Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani – Pendidikan Rendah)

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

PERGERAKAN ASAS (Basic Movements) PJM3102 3 (1+2) 75 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama – Tahun 1 (M) Kedua – Tahun 1 (E) Melakukan aktiviti pergerakan asas dan permainan kanak-kanak serta dapat mengaplikasikannya dalam kurikulum PJK di sekolah 2. 3. Berupaya membezakan model dan kategori permainan kanakkanak Menginterpretasi bahan kurikulum yang relevan bagi aktiviti pergerakan asas untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan Penghayatan dan amalan nilai murni semasa menjalankan aktiviti permainan sesama ahli dalam kumpulan Bekerjasama sesama rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan

4. 5.

Sinopsis

Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas; pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor; model permainan kanak-kanak; bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan; jenis-jenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi. This course includes the knowledge and acquiring of basic skills in fundamental movements, locomotor and non-locomotor movements, models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. This course also stress on types of games which are suitable to different age groups.

matlamat dan objektif Kepentingan Model Bunker dan Thorpe 1982 Pengenalan dan konsep model Kategori dan jenis-jenis permainan Pengurusan dan pengelolaan permainan Pengurusan dan kawalan kelas Keselamatan peralatan. pelajar Pengelolaan permainan Teknik penilaian Penilaian permainan kanak-kanak Jenis bateri ujian Jumlah Amali 1 Aktiviti pergerakan asas Pergerakan bukan lokomotor Pergerakan lokomotor Aktiviti pergerakan asas dengan menggunakan pelbagai jenis peralatan Bulat Leper Panjang 8 2 3 1 4 4 5 3 6 2 15 2 4 . kawasan.Tajuk 1 Teori Kandungan Jam 3 Konsep pergerakan asas Pengertian Jenis pergerakan asas Pergerakan tanpa dan bersama peralatan 2 Pengajaran dan pembelajaran kemahiran pergerakan asas Strategi Kaedah dan teknik Permainan kanak-kanak Konsep.

3 Pengajaran dan pembelajaran kemahiran pergerakan asas • Pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor tanpa alatan • Pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor dengan menggunakan alatan Amali permainan kanak-kanak Mempraktikan permainan kanak-kanak mengikut kategori berikut: Permainan kategori Sasaran Permainan kategori Pukulan Permainan kategori Jaring/ Dinding Permainan kategori Serangan/ Kawasan Pengurusan dan pengelolaan permainan Pengurusan dan kawalan kelas Keselamatan peralatan. pelajar Pengelolaan permainan 8 4 20 5 12 6 Teknik Penilaian Penilaian permainan kanak-kanak Jenis bateri ujian Amali ujian Jumlah Jumlah Keseluruhan 8 60 75 Kerja kursus 70% . kawasan.

. Champaign.I. Champaign.I. & Walker. Teaching games for understanding: Theory. research and practice. Teaching games for understanding: Theory. Champaign. P. IL : Human Kinetics. Maude. P. IL : Human Kinetics. & Butler.). Colvin. Cooperative games and sports: Joyful activities for everyone (2nd ed. J. IL : Human Kinetics. (2006).Pentaksiran Peperiksaan Akhir 30% Rujukan Asas Griffin. . Champaign. Physical Children. (2005). A. Markos..E. Active Teaching Buckingham: Open University Press. SportPlay: A developmentally appropriate movement skill activities for 5-7 year olds. (2001). L. IL : Human Kinetics.J. Rujukan Tambahan National Association for Sport and Physical (2001). Champaign. Orlick.. IL : Human Kinetics.J. J. (2000) Teaching the nuts and bolts of physical Education: Building basic movement skills. Griffin. (2005). & Butler.V. L. T.. research and practice. N.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful