Relasyonkay Rizal

Mataposmabigoni Rizal sakasintahangsi Leonor Rivera, sinubukanniyangmakipaglapitmulisaiba pang kadalagahan. At habangsiya ay nanuluyansapamilya Boustead saBiaritzz, ditoniyanakilalaangdalagangsi Nelly naanakng may-aringkanyangtinutuluyan. SaisanglihamniyasakaibigannasiBlumentritt, isinulatniyaangmatindingpagmamahalparasadalaga at angplanongpagpapakasal. At bagama'tsinubukanrinni Antonio Luna naligawanangdalaga, ito ay hindinanatuloysapagkatangbinatang Rizal ang gusto ni Nelly Boustead. Hinikayat din ni Luna napakasalanangdalaga. Sabandanghuli, angmagandangpagtitinginanngdalawa ay hindinagpatuloysapagkatuna, hindiitiniwalagni Rizal angkanyangpagigingKatolikoparamagingProtestante at mapakasalanangdalaga; at pangalawa, hindi gusto nginani Nelly Boustead angdalagaparasaanak.