P. 1
Bản tin Vật lí tháng 7/2011

Bản tin Vật lí tháng 7/2011

|Views: 196|Likes:
Published by hiepkhachquay
Bản tin phát hành hàng tháng tại thuvienvatly.com
Bản tin phát hành hàng tháng tại thuvienvatly.com

More info:

Published by: hiepkhachquay on Jul 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2011

pdf

text

original

Ngày 22 tháng 6 năm 2011, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf ã l p m t k l c th
gi i m i v i t trư ng m nh 91,4 Tesla. t t i k l c này, Sergei Zherlitsyn cùng các ng
nghi p c a ông t i Phòng thí nghi m T trư ng Cao Dresden (HLD) ã ch t o m t cu n dây
n ng ch ng 200 kg trong ó mang dòng i n t o ra t trư ng kh ng l - trong kho ng th i
gian vài mili giây. Cu n dây tr i qua thí nghi m m t cách bình an vô s .

“V i k l c này, th t ra chúng tôi không quan tâm vi c t t i nh ng giá tr trư ng cao, mà
thay vào ó là vi c s d ng nó trong nghiên c u khoa h c v t li u”, Joachim Wosnitza, giám
c HLD gi i thích. Các nhà khoa h c trên th t s t hào là nh ng ngư i u tiên trên th gi i
t o ra ư c m t t trư ng cao như v y dành cho nghiên c u. T trư ng càng m nh thì các nhà
khoa h c càng có th kh o sát chính xác nh ng ch t li u dùng cho nh ng linh ki n i n t tiên
ti n ho c cái g i là các ch t siêu d n – ch t d n i n mà không có i n tr . Nh ng t trư ng
cao như v y ư c t o ra b ng cách cho m t dòng i n i qua m t cu n dây ng.

Nhưng t trư ng cũng nh hư ng n dòng i n vì nó c g ng y dòng i n ra kh i cu n dây.
Dòng i n càng m nh thì l c y t càng m nh. “ 25 tesla, dây d ng s b xé to c ra”,
Joachim Wosnitza mô t m t k ch b n có kh năng x y ra c a s mâu thu n này gi a t
trư ng và kim lo i. so sánh: M t nam châm dùng trong t l nh thương m i tiêu bi u có t
trư ng ch 0,05 tesla.

BBBBþþþþn tin V
n tin V
n tin V

n tin V t lý tháng
t lý tháng
t lý tháng

t lý tháng 7777/2011
/2011
/2011

/2011

http://thuvienvatly.com
http://thuvienvatly.com
http://thuvienvatly.com

http://thuvienvatly.com

37
37
37

37

kh o sát càng c n k càng t t s tích i n nh ng ch t li u thu c v tương lai, các nhà
nghiên c u c n nh ng t trư ng cao hơn n a, thí d 90 ho c 100 tesla. “Tuy nhiên, 100 tesla,
l c Lorentz bên trong dây ng s t o ra m t áp l c b ng 40.000 l n áp su t không khí
ngang m c nư c bi n”, Joachim Wosnitza cho bi t. Nh ng l c này s xé to c s i dây ng ra
gi ng như m t v n v y. ây là nguyên do các nhà nghiên c u s d ng nh ng h p kim ng
c bi t có th ch u n i hàng ch c nghìn áp su t khí quy n. Sau ó, h thêm vào m t l p b c
làm t s i c bi t thư ng dùng cho áo ch ng n và gi ch t h p kim l i. Các kĩ thu t viên
HZDR qu n sáu s i dây c bi t này v i l p b c thành m t cu n dây có m t không gian r ng
16 mm t i tâm c a nó. i u này cho phép t o ra 50 tesla bên trong cu n dây c bi t này khi
có m t xung i n ng n nhưng m nh i qua dây ng – m t quá trình t t ngay sau ch 0,02 giây.

Tuy nhiên, t trư ng như th v n còn thua xa k l c th gi i 89 tesla mà ngư i Mĩ ã t o ra
Los Alamos h i vài năm trư c. Và ây là nguyên do các kĩ thu t viên qu n thêm m t cu n dây
th hai g m mư i hai l p dây ng xung quanh cu n dây th nh t. Tuy nhiên, s i dây này ch
có th ch ng ch i v i 2.500 l n áp su t khí quy n. Nhưng ư c b o v b i m t l p b c plastic,
m t xung i n kéo dài ch m t ph n năm c a m t giây là t o ra m t t trư ng 40 tesla
bên trong cu n dây. Cùng v i 50 tesla c a cu n dây bên trong, t trư ng này c ng g p l i
thành k l c th gi i m i v i hơn 90 tesla. ư c b c trong m t bao thép, cu n dây kép này có
chi u cao 55 cm và ư ng kính 32 cm; như v y nó tương ương v i m t thùng nư c kha khá.
Trong vòng vài tu n l , các kĩ thu t HZDR làm vi c v i cu n dây không ch l p k l c th gi i,
mà còn s cho phép ti n hành nhi u nghiên c u ch t li u m i trong tương lai trong t trư ng
k l c trên.

Vì nh ng thí nghi m như th , các nhà nghiên c u ang xô n Dresden không ch t
Regensburg, Garching, và Karlsruhe, mà còn t kh p châu Âu. Ngay c các nhà khoa h c Mĩ
và Nh t B n cũng ang t v n h có th phân t ch t li u c a h t i HZDR. Và k t hôm
nay, năm căn phòng hi n có ư c trang b nh ng cu n dây tương t có th không còn áp
ng nhu c u c a ám ông nhà nghiên c u, và m t b sáu “t bào xung” n a s ư c xây
d ng vào năm 2015. Nghiên c u t trư ng t i HZDR th t ra còn ti p t c y m nh hơn n a
sau k l c th gi i trên.

Ngu n: PhysOrg.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->