Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sin Tax A

Sin Tax A

Ratings:
(0)
|Views: 1,159|Likes:
Published by Legionarul Ak

More info:

Published by: Legionarul Ak on Jul 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

 
1
SINTAXA LIMBII ROMÂNE
Bálint MihálySemestrul IV
 
2
NO
IUNI GENERALE DE SINTAX
 
Sintaxa
 
este partea gramaticii care studiaz
propozi
iile
i fraza, precum
i regulile de îmbinare a cuvintelor în propozi
ii
i a propozi
iilor în fraze.
I. Unit

ile sintaxei
Comunicarea între oameni se face cu ajutorul cuvintelor, dar acestea nu sunt folosite înforma lor în care se afl
în dic
ionare, ci îmbinate în unit

i sintactice, adic
în propozi
ii
i înfraze. De exemplu: când spunem
 a vizita, bibliotec
 , central, ora
 
 
nu este clar ce vrem s
 comunic
m. Dac
vrem s
alc
tuim o comunicare corect
, trebuie s
modific
m cuvintele îna
a fel, încât ele s
intre în rela
ii sintactice unele cu altele. Astfel, cuvântul
 a vizita,
care areun sens general, trebuie pus la un mod personal, la un anumit timp, num
r
i presoan
, depild
 
 am vizitat
, pentru a face din el o parte principal
de propozi
ie. Între verbul
 am vizitat
 (cu func
ie de predicat)
i cuvântul
 bibliotec
 
trebuie stabilit o leg
tur
precis
pentru casubstantivul s
arate ce am vizitat, devenind complementul direct al propozi
iei. Pentruaceasta avem nevoie de cazul acuzativ, forma articulat
enclitic (cu articolul hot
rât
 –a):
 
 biblioteca.
Pentru ca adjectivul
 central 
s
se potriveasc
cu substantivul determinat
 biblioteca,
trebuie s
realiz
m acordul dintre cele dou
cuvinte:
 central 
 ,
acesta devenindatributul propozi
iei. Cuvântul
 ora
 
 
trebuie pus în cazul genitiv pentru a-
i îndeplini func
ia deatribut substantival genitival pe lâng
substantivul determinat
 biblioteca:
 
 a ora
 
ului
. Astfelam ob
inut propozi
ia
 Am vizitat biblioteca central 
a ora
 
ului.
Aceast
comunicare poate ficompletat
 
i precizat
, ad
ugându-i-se alte propozi
ii:
 Am vizitat biblioteca central 
a ora
 
ului unde m-am întâlnit cu un vechi prieten
 
i am discutat despre literatur
 .
Prin urmare, unit

ile sintactice sunt:
 a.
 
 propozi
  
ia, b.
 
 fraza
 
i c.
 
 p
 r
  
ile de propozi
  
ie. a. Propozi
  
ia
este o unitate sintactic
, o comunicare cu ajutorul unui singur predicat (verbalsau nominal).De exemplu: Glasul p
mântului
 p
 trundea
n
valnic în sufletul fl
c
ului. (L. Rebreanu, Ion)Bunicii mei
 sunt str
 nepo
  
ii
acelor oameni. (M. Sadoveanu, Neamul
oim
re
tilor)Sunt propozi
ii în care predicatul sau verbul copulativ al predicatului nominal se subîn
elege:La a
a cap, a
a c
ciul
. (Folclor) – La a
a cap
e bun
o a
a c
ciul
.
 b. Fraza
este o unitate superioar
propozi
iei, deoarece cuprinde mai multe propozi
ii, dintrecare cel pu
in una este principal
.De exemplu: Cei din fa

 
 sim
  
ir
1
 / 
 
c
i-
 au pierdut
urmele
2
 / 
i
 gr
 bir
în trap la un col
almalului,
3
 / de unde
 începea
o p
dure de plopi pe o limb
de p
mânt îngust
.
4
 / (F
nu
Neagu)Propozi
ia (1): propozi
ie principal
, regent
fa

de propozi
ia 2, este în raport de coordonarecopulativ
prin conjunc
ia
i cu propozi
ia 3;Propozi
ia (2): - completiv
direct
, subordonat
fa

de propozi
ia 1; elementul rela
ional esteconjunc
ia subordonatoare c
;Propzi
ia (3) – propozi
ie principal
, regent
fa

de propozi
ia 4, este în raport de coordonarecopulativ
cu propozi
ia 1 prin conjunc
ia
i;Propozi
ia (4) – propozi
ie subordonat
atributiv
, subordonat
fa

de propozi
ia 3, elementulrela
ional este adverbul relativ de unde.
 
3
 c. P
 r
  
ile de propozi
  
ie
– sunt cele mai mici unit

i sintactice din care se compune opropozi
ie. Acestea sunt de dou
feluri:
 p
 r
  
i principale de propozi
  
ie
(subiectul
i predicatul)
i
 p
 r
  
i secundare de propozi
  
ie
(complementul
i atributul). P
r
ile de propozi
ie nu trebuieconfundate cu p
r
ile de vorbire. Trebuie re
inut c
numai
 cuvintele no
  
ionale
, adic
cele careau un sens lexical de sine st
t
tor au func
ie sintactic
(substantivul, adjectivul, pronumele,numeralul, adverbul, verbul, interjec
ia),
 prepozi
  
ia
 
i
 articolul 
ajut
la formarea p
r
ilor depropozi
ie, iar
 conjunc
  
ia
are exclusiv rolul de a lega unele unit

i sintactice între ele.
II. Raporturile sintactice
În cadrul propozi
iei se stabilesc anumite leg
turi între cuvinte, iar în cadrul frazei sestabilesc anumite leg
turi între propozi
ii. Aceste leg
turi se numesc
 raporturi sintactice
, caresunt:
1.
 
 raporturi de interdependen
 
(ineren
 
 ) dintre subiect
 
i predicat; 2.
 
 raport de coordomare; 3.
 
 raport de subordonare.1. Raportul de interdependen
 
dintre
 subiect
 
i
 predicat
este un raport specific, neîntâlnit încazul celorlalte p
r
i de propozi
ie.
Subiectul 
este partea principal
de propozi
ie despre carese spune ceva cu ajutorul predicatului, iar
 predicatul 
este partea principal
de propozi
ie carearat
 
 ce face, ce este, cine este, cum este
subiectul propozi
iei, adic
predicatul spune cevadespre subiect. Astfel, în propozi
ia
 „Porni luceaf 
 rul” 
, cu ajutorul predicatului
 porni
spunem ceva despre
luceaf 
 rul,
iar cu ajutorul subiectului
luceaf 
 rul 
ar
t
m la cine se refer
 ac
iunea
 porni.
Aceste dou
p
r
i de propozi
ie nu sunt în raport de coordonare între ele, nusunt nici în raport de subordonare una fa

de alta, ci sunt în
 raport de interdependen
 
(suntinterdependente). 2. Raportul de coordonare
are loc atât între: a.
 p
 r
  
ile de propozi
  
ie de acela
 
i fel 
(adic
încadrul unei propozi
ii), cât
i între: b.
 propozi
  
ii de acela
 
i fel 
(adic
în cadrul unei fraze).
 a. În propozi
  
ie
putem avea raport de coordonare între:
 
Componentele subiectului multiplu
: „Vin
  
 ân
  
 arii
l
utarii,
 gând 
 ceii, c
 r
 bu
 
ii
.” (M.Eminescu)
 
Componentele numelui predicativ multiplu
:
Trist
 
i
 alb
-i întinsa câmpie.” (Al.Macedonski)
 
 Atribute de acela
 
i fel 
: „Aveau t
lpile
 negre, t
iate
 
i
 pline
de r
ni.” (Eugen Barbu)
 
Complemente de acela
 
i fel 
: „M
mica
ipa sub
ire, cerea s
vând
 
livada
 
i
 p
 durea.
(M. Sadoveanu)Raportul de coordonare între p
r
ile de propozi
ie se realizeaz
prin:
 
 Jonc
  
iune cu conjunc
  
ii
 
i locu
  
iuni conjunc
  
ionale coordonatoare
, care pot fi:
o
 
 copulative:
 
i, nici, iar
, etc. (Nu l-am v
zut
 nici
pe tata,
 nici
pe mama. Ne-amplimbat pe str
zi
 
i
pe alei.)
o
 
 adversative: dar, îns
 , iar
, etc. (E iste
,
 dar
lene
. E o floare frumoas
,
 îns
 
rar
.)
o
 
 disjunctive:
 
 sau, ori, fie
, etc. (Mergi la film
 sau
la teatru?)
o
 
 conclusive: deci, a
 
 adar, prin urmare, în concluzie
, etc. (Drumul este îngust,
 deci
anevoios.)
 
 Juxtapunere (paratax
 , al 
 turare) prin virgul 
: Dan, Elena
i Marin sunt colegi declas
. La Zoo am v
zut lei, elefan
i, ur
i
i p
s
ri s
lbatice.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Balan Adi liked this
florentina liked this
marianavasile33_1833 liked this
Anisoara Corbu liked this
apostol_dania liked this
Remus Moraru liked this
Inga Burlescu liked this
cornelius_72 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->