဲဒီ ၄
ေထာင္ကေတာ့ ဒီအတိုင္းနဲပ
့ ဲ သြားတာ။ ေမးရင္ ကုမၸဏီတခု က်ေနာ္တို့ ဒီမွာ လက္ရွိလုပ္ထားတယ္ ဆိုတဟ
ဲ့ ာ သူတို့ ျပနိုင္ဖေ
ို့ လာက္ပဲ လုပ္ထားတဲ့ သေဘာပါပဲ။”
အခုမိုးစပါး စိုက္ခ်ိန္မွာ ဆန္အထူးျပုကုမၸဏီ ၃၉ ခုအနက္ ၂၃ ခုကပဲ ေတာင္သေ
ူ တြကို ေငြထုတေ
္ ခ်းတာ ေတြ႕ရတယ္လလ
ို့ ည္း ေျပာပါတယ္။
ထုတေ
္ ခ်းတဲ့ ကုမၸဏေ
ီ တြကလည္း ေတာင္သူတိုင္းနဲ့ လိုအပ္တဲ့ ေငြပမာဏအတိုင္း ထုတေ
္ ခ်းေပးၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပမာ ဖ်ာပံုၿမိန
ု့ ယ္ထဲက အထူးျပု
ကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ ဧရာဝတီ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရး ကုမၸဏီက ဒီႏွစ္မိုးစပါးအတြက္ တဧက က်ပ္သံုးေသာင္းနႈန္းနဲ့ လယ္ဧက သံုးေထာင္ေလာက္ကို ေငြထုတေ
္ ခ်းေပးခဲ့
ပါတယ္။ ဖ်ာပံုၿမိန
ု့ ယ္ထဲမွာက လယ္ဧက တသိန္းေက်ာ္ ရွိေနတာပါ။
ဧရာဝတီတိုင္း ၊ ရန္ကုန္တိုင္းနဲ့ ပဲခူးတိုင္းထဲမွာ ဆန္စပါး အထူးျပုကုမၸဏီ ၃၉ ခု၊ ပဲအထူးျပုကုမၸဏီ ၂၂ ခုကို ေတာင္သူလယ္သမားေတြကို ေထာက္ပေ
ံ့ ပးဖိဆ
ု့ ိုၿပီး
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ဖြစ
ဲ့ ည္းခဲတ
့ ာပါ။ မနၲေလးတိုင္းနဲ့ စစ္ကိုင္းထဲမွာလည္း ေနာက္ထပ္ အထူးျပုကုမၸဏီ ကိုးခု ဒီႏွစ္ထဲ ထပ္ဖစ
ြဲ့ ည္းဖို့ ရွိတယ္လလ
ို့ ည္း
သိရပါတယ္။
ရာသီဥတု မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနသျဖင့္ သတိျပုၾကရန္ ပညာရွင္ေျပာ
Published on July 15, 2011 by ေရႊေအာင္ · No Comments
ရာသီဥတုေတြ ေဘာင္ဘင္ခတ္ေန (မတည္မၿငိမ)္ တဲ့အတြက္ သတိျပုၾကဖို့ လိုတယ္လို့ မိုးေလ၀သပညာရွင္ ဦးထြန္းလြင္က ေျပာပါတယ္။

ဦးထြန္းလြင္ (photo-www.tunlwin.com)
အယ္နီညိုလို့ေခၚတဲ့ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕တဲ့ ရာသီဥတုျဖစ္စဉ္ဟာ လာမယ့္ ဩဂုတ္လကုန္မွာ ၅၀ ရာခိုင္နႈန္း၊ ႏွစ္ကုန္ ဒီဇင္ဘာလမွာ ၆၃ ရာခိုင္နႈန္း ရွိနိုင္တယ္လို့
ကမာ့အယ္နီညို ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ့ေတြက ႀကိုတင္ ခန့္မွန္းလိုက္တာေၾကာင့္ အခုလို သတိေပး ေျပာၾကားလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
“အဲဒီေတာ့ အခု ေနာက္ပုိင္းႏွစ္ကာလေတြ ၿပီးေတာ့လည္း အမ်ားအားျဖင့္ အယ္နီညို၊ လာနီညာေတြက က်ေနာ္ မၾကာခဏေျပာဖူးသလုိေပါ့
ေဘာင္ဘင္ခတ္ေနတယ္ ဆုိတဲ့ စကားလုံးပဲ သုံရမွာေပါ့။ ဟုိဘက္ေျပးလုိက္ ဒီဘက္ ေျပးလုိက္ ျဖစ္ေနတာေပါ့။ နာဂစ္ျဖစ္ၿပီးတဲ့ ၂၀၀၈ ေနာက္ပုိ္င္းကစၿပီး ပထမ
အယ္နီညိုျဖစ္တယ္၊ ေနာက္ လာနီညာ ျဖစ္တယ္။ အခုတခါ အယ္နီညိုဘက္ ျပန္ၿပီးေတာ့ သြားခ်င္တဲ့သေဘာ ျပေတာ့ ဒါကုိ က်ေနာ္တုိ့ ေစာင့္ၾကည့္တဲ့
အေနအထားေတာ့ ထားရေတာ့မွာေပါ့။ သတိေတာ့ ထားရေတာ့မယ္။ အမ်ားကုိလည္း နည္းနည္းေလးေတာ့ တပ္လွန့္ရမွာေပါ့ အဲဒါေလး က်ေနာ္
ျမင္ပါတယ္ခင္ဗ်။”
အယ္နီညိုေၾကာင့္ မိုးေႏွာင္းကာလ မိုးအားေလ်ာ့နည္းနိုင္ၿပီး အခုဇူလိုင္လမွာ အရင္လေတြေလာက္ မိုးအားမေကာင္းေတာ့ဘဲ အယ္နီညိုျဖစ္မျဖစ္ဆိုတာကလည္း
ခန့္မွန္းရတဲ့အခ်ိန္ ေ၀းေနေသးတယ္လို့ ေျပာပါတယ္။
ဇူလိုင္ ၅ ရက္ေန့ ထုတ္ျပန္တဲ့ ကမာ့အယ္နီညိုေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ့ရဲ့ ခန့္မွန္းခ်က္အရ အခုဇူလိုင္လကစၿပီး ႏွစ္ကုန္တဲ့ထိ ေအးၿပီးစြတ္စိုတဲ့ လာနီညာရ့
လာနီညာရာသီဥတုျဖစ္စဉ္ ျဖစ္ေပၚဖို့မရွိဘဲ အယ္နီညိုျဖစ္ဖို့ပဲ အားသာေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ထူးျခားခ်က္တခုက အခုႏွစ္၀က္က်ိဳးလာတဲ့ အခ်ိန္အထိ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္မွာ မုန္တိုင္း တခါမွ မျဖစ္ေပၚေသးဘဲ မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚနိုင္တဲ့ အခ်ိန္ကာလနဲ့
သတိျပုရမွာေတြကိုလည္း ဦးထြန္းလြင္က ခုလို ခန့္မွန္း ေျပာၾကားပါတယ္။
“မုိးလြန္ကာလ ေအာက္တုိဘာ၊ နုိဝင္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာမွာ ျဖစ္မယ္လုိ့ က်ေနာ္ေတာ့ အဲဒီလုိ ခန့္မွန္းထားပါတယ္ဗ်ာ။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္အခါမွာ မုန္တုိင္းေတြ

ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ ၂ ခ်က္ စုိးရိမ္ရပါတယ္။ ပထမအခ်က္ကေတာ့ မုိးလြန္ကာလဆုိတာ ျမန္မာနုိင္ငံရဲ့ ဒုတိယ မုန္တုိင္းရာသီျဖစ္ေတာ့ မုန္တုိင္းကုိ သတိထားဖုိ့
လုိဦးမယ္ေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ ဒုတိယ အခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာျပည္ကုိ မုန္တုိင္း မဝင္သည့္တုိင္ေအာင္ မုန္တုိင္းျဖစ္ရင္ ဒါ ေသခ်ာေပါက္ မုိးက ရြာဦးမွာပဲ။ ရြာရင္
ဒီမုိးေတြက က်ေနာ္တုိ့ အေခၚေတာ့ အခါလြန္မုိးေတြ ျဖစ္လာနုိင္တယ္ ေပါ့ေနာ္။ ရိတ္ခ်ိန္၊ သိမ္းခ်ိန္ေတြမွ ရြာတဲ့မုိးေတြ ျဖစ္လာနုိင္တယ္။ အဲဒီ အနၲရာယ္ကုိေတာ့
က်ေနာ္တုိ့ သတိထားဖုိ့ လုိပါလိမ့္မယ္ဗ်။”
တနိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္ေရး ကခ်င္လူထုလိုလား
Published on July 14, 2011 by ေအးနိုင္ · No Comments

ကခ်င္လြတ္လပ္ ေရးအဖြဲ့က တရုတ-္ ျမန္မာနယ္စပ္ လိုင္ဇာဌာနခ်ုပ္မွာလုပ္တဲ့
ကခ်င္လူထုစည္းေဝးပြဲမွာ တက္ေရာက္လာတဲ့ ၿမိန
ု့ ယ္အသီးသီးက ကခ်င္ကိုယ္စားလွယေ
္ တြက တနိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလုပေ
္ အာင္
ေကအိုင္အိုက ရပ္တည္ဖို့ တင္ျပေဆြးေနြးခဲၾ့ ကပါတယ္။
အစိုးရနဲ့ ေကအိုင္အိုအၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးကိစၥမွာ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲတုန္းကလို ေကအိုင္အိုတဖြဲ့တည္းမဟုတ္ဘဲ တနိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ့
အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးလုပ္ဖ၊ို့ နိုင္ငေ
ံ ရးေဆြးေနြးရာမွာလည္း ကခ်င္တဖြတ
ဲ့ ည္းမဟုတ္ဘဲ က်န္တိုင္းရင္းသားေတြအားလံုး စံုညီပါဝင္တဲ့ နိုင္ငေ
ံ ရးေဆြးေနြးပြဲေတြလုပ္ဖို့
တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။
ဇူလိုင္ ၁၂ နဲ့ ၁၃ ရက္ ႏွစ္ရက္တာ ဒီေတြ႕ဆံုပြဲမွာ နယ္ပယ္အသီးသီးက ကိုယ္စားလွယ္ ၁၃၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္လာတယ္လို့ ေကအိုင္အိုက ေျပာပါတယ္။
ေကအိုင္အို ေျပာခြငရ
့္ သူ ဦးလနန္းက “အခု အစိုးရကေနၿပီးေတာ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ကမ္းလွမ္းလာတဲေ
့ ပၚမွာ အားလံုးလိုလိုက အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရး
လုပ္မယ္ဆိုရင္ ခိုင္မာရမယ္၊ ရိုးသားျဖဴစင္မႈ ရွိရမယ္ဆိုတအ
ဲ့ ျမင္သေဘာေတြ တင္ျပေဆြးေနြးၾကတယ္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ လုပ္ခတ
ဲ့ ဲ့ အပစ္ခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးကို အားလံုး
လိုလိုက ဝိုင္းၿပီး အားနည္းခ်က္ေတြရွိခတ
ဲ့ ယ္ဆိုတအ
ဲ့ ေၾကာင္း၊ ၉၄ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈဟာ အခ်ိန္ဆြဲၿပီးေတာ့ ေကအိ္ဳင္ေအကို လံုးဝလံုးပါးပါး ေအာင္လုပ္တယ္၊
နိုင္ငေ
ံ ရးအရ လံုးဝလႈပ္ရွားမႈမရွေ
ိ အာင္ နယ္ျခားေစာင္တ
့ ပ္ဆိုတဲ့ ဟာနဲ့ အဆံုးသတ္ေအာင္ လုပ္တယ္ဆိုတအ
ဲ့ ေၾကာင္း၊ အဲဒီတုန္းက လုပ္ခတ
ဲ့ ာဟာ ေကအိုင္အိုရဲ့
ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ့နဲ့ နဝတရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ့ လက္မွတ္ထိုးၾကတာေၾကာင့္ အဲဒီသေဘာတူညီခ်က္ဟာ ဘာမွ တိက်ခိုင္မာမႈ မရွိဘူးဆိုတအ
ဲ့ ေၾကာင္းေတြ
ေထာက္ျပၾကတယ္” လို့ ေျပာပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္မို့ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေစ့စပ္ေရးလုပ္မယ္ဆိုရင္ ပထမအဆင္အ
့ ေနနဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးလုပ္တအ
ဲ့ ခါမွာ အခ်ိန္ကို အကန္အ
့ သတ္ ေဘာင္ထဲမွာ
ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဟ
ဲ့ ာရယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တနိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ ရပ္စေ
ဲ ရး ျဖစ္ေစရမယ္ဆိုတဟ
ဲ့ ာရယ္၊ ေနာက္တခါ လုပ္တအ
ဲ့ ခါမွာ နိုင္ငံတခုခု
ဒါမွမဟုတ္ အဖြအ
ဲ့ စည္းတခုခုကေနၿပီးေတာ့ ၾကားမွာ သက္ေသခံေပးတဲ့ ဟာမ်ိဳးကိုလည္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။
ေကအိုင္အိုဌာနခ်ုပ္ရဲ့ ဒီလူထေ
ု တြ႕ဆံုပြဲဟာ အစိုးရနဲ့ ေကအိုင္အိုအၾကား ဇြန္လ ၉ ရက္ကေန ခုထက္တိုင္ တိုက္ပေ
ြဲ တြျဖစ္ေနတာကို ျဖစ္စဉ္အလိုက္ ရွင္းလင္းတာ
ျဖစ္ပါတယ္။
http://burmese.dvb.no/

အာရပ္ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲတဲ႔ ငါးႏိုင္ငံမွ ေသဆံုးသူ အေရအတြက္
Friday, 15 July 2011 20:40 ေမာကၡ ႏိုင္ငံတကာသတင္း

ၿပီးခဲ႔တဲ႔ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ တူနီရွား မွာ စခဲ႔တဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးက အျခား အာရပ္ႏိုင္ငံေတြကို ကူးဆက္သြားၿပီးေနာက္၊ သက္ဆိုင္ရာ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းဆီမွ ဆႏၵျပသူမ်ားရဲ႕
လွႈပ္ရွားမွႈမ်ား၊

အစိုးရေတြရဲ႕ ေခ်မွႈန္းမွႈမ်ားကို ကမၻာ႔မီဒီယာမ်ားက အေသးစိတ္နီးပါး တင္ျပႏိုင္ခဲ႔ေပမဲ႔၊ အာရပ္ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အသက္ဆံုးရွႈံးဆံုးခဲ႔ရသူမ်ားရဲ႕
အေရအတြက္ကိုေတာ႔ အတိအက် ေဖာ္ျပႏိုင္မွႈ မရွိခဲ႔ပါ။
အထူးသျဖင္႔ လစ္ဗ်ားရဲ႕ အေသအေပ်ာက္စာရင္းကို ခန္႔မွန္းရ အခက္ဆံုးျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ Amnesty International အဖြဲ႔၊ လူသားခ်င္း
ကူညီေစာင္႔ေရွာက္ေရး အဖြဲ႔အခ်ဳိ႕ ပူးေပါင္းၿပီး၊ အာရပ္ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲမွႈမွာ ပါ၀င္ခဲ႔တဲ႔ ၅ ႏုိင္ငံမွ ေသဆံုးသူမ်ားရဲ႕ အေရအတြက္ကို မၾကာခင္က
အထက္ပါဇယားအတိုင္း တရား၀င္ ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။
အီဂ်စ္နဲ႔ တူနီရွားမွာ အစိုးရျပဳတ္က်ခဲ႔ေပမဲ႔၊ ဆီးရီးယားႏွင္႔ ယီမင္ မွာ ေတာ္လွန္ေရး ဆက္ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ဘာရိန္းႏိုင္ငံရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးက
ေခ်မွႈန္းခံလိုက္ရသည္။ ယခု ေသဆံုးသူစာရင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ား အတည္ျပဳခ်က္ျဖင္႔ တရား၀င္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ တရားမ၀င္ စာရင္းမ်ားက
၄င္းထက္ ပိုမ်ားႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။
ရက္ပိုင္း လပိုင္းသာၾကာတဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း တူနီးရွားမွာ လူ ၂၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ႔ၿပီး၊ အီဂ်စ္မွာ ၈၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ႔သည္။ ကာလတို ပြဲသိမ္း
ေတာ္လွန္ေရး တစ္ခုအတြက္ အနည္းဆံုး လူ ၁၀၀ မွ ၁၀၀၀ အထိ ေသဆံုးႏိုင္ေၾကာင္း အာရပ္ေတာ္လွန္ေရး အေတြ႔အႀကံဳက ေဖာ္ျပသည္။
ေမာကၡ ႏိုင္ငံတကာသတင္း
Source: Economist
ကမၻာေပၚရွိ ကေလး ၂၈ သန္း မူလတန္းပညာေရးႏွင္႔ အလွမ္းေ၀းေနဆဲ
Friday, 15 July 2011 20:11 ေမာကၡ ႏိုင္ငံတကာသတင္း

စစ္ပြဲမ်ား ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင္႔ ကမၻာေပၚရွိ ကေလး ၂၈ သန္းေက်ာ္မွာ ေက်ာင္းသင္ပညာေရးႏွင္႔ အလွမ္းေ၀းေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းကေလးမ်ားမွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အလြဲျပဳက်င္႔မွႈ၊ အၾကမ္းဖက္မွႈ တို႔ရဲ႕ ပစ္မွတ္
ျဖစ္ေနေၾကာင္း မၾကာခင္ ရက္ပိုင္းက ထုတ္ျပန္သည့္ UNESCO အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
UNESCO ရဲ႕ Education for All Global Monitoring Report ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ မူလတန္း ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလး ၂၈ သန္းမွာ ပဋိပကၡမ်ားရွိရာ
ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားမွ အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
UNESCO ဒါရိုက္တာ Irina Bikova က “လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြက ကမၻာ႔လူသား ဖြံ႔ၿဖိဳးမွႈကို အဓိက အတားအဆီး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရးကို
အမ်ားႀကီး ထိခိုက္ေနပါတယ္။ ကေလးေတြ၊ ေက်ာင္းေတြ၊ စာသင္ခန္းေတြ၊ ဆရာဆရာမေတြဟာ ပဋိပကၡေတြရဲ႕ ေရွ႕တန္းမ်က္ႏွာစာမွာ ေရာက္ေနပါတယ္” ဟု
ထပ္ေလာင္းေျပာခဲ႔သည္။
ဆင္းရဲမြဲေတမွႈႏွင္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးမွႈနိမ္႔က်မွႈတို႔ေၾကာင္႔ ပညာေရး ခ်ဳိတဲ႔မွႈကို ျဖစ္ေစၿပီး၊ ထိုသံုးခုမွာ အျပန္အလွန္ အဆိုးသံသရာ လည္ေနေၾကာင္း၊
၄င္းတို႔အေပၚထပ္ဆင္႔လာတဲ႔ ပဋိပကၡတို႔ေၾကာင္႔ လူငယ္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာမွာ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြရ ခက္ေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားသည္။
၁၉၉၉ မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အထိ ႏိုင္ငံ ၃၅ ႏိုင္ငံမွာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေနၿပီး၊ ၄င္းတို႔အနက္ ၁၅ ႏိုင္ငံက
ဆဘ္အာဖရိကေဒသတြင္ ျဖစ္သည္။
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အာဖဂန္နစၥတန္ရွိ ေက်ာင္းမ်ားမွာ ၆၁၃ ႀကိမ္ တိုက္ခိုက္ခံခဲ႔ရၿပီး၊ ပါကစၥတန္ရွိ မိန္းကေလး
ေက်ာင္းမ်ားမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ပစ္ခတ္ခံခဲ႔ရသည္။
ကြန္ဂို၊ ခ်ဒ္၊ ဗဟိုအာဖရိက သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဆူဒန္ႏွင္႔ ျမန္မာ အပါအ၀င္ ႏို္င္ငံ ၂၄ ႏိုင္ငံမွာ ကေလးမ်ားကို
စစ္သားအျဖစ္ အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။
ထုိတုိင္းျပည္မ်ားတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဓမၼျပဳက်င္႔မွႈမ်ားကို စစ္ပြဲအတြက္ လက္နက္တစ္ခုအျဖစ္
အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္႔ တိုင္းျပည္ဘတ္ဂ်က္ကို ကေလးမ်ား ပညာေရးထက္ စစ္လက္နက္မ်ား အတြက္ မိုက္မဲစြာ အသံုးျပဳေနေၾကာင္း UNESCO
အစီရင္ခံစာမွာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွႈး ဘန္ကီမြန္းက အတည္ျပဳ ေျပာဆိုထားသည္။
ေမာကၡ ႏိုင္ငံတကာသတင္း
Source: EFA Global Monitoring Report 2011

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ဆရာ၀န္-က်ဴရွင္ဆရာမွ ေက်ာင္းသူေလးကို မဟားတရားျပဳက်င္႔
Friday, 15 July 2011 03:51 ေမာကၡျပည္တြင္းသတင္း

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ရြာေထာင္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေဘာ္ဒါေဆာင္ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ထားသူ အသက္ ၄၅ ႏွစ္အရြယ္ ဆရာဝန္က
အရြယ္မေရာက္ေသးသူ
ဒသမတန္း ေက်ာင္းသူ တစ္ဦးအား အဓမၼျပဳက်င့္မွႈကို အမွႈဖြင့္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ေဒသခံမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္တပ္ဖြဲ႕ ရဲစခန္း၊ အမွတ္ (၁) ရဲစခန္းတို႔ထံမွ
စုံစမ္းသိရွိရသည္။
ေနမေကာင္းသည့္ အေဆာင္ေန ေက်ာင္းသူကို ေဆးကုေပးရန္ ေဆးခန္းတစ္ခုသို႔ ေခၚသြားေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ အျခားေဆးခန္း တစ္ခုသို႔ ထပ္မံ
သြားေရာက္ရမည္ဟု ေခၚေဆာင္ကာ အမွန္တကယ္တြင္ ေဆးခန္းသို႔ သြားေရာက္ျခင္း မျပဳဘဲ၊ တည္းခိုခန္းတစ္ခုသို႔ ေခၚသြားၿပီး အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊
ေက်ာင္းသူက ရြာျပန္မည့္ ကားဂိတ္တြင္ ငိုယိုေနသည္ကို အတန္းေဖာ္မ်ား ေတြ႕ျမင္၍ ေမးျမန္းရာမွ တစ္ဆင့္ မိဘမ်ား သိရွိသြားၿပီး အမွတ္ (၁) ရဲစခန္းတြင္
အမွႈဖြင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ရြာေထာင္တြင္ ေနထိုင္သူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။
ရြာေထာင္္ အမွတ္ (၁) ရဲစခန္းကို ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ တာဝန္က် ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးက "ေဒါက္တာေဇာ္ေလးအမွႈကို ဂ်ာနယ္တစ္ခုက
သိခ်င္လ"ို႔ ဟုဆိုကာ အဆင့္ဆင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ေတာင္းခံၿပီးေနာက္၊ ၎တို႔အေနျဖင့္ ေျဖဆိုခြင့္ မရွိေၾကာင္းႏွင္႔ တိုင္း႐ုံးျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းကို
ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္ ဖုန္းနံပါတ္ကို ရည္မြန္စြာ ေျဖဆို ေျပာၾကားသည္။
စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းသို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာတြင္ အမွႈျဖစ္ပြားသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း၊ ပနံပါတ္ ၄၉၉/၂၀၁၁ ျဖင့္ အမွႈဖြင့္ထားေၾကာင္း ျပန္လည္
ေျဖၾကားသျဖင့္ The Voice Weekly က မည္သည့္ပုဒ္မႏွင့္ ဖြင့္ထားေၾကာင္း ဆက္လက္ ေမးျမန္းရာ ျပစ္မွႈ ေျမာက္မေျမာက္ အေထာက္အထား
ရွာေဖြေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆး႐ုံမွ ဆရာဝန္၏ ေဆးစစ္ခ်က္ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေလာေလာဆယ္ ေျပာနိုင္သည္မွာ
ဤမၽွသာျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းမွ အမွႈလိုက္ အရာရွိက ရည္မြန္စြာ ေျဖၾကားသည္။
အမွႈျဖစ္ပြားသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း၊ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔ စေနေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တစ္ၿမိဳ႕လုံး တစ္ေယာက္ တစ္ေပါက္ ထင္ေၾကးေပး ေျပာဆိုေနၾကကာ
မည္သည္ကို အမွန္ဟု ေျပာရန္ မလြယ္ကူေသးေၾကာင္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕မွ ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက တယ္လီဖုန္း မွတစ္ဆင့္ ေျဖၾကားသည္။
"မင္းလမ္း ရပ္ကြက္မွာရွိတဲ့ တည္းခိုခန္းကေန ထြက္သြားၿပီး သုံးနာရီေလာက္ အၾကာမွာ ေက်ာင္းသူေလးရဲ့ မိဘေတြ အမွႈဖြင့္လို႔ ေဒါက္တာေဇာ္ေလးကို ေဘာ္ဒါမွာ
သြားဖမ္းခဲ့တာပါ။ ေက်ာင္းသူမေလးက (------) ေက်းရြာကပါ" ဟု သြားေရာက္ ဖမ္းဆီးစဥ္ သက္ေသအျဖစ္ ပါဝင္ေသာ အသက္ ၃၀ အရြယ္ အမ်ိဳးသား
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက The Voice Weekly သို႔ ေျပာၾကားသည္။
အဆိုပါ ေဘာ္ဒါဖြင့္ထားသည့္ က်ဴရွင္ဆရာမွာ ရြာေထာင္ မီးရထားေဆး႐ုံတြင္ တာဝန္က်ေနသူ လက္ေထာက္ ဆရာဝန္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသူမေလးကို
အဓမၼျပဳက်င့္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရျခင္းသည္ အျခားပညာေရး ေဘာ္ဒါမ်ားကိုပါ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေစသည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ေဒသခံ မင္းလမ္း
ရပ္ကြက္ေန ဦးေရႊဖူးက ၎၏အျမင္ကို ေျပာၾကားသည္။
"အခုလို ျဖစ္သြားတဲ့ ကိစၥကိုေတာ့ စစ္ကိုင္း တစ္ၿမိဳ႕လုံး လက္မခံနိုင္ဘူး။ က်ဴရွင္ဆရာတစ္ဦး ျဖစ္တဲ့အျပင္ ဆရာဝန္တစ္ဦးပါ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလို မလုပ္သင့္ဘူးလို႔
ျမင္မိပါတယ္" ဟု အသက္ ၅၀ ေက်ာ္အရြယ္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ခံ စာနယ္ဇင္းဆရာ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးၾကည္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
The Voice Weekly Journal
ပါကစၥတန္မွာ ကာကြယ္ေဆး ဟန္ျပထုိးၿပီး ဘင္လာဒင္ ရဲ႕DNA ကို စီအုိင္ေအ ရယူခဲ႔
Friday, 15 July 2011 01:51 ေမာကၡ ႏိုင္ငံတကာသတင္း

အေမရိကန္ စီအိုင္ေအႏွင္႔ ေနဗီ ဆီးလ္ အဖြဲ႔တို႔မွ အိုစမာ ဘင္လာဒင္ ကို ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ႔တဲ႔အေပၚ ယဥ္ေက်းတဲ႔ ကမၻာ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းက ခ်ီးက်ဳးခဲ႔ၾကသည္။ သို႔ေသာ္
ပါကစၥတန္
အေဘာ႔တ္တဘဒ္ ျမိဳ႕ႀကီးမွာ ကေလးေတြကို အသည္းေရာင္ ဘီပိုး ကာကြယ္ေဆး ဟန္ျပထိုးရင္း၊ စီအိုင္ေအက အႀကံအဖန္ လုပ္ခဲ႔တဲ႔ သတင္း
ယခုရက္ပိုင္းထြက္လာေတာ႔ ၀ိုင္းဆဲလာၾကသည္။
ဘင္လာဒင္ရဲ႕ DNA ရဖို႔အတြက္ အေမရိကန္ႏွင္႔ ပါကစၥန္ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ေတြ ပူးေပါင္းၿပီး အေဘာ႔တ္တဘဒ္ တစ္ၿမိဳ႕လံုးမွ ကေလးေတြကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ ဘီပိုး
ကာကြယ္ေဆး ထုိးေပးခဲ႔သည္။ အိုစမာရဲ႕ ၿခံ၀င္းထဲက ကေလးေတြကိုလည္း ကာကြယ္ေဆး ထုိးေပးၿပီး၊ ဘင္လာဒင္႔ရဲ႕ DNA ႏွင္႔ သူ႔ကေလးေတြရဲ႕ အသံကို ရယူဖို႔
ႀကိဳးစားခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။
ပါကစၥတန္ ကေလးေတြကို ကာကြယ္ေဆး ထုိးေပးမွႈကို အၾကမ္းဖက္၀ါဒ တိုက္ပြဲအတြက္ လက္နက္တစ္ခုအျဖစ္ စီအိုင္ေအက အသံုးခ်ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဘင္လာဒင္႔ ၿခံ၀င္းထဲ၀င္ ကာကြယ္ေဆး ထိုးခဲ႔တဲ႔ ပါကစၥတန္ ဆရာ၀န္နဲ႔ နပ္စ္မကို ေငြေပးၿပီး၊ စီအိုင္ေအမွ အေသအခ်ာ စီစဥ္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္ဆိုသည့္ သတင္းမ်ား
ေပၚထြက္ေနသည္။
ျပႆနာက ယခုမွ စသည္။ ဆရာ၀န္မ်ား၊ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက စီအိုင္ေအရဲ႕ လုပ္ရပ္အေပၚ
ေဒါသထြက္ေနၾကသည္။ ၄င္း ကာကြယ္ေဆး ထုိးတဲ႔ လုပ္ငန္း ရည္ရြယ္ခ်က္က လူ႔အသက္ကို ကာကြယ္ဖုိ႔မဟုတ္ဘဲ၊ လူသတ္ဖို႔ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔
လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ ေပါက္ကြဲၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
အစကတည္းက မူဆလင္ႏို္င္ငံမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးဖို႔ အခက္အခဲမ်ား
ရွိေနရသည့္အထဲ၊ ယခု သတင္းထြက္လာျခင္းေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံတကာက်န္းမာေရး
လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ဖို႔ အခက္အခဲ ရွိလာသည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ အာဖဂန္နစၥတန္ကို ကာကြယ္ေဆးထိုးဖုိ႔ သြားတဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ
က်န္းမာေရး လုပ္သားမ်ားကို စပိုင္အျဖစ္ယူဆၿပီး တာလီဘန္မ်ားက
ရိုက္ႏွက္လႊတ္ခဲ႔သည္။ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား မူဆလင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း
ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီးရဲ႕ ပိုလီယို ကာကြယ္ေဆး ၀င္ေရာက္ထိုးခြင္႔ကို မယံုၾကည္ဘဲ
အႀကိမ္ႀကိမ္ ပယ္ခ်ထားခဲ႔သည္။
ယခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ တူရကီ ရဲအရာရွိမ်ားက ဆရာ၀န္ဟန္ေဆာင္ၿပီး၊ အိ္မ္ ၈၆ အိမ္ကို
ေသြးဖိအား တိုင္းျခင္း၊ ေဆးမ်ား ေသာက္ခို္င္းျခင္း လုပ္ခဲ႔သည္။ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
သူတို႔ ရွာေဖြေနသည့္ လူကို ေတြ႔ဖို႔ အိမ္ေတြထဲ ၀င္ၿပီး တစ္ဦးခ်င္းကို အနီးကပ္
စစ္ေဆးခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အကာကြယ္ယူၿပီး တကမၻာလံုးတြင္ စပိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မွႈမ်ား ရွိလာေသာေၾကာင္႔ ကာယကံရွင္
ဆရာ၀န္မ်ား၊ က်န္းမာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနၾကသည္။
ေမာကၡ ႏိုင္ငံတကာသတင္း
Source: Reuters & AP & FA
http://www.maukkha.org/

Friday, 15 July 2011
စိန္ၾကီး - ေဒၚထူး ႏွင့္ ေတဇ တို ့ရဲ ့ ဆက္ႏြယ္မႈ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္တကြ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားကို လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈတြင္ တရားခံတဦးျဖစ္ေသာ စိန္ၾကီး တြင္ ငယ္ရီးစာ တဦးရိွသည္။
သူအဖမ္းခံေနရခ်ိန္တြင္ထိုရီးစာမွာေနစဥ္လာေတြ့ေလ့ရိွသည္။ သူ ့ငယ္ရီးစားႏွင့္ စကားေျပာေနသည္မွာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား ရီးစားႏွင့္စကားေျပာေနသကဲသို
့ရိွသည္ဟု ေရွမီွလူၾကီးမ်ားကဆိုသည္။ သူကိုၾကိဳးေပးျပီးသည့္အခ်ိန္တြင္အရက္တခြက္ႏွင့္ စီးကရက္ကိုမီးညိွထားရန္ သူရီးစားကိုမွာသည္။ ၾကိဳးေပးခါနီးတြင္
ရီးစားရဲ

့ပါးကို

နမ္းခဲ့သည္။

ထူးဆန္းေသာ

တိုက္ဆိုင္မႈမွာသူရဲ

့ရီးစားသည္

နအဖေခတ္တြင္

သစ္ေတာမ်ားကို

ခုတ္ေရာင္းစားျပီး

အဆမတန္ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာလာေသာ ေဒၚထူး ပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။
ေဒၚထူးရဲ ့သားမက္မွာလည္း ျပည္သူခ်ဥ္ပတ္အျဖစ္နာမည္ဆိုးျဖင့္ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာလာေသာ ေတဇ ပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။
( သမိုင္းသုေတသီ ကို သန္း၀င္းလိႈင္ )

SSA နှင့် မြန်မာစစ်တပ် တိုက်ပွဲ ဆက်ဖြစ်
Friday, 15 July 2011 23:17 သျမ်းသံတတာ်ဆင့်
သျမ်းပြည်တတာင်ပိုင်း တကေးသီးမြို့နယ်အတွင်းရှိ သျမ်းပြည်တပ်မတတာ် (SSA) ဋာန ခေုပ်၀မ့်ဟိုင်း အား အပြင် စည်း လုံခြုံတရးယူထားတသာ လွယ်ကုန်
တတာင်ကုန်းကို မြန်မာ စစ်တပ်က လက်နက်ကြီး မေားဖြင့် ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်ရာ နှစ် ဘက် တိုက်ပွဲမေား ယတန့အထိ ဖြစ်ပွားတနတကောင်းသိရသည်။
မြန်မာစစ်တပ်က ဝမ့်ဟိုင်းဌာနခေုပ်အား တလးဘက်တလးတန်မှ ဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီး SSA တပ်ကတပြာက်ကေား စစ်ဖြင့် တွန်း လှန်
တိုက်ခိုက်တနတကောင်း သျမ်းတပ် အရာရှိ တစ်ဦး က သျမ်းသံတတာ်ဆင့်သို့ တပြာသည်။

တိုက်ပွဲဝင်သျမ်းပြည်တပ်မတတာ်သား
“ဗမာတပ်က မိုင်းရှးကလာတဲ့တစ်လမ်းတပါ့တနာ်။ မိုင်းတနာင်ကလာတဲ့လမ်းကတစ်လမ်း၊ တကေးသီးလာ တဲ့တစ် လမ်းတပါ့။ မိုင်းရယ်
လာတဲ့တစ်လမ်းတပါ့။ ဒီလမ်းတတွကတန ဝင်လာပြီး တိုက်ခိုက်တနတယ် ”
“ဒီတန့တတာ့ ဝမ့်ဟိုင်းစခန်း လုံခြုံတရးယူထားတဲ့ လွယ်ကုန်တတာင်ကုန်းကို ဗမာစစ်တပ် က ၈၁ ၊ ၁၂၀ မမ တမာ်တာတတွနဲ့ လှမ်းပစ်တနတယ်။
လက်နက်ကြီးပစ်တာက အရင် ရက် တတွကထက် ပိုပြင်းထန်လာတယ်။ ဝမ့်ဟိုင်းသွားတဲ့ လမ်းတကောင်း တပါမှာပဲ။ ကေတနာ်တို့ ဘက်ကလည်း
တပြာက်ကေားနည်းနဲ့ ပြန်တိုက်တနတယ် ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
တိုက်ပွဲအတွင်း နှစ်ဘက်စလုံး ထိခိုက်မှရှိပြီး မြန်မာစစ်တပ်ဘက်မှ တသတကေ ဒဏ်ရာရ သူ ၃၀ တကော်ခန့် ရှိနိုင် တကောင်း၎င်းကဆိုသည်။
ယခုလ ၁၁ ရက်တန့က နှစ်ဘက်တိုက်ပွဲစတင်ခဲ့ရာ ယတန့ ၅ ရက်တမြာက်တန့ အဖြစ်တိုက် ခိုက်တနခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါဏ်ရာရသူမေားအား အစိုးရတပ် စစ်ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့်သယ်ယူ
Friday, 15 July 2011 23:03 သျမ်းသံတတာ်ဆင့်
သျမ်းပြည်တပ်မတတာ် ဌာနခေုပ်အတနာက်တမြာက် ဘက်၌ ၃-၄ ရက် ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲအပြင်းအထန်ဖြစ် ပွါး ခေိန် မြန်မာစစ်တပ်ဝိုင်းပိတ်တိုက်ခိုက်ခံရ၍
အမေား အပြားတသတကေဒဏ်ရာရရှိတသာတကောင့် အစိုးရက ရဟတ် ယာဉ်ဖြင့် နှစ်ရက်ဆက်တိုက် သွားတရာက် သယ်ယူတနတကောင်း
တဒသခံမေားကတပြာပြသည်။

သျမ်းပြည်တပ်မတတာ် နယ်တမြအတွင်း ပေံသန်းတနသည့် အစိုးရတိုက်တလယာဉ်
“မတန့တုန်းက ညတန ၄ နာရီတခါ ၆ နာရီတလာက်တခါ တကေးသီးမြို့မှာ သူတို့လူနာတတွကို ရဟတ်ယာဉ်တစီး နဲ့ လာသယ်တယ်။ ဒီမနက်လဲ
တနာက်ထပ်တတခါက်ထပ်လာတယ်” - ဟု တကေးသီးမြို့ခံတဦးကတပြာပါသည်။
ဂေူလိုင် ၁၁ ရက်တန့မှ ယတန့အထိ သျမ်းပြည်တပ်မတတာ် ထိန်းခေုပ်နယ်တမြအတွင်းထိုးစစ်ဆင်တနသည့် မြန်မာစစ်တကောင်းမေား
ဝိုင်းပိတ်တိုက်ခိုက်ခံရခြင်း၊ ခြုံခိုက်တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းတကောင့် အမေားအပြား တသတကေ ဒဏ်ရာရှိတကောင်း၊ အဆိုပါ ဒဏ်ရာရရှိသူမေားထဲတွင်
အရာရှိမေားပါဝင်တသာတကောင့် ရဟတ်ဖြင့် သယ်ယူခြင်း ဖြစ်နိုင်တကောင်း သျမ်းတပ်မှးတဦးကတပြာပါသည်။
တကေးသီးတဒသခံတဦးက - “ရဟတ်ယာဉ် လာလို့လားမသိဘူး။ ဖုန်းလိုင်းတတွအားလုံးပိတ်တယ်။ ရဟတ်ယဉ် ပြန်သွားပြီးမှ ဖုန်းတခါလို့ရတယ်။
ဒီမနက်တကာဘဲ။ ကေည့်ရတာ တတာင်ကြီး - လွယ်လင်ဘက်ပြန်သွားတယ်။ သူတို့ အရာရှိတတွ ဒဏ်ရာပြင်းထန်လို့ တလယာဉ်နဲ့ လာကြိုတာလို့တတာ့
တဆးရုံကလူတတွကတပြာတယ်။ ကားလမ်းနဲ့ပြန်ရင် သျမ်းတပ်က ဘယ်တနရာခြုံခိုတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတာမတပြာတတ် ဘူးတလ” - ဟု ဆို၏။
ယခုတပတ် တိုက်ပွဲမှ မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ဘက်က တသတကေဒဏ်ရာရမှစာရင်းအတိအကေ မသိရသကဲ့သို့ သျမ်းပြည်တပ်မတတာ်ဘက်မှလည်း
အတည်ပြု ထုတ်တဖာ်တပြာဆိုခြင်းမရှိခဲ့တပ။
UWSA တရုတ်၌သာ လက်နက်ခေမည်
Friday, 15 July 2011 23:00 တမွတခါဝ်
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ခေုပ်ခွင့်ရ ဝ ပြည် တသွးစည်းညီညွတ်တရး တပ်မတတာ် UWSA က လက်နက်ခေရမည်ဆိုလျင် တရုတ်ထံ၌သာ
လက်နက်ခေမည်ဖြစ်တကောင်းသိရှိရ ပါသည်။
“ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ဆန္အတိုင်း လက်နက်မခေနို်င်ဘူး။ အညံ့ခံဖို့လဲ မရှိဘူး။ တကယ်လို့သာ လက်နက်ခေရ မယ်ဆိုရင်လဲ တရုတ်မှာဘဲ လက်နက်ခေမယ်။
ကေတနာ်တို့ သုံးတနတဲ့ လက်နက်တတွက တရုတ်လက်နက် တတွတလ” ဟု ဝ တပ်အရာရှိတစ်ဦးက တပြာပါသည်။
သျမ်းပြည်တပ်မတတာ် SSPP/SSA ၊ မိုင်းလားတပ်ဖွဲ့ NDAA နှင့် ကခေင်တပ်ဖွဲ့ KIA ကဲ့သို့ပင် ဝ တပ် UWSA လည်း စစ်အစိုးရက နယ်ခြားတစာင့်တပ်
အသွင်တပြာင်းရန် ဖိအားတပးခဲ့သည်။ တနာက်ဆုံးဒက်လိုင်းဖြစ် တသာ ၂၀၁၀ စက်တင်ဘာ ပထမပတ် တကော်လွန်သွားတသာ်လည်း အသွင်မတပြာင်းသဖြင့်
စစ်အစိုးရက လက်နက်ခေခိုင်းခဲ့သည်။
တဖက်၌လည်း ရာဘာပင် ဖြစ်ထွန်းမှတကောင့် ဝ တပ်ဖွဲ့နှင့် ဝ ပြည်သူလူထု၏ ဝင်တငွမှာ ပြန်လည်တကာင်း မွန်လာတကောင်း အဆိုပါ ဝ အရာရှိက
ဤကဲ့သို့ တပြာပါသည်။
“မနှစ်က စိုက်ထားတဲ့ ရာဘာပင်တတွ ၃၀ - ၄၀ % တလာက် အတစးခြစ်လို့ရပြီ။ ဒါတကောင့် ဝ တပ်ဖွဲ့နဲ့ ပြည် သူတတွရဲ့ ဝင်တငွလဲ ပြန်တကာင်းလာပါပြီ။
တိုင်းပြည်ငြိမ်းခေမ်းတနရင်တတာ့ ပြည်သူတတွလဲ တအးခေမ်းမှာပါ”
၂၀၀၅ ခုနှစ်မှစ၍ ဝ ထိန်းခေုပ်နယ်တမြအတွင်း ဘိန်းစိုက်ပေိုး/ထုတ်လုပ်မှ ဆန့်ကေင်တိုက်ဖေက်ခဲ့သဖြင့် ဝ တပ်ဖွဲ့သာမက ပြည်သူမေား၏ ဝင်တငွမှာ
အတတာ်အတန် တလျာ့ကေခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်း ဝ ထိန်း ခေုပ်နယ်တမြအနှံ့ ရာဘာပင် စိုက်ပေိုးခဲ့သည်။
http://www.mongloi.org/burmese/news/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful