Walang Sugat ni Severino Reyes Unang Yugto Tagpo 1.

a: Sa loob ng isang bahay *kantas* Julia: Iligpit na ninyo ang mga bastidor at kayo’y umalis na. Tagpo 2.a Teňong: Julia, patingin nga ng binuburdahan mo Julia: *ilalayo ang panyo kay Teňong. Pipilitin ni Teňong na makita ang panyo pero pilit itong inilalayo ni Julia* Huwag na, Teňong. Huwag mo munang tingnan, masama ang pagkakakayari. Saka na lang, kapag maganda na. Sa ibang araw, ipapakita ko sa iyo. Teňong: Posible ba na ang mga daliring ito, na hagod kandila, na parang nilalik na maputing garing, ay may yayariin na hindi maganda? Hala na, titingan ko lamang saglit… Julia: Wag mo na akong tuyain, pangit nga ang mga daliri ko! Teňong: Ay!  Julia: Anong lalim ng buntong-hininga. Lalo ko pang pagagalitin… Teňong: Julia, Julia ko… Hindi na ko nagagalit, patawarin mo ako… Julia: Masakit sa akin, magalit ka at hindi, laging bagay! Teňong: Lumalaganap sa dibdib ko ang masaganang tuwa, na ito ay nakita ko na minarapat mong ilimbag sa panyong ito ang pangalan ko! Julia: Hindi ah! Nagkakamali ka… Hindi para sa iyo ang panyong iyan. Teňong: Kasinungalingan! At kanino namang pangalan ito… A, Antonio, N, Narciso at F, ay Flores! Julia: Hindi mo pangalan iyan. A-, sa amang iyan! Iya’y iaalay ko sa kaniya ngayong kaarawan ng Pasko. Teňong: Hindi pala akin ah! Kung sa amang o sa demonyo ma’y bakit ang letra’y A, N at F? Julia: Oo nga, ah, eh, pagka’t ang A ay amang, ang N ay natin, at ang F ay frayle. Amang natin frayle. Teňong: Amang natin frayle? Niloloko mo ba ko? Laking kaalipustahan! Huwag mo kong aglahiin tungkol sa mga taong iya’t madaling magpapanting ang tainga ko! Julia (to self): Aba, at nakaganti na ako! Teňong: Julia, magsabi ka nga ng totoo! Para sa Kura nga ba? Kapag di ko sinilaban ay sinungaling ako… *kantas*

1

Masamang tao iyan. (Suggestion: sana habang ginagawa ‘to pinapakita na si Inggo na inaapi) Marcelo: Ah. at ang Juez de Paz..Tagpo 3. ako po’y paparoon muna’t susundan si Tatang… Juana: Hintay ka sandali’t kami ay sasama. nakita mo ba ang baro kong makato? Lucas: Mamang Teňong. 2 . A = Musika Tagpo 5. ha. duro que duro-awa-awa? Ilang kaban ang rasyon? Ang rasyon ng palo. napaano ka? Lucas: Dinakip po ang tatang mo ng boluntaryong Sta.a Juana: Julia. Julia. mabuti mamatay siya. among! Kura 1. ---bababa ang tabing. maraming mga bilanggong nakatali sa mga rehas. na lahat ng C pinapalitan ng K. masamang tao ito…Kung hindi man mason. patyo ng Gobyerno.0.0: Loko ito! Anong awa-awa? Nayon walan awa-awa. Julia. Maria! Teňong: (gulat) Diyata’t dinakip si Tatang? Lucas: Opo! Sa Bulacan daw po dadalhin… Teňong: Tiya. si Kapitan Piton.: Ah. among. Marcelo: Hindi po ako kabayo. at isang linggo na po silang walang tulog! Kura 2.a (Bilangguan sa Bulakan. na sa sandaling oras ay kusang lumilipas. si Kapitan Miguel. Tagpo 4. isang linggo na pong paluan ito. marahil filibustero. Ang rasyon na sinasabi ko sa yo ay ang palo. sapagka’t kung siya sumulat …maraming K(a).0: Hindi ko sinasabing kabayo ikaw. maraming palo ang kailangan. Kura 2.0: Hindi pagkain ang itinutukoy ko sa rasyon! Hindi! Ano sa akin kundi sila kumain? Mabuti nga’t mamatay silang lahat. ay daragdagan ng rasyon.) Kura 1. si Kapitan Luis! Ito tagaroon sa amin. Opo. kundi. cabayo K(a). Marcelo: Hindi sila makakain eh! Kura 1. Mamang Teňong! Teňong: O Lucas.0. kung isulat niya ang kabayo may K.: Marcelo. hirap na po ang mga katawan nila at nakaaawa po namang mangagsidaing. magtapis ka… Teňong: O mundong sinungaling! Sa bawat sandaling ligaya na kinamtan sa dibdib ay tinutugunan kapagdaka ng matinding dusa! O mundong mandaraya! Ang tuwang idinudulot mo sa amin ay maitutulad sa bango’t halimuyak ng bulaklak.

babae at lalaki. parito kayo. Kura 1. si. 3 . Kura 1. dadalhin dito. huwag nang ibibilad at ipinagbilin ko na bibigyan na ng mabuting tulugan…Kami ay aakyat muna sandali sa Gobernador. subalit nang mag-uumaga po ay pito lamang.) Kura 1. Kura 1. habeis traido el dinero para el Gobernador? Kura 2. mga dalaw. ay Huston 625 (binibilang sa daliri). Marcelo: Hindi po makalakad. Kung ganoon ay hindi na mamamatay si Kapitan Inggo? Marcelo: Mamamatay pong walang pagsala: wala na pong laman ang dalawang pigi sa kapapalo.0: Si Kapitan Inggo pinagsaulan ng hininga! Narito si Kapitana Putin. Kakaunti pa! (bibigyan ni Kura 2. at ang dalawang braso po’y litaw na ang mga buto. Tagpo 6. at tinutuluyan uli ng limang kaban. Putin. (Magsisilabas ang mga dalaw). at makalima po sa isang araw.0: Dalhin dito pati ang papag.Marcelo: Dati po’y tatlong kaban…ngayon po’y lima ng kaban. ha? Marcelo: Opo. Kura 1. Tenyong at mga dalaw.a (Mga Relihiyoso. at sinabi ko sa Alkalde na huwag nang papaluin. Kura 1. nagigit sa pagkakagapos. at ibig daw makita si Kapitan Inggo na asawa niya. na si Kapitan Inggo ay araw-araw papaluin at ibibilad at bubusan nang tubig ang ilong. Marcelo huwag mong kalilimutan. mabuti. at huwag bibigyan ng mabuting tulugan. 4: Si.0: Kapitana Putin. eh! Kura 1. at makalimang 125. bakit ganoon? (gulat). Julia.0: Marcelo.0 si Marcelo ng kuwalta at tabako). Among Kura 1. hemos traido.0: Kapitana Putin. Marcelo: Si Kapitang Inggo ay pinagsaulan ng hininga. kaawaawa naman sila.0: Mabuti. Juana.0: May buhay-pusa si Kapitan Inggo! Saan naroroon ngayon? Marcelo: Nariyan po sa kabilang silid. ngayon makikita mo na ang tao mo.0: Aba e.0: Kahapon ilan ang namatay? Marcelo: Walo po sana. at sasabihin namin na pakawalan na lahat ang mga bilanggo. Kura 1. Kura 1. Samakatwid ay limang beses 25. 3.0: (Sa mga kasama niya) Compañeros. dalhin dito si Kapitan Inggo.

. porque esto va mal. ang mga kamay pong nanatay ng kapwa ay hindi dapat hagkan. es necesario deciral General que empiece ya a fusilar a los ricos e ilustrados de la provincia. Tenyong: Tatang. nakahahambal! Ay! Ang anyo ni amang! Ang lahat ng ito’y gawa ng pari na sa Pilipinas siyang naghahari lalang ni Lusiper sa demonyong lahi kay Satang malupit nakikiugali…Ah. kay sama mong bata. si a fuislar. a fusilar. mano na nga po…. si Tenyong ay hindi at ang mga ibang lalaki.0: (Sa mga kasama) Despues de ver el Gobernador. bakit ka hindi humalik ng kamay sa among? Tenyong: Inang.Ang kaluluwa ko’y inihain ko na kay Bathala. ama kong ibig. buto sampung taba. Julia: Tenong ko’y huwag ng isipin mo pa ang ipaghiganti buhay ng iyong ama. ikaw po’y ititihaya ko nang hindi mangalay… Inggo: Huwag na….a Putin: Tenyong.hindi na maaari…luray luray na ang katawan…Tayo’y maghihiwalay na walang pagsala! Bunso ko. Kura 2.) Putin: Inggo ko! Tenyong: Tatang! Julia: Kaawa-awa naman! Tenyong: Mahabaging Langit! Tenyong: Ang dalawang braso’y gitgit na ang laman. sa ulo ng prayle isa sa kikitil. naglabas ang buto sa mga tinalian. (Sarili) Kung nababatid lamang ng mga ito ang pinag-usapan ng apat na lilo! Nakalulunos ang kamangmangan! (Ipapasok si Kapitang Inggo na nakadapa sa isang papag na makitid.) Kura 1. among.0: Ya lo creo que va mal. Huwag po kayong maniniwalang sasabihin niya sa Gobernador na si tatang ay pakawalan! Bagkus pa ngang ipagbibiling patayin na ngang tuluyan.Putin: Opo. lipos na ang sugat ang buong katawan.OO’t di ko matingnan. among. Los 3: Si. di makababayad sa utang na madla. (Mangagsisihalik ng kamay. asahan mo po at igaganting pilit kahit na ano ang aking masapit.a 4 . (Papasok ang mga pare. puso ko’y sinusubhan sa ginawa kay amang ng mga taong hunghang ang awa’y nilimot sa kalupitan. huwag mong pabayaan ang inang mo! Putin. May diyos na tanto na nakakakakita.a Manila.anak ko….) Tagpo 7. cogemeros el tren en la Estacion de Guiguinto. lahat ng gawa ng frayleng khul. Salamat po. ay Putin…Juana-Julia…kayo na lamang ang inaasahan kong kakalinga sa kanila…. kapag ka namatay oh. Tenyong: Diyos na may kapangyarihan! Ano’t inyong ipinagkaloob ang ganitong hirap? Tenyong: Taya ng loob ko at binabanta-banta mga taong iya’y tadtarin man yata lahat niyang laman.

Tenyong! Tenyong: Julia! Julia: Matitiis mo bang lisanin ang ina mo. pariseos ay daig sa magpahirap. Lalaki’t babae: Wari mukha nang bangkay…. masdan mo po…. di ba si inang ay kakalingain mong parang tunay na ina.Inggo… Tenyong: Patay na! (Mangagsisihagulgol ng iyak) ---bababa ang tabing. narinig ko ang salitaan nila. Ang puso ko’y parang pinipitpit sa palihang bakal! Tenong: Langit na mataas! Tagpo 9. Putin: Inggo ko.(Mga babae’t lalaki): Di na kinahabagan kahit kaunti man. ang sakit ay tagos hanggang likod! Ay Tenong.Inang.) Tenyong: Mga kasama. tatang…. tunay ang sinabi mo. datapwa’t sa sarili mong loob. alang-alang sa paglingap mo sa akin? Sa bagay na ito. ano ang ipag-aalaala ko? 5 . mamaya’y si Julia.. at ang may rebolber ay dalhin. at nabatid ko tuloy nasasabihin daw nila sa Heneral na tayo’y pagbabarilin na. Tenyong: Tayo na sa estasyon ng Guiguinto. Isa: Mga tampalasan. Tenyong: Inang.a Putin: Tenong. Isa: Ako’y merong iniingatan. Isa: Nalalaman mo bang sila’y mangagsisilulan? Tenyong: Oo.. hindi na yata ako makasasapit sa atin! Julia.. magsikuha ng gulok. tingnan mo’t naghihingalo…. Isa pa: Walang patawad! (Nang mangagsiayon. gayo’t ganito ang kaniyang anyo? Hindi mo ba alam na ikaw lamang ang tanging makapagaaliw sa kaniya? Bakit mo siya iiwan? Tenyong: Julia.a (Tenyong at mga kasamang lalaki. hindi ako makahinga.at masama ang lagay ni tatang. Isa pa: Mayroon din ako.Tatang. sa lalabas si Julia) Julia: Tenyong. nagsisikip ang aking dibdib. si Tenyong ay nakahuli sa paglakad. Tagpo 8. nangangatal ang buong katwan ko.

pahatid kang agad sa aking kandungan. Huwag ipagdusa ang aking pagpanaw. Nang hindi malubos ang pagkasiphayo sa mga sakuna. Darating na ibig. sa tabi ng puso. Tenyong ng buhay! Tenyong: (Anyong aalis) (Sarili) Kaawa-awa! (Tuluyang aalis. ang ina natin ay nangangailangan ng tunay nating pagdamay. ang nakapanlulumo niyang daing: “Mga anak ko. sa pinto ng nagpaubayang anak. Mga prayle at mga kasama ni Tenyong at si Tenyong. dito sa dibdib ko’y tumitimo ang nakalulunos niyang himutok. (Titigil) Yayao na ako! Julia: Ako’y lilisanin? Balot yaring puso ng matinding lumbay. Julia ko. kung siya’y masambit ipagtanggol ka sa mga panganib. Julia: Puso ko’y dinadalaw ng malaking hapis. Julia: Wala akong maitututol. Tenyong: Ang ulap Julia ko’y di mananatili.) Julia: (Biglang lilingon) Te…! Yumao na! (Papasok) Tagpo 10. lahi ni Lucifer! Magsisi ka’t oras mo na! Tenong: Ikaw ang natay sa ama ko. /Kung saka-sakaling irog ko’y masaktan. Tenyong: Huwag nang matakot.) Isa: Ah. naaliping ina.a (Tugtuging nagpapakilala ng damdamin. Julia: Mangungulimlim na ang sa matang ilaw. hindi dapat tulutang…mga iaanak natin ay magising pa sa kalagim-lagim na kaalipin. ikaw’y kalaguyo. Ikaw irog ko’y aking itatago sa loob ng dibdib. Julia: Tenyong na poon ko’y kahimanawari. hindi maaari ang ako ay di pasa-parang. ang pagluluwalhati. Pagdating ng bahaging masaya ay maririnig ang sigawan sa loob. Magliwayway uli’t dilim ay mapawi.” anya. tangnan at isusuot kay Tenyong ang gargantilya. Aming tutubusin. Tenyong: Sa Diyos nananalig. Tenyong: Juling aking sinta! Julia: Oh. Tumugtog na ang oras ng pananawagan ng naaaping ina. Ako’y tutupad lang ng aking panata sa pakikianib sa mga kasama. huwag nang mangamba. huwag kang umalis! Tenyong: Julia. Tenyong. Oras na. ng paglagot ng matibay na tanikalang mahigpit sa tatlong daang taong sinasangayad.Julia: Oo nga. “ngayo’y kapanahunang ako’y ibangon na ninyo sa pagkalugami.) Ang larawang ito’y aking isasabit sa tapat ng puso’y huwag iwawaglit at sa mga digma. Ang mga sugat mo’y aking huhugasan ng masaganang luhang sa mata’y nunukal. bumalik ka agad nang di ikamatay. ako ay hinihintay ng mga kapatid. tanggapin na lamang ang huling tagubilin! (Huhubarin ang gargantilyang may medalyita. Tenyong. taksil! 6 . Tenyong: Huwag mamanglaw. nguni’t hindi kaila sa iyo na ang maililingap ng isang lalaking kamukha mo ay di katumbas ng isang babaing gaya ko.

may kinalulugdan ka na bang iba? Julia: Wala po! Juana: Kung wala ay bakit ka sumusuway sa aking iniaalok? Nalaman mo na. Julia? Hindi naman siya pangit… Kung tutuusin nga’y siya’y lipi ng mabubuting tao. Juana: Julia. ang hinahangad ko po ay…. Juana: (Natatawa) Julia. igayak ang loob mo. at kung ano ang kaniyang tibok ay siyang sinusunod. Julia: Kung pumarito po sila.Kura 1. ay bukas-makalawa’y mag-aasawa ka rin lamang… ay kung mapapasa-moro. sabihin mo at nang maintindihan ko. ako’y natatawa lamang sa iyo. inang ko. . dito po ako makatatakwil sa tapat na udyok ng aking puso. Juana: Ay ano? Duluhan mo. bugtong na anak at nakaririwasa…ano pa kulang? Julia: Ako po.0: Desgraciadas! Tenong: Walang utang na hindi pinagbayaran! Wakas ng Unang Bahagi Ikalawang Bahagi I TAGPO (Bahay ni Julia) (Julia at Juana) Salitain Juana: Julia. . Julia: Ang tanggapin pong mahinusay ng puso ko. ang mga pangungusap mo! Ako po’y hindi makasunod sa masamang kalakaran ng panahon. ay hindi naghahangad ng mga kabutihang tinuran mo. nagbago nang lahat ang lakad ng panahon… ngayo’y kung may lalaking nangingibig ay tinatanggap ng mga mata at itinutuloy dito (hihipuin ang noo) dito sa isip at di na sa puso. ay di kausapin mo po! Juana: Bakit ba ganiyan ka makasagot. ang kagalingan mong sarili ang aking ninananais. ay mapasa-Kristiyano na! (Papasok) 7 . siya’y nagpapahingalay na… Julia: Nakasisindak. tila wari . Ang wika ko baga. . at kung ano ang pasya ng isip ay siyang paiiralin: ang puso sa panahong ito ay hindi na gumaganap ng maganda niyang katungkulan. ikaw ay bata pa nga – anong pusu-puso ang sinasabi mo? Totoo nga’t noong una’y kapag may lalaking nangingibig ay tinatatanggap ng mga mata at itinutuloy sa puso. patawarin ninyo! Kura 2. sila’y pagpapakitaan nang mainam.0: Perdon. Subalit ngayo’y iba na. Papunta na si Miugel at ang kanyang ama. inang ko.

Tenyong niyaring dibdib. madali ka…. at Juana) Musika Dalit ni Julia Oh. Monicaaaaaaaaaa Monica: (Sa loob) Pooo! Julia: Halika!(Lalabas si Monica) Pumaroon ka kay Lukas. halika. walang pagsala! At kung patay na abutin itong iyong nalimutan 8 . diyata' ako’y iyong natiis na hindi mo na sinilip sa ganitong pagkahapis. Pari Teban. Monica: Opo (Papasok) III TAGPO (Julia-mamaya’y Miguel. Halika. sabihin mong hinihintay ko siya. Tadeo. tubusin sa kapanganiban.. huwag mo akong bayaang mapasa ibang kandungan. at baka di na abutin si Julia’y humihinga pa… papanaw.Julia: (Sarili) Moro yata si Tenyong! II TAGPO (Julia at Monica) Salitain Julia: Monicaaaaaaaaaa. Tenyong. Ay! Magdumali ka’t daluhan.

tila yata itong pagkabuhay namin ay lagi na lamang sa hirap… noong araw kami ay walang inaasahan kundi kaunting suweldo dahil sa kami’y alipin ng mga prayle. e. si Miguel po’y hindi maalam makiusap. Teban: Ah. di-malayong kaming mga klerigo ay mauwi sa pagsasaka. narito pala ang among! Mano po. Tadeo: (Kay Miguel) Lapitan mo. (Papasok). P. Miguel: Baka po ako murahin ah! Tadeo: Bakit ka mumurahin? Juana: Kumusta po naman kayo. Teban: Kaya. kung iyo nang maibaon sa malungkot na pantiyon. Tadeo: Ako. oh! Tenyong. wala naman kaming kinikita. Miguel. dalawin minsan man isang taon. at mukhang lalabas na mabuting asawa…. P. Teban: Hindi. mainam ang dalit mo. Ang inang mo? Julia: Nariyan po sa labas. Juana. Juana: Bakit dami mo pong mga pinakakaing mga pamangking dalaga? 9 . kamusta? Juana: Mabuti po among. tantuin niyong kaming mga pari ay hindi mabubuhay sa panay na hangin. Teban: Magandang bata si Julia. Teban: Masama. hindi kahiya-hiya. Teban: (Pumalakpak) Kaganda ng dalit mo Julia…napakalumbay lamang… Julia: (Gulat) Narito po pala kayo! Patawarin po ninyo at hindi ko nalalamang kayo’y nangagsirating… Kahiya-hiya po. P. a. P. among? P. subalit ngayon nga. Juana: Totoo po ang sabi mo. ngayon ko napaglirip na ang mga kabanalang ginawa ng mga tao noong araw ay pawang pakunwari at pakitang-tao lamang alinsunod sa malaking takot sa mga prayle. Juana. Juana. Juana: Aba.Marunong kang pumili. kami na ang namamahala. P. wala nang pamisa… ang mga patay ay hindi na dinadapit. Huling samo. ang mabuting mamili. tatawagin ko po. among.ang bangkay ay dalhin na lamang sa malapit na libingan. among. (Lalabas si Juana).

Adios. Tadeo: Malapit na ang alin? Miguel: Itinatanong nga po sa akin kung alin ang malapit na eh.ma…ma…malapit na po…. Adios Juana… Magpapakumpisal pa. Julia: Wala na.P. Aling Julia! Ay. tayo na’t baka ka pa mahalata… P. Subalit ang tanging nais ko ay ihatid lamang sa kanya ang sulat na ito. Sabihin niyo lang po… Julia: Salamat. Kung wala nap o kayong iuutos. Lucas. Lucas. hindi ko po nasagutan… Tadeo: Napakadungo ka! Ay Ige. Ngunit kung kailangan niyo talaga ay aking hahanapin siya. Tagpo 5. Sana’y makabalik ka agad. iniwan at sukat itong bayan.a 10 . ako’y aalis na. Julia: Adios! Tagpo 4. Miguel: Ay! Aling Julia…ay. Teban: Oo nga. Teban: Siya nga. Miguel: Ay…salamat (tuwang-tuwa) Julia: (Sarili) Ipinagkayari na pala ako ni Inang? Tadeo: Ano ba ang sinabi mo? Miguel: Sinabi ko pong… ay Julia! Ay. ibalita mo sa kanila na wala nang Kastila rito. Julia: Alin po ang malapit na? Miguel: Ang…ang…ang… Julia: (Sarili) Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tadeo: Miguel. tayo na’t nagkayari na kami ng kaniyang ina. Alam mo ba kung nasaan si mamang Tenyong? Lucas: Hindi po.a Lucas: Magandang araw po…! Julia: Lucas! Tuloy ka. Julia! Juana. ulilang inaampon ko. Julia ko! Tadeo: Wala ka nang nasabi kundi pulos na “ay”? Hindi ka nagpahayag ng pagsinta mo? Miguel: Sinabi ko pong malapit na…. Lucas: Maaasahan niyo pong darating ito sa kanya..

Kabo: Hari na kayo Sarhento: At ang rebesino? IKATLONG YUGTO Lucas: Tao po! Tao poooo… (repeat if necessary) Julia: Aba Lucas! Kailan ka dumating? Nakita mo ba siya? Lucas: Kararating ko pa lamang.. At opo. Sige po. nabigay ko na. Sarhento: Kami ay walang malas pa lamang.a 11 .*musika* Tagpo 6. At wala po siyang sagot. Kung silay magkaroon ng ligamgam. Sa oras na sasagot na siya ay bigla namang dumating ang kaaway Julia: Kung gayo’y napapalaban si Tenong? Naku! Hindi kaya masugatan! Kay laking panganib! Lucas: Pinaalis po akod ako ni Kapitan Tenyong at baka raw mapahamak pa ‘ko at wala nang makapagbalita sa inyo. Tagpo 2. ako’y aalis na. Julia: Ano ba ang bilin sa iyo? Lucas: Sabihin ko raw po sa inyo na siya’y uuwi na. Subalit kung ako lamang ang masusunod ay tutulong po ako sa kanila! Hindi ako natatakot sa mga putok. ang totoo nga’y hilig ko ang putukan. maliban lang kung. Julia: Oo. Lucas.a Kabo: Limang buenas na kayo. Marami na kong utang sa’yo. Julia: Maaasahan ko kaya? Lucas: Marahil po.

.a 12 . manununog pa! Tagpo 4. Miguel: Ay. Juana: Ganoon naman pala eh. Venus at marami pang kaulolan. Bawat tunog na nadidinig ko ay tila nginangatngat ng aso ang ulo ko. ba’t naguumiyak si Juana? Anong ginawa mo? Miguel: Kinausap ko lamaong po tapos pumadiyak-padiyak na at ako’y iniwan… *tinatawag ni Juana si Julia* Juana: Kinakausap ka lamang ni Miguel… tapos nagalit ka na? Julia (sa sarili): Aba nakapagsumbong pa ang tunggak! Julia: Sinabi ko pos a kanya’y huwag akong kausapin sapagkat masakit po ang ulo ko. Ngunit lalo pa niya akong kinausap at sinabi pang ako si Febo. subalit pumunta siya roon para pasindahan ang lahat ng simbahan. dumaan lamang sa bahay ni Fiscal Manuel. Ayaw niyang pagwikaan ng mga tala. (Kay Miguel): Julia lang ang itatawag mo sa kanya. Venus. Huwag mo akong kausapin.. Pagkatapos ang ulan. salamat at ngayo’y napapanood ko na ang liwanag ni Febo Julia: Narito na naman ang ulol na ito. Babanggitin uli ang buwan. alimuum at huni ng ibon… Miguel: Bakit ba ayaw mo kong sagutin? O talang maliwanag. Julia: At sino naman ang nagsabi sa inyo niyan? Miguel: Sinabi mo na ang kumakausap sa iyo’y ibig mong… Julia: (laugh) Ulol nga pala? Ang kumausap sa akin ay ibig ko nang … dikdikin. totoog masakit na ang ulo ko. Hindi naman po siya engrandeng engrande. ang tatang mo’y hindi ba paririto? Miguel: Patungo nap o rito. tala. daig mo ang araw na bagong sumikat.. nilimot mo na ako! --music— Tagpo 3. Naintindihan mo ba? Marteng matapang Julia: Tenong..Miguel: Julia.a Juana: Miguel.. sumagot din! Salamat at ako’y iniibig mo na. at sisita pa raw po ang lahat ng orquesta Julia (sarili): Tunggok na nga. at ang kumausap sa akin ay ibig kong… Miguel: Bakit baa yaw mo kong sagutin? Julia: Masakit ang ulo ko. araw at mga bituin. Siya nga pala. Julia: Miguel.

Julia: Ano itong narinig ko?! Ibig pang pabilisan ang pagsabi ng mabangis na kamatayan! Mga walang awa! Juana: Tatanungin ko po si Julia kung pumapayag siya. (to Julia) Julia ipinakikiusap ng biyenan mo na sa Sabado na lang daw ang kasal. Tadeo: (to Juana) Balae. Julia! Julia! Pumarito ka. tinatanong ka ng magiging biyenan mo. maghintay na po tayo. Sabihin mo sa kanya na hindi na matutuloy sa Sabado. Tagpo 5. ha. Tadea: Hija. ako sana’y may ipakikisuyo sa iyo na isang mumunting bagay. Magaalas-dose na nga yata eh! 13 . Julia: Inang. sabihin mo pos a kanila na antabayanan ang araw na napagkasunduan! Bakit po minamadali nila? Juana: Siyanga po naman.. ibig ko’y ikaw ang pipili ng damit mong bibilhin. sa araw ng Sabadong darating ay iraos na natin ang mga bunso. mukha ngang manununog. hindi ba nagkakasakit? Juana: Wala naman pong nagkakasakit sa amin. Kamusta naman po kayo? Tadeo: MAbuti. narito na po si Tatang Tadeo: Ano balae. huwag na matingnan Kay Tadeo: ikaw matanda ka’y Kita’y uunatan Mga walang awa.a Recitado: Magsilayo kayo. mabuhay ang kasal! *kanta* Miguel: Julia! Nasan ka na? Naghihintay na si Pari Teban! Ano bang tagal ng salubungan yan? Napakatagal nga naman talaga! Julia: Pakasal kang mag-isa mo. Tadeo: Miguel. may banda’t orchestra Koro (sigaw) Mabuhay ang Filipinas.Miguel: Ah. Juana: Opo Julia (sarili) Kay bigat nga naman talaga ng duko ko sa matandang ito. Miguel: Kay sama naman ng sagot nito! Aling Juana.. Huwag na nating hintayin pa ang ikadalawampu’t lima. sabihin mo p okay Julia na totoong tanghali na. ha… Sugatan lamang Lumayas ka Miguel. ah mga kuhila! Koro. Si Miguel lamang ang palaging sinisinat… Si Julia? Juana: Narito po. maghintay na! Ikaw ay umuwi na at dumaan kay Fiscal Manuel. ako’y bitiwan Dumating na ha. parehas pa rin ng dati.

Heneral: Ginoong medico! Tignan niyo nga po ang Kapitan Tenong! Mamamatay pala. masama raw po ang lagay ni Kapitan Tenong. Juana: AH totoo nga! Lilong anak! Sukab na pamangkin! Julia: Inang! Juana: HINDI KITA ANAK! *kanta parts* 14 . ang tao pong nasa mahalagang oras ng kamatayan. ay mangyaring ipakasal sa kanya si Julia” Juana: Ipakasal sa kanya si Julia?! Bakit? *nagtatanong din sina Miguel at Tadeo* Kura: Sapagkat noon p ama’y may kasunduan na sila’y magpapakasal sa oras na ito. Juana: Mamamatay pala! Ginoong Heneral. Ginoo. hindi po dapat iwan. May salitaan nga ba kayo ni Tenong? Julia: Inang. Juana: Julia. Ipinagmamakaawa niya sa iyo Juana. mangyaring tawagin ang kura nang makapagkumpisal ang Kapitang Tenong Miguel: Hindi po. na yayamang siya ay mamamatay rin sa oras na ito..Juana: Julia naghihintay na raw si Pari Teban Julia: Hayaan niyong maghintay siya! Si Tenong po’y mamamatay na… Kaaawa-awa naman. ako nap o ang tatawag Kura: Ako’y may ipahahayag sa inyo na isang malaking bagay… “ang Kapitan Tenong na sa oras na ito’y lilipat sa baying tahimik. halika. at malapit ng dumulok sa hukuman ng Diyos ay hindi na nagsasasabi ng kasinungalingan. at kay Ginoong Miguell. ay may huling kahilingan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful