1

Christiane F.[elsherinow]

Mi Djeca s Kolodvora ZOO
(Wir Kinder vom Bahnhof Zoo)

Bilo je luðaèki uzbudljivo. Majka je danima pakirala kovèege i sanduke. Shvatila sam da za nas poèinje novi život. Napunila sam šest godina i poslije selidbe trebalo je da poðem u školu. Dok je moja majka bez prestanka pakirala i bila sve nervoznija, ja sam gotovo po èitav dan boravila kod seljaka Volkela. Èekala sam da krave doðu u štalu na mužnju. Hranila sam svinje i kokoši i skakala s drugom djecom po sijenu. Ili sam nosila okolo mlade maèke. Bilo je to prekrasno ljeto, prvo koje sam svjesno doživjela. Znala sam da æemo se uskoro odvesti daleko, u veliki grad koji se zove Berlin. Prva je odletjela majka sama u Berlin. Htjela je potražiti stan. Moja mala sestra, ja i otac stigli smo za njom nekoliko tjedana kasnije. Nama djeci bio je to prvi let. Sve je bilo strahovito napeto. Roditelji su prièali predivne prièe o ogromnom stanu sa šest velikih soba gdje æemo stanovati. I namjeravali su zaraditi mnogo novaca. Majka je rekla da æemo tada dobiti jednu veliku sobu samo za nas dvije. Htjeli su kupiti divno pokuæstvo. Tada nam je toèno opisala kako æe izgledati naša soba. Još se uvijek toga sjeæam, jer sam kao dijete neprestano zamišljala tu sobu. U mojoj je mašti bila sve ljepša što sam bila starija. Stan u koji smo zatim došli takoðer nisam nikada zaboravila. U djeèjoj su sobi bila dva kreveta i jedan stari kuhinjski ormar s našim igraèkama. U drugoj je sobi bio krevet za moje roditelje, a u najveæoj se nalazio jedan stari kauè i nekoliko stolica. Tako smo stanovali u Berlinu u èetvrti Kreuzberg, na Obali Paul Uncke. Tek nakon nekoliko dana, usudila sam se izaæi sama s biciklom na ulicu, jer su se tu igrala djeca koja su bila nešto starija od mene. U našem su se selu starija djeca uvijek igrala i s malom djecom i na njih pazila. Djeca pred našim stanom odmah rekoše: - Što ova ovdje traži? Zatim su mi oduzeli bicikl. Kada sam ga dobila natrag, jedna je guma bila spljoštena, a štitnik savijen. Otac me istukao jer sam donijela slupan bicikl. Nakon toga, vozila sam bicikl u naših šest soba. Tri su sobe zapravo trebale biti ured. Moji su roditelji htjeli otvoriti posredništvo za sklapanje brakova. No pisaæi stolovi i fotelje koje su moji roditelji spominjali nikada nisu stigli. Kuhinjski je ormar ostao u djeèjoj sobi. Jednog su dana natovarili kauè, krevete i kuhinjski ormar na kamion i prevezli ih do jedne visoke zgrade u èetvrti Gropiusstadt. Tu smo sada imali dvoipolsobni mali stan na 11. katu. A sve one lijepe stvari o kojima je moja mama prièala ionako ne bi stale u malu djeèju sobu. Gropiusstadt je naselje visokih zgrada za 45.000 ljudi, izmeðu kojih su travnjaci i nabavni centri. Izdaleka je sve izgledalo novo i vrlo njegovano. No, èim smo zašli medu zgrade, posvuda je smrdjelo na pišu i kaku. Bilo je to od mnogo pasa i djece koji su živjeli u Gropiusstadtu. Najviše je smrdjelo na stubištu. Moji su roditelji vikali na radnièku djecu koja su brljala stubište. No radnièka djeca uglavnom nisu mogla ništa protiv toga. Shvatila sam to veæ prvi put kada sam se vani igrala i morala iznenada na zahod. Dok sam doèekala dizalo i uspela se na jedanaesti kat, popiškila sam gaæice. Otac me izmlatio. Pošto mi nekoliko puta nije pošlo za rukom da pravovremeno stignem odozdo do naše kupaonice, pa sam zbog toga dobila batine, i ja bih negdje èuènula gdje me nitko ne vidi. Kako se iz visokih kuæa vidi gotovo svaki kutiæ, stubište je bilo najsigurnije mjesto.

[Na osnovu magnetofonskih zapisa (razgovori s Christianom F.) napisali Kai Hermann i Horst Rieck ; prevela Mirjana Buljanj]

2

I u Gropiusstadtu bila sam na ulici glupo dijete sa sela. Nisam imala iste igraèke kao ostali. Èak ni vodeni pištolj. Bila sam drugaèije odjevena, govorila sam drugaèije. Nisam poznavala igre koje su se tu igrale. Nisam ih ni voljela. U našem smo selu èesto odlazili biciklom u šumu do potoka s mostom. Tamo smo gradili ustave i dvorce na vodi. Ponekad svi zajedno, ponekad svatko za sebe. A kada smo ih poslije ponovo rušili, svi smo se u tome slagali i zajedno se zabavljali. Kod nas u selu nije bilo vode. Svatko je mogao predlagati što æemo se igrati. Zatim smo se toliko dugo prepirali dok se jedan prijedlog ne bi probio. Nije bilo nimalo èudno ako su stariji ponekad popuštali mladima. Bila je to prava djeèja demokracija. U Gropiusstadtu, u našem bloku, jedan je djeèak bio glavni. On je bio najjaèi i imao najljepši vodeni pištolj. Èesto smo se igrali hajduka. On je naravno bio harambaša. A najvažnije pravilo u igri bilo je da smo morali uèiniti sve što nam je on zapovijedao. Opæenito smo se èešæe igrali jedno protiv drugog nego zajedno. Zapravo se uvijek radilo o tome da se drugome kako bilo napakosti. Na primjer, da mu se oduzme nova igraèka i slomi. Sva se igra sastojala u tome da se drugog uništi i za sebe iskamèe prednosti, da se izbori moæ i da se moæ pokaže. Najslabiji su dobivali najviše batina. Moja mala sestrica nije bila osobito gruba i pomalo se plašila. Nju su stalno tukli, a ja joj nisam mogla pomoæi. Pošla sam u školu. Veselila sam se školi. Roditelji su mi rekli da se u školi uvijek moram lijepo ponašati i raditi ono što kaže uèitelj. Meni je to bilo samo po sebi jasno. Na selu su djeca poštovala svakog odraslog. A ja sam se, mislim, veselila što æe u školi biti uèitelj kojeg æe morati slušati i druga djeca. Ali bilo je posve drugaèije. Veæ nakon nekoliko dana, djeca su poèela za vrijeme nastave trèati po razredu i igrati se rata. Naša je uèiteljica bila posve bespomoæna. Neprestano je vikala "sjednite", ali trèanje bi postalo još luðe, a ostali bi se smijali. Ja sam još kao posve malo dijete voljela životinje. Zbog toga sam bila ponosna na svoju obitelj. Nisam poznavala nijednu obitelj u kojoj su toliko voljeli životinje. I bilo mi je žao djece èiji roditelji nisu voljeli životinje i koja nisu dobivala životinje na poklon. Naš mali dvoipolsobni stan postao je s vremenom mali zoološki vrt. Imala sam èetiri miša, dvije maèke, dva kuniæa, papigu i Ajaxa,smeðu dogu koju smo još donijeli sa sobom sa sela. Ajax je uvijek spavao pokraj mog kreveta. Za uspavljivanje spustila bih ruku da mi visi s kreveta, kako bih ga mogla držati. Pronašla sam drugu djecu koja su takoðer imala pse. S njima sam se dobro slagala. Otkrila sam da se izvan Gropiusstadta, u Rudowu, nalaze još pravi ostaci prirode. Tamo smo odlazili s našim psima. Igrali smo se na starim smetlištima u Rudowu.koja su bila zatrpana zemljom. Naši su se psi uvijek s nama igrali. "Pas tragaè" bila je naša najdraža igra. Jedno bi se dijete sakrilo dok bi mu èvrsto držali psa. Pas bi ga zatim mogao tražiti. Moj je Ajax imao najbolji nos. Ostale sam životinje ponekad nosila na pijesak ili èak u školu. Naša ih je uèiteljica upotrebljavala kao zorne predmete u nastavi biologije. Neki su nastavnici dopuštali da Ajax ostane uz mene za vrijeme nastave. On nikada nije smetao. Sve do zvona za odmor ležao je nepomièno pokraj mog mjesta. Bila bih posve zadovoljna sa svojim životinjama da s ocem nije bilo sve gore. Dok je majka radila, on je sjedio kod kuæe. Od braènog posredništva nije bilo ništa. Sada je otac èekao na neki drugi posao koji æe mu se svidjeti. Sjedio je na otrcanom kauèu i èekao. A njegovi su suludi prolomi bijesa bili sve èešæi. Majka mi je pomagala prilikom pisanja zadaæa kad bi se vratila s posla. Neko mi je vrijeme bilo teško razlikovati slovo H od K. Majka mi je to jedne veèeri pokušavala rastumaèiti konjskom strpljivošæu. No ja sam je jedva slušala, jer sam primijetila kako je otac sve bjesniji. Uvijek sam znala kada æe prekipjeti. Donio je iz kuhinje metlu i poèeo me mlatiti. Zatim je zahtijevao da mu objasnim razliku izmeðu H i K. Naravno da više ništa nisam kopèala, pa sam još jednom dobila pun tur batina i zatim morala u krevet. To je bio njegov naèin da mi pomaže u školskim zadaæama. Želio je da budem marljiva i postanem nešto bolje. Konaèno, njegov je djed nekoæ imao strahovito mnogo love. U Istoènoj je Njemaèkoj posjedovao, osim ostalog, tiskaru i jedne novine. Poslije rata bilo mu je u DDR sve oduzeto. I eto, moj bi otac prekipio, kada bi pomislio da u školi neæu nešto svladati. Ima veèeri kojih se još sjeæam sa svim pojedinostima. Jednom je trebalo da u raèunskoj teci nacrtam kuæe. Trebalo je da budu široke šest kvadrata, a visoke èetiri kvadrata. Jednu sam kuæu veæ bila završila i toèno sam znala kako ih treba crtati, kad moj otac doðe i sjede kraj mene. Upitao me odakle dokle treba nacrtati iduæu kuæicu. Od pustog strana nisam više brojala kvadratiæe, veæ sam poèela nagaðati. Uvijek kada sam pokazala pogrešni kvadratiæ, prilijepio bi mi jednu. Kada sam poèela plakati i više ništa nisam mogla odgovarati, on je otišao do fikusa. Znala sam što to znaèi. Izvukao je iz lonca bambusov štap koji je podupirao fikus i poèeo me mlatiti po zadnjici sve dok mi se koža doslovno poèela guliti. Moj je strah veæ poèinjao pri jelu. Ako bih ostavila kakvu mrlju, dobila bih svoje. Ako bih nešto prevrnula, potumplao bi mi tur. Jedva sam se usuðivala dodirnuti èašu mlijeka. Od silnog bi mi se straha gotovo uvijek dogodila neka nezgoda. Uveèer bih uvijek pitala svog oca vrlo milo da li se nekamo sprema. Èesto je izlazio, a nas tri žene tek bismo tada duboko odahnule. Te su veèeri bile predivno mirne. No, kada bi se noæu vratio kuæi, mogla se ponovo dogoditi nezgoda. Vani bi obièno nešto popio. Dovoljna je tada bila neka sitnica da totalno pobjesni. Na primjer, ako su igraèke ili odjeæa bili neuredno razbacani. Moj je otac uvijek govorio da je red najvažnija stvar u životu. Pa, ako bi noæu našao nered, izvukao bi me iz kreveta i tukao. I moja bi mala sestra uz mene nešto dobila. Zatim bi pobacao naše stvari na pod i zahtijevao da ih u pet minuta ponovo uredno spremimo. To obièno ne bismo uspjele, pa bi nas ponovo istukao. Majka bi najèešæe to promatrala s vrata sva uplakana. Rijetko se usuðivala da nas brani, jer bi tada i nju istukao. Jedino bi se Ajax, moja doga, isprijeèio. Cvilio bi i imao vrlo tužne oèi kada bi u obitelji došlo do batina. Jedino je on mogao urazumiti oca, jer je otac volio pse jednako kao i mi. Na Ajaxa bi ponekad podviknuo, ali ga nikada nije udario. Ipak sam na neki naèin voljela i cijenila svoga oca. Mislila sam da je daleko iznad drugih oèeva. No, više od svega, ja sam ga se bojala. Pri tom mi se èinilo posve normalno da nas je tako èesto tukao. Ni s ostalom djecom u Gropiusstadtu nije bilo drugaèije. Na njihovim su se licima ponekad

3

Obièno nisam morala ni taknuti protivnika. dobila bi po prstima. S majkom je bilo isto. da odrastem kao moj otac i steknem pravu moæ nad drugim ljudima. bio je doista njegova najmilija stvar. zakljuèale vrata od stana i odlazile u šetnju. pa sam poèela raditi u štali i timariti konje. ali ako ti netko nešto uèini. bilo igrati se igara koje su nas najviše veselile. Nisam uvijek mogla raditi u staji. Moj je otac neprestano predbacivao majci da troši previše novaca. A ona je jedina zaraðivala. Postupno sam ponešto poèela shvaæati. U Gropiusstadtu smo jednostavno automatski uèili èiniti zabranjeno. Èim sam postigla takav uspjeh s jezikom. Ali jahanje me oèaravalo i zbog neèeg drugog. Svaki put poslije pada ponovo bih uzjahala sve dok me konj konaèno nije poslušao. Ona bi mu ponekad na to odgovorila da najviše novaca odlazi na njegovo piæe. Ona pred njegovim prijateljima nikada nije smjela reæi da mu je žena. Nipošto èovjek koji je sebi veæ za vrat objesio obitelj koju ne može prehranjivati. Zatim sam se s ljudima u jahaonici sprijateljila. Mene su batine toliko programirale da nikada u tome nisam pogriješila. U školi sam to poèela s najslabijim nastavnicima. Poravnavale bismo ih. Kada bismo sreli njegove prijatelje ili kada bi znanci došli po njega kuæi. Stvari koje nam majka inaèe nije kupovala. a i na licima njihovih majki. Gotovo smo svakog dana igrale s mojom sestricom igru koju smo nauèile. njegove ženske i njegov auto. Zabranjeno je. Moja je majka. da su žene dozivale u pomoæ i da je dolazila policija. kada sam imala osam ili devet godina. prije nego što su joj u Njemaèkoj Demokratskoj Republici oduzeli svu imovinu. On jednostavno nije uspio. Ona sama nije više mogla vraæati. on je prekinuo školovanje i s njome se oženio. Zatim bismo uzele kolica za lutku. U nas. porsche. Prijatelji mog oca bili su od njega mlaði. Upravo je uèio za upravitelja kada je upoznao moju majku. jer su za jahaonicu uzeli posljednji djeliæ slobodne prirode u koji smo još mogle pobjeæi s našim psima. Zapravo je sve bilo zabranjeno. Kada bi i moja sestra htjela opušak. da opere suðe i obriše prašinu i sve ostalo što bi nama roditelji rekli. tražile smo opuške u pepeljarama i kantama za smeæe. Ja naravno nisam tada imala pojma što je mom ocu i zašto je neprestano bjesnio. samo je moj otac govorio da se od slatkiša kvare zubi. Za uzvrat sam mogla nekoliko puta tjedno besplatno jahati po èetvrt sata. a ja ga kasnije ponovo srela pred školom. Moj je djed uvijek imao neke velike planove s tatom. Trebalo je da se obitelj ponovo digne visoko kao što je bila nekada. Našla sam prijateljicu koja je bila dvije godine starija. Nije ga zadovoljavao. Onda možeš igrati glavnog. Ponovo sam mogla dokazati da imam snagu i moæ. tada sam od svojih suuèenika doživjela pravo priznanje. a pogotovo se nije smjela kao takva ponašati. Nauèila sam kako se u Berlinu probija: uvijek imati najveæi jezik. Polako sam uèila tu igru: ili imati moæ nad drugima ili biti potlaèen. pa mi je ponekad trebalo novaca da platim jahanje bar èetvrt sata. 1 Markice dobivaju stalni kupci u trgovinama. na primjer. Ja to. Mislim da ju je uvijek predstavljao kao svoju sestru. Tako sam u desetoj godini poèela i krasti. Konj kojeg sam jahala bio je jaèi od mene. a nezaposlenog s porscheom i pogotovo. Sada su se drugi smijali na moj raèun. bar su oni tako mislili. koja je u životu dobila dosta batina. U meðuvremenu sam iskušavala moæ koju sam imala. Tada bi s usmene prešli na ruènu svaðu. Gotovo ga je svaki dan laštio. Pred njima je bio život. Tada sam poèela pomalo varati. Bilo je oèeva koji su pijani ležali na ulici ili na igralištu. a imaju vrijednost novca (napomena prev. Onda mu je jednom palo na pamet da smo majka i ja krive za njegov neuspjeh. Ona je ostala sa mnom trudna. morali smo mu se uvijek obraæati sa "strièe Richarde". Tako je to nekako bilo s ocem. Neprestano sam nešto dobacivala za vrijeme nastave. Zbog toga ga je njegov otac prezirao.Nikad nemoj prva poèeti. Netko za koga život tek poèinje. ali mogla sam ga pokoriti svojoj volji. kada sam s majkom èešæe razgovarala o njemu. Otac je jednom našao posao. Uvijek je iznova želio visoko. Zapravo. Moja je najveæa želja bila da što prije budem starija.vidjele prave male modrice. Odnosila sam u trgovinu knjižice s markicama za popust1 i unovèavala ih ili sam vraæala oèeve pivske boce i podizala kauciju. Otac je želio biti jedan od njih. Uz nju sam se osjeæala još jaèom. izmeðu šeste i osme godine uopæe nisam shvaæala. Bila sam ponosna što imam stariju prijateljicu. Isprva smo bile dosta bijesne. U prvom redu slatkiše. a tada bih oborila i jaèe. Voljela sam konje i magarca koje su tu imali. on bi za mene postao stric. Da nije upoznao moju majku. Ali mogla sam pobjesnjeti. a padao bi svaki put na nos. ti mu vrati koliko god možeš i želiš. Sestru bismo ostavile zakljuèanu sve dok ne bi završila posao. ali donosio mu je dovoljno novaca za banèenje i porsche. To je išlo tako daleko da nijedan njegov prijatelj nije smio znati da je oženjen i da ima djecu. To mi se naravno èinilo fantastièno. U Gropiusstadtu nije bilo nijednog porschea. Zapovijedale smo joj da obavi kuæni posao. Auto. zaglavljivale meðu usne i dimile. dakle. U to vrijeme. Od svih snova ostao mu je samo njegov porsche i nekoliko lažnih prijatelja. Krala sam u samoposlugama. Moj se otac nije nikada tako strašno opio. Gotovo su sva ostala djeca smjela jesti slatkiše. On ne samo da je mrzio obitelj veæ ju je posve odbacivao. Kada sam to uèinila i sa strožim nastavnicima. U Gropiusstadtu stoji 4 . Zbog toga sam po-podneva provodila sama s godinu dana mlaðom sestrom. došla do istog zakljuèka.). nisam bila toliko jaka. Djed je veæ moju majku upozorio da ne stupi u brak s ništarijom. Najbolje najveæi od sviju. Poslije sam se gotovo veselila kada bi me u školi netko glupo pogledao. Kada bismo se vratile iz škole. možda bi postao upravitelj imanja i imao vlastito uzgajalište doga. Otac mi je samo potvrðivao životno pravilo koje sam veæ upoznala na ulici i u školi: tuæi ili biti pretuèen. nije bilo tako strašno. Neprestano mi je utuvljivala u glavu: . otvorili su u Rudowu jahaonicu ponija. Tek mi je sinulo kasnije. Djeca su me se jednostavno bojala. naravno. iskrali ga i ogradili. U meðuvremenu bila sam napunila osam godina. odvažila sam se da iskušam i mišiæe. A u našoj se ulici dogaðalo da su s nebodera padali i èitavi komadi pokuæstva na ulicu. Èim bi se tu našli drugi ljudi. osim ako se nalazio u radionici.

dakle. a otac je imao dobar razlog za batine. dok su "igre loptom zabranjene". ako je padala kiša. jer sam slutila da sam ponovo uèinila nešto što je bilo zabranjeno. Bila sam sretna. dobila sam pune gaæe batina od tate. jer na ploèi je stajalo debelo pot-crtano: ". Ono nekoliko jadnih drvaca i nisu davali nikakvu sjenu. to buka nije nikome smetala. Ono se sastojalo od popisanog pijeska i nekoliko polomljenih ureðaja za penjanje i. Ali jednog su dana naši progonitelji na žalost imali dobru ideju. Tip se smjesta poèeo vraæati natraške preko trave i usudio se ponovo vikati tek kada je stao pred ulazna vrata. veæ su je prekopali. Obavijestili su roditelje. sav se ukoèio i pogledao momka najzloæudnije što je mogao. skakanje. Tu smo se ponekad praæakali i prskali. U šumi bismo pronašli debele komade hrastove kore i od njih smo za loša vremena rezuckali male èamce. Ali kada smo tamo iskopali naše male rupice za špekulice. Nakon nekoliko naših pokušaja. No. Djeèje su sobe bile za to premalene. Upozorenje "Zaštiæeni nasad" nisam još znala proèitati ili ga još nisam shvaæala. Mogli smo. Za nas djecu. tek pet i šest godina stare. da se u Gropiusstadtu smijemo igrati samo ono što su odrasli predvidjeli. Za špekulanje je potrebna nekakva donekle èvrsta podloga na kojoj se mogu izdupsti male rupe.gotovo na svakom uglu neko upozorenje. Gotovo su sva djeca kao i mi imala male sobe. Bogzna koliko je love stajalo da uvijek iznova obnavljaju ploèe. asfaltu ili travnjaku s natpisom "Pristup zabranjen" ne može se špekulati. Da se korijenje stabala ne bi ugušilo pod asfaltom. Vruæinu su upijali beton. Došlo je vrijeme kada smo se htjeli igrati špekulama.. Na betonu. ali sam sakrila cvijeæe. ništa od nogometa. Nije bilo bazena za plivanje ili za praæakanje. Shvatila sam. Spuštati se niz tobogan i èeprkati po pijesku. u vremenu od 8 do 13 sati i od 15 do 19 sati". Kako ispod njih nije bilo stanova. Umjesto majèinog poljupca. Kada smo se preselili u Gropiusstadt. pa sam viknula: . Evo kako je to bilo: pošla sam s Ajaxom. No. dakle. jer je po natpisu bilo dopušteno igrati se samo "uz suglasnost i nadzor ovlaštenog odgojitelja". I da je opasno igrati se po vlastitim idejama. Veæina upozorenja. morale dati naše osobne podatke koliko smo to znale. Natpis se nalazio u pravom željeznom ormariæu. Takozvani zeleni nasadi oko visokih kuæa zapravo su nasadi upozorenja. Neprestano su nas proganjali uz najgore prijetnje. Ako je predugo kišilo. Ispod tog natpisa bio je naveden paragraf po kojem æemo biti kažnjeni ako se previše približimo jadnim ružicama. Kada je kišilo. navukli smo na vrat ne samo kuæepazitelje veæ i vrtlare. Rekla je da trèanje na koturaljkama ostavlja tragove na podu. Kasnije sam jednom prepisala u svoj dnevnik sadržaje upozorenja. Rekli su da sam kuæepazitelju prijetila psom. veæ bismo obukli kišne 5 . a ispod toga da treba djeci služiti za "radost i oporavak". ostavili su oko njih okrugle otvore sa zemljom. ja sam ponekad sjedila uz prozor i razmišljala o tome što smo nekada èinili kada je padala kiša. meðu visokim zgradama bilo je samo nešto jadnih ruža. Svoj višak energije iskaljivali su na ureðajima za igru i klupama i naravno na ploèama sa zabranama. Ljeti je ponekad u nas vladala nepodnošljiva vruæina. Nitko od nas nije smio dovesti prijatelje u stan. dakle. doista se nitko nije potužio. "Oporavljati" se nismo smjeli kada je nas bila volja. Poslije škole nismo dakle imali pravo na oporavak. a da se nitko od odraslih nije uzbuðivao.Ajax. rezuckali smo. na vratu mu se nakostrije-šilo nekoliko dlaka. Pronašli smo gotovo idealno špekulište ispod javorovih stabala koja su tu posadili. Bili smo spremni za kišu. Podizala bih. Kasnije su je bili uèvrstili. Smjeli smo. Nisu više pograbljali zemlju ravno. Ti su ogromni kuæni ulazi bili u svakom sluèaju sjajni. A vjetar nije mogao proæi zbog visokih kuæa. mi smo ulazna predvorja visokih kuæa pretvarali u sjajna koturališta. ravno izgrabljane zemlje. rešetku i sa svojom bih sestrom ubacivala u slivnik svako moguæe smeæe i otpatke. Zakrvarila sam prste kada sam pokušala otrgnuti nekoliko cvjetova s grmova. Kada je padala kiša. Na ploèi je pisalo "Red na igralištu".. Pronašla sam nešto zanimljivije. Igranje. i to samo vrlo tiho: "s posebnim obzirom treba poštovati potrebni mir stanara". shvatila sam odmah èim sam ugledala kuæepazitelja kako trèi preko travnjaka po kome se ne smije gaziti i vièe i rnaše. dakle. osim punih gaæa batina od mog oca. nije bilo ništa. a ispred stakla bila je rešetka da ne bismo razbili tu glupost. jednog velikog upozorenja. Po njemu bi se djeca imala pravo još samo šuljati po našem stubištu i oko kuæe. Krug oko stabala bio je od èvrste. U ono se doba rešetka iznad odvoda još mogla podiæi. Ništa od granièara. Bili su to slivnici u betonu kroz koje je otjecala kišnica. Pred tipom me uhvatio panièan strah. idealno za špekulanje. èiste. Na svakih nekoliko visokih kuæa dolazilo je po jedno igralište. Natpisa je bilo ispred svakog i najmanjeg zelenila. Iduæi susret s kuæepaziteljem bio je veæ ozbiljniji. tek vrlo pitomo dobacivati gumenu loptu. Sa špekulanjem je bilo svršeno. Zatim je tu bila jedna bijedna ružina lijeha i pred njom natpis: "Zaštiæeni nasadi". pod staklom. Ali i to je naravno bilo zabranjeno. kuæna je uprava veæ bila nazvala. Na primjer. Èak ni s lutkama nismo smjeli sjesti na travu. Zatim na svakom uglu travnjaka stajao je natpis: "Ne smije se hodati po travi". Kad sam se vratila kuæi. Ni po pijesku. Jednom je naišao kuæepazitelj i odvukao nas u ured kuæne uprave. asfalt i kamenje i zatim je ponovo isijavali. pa bi nas uvijek odatle vrlo brzo otjerali. šetati i palo mi je na pamet da naberem za majku cvijeæa. Jednostavno. Tu smo obje. koji sam htjela isposlovati pomoæu cvijeæa. jasno. Tek na sredini našeg betonskog trga imali smo vodoskok. ne bismo izdržali. I od toga. naravno. pazi! Ajax je naravno odmah zašiljio uši. Ali gdje da naðeš u Gropiusstadtu mjesto za špekulanje. dosaðivala sam se do ludila na našem malom igralištu od betona i pijeska sa smiješnim malini limenim toboganom. samo na igralište. Za djeèake je to bilo posebno zlo. Sestra i ja ne bismo zapravo uopæe smjele na igralište. Prvo je upozorenje stajalo veæ kraj naših ulaznih vrata. zabranjuje nešto djeci. koturanje ili vožnja biciklom bili su zabranjeni. svojom dogom. doista je bilo trulo u Gropiusstadtu. otprilike. Ja nisam posve shvatila u èemu je zlo ako se zaèepi odvod. kao što sam to nekada u našem selu èinila za svake šetnje. Ja sam vrlo brzo uprskala stvar kod našeg kuæepazitelja. osim kuæepaziteljeve žene. Kuæepazitelji su pazili da se pridržavamo upozorenja. U selu smo na potoku radili toliko stvari.

bilo sve smrdljivo. jer je to bio mali dogaðaj. Bilo je doista okrutno pritisnuti svu dugmad nekome tko se žurio na zahod. Tamo je. doista. Naših nam 13 katova uskoro nije bilo dovoljno. Gradili smo luke i prireðivali prave regate s našim èamcima od hrastove kore. jer nismo imali kljuèeve od ulaznih vrata. Takva je poskoèna vožnja bila prilièno napeta stvar. Znaèi. crncima i divljim životinjama. Sva su mala djeca izlazila na ulicu samo s kuhaèom. To je bio znak za hvatanje magle. Ni bake s psima ne bi mu ostale dužne i otrovno bi mu odgovorile. a meni je trebalo užasno dugo vremena da stignem do jedaoaestog kata. morali se se vuæi jedanaest katova pješice. otmjenija i modernija od druge. U njih ionako nismo mogli uæi. Otkrila sam kako se može provuæi kroz rešetku. Tako sam za sve nas otvorila put u pravi raj dizala. otišli bismo u kafiæ gdje su prodavali i slatkiše. eto. pa smo je s gornje strane mogli preskakati. Pritisli bi svu dugmad. Ili bi se pokvarila. Nazivali smo to "sveopæi skrivaè". Ali sve su kuæe imale još jedan ulaz za pokuæstvo i druge velike predmete. ako ste malo pomnije pogledali i pomirisali. bilo strogo zabranjeno ulaziti u druge kuæe. Poèeli smo mrziti trgovce i po našem je shvaæanju bilo u redu ako bi ih netko pokrao. Protiv trgovaca koji su bacali otpatke pokraj škrinja nije ništa mogao. Poslije. Ali tumarati oko visokih kuæa dok pada kiša nikome nije bilo zabavno. Sigurnosna bi se vrata otvorila ili se sigurnosna vrata ne bi otvorila. meðutim. Dograbili bismo jedno dijete. Taj bi se na koncu popiškio u dizalu. Ja sam bila prilièno spretna u trci s dizalima. Trgovine su bile jedna bolja. Maštali smo da sjedimo u tom zrakoplovu i letimo do tih plaža. zatvorili ga u dizalo i pritisnuli svu dugmad. stvar bi se zaustavila. jer ako biste ih prejako zalupili. gdje ljudi koji dobivaju plaæe od 6 . Ako ste je. što nam se osobito svidjelo. Zatim smo se još igrali tko æe naæi najluðe stvari u pregracima. koji nas je uvijek rastjerivao. Pred nama bi u luðaèkom tempu protutnjali beton i vrata dizala na katovima. Samo debeli nisu mogli proæi. U opskrbnom centru nalazila se i jedna putnièka agencija. proèulo se da je dolje netko "provalio". a sve zabranjeno veoma zabavno. U duæanima nas takoðer nisu htjeli. Nije èudo što je po èitav dan vrebao ne bi li uhvatio one koji mu prave smeæe. Trebalo je vanjska vrata zatvoriti brzo. Tijelo smo zatim nekako protisnuli. ali nas je rijetko uhvatio. Izmeðu njih bio je obješen model zrakoplova. Ponekad smo prireðivali prave trke s dizalima. Na njen smo izlog vrlo èesto pritiskivali nosove sve dok nas nisu i odande najurili. Govorio je da je od nas sav nered i prljavština u opskrbnom centru. ali s pravim osjeæajem. Onaj koga smo zatvorili morao se penjati sve do vrha. Najveæa kušnja hrabrosti bila je pritisnuti dugme za uzbunu. Drugo bismo dizalo zadržali. Posvuda ste mogli nagaziti na rastopljeni sladoled ili pseæe govno ili lupiti u odbaèene pivske i cola-limenke. Najviše bi podivljao kada bih tamo došla s psom. Iako . nismo više toèno znali odakle smo koju stvar uzeli. Prodavaèice bi se užasno iznervirale kada bi u lokalu ugledale tuce djece i pogotovo kada bi poèelo nadvikivanje što da se kupi za onih nekoliko novèiæa. Naravno. Pronašli smo: igranje s dizalima. Najnapetija je igra za lošeg vremena bila u podrumu. Igraèke. Bilo je još okrutnije oduzeti nekom malom djetetu kuhaèu. I sa mnom su to èesto napravili. starudiju ili haljine koje smo oblaèili. Nešto što je bilo užasno zabranjeno. Nije se ni usuðivao upozoravati pijane klipane koji su se nabacivali pivskim limenkama. Jer druga vam djeca ne bi pomogla. naravno. U kuæi sa 32 kata bilo je lako odmagliti pred kuæepaziteljem.su oba vozila jednako brzo. dakle. Tako smo. Slutili smo da je to što èinimo najzabranjenija stvar. Tek bi se tada vidjelo kako te stvari brzo voze. ali ako biste im rukama pomogli. Èitav bi èopor ušao za sretnikom. Kuæepazitelj je to svake veèeri morao poèistiti. Ona je ujedno bila i najzabranjenija. Tada se još nismo pitali što æe jedna banka za trgovinu i industriju upravo u Gropiusstadtu. posve automatski nauèili da je sve ono što je dopušteno beskrajno dosadno. Upravo kada bih se vratila s psom i žurila da se pravovremeno vratim kuæi za veèeru. Sigurnosna su se vrata automatski zatvarala. Ali nikada nas nisu uhvatili. Poèelo nam je gorjeti pod nogama. On je ionako uvijek èekao u zasjedi. Pokraj putnièke agencije bila je Banka za trgovinu i industriju. mogli ste se svuda zavuæi ili preskoèiti da biste se sakrili. Morali smo nešto izmisliti. A onda jedan senzacionalni trik: ako bismo prekidaè za koèenje u nuždi pritisnuli na stranu umjesto prema dolje.ogrtaèe i otišli do putoka da iskušamo èamce. Mreža nije dosezala do stropa. Bez kuhaèe bili ste totalno bespomoæni. To je bilo užasno jezovito. zatvarala su se brže. Osim toga. ali su otraga škrinje za smeæe uvijek bile prepune i smrdjele. Dizala su èesto bila pokvarena. plažama. U kuæu sa 32 kata i užasno rafiniranim dizalima. Osobito smo se rado igrali skakanja. U tom su izlogu bile izložene prekrasne slike s palmama. Najprije glavom. Uz to. a to nije bilo bez naše krivice. Tamo je bio jedan divlji kuæepazitelj. a odrasli su mislili da želite u dizalo samo da biste se igrali i pokvarili ga. I zato je sav svoj užasni bijes iskaljivao na djeci. Taj je ulaz bio zatvoren rešetkom. Djeci je. Kada bi netko od nas ponekad dobio džeparac ili na neki drugi naèin užicao pare. Nekako smo bili pronašli ulaz u podrum naše zgrade. bilo je nekih trikova kojima se moglo uštedjeti nekoliko sekundi. Bilo je veæ nelagodno naæi se meðu svom tom ropotarijom pod žmirkavom svjetlošæu. pa bismo je jednostavno ubacili bilo gdje. Tu je svaki stanar imao pregradak odijeljen žièanom mrežom. sigurnosna bi vrata u tom sluèaju ostala otvorena i za vrijeme vožnje. Kada bismo svi zajedno u isti mah skoèili. Tek smo tu otkrili što se sve može raditi s dizalima. I Ajax bi sav izludio. zastajuæi usput na svakom katu. Opskrbni centar koji se nalazio preko puta naše zgrade bio je za nas više-manje takoðer zabranjeno podruèje. ona bi se ponovo malo otvorila. Doista se tražila velika spretnost da se glava okrene upravo onako kako je potrebno da bi prošla. Tu smo se igrali skrivaèa. kuæepazitelj nam je neprestano bio za petama. jer smo samo s dugom drvenom kuhaèom mogli doseæi svu dugmad u dizalu. Tada bi zazvonilo zvono i kroz zvuènik bi odjeknuo kuæepaziteljev glas. Ponekad bismo ponešto. hvatao nas je strah da bi netko mogao naiæi. penjemo se na palmino drvo i odatle promatramo nosoroge i lavove. izgubili ili su vam je druga djeca uzela. ponijeli sa sobom. Isprva nam je bila jedina namjera da srdimo drugu djecu.

Na malim izletima.u kameno doba. Bili smo svega nekoliko dana u defenzivi. Ali. Policajci su se tu zbog Zida neprestano motali i provjeravali su da li poštujemo zabrane. na meko. Oni su veæ popodne dolazili pijani. pa smo i dalje odlazili na sanjkalište. Ali. grmlje. veæ zato što odrasli misle da bi njihova djeca mogla tu doživjeti nešto ludo. Ništa više nismo smjeli. nalazili smo prava rajska igrališta. Nakon toga. Socijalnom se radniku ta ideja veoma svidjela. cementirati ga. Od naše staze smrti nastale su stepenice. Mogli smo sami birati piste za spust. pa smo u žicanoj ogradi prorezali rupu koja je bila dovoljno velika da proðemo s psima i biciklima. Zimski dani sa snijegom bili su moji najljepši dani u Gropiusstadtu. Fina gospoda u otmjenim odijelima nikada nisu bila neljubazna s nama. U svakom sluèaju prilièno su je dugo gradili. nije više mnogo ostalo od pustolovnog igrališta. U banci smo. S kašicom u obliku slonova i drugih životinja igrali smo se na pijesku zoološkog vrta. Zar ne bismo radije sagradili kolibu. graškova juha ne ide.i slièno. S vremenom je u Gropiusstadtu sve bilo savršenije. terorizirali su djecu i jednostavno razbijali. Sagradili su betonski bunker s prozorima. Peæine i prave drvene kolibe. Tada je pustolovno igralište ionako uglavnom bilo službeno zatvoreno. a zatim je netko donio škare za žicu. Napravili bi lanac od saonica i pokušavali je opkoliti. širok jedva dvadeset metara i dug najmanje pola kilometra. Školsko je igralište dijelom ušlo u pustolovno igralište i bilo od njega odijeljeno žièanom ogradom. Ja meðutim nisam nikada ubacila ni jedan pfenig. Asfaltirane su staze presijecale gotovo sve piste. Rekli su nam da ga žele preurediti. Rekli su da je to sanjkalište. veæ betonski stup. došle su miješalice i graðevinski radnici. moglo im se izmaæi na drugim pistama. One su sve vrijeme bile zaleðene. Zatim su tu odmah nadogradili jednu školu. Razbijali smo koljena. asfaltirati. Bili smo veæ toliko stari da nam zabrane nisu više ništa znaèile. Banku smo voljeli. Bez èekiæa i jednog jedinog èavla. koji smo nazivali šumicom ili nièijom zemljom. Dakle. Najljepše je bilo pokraj Zida2 koji nije daleko od Gropiusstadta. Tu smo èak mogli paliti logorsku vatru. Socijalni me radnik shvatio. rekao je. Uskoro su zatvorili igralište. Spustovi su mogli prevariti. Tako sam jednom socijalnom radniku prièala kako smo prije gradili. Tu se nalazio pojas. u okolišu izvan nizova visokih kuæa mnogo toga još nije bilo završeno. Tu smo se penjali. tu su nas doèekali ljubazni socijalni radnici. Tako smo se jednom htjeli igrati obitelji iz kamenog doba i kuhati graškovu juhu nad pravom otvorenom vatrom. Kada smo se mi doselili. Zimi je na jednoj stazi bilo èak opasno po život. Poèeli su zazidavati naše sanjkalište. Socijalni je radnik pazio da se ne udarimo èekiæem po prstu. Možda su zgodna gospoda mislila da nam kašice trebaju jer uporno štedimo. A mi smo znali zaželjeti usred posla da to bude nešto drugo. Istovarili su željezne skele. Ozbiljno. I svakog bismo dana na tome još nešto radili i mijenjali. Od bilo kakvih dasaka i grana koje bismo našli. stare daske. Djeèaci koje smo nazivali rokerima stvarali su opasnost na stazi smrti. Sagradili su brijeg za sanjkanje. što biste voljeli raditi? . Ali kada je èavao jednom veæ bio zabijen. bilo je dopušteno graditi. igrali se skrivaèa i osjeæali se poput istraživaèa koji svakog dana otkrivaju po jedan novi do tada nepoznati dio male prašume. kako bismo se mogli igrati i za lošeg vremena. izgledali su opasniji nego što su bili. Ne znam što ljudi koji tako nešto planiraju zamišljaju kao pustolovinu. vodene lokve. Najzabavnije je bilo vozikati se biciklom. Trava se mora oporaviti i slièno. Buduæi da smo sve više skitali i tumarali. a u najtežim sluèajevima i potres mozga. U kafiæu bi pošizili kada bismo im plaæali pfenizima. Na ono malo preostalog pustolovnog igrališta poèeli su se sve više širiti stariji djeèaci. Zatim su postavili ploèe sa zabranama. Bilo je tu pravog oruða i fino istesanih dasaka i èavala. Ali on je imao svoju odgovornost i svoje propise. Veæ smo slijedeæe zime uživali. ako bismo ih pristojno zamolili. Pustolovina se sastojala u tome da na tom mjestu budemo pod stalnim nadzorom. izgradili su nam takozvano pustolovno igralište. doista je sve bilo zabranjeno: vožnja biciklom i penjanje na stabla. U proljeæe je na sanjkalištu bilo gotovo isto toliko zabavno kao zimi. jer se u Gropiusstadtu sve odmah lomilo i rušilo što nije bilo od željeza ili betona. Kada bi ponovo zakrpali rupu. trava visoka kao mi. slobodno puštanje pasa. I kada su nas konaèno pripustili. koje smo nazivali rokerima. Stabla. Skakali smo po njemu s psima i valjali se nizbrdo. Ta je stvar zacijelo stajala brdo love. Umjesto toga mi smo djeca dobili jednu pravu atrakciju. Da ne bi brvnaru ili slièno. Kod njih sam mogla mijenjati u groše pfenige koje sam ukrala majci iz staklenke za sitniš. Za sanjkanje je preostala uska traka trave. U poèetku smo još imali vlastite ideje što se može napraviti na pustolovnom mjestu. Nekoliko tjedana kasnije ponovo su se pojavili graðevinski radnici. Oni nisu imali ni toliko posla kao žene u kafiæu. pravi pravcati betonski silos.trgovine i industrije tu samo stanuju. Jednog su dana ipak primijetili da se tu igraju i zabavljaju djeca iz Gropiusstadta. Socijalni ih radnici ne bi zatekli. Najgore je bilo uspinjanje. penjališ-tem i s nekoliko vodoravno ukopanih drvenih greda. Uskoro su nam zabranili igru na sanjkalištu. Ljeti se na brdu više ništa nije moglo. . Ne znam da li su djeèaci porazbijali sve prozore zato što je to betonsko zdanje u njima budilo nasilnost ili su možda graditelji našu kuæu za igru odmah sagradili kao bunker. A ako biste ponekad i pali. dobivali èvoruge na glavi. Razbijanje je nekako bilo jedino njihovo zanimanje. peæi krumpire i slati dimne znakove. Imali smo stazu smrti i lakše spustove. Gornju su platformu pokrili betonskim ploèama. No možda se te stvari uopæe ne zovu tako jer djeca tu doživljavaju pustolovinu. koje smo veæ i mi manja djeca mogli poduzimati. Veæ nakon nekoliko dana prozori su bili razbijeni. Èekiæem i èavlima . pa je i ona dobila vlastito igralište s limenim toboganom. I to nas je zabavljalo. Debeli je betonski silos veæ zauzeo veliki dio pustolovnog igrališta. na žalost. Naša 7 . Ponovo su došli graðevinski radnici i napravili red. Više se ništa nije moglo mijenjati. iza kojih se sasvim lijepo moglo piškiti. dobivali kasice-prasice. to velièanstveno uzornaselje još nije bilo gotovo. Sada se moralo preko kamenih ploèa i stepenica. nipošto skakalište.Pa. mi bismo je opet izrezali. bio je zabijen. pogodili biste u travu. U prvom redu. a još manje biciklistièka staza.

nièija zemlja postala je navodno zaštiæeno ptièje podruèje. Ubrzo zatim pretvorili su je u smetlište. Postojalo je tu i brdo starog smetlišta koje su pokrili zemljom i pijeskom i na kojem smo se èesto igrali sa psima. Ali i njega su najprije ogradili bodljikavom žicom, a zatim od nas zaštitili visokom ogradom prije nego što su tu poèeli graditi restoran vidikovac. Bilo je lijepo i na nekoliko polja koja su napustili seljaci. Tu je još raslo žito i poljsko cvijeæe, makovi, trava i kopriva tako visoko da bi se za èas do grla našli u njima. Ta je polja otkupila gradska uprava da bi na njima izgradila prava oporavilišta. Poèeli su ograðivati zemljište komad po komad. Na jednom dijelu starih njiva izgradili su poni-jahaonicu, na drugom teniska igrališta. Konaèno, nije nam preostalo više ni jedno mjesto gdje bismo mogli pobjeæi iz Gropiusstadta. Moja sestra i ja bar smo radile u konjušnici i jahale na poni-jahalištu. Tada smo još mogle izjahati kuda smo htjele. Zatim su zabranili jahanje po svim putovima i stazama. Uredili su posebnu - Zid koji je kao granica dijelio Berlin na Istoèni i Zapadni (napomena prev.). jahaèku stazu. Sigurno je stajala masu novaca. Ta je jahaèka staza išla uz samu prugu. Izmeðu ograde i traènica bilo je upravo mjesta za dvije konjske širine. Tu smo otad jahali, a pokraj nas su tutnjali teretni vlakovi puni ugljena. Nema konja koji se ne bi preplašio ako svega nekoliko metara od njega protutnji teretni vlak s ugljenom. Bar su naši konji tada šizili. Nadali smo se još jedino da nam kljusad neæe poletjeti na vlak. Ali meni je ipak bilo bolje nego drugoj djeci. Imala sam svoje životinje. Ponekad bih ponijela svoja tri miša na pijesak na igralištu. Kuæni red na igralištu nije upozoravao "Miševima pristup zabranjen". Gradili smo u pijesku za njih hodnike i špilje i puštali ih da po njima trèe. Jednog mi je popodneva jedan od miševa otrèao u travu koju nismo smjeli gaziti. Nismo ga više našli. Bila sam malo žalosna, ali tješila sam se da æe se u slobodi osjeæati bolje nego u krletki. Upravo je te veèeri moj otac došao u djeèju sobu, zavirio u mišju krletku i èudno upitao: - Kako to da su tu samo dva miša? Gdje je treæi? Tada još nisam slutila zlo. Otac nikada nije volio miševe i neprestano je govorio da ih treba nekome dati. Rekla sam mu da mi je miš pobjegao na igralištu. Otac me pogledao kao luðak. Znala sam odmah da æe totalno podivljati. Poèeo je vikati i tuæi me. Tukao me, a ja sam bila zarobljena u krevetu i nisam se mogla izvuæi. Nikada me nije toliko tukao i ja sam mislila da æe me izbiti na mrtvo. Kada je zatim nasrnuo i na moju sestru, uhvatila sam nekoliko sekundi predaha i instinktivno pokušala pritrèati prozoru. Mislim da bih bila skoèila-s jedanaestog kata. Ali otac me dohvatio i bacio na krevet. Majka je stajala na vratima i plakala, ali ja ju nisam vidjela. Ugledala sam je tek kada se bacila izmeðu mene i oca. Poèela ga je udarati pesnicama. On je bio posve izvan sebe. Tukao je majku na hodniku. Odjednom me uhvatio veæi strah za majku nego za sebe. Pošla sam za njom. Majka je pokušala pobjeæi u kupaonicu i pred ocem zatvoriti vrata. Ali on ju je èvrsto uhvatio za kosu. U kupaonici je kao i svake veèeri bilo namoèeno rublje, jer još nismo imali novaca da nabavimo stroj za pranje. Otac je gurnuo majèinu glavu u punu kadu. Ona se nekako oslobodila. Ne znam da li ju je otac pustio ili se sama oslobodila. Otac se blijed kao krpa povukao u dnevnu sobu. Majka je uzela ogrtaè i obukla se. Bez ijedne rijeèi izašla je iz stana. Bio je to najteži trenutak u mom životu, kada je moja majka bez ijedne rijeèi jednostavno izašla iz stana i ostavila-nas same. U prvi sam èas pomislila da æe otac opet doæi u našu sobu i nastaviti s batinama. Ali u dnevnoj je sobi sve bilo mirno, osim televizora koi je radio èitavo to vrijeme. Uzela sam sestru u svoj krevet. Stisle smo se jedna uz drugu. Ona je morala piškiti, ali se bojala otiæi u kupaonicu i drhtala je. Nije se usuðivala to uèiniti ni u krevetu, jer bi za to dobila batine. Konaèno, odvažila sam se uzela je za ruku i odvela u kupaonicu. Otac nam je iz dnevne sobe doviknuo: - Laku noæ! Sutradan ujutro nitko nas nije probudio. Nismo otišle u školu. Negdje prije podne došla je majka. Jedva je progovorila rijeè. Pokupila je nešto naših stvari, stavila maèka Petera u torbu, a meni rekla da povedeni Ajaxa na uzici. Otišli smo tako do kolodvora podzemne željeznice. Iduæih smo dana živjeli u malom stanu jedne majèine kolegice s posla. Majka nam je rekla da æe se razvesti. Stan majèine kolegice bio je premalen za moju majku, sestru, Ajaxa, Petera i mene. Kolegica je veæ nakon nekoliko dana poèela gubiti živce. Tada je majka ponovo spakirala ono malo stvari, uzeli smo životinje i vratili se u Gropiusstadt. Otac je ušao u stan upravo kada smo sestra i ja bile u kadi. Došao je u kupaonicu i rekao posve normalnim glasom, baš kao da se ništa nije dogodilo: - Zašto ste otišle? Doista vam nije nužno da spavate kod tuðih ljudi. Nas troje bismo se veæ lijepo snašli. Sestra i ja smo se glupo pogledale. Otac se uveèer gradio kao da majku uopæe ne vidi. Zatim je poèeo gledati i mimo nas kao da nismo tu. Nije nam više rekao ni rijeè. To je za mene bilo gore od udaraca. Otac me više nikada nije tukao. Ali takvo njegovo držanje, kao da uopæe ne spada k nama, bilo je užasno. Tek tada sam doista osjeæala da je moj otac. Ja ga zbilja nikada nisam mrzila, samo sam ga se bojala. Bila sam uvijek na njega ponosna, jer je volio životinje i jer je vozio tako snažna kola kao što je porsche. A sada nam nekako nije više bio otac, iako je s nama stanovao u istom stanu. Zatim se dogodilo još jedno veliko zlo. Ajax, moj pas, dobio je perforaciju trbušne šupljine i umro. Nikoga nije bilo da me tješi. Majka je mislila samo na sebe i razvod. Mnogo je plakala i uopæe se više nije smijala. Osjeæala sam se vrlo osamljenom. Kada je jedne veèeri netko zazvonio, a ja otvorila vrata, ugledala sam Klausa, oèevog prijatelja. Klaus je došao po oca da odu zajedno u gostionicu, ali on je veæ bio izašao. Majka je pozvala tipa da uðe. Bio je znatno mlaði od oca. Tako, nešto preko dvadeset. I taj je Klaus onda iznenada upitao majku da li bi pošla s njim na veèeru. Majka je odmah odgovorila:

8

- Da, zašto ne. Presvukla se, otišla je s tim èovjekom i ostavila nas same. Druga bi se djeca možda durila, plašila se za majku. I ja sam za trenutak tako osjeæala, ali sam se poslije iskreno radovala zbog majke. Kada je odlazila, izgledala je doista vesela, iako to nije pokazivala. Moja je sestra osjeæala kao i ja i rekla je: - Mama se zbilja veseli. Klaus je poèeo èešæe navraæati kad otac nije bio kod kuæe. Sjeæam se još sada, bila je nedjelja, a majka me poslala da odnesem smeæe. Kada sam se vratila, bila sam posve tiha. Možda sam namjerno bila posve tiha. Kada sam provirila u dnevnu sobu vidjela sam kako je taj Klaus ljubio moju majku. Bilo mi je èudno. Odšuljala sam se u svoju sobu. Njih dvoje me nisu vidjeli, a ja nikome nisam rekla što sam vidjela. Èak ni sestri, iako inaèe pred njom nisam imala tajni. Sada, kada je taj èovjek dolazio redovito, bilo mi je neugodno. No, prema nama je bio dobar. U prvom redu bio je vrlo dobar mojoj majci. Ona se ponovo smijala i nije više nikada zaplakala. Ponovo je poèela sanjariti. Govorila je o sobi koju æemo dobiti sestra i ja kada se s Klausom preselimo u novi stan. Ali taj stan još nismo imali. A otac je još uvijek stanovao s nama. Èak i nakon razvoda. Moji su roditelji spavali u braènom krevetu i mrzili se. A novaca još uvijek nismo imali. A kada smo konaèno dobili drugi stan jednu stanicu podzemne željeznice dalje, u Rudowu, nije ni tamo sve bilo tako idealno. Klaus je sada uvijek bio tu i nekako nam je stalno bio na putu. U stvari, bio je još uvijek dobar, ali stajao je izmeðu majke i mene. U dubini duše nisam ga prihvaæala. Nisam htjela da mi taj èovjek koji je tek prešao dvadesetu išta kaže. Uvijek sam prema njemu agresivno reagirala. Onda smo se znali i posvaðati. Zbog gluposti. Ponekad sam ja izazvala svaðu. Veæinom se radilo o gramofonu. Majka mi je za 11. roðendan kupila jedan mali gramofon, neku jeftinu bijedu, a ja sam imala nekoliko ploèa. Disco-sound, teeny glazbu. Naveèer bih stavila ploèu i okrenula je do daske da popucaju uši. Jedne veèeri došao je Klaus u djeèju sobu i rekao mi da utišam gramofon. Nisam to uèinila. On je ponovo došao i podigao ruèku s ploèe. Ja sam je ponovo spustila i tako se postavila da nije mogao do gramofona. On me dohvatio i odgurnuo. Kada me je dotakao, * podivljala sam. Za tih naših svaða majka bi oprezno stala na moju stranu. A to je bilo glupo, jer bi se svaða pretvorila u sukob izmeðu Klausa i majke, a ja sam se za to osjeæala krivom. U stanu je jedno od nas bilo suvišno. No, povremene svaðe nisu bile najveæe zlo. Mnogo je bilo gore kada je u kuæi sve bilo mirno, kada smo svi sjedili u dnevnoj sobi, a Klaus pregledavao neku reviju ili birao program na televizoru, kada je majka pokušavala malo razgovarati s nama i malo sa svojim prijateljem, a nitko joj nije pravo odgovarao. U takvim je prilikama bilo užasno neugodno. Sestra i ja bismo primijetile da nas je suviše u dnevnoj sobi i kada bismo rekle da želimo ponovo na ulicu, nitko se nije bunio. Štoviše, èinilo nam se da se Klaus raduje što æemo izaæi. Zbog toga smo sve èešæe odlazile i sve se duže zadržavale izvan kuæe. Kada sada na to gledam, ništa ne predbacujem Klausu. On je, kao što rekoh, tek bio prešao dvadesetu. Nije znao što znaèi obitelj. Nije dobro procijenio koliko nam je majka privržena i mi njoj i da nam je potrebna samo za nas ono malo vremena uveèer i krajem tjedna. Vjerojatno je na nas bio ljubomoran i mi zacijelo na njega. Majka se željela posvetiti nama, a ipak zadržati prijatelja i ponovo je bila preoptereæena. Na tu sam situaciju reagirala glasno i agresivno. Moja je sestra meðutim bila sve tiša i patila je. Vjerojatno ni sama nije toèno znala zašto pati. No, èesto je govorila da æe se vratiti ocu. Za mene je to bila posve luda ideja poslije svega što smo s ocem proživjeli. Ali tada nam je stvarno ponudio da mu se vratimo. Kao da se sav izmijenio otkada smo se od njega odvojili. Imao je mladu prijateljicu. Izgledalo je kao da je uvijek dobro raspoložen kada bismo se s njim sreli. Èinilo se da je sada beskrajno dobar, što je doista i bio. Od njega sam ponovo dobila na dar dogu, jednu kujicu. Napunila sam dvanaest godina, dobila sam malo grudi i poèela se na èudan naèin zanimati za djeèake i muškarce. Oni su za mene bili neobièna biæa. Svi su bili brutalni. Stariji djeèaci na ulici jednako kao i moj otac, pa èak i Klaus na svoj naèin. Bojala sam ih se, ali su me i fascinirali. Bili su jaki i imali su moæ. Bili su onakvi kakva sam ja htjela biti. U svakom sluèaju privlaèile su me njihova moæ i snaga. Poèela sam povremeno dotjerivati kosu fenom. Sprijeda sam je škarama odrezala nešto kraæe i èešljala je na stranu. Poèela sam petljati s kosom, jer su mi govorili da imam krasnu dugu kosu. Nisam više htjela nositi one užasne karirane djeèje hlaèe, veæ sam tražila traperice. Dobila sam ih. Htjela sam pod svaku cijenu cipele s visokim potpeticama i majka mi je dala jedan svoj par nošenih cipela. U trapericama i cipelama s visokim potpeticama hodala sam svake veèeri do deset sati po ulicama. Èinilo mi se da me kod kuæe odbacuju, a sloboda koju sam uživala èinila mi se sjajnom. Možda sam uživala i što æu se zbog toga posvaðati s Klausom. Možda mi je svaða s odraslim godila, jer mi je davala osjeæaj snage. Moja sestra sve to nije podnosila. Uèinila je nešto, po mom shvaæanju, nepojmljivo. Odselila je k ocu. Napustila je majku i u prvom redu mene. Sada sam bila još osamljenija. Za moju je majku to, meðutim, bio strahovit udarac. Ponovo je plakala. Stajala je sada izmeðu djece i prijatelja i ponovo nije znala kako da riješi problem. Mislila sam da æe se sestra uskoro vratiti. Ali njoj se kod oca sviðalo. Dobivala je džeparac. Plaæao joj je satove jahanja i poklonio joj prave jahaæe hlaèe. Meni nije bilo tako lako. Ja sam svoje satove jahanja morala zaraditi radom u stajama. No, to nije uvijek bilo moguæe, pa je moja sestra u svojim otmjenim jahaæim hlaèama uskoro bolje jahala od mene. Ja sam meðutim dobila odštetu. Otac me pozvao na putovanje u Španjolsku. Imala sam vrlo dobar uspjeh na kraju šestog razreda i predložili su me za gimnaziju. Prijavila sam se u skupnu školu3 u Gropiusstadtu. Prije nego što je otpoèeo novi dio mog života, koji æe biti zakljuèen maturom, odletjela sam s ocem i njegovom prijateljicom u Španjolsku u Tonemolinos. Bio je to prekrasan odmor.

9

Otac je bio sjajan. Primijetila sam da me na izvjesni naèin voli. Postupao je sa mnom kao da sam odrasla. Dopuštao mi je da uveèer izaðem s njim i njegovom prijateljicom. Doista se urazumio. Imao je prijatelje svojih godina i svima je prièao da je veæ bio oženjen. Nisam ga više morala zvati stric Ric-hard. Bila sam njegova kæerka i èinilo se da se time zbilja ponosi. No, opet tipièno za njega, odredio je odmor u vrijeme koje je najviše odgovaralo njemu i njegovoj prijateljici. Za kraj mojih školskih praznika. Tako sam zakasnila dva tjedna na poèetak nastave u novoj školi. Poèela sam, dakle, veæ od prve s markiranjem. U novoj sam se školi osjeæala vrlo strano. U razredu su se veæ složila prijateljstva i klape. Ja sam sjedila sama. Što je najvažnije, u dva tjedna što sam ih provela u Španjolskoj, ostalima su protumaèili sistem skupne škole koji je vrlo zamršen ako se u nju doðe iz osnovne škole. Drugima su pomogli da odaberu teèajeve. Ja sam 1 Eksperimentalna srednja škola (napomena prev.). bila prilièno izdvojena. Uopæe nisam imala pregled o toj školi, a nije bilo nade ni da ga dobijem. Ovdje nismo imali kao u osnovnoj školi razrednika koji bi se brinuo za pojedine uèenike. Svaki je nastavnik imao nekoliko stotina uèenika u razlièitim razredima i teèajevima. Onaj tko želi položiti maturu u skupnoj školi mora se sam snalaziti kako zna i umije. Mora se dobrovoljno odluèiti za uèenje. Mora nešto uèiniti da bi ga primili u proširene teèejeve. Ili mora imati roditelje koji æe mu reæi - uèini ovo ili uèini ono i zapni. Ja jednostavno nisam shvaæala o èemu se radi. U školi sam se osjeæala zapostavljena. Drugi su bili za ona dva tjedna u prednosti. U novoj je školi to mnogo znaèilo. Pokušala sam i ovdje svoj recept iz osnovne škole. Upadala sam nastavnicima u rijeè, suprotstavljala se. Ponekad zato jer sam bila u pravu, ponekad iz èista mira. Ponovo sam se borila. Protiv nastavnika i škole. Željela sam priznanje. Glavna je u našem razredu bila jedna djevojèica. Zvala se Kessi. Imala je veæ prave grudi. Izgledala je najmanje dvije godine starija od nas ostalih i bila je odraslija. Nju su svi potpuno priznavali. Divila sam joj se. Najveæa mi je želja bila da Kessi postane moja prijateljica. Kessi je imala i strahoviti komad prijatelja. Išao je u paralelni razred, ali bio je stariji. Zvao se Milan. Bio je najmanje 1,70 visok, imao je dugu crnu kovrèavu kosu koja mu je padala do ramena. Nosio je traperice i vrlo otmjene èizme. Na Milana su padale sve djevojèice. Kessi je bila opæe priznata ne samo zbog grudi veæ i zato što je Milan bio njen prijatelj. Mi smo djevojèice tada imale vrlo odreðenu predodžbu o tome što je komad meðu momcima. Takav nije smio hodati u širokim hlaèama veæ je morao imati supertijesne traperice. Djeèaci s teni-sicama izgledali su nam glupi. Oèekivali smo da nose moderne cipele, èizme s visokim potpeticama i ukrasima. Djeèaci koji su se po razredu nabacivali lopticama od papira ili otpacima od jabuka bili su nam glupi. To su bili oni isti koji su za vrijeme odmora pili na dvorištu mlijeko i napuhavali se s nogometom. Pravi su momci bili oni koji su nakon zvona odmah odlazili u kut za pušaèe. Morali su znati piti i pivo. Još se sada sjeæam koliko sam bila impresionirana kada mi je Kessi rekla koliko strahovito mnogo može Milan natoèiti u sebe. Neprestano sam mislila o tome što bih morala uèiniti da me neki djeèak kao Milan nagovori i možda èak poène sa mnom hodati. Ili, a to je u stvari bilo isto, da me Kessi prihvati. Veæ mi se njen nadimak Kessi èinio strahovito štosan. Htjela sam postiæi da i ja dobijem takav štosni nadimak. Mislila sam, što te briga za nastavnike koje vidiš po jedan sat. Zašto bi se njima svidjela. Važno je da te prihvate ljudi s kojima si uvijek zajedno. Poèela sam se vrlo loše ponašati prema nastavnicima. Ionako nisam s njima imala nikakav osobni odnos. Veæini je, èini se, sve bilo svejedno. Nisu imali nikakav stvarni autoritet i samo su se zezali. Od mene su uvijek dobivali pun kufer. Uskoro sam mogla cijeli razred okrenuti na glavu i minirati nastavu. To mi je naravno donijelo ugled. Skupila sam sav novac da kupim cigarete, kako bih mogla otiæi u pušaèki kut. Kessi je za svakog odmora odlazila u pušaèki kut. Kada sam i ja sve èešæe poèela odlaziti u pušaèki kut, primijetila sam da me Kessi sve više prihvaæa. Poèele smo se družiti i poslije nastave. Onda me je pozvala k sebi kuæi. Pile smo zajedno pivo sve dok mi nije postalo èudno u glavi. Razgovarale smo o prilikama u kuæi. Kessi je prošla vrlo slièno kao ja. Zapravo bila je u veæem sranju. Bila je vanbraèno dijete. Njena je majka èesto mijenjala prijatelje. Muškarci naravno nisu prihvaæali Kessi. Upravo je bila prošla teška vremena s jednim nemoguæim majèinim prijateljem. Tukao ih je i jednog dana demolirao èitav stan, a na koncu je bacio televizor kroz prozor. No, Kessina je majka bila drugaèija od moje. Pokušavala, je suprotno od moje majke, biti vrlo stroga. Kessi je morala biti svake veèeri kod kuæe prije osam sati. U školi sam uspjela, to znaèi postigla sam puno priznanje svojih suuèenika. Bila je to teška neprestana borba. Jedva mi je preosta-jalo vremena za uèenje. Doživjela sam dan pobjede kada sam smjela sjesti kraj Kessi. Od nje sam nauèila markirati. Kad joj se nije išlo u školu, ona bi jednostavno izostala nekoliko sati i sastala se s Milanom ili uèinila nešto drugo što ju je zabavljalo. Najprije sam se toga plašila, a onda sam vidjela da u školi uopæe ne primjeæuju ako netko markira nekoliko sati. U dnevnik su zapisivali samo izostanke s prvog sata, a kasnije su nastavnici imali previše uèenika da bi vodili raèuna tko je tu, a koga nema. Mnogima je to bilo i svejedno. Kessi je veæ u to vrijeme dopuštala djeèacima da je ljube i miluju. I veæ je odlazila u "Haus der Mitte". Bio je to omladinski dom evangelièke crkve koji je u podrumu imao diskoteku nazvanu "Club". Tamo se moglo tek od èetrnaeste godine. Ali na Kessi se nije vidjelo da joj je tek 13 godina. Nisam majci dala mira sve dok mi nije kupila grudnjak. Još mi nije bio potreban, ali grudi su mi u njemu izgledale veæe. Poèela sam se i šminkati. Onda me je Kessi povela u "Club" koji se otvarao u pet sati popodne. Prvo što sam u podrumu ugledala bio je jedan djeèak iz naše škole. Išao je u 9. razred4 i bio je po mom mišljenju najbolji komad u našoj školi. Bolji od Milana. Bolje je izgledao. Djelovao je, što je najvažnije, strahovito samouvjereno. U domu se kretao kao kakva zvijezda. Vidjelo se da se osjeæa nadmoænijim od svih ostalih. Zvao se Piet. Piet je pripadao jednoj skupini koja je uvijek stajala ili sjedila po strani. U svakom sluèaju izgledalo je kao da ne spada u ostalu rulju koja je tu visjela. Cijela je ta klapa bila strahovito glavna. Svi su momci izgledali sjajno. Nosili su

10

jer bi to izgledalo kao da s njima prekidam zato jer puše hašiš. Ten Years After. Ionako. èizme sa strahovito visokim potpeticama i izvezene i ukrašene traper-jakne ili maštovite jakne od sagova ili sliènih lijepih tkanina. pa smo ja i Kathi otišli u samoposlugu. ali su prihvaæali i djevojèice. kada bi došao. Piet se vratio s jednom ploèom velièine šake podijeljenom na komadiæe od po jedan gram težine. Za mene je sve to bilo luðaèki novo. Piet i Kathi odmah su prihvatili. dobio od svakog mali poljubac u usta. takoðer jednog tipa iz klape. Najviše o policiji. Nama su dvjema oni èak dopustili da s njima sjednemo. Bila sam vrlo samosvjesna. Govorili smo o glazbi. Do tada sam poznavala samo kuæepazitelje kao autoritativne tipove koje ste morali mrziti. pa je bilo bolje što sam bila pijana. Stavila sam ploèu Davida Bovvieja i povukla dim i zadržala ga u pluæima dok nisam dobila napadaj kašlja. pojave se Piet i Kathi. Piet je izašao preko balkona. Svi su bili posve tihi. Rekoh dakle posve cool: . ja sam se prvi put u životu opila. jer se u to vrijeme veæ mogao pojaviti. Dok su ostali pljugali lulu. èekale Milana i pazile da ne naiðe neki nastavnik. Skupili smo sav sitniš. Isprva nisam ni znala što je to.Hajdemo do djeèaka da malo s njima klaframo. dakle. Bili su vrlo tihi. jer su vam stalno bili za petama kad ste se najbolje zabavljali. Rado sam slušala sweet. Bilo mi je tek 12 godina i još nisam dobila ni prvu menstruaciju. Najprije ju je napunio duhanom da se ne bi moralo pušiti do drveta. a željela sam pripadati klapi. A mamin prijatelj ima nekoliko štosnih ploèa. nisam mogla s njima razgovarati. Jer u domu su se svi ostali bojali te škvadre. Nisu galamili.98 maraka. Istina. Kessi se dogovorila s Milanom na kolodvoru podzemne željeznice Wutzkyallee. To je bio trenutak o kojem sam-èesto sanjala. Najradije bih se bila rastopila u zraku. Oni su i izmeðu sebe bili užasno cool. kad sam ugledala Pieta i njegovog prijatelja Kathija. Oni nisu znali za one glupe borbe izmeðu djeèaka i djevojèica. Kroz ono malo svjetlosti što je kroz njih prodiralo vidjeli su se debeli oblaci dima.Ljudi. Zatim je izvukao drvenu cjevèicu dugu oko 20 centimetara. razredu naše srednje škole (napomena prev. dolazila iz njih samih. Trebalo bi nam podosta maraka da se od njega malo naroljamo. nisu se pravili važni. Sva sam se usredotoèila na nove izraze koje sam od njih èula.). Željela sam jedino da mogu prièati drugima kako je Piet bio kod mene. U meðuvremenu sam veæ mnogo nauèila. Tada smo stanovali u prizemlju. U stvari nisam to htjela. Spustili smo rebrenice. klapa je imala jednu ogromnu vodenlulu. sranje. Uvijek sam željela po danu sresti Pieta ili nekog drugog iz klape. Pivo je bilo preskupo. Kod kuæe sam rekla: . ne mogu više reæi ne. Opet sam jednom s Kessi markirala školu. Ja sam odbila. Sada sam nauèila da je kuæepaziteljski svijet Gropiusstadta zapravo policijski svijet. ali veæ nakon nekoliko minuta upitala sam Pieta posve samosvjesno: . Zapalili su stvar i poèeli dodavati cijev. djeèaci su vodili. Zatim je izmiješao duhan i hašiš i mješavinu stavio povrh toga. Rekla sam im da mi se pije pivo. Deep Purple i album Woodstock Festivala. ali jednostavno nisam još bila toliko sazrela da pušim drogu. Za mene su deèki i sami bili zvijezde. nemam nikakvo piæe. Posljednja dva sata. Grdili su pajka-ne i govorili da živimo u policijskoj državi. znala sam jedino da je droga i da je strahovito zabranjena. David Bowie i slièno. Toga sam se ipak još bojala. Kada sam iduæi dan došla u "Club". Osjeæala sam se vrlo nesigurnom. èini se. Prodavale smo zjake na kolodvoru. koje su zvali vino za propalice. Svatko je potegao.Danas i ja želim staf. Rekla sam Kessi: . Piet reèe da ima kod kuæe staf. pa sam i ja uglavnom izlazila preko balkona. Bilo mi je jasno da sada. Skupila sam prazne boce. Doista ništa nisam željela od djeèaka. I svaki bi èlan klape. To mi je bilo važnije nego engleske rijeèi i matematièke formule. Za vrijeme pušenja glava se mora staviti unatrag. Kessi mi je rastumaèila da puše hašiš i rekla da mogu s njima sjesti. Led Zeppelin. Za èetiri prazne boce dobivalo se 80 pfeniga ili boca piva. Voljela sam sve teenie-booper-grupe. O izvjesnoj glazbi koju ja još nisam dobro poznavala. imala nekog osobitog pojma što je to hašiš. Htjela sam ga tada pozvati da poðe sa mnom kuæi. Svatko je za sebe sanjario i slušao glazbu. Kessi je poznavala momke i predstavila me. Policajei su za mene tada još bili nedostižni autoritet. Staf je bio njihov naziv za hašiš. Da su pajkani mnogo opasniji od kuæepazitelja. Ne samo glazbu na koju su padali veæ i njihov jezik. Sve što su Piet i Kathi govorili za mene je ionako bila èista i sveta istina. Njihova je nadmoæ.Zašto ne biste skoèili k meni? Nema nikoga doma. Meðu njima nikada nije bilo svaðe. Kessi je upravo zapalila jednu cigaretu. Ja sam se strahovito radovala. Nisam Odgovara 1. Oni me zapravo kao muškarci uopæe još nisu zanimali. On je bio drugaèiji kao i sve ostalo kod njih. Ubrzo sam doznala koja je glazba za klapu bila štos i naravno da sam odmah bila luda za njihovom glazbom.supertijesne traperice. Otraga su svi izgledali kao pljunuti David Bowie. a cjevèica držati što uspravnije da ne bi ispadala žeravica. David Bowie. od kojih je svaki stajao po deset maraka. nisu se tukli. Kada smo ispili vino. Toèno sam pogledala kako su to drugi radili. Piet je rekao da se sada mora strahovito èuvati od pajkana zbog stafa. I Kessi. Svi su bili oduševljeni. pa bi drugi pomislili da s njim idem ili da sam debelo ušla u tu cool škvadru. Kupili smo litru crnog vina za 1. Ispijali smo dakle bocu i prièali. a dolazio je iz engleskog. jer su majka i njen prijatelj radili èitav dan. I ponašala sam se kao da je to moje bogzna koje pušenje. kada su Piet i Kathi kod mene u kuæi. Srce mi je tuklo. iako im je bilo tek oko 16 godina. Bila sam uzbuðena i bilo mi je strašno drago da me je Kessi dovela do njih. 11 . Ljudi su u škvadri bili za moj pojam na posve novi naèin iznad svih ostalih. jer bih inaèe dobila užasan kompleks manje vrijednosti. I eto. U našem stanu u to doba nije bilo nikoga. Ali nisam mogla otiæi od stola. To je bila prava ludnica nakon godina provedenih na jedanaestom katu.

Bila sam prilièno tužna. Najteže je bilo što je majèin prijatelj Klaus mrzio životinje. Nismo otišli u "Club". Bila sam prilièno sretna što je došao k meni i pokazao da se za mene zanima. Htjela sam koliko je moguæe biti kao oni ili postati kao oni. još premlada. To je bila zadnja stvar. on me ponovo poèeo milovati. Bila sam zbog toga ponovo sretna. za njih sam bila mala. Htjela sam od njih uèiti. Zbunjeni i nekako tužni. Poèela je u "Clubu" plakati zato što joj Kathi više ne obraæa pažnju kao drugim djevojèicama. ustala sam i otišla do gramofona oko kojeg sam zatim beskrajno dugo petljala.Èekala sam da se sa mnom nešto dogodi. Onda je Klaus nastupio odluèno. malo redovite vježbe da biste svjesno osjetili feeling koji vam daje hašiš.Nisu mi pomogle ni prijetnje ni vika ni plaè. Da sam pozvala k sebi doma Pieta i Kathija i zatim doista pripadala klapi. Njih se dvoje uopæe više nisu pogledali. Iz naše klape nitko nije bio glasan ili odvratan. Mislim od straha. Bili smo i meðusobno odani. Nisu više progovorili ni rijeè. U tom trenutku bilo mi je od njega muèno i nekako sam se stidjela. tipovi iz naše klape mogli su se totalno iskopèati. Tuðe nas se blebetanje nije mnogo ticalo. On je sjeo do mene na naslon naslonjaèa i stavio mi ruku oko ramena. Rekao je da životinje moraju iz kuæe. Ispalo je upravo onako kao što sam sanjala. jer sam mislila da oni znaju kako se cool mi i brani od svih onih guzica i govana. Htjela sam pobjeæi. Zaboravljali smo tu svo sranje kroz koje smo u toku dana prošli. Piet je milovao Kessine ruke. veæ u kino. oboje su ustali. sada kada sam uzela drogu. Da li zbog stafa ili zbog Kathija. Pogledala sam kroz zirkalo i ugledala Kathija. Meðu nama nije bilo nikakve grubosti. A onda sam pomislila: "Christiane. Postigla sam strahovito mnogo. otišli su u djeèju sobu i zatvorili vrata. ali se Kathi ugurao izmeðu nas. Ipak sam veæ u pet sati bila u domu. Razumjeli smo se bez mnogo brbljanja. Da sam se tako totalno ubacila u škvadru bilo je razloga i kod mene doma. Htjela sam sjediti izmeðu Kessi i jednog djeèaka koga nisam poznavala. vrijeðali i kinjili. Kessi mu je po svoj prilici to rekla. Tog mi se trenutka Kathi više sviðao nego Piet. Izgledali su vrlo èudno. Meni je kasnije isprièala koliko je bila u njega zaljubljena i kako joj je uvijek dolazilo da zaplaèe kada se on nalazio u blizini. Ismijavali su ih. Nisam više znala da li da to prihvatim. Znala sam sada toèno da to neæu moæi. Ali to je ionako bilo od vina. A sada mi taj tip kaže da doga ne smije u dnevnu sobu. Oni su užasno grubo postupali s djevojèicama koje su se izvlaèile. Piet me konaèno upitao da li æu uveèer doæi u dom. Vidjela sam kako su se Piet i Kessi koji su sjedili na kauèu približili jedno drugome. Rekla sam mu sada sasvim otvoreno da moram pospremiti sobu i zatim napisati zadaæe. Nisam znala zašto. Na neki sam naèin osjetila i veliko strahopoštovanje pred tim tipom. Roditelji i nastavnici ionako mi ništa više nisu mogli. pa je netko od njih dvoje morao izvesti psa. Najozbiljnije je tražio da u mojoj majušnoj sobici napravim pregradu za psa. Mog su psa nekome poklonili. ja sam èvrsto stisla šake na svom krilu. Za mene je sada klapa postala sve što mi je u životu bilo važno osim mojih životinja. kada me klapa prihvatila. Oni su se nakon završetka posla bacali u svoje užitke. Tada sam pošizila. mislim. Kad je poèeo film. No. ali ne znam. Naravno da je nisam napravila. U svih je bilo slièno. slušali cool glazbu i meðu nama je vladao totalni mir. Naši su psi uvijek pripadali obitelji. Zaudaralo im je i kod kuæe i na poslu. Nakon nekog vremena. S njima se postupalo kao sa svim ostalim èlanovima obitelji. zagledala se u strop i pokušala srediti utiske. Da u svakom sluèaju nije imala ništa od tog doživljaja. Usprkos dogaðaju s Kathijem. Da su se oboje razoèarali. pušili su staf. Osjeæala sam da je Kessi doživljela nešto vrlo loše. Potrebno je. Odmah sam pobjegla od Kathija i prišla Kessi. U tome je i bila razlika izmeðu njih i alkosa. Bila sam. nije mi se više sviðao. Bila sam beskrajno sretna kada se film završio. Sfo sam dopuštala i ništa nisam rekla. A njihov mi je razgovor o policiji i državi bio prilièno stran i osim toga nije me se nimalo ticao. Osim Pieta. Nisam htjela ostati sama s Kathijem. Kathi je zbilja dobro izgledao. Ostala sam sama s Kathijem. pomislila sam da zapravo uopæe ne spadam k njima. Alkosima smo nazivali mlade koji su se opijali pivom i rakijom. sada sam pripadala klapi. Sada. Ali oni su mi bili uzor. Nisam otvorila. Bila sam doslovno ukoèena. došle su i gore stvari. Legla sam na krevet u svojoj sobi. Ali kada mi je rekao da i ja njega milujem i kada mi je pokušao povuæi ruku prema sebi. U jednom mi je trenutku zavukao ruku medu noge. Postalo mi je užasno vruæe. Toèno je da tada èesto nisam bila uveèer kod kuæe. Bar sam ja tada tako mislila. veæ sam se na prstima ponovo odšuljala u svoju sobu. Kathi se još uvijek vrtio po sobi. Nijedan me djeèak nije pokušao taknuti. Za one stvari s djeèacima bila sam premlada. Majka ga je podržala i rekla da se više ne brinem za životinje. Odjednom mi je bilo svejedno što æe misliti. Osjeæala sam se samo malo ošamuæena. Uvijek sam se bojala da djeèaci primjeæuju mojih 12 godina i da æe se sa mnom ponašati kao s djetetom. dakle. Pomislila sam. I on je otišao. Za razliku od alkosa koji su svoje stresove dovlaèili u "Club" i bili agresivni. dogodit æe mi se nešto ludo novo. Kessi i mene. Piet i Kessi su izašli preko balkona. Ionako smo svi bili nekako jednaki ili slièni tipovi. Ali spadala sam meðu njih. Sve sam joj isprièala i rekla da više ne želim vidjeti Kathija. Htio mi je zabraniti da pas spava pokraj mog kreveta. Istina. Kessi je bila sva rumena u licu. Alkohol je u tom pogledu mnogo efikasniji. jer se nešto kasnije otkrilo da je u njega bila strahovito zaljubljena. Oèito se veæ razglasilo da se osjeæam premladom da bih se u tako nešto upuštala i oni su se s time pomirili. Ja sam opet osjetila nekakav strah. Doista sam se bojala da budem s tipom nasamo. Kad me je Kathi uhvatio za grudi ili toènije za ono što æe jednom postati gftidi. Kathi me poèeo milovati. Nisam se branila. Zatim je mojoj novoj dogi koju sam dobila od oca zabranio da leži u dnevnoj sobi. Ali ništa nisam primijetila. Hvatao me užasan strah od svega. Dobila ga je jedna žena koja mi se èinila posve u redu i koja ga je zaista 12 . svi su veæ radili. Ja se još uvijek nisam u potpunosti osjeæala kao oni. Nisam znala da veæina ljudi za prvog pušenja hašiša ne osjeæa gotovo ništa svjesno. to je cijena zato što si u toj klapi". Pola sata kasnije zazvonilo je na vratima. Onda su Piet i Kessi izašli iz moje sobe. Sjedila sam kao kamen i pokušavala nešto reæi o ploèi koja se upravo okretala. Tu je u meðuvremenu postalo nepodnošljivo. Poèelo je tako što je Klaus neprestano zanovijetao da se ne može živjeti s tolikim živinama u tako malom stanu. ali po mom mišljenju posveæivala sam inaèe svaki slobodni trenutak psu i drugim životinjama. Prihvaæali smo jedni druge onakvima kakvi smo bili. Iako se doista ništa nije dogodilo.

kada su tipovi priznali da i sami puše. Oni iz klape koji su imali novaca odstupali su pomalo ostalima. Nitko ne smije primijetiti da uopæe nisam cool maèka. Kosu sam dijelila po sredini i èešljala je prema licu. Dakle heroin. Oni su bili u partnerlooku. ali i prijepodne kada sam markirala. Oni znaju što rade. kakva sam željela biti. Buka podzemne željeznice u tunelu bila je luda. Njegovo je lice bilo vrlo malo u usporedbi sa svinjskim licima. pripadat æu drugima do kraja. Vrlo sam brzo pala s vrlodobrog na dovoljan prosjeèni uspjeh. Crkveni socijalni radnici koji su nas u "Clubu" pazili povremeno bi nas upozorili dok smo pušili. Samo. poèela sam folirati. a poslije su gledale televiziju. Zapravo. zamalo sam pošizila. Noæu su spavale u mom krevetu. Otišla sam u zahod. Piet je rekao: . Mislila sam.Oni su na H*. Nisam više voljela ni šetati onako sama. Morala sam se uvijek neèim opijati. željela sam da to ispadne nekako sveèano. Èesto sam slušala kako govore o svom posljednjem tripu. Osim toga. Da imaš klapu. Mnogo sam veæ bila èula o LSD-u koji su nazivali tableta ili trip. Svake sam veèeri pušila. nešto æu ti odstupiti. Kada sam izgubila psa. drugim rijeèima. Èekala sam uvijek da bude pet sati i da se otvore vrata "Guba". Piet reèe: . ali njima preko dana nisam bila potrebna. Èula sam da je dospio u jednu krèmu. Nisam tu više imala nikakvu zadaæu. Tip nije znao što bi odgovorio. Imao je prijateljicu koju je veoma volio. Htjela sam biti sama na tom životinjski cool tripu. Spojila sam sve èega sam se sjeæala iz prièanja drugih i iz toga smislila u mašti svoj trip. Nitko me ne smije progledati. Ljudi su u podzemnoj željeznici imali užasne grimase. Kada se Piet nasmiješio i ja primijetila da mi ne vjeruje da sam veæ bacila trip. Netko od nas rekao je tako nekom omladinskom tipu: . Bile su mi još ostale dvije maèke. Što je najvažnije. tek kada preðem i na tabletu. Oni su bili sa sveuèilišta i u studentskom pokretu. Mislila sam da sam negdje u Španjolskoj. Kada smo ušli u podzemnu željeznicu i kada je ona zatim pošla. veæ sam i pila. Bila sam sretna kada smo izašli u Rudowu. sada se na njihovim licima vidjelo mnogo jasnije koliko su gadni malograðani. Bila sam užasno uzbuðena. Sve sam više lièila na ostale iz klape. Kada se u deset sati zatvarao "Club" u domu. Meðu njima je bilo razlièitih ljudi. ne smijemo preæi na tvrde droge. Takvi razlozi kod nas ne pale. Mi smo to radili posve otvoreno u "Clubu". onda je to opasno. zakljuèala se i progutala mrvicu. A i ja sam to nespretno izvela. pa je i ona morala ukloniti psa. ali veæina ih je priznala da su i oni veæ pušili. S time bih poèela odmah poslije škole. I on je bio nekako ružniji nego inaèe. Sva sam se bila usredotoèila na svoj izgled. Sve su mi hlaèe postale preširoke. Sva su svjetla postala užasno svijetla. Piet koji je takoðer bio pod djelovanjem droge reèe da bismo mogli otiæi do njegove prijateljice ako joj roditelji nisu kod kuæe. ako nisam imala staf. I vanjštinu sam totalno promijenila. Ja nisam samo pušila. Djelovali su strahovito mirno. To je dovoljno za prvi put. Zatim su te svinjske glave odlazile u krevet. Ali uskoro se razboljela od raka. Zamišljala sam da sada ti debeli malograðani dolaze iz neke posrane krème ili s nekog posranog posla. kada studenti dime. Njemu se zbilja nije moglo ništa mutiti. Kessi je veæ bila bacila svoj trip. Okrivila sam za to majku i Klausa i ništa više nisam htjela imati zajednièko s ljudima koji su toliko mrzili životinje. Nisam rekla Pietu da sam pod djelovanjem droge. Veselila sam se suboti. Bojala sam se da æe me otkriti. stari. Tamo smo sreli dva Pietova prijatelja. a ne u Berlinu. Majka mi je morala kupiti cipele s visokim potpeticama i tijesne hlaèe. Odgovorila sam: . Vjerovala sam da se nalazim u nekoj limenki po kojoj netko miješa divovskom žlicom. Bilo je to èisto ludilo. Piet mi je dao komadiæ cigaretnog papira u kojemu je bila zamotana mrvica tablete.Jasno. Promjena mi se sviðala. Pušiti hašiš nije više bilo za mene ništa osobito. Opazila sam da mi Piet još uvijek ne vjeruje. Jedne me veèeri Piet u "Clubu" pitao da li sam veæ koji put bacila trip. Pred zrcalom sam provodila mnogo vremena. Imala sam ionako posla sa samom sobom i tabletom koja je poèela djelovati. Nisam to mogla pred drugima progutati. Ponekad sam veæ i rano popodne provodila s Kessi i s ostalima iz klape. Rekli bi nam samo da ne pretjeramo i da hašiš ne upotrebljavamo kao sredstvo bijega i slièno. Bilo mi je kao na lijepim plakatima koji su bili izloženi u putnièkoj agenciji u Gropiusstadtu. Jedna je ulièna svjetiljka iznad nas bila svjetlija nego što je sunce ikada bilo. Bio je strahovito osjetljiva životinja i uznemirio bi se i na najmanju buku. Konaèno sam izgubila nedužno djeèje lice. Sada mi je bilo vruæe. Franka i Paulija.K.Ako zbilja želiš. Meni tog trenutka to nije ništa znaèilo. Pomislila sam: budi sretna što si drugaèija. ja još uvijek nisam ništa primjeæivala. izgledali su kao što obièno izgledaju ti malograðani. Tako sam nekako mislila. ali je ipak još uvijek bilo normalno. Mislila sam da neæu moæi izdržati. Htjela sam izgledati tajnovito. a zatim opet na posao. U podzemnoj sam se željeznici smrzavala. Neprestano sam bila u totalnom transu. Znala sam da æe moj pas propasti u krèmi. valjda. Prema školi sam ionako bila posve ravnodušna.Mislite. pa sam se zastidjela. Tek tada sam došla u pravo stanje. To sam i željela samo da se ne moram suoèiti sa svim onim sranjem kod kuæe i u školi. Da si sada prešla na tabletu i da ti je sada sve jasno i da vidiš kakvi odvratni malograðani sjede u podzemnoj željeznici. 13 . Pogledala sam Pieta. Sve se to dogaðalo u vrijeme kada sam poèela iæi u "Haus der Mitte" i povukla prve dimove hašiša. jer sam još jedva što jela. Nama bi to ušlo na jedno. Ali kada dime nauènici i radnici. vino i pivo. Imao je zbilja lošu savjest. Piet reèe: . Kada sam došla u "Haus der Mitte". Postala sam užasno mršava. dat æu ti polovicu. I za kasnijih putovanja. a u toj je sredini pušenje hašiša bilo posve normalno. onda je O.Ako želiš kušati.voljela. Èemu to blebetanje. Lice mi je posve upalo. a izašlo na drugo uho. U subotu æu imati prvorazredne tripove. Sviðali su mi se. Otišla sam s Pietom do kolodvora podzemne željeznice. A onda sam se uplašila od nakaza. nisam više imala razlog da ostajem kod kuæe.

Majka sa svojim prijateljem i ja živjeli smo u meðuvremenu u razlièitim svjetovima.Pa. Sjela sam u travu. Nisam rekla ni rijeè. Piet je htio vidjeti da li su tu kola njenih roditelja. Piet je znao strahovito lijepo slikati. "Otišla sam kuæi. Jednostavno nisam htjela priznati istinu daje moja kæerka postala ovisnikom. Dolazila je s posla totalno iznervirana i zatim se bacala na kuæni posao.Otišli smo u podzemnu garažu kuæe u kojoj je njegova prijateljica stanovala. Nisam od nje prihvaæala ni nježnost ni dodir. Gdje sam bila. * Treba izgovoriti "eiè". Majka je naravno još bila budna. Pokušala sam da to previdim dokle sam mogla.).A onda se. Ja bih mu tada redovito odgovorila: . Veæ sam je ranije vidjela nekoliko puta i pretpostavljala da je to smrt. mislila sam. Niski se strop iznad mene sve više spuštao. 14 . Razmišljala sam vrlo naivno da kostur nikada neæe moæi savladati to snažno kljuse. CHRISTIANINA MAJKA Èesto sam se pitala kako to da nisam ranije primijetila što se dogaða s Christiane. Debela i masna u bijeloj spavaæici s licem posve iskrivljenim od srdžbe. Ionako nisam više s njom govorila. Došlo je do uobièajenog rjeè-kanja. . Moj prijatelj s kojim živim od kada sam se razvela od muža veæ je dosta rano posumnjao. stara je sama kriva što vodi takav malograðanski život. Što sam joj mogla prièati? Ionako me ne bi shvatila. Zacijelo bi mi zabranila. mislila sam. Odgovor je jednostavan. mala. ali ja sam ga prihvatila tek pošto sam razgovarala s drugim roditeljima koji su od svoje djece doživjeli slièno. Jedan je zid bio naranèast kao da se u njemu odražava sunce koje upravo izlazi. Betonski su se stupovi njihali amo tamo. Otišli smo do Pieta. Vjerojatno je mislila da sam posve normalno dijete koje je upravo došlo u pubertet. Sjene su se pokretale kao da žele posvuda napraviti mjesto svjetlosti.Èovjeèe. Mislila sam . Vani je opet bilo lijepo. Rekao je: . Ta me slika plašila. Dugo smo brbljali o slici. U njegovoj je sobi visjela jedna njegova slika. tako to dalje ne ide. Piet reèe: . Još jedino ono neophodno i najbeznaèajnije. bolje bi bilo da ništa nisam rekao. vjerojatno. Majka mi se èinila užasno smiješna. iznenada sjetio da je pod djelovanjem i upita me: . Kao malograðani u podzemnoj željeznici. Sada me nije više plašila. Majku sam još jedino žalila.istina ne uvijek . kada si bacila tabletu? . Ona nije imala blage veze o tome što ja radim. Zid se presvodio i èinilo se kao da iznenada nestaje u plamenu. Kola su bila tu. zar nije ova garaža prokleta. Veæ je izgubio svaku moæ nad njim. Zjenice su ti kao zdjelice. On se doslovno savijao. Na njoj je bio jedan strahovito debeli konj.da mi nije više potrebna ni majka ni obitelj. Piet mi je zatim dao da ponesem nekoliko ploèa. Na konju je sjedio kostur s kosom.A onda me pogledao i malo kasnije rekao: -Èovjeèe.To su strahovito štosni odlasci na putovanja i slièno.Što ti sve ne umišljaš! Pa ona je još dijete. kako se engleski izgovara H (napomena prev. U garaži sam došla malo u horror. Ali.

odraditi poneki prekovremeni sat. Želio je postati upravitelj posjeda. Majka. Djed i baka posjedovali su u Istoènoj Njemaèkoj jedne novine s tiskarom. Nisam je htjela ni na što prisiljavati. Htjela sam poštedjeti Christianu od onoga što sam ja proživjela. gdje æemo se svi ugodno osjeæati. Preselili smo se 1968. Još za njena roðenja zaklela sam se da æu joj osigurati takvo djetinjstvo i mladost u kojoj se neæe moæi dogoditi da tako bezglavo uleti u brak kao što se to meni dogodilo. Imala sam šesnaest godina i razmišljala sam kako da se iz toga izvuèem. Moj je brak od samog poèetka bio u svakom pogledu pravi fijasko. on je kao vlasnik kamenoloma bio cijenjen èovjek. a ja sam joj odviše spremno vjerovala. Za sjedište firme odabrao je Berlin. Potreban joj je mir i sretna je ako su djeca samostalna. moraš skupiti snagu. Samo zato jer su iza nas išla dva mladiæa. Naše su razmirice bile sve nepodnošljivije. Ja èak nisam smjela odabrati zvanje po želji i postati primalja. Richard nije mogao plaæati za djecu. njegov se odgoj sastojao samo od zabrana. Tako sam neprestano odgaðala razvod. Htjela sam to poslije razvoda ispraviti. dok nisam 1973. Htjela sam da se konaèno smjestimo u lijepom stanu. Zbog toga sam postala vrlo prkosna. Moj je otac bio pretjerano strog. a ne pod pritiskom kakvom sam ja bila izložena. Richard nije mogao skupiti poèetni kapital. Nakon razvoda morala sam najprije pronaæi novi stan. gdje sam odrasla. Mnogi pokušaji rastave nisu uspjeli.ne preostaje ti drugo. To je oèito bilo njegovo mjerilo. morala je šutjeti. Nadala sam se da æe s promjenom grada i naš brak poèeti iznova. Onda se Richard zavadio sa šefom i ja sam dobila otkaz. Otac je zahtijevao da izuèim trgovaèku školu. razorio mi je muž. Osjeæaj da sam priznata i da ponovo zaraðujem dao mije snagu. Još se sada sjeæam jedne nedjeljne popodnevne šetnje s prijateljicom. sve su to bile stvari skucane s brda s dola. Richard je prekinuo školovanje. trebalo je da proèaèkam zašto i zbog èega. Kada je žena zaposlena. Ti planovi nikada nisu otišli dalje od prvih poèetnih kontakata. Mora se slobodno razvijati. dolazilo je do fizièkih obraèuna. Boljelo me u duši što svojoj djeci ne mogu pružiti ni udoban dom. Ostavljao me èitave noæi samu. godine bila dovoljno jaka da svoju grešku ispravim. Te sam njene neredovitosti kao i njeno prkosno ponašanje tumaèila kao posve normalnu razvojnu fazu i vjerovala snm da æe proæi.mora imati slobodu kakvu podrazumijeva suvremeni odgoj. Pomalo mi je postao smiješan sa svojom težnjom da postane veliki èovjek. Sto metara dalje išla su dva mladiæa iza nas. kada je trebalo sklapati ugovore.Vjerojatno je najveæa greška umišljati da djeca još nisu dotle stigla. jer se Richard nije htio iseliti. Èesto sam pomišljala na razvod. Otišla sam odvjetniku. da im kupim lijepu odjeæu i da koncem tjedna odemo na zajednièke izlete koji mogu mirne duše stajati nekoliko maraka. Takoðer po želji svog oca. ja sam bila tvrdoglavija. a i zbog djece. Volio je spominjati daje njegova obitelj prije rata takoðer nešto znaèila. Èini se da sam joj kasnije dopustila previše. Još sam bila dosta vezana uz njega. Opet je sve bilo po starom. To mi je bio san. dobra i plemenita žena. u Berlinu sam uskoro dobila solidan posao kao uredska sila za 1000 maraka mjeseène plaæe neto. To je za mene bilo preskupo. U to sam vrijeme upoznala Richarda . Sanjao je o tome da osnuje prijevoznièko poduzeæe. Zbog toga sam i radila. No. kada je sve èešæe izbjegavala kontakt s obitelji i koncem tjedna radije odlazila s prijateljima umjesto da se pridruži nama. Imala sam osamnaest godina kada se to dogodilo. Christiane je ponekad dolazila kuæi kasno. Ono malo samosvijesti što sam je spasila od oca. Jednostavno se nije mogao pomiriti da bude jedan od onih malih ljudi koji su stanovali u Gropiusstadtu. Ispoèetka je meðu nama bilo samo prijateljstvo. No. ali nisam imala drugog izbora. Želio se pod svaku cijenu osamostaliti i postati poduzetnik kao što su bili njegovi preci. Nismo èak imali ni jedan jedini pristojni kauè. Zato mije bilo i drago stoje Richard ponekad kod kuæe. Nisam ga mogla ni platiti. Možda zato jer mi je bio prvi muškarac. Želio je pod svaku cijenu biti nešto bolje i znaèiti nešto pred drugim ljudima. kako bih mu vodila knjigovodstvo. U hessenskom selu. Tada je sluèajno naišao moj otac s nogometnog igrališta i opalio mi jednu na ulici. Stanarina je stajala samo 600 maraka mjeseèno ukljuèivši garažu. Nijedan mu posao nije bio po volji. Istina je. Richard je svoj bijes iskaljivao na meni i djeci. dobila sam vrlo dobro namještenje u jednom braènom posredništvu. To je dvije godine išlo prilièno dobro. a imali su i posjed. kako bih se morala udati i tako steæi svoju slobodu. Svoju je srdžbu iskaljivao kod kuæe na djeci. No uvijek je imala spremnu ispriku. pa s jednim znancem poduzeæe poljoprivrednih strojeva. Richard mi je pomagao. iako nisam imala auto. Vidjela sam samo jedan izlaz: da ostanem trudna. Povukao me u kola i odvezao kuæi. a ako bih se ja umiješala. 15 . Novac koji nam je bio potreban za život uglavnom sam ja zaraðivala. Bio je godinu dana stariji od mene i išao je u poljoprivrednu školu. Pronašla sam ga u zgradi koja je bila sagraðena uz porezne povlastice. Mnogo toga sam prelako prihvatila. Još za vrijeme trudnoæe nisam više mogla raèunati na muža. Na sreæu. Htjela sam se konaèno potpuno izvuæi iz braka i zapoèeti s djecom novi život. Sama sam u tom pogledu na vlastitoj koži iskusila najgore. Preselili smo se u sjevernu Njemaèku u mjesto gdje su živjeli njegovi roditelji. Mladiæe nisam smjela ni spomenuti jer bih dobila pljuske. samo da djeci ipak nešto pružiš. Imale su veæ deset i jedanaest godina i djetinjstvo su provele u najskromnijim stambenim uvjetima. no stoje više moj otac poduzimao da razbije tu vezu. Jedno je vrijeme radio kao trgovac i to je bilo najviše što je postigao. umjesto u reprezentativni stambeni i poslovni prostor dospjeli smo u Gropiusstadt u predgraðu Berlina. ali i da djeci ispunim poneku posebnu želju. Za njega je postojao samo njegov porsche i dalekosežni planovi u glavi. Nisam više htjela podnositi sve ono što mi je muž èinio. Kada se Christiane poèela izdvajati. Richard je tada htio da sam otvori braèno savjetovalište i to u velikom stilu. Na kraju tjedna. zatim trgovinu automobilima. ali nisam imala za to hrabrosti. zlatarsku trgovinu i mesnicu. onda možda ne pazi dovoljno brižno na svoju djecu. Nisam mogla u vrtiæu dobiti mjesto za djevojèice. Rekla sam u sebi . Kada je Christiani bilo èetiri godine.svog kasnijeg muža.

Danas ni sama ne shvaæam zašto sam ih ostavljala same. Bila sam sretna što konaèno mogu nešto pružiti djeci. Ne znam. iako sam vidjela što se svakodnevno dogaða u obiteljima tog satelitskog grada u kojem smo živjeli. od sihiog napora da im lijepo uredim dom posve sam izgubila iz vida stoje najvažnije. U to je vrijeme naišla na prijatelje koji su je upropastili. One bi mi se tada objesile oko vrata. Kao da se to može popraviti lijepim poklonima. Tuènjave su bile redovita pojava. Obje su bile u dobi od dvanaest-trinaest godina. A Kessinaje majka ponekad pripazila na obje. mog prijatelja koji se u meðuvremenu preselio k nama. Najèešæe su to bile stvari na povoljnoj prigodnoj prodaji. a 1975. Svoju sam djecu preèesto ostavljala samu. èešæe se smijala. To me usreæivalo. s kojom je èesto provodila popodneva èinila mi se vrlo razumna. Otkad joj je Kessi postala prijateljica. Prije podne su djeca išla u školu. Jedno je vrijeme doista i bilo dobro. u podne su sama prireðivala jelo. A Christiani je zacijelo trebalo više podrške i voðenja. smirila sam se kada sam vidjela da se Christiane razvila u vedru djevojèicu i da više toliko ne tuguje za sestrom. jer se osjeæao osamljen. Mogu to okretati kako me volja. Bilo mi je zadovoljstvo da nešto za njih kupim kod "Wertheima" ili "Karstadta". Ponekad su njih dvije bile toliko razdrngane da sam se s njima morala i ja smijati. Doista sam vjerovala da je krenulo nabolje. A onda sam uèinila još jednu golemu grešku iz želje da se više posvetim svom prijatelju: dopustila sam Christianinoj sestri da se vrati ocu. Ali ja sam vjerovala daje dovoljno ako svojoj djeci budem primjer. ako se ne smucam i ne vucaram. na kraju sebi ipak predbacujem uvijek isto. Danas naravno znam da sam time u prvom redu htjela iskupiti svoju zlu savjest. bila sama. Nisam ni izdaleka pomislila da bi mogla skrenuti na stranputicu.Poèela sam taj cilj oduševljeno ostvarivati. jer sam im poklanjala tako malo vremena. Osim mog rada. Mislila sam da æe se tada ugledati na mene. Bila sam sigurna daje Christiane meðu crkvenim ljudima u dobrim rukama. željela sam biti tu i za njega. po-Tdonila sam Christiani gramofon 'dual'. Ponekad je Christiane odlazila Kessi ih'je Kessi dolazila k nama. A kada sam se kasno uveèer vraæala s posla. koji ju je namamio sebi svim moguæim obeæanjima. a ja sam se osjeæala kao daje Božiæ. Bilo bi bolje da sam živjela od socijalne skrbi sve dok sam bila potrebna djeci. Christiane je sada. On je za mene bio kao neki èvrsti stožer. kuæanstva i djece. Obje veoma vole životinje. a popodne su èesto odlazila u konjušnice na Lippschitzallee. osim malih ljubomora izmeðu djece i Klausa. Djevojèice su dobile tapete po svom izboru i lijepo pokuæstvo u svojoj sobi. Još su mi u roditeljskoj kuæi napunili glavu da èovjek ne smije pasti državi na teret. Možda je trebalo da tužim muža što ne plaæa izdržavanje. Ona je labilnija i osjetljivija od svoje mlaðe sestre. za mene je socijalna skrb bila zadnja stvar. Nisam vidjela ništa loše u tome što su uveèer odlazile u omladinski klub "Haus der Mitte". Kessi. kada bi se vratila kuæi iz škole. neki slatkiš ili neko smiješno šiljilo ili sliène gluposti. Ni u snu ne bih pomislila da je mladima bilo tamo dopušteno pušiti hašiš. Trebalo je da pustim novac i da se za njih brinem. umjesto da toliko radim. mogla sam im èesto donijeti i neku sitnicu. Naprotiv. kada su djeca radoznala i žele sve odjednom iskušati. koji je bio u sklopu evangelièkog centra u Gropiusstadtu. Otkuda sam mogla znati da su ti napadaji smijeha posljedica hašiša ili drugih droga? 16 . pio se alkohol preko svake mjere i nerijetko je na ploèniku ležao pijan muškarac ili mladiæ ili žena. U svakom sluèaju. Ali ja to nisam zamjeæivala. Njena školska prijateljica iz susjedstva. No.

Hašiš nije više davao pravi poticaj. Obje su naše majke na to pale. Bila sam sretna što nisam upala u stravu. mislila sam. Bila sam puna išèekivanja.). a ne da svatko pokušava biti glasniji i jaèi od drugog i da se samo meðusobno blatimo i podvaljujemo jedan drugom. nalaze strahovito cool tipovi. U školi sam imala sve više teškoæa. Život koji sam vodila èinio mi se strahovito cool. I kako veæ rekoh. a ponekad o ljudima koji su znali stati pandurima na žulj. o posljednjem tripu i sve èešæe o cijeni sita. Meni je nastavnikovo brbljanje išlo na živce. Tog sam nastavnika èak donekle voljela.Što tu znaèi zaštita èovjekove okoline? Pa to poèinje veæ time što æe ljudi nauèiti kako æe se meðusobno ophoditi. LSD-a i raznih tableta na sceni3. kako bismo dobili bolje ocjene. Te mi se veèeri ponovo sve èinilo strahovito cooli ljubila sam ljude u klapi. Stvar je ludnica. pa sam o tome nešto i nauèila. ako nisam imala tabletu. u kojoj nije bilo ni posrane borbe ni posranog grèa. Bila je nešto starija od nas i zvala se Peggy. I tu se sve svodilo na to kako æemo jedno drugo dokrajèiti. Svatko je svakoga ljubio nježno i prijateljski. Nastavnici su dokrajèivali uèenike svojom moæi ocjenjivanja. I da nastavnici nauèe shvaæati stvari i pravedno ocjenjivati uèenike.Škvadra je bila moja obitelj. Otac me nikada nije tako poljubio. a Kessi je svojima rekla da æe spavati kod"mene. Tu se.najmodernija europska diskoteka". a ne kada bih pokušala ozbiljno govoriti o tome da je škola sranje. Onda sam podivljala i viknula mu u lice: . Onda se u "Clubu" pojavila jedna iz škvadre i rekla: . jer su me zanimali. Veæini se dogaða da s prvom tabletom dozive horrortrip*. Po èitavom su gradu bili izlijepljeni plakati: "Sound . Popila sam ih s pivom naiskap. Ljudi iz klape èesto su tamo odlazili. glazbi. U toj mi je školi strahovito smrdjelo. Ali i u škvadri sam èesto sjedila po strani. Tada sam imala posve drugaèiji odnos prema svemu. Veæina me u razredu shvaæala tek onda ako bih dobacila kakvu glupost. No. Zvao se "Sound". Kessi mi je rekla s vrlo važnim prizvukom da je Micha na H. S nama je trebala poæi i jedna Kessina prijateljica. upravo s nastavnicima predmeta iz kojih se nisam posve iskljuèila imala sam sve više teškoæa. Èekali smo Peggvnog prijatelja Michu. Rastapala se u boje. 17 . Da se bar malo brinemo jedan za drugog. Nitko nikome nije pomagao. Ponovo sam odlazila u prirodu.Ljudi. Iduæih tjedana poduzeli smo pravi pohod na farmaceutsku industriju. Nismo prièali o svojim problemima. U meðuvremenu sam imala novi cilj. a da nisam toèno znala što gutam. Nije mi bilo lako. Nekako je postalo normalno i svakodnevno biti spreman na šit** ili tabletu. Sjeæam se još velikog sukoba s nastavnikom koji je s nama htio govoriti o zaštiti èovjekove okoline. potegla iz lule i doživjela posve drugaèiju prirodu. jer se nije imalo što ni zapisati ni nauèiti. u njemaèkom i poznavanju društva. sit. sredstva za stimuliranje. ukrao auto ili opljaèkao banku. Nije bilo nikakvog osobnog kontakta s nastavnicima. ephedrin. Od tada sam uzimala tabletu kadgod sam je dobivala. Naèin meðusobne ophodnje u školi bio je po mom mišljenju strahovito jadan. ali sam ipak i sama tako postupala kad god sam imala razlog ili samo volju da ometam nastavu. makar je ulaz bio dopušten samo starijima od 16 godina. U našim je oèima svatko bio dobar tko je negdje provalio. a i s razredom. Tu sam našla prijateljstvo. dakle. Razred je ionako bio totalno apatièan. jer mi se pivo gadilo zbog ljudi koji su se oblokavali pivom. Zbog toga sam se valjda toliko i rasrdila i pomislila da æe imati smisla ako se na njega izderem. nisam još bila upoznala nijednog fiksera4. Za mene. Veæ mi se pozdravni poljubac ludo sviðao. Izostala su nova iskustva. jer sam vidjela da je tako uèinio netko drugi. Razgovarali smo o glazbi i drogi. Iste sam veèeri uzela još jedan mandrax. Putovanje je bilo ludi šou. No jednog je dana došlo u klapi do zatišja. jer je govorio površno. U nekim sam predmetima. razlièitu od one kakva je doista bila. No ja sam to prošla posve mirno. imamo nešto novo. Kada smo bili skupa. svatko je htio biti bolji. Nitko nikoga nije optereæivao svojim sranjem u kuæi ili na poslu. Mjesto gdje se prodaje i nabavlja droga i gdje se okupljaju narkomani (napomena prev. To me ionako nije više smetalo. Jedne sam subote rekla majci da æu prespavati kod Kessi. Posvuda svjetlucanje. malu djevojèicu koja se uglavnom kretala od Rudowa do Gropiusstadta bilo je to mjesto iz snova. nježnost i izvjesnu ljubav. Tu se moglo sve kupiti. Odjednom je u "Clubu" bila sva sila tableta. znaèi da ubrizgava heroin. ali nijednom mi nije uspjelo. veæ sam samo željela biti sama. strahoviti svjetlosni efekti i najštosnija glazba. Sada bih. oblike i šumove koji su se odražavali u mojim raspoloženjima. Ionako se govorilo uvijek jedno te isto: o drogi. Nekada sam odlazila u prirodu sa psom i doživljavala sam je preko psa. valium i heroin. jer sam željela priznanje jedino u svojoj klapi. Ponekad o odjeæi. A uèenici su iskaljivali svoju moæ na nastavnicima koji su bili dobroæudni i nisu se znali nametnuti. Navikli smo se na njega. jer koliko mi je bilo poznato. Onda sam s Kessi napravila savršeni ratni plan. Uzela sam dvije tablete ephedrina. Bila je to diskoteka u Genthiner Strasse u èetvrti Tiergarten. I u razredu je zajedništvo sve više popuštalo. A ja sam tek navršila 13 godina. za nas nije postojao bijedni svijet drugih. U klapi nije bilo problema. Osjetila sam se potvrðenom. Veæ sam nekoliko puta namjeravala otiæi tamo s ostalima. Zamišljala sam "Sound" kao pravu palaèu. To bismo kao prvo morali nauèiti u toj našoj posranoj školi. Prestala sam pisati zadaæe i svakog sam jutra bila neispavana. mandrax. Bila sam uglavnom toliko drogirana da mi se nije dalo govoriti. Ipak sam prešla u osmi razred. ponekad pokazivala izvjesno znanje. iako sam u ðaèkoj iskaznici prepravila datum roðenja. Poslije tripa osjeæala sam se isto kao i ostali. Bojala sam se da me neæe pustiti. Znala sam da je u "Soundu" scena. strahovito cool tipovi. Nekoliko sam mjeseci bila najsretnija sama sa sobom. I tako dalje. sve sam rjeðe sudjelovala u razgovorima. jer smo pohaðali razlièite teèajeve. vrlo jako sredstvo za spavanje. Ja sam to vidjela. Nikog živog nije to zanimalo.

Sjetila sam se da mi je tek 13 godina i da je taj fikser još predaleko i preodrastao za mena. sinoæ sam s Kessi bila u "Soundu". Rekla sam: . Iduæeg je tjedna Kessi morala spavati kod mene. 18 . Èitavo je vrijeme trèkarala okolo i ogledavala se za dobrim kitovima. spremanje veèere. Doslovno sam je dovukla do naše kuæe. ** Hašiš (napomena prev. po raspoloženjima. Peggy je rekla da su to dealeri5. Da mi je tada netko rekao da æu i sama jednog dana na tom bijednom dijelu Kurfiirstenstrasse redovito išèekivati. Osjeæala sam se podložnom. jer smo tako mojoj majci podvalile. a pred njom na tlu hrpa pom-frita. Uzela sam obje svoje maèke u krevet i zavukla sam se u perje. jer su primijetili da tu ne spadam. "Najmodernija europska diskoteka" bila je podrum s vrlo niskim stropom. Tada smo to mogle. Ja sam sjedila kao skamenjena. Kessi je rekla da s Peggy ide kuæi. Rekla sam joj da se Kessi rano probudila. No. Odavno se nisam toliko radovala kao kada sam otkljuèala vrata našeg stana i ugledala majku kako dolazi iz spavaæe sebe. Nitko se nije za mene brinuo. Kessi me vodila svake subote u "Sound". Slutila sam gdje æu je naæi i otišla sam do kolodvora podzemne željeznice. Imala sam osjeæaj da ljudi u mene bulje. Samo bi jedan ventilator povremeno promuækao zadah. Tu su se motale djevojke. Èekala sam da me nešto pita. to nije tvoj svijet. Meni nije bilo ni do èega. Èak ima i kino. Pogriješila si. Htjele smo se zadržati èitavu noæ i opet je svaka rekla kod kuæe da æe spavati kod druge. Ugledala je kæer za koju je mislila da je kod mene u krevetu. Ostali su ili gutali tablete ili pili pivo. 4 Ovisnik koji ubrizgava drogu injekcijom (napomena prev. Ali moja majka nikada nije mnogo pitala. jer je majka mislila da spavam kod Kessi. A onda smo napravile jednu zvjersku pljugu*. Ulica je Kurfiirstenstrasse na križanju s Potsdamskom izgledala vrlo jadno. Došlo mi je da povraæam. Ja nisam imala hrabrosti da joj sama prièam. Kessi je još ubacila nekoliko ephedrina i onda iznenada poèela plakati. Otišli smo u "Sound". Micha je nekoliko mjeseci kasnije bio veæ mrtav. Znala sam da to nitko izvan klape neæe razumjeti. Išla sam s njom. Odmah sam je ugurala u svoju sobu. Kada smo ušli. Kessi je stajala na ulici pred našom kuæom i èinilo joj se užasno divno što joj se približavaju dva svjetla. Smijale smo se. Bez tih pljuski vjerojatno bi stigla na scenu i ploènik još prije mene i ne bi sada spremala maturu. èuj. Bio je nekako još više coo/nego tipovi iz naše klape. Mene je užasno bolio želudac. pa da se iznenada naðe pokraj mene i odvede me kuæi. Rekla sam: . Kessi je još onako uspavana dobila nekoliko pljuski sa svake strane. Kada se Kessi izgubila. Osjeæala sam se vrlo daleko od kuæe. ostavio je na mene dubok dojam.Nije bilo loše. Kada je Micha došao. Majka ju je uhvatila za ruku na pravi policijski naèin i odvukla. još uvijek mi je bilo muèno. Otišle smo najprije u "Haus der Mitte" i tamo ispraznile dvije boce vina. Rekla je da još nikada nije vidjela toliko perfektnih faca na kupu. pa sam se vratila kuæi da se u miru ispavam. Kessi je povraæala. ali majka je. Probudili su me u pet. zamalo me pogodila kap. I ja sam ubacila u kljun polovicu tripa. Na plesnom je podiju svatko za sebe plesao. Vjerojatno je pomislila da smo dvije nestašne šiparice. Nije se htjela opteretiti s još više uzrujavanja ako se sa mnom upusti u duži razgovor. 5 Preprodavaèi droga (napomena prev. Najradije bih bila otišla kuæi.). Èekala sam samo pet sati ujutro. Nekoliko je tipova šetalo gore-dolje. To je nekoliko tjedana išlo dobro do jedne subote 1975. ja sam ponovo osjetila kompleks manje vrijednosti." Kada sam se u podne probudila.* Straviène halucinacije pod djelovanjem droge LSD (napomena prev. Živjela sam podsvjesno. U podzemnoj željeznici mnogi su putnici bili pijani. Morala sam je odvuæi s ulice da je ne pregazi auto. Pljuske na kolodvoru podzemne željeznice Wutzkyalee vjerojatno su saèuvale Kessi od mnogo toga. izmeðu ljudi nije bilo nikakvog dodira. Nikada nisam mislila na sutra. Znaèi. Poslije ephedrina èovjeka ponekad spopada grižnja savjesti. kada se lokal zatvarao. rekla bih mu da je poludio. Poèele smo se smijati i nismo se mogle zaustaviti. Nisam znala kako bih poèela.). Ušli smo u podzemnu željeznicu i odvezli se do kolodvora Kurfiirstenstrasse. nevolje s Klausom. Izašla je Kessina majka. Sjela sam na klupu i nisam se više usuðivala pokrenuti. Možda nije ni htjela da sve tako potanko sazna. I tog je nedjeljnog popodneva kao obièno bila uzrujana. Bilo je buèno i prljavo. Ona je radila u jednoj sauni i obièno se oko deset sati vraæala s posla. Nisam imala planove. Majka me odmah prekorila uobièajenim primjedbama. ali nisam mogla. Èitavu sam veèer provela uz dvije èaše soka od bresaka. Majka me zaprepašteno pogledala. Baš su se dobro èule. Kessi se odmah snašla.Majko.). Kuæanstvo. Pomalo sam se navikla na "Sound". naravno. Prije nego što sam je dospjela probuditi. A ^ i kakve planove? Nitko od nas nije nikada govorio o buduænosti. To je ogroman lokal. Kada je zastala na vratima i ja i Kessi imale smo istu ludu predodžbu: da je predebela i da neæe moæi proæi kroz okvir od vrata. Bila sam u svakom sluèaju totalni autsajder. Bila je potpuno omamljena od tableta. Za mene je to bila vrlo duga vožnja. Takvo mi je stanje veæ bilo poznato. Našla sam je kako na jednoj klupi spava. Majka mi je izgledala kao debeli dobroæudni zmaj s jednom kosti u kosi. Kasnije sam majci rekla da odlazimo tamo i ona mi je dopuštala da ostanem do posljednjeg vlaka podzemne željeznice. Nisam bila ni tako uvjerena da doista želim govoriti. jer nisam znala što bih inaèe radila subotom uveèer. nisu nas mogli špijunirati. Onda sam zaspala. Išla sam posve sama zorom u pet sati ulicom'Kurfurstenstrasse do kolodvora podzemne željeznice. Uostalom. Micha se prema nama odnosio s visoka. Bilo je užasno zagušljivo. Osjeæala sam potrebu da s nekim porazgovaram o onome što sam doživjela. stigao je vlak. O tome sam mogla govoriti samo s majkom. došla za nama. poèela sam se brinuti. Nije bilo nikakve veze s onim što sam zamišljala. Prije nego što sam zaspala.). a onda nam se i majka veselo pridružila. ali sam još imala jasnu sliku. jer još nismo imali telefon. Nisam naravno imala pojma da se bave auto-prostitucijom. pomislila sam: "Cristiane. U jednom sam trenutku poželjela da me je majka uhodila.

Imao je 16 godina. Zvijezde "Sounda". A tu sam im u meðuvremenu postala ravna po iskustvu. Zatim. Morala sam sama iæi u "Sound". Za mene je to znaèilo osjeæaj zaštiæe-nosti. S njom sam se još za radnih dana sastajala u "Clubu". Izgledao je vrlo nježan. Ujojne je i bila razlikajzmedu narkiæa i alknsa. U klapi je bio i jedan djeèak kojeg sam odmah zavo-Ijela. mandrax. Radnim sam se danom nastavila sastajati sa starom škva'drom u J "Haus der Mitte". Sada sam gotovo uvijek imala premalo novaca. Ali Obad je samo napola pripadao klapi. iako je Kessi dobivala sto maraka mjeseèno džeparca koji smo trošile na staf i tablete. Govorili smo i o H. Ja sam odmah s njima poèela ravnopravno razgovarati. Blackv je odmah napravio glupu primjedbu. Bila sam se toliko oslobodila. Iduæeg sam petka otišla u ljekarnu i kupila kutiju ephedrina za 2. U vlaku je bilo ludo jer su na svakoj stanici ulazili novi ljudi na kojima se toèno vidjelo da su se uputili u "Sound". a takve tipove poslije iskustva s Kathijem uopæe nisam zarezivala. Postala sam posve blaga od tableta i stafa. On je proganjao djevojke. ephedrin. što mu se užasno gadilo. Bilo Jm je samo do aa_juj^ailb. Poèela sam veæ na stepenicama s njim prièati. Bili su za mene prave zvijezde. Kada se "Sound" ujutro u pet zatvorio. Da je to korak dalje u totalno sranje. Sužavanje hlaèa bilo je jedini ruèni rad koji sam u životu obavila. Izgledao je strahovito cool. On je znao prilièno povrijediti ako ste rekli nešto krivo. Majci sam prièala prièe o Kessi. Uvijek sam pomalo tajnovito sjedila postrance. Atze |e tojjgjetiojako ° tome nismo govorili. pošla sam s ostalima na Kurfur-stendamm. Sada sam živjela samo za vikende. Svratila sam usput u "Haus der Mitte" i tamo popušila jednu lulu. Veæ sam se te veèeri zaljubila u njega. Alkosi su se uvijek. veoma paziti što govorite. To je bio prvi djeèak koji je po mom mišljenju bio zbilja savršen. Tom sam prilikom u opijenosti imala takav mir i takvu samosvijest da sam se i sama èudila. Pljuga u "Clubu" bila je strašna.* Lula za pušenje droge (napomena prev. Ni da æe me mnogi iz stare klape u tome slijediti. o heroinu. Nisam više odmah odlazila kuæi nakon zatvaranja "Sounda". Atze me predstavio svojim prijateljima. Pogledao me i nešto mi rekao. I o tome sam imala iskustvo. Bilo je to prvi put u mom životu da sam se zaljubila. Bila je u sedmom nebu. dakle. osim H. I "Sound" i ljudi koji su tamo zalazili bili su mi svakog dana sve privlaèniji. Zvali su ga Puppi. Na sceni u "Soundu" bilo je svih vrsta droga. Zatim smo prièali o sužavanju hlaèa. Bila sam ugodno umorna i prvi put u životu zaljubljena. Doista sam bila luda za tim lokalom.i> Atze i ja srno bili kao brati sestra. Bila sam jednostavno tu i lebdjela u nekom ludom zamamnom svijetu. Jedino je Blacky bio opasan i trebalo ga se èuvati. veæ sam uzimala èetiri do pet. Više od toga nisam htjela. poljubio me i ja sam mu vratila poljubac. nisam više uopæe mislila ni na što. Jednostavno sam otišla korak dalje od njih. u podzemnoj željeznici za Rudow osjeæala sam se strahovito sretna. Atzeova me škvadra odmah prihvatila. Ponekad sam prièala što sam doživljavala u "Soundu". Nisam više mogla zamisliti život bez Atzea. O tome sam im èak znala dati neke savjete. Buduæi da je volio ogrtaèe. Moje zvijezde. Razvila sam nevjerojatno bogatu maštu kada je trebalo isprièati gdje sam i kako provela vikende. Kessi je bilo zabranjeno da se sa mnom druži i uveèer uopæe više nije smjela izlaziti. Atze je bio zaštitnièki nježan. bacajijia djevojke. Supertijesne traperice bile su takoðer neka vrsta zaštitnog znaka za posjetioce "Sounda". Rekla sam: . captagon i naravno svu silu sita i najmanje dva puta tjedno jedan trip. Divila sam joj se. Sada mi više nisu bila dovoljna samo dva ephedrina.Èovjek koji se fiksa7 mora biti kompletni idiot.95 maraka. Ostajala sam sa škvadrom. Bez borbe. nisam još tada znala. Bio je to vrlo nedužan poljubac. Ista nam se glazba èinila sjajna i èak smo imali sliène doživljaje poslije tablete. u zoološki vrt ili na Kurfiirstendamm. S njim sam najslobodnije govorila. Navirale su joj reèenice od kojih su se svi valjali od smijeha. a izmislila sam i neke nove prijateljice kod kojih sam navodno spavala. Ni Obad mi se nije sviðao. Uvijek smo išli pod ruku. Mislila sam da mi se sada veæ dive. kupila sam za dvadeset maraka u staretinarnici jedan dugi ogrtaè s razrezom do guze. Uvijek su to bile prave reèenice. kada bi bili pijani. 19 . To je bila vrlo cool klapa. duge plave kose i beskrajno miran. Sa svakom mi se reèenicom sve više sviðao. Morala sam se dakle snalaziti ili krasti. ali konac tjedna nisam više mogla zamisliti bez "Sounda". Odlazili smo na izložbe. Zajedno smo dolazili u daun8 proskitali bismo prijepodne negdje u gradu.ile važna .) U svakom sluèaju. Nisam se više nimalo bojala što æu sama u "Soundu". Ponekad bismo i cijelu nedjelju ostali zajedno. To se dobivalo bez recepta. bio je mek i nekako još kao dijete. Govorilo se o drogama i kako se najbolje drogira. Morali ste. bar ako su pripadali svojoj klapi. Uzimala sam sve. Zvao se Detlef. On je bio moj stariji brat. U "Soundu" sam se na stepenicama sudarila s jednim djeèakom. Nisam više mislila na Kessi. Kada smo se treæi put našli u "Soundu". Veæi'rvaja narkir. Zvao se Atze. Tu je bila i jedna luda maèka Astrid. valium. Odjeveni bez greške. Toliko sam smršavila da sam svakog tjedna morala sužavati traperice. On je imao sasvim odreðenu predodžbu o tome kako treba izgledati cool djevojka. Bio je posve drugaèiji od Atzea. Klapa u "Haus der Mitte" nije mi više mnogo pružala. Brbljali smo i povremeno izlazili da napravimo pljugu. Atze je imao 16 godina i uèio je za staklara. duge kose i s potpeticama od deset centimetara. vitak.a imaja Tstanèan osjeæaj za onojto drugi osjeæa. Èešljala sam se po njegovoj želji. Otišla sam do kolodvora podzemne željeznice i poslije toga sam se dobro osjeæala. Mnogo bolji od onih tipova koji tako reæi nikada pravo nisu ni izašli iz Gropiusstadta. Kada sam isprièala kako sam se na jednom putovanju u podzemnoj željeznici igrala s nekim djetetom koje je bilo pravi anðeo. Visok. Zbog toga sam isprva bila vrlo osamljena. Svi smo bili složni da je to zadnji otrov i da je bolje pucati sebi u glavu ako se s time poène.

Htjela sam vratiti zdjelicu od pudinga. nisam više imala snage da mu vratim kljuè. Došla sam u "Sound" i srela na stepenicama Uwea. Poljubio me i zakljuèao u svoj ormariæ i moje stvari. Tek mi je kasnije postalo jasno koliko je bilo lijepo od njega što me vani potražio. Jela sam puding od vanilije i rekla sam: . Uwe je rekao: .Zaboravi. I on je bio uzeo tabletu.Da li znaš. jer je Atze imao kljuè od ormariæa. nameraèila na trip. izvukla Atzea sa sjedišta i uzela kljuè. Prema Atzeu se ponašala majèinski. Jednu od onih strahovito dobrih kristalnih tableta. tako kasno. njih su dvoje nestali. Sjurila sam u diskoteku. sjela je sa škvadrom. Posljednji je vlak podzemne željeznice veæ bio otišao. a zatim još jedan. Dao mi je. Nadala sam se jedino da to nije istina. kako bih se jednostavno iskakala. Preko lica mi se cijedila voda u mlazovima. Zagledala sam se u prvi "Soundov" plakat. Ona je takva.ne misli na to . jednog iz škvadre. 20 . Ionako sam se morala vratiti. Bili su priljubljeni i zagrljeni. Moni .odgovorio je Uwe. ugledala sam nekoliko ljudi iz "Haus der Mitte". Prešla sam ulicu i otišla u park preko puta. jer se u "Soundu" za svaku èašu i za svaku zdjelicu morala plaæati kaucija da ljudi ne bi krali. A ja sam mislila: "Možda mu je baš potrebna takva djevojka koja je uvijek dobre volje i brine se za njega kao majka". Kada više nisam mogla zadržavati suze. onda bih progutala više cap-tagona i ephedrina.Uwe je na trenutak zašutio. Bilo je kao fleš10. Nešto kasnije došla je Moni. ušla sam u kino. Bila mi je potrebna.). Bila je posve drugaèija od mene. Pružio mi je papirni rupèiæ. A onda sam za svega jednu sekundu bila potpuno haj9. Ako je Atze u "Soundu" svake veèeri. Nisam više htjela vidjeti Atzea. Kada više nisam mogla izdržati da ih oboje promatram.Ima maèku. kako bih dobila svoju kauciju. Te veèeri nisam htjela ništa uzeti. Atze je napustio posao. Neprestano sam u sebi ponavljala: "To ne može biti istina.Èitav je svijet pust i užasno sranje. a ako sam željela samo mirno sjediti u kutu ili u kinu "Sound". Dok sam plesala totalno sam pošizila. Bio je to za mene strahoviti udarac. Bilo mi je svejedno. A zatim mi se sve jaèe poèela nametati jedna druga sumnja: "Atzeu je potrebna djevojka s kojom æe moæi iæi u krevet. a zatim je dodao . Vani sam ponovo srela škvadru s Atzeom i Moni. x Upitala sam: .7 Drogiranje ubrizgavanjem (napomena prev.Sto je s njim? . koju ranije nikada nisam zamijetila. ona æe otiæi s njim u krevet. Mislila sam da neæu moæi podnijeti pogled oèi u oèi. istrèala sam iz "Sounda". Strahovito sam se pribrala. Ponovo sam bila nekoliko tjedana sretna. Bila sam previše zabavljena sama sobom da bih razmišljala o Detlefu. Pošto sam uzela svoje stvari. Prevrnula sam se skupa s klupom. Pomislila sam da me Panter nasadio. To je uèinio Detlef koji se nekako uvijek našao u mojoj blizini. jer tamo užasno kradu. Ali Piet je naravno imao druge brige i samo je rekao: . Panter. Nije me èak ni pitao zašto sam se baš sada. Isprièala sam mu što mi se dogodilo s Atzeom. Mogli smo stvarati raspoloženja po volji. Kao da je samo po sebi razumljivo. Nisam htjela plakati. 8 Svršetak djelovanja droge (napomena prev. Kada sam prestala. Ne znam kako sam se vratila do klape. Našla sam Atzea i Moni u kinu. Ponašao se kao uvijek. Tablete su u tijelu vodile strahovitu meðusobnu borbu i to nam je davalo fantastièni osjeæaj. Atze i Moni otišli su k Atzeu u sobu. Rekao je to nekako èudno i ja sam odmah shvatila.). Ali Detlef me ponovo vratio u "Sound". Odmah sam progutala tabletu i vratila se ponovo dolje na plesni podij. Detlef. Ne znam kako mi je to "kièasto" palo na pamet. otišla sam na plesni podij. Otišla sam do Pieta. Pogotovo zato što sam plakala i time pokazala koliko sam o njemu ovisna. mala i punašna. Ali nisam više imala nikakvu kintu. Atze je bio sam. Stavio mi je ruku oko ramena. onda bih se nakljukala valiuma i mandraxa. Ovisilo je o tome da li æete se nakljukati s više stimulansa ili sedativa. Zamolila sam ga da mi pokloni jedan trip. Kada sam se vratila. mala . Znala sam da je Panter pomalo trgovao s LSD-om i da je imao dobru robu. još uvijek nisam osjeæala nikakve tragove tripa.Atze je sada svake veèeri ovdje. Ja sam sjela malo postrance i promatrala je potajno netremice. Onda je naišao jedan iz škvadre u "Haus der Mitte". Protrèala sam èitav lokal kao luðakinja. Sredstava za stimulaciju i za spavanje gutali smo odjednom pune šake. Stajala sam pred "Soundom" i nisam znala kuda æu. i bila je uvijek vesela. Ipak sam morala priznati da je imala vrlo lijepo lice i vrlo lijepu dugu plavu kosu. Jedan je odmah primijetio što se sa mnom dogaða. .i još nekoliko izreka. . Bila su skoro dva sata. Pa neæe me valjda ostaviti Zbog te debele ružne cure". Uvijek sam mislila da je užasno kièasto plakati pred ruljom." Bila sam totalno trijezna. Ako bih se nameraèila da u "Soundu" divljam. Sve do one totalno bijedne subote. Odjednom se pokraj mene pojavio Detlef.ili . Plesala sam kao luda najmanje jedan sat. Na sreæu. onda je sigurno upoznao i druge djevojke. Tada sam se užasno nameraèila na drogu. U "Soundu" smo uvijek zakljuèavali stvari u ormariæe. Zatim sam plesala sve dok nisu zatvorili lokal.

Mi smo ostali pošli u smjeru kolodvora Zoo. tako tajanstveno. Kod kuæe sam vjerojatno svojoj majci i njezinom prijatelju postala vrlo ugodna. ne volim nikoga i ništa. Ali jednog sam dana morala samoj sebi priznati da sam se u Detlefa doista zaljubila. Nisam više imala dovoljno hašiša da se opijem. Mnogo smo razgovarali. Po èitav sam dan pila èaj s hašišem i pravila sam džoint za džointom. Nekome je palo na pamet da svratimo u Europacenter11. I to mi se uèinilo sjajno. Petljala sam po kosi i odluèila da kosu uopæe više ne èešljam. U krevetu sam prvi put za vrijeme tripa zamalo doživjela horror n.. Kao mrtva. Nijedno od nas nije ustrajalo na svojem stajalištu. tako pravo lice jedne drogi-maèke. U posljednji mi je èas uspjelo koncentrirati se na nešto drugo. Nisam više bila rastrzana. Na plesni sam podij izlazila vrlo rijetko. Plijen smo podijelili pred kavanom "Kranzler" na Kurfursten-dammu. Svakog sam ga vikenda sve više voljela. Kada sam se probudila. Bila sam vrlo odbojna. svi su veæ otrèali. Nisam uzimala tablete i ni jedan jedini trip. Ona se odjednom pretvorila u užasnu grimasu. da nisam uvijek spavala kod Kessi. Bilo je to zato jer sam gutala sve više sredstava za umirenje. sjela sam za stol. Rekla sam da mi nije ništa. Popila sam ih s pivom. a sada smo im dobro skuhali. Ušli smo u jednu krèmu na kolodvoru Zoo koja je veæ bila otvorena. Nisam više imala neku veliku potrebu da majci prièam o sebi. ^ Promatrala sam svoje lice koje sam još juèer vidjela tako cool. Iznenada sam èula kako se slomilo staklo. Bio je to užasno zapušteni kolodvor. Pomislila sam: .Za Božiæ 1975. provalio u jednu ladicu i poèeo izbacivati svežnjeve novèanica. Rekla sam joj još da je bolje ako dozna istinu i zna gdje sam. Detlef mi je sklonio šešir s lica i milovao mi kosu. Pokušavala sam iduæih dana ubiti u sebi sve osjeæaje za druge. Pitao je što mi je. Postala sam vrlo mirna.imala sam tada trinaest i pol godina -mislila sam da mogu majci isprièati dio istine. za što nisam mogla izmisliti nikakvu 21 . Osim toga. Mislila sam da nikada više neæu zakoraèiti u "Sound". Otkrila sam sujedice. U desnom donjem uglu bila je mala plava mrlja. Detlef i ja smo najprije jednostavno sjedili u "Soundu". S njim je išlo vrlo polako. Ponovo sam se u svojoj nutrini pripremala za "Sound". Christiane. otkrivala da mi prijateljstvo s Detlefom pruža mnogo više nego s Atzeom.u pravo frankenštajnovsko lice. Pala je kiša i na ledu je bilo vode.Detlef. Rekla sam joj. Detlef me èekao i poveo za ruku. Imala sam na zidu poster na kojemu neka crnkinja puši džoint13. Posvuda su ležale skitnice u svojim bljuvotinama. Primijetila sam da je zbog toga sve postalo jednostavnije. Nisam protiv nièega više ustajala. zbog mog popuštanja. Noæ je bila prilièno topla. nisam se više s njima borila. Svi su bili strahovito sretni. bar ne u razgovorima. Opet sam imala razlog da odlazim u "Sound" . jer naš meðusobni odnos. Dobila sam dva svitka od po pet maraka. pogledala se i omrznula samu sebe. Bila sam mokra do kože. bila sam ponovo istinski cool. Ja sam Detlefa bila zavo-Ijelajia prvTpoglej^ Ali on za mene nije bio takav komad kao Atze. Oko oèiju sam imala crne kolobare kao žalobne trake. dakle. Nisam još znala da æu za nekoliko mjeseci tu provoditi svako popodne. veæ da sam ponekad èitavu noæ 'provela u "Soundu". Prije nego što sam shvatila što se zapravo dogaða. Bjo je za to prenježan i gotnvoJcao dijete. . Prvi put sam bila na kolodvoru Zoo. Veæ iduæeg vikenda gotovo svo vrijeme provela sam s Detlefom. nije bio više napet. Veselila sam se iduæem petku i prije nego što mi je bilo posve jasno da æu ponovo otiæi u "Sound". položila glavu na nj i prospavala gotovo èitavu noæ. Jedno je moglo uvjeriti drugo. Raskinuli smo svitke sa sitnišem i bacali novac u zrak. bilo je sve teže izmišljati vjerodostojne pripovijesti. Otišla sam do zrcala. S Detlefom sam se razumjela na posve nov naèin. sa "Soundom" je sada završeno. Ostala sam kod kuæe. Nisam mogla gledati televiziju i nisam mogla spavati. ali mi je bilo strahovito drago da se za mene brinuo. Mislila sam da tako izgledam tajan-stvenije. Povod mom priznanju bila je namjera da u "Soundu" provedem božiène blagdane i Silvestrovo. a samo vrlo rijetko stimulanse. Postigla sam da. Plesala sam još jedino ako nisam mogla nabaviti valium. Sada sam izgledala užasno propalo. Bila je to prva subotnja veèer poslije toliko tjedana da nisam otišla u "Sound". Posudila sam veliki traper -šešir. Pomislila sam da sam sada savladala osjeæaje. pošto bi otišao posljednji vlak podzemne željeznice. Oko šest sati odvezla sam se kuæi. Primijetila sam da bez "Sounda" i njegovih ljudi ne mogu više živjeti. Pred kavanom "Kranzler" pala je kiša novèiæa. Iduæa subotnja noæ bila je najduža u mom životu. Bez njih je moj život bio totalno besmislen. progutala još jedan mandrax. Nogostup je sav bio prekriven sitnišem. a zatim prije nego što sam se odvezla u "Sound". Ne toliko zbog novca koliko zbog dvojice privatnih pandura koji noæu èuvaju Europacenter i koji su nas veæ više puta gonili. Bila sam posve neosjetljiva. ali me poèelo nervirati vjeèno laganje. Ona je naravno prilièno bijesno reagirala i dobro me izgrdila. Postupno sam. Završili smo tamo na kli-zalištu. Nijedno od nas nije bilo nadmoæno. Nije to bila velika ljubav na prvi pogled kao kod Atzea. iako sam se èuvala da ponovno ne postanem ovisna o jednom momku kao što sam bila ovisna o Atzeu. To je progutala. Nisam se više suprotstavljala. Ja sam u èizmama s visokim potpeticama pala na led koliko sam duga i široka. Jedan je kroz slomljeno okno otvorio vrata. . jer sam odustala da išta u kuæi mijenjam u svoj prilog. posvuda su se vidjeli pijanci. Ne možeš više pred oèi Atzeu i klapi". Odmah zatim ja sam se vrlo tužno otrijeznila. Nakon nekoliko dana. Probudila sam se u podne totalno otupjela. nego da joj lažem. Rekla sam joj da je bolje da ostanem poneku noæ u toj diskoteci i da se poslije opet vratim kuæi nego da kao neka djeca iz Gropiusstadta pobjegnem i poènem se skitati.Kakva si to bijedna cura. Bili smo ludi od sreæe. Klizala sam se kroz vodu i mislila da hodam po moru. S Detlefom sam mogla brbljati o svemu bez straha da æe iskoristiti moje slabosti. Jedva sam uopæe išta oko sebe shvaæala. kada te veæ prvi momak tako ostavio. meðutim. Nisam se više bojala Atzea i klape. U petak sam najprije izašla da nabavim nekoliko valiuma. Rekla sam u sebi: "Tako. Koža mi je bila sirasta i masna. osim sebe. Djeèaci su ušli u blagajnièku kuæicu. Svatko je ponešto dobio.

13 Cigareta s hašišem (napomena prev. Da za mene. upozorila sam je koliko sam mirnija kada se jednom tjedno pošteno iskaèem. ja sam se ježila na tu drogu. No.). Uglavnom je dolazio kada mu je trebala marka ili pedeset pfeniga. S Detlefom je bilo sve bolje. Primijetila sam da izmeðu njih ne postoji ništa. ne želim više ništa imati s tobom. Èinilo se da uopæe ne reagira i ja sam tada napravila ogromnu grešku o kojoj sam kasnije èesto razmišljala. morala sam poèeti prièati i s drugima. nije me mnogo pogodilo što se naša škvadra raspala zbog heroina. Znali smo veæ dosta ljudi koje je heroin uništio.Èovjeèe. Kako sam zatim bila totalno navijena. Za mene su bili viša kategorija. odvela u naš stan. Poèela je silom u me ulijevati med. nisam znala što bih drugo radila. Detlef je sjedio s jednom totalno ofucanom maèkom. Inaèe. Ja nisam htjela otiæi k njemu. majka me nije mogla probuditi. Najteža je bila bol u grudima. a onda sam iznenada ipak ukopèala. Tek ti je 16 godina. Ponekad je Detlef dolazio k meni.). Na neki me naèin tištalo što sam mislila da nikada neæu doæi do fikserske klape na pravu scenu. Detlef je uskoro našao drugu prijateljicu. poludio si. Detlef je od maèke želio H. Sva sam se slomljena vukla do kolodvora podzemne željeznice i razmišljala kakvo je to sranje. To mi se èinilo strašno cool. Doslovno sam zavikala: . Jer. sada æe to biti kao s Atzeom. Primijetila sam da se posve usredotoèio na nešto drugo. ili mu je ona htjela uvaliti. No ona je bila fikserica16. Ali to je naravno bila glupost s takvom bezveznom ženskom. Pri pomisli na H. Rekla sam: . a zatim isprekidanim reèenicama koje za mene nisu imale nikakav smisao. pošto više nisam imala Detlefa. dala bih mu. To je bila još bjednija noæ od one subote kada sam izgubila Atzea. da je to posljedica puberteta i 22 . Izgledao je vrlo sretan. ponovo bih se sjetila da mi je tek 13 godina. Kada se uveèer vratila s posla. Oni su hašiš nazivali bebi-drogom. U svakom sluèaju srušila sam se na putu od podzemne željeznice do naše kuæe. radilo se o H. Sve sam uèinila pogrešno. Kada sam jedne subote imala novaca i na sceni sve utucala u tablete.Ako uzmeš H. Zapravo su svi bili protiv njega. Fikseri su na nas hašere i tablice gledali s užasnim prezirom. Ostali mi nisu više bili važni. što mi se takoðer nije sviðalo. Nisam znala zašto odlazim u "Sound". nema više uspona. Èak nije više imao potrebu da sa mnom prièa. Kasnije sam se digla i poèela se vuæi od potpornja do potpornja. Sjeli smo zatim za stol i ruèali kao muž i žena. Majka mi je doista dopustila da za vrijeme blagdana izlazim svake veèeri. Tog sam petka posve trijezna. Svršetak nedjeljom ujutro bio je uvijek vrlo tužan. pa sam s pivom progutala dva captagona. tri ephedrina i još nekoliko kofe-inskih tableta.Baci veèeras tri tripa.). zbog jednog šuta.dobru prièu. Jedne sam ga nedjelje poèetkom 1976. stari. ali doista sretna došla u "Sound". Ne smiješ uzeti heroin! Izgledalo je kao da me uopæe ne èuje. On bi me poslušao. uzeli prvi fiks14 i veæina je zatim s time i nastavila. Znala sam da majka i njen prijatelj neæe biti kod kuæe. majci sam isprièala kako je "Sound" solidna i bezazlena diskoteka i kako sve moje prijateljice idu tamo. Poslije sam èitav tjedan mislila samo na Detlefa i strahovito sam se veselila petku i "Soundu". U prvi sam tren pomislila. Ne znam više kako sam stigla kuæi. Tako je skupljao lovu za fiks. Zvala se Angie. Osim toga. Odjednom me uhvatila panika. Skuhala sam Detlefu pravi ruèak. posve bih se izolirala i ni s kim više nisam mogla govoriti. jer sam imala Detlefa. nisam smjela ostaviti ni sekunde samog. Detlef je otišao u jedan svijet u koji ja nisam spadala. Hašiš mi više nije mnogo pružao. Bio je to put bez kraja. ali me on jedva pogledao. Onda se možeš èistiti! Ne želim te više vidjeti! Odmah zatim otišla sam na plesni podij. Nekako sam dopuzala do stepenica jedne trgovine i tu se sklupèala. ipak su svi. Oni koji su veæ iskušali heroin odmah su se izdvojili u drugu skupinu. Odmah su šutnuli. Bio mi je posve stran. Èinjenica je da sam više puta imala kolaps. Tek sam u utorak popodne uspjela ustati. Rekla sam majci da se to dogaða i drugima u mom razredu. Nisam smjela izvoditi takav cirkus. èim se naðemo nasamu. S druge sam strane osjeæala strahopoštovanje prema onima koji su se fiksali. za koju sam znala da je doista konac svega. U meðuvremenu je scena u "Soundu" postala sve tvrða. nikada ih nisam vidjela da govore.). Iduæeg jutra. Smiješio mi se izdaleka. 9 Razdoblje euforije (napomena prev. Uzimala sam sve više tableta. I dalje sam išla u "Sound". Kada sam bila puna stafa. nestalo je sve što jo medu nama bilo zajednièko. Jednim udarcem. Njih dvoje isprva uopæe nisu govorili. 11 Kompleks s trgovinama. pretjerala sam. Veæ nakon dva tri sata netko mi je rekao da je Detlef o sa svojim najboljim prijateljem Berndom udario šut15. Mislila sam da æu umrijeti ako ne stignem.). progutala sam još mandrax i svu silu valiuma. 12 Doživljaj strave pod utjecajem droge (napomena prev. u ponedjeljak. jer je veæ bio prilièno drven kada je govorio s maèkom. I u našoj se klapi neprestano govorilo o H. Zapravo. prev. bila je ružna i nimalo senzibilna. Uopæe više ništa nisam shvaæala. Bila sam nekako vrlo potištena. klizalištem i lokalima u središtu Berlina (nap. Rekla sam majci da imam gripu i smetnje u krvotoku. Ja sam se strahovito bojala heroina. nisam znala zašto uzimam droge. nisam uopæe ništa znala. jedan po jedan. Ali kad-tad. pa opet do uliène svjetiljke. od uliène svjetiljke do najbližeg stabla. Naravno. Èak nisu prethodno ni šmrkali. 10 Stanje izazvano naglim djelovanjem droge (napomena prev. Trebalo je da s njim govorim mirno. Bila sam iznenaðena. Heroin je razorio klapu. Sto je najvažnije. ali molim te ostavi se tog sranja doslovno sam ga molila. što je i sama morala primijetiti. Ja æu ti ih vlastoruèno nabaviti. U svakom sluèaju. Kada sam imala novaca. prema tome. ja sam još uvijek nepomièno ležala. Heroin se pojavio kao bomba. Osjeæala sam kao da mi netko svrdla maèem po srcu. Još iste noæi vidjela sam ponovo Detlefa. Sjela sam do njih. Bila sam totalno izbezumljena i uzviknula sam: .

Bila je to totalna strava. ' Narkomanka koja ubrizgava drogu (napomena prev. onda maše krilima. Došli su gotovo samo cool ljudi. Sada me je "It is too late" dokrajèilo. 14 Injekcija droge (napomena prev. To se još kaže "biti na majmunu" ili "na kuki". bijedan kraj. Pile se odmah totalno usredotoèio na valium koji sam ostavila kod kuæe. Mislila sam da ta pjesma opisuje upravo moju situaciju. Kada sam ga malo bolje pogledala. Koliko je zapravo bio znaèajan. Htio je da se pošto-poto vratimo. a fikseri imaju èesto žuticu. Pokraj nas su sjedili amerièki vojnici koji su pušili lulu. užasno je sranje.Franku. a znaèi puran. Bili su strahovito pop. Bio je tako nadmoæan da se èak ni sa mnom. bilo je gotovo tako krcato kao što sam zamišljala. sve do onog jutra kada sam otišla do podzemne željeznice i vidjela kako svagdje lijepe plakate. Preselili smo se u Kreuzberg u blizini Zida. Iako je izgledao kao mrtvac i ruke mu bile totalno izbodene. Mislila sam da æu iskrvariti. Na dan koncerta našla sam se s Piletom na trgu Hermannplatz. Moj bi mi valium dobro došao. Kazao mi je da ima još svega 63 kilograma. Njegova je glazba bila najbolja. David Bowie bio je naš jedini star. Veæ u i proteklih tjedana. pogaðalo me to "It is too late" u živac. Injekcija droge (napomena prev. Èudno je. Usprkos tome. Ruke su mu drhtale. sinulo mi je. Imao je kao i veæina djeèaka iz klape 16 godina. Frank je postao prvi fikser iz naše škvadre. Nije mogao ništa nabaviti zbog koncerta. Mi najèešæe kažemo na turkey. ali mi se èini da se u vrijeme kada mi onih nekoliko tjedana ni tablete. nisam još znala kada sam Piletu ponudila kartu. "Sound" je bez droga bio jad i bijeda. On je prvi postao i tjelesno ovisan o H. Ostala sam gotovo trijezna sve do subote. Ali "Sound" je bio bliže. Rekla sam mu to. Frank je bio u našoj staroj "Sound" klapi.Otkuda ti ta pohlepa za valiumom? On je ponovio da se moramo vratiti. on dolazi u Berlin.prekasno je . jer je to bio najznaèajniji doživljaj mog života. Dakle. ali je stanarina bila niža. Iæi na Davida Bowieja i biti na twkey. Majka je preko poduzeæa nabavila dvije besplatne ulaznice za taj koncert. malom hašerkom nije pravio važan. Podivljala sam. To je trajalo satima. Tek sam tada prvi put u potpunosti izostavila tablete. gdje se održavao koncert. Možda je to razlog što sam se njega sjetila. ali nikada to nisam tako svjesno doživjela. Prije mi to nikada nije tako palo u oèi. Svi su bili u ludom raspoloženju. Ostala sam dakle èista. Imao je turkey. Više nije bio cooli nadmoæan. ali odmah sam znala kome æu pokloniti drugu ulaznicu .brzog rasta. bilo je oèito da su pale sve barijere izmeðu mene i fiksera. ni sit. On je izgledao originalno kao David Bowie. Bilo je to užasno vrijeme. jer sam se bojala da æe on utvrditi pravo stanje. Svi su tipovi htjeli izgledati kao David Bowie. Haš me ionako veæ odavno nije više privlaèio. Upitala sam : . jer je u meðuvremenu doista postao nalik na živog mrtvaca. Htjela sam dakle na koncert Davida Bowieja s jednim totalnim fikserom. kada nisam više znala èemu i kuda sve to vodi. ništa mi više nije išlo. Ništa se više nije dogaðalo. Sada sam se morala voziti pola sata podzemnom željeznicom do škole u Gropiusstadtu. Zatim sam pomislila da æu iskrvariti.). vladalo je sjajno raspoloženje. U svakom sluèaju.Do vraga. Upozorila sam Pile da se ne možemo vratiti. Rekao je da nema više stafa ni love. èak i bez valiuma. Kao da se radovala što joj mogu pružiti bilo kakvo tumaèenje. Pile je vukao iz lule kao lud. U subotu sam u "Soundu" bacila jedan trip. Nekako sam ušla u kino u "Soundu" i sjedila pet sati. Kada je puran uzbuðen. Bilo je ludo. Kada je zatim stigao do pjesme "It is too late" . Na njima je pisalo: "David Bowie dolazi u Berlin". ni tablete ni LSD. Osjeæala sam se vrlo jadno. htjela sam ga svakako uzeti ako na koncertu poši-zim. Sada su ga svi zvali Mrtvac. Htjela sam pošto-poto sprijeèiti da pozove lijeènika. pravi obožavatelji Bowieja. osim što sam uzimala nekoliko valiuma. No.). Kada je David Bowie poèeo. Bio je užasno dug i strahovito tanak. U dvorani "Deutschlandhalle". Turkey su pojave apstinencije u starih fiksera. Majka doista nije pozvala lijeènika. Na mojem se posteru ona toèka ponovo pretvorila u frankenštajnsku nakazu. U podzemnoj mi je željeznici palo na pamet da sam zaboravila uzeti valium. Nisam mogla vjerovati. Nisam više mogla ni govoriti ni hodati. Bilo je dovoljno da ih pogledamo i veæ su nam je ponudili. Veæ sam èesto vidjela kako je biti na turkcy. 23 . Tada sam prvi put doista doživjela horror. Prije su ga zvali Pile. Èak je i kosu bojio kanom u riðu. Rekla sam Piletu: . bilo mu je sve gore. ni LSD nisu ništa više pružali promijenio moj odnos prema heroinu. kada popusti djelovanje fiksa. Ta rijeè je engleska. Pile je zaraðivao novac za drogu kao davalac krvi. Upravo se vagao kada je davao krv. I eto.). Bio je iznad svega. ipak su mu uvijek uzimali krv. jer æemo zakasniti na koncert. Mislim da je tako potrajalo tri tjedna. cool iznad svih. kod kuæe sam veæ popila nekoliko valiuma ne zato da bih se drogirala veæ da na Davidu Bowieju ostanem cool. ali je za svoje godine strahovito znao. Živjela sam samo iz podsvijesti.oborilo me to jednim jedinim udarcem.

red je da malo od toga i kušaš. Prije nego što je otišao. ako mi ne budu dali da probam. zar si na H? Astrid je u to vrijeme bila moja najbolja prijateljica. Pa da vidimo je li stvar doista toliko dobra kao što fikseri ponekad poslije šuta sretno izgledaju". Detlefovog prijatelja. Oko pet sati ujutro Bernd je pitao hoæemo li k njemu na èaj. A onda je došlo strahovito brzo. Pile je veæ jedva mogao govoriti. Otišli smo. Kod kuæe više nikada nije bilo svaðe.Ne smiješ to uèiniti! Nemaš pojma što èiniš! Ako poèneš. a veæ si bila na H. Praktièki ne poznajem nikoga tko je bio protiv svoje volje nafiksan. roðendana. Rekla sam mu: . Cijelu sam noæ pila sok od trešanja. Bila sam u tome struènjak. Bojala sam se injekcije. pogledala me i odmah me pitala: .i slièno. Osim toga. Astrid je došla. veæ džepnim nožiæem. Dovoljno je ako mi vratiš za èetiri tjedna. Mislila sam jedino na to kako ne bih htjela da oba fiksera odu i da me ostave samu u mojem sranju. Pile mi je rekao: . Bilo je to 18. osobito po listovima. To je ipak sranje". Ali smjesta bih ponovo na to zaboravila. Viknula sam: . To me uopæe nije diralo. Bilo mi je predobro da bih razmišljala. Nije me to smetalo.Ne. Mukotrpno Piletovo mucanje samo je u meni budilo prkos. Pile je ponovo postao totalno cooltip. pa je morao nabaviti novi fiks. Sada mi više nimalo nije smetalo što sam sama. da se na njima više nije vidio ni jedan zdravi komadiæ kože. a na nekim se mjestima vidjelo èak i meso. Piletovi su listovi bili toliko izgre-beni. ne više hladan i nadmoæan tip. Bila sam beskrajno umorna. Bila sam sjajna. Uopæe više nije otvarao usta. veæ bilo jasno kao dan da sam postala prava fikserica koja æe se najkasnije sutradan do grla napumpati. dakle. da te nisam vidjela! Ne znam zašto sam prasnula. Rekla sam momcima: . ima vremena.. a to je bio predivan osjeæaj. Sve je išlo kao po loju. Bio je totalno turkey. Iduæih tjedana u mnogim sam predmetima podigla ocjene s dovoljnog na vrlo dobar. U ono je doba droga bila relativno jeftina. Zadržala sam hladni osjeæaj èitav tjedan. Probat æu i svršeno. Pile je legao na pod i glavu naslonio na naslonjaè. iako mi je to veæ odavno bilo poznato iz prièa o H. Èešala sam se do krvi. Otišli smo u jednu vežu i Bernd je podijelio drogu pravedno na tri jednaka dijela. Vrlo smo ih brzo prodali pred "Deutschlandhalle" i tako dobili dvanaest maraka. Nisam imala pojma da sam proteklih mjeseci sistematski dozrijevala za H. Detlef nije bio u "Soundu". Znala sam da se fikseri èešu. H nas je zbližio kao braæu. a kinta je pljuštala u moju torbicu od skaja. Bila sam žedna i uzela sam sok od trešanja. U "Soundu" sam sjela na jednu klupu. Potiskivala sam muèninu. U mom je želucu sok od trešenja tutnjao kao lud i morala sam povraæati.Neæu ubrizgati veæ æu šmrkati. Od alkohola sam sada imala strahovitu trtu. Sreli smo Bernda. Odjednom mi se èinilo da su mi svi ljudi i sve ostalo jasni. Tog sam tjedna 24 . -Pile je toèno znao da su ga zvali Mrtvac. imaš 13 godina.Poslije koncerta Pile je još jedva hodao.Èovjeèe. to je uglavnom moja droga. Po èešanju sam u "Soundu" znala tko se fiksa. èini se. Nije dakle bilo kao što obièno èitamo u novinama da je jadnu djevojèicu neki zloèesti fikser ili dealer namjerno nafiksao. I on sam da bi mogao podnijeti još jedan fiks. Postat æeš mrtvac. Udovi su mi postali užasno teški i istovremeno posve laki.Briši. Svo je sranje odjednom nestalo. Veliki dio novaca koji mi je bio potreban za droge skupljala sam u "Soundu" na takav naèin. Tog trenutka nisam bila svjesna ni da sam u strahovitoj dubini. Pile i Bernd ušli su u auto jednog fiksera da bi ubrizgali šut. Pile se nije grebao èetkom. Na koncert su mnogi ljudi došli s lovom. Nekako sam shvatila zašto je to tako prirodno rekao. Nije više bilo "It is too late". Veæina mladih sami doðu do H kada stignu dokle sam i ja došla. Ostatak sam morala ga ižicati. I ja sam ponavljala svoje reèenice: . Bljuvala sam hodajuæi. Mogu se u potpunosti kontrolirati. Više nego dovoljno za dva fiksa. U školi sam bila posve opuštena. Na Pile je oèito djelovalo što sam rekla. Još jednom sam mirno i sretno zaspala. Nikada neæu biti ovisna kao ti. ispod te cijene nije se ništa moglo nabaviti na sceni. Tako je ležao do dva sata popodne. I Bernd je nešto brbljao. da me je onaj "It is too late" do kraja srušio i da mi ni jedna druga droga ne bi pomogla da se iz toga izvuèem te da je na mom putu H bio logièna posljedica. ali osjeæala sam kao da s Piletom i Berndom mogu o svemu govoriti. ali je ipak doslovno pobjesnio. ne govori gluposti. ali nisam ga slušala. jer sam ja skupila novac. Došli su Pile i Bernd i bili su takoðer blaženi. Iznenada mi je na pamet pala misao: "Ako si veæ skupljala za to novac. Osjetila sam oštar gorki okus. ponekad sam suraðivala i dobivala dobre ocjene. On je prije koncerta udario jedan šut. Lebdjela sam posve cool kroz život. Braæa po H. Rekao je: . Nisam mnogo govorila. Ja sam posvuda osjeæala užasan svrbež.Sutra æu ti vratiti drogu koju si mi nabavila. Htjela sam odmah iskušati kako bih konaèno ponovo jednom doživjela pravu stvar. Bernd mi je rekao što moram uèiniti. Ja sam otišla prije njih u "Sound". Osjeæala sam se sjajno kao nikada do tada. Bilo je trenutaka kada sam sama sebi govorila: "Stara.Prvo i prvo. Èinilo mi se strašno cooltiii sama. Ušmrkala sam prah kroz nos. Nikada neæu zaboraviti taj datum. Svukla sam se do gola i grebla èetkom za kosu. Trebalo nam je najmanje 20 maraka. Perušanje ispred "Deutschlandhalle" išlo je kao podmazano. Bernd je imao dva tripa. mjesec dana prije mog 14. veæ sam im rekla da mi moraju. Tada još nisam znala koliko je èovjek slab kada je na turkey. Osjeæala sam se kao u nekoj sjajnoj novoj obitelji. Uveèer sam se odvezla kuæi. Nije bilo ni kolebanja ni nemirne savjesti. bit æeš za kratko vrijeme na èemu sam ja sada. Momci. Rekao je da moramo nešto uèiniti za Pileta. prepustiti sav moj udio. Na poèetku ionako nema pojava apstinencije. Zatim je ustao. nisu ništa primjeæivali. Strahovito sam je željela. jer je ponovo došao u turkey. veæ jadni prasac koji je ovisio o meni. Njemu je. pusti to. a medu njima i naivèine koje još nije ispumpao netko kome je trebala droga. Gradila sam se posve hladnom i odgovorila mu: . Nisam htjela dopustiti da mi on bilo što zapovijeda. ali sam ipak veliki dio ispljuvala. Ipak sam planula kada me je tako glupavo upitala. Odmah sam im rekla da želim probati. travnja 1976. Bernd je kupio H. On je sada bio na turkey. Doista nisam mislila ništa drugo.Nemani novaca za kartu podzemne željeznice .

nema mjesta gdje bi se djeca na dopustiv naèin iživjela ili gdje bi se odrasli mogli šetati. Sada se uz stare probleme oèito javljaju novi: sve više mladih u Gropiusstadtu nosi oružje i spremni su ga u trenutku nedoumice upotrijebiti. U Neukollnu imamo savjetovalište za ovisnike koje financira država. njihovi su se životni uvjeti znatno pogoršali: sve veæi zahtjevi u školi i stres. "prirodni okoliš" zadržao je vrlo malo prirode. Logika se takvih gradova kao što je Gropiusstadt oslanja na rentabilnost kapitala. Naprotiv. Tu nema ni velikih parkova. uživanje droga je u nas doseglo i kvalitativno i kvantitativno amerièke razmjere. o opasnosti uživanja droga djelovali su kao poziv da nastave dalje. a u Gropiusstadtu jedan clean-busl u kojem se prihvaæa mladež ugrožena od droge uz moguænosti dalje terapije. U meðuvremenu omladinski je podrum opet otvoren. U mnogim je sluènjevima to veæ povezano s odgovarajuæim nacionalistièkim primjesama i spremnošæu da se skrene na fašistièki naèin mišljenja. svi ovi problemi poprimaju masovne razmjere zbog nagomilavani a ljudi. Veæina mladih koji nam dolaze u "Haus der Mitte" potjeèu iz radnièkih obitelji.000 ljudi. Naši dotadašnji pokušaji da mlade uvjerimno argumentimta. Osim toga. pa smo morali priznati svoju nesposobnost u borbi protiv droga. Prilikom javnog rada s omladinom u "Haus der Mitte" izašlo je na svjetlost dana ono što su državne ustanove još uvijek tvrdokorno nijekale: val širenja ovisnosti o drogama nije nipošto jenjavao. mnogo obiteljskih sukoba. I u Gropiusstadtu H je udario kao bomba. I tamo su u meðuvremenu veæ èetvero iz naše stare klape prešli na heroin. problemi ovisnosti o drogama nisu se smanjili. Nakon završetka izgradnje u Gropiusstadtu . Tržište drogama sve se više širilo meðu nezaposlenom i neobrazovanom radnièkom omladinom. prepuni razredi. izloženi su najneposrednije takvim razornim životnim uvjetima. Visoke stanarine i sve veæi troškovi života povlaèe za sobom sve veæu radnu optereæenost i zajednièko privreðivanje muškarca i 25 . besposlenost i obiteljski sukobi konkretan su izraz tog pogoršanja. èeste promašaje u školi i slièno. Nama je kao pedagozima jedino preostalo da javno protestiramo protiv ignorancije vlasti.što znaèi kada su iskorištena sva gradilišta . a ne na potrebe i želje ljudi. Svake je veèeri dolazilo 500 mladih posjetilaca sve dok u prosincu nismo zatvorili podrum zbog sve veæeg širenja heroina meðu mladima. U novim naseljima kakvo je Gropiusstadt. Nas pedagoge koji smo u doba studentskog pokreta diskutirali o upotrebi takozvanih mekih droga. Životni uvjeti mladih nisu postali ništa bolji. nedostatak nastavnika.danas se u Zapadnom Berlinu intenzivno raspravlja o problemima ovisnika o drogama i ustupcima vlasti. gdje stanuje oko 45. nikakav prostor za odmor. Za svega nekoliko mjeseci 30-50 mladih na našem utjecajnom podruèju prešlo je na heroin. Usprkos naoko sve veæem blagostanju. Materijalne su nedaæe još uvijek uzrok mnogih sukoba i problema. Neki su naši zahtjevi u vezi s ponovnim otvaranjem ispunjeni. dok je u meðuvremenu dorasla nova generacija mladih. Stoga sve jasnije i jasnije izbijaju na vidjelo do sada tek nasluæivane posljedice takvog umjetnog naèina života. pa tako imamo mnogo besposlenih meðu mladima. djeca. Najslabije skupine u društvu. Za nekoliko tjedana bilo je sve više fiksera u "Haus der Mitte". Ali dogodilo se . jednostavno. Neki iz Gropius-stadta koji su prije dvije godine poèeli s heroinom nisu više živi. Time smo htjeli javno upozoriti na katastrofalnu situaciju.nije ostala nikakva moguænost za igru djece. Zatvaranje omladinskog podruma trebalo je iznijeti na vidjelo ono što bi mnogi vjerojatno radije zataškali. OKRUŽNI OMLADINSKI PASTOR I VODITELJ EVANGELIÈKOG CENTRA "HAUS DER MTTTE" Omladinski podrum u evangelistièkom centru "Haus der Mitte" bio je godinama središnje sastajlište mladih iz Gropiusstadta i Neu-kèllna. S njima sam sjedila postrance. pa tako imalo moguænosti otkrivanja. iznenadila je brzina kojom su se u Gropiusstadtu raširile tvrde droge. uglavnom sa stajališta koliko smo svjesni njihova djelovanja. ni livada ni šuma. a ne disciplinskim mjerama. za slobodne djelatnosti mladeži i odraslih.ponovo otišla u "Haus der Mitte". mladež i stari. Iako su odonda prošle dvije godine.

Pošto sam nekoliko vikenda šmrkala. Umišljala sam da mi to nimalo nije teško. šefa kuhinje u "Soundu". Loše se osjeæao. Nijedno od nas nije spominjalo one tjedne kada smo u "Soundu" prolazili jedno mimo drugog. stari. Složio se. Ja ionako neæu otiæi tako daleko. Rekla sam: 26 . jednako kao poslije prvog snifa kada me Astrid pokušala odgovorili. Rekla sam mu: . Ako se uzme u obzir njihova situacija. Ja sam za dvadesetak minuta skupila pred "Soundom" 20 maraka. taj dobri strièek svih šiparica. te su djevojèice budile u meni nasilnost. negdje pri kraju tridesetih. Nisam ih više ispuštala iz vida. Zaur-lala bih i viknula "èisti se". usprkos teškim životnim problemima. Tako su ljudi oèito pod stalnim pritiskom da u svoj dnevni rad ulažu sve više životne snage. Tjelesno se nisam osjeæala ništa gore. iako je morao znati kako æe se to završiti. ne bi nas trebalo èuditi što rastu potrošnja narkotika. Tako on. a najveæi bi vrhunac za njih bila jedna H-škvadra. te dvanaestogodišnje i trinaestogodišnje šiparice što su u "Soundu" prodavale zjake. Primijetile su da ih promatram. ipak sam zatim a toku dva tjedna sa svime prekinula. Neprestano su me pogledavale. Jedna mi je zatim prišla. Željele su u neku klapu. Iako sam inaèe bila vrlo smirena. Bilo je kao da se nikada nismo ni razdvajali. ali našminkane i s grudnjacima. Ali staro se sranje ponovo vratilo. Odmah je navalio na mene: . To su bile laži koje su me usreæivale.Napravila si strašno sranje! Poludjela si! Èuo je od Astrid da sam šmrkala. 1 Autobus za "èišæenje" odnosno odvikavanje (napomena prev. to je bilo jasno. Veæ su poznavale Richieja.žene. Poèela sam mrziti sve djevojke moje dobi u kojih sam primijetila da su pošle mojim putem. koje su se veæ na poèetku pokušavale odijevati kao prave fikserice. ali istodobno one su me i zanimale. Istog sam trena osjetila strahovitu antipatiju prema tim djevojèicama. Otkrivala sam ih u podzemnoj željeznici i u "Soundu". Njih su dvije dakle brbljale s Richiejem preko šanka. po svoj prilici zato što sam bila njihove dobi. Njemu su se sviðale djevojèice te dobi. Konaèno je priznao da bi rado nabavio malo droge. otprilike dvanaest godina stare. Rekla je da se zove Babsi i upitala me da li bih joj mogla dati jedan trip. skockane kao da im je šesnaest. Detlef je imao znatno manje. Nitko ne može ozbiljno osporiti da izmeðu poveæane potrošnje droge meðu radnièkom omladinom i ozbiljnog pogoršanja njihovih životnih uvjeta postoji neposredna i u meðuvremenu komercijalno dobro iskorištena veza. Osim toga. Detlefa sam srela u "Soundu" na kraju tjedna poslije mog prvog H-snifa. koji se. Ništa me nije veselilo i ponovo sam se poèela svaðati s majkom. Prve subote za vrijeme ferija sjedila sam u "Soundu" na klupi na stepenicama i kao obièno nisam znala zašto tu sjedim. Umišljala sam da æu ostati vikend-fikserica. Jednostavno.Vidiš. ne uzimaju. iako naravno nikada nije sreo narkomana koji je ostao vikend-fikser. Stepenicama su silazile dvije djevojèice. Po naèinu kako su se kretale po "Soundu" procijenila sam odmah da traže društvo. Posljednjih desetljeæa njemu su se pridružila i druga opojna sredstva . Imala je pravo nevino anðeosko lice. Alkohol veæ odavno ima istu takvu funkciju meðu radnicima. ali bilo je dovoljno za nas oboje. Detlef i ja smo ponovo bili zajedno. A onda sam mu predložila da zajedno poðemo žicati lovu za drogu. ne bih se ponovo našla s Detlef om. On je bio jedini stariji meðu svim namještenicima. I ja sam svima koji me nisu dobro poznavali govorila da imam šesnaest godina i pokušavala sam se tako i šminkati. kao što su heroin i kokain. Bilo je nedugo prije uskršnjeg raspusta 1976. ja bih pobješnjela. doduše. male kušaèice hašiša i tripa. jer smo se veæ s malom dozom mogli omamiti. ali ništa manje unosno. Droga je oduvijek bila jedno od najzloæudnijih sredstava kojim su ljudi otupljivali svijest o svom položaju žrtve društvenog razvitka. Vjerojatno moja podsvijest nije vjerovala tim lažima.psihofarmaci kao legalan unosan posao i narkotici. Ponovo je bilo lijepo kao one nedjelje kada sam za Detlefa kuhala i kada smo poslije zajedno ruèali. Detlef je te veèeri sebi udario šut. stari. umišljala sam još da æu sprijeèiti Detlefa da postane pravi fikser. Svatko tko poène sa H umišlja isto. Ti si prvi s time poèeo i postao si veæ pravi fikser. a da za to ne dobivaju ni pravu sreæu ni blagostanje. Nije više bilo ni govora o tome da li æu i ja dobiti dio.Smiri se. ali da nema love. To vrijedi još više za mlade. Da nisam probala H. jer još nije bio postao tjelesno ovisan ali je strahovito želio fiks. veæ koliki je.). Nije bio na turkey. grubost i što se sve više šire fašistoidne misli meðu radnièkom omladinom. Rekla sam mu: . Ponavljala sam u sebi: "Ta æe jadna mala bijeda završiti na H". Od moje izjave da æu tek za èetiri tjedna ponovo uzeti malo H nije bilo ništa. Više nas toliko ne iznenaðuje koliko ljudi uživa droge. a ja sam dobila snif. Nisam tada shvaæala da zapravo mrzim sebe. šire ilegalno. pomislila sam. Iskreno sam ih mrzila. Mislim da sam bila sretna s takvim ishodom. Svaki put kada bi me netko pokušao odvratiti od H. Detlef mi na to nije imao što reæi.

a poèela je i piti. I ja sam njemu èestitala. biti golišava. Stella je u to vrijeme imala mali tik koji se zvao Muhamed Ali. Uveèer sam se odvezla na scenu u ulicu Kurfiirstenstrasse. Detlef je bio malo žalostan i rekao mi da mu roditelji ovaj put nisu èestitali. Šmrkala sam H i problemi bi nestali. isprièala mi je Babsi. Pokušala sam ga utješiti: . U "Soundu" sam odmah naletjela na Detlefa.Je l'ti veæ dala novac? Nedostaje mi pet maraka. Rekla je da me želi èastiti sokom od trešanja i da æe se odmah vratiti. rascvjetani vrt. Bile su iste kakva sam ja bila još nedavno. umjetnik svjetske slave. Zatim je spavala u mom krevetu. Divila se njegovoj snazi. bila sam iskreno prestravljena. Prvi topli dani u godini uvijek su mi donosili osjeæaj sreæe. palila sam jednu za drugom. Èini se. Kod kuæe smo prošle sve moguæe nevolje. oboje smo bili na H. ne žderi se . a kada je prešla na Zapad. molim te! To je užasno! Što kaniš s "jednim tri-pom". Èim je Babsi otišla. ali meni je to bilo svejedno. I ja æu s time prestati. U meðuvremenu vratila se Babsi sa sokom od trešanja. Kada smo ušle u neku trgovinu ploèama. No onog trenutka kada mi je Stella zatražila H. Èuvali su ja kao kraljevnu. jer je bila najmlaða žrtva heroina u Berlinu. Ponovo sam pobješnjela i dreknula: . Babsi nije htjela više ni èuti za svoju ludu sobu i zato je pobjegla od kuæe. Ostali su me iz klape zafrkavali da se družim s klinkama. Uèinila sam joj se toliko cool. došla je ona druga. U njihovom sam se društvu ipak bolje osjeæala nego meðu totalnim fikserima. Nas smo tri jednostavno imale mnogošto jedna drugoj prièati.Stari. Markirale su zato što su bile upale u jednu klapu u kojoj se zvjerski pljugalo. One su pušile sit i tripovale. Do tada se Detlef motao s raznim ljudima. kao što su se meni prije nekoliko mjeseci èinili tipovi koji su otišli dalje na narkomanskoj sceni. Zvala se Stella.Jedan trip. Stella je upitala: . da se taj glasoviraè nije mnogo brinuo za nju. Motali smo se po šumi. a ja sam se uz njih malo udaljila od ljudi koji su mislili samo na H i samo o H govorili. Pozvala sam Babsi da sutra prije podne doðe k meni. Nisam joj ništa dala. Uživala sam što sam je toliko prerasla. Trebalo je nauèiti da se jednoj s H-iskusrvom ne prilazi tako jednostavno samo zbog jednog tripa. Babsi i Stella bile su izbaèene iz gimnazije jer su preèesto markirale. sve dok Babsi nije dobila velike naslove u novinama. Majka se poslije toga morala probijati i nije imala vremena za Stellu. Za šest maraka kupila sam cigarete.. Zapodjele smo razgovor. Osjeæao se mnogo bjednije nego ja. Babsi je živjela kod svoje bake i djeda koji su je usvojili. Rekla sam joj: . Potcje-njivala sam je. jer više ne podnose sunce. Uhvatili su ih prilikom jedne racije i vratili kuæi. Sutradan sam se sprijateljila i sa Stellom. Bili smo opet bez kinte. poèeli smo zbiljski hodati. a da nisam pravo znala ni kakvi su to problemi. To sam zadržala još iz djetinjstva. gdje obièno leže bakice u sjeni.Prestani. Mislila sam. Došli su ljetni praznici. Stelli je bilo deset godina kada se to dogodilo. meðutim. Babsi je imala dvanaest godina. Imala sam toliko droge da smo s time mogli izaæi na kraj do iza nedjelje. uzalud èekala na osjeæaj sreæe. U svibnju sam slavila èetrnaesti roðendan. No nije se dobro slagala s bakom koja je bila prava furija. kada je sunce sve toplije. Kako nije imala nikakvih stvari. Otac joj je umro u požaru. Nas smo tri dakle bile na istom putu. postala je fotomodel. No ja sam i dalje vukla svoje probleme. poklonila sam joj dvije stare majice i jedne gaæe. Pušila sam kao luda. Nikada još nisam imala toliko H odjednom.Ostavi se tog sranja! Ionako ti nitko neæe dati H. Dala sam èetrdeset maraka za dvije èetvrtine1 H. Poljubio me nježno i èestitao mi roðendan. Zapravo. Brzo sam nauèila kako se na kupalištu Wannsee može doæi do stvari koje se mogu unovèiti. Majka joj je bila plesaèica u Istoènom Berlinu. onakva kakvu sam je kasnije gotovo svakog dana doživljavala. Ali. Mislim da joj je on u maštanjima bio otac i ljubavnik istodobno. a ja sam bila èesto s Babsi i Stellom. Doista sam je voljela. Zaštedjela je to od novca za kuæanstvo. a ja sam pripremila jelo. Sigurno mi ih je digla. Oèuh joj je bio veliki pijanista. pa su željele doživjeti više nego u svojoj haš-klapi. kad god sam mogla otiæi od kuæe. Upitala me što je Babsi od mene htjela. ali istodobno i voljela zbog njenog anðeoskog lica i njenog jednostavnog naivnog naèina. Voljela ju je. Babsin se otac ubio dok je još bila malo dijete. 27 . Od tada smo bili svakog trenutka zajedno. a Stella trinaest. U subotu sam uzela samo mali snif. Kasnije meðutim nisu imale mnogo prilike da nabave snifove. Rekla mi je da kupim nešto što æe me osobito radovati. nemoguæe je da život ne postane lijep. A krpe da i ne spominjem. Imala je strahovitu sobu s najluðim pokuæstvom. Babsi ju je naravno slijedila. Sada su pobjegle od kuæe. a imala sam za njega i gala poklon. To je dakle bila prava Stella. U meðuvremenu došlo je proljeæe i vani je bilo sve toplije. znaèi da su u skitnji. Preostale su mi èetiri marke za "Sound". Najradije bi bila stanovala kod majke. tada mi jedan snif veæ odavno nije više bio dovoljan za èitav tjedan. Nekoliko ih tjedana nisam više viðala. Èovjek nema ništa od toga. Tog sam proljeæa 1976. Za dva tri sata mogla sam izdimiti èitav zamotak. ja sam veæ prve veèeri pomislila da æe i njih dvije stiæi do H. Babsi i Stella postale su kasnije moje najbolje prijateljice. Kada smo imali dovoljno novaca. Majka me poljubila i dala mi pedeset maraka. jednog momka iz Sound-klape s kojim je bila prijateljica. Poslije te zajednièke proslave roðendana s jednim zvjerskim snifom za mene i pravim fiksom za Detlefa. Nekoliko dana kasnije dobila je ipak nešto od Blackvja. Dala sam mu jedan fiks. Jedino baka. Hodati bosonoga. našle bismo svu silu ovitaka s imenom i slikom njenog oèuha. jer je on imao roðendan svega dva dana ranije. Detlef je upravo bio napustio nauk polagaèa cijevi i imao je uvijek vremena. a rekla sam i drugima da joj ne daju. Kasnije sam je jednom posjetila. Imala je ludi gramofon i svu silu ploèa. praæakati se u vodi. I Stella je imala prekrasnu majku. Prvog dana ferija otišla sam s Detlefom i još nekima iz klape na kupalište Wannsee.i slièno.

baka je nekuda otišla. a zatim Tina. Prodavali smo u "Soundu". dok smo drugu sami utucali. a oni mu naravno nikada nisu platili. Kod snifa je djelovanje polagano. Onda je Detlef doista smislio kako æemo se obogatiti. I ja æu sebi danas udariti jedan šut. bilo mu je teško pogoditi žilu. veæ samo snove. Noæu su tu spavali cugcri. Ali to je bila glupost. Željela sam to doživjeti. Stvarno je za mene postalo nestvarno. Oèito je nekoliko malih dealera završilo u æuzi i sada su tražili nove uliène preprodavaèe. Rekla sam glasno: . Nije me zanimala ni prošlost ni buduænost. To je namjeravao podijeliti na deset zamotaka po dvadeset maraka. Za mene je ostalo izvan svake sumnje da æemo ostati zajedno. dobroæudno janješce. Otišla sam u "Sound". Jedna je polovina H otišla tako. uvijek bi nabasao na ljude na turkeyju koji nisu imali ni prebijene pare. ali on mu je pružio dovoljno dokaza da za to nema ni truna sposobnosti. igla joj je bila tupa kao igla za pletenje. Dali smo im kutiju cigareta da nam drže stražu. nismo imali ni pfeniga u džepu. Oko zahoda su se motale skitnice. Otvorila sam hladnjak i uzela nekoliko limenki kole. a injekcija je kao grom. Trebala su nam za to dva sata. Stavio je drogu u žlicu. a Detlef je to prihvaæao. Naš nas je stalni dealer prepoznao još izdaleka. Detlef. Meni se ta ideja èinila savršenom. veæ ga drže povremenim narkomanom. koja inaèe nikada nije bila èista. Igla je potom bila potpuno zaèepljena. a Detlef sat. U robnim sam kuæama krala kao gavran. Kada je otišao i posljednji dio. To je vrlo bijedan kraj. To nam je rijetko kada donosilo dovoljno za dva šuta dnevno. Sada sam doista bila jednaka s Detlefom. Odmah zatim bila sam totalno tupa. Nisam imala nikakve planove. rekla sam Detlefu: . Odjednom sam se užasno uplašila kako æu zabiti iglu u venu na ruci. Radila sam stvari kakve se ranije nikada ne bih usudila. Jedan totalno propali tip. Detlef i Tina su se ponašali kao da ih se ništa ne tièe. On je zatim pješaèio od Kreuzberga do Lankwitza. No. U zahodu je upravo bio još jedan fikser koji je sebi udario šut. Bilo je doista kao grom.Ah. Upitala sam ga da li bi mi htio posuditi svoj pribor. narkomanska mjera (napomena prev. Sastajali smo se veæ u podne. Možda su samo željeli sprijeèiti da i ja ubrizgam. ali nam toliko tada još nije bilo ni potrebno. bolje rastopi. žlicu i limun. U biti je svejedno da li èovjek udara šut ili snifa. gdje je stanovao s ocem. S nama je došla još jedna maèka iz "Sounda". Kako su se moje vene jedva vidjele. Morao mi je tri puta zabosti iglu dok nije povukao malo krvi i tako znao da je pogodio u venu. On je naravno odmah shvatio da mi je to prvi put. iako mu nisam morala mnogo objašnjavati. ali ja sam tek tada podivljala za fiksom. Nisam više imala pravi odnos prema stvarnosti. Morala sam se dakle obratiti propalom tipu za pomoæ. Prva tri tjedna ljetnih praznika provodila sam svaki dan s Detlefom. nakapao je vode i malo limunovog soka da se droga. ali nisam mogla zabosti. ali mi je ubrizgao èitavu èetvrtinu. dosta mi je snifanja. U svojim sam oèima pred tim starim fikserom ispala vrlo glupa.). Najprije je Detlef sebi ubrizgao. Tada smo tako jednostavno zamišljali trgovanje drogom. Ta je stara šprica bila totalno prljava. Vjerojatno je htio samo provjeriti da li Detlef može biti preprodavaè. Baka je živjela u malom 28 . okrenuo se i otišao nekoliko ulica dalje te prièekao dok zrak ne postane èist. Kupila sam od njega dvije èetvrtine za èetrdeset maraka. Drugu polovicu ferija trebalo je da provedem kod bake u Hessenu.Znaš. sve dok se drogira samo šmrkanjem ne priznaju ga kao pravog fiksera.heroin. Èim sam dobila novac. a da ni jednog trenutka nisam pomislila da je to korak u totalno sranje. Bila sam uvjerena da æu jednog dana s njime spavati. Dao mi ga je. a zatim bismo pošli u potragu za lovom. Naveèer sam još digla tranzistorski radio i nekoliko sitnica. Samo jedno nikada nismo spominjali u tim maštanjima . Otišli smo u javni zahod na Biilowbogen kraj Potstdamske ulice. 1 Èetvrtina polovine grama heroina. Tip od kojeg je Detlef uzeo drogu na kredu bio je strahovito bijesan. Rekao je da je to sranje. Zatim je pomoæu upaljaèa to prokuhao i uvukao u špricu. ali nije ništa poduzeo. Mnogo smo prièali o nestvarnim stvarima. Na pravu se scenu s našom drogom nismo usudili. Èim nas je vidio. Otišli smo na scenu u Kurfiirstenstrasse. Oni su se u to dobro razumjeli i biH su ludi za cigaretama. To mi se u njega strahovito sviðalo. On je naprosto bio savršen tip. iako sam to kod drugih vidjela bezbroj puta. samo što nismo zajedno spavali i što nismo imali nikakav seksualni dodir. Neki je usporeðuju s orgazmom. sjela u kut i pila sok od trešanja. Iduæi sam put uzela ruènik i pokrivaè. Prislonila sam je. Od tog bismo novca mogli kupiti novu drogu i svaki put udvostruèiti kapital. I bila sam sretna da ni s jednim drugim momkom nisam do tada ništa imala.Najprije smo poèeli s malim i nabavili samo najpotrebnije za taj dan. Došli smo do jednog pokrivaèa pokraj kojeg se nalazio putni hladnjak èiji su vlasnici upravo otišli na kupanje. Još uvijek sam se za to osjeæala premladom. Htjeli smo kupiti veliku kuæu i veliki auto i ludo pokuæstvo. Tranzistor sam odmah prodala u "Soundu" za pedeset maraka. Bio je to ludi dan. Davao im je drogu na kredu. bar su njih dvoje to tvrdili. Bili smo istinski zajedno kao kakav braèni par. Došlo je vrijeme kada sam konaèno zaželjela svoj prvi fiks. u prvom redu stvari koje smo mogli lako prodati u "Soundu" i zatim kupiti drogu. Poslije "Sounda" pješice me pratio kuæi. Najradije sam prièala s Detlefom o tome što bismo radili da imamo mnogo novaca. ništa više nije moglo kroz nju proæi. Tina. pa bismo prodajom zaradili sto maraka. Rekao mi je da bi od jednog dealera mogao dobiti na kredu heroina za sto maraka. odmah do prvog ugla. I dalje je mrmljao da je to sranje. Detlef je iz svoje plastiène vreæice izvukao pribor. ali pravi sam orgazam drugaèije zamišljala. Detlef se opet protivio. Mogli smo èak i danima izdržati bez H. Jedva sam još nešto primjeæivala i ni na što nisam više mislila. Detlef je doista dobio sto maraka na kredu. jer još nismo bili tjelesno ovisni. ali je ipak uzeo špricu. Bila sam od radosti sva sretna.

Prvi put sam nakon dugo vremena ponovo mislila na H. Ostala sam totalno èista dok se s razredom nismo odvezli u Schwarzwald.selu. A na ulici Kurfursten-damm izmeðu automobila i mase ljudi hvatao me pravi užas. Jedva sam mogla i zamisliti da bih mogla živjeti èak svega nekoliko dana bez "Sounda" i blistavila na Kurfurstendammu. Veæ sam se u autobusu zaklela da nikada više neæu okusiti èokoladu. ti si totalno požutjela. Pisala sam samoj sebi pisma. koja je sjedila do mene. Uveèer me u krevetu sve èešæe poèeo obuzimati užasni strah. Pozlilo mi je tek kada smo stigli u naše prenoæište. na "Sound". Baka koja je tu sjedila tako opuštena dala mi je osjeæaj doma. Svi smo postali veæi i ustave koje smo sada gradili bile su ogromne. a nisam mu ni jednom pisala. Kao i ja. Ako mi je osobito prijalo. Èim me majka otpratila na vlak. vratiti u Berlin. Morala sam se. U drugu ruku veselila sam se što æu vidjeti djecu u selu koja još ništa nisu znala o drogama. Vidjela sam tipove iz "Sounda" kao duhove i razmišljala o tome da æu se morati vratiti u Berlin. Christiane je bila trinaestogodišnjakinja koje je željela baki. Sada je i naš nastavnik primijetio da sam prilièno žuta. Iza njih su nastala prava akumulacijska jezera. ali nisam više mislila ni na Detlefa. Najdraže nam je igralište još uvijek bilo na potoku. ali veæ nakon nekoliko dana pošlo mi je vrlo loše. Poèela sam pomišljati da zamolim baku mogu li ostati kod nje. mislila sam kako æu se u školi potruditi i uvijek na ferije otiæi baki. u potok bi šiknuo mlaz visok najmanje tri metra. Moja su jetra kapitulirala pred masnim slasticama koje sam progutala na kile.Stara. ali ja im nisam mnogo prièala. Vera je moje drugo krsno ime. a to nisam mogla. Sobu nisam smjela napuštati. Prava stara seljaèka kuhinja s ognjištem i ogromnim loncima i tavama u kojima je uvijek nešto cvrèalo. Takvih sam se veèeri zvjerski bojala Berlina. sva ona gužva. na Detlefa i H. ni radio. Nitko me nije posjeæivao. odvraæala sam pozornost vodièa raznim pitanjima. Još nisam imala na ruci ožiljke i tromboze. svi fikseri katkada dobiju žuticu od prljavih starih šprica koje još i posuðuju jedni drugima. to jest. Razdijelila sam se u dvije posve suprotne liènosti. iznenada reèe: . a da o tome nisam mnogo razmišljala. htjela sam mu svakog dana pisati pismo. Pomislila sam. ovisno o vremenu. Pred tvornicom "Suchard" nabavila sam u jednom kobasièarskom kiosku plastiènu žlicu. Jedino su me održavala draga pisma moje majke. bila je na neki naèin dobra. no u toku posljednjih tjedana ubodi su mi bili zarasli. Voljela sam i njenu kuhinju. Odmah sam se ponovo snašla sa svojim bratiæima i sestriènama i ostalima u selu koji su bili moje dobi. Nakon ne znam više koliko vremena. Došao je lijeènik i onda su me ambulantnim kolima prevezli u frajburšku sveuèilišnu kliniku. Ponekad sam uveèer pokušavala misliti na njega. A kada bismo uveèer probili branu. èinilo se kao da nikada nisam ni bila u Berlinu. ali najviše vremena nisam ni na što mislila. Nisam znala tko sam. Ušli smo u èokoladnu zemlju dem-beliju. Iako mi je kuma tom prilikom poklonila pedeset maraka. Kessi. Plašila sam se da æe lijeènici otkriti uzrok moje žutice. ali ja sam se strahovito veselila što æu otiæi na selo i vidjeti baku. dakle. Ali kako da joj to obrazložim. Vera je bila fikserica. pa sam se tješila da je nije moguæe dobiti nakon svega nekoliko fikseva. On je bio tip iz nekog drugog svijeta èije signale nisam više razumjela. pogotovo majci? Morala bih im isprièati sve o drogama. Mislim da bi baka pala mrtva sa stolice kada bih joj isprièala da njena mala ubrizgava heroin. na potok i na konje. Preu-godno. bila sam samo još Christiane. Èudno je. Veæ tjedan dana poslije mog povratka pošli smo na razredno putovanje. Bila su to siæušna pisma u malim omotnicama koje sam sama presavijala. One su se sada prepi-rale u pismima. Ponekad bi došao lijeènik i pitao kako se osjeæam. Èesto bih pomislila da æu poludjeti. Noæu bih jedva zaspala zbog buke. U jednu ruku nisam mogla ni zamisliti dva ili tri tjedna bez Detlefa. I odmah sam se sjetila prljave šprice kojom mi je propali tip u zahodu na Biilovvbogenu udario prvu èetvrtinu. Iz svake kace koja je imala donekle privlaènu masu zahvaæala s sam plastiènom žlicom. Nijedne slike na zidu. nisam ni trenutak pomišljala da za njih kupim drogu. Na kraju sam nakupila toliko bombona da mi je jakna koju sam zavezala kao torbu bila sva nabrekla. Bacila sam u kut èizme s visokim potpeticama i posuðivala sam od drugih. Bilo je èudno. Proradio mi je kliker. Zapravo. Ponekad sam mislila na baku i djecu u selu. nièega. ali jedva sam ga mogla i zamisliti. Ovdje nisam morala nikome ništa dokazivati. A onda sam primijetila da Kessi uopæe nije ozbiljno mislila na žuticu. Kada smo se vozili autobusom u Lorrach u tvornicu èokolade "Suchard". Christiane je pisala Veri. Izolacijska soba na djeèjem odjelu bila je besprijekorno bijela i velika nekoliko kvadratnih metara. Tko bi uopæe posumnjao da se na djeèjem odjelu u Freiburgu nalazi jedna fikserica? 29 . kako bih još nekoliko puta zahvatila. pomislila bih: "Ti si fikserica sa svojom prvom žuticom i dosta". I sama više nisam znala što zapravo hoæu. Željela sam da uopæe ne mislim na Berlin. što æu se igrati lovice. Svi su oni bili još prava djeca. Tako sam neprestano lutala amo-tamo. A kada sam zatim sjedila kod bake u kuhinji. Svi su naravno željeli znati kako je u Berlinu i što tamo radim. Kad bih se osobito bijedno osjeæala. I ja sam njoj pisala. Nisam imala ništa pametno za èitanje. Odmah sam se osjeæala kao kod kuæe. ponovo sam se osjeæala kao dijete. blistavilo. Mnogo sam jahala. sve što sam ranije voljela u Berlinu sada me užasno uzrujavalo. Na konjima ili pješice igrali smo se lovice. Sestre su prilièno šutljivo donosile jelo i tablete. veæ sam jednostavno buljila u strop i željela da sam mrtva. koje su mi još jedine preostale od životinja. Isprva se nisam ni pokušavala ponovno saživjeti s Berlinom. od kojih je ionako prošlo nekoliko tjedana. praæakati u potoku i jahati. Kessi se odmakla dalje od mene. Bila je kao iz slikovnice. a ponekad na Berlin. Prošla su tako tri tjedna. Buka. nitko nije sa mnom razgovarao. sandale ili gumene èizme. najviše sam pisala o svojim dvjema maèkama. èak ni da piškim. Nisam potražila ni Detlefa o kome sam èula da više ne zalazi u "Sound". Kada sam se u mašti igrala sa svojim maèkama. Veselila sam se putovanju. Šminku nisam ni dotakla. Poslije jela osjeæala sam bolove u želucu i jedva sam izdržala obilaske. Imaš žuticu. No. Strahovito sam voljela svoju baku.

njegovu lijepu kovrèavu kosu. Èula sam samo "šezdeset maraka" ili slièno. Upitala sam ga konaèno zašto više ne ide u "Sound". Bila sam ponosna zbog tolikih komplimenata. a on je odgovorio . ali za to dobivaju mnogo novaca.Samo veèeras. Beskrajno mile oèi postale su mu nekako veæe i tužnije. Naravno da isprva nije pristao. Bilo je jasno da æu poæi s njim.Zaraðujem . svojim najboljim prijateljem. sva ta bagra postali su moj prirodni okoliš izmeðu podneva i veèeri. Onda sam osjetila da me se djevojke koje zaraðuju na kolodvoru boje. Frajeri bi se na mene lijepili kao ludi. maèke. Detlef je rekao da mora do kolodvora Zoo. ima drogu. Nagovorila sam ga da pode sa mnom u "Sound". Detlef je to progutao. panduri. bila mi je prava zabava da se pogaðam s tipovima. Znala sam da Detlef i njegovi prijatelji èekaju da im donesem hranu. u svakom sluèaju. Moja se majka vjerojatno èudila koliko užine nosim u školu. doživjela sam pravi šok. Te mi veèeri kolodvor nije izgledao tako loše kao što sam ga zadržala u sjeæanju. A zatim. Znala sam reæi: 30 . nisam htjela o tome dalje ni razmišljati. Što tamo radi? . Rekao mi je. Otišla sam u zahod i pogledala se u zrcalo. Detlef. Zdravstveno je osiguranje to platilo. Isprva je Detlef bjesnio kada bih došla na kolodvor. Odgovorio je da je "Sound" sranje. Da se boje kako æu im kao svježa soèna roba preoteti na Zoou najbolje frajere. a ja sam šmrkala. Upitala sam ga kamo sada odlazi. bila sam njegovana. Otišli smo u jednu kavanu u Litzenbur-ger Strasse. Nekoliko dana kasnije Detlef je nekako doznao da sam se vratila i posjetio me. Bili smo ludi od radosti i govorili smo o tome kako æemo bez H oboje biti sretni. kao da ona dva mjeseca bez H uopæe nisu postojala.odgovorio je Detlef. Kurve. Meni su se pederi sviðali. Dok su me druge djevojke tako gledale. Odgovorila sam da nije ni potrebno. Znala sam da sam iznad drugih djevojaka. Ruke su mu bile tako tanke da sam ih mogla obuhvatiti jednom šakom. a da me nisu pravili glupom kao ostali muškarci. Morali smo ga èekati. a posljednjih sam tjedana doista primijetila da mi je bez H mnogo bolje. Istog sam ga trenutka opet ludo voljela. Na poèetku su me frajeri tjerali u bijes. bolje sam izgledala nego one. i ja æu prestati. Nisam više osjeæala miris mokraæe i sredstva za dezinfekciju. da nikada više neæu od njega ništa dobiti. Lice mu je bilo posve blijedo i upalo. Ti pansion ideš? Neki su nudili dvadeset maraka. Znala sam od drugih fiksera da povremeno zaraðuju. Iduæe sam nedjelje prvi put ponovo smjela izaæi. ja sam u vremenu od dva i pol mjeseca dokazala da nisam ovisna o H. da me netko doista voli. Bio je omršavio. Jednostavno nisam mogla izustiti rijeè. sama kost i koža. Želio je samo da mu prièam o sebi. Kad je stao pred moj krevet. Zbog toga sam se dobro osjeæala. ali ja nisam morala zaraðivati. Gotova smo svakog dana govorili o tome da æemo prestati. Detlef je popodne došao po mene. Osobito peèalbari s onim njihovim vjeènim: . a i ne mora zaraðivati. Željela sam jednostavno biti uz njega svejedno gdje. Rekao mi je: . mogu i ja još lakše. Zamišljala sam ga pred sobom. prišli su mi nekakvi peèalbari. sve mi je bilo poznato. a zatim su mi dopustili da se zrakoplovom vratim u Berlin. Tog sam dana bila sretna jedino zato što je Detlef došao i što me još uvijek iskreno voli kao i ja njega. ali ja sam mu rekla: . Udario je šut. Majka mi je isprièala da ju je Detlef nekoliko puta posjetio i pitao za mene. njegovo lice koje je bilo tako beskrajno milo. Iduæeg dana u podne otišla sam na kolodvor Zoo i našla Detlefa. Nisam mislila ni na što drugo. meðutim. Sviðala sam im se i bila sam im draga. Konaèno. Isprva me nerviralo kako me druge djevojke promatraju . Uhvatila sam Detlefa pod ruku i odmah sam se osjetila strahovito zaštiæena. Tada mi je dao. Bila sam sretna što sam ponovo kod majke i svojih maèaka. veselila sam se što æu ponovno vidjeti Bernda. Na meni se još nije vidjelo da sam fikserica. a svakog sam dana bila sve mršavija. Onda sam opet uzela fiks. Ponovo sam dobila snif. Rekla mi je da je doista izgledao tužan što me toliko dugo nema.Poslije tri tjedna morala sam najprije nauèiti ponovo hodati. Primijetila sam da je Detlef bio uistinu ponosan što sam njegova prijateljica i da me je zbog toga doveo u kavanu u kojoj ga svi poznaju. Ali bilo je još uvijek jednako lijepo.Ti ševiš? . samo mi više ne dolazi na kolodvor. Jasno. peèalbari. Nisam ga ni slušala. Uglavnom sam promatrala Detlefa. Poèela sam se pomalo osjeæati ugodno u prljavoj kolodvorskoj hali. Detlef je to za mene radio. U torbi sam nosila pribor za fiksanje i veliki zamotak hrane. Èesto sam odlazila na kolodvor ravno iz škole. Doista sam dobro izgledala zato što puna dva mjeseca nisam ni takla drogu. jer se tamo dogovorio s Berndom. Detlef zbog mene nije otišao na kolodvor. Što ti možeš. kakva je to cool maèka. Tu su sjedili gotovo samo pederi i veæina je poznavala Detlefa. To me u prvi mah nije šokiralo. sretna da se netko brinuo za mene. Možemo se naæi svagdje. koji je tog dana i za njega zaraðivao. Gotovo sam se svakog popodneva sastajala s Detlefom poslije škole na kolodvoru.na kolodvor Zoo.Mala. Kod kuæe sam morala odmah ponovo u krevet. Èestitali su Detlefu što ima tako lijepu prijateljicu. pijanci.. Nije volio da sam u blizini kada zaraðuje. Nakon kratkog vremena. Htjela bih biti kao i ti ili nemoj ni ti uzeti fiks.. Tu sam i ja pripadala. Osim toga. morale su pomisliti. Nisam imala neku pravu predodžbu o tome što to zaraðivanje znaèi. Najprije nam je bilo teško razgovarati. Tek mi je tada Detlef ponovo istinski pao na pamet. skitnice. Bilo je kao da nikada nisam napuštala Berlin. Otkrila sam da su bili u pravu. Rekao je: .odozdo prema gore. Otkrila sam da još nikada nisam tako dobro izgledala. Nije mi palo na pamet da mu prièam o ferijama i igri kod bake. davali mi komplimente. a ja sam uvjeravala Detlefa kako je to lako. Znala sam jedino da na neki naèin zadovoljavaj-pedere. Bernd je upravo bio otišao s nekim frajerom. kosu sam prala gotovo svakog dana. Bilo mi je svejedno što je mršav kao kostur i nisam htjela razntišljati zašto je toliko tjelesno propao. Svi su bili prema meni vrlo fini i davali mi komplimente. a da ništa od mene nisu tražili.Ne želim da se moja prijateljica smuca po Zoou meðu zadnjom bagrom. Poèela me peæi savjest što sam èitavih nekoliko tjedana zaboravila na svoju ljubav prema njemu. Na neki naèin èak agresivnije nego frajeri. jer je Detlef bio meðu njima. da mi od svoje droge dade mali snif. Dok je on malo poprièao s jednim mladiæem i ja ostala na trenutak sama. ali ja mu nisam mogla ništa isprièati što bi ga moglo zanimati. Bila sam. Bili su prema meni fini. a da sami pri tom ništa ne osjeæaju. Samo kao pozdrav.

dok ostali nikada nisu mijenjali plahte.Ili bih ga hladno pogledala i rekla: . Imala sam momka koji je èinio što ne bi nijedan fikser. meðutim. Promatrala sam i druge djevojke na kolodvoru. Htjeli su mi ugoditi. U tom smrdljivom kaosu stajao je blistavo bijeli krevet. Posvuda su ležale prazne riblje limenke. Ako nije bio omamljen. jer sam joj opet prièala o nekoj prijateljici. Koji je za mene zaraðivao na najbjedniji moguæi naèin. sada sam odlazila na kolodvorsku terasu. Kada sam htjela pomaknuti nekoliko jogurta na jedinom stolu. èak stalne mušterije. . U nas je sve bilo drugaèije. kada bi me grizla savjest zbog Detlefa. Ispod petsto maraka takav kao ti ne može mi ni blizu. kada su mi potrebni. Mi smo možda bili jedini par na svijetu s kojim je bilo tako. U to doba. zbilja posljednje na što topli padaju. ali koja mora poæi s njima iz bijede. Bilo mi je. Ali prvi put sam uživala u svojoj slabosti. koji je upravo zbog mene bio s nekim bijednim tipom. Roditelji su mu bili rastavljeni. nisam nijednom ozbiljno pomislila da bih i ja pošla zaraðivati. Umak se prolio po sagu. nikada još nisi tegla u tako èisti krevet. Iz razgovora trojice momaka doznala sam da frajerima drkaju i zadovoljavaju ih na francuski naèin. kakva se rijetko može osjetiti. S jetrima sam još uvijek imala teškoæe. Vidjela sam u kakvom su sranju. mirisalo je na omekšivaè rublja i deterdžent. jer mu je poklonila stan s televizorom. Momak se prostituirao zbog svoje prijateljice. Èesto je išao na posao na silu. Ako bi koji postao drzak ili mi èak pokušao zadiæi suknju. Axel se zbog svog izgleda morao uvijek savladavati i praviti se sladak kao govno. Ostavila mu je dvoipolsobni stan s nešto pokuæstva i èak mu je kupila televizor. Axel je rekao: . vrijeðao ga i proganjao. jasno da bi me Detlef isprašio na sam spomen o tome da bih i ja pošla zaraðivati. Umjesto u "Sound". Godinu dana kasnije bio je mrtav. vrlina koju ni u jednog drugog fiksera nisam uoèila. Bio je kao da više ne živi u ovom posranom svijetu. pepela. Osim mene i Detlefa. Na njegovom licu ništa nije išlo jedno s drugim. Poèela sam polako primjeæivati što je Detlef s njima proživljavao. Detlef je svojim frajerima mogao skresati i uvrijediti ih kada bi mu bio pun kufer svega. s druge su strane pale na pod dvije riblje konzerve. duhana i cigaretnog papira. Ja sam uvijek spavala samo jedanput u istoj krevetnim. Zato su mi kupovali najèistiji H. pomislila bih na to nekoliko sekundi. iako je bio skup. Bio je nevjerojatno susretljiv. Morao je svaki dan otiæi s jednim ili dva frajera više da bih ja imala drogu.Sto je stari. Svakog bi momka koji bi se prema meni ponio glupo natjerali u vjetar. Axel je imao sliènu povijest kao mi. U tom je društvu Detlef bio najjaèi. imala sam osjeæaj doma. Popodne na kolodvoru Zoo i za vikenda u smrdljivom fikserskom èumezu. Axel je bio sjajan tip. ionako 31 . vidjela sam zašto je toliko smrdjelo. Pomalo sam poèela mrziti i pedere. Axel i Bernd uvijek kraj mene. a oni bi mu opet domilili. Axelov je stan bio pravi èumez. Bila sam zaštiæena. U svakom sluèaju. koji je svaki zamotak H dijelio sa mnom. Vidjela sam na njihovim licima gadljivost kada bi ih frajer nagovorio. imao je vjerojatno nešto osobito u krevetu za èim su pederi šizili. Majka ga je jednom tjedno posjeæivala i davala mu novac za život. kupovali su mi najbolju drogu. on se i osveæivao. Jednog sam vikenda i ja prespavala u Axelovom stanu. Osjeæala sam se slabijom od djeèaka i tjelesno i duševno. Majka je dopustila. Momci su mi kupovali za jelo i piæe uvijek ono što bih tog trena najviše željela. Izvukao je špricu s ostacima krvi iz ruke. Bila sam iznad frajera. inaèe nikoga drugog nisam imala. pravi fikserski stan. kasne jeseni 1976. Ali. Posvuda su bile èaše i šalice. Nitko se na to nije obazirao. iako su se morale ljubazno smiješiti. zatim Axel i Bernd. a to je s ribljim umacima smrdjelo slatkastim zadahom.. Uvijek je tako èistio svoj pribor. Veæ s praga osjetila sam smrad. Ako bih udarila neèistu robu. jer sam bila djevojka. više nisam imala. a u svima malo vode. Èak su i zavjese bile žute i smrdjele. Živio je kod majke dok se nije preselila prijatelju. Opušci su bili umoèeni u ulje ili u umak od rajèice ili senfa. Sva su trojica živjela u Axelovom stanu. Bili su vrlo zabrinuti kada bi mi bilo zlo. bila su ovisna o H i bavila se prostitucijom. gotovo sve su bile još poludjeca kao i ja. prevario bi ga. Kakvo im je zadovoljstvo otiæi s potpuno nepoznatom djevojkom kojoj se gade. Znala je da se fiksa i govorila mu da se toga ostavi. napunio je vodom i zatim briznuo ružièastu tekuæinu jednostavno na sag. Opæenito.. Još uvijek nisam imala prave predodžbe o tome što se dogaða pri takvoj vrsti zaraðivanja. Uvijek bi ostao ljubazan. Kakvi su to idioti ili perverzne svinje koji se puteno i kukavièki šuljaju kolodvorom i krajièkom oèiju vrebaju svježu piletinu. Nisam o tome razmišljala i nisam htjela ništa ni zamišljati. Iduæih je tjedana svake subote kada bih došla krevet bio svježe presvuèen. bulazniš. Moglo ga se vrijeðati i ponižavati. Uživala sam da mi Detlef pruža osjeæaj za kojim sam odavno èeznula. Sa svakim fiksom palo bi na ofucani perzijski sag po nekoliko kapi krvi. Što je najvažnije. Po njenom je mišljenju uèinila više za njega nego bilo koji drugi roditelji. bila je velikodušna. Detlef bi se odmah stvorio kraj mene. rekao bi prijateljima da paze na mene. osim naše male Zoo-klape. Briši! Osjeæala sam se dobro kada bih vidjela da svinje podvlaèe rep i odlaze. Obojica su imala po šesnaest godina. Doživljavala sam pravu sreæu. Drugih prijatelja. Da su Detlef. nisam naišla na još jednog fiksera sliènog njemu. Ruke i noge kao da nisu pripadale njegovom tijelu. Kada je Axel udario šut. Osim toga.Kod mene nema kruha. Pogotovo one koje su bile ovisne o H i zbog toga morale zaraðivati. Ako bi otišao zaraðivati. muèno i pun gadljivosti. Bili su mi kao braæa. Odmah sam pobjegla na njega. Sa saga je ionako dolazio najgori smrad. bilo mi je užasno. a ja najslabija. Dakle. Pomislila sam. Prezirala sam frajere.To sam za tebe presvukao. Meni je Detlef bio na prvom mjestu. Ako bi se namjerio na kakvog bedaka. inaèe ne bi mogao izdržati konkurenciju na kolodvoru. ali se na njemu ništa nije primjeæivalo. njoj su još pripadali Bernd i Axel. on je ipak imao frajere. Njih su trojica živjela samo za mene. Axel je za razliku od druge dvojice bio strahovito ružan. stari. Kada sam zavukla lice u jastuk. No kad god je mogao. U stvari.

ali naš je krevet bio ponovo u èisto presvuèen i bijel.Èovjeèe.Hoæeš li sa mnom iduæe subote spavati? Odgovorila sam: . Poljubio me za laku noæ. Detlef pripada samo meni i nikome drugome. Kada smo se svukli. Kako su svoju stvar svom silinom gurnuli u njih i nisu prestali sve dok se nisu zadovoljili. Njen prijatelj nije volio ptice. ni ja ni Detlef nismo još bili tjelesno posve ovisni.nije mogao. U tome je bila sumnjièava. Kada sam upoznala Detlefa. Uvjeravali smo se zbog toga da smo drugaèiji od propalih fiksera i da bismo svakog dana mogli posve prestati ako bismo to htjeli. sve je bilo drugaèije. Detlef se složi: -Okay. No. pod jednim uvjetom. ali Detlefu nisam ništa rekla. a da ništa nismo rekli. a da se nas dvoje tiskamo na nekakvoj ležaljci. Ili bi mi bilo strahovito lijepo samo zato jer sam opijena.možda samo podsvjesno . stari. a kada bih se otrijeznila.Èuj. Bojala sam se za njega. Nakon nekog vremena rekla sam: . U stanu je vladalo vrlo dobro raspoloženje. Trebalo nam je sve više novaca. ponovo mi je bilo jasno u kakvom smo smradu živjeli. Axel je svježe presvukao svoj vlastiti krevet. To su u pola godine. Fiksala sam se svaki dan. Još uvijek sam se bojala. Sigurno je prošao jedan sat. Poèeo je prièati. pobješnjela sam. Morala sam misliti na djevojke iz mog razreda koje su mi prièale kako su momci prvi put na njih navalili. nisam mogla osjeæati samilost prema njima. Svake sam subote bila sretna u Axelovom stanu. proðe dosta vremena do potpune fizièke ovisnosti o heroinu. I uvijek sam pazila da ostavim dovoljno H za šut iduæeg jutra. Axelova je majka jednom tjedno donosila hranu. Dugo smo se milovali. Na silu. Vrlo nježne stvari. jer su donosili lovu. Odmah je shvatio i nikada nije pokušavao. jednostavno. Poljubio me za laku noæ u usta i onda bismo se okrenuli. muèno i s gadljivošæu. Axel je rekao da je glupo da se on sam širi u velikom krevetu. Isprva smo posve tiho ležali jedno kraj drugog. Svi smo se složili. a ja sam joj nedjeljom davala dovoljno zrnja za èitav tjedan. Sve su to bili prokleto osamljeni tipovi. Kada bih se probudila. Kada je ušlo malo svježeg zraka. Kada bi poèela u svojoj osamljenosti pijukati i brbljati. pa je imala dovoljno èiste vode za šest dana. I ja sam njega milovala. Otvorila sam prozore. I Axel je mrzio životinju. No nije vjerovala da meðu nama nema nièega. Nijedan se od mladiæa nije brinuo za pticu. jer ih se moglo operušati kao božiènu gusku. Èak su mu u mojoj nazoènosti mucali smiješne ljubavne izjave i dodavali mu ljubavna pisma. a polovica je od toga odlazila na moju drogu. Axel bi pesnicom udario u krletku i ona bi kao luda lepršala meðu rešetkama. Ona mi je nabavila recept. mnogo intimnije nego ja. Detlefu nisam mogla ništa predbaciti. Netko mi je prièao da djeèaci koji se prostituiraju mogu s vremenom postati pederi. Ja sam još èesto bila dosta sretna. Detlef mi nije dao poljubac za laku noæ i nije se okrenuo. Došlo mi je da povraæam. Najradije bih im bila doviknula: . bila sam sretna. jer možda mi ne bi bilo lijepo. A kada sam iz razgovora trojice momaka doznala da neki frajeri plaæaju tek onda kada i njihov plaæenik doživi orgazam. ne bi mi bilo više lijepo. Da oboje budemo u subotu trijezni. zar ne shvaæaš. Upitao me: . Djevojke su prièale' da je prvi put zvjerski boljelo. Stan je veæ opet bio prljav i smrdljiv. Dva sata kasnije tu je vladala totalna gužva. pepela i pljesnivih ribljih limenki naglavce izbacio iz stana. Bio je. Onda sam primijetila da po kolodvoru švrljaju tipovi koji poznaju Detlefa posve intimno. Osjetila sam njegove ruke. Užasno me živciralo što pederi trèe za Detlefom. bile jedine tjelesne nježnosti meðu nama. Kada smo te veèeri otišli u krevet. Htjela bih tek kada budem malo starija. nevjerojatno senzibilan. Nekog bi normalnog èovjeka taj zvjerski zadah od usmrðene krvi. Na turkey. ipak sam se malo bojala. a najmanje nekom starom prljavom toplom prascu! Ali upravo su nam ti tipovi trebali. Bilo je strahovito lijepo. koliko smo hodali. Mislim. jer je u meðuvremenu doznala da spavam kod Detlefa. omamili bismo se nekom drugom drogom i još nije bio pakao.Okay. Uzela sam dakle pilulu. I htjela bih da znaš kako mi je kada sam trijezna. bježao je od frajera. ako svaki dan ne ubrizgavate. Na koncu sam još prošla usisavaèem i oèistila ptièju krletku u kojoj je jedna pospana zelena papiga uza svu tu gužvu drijemala.biti pravi fikser kao i oni. Otkada sam bila u toj klapi željela sam i ja . Doista bih htjela biti posve trijezna.Okay. Uvijek sam se bojala tog pitanja. Kada sam jedne subote koncem listopada došla u stan. Pokupili smo svo smeæe i ugurali ga u plastiène vreæice. dakle upravo onda kada mu je novac bio najpotrebniji. Sada. Neke od njih nisu više htjele iæi s momkom s kojim su izgubile nevinost. ja sam djevica i treba mi vremena. Odmah sam mu rekla: . Nisam se nimalo bojala. jer je stalno bio s nekom peder-skom svinjom. Iznenada je Detlef rekao da bismo mogli konaèno jednom i poèistiti stan. No. Usprkos tome. Osjeæao je što želim i što mogu i što ne mogu. Iduæe smo subote doista ostali trijezni. Od poèetka redovitog fiksanja. Kupila sam joj staklenu cjevèicu. veæ sam iskusila grubost drugih djaèaka. Za njega sam bila ne samo prijateljica s kojom je mogao o svemu prièati i s kojom se i slijep mogao razumjeti veæ s mojih èetrnaest godina još uvijek i dijete. Mi smo još uvijek mogli dan dva bez šuta. Detlefa sam viðala sve rjeðe. Bile su veoma nježne. 32 . Detlef bi me poljubio za dobro jutro. I njegovi prijatelji mogli su tek ako su prije toga udarili fiks. kada me Detlef upitao. Spavali smo pripijeni leðima i zadnjicama. Bio je širi od onog u kojem smo do tada spavali. kada je Detlef ponovo progovorio. Ni najmanje H. Okrenuli smo se i priljubljenih zadnjica zaspali. Ponudio nam je svoj krevet. I nju je Axelova majka ostavila u stanu. Onda sam jednog dana u listopadu zamolila majku za pilulu. Detlef bi došao k meni u svježe presvuèeni krevet.

Da sam od straha i sreæe bila totalno gotova. a meni brbljaš da moram ostati èista. gdje bih pila kakao/Ponekad je na kolodvoru posao išao loše. Još možeš uspjeti. Bila je gora od scene u "Soundu". Uvijek 33 . Tu sam obièno ostajala do posljednjeg autobusa u dvanaest i dvadeset. Detlef bi to zamjetio. i ja æu s njim. Sada sam se stalno smrzavala. Pomislila sam. jer je Detlef bio tamo. Ranije mi nikada nije bilo hladno. Ako želi umrijeti.Mala. Osjetio je što sama nisam u tom trenutku mogla pomisliti. ali kroz zastore je veæ dopirala siva svjetlost. Primijetila sam da sam tjelesno grogi. a ne dolje. Okrenula bih se s odvrat-noscu ili bih im ponekad i ozbiljno zaprijetila. Neprestano sam se morala boriti protiv predodžbe da Detlef mora prema njima biti nježan. Odgovorila bih: . Bilo je još prilièno rano. Usprkos svemu dolazila sam svakog popodneva poslije škole na kolodvor. Nijedno od nas nije ovisno. Od dva do osam bila sam na kolodvoru. zajedno æemo prestati. Tada sam poèela na nov naèin mrziti i pedere. Pomislila sam: ima pravo da ti nanese malo boli. On se više ne može izvuæi. Isto što smo radili Detlef i ja. jer prvi put želi uèiniti sve za tebe. Imala sam želju i zaurlala sam: .Detlefe prestat æemo s fiksanjem. a nikada nisu imali novaca. Dugo smo se milovali. èeka veæ pola godine. Bilo je sve hladnije. Ne želim to.Okay. jer je veæ u subotu uveèer nabavio novu drogu. Samo se moraš razdvojiti od Detlefa. Probudila sam se u Axelovom stanu pokraj Detlefa. On je odgovorio: . Oni se. Rekla sam mu dok me milovao: . Dani su u studenom 1976. Neprestano sam mislila samo na jedno: "Samo da Detlef ne umre". Sjetila sam se Kathija koji mi je u kinu odmah zavukao ruku meðu noge. Oni su bili propaliji od nas i bilo im je teže nego momcima iz naše škvadre da dobiju frajera. mala. Jadne bih prasce bila u stanju ubiti. Još sam uvijek sve osjeæala glavom. Znala sam to od jedne nedjelje poèetkom prosinca. ali to je za mene bilo nešto posve apstraktno. Izmeðu mene i Detlefa bilo je to nešto najljepše i najintimnije. Ševu. ne želi i sam doæi do vrhunca. a nimalo na sebe. Previše te volim. Zatim bismo otišli u "Treibhaus". Ono što se dogaðalo na kolodvoru bilo je za mene nezamislivo: zar ševa s jednim od onih gadnih smrdljivih peèalbara. A nemoj mi tu govoriti sranje. Kada bi me zaboljelo. Reci radije odmah da želiš svu drogu za sebe. Nije mogao ništa reæi.Rekla sam Detlefu da bih to htjela doživjeti drugaèije nego djevojke iz mog razreda. Neæeš više ni dobiti od mene. To. prestani. Razdvojiti se od Detlefa bilo je posljednje što bih uèinila. stari. Smrzavala sam se. S iduæim je frajerom otišao zbog moga šuta. Spavanje s njim bilo je svake subote sve ljepše ako ne bismo previše ubrizgali. diskoteku u Kurfiirstendammu. Ležala sam posve nepokretna i ukoèena. Ni Detlef se nije micao. Mnogo se toga za mene promijenilo otkada smo zajedno spavali. Onda mi je odjednom pao u oèi natpis na kutiji. otišli bismo na kolodvorsku terasu. razdvoji se od Detlefa. Uplašila od smrti. Naprosto im više nisam znala odgovoriti. Sada sam konaèno toèno znala što znaèi zaraðivanje. Detlef je rekao da su mu svi oni prijatelji. Oboje možemo prestati kad god zaželimo. nisam rekla. Frajeri su mi se gadili. Bila sam sretna što sam èekala Detlefa. Ne želim da postaneš fikserica. a da mu ništa nisam rekla. Bili su to stari fikseri kojima sam se nekada divila. Na kolodvoru se više nisam osjeæala ugodno. Nikada ne smiješ postati fikserica. Da sada doista samo njemu pripadam. pretjecali prilièno isto. Uvijek su bili željni droge. pa æu i ja s tobom. Detlefovi su mi prijatelji ponekad govorili: . Naravno da sam i ranije znala o èemu se radi. a od kojih me Detlef isprva držao po strani. Probudila sam se jer sam osjetila Detlefove ruke. Imala sam strahovitu želju za H.Ne gnjavi. Milovali smo se. a zatim smo istinski zajedno spavali. Ali sada sam znala da je strahovito lijepo spavati s Detlefom. Zaspali smo priljubljenih stražnjica. Živjela sam za subote kada sam spavala s Detlefom. kako si baš ti zavrijedila takvog momka? Koji misli samo na tebe. a ja sam jedva osjetila. Bilo mi je zvjerski hladno. osim što mlate frajere. Pokazala sam im figu. Gotovo sam pošizila. Bio je gladan. Sada sam tek doista znala što su htjeli od mene tipovi koji su me nagovarali. jer sam veæ treæi dan bila èista. sav si napumpan. Upitala sam Detlefa: Xlmaš jedan fiks za mene? X)dgovorio je: . U ponedjeljak sam se odmah iz škole odvezla na kolodvor Zoo. meðutim.Ne. kada prvi put s tobom spava.Da. Ali Detlef mi nije htio nanijeti bol. Ipak smo bili zajedno. Kada bi obavio posao s frajerom. s nekim pijancem ili jednim debelim trbušastim znojavim æelavcem? Nije me više nimalo zabavljalo kada su me frajeri glupo nagovarali. Poljubio me. Bilo je takvih prokletih dana kada je i Detlefu bilo teško da za nas oboje zaradi drogu. Neæe proæi dugo pa æu i ja sama biti na njoj. Osobito me plašila crvena boja. inaèe se može dogoditi da dobiješ po njuški. ipak si pretjerao! Zjenice su ti kao glave èioda. Detlef je bio tamo. Ugledala sam nekakvu kutiju. Dala sam mu svoju užinu i jednu jabuku. Koji. Premlada si. Onda smo se polako okrenuli. Tim se prijateljima nikada ne smije odati ili pokazati kada imaš novac ili drogu. On je odgovorio: . Došao je prosinac. Konaèno je popustio i rekao: . mlate i meðusobno.Èuj. Ne pravi gluposti. Tada je u "Treibhausu" uveèer bila scena koju je Detlef posjeæivao. Na kolodvorskoj sam terasi pomalo upoznala i ostale momke koji su se prostituirali. Detlef se povukao i zagrlio me. Tog sam ga trenutka strahovito voljela. Zapravo njegove boje koje su bile strahovito krièave i od kojih su me boljele oèi. Sve je to bio ludi osjeæaj. a oni su strahovito nasilni. Najprije sam prestani. Poèela sam slutiti kakva je uistinu fikserska scena koja me toliko plivlaèila. Tog sam momka toliko ludo voljela da sam se odjednom uplašila.Okay. Ušao je malo u mene. Rekao mi je još da se od njih moram èuvati upravo zato jer su stari fikseri. Dokrajèila sam ga. mala.

pljuvaèka je nestala. Ponovo sam drhtala i upitala ga: . ako ujutro ne uzmem fiks. "Ona te voli i ti je na neki naèin voliš. aha. Trebalo je da govorim s nekim drugim. Christiane. Jesi li to tako zamišljala? Ne. Ali sve si to zapravo veæ znala. Detlef se vratio. a to i pogotovo ne bi koristilo. Ako doista želiš. Dobila sam polovinu polovice2. Kada smo u podne ustali. Pobješnjela bi kada bi èula. doæi æu na turkey\ neæu moæi iæi u školu. Zatim sam sebi šapnula kao da povjeravam neku osobito prljavu tajnu: "Detlef? Detlef ionako neæe prestati. prestani cmizdriti. Nitko se još nije odvikao pod pritiskom. I ti æeš ili smjesta prestati ili æemo se rastati. Sada se nitko pred tobom ne može praviti važan. a onda od sutra prestajemo". Sa H je crveno. kao i ostale boje. Nije mi uspjelo da se ohrabrim. od-vezla sam se podzemnom željeznicom kuæi i odšuljala se u svoju 34 . Malo turkeyja na poèetku. Detlef nije ništa više rekao. Izvukao je iz traperica zamotak i askorbinsku kiselinu. Ako dopusti da ga molim. a usta su mi bila suha i ljepljiva. Tog trenutka n'je više bilo problema i ponovo sam zaspala pokraj Detlefa. Kada se Detlef vrati. samo sam drhtala i boje su me malo uzrujavale i ta pljuvaèka u ustima. Uvijek si im se divila. Pravi turkey.Èovjeèe. Gutala sam je. ali ipak mi je prilièno brzo uspjelo. s nama æe biti svršeno. neprestano im kopati po ranama.Dugo je šutio. Detlef je konaèno našao frajera i ja sam beskrajno dugo èekala da se vrati.Zjenice su ti velike kao tanjuriæi. Primijetila sam kako sam u toku razgovora sa samom sobom ponovo postala raspoložena za šut. ali mi je odmah zatim ponovo dolazila i dizala se. bilo kao prekriveno nekim mekim velom i bilo je vrlo lijepo. Usta su mi bila puna pljuvaèke.Naravno. Ali ti si to ipak željela. Umjesto toga odšuljala sam se u kut blizu kolodvorske pošte. I on je sebi ubrizgao šut. Sada sam bila ovisna o H i o Detlefu. Mislila sam da joj to ne mogu uèiniti. Neprestano sam mislila na turkey. Christiane. Sve bi bilo još gore". Detlef: " j . to je dakle twkey. stari. sada si i ti stigla dotle. udarit æemo još taj nks. Rekla sam mu: . da ih se lako može povrijediti i da su bez ikakve snage. Možda bi te uvalila u neki dom. Više sam se uplašila što sam ovisna o Detlefu. Sada si i sama jedna od njih. I Detlef je ponavljao isto kada se radilo o H.Uvijek sam ti to govorio. sa mnom se nešto dogaða. Budi bar na trenutak trijezna i govori onako kako stvari stoje. Tek tada bi postala prkosna i pobjegla bi iz doma u skitnju. Na turkeysu imali dovoljno svijesti da shvate kakva su bijeda. Kako su zatim padali na ništicu. Imala sam dovoljno vremena za razmišljanje. Svršetak. Sada više ne moraš gledati s nepovjerenjem kada drugi govore o turkeyju. reæi æeš mu: "Neæu drogu. stara.Turkey. Pa i nije tako strašan taj turkey. a ti pogotovo ne bi. Èudno je da ti tek danas sve to pada na pamet. To je zapravo posljednja stanica. Na H je crveno imalo vrlo nježan ton. Ja nisam mogla moliti. stara fikserice. A sada si ipak stigla dotle. uzeo je žlicu. Pomislila sam. nisu se više osjeæali iznad svega i svih ljudi. Oni æe veæ otkriti koliko si bijedna. Nikoga nisam mogla moliti ni za što. Na njima sam ponekad iživljavala svoju vladalaèku strast. Nedjelja je. Od sada æu uvijek morati èekati da od Detlefa dobijem drogu za ujutro. Veæ imaš dvije polovine u džepu? Okay. to æeš proæi bez daljnjega. . Mogla sam govoriti jedino s majkom. Još manje Detlefa. Uhvatila me panika i bijes.Ali trebat æe mi i za sutra ujutro. Govorila u sebi: "Dakle.sam se na tripovima bojala crvene boje. ali nije išlo. pogoditi ih pravim šokom. ali tako si i htjela". Zar ih nisam i sama toliko puta èula kada su ovakve iste reèenice upuæivali drugima: . Probudila sam Detlefa i rekla mu: . pa æeš vidjeti što æe biti. Sada te nitko ne može zafrkavati. sada si konaèno postigla sve što si uvijek željela. . Detlef: . ni govora. jednostavno prestani.Nemam toliko. Nikada nisam toèno shvatila kako se osjeæaju. a onda šapnuo. Boje su ponovo postale nježne. Detlef me pogledao u lice i rekao: . Tog sam se popodneva prilièno snuždila. Nastavi dalje. Vodila sam poluglasne razgovore sama sa sobom. mala. Tada bi nestao sav njihov cool izgled. Zbog drhtanja bilo mi je teško pogoditi u venu. pa bi tada pali. Ponovo sam se dobro osjeæala. Sada si ti ona koja zafrkava".Sto je. starim fikserima. sada æe i tebe dokrajèiti kada budeš na turkey. dobit æeš još jedan fiks. Prava posljednja stanica. takva je ništica. S pravim ih se naèinom moglo u potpunosti dokrajèiti. možeš se odviæi. Ponavljala sam u sebi. Popodne smo otišli na kolodvor. Pokušala sam nešto popiti. Stigla si na tarkey. Nastavljala sam razgovor sama sa sobom: "Èovjeèe. . upitala sam Detlefa koliko još droge ima. prije nego što poðeš kuæi. Primijetila sam jedino da su strahovito osjetljivi. Jednostavno nisi imala mnogo od života. A danas mi se zbilja ne ide na kolodvor. Kako su se ponižavali i dopuštali da ih vrijeðaju. ali to ipak nije išlo. sve dok mi nije postalo tako vruæe da mi se znoj cijedio. mala. Tresla sam se od hladnoæe. Sjetila sam se kako sam bila okrutna s fikserima koji su bili na turkey. a ionako ti ne može pomoæi. On je odgovorio: . a u nedjelju ionako nema prometa na kolodvoru. prestat æu. što mi je? Detlef je odgovorio: .Slušaj. Znala sam što bi mi sada drugi govorili. Zatim je ipak nestala. Na tržištu postoji valeron.Tako.Nemoj to shvaæati tako strašno. Ali sada je crveno na toj prokletoj kutiji bilo silovito. prokuhao buækuriš na svijeæi i dao mi špricu. Kakva je to ljubav ako je èovjek totalno ovisan? Što æe biti ako me Detlef uveèer pusti da ga molim i prosim za drogu? Znala sam kako su fikseri pros-jaèili kada su bili na turkey. Otišli smo bez rijeèi na Kurfurstenstrasse i pronašli našeg stalnog dealera. Fikser na tofe/jedva æe se suprotstaviti. Trebalo je da jednostavno priðem nekom od fiksera na kolodvoru. A ti. zar bi se rastala od Detlefa? Stara. zar ne razumiješ. Razgovori sa samom sobom nisu me nikuda vodili. Zašto drugi dižu toliku buku oko toga? Ja doista nisam osjeæala nikakve boli. Trebalo je samo duboko dirnuti u njihove prave slabosti.

Bilo je gotovo prilièno brzo. Jer sto maraka za drkanje i to na Kurfiirstenstrasse. imam prijatelja. Slažeš se? Odgovorila sam: . Ili mi ništa neæe platiti. osim svega. Dvije nedjelje kasnije Detlef i ja bili smo u Axelovom stanu. Moraš ižicati èetrdeset maraka. ostat æe nam nešto i za sutra ujutro. Nisam drhtala. moramo na brzinèinu doæi do para.). Pretražili smo èitav stan. Èula sam veæ dosta prièa o frajerima koji su kasnije silom oduzimali svoju lovu. Gledala sam kroz vjetrobran i pokušavala se koncentrirati na nešto drugo. što mi je raditi. ni to ne radim. Rekla sam: . Morala sam ga još jednom kratko pogledati prije nego što sam uzela njegovu stvar meðu prste. Dao mi je novèanicu od sto maraka. Držao 35 . Trebalo je brzo skupljati. Znao je da ne izvodim neku šou onako pritješnjena uz vrata s desnom rukom na ruèki. Da nema ništa od žicanja. Sada sam doista drhtala i bilo mi je malo muèno. Nije se dao zbuniti. Uvijek sam uspjela. Jednostavno. Pomislila sam.Ako misliš na ševu ili slièno.Najprije novac. On je jedini s kojim sam do sada spavala. Prošla sam više puta kroz taj park. Uhvatila me panika. Momak je ponovo izvukao lisnicu. On je rekao: . Odgovorila sam: . Èesto je dolazio pred "Sound" i veæ me nagovarao. Došla sam na turkeypa nisam uspjela kao inaèe. On me upitao: .U redu. otprilike èetvrtina grama (napomena prev. Poznavala sam film koji je upravo bio poèeo na osnovi mojih promatranja na kolodvoru i iz prièanja momaka. veæ sam ispružila lijevu ruku.Ništa više. Rekao mi je da uðem. jer su potrošile sav džeparac. Bio je spreman. . Znala sam. Najbolje je da odeš u "Sound" i žicaš. A bio je.80 maraka. on æe silom uzeti protuvrijednost za svoju stotku. Uèinit æu to. Jei nigdje nije piletina tako jeftina kao pred "Soundom". Stao je u parku u blizini. Prepoznala sam ga. Pred ulazom se zaustavio veliki mercedes. Preostao je jedino usisavaè za prašinu.A što bi bilo? Sto maraka. Možeš li? Odgovorila sam: . imala sam samo 6. Tu su èesto stajala velika kola ili su polagano vozila mimo. Èekala sam na trenutak da poène raskopèavati hlaèe. pa sam mu se ipak morala malo primaæi. Detlef se ponovo poèeo znojiti. èovjek mora uživati u žicanju. Nakon pola sata. Tako æe i ostati. a i ja sam primijetila da mi turkey nije daleko. kako bismo preživjeli. Možda. ali mi je kasnije bilo jasno da je tip morao užasno padati na mene. Upitala sam: . Za mene frajeri nisu više bili biæa s druge planete. Za stotku. možda malo s njima poprièati i ostati cool. U tom trenutku nisam bila svjesna. ali on je bio toliko star da za njega ne bismo dobili ni prebijene pare.Slušaj. kako bismo pronašli nešto što bi se moglo prodati. Ruka mi nije bila dovoljno duga. Tamo su nedjeljom uveèer prolazile samo obitelji s djecom koje su se vraæale s kavice kod bakice i djeda.Sto je? On je odgovorio: . Onda æeš mi drkati. dakle da bude potpuno zaposlen sam sobom i tada sam zavukla novèanicu u èizmu. jer ionako nisu imali nikakvih drugih doživljaja. iako smo veæ unaprijed znali da ništa nije preostalo. U subotu nismo našli našeg dealera /'neki nas je drugi tip prevario.sobu. U našoj su klapi momci u posljednje vrijeme prièali gotovo jedino o doživljajima s frajerima. Ne znam što sam tada mislila. Ipak. Izgleda da je pao na moj strah koji ja ipak nisam mogla prikriti. Onda æeš mi pušiti. idi do tipa i vidi što zapravo želi. Rekao je da ne može tu dugo stajati. Bila sam doista vrlo hladna. Ušla sam. Znaš i sam da je žicanje moja jaka strana.Mala. Tu ima djevojaka koje ponekad nemaju ni marku za ulaznicu. a onda ništa više neæemo moæi poduzeti. One to rade za ulaznicu i nekoliko coca-cola. Tip u mercedesu mi je mahnuo. Tip je meðutim ostao posve miran. od mlinca za kavu do radija. Sve je veæ otišlo. Nisam ga više gledala. Hvatala me muènina i bilo mi je hladno. Kada smo pošli. uhvatio me paklenski strah. a za žicanje je potrebno vrijeme. Dogovorili smo se da se najkasnije za dva sata ponovo sretnemo.U redu. Posvuda su ležali prezervativi i papirni rupèiæi. Rekao je: . meðutim. na turkey.Jasno da mogu. Ponekad samo iz zadovoljstva. Na svjetlost automobilskih farova koja je prodirala kroz grmlje i na jednu svijet-leæu reklamu koju sam mogla vidjeti. Od toga mi se povraæa. ruke.Ne. Za najkasnije dva sata bit æemo potpuno na turkey. Ja sam veæ èesto žicala u "Soundu".Zašto? U uzbuðenju pala mi je jedino istina na pamet: . Treba najprije dobro promotriti tipove koje napadaš. Mislila sam na Detlefa koji je sada veæ morao biti na kolodvoru. Možda možeš od njega ižicati nekoliko novèanica. Ako naðem bar jednog frajera za èetrdeset ili pedeset. Tako sam doznala da uvjete ne diktira frajer veæ prodavaè ljubavi. Droga koju nam je prodao bila je tako loša da smo sutradan ujutro morali uzeti dvostruku kolièinu. Treba im se prilagoditi. jedino što sam u govoru hvatala previše zraka i teško zadržavala isti hladni prizvuk do kraja razgovora. Nadala sam se da æe žicanje iæi bolje pred "Soundom". U nedjelju popodne da se ubijem ne mogu skupiti novac. sve je veæ bilo utucano u fikseve. Još uvijek sam se bojala. Pravi kurvinski park.U redu. Sada sam toèno znala što æe se dogoditi. Da li bih htjela zaraditi stotku. taj sigurno želi više. Osjeæali smo se vrlo jadno. Jednom sam ga pitala što za to traži. te veèeri ništa mi nije palo u 2 Narkomanska mjera za H. Ismijala sam ga. Vjerojatno ne baš mnogo. Moraš pomoæi. Tada sam smogla hrabrosti i rekla što se po štajgovskim pravilima moralo reæi: . sve što smo imali. Pomislila sam da nikada neæu skupiti dovoljno. toliko nije valjda nitko dobio. Bilo je popodne. burzi jeftine bebi-prostitucije. a ja sam još uvijek sjedila na udaljenom rubu sjedala i pokušavala ostati nepomièna. Bez nekog odreðenog plana otišla sam na ulicu. U takvom stanju ionako ne može obaviti posao s frajerom. Pokušavala sam biti posve hladna. U svakom sluèaju mahao mi je kao divlji i ja sam se iznenada našla pokraj kola. a on je odgovorio: . to kod mene ne dolazi u obzir.

Kada je ugledao novac. Bit æemo zajedno kada prestanemo. Bila sam uvjerena da Detlef još stoji na kolodvoru i odvezla sam se podzemnom željeznicom do Zooa. Tek ti je èetrnaest godina. Sjeæaš se. Poèelo je kišiti.Odakle novac? Odgovorila sam: . Ja sam mu iz druge polovice nešto odvojila i dala mu. Za ispiranje šprice sutradan ujutro. Rekla sam: . Još dok sam govorila Detlef je planuo. Jogurt sam zapravo uzimala u krevet da ne bi upalo u oèi što nosim žlicu. Bilo je nemoguæe. On je to stavio u džep traperica i ništa nije rekao.Žicanje nije išlo. Naravno da nije našao frajera u nedjelju uveèer i na turkey.ju je tako da sam mogla u nju zaviriti._< Zaraðivanje i nabava droge potrajali su toèno èetvrt sata. Kada sam ponovo izašla iz kola bila sam posve mirna. moj se otac ponovo sjetio da ima kæer i dao mi džeparac. Tako smo se osjeæali. Ostala sam u krevetu i gradila se kao da je nisam èula. ali èuj me. Dao mi je još dvadeset maraka. kaži nešto. Ne bih se branila. a on nije bio nimalo zao.Otpratit æu te do autobusa. Ili. Osjeæala sam se zapravo vrlo sretna. Nije ništa rekao. Sam više ne možeš nabavljati za oboje. vjerujem ti. Mislila sam da je Detlef u pravu što je pobjesnio. Željela sam da vièe. I što to uopæe znaèi samo drkati? Nije više mogao govoriti. stari. Drhtao je po èitavom tijelu.U redu. èiniš za sebe?^ Rekla sam: ~ . Kada je autobus ponovo otišao. Ona me je ponovo gnjavila svakih pet minuta. 36 . Prije nepuna èetiri tjedna izgubila si nevinost. Nisam mislila na Detlefa i što æe reæi. da me udari. Zbog sto dvadeset maraka u èizmi. Onda se našao tip sa strahovito mnogo love.Izbriši to. evo. da bar nešto izusti.Nekako æemo se izvuæi. Podvezao je ruku. Sada æemo malo obratno. Brzo sam našla našeg prodavaèa. pogledao je na plastièni ovitak u kojem su se nalazili još pola polovice i dvije novèanice po dvadeset maraka. Izašao je iz kupaonice. Džeparca. Detlef je izvukao špricu i ništa nije kazao. Otišli smo do autobusne stanice. I iduæe je jutro bilo kako svako drugo. Osim toga. Bila sam sigurna da æe me onda udariti po licu. A onda nisam više mislila ni na tipa ni na ono što sam uèinila.Nema izlaza. Trebala mi je ujutro za prokuhavanje. Sjajno! Uèinila bi to i da mene nema.Odakle ti to? Jesi li poèela zaraðivati? Odgovorila sam: . Stavio mi je ruku oko ramena. Zajedno æemo uspjeti. Kada smo stigli na stanicu i kada je došao autobus. ništa. Droga je bila savršena. Detlef je bio tu. Bez ševe i slièno. Kod kuæe sam sve radila mehanièki kao i svake druge veèeri. Detlef me gurnuo uza stepenice. Prièali smo tužne stvari. Lažeš mi. nijedan nam èovjek nije bio potreban. Njemu sam drkala.Lažeš! Nitko ti ne bi dao stotku za drkanje. sto maraka. Rekla sam: . Bila si na turkeyi trebalo ti je. Upitao me: . Rekla sam mu: 124 .|Sve štoTadiš. A veæ si otišla u prostituciju. Uèinila si to za sebe. Treba nam previše droge. Ponovo je došao autobus. Oèito je htio ostaviti utisak ili me namamiti za iduæi put. Nisam znala da li su kapi na njegovom licu od kiše ili suze. zar nemaš više u mene povjerenja? Detlef je rekao: . Žurio je u stan. prestala bih se fiksati. ja sam nabavila. dok smo još bili na tabletama i hašu. Nabavit æu valeron. Detlef nije ništa rekao. Šaka jada. Ponovo se zaustavio jedan autcbus. On je otvorio jedan zamotak i stavio drogu na žlicu. Èovjeèe^ jhvati. Što bih drugo mogla? Uèinila sam to za tebe. Detlef je bio nešto glasniji: . Èasna rijeè. ništa. Konaèno sam rekla: .U redu. Sada smo se Detlef i ja jedva pokrivali. Vikao je: . Ali od njega nije ništa dolazilo. U zamotku je bilo oko èetvrt grama. Prije nego što bih na tako nešto pala. Veæ sutra æu se raspitati za vale-ron. Sada smo lijepo ovisni. ti si sada fikserica.U pravu si.Doði. upitao me: . Izvukla sam iz džepa ðaèku mjeseènu kartu. Prije smo sa èetvrtinom po troje izlazili na kraj. Ne. rekla sam: . Mislila sam još jedino na fiks. Obeæavam ti da se nikada neæu ševiti s frajerom. košulja mu je bila natopljena znojem. samo sam mu drkala. ja ne želim da sam zaraðuješ. Nikada još nisam imala toliko novaca odjednom. odmah ustajem. osjeæali smo se totalno slobodni. Napravila sam neke vrste raèunicu. Plakala sam i èekala da šut poène na njega djelovati.Èuj. u nogama je dobio grèeve. Tjelesno si ovisna. Na koncu je rekao: . Otišla "fass sam u kuhinju i uzela iz hladnjaka još jedan jogurt. Bila sam veæ prilièno na turkey\ bila sam luda za fiksom. To ti je dakle drugi muškarac. Konaèno je rekao: . Bilo mu je loše jer je bio na turkey. Majka me probudila u èetvrt do sedam. Tako æemo morati i dalje. a Detlef me zagrlio. Moraš mi vjerovati. Polovine polovica bile su novost na tržištu. Plakala sam. Ostatak sam spremila s preostalih èetrdeset maraka u plastièni ovitak ðaèke mjeseène karte. Bio je kao lud. Sjedila sam na rubu kade i plakala.Uèinila sam to doista samo za tebe. Jednostavno æemo prestati.Ne foliraj. Dok ju je prokuhavao. Rekla sam mu: . nisam ušla. ništa. Zatim sam iz kupaonice donijela èašu vode. Imala sam sreæu. Ja æu u prvo vrijeme sigurno moæi zaraditi brdo love. Za osamdeset maraka kupila sam dvije polovine polovica. Nije me pitao odakle. Bili smo totalno neovisni. Detlef još uvijek nije progovorio. Èasna rijeè.Ono što sam ti rekla bila je èista istina. Bila sam odsutna tek tri èetvrt sata. Vidjela sam novèanice od po petsto i. Otišla sam u zahod na Kurfiirstenstrasse i udarila šut. a ja za njim. Došla su još tri ili èetiri autobusa. Odmah smo otišli u kupaonicu. Nitko.

Renate je sve znala o meni. a i ja sam ga u meðuvremenu dobro upoznala. Majka mu je bila prostitutka. Za svaki sluèaj. uglavnom sam posve apatièno drijemala. 150 maraka. Mucavi Max i ja èekali smo ga gotovo pola sata. Tu bi iza njih sjedili peèalbari i drugi foliranti koji su se uzbuðivali gledajuæi djevojke kako piske. Do njih je ležala plastièka vreæica sa šminkom. Nakon one veèeri kada sam prvi put otišla zaraðivati. èak mi se veoma svidjelo što æu ga istuæi. Od Detlefa sam èula žalosnu prièu o Mucavom Maxu. raslo je moje samopouzdanje. Nastavnici su morali primijetiti što se samnom zbiva. u domovima gdje je odrastao. Od majke. kada bih prilikom školske zadaæe u svoju teku napisala "Ne mogu". a ja sam brojala minute do sedam i èetvrt. On je bio stalna Detlefova mušterija. Bilo je vrlo nezgodno. i bojala sam se da æu doæi na turkey prije nego što obavim stvar s Mucavim Maxom. U svakom sluèaju. gnjavila me. rekla sam mu posve hladno: . i to više od onih nekoliko maraka koje sam svakog dana ižicala. Traperice su ležale pred krevetom. Èinio se posve bezvoljan. Ponekad sam morala udariti šut u školi. Uvijek bih zakasnila kada bih udarila šut kod kuæe. kutijom cigareta roth handle. a i pogotovo koji se neæe sa mnom ševiti. jer je taj zahod bio osobito taman i smrdljiv. Bit æeš i sa mnom zadovoljan. Ionako smo imali tako malo nastavnika po broju ðaka da je veæini bilo drago ako bi nam zapamtili i imena. Naravno. Ja nisam bila ja. On je odmucao >xla" i pošao. No što sam više osjeæala njegov strah. od njenih svodnika. Špricu sam gotovo uvijek nosila sa sobom u školu. Samo bi izvukli svoju knjižicu za oq'ene. Oboje smo otišli u njegov stan. Ako bih ujutro uzela dosta droge. Meni je bilo pravo. pa je zajecao da mu moram nanijeti bol. Kao dijete dobio je strahovito mnogo batina. Prokleti duhan iz kutije cigareta bio se posvuda rasuo po plastiènoj vreæici i zaprljao mi pribor. Uvijek sam se bojala da bi mi iz razoèaranja što vide da se samo fiksam mogli navuæi pandure na vrat. jedva bih s mukom sroèila nekoliko rijeèi. no svega je jedan jedini tih dana posumnjao na droge i pitao me èak o mojim problemima. Dakle frajere koji æe samo htjeti da im se nešto priredi. Imao je blizu trideset godina i bio je rodom iz Hamburga. No i sam je veæ odavno bio uvidio da tako dalje ne ide i predložio mi da zajedno zaraðujemo. odmah je predala i zatim pred sobom crtala neku glupost. Osim toga. koji bi vrlo rado ponekad pokušali i s nekom djevojèicom . Gotovo nijednu rijeè nije mogao izgovoriti do kraja. Ja sam najprije zatražila novac. ali i pedera. Mislim da je veæina u razredu znala. Ali vidjela sam kako 37 . Ali nisu se na to obazirali. Detlef nije došao. zbog neke priredbe u auli ili ako se ne bih u podne vratila kuæi. Poslije fiksa èesto bih ponovo zaspala i došla u školu tek na drugi ili treæi sat. Uhvatila sam ga pod ruku i doslovno vodila. A ona nikada nije zakasnila na podzemnu željeznicu. Za vrijeme školskih satova. Toliko su ga izudarali i smekšali da od straha nikada nije nauèio ispravno govoriti. Nekakav osobni dodir nismo ni imali. sve je isprva teklo kao i ranije. podvezala sam ruku i tako dalje. Uhvatila me trta. Svakog sam dana punila Detlefu uši da i ja moram nekako nabaviti novac. Ponekad bi majci uspjelo da me izvuèe iz kreveta i povede sa sobom do podzemne željeznice. Prvi frajer kojeg je Detlef za nas izabrao bio je Mucavi Max. Primijetila sam da sam u toj prilici jaèa od njega. Mucavi je Max veæ bio tu. Onda sam ga žestoko ošinula. Ja æu se. Htjela sam da to bilo kako privedeni kraju. boèicom limunske kiseline i špricom koja je bila zamotana u toaletni papir. Nisam ga slušala. Takvi su Detlefu ionako bili najdraži. Kada je Detlef predložio Mucavom Maxu da i mene povede.Onda je ponovo došla. ostajemo pri pogodbi koju si sklopio s Detlefom. Oèistila sam špricu u èaši vode. No. iako je bio stalna mušterija s kojom oprez nije bio potreban. Mislio je da bismo nas dvoje zajedno mogli zaraditi po sto i više maraka. prokuhala je. I oni su totalno rezignirali i bili kao i ja presretni svaki put kada bi školski sat prošao bez nekog osobitog uzbuðenja. uz dvostruku cijenu. nisam više imala droge. istini za volju. Bio je pomoæni radnik. Sada sam ga jedva razumjela. Nisam više mogla izdržati s njim na kolodvoru. sve je išlo automatski. poprskala je limunskom kiselinom. ali Mucavi se Max oèito još više bojao. Dogovorili smo se za jedan ponedjeljak u tri sata popodne na kolodvoru Zoo. Tada bih morala napraviti fiks u zahodu na kolodvoru Moritzplatz. Ako bismo iz bilo kojeg razloga morali duže ostati u školi. Mislim da se veæina nastavnika nije zanimala za školu više od mene. Odmah sam pretpostavila da je prethodno otišao nekom frajeru koji dobro plaæa. Za mene je to bilo kao drugima kada ujutro iz navike zapale prvu cigaretu. Uskoro zatim nisu mi više prigovarali ni zato što naèelno nisam više pisala domaæe zadaæe. Sve je bilo kao u kinu. Zapravo sam i ja morala poæi u sedam i èetvrt ako sam željela pravodobno doæi u školu. Ponekad èak i duboko spavala sa zatvorenim oèima i glavom na klupi. a ja sam bila malo ponosna što sam mu tako hladno uzela novac. a on mi je dao biè.Hajdemo. Detlef mi je rekao. On je vikao "mami" i ne znam što još. Mucavi Max želi samo da ga se istuèe. na koje sam još dolazila. Posvuda su u zidovima bile rupe. Konaèno. u Gropiusstadtu nije više bila nikakva senzacija što je netko ovisnik. Detlef nas je ionako ostavio na cjedilu. jer sam mislila da æu se tako osloboditi agresivnosti prema Detlefovim frajerima. morati razodjenuti do pasa. ovaj se odmah pretvorio u žar i vatru. pa mi je moja prijateljica Renate morala èuvati stražu dok bih se ja fiksala. Ostali su se ponašali kao da sam kakva lijena pospana uèenica i jednostavno su mi upisivali druge redove. a batine su mu sada bile potrebne i da bi se spolno zadovoljio. inaèe bi zakasnila na podzemnu željeznicu. Tada je morala izaæi iz kuæe i otiæi na posao. Detlef je rekao da æe pronaæi frajere koji me neæe doticati. Doista mi je dao sto pedeset maraka. ja sam zakasnila. Kao i obièno. On je kao i svi fikseri bio strahovito nepouzdan. Kada su se konaèno zalupila vrata. Neprestano je ponavljao da veæ više od deset godina nije imao veze ni s jednom djevojkom. Pokušavala sam da ga ni ne gledam. Kao obièno. Isprva ga nisam udarala kako treba. bila je zaèep-Ijena. Vrata na školskim zahodima bila su gotovo sva polomljena. Samo Detlef nije još bio došao. stari. ali kojemu je zato morao pokloniti i više vremena. On se u meðuvremenu vrlo dobro snalazio s frajerima i znao je da ima biseksualaca. stavila sam drogu u žlicu za jogurt. Izvukla sam iz njihova džepa stani-ol-papir s praškom. I inaèe je užasno mucao. Detlef je reagirao vrlo ljubomorno. Svukla sam majicu.ako bi za svaki sluèaj bio nazoèan i mladiæ.

Možda i zato. Fikseri su ga uništili. Jedne smo se veèeri doista sjajno zabavljali. Pokušavala sam odmah na kolodvoru pogoditi uvjete. Ali. Nedugo pošto sam poèela zaraðivati. djevojèica koja me nekoliko mjeseci ranije u "Soundu" nagovorila zbog LSD-a. koliko nam je trebalo za jedan fiks.posjeti (jnjsta nisu uobièajeni meðu fikserima^Prvo zato. nije imala ni grudi ni zadnjicu. Što je najvažnije. nije mogao i dalje plaæati po sto pedeset maraka od svoje plaæe pomoænog radnika. a za to se žele ševiti i to bez prezervativa. Zbog nas se uništavao. Na taj naèin nije bilo tako strašno ako sam samo ja nešto èinila s frajerima. Mucavi Max je postao Detlefova i moja zajednièka stalna mušterija. Mucavi je Max stavio ludu glazbu. pao i udario glavom o šivaæi stroj. Istrèala sam do vrata. samo da sam sama obavila posao u Mucavim Maxom. Èesto me nagovarao da se ostavimo heroina. Kada je konaèno svršio. Uskoro zatim izgubio je službu. Mi. Tog je dana pisalo u novinama da je neki Detlef W.Fikser je kao poslovni èovjek. No. da sam jednostavno u govnu. On je izvukao iz traperica sto maraka koje je on zaradio sa svojim frajerom. sok od kajsija. Ako mi se žurilo. ako ostavimo heroin. ponudio bi mi uvijek razne jogurte i èokoladu jer je znao da to rado jedem nakon posla. jer je uvijek bio dobar i bez problema za èetrdeset maraka. Ponekad smo Detlef i ja išli skupa k njemu. To je za sve maèke na kolodvoru bilo zadnje. neæemo više dolaziti ni k njemu. nisam joj ni morala pogledati u zjenice koje 38 . istodobno nam se èinio i posve u redu. Za mene je uvijek bilo spremljeno moje najdraže piæe. Osim toga. Rasplakao se od sreæe kada sam mu rekla da sam svog Detlefa malo prije vidjela prilièno živog. Na to je umukao. No. da nemaju novaca. Ono malo ponosa što mi je preostalo stajalo me dosta vremena. Savršenu robu od našeg stalnog prodavaèa. navukao je na glavu nekakvu dugokosu vlasulju i obukao neki suludi krzneni ogrtaè. Odjednom se spotakao. Bilo mi je nekako jasno da sam samu sebe dovela u takvu priliku. Od tada sam uglavnom sama zaraðivala za svoju drogu. Kada nam je Mucavi Max obeæao da æe nam ponovo davati dosta novaca èim poène zaraðivati. no èetrdeset maraka. Molio nas je da ga bar ponekad tek onako posjetimo. Mucavi je Max sam pripremao rpuding. a mi smo se kidali od smijeha. Ako je imao još dvadeset. Ruku pod rukom otišli smo do scene i kupili izdašnu kolièinu droge. Ali o tome nismo mnogo razmišljali. pila i još malo brbljala s Mucavim Marom. Kasnije smo uništili još mnogo drugih frajera. složio bi se.su na njegovom tijelu sve više oticali ožiljci. Nisam plakala. Svakog je jutra kupovao novine samo da bi vidio nije li opet naðena neka žrtva heroina. On jednostavno ne može davati kredit zbog Prijateljstva ili simpatije. rijetko bi mi kada palo onoliko novaca kao kada sam prvi put bila kod Mucavog Maxa. Pred kuænim vratima nisam više mogla savladavati želudac i povraæala sam. Naèelno nisam išla s peèalbarima. koja je pobjegla od kuæe zbog neprilika u školi. Nekoliko je minuta bio bez svijesti. Plesao je kao luðak. Toliko se na nas . nisu me smjeli dotaæi. Rekla sam ledenim glasom. Bio je to posve ct>a/dan. kada se iznenada pokraj mene pojavila Babsi. osjeæali smo prema njemu i samilost. Kada sam jednom došla k njemu da iscijedim dvadeset maraka. dakle sa strancima. Naravno. ja bih pobješnjela. zatim stepenicama i jedva sam stigla do izlaza. Mucavi je Max dobio potres mozga i morao je dva tjedna odležati u krevetu. a trajalo je gotovo èitav sat. To je bilo posljednje ono malo intimnog što sam pružala samo Detlefu. Èekala sam frajere. Mucavi je Max zapravo bio posve u redu. Nisam osjetila ni traga samosažaljenju. izgledala je još ljepša. No. On je u svakom sluèaju bio totalno osamljen i imao je samo nas. takvi prijateljski . Batine su mi postale stvar rutine i poslije bih uvijek jela. Babsi je postala strahovito mršava. Èinila sam rukom i na francuski naèin. ja sam obukla majicu i pobjegla. Mucavi je Max uvijek èekao na nas. Potpuno je propao. On je bio sve mršaviji. mogla sam k njemu svratiti i uzeti unaprijed dvadeset maraka. Pokazala sam sto pedeset maraka. Detlef je èekao. Rekla bih mu tada da æu sutra ponovo doæi u toliko sati i zatim mu uèiniti za dvadeset maraka. Za mene ni dalje nije dolazila u obzir ševa s frajerima. S tipovima koji su mi veæ od prve smrdjeli nisam se ni pogaðala. Osim toga. Mora se svaki dan brinuti da blagajna bude u redu. On bi nam prepustio svoj krevet. imala sam još jedan radosni susret na kolodvoru. Plava kosa do ramena bila joj je vrlo njegovana i bila je savršeno skockana. užasno je mucao i bio posve blijed. Otišla sam na kolodvor. Poslije toga sve je prošlo. koja je tada imala dvanaest godina. Detlef i ja smo imali vrlo èudan odnos prema Mucavom Maxu.K. Pogledale smo se i sve nam je odmah bilo jasno. ne znam koja žrtva heroina u toj godini. jer æemo umrijeti. a oni sa mnom ništa. Na prvi sam pogled prepoznala da je puna H. Govorile su da su peèalbari èesto vrlo neugodna gamad. ponekad samo jedno od nas dvoje. Bilo je odvratno. a i ja takoðer. I posljednju je marku trošio na nas i nije mogao za sebe kupovati dovoljno hrane. Imala sam strahovit uspjeh medu frajerima na kolodvoru i mogla sam birati s kime æu otiæi i postavljati uvjete. a da nije ni okusio drogu. Tom je frajeru u biti bilo još gore nego nama. Zagrlile smo se i poljubile. Mi smo se strahovito zabrinuli i pozvali telefonom lijeènika. Detlef mu je mrtav hladan odgovorio: . uvijek bi nekako skucao. mrzili smo i Mucavog Maxa. jer nisu u stanju toliko ^eæati^zajiekog drugog^ali najviše zbog toga jer su èitav dan na nogama da bi pronašli novac i drogu i nemaju vremena ni za što drugo. Èim bi pokušali. koja je još na brzinu kušala nekoliko snifova prije nego što su je uhvatili i vratili baki i djedu. Ona se beskrajno radovala. puding od griza. Jednom je èak morao razbiti svoju kašicu prasicu i još je iz neke zdjele pokupio sitniš da bi mi mogao isplatiti toèno èetrdeset maraka. Babsi. Ponekad smo kod Mucavog Maxa lijepo i ugodno gledali televiziju i zatim spavali.navikao i bio tako sretan da je rijetko kada mucao u našem društvu. Mrzili smo sve frajere. Detlefa je u hladnjaku uvijek èekalo njegovo najdraže jelo. Ponekad bi tako prošlo i èitavo popodne dok bih pronašla frajera kod kojeg je sve bilo O. Nisam mu mnogo prièala. Oboje nas je volio. a sam je spavao na podu. da plaæaju najviše dvadeset ili trideset maraka. a zatim mu je na nekim mjestima koža doslovno popucala. prema tome.

I Stella je u meðuvremenu postala ovisna. Njoj nije išlo tako dobro kao Babsi. Isprièala je samo da je kod nje vrlo strogo otkada je bježala od kuæe. To je imalo mnogo prednosti. Konaèno. upitala sam je bez uvijanja. Njen je otac dvije godine ranije poginuo u požaru stana. išlo je brže. Stella je išla u auto-prostituciju na bebi-štajg u Kurfursten-strasse. Stella i ja nastavljale gotovo svakog dana iduæih nekoliko mjeseci. Osim toga. ogromna radost. druga dolje i stvar bi se završila u tren oka. Prilièno je star. mogla se ispavati i bila pošteðena one užasne živèane jurnjave. Od nas tri. Dolaze i druge maèke. francuski. onda se možeš i s peèalbarom. Posve automatski poèele smo gore na kolodvorskoj terasi govoriti o frajerima. Upravo to. a i u školu je odlazila redovito. veæ drogu.Tako nešto za mene ne bi došlo u obzir. One obièno vješaju svoje torbice na kvaku. . zajedno smo se osjeæale sigurnije. Odmah mi je rekla da ne moram poæi s frajerom. Dvije mogu èovjeka lako smesti. a mi æemo ih kroz široki otvor ispod vrata munjevito izvuæi. Tu su bile gotovo samo fikserice. odluèile smo Stella i ja da poðemo zajedno zaraðivati. Ševa za mene ne dolazi u obzir. jer nije više 39 . Zagrljaj. okay. sve je izašlo na vidjelo. Zajedno bi nas teško nekuda odvukli. Ona je odgovorila: . a dok se ponovo užniraju. ali vrlo cool. Stella je rekla: . Stella toèno znala što on traži za tri polovine. U njoj nije bilo ni truna onog nemira svih fiksera koji kao ja po èitav dan jure za novcem ili drogom. Babsi je imala dovoljno šprica. Stella je najviše voljela zaraðivati zajednièki . U meðuvremenu smo se složile da je Babsi posljednje govno kada se ševi s onakvim tipom. A bilo je i iskusnih frajera koji su se jednostavno bojali dviju maèaka. Jednu prednost nismo htiele jedna drugoj priznati: tako smo jedna drugu imale pod nadzorom i toèno smo znale koliko se koja s frajerom upuštala. Tako nije ispalo ništa od velikog novca u ženskom zahodu. bez ševe. èak dovoljno i pribora. Jedna bi frajera zaposlila gore. Ja sam se strahovito bojala autoprostitucije. Moja je veæ bila toliko tupa da sam je svaki put morala naoštriti na hrapavoj stranici kutije žigica. Njoj je bilo teže nego nama nalaziti frajere. a sada su mi ionako bili sve slabiji i slabiji. ali ševa je zadnja stvar. Naravno. Kada je majèinom prijatelju digla jednom pedeset maraka izravno iz lisnice. Nekoliko dana kasnije srela sam zatim na kolodvoru i Stellu. Ne daje mi lovu.Po mome je auto-prostitucija posljednja stvar. pritisnut æemo izvana ruèku. Mislim. poljupci. koja je svojedobno zajedno s njom pobjegla od kuæe i još prije nje poèela sa H. ružno smo govorile o treæoj. Osim toga. Njen se frajer zvao Heinz. inaèe mi ne bi ušla u venu. jer je direktno davao H da bi prištedio svu onu trku oko nabave. Odlazile smo dakle s frajerom samo zajedno. Ako bismo se našle udvije. Tu smo svaðu Babsi. a osim toga potrebne su èetiri ruke da bi se sve torbice pokupile na brzinu. Htjele smo skupiti novac žicanjem i kraðom. to zbilja ne bih podnijela. ja sam se usrala. Nije se više usuðivala kuæi i ponovo je bila u skitnji. Ja nikada nisam imala živaca za pravu kraðu. Ona je navodno do kraja propala. Uspele smo se na kolodvorsku terasu. Baka je paklenski pazila na nju. Torbice æe pasti na pod. Dva frajera za jedan fiks. Nije nam bilo potrebno da govorimo o tome kako smo obje potpuno ovisne i da zato moramo zaraðivati. Sama nije htjela ništa. Stella i ja smo se veæ prvog dana ponovnog susreta meðusobno uvjeravale da se možemo snaæi i bez frajera. meðutim. Dobivam tri polovine dnevno. Kasnije sam od Babsi doznala da je Heinz najprije bio Stellin stalni frajer. Samo svlaèenje. Ja sam veæ bila èula za njega.su bile velike kao glava èiode. Bakice se naravno neæe usuditi izaæi s golim zadnjicima. Svaka je htjela dokazati pred drugom da još nije pala tako duboko. Pušiti. Trebalo ga je izvesti u ženskom zahodu. a mogle smo se i bolje braniti ako se neki trajer ne bi držao pogodbe. Ušle smo dakle u ženski zahod u "Kadevveu". jer jedva da možeš provjeravati kome ulaziš u kola. Babsi'nije htjela reæi otkuda joj toliko droge i novaca. Gotovo smo se jedan sat prepirale da li se pada niže na djeèjem štajgu na Zoou ili u Kurfiirstenstrasse.' Babsi je imala svega. brbljanje i. Ako se ševiš s takvim. da netko tko nema pojma o fiksanju. uopæe ako se ševiš s frajerom. i to uglavnom od trinaest i èetrnaest godina. dakle. S druge strane bilo je znatno teže naæi frajere koji su htjeli plaæati dvije djevojke. Tada je još bilo vrlo teško dobiti šprice koje se upotrebljavaju samo jednom. Nakon još nekoliko neuspjeha u žicanju i kraði. Njen je Heinz zapravo totalno bijedni tip. druga mu može uzeti lisnicu. bit æemo preko sedam brda.ili sa mnom ili s Babsi. nikada ne bi pomislio da je to lijepo dijete fikserica. Najprije æemo èekati dok nekoliko bakica uðe u toaletu. pa dok ga jedna zabavlja. Stella je predlagala èitav niz trikova u tom smislu. Za mene ne bi došlo u obzir da me prljavi peèalbari neprestano nagovaraju. Odmah mi je obeæala tri pumpice i tri kanile. Babsinu prijateljicu. Odmah smo otišle u robnu kuæu "Kadewe" da tamo iskušamo jedan supertrik. Stella je uzimala novac za drogu u gostionici. Stella mi je najprije isprièala istinu o svojoj najboljoj prijateljici Babsi. Stella mi je zatim na kolodvorskoj terasi rekla da je po njenom mišljenju zaraðivanje na Zoou posljednja stvar. fotografiranje. I ja sam se zgrozila koliko je daleko Babsi otišla. no. Rekla sam joj: . Uvijek se radilo samo o tome koja je od nas najdublje pala u govno. Popodne odlazim k njemu taksijem. Majka joj je u zajednici s nekim talijanskim prijateljem otvorila gostionicu i poèela piti. Tako je naš ponovni susret poèeo prepirkom oko ulièarske èasti. Tog èasa nije mi bilo jasno zašto mi Stella to prièa. No. da je vrlo cool frajer. Bila sam iskreno zavidna Babsi koja je uveèer morala biti kod kuæe najkasnije do osam. Najveæa je stvar naravno bila snaæi se bez frajera. jer æe mi platiti jedan fiks i nešto za jelo. Posao obavljam za jedan sat. Imao je papirnicu. Morala je svake veèeri biti veæ izmeðu sedam i osam doma. I ja sam to kasnije iskusila na vlastitom tijelu.Pa tu su najofucanije maèke i frajeri peèalbari. sada pada samo na mene. Ostala sam uporna da to treba raditi na kolodvoru. Zato je. Bijedni stari masni uznojeni frajer s kojim se Babsi zapravo ševila. I one dobivaju drogu direktno od njega.Imam stalnog frajera. Kada se iskobeljaju iz svojih korzeta i sjednu na školjku. Tamo rade za dvadeset maraka. Babsi je bila strahovito mirna. no èim je Stella rekla da je povoljan trenutak.

a da æe isto tako šutjeti ako se iznenada pojavi netko od Babsinih. vjeèni stres kod kuæe. Otišla sam do umivaonika i pustila vodu da mi teèe preko lica. Nismo više bili u stanju savladavati agresivnost koja se u nama nagomilavala. Nešto drugo moj želudac nije više podnosio. Nisam mogla podnijeti da izvlaèi prednosti zato što je èesto imala više droge nego mi i ponekad nam je poklanjala. Besmisleno bi ubadala iglu u kožu i postajala sve uzrujanija. Babsi je bila totalno bijesna. sva ta jurnjava. a krv se ne bi pojavila. Tog sam jutra dakle postigla svoje. pošto bismo se ispavale i sišle sa H. Mislila je da æemo tek nešto iskušati. Ona je. S Babsi su bili prilièno strogi. To je bila živa istina. To me doista uzrujalo. Nisam sigurna da je meðu mladim ljudima koji nisu ovisni o drogama jošjnoguæe takvo mqateljstw J^k\rojebilo u našpjškvadri. koja se bar u po-èetkurazvijaju meðuliarkiæimaTprivlaèe i druge mladiæe i djevojke. Moja sestra naravno nije imala pojma o našem dvostrukom životu. Tek što smo ušle. jjo naša suprgatgjjstva^ipak na kraju krajeva bila gamoH-prijateljstv^Svi smo bili iz dana u dan sve agresivniji. svakodnevrna borba za novac i H. Crni halteri i naša prilièno djetinja tijela i djetinja lica. a ostali bi mladiæi primili njih dvije. obièno smo bile vrlo miroljubivog raspoloženja. meðu nama je bilo kao u nekom suvremenom braku. a mladiæi su se brinuli sami za sebe. Živjela je gotovo jedino od skute i dodataka za skutu. Bez zadnjice i grudi s tek navršenih trinaest godina bila je upravo ono što su frajeri tražili u djeèjoj prostituciji. još jogurt. Droga. Detlef je èesto bio vrlo razdražljiv. Babsi je iz plastiène torbe izvadila prašak s okusom jagoda koji se miješao u skutu.*l*i. nastali su problemi u mo. usprkos mnogim svaðama oko bezveznih stvari koje su redovita pojava meðu fikserima. Nije mi više bila potrebna ni njegova droga ni njegova vjeèna zaštita. Najviše se žderao zbog toga što više nije imao nikakvog pregleda s kakvim frajerima idem. Mi smo u našim meðusobnim svaðama upotrebljavale veæ pravi ulièarski žargon. Bili smo sada tri djevojke i tri mladiæa. ali nisam više bila ovisna o njemu. Pred Božiæ 1976. Nikada nije šminkala svoje nevino djeèje lice. Èesto smo išle zajedno zaraðivati. Ni ja nisam jela mnogo raznolikije. Veæ smo se prve veèeri na mrtvo posvaðale. Trebalo joj je ponekad punih pola sata da ubrizga. pa smo Babsi i ja mogle spavati u njegovom stanu s mojom sestrom. skrivanje i laganje pred roditeljima bili su nam uništili živce. Bio je istinski ljubomoran. Bilo mi je strahovito vruæe. Sutradan ujutro Babsi i ja opet smo bile najveæe prijateljice. kada mi je žila potpuno otvrdnula. Bili smo jednostavno posve cool klapa. Meðu njima nièeg drugog nije bilo. voljela sam ga i uvijek æu ga voljeti. No. moj je otac otišao na dopust. Tada sam provodila mnogo vremena sa Stellom i Babsi. Rekla sam: . ali smo se sve èešæe svaðali. još dok je imala Heinza. ni o èemu drugom nismo govorile. Konaèno. I ako bi prvi put ubola. f 3 C~ Kada su dvije djevojke ušle u klapu. ali nije znala da smo ovisne. Babsi je bilo najlakše. Osim skute. Tada bi joj pomogao samo sluèajni sretni pogodak. Ona je znala ponekad za jedan sat zaraditi 200 maraka od pet frajera. Kasnije ni ja nisam znala kuda æu ubosti. Zaurlala je: 40 . Medu nama se èak uvriježio obièaj da mi djevojke jedna drugoj plaæamo drogu kada je koja imala više. Moja je sestra tom prilikom ponešto naèula. Ako mi Detlef ne bi udario šut . povremeno zaraðivala i s drugima. Babsi je odmah skoèila: . Gotovo da i nije imala vene. Obje smo kupile jednake uske crne suknje razrezane do guze. a to mu baš nije bilo pravo.]C jim odnosima s Detlefom. stara. Obeæala je uz zakletvu da ništa neæe reæi mami i tati. Zatim sam sva sretna petljala oko sebe. o kakvom sanjaju mnogi mladi ljudi. jer smo pomalo dolazile na tuikey.izgledala kao dijete. U toj nas je fazi H s njegovim popratnim problemima još povezivao. Meðu nama nije postojala nikakva ovisnost. Ja više nisam gledala na svoj odnos s Detlefom tako zagriženo. Tada je još svatko mogao doæi drugome sa svojim brigama. Ubrzo je shvatila da imamo neku drogu. Krv mi je zašumjela. Iskušale smo to veæ èesto. pa sam rekla da æu ja prva brzo udariti fiks. Imale smo samo jedan uporabivi pribor. zabola je stvar u ruku i veæ je pobješnjela.Èuj. Bile smo kao dva djeteta na Badnjak neposredno pred podjelu darova. To je bilo kao neki sveti obred. doruèak je trebalo da poène tek pošto Babsi i ja udarimo fiks. Kada bismo nekuda izlazili zajedno. ja sam dobila špricu. Ona je bila doslovno opsjednuta dodatkom za skutu. Babsi je sjedila na rubu kade. kod tebe to traje èitavu vjeènost. Babsi i Stella odmah su se ukljuèile u našu klapu. Kod mene je tada još išlo sasvim dobro. i ni baka ni djed ni roditelji nisu imali pojma da je ovisna o heroinu i da se prostituira. Jasno. Sestra i ja smo sjedile pored nje pobožno i strahovito smo se veselile što æemo smazati jedan veliki doruèak od skute. Ta cool prijateljstva. To je išlo tako sve dok nisam dobila trombozu. Voljeli smo se kao i prije. Bio je to pravi krvavi pogodak. Rekle smo sestri da prostre stol i zatvorile smo se u kupaonicu.on je bio jedini koji je smio dirnuti u moje vene . Na to su frajeri strahovito padali. Babsi i ja smo bile toliko vulgarne da je moja godinu dana mlaða sestra poèela plakati. Dogovorila sam se s Babsi da neæemo odmah udariti jutarnji šut. pobješnjela bi. Bio je pravi šport èekati koliko se god može sa slijedeæim fiksom. meðu nama je poèela drama. Zapravo. veæ æemo ga što je moguæe duže odgaðati. Uvijek je bilo tako. jedino o zvjerskom fiksu sa savršeno èistom drogom koji æemo kad-tad udariti. Ne pravi gluposti. Ispod njih smo nosile crne haltere. Sada sam ih odabirala sama ili sa Stellom ili s Babsi. uhvatila bih pod ruku Detlefa. odmah pogodila i bila sam za nepune dvije minute gotova. Jasno.Zašto baš uvijek ti? Danas æu ja biti prva. Najbolje sam se razumjela s Babsi koja je od nas tri bila najmirnija. ja sam i nabavila drogu. Babsi je dakle miješala u kuhinji svoju skutu. kako bi nama pomogla drogom. Èim je Babsi pjenasto istukla skutu. Detlef mi je poèeo predbacivati da se s frajerima ševim.ja sam imala jednu toèku na lijevom pregibu gdje sam uvijek ubrizgavala. puding i beèke perece kojih je bilo na kolodvoru Kurfiirstendamm. nismo više mogle izdržati.

- Sranje, u ovoj rupi nema nimalo zraka. Otvori taj prokleti prozor! Odgovorila sam joj: - Moraš se pomiriti da u rupi nema zraka, samo ne vièi na mene. Sada mi je bilo totalno svejedno što æe s njom biti. Dobila sam svoj šut i sve je bilo okay. Babsi je bez veze prskala oko sebe krvlju, ali u pravu venu nije pogodila. Sve je više bjesnjela. Vikala je: - U ovom prokletom zahodu nema svjetla! Donesi mi svjetiljku iz djeèje sobe! Bila sam prelijena da odem u djeèju sobu, kako bih Babsi donijela svjetiljku. Tek pošto je i dalje gnjavila i ja se uplašila da bi moja sestra nešto mogla primijetiti, otišla sam i donijela joj svjetiljku. Onda joj je ipak u jednom trenutku uspjelo i odmah se zatim smirila. Oèistila je špricu i oprala krv u kadi i na podu. Nije više izustila ni rijeè. Otišle smo u kuhinju i ja sam se radovala skuti. Babsi je meðutim uzela zdjelu, zagrlila je jednom rukom i poèela iz nje grabiti. Ona je zbilja utrpala èitavu zdjelu skute u sebe. Samo bi ponekad promrmljala. - Znaš veæ zašto. Bile smo se strahovito radovale zajednièkom boravku u stanu mog oca, a veæ je prvo jutro poèelo svaðom stoljeæa. Ni zbog èega. Ali mi smo bile fikserice, a svi fikseri postanu s vremenom takvi. Droga razarajjdnose mediijjujima._l_mgðu nama-jg-bikrtako^èak iako smo u našoj klapi, u kojoj smo svi bili mladi, bili prilièno povezani, a ja sam još uvijek vjerovala da jedne takve škvadre nigdje nema. I moje su svaðe s Detlefom bile sve tužnije. Oboje smo tjelesno bili vrlo propali. Ja sam uz 160 centimetara visine pala na 43 kilograma, dok je Detlef uz 176 centimetara pao na 54 kilograma. Cesto smo se vrlo loše osjeæali. Tada bi nas sve nerviralo i bili smo neugodni jedno prema drugome. Pokušavali smo da jedno drugo okrutno dokrajèimo. Pri tom smo uvijek pogaðali najslabiju stranu, a to je naravno bilo zaraðivanje, iako smo se inaèe ponašali kao da je to nevažna stvar rutine. Detlef bi tada rekao: - Zar misliš da mi je još stalo spavati s maèkom koja dopušta da je poševe najogavniji frajeri! Ja bih odgovorila: - Meni veæ ionako smrdi da se dadeš fukati u guzicu! - i tako dalje. Na koncu bih najèešæe zaplakala ili bi Detlef bio totalno gotov ili bismo zajedno plakali. Ako bi jedno od nas dvoje bilo na turkey, onaj drugi mogao ga je dokrajèiti do zadnjih granica. Ništa se nije popravljalo time što bismo se kasnije ponovo grlili kao dvoje djece. U meðuvremenu smo stigli dotle da smo i mi djevojke meðusobno, a i ja i Detlef jedno na drugome vidjeli u kakvom se sranju nalazimo. Mrzili smo vlastitu bijedu i napadali tu istu bijedu u drugome samo da bismo sebi dokazali kako još sami nismo pali tako duboko. Tu smo agresivnost iskaljivali i na drugima. Ja bih pobješnjela kada bih na nekom kolodvoru podzemne željeznice ugledala bakice s njihovim torbama za kupovinu. Prvo bih ušla sa zapaljenom cigaretom u vagon za nepusaèe. Kada bi bakice poèele na to cmizdriti, ja bih im rekla: - Ako vam ne odgovara, preðite u drugi vagon. Posebno me zabavljalo da nekoj bakici preotmem sjedalo ispred nosa. Naèin na koji bih to izvela uzbudio bi ponekad èitav vagon, a ponekad bi me i silom izbacili na zrak. I sama sam se nervirala zbog svog ponašanja. Nerviralo me i kada su se Babsi ili Stella tako ponašale. Ja zapravo nisam htjela imati nikakva posla s tim malograðanima. Ali oèito nisam mogla drugaèije i neprestano sam morala izvoditi takve gafove. Bilo mi je posve svejedno što nepoznati misle o meni. Kada bi poèeo užasni svrbež, kada bi me poèelo svrbjeti posvuda gdje je odjeæa bila uska ili èak gdje je bila šminka, èešala sam se bez obzira gdje sam se nalazila. Bilo mi je svejedno da li æu u podzemnoj željeznici skinuti èizme i podiæi suknju do pupka da bih se grebla. J Bilo mi je stalo jedino što o meni misle ljudi iz klape. Kad-tad fikserima postane sve svejedno. Ali tada ne spadaju više ni u jednu škvadru. Poznavala sam neke stare fiksere koji su se veæ pet godina i duže fiksali, a ipak su preživjeli. Imali smo èudan odnos prema njima. Ti su totalni samotnjaci imali u našim oèima jaku liènost. Osim toga, bilo je dobro kada ste na sceni mogli prièati da poznajete tog i tog od starih. Ali ja sam ih i potcjenjivala, jer svi su bili totalno propali. No, više od svega, mi smo ih se mladi užasno bojali. U njih nije više ostalo ni djeliæa morala, savjesti ili samilosti. Ako su bili na turkey, oni su mogli svog brata fiksera i kamenom po glavi da bi došli do droge. Najdivljiji je meðu njima bio neki Lijevi Manne. Zvali su ga Lijevi Manne jer je bio najlijeviji tip na sceni. Preprodavaèi bi pred njim bježali brže nego pred pandurskom racijom, jer ako bi on dohvatio kakvog malog dealera, jednostavno bi mu oduzeo svu drogu. Nitko mu se nije usuðivao suprotstaviti, ponajmanje neki mali fikser. Jednom sam i ja doživjela Lijevog Mannea u punoj akciji. Upravo sam se bila zatvorila u neki ženski zahod da bih udarila fiks, kad odjednom neki tip skoèi na mene ravno s vrha pregradnog zida. Lijevi Manne. Znala sam veæ po prièanju da je to bio njegov sistem - èekati u ženskom zahodu dok neka fikserica ne doðe sa H, a zatim je zaskoèiti. Znala sam koliko je okrutan, pa sam mu predala i pribor i drogu. On je odmah izašao i stao pred zrcalo. Nièega se nije bojao. Zatim je udario šut u vrat. Na èitavom tijelu nije više imao toèku u koju bi mogao zabosti. Poèeo je krvariti kao svinja. Mislim da je pogodio u žilu kucavicu. Njemu je to, meðutim, bilo svejedno. Rekao je: - Lijepa ti hvala - i otišao. Jedno mi je barem bilo jasno, tako daleko neæu nikada stiæi. Jer da bi èovjek preživio, morao bi biti vrlo jaki tip. A ja to nisam bila. Nisam mogla uzeti ni torbice bakicama u toaleti robne kuæe. U našoj se klapi sve više govorilo o zaraðivanju i frajerima. Mladiæi su imali iste probleme kao i mi. Tada je još postojalo meðusobno zanimanje, pa smo i jedni drugima pomagali. Mi smo djevojke izmjenjivale iskustva o frajerima. S vremenom je broj frajera s kojima smo dolazili u dodir postao ogranièen. Neki frajer koji je za mene bio nov po svoj je prilici veæ bio Babsin ili Stellin. Zato je bilo korisno doznati njihovo iskustvo. Frajere smo dijelili na one koje se može preporuèiti, manje preporuèiti ili koje valja izbjegavati. U toj su ocjeni jedva igrale neku ulogu osobne simpatije. Nas nije zanimalo ni kakvim se poslom neki frajer bavi, da li je oženjen i slièno. Nikada nismo razgovarale o osobnim stvarima o kojima frajeri prièaju. Nama je u procjeni tipova bilo jedino važno koliko je on za nas u prednosti.

41

Frajer koji se panièno bojao spolnih bolesti i sve radio s prezervativom za nas je, na primjer, bio u prednosti. Takvih je na žalost bilo malo, pa bi baš djevojke u amaterskoj prostituciji kad-tad uhvatile kakvu spolnu bolest, a upravo su se narkomanke najviše bojale otiæi lijeèniku. U prednosti je bio frajer koji je od samog poèetka želio samo francuski. S takvim se, dakle, nije moralo satima pogaðati oko uvjeta. U prednosti je bio i tip koji je bio razmjerno mlad, a ne odvratno debeo, koji se s nama nije ponašao kao s komadom robe, veæ bio donekle prijazan i èak nas ponekad pozvao na ruèak. Najvažniji je kriterij za ocjenu nekog frajera naravno bio koliko je novaca davao za pojedine usluge. Frajere koji se nisu pridržavali pogodbe i u svratištu uz prijetnje i obeæanja pokušavali od nas iznuditi dodatne usluge smatrali smo lošima i izbjegavale smo ih. Jedna smo drugoj najiscrpnije opisivale tipove koji su kasnije tražili svoj novac natrag i èesto nam ga silom oduzimali, jer navodno nisu bili zadovoljni uslugom. S takvim su govnima mladiæi ipak imali više neprilika nego mi. Jednog dana poèela je 1977. godina. Jedva sam primjeæivala da vrijeme prolazi. Za mene je svaki dan bio kao drugi, bez obzira da li je bila zima ili ljeto, da li se slavio Božiæ ili Nova godina. Ipak Božiæ je bio osobit po tome što sam tada dobivala novac na dar, pa sam mogla izostaviti jednog ili dva frajera. Ionako je bilo teško naæi frajera na blagdane. U toj sam fazi bila totalno otupjela. Nisam više ni o èemu razmišljala. Ništa nisam primjeæivala. Bila sam totalno fiksirana na sebe, ali nisam znala tko sam. Ponekad nisam znala ni da li još živim. Jedva se još mogu sjetiti pojedinosti iz tog vremena. Po svoj prilici nije bilo nièega što bi vrijedilo saèuvati u sivim moždanim stanicama. A onda jedne nedjelje koncem sijeènja 1977. došla sam rano ujutro kuæi. Imala sam vrlo dobar osjeæaj. Ležala sam u krevetu i zamišljala da sam mlada djevojka koja se vratila s plesa gdje je upoznala jednog strahovito slatkog mladiæa u koga se do ušiju zaljubila. Imala sam tada dobar osjeæaj još jedino kada sam sanjala i u snu bila neka druga osoba. Najradije sam sanjala da sam veseli tinejdžer kao u coca-cola reklami. Majka me u podne probudila i donijela mi ruèak u krevet. Nedjeljom bi mi majka uvijek donosila ruèak u krevet ako nisam bila kod Detlefa. Progutala sam nekoliko zalogaja. Osim jogurta, skute i pudinga, ništa više nisam mogla gutati. Dohvatila sam svoju bijelu plastiènu vreæicu koja je veæ bila prilièno ofucana i bez ruèki, jer sam osim šprice i cigareta ponekad u nju ugurala i haljetak. Sve mi je bilo toliko svejedno da se nisam èak potrudila ni da nabavim novu vreæicu. Bila sam previše ravnodušna da bih na išta mislila kada sam s plastiènom vreæicom prošla pokraj majke u kupaonicu. Zakljuèala sam za sobom vrata. U našoj obitelji osim mene nitko nije zakljuèavao vrata kupaonice. Pogledala sam se kao svakog dana u zrcalo. Vidjela sam jedno totalno upalo strano lice. Veæ se odavno nisam više prepoznavala u zrcalu. To lice nije pripadalo meni. Kao ni totalno omršavjelo tijelo. Tijelo nisam više ni osjeæala. Nije se javljalo èak ni kada sam bila bolesna. Od heroina je postalo neosjetljivo na bol i na glad, pa èak i na visoku vruæicu. Tijelo je osjeæalo još samo twkey. Stajala sam pred zrcalom i pripremala fiks. Bila sam se osobito nameraèila na taj šut, jer sam nabavila prašak M koji je, suprotno od bijelog ili smedeg H koji se inaèe dobiva na tržištu, bio sivkasto zelen. To je osobito neèista droga, ali stvara strahoviti fleš3. Opasna je za srce i zato se mora odmjeriti s osobitim oprezom. Ako se ubrizga previše M praška, gotov si. Ali ja sam se strahovito nameraèila baš na taj M prašak. Zabola sam iglu u venu, povukla i krv se odmah pojavila. Nekoliko sam puta veæ bila profiltrirala M prašak, ali on je, kao što veæ rekoh, totalno neèist. I tada se dogodilo - igla se zaèepila. To je najgore što se može dogoditi fikseru, jer ako se krv koju ste potegli u špricu zgruša, onda nema više pomoæi. Droga se tada može samo baciti. Nisam više mogla povuæi, pa sam svom silom pritiskivala, kako bih kroz iglu izgurala neèist. I uspjela sam. Proèistila sam prolaz i ubrizgala fiks. Još jednom sam povukla, kako bih ubrizgala i posljednji ostatak, ali se igla ponovo zaèepila. Spopao me bijes. Imala sam svega osam do deset sekundi vremena do fleša. Pritisnula sam svom silom. Pumpa se slomila i krv je poèela brizgati na sve strane. Fleš je bio strahovit. Morala sam držati glavu. Osjetila sam oko srca strahoviti grè. Glava mi je brujala kao da netko po njoj udara batom. Koža na glavi bila mi je puna trnaca kao da je bode milijun igala. A onda mi se lijeva ruka ukoèila. Kada sam ponovo došla k sebi, uzela sam papirne rupèiæe da obrišem krv. Bila je posvuda, u umivaoniku, na zrcalu, na zidovima. Sreæom je sve bilo olièeno uljanom bojom, pa se lako brisala. Dok sam još otirala krv, majka je zakucala a vrata i poèela zanovijetati: - Otvori, pusti me da uðem. Zašto uopæe zakljuèavaš? Kakvi su to novi obièaji? Rekla sam: " ' - Zaveži, odmah æu biti gotova! Bila sam strahovito bijesna što je baš sada našla da me gnjavi i poèela sam uzrujano otirati sve oko sebe. U toj žurbi previdjela sam nekoliko kapi krvi i zaboravila jedan krvavi papirni rupèiæ u umivaoniku. Otkljuèala sam, a majka je pokraj mene nahrupila u kupaonicu. Ništa nisam slutila i mislila sam da mora hitno piškiti. Iznenadna jaka reakcija nakon ubrizgavanja (napomena prev.).

Uzela sam plastiènu vreæicu i otišla u svoju sobu. Legla sam ponovo u krevet i zapalila cigaretu. Tek što sam potegla prvi dim, moja majka dojuri u sobu. Vikala je: - Uzimaš drogu! Odgovorila sam: - Štogod! Otkuda ti takva pomisao? Ona se bacila na mene i silom mi izvukla i ispružila ruke. Nisam se branila. Majka je odmah ugledala svježi ubod. Uzela je plastiènu vreæicu i sve istresla na krevet. Ispala je šprica, mrvice duhana i

42

sva sila komadiæa staniol-papira. U njima je prije bio H. Èuvala sam ga, jer ako sam bila na turkey, a bez H, onda bih iz tih papira raš-picom sastrugala ostatke droge i od njih napravila jedan fiks. Stvari koje su ispale iz plastiène vreæice bile su naravno mojoj majci dovoljan dokaz da sam ovisnik. Njoj je veæ u kupaonici sve postalo jasno. Osim što je otkrila krvavi papirni rupèiæ i kapi krvi, našla je i ostatke droge u žlici u kojoj sam je prokuhala. U novinama je veæ bila dosta proèitala o drogama i nije joj bilo teško da brzo zakljuèi o èemu je rijeè. Nisam ni pokušala lagati. Iako sam tek primila dobar fiks M praška, slomila sam se. Plakala sam i nisam mogla izustiti ni rijeè. Ni majka nije ništa govorila. Drhtala je. Bila je totalno prestravljena. Izašla je iz moje sobe i èula sam je kako govori sa svojim prijateljem Klausom. Vratila se. Izgledala je nešto mirnija i rekla: - Zar se protiv toga ništa ne može? Zar ne želiš s time prestati? Odgovorila sam joj: - Ništa radije od toga, mama. Èasna rijeè! Doista bih se htjela osloboditi tog sranja! - Dobro, onda æemo pokušati zajedno. Uzet æu dopust da mogu svo vrijeme biti uz tebe kada prestaneš s drogom. Poèet æemo veæ danas s odvikavanjem. Odgovorila sam: - Sjajno, ali imamo još jedan problem. Bez Detlefa to neæe iæi. Meni je potreban Detlef, a njemu sam ja potrebna. I on se želi od-viæi. Èesto smo o tome govorili. Ionako želimo zajedno prestati. Majka je ostala bez rijeèi. Onda je rekla: - Ah, Detlef, zar i on? Njoj se Detlef oduvijek sviðao i bila je sretna što imam tako dragog prijatelja. - Naravno, i Detlef. Zar si mislila da sam to sama radila? Detlef to nikada ne bi dopustio. Ali on ne dopušta ni da sama prestanem. Odjednom sam se dobro osjeæala. Bila sam radosna pomislivši da æu se s Detlefom odvikavati. To smo veæ odavno namjeravali. No, moja je majka bila sva izvan sebe. Pozelenila je u licu i ja sam mislila da æe dobiti slom živaca. To s Detlefom bio je za nju novi šok. Vjerojatno ju je šokiralo njeno vlastito neznanje u protekle dvije godine. A sada je naviralo sve više sumnji. Htjela je znati otkuda mi novac za heroin. Naravno, smjesta je ukopèala - prostitucija. Nikada joj ne bih mogla reæi istinu. Lagala sam: - Ah, žicala sam. Moljakala sam ljude za nekoliko maraka i veæinom bi mi dali. Ponekad sam i krala, malo tu, malo tamo. Majka me nije ništa više pitala. Èini se da je opet bila presretna što je dobila odgovor koji nije potvrdio njena najgora predviðanja. Veæ je i ono što je te nedjelje doznala bilo dovoljno da je totalno dokrajèi. Iskreno sam je žalila i zbog nje me grizla savjest. Odmah smo se odvezle da potražimo Detlefa. Nije bio na kolodvoru Zoo, a nije bio ni kod Axela i Bernda. Uveèer smo se odvezle Detlefovom ocu. I Detlef ovi su roditelji bili rastavljeni. On je veæ odavno znao što se dogaða s njegovim sinom. Majka mu je predbacivala što joj nije ništa rekao. On je na to gotovo zaplakao. Bilo mu je užasno neugodno što je njegov sin zaraðivao na ulici i fiksao se. Bio je sretan što je moja majka uzela stvar u svoje ruke. Neprestano je ponavljao: - Da, nešto se mora poduzeti. Detlefov je otac imao u pisaæem stolu èitavu zbirku tableta za spavanje i umirenje. Dao mi ih je, jer sam mu rekla da nemamo valerona, a odvikavanje bez valerona je zvjerska stvar. Dobila sam pet mandraxa, èitavu cjevèicu gemetrina i pedeset komada valiuma. Još sam na povratku kuæi u vlaku progutala šaku tableta jer sam veæ polako poèela dolaziti na turkey. S tabletama sam to sasvim dobro podnijela i èitavu sam noæ prospavala. Ujutro je Detlef stajao pred mojim vratima. Otac ga je bio odmah našao. Detlef je veæ bio potpuno na turkey. Strahovito mi se kod njega svidjelo što nije uzeo fiks, veæ je takav došao k meni. Morao je znati da više nemam droge. Rekao mi je da želi biti ravan meni kada poènemo s odvikavanjem. Doista je bio savršen. Detlef je dakle želio prestati jednako kao i ja. Bio je sretan što je tako ispalo. Nismo, naravno, imali pojma isto tako ni naši roditelji - da je èista ludost ako dva bliska fiksera poènu zajedno apstinirati. Kad-tad jedno æe nagovoriti drugo da se zalete u iduæi fiks. Zapravo, možda smo to i znali iz prièa, ali imali smo iluzije. Uvijek smo mislili da smo nešto drugo i da za nas ne vrijedi isto što i za druge fiksere. Tada ionako nismo još mogli zamisliti da nešto važno poduzmemo odvojeno. S tabletama koje nam je dao Detlefov otac sasvim smo dobro izdržali èitavo prije podne. Èak smo i razgovarali. Naš život poslije odvikavanja zamišljali smo ružièasto i obeæali smo jedno drugome da æemo biti zvjerski hrabri iduæih dana. Usprkos bolovima koje smo poèeli osjeæati, bili smo još dosta sretni. Popodne je, meðutim, poèelo svom žestinom. Gutali smo i gutali tablete i još i obilno zalijevali vinom, ali ništa nije pomoglo. Odjednom nisam više mogla kontrolirati noge. Osjeæala sam strahoviti pritisak u koljenima. Legla sam na pod i ispružila se. Pokušavala sam napinjati i opuštati mišiæe, ali ih nisam više mogla kontrolirati. Pritisla sam noge na ormar i više ih nisam mogla odande pokrenuti. Valjala sam se po podu, a stopala kao da su ostala prilijepljena za ormar. Bila sam totalno mokra od ledenog znoja. Zebla sam i drhtala, a ledeni mi je znoj curio niz èelo u oèi. Taj je znoj zvjerski smrdio. Pomislila sam, to sada iz tebe izlazi zvjerski smrdljivi otrov. Èinilo mi se kao da iz mene istjeruju ðavla. Detlefu je bilo još gore nego meni. Bio je blizu ludilu. Drhtao je od hladnoæe, a svukao je pulover. Sjeo je na moju stolicu u kutu kraj prozora. Noge su mu se neprestano micale. Kao da je trèao dok je sjedio. Bile su tanke kao olovka i dizale su se i spuštale u strahovitim drhtajima. Brisao je znoj sa èela i tresao se. To više nije bilo drhtanje. Neprestano se savijao i vikao. Grèevi u želucu. Smrdio je gore nego ja. Sva je mala sobica bila prepuna našeg smrada. Sjetila sam se da sam èula kako fikserska prijateljstva pucaju poslije uspjelog odvikavanja. Pomislila sam da Detlefa još uvijek volim, iako je tako zvjerski smrdio.

43

može potpuno zagledati u moju nutrinu. Ništa nije osjetio. Sve je bilo zbrkano. a zatim o našoj buduænosti. kako je lijeènik prepisao. Majka nam je neprestano kuhala puding kojega smo vjeèno bili željni. a ipak su mi usta bila puna pljuvaèke. Uveèer sam progutala još nekoliko tableta. Isprva bezvezne stvari. Svaki èas je odlazila u prodajni centar i donosila nam nekakvu hranu koju nismo mogli gutati. Nisam je mogla progutati. Rekao je: . Majka je otrla ono što sam povratila.Detlef je ustao. osjetila sam u polusnu da me Detlef dotakao i pomilovao po kosi. Oprala sam trljaèom znoj s lica. Pomislila sam. Zatim se pojavila moja majka s ogromnim iznenaðenjem koje nas je doista razveselilo. a sada sam ih s Detlefom sa zanimanjem pregledavala. a ono nije ni upola tako strašno kao ona kasnija. Donijela nam je èasopise i stripove. Sedmog smo dana ustali. Imala sam sada snage da Detlefu trljaèom otrem èelo. Sutradan ujutro bilo nam je veæ mnogo bolje. To je moja majka ostavila. Ja sam. Njoj se to èinilo ispravno. Uveèer treæeg dana ponovo smo nakon dugo vremena spavali zajedno. ponajviše moja majka. Pokušavala sam se koncentrirati na neki glupi roman strave. No. Željeli smo se dakle povuæi sa H-scene na haš-scenu. No. bili smo bez prestanka opijeni. Detlef je želio ponovo potražiti posao. veæ je postala još intenzivnija. ne mogu. a ja joj nisam mogla reæi ni "hvala". Ta bi kolièina veæ bila dovoljna da slisti normalnog èovjeka. Moje je tijelo bilo toliko zatrovano da je jedva još reagiralo na taj otrov. ljubili smo se i gutali valium i vino. Ja sam mu odgovorila da æu se posve usredotoèiti na školu i da æu pokušati završiti srednju školu. Složili smo se da æemo ponovo pušiti hašiš kao u naše najljepše doba. Sanjala sam i razmišljala. Bila sam strahovito sretna što imam Detlefa. možda æu èak uspjeti položiti i maturu. Konaèno je donijela bombone od slada i oni su za divno èudo pomogli. postala sam mirnija i legla sam u krevet. Kada me Detlef upitao kuda æemo. Bilo je predivno. Mrzila sam svoje tijelo. Svatko je bio i previše zabavljen sam sobom. Tek nam je tada postalo jasno da nismo imali kuda otiæi. Kada bi ušla u moju sobu bila je posve bespomoæna. Bili smo štedljivi. Probudila sam se pošto sam sanjala da sam pas s kojim su ljudi uvijek dobro postupali. a moja nas je majka pazila. Željeli smo voditi miran život s mirnim ljudima. Pri tom me uhvatio grè koji više nije popuštao. Ispljuvala sam samo bijelu pjenu. Progutala sam pet vali-uma. poèela sam luðaèki okretati stranice i poderala ga.Kuda æemo? Pogledala sam ga kao totalna neznalica. Nekada su mi stripovi bili dosadni. Treæeg dana bilo nam je veæ posve dobro. Povratila sam na sag. U toku tog tjedna stekla sam posve nov odnos prema majci. Neæu uspjeti. Znala sara da ga još uvijek ludo volim. stigao je nekako do zrcala i rekao: . otiæi æu ponovo svom starom gazdi i reæi mu da sam u meðuvremenu napravio sranje. Staro fiksersko pravilo da je drugi dan odvikavanja najgori oèito nije vrijedilo u našem sluèaju. A bilo je izvanredno što naša ljubav za razliku od drugih fiksera nije s odvikavanjem prestala. Detlef je upitao: . Bila bih sretna da je ono jednostavno odumrlo. Ponovo sam pomislila da tako savršenog mladiæa nema nigdje na svijetu. Detlef i ja uzeli smo svaki po dvadeset kapi. tako je nekada moja doga povraæala kada bi se nažderala trave.Ne mogu izdržati. Istini za volju. Bila je kod lijeènika i on joj je prepisao bocu valerona. U svakom sluèaju. Kašalj i povraæanje nisu više prestajali. Naši planovi nisu više bili onako malograðanski kao na poèetku odvikavanja. meðutim. ispunjavala nam je svaku želju. Podizalo se i spuštalo. Iako se èinilo da Detlef èvrsto spava. pa èak ni tablete. bilo je savršeno što je odmah i bez razmišljanja pristao da se sa mnom odvikava. nisam se više tako dobro osjeæala. Nismo se dotakli. Onda sam poèela povraæati. Satima smo ležali u krevetu i milovali jedno drugom tijela koja su se još uvijek znojila. Poljubila nas je. ali i zahvalnost. a ponekad i rukama. Svjetlo je bilo upaljeno. Bila je strahovito draga. Pokraj mog kreveta bila je ostavljena zdjela s vodom i trljaèom. Tablete i vino ipak su poèeli djelovati. Usta i grlo bili su mi totalno suhi. a da sam sada doista postao razuman. jer su oni uglavnom bili vrlo mirni. jer nam je boèica morala potrajati èitav tjedan. Nismo više imali valerona i to 44 . Osjeæala sam prema njoj nešto slièno pravom prijateljstvu. Prestala sam kašljati. Spavala sam i istodobno sam znala da spavam. Osjeæala sam proklete bolove u potpunosti. Nisam imala ništa na umu. Pokraj kreveta postavili smo jedan ležaj na koji je legao Detlef. Nismo ih kao inaèe na brzinu proèitali. Da svatko može èitati moje strahovito prljave misli. Moj je gazda zapravo uvijek imao mnogo razumijevanja za mene. Meni je bilo malo bolje. a sva mjesta koja smo poznavali i gdje smo se donekle osjeæali kod kuæe bili su H-scena. mlatarao je nogama. Donijela nam je sladoled. Kada sam ponovo zadrijemala. ni LSD.Jednostavno. Nismo više imali nikakvih dodira s haš-scenom. U podne smo èak poèeli razgovarati. Utonula sam u neku vrstu polusna. Izvrsno smo se osjeæali. samo èvrsto spavala nekoliko sati. Mislila sam da se svatko. Mislili smo da se s alkosima nikada neæemo složiti. iako su se naša zatrovana tijela još ponekad borila protiv apstinencije od H. veæ smo svaku sliku pomno promotrili i do suza se smijali šaljivim crtežima. Željeli smo naæi prijatelje na hašerskoj sceni. Nisam mu mogla odgovoriti. Osjetili smo da se veæ dugo nismo tako intenzivno voljeli. Pokušavala sam da ne mislim isto kao on. Detlef je nešto tražio rukom i pri tom me udario. Nisam imala snage da ga hrabrim. Da svatko može vidjeti kakvo sam odvratno govno. a koga su zatim iznenada zatvorili u živodernicu i muèe ga na smrt. Svi su naši prijatelji bili fikseri. a nismo ni željeli imati ništa zajednièko s tim nasilnim malogradanima. ali ostali smo u krevetu još tri dana. Poslije valerona osjeæali smo se dobro i odvikavanje se moglo podnijeti. njegovo se mlitavo tijelo pokretalo. Zapravo smo èetvrtog dana mogli mirne duše ustati. Od toga bi svaki normalan èovjek spavao najmanje nekoliko dana. Majka je bila presretna što je sve prošlo. dva mandraxa i zalila ih gotovo punom bocom vina. Majka je svo to vrijeme uglavnom bila u dnevnoj sobi. Zakleli smo se da nikada više neæemo uzeti ni H. Rekli smo da takvo odvikavanje nije ni izdaleka strašno i veselili smo se što smo se oslobodili H. Poèet æu ponovo od samog poèetka nauk polagaèa cijevi. pa sam poèela kašljati. to je bilo naše prvo odvikavanje. Rekli smo majci da nakon sedam dana provedenih u mojoj maloj sobici želimo izaæi na svježi zrak. ne samo od valerona veæ i zato jer smo gutali svu silu valiuma koje smo zalijevali vinom.

Morala sam izaæi i otiæi u zahod da bih odi-mila nekoliko cigareta. Rekao je da je stan premalen da bismo tu smjestili još i jednog stranog èovjeka. Pokušavali smo kidati lišæe s boležlji-vog drveæa koje je u Kreuzbergu raslo pred našom kuæom. Razred sam jedva i vidjela. Nisam morala iæi u školu. dakle. Nismo se morali brinuti za drogu sutradan ujutro. Sada veæ toèno znamo da ne smijemo ponovo postati tjelesno ovisni. onakvo odvikavanje.A sutra ujutro malo gimnastike i poèetak dana vedro i hez H. Zatim su nam rekli da æe i oni veæ iduæe godine pokušati s odvikavanjem. inaèe æe pomisliti da smo u æuzi ili mrtvi ili slièno. Rekla sam s olakšanjem: . veæ samo jednostavno šetati. Nijedno od nas nije išlo zaraðivati. a ja sam bila posve bespomoæna. Èinilo im se divno da èovjek poène ponovo raditi i da se samo tu i tamo ponekad fiksa. Upoznala sam ga tako s posve nove strane i još ga više voljela ako je to uopæe bilo moguæe. Moramo samo strahovito paziti da ne postanemo ovisni. Odjednom smo se našli na kolodvoru Zoo. gdje smo dugo šetali. 45 . Postala sam još nemirnija zato što nismo znali kuda æemo. Ne bih mogao još jednom proæi sve ono što smo doživjeli. odmah smo našli Axela i Bernda. Imali su poprilièno droge kod sebe. kao da nismo željeli znati što se doista s nama zbiva. posve prazna. Nakon tri tjedna ponovo sam morala u krevet.Znaš. ali smo znali i po nekoliko dana biti na H. Axel i Bernd su nam rekli da bismo morali dobro razmisliti.je po svoj prilici bio razlog što smo bili nemirni i željeli izaæi. ali smo se nakljukali valerona. Povraæala sam u košaru za otpatke. Ona se ozbiljno nadala da smo sve prebrodili. Za njih je na ulici bio dobar dan. iz tijela smo istjerali otrov. Bili smo još uvijek strahovito naivna djeca. Sada sam željela samo fiks. Ponekad smo bili nekoliko uzastopnih. Razum i razmišljanje bili su u meni posve iskljuèeni. Otišli smo do podzemne željeznice. posvaðala s Detlefom zbog neke bezvezne stvari. dok bi mi Detlef držao noge i doista bih tako uspjela dohvatiti nekoliko listova. Odgovorila sam: . Vukla nas je neka nevidljiva nit. Ispružila bih se preko prozora što sam više mogla. Axel i Bernd su zatim rekli da æe otiæi u svoj stan da bi udarili fiks. Znali smo ponekad ostati i èitav dan kod kuæe. samo najprije žele nabaviti valeron. èitali i bili smo uglavnom na neki naèin zloèesti. No. Mazili smo se. U tinejdžerske boperske i sitnograðanske diskoteke. nikada to sebi nismo htjeli priznati. Tu èak nije pomoglo ni vlastito iskustvo. tada ne bih znala riješiti problem.pušenje. Detlef je rekao: . Tada bismo onako drveni odsjedili do kraja i mislili da smo gotovo kao drugi oko nas. Kada bih se. Majka mu se opet nije mogla dovoljno suprotstaviti. Bilo je ludo biti na H i nikuda se ne žuriti. Približno za èetiri tjedna uspjeli smo gotovo u potpunosti provesti ono što smo naumili. daleko od H i nismo imali kuda. Samo jednim udarcem bio je sav taj cool život svršen. Detlef je veselo rekao: . I doista. Nikada nismo ozbiljno govorili o našoj buduænosti. Ali. Ruku pod ruku šetali smo po Kurfurstendammu. valiuma i slièno. I tako. Obojica su mislila da smo poduzeli veliku stvar. U meðuvremenu sam imala nov problem . Sada. veæ prvog dana". majèin prijatelj poèeo je praviti pitanje zbog Detlefa. Ponekad bismo poveli obje moje maèke i puštali ih da se penju po drveæu. kao što su bile "Flashpoint" i "Big Eden". ali nipošto neki stari fikseri. I moja je majka bila jednako naivna. znali smo doæi totalno na H. Neprestano bih ga odgaðala od straha da bih zbog neèeg tako nevažnog mogla pobjesnjeti. Naše su iluzije poèele veæ uvjerenjem da je tjedan koji smo proveli kod moje majke u bolovima i povraæanju bilo pravo odvikavanje. Istog smo trena pogledali jedno drugome u lice i poèeli se ceriti. Detlef je konaèno rekao: . to je posve cool. Bio je neoptereæen. Na neki naèin željeli smo biti kao oni. a da nismo govorili o cilju. kada nisam bila na H. Otkuda bi zapravo više znala? Ali mi smo morali više znati. Pomislila sam: "Pa to je ludost. Ionako sam veæ odavno izgubila vezu s gradivom. pojavio se novi problem. pobjegli bismo s prljave H-scene što smo brže mogli. Mogli smo satima gledati kroz prozor i prièati jedno drugome prièe. mogli bismo sebi dopustiti po jedan šut tu i tamo. Najradije smo odlazili na Kurfurstendamm i miješali se s obiènim sitnim graðanima. dana èisti. Ti su tjedni bili strahovito štosno vrijeme. Moramo im isprièati kako je išlo odvikavanje. a Detlef više nije smio kod mene spavati. Spavali smo zajedno gotovo svake noæi.Jasno. jer smo èuli razna iskustva drugih prilikom sliènih pokušaja odvikavanja. Detlefu je dopustila da ostane kod nas. Naravno. No sve se èešæe dogaðalo da bismo nekoga pronašli tko nas je èastio drogom ili bismo nekako došli do novca. Detlef je rekao Axelu: .Morali bismo bar pozdraviti Axela i Bernda. jer bi problem nestao s jednim fiksom. To je bilo nekako kao onog dana kada je Klaus zapovijedio da se moram riješiti doge. veæ za vrijeme prvog ponovnog sata u školi nisam više mogla izdržati bez cigarete. popušila bih i do pet kutija dnevno. Željeli smo svakako i sebi i drugima pokazati da nismo stari fikseri. Detlef me pogledao i ja njega. Sve je išlo automatski. u svakom sluèaju bar heroin.Možeš li nam malo odstupiti? Sigurno æemo ti prvom prilikom vratiti. Bili smo dvoje uvijek vedrih tinejdžera ili smo se bar takvima èinili. U takvoj bih prilici strašno željela H. veseo i pun ideja. Samo dva sata pošto smo napustili stan moje majke Detlef i ja bili smo ponovo na H i totalno sretni. jer je majka željela da mi prve dane bez heroina uèini što ljepšima. iako smo se fiksali. Sve je bilo strahovito cool.Jasno. Odvezli bismo se u Griinevvald. Uzimali smo po jedan fiks samo ako bi nas netko èastio ili ako bismo sluèajno došli do novca. To se dogaðalo kada bi se pojavio neki problem. U sve smo to vrlo ozbiljno vjerovali. Toèno. Nismo se potrudili da razmišljamo što æe zapravo biti nakon tjelesnog odvikavanja. Odjednom sam se osjetila posve iscijeðena. Možda æemo ih uspjeti nagovoriti da i oni prestanu. na primjer. no ipak malo drugaèiji. Bili smo. Palila sam cigaretu na cigareti. Èim bismo dobili drogu. skakali. U školi nisam ni primijetila da sam izostala tri tjedna. Klaus. Detlef im je isprièao o našem odvikavanju. Tog prvog prijepodneva u školi pušila sam sve dok mi doslovno nije pozlilo. Vrlo rijetko iznenada bih se osjeæala loše. Moraš priznati da je krvavo biti na H ako nisi ovisan. a da toga nismo bili svjesni. tu i tamo po jedan šut.

i to da je njena prijateljica Babsi ovisna. Pokušala sam s Christianom postupati strože. Mislila sam da sada znam zastoje uvijek na kraju tjedna htjela noæiti kod svojih prijateljica. nazvala bi i došla sat kasnije.Kada jednom budem ovisna. I ja sam morala ponovo na kolodvor ako sam željela vidjeti Detlefa. Ponekad bi poslije otišla u "Haus der Mitte" ili bi se našla s prijateljima. Svi ih izbjegavaju. CHRISTIANINA MAJKA Te nedjelje. Poslije nastave redovito smo telefonski razgovarale. S druge strane. Iduæeg podneva odvezla sam se puna slutnji na kolodvor Zoo. èinila mi se mirnija i uravnoteženija nego prije. kao da mi je pala zavjesa s oèiju. a ako bi zakasnila. Kada je na primjer Christiane poèela posjeæivati diskoteku "Sound". U radne dane dolazila je redovito kuæi na veèeru. ponajviše zbog Christianinih novih prijatelja i prijateljica koje je upoznala u "Soundu". da æe otiæi nekoj školskoj prijateljici ili doèekati Detlefa pred poslom. Èak se i u školi popravila. Prièala mije da neki od njih uzimaju droge. Ja meðutim nisam dopuštala da govori protiv nje. To je moj otac uvijek èinio sa mnom. kada sam u kupaonici ugledala kaplje Javi i pregledala Christianine ruke. da mije bilo nemoguæe i pomisliti kako i ona to èini. -As Detlefom? . Mislila sam da bez njega ne mogu živjeti. Ionako ne zna što bi radio. Nastavila sam s takvim velikodušnim odgojem i onda kada mije Christiane predstavila svog prijatelja Detlefa. Danas znam daje to sama o sebi govorila. Christiane je imala stalnog prijatelja. ali i njena prijateljica Kessi i druga mladež iz "Haus der Mi f te" odlazili su u "Sound". iskreno reèeno. Od tada sam imala zlu slutnju.Što se tamo dogaða? . Mislila sam. A Christiane je uvijek bila spremna pomoæi.Zašto se onda družiš s tim ljudima? . Tako sam i ja poèela ponovo odlaziti gotovo svaki dan na kolodvor Zoo. Sa mnom je sve u redu.. Pogledala sam je prestrašeno. èak da i nisam potiskivala svoje slutnje.U tri tjedna to je bio prvi dan da Detlefa nisam vidjela. kada je neko vrijeme bila vrlo prkosna. Pušili su navodno baš i bacali poneki trip. Ja se jednostavno nisam više snalazila s Christianom. koga je upoznala u "Soundu".Ma samo tako kažem. a sve samo zbog toga da ne bih ponovila odgojnu grešku svog oca. jednog mije dana Christiane isprièala da je spavala kod Detlefa.Mamice. Bio je to raèun za moj odgoj na koji sam toliko bila ponosna. Znao se ponašati. Govorio je da moram misliti i na sebe. Moja kæer to ne radi . Èovjeku nije lako da samo tako prizna kako je sve bilo uzalud. ona ne bi došla. pa što onda.bio je tako mio prema meni da ne možeš ni zamisliti. No o tim je stvarima govorila s toliko odbojnosti. moraš za veèeru doæi kuæi. dragi djeèak. nisam baš bila oduševljena. Moj prijatelj Klaus nije se s time slagao. Detlef je poèeo opet spavati kod Axela i Bernda i bio je svakog dana na kolodvoru i svakog se dana fiksao. ali sam je potiskivala. Od tada sam joj dopustila da ponekad prespava kod Detlefa. Da mije tada netko rekao da su oboje veæ tada uzimali heroin. vidjela sam daje iskreno volio Christiane. Heroin nije spominjala. Ništa nisam mogla uèiniti. Rekla sam sebi. nisam kod Christiane primijetila ništa osobito. Nisam htjela slušati ni svoga prijatelja. Christiane se uzrujala: . Osim toga.Tako nešto ne dolazi kod Detlefa u obzir! Bilo bi posljednje! Bilo je to zimi sedamdeset šeste. iako ništa nisam prekršila. zašto ne bi i Christiane ponekad otišla tamo. Potrebna im je pomoæ. On je bio spreman kladiti se u bilo što da Christiane uzima droge. Sve u svemu.i pri tom je zahihotala. Moj se prijatelj protivio i da Christiane spava kod svojih prijateljica. Èinilo mi se posve normalno da se Christiane u svojim godinama prvi put zaljubila. ne brini. za što bih je uvijek nagradila nekom sitnom pažnjom. Nisam imala prigovora. Prièala mije što radi. Bila sam sretna kada bi u pola devet nazvala i rekla: . opisivala je to s toliko odvratnosti. najvažnije je daje djeèak pristojan. Tu je moj Detlef stajao i èekao na frajera. no kada bih joj rekla. Pomagala mi je u kuæanstvu. Upitala sam je: . Ja sam uvijek osjeæala da moram za Christianu uèiniti nešto osobito. pa dobro. nije moj naèin da nekoga uhodim. a ona je rekla: .Mamice . Bila sam s ljudima u jednom release-centru. Kada sam ja upitala: . Prièala mi je straviène stvari. no tada mi još nije sve bilo tako jasno. Tada sam vidjela da sam sve èinila pogrešno. kada je došla tek oko jedanaest sati kuæi. bilo mi je ponekad ipak trulo.upitala sam. a njima je drago kada netko s njima razgovara. sredinom tjedna. žao mi ih je.Mamice. odmah dolazim.Razgovaramo i pokušavamo ih otrgnuti od droga! -1 onda je još dodala . . molim te nemoj me grditi. On je bio jedini èovjek kojega sam imala. Svi su mladi bili oduševljeni "Soundom". kako je govorila. Dogodilo se. Detlef mi je odgovorio da nema ni prebijene pare. .odgovorila je: . No.tvrdokorno sam ustrajala. rekla je: .rekla je . On nije vjerovao da ona zbilja spava kod njih. ploèom ili markom džeparca više. Ponekad se ipak pridržavala mojih zabrana. Druge su djevojke iz susjedstva išle danas s jednim sutra s drugim. Jer osim što se divila Detlefu. I sama sam tog mišljenja. Smatrala sam da je užasno doæi ponovo na odvratni kolodvor i ponovo èekati na odvratne frajere. Detlefje na mene ostavio vrlo dobar dojam. zato me njena èvrsta veza s Detlefom umirivala. Znala je tada svojim prijateljima preko telefona reæi gotovo ponosno: 46 . Kako bih sprijeèila da spavaju zajedno? I na televiziji i u novinama psiholozi èesto naglašavaju da današnja mladež sazrijeva ranije i da se spolnost ne smije potiskivati. daje moram zbog neèega obeštetiti. Gdje daje tražim u tom gradu. Da æe me Christiane samo iskoristiti. Naprotiv. Nisam mogla ni slutiti da je na kolodvoru Zoo. da sam kao majka promašila. A jedne veèeri..Mamice. A zatim. imao je dobre manire i otvorenu narav. proglasila bih ga ludim. Sjetila sam se pri tom na sva ona bezazlena zadovoljstva koja mije moj otac zabranjivao. Možda je u izvjesnom smislu bio u pravu.

ona je rekla: . razmišljale smo što bismo mogle uèiniti. U njegovim sam oèima izgledala kao neki anðeo izbavitelj. cijenila kada su bile povuèene jasne crte. dvoje nije pokušalo ni izbjegavati ni pobjeæi. Jedino mi je prethodnih tjedana palo u oèi. uvijek zaraðivao dovoljno novaca za hæroin. Kao posljednje savjetovali su mi da s Christianom doðem u savjetovalište za odgoj. a osim toga oni mi nisu znali predložiti ni jedan dom. kako se na kolodvoru uspinju ili silaze do vlakova podzemne željeznice. Htjela sam u kupaonicu.Christiane. vjeruj mi. To sam povezivala s osjeæajem krivice zbog zakašnjenja. Upitala sam je: . moljakala sam. Uveèer smo se odvezle da potražimo Detlef a. Christiane je uskoro poèela ponovo redovito pohaðati školu i navodno je sudjelovala u nastavi. pri "Caritasu" i ne znam gdje sve nisam bila. Drhtala sam èitavim tijelom. Odjednom je otkljuèala i protrèala pokraj mene. Ta ona je voljela Detlef a. Odvikavanje smo proveli veæ prvog tjedna.Da li sada vjeruješ? Potrèala sam za njom u sobu. Morala sam najprije s njom govoriti. Meðutim. Kao da je to jedva èekala. da se i ona iz istih razloga upušta s muškarcima o tome nije bilo ni govora. On je znao za Detlefovu ovisnost.Moja je èetrnaestogodišnja djevojèica ovisna o heroinu. Imala • ih je veæ na obje strane. U kupaonici sam našla jednu pocrnjelu žlicu i kapi krvi na zidu. Rekla sam joj: .Smjestite je u dom. nimalo loše. Christiane je bila unutra i nije otvarala. kada bi se vratila kuæi nešto kasnije. Plakala je da se èovjeku slomi srce i nije me htjela gledati. No. U savjetovalištima nisu mnogo vjerovali u odvikavanje kod kuæe. Odluèile smo da oboje smjesta poènu s odvikavanjem kod nas. Sutradan sam se uputila po savjet. To je bilo ono proturjeèno. a to bi potrajalo duže vremena. On je bio još prilièno crven. Najprije sam otišla u Ured za brigu o mladeži i rekla: . I meni je to bilo jasno. Poèela sam lupati u vrata. Èim sam se malo smirila. Predbacivala sam mu: . I sama sam se sebi svidjela. što si to uèinila? Bila sam skrhana. Poslije osam dana bila sam sigurna: hvala bogu. Christiane je zatim priznala da je i Detlef ovisnik. meðu njima i onaj svježi. Odvikavanje je bez terapije prilièno besmisleno. Nisam imala blage veze što me još oèekuje. jedne nedjelje. Tako sam dobila potvrdu. Do tada nisam u Christiane primijetila neku obamrlost. A on je. Do sada se uzalud trudio da dobije pomoæ za sina. Nisam znala kako da se uhvatim s takvim problemom. Nijedno od njih. Meni je potrebna terapija. Ja nisam ni posumnjala u nju. ali buduæi da je Christiane još tako mlada. pa oni nemaju pojma. ja se doista želim odviæi. ali ja sam ga vjeèno potiskivala. a vidjela su se samo dva tri uboda. Mislila je da æe uspjeti ako i on zajedno s njom prestane uzimati drogu. Oni ionako nemaju slobodno mjesto za terapiju. kako je ona tvrdila. Tada je priznala.Zašto mi ništa niste rekli? Odgovorio je da se stidio. Mislim da bih tada doista najradije bila umrla. Znala sam to iz novina. Èinilo se daje Detlefovom ocu laknulo. Nismo našle Detlef a i odvezle smo se zbog toga njegovom ocu. Nigdje nije bilo plavo. Želio je tome sudjelovati i novèano. Chrjstiane bi se samo osjeæala odbaèena.. Rekla sam im: -To s time nema veze. ona ipak nije otkljuèala. možda tek za tri mjeseca. doživjela sam trenutak istine.Jesi li ubrizgala heroin? Nije odgovarala. kako bih mogla uklonili pojave neishranjenosti. Rekla sam: . Christiane je djelovala otvoreno i pošteno. 47 .Ne. Dobra su mjesta za odgojno zapuštenu djecu ionako rijetka. Rekla sam im da to uopæe ne dolazi u obzir. s druge je strane. Silom sam joj ispružila ruke i vidjela ožiljke od uboda. Ponovo sam osjetila nadu. Nisam znala da h da briznem u plaè iliplanem. ostat æu kod kuæe. Trebalo je da ga tek pronaðu. no nije znao daje i Christiane dotle stigla. ali nisu izgledali tako loše. Vrata su bila zakljuèana. Tog sam trenutka postala svjesna i istodobno prvi put shvatila da sam se èitavo vrijeme zavaravala. Toliko je jecala da je jedva mogla prozboriti rijeè. ona nije odgojno zapuštena. Inaèe. vikala da konaèno otvori. Nisam znala što mi valja raditi. vrlo bi brzo nestala u svojoj sobi. simptomi. Tada sam prvi put svjesno vidjela te izmoždene prilike koje pobuðuju samilost.Što æemo sada? Doista sam to pitala Christiane.. . èini se. bila prkosna i jedva dopuštala da joj se što kaže. Ja sam sama bila potpuno bespomoæna. Ali ustanove nisu imale što ponuditi u tom smislu. Sto æu uèiniti? Nisu znali što bi mi savjetovali. No. umrijet æu. mogu pokušati sreæu. ne bih tako brzo shvatila što se dogaða u kupaonici. danas ne smijem doæi. Kada sam to predložila Christiane.Kakva glupost. Christiane je neprestano ponavljala: . Dali su mi još upute za prehranu. Dobila sam pravi napadaj lupanja u vrata. uspjelo je. Samo pogledaj te ofucane tipove! Ona je izgledala relativno pristojno i to me zamalo ponovo umirilo. veæ ovisna o drogi. Bila je užasna. Koncem sijeènja 1977. Moj je prijatelj samo rekao: . Zapravo. Sa suzama.Ne želim tako završiti. Oni su me pogledali i slegli ramenima. Christiane je rekla: . veæ je bilo prekasno. Uglavnom je bila svježa i vedra. Bio je to udarac koji sam mogla izbjeæi. istini za volju. nisam znala kako se ispoljavaju . ništa. inaèe æe jedno drugo uvijek dovoditi u napast. Zaprepastila sam se. Bila sam tako oèajna da nisam mogla razmišljati. Poèela sam zatim obilaziti savjetovališta za ovisnike na Tehnièkom univerzitetu. To u nas nije bio obièaj. Dok se sjedne strane borila protiv stege. Tog sam èasa pomish'la. Odmah je priznala da Detlef zaraðuje novac za heroin u pederskoj prostituciji na kolodvoru.Mamice.

jer je u tom stanu sve bilo tako ležerno i jer sam mislila na to da æemo od Jiirgena dobiti novac. I još dok smo zabadali iglu ponavljali smo jedno drugome da nikada više neæemo biti ovisni.Evo ti za mini cooper. Tu se trgovalo. Neki su ljudi poèeli hodati goli ili samo s ruènicima oko trbuha i meðusobno se pipkati. on je drkao. nije me smetalo ono što se tu dogaðalo. A bio je pri tom strahovito širok. Bio je biseksualac. Dok sam ja s Detlefom spavala. pa mi zaraðivanje nije izgledalo tako odvratno. Jurgen nije mnogo govorio. Bar se meni tako sviða. Staro je sranje ponovo poèelo od poèetka. Odjednom se Jurgen našao pokraj nas i gledao nas. I on i ostali. ja sam u toj i toj kavani. Jedan je par otišao u spavaæu sobu. Ljudi su vodili ležeran razgovor i ja sam primijetila da sve maèke i tipovi za stolom strahovito mnogo znaju. Dok sam tako trèkarala meðu njima. Taj je èovjek vrlo poznat u berlinskim poslovnim krugovima.Jasno. Razbijala sam sebi glavu. upravo zbog toga htjela sam biti s Detlefom sama. Istina. Nadala sam se jedino da nas neæe dirnuti. Ali drugo m ne želimo. iako meðu njima nije bilo fiksera. ali je još mlaðahan tip. Pošto smo neko vrijeme tako brbljali. Razmišljala sam o novcu koji 48 . Jiirgen je vodio u razgovoru i ja sam pomislila koliko on mnogo ima u glavi. Ja sam odavno shvatila da je poèela prava orgija u koju su hijeli uvuæi i Detlefa i mene. Ispunio je èek i rekao: . To naravno nije išlo dugo. Sto je najvažnije. To me kod njega najviše i zanimalo. jedan je par upitao da li se smiju tuširati. Veæ prvi put kada sam ponovo morala zaraditi lovu. rekla bi: mamice. no ako je Detlef bio omamljen. Izmeðu dnevne i spavaæe sobe bila su velika vrata. a za njima još nekolicina. No. naš je život tvrd. uvjeravali smo sami sebe da se tjelesno još nismo navikli i da bismo svakog dana mogli prestati. i Jurgen je bio frajer i kao frajer bio nam je gotovo jednako mrzak kao i drugi. u kojoj je bio ogroman krevet koji se mogao podesiti visoko ili nisko. veæ mi je to imponiralo. Ako bi ^ nazvala uveèer u osam. Nisam htjela dopustiti da ne bilo tko pipka. èemu inaèe imamo tuševe. no on je bio jedini prema kojemu sam osjeæala i prijateljstvo. ali jednostavno nisam znala kako bih se ponašala. ali vidjela sam kako ga je neki mladac zamolio nekoliko tisuæa maraka za mini cooper. izmeðu nas nije bilo pravog osjeæaja. Bili su to toèni podaci. Svakako. Imala sam pravi dobar osjeæaj. Detlef dolje i zato smo uvijek dobivali sto maraka. pregledavala sam joj ruke. Istina. Na malom peronu podzemne željeznice znalo je ponekad biti i do sto fiksera. Ako nisam bila na kolodvoru Zoo. Svakako. a i pogotovo da je tip pri tom ostao tako ležeran. pogotovo kada je prièao kako ulaže novac i kako mu se on zatim gotovo automatski uveæava. Oni normalni tin-ejdžerski diskaèi nisu nas više zanimali. na kolodvoru Kurfurstendamm mogli smo se sresti i viðati. On i ja smo otišli u jednu pokrajnju sobu. Na tom sam peronu ispod ulice Kurfurstendamm izgledala samoj sebi kao star meðu starovima. Detlef i ja smo ponovo odlazili na scenu. ja sam ga zabavljala gore. svi su nas odmah prihvatili kao stare prijatelje. Ponekad je i svaki odlazio sam. tada sam visila na kolodvoru Kurfurstendamm. jer smo eto umišljali da sve držimo pod nadzorom. u kojemu je sve stajalo zvjersku gomilu love. Prvi put sam dakle došla u Jiirgenov stan i tu zatekla desetak mladih ljudi koji su sjedili oko ogromnog drvenog stola. Jurgen je postao naš stalni frajer. Tuševi su se nadovezivali odmah uz dnevni boravak. Ali meni se to nije sviðalo. Govori istim jezikom kao mladi ljudi i razumije njihove probleme. svakog dana možemo umrijeti i sigurno æemo uskoro umrijeti. Strahovito sam se bojala da ne postanem ponovo ovisna o H. Zatim su izašli goli i zatražili ruènike. Milovali smo se i takoðer svukli. uvijek mi je rekla gdje se nalazi. Jurgen je kao usput gurnuo Detlefu u ruku novèanicu od sto maraka. Zbog toga sam uzimala drogu koju mi je Detlef ponovo davao. istinski ljudski. Cijenila sam ga. niti on od mene. ali i tipovi s tipovima. Rado sam s njim prièala. za šezdeset maraka. Onaj se par poèeo gnjeèiti na ogromnom krevetu. Da je uopæe stigao do takvog ludog stana. Ponekad sam uveèer kod njega gledala televiziju i tada bi mi se svijet ponovo uèinio okay. pa se moglo gledati u spavaæu sobu.No. Kada smo kasnije odlazili. srela sam tog i tog èovjeka i brzo æu doæi. Imala sam ludu sreæu što sam ponovo našla stare stalne mušterije. Ja sam išla od skupine do skupine i razgovarala s drugim fikserima. Èak me malo uzbudila ležernost njihova zabavljanja. Bila sam sumnjièava. Tipovi su se pipkali s djevojkama. a ja èista. ali ja sam joj ipak htjela pokazati da imam u nju povjerenja. pa sam joj nedjeljom dopuštala da ostane duže. Više nije smjela prenoæiti preko vikenda kod Detlefa. Na stolu su bili srebrni svijeænjaci sa zapaljenim svijeæama i boce sa skupim . Ima strahovito mnogo love i u podne ruèa sa senatorima. jer sam morala kuæi. Sada kada sam bila upuæena. Sada jedino nismo bili toliko svjesni koliko smo duboko opet zaglibili. kako nas gledaju zaprepašteno i pomalo u strahu i mislila kako smo mi fikseri daleko iznad njih. ali nisam vidjela svježe ubode. On^ni u kojem sluèaju nije neki ulašteni menadžerski tip kakvi su inaèe ljudi koji se doèepaju kinte. Vidjela bih bakice sa zamotcima i plastiènim torbicama kako se vraæaju iz robnih kuæa. prešao je trideset godina. Jurgen je bio jedini frajer kojemu sam znala otiæi i kada ništa od njega nisam htjela. Jiirgen je odgovorio: . jer sam zamišljala da æemo Detlef i ja imati kasnije takav ludi stan. Mene to nije toliko smetalo. Bili smo tada jedno drugome kao stranci. Ono dvoje su otišli. nakon nekog vremena poèela je ponovo skitati. ali dolazili su i frajeri koji su se specijalizirali za fiksere. pa æemo pozivati prijatelje koji su totalno u redu. samoj sam se sebi èinila sjajnom. Drugi koji su sudjelovali u orgijama nisu za to dobivali novac na ruke. Veæinom smo oboje išli k njemu. Pomislila sam da je to vrlo cool društvo u kojem se svi meðusobno vole.vinom. Neki su poèeli veæ za stolom. pa sam ponovo morala i ja na ulicu. U doba kada smo se ponovo poèeli panièno brinuti da nam za ujutro ostane droge. Isprva je Detlef ponovo zaraðivao i za mene. a zatim su se uspuzali i drugi. jer je uvijek imao dobre ideje i sve shvaæao. Detlef me poveo Jiirgenu. Inaèe. Više od svega divila sam se naèinu na koji se ophodio s novcem. On se dobro snalazio u ovom društvu. Jurgen je samo gledao.

koja se uopæe nije fiksala. Sada sam èitala u novinama sto se s njim posljednjih dana dogaðalo. Najstrašnije je u toj prièi s Atzeom da se njegova prijateljica Simone. kasnije majèinog prijatelja. s kojom su Atze i Lufo održavali veze. Nekoliko tjedana nakon toga napustila je i školu i poèela zaraðivati na ulici. Tjelesno sam ništica. koje sam morala i zaraditi. Veæ je tjedan dana ranije uzimao previše heroina. Sada je odjednom svatko želio biti drugi. veljaèe. Ševa kod mene nije dolazila u obzir. ali još nisam bila potpuno propala. (17 god. Mene je to uzrujavalo. Lufo je 1976. Nisam htjela pokazati majci koliko me je ta novinska vijest porazila. Stanovali su u jednom savršenom stanu s francuskim krevetom. A ja sam to zaraðivala sa èetrnaest godina. nastavnika. svega sam se bojala. Ali tko tjera u nesreæu mlade ljude koji dolaze na svijet puni životne snage? Neka ovo bude upozorenje svima koji æe se naæi pred odlukom: da pokušam bar jednom? Glupani. Mislila sam da sam strahovito cool. poèela fiksati nekoliko tjedana iza njegove smrti. Nitko nije spominjao da se plaši. U stanu u Tiergartenu. htjela mu je pomoæi. Kada sam jedne veèeri došla kuæi i sjela do majke u dnevnoj sobi jer sam se dobro osjeæala. Na primjer Atze i Lufo. Atze je bio moj prvi prijatelj. Nije me bila trta ni od dekstera u civilu koji su se ponekad šuljali po kolodvoru. Andreas W. Uzalud. koji je njegov otac za nekoliko tisuæa maraka dao urediti mladom paru. Grlo mi je bilo suho. Bilo je tu još veæih starova od mene. Nije imala pojma da sam opet ovisna. mladiæ je ubrizgao smrtnu injekciju. No neki su ljudi bili na njega strahovito bijesni.) želio se osloboditi droga. U lijesu. Lufo je èak imao pravo namještenje kao pomoæni radnik kod "Schvvarzkopfa". kada bi u njima bila vijest o nekoj novoj žrtvi heroina. To ih je u ono vrijeme stajalo petsto do osamsto pedeset maraka dnevno i tu su lovu oni uvijek bili kadri skupiti. Meni se strahovito sviðalo kako se njih dvoje usprkos tome ipak razumiju. jer nisam htjela vjerovati. staklarski nauènik. Upravo Atze koji je tako hladno postupao s drogom. Prostitucija je svakako bijedan zanat. iako su uvijek bili na H kada bi ih srela. Kada sam iduæeg popodneva otišla na scenu. Atze i Lufo poèeli su uzimati H nešto prije mene. Andreas Wiczorek. U to sam vrijeme održavala vezu s fikserima za koje sam mislila da s drogom postupaju hladno. Dakle. Dan uoèi smrti otišao je u policiju i otcinkao sve preprodavaèe droge koje je poznavao pa i dvije djevojke koje su se zvale samo Blizanke i uvijek imale savršenu drogu. Osim sebe. Sada sam se osjeæala neranjiva. S Atzeovom smræu nestala je nada da se može postati fikserska zvijezda koja se zna ophoditi s drogom. Uvijek bi mi bez rijeèi dala novine. kojeg smo zvali Atze. Bilo je takvih kojima je trebalo 4 grama H dnevno. Rado sam ih posjeæivala i ponekad sam. Atzea nisam vidjela neko vrijeme. U stvari ja sam 'frajere samo zezala. Mislila sam. Ipak sam èitala. Ali to je bio totalni strah da je droga preèista.. ožujka 1977. Njegova prijateljica Simone prerezala je zatim žile. Vjerovala sam takoðer da bih i ja s Detlefom mogla doæi do stana s francuskim krevetom i trosjednom garniturom i sa sagovima na podu ako bismo postupali tako hladno s drogom kao Atze i Lufo. gorèinu i oèaj. spavala na Lufovom kauèu. to mi više nije izgledalo tako strašno. Za vrijeme svake racije ja bih pobjegla mrtva hladna. kada bismo se zajedno fiksali. Lufo je umro godinu dana kasnije u sijeènju 1978. Simone. Moj posao ulièarke nije bio ni u kakvom omjeru s onim što su mi za to plaæali. U našoj škvadri. Jer je otcinkao poštene dealere koji su pradavali savršenu drogu i sada su veæ sjedili u æorki i zato što je masi ljudi dugovao masu love. Htjela sam da nikada više ne padnem tako duboko kao prije svog prvog odvikavanja. posrane škole.zaraðujem.. Ali sve se bez greške slagalo: stan. uèite od mene! Sada više neæeš imati briga. Njih dvojica nisu bili toliko agresivni kao drugi fikseri. Takve su bile moje misli i osjeæaji u ono doba. na èetiri tisuæe maraka neto mjeseène plaæe može raèunati tek direktor nekog poduzeæa. Simone. takoðer pripadao našoj haš-klapi u "Soundu" kao Atze i Detlef. prejaka ili da je pomiješana sa strihninom ili 49 . brige. Fikser je posljednje govno. Nisam odmah ukopèala. Oca. Govorili su da još nikada nisu bili tjelesno ovisni o heroinu i da ponekad izdrže i dva mjeseca bez fiksa. kada sam bila na H. zbogom!" Ležala sam u krevetu i razmišljala . ona je bez rijeèi donijela novine. od prevelike doze H. Ranije. kada bih se posvaðala s Detlefom. "Okonèat æu sa svojim životom. svatko je želio biti prvi. Nièega se nisam bojala.sranje. Atze je imao jednu cool prijateljicu.". Samo mi je za drogu trebalo svakog dana sto maraka. No. nisam se dobro osjeæala. pojavili su se strah i nepovjerenje. Prvo sam pomislila . Nisam mogla ni plakati. Zatim je napisao oproštajne pismo koje je takoðer bilo objavljeno u novinama. pa je dospio u bolnicu. Ponovo sam se potpuno uživjela u fiksersku ulogu. Nisam bila sposobna ni za kakve osjeæaje. prometnih policajaca i kontrolora u podzemnoj željeznici. Njegova 16-godišnja prijateljica. trosjednom garniturom i sagovima na podu. Uzela sam novine i otišla u svoju sobu. a nismo imali dovoljno šprica. Znala sam što æe biti. Na sceni se ne plaèe. Atze i Lufo bili su mi uzor. Oni su dakle zaraðivali više od svakog generalnog direktora. iako me nerviralo: "Staklarski nauènik Andreas W. ako bih se dobro osjeæala. To su bili starovi kojima sam u svako doba mogla doæi na Kurfurstendamm i s njima poprièati. a da ih pajkani ipak nisu ulovili. a zatim mi je bilo zlo. ne može biti istina da je Atze sebi dao zlatni šut. Pomislila sam. Vjerovala sam im. Nisam htjela èitati. jer svi fikseri donose svojim bližnjima i prijateljima samo neprilike. oni uništavaju i druge. Još sam se prilièno mogla zavaravati.to je dakle bio tvoj prvi prijatelj. jedini momak s kojim sam prije Detlefa imala blisku vezu i u koga sam zbilja bila zaljubljena. koja nikada u životu nije uzela heroin i koja je uvijek pokušavala Atzea otrgnuti od droge. uèenica srednje medicinske škole. kuæepazitelja. Još uvijek sam ja odreðivala uvjete. No. Dok još nisam bila na H. Oboje su bili spašeni. prijateljica. S ostalim troškovima skupilo bi se èetiri tisuæe maraka izdataka mjeseèno. Zahvaljujem dragim roditeljima i svojoj miloj bakici. nitko nije oplakivao Atzea.

Sada sam. Nisam više mogla prestati sve dok nisam morala izaæi na kolodvoru Wutzkyallee. bez frajera. a kada ja doðem za njim. Svi su. èetrnaest.Jedem jogurt . pa ih se nisam ni bajaia. U stvari. kako bih dobila dobru završnu svjedodžbu. Tamo smo imali nastavnika koga sam donekle voljela. Bila sam toliko sigurna u sebe da nisam ni pokušala sakriti drogu koju sam imala u malom džepu traperica. Morala sam poæi s njima. jer to je svakako bolje. isprièala sam mu to. a majka me uvijek èekala budna. Uvijek je sa školom lakše. a ne neka nepoznanica. brzo sam je preokrenula u svoju korist. I on je tražio nešto u vezi sa životinjama i poljoprivredom. Jedan je pajkan sve otipkao strahovito zamršeno na komadu papira. a djeèak koji je igrao šefa bio je manji od makovog zrna. Rekla sam mu da svakako želim završiti školu. S gospodinom Miickeom otišli smo u savjetovalište za izbor zvanja. Zapravo. Bila sam svakim danom sve sigurnija da æu završiti kao Atze. Meni se tehnika gadila. Bila sam samo bijesna na ta govna od pandura.Što radiš ovdje? Odmah sam znala da su pajkani u civilu. Oni bi nas sigurno prihvatili. jer su me uvijek ostavljali na miru. Rekao je da moram završiti školu. ugoðaj u prièi. meðutim. S njime smo improvizirali situacije u kojima se može naæi mlad èovjek. Kada smo kasnije stajali na kolodvoru s plastiènim vreæicama u kojima su bile fotokopije savjeta o izboru zvanja i èekali na frajere. Jedan bi glumio šefa. bilo je onako kako je to Atze u svom posljednjem pismu napisao. Ja sam tog jutra u podzemnoj željeznici èitala jednu prièu. Tek pošto bih se vratila. Nisam posve shvatila sadržaj. a veæ gotovo mrtva. reèe: . Odveli su me u svoju stanicu na Zoou. veæ i od preèiste ili vrlo prljave droge. Upitao me što s time radim. najprije smo gledali neku saveznièku vojnu paradu. a ja sam ostala èekati. Ubuduæe neæu više praviti gluposti. poèela sam plakati.nekim drugim otrovom. jer je dizala paklensku buku i jer je bila stvorena da ubija ljude. Veæ sam iduæeg popodneva s Detlefom ponovo otišla u savjetovalište i dala da mi fotokopiraju sve što su imali o njegovateljima životinja. ali tada je Playboy za nas bio èisti svijet. I Det-lefu su se veoma svidjela neka zanimanja o kojima se tu mogao informirati. èak majicu i gaæe. Imala sam još poneke male nade kojih sam se hvatala. nisam je mogla baciti. Zagledala mi je u svaku rupu.odgovorila sam. A djevojke su se s njima ševile. ona bi uzimala nekoliko valiuma da bi mogla zaspati. Sada sam s prekidima zaraðivala na kolodvoru Zoo veæ nekoliko mjeseci kao i druge djevojke moje dobi. Kopiju zapisnika stavili su u debeli fascikl. Ako tako nastavim neæu uspjeti završiti ni glavnu školu. Morala sam im dati telefonski broj poduzeæa svoje majke i jedan je izašao da je nazove.Mala. Rekla sam deksterima posve mirno: _ Èekam prijatelja. Na primjer.Pokaži plastiènu vreæicu! Kao prvo izvukao je žlicu. odgovorila sam im. Tipovi su pušili lulu i vozili sportska kola i imali brdo love. iako se ona dobiva tek sa šesnaest godina. Jedan me upita: . Panduri su zapravo bili vrlo dragi. ali ipak je želio imati Playboy. Èak i u školi. Èisti seks. veæ æu se usredotoèiti na uèenje. Znala sam da èetrnaestogodišnju djevojèicu ne mogu strpati u æorku. Jer smrt nije nastupala samo od prevelike doze. U meðuvremenu sam poèela uništavati i svoju majku. 1 Slièno (na naS°^ nekadašnJ°J graðanskoj školi. Zakljuèali su me u æeliju odmah do pisaæeg stola svog glavnog.Ideš zaraðivati? Odgovorila sam: . divili su se tenkovima i tehnici. Žive na nekom ogromnom jezeru. Na njih su prireðivali prave pravcate hajke. lijepe djevojke koje nisu imale nikakve probleme. Pomislila sam tada da bih se možda i u životu mogla tako probiti. a oko njih su samo šume i žitna polja. Nisam se bojala. Nikada me još nisu uhvatili. Morala sam se svuæi. Opet sam dolazila kuæi kad mi se prohtjelo. razgovor prilikom traženja namještenja. ali oni su samo lovili peèalbare koji su iz Istoènog Berlina švercali kakvu bocu rakije ili steku cigareta. Tu su svaki dan patrolirali policajci. onaj koji je vodio glavnu rijeè. Kupila sam ga za Detlefa koji ga je volio èitati. Proèitala sam sve što sam našla o zanimanju njegovatelja životinja. Kada sam stigla do mjesta gdje neka lijepa djevojka nestrpljivo èeka da se njen divni prijatelj vrati s posla kuci. Danas to više uopæe ne razumijem. sve je to ponovo postalo nestvarno. gospodina Miickea. Bez pedera. meðutim. Rekao je da ima strica i strinu u Kanadi. Opet je sve bilo sranje. jer su u tome uživale. on æe veæ imati drvenu kuæu koju æe kupiti ili unajmiti. U školi sam još samo sanjala o tome kako æemo ja i Detlef otiæi nekuda daleko. On æe otiæi prvi i naæi neki posao. što to radiš? Tek ti je èetrnaest godina. odkuda vam to? Zar tako izgledam? Upitali su me koliko mi je godina. tako si mlada i lijepa. Mislim da joj je to polazilo za rukom jedino još s valiumom.Ne. dok konaèno nije našla H u džepu od hlaèa. ponavljali istu glupavu reèenicu: . drugi onoga koji traži posao. Potom je izvukao toaletni papir u kojem je bio pribor za ubrizgavanje. U toj sam igri sa šefom bila samosvjesna. Bili smo toliko uzbuðeni da smo gotovo zaboravili da moramo zaraditi novac za iduæi fiks. Detlef je jednom rekao da je sve to sranje. Ne znam zašto nas je zanimao baš Playboy. Jedan. dakle. Tražili su me osobnu kartu.1 na zanat Kada sam se sutradan ujutro vozila u školu. Sve se odigravalo negdje daleko pod plavim nebom i toplim suncem. Iz nje se odlazi U savjetovalištu za izbor zvanja bila sam sretna. Sviðao mi se. ali i ja bih ga prethodno proèitala. Odjednom su se pojavila dva tipa i upitala me: . jer sam bila drvena od jutarnjeg fiksa. Djeèaci su se iskreno zanimali. 50 . Pouèila sam ih o tome. bila registrirana narkomanka. Zatim je došla jedna policajka. na kolodvoru Mo-ritzplatz kupila sam Playboy. to je tamo posve jednostavno. Kada sam ga popodne našla na kolodvoru. Naprosto. . Detlef je otišao s nekim frajerom.

Pretvorile su se samo u zjenice. Otišla sam dakle sa sedam petaèa na scenu. kvarim ploèe. Trebalo mi je dakle sedam petaèa. jer prije podne neæu naæi ni frajera ni nekoga tko bi me èastio fiksom.Kakve su ti oèi. Bilo je opæenito teško naæi nekoga tko bi me poèastio. rekla sam mu: . U dnevnoj sobi nije bilo ni pare. Posve su bezizražajne. Nisam se više usuðivala izaæi iz vode jer je vani bilo prehladno. Majka se još nadala.Da. Doista totalno bezizražajne. oboje æemo biti èisti i poèeti novi život. ja sam se veæ odavno snašla i otvarala bravu vješalicom za haljine. Kako je tofe/bio sve gori. Zašto bih išla zaraðivati. da. Te posljednje noæi u Berlinu ponovo sam dobila nadu. s kojim sam se igrala još kada je bio beba. Jer fikser mora do grla zaglibiti u blato da bi se pokušao promijeniti. Kada je majka otišla na posao. Instinktivno je èinila upravo ono što je trebalo. ta djeca. Rekla je: . Majka je u limenki sakupljala nove kovane petomarke. pogledala sam se u zrcalu. Ja bih se htjela u iduæih èetiri tjedna doista odviæi.Ne bi se trebala tamo motati . jer su jedva još mogli zaraditi koliko im je trebalo. bila sam na kolodvoru! . jer im je samima bila potrebna svaka èetvrtina. To do sada nisam još uèinila. Kada se vratim. Rekla je da se više ne bih trebala sastajati s tom "besposlenom asocijalnom skitnicom". ne sastaj se s onom skitnicom. Ja sam utopila samo svoj vlastiti nakit i sve svoje ploèe.Majka je došla negdje oko pola šest poslije posla i bila je totalno potresena. Detlef je odgovorio da æe se odviæi. Ostali na sceni radije bi svoju drogu bacili u slivnik nego je nekome dali. Detlefov prijatelj. Pronašao je naèin da doðe do valerona. Majci sam rekla da sam se ozlijedila i da ozljeda ne zacjeljuje. prisilila sam se da izaðem iz kade. Smrzavala sam se pa sam ušla u vruæu kupku. Morala sam nekako premostiti vrijeme do podneva. u ono doba nisam tako mislila. Uzrujavao me cvrkut ptica i 51 . Nervirao me stari od dasaka sklepani zahod koji mi se posljednji put èinio romantièan. što ti može pomoæi s parolama kakve su . ali ona uopæe ne želi prestati. kako bih pretražila stan u potrazi za novcem. To sam uvijek smatrala zadnjom stvari. Televizor. Pogledala mi je u lice: . od èetrdeset na trideset i pet maraka. majèin prijatelj. nabavila drogu i veæ potpuno na turkey udarila u zahodu šut. Nisam se branila.Slušaj. Prvi put sam vidjela svoje oèi na turkey.Èekala sam Detlefa. Potražit æe posao i veæ od sutra ili prekosutra neæe više iæi na ulicu zaraðivati. Umila sam lice. i ona me je sada pustila da padnem. Uspjela sam nagovoriti majku da Detlef posljednju noæ prespava kod mene. ako to uopæe još smijem . Sada sam istresla majèine petomarke iz limenke. Rekla sam joj : . U tome sam još uvijek bila drugaèija nego drugi fikseri. Majka mi je sada svake veèeri pregledavala ruke da vidi imam li novi ubod. ali sam se osjeæala kao neko strano tijelo u idili seljaèke kuhinje. Raèunala sam tako. htio u krilo. jer mi je uvijek ostajalo pet maraka viška od èetrdeset. digla je ruke od mene. Sutradan ujutro pojave odvikavanja došle su do punog izražaja. To je bilo zadnje: ona uopæe ne želi prestati. Axel i Bernd su se strahovito branili. Moja majka nije imala blage veze o meni i o H. Zatim me još upitala: . Morala sam kuæi. još nisam bila potpuno na turkey. doista sve što se moglo pretvoriti u novac za drogu. a nisam više imala drogu za sutradan ujutro. To mi više nije mnogo znaèilo.odgovorila sam. Pomislila sam.Zar ne ideš na štajg? Dreknula sam: . Ujutro me majka izvukla iz kreveta.Pa dobro. Dnevna je soba oduvijek bila zakljuèana. Htjela bih da se i ti odvikneš. To je radio Klaus. Tada mi je pala u oèi pivska limenka na kuhinjskom kreden-cu. Pošto sam spavala s Detlefom. A onda se još upustila s pajkanima u razgovor. jer mu. koliko sam uzimala frajerima. drhtala sam jer sam bila na turkey. Na primjer Bernd. on je malo pomalo odnio sve iz stana svojih roditelja. elektrièni mlin za kavu. Neprestano sam dodavala vruæu vodu. Èetvrtina grama upravo je bila pala za pet maraka. kako! To mi je trebala reæi. Bilo mi je vruæe. Nikada više neæu imati takvu moguænost. No. Èak je i Detlef postao vrlo škrt za svojom robom. Sutradan ujutro udarila sam sebi posljednji posebno jaki fiks prije nego što sam krenula u novi život kod bake. Odšuljala sam se iz kuæe u šumu.Poludjela si! Samo to reci još jednom. Nerviralo me kada mi je mali bratiæ. uvijek na istom mjestu. Rekla sam joj: . Poèetkom proljetnog raspusta trebalo je da na èetiri tjedna odem baki i bratiæima i sestriènama na selo u Hessen. Posve crne i posve tupe. Jednog je dana majka ipak shvatila da imam svježi ubod. Zajedno smo pokušale s odvikavanjem. elektrièni rezaè kruha. kako je tvrdio. na što su joj oni ionako odgovarali parolama. U njima vidim samo strah i oèaj. Nisam više znala da li da se radujem ili bojim zato što æu se rastati od Detlefa i što æu morati tamo apstinirati. Dobila sam krastu. . sve smo uvijek zajedno radili. Ne znam više što bih s njom pokušala. Majka me pošteno istukla. Moæi æu dakle svakog dana ubaciti po pet maraka u limenku i veæ æu za tjedan dana vratiti novac. Ali onda sam u sebi ponavljala. Naravno da sam željela prestati. dijete. Kada sam stigla u selo. Tada se ili ubije ili se pokuša osloboditi H što je malo vjerojatno. Sada sam se tek uplašila za svoju slobodu. koja se prije podne nalazila pred menzom Tehnièkog univerziteta. Gdje sam to opet bila. Držala sam u ruci tešku pivsku limenku. Možda æu ostati i duže. a možda i malo zato što sam se spremala okrasti majku. pa majka po svoj prilici neæe ništa primijetiti.ne idi više na kolodvor. možeš li mi to rastumaèiti? Znaèi. Ali. No. danas sam ubrizgala. Ionako je sada sa mnom postupala kao s posljednjim govnom i svakom me prilikom gnjavila. Uplašila sam se i zbog majèine hladnoæe. Prije podne nitko nije imao drogu. Vani me poèela ispitivati.Èovjeèe. istina je. Sada to radim samo vrlo rijetko i to uopæe nije štetno. To mi je ionako veæ htio reæi.reèe ona. Sve me nerviralo. misliš da sam kurva? Utihnula je. Sada sam još jedino èinila što su drugi sa mnom èinili. Zbog toga sam ubrizgavala u šaku. neæe mi više pomoæi.

meðutim. Još malo i bila bih poludjela. Pismo ipak nisam poslala. S ostalom smo djecom odlazile u kamenolom koji je nekada pripadao mom djedu. Kada sam konaèno zaæorila. Rekao je da se on još nije odvikao. Nisam više imala ni onaj ugodni osjeæaj da je iz tijela otišao sav otrov. jer je frajer bio veoma širokogrudan. To je bilo kao molitva. Poèela sam odlaziti na žderaèke pohode. Samo su mi ruke i noge ostale jednako tanke kao što su i bile. Strahovito sam se radovala. nisam imala snage otiæi tamo. Prvi je dan odvikavanja prošao. Nisam htjela pokvariti lijepi film. Doista je još samo èekao smrt. i i/nad nje šprica. Sada sam buljila u tu špricu. Sa svojom sam sestriènom obišla gradine i dvorce u okolini i ponovo sam svaki dan jahala. Brojala sam dane kada æu ponovo biti s njim. da ne gledaju na sve tako zadrto.Ah. Rekla sam baki da imam gripu ili slièno. Sve je bilo kao i prvi put: znoj. a tokom popodneva smazala bih dvanaest do petnaest dvopeka s marmeladom. Kada bi mu netko spomenuo bolnicu. nije imala sretno djetinjstvo. Dovukla sam se nekako do javne govornice i nazvala majku. Nisam više mogla popušiti ni cigaretu. Ona je bila mrtva hladna. Moja je sestrièna èesto ulazila u sobu. Prièala sam joj o svojoj ljubavi prema Detlefu kao da je to najnormalnija tinejdžerska romansa. To sam veæ bila otkrila prilikom mojeg posljednjeg posjeta. Moja majka. Meni su se svi ti problemi èinili smiješni. sada sam eto postala ovisna o" hrani. Noge su mu veæ bile odumrle i sasvim pocrnjele. sanjala sam nekog tipa koji doista trèkara po berlinskim scenama. Bila sam strahovito jaka kada se radilo o tuðim problemima. Na sreæu. Sve je bilo samo trip. Noæu sam pustošila veliku stalažu s kompotima od šljiva. Onda sam je još zamolila da mi bar u pismu pošalje tablete za spavanje. Zatim sam se opet odšuljala kuæi i uvukla u krevet. U vrlo sam kratko vrijeme dobila deset kila. Gotovo smo svake veèeri tražili ta vrata. Htjela sam umrijeti na èeki. Meni je sve bilo svejedno. Popela sam se na neku èeku. Prièala sam mu o svom zvjerskom turkeyju. Poèetak je radoznalost". ne. Slova i mrtvaèku ruku nisam više vidjela. No. Pripadali smo jedno drugome bez obzira kakvo je sranje od sebe èinio. opet ti nije dobro? Mislila sam da si samo povremeno uživala heroin. napisala Detlefu koga sam nagovarala da se otkaèi. Opet sam osjetila gaðenje prema Berlinu. Sa svojima. Da je pravo sranje. Kada je prošao. Hoæu-neæu morala sam misliti na njega u trenucima kada nisam buljila u špricu ili kada sam od boli gubila svijest. Propio ga je prije nego što je sebe dokrajèio piæem. koja je bila mojih godina. Rekla sam mu da se veselim ponovnom susretu. nacerio bi se kao lubanja. Za omamu su mi sada služile samo tablete za spavanje i jabuèno vino kojeg je bilo u bakinom podrumu u izobilju. Govorila sam im što æe èiniti i što je još važnije. ali se gradila kao da ne primjeæuje što se sa mnom dogaða. Èinilo mi se da nikuda više pravo ne spadam i pokušavala sam da o tome više ne razmišljam. turkey. Detlef je rekao da nema za to volje. Zamišljala sam da se u šprici nalazi èetvrtina naj-savršenije droge.jedan me kuniæ preplašio. Stalno je navijala neku teenie-booper-glazbu s kazeta i vjerojatno mislila da æe mi time odvratiti pozornost. Raspadao se uz još živo tijelo. bresaka i jagoda. Rekao je da se upravo nalazi kod nekog frajera i da zato može telefonirati. ali se ni u selu nisam više osjeæala kao kod kuæe. ali ništa od toga nisam držala stvarnim. Ujutro bih poèela sa èetiri ili pet peciva. Kada razmislim. Onda je jednom od nje nešto tražio što mu je odbila. Šprica je sišla s postera i poèela mi prilaziti. Nisam imala pojma da je majka javila baki kako sam ovisnik. dakle. ali nije bila uznemirena zbog mojeg jadnog stanja. lijepo smo se slagale. ali kao da se nije svršio. Moja je sestrièna tvrdila da je taj poster dobila jednom u školi. ali da æe me nazvati kada ponovo doðe istom frajeru. da sam ovaj put zamalo poludjela. Pomalo sam se opet saživjela sa seoskom djeèjom zajednicom. Natrpala bih povrh toga gomilu tuèenog vrhnja. Samo sam ubrzo nakon turkeyja napisala Detlefu pismo i stavila u omotnicu dvadeset maraka da mi za taj novac pošalje H. Sestrièna mi je prièala da kod njih svakog ljeta kampira neki mladiæ iz Diisseldorfa koji joj se sviða. Iznad mog kreveta visio je poster. Ponekad su radnici zaboravljali kljuè u bageru. "To je završetak. upravo je dirljivo što su sve kod bake èinili za mene. Brbljali smo beskrajno dugo. Znala sam da se u najbližem malom gradiæu takoðer nalazi H-scena. no ipak bih ih saslušala i spremno im odgovarala. Od tada sam uvela trenutke spomena na Detlefa svake veèeri u krevetu prije spavanja. 52 . dakle. pa sam od sestriène dobila nekakve široke karirane hlaèe. a dvadeset æe maraka vjerojatno sam profiksati. Bila sam postala prava tetka savjetnica. Jedva se micao. naprotiv mislim da je stopostotno okayl\. jer sam mislila da mi ionako neæe poslati H.o se nije upustila s tim kamperom. Na njemu je bila mrtvaèka ruka. Poslije telefonskog razgovora. Pitala sam ga da li æe mi još jednom pisati kao što je obeæao. pa smo se njime vozikali po kamenolomu. a uskoro nisam više ni mislila na njih. jedan vrlo lijepi film koji æe se uskoro završiti. Jedne je veèeri Detlef nazvao. Sestrièna i svi njeni prijatelji obraæali su mi se sa svojim problemima. u tom sluèaju ne može biti tako strašno. Ona je bila zabrinuta. Rekla sam joj da s Detlefom veæ spavam i ona je mislila da je to u redu. Roðaci su se veselili kada su vidjeli kako mi hlaèe postaju pretijesne oko trbuha i zadnjice. smrad i povraæanje. Ionako nisam mogla zaspati do dva-tri sata ujutro. Veæ na dva metra daljine neizdržljivo je smrdio. Treba se èuvati za onog s kojim æe zbiljski hodati. Bilo mi je svejedno. On je veæ bio toliko propao od fiksanja da su mu se posvuda vidjele otvorene ranice na koži. Samo u špricu. Sutradan ujutro nisam više izdržala. To sam. ponovo sam bila nacistu da sam s Detlefom kao vjenèana. nisam znala izaæi na kraj. on je totalno osamljen i bespomoæan. kakve sam u Berlinu nosila posljednji put kada mi je bilo jedanaest godina. Da li je to bilo glupo? Rekla sam joj. Kao i prije. Kada se fikser udalji od svoje scene. je ponovo trajao samo èetiri dana. ja i moja sestrièna. Rekla je : . Baka mi je prièala da se negdje u kamenolomu nalaze željezna vrata iza kojih su sakriveni stari obiteljski dokumenti. a osim toga nisam na toj sceni nikoga poznavala. osjeæala sam se samo prazna i iscijeðena. S drugima nisam prièala o drogama. Natopila sam telefonsku slušalicu suzama i zamolila je da se vratim u Berlin. Nisam više mogla nositi svoje uske traperice.

naravno. molim te. Detlef mi ništa nije ponudio. nije mi bilo jasno. . Kada su se napunila èetiri tjedna otkako sam bila kod bake.Frajer je dobar. Da me je upitala želim li èitavog života tu ostati. Zamolila sam Detlefa. Odluèno sam ga štedjela.Našli su ga u nekom zahodu s iglom u ruci. Onaj koji mi je u svom smrdljivom fikserskom stanu svakog tjedna presvlaèio krevet èistom posteljinom. Veæ sam se unaprijed bila pripremila da æe trajati èetiri tjedna. Kada sam toga postala svjesna. jer s nama iz klape nikada nije bio agresivan. Njima dvojici kao da je Axelova smrt bila lanjski snijeg. Majka nije imala pojma. Bez razmišljanja sam odgovorila . Zapravo. bio je na mene ljubomoran. Šavovi su pucali.Kako je Axel? Mladiæi su me èudno pogledali i Detlef zatim reèe: . Kad sam zaštedjela èetrdeset maraka. ja sam se ponovo skockala kao fikserica. ne poèinji ti iznova. nazvala je majka i upitala me želim li još ostati. Od samog poèetka nisam voljela Rolfa.Šalite se . Upitala sam ga: . Axel u èijem sam domu provela s Detlefom toliko vikenda u toku posljednjih mjeseci. i Axel. Gušila sam se. No nitko nije prihvaæao razgovor. Odvezli smo se do scene.Jasno.Govno! .Odvratno je to s Axelom. Èinilo se èak da im je neugodno o tome govoriti. Pomislila sam da je otišao s frajerom. Teškom sam mukom navukla svoje tijesne traperice. udario je sebi fiks i meni ostavio malo u šprici. Axel. No. Upitala sam: . nije bio s njima. morala sam èesto odlaziti njegovom frajeru Rolfu. Bio je u Detlefa totalno zaljubljen. Kada bih se s Detlefom posvaðala. još prije nego što sam otišla od bake. Detlef odgovori: . Toliko je obièno stajao jedan fiks. Èekala sam da mi Detlef ponudi malo od svoje droge. Slušaj. ali nije me bila volja. Vidjela sam da su se iskreno radovali što sam ponovo s njima. Kome sam uvijek nosila glupu tunjevinu. Jedini kome sam mogla doæi sa svim svojim problemima kada bih se posvaðala s Detlefom. . Rekla sam im: . Ovaj put došlo je do totalne ovisnosti mnogo brže. zatvaraè nisam mogla zatvoriti ni uz najbolju volju. Nigdje drugdje nismo imali zajednièki krevet. Baka i sestrièna uzalud su me nagovarale da zadržim karirane hlaèe koje su mi sada bile upravo po mjeri. Našla sam Detlefa i njegovog prijatelja Bernda. odvikla sam se . I ti si se otkaèio dok sam bila odsutna i ostala èista.Stanujete li još uvijek u Aselovom stanu? . Treæi iz naše škvadre. zašto. Axel mi se uvukao u kosti i ja sam pomislila da neæu izdržati. Axelova smrt ili saznanje da Detlef sada stanuje kod frajera. Možda zato da mu mogu kazati "ne" i pokazati koliko sam jaka i koliko uspjela.ne.odgovorio je Detlef. Pomislila sam. Onda sam u 'sebi ponovila još nekoliko puta: "Odvratno je to s Axelom". Znaèi. negdje oko dvadeset i pet godina i bez imalo trbuha. procvao bi od sreæe i stao na Detlefovu stranu. otkaèio si se i sada imaš dobro namještenje? Svo smo se troje nasmijali. Obukla sam dugi crni muški sako i èizmice s najvišim potpeticama. Upitala sam: . Jedini pred kojim sam mogla plakati. pomislila sam: "Nije moguæe da ovdje veæ štediš za prvi fiks". a on je odgovorio: . Detlef osobito. ali æe ti zacijelo istjerati iz glave to sranje s Axelom i Detle-fovo noæenje kod frajera. Na dan putovanja bilo mi je prvo da se presvuèeni. Detlef je rekao: .odgovorila sam mu. I ti možeš spavati kod njega.Od bake sam redovito dobivala novac. Sreli smo neke poznate i ja sam neprestano ponavljala: . odjednom sam ludo zaželjela fiks. Ovako.Stanujem kod jednog frajera. potrebno mi je malo droge. kakva sam prilièno dugo i ostala. Kada je Detlef prokuhao drogu.Axelova je majka veæ otkazala i ispraznila stan . Zbog toga sam frajerima veæinom naplaæivala èetrdeset maraka. . stari. Veæ sutradan popodne otišla sam na kolodvor Zoo. stari. Pošla sam s njim da mu asistiram. Ne znam što me više pogodilo. Onda sam se sjetila Detlefa i pomislila da je izgubio stan i da nema gdje spavati. Željela sam se vratiti Detlefu s kojim sam bila kao vjenèana. Da bih bila s Detlefom. zar æeš se opet fiksati? Mislio sam da si se odvikla. jer je Detlef htio kupiti drogu.rekla sam mu. nikada nas nije pozlijedio. a on meni uvijek ostavljao jogurt. Bila sam doista ponosna na tih èetrdeset maraka.ali znala sam da je istina. Štednja mi nikada nije bila obièaj. nakon što sam èula svo to sranje. a zatim se nastavio blago i lijepo. Pošto sam tako dugo bila èista. možda bih razmislila. Rekla sam: . 53 . to je bilo dovoljno da me malo omami i da zaboravim na Axela. Znaèi. Veæ sam mu prièao o tebi. to je za mene od samog poèetka bio samo trip koji je poèeo s horrorom. Detlef je htio odmah udariti fiks. I naravno. Obojica su me mladiæa oduševljeno pozdravila. No. •*" Sa scene smo otišli u zahod na Billovvbogenu. . mlad je.Zar ne znaš da je Axel umro? To me oborilo. Sakrila sam ih. Èetrdeset je za mene bio èarobni broj. I dok je još tako blebetao.Pa.I nije teško prestati. Mogao sam to svakog èasa. Tog sam trenutka pomislila da sam ga zauvijek izgubila zbog njegovih frajera. jedan sitni mali fiks neæe te oma-miti.Ali ti sam najbolje znaš kako je lako otkaèiti se. Odvezla sam se u Berlin s raskopèanim hlaèama. Neprestano sam mislila na glupu tunjevinu koju sam mu kupovala i koju više nikada neæu kupiti.Èovjeèe.Kako to? Detlef je odgovorio: . znala sam zašto. Veselila se što sam tako lijepo debela. Izašla sam potom na ulicu i kupila za dvadeset maraka jednu T-majicu samo da smanjim onih prokletih èetrdeset maraka! Ta došla sam ovamo da se zauvijek otkaèim od fiksanja.

Kada sam na kraju vlaka utrèala u jedan vagon. a za njim naravno dva pajkana u civilu.Ne. jer nisam htjela da njih dvojica èuju koliko me to pogodilo. jer nije više imao novaca. bili su me veæ treæi put uhitili. Njih su dvojica bili pod pokrivaèem priljubljeni. Možda i nije bio toliko dobar koliko lijen da me vodi u stanicu. Svaka je htjela satima prièati samo o sebi. Detlef nije ništa rekao. meðutim.Izgleda da vam je strašno zabavno. Detlef je radio s Rolfom što je htio. Detlefov i moj krevet bio je u istoj sobi. jedan od njih reèe: . Jedan je vlak upravo ulazio i ja sam u totalnoj panici sjurila stepenicama.Nemoj dolaziti ovamo neko vrijeme. pajkani nisu morali trèati za nama. Da æu ga morati dijeliti s njegovim frajerima i osobito s Rolfom. Kao i obièno odgovorila sam vrlo naivno: .Evo ih! Policija! Osjeæala sam se kao da sam. 54 . a Rolf je opæenito uzeto dobar frajer. Bila sam beskrajno nesretna. onako blesav. Uèinilo mi se da èitava stvar predugo traje i da èujem Detlefa kako stenje. nisam više mogla birati frajere kao nekada ni nametnuti sve svoje uvjete. baveæi se prostitucijom. On se samo nasmijao i upitao me da li se bavim prostitucijom. Odlazio je k njemu u krevet samo kada mu je hitno trebalo novaca. a nijedna nije slušala drugu. jer i ja sam voljela kupovati i kuhati za Detlefa. nije se trudio ni da zaviri u moju plastiènu vreæicu. mi smo trolist koji se jednostavno ne slaže. Bio je mlad i imao je južnonjemaèki naglasak. no u škvadri se tako nešto više nije moglo naæi. naprijed! Utovarili su nas na VW autobus i doveli na podruènu policijsku stanicu. Upravo smo se bili vratili od jednog frajera. kakav je veæ tog trenutka bio. Detlef je te noæi ostao kod Rolfa u krevetu. On je ugasio svijeæu. Još prije nego što su stigli. Mislim da su se milovali. Ja sam ležala u drugom krevetu. Racija. on je dobro znao kako stoje stvari. znala brbljati o znaèenju crtice u nazivu neke ulice. Bili smo previše upadljivi. jer smo obje htjele isprièati istu prièu. Bila sam se na smrt prepala. Èvrsto sam uhvatila Detlefa.samo to. Detlef je s Rolfom postupao kao s totalno podložnom ženom ili prijateljicom. Umjesto toga. Jednom mi se tiho došuljao s leða i iznenada mi pokazao svoju znaèku. inaèe æu te morati privesti. Detlefa su takoðer zajedno sa mnom za nepun sat otpustili. a kako mi se uglavnom žurilo. kakva ofucana Iješina! Doista je to rekao. Morao je Rolfu u krevet.Èovjeèe. ali ih inaèe nisam zanimala. Obratno je bilo naravno drugaèije. a ja sam natopila jastuke suzama. na primjer. osobito s Babsi i Stellom. Željela sam izbjegavati Rolfa. vukli nas za krpe i histerièno vikali: . pa sam stoga više vremena boravila s drugima iz klape. Jedino kada smo prièali o svojim doživljajima s pajkanima. Još me uvijek progonio strah da æe Detlef.Budi sretan što uopæe kod tebe stanujem. Uostalom. U tome sam ja prednjaèila. Meni je u svakom sluèaju postalo jasno da Detlef neæe biti samo moj sve dok budemo uživali H. Više nije bilo pravog razumijevanja medu nama. bacili su se na nas bakice i dedeki. naletjela sam na nekog djedicu koji je uzviknuo: .Ne pomaže vam glumiti Romea i Juliju! Naprijed. zar izgledam tako? No. Detlef. Jedne sam noæi pomislila da je dotle veæ došlo. Veæ su me poznavali i svi deksteri na kolodvoru Zoo i uglavnom ostavljali na miru. Vikao je na njega i govorio: .Slušaj. i sam postati peder. Postala sam za njih jedan od mnogih beznadnih sluèajeva o kojemu æe sastaviti još poneki zapisnik. Jedan je od njih èak bio vrlo mio. No. Svo troje bili smo prilièno propali tipovi. pojurio je za mnom. odmah smo ponovo otišli na scenu da kupimo nove dvije èetvrtine. Bili smo dakle vrlo sretni. Ustala sam i zapalila svijeæu. Ovaj put nisu obavijestili ni moju majku. To je uvijek èinio kada sam ja bila tu. primijetila sam: . On je bio totalni peder i nije htio gledati kada sam spavala s Detlefom. mogli smo raèunati na to da æe nas netko slušati.Zaveži! Zatim smo Stella i ja upadale jedna drugoj u rijeè i vikale. Tako su veæinom svi pokušaji razgovora završavali sa "zaveži!". Ipak. dok smo Stella i ja htjele isprièati kako nas je neki dealer prevario i umjesto droge prodao nam brašno. Rekli su mi samo da je to treæi put kako su me uhvatili i da o meni veæ imaju dosje.Tada bih redovito pobješnjela. imali smo po èetvrtinu droge u džepu i još dosta novca viška. Detlef je došao za mnom. Jedan je od njih natipkao zapisnik koji sam morala potpisati. Detlef je ugasio svjetlost. Dogodilo se na kolodvoru Kurfurstendamm. Ljudi su preko mnogih novinskih izvještaja veæ odavno znali što se dogaða na kolodvoru Kurfurstendamm. Slao ga je u kupovinu. u nekom starom vesternu te æu se za koji èas poèeti klatiti na prvoj grani. a Rolf je bio bijesan. pustio ga da kuha i pere. Sreæom smo još imali novaca. a da toga nismo u potpunosti bili svjesni. a on ga morao zadovoljiti. Tražio je od nas da mu izvedemo toèku za 150 maraka . Plakala sam bezglasno. Samo nas je zbližavala mržnja prema pandurskim svinjama. Rekla sam Detlefu: . nema frajera koji bi manje gnjavio. Kada smo zajedno spavali. U svakom sluèaju. Prema meni su bili vrlo neljubazni. izvan zakona. rekao da nema drugi krevet. Detlef je. Sutradan ujutro bila sam tako žalosna i nesretna da sam pomislila ostaviti Detlefa. Ponovo sam morala svakog dana na kolodvor Zoo da bih zaraðivala. Malograðani su u podzemnoj željeznici odmah ukopèali da je to racija na narkomane. Primijetila sam da su deksteri preplavili peron. Dreknule bismo: . i s njima je bilo sve teže. Babsi je. Rolf je gledao televiziju ili bi se jednostavno okrenuo. Njegovi u stanici vjerojatno nisu više bili raspoloženi da uvijek iznova pišu iste zapisnike o istini èetrnaestogodišnjim polumrtvacima. Svakoj od nas bio je hitno potreban netko tko æe je saslušati. To je bilo protivno mom dogovoru s Detlefom: ne dopustiti da nas miluju. I to me srdilo. dok konaèno na dosjeu do mog imena ne stave križ. Kada su panduri stigli do nas. U proljeæe 1977. Toliko nesretna da nisam mogla reæi Detlefu da mi se vrati. H je sve više nagrizao srž naše ljubavi. Kako su nam bili oduzeli drogu. Rekao je samo: .

Poslije sam se ipak podigla. Ionako nisam više znala da li sam tu ili nisam. Rekla sam: . ali malo previše. Imala sam zvjersku glavobolju. Nisam htjela umrijeti tako sama. Tu su svlaèili do gola fiksere i ostale ljude koje nisu željeli imati u lokalu i vezivali ih za barsku stolicu. Bojala sam se. Znala sam što me èeka. a ja sam stala pokraj automata za oranžadu koji je na vrhu imao rupu. Majka me konaèno upitala da li nešto želim. jer su vlasti stalno prijetile da æe zatvoriti "Sound". Detlef je veæ bio u krevetu. jer je i to bila kiselina. njoj je sve bilo svejedno. Jednostavno nije više suraðivalo. kako bi poveæao zaradu. umirem. Uhvatio me za ruku i poèeo vuæi kroz lokal. Umrijeti sama. konaèno sam stigla dotle. slavine nisu više radile. Nakon dugo vremena Detlef i ja ponovo smo otišli u "Sound". Odjednom me uhvatio panièan strah za Detlefa. iako mi se èinilo da æe mi glava puæi. Nisam osjeæala modrice. Nemoj nam više tako nešto uèiniti. Morala sam nekako otopiti tu totalno prljavu drogu. Jedva su doèekali dokaze da zatvore lokal. uspjela sam ustati. mama. Ništa nije govorila. Njena ju je majka po ne znam koji put prijavila kao nestalu. I oni su se najprije nekoliko puta poslije fiksa srušili. a onda se jednog dana nisu više probudili i to je bio kraj. ali njemu nije bilo ni traga. U to je vrijeme svakim danom bila sve neèistija. panduri mi ništa neæe moæi. Potrajalo je desetak minuta dok sam uspjela okrenuti broj majèinog ureda. od velikih preko srednjih do malih dealera. 55 . Tek što sam udarila šut. jer našeg prodavaèa nismo mogli naæi. Kada sam se vratila. Šprica mi je još uvijek bila zabodena u ruku. Ispružila sam se koliko sam bila duga i široka u prljavštinu ispred školjke. Èula sam da je bilo tipova koji su poslije obrade u skladištu za piæe odležali po nekoliko tjedana u bolnici zbog slomljene lubanje i prijeloma drugih kostiju. a svaki joj je ponešto dodao. Detlef je skakao na plesnom podiju. Ležala sam na podu i plakala. Da su roditelji znali što se dogaða u "najmodernijoj diskoteci Europe" nikada ne bi tamo pustili svoju djecu. Nisam udarila jaku dozu. Tu je sve bilo polupano. Ali zašto za ime svijeta živi fikser? Zar samo zato da bi uništio druge? Tog sam popodneva mislila da bih veæ za ljubav majci morala umrijeti. Moje tijelo nije više imalo nikakve otpornosti. a droga je izgledala prilièno neèisto. Taj je "Sound" bio totalno okrutna rupa.Pošto su nas pustili iz policijske stanice nakon racije na kolodvoru Kurfurstendamm. Sutradan mi je bilo bolje. Bili su toliko preplašeni da ništa nisu htjeli reæi policiji. Smjesta je pristala. jagode. Fikserice koje su spavale s ljudima iz uprave bile su naravno pošteðene. izgubila sam svijest. Nisam više imala limuna. ali je bilo previše octa. tu octenu mješavinu ubrizgati u venu. pa nisam mogla oprati pribor vani nad umivaonicima. Otvorio je vrata koja su vodila u skladište za piæe. ali i zato da bi udaljili fiksere. Obièno u nekom smrdljivom zahodu.Molim te. Pajkani su rekli: . Probudila sam se sat kasnije. Palo mi je na pamet da nazovem Rolfa. molim te. Telefonirala sam i tražila Stellu i sreæom je pronašla kod jednog našeg zajednièkog stalnog frajera. Uzela sam ocat. iako je pobjegla od kuæe. Odvezla sam se kuæi i poèela veæ misliti da sam od droge poludjela. a da uprava nije ništa protiv toga poduzela. Nalila sam octa u žlicu u kojoj se veæ nalazila droga. To sam veæ više puta uèinila. prišao mi je jedan od poslovoða. možda æeš još malo izdržati. Otišla je i vratila se s velikom košarom jagoda. Ali nisam više imala snage da idem tamo sama. Svrdlalo mi je u glavi koja samo što nije pukla. Majka je slutila da sam se fiksala. Èula sam to veæ od drugih koji su u meðuvremenu umrli. Stajala sam dakle pred otvorenim vratima skladišta za piæe i obuzela me totalna panika. Nisam mogla podnijeti taj pogled. Poslovoðe su to radili iz sadizma. Tako sam pila. ako budem puna H. Snagom koje zapravo nisam više imala otrgla sam se od tipa i potrèala kao sumanuta prema izlazu. Otpuzala sam na sve èetiri do telefona. Stigla sam do ulice prije nego što me on sustigao.To je opet bio prokleti kolaps. Isprva nisam mogla ustati. Znali su da smo uvijek zajedno. Rekla sam im da mog prijatelja upravo tuku u "Soundu". Kad je majka stigla. doði. Išla je od ruke do ruke. bili oduševljeni što sam im javila. Jedina posljedica što su me nekoliko puta zatvorili bio je poziv da se javim u policiju jednog popodneva u tri u zgradu u Gothaer Strasse. Tu sam ugledala visoku barsku stolicu. Tog sam popod-neva mislila da mi je doista došao kraj. Otišli smo u zahod na Winterfeldplatzu da tamo udarimo fiks. Poslije škole otišla sam najprije kuæi da udarim jedan pravi fiks. tamo se i dalje fiksalo i svodnici su lovili za sebe tinejdžere. Zgrabio me i svom me snagom bacio na jedan auto. Pitala sam je da li bi htjela poæi sa mnom na policiju. Droga koju sam dobila od nepoznatog dealera odmah me nekako oborila. Oèistila sam špricu s vodom iz smrdljivog klozeta. Naslonila sam se na automat i uvukla u rupu dvije spojene slamke. Ni na što drugo nisam èekala. Detlef i ja morali smo kupiti drogu od nepoznatog dealera. Fikseri umiru sami. Otrèala sam do prve javne govornice i nazvala policiju. Pomislila sam.Da.Izgleda da si na tripu. Izgledala je oèajna. a da nisam platila ni jedan pfenig. Mislila sam. umrijet æu. dakle. Samo me gledala tužnim beznadnim oèima. Panduri su. Rekao mi je da sam prokleta fikserica i da moram s njim poæi. A zatim su ih tukli bièevima i ostalim stvarima.'jer bih inaèe morala baciti H. Morala sam otiæi u policiju ako nisam željela da doðu po mene. Ni prije nisam to znala. soba 314. Najmanje je tuce policajaca ispreturalo lokal u potrazi za Detlefom. Skupila sam snagu. Veæ za nekoliko minuta došli su s policijskim kolima punim ljudi. Pomislila sam. jer je u nekim zahodima bilo previše prometa. Pristala je da poðe sa mnom. Zapravo sam željela umrijeti. ali sam bila totalno pomuæena. Nisam više znala zašto sam se plašila umrijeti. Rekla sam samo nekoliko puta: . Odgovorila sam: . Nisam znala zašto sam zapravo na svijetu. a ja ga nisam više vidjela otkad je totalno omamljen otišao na plesni podij. jer sam kasnije èesto tamo navraæala. ali Stella se nièega nije bojala. sve dok nisam morala otiæi u zahod da povraæam. Uplašila sam se. Uza sve to. èini se. Nikada više nisam zaboravila broj te sobe. Morala sam. Èesto sam veæ èula od drugih.

pa je rekla Stelli da doðe sutradan. a oni zacijelo nisu umrli od prve injekcije. ni slobodnije posjete. ne možemo zatvorenicima dopustiti ni dopuste. Konaèno je došao jedan pandur koji me upitao za "Sound".9 kilograma. To je po mom mišljenju bilo odvratno.4 kilograma. Gospoða mi je Schipke rekla na rastanku: . To su iskusili Amerikanci s prohibicijom. Ako nam ne uspije da sve osuðene ovisnike koncentriramo u jednoj kaznenoj ustanovi i tako ih izdvojimo od ostalih osuðenika. 1977. Heroin se sve više prodaje u privatnim stanovima. a kažnjeni preprodavaèi èine sve kako bi ih opskrbili. u prodaju heroina sve više umiješani i Nijemci. Usprkos tome.Sjela sam tako sa Stellom na jednu drvenu klupu u hodniku pred sobom 314 i poslušno èekala da me pozovu. Pokazala mi je fotografije fiksera i dealera. doæi æe . gdje ih lijeènici u posljednjem trenutku spašavaju od smrti. Mogao bih naravno zaposliti dvadesetak službenika više i tada bismo po svoj prilici uhvatili više malih preprodavaèa heroina. 56 . Još prije godinu dana bila bi u nas prava senzacija uhititi njemaèkog preprodavaèa sa sto grama heroina. a da ih policija ne otkrije. iako je to neophodno. Neka gospoða Schipke vrlo se ljubazno sa mnom rukovala i rekla mi da i ona ima kæerku godinu dana stariju od mene. zaplijenili 2. Jednom rijeèi. Ta se pajkanica ponašala totalno majèinski. ali gospoði je Schipke isteklo radno vrijeme. policija ne može riješiti problem uživanja droge samo svojim vlastitim snagama. kao što smo i oèekivali. a mi s crnom burzom nakon završetka rata. Gospoða je Schipke govorila i o drugim ljudima sa scene vrlo ljubazno i upitala me kako su. Na to mi je rekla da su neki ljudi sa scene govorili o meni vrlo ružno i tako me navela da poènem brbljati. odnosno svakoga tko dolazi kažnjenicima u posjet redovito tjelesno pretražiti. VIŠI KRIMINALISTIÈKI SAVJETNIK I ŠEF INSPEKCIJE ZA NARKOTIKE U BERLINSKOJ POLICIJI U borbi protiv zloupotrebe droga mi u policiji nastojimo svim svojim raspoloživim moguænostima ogranièiti ponudu ilegalnih sredstava za omamljivanje. Tako smo 1976. jer je time samo izrazila da sam beznadan sluèaj. a ona je sve to potvrdila i rekla da bi to i pod prisegom rekla pred svakim sudom.9 kilograma heroina. a u prvih osam mjeseci 1978. a muškarci èine slièno na naèin koji nazivamo "analna bomba". Valja uzeti na znanje da su. Veæ sam pomislila da æe je zatvoriti. petnaestogodišnjakinju. gdje se veæ i sada javlja u velikoj mjeri. Primijetila sam da me ta pajkanica navodi na najniži put. Naši uspjesi u hvatanju prodavaèa natjerali su krijumèare i preprodavaèe. jer upravo žene kada dolaze muževima u posjet èesto prenose heroin sakriven u prezervativu u rodnici. Bez obzira na to što æe policija poduzeti. f U praksi nije moguæe svakog kažnjenika koji ide na dopust ili ima izlaz.Vjerujem da æemo se nas dvije uskoro ponovo vidjeti.bar u Berlinu . na primjer. Èak i neke najtvrdokornije potrošaèe narkotika otkrivamo tek kada ih u besvjesnom stanju dovezu u bolnicu. a ipak sam brbljala više nego što sam htjela. trgovina æe uvijek naæi svoj put. Rekao bih prije da sam ja osobno u tome pesimistièan. èitavih 8. gdje æemo ih teško moæi pronalaziti. a tako i oni preprodavaèi koji su s njima izravno povezani. Rekla je to tako prokleto ljubazno kao i sve ostalo do tada. ima ljudi koji mogu godinama ubrizgavati heroin. ako želimo sprijeèiti da se nastavi zloupotreba droge. to ih više potiskujemo u skrovita mjesta. No. odnosno upotrebljenom heroinu. Krijumèari i veletrgovcigotovo su iskljuèivo stranci. Inaèe. Oni raspaèavaju manje kolièine heroina od po sto grama malim ovisnim dealerima koji ih zatim prodaju krajnjim potrošaèima. da postanu oprezniji. na što smo morali poduzeti još intenzivnije mjere otkrivanja i hvatanja. ni izlaske. kolaè i jabuku. Ovisnici u zatvoru pokušavaju sve kako bi se domogli droge. a ja sam samo odgovarala da ih poznajem iz viðenja. No time ne bismo riješili problem. Vrijeme je da se kaže otvoreno: moguænost zarade strahovito korumpira. samo je nedostajao naklon. veæ bismo ga samo intenzivirali u kaznenim ustanovama. Tada mi se razvezao jezik. Isprièala sam koliko sam ljudi poznavala koji su se tamo fiksali i o brutalnim batinašima iz uprave. tihi nadzor nad takozvanim javnim scenama ili provjeru pomoæu patrola i slièno. ali da ona ne uzima droge. zbog velike zarade. Od 84 berlinske žrtve heroina u 1977. odnosno da se stvaraju novi ovisnici u zatvorima. GERHARD ULBER. Sve ono što se mnogo traži na odgovarajuæi se naèin i nudi. Upitala me kako se osjeæam i ponudila mi kakao. Stella naravno nije došla. Ovako. Zatim sam potpisala zapisnik s kojekakvim besmislicama koje mi je uglavnom ona sama stavila u usta. kao potrošaèi heroina posve nepoznati. i tako pomoæi nadležnim ustanovama u njihovim pokušajima terapije. èak 4. ali ona je odmah postala prkosna. Gospoða Schipke je poèela listati svoje papire i ubrzo je otkrila tko je Stella. njih dvadeset i èetvoro bili su nam. godini. Pokušala je i Stellu navesti na brbljanje. Kolièina heroina u opticaju znatno se poveæala. što više poduzimamo da bismo onemoguæili sastajanje ovisnika i njihovih malih dealera na javnim mjestima. Rekla sam im još da pozovu Stellu. ne možemo reæi da su zapljene rasle u odnosu prema ponuðenom. gdje ovisnici izmièu policijskom nadzoru. Danas se to jedva registrira. meðu njima osobito heroina. No veæ iduæu nižu stepenicu preprodavaèa saèinjavaju pretežno Nijemci. Ušla sam u sobu 314 tako smjerno.ili do kaosa u kaznionicama ili do propasti suvremene kaznene prakse.

Možda me maèak ponovno podsjetio koliko je smrt bijedna stvar ako èovjek još uopæe nije pravo živio. Poslije. koja se. Nisam više mogla raèunati ni na Detlefa. U to vrijeme moja je zadaæa bila saslušavanje uoèenih ovisnika u svrhu otkrivanja imena ljudi od kojih nabavljaju ilegalnu drogu. jer je u dvije godine. kolaèem i odvratnom posranom prijaznošæu. jer je jedino tako moguæe postiæi uspjeh u saslušanju. Smatram da bi Christianu trebalo kazniti najveæom moguæom kaznom. Njome sam sakrivala svoje lice. Umjesto toga. Nisam se dobro osjeæala. Policija mi je konaèno bila za petama. Savjetnica mi je rekla da sam još vrlo mlada. U svakom sluèaju. Tamo su mi rekli ono što sam i sama odavno znala . Za prvih saslušanja djelovala je još kao mala djevojèica. jer se na sceni prièalo da su strahovito teške. moja odluka nije smjela ovisiti o njemu. otvorili su savjetovalište za narkomane. Nasmrt bolesni maèak nekako me više zaokupljao nego moje vlastito stanje. jer ne uviðaju zbog èega moraju biti kažnjeni. Povukla sam špricom malo ekstrakta goveðe krvi i ubrizgala ga maèku u gubicu. Navodno je prvih mjeseci bilo gore nego u zatvoru. Prviput smo je pozvali na osnovi uobièajene prijave i ona je došla u pratnji svoje prijateljice Stelle. bar se ja tako nadam. o Christiani ne bih htjela reæi ništa negativno. da nemam ni petnaest godina. Dokrajèio me prokleti strah da bih mogla umrijeti. a ona me uvijek gledala onim svojim oèajnim pogledom. Pošto sam na kolodvoru obavila dva frajera i kupila drogu na Kurfurstendammu. gdje sam zapoèela narkomansku karijeru. U podzemnoj mi je željeznici došlo da zaplaèem od bijesa što sam dopustila da me jedna pajkanica zavede kakaom. Shvatila je da mi ne može pomoæi. u evangeli-èki omladinski dom. broj ovisnika toliko narastao. Uvijek je dobro govorila o svojoj majci. Traži se tjelesno zdravlje i dobrovoljna samodisciplina kao dokaz da èovjek ima snage osloboditi se H. osude i kazne zatvorom ništa ne mijenjaju. Uvijek se osjeæaju izdani. Christiane je na poèetku bila vrlo otvorena i spremno je odgovarala. Dali su mi adrese ustanova Drogen-Info i Svnanon. Za djecu još'nije bilo terapije. ali mi je tada pala na pamet jedna misao. U Svnanonu su èak zahtijevali da se za poèetak ljudi ošišaju na nulu. Veæ je nekoliko dana bio bolestan. Mislila sam da nikada neæu moæi pristati da me ošišaju kao Kojaka. meðutim. Ipak. Uvjeti za prijem vrlo su strogi.Èesta hapšenja. S majkom nisam više progovorila nijednu razumnu rijeè otkada joj je postalo jasno da se ponovo fiksam. ali prije svakog šuta užasno sam se bojala smrti. Ležao je pred zdjelicom s ekstraktom goveðe krvi i nije èak ni podigao glavu. veoma brinula za svoje dijete. jer je primijetila da ni njoj ni meni nitko nije htio ni mogao pomoæi. i sama u svojoj propaloj glavi skopèala da postoje samo dvije moguænosti: ili si uskoro ubrizgati "zlatni metak" ili moram ozbiljno pokušati osloboditi se heroina. Znala sam da æu tu odluku morati provesti posve sama. Imala sam priliènu trtu od tih terapija. Po mom mišljenju. žena u savjetovalištu odmah je dodala da ni u Drogen-Infou.mogu se spasiti još jedino pravom terapijom. moram priznati. kako bi dokazali da doista žele zapoèeti novi život. ako mi odrežu kosu. Bio je to oštar sukob. da sam tako reæi još dijete i da æu vrlo teško ispuniti što oni oèekuju. "Club" je u meðuvremenu bio zatvoren. Èitavo savjetovalište za narkomane samo za Gropiusstadt. ti su mladi ljudi jednostavno previše lakomisleni. Odvezla sam se u Gropiusstadt u "Haus der Mitte". Vikala sam. jer bi možda šok duge vremenske kazne mogao tako mladog èovjeka navesti da se popravi. za razliku od mnogih drugih roditelja. ali maèak više ništa nije jeo. ja ipak pokušavam svakoj pozvanoj osobi pristupiti osobno i s njom uspostaviti kontakt. Sve je bilo prilièno beznadno. usprkos svemu. REFERENT U ODJELU ZA NARKOTIKE Upoznala sam Christianu kao referent za prijestupe po Zakonu o narkoticima. Kosa mi je bila najvažnija od svega što sam imala. Izvukla sam pribor. Ovdje sam s njom imala posla šest do sedam puta. Onda sam jednog dana svibnja 1977. Jedino je prijetila da æe me poslati rodbini na selo. Christiane je s godinama postajala sve drskija. Osjeæala sam da bi majka bila sretna kada bi me mogla odgurnuti. Moj je maèak ležao u kuhinji i jedva se još micao. izgledao tako propao i tako je tužno mijaukao da sam pomislila kako æe i on uskoro umrijeti. no. za kasnijih saslušanja. RENATE SCHIPKE. jer su imale najviše uspjeha. Heroinskim je ovisnicima posve svejedno što se s njima dogaða. jer nemaju slobodnih mjesta. Rekla sam joj otvoreno i bez okolišanja da æe usprkos odvikavanjima ostati fikserica. No. odvezla sam se kuæi. a onda se èude što moraju snositi posljedice. a ni u Svnanonu nemam izgleda. jer nisu više mogli izaæi na kraj s problemom heroina. Tog je dana. 35. ubit æu se. Fikserima se jednostavno ne može pomoæi. Posve je apatièno to podnio. to je najvažnije obaviti posao. Pala mije u oèi zbog svoje skromnosti i na mene je ostavila dojam dobro odgojenog djeteta. Po mom mišljenju. Zapisnik koji sam potpisala Schipkeovoj bio je dovoljan da završim na sudu i dobijem malodobnièku kaznu. Htjela sam sebi odmah udariti šut. 57 . Pomislila sam. Od veterinara sam za njega dobila ekstrakt goveðe krvi. jedino bi se preventivnim prosvjeæivanjem mogao donekle smanjiti priraštaj ovisnika. Kako dobivamo strahovito mnogo prijava. Neprestano je nazivala razne ustanove i savjetovališta za ovisnike i pri tom je izgledala sve oèajnija. Trebalo mi je zatim dugo vremena da ponovo oèistim špricu i sebi ubrizgam fiks. Htjela sam umrijeti. Nije bila ni zlopamtilo. S majkom sam èesto telefonski razgovarala. sve dok imaju moguænost zadovoljiti svoju strast. Poèinju se fiksati iz radoznalosti i dosade. otkada se tu pojavio prvi H. Nemamo vremena da o tome mnogo razmišljamo.

nisam znala za jurnjavu i nisam imala nikakve želje. Svi u kuæi teško rade. sagovi. Imala sam i psa. kome je bilo sve gore. a možda i èitavu godinu i kada izaðem bit æu èista. Na lijevoj strani sobe u niši. Nastavila sam sa školom sve do mature. Tada bih èula kako se u bravi ulaznih vrata okreæe kljuè. Taj je raj bio sve konkretniji. nijednom nisam pomislila da neæu uspjeti. Rekla sam mu da neæe biti tako strašno ako ga dva sata ostavim samog. Maèke bi se nagrbile i oèešale o njegove noge. Ovaj put nije uzela dopust. sa svake je strane u kutu bila jedna palma. Ona ne zna ni jedan jedini sluèaj uspješne terapije u Narkononu. Najvažnija je u mojem stanu bila spavaæa soba. To se Detlef vratio s posla. s izlizanim drvenim stepenicama i stubištem u kojemu uvijek pomalo miriše na jelo. Ostat æu nekoliko mjeseci. ali to nije bio onakav gospodski stan kakvi se nalaze u prednjim palaèama na Kurfurstendammu sa strahovito visolim stropovima i štukaturom. U krugu sjede beduini s bijelim rupcima na glavi i totalno opušteni piju èaj. položila sam na jastuk kraj svoje glave. jer sam zamišljala da bogatstvo zraèi zbrku. U Rudomi ili u Grunewaldu. Sutradall sam bila posve na turkev. pomažu jedni drugima i opæenito su drugaèiji nego bogati ili radnici u visokim zgradama u Gropiusstadtu. mogla bih kupiti posljednji fiks prije nego što odem u Narkonon. Bilo mi je tako jasno da sam uveèer treæeg dana kako sam bila na turkey rekla majci da æu se poslije terapije preseliti u vlastiti stan. Stražnje sam sjedalo u mom VW-u razmontirala da bi psu bilo ugodnije u autu. Poprièala sam sa svojim bolesnim maèkom. rekla sam joj: . Stan se nalazio u zelenilu. To nije bila zgrada s ogromnim predvorjem i crvenim stazama. Legla sam rano u krevet. Poznala sam neke fiksere na sceni koji su veæ bili u Narkononu i prièali da je u redu. Ne svaðaju se. Oaza. ni problema. 58 . Na sredini veliki okrugli stol i pletene stolice oko njega. ali su zadovoljni. Na njoj je bila pustinja.Rekla sam joj da sam zapravo htjela u Narkonon. U džepu traperica imala sam još dvadeset maraka i one su u meni izazivale nemir. Kada bih zadrijemala. Kada bih pomislila da æe me bolovi ubiti. Bilo je jednako teško kao i za ostalih odvikavanja. Tu su ponekad sjedili moji najbolji prijatelji i jeli što sam im skuhala ili pili èaj. nikako stan u zgradi koja smrdi na bogatstvo. jedino što je još mogao gutati i rekla mu: . Kada je majka došla. Sa svake je strane bio noæni ormariæ. Htjela sam otiæi totalno èista. Takvo je moje odustajanje od droge postalo za nju veæ svakodnevno i nešto beznadno. Dnevna je soba zapravo bila slièna spavaæoj sobi. To sam dakle sanjala kada sam bila na turkey. jedan za Detlefa kada doðe kod mene spavati. bio je totalni mir. Savjetnica mi je rekla neka sama malo razmislim zašto toliki fikseri prièaju da je u Narkononu bilo sjajno. Opæenito je u sobi bilo mnogo biljaka i cvijeæa. Na mojoj je tapeti bio totalni mir. Biljke. je je dvadeset maraka upravo polovica od èetrdeset. Pomislila sam. stres. a ne kao moja majka u žurbi. sve same cool knjige što su ih napisali ljudi koji su našli mir i voljeli i poznavali životinje i prirodu. divovski pješèani sprudovi i nekoliko palmi. Detlef bi me poljubio i sjeo za stol da veèera. Zamišljala sam da su stepenice tako uske da se susjedi u prolazu dodiruju. Dopuštali su da se zadrži fikserska šminka. malim prozorima. da se donesu ploèe. u to sam bila uvjerena i nisam mogla zamisliti da æe biti drugaèije. doduše. Bila sam pomalo ponosna na samu sebe. Htela sam otprve dokazati da imam jaku volju osloboditi se H. Nadolazile bi mi slike predivnog života poslije terapije. jer je otvaranje i zatvaranje vrata obièno buèno i uzrujava. s mramorom i zrcalima i imenima u zlatu. gdje je pod krovnom kosinom ugraðen prozor. Željela sam stan u nekoj staroj radnièkoj kuæi s tri male sobe. Bio je u staroj zgradi. On je podsjeæao na Indiju ili Arape. Kod kuæe sam ponovo kljukala maèka ekstraktom goveðe krvi svojom jedinom špricom.Ni ti neæeš umrijeti. niskim stropom. kada u drugim dvjema ustanovama ionako nemam nikakvih izgleda. Morat æu. U Narkononu nije bilo nikakvih uvjeta za prijem ako im se unaprijed platilo. ali odmah se bacila na telefon i poèela skupljati obavijesti o Narkononu. kako ste?". rotvvajlskog ovèara i dvije maèke. vidjela sam još samo svoj raj kao u nekom filmu. pa èak i životinje. Tu se uz desni zid nalazio veoma širok ležaj presvuèen tamnom tkaninom. Onda mi je dala adresu Narko-nona. Tu sam uveèer sjedila. U toj kuæi naprosto nikada nema nervoze. Uveèer bih u miru spremala veèeru. Stalaže sam naèinila sama od dasaka i užadi. Veæinu stvari u stanu naèinila sam sama. nisu zavidni. U mom su stanu umjesto vrata bili samo zastori. Apstinirala sam posve sama i posve dobrovoljno. Maèka. ali ona se samo nepovjerljivo smiješila. jurnjavu. Za mene je to bila prekosutrašnja stvarnost. Na zidovima stalaže s mnogo knjiga. ako bih nabavila još dvadeset maraka. jer u prodavaonicama nisam našla ono što se meni sviða. Ipak. možda još gore. kako bi se kasnije vidjelo da je za njega plaæeno brdo love. odmah bih samu sebe uvjeravala: ne. nisam sanjala strašrle snove. Pas bi skoèio na njega.Sada æu se definitivno odviæi u Narkononu. pa još nastavljaju s fiksanjem. Osjeæala sam se kao novoroðena. Ne. Majka se držala kao da mi ne vjeruje ni jednu jedinu rijeè. nalazio se kut za sjedenje. a susjedi otvaraju vrata i kažu: "Dobar dan. dakle. rekla da æu odmah poèeti. Imala sam vlastiti stan i pred vratima VW kabriolet. kako bih prednjaèila pred ostalima koji su takoðer bili novi. Iza ležaja bila je tapeta koja se nigdje ne može kupiti. takozvane Scientology Church. S njim sam se uglavnom vozila otvorena krova. Htjela sam apstinirati prije nego što odem u Narkonon. Svojom sam mu špricom dala èaj od kamilice i grožðani šeæer. Nisam htjela da tamo odem u turkey-sobu. Mnogo jastuka oko niskog okruglog stoliæa. Koji je fikser to uspio? Majci sam. Kada su treæeg dana bolovi postali podnošljiviji. Tako æe biti poslije terapije. Ja sam se svom dušom bacila na taj terapijski trip. sve sama izdržati. To je bila terapijska kuæa jedne sekte. Pitala sam što da radim. to je samo otrov koji odlazi iz tvog tijela. Jer je pokuæstvo u prodavaonicama razmetljivo. Sutradan mi je bilo veæ tako dobro da sam mogla ustati. Nisam znala da je to san. Tog popodneva nisam otišla ni s jednim frajerom i bila sam totalno bez H. Osim toga.

još uvijek strahovito bojala auto-štajga. 59 . meðutim. gdje se nalazio i "Sound". veæ bi mi se narugao. Ipak se jedan zaustavio. po moguænosti sa šeširom ti su okay. Odvukla sam se još na kolodvor da kažem Detlefu do viðenja. Željela sam još jedan fiks. Ušla sam. Onda se zaustavio bijeli commodore. Nestao je i dobar osjeæaj. da u Narkononu neæe biti izlazaka. Išlo je vrlo brzo. Pomislila sam da sam doista odabrala posljednji trenutak da konaèno i za sva vremena prestanem sa H. Izašla sam na kolodvoru Kurfurstenstrasse ispunjena užasnim strahom. Nisam to htjela doživjeti ni pod koju cijenu. veæ posve uz kuæe. Držao ju je zatvorenu tri dana. Veæina svodnika nije imala interesa za sebe privezati neku fiksericu. Oèistila sam špricu i ponovo sam mu dala èaj od kamilice i grožðani šeæer. Stariji tipovi s trbuhom. Izgledao mi je èudan. a sada tražim nekog fraera. Onda je došla majka i upitala me gdje sam provela popodne. Rekla je: . kravatom. U ruku mi je još uvijek bila zabodena igla. ništa se više nije moglo uèiniti. Veæ . veæ bih morala uæi u auto kada mi domahnu. Otišao je ispred mene na Ernst-Reuter-Platz i tu sam kupila polovinu polovice za èetrdeset maraka.Željela sam još jednom onako ludo proskitati Kudammom. na mom jastuku. Dugo sam milovala nekog psa i bila totalno sretna. Taj sam šut ubrizgala pomalo sveèano. možda zato što je imao bradu. osim u pratnji. naime. Bilo je tek prije podne. ali tip je izgledao normalno. jer je fikserska djeèja prostitucija snizivala cijene na profesionalnom tržištu. Morala sam obaviti jednog frajera.Èovjeèe. Babsi je jednom išla u auto nekom svodniku. Nisam hodala po sredini ulice. Ipak sam se odmah zatim osjeæala donekle dobro. Ja sam se. Nisam htjela otiæi na kolodvor i tamo sresti Detlefa i reæi mu: "Slušaj. Sjetila sam se toga jer mi je nedostajalo upravo dvadeset maraka. ali da tako skoro neæe moæi. koji je prilièno èist. svibnja 1975. a kada bi djevojka ušla u auto. Babsi i Stella veæ su išle na auto-štajg na Kurfiirsten i Genthiner ulici.æeš noæas ostati u Narkononu. Odvezli smo se do Askanischer Platza. Pomislila sam da bi odlazak u Narkonon trebalo odgoditi za još jedan dan. Ubrzo se zaustavila još nekolicina. A za èitavo to vrijeme Babsi je bila na turkey. Stražnjica mi se zaglavila u zahodskoj školjki.Zar nisi danas htjela otiæi u Narkonon da se o svemu raspitaš? Planula sam i poèela . pijanih skitnica i svakakvog ološa. Svodnici su se èesto znali prikazivati kao frajeri. Od kolodvora sam otišla sto metara do raskršæa Genthiner Strasse. U ta tri dana doživjela je pravu propast. ostavi me Majka mi je iznenada . U takvoj se brzini uopæe nije moglo procijeniti kakav je tko tip.•! • Kada je naišao neki tip i upitao me da li želim drogu. jer se poslije apstinencije ne smije odmah poèeti sa èitavom kolièinom. Znala sam. Ponašala sam se kao da nisam došla zaraditi. a da nisam mnogo razmišljala. Ipak je i dalje bšla na Kurfurstenstrasse. Morala sam se vratiti kuæi jer sam bila potrebrla svom bolesnom maèku. Nije doduše imao djeèje sjedalo otraga. Nije mi se sviðalo veæ to što frajeri nisu dolazili k meni kao na kolodvoru gdje sam ih mogla u miru ispitati. Upitala sam ga da li me može odvesti do Tehnièkog univerziteta na Hardenbergstrasse. Bilo je tu peèalbara. Sjetila sam se savjeta koje su Babsi i Stella u vezi s auto-štajgom dijelile: nikada s mladim tipovima u sportskim ili amerièkim kolima. Motala sam se po sceni i s nekoliko tipova lajala. Èinilo mi se strahovito štosno nikuda ne žuriti i toliko dugo èekati s fiksom dok mi se ne prohtije. Nedostajalo mi je samo dvadeset maraka. 18. Najgore je bilo nabasati na svodnika. jer za tri dana putuje sa ženom i dvoje djece u Norvešku na dopust. izgreble bi joj lice u kosani odrezak. a zatim je doveo èitave èete muškaraca da se na njoj izredaju. U studentskoj sam menzi pojela pire i poriluk za 2. jer troši previše novaca za drogu. Odmah spremi stvari. Tu smo se uspeli. sjajno sam to izvela. kako bih ipak proèešljala Kudamm. Sve su moje stvari ležale porazbacane po podu male zahodske prostorije. Ipak sam zaboravila da je frajer. Djelovao je agresivno. koja je rajon veæine berlinskih kurvi. Sporazumjeli smo se za trideset i pet maraka. dobri oèevi koji su se zaželjeli brze promjene poslije mamice i koji stopostotno imaju veæu trtu nego mi djevojke. Znala sam po Stellinom i Babsinom prièanju da frajeri mogu biti vrlo nemirni i uzbuðeni ako su upravo odvojili pola sata. Nisam vidjela ni jednu drugu djevojku. Tu se nalazi jedan napušteni kolodvor koji pripada državnim željeznicama NjDR.Na Kudammu. Znala sam toèno taj datum." Detlef me jamaèno ne bi razumio. Ponekad je na Kurfurstenstrasse bilo više frajera nego djevojaka. uspjela sam s odvikavanjem.50 maraka. Stavila sam u žlicu samo polovicu droge. . odgovorila sam potvrdno. Bio je lijep topao dan. Ludo lutanje po Kudammu nije više dolazilo u Obzir. Ponekad su prostitutke poduzimale prave progone fikserica i ako bi se koje doèepale. jer nisam bila tjelesno ovisna. Prije podne je scena bila na Tehnièkom univerzitetu. Rekao mi je da bi me vrlo rado ponovo vidio. Odmah sam otišla u ženski zahod na Ernst-Reuter-Platzu. Tek mi je u podzemnoj željeznici pala na pamet misao: auto-štajg. Profesionalke su bile gotovo isto toliko opasne kao i njihovi svodnici. Ponašala sam se kao da ih ne primjeæujem. jer Kudamm bez H nije tako štosan. Potsdamska ulica. Doživjela je pravo muèenje. Najbolji su oni s djeèjim sjedalom u autu. Pokazala sam mu figu i otišla dalje. Macan je ležao na istom mjestu gdje sam ga ostavila.. tek je 200 metara udaljena od Kurfurstenstrasse s djeèjom prostitucijom. ali sam naravno sve povratila. to su svodnici. Odgovorila sam joj: . jer sam dva dana kasnije imala roðendan i napunila petnaest godina. Tip je bio zgodan i ja sam se ubrzo smirila. jer sam mislila da sam posljednji put na sceni. Probudila sam se puna dva sata kasnije. ali nisam ga tamo našla.Još veèeras ideš u vikati: na miru! Nisam imala vremena! Razumiješ? istomn mjerom odvratila: Narkonon. Sa svojim anðeoskim licem i bez stražnjice i grudi bila je tu prava kraljica. Svoj sam posljednji fikserski dan zapravo drugaèije zamišljala. Odmah je pristao. ismijao me i rekao: "Bila si i ostat æeš stara fikserica". a djevojke ni za lijek. jer mi nedostaje dvadeset maraka. Na auto-štajgu dobivalo se èesto samo dvadeset maraka. Željeli su jedino oèistiti od njih Kurfurstenstrasse.

Imali su èak žbire koji su obilazili scenu i pitali fiksere da li bi htjeli doæi u Narkonon. ipak prisilio da nastavim. Razgovor je bio uspješan.Èovjeèe. Tip je rekao: . Sat kasnije navodno nije više imala temperaturu. ali klopu koju su nam tamo spremali jedva sam gutala. Kada je Christa te iste veèeri dobila groznicu.Okay. Za mene je to bio dokaz da sam se doista dobro osjeæala. Kada su tipovi vidjeli da samo plaèem. od kojih je jedan veæ sutradan ujutro pobjegao. Otišla sam u zahod i brzo ubrizgala preostalu drogu. Obeæala je da æe ga donijeti odmah sutra ujutro. nisi lagala.Da li se dobro osjeæaš? Odgovorila sam: .Upravo sam bila pripremila kotlet i pire krumpir. satima hodala od zida do zida u toj sobi. No. Od samog su joj poèetka zabranili terapiju. Ta me žena sasvim lijepo odvlaèila prema dnu. No on me svojim smiješkom. on je rekao: . pa sam mu rekla: . žlicu i ostatak droge u gaæice. Morala sam u turkey-sobu. ovdje bi trebalo donijeti nekoliko strunjaèa i napraviti cool orgiju s vinom. Kasnije sam morala doticati i druge stvari. Tipovi su konaèno pristali. ali mi ništa nisu rekli.Osjeæam se dobro. To je. upitao: . I sama sam potom željela što prije u Narkonon. iako je imala otrcane prièe u koje se moglo i nije moralo vjerovati. Tu je stajao neki smiješni stroj napravljen u domaæoj radinosti. A ja sam se tu željela definitivno odviæi. Uzela sam tanjur. Predala sam im pribor. On se smiješio. Kumila ih je i molila da me zadrže. Jedino na što sam još mogla misliti bilo je: "Jednom mora i tome doæi kraj ". Bila je totalno neuraèunljiva žena. Smjestili su me u sobu s nekom Christorri. Èitav sam tjedan bila sva opijena tim sektinim tripom i vjerovala da mi terapija pomaže. koji je možda netko tu sakrio. rekli su mi da mi je potrebna seansa. otišla u zahod. Majka mi je èestitala tek pošto mi je isprièala o maèki. Bio mi je petnaesti roðendan. Odvezle smo se taksijem u Zehlendorf. Zatvorili su me s nekim njihovim kitom. Mislila sam da bi nam za toliki novac ipak mogli ponuditi nešto bolje. Seanse. Jedino što me uzrujavalo bilo je jelo. 60 . sve do deset sati uveèer. Onako nesvjesna. Tražili su predujam od 1500 maraka za prvi mjesec. Kada smo stigle. Poslije toèno pet sati. gdje je bila zgrada Narkonona. hašišom i slièno. jer su vidjeli da sam puna droge. ona ih je slušala. u jednu sobu i on mi je zapovijedao naoko besmislene stvari. U našoj je sobi poèela pretraživati donje preèke na stolu ne bi li našla LSD. Bila sam spremna vjerovati u sve samo da bih se oslobodila H. u vruæici. htjeli su vidjeti lovu. nekadašnjim fikserom. dakle. Ja sam mu morala govoriti "da" i svaku zapovijed ispuniti. Onda sam i ja dobila takav smiješak. Bila sam totalno apatièna. Tip je bio iznenaðen: .Drago nam je što nam to dobrovoljno predaješ.Ne mièe se. Drugih troškova ionako gotovo i nisu imali. Majci su meðutim postavili pitanja. Prije nego što me prime. Ovdje dakle nisu najprije pregledavali štiæenike kao u drugim terapijskim ustanovama. Morala sam s njim otiæi u jednu drugu prostoriju. Ja sam tražila nešto u što bih mogla vjerovati. Tip je buljio u klatno i zatim rekao: . jer je vidjela da sam na H i jer sam samoj sebi predbacivala što sam uzela još jedan fiks. Èitav je dan bio ispunjen programom. zakljuèala se i tamo veèerala. Majka naravno nije imala toliko novaca. A zatim je opet poèinjao sve ispoèetka. Ja sam èitavo to prijepodne odsjedila na krevetu i plakala. Bar ja nisam bila razmažena što se jela tièe. Za ljude u Narkononu bila je dobra zarada ako su od nekoga uzeli novac za mjesec dana. nešto kao klatno izmeðu dvije limenke. Onda mi je konaèno dodijalo. I njoj je to išlo na jetra. Htjela je uzeti kredit. Doticala sam zid još prije nego što bi mi on zapovijedio. Rekla je da æe joj njena banka bez ikakvih teškoæa isplatiti taj mali zajam. Dopustili su. gdje bi ih odmah vratili kuæi ako bi pronašli fikserski pribor. pospremanje. pala na pod i poèela vikati i plakati. a ja sam opet nastavila èim sam se umirila. jer nakon svega dva fiksa nisam pokazivala gotovo nikakve znakove apstinencije. Sve dok se od umora doista nisam ukoèila. Vidjeli su naravno da sam se vratila iz zahoda omamljena. Ja sam. Èinilo mi se da se sjajno osjeæam. ostavite me na miru. Èini mi se da sada sve proživljavam svjesnije. iako sam je smatrala propalom. a on je veæ iduæi dan pobjegao. Znaèi. Drugog me dana nazvala majka i rekla mi je da je moj maèak umro. tipovi u toj ustanovi nisu mi postavljali nikakva pitanja. dakle. Doista su tu svakoga primali.Vidiš li zid? Idi do zida. Tamo sam zatekla još dvojicu.Èovjeèe. Èini se da je to bio kultni stroj sekte. Ja sam u svakom sluèaju bila sretna što se klatno nije pomaklo. Odvela me na tavan i rekla: . ona je neprestano vraæala moje misli na drogu i govorila da su tipovi u Narkononu sranje. bila posljednja veèer kod majke. Sve same ofucane fraze. Spremila sam nešto stvari u ceker i sakrila špricu. to je za danas dosta. Nisam više raspoložena. Dotakni zid. pomoæ u kuhinji. Vikala sam. dali su joj jednu bocu u ruku i ona je morala reæi da li je vruæa ili hladna. èemu ta glupost? Zar ste udareni? Najljepše vas molim. Upitala sam smijem li u zahod. jer je ismijavala i nju i terapeute. Trebalo je da ga uhvatim. koji se nikada nije mijenjao. Za razmišljanje mi nije preostalo nimalo vremena. Tip me. Dva dana kasnije dopustili su mi da izaðem iz tui±ey-sobe. Tu su radili svakakve èudesne stvari. Ja sam bila svim time toliko oduševljena da sam veæ iduæeg jutra odjurila u ured i zamolila za novu seansu. Dobila sam knjige o nauku sekte Scientologv Church. Ta je smiješna stvar bila detektor laži. Otkrila sam da je tu vrlo štosna sekta.

Gabi. a da stari VW vozi samo da bi se prikrio. I doista mi je dao sto maraka. no u škvadri koja se polako stvorila nitko još nije imao sedamnaest godina. Rekao je zatim da je èasnik obavještajne službe. Stella i ja smo se ponovo odvezle na kolodvor Zoo.se speci-•. ali nisam imala nikoga. Nije mi se sviðalo što su šefovi Narkonona jeli posebno. Stella je rekla da je na kolodvoru prilièno bijedno s frajerima. Rekla sam mu: . Kada sam završila.Trideset i pet za francuski naèin. davali su im džeparac. A zatim te neprekidne seanse i kuæni posao. Zato jer je to samo dril. A ja sam pomislila. Odvezle smo se u Kurfiirstenstrasse na auto-štajg. Ako je tko želio govoriti o svojim problemima. Na koncu je rekao da kod kuæe ima pola grama heroina. Nisam ga našla. Hodale smo od stanice podzemne željeznice Kurfiirstenstrasse do Liitzovvplatza i tek se onda jedan zaustavio. Njima su rekli da je to dio njihove terapije. ali ipak ne rješava moje prave probleme. koji mi je dotrèao i poèeo na 61 . Poslije nje sam zapala u totalnu apatiju. Samo što nismo napunili gaæe od radosti što æemo udariti šut. Bio je to prvi val onih koji su se poèeli fiksati još kao djeca. Dat æe nam ga ako ga za tri sata ponovo prièekamo na Kurfiirstenstrasse. a jadni su voditelji bili sve bespomoæniji kada je trebalo s nama raditi. Bila sam najmlaða u kuæi. Znaèi. Veæ je više puta vozio za nama. jer smo im ionako otvo reno govorili da od seanse nemamo ništa. Ako bismo se našli dvoje mladih zajedilo. o H. Zatim sam im rekla da su mi pokradene gotovo sve gaæice. Saslušali su me s onim svojim vjeènim smiješkom. Bila je blesavo iskrena i to isprièala šefovima Narkonona. Rekla sam. jer radi za špijunažu. Htjela sam s nekim razgovarati. To mi se još nikada nije dogodilo. ' Poslije veèere u našoj se škvadri govorilo samo o jednoj temi. Rekla sam mu da su nam potrebne da bismo se pošteno najele. Sve se završavalo hihotanjem. Bili smo totalno sretni. Umjesto na njega nabasala sam na Stellu. Dvojica djeèaka i ja prerušili smo se u pospremaèku èetu. jer djevojka koja ima kljuè jedva èeka da pobjegne na scenu. pa mi je dao novac. Kako da èovjek ostane ozbiljan ako mora vikati na nogometnu loptu ili satima buljiti u neèije oèi. Poèela sam s jelom. ima ih nekolicina koji odlaze da udare šut i vraæaju se kad im se prohtije. Bila sam toliko ošamuæena da nikako nisam htjela ustati s uskog ležaja u prljavoj pansionskoj sobi. I inaèe. Pokušavate nas drilati. Rekla sam im: . pristojno je platio. Zatim sam posve trijezno razmislila što æu poslije terapije. Izvukla sam od njega još trideset maraka. onda je valjda stvar okay. Odjednom se odnekuda pojavio mali crnobijeli èupavi pas. Zaljubila se u jednog tipa i htjela se pošto-poto s njim ševiti. Znala sam da ima strahovito mnogo love. jer nisain imala dovoljno vremena za spavanje. èetke i vjedra i prošli kroz sva vrata. a ovaj tip u totalno zarðalom volkswagenu daje sto od svoje volje. Majka mi je za jednog posjeta isprièala da æe joj Socijalni ured vratiti novac koji je za mene platila Narkononu. Uvijek smo mislile da je pajkan u civilu. Veæina je s vremenom imala isto tako malo od seansi kao i ja. Pomislila sam da možda ipak znaju što èine. Bila sam puna pitanja na koja nisam znala odgovoriti. Jednom sam naišla kada su ruèali. Stella je odmah kupila drogu i mi smo veæ u kolima udarile fiks. Drugi su u kuæi imali više problema nego ja. Isprièala mi je da Detlefa u posljednje vrijeme nitko nije vidio. Još sam malo s tipom brbljala. S nekima sam se dogovarala i o bijegu. tipovi iz Narkonona odmah bi mu odredili seansu. Kako se ipak sa svojim tipom nekoliko puta ševila. a oni su joj odmah natovarili posebnu seansu. jer su voljeli impresionirati i s novcem. Svi su oni veæ za godinu dvije bili propali kao i ja. da takve stvari na mene loše djeluju. Želio je samo mene. Nakon dva tjedna boravka u Narkononu. Jedne sam nedjelje konaèno ipak imala vremena da malo razmislim.Okay. Nije mi se žurilo s tipom. Poznavale smo i auto i tipa. Ništa nisu rekli. Najprije sam pomislila na Detlefa i prilièno se rastužila. Postalo mi je jasilo da za èitavo vrijeme boravka u kuæi nisam još ni s kim pravo progovorila.Dat æu ti sto maraka . ako država daje za to novac. U ponedjeljak sam otišla u ured i rekla im svoje. Ali tip je bio veæ godinu dana tu. To je jedino što se sa mnom može. Vidjela sam kako su se kljukali najslasnijim stvarima. ali i Stelli je dopustio da ude u kola. Nije imao kuda. a meni je potreban netko s kim mogu ponekad govoriti i o svojim problemima. Bio je doista èudan folirant. Èak i onda kada smo odlazile u neki zahod da udarimo fiks. jer otrov djeluje znatno jaèe u pubertetu nego kasnije. No takvi su neuraèunljivi hohštapleri bili najbolji frajeri. Bojala sam se da nije u æorki. Meðu prvim pravilima kuænog reda bilo je zabranjeno sklapati prijateljstva. jer sam se i dalje nadala da æu tamo naæi Detlefa. seansa bi se pretvorila u èisto zafrkavanje. razradila sam plan bijega.odgovori on. Stella je ostala na hodniku. vaša je terapija vrlo uspjela. to se doznalo i njih su oboje bili pred svima ismijani. Nismo više mo rali odlaziti do smiješnog detektora laži. Gotovo se ubila od sreæe što me ponovo vidi. doista je dobra. Odvezla sam se na kolodvor Zoo da potražim Detlefa. A osim toga. Da se ne može u praonicu. Nisam im dopustila da me pirekidaju. Odvezli smo se zatim u pansion "Ameise"". Bila sam totalno zbunjena. Potrebno mi je zapravo vrijeme da se suoèim sa svojim problemima. Sefovima Narkonona ševa nije bila toliko važna koliko da se ne sklapaju prijateljstva. pa kako da toliko dugo izdrži bez prijateljstva? Ono malo slobodnog vremena kasno uveèer provodila sam s mlacima. Bila sam totalno premorena. totalni folirant. Pitala sam se da li su mi razgovori doista pomogli. no bio je samo frajer koji. Razdvojili smo se u podzemnoj željeznici. jalizirao za fiksersku piletinu. èula sam kako su mi odredili posebnu seansu koja æe potrajati èitav dan do deset sati uveèer. jer sam od prvog šuta poslije dva tjedna bila totalno ošamuæena.Seanse su vodili nekadašnji fikseri koji su navodno veæ nekoliko mjeseci bili èisti. Doduše. . Ni tu nije bilo nikoga. Na primjer. I oni kao i ja nisu imali izgleda dobiti mjesto u drugim ljeèilištima. Èak su se frajeri u najdebljim mercedesima cjenkali za pet maraka. Uzeli smo kante za smeæe.

Tip iz špijunaže doista je došao toèno u zakazano vrijeme i dao nam punih pola grama droge. Ludo sam se radovala. ali željela se svakako odviknuti. ali nisu ništa rekli. Otišle smo u jedan restoran u Kurfiirstenstrasse i naruèile kotlet s prilogom. Babsi je opet bila u skitnji. Rekao je: . Nisam htjela u skitnju. On: . Odmah sam pristala. Srele smo Babsi. jer je bila mala kurva. Vrlo se loše osjeæala. Tu je veæ bilo 20 maèaka i Janie je bila samo dodatak. otišla sam s Janie u "Metro". Samo nekoliko ofucanih umjetnika koji piju kavu i ponekad vino. Stella je rekla da bi ga trebalo nazvati Lady Jane1. a da mi to ne javi. . Izgledao je kao neki eskimski pas što je zaostao u rastu. Nisam im odala da je to Janie. Sada æu svima pokazati. Nastanila sam se kod Stelle. ali takva sam bila i ja.Pa to je sjajno da se i ti malo za mene brineš. dali su mi posebnu seansu koja mi ništa nije znaèila.Jasno. Bila je malo udarena. koga veæ mjesecima nisam vidjela. Odvezla sam se u Narkonon i oni su me ponovo prihvatili. Voljela sam Janie i nije mi bilo teško da za njom sve stalno èistim. dakle prvi put u skitnji. Nisam htjela moliti majku da mi vrati stvari. dakle. Za mene je bilo najgore biti totalno ovisna o frajeru koji bi me zadržao èitavu noæ. Pola sata kasnije morala sam siæi u ured i tu me èekao moj dragi otac. Svi su je hranili. U našim smo snovima uvijek zajedno željeli otiæi u Pariz. na kojemu kazaljka nikada nije iskoèila kada sam rekla da mi je seansa strahovito mnogo pomogla. Rekla sam : . Isprièala sam im da je Narkonon vrlo cool mjesto. Posljednji sam put bila odsutna èetiri dana. Uzela sam stare pokrivaèe s tavana i napravila Janie ležaj pokraj svog kreveta. Uzrujavala sam se jedino što nekoliko sati ne mogu biti sa svojim psom. Nisu èak ništa rekli ni protiv Janie. a još uvijek sam vjerovala da æe mi to uspjeti u Narkononu. Ponovo sam poèela sa starim sranjem: frajeri. Nazvala sam ga Janie.Zdravo. frajeri. Prekipjelo mi je. 1 Osim doslovnog znaèenja. Imala je svega trideset i jedan kilogram. Sada sam bar imala nekoga s kime sam mogla razgovarati. Stella i ja smo se ponovo odvezle na kolodvor Zoo zbog Detlefa. Odgovorila sam : . bilo mi je u osnovi jasno da æu se vratiti u Narkonon. Nisam više imala nijednog prijatelja. fiks.Kako to samo tu izgleda? 62 . ali to mi nimalo nije smetalo.bili su sa mnom neprijazni. Bila je posljednja stvar da tip s kojim sam kao vjenèana pobjegne iz Berlina. Imala sam jedino Janie. No ja sam jedina s njom razgovarala kada smo bile same. Roditelji i baka uzalud su se borili da joj naðu mjesto u nekom ljeèilištu.mene skakati. Pola je grama vrijedilo sto maraka. pokazat æu im da æu uspjeti posve sama. . Zatim sam nazvala Narkonon i pitala da li se mogu vratiti. u engeleskom žargonu sinonim za ženske genitalije (napomena prev. Kupila sam dvije pune plastiène vreæice pseæe hrane i masu instant pudinga za sebe. jer sam je usprkos svim svaðama voljela više nego Stellu. jer nikada još nismo èuli o postojanju scene u Parizu. hoæu. Za Janie su se za to vrijeme brinuli drugi i to me žderalo. Mislili smo da u Parizu nema scene. Babsi je vrlo loše izgledala. sada æeš uspjeti. Bilo je ludo. Još sam dva puta bježala. Jednog me dana nazvao otac. najvažnije je da sam se doista željela otkaèiti. Tražio je sedamdeset marka. gdje si se to našla? Upravo sam sluèajno doznao. fiks. Strahovito mi se svidio. Janie nije nikada postala èist pas.Narkonon smo uvijek nazivali samo kuæom . svakako. Rekla sam im da æu dovesti jednu prijateljicu. Znaèi. Sve sam radila mehanièki. Mislila sam. Pobješnjela sam. pa se poèela debljati. Otac je najprije duboko udahnuo. Onda sam doznala da je Detlef otišao s Berndom u Pariz. Kuda bih inaèe otišla? Majka bi pošižila kada bih joj se pojavila pred vratima. zatim me upitao da li bih pošla s njim i njegovim prijateljem na ruèak. jer su s Babsi i Stellom ponovo poèele stare svaðe zbog bilo kakvog bezveznog dreka. Christiane. Noge su joj bile kao èaèkalice. Odgovorili su da mogu. Bila sam u sedmom nebu i totalno sretna što ponovo imam psa. Janie je dobila polovicu. Sudjelovala sam kao opsjednuta u terapiji.Reci. i majka je digla ruke od mene. Upravo sada.Da. U kuæi . zar želiš ostati u toj komiènoj sekti? Ja: . Babsi se meðutim oduševila idejom da se zajedno sa mnom u Narkononu konaèno otkaèi od droge. jer se njena majka u to vrijeme upravo lijeèila od alkoholizma u bolnici za živèane bolesti. Za psom je došao neki prilièno pohabani tip i upitao me da li želim Kupiti životinju.). Reci. Iako nisam o tome mnogo razmišljala. sestra se odselila od oca i sada je stanovala kod majke u mom krevetu i u mojoj sobi. Kada smo se isprièale do sita. Detlef je. bio s Berndom u Parizu. Svatko se s njom igrao i ona se sa svakim igrala. Samo joj je lice bilo još uvijek jednako lijepo. Nisam nazvala majku koja mi je odnijela stvari. Popeo se sa mnom u sobu gdje sam spavala s još èetvoro drugih. Posudila sam što mi je trebalo. Kao prvo. Bila sam posve sama na svijetu. Sutradan ujutro pas je popisao i pokakao èitavu sobu. Htjeli smo unajmiti malu sobu na Montmartreu ili slièno i tamo se odviknuti. Osim toga. Vjerojatno sam ga na nekoga podsjeæala. Sve tri smo otišle na kolodvorsku terasu. vrlo skupu trgovinu na kolodvoru koja je otvorena i noæu. Nazvala sam Narkonon i doznala da je majka veæ odnijela moje stvari. obukla sam muške gaæe. Rekla je da je roðena kao fikserica i da želi kao fikserica umrijeti. ali sam uspjela da spusti na èetrdeset. No. Stella nije htjela ni èuti o tome. jer to bi automatski ukljuèivalo ševu. Postala sam prava uzorna uèenica i ponovo sam smjela otiæi do detektora laži. jer ona je morala biti samo moj pas. a izgubila je i posljednji ostatak ono malo grudi. Radila sam sve što su mi govorili. jer drugi izbor nisam imala.

Morala sam siæi u ured. Oni me protiv volje mog oca ne mogu zadržati.Posve mi je svejedno što se s tobom dogaða. Otac je bio miran. uèini nešto da me tata ne odvede. U policijskoj Startid zatekla sam Christianu nateèenih oèiju od plaèa.Što to znaèi? Majka je odgovorila ledenim glasom: . vratila k meni. Svemu se trebalo konfrontirati. U svakom sluèaju nitko me neæe moæi izvuæi. kao i inaèe èitava kuæa. ali nije znao kako. Christiane je bila beskrajno nesretna što se vratila drogi. mama zbilja! Inaèe æu umrijeti. jer se nikome nisam mogla povjeriti. Otac je istrèao i grmio: . Javili su da su Christianu uhvatili na koludvoru Zoo i da doðem po nju. a koji æe sada dobiti od Socijalnog. tata. Policija me nazvala u ured. Skupila sam hrabrost i povjerila se u školi voditelju njene grupe. Na stranu to što nije mogao na nju paziti od jutra do mraka. ovdje. Na njoj je pisalo da me smije odvesti. Tako sam eto razmišljala u svojoj totalnoj mržnji. ostavi me ovdje! Ljudi iz Narkonona koji su se sjatili na viku poèeli su me štititi. ja sam i zbog odnosa izmeðu nas dvije imala. Govorila sam u sebi: "Mogu ti polizati zadnjicu! Èitavog se tvog života nisu za tebe brinuli. a sada se s tobom poigravaja kako ih je volja. Neæu uspjeti. A ja ne želim umrijeti. Neæeš me sada samo tako ostaviti na cjedilu. Moj se otac vratio tri dana kasnije.Morate potpisati izjavu da æete Christianu vratiti. Moram se uvijek konfrontirati. Odjednom sam shvatila Detlefovog oca. Isprva nisam shvaæala što misli s "Jasnim položajem". sjajno izgledala. Plakala sam od bijesa i oèaja. Poèeo je vikati da je on otac i da jedino o njemu ovisi odluka gdje æe mu boraviti kæi. CHRISTIANINA MAJKA Ja nipošto nisam mislila daje dobro rješenje stoje moj bivši muž poslije ispada u Narkononu uzeo Christianu k sebi da bi je urazumio. koje je Christiane zajedno s Detlefom prošla s toliko patnji u našem stanu. tata! Molim te. Rekla sam: . Neæu dopustiti da me moji roditelji i dalje uništavaju. Sjedila sam za pisaæim slolom i drhtala. Pretpostavljao je da u školi ima još heroinskih ovisnika. Šef je rekao da se tu ništa ne može uèiniti i da moram poæi s ocem. jer su se poèeli bojati. 63 . jer joj je otac bio prestrog. Šef je još dodao da ne smijem zaboraviti vježbe. Pajkani su se s ocem povukli. Pomislila sam: baš ste idioti. Bio je to jedan od rijetkih trenutaka kada sam prilièno jasno vidjela svoju situaciju. Otrèala sam natraške u prostoriju za terapiju i poèela vikati: . mama. tu se nema što konfrontirati.Ne. Tamo je bila platforma za dimnjaèara i tu sam èuènula i smrzavala se. no nitko me nije mogao naæi na krovu. Pogotovo kad se njena sestra. Možda nisam htjela shvatiti. neæu više nikada bježati. Dobro te poznajem. a naša je soba.Ne želim da me otac odvede odavde. Otac je pokazao šefovima Narkonona potvrdu. Nisam se usuðivala napustiti posao prije završetka radnog vremena. I šefovi Narkonona poèeli su me dozivati.Pozvat æu policiju! Znala sam da æe to uèiniti. bila sam i duševno i tjelesno na kraju snage. to ne dolazi u obzir. nisam više znala što bih poduzela i nadala sam se da æe on možda svojim metodama uspjeti ono što meni nije pošlo za rukom. a zatim mi se povratio bijes. Moram ostati ovdje. Htjeli smo otiæi na ruèak. kada jedan od šefova u kuæi reèe ocu: . pogodio me kao malj po glavi njihov ponovni povrat. Zatim je spustila slušalicu. Ostat æu ovdje. ne bih htjela poreæi da sam možda samu sebe u to uvjeravala. Veæ tri tjedna nakon prvog odvikavanja. Ostala je kod kuæe i èinilo se da se svim srcem zalaže. neæu iæi s tobom. Pobjegla sam na tavan i popela se na krov.Želim ostati. Želio je pomoæi Christiani.Ne. Nisam se više mogla sabrati. Poèela sam plakati i upitala je: . Policajac mije pokazao svježi ubod na njenoj ruci i rekao mi da su je uhvatili na kolodvoru u "jasnom položaju". Bio je prestravljen i zahvalio mi na otvorenosti. Moram umrijeti. tata! Ne želim umrijeti. Ti si dobila pravo skrbništva. I doista su došle dvije rfiarice. No. Majka ga je opunomoæila. Posvuda su bili prljavština i nered. Svinje koje su dopustile da totalno propadneš. Idioti koji su uvijek sve èinili krivo. Najprije sam bila strahovito pogoðena. vjeruj mi! Majka je bila nestrpljiva i odgovorila: . Otkada je prvi put provela odvikavanje ja sam se neprestano nalazila u izmjeniènoj kupelji nade i oèajanja. Zamolila sam posebnu seansu i na njoj se totalno zanijela. Rekao je da mora sa mnom u Socijalni ured zbog novca koji je majka uplatila Narkononu. Kunem ti se! Molim te. No. Svake dvije minute gledala sam na sat da nije možda veæ èetiri. Za najkasnije dva tjedna ponovo æu udariti fiks. Obje bi me šefove kæerke prezrele. Rekla sam: . Nikada neæu uspjeti sama. a ove moje nakaze od roditelja sada odjednom znaju što je za tebe dobro". Neæu izdržati. Ponovo smo poduzeli odvikavanje bez Detlefa. Rekao je da drugi roditelji nisu tako iskreni. Htjela sam ostati -u Narkononu i kasnije možda postati èlan Scien-tologv Church. Panduri su s ocem pretražili kuæu od tavana do podruma. U oèaju sam zamišljala da bi Narkonon bio moj spas. Na poèetku se èovjek veoma stidi. Sutradan sam ujutro nazvala majku u njen ured. Kada sam njenog oca zamolila da se ukljuèi. Ako poðem s tobom.Oduvijek je bio fanatik urednosti. kako je on to rekao. Kessina se majka brinula da joj kæerka ne padne u najdublje blato. Povest æe me sa sobom i više me neæe vratiti. Otac je planuo. duševne iprobavne smetnje da li da mu prepustim Christianu. ovo je posljednji put što vidim ovu kuæu. nekako u to vrijeme. da tako kažem. kako bih se bar privremeno oslobodila odgovornosti prema Chris-tiani. "Konfrontirati" je bila èarobna rijeè u toj kuæi.

iako sam je prozrela. Kada sam se jednog dana vratila kuæi s posla.Razredno zajedništvo? Pa toga nikada nema u skupnoj školi. Kada je Christiane mislila da je otkrivena. ako odjednom primi 20 maraka. a kada mu je Christiane odgovorila da u razredu nema zajedništva. To je za mene bilo previše riskantno. Prodavaèi su vrebali veæ na putu u školu na Hermannplatzu u Neukollnu. I danas skaèem s kreveta kada zazvoni telefon. to joj nisam dopuštala da me obmanjuje. Te je godine bilo 64 . koja bi se navodno za heroin prodala i starim muškarcima. Nadala sam se da æe je tako otrgnuti od njene okoline i od opasnosti na kolodvorima podzemne željeznice. Èesto je ružno govorila o svojoj prijateljici Babsi. Obuzeo me neobuzdani bijes protiv policije i vlade. ali ga se nije pridržavala. Iz èiste je radoznalosti upitao zašto želi promijeniti školu. Nisam više mogla slušati njene izgovore: . a dva ili tri puta èak i špricu. Bila sam posve zbunjena tom drskošæu. Od tog sam prikrivanja postala veæ posve suluda. kako bismo vidjeli da li doista misli ozbiljno. Nisam više mogla izdržati te male zjenice. Novine "Bildzeitung" ponovo su javljale o novoj heroinskoj žrtvi. Pitala sam se. Ništa nije priznavala. Tada sam znala zanijemiti i jedva promucati: . u tome su bili jednodušni. Nisam dakle dobila mjesto za lijeèenje. I dalje je. Mogla sam se nekako pomiriti s time daje ovisna. Osjeæala sam se napuštenom. naravno.Èistite se odavde! Kada su izašli. ona bi se odmah pobunila: .Što æu tamo? Ionako nemaju slobodno mjesto. no kako nisam više ni u što vjerovala. govorila je Christiane. Uskoro je trebalo da poènu uskršnji praznici i ja sam željela da nakon njihova završetka odmah zapoène na drugom mjestu. Zaurlala sam: . zatekla sam ih oboje kako sjede na krevetu u djeèjoj sobi i zagrijavaju žlicu. doduše.A što ako moje dijete do onda umre? Neka za to vrijeme dolazi k nama na razgovore. bila je odurna i drska. ona bi samo odgovorila: . Sretna je što nema više ništa zajednièko s ocem i sa svim onim ološem. Živci su mi bili prilièno propali.Uvijek se ponavljalo isto. Ako bih se nekome obratila. Drhtala sam za njen život. Rekla bi da te stvari pripadaju Detlefu i da mu ih je ona oduzela. no bojnzan da æe iduæi fiks biti i njen posljednji posve me dokrajèila. Njeno se biæe poèelo polako mijenjati. Neæu ih valjda tjednima opsjedati. Stala mije debelo lagati u lice. bilo bi protivno njihovom principu. Što sam mogla èiniti? Da sam je silom odvukla u savjetovalište. Djelomice su to bili stranci. Izgledala je kao rascvjetali život. Za tako nešto. ali i Nijemci. Kada bi telefon zazvonio. Bila sam sretna što je još uopæe dolazila kuæi za razliku od Babsi. Christiane mi je isprièala odakle te ljude poznaje: "Taj trguje s time. Iako su se inaèe meðusobno svaðah' i govorili ružno jedni o drugima. Poèelo je užasno razdoblje. Kasnije. samo sam popušila lulicu -pokušala me prevariti. bio je ili bespomoæan kao ja ili je otpisao sve koji su bili slièni Christiani.Što ti je. Ali gdje da naðem mjesto za lijeèenje? Nazivala sam sve moguæe ustanove i u najboljem su me sluèaju upuæivali u savjetovališta za droge. Ona je samo rekla: . S ono malo mjesta kojima raspolažu moraju hoæeš-neæeš odabirati pacijente. nagovorio Christianu. ovaj preprodaje ovo. Bila bih se zaklela na što hoæete da ovaj put misli ozbiljno. Razmišljala sam da li da je zakljuèam. on se nasmiješio: .Sve je to besmisleno. Najèešæe samo u rekoliko redaka. Ne znam tko je bio više razoèaran. veæ da uzima hašiš. Objasnio mi je tada da se osjeæaj razrednog zajedništva u tim školama ne može razviti zbog neprestanog razvrstavanja uèenika u nove radne skupine. a ona bi na mene poèela uvredljivo vikati. naivna nada i nije se ostvarila. a za takvu iznimnost Christiane je imala preslabu ocjenu iz matematike. Redovito sam joj pretraživala sobu i tada bih pronašla ponešto od pribora. A kada bih na koljenima molila Christianu da ode u savjetovalište. kako bi bar izbjegla dotadašnji put u školu. Christiane ili ja. ali kad se Christiane vratila s uskršnjeg odmora. No. Osjeæala sam veliki strah. Danas ne mogu zamjeriti savjetovalištima. Danas razumijem njeno držanje. Èinilo se da je u to uvjerena.davala sam joj još samo usitnjeno na rate. Odredila sam joj kuæni pritvor. dok smo obilazile trgovine. meni može pomoæi samo lijeèenje. mogla za to kupiti šut koji æe biti posljednji. ona se nikada ne bi mogla nekome dati. Heroinske su žrtve postale jednako obièna stvar kao i prometne žrtve. poèela sam plakati. veæ nekoliko dana kasnije ponovo se napumpala. Vidjela sam to po njenim malim zjenicnma. Kasnije sam to još èešæe doživljavala. èija me majka èesto sva uplakana nazivala i pitala gdje joj je kæerka. Direktor realke je rekao da samo iznimno preuzima uèenike iz skupne škole. Novine su skoro svakog dana javljale o novoj žrtvi heroina. Bila je to. Mislila sam da ne èujem pravo kada je jedan takav tip u mojoj nazoènosti. tvrdila da ne ubrizgava heroin. Meni se sve to èinilo luðaèki. mislila sam da joj je ipak uspjelo otkaèiti se. Bacila bih joj to pred noge. A savjetovališta za droge zahtijevala su da Christiane doðe k njima dobrovoljno. kada se Chnistiane èesto tako odvratno osjeæala da bi se bila rado i dobrovoljno podvrgla strogom lijeèenju. S druge strane mislim da djeca ovisnici o heroinu imaju pravo da im se pomogne i protiv njihove volje.Ostavi me na miru! Èinilo mi se da je spremna predati se. treba èekati šest do osam tjedana. Slobodna volja jedini je preduvjet za terapiju. Živjela sam u vjeèitoj natapetosti. U meðuvremenu prošla su veæ tri mjeseca otkada sam je uhvatila u kupaonici. Pomislila sam da joj lijeèenje nije potrebno. Džeparac .dobivala je 20 maraka mjeseèno . dobivali smo odgovor: nema mjesta. ali ona bi s prvog kata skoèila kroz prozor. S Christianom se više nije dalo govoriti. Kada bih joj spomenula njenu ovisnost. pomislila bih da je policija ili mrtvaènica ili nešto drugo užasno. gdje to živimo? Htjela sam premjestiti Christianu u realku na Lausitzer Platzu. u prvom redu zato što Christiane nije više bila prema meni otvorena. onaj ono". Christiane u to doba doista još nije bila zrela za ozbljnu terapiju. jer ozdravljenje inaèe nije moguæe. Bojala sam se da bi. Polako sam doznala kako su mladi ljudi lako dolazili do heroina.

Isprva sam. Zauvijek.pitala sam ga. pa sam željela da tu što duže ostane. smo dana. Christiane je bila potpuno slomljena. jer svatko tko je iole bio upuæen u narkomaniju mogao je na Christiani vidjeti njenu bijedu. Poèela sam osjeæati tegobe na srcu. Nisam to mogla shvatiti. koja na raèun roditeljskog straha nastoji namaæi kapital. Mislim da bih bila najradije porazbijala svu tu ropotariju. postao je novi èovjek. Te sam veèeri izgubila posljednju iluziju. U vlastitim sam oèima promašila ne samo zato jer sam u braku i pretjeranim radom toliko pogriješila veæ i zato što sam toliko dugo bila kukavica da se suoèim sa èinjenicama o Christiani.Država je sranje! Ne znam više što mi je sve prošlo glavom. Èinilo mi se kao da ljudima kradem vrijeme. a isto tako i nevjesta u Schleswig-Holsteinu. Tamo gdje nema heroina. S prozora sam vidjela kako je izašla iz jednog mercedesa. Netko mije zatim ipak rekao da mije potrebna lijeènièka službena potvrda o Christianinoj heroinskoj ovisnosti kao uvjet za podnošenje molbe za naknadu troškova lijeèenja. Toèno pred kuænim vratima. Konaèno smo obje završile plaèuæi na podu. a zatim u krevet. Christianu bi najprije smjestili u Glavni popravni dom u Ollenhauerstrasse. Dohvatila sam je i tako je užasno izmlatila da su me ruke boljele. Narkonon-terapija je u pravilu uspješna. Oni su odgovorili da æe je staviti na popis traženih osoba i da æe se po svoj prilici kadtad pojaviti. Sve je to od živaca. kao i do tada. Udubila sam se u te misli. Veæ treæi put. Kada sam dva tjedna kasnje ipak dobila termin kod službenog lijeènika. Otišla sam lijeèniku. U stvarnosti su. Izgubila je svako samopošto-vanje. Od mene je ostao samo kupiæ jada. mama. Podrobnosti me nisu zanimale. Svaki put sam se nadala da æe konaèno uspjeti. Christiane je pobjegla iz Narkonona. Sjedila sam u krevetu i èekala je. Kasnije sam u novinama proèitala da Narkonon pripada nekoj sumnjivoj amerièkoj sekti. Sjedila sam u dnevnoj sobi i promatrala pokuæstvo.više od trideset mrtvih. meðutim. ali svi su se izvlaèili da nisu mjerodavni. rekao kako postoji moguænost da mi Socijalni ured vrati uplaæeni novac. jer nisam bila sigurna da æe bez terapije uspjeti i da neæe pobjeæi od moje rodbine. U glavi mi je brujalo. djevojke tamo meðusobno odaju prostituciji. Christiane je tada pokazala oèito kajanje i bila je spremna podvræi se lijeèenju. Ali zar je to bilo važno? Mladiæ mi je. Prijavili smo je policiji kao nestalu. . Kada sam saopæila svoju odluku Christiani. i tu sam postala pametna tek kada je veæ bilo kasno. Oblijetala sam razne ustanove. Sutradan sam nekako skupila 500 maraka i odnijela ih u Narkonon. Tako nešto izgledalo mi je smiješno. Bilo je to iznad moje moguænosti zarade. Na televiziji smo vidjeli koliko je država izdvojila novaca za borbu protiv terorizma. pomislila sam. Uzela sam i kredit od 1000 maraka i uplatila ih prilikom prvog roditeljskog sastanka. rekao je on. Pao mije kamen sa srca. Strah od telefonskog poziva: vaša je kæer mrtva. Christiane je došla kuæi tek u pola jedan. On me obavijestio koliko je Christiane napredovala. Roditeljske je sastanke vodio neki navodno bivši ovisnik. Nisam znala ništa podrobnije o Narkononu. a glava samo što se nije raspukla. Bila sam uzdrmana do temelja. Zahvaljujuæi Narkononu. Svakog . To je. 65 . ono zbog èega sam se toliko trudila. Zatim mi je pružio na potpis obvezu plaæanja troškova: 52 marke dnevno i svaka èetiri tjedna predujam. Bila sam hrpa slomljenih živaca. No. Èitavu noæ nisam sklopila oèi. meðutim. Primirila sam se i bilo mije prvi put nakon dugo vremena ponovo lakše. ona je odmah postala sitna i zbunjena. Veæ sam bila obavila potrebne pripreme. Osjeæala sam još jedino strah. Jedva sam još mogla micati lijevom rukom. Vidjela sam još samo jednu moguænost: Christiane mora smjesta napustiti Berlin. Hoæe-neæe. Moja je majka u Hessenu odmah pristnla da je primi. Pošla sam je s prijateljem tražiti. rekao je poslije pregleda i prepisao mi valium. Na njemu se njegova prošlost uopæe nije vidjela. komad po komad. trebalo mije novaca. Kada sam mu isprièala zbog èega sam tako rastrojena. Jedan je mladiæ razgovarao s nama o uvjetima prijema. Ponovo sam zaplakala. Pronašla je i mjesto u Narkononu. Nitko se nije htio izjasniti o Narkononu. svako popodne pokušavali iznova. Mislim da me više pogodilo što se prodaje muškarcima nego stoje ovisna.Ali ne tako kao što ti misliš. posvuda gdje je bila scena. Želudac mi se grèio. gdje je uvijek iznova zavode. to bi još više pogoršalo stvar. Odredio mi je mir. što još mogu uèiniti? U oèaju sam pomišljala i na smještaj u dom. rekao mi je da je nekoliko dana ranije došla k njemu isto takva mlada djevojka i priznala da je ovisna i upitala što da radi. osim toga. Razmišljala sam. Prema tome. sada je svršeno. No. osim ostalog. osim da stoji novaca. Bila je to mješavina straha. Sada je propala. I opet sam lila suze i mislila da sve poèinje ispoèetka. ali nisam htjela uzeti ni bolovanje. Nisam imala više ni volje ni snage sabrati se za posao. Proèešljali smo èak i . Èestitao nam je na odluci i uvjeravao me kako se više nemam razloga brinuti. Te sam veèeri strašno istukla Christianu. bubrezi su me boljeli. Popodne smo pretraživali Hasenheide. Bože. bila uvjerena daje Christiane u najboljim rukama. kojeg me veæ jedna nastavnica plašila i upozorila da se. da sada to znam. a u Berlinu su se dealeri slobodno kretali i javno na ulici prodavali heroin kao sladoled na štapiæu. No. a onda sam iznenada èula samu sebe kako vièem: . osjeæaja krivice i predbacivanja. A to je nama roditeljima imponiralo. uveèer središte grada i diskaèe i naravno kolodvore. Poèela sam gubiti hrabrost i sigurnost.' sve zahode u središtu. Odvezle smo se zajedno taksijem do lijeèilišta dva dana prije njenog roðendana. A tek je bio svibanj. izvodili pred nama cirkus s namjerom da nam izmuzu novac.Što ste joj odgovorili? . Najradije bih se zavukla u najdublje skrovište. Noæu bi mi uvijek utrnula. dakle bilo. Van iz te moèvare. Ona je tresla glavom i jecala: . Rekla sam joj u lice daje prostitutka. Poslala sam je u kadu.

Nekoliko je mladih stajalo uz fliper. Prije toga je. otac me odvukao u svoju matiènu krèmu "Schluckspecht" na kolodvoru Wutzkyallee. ali ona su ostala zatvorena.Zato sam i htjela ostati u Narkononu. Ta znao je da je i pas sa mnom. a ipak nije ništa pomoglo. Nešto je bilo slomljeno. a drugi oko bilijarskog stola.. upravo je tako rekao. uprkos svemu. Uzela sam Janie u krevet i rekla joj: . pa sam se odjednom uplašila da bi se Christianinim smještnjem kod moje rodbine samo nastavio lanac promašaja. Otac je veæ bio otišao na posao. Prisilila sam se da ostanem mirna i da do kraja ne pošizim. Htio mi je naruèiti alkohol.Janie. meðutim. I u Narkononu se više pokvarila nego popravila. Rekao je da æe veæ s njom izaæi na kraj. Janie se još nije bila popiškila u sobi. Mislila sam da sam poduzela sve što je u ljudskoj moguænosti. bacala se na vrata. ne -poznaješ ih. On ju je. zar je moguæe da me otac zakljuèao kao kakvu divlju životinju. Moj je jad bio sve veæi. Htjela sam otvoriti vrata od stana. a ja sam mu odgovorila: . Rekao mi je da moram zauvijek prestati s drogom ako ne želim umrijeti. Christiane mije odjednom postala strana. Ugaslo kao nakon pranja mozga. To kod nje nisam voljela. a toliko sam puta pogriješila.odgovorila sam umjesto nje: . U toj sam situaciji zamolila svog bivšeg muža da odvede Chris-tianu mojoj rodbini. a ako ne bude išlo milom. Kao da je nešto u meni umrlo. Svo sam svoje znanje iscrpla. Više bi mi se sviðalo da je najprije na svakog èovjeka nepovjerljivo zarežala. Sve je ljude smatrala dobrima. Naprotiv. Sada je to nestalo. Otac je rekao da su to sve normalni mladi ljudi i da æu tu brzo naæi nove prijatelje i uvidjeti kako je bilo bijedno što sam se drogirala. bila sa mnom povezana.Da uzme konopac i objesi se . ali ja sam popila samo boèicu jabuènog soka.Ne.odgovorio mi je. Djelovala je grubo. nimalo djevojaèki. Nisam se protivila. Džuboks je neprestano ponavljao pjesmu "Krevet u žitu". Mislila sam. onda æe iæi dobrom porcijom batina. pa sam htjela odmah s njom požuriti na ulicu. Tresla sam ruèku. Tu nema pomoæi. Janie je svakome prilazila mašuæi repom. ali bila su zakljuèana. Mrzila sam èitav svijet. Jedva sam ga slušala. Kada sam se probudila. a Narkonon je bio moj ulaz u raj koji je otac ponovo za mene zatvorio. 66 . Prije nego što smo iz Narkonona stigli kuæi. poznaješ li ljude? . Ona se tamo naglo promijenila. Veæ sam za prvih posjeta vili Narkonon bila zbunjena. Bila sam užasno bijesna i slomljena i jedino sam željela biti sama. nisam se više mogla pravo veseliti. želio zadržati za sebe. prije odbojno. Kada se Christiane tjedan dana kasnije ponovo javila Narkononu.

pa èak i u hladnjaku. nije mi drugo ni preostalo. Otišli smo do zahoda u parku. U Hasenheide parku srela sam Pieta. za razliku od nemirne scene na Kurfurstendammu. Odveo me do nekih peèalbara i od njih sam kupila polovicu polovine. Kasnije sam malo bolje upoznala i peèalbara od kojeg sam prvog dana kupila s Pietom drogu. Kada se otac vratio. Spavaæa je soba bila prazna. Istresla sam pedeset maraka. U stvari. U tome i jeste razlika od H-scene. Za slobodno vrijeme pronašao mi je neku svoju bivšu prijateljicu Katharinu. nisam mu ništa rekla. Važno je bilo donijeti dobar osjeæaj ili se omamiti. jer je trebalo što prije nešto poduzeti sa Janie. Sjetila sam se da bih se mogla odvesti na jedan sat u Hasenheide. U Hasenheide parku bilo je svejedno što tko uzima. U djeèjoj se sobi još uvijek nalazio stari ormar kojemu su se mogla otvoriti samo jedna vrata. pa sam nazvala Narkonon. Piet mi je posudio svoj pribor. Odvela sam je na balkon i ona me shvatila. Zvao se Mustafa i bio je Turèin. Legla sam jednom pokraj pokrivaèa na kojemu je sjedio s nekolicinom drugih peèalbara. Zato sam ga pitala da li je H prodro i u Hasenheide. jer je majka uzela krevete. ali dolazili su i fikseri. Od tada sam svakog popodneva makar i na kratko odlazila s Janie i svi su je milovali. a stari još nije uspio ni stan namjestiti. izgubila je volju nastaviti sa mnom. Uvijek bi vrškom noža izvukao oko jednu èetvrtinu. Bio je dealer. Upravo su jeli kruh i sir i lubenicu. Vjerovala sam da bi se èak u Hasenheide parku mogla odviæi.žali su jedni pored drugih totalno mirno. pa ni štapa u njegovom loncu s kojim me èesto tukao. Krevet je škripao sa svakim pokretom. èitavo popodne slobodna. kupovina. Kuæanstvo. Trèala sam s njom kao divlja i kada sam joj rekla da još moram u Rudow hraniti golubove. Tip mi je ponudio da i ja sjednem na pokrivaè. On je rekao: . Nije primijetio da sam pod drogom. Nisam jedino znala što bih uzela. Kupio je i novi televizor u boji. na prozorskim pragovima. pravu teeny-boopericu koja je šizila za hit paradom Drugog televizijskog programa i Ujom Richterom. Imali su od sedamnaest do dvadeset godina. Umjesto fikusa sada je tu bilo drvo baobab. Uvijek bi mi netko nešto ponudio. Namjeravala sam nadoknaditi dug uštedom od kupovine. To je bilo dovoljno ako bi ih pustila da se nakljukaju do pune guše i još im nešto prosula kao zalihu. Nipošto se nisam htjela vratiti na bijednu H-scenu na Kurfurstendammu. Saslušala sam oèeve planove i pomislila sam da æu ih za poèetak prihvatiti. Nijedan se Kudamm-fikser ne bi družio s hašerom. Otac je skupljao srebreni novac u jednoj ogromnoj praznoj boci asbach konjaka. Piet je bio mladiæ iz "Haus der Mitte" s kojim sam prvi puta u životu popušila hašiš. Mislila sam da ubuduæe neæu više uzimati H. gdje je moralo biti slièno. Konaèno. Èekalo me ogromno iznenaðenje: k njima je došla Babsi. jer sam se još uvijek tako odvratno osjeæala. ali znala sam gdje ga ima. Vratila sam se kuæi toèno na vrijeme prije nego što je otac došao u šest sati. I on se u meðuvremenu poèeo fiksati. hranjenje i èišæenje njegovih golubova listonoša. Svi su bili velika miroljubiva zajednica. To me podsjeæalo na Woodstock. Zatim je došla Khatarina da zajedno prošetamo. hašeri uvijek nešto ponude ako imaju. Mogao je biti i totalno èist. U njega nije bilo ni traga onoj žurbi i nemiru koji sam poznavala u njemaèkih vrhunskih dealera. Bilo je tu mladih koji su svirali na frulama i bongoima.Poði sa mnoni. On je u meðuvremenu postao prilièno ofucani fikser. %motke kao prodavaèi na H-sceni. tu te je dakle zakljuèao i tu bi trebala postati normalna djevojka. On je rekao: . Isprièala mi je da je dobila moj krevet. Ponovo sam otišla sa Janie na balkon. moglo je doæi do požara. Le. Nije više bilo fikusa. Ona je podigla prednje šape na ogradu i pogledala s jedanaestog kata u dubinu i na osamljene visokokatnice Gropiusstadta. Bila sam. To je bila njegova droga. jer bi se inaèe raspao. Poželjela sam jedan džoint. Dugo smo brbljale. Tada sam prvi put razgledala stan u kojem sam bila zakljuèana. Tražila sam pod krevetom. Ostatak na vršku noža obrisao bi s dva prsta i ja sam to smjela šmrkati. Porcije su bile u redu. To je bilo svejedno."*. Veæ sam sutradan poèela ispunjavati program punom parom. Tamo se nalazila vrlo cool haš-scena. Veæ je isplanirao èitav moj život. Bila sam užasno žalostna što ne mogu biti s Babsi u Narkononu. Nigdje kljuèa. Na Kudamm sceni hašiš su držali bebidrogom. Mislila sam da ga je negdje morao ostaviti. Pomislila sam. Bila je to uglavnom hašiš scena. U dnevnoj je sobi bio novi kauè na kojemu je sada spavao otac. Pospremila sam stan. pajkani ne bi ništa našli. Htjela sam za svaki sluèaj ponijeti nešto više. Naèin na koji je trgovao bio je strahovito cool. Povest æe me u Tailand. Kada je netko želio kupiti drogu. Racija je mogla mirne duše doæi i sve pretražiti. Namjeravala sam im sutradan dati dvostruku porciju. bila u kupovini. Nisam imala novaca. Mustafa bi nožem proèaèkao travu dok je ne bi našao. jer se u Hasenheide parku može proæi i s malo hašiša. dok još nije uprljala sag. Nije prodavao veæ odvagnute . I peèalbari su dolazili.- 67 . a hašere zadnjom stvari. pa su ponudili i meni i Janie. Sav je bio obuzet putovanjem u Tailand. Ostali su bili Arapi. Mustafa je bio veoma cool.Jurila sam kao sumanuta po stanu i tražila kljuè. Morala sam mu dati polovinu droge u zamjenu za špricu. Bila sam luda za bilo kakvom drogom. Povremeno æe me telefonski provjeravati. Malo me muèila savjest zbog golubova koji nisu ništa dobili za jelo. Oboje smo udarili po jedan mali šut. Ostalo mi je deset maraka. Imao je golubarnik u Rudowu. Stari mi je obeæao i nagradu. Sjajno sam se osjeæala. Nisam imala vremena pošiziti. Hasenheide scena bila je najcool scena u Berlinu. Pušila sam sit ako bi mi netko ponudio. Golubove sam hranila samo svaki drugi ili treæi dan. dakle. Morala sam s nekim progovoriti. On je meðutim brbljao za nas oboje. Tako sam barem mislila. Ponešto se izmijenilo. i'. a hašeri uživaju isti ugled kao i fikseri. To je park u Neukollnu. Ostatak sam ponovo stavila u bocu.Imaš lovu? Odgovorila sam : -Da. Bar me nije više zakljuèavao. Mustafa je vadio èuperke trave i sakrivao vreæicu s drogom ispod njih. Dobila sam pravi raspored sati za svaki dan. Znaèi naumila se ozbiljno otkaèiti.

Okrenula sam se. Bilo je nekako smiješno promatrati tog tipa s izgledom raèunovoðe. On i Arapi uvijek su samo šmrkali i nitko meðu njima nije bio tjelesno ovisan. Rekao je da je èist. stari. Mustafa mi je uvijek dopuštao da šmrèem ostatak s noža. Heinz je najprije kupio drogu na sceni na Lehniner Platzu. Bernda su zbog toga veæ zatvorili. U takvom stanju nisam mogla mrtva hladna sjediti s Arapima. upoznavati peèalbare s jedne posve drugaèije strane. jer mu frajer nije znao ime. pred svojim ocem izigravala obraæenu kæerku. Željela sarn da mogu biti ponosna. To alkoholièarsko društvo u kremi nisam baš voljela. Znaèi opet neæe ništa biti od naše divne buduænosti. Kao Arapi. Ako sam htjela iscijediti drogu i za Detlefa. Pomislila sam da bi istoènjaci mogli sa H iskorijeniti Evropljane i Amerikance jednako kao što su Evropljani svojedobno iskorijenili Indijance alkoholom. Najviše sam se bojala turkeyja. dakle. Oni nisu više bili za mene ti-ševiš-frajeri. tip koji je plaæao sa H i davao šprice. jer je televizija prenosila neku ludu nogometnu utakmicu.Mustafa je govorio da je fiksanje sranje. Otišli smo k meni. jer sam djelovala samosvjesno. Da nikoga ne moram za nešto moliti. Pogledala sam mu u oèi i rekla: . Njih se. Ipak sam punom parom vodila svoj dvostruki život. ali je nakon povratka otišao na kolodvor Zoo i uzeo jedan fiks. No. dok oèevi golubovi listo-noše gladuju možda veæ treæi dan.Èovjeèe. a Janie je oko nas poskakivala. Snifali su samo kada bi ih uhvatio merak. jer smo bili presretni što smo opet zajedno. Gostoprimstvo im je još uvijek bilo veoma važno. H treba "snifati ako èovjek ne želi postati ovisan. zadnji ološ u mojim nekadašnjim oèima i u oèima Stelle i Babsi. Imao je svoje stalne oka/ere koji su mu prodavali samo najsavršeniju drogu. zakljuèala se i najprije se dobro isplakala. Poèela sam. Htjela sam pobijediti sve muške igraèe. Ali on se tu snalazio. Odvezla sam se na kolodvor Zoo. odmah bih i snifala. Zatim smo razgovarali o odvikavanju. Izdao ga je utajivaè. Ponudio mi je dvije polovine polovica. kako se mota meðu fikserima. ne odmah. Primijetila sam da peèalbari znaju postupati s drogom za razliku od Evropljana. Za nas Evropljane H je bio isto što je nekada za Indijance bila rakija. Zato su me i prihvatili. veæinom bismo odlazili k meni i sve smo manje govorili o odvikavanju. Trebalo je da budem pokraj telefona u vrijeme kada je otac obièavao nazvati ili da izmišljam pametne prièe ako me ne bi|atekao kod kuæe. Došla sam do zakljuèka da su peèalbari u mnogome ispred Nijemaca. 1 Kartaška igra (napomena prev. Sve što sam dobila. Ponovo sam bila pod stresom. iako inaèe o njemaèkim djevojkama nisu imali osobito mišljenje. jer nisam mogla jednostavno od Mustafe uzeti drogu i zatim pobjeæi. Sastajali smo se svakog dana u Hasenheideu. Nikada mi. Detlef se nadao da njega pajkani neæe otkriti. Kada sam ponovo poslije toliko vremena bila na laganom turkeyju. Stellina i Babsina prijateljica. Htjela sam nauèiti i skat1. mogao je uzeti. I Detlefu sam htjela pokloniti mnogo vremena. posve mimo uzeli njegove euro-èekove. meðutim. željela sam da se u njemu i potvrdim. Dvije polovine polovica nije bilo loše ako se izraèuna da je to 80 maraka. na primjer. nije smjelo ni za što moliti. Krevet je bio previše klimav. A onda se pojavio. u Hasenheideu pojavio se Rolf. Uhvatili su ga za vrijeme jedne racije i odmah mu prilijepili stvar s euro-èekovima. Bilo mi je ionako svejedno otkada sam znala da æe Detlef dugo ostati u zatvoru. tip koga sam poznavala.). dakle. što znaèi totalno beznadno. ali je zahtijevao ševu. morala sam više boraviti u arapskom društvu. Mustafa i Arapi bili su vrlo ponosni. Prihvaæali su me. TA onda mi je jednog popodneva u Hasenheide netko prišao iznenada s leda i pokrio mi oèi.Ja sam Christiane. Heinz. pa smo prostrli pokrivaè na pod i sretno zajedno spavali. koje su zatim na Zoou prodali nekom utajivaèu za 1000 maraka. Otišla sam Heinzu koji me nije prepoznao i rekla mu: . èinilo vrlo cool i nije mi bilo ni na kraj pameti da sam još uvijek fikserica dok nisam postala ponovo tjelesno ovisna. On je uvijek plaæao u naturi i to je s tim frajerom bilo najugodnije. kupovina.Detlef je u æorki. Htjela sam se probiti i u buduæem životu u kojemu neæe biti droga. Morala sam. kolu i još neke sitnice i onda smo otišli. Ako je netko što želio. Morala sam sada svako popodne u Hasenheide. dakle. Tipa su jednostavno zakljuèali u kuhinju. Imali smo još vremena do oèevog povratka. žvakati suncokretove koštice i èekati da mi udijele snif. Sav onaj ugodni osjeæaj otišao je u nepovrat. stalni frajer Stelle i Babsi. koji je pomalo podsjeæao na ministra obrane Lebera. Uveèer sam. Sada sam sve teže uspijevala zadovoljiti sve strane. Izgledao je prilièno potresen i samo je kratko rekao: . Otišla sam u zahod na Hermannplatzu. Željela sam da me tu nitko ne može napasti. Preda mnom je stajao Detlef. tip kod kojeg je Detlef prije stanovao. Opet je sve postalo totalno realno. Uvježbala sam flipiranje i kao opsjednuta trenirala biljar. Vrlo su se lako vrijeðali. Tjedan dana poslije Detlefovog povratka iz Pariza. Detlef je dobro izgledao. Htjeli smo poèeti odmah iduæeg tjedna. Cjenkala sam se još za dodatni novac za cigarete. ne bi palo na pamet da ih pitam smijem li uzeti malo H sa sobom. dakle. Naravno. kolodvor je bio prazan. vraga si èist! Zjenice su ti kao dvije zašiljene èiode! Detlef se doista u Parizu otkaèio. Zagrlili smo se. jer više nije imao zaliha. Nije bilo èak ni peèalbara. 68 . Sjela sam na okvirnjak izložbenih sanduèiæa državnih željeznica i èekala frajere. Željela sam priznanje i u "Schluckspechtu". a za to mi je trebalo vremena. Ako veæ budem morala živjeti u tom Schluckspecht-društvu. Sve mi se to. Vrlo sam brzo shvatila njihov naèin. Morala sam se svakog popod-neva iznova otresti svoje pratilice Katharine. više igraèe nego muškarce. jer nije htio da ponovo postanem tjelesno ovisna. Detlef mi je isprièao kako je sa svojim prijateljem prevario frajera da bi došao do love za putovanje u Pariz. Èesto sam s njim odlazila u kremu "Schluckspecht" i njemu za ljubav popila bih po jedno malo pivo. zatim je tu bilo kuæanstvo. imala sam druge brige. za njega posredovati i mrtva hladna žvakati suncokretove koštice. da se nikada ne osjetim podložna. Otac je pooštrio kontrolu i davao mi sve više zadataka. Željela sam u toj sredini postati star. Odmah je ukopèao i upitao me da li bih pošla s njim. No od uèenja skata nije više bilo ništa.

da se pokazujem njegovim takozvanim prijateljima. Ponekad. Babsi u Narkononu. nije loše platio. Odjednom je njega samog uhvatio strah od pandura. samo jedan stari vuneni pokrivaè s resama. Sam ih je naèinio. zatim smo otpješaèile ostatak puta. na žalost bio gnjavež. Na neki naèin on me volio. Stan mu nije izgledao kao stan kakvog poslovnog èovjeka. Uz njegovo sam ime u bilježnici nacrtala nekoliko stabala. Zbog zavoðenja maloljetnica i slièno. Otac je. postao nepovjerljiviji. Morala sam paziti da u njegov stan ne dospije ništa sumnjivo. Želio je pošto-poto da i ja nešto osjeæam. a posvuda je imao kièastu kramu od porcelana i prazne opletene boce od talijanskog vina. Babsi se kao i ja tjelesno loše osjeæala. Nije imao ni jednog pravog prijatelja. Imao je dovoljno iskustva s fiksericama i znao je da je poslije šuta potrebno èetvrt sata mirovanja. Nisam ni znala da u Berlinu tako nešto postoji. samo je njegova najjaèa strana. I ona ie u meðuvremenu veæ dva puta bježala da bi udariiH tiks. I Babsi 2 Šumska ulica (napomena prev. Ali on je zbilja gnjavio. Majka nije htjela više ni èuti za mene. Heinz je.Bila sam luda za fiksom. Vidjela sam samo Gropiusstadt i njegovu okolinu. Prvi sam put bolje pogledala slike kada sam ugledala Stellu i Babsi u punom pogonu s Heinzom. Bojao se da možda odlazim i na kolodvor. Uspeli smo se u njegov stan. Kada sam sada nazvala Narkonon. kada bi me Heinz zagrlio. Stella i Babsi uvijek su govorile da je on poslovni èovjek. a ja sam se gradila kao da mi je lijepo jer. Rekla sam: . Ostavio mi je još èetvrt sata vremena. 69 . Izvukao je jedan pretinac i uzeo neke slike. Bila sam skoro svakog popodneva kod Heinza i nisam zapravo imala ništa protiv njega. Bio je luðaèki ljubomoran. Posljednji je put èak s nekim savjetnikom za ovisnike otputovala sve do Tubingena da bi se tamo podvrgla terapiji. Ne zbog Stelle. da mu pomažem u trgovini. Ponajviše sam. Heinz mi je oduzimao sve više vremena i ponovo sam postala rastrzana. Ja ništa nisam èula. obaviti i kuæanstvo i golubove i kupovinu. Odvikavanje joj se u Narkononu još uviick uviðalo. To je prekrasan kraj s ludim vilama i mnogo drveæa. Poslije Stelle i Babsi i ja sam eto postala Heinzova stalna maèka. Nazvala sam Narkonon da Babsi prenesem novost. Sve sam telefonske brojeve i adrese koje su imale bilo kakve veze s mojim životom fikserice i štajgerice morala pretvoriti u šifre. Podsjetilo me to i na ginekologa. neke posve gole. mali dio Kreuzberga u kojem je stanovala moja majka i èetiri trga na kojima je bila scena. Sve su mu èajne žlièice malo-pomalo odnijele fikserice. Bila je u æorki. jer je to bilo vrlo strogo ljeèilište. Tko me inaèe poštovao? Ako nismo bili na njegovom prljavom kauèu. na primjer. Otkrila sam da Berlin uopæe nisam poznavala. Ispucala sam èitavu polovinu polovice u sebe. gotovo sam veæ bila na tokeyu i najradije bih bila udarila šut veæ u kolima. Htio je da sam stalno s njim. Dao mi je polovicu polovine i donio mi veliku žlicu da prokuham drogu. Odvezla sam se sa Janie do TheodorHeuss-Platza. meðutim. Vjerovao je da ima najboljeg odvjetnika u Berlinu. Gotovo sam svaki dan razgovarala s Babsi. Detlef je bio u æuzi.Savršene slike. da æe Stella isprièati kako plaæa djevojke drogom. Ali hajde da obavimo posao. Pomislila sam: "Jadna blesava svinja". jer mi je štedio dosta vremena. Isprva mi se èinio praktièan. Svaka reèenica koju sam mu rekla bila je laž. Zavjese su bile žute od prljavštine i posve navuèene kako nitko ne bi mogao gledati u prljavi stan. Heinz je bio prilièno uplašen zbog te vijesti. Nije bilo krevetnine. Zabrinuo se. Kiša je padala u mlazovima. Gnjavio me toliko dugo dok nisam s njim zbiljski spavala. Tek što bismo pokušale ozbiljno s odvikavanjem. Tako sam ponekad rješavala i prave matematièke zadatke. Jedino o èemu s njime nisam mogla govoriti otvoreno bio je moj odnos prema njemu. U posljednjem ju je trenutku ipak uhvatila trta. Do sada se nije zbog toga uzbuðivao. Tom sam prilikom doznala da se on veæ odavno nalazi pod istražnim postupkom. konaèno. Uza zid su bila dva stara kauèa. I ja sam se prepala. Babsi se nekako uvijek isto dogaðalo što i meni. To sam zatim lijepo uredno i izraèunala. A za æorkom nisam baš ni najmanje èeznula. ali Heinz nije htio izvuæi robu. Morala sam najprije pogledati njegovu papirnicu. pred kojim nisam morala imati tajni. meðutim. Mogla sam. kako bi me konaèno pustio na miru da odem kuæi. na koje smo se konaèno izvalili. Kuæni i telefanski broj pretvorila sam u raèunski zadatak. stanovao u Waldstrasse2. a on mi je donio bocu piva od slada. A bio je nekako mio. Potreban mi je šut. mislila na drogu koju je taj glupi frajer još uvijek imao u džepu. Imala sam jedino Heinza s kojim sam gotovo o svemu mogla prièati. Taj Heinz nije bio tako neprijazan. jer nisam više imala nikakvog razloga da se motam po štajgu ili sceni. S vremenom je bilo sve gore. nekima samo donji dio na fotografiji.). Najmanje tuce djevojaka. Sutradan popodne pošla sam u bolnicu Westend da posjetim Babsi. U starom ormaru u dnevnoj sobi visjele su kravate. dakle. Neprestano mi je ponavljao da me ljubi i ja sam mu morala govoriti da ga volim. Nisam morala satima sjediti s Arapima zbog jednog smiješnog snifa. Neprestano je njuškao po mojim stvarima. osjeæala sam se više kao njegova kæerka nego kao ljubavnica. Blesavi pornosi. osjeæala sam se doista ugodno. rekli su mi da je Babsi u Westend bolnici zbog žutice. Ni ja se nisam toliko brinula zbog sirote Stelle koliko zbog sebe. Ako su zatvorili Stellu koja je imala samo èetrnaest godina. Bojao se da æe Stella i njega otkucati. Imala sam osjeæaj da me poštuje i da mu nešto znaèim. Telefonski broj 3954773 napisala sam kao: 3.95 maraka plus 47 pfeniga plus 73 pfeniga. nisam èak više morala na scenu da bih kupila drogu. a Stella kao da je propala u zemlju. Isprièao se da nema više ni jednu èajnu žlièicu. Jer su se nama dvjema uvijek dogaðale sliène stvari. Uvijek smo se meðusobno pomno promatrale i mogle smo jedna na drugoj toèno vidjeti koliko je koja propala. nisam više morala èekati na Zoou frajere. obolile bismo od žutice. Ocu sam stalno morala lagati. tako sam bar mislila. I Janie i ja pokisle smo do kože. Berad u æuzi. iako je veæ bio kažnjavan. Bio je konaèno jedini èovjek s kojim sam još mogla razgovarati. naime. onda æe prvom prilikom i mene. se veæ bogzna koliko puta pokušala otkaèiti. Heinz mi je jednog dana otkrio tajnu o Stelli.

Da je kod nas uvijek sve išlo paralelno. želio je spavati samo s jednom djevojkom i to samo ako je i ona to iskreno željela. Kao da su novine pisale o mojoj smrti. Mislila sam da smo tog trenutka jedna drugoj potrebne. Sve sam isprièala. I nisam se plašila što æu se do sita nafiksati. bio sladak.Moraš pronaæi tu odvratnu svinju èak i ako zbog toga sama krepaš. a dva je mjeseca kasnije umrla od 70 . Dobro sam ga poznavala. Babsi i ja bile smo prokleto sliène. Otišla sam s Janie ponovno do podzemne željeznice. Najsretniji su kada mogu nekog fiksera prekrižiti u svojim spisima. Portir je. Svakog dana te su vijesti bile kraæe. Odvezla sam se kuæi. Meðutim. pozivao me na ruèak i davao mi novac. Uèenica Babette D. Tek sam poslije toga mogla plakati. Babsi. a ja sam se najviše radovala što æu vidjeti Babsi. Najveæi dio toga. Tog sam jutra dakle mazala kruh marmeladom i prelistavala novine. Morala sam najprije popušiti cigaretu u krevetu i tek sam onda mogla proèitati èlanak do kraja. Kasnije su se magazini rasplakali nad Babsi. Tip kod kojeg su našli Babsi nije dolazio u obzir. o svodnicima koji su imali veze sa H-biznisom i o "Soundu". Mislila sam da su Babsina jetra jednako propala kao moja. možda drogu u kojoj je bilo strihnina. I mene je veæ provozao svojim sportskim kolima kroz grad. Sutradan ujutro sišla sam da kupim novine. jer još nije ozdravila od žutice i njena jetra to ne bi mogla više podnijeti. Ionako nitko nije znao od koga je Babsi kuæila svoj posljednji fiks ili nitko nije htio znati. Nisam imala vremena da je svuda tražim. Veselilo nas je svo to mnoštvo drveæa. Ta poznavala sam sebe. Kod mene bi na to vjeèno èekao. on je bio relativno u redu. Nisam ni morala dalje èitati. nikada nije shvatio da je i naše zaraðivanje samo posao. tada sam se ponovno potpuno otrijeznila. Takve je droge sve više bilo na sceni. Otišla sam u kupaonicu i udarila šut. Ugledala sam veæ na prvoj strani veliki naslov: "Bilo joj je tek èetrnaest godina". Željela sam pustiti da se izbrblja i nagovoriti je da se vrati u bolnicu. Nije mi bilo jasno da li oplakujem sebe ili Babsi. Janie naravno nije smjela uæi. jer sam još imala drogu od Heinza. Nadjy R. jer me otac radi provjere mogao nazvati kod kuæe. Svakog sam jutra kupovala novine. Raspitivala sam se gdje je Babsin odjel i tamo zaustavila prvog lijeènika na kojeg sam nabasala. zapravo otkada mi majka nije više uveèer davala izreske o heroinskim žrtvama. pajkanima je ionako svejedno što netko prodaje lošu drogu. Bio je frajer sa strahovitom gomilom love. (14) iz Schonberga bila je mrtva. Uletjela sam u sobu Schipkeove. Lijepo i drastièno napisano.ali bile smo sretne. kako bih zaradila toliko novaca da mogu iskušati drogu od nekoliko tipova i konaèno bila totalno haj. Kako nije imala smještaj. Nisam bila sposobna ni za kakve osjeæaje. BERNDT GEORG THAMM. Christiane. Babsi je došla u naše savjetovalište 1977. Rado se družio s vrlo mladim djevojkama. Tako sam nešto i slutila. U bolnici smo naišle na problem na koji nisam mislila. jer je bilo sve više mrtvih. Vjerojatno se motala po štajgu ili na sceni ili je bila kod nekog svog stalnog frajera. I tako dalje. Izbrbljala sam sve što sam znala o nepoštenim dealerima. Sjela sam na vlak podzemne željeznice i odvezla se u policiju. žrtva droga u Berlinu ove godine". Postupila sam po starom fikserskom moralu: svaki je fikser sam sebi najvažniji. Zaklela sam se da æu sama pronaæi Babsinog ubojicu. jer je bila najmlaða žrtva droga u Njemaèkoj. Christiane je kao i njena prijateljica Babsi predstavnik te nove skupine na koju je usmjerena trgovina drognma. Ionako nisam imala nikakve volje da odem na scenu ili na štajg.Pa do iduæi put. pošto je ponovno veæ dva dana bila u skitnji i uzimala H. Pomislila sam. meðutim. Iako je bio poslovni èovjek. Na koncu je ponovila svoju staru frazu: . Dogaðaj je bio opisan kao mala senzacija: "Štrcaljka za jednokratnu uporabu od mljeènog plastiènog materijala još je bila zabodena u venu lijeve ruke mlade djevojke. Uzeo je Janie u svoju kuæicu dok se ne vratim. a povrh toga veliki èudak. Èeznula sam za Babsi. Rekao je da je po život opasno ako Babsi sada ponovo poène s drogama. Znala sam da se Babsi ionako ne bi vratila u bolnicu. Nisam znala gdje bih je tražila. VODITELJ PSIHOSOCIJALNOG SAVJETOVALIŠTA DRUŠTVA CARITAS U BERLINU HORST BROMER. iako mi je u stvari jedina želja bila da se bez grižnje savjesti napunim drogom. PSIHOLOG I SAVJETNIK ZA DROGE U CARITASU Udio malodobnika dvanaest do šestnaest godina meðu ovisnicima u Saveznoj Republici i Zapadnom Berlinu narastao je po našim procjenama u posljednje tri godine od nula do dvadeset posto. On je rekao: -1 mi bismo voljeli znati gdje je Babette. Jednostavno kako veæ novine obièavaju predstavljati fiksersku scenu. èinilo se. Otišla sam dakle na auto-štajg na Kurfurstenstrasse. Bila sam uvjerena da je neki pokvareni odvratni dealer prodao Babsi prljavu drogu. (30) izjavio je policiji da je djevojku upoznao u diskoteci "Sound" u Genthiner Strasse. Negdje oko podne došla sam k sebi i tada me spopao luðaèki bijes. on ju je odveo u svoj stan. dakle. Mogla sam. samoj sebi reæi: . Zaboravila sam sve naše svaðe. Gotovo sam uvijek poznavala nekoga od ljudi koji su bili pronaðeni s iglom u ruci. Tako je ovu do sada najmlaðu žrtvu heroina našao njen znanac u svom stanu u Brotterider Strasse. Podsvjesno sam u novinama uvijek najprije tražila vijesti o heroinskim žrtvama. Još uvijek sam umišljala da sam u lovu na Babsinog ubojicu. Ni ja se ne bih vratila. Isprièao mi je da je Babsi pobjegla dan ranije. Bila sam totalno mrtva. nije ju ni zanmao. No. Odmah sam znala. Babette je 46.

Da bi simbolizirao rastanak od scene mora. ostaju na emocionalnom stupnju malog djeteta. Nakon dolaska. Mi možemo posredovati u terapiji. Najmanje 80% svih onih koji su bili voljni lijeèiti se ponovo se vraæaju drogi.savjetovanjem. iako smo je pokušavali pripremiti za taj korak savjetovanjima koja su trajala satima. po svoj bi prilici iskoristila prvu priliku da odande pobjegne. odjeæu i tijelo da ne sakriva drogu. Njihova je osnovna misao pomoæ ipodsticanje samopomoæi na osnovi slobodne volje. Neprekidno smo razgovarali o Bogu i svijetu. On se možda dvije godine svaðao s roditeljima zbog svoje duge kose. prije nego što je došlo do prijemnog razgovora. terapijom . Usprkos teškim životnim uvjetima u kojima se fikseri u dobi od dvanaest do šesnaest godina potvrðuju na sceni i usprkos tehnici koju pri tome razvijaju. Stariji fikser koji je postao ovisnik tek sa 17. odreæi poznate sredine i poznatih mu ljudi. moda i glazba imaju za èetrnaestogodišnjeg fiksera znatno veæe znaèenje. uputiti smo je u "Drogenhilfe Tiibingen e. Pretražili su joj stvari.). ureda za mlade ili neke druge ustanove.000 njemaèkih fiksera dolazi oko 180 državnih odnosno gradskih i 1100 privatnih terapijskih mjesta u stambenim zajednicama. Bojala se daje bilo kuda odvedu protiv njene volje. Ako ostane po starom. Nekih provjerenih brojki o uspjehu terapije nema. osim ostalog i zato što se poslije odvikavanja vraæaju u iste prilike zbog kojih su i postali ovisnici. No kako smo se približavali Tiibingenu. Bila je vesela i samosvjesna zato što se tjelesno odvikla. On doduše pati zbog svoje strasti i popratnih pojava koje iz nje slijede. Osim toga. heroinske žrtve djeèje dobi uskoro neæe biti iznimka ni u Njemaèkoj kao što nisu ni u SAD. Na putu za Tiibingen Babsi je bila uzbuðena i puna išèekivanja. jer bi odbijala terapiju i tako postala opasnost za ostale koji su se lijeèih'. Ona se kolebaju izmeðu sanjarija o zaštiæenom svijetu i naèina ponašanja odraslih koji se bore za opstanak. jednu od rijetkih ustanova koje u iznimnim sluèajevima primaju i pripadnike njene dobne skupine. V"1. Babsi je 44 dana kasnije umrla od prevelike doze heroina i postala najmlaða od 84 službene žrtve heroina u Berlinu 1977. te postaju prkosni ako se moraju podvrgnuti postojeæim. Èetrnaestogodišnju Babsi doveo je njen opunomoæeni odgojitelj u naše savjetovalište svibnja 1977. pa èak zahvate i u njegovu osobnu slobodu. nego za jednog dvadesetogodišnjaka. pa zar da sve to. Moramo razviti terapijski koncept koji æe biti posebno podešen djeèjim prilikama i ogranièiti princip slobodne volje. Jedna se suradnica ustanove još jednom intenzivno potrudila oko Babsi. priznanjem. Zatim je trebalo da podreže svoju dugu kosu. gdje bivši fikseri žive po vrlo strogom programu. ali nije mogla promijeniti njenu odluku. Djeca fikseri ne idu putem postupnog oslobaðanja od roditeljske kuæe i polaganog uraštanja u stvarnost. Takva djeca dolaze u savjetovališta kao Babsi pod pritiskom svojih odgojitelja. Fikseri od dvanaest do šesnaest godina. Na 50. no u potpunosti odbijaju stroge propise u ljeèilištima. Kada je ugledala frizera kako dolazi sa škarama. Ako nam to ne uspije. ali se o prijemu odluèuje na licu mjesta. U stvarnosti je do tada prošla sito i rešeto dvogodišnje fikserske karijere. veæ su umjesto toga nauèili kako da se u odreðenom kritiènom životnom razdoblju povlaèe od stvarnosti. a ni policija. Kad-tad svaki se fikser zaželi osloboditi pritisaka koji prate heroin . ta æe dobna skupina proæi kroz sve rupe. 1 Pomoæ ovisnicima Tubingen. ona je postajala sve nemirnija i nervoznija. èiji je broj u naglom porastu. koja mu se i bez toga èini èudovišna. Nije imalo smisla zadržati Babsi protiv njene volje u Tiibingenu. klinikama i slièno. žrtvuje za ulaznicu u nekakvu terapijsku buduænost. U terapeutskoj stambenoj zajednici mora se. Babsi se htjela vratiti u Berlin. Djeca fikseri nisu emocionalno èvrsta. Mislimo daje to preveliki zahtjev od djece. naklonošæu i toplinom to su tipiène znaèajke novih potrošaèa heroina meðu djecom. Uoèljivi potencijal agresivnosti sjedne i s druge strane još djetinja potreba za zaštitom. nemaju nikakvu moguænost za rehabilitaciju. rad je s ovisnicima o drogama u Njemaèkoj zbog takve djece u procijepu. Problem droga ne mogu riješiti ni savjetovališta ni terapeuti. Kada se tjelesno odvikla u Berlinskoj zemaljskoj klinici za živèane bolesti. Ponašala se kao kakva mala tužna djevojèica što se još drži majci za skute. Babsi je pozdravio jedan nekadnšnji ovisnik i odveo je u èekaonicu odreðenu za pridošlice. Na sceni se od recidivista èuju straviène prièe o terapiji.od prostitucije i kriminala do potpune tjelesne propasti. 19 godina obraæa se za pomoæ savjetovalištima tek pošto mu u više navrata nije uspjelo da se sam izvuèe. godine.bile prilagoðene na te manje-više odrasle ovisnike. na primjer. Ni Babsi nije bila spremna prihvatiti sve uvjete dugotrajne terapije. odrezati kosu. U meðuvremenu nam se obratila i Stella i ostali fikseri iz Chris-tianinog društva. djeci neprikladnim oblicima terapije. kao što smo spomenuli. nije više htjela suraðivati. Do sada su ustanove za pomoæ ovisnicima sa svom svojom ponudom .prevelike doze heroina. I Babsi je pokazivala veliko nepovjerenje prema našem savjetovalištu kojeg se nije oslobodila ni u toku razgovora s nama. pa tako ne ispunjavaju najvažniji preduvjet za prijem -slobodnu volju. Vidjela je kakve posljedice mora snositi. ali na tu se patnju navikao. èime je medu prijateljima i znancima u svom društvu izborio priznanje. Ne može se svesti 71 . Toj èetrnaestogodišnjoj djevojei nismo mogli pomoæi. Babsina je smrt potkrijepila uvjerenje o hitnoj potrebi da se mreža savjetovališta za starije ovisnike proširi i modificira za one od dvanaest do šesnaest godina odnosno da se za njih izgradi nova. tijesnih traperica i svojih ploèa. Istina je daje svakom ovisniku vrlo teško odluèiti se za terapiju. 18. Bez želje da dramatiziramo. registrirano udruženje (napomena prev. Svoju pubertetsku rastrzanost smiruju psihièkim i tjelesnim vezivanjem za drogu. svuæi tipiènu fiksersku odjeæu i odreæi se "progresivne" glazbe koja ga je do tada stimulirala. meðutim. Meðutim. i još trpjeti da mu drugi nalažu što æe èiniti. Frizura. seansama.

Pitanje je samo kako æe se izvuæi. Roditelji im ne mogu pokazati nijedan ispravni put. studenti) obilaze ugrožene obitelji. moguænost zabave. susjedske veze. na primjer jedna trinaestogodišnja djevojèica proæi pubertet relativno neošteæena ili æe završiti u alkoholu. ni jedan korisnik profita od narkomanije neæe dopustiti da mu netko oduzme tu zaradu. pa juri od podražaja do podražaja. a sve za raèun što ranijeg orijentiranja sposobnosti i pasivnog konzumiranja. osim mekih droga. ne vide nikakve vrijedne perspektive za buduænost i nisu u stanju izvuæi snage iz prošlosti. Èak ni najbolja terapija ne može stvarati èuda i pomaže samo malom broju ovisnika^L Raèunamo s drastiènim podmlaðivanjem fikserske scene. ali mnogi mladi ljudi postaju ogorèeni što æe im blagoslovi potrošaèkog društva ostati nedostupni. LSD i heroin -postale su privredno dobro. Trgovinom heroina obuhvaæeno je gotovo svako mjesto s poštanskim brojem. prijelazi su èesti. Ta djeca i mladež ne nalaze zadovoljstvo u svojoj sadašnjosti. Analogno takvom sve bržem razvitku. Današnji se ovisnici izrazito razlikuju po svojoj motivaciji od hašera i tripovaca 60-ih godina. pušaèe i fiksere. veæ se samo može govoriti o prostoru s akutnijom i manje akutnom opasnošæu od zaraze.ni na individualni patološki proces u smislu duševne zarazne bolesti ili duhovnog prijeloma što ga samo treba ispravno poravnati i zagipsati. Utvrdili smo da javnost nije ni kvalitativno ni kvantitativno dovoljno obaviještena o stvarnoj širini i opsegu problema uživanja droga. a da se i ne spominju troškovi za odgovarajuæu odjeæu po modi mladih. koji su èvrsta jezgra potrošaèa heroina. i ilegalne droge -hašiš. nekoj sekti. oni se tako brzo ne odrièu trke. razumijevanje tuðih teškoæa. Takvo shvaæanje dovelo je parlamentarce do termina "držati u šaci" kao da se radi o slavini koju samo treba zavrnuti. pouzdanje. ponaj-manje neka policijska stanica ili kriminalistièki ured. U tim se malim stvarima javljaju veliki problemi. pa dolazi do previranja u kojem mladi pokušavaju na druge naèine zadovoljiti svoje želje. I sami su veæinom optereæeni nerješivim protuslovljima: s onim što su postigli ili æe postiæi u životu nikada sebi ne mogu ili neæe moæi priuštili ono što su doista željeli odnosno nauèili željeti. Sada se više ne radi o buðenju svijesti kao u nekadašnjih hipija. Meðu njima nema oštrih granica. psiholozi. Ono što policiji dopadne šaka prilikom zapljene heroina i mekih droga samo je mali djeliæ konzumirane droge. Gotovo svaki mladi èovjek ima u svom krugu nekoga tko je uživao ili uživa ili namjerava uživati drogu. Praktièki više nema podruèja koje je slobodno od droga. No u prostorima u kojima ne postoji gotovo nikakva verbalnu komunikacija glazba je samo omama. sve više samoubojstava. I na selu i u gradu mnogi mladi pate od beskrajne dosade i osjeæaja besmislenosti vlastitog postojanja. kao što su razni lijekovi i alkohol. Poðimo od skromne èinjenice da samo u Zapadnom Berlinu relativno mala skupina od 5000 ovisnika. a uporišta rasturaèa su omladinska sastajališta i diskoteke. doduše. Zbog toga ugroženu mladež ne možemo više dijeliti na alkoholièare. U Berlinu veæ niz takozvanih obiteljskih pomoænika (socijalni radnici. Takav se mladi èovjek iznenada naðe u labirintu s mnogo izlaza i s mnogo zamršenih ograda koje se zovu roditeljska kuæa. koje u ogromnim razmjerima pokriva potrebe. Novac je sve èešæe odrednica i meðuljudskih odnosa meðu mladima. Sve više mladih ljudi zakljuèuje veæ u pubertetu. a poslije nje slijedi razoèaranje što se ništa nije doživjelo. da usprkos najveæem zalaganju nikada neæe sa svojim buduæim financijskim moguænostima imati pristup u atraktivni svijet izloga i reklame koji ih je odmalena fascinirao. meðutim. pop-koncerte i slièno. Pri tome zapostavljaju vrijednosti. kao što su prijateljstvo. Mladi èovjek koji želi nešto kompenzirati može je svagdje nabaviti. veæ ulažu sve napore u svoj sizifovposao. radna oèekivanja. koja veæ sada obuhvaæa èitavu vojsku mladih i širi se po školama. Mladi je èovjek. Ta sve veæa manjina mladih traži u diskotekama moguænost da se rastrese. televizio-manije u slobodno vrijeme. ploèe. Najveæi dio odgovornih politièara vjeruje još uvijek u takozvani narkomanski val koji je dostigao kulminaciju i sada æe poèeti opadati. S obzirom na toliku kolièinu novca. To je spoznaja koju oni. tako da se. razbojstvima i prostitucijom namaknuti pola milijuna maraka dnevno. diskotekama i omladinskim sastajalištima. Taj cilj prevladava i u uživanju alkohola i nekih droga. Danas se više ne može govoriti da je samo manjina mladih od dvanaest do šesnaest godina ugrožena drogom. pored društveno sankcioniranih droga. mladiæ mora potrošiti u diskoteci deset. Da bi upoznao neku djevojku. a ciljevi drogiranja identièni. izložen i pritiscima okoline. formalno priznaju i ubrzo pretvaraju u traženje alternativnog životnog stila. u slobodno vrijeme ili u radnoj sredini. školski zahtjevi. povjerenje. Ilegalno tržište drogama pokrilo je èitavu Saveznu Republiku i Zapadni Berlin gustom mrežom komercijalnih i socijalnih rasturaèa. alkoholizma i raznih farmaceutskih "pomoænih" sredstava. na osnovi pooštrenih selekcijskih mehanizama u školi. Istodobno. stvara sve više otpadnika. veæ primarno o njenom iskljuèenju. U drogu bježe osobito oni mladi ljudi koji ne mogu zadovoljiti svoje potrebe u školi. mora kraðama. Mladi je èovjek danas izložen drogama jednako tako kao što su odrasli izloženi ponudama farmaceutske industrije. Mladi èovjek kojeg su tako prevarili za djetinjstvo raspolaže samo zaèecima mašte. Posvudašnja nazoènost droge jamaèno je odluèujuæi èinilac njene sve veæe primjene. a s kojim se oèito i dobro posluje. Društvo. dvadeset ili trideset maraka. za razliku od svoje djece. Za jednog nauènika ili uèenika to su veliki izdaci. seksualnost i snovi. pa ako se tome pribroji tržište u èitavoj Saveznoj Republici. Destrukcija obiteljskog života poprima ogromne razmjere. u kojoj ima sve više razvoda brakova. s heroinom ili meðu anarho-teroristièkim apostolima. spremnost da se pomogne. Jedinu im promjenu i zabavu za vikend nude diskoteke. osim što mora izaæi na kraj s problemima svog puberteta. dobit æemo impozantnu svotu. Svako malo veæe mjesto ima svoju scenu. Naprotiv. samostalnosti i povjerenja u sebe. sada i heroin može dobiti u svako doba i na svakom mjestu. Faza djetinjstva s njenim slobodnim i zbog toga stabilizacijskim moguænostima razvoja i doživljavanja svedena je samo na predškolsko doba. Izlaz može voditi u neko 72 . èesto ovisi samo o sluèaju da li æe. gdje nailaze na neizrecivo zapuštene odnose pune sukoba i nesporazuma. zbog èega ne može razviti obrambenu snagu protiv snažnog poticanja potreba kojemu ga svojom strategijom izlažu proizvoðaèi robe još od najranije djetinje dobi.

osim uz strahovito muène pojave apstinencije. Trgovina se stoga sve više usredotoèuje na djevojke. Dovoljno je da tri puta uživaju heroin i postat æe psihièki ovisni. S obzirom na dnevnu potrebu od èetrdeset do dvjesto maraka. jer tako može pokriti troškove vlastite potrebe na ugodniji naèin nego stoje to prostitucija ili kraða. Nije onda èudo što se poslije nipošto ne žele odreæi tog "haj osjeæaja" naoko toliko pozitivnijeg od njihove realne situacije. dok posve ne izostane. eufo-rièno djelovanje heroina pomalo popušta. okrutnost. Na mjesto svakog uhapšenog malog dealera stupa veæ sutradan novi prodavaè. Cesto to poèinje u diskotekama s vrlo jednostavnim metodama. Zahvaljujuæi tom heroinskom daru. To znaèi: trgovina heroinom dobiva sa svakim kupcem novog potencijalnog preprodavaèa. jedni za provale u skladišta. 73 . On im se dopadne jer je tako "cool". jer prostitucijom mogu namaknuti potrebni novac. Tjelesna æe se ovisnost zatim neminovno pojaviti veæ nakon nekoliko tjedana zavisno od uèestalosti uzimanja droge. Djevojkama je lakše plaæati drogu. Mnogi mladi ovisnici sa sela odlaze prije ili kasnije u velike gradove. Nema opasnije ali ni djelotvornije droge od heroina ako treba na brzinu "riješiti" probleme. Mladi su uvijek spremni na rizik. To ponavlja nekoliko puta i tako stvara novog ovisnika heroina. Veæina muških ovisnika specijalizirala se za imovinske prijestupe. a zatim im namjerno poklanja prve snifove heroina besplatno. Tako obièno novaèe mušterije mali dealeri i njihovi preprodavaèi koji su za razliku od meðuprodavaèa i veletrgovaca sami ovisni i sa zaradom èesto pokrivaju samo svoje potrebe za heroinom. jer u svojoj sredini nemaju uvijek moguænost pribaviti potreban novac. Ovisnost tjera djevojke i žene gotovo bez iznimke u prostituciju. radionice. Svaki ovisnik želi i sam postati dealer. pa postaje stalna mušterija preprodavaèa. Obièno se naðe mladiæ dobrog izgleda obuèen po modi koja se cijeni u toj sredini i pristupa djevojkama. oni doista isprva doživljavaju osjeæaj sreæe i lagodnosti. Razumljivo je što u svijetu koji je sve siromašniji moguænostima doživljaja sami pokušavaju izboriti "svoje" doživljaje i tako ih sve veæi broj prihvaæa "pruženu ruku" dealera. sektu ili meðu fiksere. vozila. Neovisno o vrijednosti ukradene robe zarada nikada ne premašuje potrebnu svotu za dnevnu dozu heroina. Osnovna je zapreka uživanju heroina njegova visoka cijena. Jedan od razloga jest što se njeni eksponenti ne pojavljuju tako javno kao u gusto naseljenim podruèjima. agresivnost i izolaciju. osim ako je fikserkraopo narudžbi. Usprkos poveæavanju doze. U seoskim se podruèjima problematika droga još prilièno potcjenjuje. Fikser se zatim drogira zato da bi izbjegao užasne pojave apstinencije. Veæina se ovisnika nakon toga ne može spasiti.alkoholièarsko društvo. Od tog trenutka ovisnik se ne može više odreæi heroina. ovisnici na scenama pate od kroniène nestašice novca. Zato ih dealeri namjerno usmjeravaju u ovisnost. koji zatim dalje širi drogu u svom krugu. Posljednjih je godina naglo porastao broj ženskih potrošaèa heroina izmeðu dvanaest i šestnaest godina u odnosu prema mladim muškim potrošaèima. Za takvu djelatnost nije im potrebno umijeæe nagovaranja. drugi za otimanje torbica ili kraðe po robnim kuæama. Nužda da svakog dana doðu do potrebnog novca vodi fiksere u grubost.

Bio je poslovni èovjek. Rekla sam tada istinu. Uspjela sam ga nagovoriti. Janie je poveo sa sobom. nagnuo i pokušavao dohvatiti uzicu. Stella se stalno željela ubiti. Rekla sam mu tada da sama neæu uspjeti. Vikala sam na njega i pokušavala izmaknuti uzicu. On je samo bio jadniji prasac. plastiènu užad za rublje. dok me otac nije pronašao i doveo kuæi. iako su znali da æe one za to kupiti drogu. a zatim je bila puštena na slobodu. Da se to ne može postiæi ako je èovjek èitav dan posve sam. To mu je bila posljednja nada. A onda je nazvao Heinz. A onda ga je i dobio. a nisam mogla izaæi jer je otac ostao kod kuæe nazvala sam potajno Heinza i dogovorila se s njim za sastanak u Gropiusstacftu. Heinzova mi je droga bila dovoljna za onih nekoliko dana. Kada je konaèno poèeo sudski postupak protiv njega.' koliko me otac zakljuèavao. Mislila sam da æe me otac istuæi na mrtvo kad otkrije kako sam ga varala. Pale su u grmlje. Bio je oèajan gotovo kao i majka. ali otac je našao drogu koju mi je on ostavio. ali on je bio samo još malo oèajniji. a meni i pogotovo. Taj je Heinz bio totalno propali i ludi tip. Jedine su joj uzdanice bile teroristkinje koje su bile s njom u istom zatvoru. Nikada nije davao drogu bez protuusluge. Nikada je više nisam vidjela. Tjedan sam dana bila u skitnji. Tek kada se jedan mali djeèak s devetog kata. Sutradan me ponovo zakljuèao u stanu. Nekako je shvatio da se sa H ne može samo tako rastati èak i ako èovjek to želi od srca. Idiotska nada. Tada je iznenada zazvonio telefon. U stvari. Otac mi je zapovijedio da ugovorim sastanak s Heinzom u Hasenheide parku gdje æe mi ponovo donijeti drogu. Heinz bi totalno pošizio. Heinz je još stigao na vrijeme pobjeæi. I jedno i drugo stavila sam u omotaè fena i spustila zraènu pošiljku s prozora djeèje sobe. Nisam više imala snage za laži. ja sam pobjegla. pojas jutarnjeg ogrtaèa i slièno. Zatim je nazvao pajkane. Ovo se posrano društvo može izmijeniti samo nasiljem. Kada mi je jedne veèeri ponestalo droge za sutradan ujutro. Odvjetnik ga je obavijestio u kakvom je sranju. Konaèno sam ga imala u ruci. Poèeo mi je vrlo nježno govoriti. Za uzvrat me zamolio da mu napišem ljubavno pismo i da ga spustim na uzici zajedno s parom svojih gaæica. ali kada se radilo o djevojkama. Uspjelo je. izvukla sam iz košare za prljavo rublje najstarije gaæice i bacila ih kroz prozor. Ocu je prièa o Stelli doslovno išla na jetra. Heinz se doista javio dogovorenim znakom zvona. protiv njega je veæ tri tjedna prije dogaðaja s uzicom bio ispostavljen uhitbeni nalog. Mislim da ga je trebalo poslati psihijatru umjesto u æorku1. Sve sam ispovijedila. A onda sam mu onako na punom turkeju naškrabala pismo. a zatim se ipak prišuljao da ih uzme. Ipak mi je bilo teško što moram svjedoèiti protiv njega. sve im isprièao i zahtijevao da uhapse Heinza prilikom našeg sastanka. ali èinio je ono što je znao i umio. Pozlilo bi mi kada bih vidjela nasilje. On je ionako veæ odavno slutio. Babsi je mrtva.kako se moj otac izrazio -jer je to za njih bila prevelika gnjavaža. Od odvikavanja nije dakle bilo ništa. Heinz je najprije pobjegao. Kao što sam kasnije doznala. a stavio drogu. Stella je u nekoliko navrata razgovarala s Monikom Barberich iz Frakcije crvene armije i totalno je za njom poludjela. Veæ u podne mislila sam da neæu izdržati. a kada je došlo do otmice Schlevera i mene su teroristi zanijeli. jer je bio doslovno ovisan o mladim djevojkama. bila sam pozvana kao svjedok. Želio je moje neoprane gaæice. bila sam protiv svakog nasilja. Bila sam sretna što je tako ispalo i što neæu morati igrati bijednu doušnièku ulogu. Bilo je fiksera koji su pokušavali uæi u neku teroristièku grupu prije nego što ih H dokrajèi. ali otkuda bi on to znao? Vjerojatno je svo vrijeme dok sam bila kod njega postupao pogrešno. Odluèio je da je izvuèe iz æorke i usvoji. Èula sam to od jedne djevojke koja je bila sa Stel-lom u istoj æeliji. Nikada ne bih mogla nekome uèiniti nešto nažao. Heinz je uzeo stvari namijenjene njemu. Uzela sam iz ormara gaæice koje sam sama izvezla. Detlef u æorki. On je meðutim reagirao posve drugaèije. Mnogim su se fiksericama teroristkinje strahovito sviðale. postala sam totalno nervozna. Još uvijek se nadao da æe mi pomoæi. jer mi ga je bilo žao. a ona se ne može organizirati od danas na sutra. Osjeæala sam zvjerski turkev. ali Heinzu to nimalo nije smetalo. Nekolicina ljudi promatrala je našu èudnu igru. pajkani još samo nisu imali vremena otiæi po njega. predložila sam da spustim uzicu. Heinz mi nije znaèio više od bilo kojeg drugog frajera. Prièala sam mu o Stelli da æe sa svojih èetrnaest godina propasti u æuzi. Morala sam mu sve isprièati o Heinzu. Bio je nesporazum. I opet sam èekala da me poène tuæi. Strahovito sam se bojala da ne izgubim H. Heinz. Pravila sam èvorove i uvijek iznova provjeravala sve dok nisam dobila dužinu od jedanaest katova. Panduri su mu odgovorili da u Hasenheide parku dolazi u obzir samo prava racija. Oèito im se nije dalo petljati s nekakvim "zavodnikom djece" . Željela sam samo drogu. Pokupila sam sve moguæe uzice koje sam našla u stanu vezice. Imala sam drogu i bilo mi je zapravo svejedno. Prvi put kada otac nije više zakljuèao vrata stana. Ali u ono sam vrijeme mislila da ljudi u Frakciji crvene armije ipak znaju što rade. Kako bez kljuèa nije mogao u kuæu. Otac nas je iznenadio pred "Schluckspechtom". Uvjerila sam ga da æe mi uz Stellu uspjeti otkaèiti se i postati èista. Mislim da je još samo èekao na posljednji dokaz. 74 . Molila sam ga da mi donese drogu.Nisam se više trudila da pred ocem glumim. ali da me tip više ne bi gnjavio. On u svakom sluèaju nije bio ništa gori od drugih frajera koji su fiksericama davali novac.

Iako sam èvrsto odluèila da æu se odviknuti. Tako smo prilikom smjene uvijek znale što koja radi i gdje se nalazi i što je moj otac ponovo izmislio da nas provjerava. Ako bi se jedna odvezla s frajerom. Frajer je zatim popušio u kolima džoint i bio je beskrajno blažen što je to doživio. Male stvari. Otac je zatim prevrnuo na glavu Omladinski ured dok mu konaèno nije uspjelo da Stellu izvuèe iz æuze. Jedna od njih bila je godinu dana mlaða od mene. Stalno je želio ljubav i bilo je teško rastumaèiti mu da je zaraðivanje posao. zbilja mi to nije potrebno i slièno. odakle sam ih ponovo uzimala i odnosila dalje. pa su zato dolazili na bebi-štajg. Pajkana se nismo bojale. Zatim su me htjeli spasiti. 75 . Ponovo bi mi se vratio san o mom i Detlefovom vlastitom stanu. Bile smo škvadra od èetiri djevojke na Kurfursten i Genthiner Strasse. odlazila bih u klub koji se zvao "Teen Challenge". To je bila zaštita i od svodnika. Pokraj nas su prolazila policijska kola. a ne ljubav. Ti su pansioni bili zadnja žalost. Ništa više nisam mogla podnosti. On je želio samo bez prezervativa. nisam pristala. kako bi se zadovoljili. Sa Stellom sam se sporazumijevala šifriranim porukama koje smo ispisivale na stupovima koševa za otpatke ili na praznim zidovima za plakatiranje. U autu je meðutim izvukao pištolj i zahtijevao besplatnu uslugu. bar zbog mladosti.2. Mislili su da nam mogu pomoæi. nisam još bila posve èista kada je ona došla k nama. trebalo nam je tri sata. Za sobu bi frajer u tom sluèaju morao platiti još deset maraka najmanje. To smo morale tumaèiti i drugim frajerima. Radile smo uvijek najmanje po dvije zajedno. Zanimalo ih je što je meðu mladima moderno. No. Otac je naravno veæ odavno bio upuæen što se opet sa mnom zbiva. pobjegla bih. jer doista nisam roðena za lopova i jer nikada za to nisam imala živaca. Od svih najmiliji su mi bili studenti koji bi pješice doplazili na štajg. kakav rjeènik. Bilo mi je tako sve svejedno da se više nisam bojala zaraðivati na auto-štajgu. Jedino sam s njima odlazila u sobu. S njima sam voljela brbljati. jer je mislio da svi mladi ljudi puše hašiš. Ona bi se i bez mene poèela ponovo fiksati. A onda sam zastajkivala pred izlozima velikih trgovina pokuæstvom u Kurfiirsten i Genthiner Strasse. Znala sam jedino da mi moji roditelji više ne mogu pomoæi. A to je bilo opasnije od same krade. kakva odjeæa. Uz posebnu naplatu prokrs-tarila sam s njim pola Berlina da pronaðem dealera koji prodaje hašiš. ali nije više znao što bi. Nije mi to prije nikada palo u oèi. To mi' se sviðalo. Prièali su kako ih totalno frustriraju njihove žene i obitelji i sav taj život u kojemu se ništa ne mijenja. kakva glazba. Tu je bilo peèatom potvrðeno da je tip neplodan. nisam više mogla podnositi ni to sjedenje u školi. a kada bi poèeli prièati o dragom bogu. Ponekad se èak èinilo da su nam malo zavidni. Jedan je od njih èak bio moj stalni frajer. panduri su nam èesto veselo mahali. Kako je tako zgodna djevojka kao što sam ja dospjela na ulicu. Da bismo kupili malo hašiša. osudio je 10. nisam više mogla šetkarati po sceni. U suštini i u tom su klubu iskorištavali fikserice. Bila je i duševno i tjelesno na kraju snaga. Ni ja. Koji su opæenito imali teškoæe sa ženama. pomagala sam fikserima da pokradene stvari sakriju. Za to bih dobila najviše dvadeset maraka. Prenosila sam vruæu robu i pravim kriminalcima. Okružni sud u Berlinu na tri i pol godine zatvora zbog davanja heroina Babsi i Christiane i zbog seksualne zloupotrebe jednog drugog djeteta.1 Heinza G. popila èaj i pojela komad kruha s mašæu.na svakom se koraku mogao dobiti H. Tu bih se izbrbljala. Nisam više išla u školu. U klubu smo dobivali brošure i knjige o malim prostitutkama i fiksericama u Americi koje je "Teen Challenge" obratio na put božji. Vrlo èudan momak. Nisam više mogla ni s frajerima. Odmah pokraj sektinog podruma u Kurfurstenstrasse nalazila se i jedna komunistièka grupa. S ostalima sam obavljala posao u kolima ili u pansionu. ali nigdje sit. Dobivala sam prave braène ponude. Ponekad sam èitala i njihove oglase u izlogu. Donosila sam ukradene stvari na kolodvor Zoo i pohranjivala ih u pretince za prtljagu. Oni su se usmjerili upravo na posjetioce "Sounda" i bebi-štajg s namjerom da nas obrate. Jedan je tražio da mu se kuca na èeliènu polugu u nozi koju su mu stavili poslije nesreæe na motoru. Ako na auto-štajgu nije bilo nikoga. i bilo je doista ludo . Podijelile smo sve zadaæe. èak iako sam u posljednje vrijeme tamo samo sjedila. Drugi je došao s nekakvim papirom koji je izgledao kao kakva službena potvrda. Tako sam se otprilike spustila na najnižu stepenicu fikserske karijere. druga bi u njegovoj nazoènosti zapisala broj njegovih kola. Osim Stelle i mene. popivši gotovo cijelu bocu vermuta. Najkrupnije je moje djelo bilo kada sam. Poslije bih se osjeæala još mnogo gore. O odvikavanju smo govorile još samo prvih dana. O ovom posranom društvu. Bili su to uglavnom tipovi koji se nisu usuðivali otiæi profe-sionalkama. Veæina ih je željela i blebetati. Sluèajno su se obje tako zvale. No. I zaraðivati smo išle u smjenama. jer èisto presvuèeni krevet nismo smjeli upotrebljavati. ja ionako ništa više nisam kopèala. Neki tip blizu pedesete htio je pošto-poto pušiti hašiš. Na auto-štajgu bilo je smiješnih i èudnih ptièica. Zatim smo se brzo dosjetile kako æemo zajedno perfektno prevariti oca. kako bi nas pridobili za svoju sektu kada se naðemo na kraju snage. Te su me fraze uvijek najviše nervirale.1978. razbila prozor jednog automobila i ukrala tranzistorski radio. a sami su imali dovoljno problema koje nisu znali riješiti. nisam više mogla izdržati s ocem. Ti su frajeri bili užasno neiskreni. Kada su me neki fikseri jednom pozvali da poðem s njima u provalu. Osjeæala se mnogo gore nego prije zatvora. Ali u mojoj situacij nisu mi mnogo pomagale ni njihove parole. Kada bi mi na Kurfurstenstrasse došlo da plaèem i povraæam. kako mu ne bi pale na pamet nezgodne misli. Sada smo to obavljale još samo na autoštajgu u Kurfurstenstrasse. U tu su nam svrhu obièno namještali pomoæni ležaj. To su bili prilièno zakoèeni tipovi. onda bih poèinila poneki prijestup. dakle tek što je napunila èetrnaest godina. A uza sve to dobro su znali da iskorištavaju fiksersku bijedu. No. pa sam je veæ prvog dana navela na H. Najgori kojeg sam srela tvrdio je da je predstavnik agencije za fotomodele i da želi napraviti pokusne snimke. još dvije Tine. Oni su željeli totalno promijeniti društvo. Obièno su na poèetku ponavljali uvijek iste fraze.

da". To jamaèno nije bilo normalno. kako bi se uvjerili da sam. oni æe ispostaviti uputnicu za prisilni boravak od šest mjeseci. samo je malo polagano mislila. pokušavala sam im odvratiti odgovorima koje inaèe nikada ne bih dala. Nisu mi više vratili moje stvari. iako sam znala da æe me to ubiti. jer nisam više pokazivala znakove odvikavanja. Razmišljanje o samoubojstvu. Uskoro sam došla na turkey. a ne samo djeèjom žlièicom kao što sam morala na odjelu za promatranje. Došla sam svojom voljom. Odluèiti se svojevoljno za "Bonnies Ranch" bilo je kao pokušati samoubojstvo i potajno se nadati da æeš se ipak ponovo osvijestiti. Nekoliko dana kasnije došao je najteži udarac. puding. sama apstinirala i došla sam gotovo èista. Omladinski ured ili netko drugi morat æe tada uvidjeti da je tu jedna djevojka kojoj je pomoæ hitno potrebna. pa mogu i otiæi kada me je volja. Èim sam ponovo legla u krevet. Bila je veæ petnaest godina na odjelu. nakon kojih bih odmah zatim iznova zapoèinjala. gdje bih polagala maturu. Bila je od velike koristi. Nisam pristala. umjesto sestara obavljala je kojekakve poslove. Èetvrtog me dana majka odvela u "Bonnies Ranch". Najgore je što ni sama više nisam znala koliko sam luda. Neurozu sam doista uvijek imala. netko æe me zamijetiti. Strahovito sam se trudila da na njih ne reagiram agresivno. Nas smo èetiri sjedile za istim stolom koji su bakice odmah nazvale teroristièki stol. a zatim u neki internat u zapadnu Njemaèku. Pošto sam donijela odluku. veæ sam rekla da želim odmah otiæi. Donijeli su mi papir koji sam morala potpisati da æu svojevoljno ostati tri mjeseca u bolnici. Onda sam pomislila da bih svojevoljno mogla otiæi u ludnicu. Bila sam valjda svjetski prvak u odvikavanju. kojoj su roditelji totalno nesposobni pomoæi. Tu sam bila jedina ispod šezdeset godina. U stvari. Spavale smo zajedno u mom starom krevetu. Bilo je gotovo isto kao prilikom prvog odvikavanja. Jedna od djevojaka. dok je to na "Bonnies Ranchu" vrlo teško. Odjednom me uhvatio strah da se kao Piippi nikada više neæu izvuæi iz odjela za promatranje i da æu jednostavno odmrèati u svojoj staraèkoj spavaæici i ogromnim gaæama.èista. Kao zadnjeg gubavca. Došla sam na odjel za promatranje. veæ su samo ponavljali "vidjet æemo" i ostale fraze koje se svaki dan istresaju luðacima.Bonnies Rancha'. Ja sam. U dvjema su kadama upravo kupali dvije podosta lude bakice. Sve u svemu. To sam doista željela. Trebalo je samo razmisliti kako æu pred lijeènicima i sestrama prikriti da nisam normalna. Njihov mi je gazda postavio nekoliko pitanja. Piippi je po èitav dan nešto radila na odjelu. a ja sam mu naivno isprièala da bi željela za nekoliko dana otiæi na terapiju. nego èetiri tjedna . Sestre su sa mnom postupale kao s luðakinjom. neku tešku neurozu ili šizofreniju ili tko zna što. Èini se da nikada nije prošla kroz neku terapiju. Obje smo se do sita naplakale. Uhvatila me trta. Veæ me je prvi dan pregledao èitav lijeènièki tim. Poèelo je novo odvikavanje. svih tih mnogobrojnih odvikavanja. morali smo se ranije za nju više brinuti. ponovo me poèela hvatati panika. stekla je veæ bogato iskustvo u zatvorima. I ona je ponovila da je "Bonnies Ranch" mnogo gori od æor-ke. Nisam više znala koje po redu. Pacijent u ludnici nema ni najmanja prava. vino. Znala sam da se dalje ne može. U prvom redu zato jer se u æorki u svako doba može dobiti H. Naivno sam mislila. Bila sam dakle sasvim lijepo udarena. Nije izgledala luda. otišla sam majci. Liane. Još sam uvijek tražila neki izlaz. ako se svojevoljno predam toj stravi. što sam sve èinila s majkom. Osjeæala sam se totalno prevarena. Svog tog sranja što sam ga u ono malo svog života nakupila. Svo je vrijeme provela na odjelu za promatranje. meðutim. Majka je opet uzela dopust i donijela mi što sam željela: valium. Onda se i ona rasplakala i zagrlila me i nije me više ispuštala. Bakice su sve bile baš lijepo æaknute. veæina bijelih ogrtaèa bili su studenti koji su me vrlo drsko odmjeravali u mojoj staraèkoj spavaæici." Neke su fiksere tamo silom odvodili poslije sloma. I moja je sestra bila sretna što sam se vratila. snašlo te isto što i Piippi. Propast svijeta. voæe. Sjetila sam se što sam sve èinila. S njom sam razgovarala. To je otprilike bilo posljednje što mi je kao fikseru preostalo. Odmah sam se rasplakala. Ja bar nisam poznavala nikoga tko se toliko puta pokušao odviknuti. "Bonnies Ranch" bio je totalna jeza za svakog fiksera. Morala sam se svuæi do gola i odveli su me u kupaonicu. Usprkos tome. ali još sam uvijek bila prevelika kukavica da udarim zlatni metak. pali su mi na pamet vicevi o luðacima. Grèevito sam nastojala da ne 76 . Kada bi došli lijeènici i postavljali mi pitanja. kako sam postupala s drugim ljudima. On je samo odgovarao "da. Mene su stavili u treæu kadu i tu sam se morala pod njihovim nadzorom oprati. od sada nikada više neæemo prema njoj biti zli. Moja se majka dogovorila s Omladinskim uredom da æu èetiri dana ostati u "Bonnies Ranchu". Pomislila sam. jer nas je bilo èetvero. kako se veæ govori luðacima. Vratili su mi moje krpe i èak mi dopustili da jedem nožem i vilicom. jer me je ipak na neki naèin otpisala. Èinilo mi se da ipak nešto nije u redu ako nekoga zadrže petnaest godina na odjelu za promatranje samo zato jer malo polaganije misli. Nju su zvali Piippi. Isprva je sa mnom bila hladna. jer su postupili sa mnom kao sa èovjekom koji stalno govori da je Napo-leon. kako bi kasnije svi mogli reæi: sirotica. Dali su mi i jednu pohabanu staraèku spavaæicu. Umjesto njih dobila sam gaæe koje su mi sezale od rebara do koljena i koje sam stalno morala pridržavati da mi ne spadnu. Razmišljala sam da li sam rekla što pogrešno. Zatim sam joj pokušala isprièati svoju prièu što vjernije. Obièno se govorilo: "Radije èetiri godine æorke. Možda zato jer je tu bila od koristi. Terapijsko mjesto nije više nitko spominjao. Njene su je sestre prije "petnaest j godina dovele u "Bonnies Ranch". prisilno postupanje. Dva dana kasnije ipak su me premjestili na odjel B. a sve bez uspjeha. U bolnicu "Bonhoeffer" ili kako smo je mi zvali "Bonnies Ranch". onako iz dna duše. dakle kao i s drugim luðacima. jer od lijeènika nisam mogla dobiti odreðeni odgovor kada æe me poslati na terapiju.Opet je dakle dotle došlo. Veæ sam iz razgovora u savjetovalištu doznala da je ovisnost neuroza. osim jedne jedine. a oni su nam kasnije prièali o tome najzvjerskije prièe. jer sam znala da bih sutradan ponovo uzela fiks. Došao je zatim glavni lijeènik i rekao ako ne potpišem. Bogzna kakvu æe mi dijagnozu prilijepiti. Odjednom mi je postalo jasno kao sunce da sam sada ovisna o tim idiotskim lijeènicima. na "Bonnies Ranchu" bilo je veselo. Na odjelu B bile su još tri fikserice koje sam poznavala sa scene.

Odmah sam primijetila da nije imao velikog iskustva kao dealer. Dva su dekstera vrebala u blizini i odmah su prišla. Naš je pokušaj naravno bio totalno besmislen. Mladi je dealer /'sam prišao. koju mi kao fikserici nisu baš tako lako dali. Još je išao u školu. a istodobno nateèeno i u zrcalu mi se uèinilo kao da gledam nekoga tko je veæ petnaest godina odvalio na "Bonnies Ranchu". a nisam vjerovala ni da æe mi pomoæi. Droga nije bila osobito dobra. šminkala se i oblaèila jaknu. Gurala sam kolica po parku. Kao jedinu terapiju ponudili su mi pletenje. Vratio mi se polip i ja sam svaki dan ponavljala odjelnoj lijeènici da moram u bolnicu na operaciju. Staklo se nije pomaklo ni za milimetar. To mi se baš nije dalo raditi. Moj dealer poèetnik pobacao je zamotke i ljubièasti je staniol zalepršao na sve strane. Iduæe smo noæi rastavile krevet i pokušale njime slomiti rešetku jednog otvorenog prozora. Onda se pojavila prava prilika. I on je samo rekao: . odmah æu se vratiti. Satima sam hodala uza zidove. Otišla sam jednoj umiljatoj kosookoj sestri i rekla joj da bih željela gurati u kolicima sirote stare bakice koje ne mogu hodati. stari. sunce je veæ bilo prilièno nisko i svakog je dana sjalo po prilici jedan sat izmeðu dva drveta ravno u prozor. To im je strahovito imponiralo. Od drugih sam fiksera èula kako se može pobjeæi iz bolnice. Odgovorila sam. Oboje smo jedno drugome pisali kako æemo poslije terapije zajedno uzeti stan. No. Kada mi je s kolodvora došao ususret jedan fikser. Nikada se nisam osjeæala tako slobodno. Ionako se svake noæi nešto dogaðalo na odjelima. Bio je to vrlo mlad djeèak koga sam i donekle poznavala s hašiš-scene u Hasenheide parku. Mislila sam da æu pasti u nesvijest. Nabavila sam dozvolu za izlazak u park. jer to nije bio zatvor. Jednog su me jutra stvarao odveli pod strogom prismotrom u bolnicu "Rudolf Virchow". Upitala sam ga da li mi može dati nešto na kredu. Bila sam luda za fiksom. a on me slijedio. Onda više nisam mogla. Morala sam dakle uporno lagati da nemam više nikakve potrebe za drogom i slièno. Ponekad bih na uzicu od vunice privezala limeni tanjuriæ i spustila ga kroz prozor da se njiše i udara u zid. Sva su okna bila od nelomljivog stakla. Neprestano sam je nabijala u zakljuèana staklena vrata u nadi da æu ih razbiti sve dok mi je nisu oduzeli. samo smo digle buku i upozorile na sebe noænu stražu koja nas je uhvatila. Lice mi je bilo sirasto i upalo. veæ neka druga osoba koja je posve normalna. ali ja ti mogu prodati savršenu drogu. Jednom je ipak došao neki èovjek iz Omladinskog ureda. Poslije pregleda su me zadržali. Ona je bila veoma naivna i ' uèinilo joj se da sam beskrajno ljubazna. rekla sam mu: . Pisala sam mu da æu i ja uskoro na terapiju. Ubrizgala sam tek èetvrtinu polovice. Moje se tijelo samo na izgled oporavljalo bez droge. nikada više ne bih izašla iz "Bonnies Rancha".budem ja sama. onda sam rekla: . Isprièala sam im da sam upravo pobjegla iz "Bonnies Rancha". Dobila sam trbuh. Sve sam više propadala. Racija je tri stotine metara dalje. u menzi je 'racija. Odmah sam otišla na scenu u menzu Tehnièkog univerziteta. 77 . jer je odista bilo vrlo loše. Osjeæala sam se kao zvijer u malom kavezu.Bakice. Mislila sam. Poslužila sam se sjajnim trikom. Zatim sam se glavom zale-tavala u staklo. Dao mi je malo. ali uzalud. Odmah sam sjela i napisala mu pismo. onda si ovdje sigurno poludjela". U jednom sam ormaru pronašla staru nogometnu loptu. Ili bih po èitavo popodne pokušavala vunenom uzicom privuæi neku granu. Otrèala sam do kolodvora Amrumer Strasse i odvezla se do Zooa. Nekoliko sekundi kasnije bila sam veæ s onu stranu ograde. Morala sam otiæi k njemu i šapnuti mu "paj-kani" i tek je onda shvatio. Malo sam švrljala. I morala sam ako sam željela momku pomagati u prodaji. Svaki je terorist imao pravo da jednom dnevno izaðe na svježi zrak. izvukao je iz džepa sve što je imao i rekao fikseru da može kušati. Polako sam pošla u pravcu Zooa. kako bih ubrala jedan list. a posve sigurno u æorki. Morala sam trèati. Odmah sam nabavila jednu bakicu koja je rekla da sam vrlo milo dijete. Nisu mi èak dopustili da izaðem u kuæni vrt i prohodam s bakicama u krugu. Odjednom sam nanjušila da su menzu preplavili deksteri. a onda sam sjela na klupu pokraj trojice fiksera. da je to uèinio samo da bi se u Parizu odvikao. Nisu to bile obiène rešetke kao u zatvoru. Tip nije ništa primijetio. sve dok se doslovce nisam srušila. a meni èak ni to nisu dopuštali. Dolazila je pomalo jesen. Prethodno smo tako zaplašile bakice u sobi da se nisu usudile ni pisnuti. Nevjerojatnom sam strpljivošæu èetkala kosu. Otkrila sam kako pomoæu odreðenog zaokreta mogu provuæi glavu kroz okrugle ukrase i tako gledati kroz prozor kako valja. kada ne bi bilo dopisivanja s Detlefom. osjeæala sam se ugodno. Rekao je da æe dati ako mu pomognem u prodaji. A kada bi lijeènici otišli. Imao je oko šesnaest godina. Stajala sam tu ponekad satima s vratom u željeznoj rešetki i promatrala. Odmah sam to ubrizgala u menzinom zahodu. Ispred prozora bile su rešetke. okay. a ja sam uvijek mislila da sam propustila priliku za bijeg. lišæe je žutjelo i rumenjelo. Nije više imalo smisla bježati. Neke su doista vjerovale da smo teroristkinje. poèela sam novo.Ne idi dalje. ali sam bila pri punoj svijesti. Pisao je da je natrpao sebi užasno govno za vrat kada je frajeru ukrao euro-èekove. I doista sam trèala po hodniku gore-dolje. Iskreno se izbrbljati u pismima ipak nisam smjela.Vidjet æemo. jer su ih èitali vjerojatno veæ bonniesi. Èim sam ga predala. Momak je mislio da æe to svaliti fikseru ili meni na leda i neprestano je blebetao da on s time nema veze. a on izvlaèi iz džepa sav svoj H. U pismima smo dakle ponovo ispredali naš zajednièki raj nakon terapije. pomislila bih da sam im rekla upravo ono što nije trebalo reæi i da æe me sada držati totalno æaknutom. Istina. Iako je bilo beznadno. èekaj trenutak. Iskamèila sam nož i svake smo noæi Liane i ja greble kit s jednog zabrtvljenog prozora koji nije imao rešetke. Zbog opasnosti od bijega. inaèe mi ne bi dao fiks prije nego što mu pokušam nešto prodati. od njega sam bar doznala u kojem se zatvoru nalazio Detlef i koji mu je službeni broj. Uveèer bih razmišljala: "Ako do sada nisi bila luda. Gotovo i nisam stisla oka. jer ne mogu više izdržati od bolova. veæ lijepe ukrasne rešetke. S takvim ponašanjem u ludnici izgubila sam svaku nadu da æe me ikada pustiti. Bili su u pravu. Jedan od trojice djeèaka bio je dealer. svakog sam se jutra pripremala kao da æu se istog èasa odvesti na scenu. Ponovo sam se mogla izbrbljati. Od Detlefa sam dobila èitav svežanj pisama odjednom. Detlef je pisao da æe uskoro izaæi i zatim se lijeèiti.

Željela sam tamo. Sutradan me odvezla u bolnicu "Rudolf Virehovv". On je Wilhelmu davao masu love i plaæao mu privatnu gimnaziju.Baci tu žeravicui Èisti otrov u tvojim godinama! Morala sam baciti cigaretu. da moram prvo u prijemnu ambulantu. A onda je došao i tip iz savjetovališta i rekao da nemam nikakvog izgleda. . iako nijedno od nas nije prešlo šesnaestu godinu. Svakog sam dana morala nazvati savjetovalište i to sam redovito i èinila. mislila sam da je bolje ako lijeènici odmah kažem da sam po svoj prilici dobila žuticu kao fikserica. On mi je htio dati injekciju u tur. Ponovo sam otišla u menzu. meðu njima je bilo i djece. Poèela sam buncati pa je majka pozvala dežurnog lijeènika.i odmah stavila cigaretu u usta. Što radiš ovdje? Odgovorila sam: ." Otišla sam u savjetovalište u staroj menzi Tehnièkog univerziteta. Vjerojatno me tamo još nisu prijavili kao nestalu. To je bilo prvi put da su me negdje pustili da im sve kažem. Tamo su bili vrlo cool tipovi i oni su me tako dotjerali da sam mogla nazvati majku. Ja sam se vratila u bolnicu toèno na vrijeme za veèeru. Sada æe sve biti okay. Tip je bio zbunjen i ubo je baš u jednu otvrdnulu venu. Tu sam se konaèno mogla izbrbljati. Nisam ni pomislila da bi pajkani mogli otkriti kako sam pobjegla iz "Bonniesa". Ne bih htjela ovdje zaraziti sve ljude. poljupci. Imam žuticu kao što vjerojatno vidite! Rekao je da ne može ništa uèiniti. Èim sam poslije tri dana ustala. Nakon dva sata ustala sam i otišla. dakle. Taj nam put nije bilo lako doæi do droge. a kada je naišao neki lijeènik. Dva sam dana prospavala. Raspitala sam se gdje je zarazni odjel. Majka i ja ponovo smo sjele u taksi. Klela sam se sebi i svima njima da ozbiljno želim prestati. Tek što smo izašli. otac. Wilhelma. ta je vena totalno otvrdnula. Sjedila sam u prijemnoj sobi dva sata i grèila se na stolici od bolova. Kada sam se vratila. Detlef je izašao iz æorke. majko. vrlo poznatog lijeènika i književnika. Detlef je plakao i rekao da je za sve on kriv. dobila bih tu prokletu fiksersku bolest. Odveli su nas u policijsku stanicu Ernst-Reuter-Platz i zakljuèali u jednu æeliju. Ona me ledeno pogledala i odgovorila: . Nisam htjela vjerovati da sam ponovo uhvatila žuticu. Majka ga je prvog iduæeg dana za posjete. Morate u onu ispod nje. razbježali su se i vikali: . pa smo izašli u bolnièki park. Kada sam legla u svoj krevet imala sam preko èetrdeset. kojemu je dobro upalilo. Bila sam nafiksana. Vratila sam se natrag. Nadala sam se da æu preko njih dobiti mjesto za terapiju. mi nismo mjerodavni za takve sluèajeve. Odmah smo sreli jednog znanca. Pridržavala sam se za zidove. Takav je dogaðaj bilo najmanje što bi me uplašilo. jer sam odatle pobjegla. blaženstvo. ali projurila sam ne gledajuæi ni desno ni lijevo. Do tada su uvijek svi meni govorili. Bilo nam je kao da se nikada nismo rastajali. To mi naravno nije bilo po volji. ali kada mi je on žabo iglu u stražnjicu. Morala sam proæi scenu kraj menze. Odlazila sam u savjetovalište kada mi je lice veæ bilo žuto kao limun.Zbilja mi se stoposto sviða što si u tome uspio. Rekla sam mu: . èisti se s tom tvojom prokletom žuticom. zatekla sam majku koja me ponovo gledala oèajnim pogledom. jer su oni imali savršeno èistu kantinu. napravi mi veèeru. jedne nedjelje. pa sam se vratila u bolnicu tek u jedanaest sati. U menzi TU pustili su me da prièam i da sama procijenim što se sa mnom dogaða. Èekaonica je bila puna ljudi. ali ništa nisu poduzimali. velika ljubav. Jedan mi reèe: . pobjegla sam. Mogla sam po dva tri puta dnevno bosti ruku. Za fiksere nitko ne želi biti mjerodavan. -I sluèaj je odigrao izvjesnu ulogu. Kada sam pred menzom srela nekoliko znanaca. smjer scena. Da je moja žutica bila zarazna mogla sam ih sve inficirati.Tu imam trombozu. Kada sam konaèno ušla. tipovi iz Narkonona. legla na ležaj i zaspala. Pustili su me dva sata kasnije. Zna se. Vruæina je odmah pala. S tako stisnutim zjenicama nisam se mogla pojaviti pred majkom i reæi: "Evo me. Iduæi me put ipak upitao kuda æe zabosti. svi. Živio je kod nekog pedera. Putem kuæi primijetila sam da imam vruæinu. smotala je kao jastuk. zamalo sam se onesvijestila.Žao mi je.Èovjeèe. a krv nije dolazila sve dok zbog vakuuma u štrcaljki igla nije sama iskoèila iz ruke. nakon odvikavanja iskoristila priliku da se nafiksam.Èovjeèe. Nemojte bosti ravno. Majka se strahovito uzrujavala zbog lijeènika koji nisu htjeli ništa uèiniti za mene. Nikada više neæemo natovariti sebi govno na vrat. veæ koso. Poèela sam cmizdriti. veæ smo se našli u podzemnoj željeznici. a mene je odjednom uhvatio užasni strah. Pretražili su nas da li imamo oružje. Otišli smo u park. jedva si napunila petnaest godina.Šetam . moja majka. urin još jedva malo crven. Došao je neki mladi pomoæni lijeènik i ja sam mu odmah pokazala vene u koje nije imalo smisla bosti: . a lice mi je polako opet postalo bijelo. Svaka je sestra koja je tu prošla mogla po žutilu mog lica odmah zakljuèiti što mi je. Otac me za moje odsutnosti posjetio. dovela k meni. jer neæe proæi. Vukao je i vukao. On je planuo: .Dajte mi krevet. Otišao je zatim i sam u savjetovalište i kada se pojavio u nedjelju imao je veæ za sutradan osigurano terapijsko mjesto.Morali smo se nasloniti na neki VW i podiæi ruke. a oni su prilikom uzimanja osobnih podataka postali prijazni. Nisam znala kamo æu. "Bonnies Ranch" me duševno i tjelesno dokrajèio. Tjedan sam dana svakodnevno odlazila u savjetovalište. a poslije "Bonniesa" ionako me više ništa nije moglo uzrujati. Odmah sam se poèela ponašati kao dobro odgojeno dijete. odvezla sam se s majkom u kliniku "Steglitz". no bila sam totalno slomljena. Prasac pandur opipao mi je i cice. ali ja sam ostala totalno cool. rekla sam mu: .Pustite me! Pustite me! Ja sam svukla jaknu. jer sam bila strahovito slaba i imala užasne bolove. uspjet æu. Kada su bolovi u trbuhu postali nepodnošljivi. Pa to je da poludim! Uvijek kada bih duže vrijeme doista ostala èista i poèela se nadati. zagrljaji. Nazovi dealer odmah je pošizio i poèeo vikati: . Wilhelm nam je odmah poklonio fiks. a ja sam mu rekla: 78 . Sutradan popodne Detlef je ponovo došao. A onda je došlo veliko iznenaðenje. Majka je bila donekle mirna kada je èula da zovem s Univerziteta. Ponovo sam. Putem me obuzelo kajanje. jer je sutradan letio za Tailand. odvezla sam se u savjetovalište. Željeli smo trenutak provesti nasamo. I ja æu dobiti mjesto. Žutica nije bila zarazna i èetvrtog su dana svi jetreni nalazi bili u redu.

Samo pedeset maraka. Svatko vidi da nisi ništa bolji od mene! Onda mi je prokrvario nos. Oni su se glupo cerili i rekli: . Automatski smo otišli na scenu. Bojala se da æe nam Tine pobjeæi. a nisi luda za fiksom. a oni su odmah htjeli preæi na stvar. na kolodvoru Zoo dobila sam svoj roman strave. mi ništa ne raditi. Kada sam pogledala Tine mogla sam ih i razumjeti. to je prvi put da se motaš po sceni. Ona dvojica su rekla: . Stella je s jednim peèalbarom otišla nabaviti drogu. Ja sam. baš obijesna. Tinama je ionako bilo sve svejedno. pozvala sam Stellu na stranu i rekla joj: .Stari. Njih dvije na turkeyju doista nisu bile za potrošnju. pošao sa mnom.Hajde da malo prošvrljamo. Ja sam se prva složila. Stella je rekla da ih onda treba prevariti i pobjeæi. Pedeset maraka. opet ideš zaraðivati! Odgovorila sam mu: . osvijesti se! Ja i šut? Ne moraš sa mnom. Na auto-štajgu nedjeljom popodne nema žive duše. Samo je Detlef bio bijesan i rekao: . Capito? . usprkos žutici izgledala najsvježija od nas èetiri. jer su bile na strahovitom turkeyju. Nismo ništa rekle. tako da smo zauzeli ploènik. veæ smo najprije uzele sto maraka. Upitala sam Tine: . Tine su se vrlo loše osjeæale. totalno iznervirana i neprestano sam brisala prokletu krv s lica.. pa je otišao na drugi kraj vagona.Tine u ovakvom stanju ionako neæe moæi obaviti nijednog frajera. Veæ tjednima nisam ništa imala s frajerima. Reci odmah otvoreno da želiš udariti šut.Znaèi. Odvažila se èak Turèina nazvati peèalbarom. Blizu nas su stajala dva peèalbara koja su mi neprestano namigivala.Hajde. Doista sam željela nabaviti treæi dio "Povratka s mrtvaèkog mjeseca". Ali one su cure strašno dobre. iako su za nas dvije peèalbari bili posljednja stvar. to ne ide. Da se više ne moram bojati turkeyja i da se više ne moram baviti s frajerima.Ne. Turkey. a za nama trojica peèalbara. držali za ruèice i ništa ih nije diralo. da izigrava nekakvo totalno odvikavanje.Ne. jasno. Bila sam totalno opuštena i nimalo agresivna. pokazala je treæeg i rekla: . ne pravi se kao da nismo skupa. a onda teško nama. U bolnici sam èak i kosu odrezala prilièno kratko. Rekla sam: ' . Danas je tvoj posljednji dan na slobodi. Na sreæu. Ja sam se odmah zakaèila s nekim bapcima. Poðimo nas dvije. èini se.Sigurno æemo ih ponovo sresti. Stajali smo na autobusnoj stanici kod kolodvora Kurfiirsten-damm. Osim toga. U svakom sluèaju. Nisam nosila ni fiksersku šminku.Ništa neæu raditi. Užasno me uzrujalo da se Detlef odjednom pravi važan. . a neka Tine s njima završe. Odmah sam se bolje osjeæala i rekla sam Detlefu: . Naprijed smo išle nas èetiri djevojke s Detlefom. moram kupiti roman strave. Stella je poludjela od sreæe što nas opet vidi. Prva dva dijela veæ sam proèitala. Rekla sam: .Mlaða je Tina doista tek bila napunila èetrnaest godina. pošli smo u osmero. raspoložimo ih. jer sam se i po vanjskom izgledu željela razlikovati od fiksera. U podzemnoj smo željeznici poèeli staru igru. jer tamo imaju najveæe sobe. Detlef je. baš si izabrala mjesto za kupovinu romana. Posve sam zaboravila da je to moje posljednje popodne na sceni i štajgu. U drugim nas pansionima ne bi pustili u jednu sobu. treæi dio "Povratak s mrtvaèkog mjeseca". I on pansion. ti. 79 . Rekla sam ostalima da moramo u pansion "Norma" u Niirnberger Strasse. Tine su tražile H. ti pansion. Odjednom se za nama došuljao i treæi peèalbar. Bile su sa Stellom na Kurfiirstenstrasse.pokazala sam im Tine. veæ pravu tinejdžersku odjeæu koju sam posudila od sestre. Možda je i bilo samilosti. Kada se vratila. One se ionako s frajerima ševe. Osjeæala sam se iznad drugih i bila sam sretna. ali podsvjesno sam tražila zaobilazni put do droge. èovjeèe. Pošli smo. Kao i obièno zaurlala sam tako da je odjeknulo èitavim vlakom: . a Stella ga nije htjela dati. Njih su se trojica. Pomislila sam. Vratila sam se djevojkama i rekla im da nisam uspjela. Stella se okrenula.Ako taj peèalbar ide. jer sam imala cipele s ravnim potpeticama. ti ševiti. I njih sam posudila od sestre. moæi æete podijeliti polovicu polovine. Poznavala je dealera koji je prodavao najveæe polovine grama na sceni. još manje peèalbare.Prijatelj. a majka nije mogla pronaæi treæi dio. dakle. nijedna od nas ne bi drugoj priznala da je ikada nešto imala s peèalbarima. Ja doista nisam mislila na drogu. stara.Želite li da vam ove namjestim? Ako dobijete samo èetrdeset maraka. hej.Sjajno. Bila sam sretna što sam se izvukla iz govna. Èetrnaest godina. Umišljala sam da sve to èinim iz samilosti prema Tinama. To mi se veæ nekoliko posljednjih tjedana dogaðalo u podzemnoj željeznici. Peèalbari su bili tvrdoglavi. Rekla sam: . Frajeri su tada sa svojim ženicama i djecom i nemaju vremena za drugo. Onda sam se pokolebala. Stella se odmah složila.Prestani! . Detlef je rekao: .Hajde da skoknemo do Zooa. Otišla sam dakle dvojici Turèina i iznijela im naš prijedlog. ali su zaboravile da je nedjelja. Totalno obijesna prišla sam peèalbarima i rekla: . Bila sam. htjele smo se riješiti treæeg Turèina koji ionako nije bilo predviðen našom pogodbom. A onda mi vrag nije dao mira. Prvi put sam poslije namanje tri godine hodala s ravnim potpeticama. Našli srna Stellu i obje Tine.Vi želite dvije cure? Ja pitati za vas. meðutim. Tražit æemo sto maraka i kupit æemo pola grama. zar ne vidiš da smo èetiri. Detlefu je to kao obièno bilo neugodno. Peèalbari nisu prestali namigivati. svi pod rukom. Meðu nama je vladala napetost.

Na brzinu sam obavila dva frajera i vratila se u "Treibhaus". nisam imala ni krevet. Ali. Stella nije dolazila u obzir. Uzela sam još jednu kolu i razmišljala u koji bih zahod otišla. Upravo smo prolazili ispod buènih pomiènih stepenica Europa-centra. Ja sam se meðutim osjeæala zaštiæena. Na žalost. neki fikseri veæ ubili. Ako tako nastavim. Konaèno. I tu je Stella bila u punoj formi. Nije bilo razloga za žurbu. ja desno. Detlef za mnom. Ja bih to na njenom mjestu uèinila. u Berlinu je bilo mnogo fiksera koji su se željeli lijeèiti a mjesta nije bilo dovoljno.Ti si posljednje govno. Jedva sam ustala sa zahodske školjke. Udarila sam pesnicama vrata i viknula: . Nije bilo babaca. Sav taj teror cijelog popodneva zbog jednog fiksa. Stella je bila totalno haj i rekla: . Posve si sama. Bila sam totalno mirna. Pet ili šest odvikavanja bez i najmanjeg uspjeha bilo je zaista dosta. Nisam se vratila u bolnicu.Evo. Ja jamaèno nisam bila meðu njima. Prva je moguænost na žalost propala. jer je noæu bilo mnogo profesionalki. Nisam bila ništa osobito. Rekla sam joj: . Odvezle smo se do "Treibhausa". nisam znala kod kojeg æe frajera te noæi spavati. Otišla sam na Kudamm i odvezla se na Kurfiirstenstrasse. Otišla sam pješice na Bundesplatz. Posredovala je za nekog dealera. Bez žurbe sam izabrala najèistiji zahod. oni su bili u vezi s bolnicom. ali ja sam odmah otkrila u kojem je zahodu Stella. a zatim te prevari tvoja najbolja prijateljica. Trijezno sam zakljuèivala i pila colu. I ujutro je bilo posve mirno. Trebalo je možda ipak uzeti èitav gram. najprije te ostavi tvoj jedini prijatelj. a nijedna me bolnica više ne bi primila. tako. Tine se nisu mogle izvuæi. Trebalo je da bar dobiju svoj šut za kojim su toliko èeznule. U pregradnim zidovima nema izbušenih rupa. Atze je to uèinio èitavim gramom. To je i ovaj i dan potvrdio. otvori ili æe se nešto dogoditi! Vrata su se istog trena otvorila. Znaèi. da nam nije ostalo dovoljno. Otac je bio u Tailandu. Bila sam posve bistra. Odmah nam je dala. a muèila me savjest zbog Tina. Lijeènica je rekla majci da mi je jetra u predciroznom stanju. Ponekad sam imala i svijetle trenutke. Nisam je našla. Nièega se nisam bojala. Još od popodneva to su mi bile prve mirne minute.Stella se razbjesnila. Trenutak sam se ponadala da æe se pojaviti Detlef. Ušla sam u "Treibhaus". Zašto bih baš ja ušla u ono nekoliko postotaka koji su se oslobodili droge. Nisam htjela ni u zahodu u "Treibhausu" ni u zahodu na Kur-furstendammu. Bila sam uvjerena da æe pola grama biti dovoljno. Mala joj je Tina najprije prilijepila pljusku. Vidjela sam kako su ih Turci odvukli u pansion i èekala sam vani nekoliko sati dok nisu završile s prljavim poslom. Sve je ostalo samo umišljaj. veæ se spuštaju do poda. Mislila sam samo na šut. Èitava je toaleta bila tu samo za mene. ne ostaje mi više od dvije godine života. Vrata nisu dolje otvorena." Bio je to moj svijetao trenutak. Nikada više neæu imati s tobom posla. Jasno je da su terapijska mjesta dobivali samo oni ljudi koji su još imali dovoljno snage. Meðu fikserima nema prijateljstva. onda je otišao ocu. Nisam ni morala nazvati. Razmišljala sam posve praktièno. Tu smo èak znali uæi šestero u jedan pregradak. Hi bi ujutro pozvala policiju i pustila ih da me odvedu u neki dom. Ionako bi me odande izbacili. Sada sam u sebi imala više od èetvrtine. Nije to bilo ništa dramatièno. okrenula sam se.Stela. Nisam mislila na svoj dotadašnji život. jer se scena u to doba uvijek selila pred Treibhaus na Kur-furstendammu. Stella je nestala. Bilo je veæ prošlo jedanaest. Razmišljanje je poèelo vrlo nedužno. Jasno. Tako prazan zahod noæu imao je nešto stravièno u sebi. Fikserice nisu u to doba dolazile. Ubrizgala je dobru polovicu polovine grama. Zahodi na Bundesplatzu najbolji su u Berlinu. Nisam bila ni gora ni bolja od ostalih fiksera. Tu nije bilo gotovo nikoga. Razmišljala sam dalje. Sjedila sam sama u kutu. Tine i ja odvezle smo se na kolodvor Kurfurstendamm. Ipak smo potražili Stellu u kolodvorskom zahodu. za koje je dakle bilo izgleda da æe se otkaèiti od droge. Za mene je to poslije odvikavanja bilo više nego dosta. bila sam totalno neuraèunljiva. uvijek samo na H. Jurila sam kroz Europa-centar kao sumanuta. Kada sam bila trijezna. Nisam se ništa bojala. Bilo je èisto i svijetlo. Nisam mislila na majku. Stelli ni traga ni glasa. Ni te noæi ni iduæe. zato jer su najbolji u Berlinu. Nije me hvatala panika. S nekim je nešto prièala. nije bilo radoznalaca ni pajkana. Detlef lijevo. tu vam je sva droga. Bližila se noæ.i otišla je. Bila sam doista totalno mirna. Nisam mislila na Detlefa. Imala sam sto maraka i kupila sam pola grama. Nisam mogla ni pomisliti da je samoubojstvo toliko nedramatièno. a ako je ozbiljno mislio s odvikavanjem. Rekle smo joj bez okolišanja: . 80 . Kabine su ogromne. Zastala je i još jednom razgovarala s peèalbarima. Bila sam posve mirna. Sa svom drogom. jer sam se napunila s dovoljno H. Nakon posljednjih odvikavanja èetvrt je grama uvijek bilo dovoljno da me obori. Poèela sam razmišljati. udarila moj dio Stelline droge i uzela jednu kolu. Posljednji put kada sam trijezno razmišljala za mene su postojale samo dvije moguænosti: ili da zauvijek prestanem sa H ili zlatni metak. lagala je. Stella je izašla. u tom bih sluèaju morala obaviti još dva frajera. Sutra æe u tom sluèaju ionako otiæi. Drogen-Info za mene je otpao. Slutila sam gdje æu naæi Stellu. Noæu je tu bilo previše prometa. A tijelo mi je po svoj prilici bilo dosta oslabilo od žutice. Ipak ju je bar malo pekla savjest. Sto se tièe Detlefa. U tim su se zahodima. Ne treba mi! . Svakog se dana ponavlja isto. Dvije Tine i ja pomiješale smo taj ostatak s drogom koju smo upravo bile kupile i pravedno je podijelile izmeðu nas. A nije bilo ništa neobièno. U toj toaleti postoji sva sila vrata. Pomislila sam: "Prava Stella!" Uhvatio me zvjerski bijes.Dužna si nam još polovicu polovine. Mislila sam: "Zar to nije sranje. Kada se opet sve stišalo. Onda je postalo prekasno. I pravo je što nisu uzimali takve kao što sam ja. umila sam lice i oèetkala kosu. Turci su ih zgrabili. Još nikada nisam išla noæu zaraðivati na Kurfiirstenstrasse. Tek što sam otvorila vrata ženske toalete. Znala sam da je mogla pobjeæi jedino u Europa-centar i pojurila sam stepenicama pješaèkog nadvožnjaka. I peèalbari su to primijetili i poèeli se uzrujavati. Tu noæu nije bilo ni žive duše. Oèito je da sam malo prerano poèela da bih se izvukla. Prije nego što sam oèistila pribor koji sam posudila od jedne Tine. zaèula sam Stellu u punom pogonu. Pao mi je na pamet zahod na Bundesplatzu. a kuda æu ja? Majka bi mi zacijelo zalupila vrata pred nosom.

Jedan od njih ponudio mi je marlboro cigaretu. Potražila sam venu na lijevoj ruci. Nije bio Turèin. Tip je doista bio cool. Ubrizgala sam pola grama. A zapravo sam imala osjeæaj da me nitko više neæe tražiti. Osim toga. Kupila sam drogu. ako me primi. Najprije sam puzala. Tako su dvije Detlefove ljubavi ležale u istom francuskom krevetu. Nekako sam ipak bila sretna što me pola grama nije ubilo. kojemu æe me odvesti. nekadašnjeg Detlefovog stalnog frajera kod kojeg sam èesto za vikenda prespavala. Tako sam na koncu završila s njim u njegovom francuskom krevetu. Deèki su pozvali taksi i odvezli me lijeèniku. On je poznavao samo dvoje ljudi. jedva sam to podnijela. Nisam se htjela pojaviti na sceni sa štakama. Veæ je odavno i sam bio na H i dolazio je na kolodvor zaraðivati. Detlefa i mene. ali držala sam jezik za zubima. Pomislila sam: "Èudno je da pederi uvijek puše marlboro ili camel. nabaviti fiks. Vjerojatno zato što ih reklamiraju pederski tipovi". Kada je vidio da me ne može zadržati. Osobito natkoljenièni zglob. Htjela sam izaæi. Slijedeæa dva dana uglavnom sam spavala. a zatim kao da mi je eksplodirao vrh lubanje. Rekla sam mu da æu. Ponovo sam dobila vruæinu i nos mi je prokrvario. nekog lijeènika pedera. ali Rolf rije više bio njegov frajer. Svaki put je prije spavanja zapadao u plaè. Njihovo me pitanje uzrujalo. Oni su me doslovno prihvatili kada sam onako poskakujuæi kao duh izašla iz toalete. Prava fikserska pjesma. Trebalo je skupiti snagu i onda sam mogla šepesati i bez štaka. Kada mi je treæeg dana glava ponovo proradila. Izvukla sam špricu iz ruke. Automobili su dizali paklensku buku. Topli je lijeènik bio iskreno zabrinut za mene. Trebalo mi je novaca u sluèaju da ne naðem frajera za noæ. Usredotoèila sam se na dvije misli: "Dragom Bogu još nije bilo po volji da odbaciš žlièicu". dao mi je štake. pa da moram otiæi u pansion. I: "Iduæi put moraš uzeti èitav gram". Kada sam se ponavo probudila. Skakutala sam na jednoj nozi uza zid. došla bi na kolodvor. Bilo je zapravo kao svaki put samo što je ovo trebalo biti moj posljednji fiks. za njega obaviti jednog frajera i kupiti mu drogu. Nisam èak ništa rekla kada je prièao kako æe on Detlefu namjestiti krasan stan kada se obojica otkaèe. Detlef je na terapiji. Rolf je svake veèeri zapoèinjao istu pjesmu o tome koliko ljubi Detlefa. Savršeno smo se slagali jer nije bilo Detlefa. drhtala sam od hladnoæe. Odmah su nešto nanjušili. Sluèajno se našao jedan peèalbar. Upitali su me kamo želim da me odvedu. Kada bi ga doista volio. bio bi jadni osamljeni pederski dizalièar koji bi povremeno utapao tugu u piæu. pa se i sama otopila. Sve mi je bilo svejedno. Još uvijek nisam mogla dobro hodati. Na trenutak sam pomislila kako je bilo lijepo dok me majka još èekala. Dao mi je jednu tabletu za spavanje i nekoliko drugih lijekova. jer mi je iznenada palo na pamet da bih kod njega mogla prespavati. sve bi poduzeo da se otkaèi. Bili su vrlo dragi.Ti si najbjednije govno! Dao si kljuè Detlefu da ima kuda doæi ako mu se sluèajno jednog dana tamo ne svidi. Ako bi me pošla tražiti. udarila fiks i vratila se na kolodvor. motati se tamo sve do pravog zlatnog metka. mislila sam i o tome da smo mi krivi za Rolfa. Ionako mi je bilo sve svejedno. Ona je sjedila u "Treibhausu" i èekala da joj vratim pribor i žlicu. Ionako nisam imala ništa protiv peèalbara. Lijeèniku nikako nisam htjela. ljubio je Detlefa i htio se ubiti. Htio je sa mnom razgovarati o fiksanju i slièno. Mogla sam je malo pokrenuti. Rekli su mi da poznaju jednog vrlo cool tipa. ti si najobièniji bijedni pederski prasac! Rolf je bio na turkey\ nije mi bilo teško ubiti ga u pojam. Htjela sam ustati. supertijesne traperice. U drugom sam navratu pogodila venu. a jedan od njih reèe: . Ja sam se prilièno razbjesnjela zbog njegovog naklapanja o Detlefu. Odšepesala sam na štakama i kasnije ih bacila. Rolfu se dakle život èinio besmislen i on se htio otkaèiti. Rolf je bio sav blažen kada je to èuo. Zamolila sam ga da mi dade tablete za spavanje. Bilo je luðaèki hladno listopadsko jutro. ali su me zglobovi paklenski boljeli. Bilo mi je drago što su topla braæa. Ta najozbiljnije je želio da Detlef odbaci terapiju i vrati se k njemu. Pojavila se krv. Nisam htjela razmišljati. Postala sam ljubaznija.Kao obièno raširila sam svoje stvari oko školjke. prekipjelo mi je. Djeèaci su me doveli do jedne klupe. Mene je to nerviralo. Ali što ja govorim. kako bih ubrizgala posljednji ostatak. jer mi je trebalo mjesto u Rolfovom krevetu. droga je bila dobra. Na kolodvoru sam srela Rolfa. Detlef je posljednjih tjedana ponovo stanovao kod Rolfa. bio je zapravo jadnik. Isprièala sam deèkima kako me Stella prevarila i da sam udarila pola grama. Morala sam se sabrati da ne razmišljam i ne pošizim. Zbog toga nisam otišla na Kurfiirstenstrasse. Primijetila sam tada da sam zaboravila limun. Iako mi se gadio. otiæi na scenu. vani je bilo svijetlo. a ona smiješna zakletva izmeðu Stelle. Rekla sam im da me ostave na klupi. No. Dva mala pedera. 81 . ali tada sam osjetila da mi je desna noga ukoèena. Ležala sam pokraj zahodske školjke. ali oni su me veæ bili vidjeli na kolodvoru. Nisam više stigla povuæi još jednom. Satenski sakoi. No. Nisam shvaæala kakva prava polaže taj propali peder na njega. veæ Grk. Umirilo me da je tip topli brat. ali ja nisam htjela više ni s kim razgovarati. jer ne mogu ni hodati. Odšepesala sam na kolodvor Zoo i najprije sam obavila frajera. S njegovih dvadeset i šest godina bilo mu je vrlo teško nalaziti frajere. jer sam u takvoj prilici imala više povjerenja u pedere.Kakve to stvari radiš? Nisam ih poznavala. Poèeo je doslovno cmizdriti. Stavila sam drogu na Tininu žlicu. Nekako sam otvorila vrata. Da nije sreo nas. jer nisam željela misliti. pa su me uvjeravali da moram lijeèniku. a on je bez njega èisto sranje. . Možda sam se nadala da æe me moja majka doæi tražiti na kolodvor. Èak je Detlefu dao kljuè od stana. a zatim sam se uspravila. Pomislila sam na trenutak da æu sada i ja nasamariti Tinu. Ispred javnog zahoda bila su dva petnaestogodišnja djeèaka. Kada sam to èula. Babsi i mene da nikada neæemo poæi s peèalbarima sada mi ništa nije znaèila. Odmah me smjestio u svoj krevet i pregledao me. Upitala sam Rolfa za Detlefa. Najprije sam osjetila kako mi se kida srce.

Onda mi je sinulo: . morao bi iz svog džepa nadoplatiti dva grama. glupa koza. ali iduæi æe put sigurno uspjeti.Tiše.Naravno da nisam poludio.Nemam vremena razmišljati o pajkanima. Kada je Detlef završio s razdiobom. èovjeèe. Pa što hoæeš? Veæina malih uliènih dealera nije prolazila ništa bolje od nas. Odležat æeš nekoliko godina. Dogovor je bio da na deset prodanih grama zadržimo za sebe jedan i pol. On je samo lokao. Jednog sam se jutra iznenada vrlo rano probudila. Prijetio nam je. Znaèi. stari.Prestani me gnjaviti. a kutije su napunjene do tri èetvrtine. Zapravo su mali preprodavaèi ovisnici bili jadnici koji bi kad-tad završili u zatvoru. Prijetio nam je svojim svodnicima i u sluèaju da ne obraèunamo pošteno. èak ni u æorki. nisu imali vezu. Vratili smo sve opet u plastiènu vreæicu. a noæu Rolfova limunada. Želio je po moguænosti ostati èist i još jednom zatražiti terapijsko mjesto. Ja sam se ionako zvjerski bojala svodnika otkada su muèili Babsi. Mislila sam da mi se prièinja.Zar si poludio? Donijeti deset grama u stan? . Tako za nas nije ostalo nimalo viška. Za pet polovica polovina koje je prodala dobila je jednu polovicu polovine. Dva smo zamotka ubrizgali kako bismo iskušali kakvoæu. dakle na buðenje ostalih. polovine i grame. Kada sam se prestala èuditi. Ne želim da se to ikada više ponovi. Dobio je drogu od svodnika na Potsdamer Strasse. Detlef je rekao: . Zatvorsko poznanstvo. preprodajom smo zaradili samo za našu dnevnu potrebu. pa je morao spakovati stvari. Mi smo od toga dobivali jedan i pol gram. ogromna radost. upitala sam Detlefa: . Dopustili su mi da to oèistim za vlastitu upotrebu. Za Pika je to bilo 1000 maraka èiste dobiti. Veæ smo prve veèeri prodali pet grama. samo što se nije htio sam time baviti. Ljudi idu za optikom. kako bi ono malo mjesta kojima raspolažu dali ljudima koji još imaju snage. Bilo je naporno. Pomislila sam da je Rolf i zabrundala: . Da ju je tako otišao prodavati. Obièno smo imali dnevni utržak od 2000 maraka.Što želiš više? Najvažnije je da ne moraš zaraðivati.Pazi. Da je došlo do racije ne bi nas mogli optužiti kao dealere. na Franka èiji je prijatelj Ingo umro u èetrnaestoj godini kao Babsi. Nabavio ju je uz dealerske uvjete. Doveo je svog nekadašnjeg frajera koji se zvao Piko. A to ljudi primjeæuju. molim te. jer je razlika od meðuprodavaèa do dealera sto posto. Kako bismo došli do svodnika na Potsdamer Strasse? Malim je uliènim preprodavaèima koji su bili ovisnici bio potreban srednji èovjek koji æe im plaæati drogom. možemo odmah naruèiti lijes. a ni ja ne želim vidjeti ni jednog smrdljivog frajera. Proèut æe se da je u mojim zamocima više droge nego inaèe. Zbog toga na lijeèenju to i zahtijevaju. A tu se on osigurao. Njima nije bilo teško 82 . tri je puta prespavao.Jedan je tjedan išlo tako: zaraðivanje. ako nas ikada uhite i mi samo zucnemo nešto policiji. Detlef je u zamotke stavio previše droge. Rekla sam: . Odmah je poèeo džepnim nožiæem dijeliti porcije i polagati ih na male komadiæe staniol-papira. Èvrsti zagrljaj. Bio je vrlo dobar H. Posvuda su oni imali svoje momke. ljudi vole biti obmanuti. tog malog lopova. Brzo se proèulo da je droga dobra i da su porcije pristojne. Njima još nitko nije izmakao.Najprije moram nabaviti fiks. fiks. Moraš uzeti veæe zamotke i u njih staviti isto toliko droge kao sada i to lijepo razvaljati. Naravno. Stavio sam u male papiriæe mnogo droge. Isprièao je da mu se sviðalo na terapiji. prebrajali smo polovice polovina. fiks. Na primjer. Detlef nije uspio. Ni od Pika nismo dobili ni pfenig. spavam! U sobi je stajao Detlef. tako da je izgledalo mnogo.odgovorio je. Tipovi kao Piko ostali bi izvan domašaja pandura. Vjerovali smo mu svaku rijeè. I prestani me gnjaviti. Postao sam dealer. zaraðivanje. veæ je prepustio preprodaju Detlefu. Išlo je vrlo dobro.Jesi li možda mislio na pajkane? Ako te uhvate nema ti spasa. Samo se Stelli naša droga nije svidjela. Nekada je životario provaljujuæi u poslovne prostorije. Primijetila sam da su papiriæi premali. Rekao je da je tamo naišao na neke tipove koje poznajemo sa scene. Još smo iste veèeri otišli s robom u "Treibhaus". Tek sam se tada sjetila upitati: . Najveæi smo dio sakrili. Ja sam joj. èitava plastièna vreæica puna droge. Sjeti se velikog pakovanja deterdženta. Deset grama. U džepu smo držali najviše po tri zamotka. pobjegao si s terapije! Kimnuo je i rekao zašto. Upravo je bio izašao iz zatvora uvjetno i našao glupog dobrièinu Detlefa da s njim na brzinu zaradi lovu. Upitala sam ga: . Osim toga. Matematika mi nikada nije bila jaka strana. Detlef je odgovorio: . Nijednome još nije uspjelo da skupi novac i sam nabavi 'deset grama droge od meðutrgovca. pa æe izgledati više.Èovjeèe. Rekao je: . a on je odgovorio: . Detlef je zatim napravio veæe papiriæe i po njima razvaljao drogu pivskom bocom. Nema teže stvari nego od fiksera tražiti da se svakog jutra budi u isto vrijeme i odmah preðe na djelo. Zakopali smo ga pakraj kontejnera za smeæe iza diskoteke. Napravio je samo zamotke polovica polovina i doista uspio razdijeliti drogu na 25 porcija. Svakom je fikseru gotovo nemoguæe biti toèan. osim da ga mi otkucamo. Toliko H nisam nikada u svom životu vidjela. Umjesto premalo. Upitala sam Detlefa što namjerava. Piko nije imao pojma ni o H ni o sceni. Kao i svi ostali koji su tek bili primljeni i Detlef je morao tri tjedna obavljati službu buðenja. a od toga smo morali platiti i naše posrednike. Detlef nije htio uvidjeti da nas njegov Piko strahovito izrabljuje. Piko se nije izlagao gotovo nikakvom riziku. jer je netko otkljuèao vrata stana i zaštropotao po hodniku. na papiriæima je ponešto ostalo. Posao æe obaviti njegovi drugovi s Potsdamer Strasse. Piko je svakog jutra dolazio na obraèun. Vratio se dva sata kasnije. Moram gledati kako æu preživjeti. ali sam ipak prije Detlefa izraèunala da sve to iznosi svega osam grama. Zamolila sam ga da i meni donese drogu.Reci. ali ju je ipak uzela i èak se ponudila da nam bude posrednik. a èija je to droga zapravo? Bila je naravno Pikova. dopustila. Piko je izvukao plastiènu vreæicu iz džepa i stavio je na stol.

On se tada stropoštao Detlef nije htio uvidjeti da nas njegov Piko strahovito izrabljuje.Što želiš više? Najvažnije je da ne moraš zaraðivati. Kada sam Detlefu obrisala ubod vatom i alkoholom. Piko je rekao "okay" i zadubio se u neki moj roman strave. a ni ja ne želim vidjeti ni jednog smrdljivog frajera. Kada smo se ponovo našli. Ja moram nešto kupiti za obuæi. Rekla sam : . Ako bih pronašla kupca. Ja ionako nisam više mogla izdržati tu napetost. pa da nas uhvate. 83 . Rekla sam : . Ja sam samo posredovala u "Treibhausu". Ako bih pronašla kupca. pa ja. kako bismo to meðusobno mijenjali. Pomislila sam. Htjeli smo kupiti samo ono što oboje možemo nositi. On ionako ne bi vjerovao u našu prièu. To. pa da nas uhvate. a neki je tip upitao kuda se ide na kolodvor Zoo. Tek što smo se vratili u Rolfov stan. a taj pederski prasac dnevno zaraðuje 1000 maraka. Htjela sam probuditi Detlefa. Zapravo su mali preprodavaèi ovisnici bili jadnici koji bi kad-tad završili u zatvoru. Izvukla sam mu pribor iz ruke.S Pikom æemo imati cirkus. Kupila sam i jednu staru jaknu od crnog zeèjeg krzna. Od tada smo u svakim kolima. Ionako mislim da je svinjarija što ne dobivamo ni pfeniga u novcu. Kupila sam i jednu staru jaknu od crnog zeèjeg krzna. Kupili smo zatim parfem. Kada se jednog dana Detlef ipak pojavio s drogom u džepu ispred "Treibhausa". To nam je inaèe bio posljednji pribor. Ja ionako nisam više mogla izdržati tu napetost. Detlefa je uhvatila trta i on je pobjegao.S Pikom æemo imati cirkus. Drogu je bacio u grmlje. On ionako ne bi vjerovao u našu prièu. Ja sam samo posredovala u "Treibhausu". jer su se tu uvijek motali deksteri. Detlef je rekao da je tip koji je pitao za kolodvor zacijelo pajkan. Nismo se èak usudili potražiti drogu koju je Detlef bio bacio u grmlje. a da nije stigao izvaditi iglu. Nemam ništa toplo. Detlef je rekao da još nije udario šut i da mora uzeti fiks inaèe neæe moæi obraèunati. iznenada su se zaustavila jedna kola. Što god mi se od krpa svidjelo najprije bi obukao Detlef. Otišli smo u "Athener Grill" da se posavjetujemo. Mislili smo da panduri samo èekaju da doðemo po nju. Da su nam peèalbari oteli drogu i sav novac. Tipovi kao Piko ostali bi izvan domašaja pandura. Ipak je shvatio da je svejedno hoæemo li Piku predati dvjesto maraka ili ništa. Nemam ništa toplo. jer je bilo odvratno što ga je tako ostavio. Ipak nismo potrošili sav novac.da pronaðu nove uliène dealere ako bi stari završili iza brave. jer nema èovjeka koji ne bi znao gdje se nalazi Zoo. Kupili smo zatim parfem. jer nema èovjeka koji ne bi znao gdje se nalazi Zoo. Nismo se èak usudili potražiti drogu koju je Detlef bio bacio u grmlje. Palo mi je na pamet da mu isprièam kako su nas peèalbari nasamarili. Detlef je rekao da je tip koji je pitao za kolodvor zacijelo pajkan. poslala bih ga na kolodvor Steglitz. a Detlef se zadržavao na kolodvoru Steglitz. Pa što hoæeš? Veæina malih uliènih dealera nije prolazila ništa bolje od nas. pa ja. Drogu je bacio u grmlje. poslala bih ga na kolodvor Steglitz. nije nikakvo èudo što je odmah zaæorio kada je veæ ranije udario jednu polovicu polovine. najbolje je da potrošimo i novac koji smo veæ zaradili. Što god mi se od krpa svidjelo najprije bi obukao Detlef. Preostalu smo lovu sakrili. Njima nije bilo teško da pronaðu nove uliène dealere ako bi stari završili iza brave. pa sam ga poèela tresti. Odmah je zaspao. pa kada je tako. Nekoliko dana kasnije poèelo nam je u "Treibhausu" gorjeti pod nogama. Nijednome još nije uspjelo da skupi novac i sam nabavi deset grama droge od meðutrgovca. Sutradan smo vrlo rano ujutro otišli na buvlji sajam. Gotovo je svaki fikser bio spreman prodavati drogu za dva fiksa dnevno. uru koja svira i još neke sitnice. Ne mogu èitavu zimu hodati u krpama u kojima sam pobjegla iz bolnice. Detlef se uplašio od cirkusa koji ga èeka s Pikom. u svakom tipu koji se motao na Kudammu vidjeli pajkana. Palo mi je na pamet da mu isprièam kako su nas peèalbari nasamarili. naravno. Da su nam peèalbari oteli drogu i sav novac. došao je Piko. Proveli smo reorganizaciju. Od tada smo u svakim kolima. Osim toga. Sutradan ujutro neæemo moæi obraèunati s Pikom jer smo drogu bacili. Postalo je neugodno. Sutradan smo vrlo rano ujutro otišli na buvlji sajam. Otišli smo u "Athener Grill" da se posavjetujemo. Preostalu smo lovu sakrili. Ne mogu èitavu zimu hodati u krpama u kojima sam pobjegla iz bolnice. nisu imali vezu. Kada smo se ponovo našli. a Detlef se zadržavao na kolodvoru Steglitz. Ja moram nešto kupiti za obuæi. pa kada je tako. Rekao je: . a ona je ponovo pala kao mrtva. pa je krv ulazila u iglu i tamo se grušala i više je ni vrag ne bi mogao isprati. nije bila istina. jer smo kao obièno udarili šut èim smo ustali. a neki je tip upitao kuda se ide na kolodvor Zoo. Nismo bili roðeni za trgovinu. Ipak nismo potrošili sav novac. jer se nismo mogli odluèiti da kupimo neku skupu stvar bez veze. Nekoliko dana kasnije poèelo nam je u "Treibhausu" gorjeti pod nogama. najbolje je da potrošimo i novac koji smo veæ zaradili. Ipak je shvatio da je svejedno hoæemo li Piku predati dvjesto maraka ili ništa. Proveli smo reorganizaciju. Kada se jednog dana Detlef ipak pojavio s drogom u džepu ispred "Treibhausa". kako bismo to meðusobno mijenjali. Nismo bili roðeni za trgovinu. jer su se tu uvijek motali deksteri. Sutradan ujutro neæemo moæi obraèunati s Pikom jer smo drogu bacili. u kojoj je Detlef vrlo lijepo izgledao. primijetila sam da u ruci nema nikakva otpora. Detlef to još nije uviðao. Podigla sam je uvis. Gotovo je svaki fikser bio spreman prodavati drogu za dva fiksa dnevno. uru koja svira i još neke sitnice. Detlef je ubrizgao još jednu polovicu polovine. Ionako mislim da je svinjarija što ne dobivamo ni pfeniga u novcu. iznenada su se zaustavila jedna kola. jer se nismo mogli odluèiti da kupimo neku skupu stvar bez veze. Kako bismo došli do svodnika na Potsdamer Strasse? Malim je uliènim preprodavaèima koji su bili ovisnici bio potreban srednji èovjek koji æe im plaæati drogom. u svakom tipu koji se motao na Kudammu vidjeli pajkana. Mislili smo da panduri samo èekaju da doðemo po nju. Postalo je neugodno. Detlefa je uhvatila trta i on je pobjegao. a taj pederski prasac dnevno zaraðuje 1000 maraka. Detlef to još nije uviðao. Ne želim da se to ikada više ponovi. Htjeli smo kupiti samo ono što oboje možemo nositi. u kojoj je Detlef vrlo lijepo izgledao.

Onda su otkljuèali. a ona je ponovo pala kao mrtva. Kada me majka povela prema izlazu iznad kojeg je pisalo Hamburg. Detlef se uplašio od cirkusa koji ga èeka s Pikom. Onda sam ugledala putokaz "Aerodrom Tegel" i pomislila: "Pa to je užasno. Klaus je štitio odstupnicu i takoðer neprestano vrebao. Tko god je prošao mogao je vidjeti kako piškim. došao je Piko. Skrenuli smo na sjevernu auto-cestu i tada sam shvatila da ne idemo u Kreuzberg. pa je krv ulazila u iglu i tamo se grušala i više je ni vrag ne bi mogao isprati. Onda su jutros došla dva momka. momak. Umjesto zidova prave rešetkaste pregrade. Stajala sam tako s rukama položenim na šipke prilièno potištena. Panduri su htjeli znati kako se tipovi zovu i kako izgledaju.Moj prijatelj je prestao disati.rekla sam. a ja sam im svašta nalagala. Detlef je rekao da još nije udario šut i da mora uzeti fiks inaèe neæe moæi obraèunati.Zaveži. vjerojatno u neki dom iz kojeg æu opet pobjeæi." Kada smo se zaustavili kod benzinske crpke.Ti si prokleta histerièna krava! Bio se sav uzvrpoljio oko Detlefa. Pomislila sam. poæi æeš s nama. Onda su došli i donijeli mi posudu za pretragu urina i vedro da ga stavim ispod posude. Pozvonila sam jednoj umirovljenici i rekla joj da moram odmah nazvati policiju. Htjela sam probuditi Detlefa. znaèi izgon iz Berlina. veæ se osvijestio! . Lice mu je posivjelo. Pustila me je. Tvoja Christiane. Mnogo nježnih poljubaca. Potpuno sam se izgubila. ali nisam èula otkucaje. primijetila sam da u ruci nema nikakva otpora. Kada sam Detlefu obrisala ubod vatom i alkoholom. nije bila istina. jer sam bila prilièno haj. jer smo kao obièno udarili šut èim smo ustali. hvala. . pa sam ga poèela tresti. Nisam htjela razmišljati o tome koliko sam potištena. Takvo je bilo moje raspoloženje. poèeo ga je pljuskati i vikati da odmah ustane. molim te. ali je ostala prilijepljena uza me. Klaus je morao stati da bih mogla povraæati. naravno." Poruku sam nalijepila selotejpom na vrata. Uzeo je preveliku dozu. Vani u kolima èekao je Klaus. ionako mi je nedostajalo volje da pobjegnem. Željezna su se vrata zalupila jednako buèno kao i kod šerifa u Dodge Cirvju. pustiti? Rekla sam to vrlo polako i svaku sam rijeè naglasila.Hajde. To nam je inaèe bio posljednji pribor.Ne mogu leæi. To. ipak sam se osvrnula da li postoji moguænost bijega. Nitko nije progovorio rijeè. Otkada smo se opet vidjele progovorila sam drugi put: . a da me nije pravo ni pogledala. Izvukla sam mu pribor iz ruke. Podigla sam je uvis.Ne luduj .doviknuo je. Hamburg. ubrizgala su nešto u ruku. bio je to pravi udarac. Piko mu je poprskao lice vodom i rekao: .Prestani. Nove vijesti slijede. Uzeli su moje osobne podatke. no on me doslovno odgurnuo. Napisala sam: "Dragi Detlefe. Oèito je najprije htjela nešto srediti s pajkanima. Rekla sam mu neka ga ostavi na miru. kozo! I donesi mi vode! Kada sam se vratila iz kuhinje. ali mislim da oni to nisu mogli tako brzo shvatiti. Klaus je oèito zalutao. Majka je rekla "dobra veèer" kao nekom strancu i èvrsto me uzela pod ruku. a onda je dojurio Piko i zavikao: . a Piko mu je nešto govorio. Legla sam u krevet i pokušala se usredotoèiti na nekakav roman strave.Tek što smo se vratili u Rolfov stan. nemam vremena.Zaveži! A Detlef je rekao: . Prijavili su te kao nestalu. tetak i bratiæ. Predveèer je došla moja majka." Na aerodromu smo izašli iz kola. U jednom selu pedeset kilometara od Hambarga živjeli su moji roðaci. Rekla sam im da sam ja nazvala. No. Detlef je ubrizgao još jednu polovicu polovine. možeš misliti da su me pokupili. bila je pogrešna uzbuna! . Jedan me pajkan pogleda i reèe: . Pomislila sam: "Sada su veæ toliko glupi da ne znaju naæi put do Kreuzberga. Èitavog tog dana nisam dobila ni jelo ni piæe. ne morate doæi. od mene se ništa više ne može uèiniti. Onako u gaæicama i majici istrèala sam iz stana na stubište. a da nije stigao izvaditi iglu. Bila sam beskrajno sretna što je Detlef ponovo ustao i htjela sam ga zagrliti. moramo iæi. Piko je opet viknuo: . jedan se zatim srušio i zato sam nazvala policiju. Dopustili su mi da uzmem i dva romana strave i da Det-lefu napišem pismo. U jednom sam trenutku doista pomislila da je Detlef mrtav. legla sam na ležaj i zaspala. Ništa više nisam shvaæala. Piko je podigao Detlefa i oni su izašli iz stana. Odmah je zaspao. a Piko sa mnom.Hoæeš li me sada. Piko je rekao: . On se tada stropoštao sa stolice. tetka. Prošla je pokraj rešetke. jedna baka. Pajkani su bili pred vratima. pa smo se vozikali uzduž i poprijeko po Berlinu. Tu su me smjestili u èeliju koja je bila kao u vestern-filmu. Bila sam prilièno bezvoljna. Majka me ponovo èvrsto držala. Neka rade što hoæe. Detlef je veæ stajao. u mojim oèima najgori malogradani. U njihovoj je kuæi 84 . Bili su vrlo prijazni.Pa. otvorila sam im vrata. nije nikakvo èudo što je odmah zaæorio kada je veæ ranije udario jednu polovicu polovine. Onda je zazvonilo. rekla sam majci da sam gladna i zamolila je da mi kupi tri bountv èokolade. jer je bilo odvratno što ga je tako ostavio. Stan pripada jednom pederu koji je otputovao.Ne. Pomislila sam. Detlef je još uvijek bio siv u licu i jedva se držao na nogama. a zatim na nekakvo sabirno mjesto. Okrenula sam broj i rekla: j . Rekla sam mu da ponovo legne. Ona je izašla i kupila ih. Majka me gurnula na stražnje sjedalo i sjela pokraj mene. a i brava je jednako zaškripala. Poslije druge èokolade bilo mi je zlo. Umjesto da pobjegnem kroz prozor. On je viknuo: . majèin prijatelj. Strahovito sam drhtala. Odveli su me najprije u stanicu Friedrichstrasse. a usne poplavile. Piko je rekao "okay" i zadubio se u neki moj roman strave. Raskopèalu sam mu košulju i osluhnula srce. Rekla sam pajkanima adresu. kako ne bih popiškila pod. Pogledala sam kroz zirkalo.

a zatim dobiti mjesto 85 . Majka i tetka poèele su mi govoriti. napumpana heroinom i govorila je o samoubojstvu i zlatnom metku. U tom posranom finom duæanu nisu imali tako nešto. Tada sam onako uzbuðena nazvala gospoðu Schipke ikada me ona naoko dobronamjerno zamolila da joj taj zamotak pošaljem radi analize. a zatim odvela u krevet. ali sam istodobno osjeæala i olakšanje. takoðer je smatrao da æe Christiani biti najbolje u Zapadnoj Njemaèkoj. a ona me morala identificirati. On je bio spreman potruditi se i oko terapijskog mjesta za Christianu. Ona poznaje mnoge fiksere iz dobrih obitelji. Dok je Christiane stanovala kod oca i ja stekla malo mira i odstojanja. a olakšanje sam osjeæala jer sam je konaèno odvojila od heroina. gospodin Tillmann.Nemojte navesti pošiljaoca. i to je po mom mišljenju bilo zaplotnjaèki. Poslije neuspjelog zlatnog metka ni na što nisam htjela misliti. Naruèila sam oranžadu florida-boy. To je bilo 13. postajalo mije svakim danom sve jasnije da æe u Berlinu propasti. Mislim da nije ispravno što mlade ljude poput Christiane progone sudski zbog njihove ovisnosti o drogama. Kada je stjuardesa izgovorila svoju frazu da se nada ugodnom letu.rekla je . Kada bi uveèer rekla: "Dijete. stoje svima poznato. samo je sebe uništila. Htjela sam Christianu smjesta odvesti roðacima u Saveznu Republiku. Bila sam žalosna. Christiane nije nikome ništa uèinila. a onda se vratiti u Berlin. Dok je Christiane kod njega živjela. Pomislila sam da mi je majka možda doista spasila život. Zajedno s Christianom skovali smo plan. ostani ovdje. Otišla sam u starateljsku referadu i potanko im opisala èitavu situaciju. Moj me bivši muž doduše uvjeravao da se Christiane kod njega otkaèila ali ja u to nisam više vjerovala. no nakon smrti njene prijateljice Babsi nisam više imala ni èaska mira. pa se tada neæe moæi ništa dokazati. Poèela je užasno brzo govoriti kako mi još uvijek želi samo najbolje. Christiane æe se naiprije tjelesno odviæi u klinici za živèane bolesti. Kada smo se rastajali. kakva je selendra taj Hamburg kada nemaju florida-boy. U to sam vrijeme primila tužbu protiv Christiane. ni trun prašine. Žalosna sam bila jer sam se morala odvojiti od Christiane. Poæi æu lijepo u školu. Mjerodavni socijalni radnik. U zrakoplovu sam se gradila kao da æu èitati roman strave. Drugo nisam mislila. CHRISHANINA MAJKA Cijelog sam se dana morala strahovito svladavati. Na povratku u Berlin plakala sam u avionu i plaèem oslobodila svoju dušu od napetosti proteklih tjedana. Nisam mogla pretpostaviti da moja bojazan za Chhstianin život može biti još veæa nego stoje bila. Nazvala sam gospodina Tillmanna. naæi nove prijatelje. osjetila sam koliko se gospodin Tillmann iskreno zauzimao za Christianu. Prvi su me put u jednoj ustanovi slušali pozorno. Pomislila sam. Tko još izlazi zbog toga pred sud? Da i ne govorim o tome kako do sada još nijedan fik-ser nije bio izlijeèen u zatvoru. ali njen otac nije to dopustio. Možda zato jer nije imao moje iskustvo. Ja sam se borila protiv svih svojih osjeæaja. studenog 1977. Uvijek sam vjerovala da moja majka ima parapsihološke sposobnosti. zatim izuèiti zvanje. Odjednom sam postala odluèna. Nisu to bila prazna obeæanja. Moja upozorenja nisu koristila. Nisam htjela ništa piti. Upravo se vratila iz savjetovališta. Uspjela sam proèitati svega nekoliko strana. Gospoða Schipke iz Odjela za narkotike veæ me bila telefonski na to pripremila. Poslije neuspjeha Narkonon-terapije. a nedavno je sanjala da ležim mrtva u nekom zahodu iskrenutih nogu i oko mene je posvuda bila krv. Bila je potpuno slomljena. I oni dolaze pred sud. jer nije znao koliko æe potrajati dok ponovo dobijem pravo odluèivanja o Christianinom mjestu boravka. Sjetila sam se stoga Pika koga smo prevarili i njegovih prijatelja svodnika.O tome odluèuje svaki Gksersam. Moja je majka još uvijek bila nijema kao riba. Na hamburškom aerodromu otišli smo s majkom i tetkom koja je došla po mene u restoran. Nadao se da æe u meðuvremenu lakše izvuæi od mog bivšeg supruga pristanak za terapiju. nisam ni slutila da æe ga jednom upotrijebiti protiv Christiane. majka je opet plakala. imam ružan osjeæaj. U pola su sata isplanirale sav moj buduæi život. Odmah je došao. To sam i sama uviðala. nabavio je privremenu dozvolu za pravo odluèivanja o njenom mjestu boravka. Majka se veæ iduæim zrakoplovom morala vratiti kuæi. shvatila sam da æe se Christiane spasiti jedino ako doðe u sredinu u kojoj nema heroina. U njihovim je oèima sve bilo tako jednostavno. Vrlo brzo poslije mog razgovora s gospodinom Tillmannom pojavila se iznenada jednog popodneva Christiane pred mojim vratima. Rekla mije tada: . U tužbi je protiv Christiane bio naveden ijedan zamotak heroina koji sam ja jednom našla u njenoj sobi. Možda zato jer nije mogao podnijeti poraz. .Tko se fiksa. upala bih u raciju ili bi me netko namagarèio ili bih doživjela nešto drugo strašno. Najprije sam je umirila. Tužba je za mene bila još jedan razlog da Christianu pošaljem u Saveznu Republiku. Neki me dea/erubio. taj se fiksa . Trebalo je da joj sude zbog kršenja Zakona o opojnim sredstvima. Nisam htjela drugo misliti. On nije shvaæao. Nije mi èak rekla kuda idemo.vladao paklenski red. primijetila sam da majka plaèe. Konaèno sam bila uvjerena da sam ispravno postupila. Nije potrebno da sebe muèim. Jednom sam kod njih nekoliko sati hodala bosa po kuæi i uveèer su mi noge bile tako èiste da ih nisam morala oprati. iako me muèila zvjerska žeð. Rekla mi je za utjehu da zbog Christiane nemam sebi što predbacivati.

Bilo joj je zbog svega žao. Christiane je svakako željela slijediti plan koji smo s gospodinom Tilhnannom razradili. Onda sam morala uzeti njene stvari iz bolnice. meðutim. 1 Spomen-crkva. koja je ostala poslije bombardiranja kao simbol i opomena protiv ratnih razaranja (napomena prev. Veæ smo znali koja æe je stambena zajednica primiti. gdje se odvikao. I on je isposlovao terapijsko mjesto. Dopustila sam im da se opet vide. Dva tjedna kasnije prenijeli su Christianu u bolnicu "Rudolf Virchow" radi operacije. Njeni su jetreni nalazi pokazali da æe. Lijeènica se ipak dogovorila s bolnicom "Rudolf Virchow" da nas sutra prime. Nisam je izgrdila. zagrlila sam je i u miru s njom porazgovarala. Pretpostavljala sam da æe tako ovisno dijete "Bonnies Rancha" odvesti na operaciju u bolnicu "Rudolf Virchow" pod nadzorom i tamo se dalje o njoj brinuti. osim èovjeka iz savjetovališta. Christiane je jednog popodneva izašla. i više o tome. Tri dana kasnije. pobjegla je. Christiane se više nije vratila. Kada sam se s torbom vratila 86 . ali kada me pokušala uvjeriti da je htjela u blizini GedachtniskircheJ pojesti špage te . Htjela sam platiti krevet. Sutradan ujutro odvela sam je u kliniku "Steglitz". Gospodin je Tillmann veoma brzo sve uredio. pa mije dala èasnu rijeè. Christiane je po drugi put dobila žuticu. Bila sam ogorèena takvim nemarom koji je sve mogao upropastiti. Christiane se sa svim tim složila. Lijeènica joj je tom opomenom htjela potaknuti savjest. nema što reæi. Sve do dana kada je Christianu posjetila njena prijateljica Stel-la. Gospodin mi je Tillmann pokušavao vratiti hrabrost. u redu.Ne znamo. Veæ se sutradan uveèer kod mene isplakala. . Uskoro se oporavila i veselila se što æe biti primljena na terapiju. To je njena stvar. izgubila sam posljednju vjeru u institucije.Vaša kæerka nije ovdje. Kako sam mogla biti tako glupa. Rekla sam. Svi oni kad-tad pobjegnu. Vratila sam se kuæi i legla pokraj telefona. Govorili smo veæ o tome kako po svoj prilici neæe slaviti Božiæ kod kuæe.upitala sam. Poslije pregleda lijeènica je rekla daje Christianina upala jetre posljedica uživanja droge. Prva dva tri dana tražila sam je skupa sa svojim prijateljem. Christiane je izgubila žutilo veæ za nekoliko dana.). I ja sam uèinila neoprostivu grešku kada sam jednom dovela Detlefa. Bila se doista èvrsto uhvatila za tu moguænost terapije. Doista smo ponovo osjetili nadu. U njega sam još uvijek imala povjerenje. Nije više mogla stajati i puzala je po hodniku. No baš tada. Dobila je dopuštenje da prošeta po parku i nije se više vratila. Na žalost je u klinici "Steglitz" ne mogu zadržati. kada sam nakon posla opet došla u posjet. kao za inat. Samo po sebi to me više ne bi pogodilo. Sve je izgledalo tako dobro. ne pusti Christiani bez moje pratnje nikoga. Nestala je i puna dva tjedna nisam ništa èula o njoj. jer su se toliko voljeli. možda æe se meðusobno hrabriti kada doznaju da æe oboje otiæi na terapiju. Vruæina joj se preko noæi popela na 41 stupanj. Imali smo ovdje mnogo ovisnika. živjeti najviše do dvadeset godina. Kada sam je uveèer poslije posla posjetila. Ne mogu opisati kako sam se osjeæala. To nije bilo toèno. koju je trebalo priložiti molbi za prijem. Sada kada se vratila. jer nemnju zarazni odjel. . upravo se bila vratila. ali sam joj jasno dala na znanje da æe neopozivo otiæi u Zapadnu Njemaèku ako još samo jedanput uprska.Ako pobjegne. nisam više osjeæala nikakvu srdžbu prema njoj. Uveèer u jedanaest i dvadeset nazvali su iz bolnice i javili da se Christiane vratila. Zatim je gospodin Tillmann s uputnicom otišao Christianinom ocu i toliko ga dugo obraðivao dok ovaj nije pristao da odvedem Christianu u bolnicu. Mislila sam. Èitavu sam noæ provela na kauèu pokraj telefona. Poslije tog iskustva.Mogu li znati gdje je? . koji je napisao uputnicu. Posjetio ju je i njen sugovornik iz savjetovališta na Tehnièkom univerzitetu. Christianu jednostavno tamo istovarili i za ostalo ih nije bila briga. na žalost. To je se ozbiljno kosnulo. koga su upravo bili pustili uvjetno iz zatvora. Ponekad je i satima èekala da u savjetovalištu doðe na red. iz važnog razloga. Rekla mije da ona u tom pogledu nema nikakvog utjecaja. Toèno su mi tako sutradan odgovorili kada sam im predbacila nemar. Njen je otac u meðuvremenu i sam uvidio neuspjeh svojih nastojanja i nije se više suprotstavljao. Ponovo sam nakon dugo vremena osjeæala pouzdanje. Vidjela sam da se fiksala. iako sam bila usrdno zamolila odjelnu sestru da. Ako Christiane prekrši kuæni red. Kod kuæe je poèela pisati svoju biografiju. Dobili smo termin kod službenog psihijatra i lijeènika Omladinskog ureda.u jednoj terapijskoj stambenoj zajednici. samo ja sama mogu pomoæi svom djetetu i sebi. Prošli smo uobièajena mjesta od diskoteka do kolodvora. Zajednièkim smo je snagama podržavali da ustraje. na žalost. Sutradan ujutro nazvali su me iz bolnice i javili daje Christiane opet pobjegla. Christiane je toliko željela vidjeti Detlefa. što su joj u savjetovalištu i obeæali.kada mije ponovo lagala gotovo su mi se odsjekle noge. sav svoj bijes iskaljivala na Christiani. Ponavljala snm sebi. oni æe je otpustiti zbog nediscipline. Christiani nije bilo teško da odande pobjegne. Ona æe ubuduæe paziti. Njihovo je stajalište bilo: . I gospodin je Tillmann sa svoje strane stupio u vezu s nekim ljeèilištima. Zamoliln sam odjelnu sestru da ostanem uz Christianu. Istina je da u toj finoj bolnici nisu htjeli primati fiksere. sestra me presrela i rekla: . Oni su. Èini se da je i lijeènica na sve to prilièno hladno gledala. Rekla je da se to. Kasnije sam se raspitala i doznala da u klinici "Steglitz" imaju zarazni odjel sa 25 kreveta. Èinilo se daje terapijsko mjesto sigurno. jer je veæ bio poèetak studenog. Na sreæu Christiane nije ostala u bijegu. Potresla me ravnodušnost sestara. zapravo ruševina jedne stare crkve u današnjem središtu Berlina. ne može. Christiane je bila žuta kao dunja. ako tako nastavi. zbog svoje nesposobnosti da joj pomognem. Ponovo je uzela heroin. Iduæih je dana redovito odlazila u savjetovalište. uèinimo tako. Nekada sam ranije toliko puta u oèaju.

Èetrnaest dana kasnije. iako sam samo šetala po šumi. Mislila sam jedino kako æu uskoro pobjeæi. jamaèno bih pobjegla.Sada je kraj. Kod tetke i bake bila sam najprije èetiri dana na turkey. Trebalo je samo istrèati iz neke robne kuæe i priæi nekolicini fikserskih tipova. Baka je tako mala i toliko je švrljala po robnim kuæama da smo je svo vrijeme gubili u gužvi. Poglavlje je droga prošlo. U policiju sam povela i svog prijatelja. sada više nisam skovala nijedan pravi plan za bijeg. jednog ponedjeljka ujutro. Ja æu doæi po nju rano popodne i odmah je odvesti na aerodrom i u Zapadnu Njemaèku. Pomislila sam. Trebalo je da osjeti kako je mom strpljenju došao kraj. Nadam se da æeš tamo konaèno zapoèeti novi život.kuæi i iz nje izvukla knjige i stvari koje sam joj bila odnijela u bolnicu. Oni æe prilikom neke racije Christianu jamnèno uhvatiti. Našminkala sam se i s tetkinim psom otišla u šumu. gdje smo se satima gurali kroz bijednu masu malograðana koji su posvuda grabili stvari i kopali po svojim debelim lisnicama. Mislim. Za njih je božièna kupovina po svoj prilici bila vrhunac godine. lako sam sebi ponavljala: prije nego što postaneš kao ovi i poèneš misliti samo na kupovinu i robne kuæe. Te su me zapovijedi užasno nervirale. tetak i neæak oblaèili su i svlaèili krpe. jer sam se bojala onoga što sam posljednje dvije godine mislila da je sloboda. da mi je prišao neki fikser i nagovorio me. zgrozila sam se veæ od samog tog naziva. Pogledali su me kao da sam poludjela. Detlef. biti slobodan. bolje je da istruliš u nekom zahodu. Zbog toga sam mojima nekoliko puta rekla: . Pomalo sam otkrila da se s tetkom. nešto me probolo. Prestala sam je tražiti. koja je upravo bila napunila trideset godina. Bilo je veæ mraèno. Droga i sve što je s njom u vezi. Bila sam neizrecivo povrijeðena. Za tetku Hedwig i tetku Idu. ne morati misliti. Ipak se nisam odvažila. za razliku od nekada. svakih sam se nekoliko metara spoticala i od padanja su mi koljena poplavjela i pozelenjela. neæe moæi pobjeæi. Dok sam to izgovarala. Vjerojatno nisam uistinu željela pobjeæi. Mislila sam: "Jednog æeš dana pobjeæi". za Jochena i gospodina i gospoðu te i te nismo mogli pronaæi dar. Ponekad su se svi gubili i tada sam naravno pomišljala na bijeg. No. To nisam poznavala od svoje dvanaeste godine. U stvari nisam htjela otiæi. Od zeèje krznene jakne do èizmica s najvišim potpeticama . Službenik na telefonu bio je neobièno prijazan. Sa svojih petnaest godina morala sam biti kod kuæe toèno u pola deset. za Christianu u jednom smjeru. za mene povratnu. iako je Christiane divljala po stanici. pa èak ni misliti. Visoke su mi potpetice upadale u pijesak. Prije Božiæa otišli smo u Hamburg u kupovinu božiènih poklona. O njima nisam ni htjela govoriti. Odmah sam skopèala da je u Hamburgu jedna scena u Monche-bergstrasse. biti haj. Za vrijeme polijetanja Christiane je gledala kroz prozor. Ponavljala sam u sebi: dobro. Naruèila sam karte. ako Christiane bude sjedila izmeðu nas dvoje. Uæi æu zatim s njom u prvi avion i odletjeti u Zapadnu Njemaèku. Svakog sam se jutra tako dotjerivala kao da odlazim na scenu. ako drugaèije neæe. Ne znam koliko bih dugo tako izdržala. Popodne je veæ sve bilo obavljeno. 87 . Moj pravi problem bio je H. To sam odgaðala. Molim vas. Zatim sam nazvala svoje roðake. scena Kudamm. nazvali su me iz policijske stanice u Friedrichstrasse. Pokušavala sam da i bez H mnogo ne mislim. ali sam ih se na èudo gotovo uvijek pridržavala. jer uopæe nisam toèno znala što zapravo želim. Pošli smo veæ ujutro. Ta mi se situacija odjednom veoma svidjela. Uveèer nismo mogli naæi kola.Ja to više ne mogu izdržati. Kada sam ponovo mogla ustati obukla sam èitavu šminku. Ne o problemima koji su me doista muèili. može lijepo brbljati. Trèali smo od jedne do druge palube u parkirališnoj zgradi. hajdemo kuæi. Tetku je trebalo još nekoliko potplata za tumplanje po metodi "uradi sam" i još neke stvari za auto koje su u robnim kuæama jeftinije nego inaèe. a onda doðite još jednom kupovati bez mene. jer smo iznenada postali prava zajednica. Baka i teta. neka vidi dokle je stigla. pa smo je neprestano morali tražiti. ali auto nismo našli. Rekla sam joj: . pa bi se sve dalje riješilo samo od sebe. ali kada je baka htjela poæi sa mnom u kupovinu da bi mi poklonila par "cipela za šetanje". Tetka me totalno satjerala u razne zapovijedi i zabrane. Ulazili smo u robne kuæe u totalnu stravu. Odlaziš tetki Evelvn.uredila sam se kao fikserica. Prijavila sam njen nestanak najbližoj policijskoj stanici i ostavila službeniku njenu fotografiju. Odahnula sam tek kada smo sjele u zrakoplov. Zamolila sam ga da je dobro èuva. stigla sam dotle da sam samoj sebi rekla: a sada je pusti neka padne na nos.

Bilo mi je takoðer jasno da se ne mogu pretvoriti u drugog èovjeka od danas do sutra. Isprva sam i ja posjeæivala klub u koji su dolazili gimnazijalci. koja se nalazila u susjednom mjestu i do koje bih se morala voziti autobusom. Moje tijelo i duša neprestano su mi podnosili nove raèune. Moji su spisi morali toliko uzrujati tipa pa je poslao po mene još za vrijeme obuke. Jedna bijela crta dijelila je dvorište na dva dijela. nakon dvije godine prvi Badnjak koji sam ponovo slavila pod okiæenim borom. Za tri sam se tjedna vrlo lijepo saživjela s razredom i èinilo mi se da æu uspjeti. Ubrzo sam primijetila da ni mladi na selu kao ni oni iz obližnjeg gradiæa nisu bili osobito zadovoljni. iako mi je mnogo nedostajalo. Ja sam se od ostalih razlikovala samo po tome što mi je sve to bilo veoma smiješno. Još nikada nisam dobila toliko darova za Božiæ. U jedan idu gotovo iskljuèivo uèenici realke i gimnazijalci. nisam se više odvažila ni za što potruditi. neka vrsta omladinskih klubova. Ništa nisam rekla jer nisam mogla izustiti ni rijeè. a zatim je rekao da me na svoju žalost ne može zadržati u realki. Ravnatelj je želio da odmah odem. I otac je došao za Božiæ. jer ravnatelj nije mogao veæ za tri tjedna znati hoæu li uspjeti. a tako ružna rijeè! Zatim bi se najèešæe razvila diskusija koja me uzrujavala. Veæina se nastavnika mogla nametnuti. U meðuvremenu je postalo prilièno hladno i svi su cvokotali. Posljednje sam godine išla u školu svega nekoliko mjeseci. Rekla sam: jasno je da sada plaæaš raèune za ono što si radila. veæ sam briznula u plaè. Veæ mi se prvog dana u novoj školi veoma svidjelo. ali svi smo imali zajednièki cilj: pronaæi prokleti auto. Nije èak mogao doèekati svršetak nastave da bi me iz svoje realke izbacio. baka bi odmah primijetila: . Sjedio je za pisaæim stolom i petljao po nekom fasciklu. Tamo sam se svaki put nalila sa sedam kola s rumom i zaspala na barskoj stolici. Gotovo tri godine nisam praktièki pohaðala nastavu. veæ da me sude po mojoj prošlosti. Kod nas postoje dva diskaèa. U Berlinu nije bilo takvog razdvajanja. Kada bi mi izmakla rijeè "sranje". Tetka je konaèno stala na ulazu u robnu kuæu "Karstadt" pod zapah toplog zraka i nije htjela krenuti ni korak dalje. a u drugi uèenici glavne škole i nauènici. Zbog malih bi gluposti planula. Znala sam da su ti spisi sadržavali sve o meni. Ravnatelj se još malo iskašljao. baš onakve u kakvima sam zamišljala svoj buduæi stan. Brzo sam skopèala da su u fasciklu moji spisi. A kada sam ušla u sobu ravnatelja glavne škole nisam se više mogla suzdržati. Tamo bih mogla dokazati što umijem i znam. padalo mi je na pamet da bi me droga vrlo lako izvukla.Upadali smo jedni drugima u rijeè. Totalno haj slika. meðutim. pa sam se morala neprestano smijati. Bilo je teško. Tek sam postepeno poèela shvaæati što je znaèio prijelaz u glavnu školu. Moram samo dobro zagrijati klupu i završiti glavnu školu. Opet sam bila prilièno bezvoljna. Tamo je ispod slike bio samo drugaèiji natpis: "Ne cmizdri i ne loèi. Moj je otac u meðuvremenu postao navijaè hokeja na ledu. Isprva sam se bojala škole. Moj je otac bio blažen od sreæe što sam poèela piti alkohol. U jednom sam se trenutku. Htjela sam pošto-poto bar završiti realku. Na jednoj su strani za vrijeme odmora bili srednjoškolci. Sa svakom sam reèenicom morala veoma paziti što æu reæi. Nisam znala da li se veselim okiæenom boru. prièinjalo mi se da me gledaju iskosa. Pošto su me izbacili iz realke. Bila sam totalno slomljena. Osjeæala sam se kao da sam u obitelji kojoj na neki naèin pripadam. Sa svakom rijeèi. Nisam mogla izdržati nikakav stres ni uzbuðenje. Mogla sam ponovo iæi u skupnu školu. Iznad nje smo napisali: "Ispod asfalta nastavlja se plaža". Nisam se mogla braniti protiv izbacivanja iz škole. Htjela sam uspjeti u školi. dok je druge hvatala sve veæa panika. Poslije božiènih praznika morala sam u školu. Upisala sam se u deveti razred realke. A kada bih se ponovo našla na dnu. Bolesna su me jetra stalno podsjeæala na to što sam im èinila. Obje smo božiène veèeri on i ja otišli u jednu teenie-booper diskoteku. Naslikali smo divne stare kuæe. Nisam imala nikakve samilosti prema sebi. barem sam pokušala. 88 . Prešla sam zatim u drugi diskaè. Dopustili su mi da se i ja odmah umiješam. Nije ga bilo ni u skupnoj školi. svatko je imao drugi prijedlog. Prvi sam put još od puèke škole pisala domaæe zadaæe. a ja sam sebe uvjeravala: "Kad-tad æeš se naviæi na seoske tinejdžere i na njihov disco-sound". veæ udari èekiæem i srpom zamahni". dok mi konaèno ne bi prekipjelo. U omladinskom su klubu prevladavali mladi s politièkim interesima. No. koje su po svoj prilici upravo poslali iz BerKna. bojala sam se da bih mogla zakazati. On mi je rekao da to nije tako strašno. Odmah iza Božiæa otac je odletio natrag u Berlin zbog neke veèernje utakmice hokeja na ledu. U novoj su se sredini uèenici veæ razdvajali za vrijeme odmora na dvorištu. Tetak ju je morao silom odvuæi. no kao obièno nije izdržao kod kuæe. Na ulici je bila jedna palma za koju je bila privezana deva. Dogodilo se zatim da sam im se iskreno radovala. U školama ni izdaleka nije bilo toliko nereda. Odjednom sam shvatila da su sva maštanja o posve novom životu bez H bila glupost. Da me drugi ne vide onako kakva sam mislila da jesam tog èasa. iako je naoko mnogo toga bilo drugaèije nego u Berlinu. Otišla sam kao bez svijesti preko puta u glavnu školu. Kasnije sam otkrila vrlo sliènu sliku u omladinskom klubu. Trebalo je da se veæ iduæeg odmora javim ravnatelju glavne škole. ali sam sve poduzela da se savladam i pokažem radost zbog darova. a na drugoj ðaci glavne škole. jer sam ili bila bolesna ili se odvikavala ili markirala. Omladinski je ured oèito obavijestio o svemu moju bivšu školu u Berlinu. neprestano sam se zbog neèega svaðala. zatekla kako raèunam koliko je sve to stajalo i zatim tu vrijednost pretvaram u polovice polovina. A ni život kod moje tetke nisam samo tako otprve i cool prihvatila. Razred je upravo oslikavao ogromni prazni bijeli zid u uèinioci. Samo meni hladnoæa nije nimalo smetala. Onda smo ipak pronašli kola i svi smo se smijali. jer je moje tijelo bilo naviklo na mnogo gore stvari. Upravo smo imali sat kuhanja kada me pozvao ravnatelj. Došao je Božiæ. Na povratku kuæi osjeæala sam se vrlo dobro. Veæina se mladih još uvijek veoma solidno odijevala. a kamoli na sceni. Nisam više imala planove za buduænost. To je za mene bilo posve novo iskustvo. no èim sam bila izbaèena iz realke. Kada sam izašla ponovo sam povukla crtu. Posljednja sam dva Božiæa provela na sceni.' Malo sam se prilagodila. Ispred njih bili su radosni ljudi. Bilo je zabranjeno prelaziti bijelu crtu.Tako lijepo dijete. jer ne odgovaram njenim zahtjevima.

Kasnije je trebalo doæi više. pokušavaju kod žena. Svi danas govore o emancipaciji. nego nemati nikakve. Upravo ono što životu daje smisao. Slomili su na njemu dvije stolice i žarili mu slomljenu bocu u trbuh. imao je autoritet. Sa šestnaest godina moped. Veæina uèenika nije osobito voljela razrednika. ali nisu izlazili na kraj sa svojim poslom. U takvoj prilici neæe moæi birati što se njemu sviða. "Prilagoditi se" bila je svaka deseta rijeè moje bake. Nièemu se više ne raduju. ali ja sam u njima uvijek nalazila zrno istine. Nisam to ozbiljno mislila. Nekolicina. Meðu nama je vladalo mišljenje: u naš nitko ne umire od gladi. Nisu svi bili takvi. još je uvijek u potrazi za neèim što æe životu dati smisao. Uglavnom su to bile životne mudrosti iz prošlog stoljeæa. Ponekad mi se èak èinilo da je nacistima pripisivao i neko dobro. Ponekad su puštali da sve ide svojim tokom i kada bi došlo do totalnog kaosa. ona je. ali ima neèega u tome. Rekla sam joj: . Možda zato što izgledam drugaèije od ostalih neprestano sam bila njihova meta. dakle. Mnogima je ionako bilo svejedno što æe kasnije raditi: prihvatiti nauènièko mjesto ili poæi zaraðivati kao nekvalificirani radnik ili živjeti od pomoæi socijalnog. Za vrijeme nastave èak sam to i rekla: . Veæ je i njihova glazba bez ikakve mašte i samo zvjerski brutalnog ritma. kako bi i kao uèenici glavne škole ipak izborili neko dobro nauènièko mjesto. a dotle mogu biti prodavaèice ili raditi na tekuæoj vrpci ili se motati po kuæi. Mene je uvijek plašilo kada bi ljudi koji su inaèe u redu vidjeli u punku štosni trip. pokušaj s nama" više me uzrujavalo nego ponašanje frajera na auto-štajgu u Kurfurstenstrasse. imala sam vrlo podvojene osjeæaje. jer su bili totalno nesigurni i. I meni. možda æe dobiti kakvo nauènièko mjesto. Snagatorima to nije potrebno. Nije ih. S druge mi se strane èinilo dobro što je tada postojalo nešto u što su ljudi vjerovali. ali sviðalo mi se kod njega što je znao gdje je glava. govorila da se izvan škole ne bih trebala družiti s uèenicima glavne škole. No. moæi æemo na nekim podruèjima nadmašiti i gimnazijalce. mnogo bolje izglede ako budemo svoje molbe za namještenje pisali savršeno pravilnim njemaèkim jezikom. bez iluzija i pogotovo bez ideala. jer ih život koji su im pružali stariji nije zadovoljavao. a gdje rep. Neki su mladi nastavnici zacijelo imali svu silu idealizma. To su bili ideali naših roditelja: živjeti da bi se nešto nabavilo. I kod nas u selu mladi su veæ išli na razne tripove. veæ æe morati prihvatiti što mu ponude. pa èemu se onda muèiti. Naš nam razrednik nije stvarao iluzije o tome što znaèi biti uèenik glavne škole. Èak je i brutalni trip stigao do našeg sela. Nekolicina ih se trudila da stekne što bolju svjedodžbu. No.Pomiri se s time da je tvoja unuka uèenica glavne škole. ali ja mislim da mladiæi nikada nisu tako brutalno postupali s djevojkama kao danas. svi bi glupo buljili i šutjeli. Tu kao da izbija sva njihova frustracija. a da nije morao vikati na nas. bilo društvo kojemu sam se morala prilagoditi. Oni su marljivo pisali svoje domaæe zadaæe. To je. Bio je to postariji tip. osjeæa se manje vrijedan. a ako netko to nema. u pravopisu. nekolicina je pila. Prilagodit æu se i naæi prijatelje u svojoj školi. Na primjer. Najteže sam doživljavala grubost u odnosima izmeðu mladiæa i djevojaka. bez imalo nježnosti i naravno besplatno. Pokušavao nas je uputiti kako æemo postupati s ljudima koji se ponašaju nadmeno.Mislim da bih voljela biti mladi èovjek u doba nacizma. S njim se sasvim lijepo moglo brbljati sve dok ne bi žabo zihericu u obraz ili zadjenuo nožinu. Nisam raèunala da se za stan ili èak za novi kauè mora odšljakati kao što je dirinèila moja majka. Baš kao dvije godine ranije u Berlinu i tu je neliko djeèaka i djevojèica bilo oduševljeno punkovskim pokretom. ali takvo je bilo osnovno raspoloženje u glavnoj školi. Poznavala sam vrlo dobro jednog punkera u nas. nisu se snalazili. s osamnaest auto. to je nekako postalo samo po sebi razumljivo. Nakon toga smo se strahovito posvaðale. Kakve planove može kovati uèenik glavne škole? Ako mu se posreæi. Èesto sam razmišljala zašto se mladi tako šugavo osjeæaju. gnjavio ih je svojini vjeènim moraliziranjem. veæ tražiti prijatelje meðu gimnazijalcima i uèenicima realke. To su tipovi koji se žele ševiti s maèkama bez prijaznosti. kao što sam veæ rekla. Imat æemo. Vjerojatno im je bio prenaporan. nisu znali jasne odgovore na pitanja koja su nas muèila. uvijek je bio pun dobrih izreka. Onda sam primijetila da je moj novi razrednik u svakom pogledu u redu. 89 . Što je najvažnije. Mislim da je veæina frajera bila prijaznija i èak nježnija od mladih osvajaèa u diskaèima. dakle pravi konzervativac. Gotovo nijedan maturant danas više nije savršen u pravopisu. Djevojke svakako nisu mnogo razmišljale. Nisu se snažili ništa bolje od ðaka. u koju ubrajam i sebe. a uèenik glavne škole ionako nema šansu. Tada su mladi znali što hoæe. no. Davati udarce umjesto primati. S jedne mi se strane okretao želudac kada bih pomislila na kakve je sve okrutnosti èovjek sposoban. meðutim. U našoj su ga seoskoj gostionici jednog dana zaskoèili. imali su ideale. Što se tièe planova za buduænost. kada su me izbacili iz realke. Isprva sam se u školi htjela posve iskljuèiti. Jer to je obièna brutalnost. Htjeli bi moæ i uspjeh i kako to nigdje ne mogu postiæi. poèeli bi urlati. Kada bi frajeri nekome domahnuli da uðe u auto obièno bi se smiješili. Od veæine tipova u diskaèima hvata me jeza. To me je vrlo lijepo povuklo na dno.S mojim sam suuèenicima iz bivšeg razreda mogla dakle razgovarati samo preko crte. A to se nigdje nije naziralo. Mislim da je za mlade bolje imati krive ideale. Govorio nam je da æe nam biti strahovito teško. Osim toga. Mogli ste im se nasmijati i veæina je uèenika to i èinila. Za njih se znalo da æe se kad-tad neki tip brinuti za njih. Kada smo u školi govorili o nacionalsocijalizmu. Kada bi naš razrednik ili netko od mladih nastavnika pokušao potaknuti diskusiju. nitko o tome nije mislio u razredu. Njihovo zviždanje i dobacivanje "stara. Èesto sam bila drugaèijeg mišljenja nego on. po svojim nazorima totalno staromodan. On je bio jedini kome smo od svoje volje ustajali kada bi ušao u razred. toèno ono što je bilo zadato. dakle. zanimalo da proèitaju neku knjigu ili da se pozabave neèim što nije bilo zadato. Jedva se u bolnici izvukao. Odgovarali su uvijek sa "ako" i "ali". usprkos tome. misle oni. Totalno trijezno. s nešto truda. Za nekoliko se tipova moglo pretpostaviti da æe biti kriminalci. I meni je u svim mojim maštanjima bilo samo po sebi razumljivo da æu imati stan i kola. Najteže sam podnijela tu podjelu na mlade koji æe po svoj prilici u životu uspjeti i one koji su kao uèenici glavne škole bili posljednji otpad. Njih ionako nije ništa zanimalo. Drugaèije sam zamišljala svoj život bez droga. Nikada nije bio napet i mnogima je prilazio pojedinaèno.

Èini mi se perverzno pravilo koje meðu njima vlada. otkupiti. otkada sam napustila Berlin. dogodilo se još gore. Otputovali smo u Pfalz.Qrniria. Tipovi sa štosnim motorima bili su za njih vrhunac. Stelle i mene. recimo tako. a ne za glupu bezvrijednu svjedodžbu. može li se staru povaliti ili što joj je? Jednoj drugoj djevojci. Cure su bile bijesne što su nastavnici zabranili dalji posjet dikaèima. ipak sam odluèila prihvatiti svijet kakav jeste. a da im ipak ne kažem potanko kakva su to iskustva bila. oduševljeno su prièale o cool tipovima sa štosnim motorima. ipak sam se osjeæala beznadno i trulo. Ostale su djevojke sazvale sastanak. Elke s kojom sam spavala u istoj sobi napisala je prve veèeri svom prijatelju pismo. Neke sam dijelove iz knjige prepisala i izvijesila iznad svog kreveta. Tip ju je dobro nalio kolama s rumom. Usprkos svemu. Ako se nešto izmeðu nas razvije. ja æu poèeti. I ja sam zatim otišla u diskoteku i vrlo brzo shvatila što se tu zbiva. Veæ su èitav sat prije otvaranja lokala stajale pred zrcalom. koji je uvijek kvario prijateljstvo izmeðu Babsi. Pretvarale su se u maske koje su se trebale svidjeti tipovima sa štosnim motorima. doduše. na neki su me naèin podsjeæale i na mene. Svako se prijateljstvo završavalo kada bi mladiæ pokušao sa mnom spavati. Znao je maštati. Djevojke su mi prièale o svojim problemima s mladiæima i tražile savjete. Nju je uhvatila nastavnica kako se s nekim tipom tuca u autu. Èitave sam njene stranice nauèila napamet. rekla sam mu odmah kratko i jasno: . sve zato jer se boje da tipa više neæe vidjeti i da æe on svima prièati kako je frigidna koza. jer ih drugi ne poznaju. Svako bi prijateljstvo prestalo èim bi u igru ušli tipovi. Zahtijevale su da se Rosi pošalje kuæi. šminkale se i cupkale kosu. Nitko se nije uzbuðivao zbog tipa koji je Rosi opio i zatim je manje-više silovao. Iako osobno nisam bila izravno umiješana. ali govorio je. ono je ipak utjecalo na moj odnos prema mladiæima. Ona je stara prasica. Taj je coo/tip doista totalno kopèao stvari. Bio je gimnazijalac i poticao me da uèim. pa je èak poèela plakati. same htjele maziti i tucati. Djevojke tu igru prihvaæaju i onda kada im nimalo nije do toga. Rosi je do tada bila djevica i taj ju je doživljaj totalno slomio. Njen je tip upitao neku drugu djevojku iz razreda: . a ponajviše Erj^hLa_Fj. meðutim. po tim je pravilima teško živjeti. no moje mudrosti nikako da dopru do njih. ali je za sve imao i praktièno rješenje. Neprestano sam sebe uvjeravala da mi tek one nisu ništa pomogle. Njen stalni momak nije imao motor. a ne na njega. Èitala sam strahovito mnogo. Pokušavala sam prenijeti djevojkama u razredu bar nešto od svojih iskustava s muškarcima. Rado bih jednom razgovarala s Erichom Frommom kako mu 90 . okomljuju se na njegovu novu prijateljicu. posljednja kurva i ne znam što sve još. Da se ne moram totalno prilagoditi tom posranom društvu. Ja sam to do kraja shvatila tek kada smo otišli na razredno putovanje. I njemu se mnogo toga nije sviðalo. S njim sam mogla razgovarati. A zatim bi se ukoèile da ne pokvare frizuru. jer su zakljuèile da imam više iskustva nego one. Prilièno bez reda.Nemoj nikada na mene navaliti. da je samo neizbježna popratna pojava heroinske ovisnosti. Postala sam. Pokušala sam objasniti curama iz svog razreda da ih tipovi u tom diskaèu samo iskorištavaju. Dolazili su tipovi iz okolice s mopedima. nekoj Rosi. Naèin na koji su se tipovi ponašali èesto je u meni uèvršæivao dojam da me opet žele iskoristiti. Èak i onda kada sam jednog mladiæa veoma zavoljela i poèela s njim hodati. Veæina je djevojaka još prve veèeri otišla tamo. Veæina djevojaka živi samo za tipove. a zatim kupiti drvenu kolibu u kanadskim šumama i tamo živjeti. Našla sam i jednog prijatelja koji me veoma umirivao. Hermanna Hessea. a koje im automatski daje pravo da veæ najkasnije druge veèeri. Oèito su se. Muèila ju je savjest. ako èovjek nešto postigne. Iako je veæina djevojaka kod kuæe imala stalnog momka. Rekla mi je da se mazila s jednim tipom. Bila sam razoèarana što meðu djevojkama nije bilo zajedništva. Bila je toliko pijana da je jedva hodala. a da bih ipak s njim mogla izlaziti na kraj. Ja sam jedina bila protiv. na kojemu je trebalo odluèiti što æe se uèiniti s Rosi. Kada su se vratile. No. Ako neki tip ostavi svoju maèku i poðe s nekom drugom djevojkom. U proteklih pola godine. Umislila je. pošto su s nekom djevojkom izašli. Moje poruke nisu doprle do njih. On je najprije želio postati trgovac i zaraditi veliku lovu. Mnogim su djevojkama samo najbrutalniji tipovi prave momèine. dakle. jer bi ga jednostavno zgrabili. Nemoj me doticati. Mislim da je to uèinila samo zbog toga da bi drugim djevojkama dokazala kako se i za nju zanima tip s motorom. jednostavno zbog toga jer sam je neprestano iznova èitala. motorkotaèima i kolima i lovili uèenice koje su bile na razrednim putovanjima.Mladiæi su mi postali tako odvratni da me ni jedan nije smio taknuti. život bi imao smisao. U svemu tome igra naravno ulogu i raèun koji moram plaæati za svoju prošlost. Kada bi se ljudi pridržavali onoga što je on napisao. On kao da je uvijek znao u èemu je stvar. Bilo mi je jasno da bi to bio bijeg u droge. mogu na nju navaliti. Sutradan uveèer došla je posve slomljena i samo je plakala. Posljednja dva dana razrednog putovanja vratilo mi se najgore raspoloženje. U blizini našeg prenoæišta bila je diskoteka. a zatim onima sa H-scene. Bila sam užasno bijesna kada sam to vidjela. One su pred ogledalima odbacivale svoj ja. Druge je veèeri otišla u diskaè i vratila se sva potištena. Nisam htjela prihvatiti. No. I ja sam se tako šminkala i prerušavala da bih se svidjela najprije tipovima sa haš-scene. Iako sam umišljala da zaraðivanje nikada nije imalo prave veze sa mnom. Primijetila sam da mi i glavna škola nešto pruža ako radim za sebe. Nisam više mislila na bijeg. Vjerovala sam da postoji srednji put. neka vrsta intimnog poštanskog sanduèiæa u razredu. Èitavo se razredno putovanje vrtjelo još jedino oko tih bijednih osvajaèa.Reci. One u potpunosti prihvaæaju grubost u odnosima. nijednom nisam poèela. I za njega je kao i za Detlefa Kanada bila veliki san. Ja to nisam prihvaæala. da se u kita s motorom zaljubila. Bilo je isto kao sa H. From-mova knjiga "Umijeæe ljubayi" postala je moja biblija. onda æe se moæi jednog dana od tog društva. Goetheovog Werthera i Werthera istoènonjemaèkog pisca Plenzdorfa. Ipak nikada nisu kopèale što im doista želim reæi. I ja sam tako odbacila svoj ja da bih se pretvorila u Hmaèku. Bila sam pijana od jutra do mraka.

Oni su me priznavali i nisam se morala bojati da æe otkriti moju prošlost. Onda je rekao da nisam u Berlinu. namjeravala s dobrom završnom svjedodžbom ipak pokušati upisati u skupnu školu. I Stella je dospjela u æorku. svi smo mislili da sam došla u jedan kut Njemaèke gdje nema droga. A onda sam èula da je opet u zatvoru. I u znatno nevažnijim povodima gubila sam duševnu ravnotežu. Dvojica su iznenada ustala i sjela za drugi stol. S mojim je prijateljem bilo svršeno kada je konaèno ipak pokušao sa mnom spavati. Kada sam stala pred njega. kuda bismo prvi put prolazili kolima. ali taj trip nije dugo trajao. nisam usudila o njoj govoriti. a da nisam razmislila što æu time postiæi. uzimaju li hašiš ili su samo studenti. Veæina me prihvatila. Kada smo ujutro imali s njim nastavu. Meðu njima je još vladao neki starinski red èak i onda kada bi mladiæi malo više popili. Imala sam neprilike s našim ravnateljem. Prelistavao ih je i gradio se kao da æe ih èitati. nisam htjela ni èuti za školu. Majka. U okolici je bilo mladih s kojima sam se bolje razumjela nego s vršnjacima u selu.Èini se da se nismo razumjeli. Pokušavao je to nadoknaditi drilanjem i vikanjem. bila sam uvijek dovoljno razumna i pisma nisam poslala.kako je on govorio. Nastavnik je vidio da èitam. To me je totalno izbacilo iz ravnoteže. U svakom sluèaju prestala sam kovati velike planove. da neæu proæi psihološke testove o podobnosti. Ako se protiv tebe brani samo tim spisima. jer su svi oni eksperimentirali s drogama. Zato se moram ponašati kao gost. Nije imao nimalo autoriteta. onda je zapravo slabiji od tebe. Uredili su èak i svoj vlastiti mali klub. iako je bio ravnatelj. Dugo sam vjerovala da bih mogla biti kao oni ili kao moj prijatelj. Sto metara dalje ispred jedne trgovine s 91 . Požurivala sam tetku da izaðemo iz lokala. Bili su posve drugaèiji od mene. Kada sam veæ bila kod vrata. stara ovis-nica i fifica namjerava pornografijom pokvariti djecu u razredu. Osim toga. iako sam znala da je iz glavne škole strahovito teško nastaviti školovanje. taj idiot ne može na tebe utjecati. Mladi su u selu bili još prava zajednica. Znala sam da æe me moji spisi iz Berlina slijediti posvuda. Oni su na svijet gledali slièno kao ja. U našem se razredu. onda se uvijek spominjao samo Berlin i ponekad Frankfurt.Gospoðica èita pornografiju za vrijeme nastave. promatrala sam u novoj okolini tipove koji su izgledali malo èudni. Nisam smogla snage suoèiti se s takvim dogaðajem. Mislila sam: ti si ovdje nadaleko i naširoko jedina bivša fikserica. Moj je ravnatelj u svakom sluèaju planuo do daske. Usprkos tome. Sutradan mi je donio knjigu i rekao da je u redu. Kao obièno. bilo mi je jasno da su to moji spisi iz Berlina. U Norderstedtu smo ušli u neku zalogajnicu da na brzinu pojedemo curry-kobasicu. Kada je u novinama pisalo o heroinu. Ime Fromm nije mu ništa znaèilo ili ga je podsjeæalo na razne Frommove koje je inaèe sreo. pogledao je naslov i oduzeo mi knjigu. I on je bio totalno frustriran i nesiguran tip. Iduæi sam sat morala otiæi u ravnatelj ev ured. Promijenila sam mišljenje veæ prilikom prvog odlaska s tetkom u kupovinu. bar tvrdih droga. pod utjecajem svog prijatelja. U svakom sluèaju shvatila sam da se stvarnosti kakva jeste ne možemo uvijek suprotstavljati njegovim rijeèima. Znala sam kako se peèalbari ponašaju kada se radi o H. Usprkos tome. a da joj nisam otkrila svoju sumnju. jer sam mislila da æu u njoj naæi odgovor na pitanje o kojemu smo poèeli govoriti za vrijeme nastave. Bila sam uvjerena da neæu uspjeti. morali smo najprije otpjevati pjesmicu i gimnasticirati da se razbudimo . samo sam gost u njegovoj školi. Nisam bila u stanju sama sebi reæi. Zbog njih se nisam morala mijenjati i prilagodavati. Naslov "Umijeæe ljubavi" odmah mu je nagovijestio pornografiju. Razmišljala sam. Nisam više htjela u školu. ne smijem je nositi u školu. ali odmah sam nanjušila da se tu nešto dogaða sa H. Kada sam je poslije sata zatražila. jer naslov može dovesti u zabludu. On nam je predavao i glazbu. pa sam èitav sat ostala vani.Što zapravo smatrate "današnjom džez-glazbom"? Pop i rok su nešto posve drugo. novo-izgraðeni grad-spavaonicu u blizini Hamburga. Prije sam se. Ne znam kako.uspijeva živjeti u ovome svijetu po njegovim principima. Za jednim je stolom sjedilo nekoliko peèalbara. Možda sam to rekla nezgodnim prizvukom. da neæu dobiti posebnu dozvolu od nastavnièkog vijeæa i sve ostalo što je potrebno da predem iz glavne škole. ali to ipak nisam mogla. Poèetkom 1978. Pisala sam mu ponekad i pisma koja sam htjela slati na adresu njegovog nekadašnjeg stalnog frajera Rolfa. da li se fiksaju. on je rekao: . Meðu njima nije bilo tipova osvajaèa. kod kojeg je posljednje vrijeme stanovao. To je doista rekao. meðutim. jer bi mi se po svoj prilici narugali. Poslije sluèaja s ravnateljem. S tim sam ljudima iz okolice mogla slobodnije prièati o svojim problemima. Jednom sam je èitala za vrijeme sata. Jamaèno sam opet požurila govoriti. dakle. Još uvijek sam voljela Detlefa. Pozvao me da se vratim. No. Mnogo sam mislila na Detlefa. Èim sam ušla vidjela sam da drži fascikl. U svakom bi sluèaju ta knjiga morala biti najvažnija lektira u školi. Mislila sam mnogo na Detlefa i Stellu. pa sam rekla: . U pogledu osjeæaja bili smo na istim valnim dužinama. Nisam znala što misli. iako nisam htjela na njega misliti. Kod njega su se dobivale dobre ocjene samo za doslovno ponavljanje onoga što je on govorio. Pretpostavila sam da možda misli na pop-glazbu. Ova æe knjiga za sada biti konfiscirana. Ponekad sam tu knjigu nosila sa sobom u školu. Imala sam svog vrlo razumnog prijatelja. Bilo je stvari koje su me više tištale nego ta bezvezna prièa s Frommovom knjigom. a pomalo sam se približila i mladima iz sela. Ipak sam se toliko savladala i nisam odmah otišla kuæi. odvezle smo se u Norderstedt. Tako sam mislila. A što bi drugo ljubav bila za takve frustrirane tipove? Pomislio je. Jednom nam je htio uèiniti uslugu i govoriti o glazbi koja nas zanima. tetka i ja. S njim to nikada nisam mogla. pokušala sam ipak izgladiti spor. iako sam bila drugaèija od njih. koji su mi se na svoj naèin veoma svidjeli. ali su bili mnogo zgodniji od mladih iz susjednog gradiæa. Poèeo je zvjerski urlati i izbacio me iz razreda. Èitavo je vrijeme ponavljao "današnja džez-glazba". On bi me u danim okolnostima u svako doba mogao izbaciti. pa sam rekla: . isprva sam se borila protiv prevelike bliskosti s njima.

Sa stijena padaju vodopadi. Èesto smo u moèvarama na mjestima gdje stopostotno ne zalazi nijedan èovjek. Zauzimao se u poduzeæu za druge mlade i tako se potvrðivao. Bavimo se crnom magijom. Ostali se uglavnom dobro osjeæaju s LSD-om.Zašto. I ona je nešto naslutila i rekla: . svukla sam svoje krpe i oprala šminku s lica. onaj. Ponudili su mi mjesto pomoæne radnice po nekom zakonu koji nastoji sprijeèiti da se besposlena mladež klati po ulici. a drugi bi ga prekinuo: . Naša škvadra ovdje dolazi pomoæu droga u drugaèiju slobodu. držati životinje i imati sve što nam je potrebno za život. Veæina ih je bila na nauku i dolazili su iz susjednih sela. Razgovaramo o knjigama koje smo proèitali. To je. Ogromni bager i prijenosna traka koji po danu dižu zaglušnu buku izgledaju za vikenda kao da miruju stoljeæima. Na dnu je vrlo toplo.Prestani. Kako bi se inaèe iskopèali od dnevnog sranja? Osim jednog. bilo veæ u vrijeme kada viša nisam mislila na bijeg. dakle. Ima tipova s vezama. Èim smo stigle kuæi. Tu nas dakle nema tko tako lako navesti na H kao u Berlinu. tripove. U klubu sam ipak èešæe boravila s ljudima koji su uzimali haš i bacali tripove. Bila sam šokirana da su me prepoznali. Njemu nije bio potreban džoint da bi se dobro osjeæao. Znala sam takoðer da kao nekadašnja ovisnica èak ni s najboljom svjedodžbom neæu dobiti posao koji mi se sviða. Ja sam se bolje osjeæala nego oni. Zamišljamo da æemo kupiti vapnenu jamu kada je prestanu iskorištavati. Nikada više nisam obukla èizme s tankim visokim potpeticama. Kada uveèer sjedimo u škvadri i pijemo vino i kad lula nekoliko puta obiðe krug. Neprestano su govorili o želji da napuste nauk. Bilo je totalno smireno. Onda sam umislila da me svi oni promatraju. Posvuda leži bijelo kamenje koje izgleda kao kosti praživotinja. I on je mislio da društvo treba mijenjati. tko želi H. U našem mjestu nema ni dealera koji bi prodavao H. može ga bez teškoæa nabaviti. Ni ja nisam uviðala kakvu je svrhu imalo uèenje i sva napetost u školi otkada mi je postalo jasno da neæu završiti ni realku ni maturu. široka 200 metara i duboka oko 100 metara. koku ili H? U mojoj škvadri svi vjeruju da droge drže pod nadzorom. Izvana ne dopire nikakav šum. Dobila sam dobru svjedodžbu. hodamo bosi dok ne naðemo neko totalno cool mjesto. sit. Od ostalog nas svijeta dijele okomite vapnene stijene. Ni daška vjetra. Razgovor s njima me ispunjavao. Za ljude iz ove škvadre posljednja je stvar lutati pod reklamnim svjetlucanjem Kurfiirstendamma. svi su bili strahovito frustrirani u svojim zvanjima. Razmišljali su o svemu. Svi mrzimo grad.Zar moraš baš o poslu? Zatim bi popušili lulu i tek bi onda za njih poèeo odmor. Voda boji bijele stijene rumenilom rðe. Na vikende krstarimo kolima po Schles-wig-Holsteinu. Tražimo jednostavne ljude koji su na dobrom tripu da bismo od njih nešto nauèili. ali se ponekad i ustezala. Tripove nisam dotakla. Najštosnija je naša vapnena jama. Ostali nisu vidjeli nikakav smisao u onome što su radili. Jer smo sami na vrlo jadnom tripu. Luda rupa usred krajolika. Hamburgu ili Norderstadtu. Posve smo sami u toj. U našem malom gradu nema scene za tvrde droge". parapsihologijom i budizmom. Pošizila sam. I oni su od vapna odavno pobijelili. Tamo rastu biljke koje nigdje drugdje nismo vidjeli. netko bi uvijek poèeo prièati o sukobu s majstorom. samo nisu znali što bi poslije. ludoj dolini. pa ti s time nemaš više nikakve veze? Rekla sam joj: . Taj jedan bio je u sindikatu i omladinski povjerilac u poduzeæu. Meðutim. Inaèe mi je bilo isto kao njima. Uhvatila sam tetku pod ruku i rekla joj da moram smjesta otiæi. Odmah sam primijetila da je tu sve puno fiksera. Gotovo se èitavu godinu nisam fiksala. Odgovorili su mi da je to blesavo pitanje. Bila je to savršena škvadra. još se uvijek ne mogu s time suoèiti. I ja sam s njima ponekad popušila lulu. Kada sam iskreno vjerovala da nikada više neæu imati ništa s heroinom. jer se bojim da bih došla u horror. valeron. S posla su se vraæali kuæi nezadovoljni i agresivni. on odgovara: što želiš. Ionako se ne bismo željeli vratiti gore. Mi smo totalno za trip u prirodi. Dovoljno mu je bilo nekoliko gutljaja crnog vina. Tko uzima tvrde droge. Što je najvažnije. Neko sam se vrijeme opet drogirala valiumom. Sva agresivnost ostala je vani. Ona je nekoliko puta donijela tablete. Od toga sam dana pokušala izgledati kao djevojke iz mog razreda. Da su i oni u meni odmah prepoznali fiksericu. U ovom trenutku nemam veæih problema. Jednom sam glupo upitala zašto je sve to nemoguæe bez droga. Svi su bili zanimljivi. uhvatila me prava panika. Kroz tu ludu dolinu teku strahovito bistri potoci. i možda to jesu dijelovi mamuta. Kada bi se zatim okupili. u toj škvadri nije bilo grubosti. Stijene su joj okomite. Duga je gotovo kilometar. ali nisam dobila nauènièko mjesto. Svakako je donekle drugaèije nego što je bilo prije tri. sve svakodnevne teškoæe nestaju. valium. Èuju se samo vodopadi. 92 . Znam meðutim da treba proæi nekoliko godina da bih bila posve èista. Ponekad naiðu i deaJen'koji imaju pravi pokretni duæan droga.trapericama naletjeli smo u samu norderštetsku H-scenu. On je nalazio smisao u svom svakidašnjem radu. èetiri godine u Gropiusstadtu. a ne tupavi kao veæina u glavnoj školi. Kada takvog tipa upitate ima li što. Nije nam potreban "Sound" da bi smo se omamili uz gromoglasnu glazbu. Mene je škola ponekad zabavljala. Htjeli bismo u dolini sagraditi drvene kuæe i zasaditi ogromne vrtove. Jedini prilaz koji vodi u dolinu želimo zatrpati. taj se veæinom mota po Hamburgu. Jedna je djevojka iz škvadre uèenica srednje medicinske škole.

93 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful