P. 1
Marea Evanghelie a lui Ioan (Vol. 6) - Dicteu Divin prin Jakob Lorber

Marea Evanghelie a lui Ioan (Vol. 6) - Dicteu Divin prin Jakob Lorber

|Views: 1,772|Likes:
Published by Billy Dean
"Când ne-am îndepărtat de mal, Petru a spus: „Doamne, aproape că ar fi mai bine dacă am rămâne în mijlocul păgânilor şi i-am lăsa pe evrei în plata lor. Căci este cu adevărat o mare bucurie să-i vezi pe oamenii aceştia sorbind cu nesaţ cuvintele Tale pline de viaţă."
"Când ne-am îndepărtat de mal, Petru a spus: „Doamne, aproape că ar fi mai bine dacă am rămâne în mijlocul păgânilor şi i-am lăsa pe evrei în plata lor. Căci este cu adevărat o mare bucurie să-i vezi pe oamenii aceştia sorbind cu nesaţ cuvintele Tale pline de viaţă."

More info:

Published by: Billy Dean on Jul 17, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2015

pdf

text

original

Urmaşii lui Iisus şi câştigul lumesc. Despre vama de protecţie şi despre comerţul
cu sclavi. Atitudinea faţă de preoţii păgâni

1. (Domnul): „Dacă însă, în vremurile care vor veni, urmaşii Mei se vor lăsa plătiţi,
asemenea fariseilor, cu bani şi cu alte bunuri pentru învăţăturile şi rugăciunile lor, atunci Ta-
tăl din ceruri nu le va mai asculta rugile şi-i va lăsa să cadă în tot felul de păcate şi nenorociri.
Eu vă dau vouă, fără niciun fel de plată, tot felul de daruri, şi tot astfel să le daţi şi voi mai
departe altor oameni. Ca doctor, poţi primi o plată de la oamenii bogaţi, dar nu şi de la cei
săraci!

2. Iar când vei avea ocazia să împărtăşeşti cuiva învăţătura Mea, atunci răsplata pentru
tine să fie faptul că respectivul o primeşte cu mare bucurie şi trăieşte potrivit ei. Căci odată ce
un om îşi va însuşi învăţătura aceasta, el oricum va deveni un prieten atât de bun al tău, încât
va spune: «Ceea ce este şi a fost al meu să fie de-acum şi al tău, iar tu să nu înduri nicio nevo-
ie!»

3. Adevărat vă spun vouă: ceea ce oamenii vă vor oferi şi dărui cu toată bucuria inimii
pentru învăţătura Mea, aceea puteţi primi fără grijă şi folosi pentru binele vostru şi al aproa-

Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.6

142

pelui, iar din cauza aceasta nu veţi pierde îndurarea lui Dumnezeu, de orice natură ar fi ea!
Dar de îndată ce veţi cere de la cineva o răsplată, atunci veţi pierde Graţia lui Dumnezeu, aşa
cum pierd acum fariseii şi evreii cei habotnici Graţia lui Dumnezeu, care le va fi luată şi dată
păgânilor. Reţineţi bine lucrul acesta şi acţionaţi întocmai, şi în felul acesta veţi acumula în
Ceruri mari şi felurite comori ale Graţiei, care vă vor folosi mai mult decât toate comorile
acestui pământ! Aţi înţeles voi toate acestea?”
4. Iored a spus: „Învăţătorule, acestea le-am înţeles foarte bine. Dar cum stau lucrurile
cu vămeşia mea de pe apă şi de pe uscat? Căci aici nu prea intră deloc în discuţie iubirea de
aproapele! A renunţa la ea nu este posibil, aşa, cu una cu două, căci este totuşi o chestiune de
stat. Iar dacă eu renunţ la îndeletnicirea aceasta, o va face un altul, care îi va împovăra şi mai
mult pe călători şi pe străini decât o fac eu; căci eu deja de multe ori i-am lăsat să treacă fără
plată pe unii care nu aveau niciun ban..Care ar fi, în privinţa aceasta, Voia Ta?”
5. Eu am spus: „Ceea ce eşti, aceea să şi rămâi! Dar să fii milos cu săracii. În schimb,
bogaţilor le poţi cere chiar ceva mai mult!
6. Vămile sunt bune pentru stat, căci altminteri, în scurt timp, ţara voastră ar putea fi
invadată de caravane imense cu mărfuri şi, în acelaşi timp, s-ar pomeni golită de toate mijloa-
cele sale de subzistenţă. Tocmai de aceea, e bine să le ceri chiar mai mult numeroşilor comer-
cianţi străini, pentru ca să le piară pofta să vină prea des cu mărfurile lor în ţara aceasta. În
schimb, fii cât mai indulgent cu localnicii! Acum ştii deci ce ai de făcut în privinţa aceasta.
7. Tu ai de asemenea şi un han bun: respectă şi aici acelaşi principiu! Fii generos faţă
de vecinii tăi şi corect faţă de străini! Cere de la localnici doar atât cât face, iar de la străini,
obţine un câştig îndreptăţit!

8. Iar dacă vine un străin care nu-şi poate plăti consumaţia, aceluia oferă-i-o în dar, şi
de ar fi ca el să accepte învăţătura Mea, atunci mai dă-i, pe deasupra, şi bani de drum, iar Ta-
tăl din ceruri îţi va răsplăti din belşug fapta! Urmează acelaşi principiu şi cu negustorii, şi
respectă şi aici dreapta măsură; căci cu aceeaşi măsură cu care vei măsura, ţi se va măsura şi
ţie!”

9. Atunci vameşul a spus: „Şi acum, încă o întrebare, Doamne şi Învăţătorule! Tu ştii
că noi aici suntem în majoritate greci şi că facem tot felul de negoţuri, din păcate uneori chiar
cu oameni, obicei moştenit la noi, păgânii, încă din bătrâni. Da, eu chiar şi nevestele mi le-am
cumpărat! La început ele au fost sclavele mele. Fiind însă harnice şi lucrând în folosul meu,
le-am redat mai apoi libertatea şi le-am luat de soţii. Jumătate din slugile şi lucrătorii mei sunt
încă sclavi. Oare astfel trebuie să rămână lucrurile, sau se cuvine făcută şi aici o modificare?”
10. Eu am spus: „Ceea ce există pe baza legilor ţării, tu nu ai cum să schimbi, şi aşa să
rămână până când legiuitorii vor face o schimbare. Dar tu fii bun, generos şi corect faţă de
sclavii tăi; căci şi ei sunt oameni şi copii ai aceluiaşi Tată din Ceruri. Dacă mai ajungi la un
astfel de târg, n-ai decât să cumperi sclavi câţi pofteşti, dar apoi păstrează-i şi fă din ei oa-
meni liberi şi supuşi Voinţei lui Dumnezeu, şi astfel îţi vei asigura comori nebănuite în Ce-
ruri! Dar să nu mai vinzi după aceea pe niciunul dintre ei; căci a vinde oameni este o adevăra-
tă oroare în faţa lui Dumnezeu! Iar acolo unde învăţătura Mea va prinde rădăcini, va înceta de
la sine şi comerţul acesta ruşinos cu sclavi! Acestea sunt nişte principii pe care nu Mă îndo-
iesc că le vei respecta.

11. Dar sufletul tău mai este frământat de o întrebare, şi anume, că nu ştii ce să faci cu
preoţii păgâni idolatri, care şi ei sunt adesea oaspeţii tăi. Îţi spun Eu: pe aceia, lasă-i deocam-
dată în pace, aşa cum sunt! Căci ei cred în idolii lor mai puţin decât ai crezut tu înainte. Dar
nu vor renunţa uşor la funcţia şi la câştigul lor. În timp însă, poţi începe să-i spui ba unuia, ba
altuia câte ceva din învăţătura Mea, şi nu veţi mai avea nicio problemă cu ei sau, în orice caz,
veţi avea mult mai puţine. Cu timpul vor cădea şi templele idolatrilor. Dar Eu nu vă porun-
cesc ca voi să le distrugeţi, căci este pe deplin suficient că ele s-au năruit în inimile voastre.

Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.6

143

12. Dacă însă vreun astfel de preot va forţa pe cineva să creadă în idolii săi şi-i va cere
ofrande, atunci spuneţi-i întregul adevăr! Şi dacă nu se va lăsa înduplecat, atunci chemaţi-Mă
pe Mine în gând şi săvârşiţi o minune în numele Meu în faţa ochilor săi! De va vedea un ast-
fel de lucru, atunci va crede, dacă are în suflet un cât de mic simţ al adevărului. Iar de nu va
crede, lăsaţi-l să plece, şi voi rămâneţi în adevărul învăţăturii Mele! Căci, după concepţia
guvernatorilor romani, care acţionează ca atare, astăzi fiecare este liber să gândească şi să
creadă după cugetul său.

13. Dar dacă ar fi ca vreun astfel de preot păgân să adopte credinţa voastră luminoasă,
atunci voi să-l sprijiniţi, ca pe un membru al noii comunităţi a lui Dumnezeu pe pământ, şi să
aveţi grijă de existenţa sa vremelnică. Iar de nu va avea nevoie de sprijinul vostru, atunci să-l
trataţi ca pe un prieten!

14. Prin urmare, de-acum ştiţi cum să vă descurcaţi în toate cazurile în care veţi fi tul-
buraţi de ceva în activitatea voastră de răspândire a învăţăturii Mele! Şi, fiindcă acum nu mai
avem nimic de dezbătut, haideţi să ieşim pe afară. Poate întâlnim pe acolo ceva care să ne dea
ocazia să trecem la consideraţii mai profunde!”
15. Propunerea aceasta i-a mulţumit pe toţi şi am ieşit la aer.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->