MATLAMAT KAJIAN: MENGENALPASTI KELEMAHAN PENGUASAAN BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN PELAJAR SEMESTER 1 DI JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK (PSAS

) TG.MALIM. Objektif Kajian 1 Mengenalpasti tahap penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar Semester 1 di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Mengenalpasti sebab kelemahan penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar Semester 1 di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Mengkaji tindakan yang dapat membantu untuk meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar Semester 1 di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Soalan Kajian Apakah tahap penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar Semester 1 di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Apakah yang menyebabkan kelemahan penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar Semester 1 di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Apakah tindakan yang dapat membantu untuk meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar Semester 1 di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Metodologi Kajian 1. Analisis dokumen 2. Ujian Profisiensi Catatan SPM

2

1. Temubual 2. Soal selidik

Temubual pelajar

3

Intervensi Pemerhatian

1. A technical word a day. 2. Pelajar membawa kamus kejuruteraan ke kelas. 3. Pop kuiz perkataan Bahasa Inggeris. (pilih 1 sahaja)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful