TABEL CU CODIFICAREA LITERELOR 

Litera 

A  Ă    B  C  D  E  F  G  H  I  Π J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Ş  T  Ţ  U  V  W  X  Y  Z 

Cod_Litera  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

Fiecare student îşi va obţine lista cu cele 5 probleme de rezolvat astfel: 
1). Se consideră, în ordine, primele 5 litere din nume şi, eventual, din primul prenume (dacă numele are 
mai puţin de 5 litere) 
Exemple: 
a) Pentru studentul POPESCU GHEORGHE, aceste 5 litere sunt: P O P E S 
Litera  P  O  P  E  S 
Poziţie  1  2  3  4  5 
b) Pentru studentul DINU ION­ALEXANDRU, aceste 5 litere sunt: D I N U I 
Litera  D  I  N  U  I 
Poziţie  1  2  3  4  5 
2). Pentru fiecare dintre cele 5 litere, în funcţie de poziţie şi de cod, se va obţine un număr de problemă în 
intervalul  1 ¸ 55 , aplicând următoarea formulă de calcul:

[(Cod_Litera ´ Pozitie ) mod 55 ] + 1 . 
Exemplu: 
Pentru studentul DINU ION­ALEXANDRU, utilizând  TABELUL CU CODIFICAREA 
LITERELOR de mai sus, obţinem 
Litera 
D  I  N  U  I 
Poziţie 
1  2  3  4  5 
Cod_Litera  6  11  17  26  11

[(6 ´ 1 ) mod 55 ] + 1 = (6 mod 55 ) + 1 = 6 + 1 = 7 
[(11´ 2 ) mod 55 ] + 1 = (22 mod 55 ) + 1 = 22 + 1 = 23 
[(17 ´ 3 ) mod 55 ] + 1 = (51 mod 55 ) + 1 = 51 + 1 = 52 
[(26 ´ 4 ) mod 55 ] + 1 = (104 mod 55 ) + 1 = 49 + 1 = 50 
[(11´ 5 ) mod 55 ] + 1 = (55 mod 55 ) + 1 = 0 + 1 = 1 
Prin urmare vor trebui rezolvate problemele: 7, 23, 52, 50 şi 1. 
3). În cazul în care numerele obţinute nu sunt distincte, atunci se va continua procedura de calcul de mai 
sus pentru următoarele litere din nume (sau prenume), care vor avea poziţiile 6, 7, 8 ş.a.m.d. până când se 
vor obţine 5 numere de probleme distincte. 

Observaţie: 
Pentru studenţii care au de ales numai 3 probleme, se va aplica, în mod analog, procedura de mai 
sus, pentru primele 3 litere din nume.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful