CATALOG&

TIPBOOK

Atcl

GlM)l

A

TO _

UOOYIolDIT J'IQlII YOUR

III

CONTRIBUToRS

-----------BERT KERseY

JACK CASSIOY
L~N

AOQLLAA

MINNI~ ASSEMBL~R

G.

Il~LL

FLO CHAAT
A.G.CODe

R~~D DATA

J. MODULO O.BuG
M,N.EMONICS
MA~ FILES
AL GORI THM
POP GOTO

CATALOG
&_TIP
BOOK=.~
.... "'..,.....,., -""'"
APPLE II

t ,_. 0WiU ""'" - . . _

...."

_

........... ' "

"\0'

-" • • _ , , _ ...... _ ' - C O - '

MEG A.HERTZ

R.F.MOOULATOR

RON RAMROM

I. O. SOCKET
N. TEG£RllASIC
C. RAY TUllE
TEX WINDOW

I~I

Appl<: Tips '" Tri<;ks 1·36
BUgle BrOS. SoItware 1·36
Order Forms 17
Fre" (aY'o' 4'2

---_.""---"-'
--"-"-"
~---.,-

. "'" hor<l 00 _ ~...An. ..1>3 ae.._11__ . _ . ..AYS..1:'1 POI. .W (KlSUB 111100 ••..._ " .)f<I) rcu.._ Or. IMII _ II.---"' -. . _ _ .. M"'...."........ ..- • . toj' ... ..... t.l... .._. s_ _. Go. .m mw UIT ..Xl MID. ~"<I a1I. ~ IlOll V HY HTAB INIIERSE FLASH N:lRI'W. tIIi. . . II.-_"". . '• . 3 ~ 3 . _. ..-. (IU~ Ill< _ " _ _ IA$I( . 1<0 t........ . 0_.".. .. mJl.tN __ loriS . Iot... HOt1E (... «r' (Ill: _ I l l 'ttl s.' ..._. . ! ---~ _ _ .... .. ._. CoN ......• 0II>0t Pi"'o.200 GOlD AllOO ON A GOTO INPuT"WHAT?".. ___ u __ ... : .UI ••.. ) A. -. 111~~ 3 7 u..._ _..IfU·...'0. _ O>etll _ m" _... . _ mAO «rl --""~------_ • o-<. . ..11 MO' Ino<.... . ... IHT£GER BASIC WI''''...Goo<! _"._ 000d> . .. _ _ _ . Appl" & Tips f:+:~ Tricks: Al'fUSon lol • 03_ aT ' . II(.. n. . . '. o"lls)'" _ • INT'RND'llUl A"LEN''''.. . ._ _. ...31 N(H X 1o.... . . I.".. ... (1. Of l • • mlAC._ (jtcy 1 ] _ .o.""CI (I) .. (lEI ~IfU «r' s. .--.... m~ PILl'! . (. OR ... _ • • _ - - - - 'ir.._ j.. IlIIt tilt U tilt loll to _ ..1. ...-. _ ' . _ t.. Il_U..'" 11.. 'IS..u _ " ••• ~'-. m~ PI...... _ _ _ ..~~5 CALL-9.0 ta'i{J'HU'. .. PO!'[ !to. (jtcy ..._... ON II GOSUB lU<J..---_ . _ _ lOtH .n.. . (I) .W INPuT"WHAT".._1"'1~1 t... LEFTi.. ASC ..".... 1. _ _ ...)').. .. or " X-INTIX/V1'Y INT 'XlVI 1~.s_~ .._. ..I. .'1 ". ""'.... -'''''00- _ • $ ".~-~"~U='~<>~' ~. '...... ..""_ .. " . OOCO<lo.. ~ I. ..:roo •.. _ 0_ 0_ 1 -"" ' _ ... (]l~' t ".. (\?MIoINC! (HMT.. ft IA$I(.. _ _ NOI If_. 111011"1 "III -. 1.... . .W. 16 COlOltS '" 6 ---_.· A..tot...reao . . .~ 3 '--'<lor -.. II _ 1'1..n Irl_ tca<l CIt.._"'.. TAil _ .- RNllll) A..o tror.. I all ._ _aocabcl INTEGER PO!'[ ~ .".o 13_ • u... «>lor.. NEXT ' • . .... fUr. .'not _._ ~' ..A..X. .. . <_I to _(NIl ...va in _ _ ~ JOW«-'. '9'9' . 00rI:.l) MID"A•••. ~. .. __ .. . (A.. _ . --... .... _ _ . . .

... mill'" Plill Joll . _IJIIISI' 1:r.. "II! ... .. ... Plll1 l':i '11M" N.m Il:. _ .0.. . -tit !II VlU I. tel you _ r>«<:I • I'm< ....l' . I.. PlII1 '1'1". 11M 111 N'" " _ 1'1 n .'-J ~-. .. _ _ 10 l"ll~ . :ill 'U . lllI . Plill 'IYI'[ lIM[. fl. 1~ If ..... ilITO " lUI ••• PlllI)jlll ••• 101:. Pllll' Ill..lfIJ:/ITl('l:li1 11 PIlI! 'm'l fl • •l l P _ 11 IOU! I.. Pill" 111_. .· lIf.. Pllll' <I' las•• .j"I"1II . NIII m ·. IUSIll lI. III m••. IlU:IO.. lin "U 1III1-J'..... in trW _ The Ap<IkscfI _ (Q<JI< • t>il ..------------._. NIl! m' III 1 II.t. 11:11 ... IlIIlIIIII In ~ TI>< _ OOC> _ quoIivm.. m_· no _ 1" .· a'." witII .l 110 ur.."II' r. _ OF _ 'If rlIISla..pt. III III n.. 1 _ Mill I! n.r.... lUI .~1II .... <!s<._ 011111 ~~'1(11l1li' .". _ I.""" _ .. Vlot t..hl'll)..1". """".... HIT '11l\1li' . ~ III AlIIOI. "." .._n 1M ~TIO llllli •• IiI '1" _n· .. 1(1 Jo" ••• I. HOW DENSE ARE YOU? ~d_./II.. Plill __ • Ie IF '.I.._. IU • III fOi "J I... I. I:tlUl1 ~} C1-v1. 1....."II\II_lll'lllll. I." 1'11). I. ' U5..... '01 10... '1IEIIlll' ':1011.~ ~ . Ell 1001 IlII ••• 'TI'IIIlIllIIiE ••• lotS rOl'.. ·In.....~ IUSIlI I'".I tlOi 1" 1IfUl' liS .. . 1." _ _ U tIiJ.... 11 l JIOl_.. If "IIIll:r.' 160 IF lU IMIllI ) I IIIU . 1110 fOlU._ 1Il5111 1_lnoll) . ....lm. IEIIlIlI ~ lOt Ill-vl' lEn.) pMto to . 1. OCt. .'. -Ili' IIlrr 'WIII:'. . r. . nn . . 1'-> (.·111III'''.CII1OI..'.. lOll l:.~. 110 1'1" 11. VIOl I.. "" 1111' 10/11111 5'.. _'nI~ IQI<> (. Tty ~ 1". 10I101 .. .. f""!I... III tIiJ. too) ond<~. lIE__lW' ... PlJII •. PIIII" III III»: m VIlli II... ..' _..'. 1I:1I '" 1... _lIf' IIiO . .. .. HI ""U :r. 1£111." 1111' • •••__ _____m_m·' Ell ~1 ". Ill.. 1I:1UR1 6I-vI. 11:1. _ . 1'11111 'U flllSHEf.· lnl II. I-II rill hI 110 _ 10101..10. II:lllII Ml PlIII h" IEIIlIlI IO>IIII1T to" II:n. n _ Of< II111T II111T U" "" II:IIlIlI "'_ III! fl... .. 11:11 ." ••• ~ lUI . l' lUI .> _ ~ <loa . ". 5) I 10 Il .'111 ... '£UI1lJ3i)..... IlIIIIII lEI. If III flO" .' 115.' n "hU If Ilf!llli III M I.. ·m. II:llJl1 .........' >Of II1l1 "" tot 11111 II" :10\' 1I-vI.) III l'I~I..._--_."1l"11'1Il111ll 110 1i11'111001·.. . lot'll.. Pll'l )."'10 51110 III I'll). 1111-)'... Pllir __ I(llIll 11(1111 Nil' '..1'11 111111 •..'<1) 110 tIiJ. IEIIIIII 101 11111 II.." '" 110 '1" 11. . 1M 1111 hi•• "'1111 _ I~ 111111 11. SO? hoi<. I( 1>1 113 1:liI • 1IEIilH"..- 1_' II( Ian.... ..s.llo"s. 101 CIIU • ~ no VI.". Clil .m .-. ~. II... ""1lIlI *:101 1I-vI. II:n . 1 _ ' ~IS. 131"'I. -. . I 10 lEli 1l11.9<". kl Ih< ~ per "'<" <" ~'" ""'Jl3f IS> to 9 people...' "1 1 100 1'111 ....11Il .. 10.. "'lUll ""lJll SOl h<Q!. _ 11 PlIIl 'UT'S FI. II" 1~1l1l • • II. flO In.II' ST" I II'HI ".l1li' __.. 110 II' • __ . lIS.. Nlll !'I111 •__ .. 1110 tlOi I.. """ ~ <ot.11 .11110 .·... IU ..'. Ir\Ji... Plill Im..". •UI.! '1OIIi1ll' _ '.. 1I:1I 1071 fOi U' 1 1I~.

. . END POKE -"'P/lII Print~r to <.ASTlll-OW . ~ trbC~ ".... 10 lusl Pl.. .. ENIl PIlKE 77 (~........ .. In< _. D. GOTO nJ67. Any Io-r~$ im~9~ ~ b<: ~PrXr)(I~d 10 your progr~f'I1$ Yi~ dsk. Obtoin . to _ them.. nc • OI'TlON$ (~ (....o.. ''..... l<fI. 10 ''''''''''''' !orbos< If"'" ..<It¥ ~ pIO$\lc._ 32767 PO!<E • 11.. In the d<awing mode.I) Alpha Printer _ _ til< -'Y! ~~~~:m~~~~I~M~~~~ Hour1 01 kH'" lJ<dchins run and titling possibilities from lIf:. bulllEWNlE '" ~ _ <>fit<> and lnIo _ _ I<qboord (OOl to cI!Ior_ .."")... S.. \tn>< or dr. . The In< numbcf _ l>< just _ "'" t>. I. _Olion 'P. ...... ""OS. 00 $14... "" •...c!>. ocr• ..onto'" 1foYLM".. L... 'a .... In< _ .. PEEK 203. SO< Ie<td5 ltw. DIlAW/HQ DltAW (tor _ _ <. ct~ . Of dr~W. In both mod~$.. ..~ tfle k~)'booord in ~ny color. «~ <OIOr in ~ UNES (<ONl«lS ~ poolt»._-.. r'G .. . tillo:.. numbcf ..... to ke<f> PEEK (:l20> ... in . GOod lucl<I • (220)' {2211. INlEGER ONLY) (a'Hll~ '''''''''-'''0 """'.. the In< 'fO'JIf sorboo!<_ . kH'" I"". _odio" "" - 50 POKE 202... SPACE. lise I In " .""" ~d .. ""' .. 1n 1~ <_I.R£.... ..! In ~ typing mode. 5 .....m". (J c""'"' your <1_...IIl"""~...... you Can directly ir1pul giMI Colo< t~t char&CI"~ 7 GR plots high to tIM: sc'een wnle 6 compkldy """"'able nashlng ... .OAD (""......."'3$ (w~ 10.~~te gr~ph$... 'S" r>ec~ or .""""Pld<>. """").... DIlAWlNO (lG-<fl W>e> 1 Y2a37:5B374B372B34828 ~234S~ AUTO 1938478 RUN H1MEM'HIMEM'HIHEM'HIMEH' TAKE OUT TME GAUAGEl Ictt<n rn<Xl<)•• "ILOW Uf' Gol"""" .:r' 1lI1"''' rlS·'18"1f.. -~. rn<Xl<).. PEEK (221).·C~'PI..<I).....".o". "'ts yOU chong~ colors 01 NlY SELECTED SCREEN. .... C • COLOlt + ' _ ' ) . ( . SAYI .. -.. 01 • _ . PEE GOTo "lI.Y wittl ~!).K (<I<"..... l<> _ '" ~).o.... _ .00 (16K. 00 .NO (90« on ". L. ol til< end '" • PfO!l''''? "" "..S'e Bros...!ICf ir>e< "'"""-~ ~_ .IlC>IlInc )'0<1 . 32161 _......••re drown. "f'See ~.......~nn~.co}.... . AUOWS .... ""....'" k to _<1 Or <J3I'l _ 01 ..."..... .. _ "'" !IOO<l ".. _ . OOCU_I wm< ""M """'.DON'T DRINK AND COMPUTEl ~ p<~.. .. to ~ny otfler c<>k>r' Hl~H'H1MEH'HIHEH'HIHEH' c-. a'S·... """).<t. ". " .. SCANNU <""'" <\If'$Or~ orca)./ ~ ~:.!h«~.. W"'1.. ~ o. CUR$OI. """'• .

..- .. _ .. . ... t ..I'OlC[_ ._ ... ......lCIO· \6J8. ..--. __ --"-'--"]"-~--' A -e~"~_~(1UT TO lETTER I'ROGU-IHG: WAS TMAT -16633 OR -16363 OR -'633. "" OWl ........_.. _ . _ _ "'.. ...- ~ 0 ._ _ or "" .. ~ ~--_ --... __ _--- _ .-..... _ ....... _ _ Q.._-_ ----.... . iIa< _ dS_Io ..........o.'__.:lOoO_ t • • _...... .... ..) ........ .... _ _ "" _ __... AN AI'PI..... . X_owq_W»>I>l_... .-. _ _·SOr." Wowzo! POKE WON'T CLiCKl? _.. _ _ ..... _ ...EBOARD .----I~~I----.. " .._'C.". I'OlC[ -1I>33/I. )1•• _ .....w... ••• ? ._ . ..-..........-~~ ...o!!!!ll!l1 dell "..0 .o .. 500_....... _ _ PWC..........

. •G •. WI • (• I• •...... ..t<D ..~"'_. I ._"'_~ .- !O TEU ...-.. •• • PRINT THE UHPfUHTAIlES eo...... . _ . C • ) • •• ... ._oo...._-...".......:: .. . .". . ". CALL -93-6 20 CtLOR-I.. \.....-Agplo .-t. = '. • • : I i. ..... Q I I .~ ..~... m. lIM Gt_ (00••":. dd\ _ d _ _ . .-"' _ . ... •• • • • ." -.. .. .... il.-l'OO\liO... D' I • • w: I .~ _ _ 1lASH _ $ " ..... "..• ··...--'--- _. "<J Jell a_1D:l' ........------_KOorI . ...GoIlh&""'..... ......."..." •••• ... -_. • I " < '• • t ......... . . _ _ uCl\ort .._ ~..... _" . """"'_01__. .. .-... t-v ""* _c:noraet<l" . _ _ """..._VI .......-.. Q .I) D' t • • u . . _ -.. • • · .......-.: -........ ". .. _. __ " ...-... :i I . _ ... t .. .. .< ••• > • • • -"'\ _......OT 0 0 30 COLOR"'2.. I ( 1 . ( ) '" -.... ooan.tJ.. l ~ _ _ ..."""""' .. . ·.. U I ..-p<rd' .. •. .". _.. PLOT 0....... _ "'-.-""" _ to .. . ) '" :> o .. · .... Q ..... ... ...·.. I : :> 1 • U .0<l0".. ..o odo"_-~ _".. ~ : ~ _"'" _ (00_ ul'OO\l-I63O<... : 10 _ Ofi "" ... ·. P\. - ..._--. . ·. . .:tb:l d'>orO<l1Ot_" ~. • " " [ I " ) "._ftOl .. _dd\_m. un ..... _ ~ ~I _ _ -.• . ". ( ·~< [ . " . eo~ t· . ..... .....". • dL ."'itI .1 YY E. _ctwO<llORA!iIC. . I - ..a<Oon d<>rll _ ~-orw LI. · ..------....... ( • ' ( I " .

..I TO .. I£AGlE IROS. Lino JO...IJd>ont<> _ _ "7 "n ·OS . TAB 10. . . _ ..... ..t-YO........ o-...... .. +We • • ~ _ _ ChOrt- .' ... GIl _ _ ron <lWoctcnc.l3....... ... _ ..: c"".... "'.. o LASE ..... ""ocn ~ .... _ ...._ _ 30 VTA8 N' PRINT "AMOUNT . ol tJl:)SW. CALL -936 20 PRINT "F'LA8H.. "" ............ J ._ . ..... _1l'T _'o'tM"- ... 10 TEXT ... ...t-Y1o'_~ ---.' 0<>. " .. _ _ <e>UbI *_ -'..._.....10 I ..... .. ".-... V. in . .... ... -. -. INPUT A 0100 VTAB HI TIl8 10... CALL -93b -...*. CALL -930 TE~T 20 VTA8 10' PRINT "SHE SAID. _Ii' . "'" _ _ in Lir>< 10 _ .. t _ ..._'I .. PLOT 39 "~.. II AT I 10 t--&.. • 1011!1 "'". OM! wIo..A.... t _ Ii'" .. " .18......... " . 100 .."'.... _ V._ .. .) .".. .. lO-RES/TEXT *__" Plotting Pads!ooocn tut_.. . lOR ~Jf I ~n.... polo" lor _ _• lot ._ • T[~T " " •" " . (()l()I: to" . .... _ _ «>llot ...' . -.... .. _<lWKl<It c.N. _ 20 FOR N...l __ _ ~....... I... t>ot _ ""'" to """'.."...~".......8" :so ClJLOR-7' tlLlH 7. do...._...M1. HLIN IQ..rfO"'2Jl .. .."..""" d . .. ..... t>ot . """ ~ 00 ......t< ~ JO... _ _ ~ «>llot t... "1111'17" ..2' PLOT 10.r oo~....... _ *_r - 10 """"' . JCIOI 5O.....(QlOI. CALL -~ ~ NEn N' END _ ~ 00""" _ '" _UO _.. 0.. "' . _ ...Oldl' . .... ""'" _ _ • 50 VTAB N... 123... " . -.! _ _"! _ r .... _~.. • t to " '2 .Il'T.OIl.... _ ... _ «>llot ol 1 _ • _ «>llot ol 'll.. " ..- .tol.rlf ---* ~ ~_YIo<'_<lW""".."""" .. .... " ol ..I' AT 2>N- .. .. " .. _ «>llot to). .1IJ _ ...."........... • .....~ LinoJO..".. _ I J'·'7.. J -.." .. 'YOU C AN'T PRINT llUOTE _S"" 30 COLOR.. "0.... . " ""'" usl. .¥~R:r 711'~ .. _ Wo<I ' ..-...0 COLOR..• " " "• ... _10· . 10 KoIo .. PRINT ". COIlOC. . -" • ..1.... .......1AlIt .. ....oco_"'. "" . ...

. "" III< . I'M.. TO ClI.. I ~PL' ._ T.1>''''''''''''' _.. ....11 I IlIfUlb 'Ol .uu~ -. . _n • "In "1':U1fl. ~ __ .- .... "" ... DO SOMETHING MEAN TOOAYI II I'IlI7 ' " . 11117 • I ....t. _ .._ "_0.1t7 I... toO. l../11 .- .. .. _ _ ..II' _ -'-r---------.. III::: ......._ lwc9 . ... ..s..._ .. _ _. .." ...-- _.".. " . _ _ Il)(AlAl....... -..UOGl _ " I'M........ . _ _ "'be -.. "" I"O'A' dok) ...."'. . ...-.. .. ... _ _ (..... ".lft_ .blOlI ... ft.... . ""' to ..Kr· ..'. ~....... J I o I 1>'''''-'.. 1I1!11 I ..OG _ _ ( ~ _ _H). < _ -17 .-......::~~:....... . _ _ ' _ 11111 .......~ . s....... . "Ill .o_H _ . Il'l....'SO _l'()IIl SO. 1111_" 11117 • III fUI to...oly _ __ ... l. ."!If . . _ _ .......... _os...tor _ . ... _w"'-' _ ..... "!If 11. "I" :11 IS._-__ -. ..' _---_-... 7 T Sub search _.. -. I>'O<...... (lIft_ -o.. ......(._ "'Pl>I< _ -.enI. t. . to pIK.".__-.._ _ be (JIm ... . .... 0.m.. " ~ "Il'n.."RUNDOWN" . ERROR. """ ."" __ . " . _""1lUO"~.._n__ ~. .. _...... "OJ Zh TllREE APf'U ERROR MESSAGES ... ~ I .. blIIllSnoI • P'Ot'_ _ be.. . . I...."...'\>O'WN. ...:-::...": l'()IIl SO.. ... ._ _ _ . SYNTAX E R R _ ?SYNTAX SYNTAX ERROR D_O. J ~ 'US! 11 . ._ _ _ .. . ""'~":i<". ..~ IllY.lSI =os . " ou... _'!!i!! ••.. C<IlIIt.. _.." _ ..-. : I"O'A' _ _llritUd. .. lol'< ~"' l'()IIl so.. _ " " " ........ ...:]...= .-----....... ~ l'l..... . 1_ ' TW'[" ...IOIlIJJ.. It_ I"O'A' Occ-. . _ .... _ 1'0' ".."'. ~ 001).::::'-~'~ .

.lI .• .. ..."'Ulililli tit ')0 III m on 011 ... __ _ . ..lit I ....11 I. .. .I ...... ii' '" III ( I IlC lAC 101. IlIlC NO. .. ..." "." OIl 01' 111'11"-. (1I. _ PIUUS.'0 11........ _Ix Nl)lOOOGDl_1WO IWXJIA" LtCS. _ .... "'"' _ " .. '-- . ru J r 1.... .... • . IPS ') ..ISoI..ISoI.....1ll1.0+#111 lit ..-t.'lJ-_' I 011 '" I I Illlllll'.. I lit ..-1_"" Jod 1'lUlI.lOSO.tm50 I 1-0...... ..~_ . '11' II.. lii.. ''''' "'U..1 VlU 1&.._"'-'" """'COIlI" __ - <:010 _ _ .-I 11'1 II iOiii: . 1eIL e"._ II ...1 I OI"I! I '. lIIIlU I . "11"0 I II. ["" . f1l( .. 1'1 II . <II _ ...""'"• •1".1 '.... 10th "'lIn.... . _ .Iii IUl I .." _ _ ... tA mlJ tl2 II? 01' '\0 tll Oil III '" III I I_ 0llI1.. ".t....' tI.. II I• I OI' 0>1 'It m I I "0 .1" . "'.••• " Ix (01)_ __ ... ._111'1<1 I ~ ... '1" " $to II 11111 2'1 "It> U mOl . e- 1'00 Ix lOG lo<l!«l_ . 10' " • I • 'I I•• It J i .. I t&l . tI' ".. 000<.... .. " ' . '.. Iu....~ 0:1 1"'"11. . .. '-. I'IlII •• ".11llD I'" <!ll •• . t>oo .... .... 0 __ _ """it. ..u~.. .. 5<>_'..__ til.. .. c... " I . __ OJ(... III I IIl5Jt 1"\111'111 ... IoroL P<o.. M.( • • '_t. .1111-_' til .. . > 011' '" II..... . ..._ '"'Ii Ill.._ """ .lfIlI _11 .I '" on .. I " . I. ""'].. O"d"'. NI n .....• ."... ._ Ix '''''''_10_._: I .. ~ OllII...WIllI ...r. .. C . III .. ..I ' " lUll... _ nr-~ . ... _ _ IrI. >e-.. I liP! ..i I an..01."".... . 11II ..Is..-I......nl~( IIIlTI '>011' I .. < _ d t ....1. .. IU'IMI' .-. ~ lUI' __.. oWN.r." ..U1< .:s 'tIooc. 1111 I . fill( ... loot --.....11:. UI'>CIO L _ The _ i... $to I. .. IASIC ' _.. Coooo<I. IPS . . i• • O"d~' • .... l ..:If !• • II''' '.( ·IUIl • I Noll I' llll . ItA .m."_!: b" I• ORDER FORM •• Qoc.. ..11 ' I _ Fl..Iooos ...... U'• • I 1lP! 'UI MI".1_ eI$"" m_1II1" ..~.. NI .. _.."...lUt: I .. • "..' .. n.. r..' .. "lJIlO '11 lU . ....." C... .... ." '" m I I I I al'l'UT 111111 OIl OIl . ."'_IrI"""" I I.. tit NIl(.• ... ~ Ihc"'... _ ORDER FORM . . l~!..1 '01 • • t ... • ').·....". . '_111"11 -~ I I t_. -l~~ __ -1iX!.._ ' '- "... . ... .... _ __ """ ______ ..• I• A Contest! G.. "'01'_ .u CII' .111· ...1." '11 "1')1 I ..IPPI.af_· ..... "lit "1""'01 _ 11 .. prinlrls .... I UIM [.~ . "." . til III I 'IJ'~( 111111 ' " 'l2 .. ". I I .... :II 10 In .Ul...nt n '-~••• 1-..1 ".'_1 I I loll. .Illo '0 I:M<I "It! NIl .H9l.._ _ Ix _ ...t 'II 011'1' I III.'"It a ..

•• •.9 o.. _ _. ••• •• • •• '9 •• .. Beagle: Bros. _ . ...\ --• • 0 < • 0 i i 0 ~ • •• I: • . .• •• • •• •• -• •-..-" ~• ~ • Hi H. ..."'J. _ _ lJO-oY!lI I~l STA....y l _ . .....0.....fl"_ .i§ ..to.. • •• • • •• -• i• !• • •• •• • • • •• • I: ••• •• •• • •• ••• •• • •• •• •• •• " H! • p-f: •• •• -•• •• •• .. (0MlUJ«) Ot._. . ....IIuI... l:- ~ > ~ B II 0 <H ~~ ~ o' 1l'i'ioi81 - HAGU: NOS. ...i ~ ~ • •• •• •• H •• •• • < •• • •• •• •• _... '.• .. _ f t r I ~M=~~:' _--_.fEMEHT OF QUALITY: I t "&(e~ .~ _ . I._'" _v ~.. '0 ¥:~ r .-_.OPY ..r . .. . •• ....'· : ~. ....1 • ... 0110 . _'c__ .. Command Chart! ..UO(D wm4 lACH oaDUl - ..is' 4' =-'M:. _ _•_ _ • c _ ClI. •• ~ no '"'ii~ !~i ~ •• > 0 < i.UT IN(I......• i • •• •• . . ...... .• • •• •• • •• B II0'-.. ..

_ .- 1I. ... _ • _ _ ....1IlT_ ..1ilT _ .II.. ..oll.~~c.. <TIL-IESV f o I _ o l .. o.+ o ". _ ... ndldr>j. _-ltESEr l'ROTECTIONI ~""' _ _ (C _ _ ... _ RISEr ... d .1ilT • . I so .1IlT . . '*"'" lES£I ... ........... _ "'" _-. ..... "'" o....... Ic>r _ .. " __&_ -_ ... .. 1I.• "...._...-_1O ..... ''''''''''''' 'AU< " ...... ".

O . " I" If . III RE" BOMBS WITH ~Of'JHA.... . . 98 20 lED FD 98 00 FI ......._ pMI<"""-. . .." '1 . "" lID I" 1\11 I • 1(' """10 c. .u·'S. . _u. o:N()W MOW JO n'I'£ " "I ." II . _ _. ..... NEH = BUT NOT WI T><OUT' ~ OUR FAVROITE TYPOS..••• ~. foli' If II II IllI II(JI $7 $< " . IV' I.. ".. IS? IS REI' II"lTtGERI 70 CAL..... _ oeoo- . ··rr. n iii "111 • _Hl:. II Ill" "" III 1C1Il~ IIIPI " 'lOt 111 U.... ' •• 'J' '.. lO ..._1 ----.0 211 211 211 211 2A 800.1<"._ ..... IIUI"T. ....... 'IH.. ..L -9::5.....0 . .. --~.._ .'$'~.. "''''''''"'' ~ _ _ e. ~ """" _ " " . . 100 If m 1llI . ft If "".. )PRIl"l ~'AA ~~..1O • ill. If 1)30 r. ..V 80 OOTO 10 20 ::so ~......---""--....- M ro " ~ 00 ~ 01'.lJO I' • II •• .._ _-_ . . ... . i3 ..._....u .u... 1I .$IC ... -. DO "1 . . _ . • •'lIP._.. ...!! oJV RE" A>lO THIS? REM IAPPLESOFTl FOR l _ I TO :!SS PRINT CIiR.1A$IC.. . """'_ . I fli.. 11111'" IIJo 'j 110 " " lIB '9lI 20 ED FD 98 -'(H. altne .....~ ~~.~.-..t '" IL>. ENTERING MACHINE (ODE..nli lID n Ol" ... Cl _ '"_bod. ".l....)..._-'-' ~ . " ".._"' 11' I'lll 1'1_" WI'I1<_I. tr-:l WHY DOES THIS DO THIS? 'LIST lLIST 10 REM loOiv T.. _ ..· III _ ".... " all M II """'1 ~_ " "_ .... ~ •• 1lU . _ _ -.irl. ..i3'lmfW'H... ~ ~ ~ -... A(I " " • _ _ .. _ _"'-"~ n 9VTI"A~ IEJIR -----" . _-_.... GR ::so COLOR_ I'lt<lO 1101"1 10 "I" I'lt<lO 112&OJ 50 M_N HOD 32 00 V-"I/J2 ?O PLOT !:!.. Olll"'" I . ... ~L:.t. • u.

--.... 1 • III nu PI...... n..o! OOOOIl" 1ft! 1 IF 1 • I TIllJ ....... 1$ • I'al[ n... _ _ _ OIl CASSUIl -....n _ _" ..1 ". """'\.-J""...... _ ...". hOw.. -.........n (. .. eo _ n.-.-_....mu' (111M'........ • _""'s .' ..... U51 _ _ typo "0 __ (1QO:l' IIlSO _ .. 110 NQ " . _ IIII<wl CUl lei -. .. ..... .. __ THINGS THAT GOSU8 IN THE HIGHT _ 9 .. " . . '" l..... ... __"'" "".._OI_'" -.....'.-G _ _ of .- _b.....ul 1 ItG NQ . .... to ~ _ . mE .. " (I/~..cn......n __........ IF ...EHTS! ....... _ _ .. " " " " _ _ c.. Il'NfRSE REM STAfEM. _ _ " ' . USllnsl.... . ".9IlJ" "'"" _ _ An< .... _ .1 "" _ /'Od n...1 "UlU' .'o '" JLlll lLi11 IF 1" no ... uoc....s _ _ en ... bodo"''''-' _ _ Oink! _ ~(..... nu .... OIl"""..... klns_lo6JlI-l' _ _ oo _ .....

...cur&iv.....O><\ctI. "" ."HELLO'''....... tse_ "''''''''''''*'5 _ ~.. . IOo<l >uch • ~....• ~ ~........ W. ""'" """' ~ c_"" .... &@ ..P.... ....... . _ _ ... • • _<lOtI'... _ . llSr»:i"' OIl .Ill< (Jt'Iy . .. ~ ... ~ "'" DO""! •.. to """""" .... . _ 1<....". • _ .. """ Iroec O'<'<f . "gJ't~" .n. p<ROnoII. .... oc. "@". .. 1t><n type "v. M Q &)' .... """" iuSI _ Ihc ... lh<y....... <10.I _ .. .._."...." .. ......... pCtV'ly! !l..).). c.• •...---TEXT(R)CATALOG VI..... > '"• l ........ in lI'I< _ Inl_ lI'I< """...' f<>t!l... _ .\Ol"' "'" . W '. In. I\wIc1ion.....• • .) <- I\wIc1iom 8 SPACES LEFT 'non-~"Cur&1v.....• • so "'" "".:' ~> "'.. ... 1m< Irick.l "PP"or . 50. n t ".... •••" ...... . "OOH«W <!I«oet. ••• ".. nom< "'" ret\o'n... ...... ..• U.. . '0 col .. f<M" ... """'-'......<!_.c. .... _ MARKS1 ~ lO HQHE -- 2Q PRINT "SHE SAID . ... .A$H (rot""... • .............. """".R) K_PEEK'-11>384>....... ... ....1'W£ '0 _ <SOon _ ...oD (It fU<. '.o" ......C.. in ... '" _ ...255 POKE.. • E<iIor _ .. • . ... '34> 10 CALL-931> 20 PRINT "SHE SAID.n) (It POI(E Of F1...255'R)TEXT(R> CALL-93.un_ '34> "HELLD'''·. ( ) ."......1 ""'" Ihc " or> ..1>3 INT. 1lL"(»T" Of ". .:. <t<..C.R) PRINT ~LIN .tu~n . _ _ 0 ocru".... look.lI'>O.. So 1<'. cotok>!.. FUNCTION ~~ n .1>IR> CALL-151 <R> ctrl-Y ' ..o.. It! M. ~...1I.. CHR.. 1'11< """'" """" . ••o 'R>_R.. 'nc O<lo<>Ia'. "D"' wiI_ ... .. "£$C-l" COO' us.. ...0 POKE. """'...... _ c . id FUNCTION -------------.. CO>< c.~••'..lS. CHR... _ .. " 0 _ TEn 'R) LIST . so"n CUfJOf• • " " " " " f 8 SPACES RIGHT 'non-~.. .. . COO' h:""..oclCfto U..LE. ."' I\wIc_ _ ...........RND(I)' f"EEK (-11>.. in _ _ CO>< 1'.... (A'ALOG yOu< COlM>!..-c. "'" . r(lt.. CUfJOf ~ .n...E. hie...llIljm ood irtmc Nc llIi'!lO .. "'~. key> '" _ <lOtI. _ in 1"C).. .. .... . or• .. How _ ".b] (ret"... lI'I< 'oP ItOW 01 kcy>. Es. ..:. _ _. _ . ESC.... .. . CIC... . now. tvP< "NOW IS THE 1'W£ FOlt ALL GOOD wEll TO GOSUB $(>. h ......r CO>< O<Ioptor.. "'"' Ihc 10" 'll I\wIc_ .R> TEnlR1CATALOG D2. "." _ <_ chol'oe... ' " " . " . _ .END iI<SOI_... "'" .C.R) FILE NAME VIOLATIONS Ill< DOS 3. gm yOu< IIooIw>! (It .. 1t><n PltNJ "'fU _ " (.... tvP<1hc word ""'1"' 'Of _ ..·'e " ' _ ."....... ~_ . .!F K POKE -11>368.. _ .. """"" Ihot ........ """ _ _ ... tvP< 01 ~ _ . No Iric....31» • CALL-931> POKE~.. ". TIPS """l In ~ _ ~ 0I1hc Pr. tw..." <1<:. POI(E SO... c. .. "~ upper "'" _ u.om """ -.O Kool ·• Pro. "" . <IDa..e LO........ Second......L...~om ~ "" yOu< ...• •. . ".. ~. r.. We """....~.

n" .". ".c MOD 10 9Q PRINT 1 FOR I_I TO b66.. "'"" 32161 C" _10.CS 1*"".. " 1<11... _ 1 nolIC~"'" uno 32165 OCILlOOy Un< 32163 1or)<lUl ~ GOSUI3 3271>2 10 REM Af'f>ENO INTEGER PROGRAM HERe 21) ENO 32762 HIGHME".. £""o..•... c _ ""..TURN. co-o.". ~ _ .".. Disk "I' P EK ..00 CUKtI( $111.-.. PEEK 176) _I PEEK ( 77)-< PEEK (77)>l27)l2~1».obS..'" RUN COUNTERI (1.< MOIl 10. 1llll..) TAB 8. INPUT A $14. <32767 MAX. " 40 VTAB ~ Elevators! I In "" ". "'-"-'so..... big corn-eatu Is. ~"."..":n~~.. """'.. TAll 12 32764 TlffiN_l 3276~ ~!NT "THIS 15 RUN .)" INPUTe !IO PRINT 11.."....... c.. '•• _ ...m orWrl6ls. _ soodl' ." • C .:l el'lldently you C«l gEt nM-hour POSSengers to tI\..".'.'" <32710 <3'>' TAB 14 PRINT "BY 7 I' TAil I?."" " 32766 POKE HIGMME"-1>2_ TURN_I 3271>7 RETURN ~~". .O WI'" 'ACH 00.. NEXT .. Tt'.os.. .... Bu' . how "".u ......ooNII. .'.Mt c".11. . 'N'''. QUOTIENTS 20 CALL -Y::'b .'" .". lQ. 10_11<>00 been l!lJH..251> ~ Com Game 32763 CALL -931>.... ... C . .tho! '0_1'. _... <..c:. LOCH 00"" 000.-~ _ ""1\OlN... '" '00.00 (16K..00 (16K. ..>c> CHAOT ""'"C><o .. obj(cl " to g"".="'::_':. "gr(ot !<ids' guessing 90m( tMt sno:lIl<s in 0 ktlf: ""'l!l pracliu without ~ l<nowIng ~I Wl\h 1IA--<:oIor .8. vou_ 0 usa..t _ .·...phics~.. '''''''' " " .¥\C . ProbGbility comes into play as it b«omes ~a1t wtIo lhr...e fo"st 1Ioor.DECIMAL QUOTIENTS IN INTEGER BASICl ·N''''~'' ~IOOO"-­ Lad.0.. A _ • • • intcg<n.... .".. L'9!>t. 12"$t0fY color gr.." DIVIDED BY "...'" be y. ooos. 9rap/'Ocs 01 fo..0 PRINT "DIVIDE? BY? MAX..ll!Is. A fu~~me keyboord ct>aknge lor one 0( two pleyvs! l'lTEGEIl DECIMA!. MKIm<t (/10.... I.. Int(9(' or I'<ppk><>ft) . >LlzTREI'l MCkHH.. lhr.... Thr. lei (_I.ny (ars 01 corn (IlCh ~1lI wi ut.. ko< . Jl. ('SKlte $10.) .. ooor So. _ 0" ~ _ w. GOlD 30 SubWIul. _ oet t>y 3~167.r~ . Kr. object is to SU how quickly ...C/IO. Integer or AppIo:sotl) ..0 C_(10"'\)/8 70 VTAB PEEK (37) You'g nced • c9lIlpUler to conq""" lhI$~! Four dcv<llors in.oTAIl I.

...... O~..._.... ....cirnat. """"'- . . .. you *nst lh~ computer with e wif'lller cVUy gamr. 111M UtIli' h 1"111.l COlOR: ? "CIt.. "!<tlll' IIUlI • h . 111111 lInCIO lO<Ot _ ... .. ". " . ~....tlll1 '00..00 _ . .. .... no.1 I 1 I I.... ~ l'CU IV'> . I _'ff- ----..-"-<_ -.-. ... .. !flO es <0I0n tho """" --. winne' Dltl< $11.. ... 1hc computer wiI SEAT yow friends ewry time if yOU will'll ~ to (In ... . .......'" 'ACK MY lOX wmt FtVE DOZEN l.. ... I 1111 ..B.' III . tI fII I • ... no< kll..U " ~[ • r...-.--.' UTIU i'."....UGYl'WTIlllllQZ. n. lhonI<s to our _daIlic·lK·\le bru.... mMl ''''''''''''''Y '-"Cd ii. " WI llrnl ~ II II• • • I. '" - lor >'OW ~ "' .." (lOr ~. _ _ ....1n~ 01 ~ .. l'O'"'<:<><*...... (161(.!.oll_.IQUOtt JUGS.00 c. II.. Total poonts M' yaphklllly ~ d to oowrOoe tile .. (H£AT MOOf:..1_ "III' • Tic lac ·W.1Il IF~"( ..... (We _"''''''''!Of C... ~0fJ.. ORO 11It. ... Outfo~ ~ Appk if you ' . . " Fooey! I I 1111. ~ >S).. i1hondJ __ " . .. _llO'. __ -........ I · l l l . "'" ord<Iln IotkI'IleI!. I'IIIJI 'TIT/LII... I"IIIlIl _ ... il'.. OAOHIlI$IlI>l1C>'.. " ~ . _ ploy .~....."". «>lot _ _ ".'0 .!If._1t1 '10.

.. HEXTWOItO. PUtoIT'I'-QUfSTlOHS.... <: (.... OM .""" <!own. . '>ul . ... pn..... I In bic~ !:hat nover f~1 CUKIte 512." """ To """" • ". l.... ." _d...'" too wYOUwar>l)._a WI'" .O>CI'owdod "'" '* """n •• L.. ./....attlerl ._ . An Appk switch on a mi>c·'enHJp ca'd "" ".-otd lot _.. uoo. wII Mve tl>r. 4... 0 <>WtT OO(... .. tile comp!..~. ... ..... ld'l '" >i. tile computer U.......... Int"g". you tu"n it ovu to IJI1 ~e membe' and tile COfT¥)l..""" ...... ouu... .~ cards Itl'ough tile TV scr«n.S. " OlDU . OM . U HUM'EItS... .)ot _ (OP'ionoIl """ '" ... """" _... '''S... About tI>r..ltlPr asks 'IQmf: key question." . "" ' . j & K"..m... Can ItIey 1Ig. Audience motnbvs test lhU wits on this one. ""'tIl a ittle t>q:> from yOU.. lmpossibk! fow bicks a. much bctI.. 011.k yOU ""'at your obj«t is.. .e ineJlxkdI... time ItIey ouopcct that you (of all people) h""" SOI'Oethiog up your cutl1 and have been puling somt: 1M' OM> ""'tIl your Appk (w!lich you ~).H.*"...00 (16K....<n.. < .lllPr $iii does tI>r.) '" _ (<><>IionoI} ~. A cag.aI I.." out what tile Appk 1$ UP to7 Most can't..lt on II>< moriIo< II>< U I> l & ~ '" N.~ on tI>r.> (...... Just pt"~ any playing card aganst tile 5Cr«fl and watch it worl<! :t.<oo". 1hln~ of an object. Iil< Io<yo .' '"""I'P<'L ...WorE? li -.. _eo<ty """""" with "Offow>" (marl< YO'I/I". '" & E ~ .... or Applnott) _ ....... Only you know its secret. " " ... \ Magic Pack Four srm ma!!ic bicks on one proyamThese lour bicks.. CAItO SCAHHEIl:' Tho computer... ttn US>' to _ ..

. . . j. Il'l .. Up .... .~ • • • • • • • ~_ .. II 1.• 1...('. I l l " lot I "-J i' ca"1.. ... WI C( I.. l ~.I t " I. a>dIns~. • If • 111 • 1:1...111 ~R lD. 1·~""1II. f<lu" ItDria in memcoy ..00 . POI• • • .!f< U......o-tJ .lQ :II PIP III • ..I'Ul"_11 ""'16IJIlO toto .00 C.1 51tP 1< 11.. 111..-l lUll U' III liUIIII"-'j...I.....It III II. _nl-.' I ' lilT (161(.. I». .••••••••• n ~.. III to1l " n.n- :at'" •• IINl ""lo 1"'1 . 1t II" ell h . ~~ 1tIe"""'" -_ Dlok $14... ouPI)in IN: lluuworOs.': a.• I. lit If I I 1 lID ~1'1' •• III II "1 2U IflHlII'JI ~I'U ?I' ..m .... .~I. IPlCU··.l ..'_....1II .1I_'..» 1.- ll"l~. lt (IlIto .. ll' "Ill . 1.I .l. _ ...1'..nl * 271 . no ca.ol _ '" 11. CIt you type • $IOfY and IIw... 'Ul-jl _Il-l --- .111.......lt "' 1011 ell 1.. b ... I "lUI J1 I. . _ "'IU II I I ... <Applesoft..... l A rullaugherl ~ ~ ...._llU' I"" I" If ca...nh. ~. .....1II ..." _ 1... 1..M . I.. 271 '.I .' I C!L!. 1" PIli! 11_11U"1' ... Inlc.'1' I_lUI.n 1''' 1: :.. ...cr 01 j\pp!r<oft) . . ...mcs-The.Ll...:· Hotl IJ'h If SA lID taaoll' . 11I11 lIt II.... '-. I'll" .l. _n..no. 'l11lD1·' 2<ol • I ' l _ ~""m...Y N... ." • • '." klFl.. tJ A..n " IiIIII 'UI~ J l:."" Cl ••• i ' i •• by It'N 61...... JIU' . I'l.ppk ~ . llf ' .... •• " If.11 h _ lot "11 .. .0-RES COLOR TEST P/lfTERN ~y a-t '·.11...... NI _ _000_" .... I._ .n. ... _ .111... ·I·hlf " ' lJII II I • h .. _'. " • II ... l11... tlc 111. .~S.. story and lOU \rinCt "&.it'l: IJI" I " J1 JIU' 1..111 ...1 ..._ . 11M I." IF I . .n nl_'" DI ~Jf'lh.'_/t1ll1 rr.. -.. ..=wadI"" dil'lcrGlt """ tor Ud'l ~.-..' -" .n . III I" " II ~I(P 1.... 1.. _ of •• loWl ...U. caa- I._ .....11 11 • • I • •Jfl'O _1._IO " t+." 1f~1'1U m N'1"'1..nll lit 11101 ·iNI.lfl ~"'M· II .·" '. Ill 11K .~ ».'ll....11..." r. '·IO..1 1 .. 11111»0"''''... .. 'II ~ Ill. l'" III '" IIIl ~1tP lo _ l"llnh . <U. I U.."11"".. .. llf IF I'W '" . Calor-....o.. c.." 1'1101 Mfl... _ca_ I" IU I' lIl( I».".. "CtleeC yO<$ own" """'* ...11.n~ 10' If... ... ..' W..1 .11 " R . I..IIII . •• III M R Cl*U.. .1I" ». ... _ _ _ . . ..

. ..' ......".l l ) ' •• ".... "" '" . ... " ... '" eo '" " .. r. 111£1 YO< ' '11 51l<ll II nelll 1111"(1 HtIl • llQl • II lllit 'll!lI! DIll mUI.. 0o· 0• " ~ 1::17 entrl AI>I>I~..' 0.\' . '" m "" . .....• "" '" '" '" ••.. liT IIS.. .. 1." ... 'ASIC M '0' M '" "..III AS .. "" ... ....1 e"'il. (S....... ". ! • ~ on '" m .. ...1lI -••• IUlIU IlUIIU ........." .nr __ ....T . -...II .lIIlAOl:·. ....U "1'1 £>tl:' 1Il'1 IrSII II JItJI .1 .. 111.. d .. _... .....l lOll ·?$'"II. F'II. = WI "Ill.. ... .. "" .. ... iOSlII ~ 1 • I • 12. PlI'l •... 10 I~ 15 _ ... -... '" •... 5010 1O _ • Itl" . "" '" "" '" ..·'.. ...~ "0' .... • 50 JIf\II . .....•. '" " '"" m '" • "• ..1. 3019. iI05lI WI' 11 F'll1I1 " 1St1l '!lUlI ..•.10. 1101. 11 RU 15 [loll -934 Il n•••.. ..... "... ".. "..... .. iOSlJI lO<l ~ I • 1 • '" _ :lO<:I ..'"......• "...111... [Ill 1Ol~ ~ " ... """ '"'"'" . ..lIIlII lOlf fOIl I • I I Ill...M'.... ' . f!III If'''.. .. . ... " . .. . . f . ...n '" !....... 11011 PIn SI lS:!' "lIT 31110 filii FlISM II lOSt ll~~ 'PSI • I II <0 510m vtOl Ir5II.UI·. "".. '00 " m •........ '" m m .. II(Jl .ASCII o' o' V. '" '" '" '00 n... '1·.olt & Inl~ge... .. 0124 2017 228 232 233 ".. "' .. 10 IlII: IU I'I1_n.11 I il{1" _no . " ..."" '"""" '"'" ". '" ..' U "I" •• ·. .. '" '" m ::11 '" '" " " ... "... "' .. II'· lO2:l F'll1I1 ' .. ". '" "'" 0' " . ..1tJI.. . '" m • '" n.~ "m .. . -..i' llji mm_ lO~1"1_50U Stli I • I • 1'. .. """ . tr . SUt 11)...~ 10.• "".. "" '" '" •• .. .." • . ".'lleG «-leH <Rtnld1 1 43 .. ...""'I ..J·. "'.eo • "...n "'$II . '" .lu~...... "" '" "" '" . ...h ... " . . .• '" '" "0' 0' .... . '" .. '" n.... ll'IIlO till I~'l_tl I.~ 2::1:. (Esclct " ..lU ..•c "...n '" • '" 0 n n .. .. MIll 1r511 110lIl lUll' ICIIII lPSI sJil ... ... " o' d '" (-)leU '" " I "o.. IlI'lJl • m • 10 . ... "' 1(' . ....... ..1' 11..........1.1£1 ... d " ". . .' .· 5' £..I" ..1 •'11..~ . t..n.. .. .......eo . ..11 ... 1.11... .. I lUll If nell { I.. '" ... . . mIl ftJl " ... SAt< DIEGO . " ' l l l l l · ••.• """ '" '" "..· '... ftJl 5liT I'll W • •It(lll lions _ "" liSi ' ..... Cl" l1J II • "..... ..IUl . 'f Ut<" l ..." '"" '" .. _. MIO·J·U 10 Uflll 'llIlIllIIII PUClIl·'··' Sll. .... ..~ "0 . . m '" ".... """ ....... ._.. 0' " ..'" . ' flllSIU ' 1t1..~. . . •. NI. . "0' " '" '" '"..." '" '" on '" on ". ' . m .. . '"' ..1:" fin "1"tI l~I"'ltJ II l. " ! " ".o\S1I.. ~ ... ( " 11-'1' llt$ll·ll' II 5110t If Ilell \ 51 liD '101' I 101 • III . ... 51 l:€1 ''I i..... .. .. . . . Of OS... Fl.. '" '" '" ...'.\S.... ...... '" "m •" . I_SS fllll FlIIIIII!' II...." "..... llllill . IStll SDlII ".: '" . IIU Filii _E· $lf~ _hllTlRl8IlIl"1 51F'111 _~ 1$ IF 100OO r • "I" •• " n_SlII'_ 15. '" '" m ". .. ""."-. . _ - 111..• "" no '" .. "...."" '"... '" . IU Il·SljJFI. IU m ~ lC1Jl-ll 5010 m 1'1. ... "" •• " .I·51I011 - ... ..... '" .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful