You are on page 1of 15

DASAR 10 MATA PELAJARAN DAN PENGGREDAN BARU SPM 2010

BILANGAN MATA PELAJARAN SPM 2009


BIL. M/P 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 JUM. CALON 6 538 25 689 82 731 161 681 118 082 38 781 8 756 967 188 63 16 10 1 2

RASIONAL MENGEHADKAN BILANGAN MATA PELAJARAN 1. Mengelakkan pendidikan berorientasikan peperiksaan. 2. Mengurangkan tekanan peperiksaan kepada murid, guru, sekolah dan ibu bapa. 3. Murid dan guru mempunyai masa yang mencukupi untuk melaksanakan aktiviti ko-kurikulum yang mampu membangunkan potensi intelek, jasmani, rohani dan emosi murid yang seimbang. 4. Memberi fokus kepada proses pengajaran dan pembelajaran mengikut kumpulan mata pelajaran

RASIONAL MENGEHADKAN BILANGAN MATA PELAJARAN 5. Membina modal insan yang mempunyai kekuatan dalam aspek knowledge education dan character education supaya murid lebih kreatif, kritis dan inovatif. 6. Memberi makna sebenar pentaksiran yang telah disalah anggap sebagai pertandingan atau perlumbaan (rat race) tetapi suatu proses untuk mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid menguasai apa yang telah dipelajari dan membantu murid memperbaiki pembelajaran.

DASAR MAKSIMUM 10 MATA PELAJARAN SPM MULAI 2010

Mesyuarat Jemaah Menteri 17 Jun 2009 : - Maksimum 10 mata pelajaran mulai tahun 2010. - Maksimum 11 mata pelajaran untuk sekolah agama aliran sains - 2011 pelaksanaan sepenuhnya 10 mata pelajaran

MATA PELAJARAN TERAS

1. Bahasa Melayu 2. Bahasa Inggeris 3. Matematik 4. Sains 5. Sejarah 6. Pendidikan Islam / Pendidikan Moral

MATA PELAJARAN TERAS SAINS Tidak boleh diambil sekiranya calon telah mengambil Mata pelajaran berikut : a. mana-mana dua mata pelajaran fizik / kimia / biologi atau b. Mata pelajaran Applied Science (Bagi Aliran Vokasional dari bidang Ketukangan Kejuruteraan sahaja)

MATA PELAJARAN TERAS PENDIDIKAN ISLAM Tidak boleh diambil sekiranya calon telah mengambil dua mata pelajaran berikut : 1. Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah 2. Pendidikan Syariah Islamiah

MATA PELAJARAN TERAS

PENDIDIKAN MORAL Wajib diambil oleh semua calon bukan beragama Islam.

MATA PELAJARAN ELEKTIF (Mengikut Kumpulan) Kumpulan l (Kemanusiaan) Kumpulan II (Vokasional dan Teknologi) Kumpulan III (Sains) Kumpulan IV (Pengajian Islam) Mata Pelajaran Tambahan Mata Pelajaran di Luar Kurikulum

SISTEM PENGGREDAN BARU BAGI LEPASAN SPM 2009

RASIONAL SISTEM PENGGREDAN BARU BAGI SPM 2009 1. Memperincikan pencapaian Gred A calon yang mencapai tahap sangat cemerlang 2. Lebih mudah mengkategorikan pelajar cemerlang bagi kelayakan biasiswa dan mengikuti pengajian ke universiti 3. Memudahkan kementerian menyediakan program terbaik kepada pelajar 4. Menghasilkan pelajar yang lebih berdaya saing

GRED SPM DAHULU 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G SEKARANG A+ A AB+ B C+ C D E G

NILAI MARKAH BAGI PENGIRAAN MERIT 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

KAEDAH PEMILIHAN KE UNIVERSITI

1. Pemprosesan, pengiraan markah merit, syarat am universiti, syarat khas program pengajian bagi Program Pengajian Lepasan SPM/Setaraf Sesi Akademik 2010/2011 dilaksanakan dua kaedah: i. Kaedah sedia ada bagi calon Lepasan SPM 2008 dan sebelum ii. Kaedah terkini bagi calon lepasan SPM 2009