13/7/2554, 12:03

ใช้ "จิตทัศน์" หัดมอง "ทะเลใจ" - ข่า วไทยรัฐ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก(ฟรี)

ร่วมงานกับไทยรัฐ

ค้นหาข่าว

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2554

July 13, 2011, 12:02pm

ใช้ ""จิตทัศน์" หัดมอง ""ทะเลใจ""

"ภาพเศียรพระในรากต้นโพธิ์" มรดกโลกอยุธ...
'ราชบัณฑิต'บัญญัติศัพท์คนรุ่นใหม่ 'แล็ปท็อป...
สิ้น 'หมอเสม' ปูชนียบุคคลด้านสาธารณสุขไทย
“จิตใจ” ไม่ใช่สิ่งที่เราจะหันมามองกันบ่อยนัก ทั้งๆ ที่มันคือสิ่งที่อยู่กับตัวเราตลอดเวลา
แต่ว่ากลับถูกปล่อยปละละเลยอย่างยิ่ง
ดร.เดเนียล ซีเกล นักจิตวิทยา มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส เสนอว่า เรา
ควรจะหันมาฝึกทักษะมองดูใจตัวเราเอง โดยได้บัญญัติศัพท์ใหม่ขึ้นมาว่า “mindsight”
หรือในภาษาไทยขอเรียกพอให้เข้าใจไปก่อนว่า “จิตทัศน์”
“จิตทัศน์” เป็นคําที่ใช้อธิบายศักยภาพของมนุษย์ในการรับรู้จิตใจของตนเองและผู้อื่น
เปรียบเสมือนเลนส์อันทรงพลังที่จะสามารถทําให้เราเข้าใจชีวิตด้านในได้แจ่มแจ้งขึ้น
โดยบูรณาการการทํางานของสมองและปรับปรุงความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่น

ไทยรัฐออนไลน์

ผลวิจัยผู้ตรวจฯ ตอกหน้าศธ. เรียนฟรีไม่จริง

โดย นิรามิส
9 กรกฎาคม 2554, 12:00 น.

'นวด'โชว์ครั้งใหญ่ที่สุดในโลก ใช้หมอนวดอี...
เหล้าไวน์แดงมีสรรพคุณช่วยบํารุงร่างกาย แก้...

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สารเคมีปะปนนมหลายชนิด ใช้ในยาและอาหา...

30 ข่าว
ไม่มีรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง

tags:
รู้ไวไขชีวิต นิรามิส จิตทัศน์ ทะเลใจ
คุณชอบข่าวนี้หรือไม่

จิตทัศน์ คือกระบวนการพัฒนาตนที่จะช่วยให้เรามองเห็นการทํางานภายในจิตใจของ
เราเอง ช่วยให้เรารู้สาเหตุแห่ง โรคและการรักษาโรคในทางอารมณ์ที่เราเผชิญอยู่

ชอบ

มากกว่าที่จะปล่อยให้มันเข้ามาครอบงําเรา

ไม่ชอบ
โหวต

จากการศึกษาของ ดร.ซีเกลบอกว่า จิตทัศน์หรือ “ไมนด์ไซท์” เป็นทักษะที่เรียนรู้ได้
และเป็นทักษะที่สามารถปรับเปลี่ยนสมองของเรา โดยให้ความสําคัญกับการตระหนักรู้
ว่าตนเองอยู่ในภาวะใด ยกตัวอย่างง่ายๆคือ เมื่อเราพูดว่า “ฉันเศร้า” กับ “ฉันรู้สึก
เศร้า” แม้จะเป็นประโยคที่คล้ายกัน แต่มีความแตกต่างอยู่อย่างลึกซึ้ง
เมื่อพูดว่า “ฉันเศร้า” นั้นเป็นการนิยามตัวเองลงไปอย่างจํากัดแบบหนึ่ง แต่ถ้าบอกว่า
“ฉันรู้สึกเศร้า” แสดงถึงความสามารถของเราที่จะตระหนักรู้และให้คุณค่ากับความรู้สึก
เหล่านั้น โดยปราศจากการปล่อยให้อารมณ์เหล่านั้นกลืนกินเรา
ทักษะที่ยกมาข้างต้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของจิตทัศน์ที่จะช่วยให้มีความเป็นไปได้ที่จะมอง
เห็นภาวะที่เกิดภายในตัวเรา ยอมรับมัน และเมื่อยอมรับแล้วก็ปล่อยมันไป เพื่อนําไปสู่

ผลการโหวต
ชอบ

14 คน
82.4%

ไม่ชอบ
17.6%

Like

3 คน

36 people like this. Be the
first of your friends.

การแปรสภาพสู่ความเปลี่ยนแปลงในที่สุด
แนวคิดเรื่องจิตทัศน์ไม่ได้ดํารงอยู่อย่างโดดๆ แต่ยังเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่า “ประสาท
วิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล” กับเรื่องทางจิตที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงทาง
สมองอีกด้วย
เรื่องราวจะเป็นอย่างไร โปรดติดตามตอนต่อไปในวันเสาร์หน้า.

โฆษณาโดย Google
Nokia X7 สมาร์ทโฟน ใหม่

ฟังเพลง ดูหนัง ด้วยพลังเสียงกระหึ่ม
เกมส์ HD มันส์ๆ บนหน้าจอใหญ่ 4 นิ้ว

http://www.thairath.co.th/content/edu/184903

Page 1 of 2

13/7/2554, 12:03

ใช้ "จิตทัศน์" หัดมอง "ทะเลใจ" - ข่า วไทยรัฐ ออนไลน์
นิรามิส

ฟังเพลง ดูหนัง ด้วยพลังเสียงกระหึ่ม
เกมส์ HD มันส์ๆ บนหน้าจอใหญ่ 4 นิ้ว
www.nokia.co.th/X7

Wall Street Institute

เรียนภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษ
อย่างมั่นใจ ด้วยการสอนที่แตกต่าง
www.wallstreet.in.th

ทัวร์ ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ

ช๊อปกระจายลดกันสุด ๆ เริ่มต้น 7990บ
เลือกบินเลือกวันออกเดินทางได้ทุกวัน
www.thaitravelcenter.com

" เศรษฐีพันล้านใน11ปี"

โอกาสที่คุณต้องไม่พลาด
กับโปรเจคพันล้านที่เร็วที่สุด
th.distinctioneducation.org

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นๆ ในการศึกษา
กินถั่วกันเถอะ

นวดแก้ปวดหลังเร้ือรัง แต่ทําให้หา
...

เลือกรองเท้ารับเปิดเทอมใหม่

ขอรัฐบาลใหม่เพิ่มสวัสดิการจนท..พิทักษ์ป่า

อย่า ""คิดว่าไม่เป็นไร"" สวมหมวกนิร...

ชี้ครูเป็นอาชีพตลอดชีวิตต้องมีใจในงานการศึกษา

ส่องตํารวจ

มุมข้าราชการ

คิดจาก Social Media

หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน

ชักธงรบ

ดวงดาวของท่าน

หน้าหลัก l การเมือง l กีฬา l ไลฟ์สไตล์ l วิทยาการ l เศรษฐกิจ l การศึกษา l ต่างประเทศ l ข่าวทั่ว
ไทย
ศาสนาและความเชื่อ l การเกษตร l ข้าราชการ l ข่าวประชาสัมพันธ์
คอลัมน์ l ภาพ l บุคคล l ค้นหา
ฉบับวันนี้และย้อนหลัง 7 วัน

Powered By
Copyright © 2009 Terms & Conditions

http://www.thairath.co.th/content/edu/184903

Page 2 of 2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful