Borang PP-1

JAMBORI ANTARABANGSA JOHOR KE-24 Kem Jubli Intan Tanjung Laboh, Batu Pahat, Johor, Malaysia 15 hingga 20 NOVEMBER 2008 AHLI PENGAKAP No. Keahlian A.          MAKLUMAT PESERTA MAKLUMAT PESERTA NAMA :

BORANG PENYERTAAN
(Diisi dalam 2 salinan sahaja)

Sertakan sekeping foto beruniform pengakap saiz pasport bagi setiap borang

NO. KAD PENGENALAN :

P

MELAYU CINA INDIA

*JANTINA

:

L

* BANGSA :

*AGAMA

:

ISLAM BUDDHA HINDU

TARIKH LAHIR :
H H B B T T

(Nyatakan)

(Nyatakan)

UMUR : SEKOLAH : NO. TELEFON SEKOLAH : NO. KUMPULAN : ALAMAT SURAT MENYURAT :

* WARGANEGARA

:

MALAYSIA

BUKAN WARGANEGARA

DAERAH :

NEGERI :

NO. TELEFON : TARIKH :
H H B B * Tandakan √ di petak yang berkenaan. T

-

E-MAIL : TANDATANGAN PEMOHON :

T

B.           KEBENARAN IBUBAPA/PENJAGA (UNTUK AHLI PENGAKAP) KEBENARAN IBU BAPA/PENJAGA
Dengan ini saya membenarkan anak / jagaan saya …………………………………………………………………………………………….untuk menyertai Jambori Antarabangsa Johor Ke-24 dari 15 hingga 20 November 2008. Saya faham bahawa pihak tuan sentiasa memberikan segala penerangan dan akan mengambil langkah-langkah keselamatan serta pengawasan yang diperlukan sepanjang jambori berlangsung. Saya memahami bahawa SAYA TIDAK AKAN membuat sebarang tuntutan seandainya berlaku sebarang kemalangan ke atas anak/jagaan saya di sepanjang jambori ini.

Tandatangan : …….….......………….………...……………………… Nama Tarikh : ……………...…………………………..……………… : ………………………………

No. Kad Pengenalan : ……….……………...………………………. No. Telefon : ………………..……………..………………

C.          PENGESAHAN PEMIMPIN KUMPULAN PENGESAHAN KUASA PENGANJUR
Saya mengesahkan dan menyokong permohonan ini. Tandatangan : ……....………….…..………………..……………. Nama : ………….……………..…………….……………… Tarikh : ………………………………….

Cop Sekolah :

D.           PENGESAHAN PESURUHJAYA DAERAH/NEGERI PENGESAHAN PESURUHJAYA DAERAH/NEGERI
(Peserta dari Johor perlu mendapat pengesahan Pesuruhjaya Pengakap Daerah manakala dari Negeri-negeri lain perlu mendapat pengesahan daripada Pesuruhjaya Pengakap Negeri)

Saya memperakui dan meluluskan permohonan ini. Tandatangan : ……………………………..………… Nama : ……..………………………....……………… Tarikh : ………………………………………
Cop Rasmi :

(UNTUK KEGUNAAN SEKRETARIAT JAMBORI SAHAJA) E.   PENGESAHAN OLEH URUSETIA JAMBORI

Tarikh Penerimaan Borang : ………………………………………… Nama Pegawai Menerima : …………………………………………

Tandatangan : ……………………………………………... Cop Urusetia :

takan ing foto uniform gakap sport bagi p borang

…………………….

…..………………

TANDATANGAN PEMOHON : ……………

AN PEMOHON : ……………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful