P. 1
chemia vseobecna

chemia vseobecna

|Views: 12|Likes:
Published by Eliška Šicoolova

More info:

Published by: Eliška Šicoolova on Jul 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2011

pdf

text

original

Kvantové čísla Hlavné KČ(n)- vyjadruje energetickú úroveň orbitálu počet orbitálov v jednej vrstve n2 max.

počet elektrónov 2*n2 v jednom orbitále max 2 eletróny Vedľajšie KČ(l)-energetické odlišnosti jednotlivých orbtálov označenie s,p,d,f v orbitále max 2 elektróny s opačným spinom (elektrónový pár) Magnetické KČ(m)- udáva počet orbitálov Spinové KČ(s)- moment hybnosti elektrónu v orbitále najviac 2 elektróny elektón obsadzuje orbitál z najnižšou energetickou úrovňou Hundovo pravidlo – elektrónu obsadzujú orbitály tak aby prv ako vytvoria elektrónový pár v orbitále bolo čo najviac orbitálov obsadených ffdff Periodický zákon Vlastnosti atómov a chemických prvkov periodicky závisia od protónového čísla PTP- prvá perióda 2 prvky druhá perióda 8 prvkov tretia perióda 8 prvkov štvrtá perióda 18 prvkov piata perióda 18 prvkov šiesta perióda 32 prvkov siedma perióda neukončená Skupenské stavy plazma- najrozšírenejší skupenský stav tvorená voľne sa v priestore pohybujúcimi silne ionizovanými atómami a elektrónmi plyn- vzdialenosti medzi časticami relatívne veľké a preto príťažlivé sily medzi nimi malé, častice sa môžu v priestore voľne pohybovať, plyny môžu meniť svoj objem a vyplniť celý priestor v ktorom sa nachádzajú kvapalina- vzdialenosti medzi časticami malé, prejavujú sa príťažlivé sily môžu meniť tvar ale nie objem tuhá látka- príťažlivé sily kompenzované odpudivými silami, častice sú fixované v priestore a vytvárajú pravidelne usporiadané trojrozmerné kryštály alebo sú amorfné Kryštalické a amorfné tuhé látky Kryštálové látky- pravidelne usporiadané v priestore pravidelné usporiadanie sa navonok prejavuje pravidelným kryštalickým tvarom a anizotropiou, ktorou sa rozumie rozdielnosť fyz. vlastností v závislosti od smeru merania Amorfné látky- niektoré tuhé látky majú tiež stály vonkajší tvar, chýba im však pravidelná kryštálová štruktúra a sú izotropné, čo znamená že majú rovnaké vlastnosti vo všetkých smeroch 1.Iónové kryštály- pravidelne sa striedajú katióny s aniónmi veľmi veľké príťažlivé sily málo prchavé, pomerne tvrdé, avšak obvykle krehké 2.Atómové kryštály- z atómov pospájaných kovalentnými väzbami takže celý kryštál predstavuje jedinú obrovskú molekulu 3.Molekulové kryštály- tvorené jednotlivými molekulami, zloženými z konečného počtu atómov tieto molekuly sú navzájom viazané len van der Waalsovými silami prípadne vodíkovou väzbou 4.Vrstevnaté kryštály- malé katióny s vyšším nábojom a objemné, ľahko polarizovateľné anióny vrstevnaté štruktúry sa skladajú z rovín obsadených samotnými katiónmi, ku ktorým z obidvoch strán priliehajú roviny obsadené len aniónmi Skupenské zmeny Topenie- zmena tuhej látky na kvapalinu teplota pri ktorej nastáva topenie sa nazýva teplota topenia množstvo tepla ktoré sa musí dodať tuhej látke zahriatej na teplotu topenia aby sa premenila na kvapalinu tej istej teploty sa označuje ako skupenské teplo topenia Tuhnutie- opačný proces kvapalín ktorý prebieha pri tom istom tlaku a pri rovnakej teplote ako topenie (teplota tuhnutia) a vyznačuje sa rovnakým tepelným efektom ale s opačným znamienkom Vyparovanie- prechod častíc z povrchu kvapaliny do plynného skupenstva vyššia teplota ľahšie vyparovanie po určitej dobre vystúpi z kvapaliny rovnaký počet častíc aký sa ich vráti, vtedy sa medzi parou a kvapalinou ustáli rovnováha a pare hovoríme nasýtená Var- ak tlak nasýtenej pary dosiahne hodnotu okolitého tlaku vyparovanie bude prebiehať veľmi intenzívne nielen na povrchu ale aj vo vnútri kvapaliny teplota pri ktorej za daného tlaku prebieha sa označuje ako teplota varu Kondenzácia- opačný dej vyparovania vtedy keď sa nasýtená para ochladzuje alebo stláča je spojená s rovnakým tepelným efektom ako vyparovanie pri tej istej teplote a rozdiel je len v znamienku Sublimácia- priamy prechod tuhej látky do plynného skupenstva bez predchádzajúceho sa topenia je možná len pri nižších tlakoch než je tlak v tzv. trojitom bode príslušnej látky množstvo tepla potrebné na sublimáciu príslušnej látky pri danej teplote sa nazýva skupenské teplo sublimácie

Arheniova teória kyselina je taká zlúčenina ktorá sa vo vodnom roztoku ionizuje za vzniku vodíkových katiónov, zásada je zlúčenina ktorá sa ionizuje za vzniku hydroxidových aniónov sila kyselín a zásad závisí od koncentrácie vodíkových alebo hydroxidových iónov v roztoku ktorá je určená stupňom ionizácie Brönstedova teória za kyselinu sa považuje látka ktorá je schopná odovzdávať protón a za zásadu látka ktorá môže protón prijímať každá kyselina je spriahnutá so zodpovedajúcou zásadou s ktorou tvorí tzv. konjugovanú dvojicu

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->