Bibliografiya nivîsarên li ser zimanê kurdî

Bibliography of articles on the Kurdish language

Amadekirin Compiled by

Newzad Hirori

Kitêbxaneya Kurdî

Bibliografiya nivîsarên li ser zimanê kurdî Bibliography of articles on the Kurdish language
Çapa yekê / First Editon

Amadekirin / Compilation: Newzad Hirori

© 2008 Newzad Hirori & Kurdish Library Kurdish Library Box 130 29 S-103 01 Stockholm Sweden Phone: 0046-8-679 88 03 Fax : 0046-8-679 88 04 E-mail: info@kurdishlibrary.org www.kurdlib.org

2

A Abdulfettah, Deham. 2003. Careke dî: Têgeha demê di navbera "pêşeroj" û "paşeroj" de. ¤ Êvar Baş: [http://www.amude.net/evarbash/cand/deham.html] Agirî, Brûsk. 2005. Türk dili hakkinda önemli bazi bilgiler. ¤ Dengê Kurdistan: [http://www.kurdistan.nu/dk-yazilar/brusk_agiri.htm] Agirî, Brûsk. 2006. Hin peyv û gotinên şaş. ¤ Avesta: [http://www.avestakurd.net/brusk.htm] Ahmed, Subhî. [?]. Bernav ango cînav (pronom, pronoun). ¤ ?: [www.?]

Ahmed, Subhi. 2002. Di rêzimana kurdî de navdêr. ¤ Azadiya Welat: (328) [www.welat.com] Ahmed, Subhî. 2004. Mijara bernavan (cînavan) (pronoman). ¤ Avesta: (66) [http://www.avestakurd.net/Avesta%2066/mamoste%20subhi.htm] Ahmed, Subhi. 2004. Mijara navdêran. ¤ Avesta: (68) [http://www.avestakurd.net/Avesta%2068/mamoste%20subhi68.htm] Akin, Salih. 1996. De la représentation de la langue en tant qu'action glottopolitique. ¤ Questions de Glottopolitique: France, Afrique, Monde Méditerranéen, Publications de l'Université de Rouen URA CNRS 1164: 41-48. Akin, Salih. 1996. Représentations idéologiques et réalités langagières: Le cas du kurde. ¤ Actes du Colloque International Badumes-Standards-Normes: 143-151. Akin, Salih. 1997. Désignation d'une langue innommable dans un texte de loi: Le cas du kurde dans les textes législatifs turcs. ¤ Ji Le nom des langues. Les enjeux de la nomination des langues, sous la direction d'Andrée Tabouret-Keller, éd. Peeters, Louvain-La-Neuve: 69-79. Akin, Salih. 1997. Le kurde: Formes de survivance d'une langue interdite. ¤ Actes du XVIème Congrès International des Linguistes, Elsevier, Oxford: ?. Akin, Salih. 1998. Kurds as objects of linguistic processes. ¤ Conference: "Between Imagination and Denial: Kurds as Subjects and Objects of Political and Social Processes". Free University of Berlin (Harnack-Haus, Ihnestr. 16-20, 14195 Berlin, U-Thielplatz). 29-31 May 1998): Akin, Salih. 1998. Pratiques langagières et questions identitaires d'une communauté exilée: Le cas des Kurdes en Normandie. ¤ Etudes Normandes: (1) 84-96. Akin, Salih. 1998. Stratégies langagières de la dénégation de l'autre. ¤ l'Autre en Discours, Coll. DYALANG & PRAXILING, Montpellier: 85-103. Akin, Salih. 1999. Le kurde devant les tribunaux: France et Turquie. ¤ Actes du Colloque Internationale Langues et Droits, Langues du droit, droit des langues (Université de Paris-10, octobre 1998), éditions Bruylant, Bruxelles: 87-95.

3

Akin, Salih. 2000. Motivations phonologiques de la neutralisation d'une catégorie grammaticale dans un parler du kurde. ¤ LINX: (45) 147-155. Akin, Salih. 2002. Discours rapporté et hétérogénéité discursive en kurde. ¤ Faits de langue: (19) 71-84. Akin, Salih. 2003. La langue kurde dans les lois linguistiques turques. ¤ Ji Cahiers de Confluences " Les Cahiers de La Méditerranée ", L'Harmattan: 233-237. Akin, Salih. 2003. Les lois du 3 août 2002 du Parlement turc sur l'autorisation de l'enseignement privé du kurde et des émissions audiovisuelles en kurde. ¤ Etudes Kurdes: (5) 57-62. Akin, Salih. 2004. Comment ne pas nommer une langue? Le cas du kurde dans le discours juridique turc. ¤ Babylonia: (1) 23-25. Akin, Salih. 2005. Têkçûna zayendê di zaravayê kurmancî de. ¤ Gotarên Konferansa li ser zimanê kurdi (Amed), Wêşanên Enstituya Kurdi ya Stenbolê: Akin, Salih. 2006. Les recherches linguistiques sur le kurde en France: Bilan et perspectives de recherches. ¤ Institut Kurde de Paris: [http://www.institutkurde.org/en/conferences/kurdish_studies_irbil_2006/Salih+AKIN.html] Akin, Salih. 2006. Les recherches linguistiques sur le kurde en France: bilan et perspectives de recherches. ¤ Kongirey cîhanî le barey xwêndinî kurdî (World congress on Kurdish studies), Hewlêr, 6-9 sept. 2006: 117-122. Akin, Salih. 2006. Private teaching of Kurdish in Turkey: Problems and prospects. ¤ Proceedings of the 10th International Conference on Minority Languages in Trieste (30 June - 1 July 2005): ?. Akram, Haci. 1999. Smärtans barn: Om kurders språk och identitet. ¤ Invandrare & Minoriteter: (2) 22-25. [Ji norwecî: Nora Weintraub] Akreyî, Ezîz Reşîd. 1978. Kartêkirina zimanêt biyaniya li zimanê kurdî. ¤ Govarî Korrî Zanyarî Kurd: (6) 111-117. Akreyî, Ezîz Reşîd. 1981. Rêzmanê axivtina kurdî: Beşê karî yan kiryarê (verb). ¤ Govarî Korrî Zanyarî Êraq - Destey Kurd: (7) 36-59. Akreyî, Hîşam. 2006. Be naw zimanzananî êmeş siyasetmedar in û handerî begijaçûn in. ¤ Kurdistan An (Dengî Serbexo): [http://www.kurdistanan.net/index.php?mod=article&cat=hishamakreyi&article=2380] Akreyî, Hîşam. 2006. Layengiranî zarawey soranî be biyanoy zimanî yekgirtûy kurdî kurd letlettir deken. ¤ Kurdistan An (Dengî Serbexo): [http://www.kurdistanan.net/index.php?mod=article&cat=hishamakreyi&article=2194] Akreyî, Hîşam. 2007. Kes nikarît zarê kurmancî ji kurmancan qedexe biket. ¤ Evro: (205) 16. [http://www.eduhok.net/evro/pdf2/p205_16.pdf]

4

Aksoy, Metîn. 1996. Neynika şaristaniya hemdem ziman e. ¤ Azadiya Welat: (15) 7. Aksoy, Metin. 1996. Zimanê zikmakî kesayetiya mirov xurt dike. ¤ Azadiya Welat: (28) 15. Al, Îbrahîm. 1992. Kurdino, bi kurdî bixwînin!. ¤ Nûdem: (1) 82-83. Alan, A. Riza. 1987. Kurmanciya naylon = elîtê naylon. ¤ Armanc: (69) 5. Alan, Memê. 2003. Pirsgirêkên tîpên cêwî di zimanê kurdî de (6). ¤ Newroz: (47) 5. Alan. 1996. Kurd a, kurdî na: Pêdaçûneweyekî boçûnekanî Dr. Ebdulla Merdux. ¤ Gizîng: (10) 6263. Alanî, Reûf Ehmed. 1978. "tir" û "dî". ¤ Hawkarî: (438) ?. Alanî, Reûf Ehmed. 1982. Nirxandinêk (1). ¤ Karwan: (1) 69-72. Alanî, Reûf Ehmed. 1982. Nirxandinêk derbarey "Zarawe zanistiyekan" (2). ¤ Karwan: (2) 44-48. Alanî, Reûf Ehmed. 1982. Nirxandinêk derbarey "Zarawe zanistiyekan" (3). ¤ Karwan: (3) 46-51. Alanî, Reûf Ehmed. 1984. Beserdaçûnewey rêzimanî kurdî. ¤ Karwan: (23) 23-35. Alanî, Reûf Ehmed. 1984. Hênane zimanî kelepûr. ¤ Roşinbîrî Niwê: (103-104) 51-57. Alanî, Reûf Ehmed. 1985. Karî "hebûn". ¤ Karwan: (29) 15-21. Alanî, Reûfî Ehmed. 1982. Diyardeyekî zimanewanî. ¤ Nûserî Kurd: (8) 36-41. Alanî, Reûfî Ehmed. 1990. Wişebendan û Newbeharî Ehmedî Xanî (1). ¤ Karwan: (85) 16-23. Alanî, Reûfî Ehmed. 1990. Wişebendan û Newbeharî Ehmedî Xanî (2). ¤ Karwan: (86) 6-13. Al-Bamerni, Ameen H.. 1980. Aspiration in English, Arabic and Kurdish. ¤ Adabu r-radîdeyn (Journal of the Collage of Arts at Mosul Univesity): (12) 35-50. Alî, A.. 1997. Kürt dilinin dünya dilleri arasindaki yeri ve sorunlari. ¤ War: (1) 65-77. Alîxan, Silêmanê. 2007. Devoka min, zimanê min ê standard e!. ¤ Avesta: [http://www.avestakurd.net/silemane_alixan.htm] Alîxan, Silêmanê. 2007. Devoka min, zimanê min ê standard e!. ¤ PUKMediya: [http://pukmedia.com/kurdi/index.php?option=com_content&task=view&id=3282&Itemid=19] Alîxanî, Pêzanê. 1983. Profîsorê kurd Dr. Kamîran Alî Bedirxan. ¤ Karwan: (14) 26-29. Al-Karadaghi, Mustafa. 1990. Kurdish language. ¤ Kurdistan Times: (1) 52-65. Al-Karadaghi, Mustafa. 1992. Origin of the Kurdish language. ¤ Kurdistan Times: (2) 83-103.

5

Alton, M. Emîn. 1998. Wexta vegerîna li zimanî neteweyî hatiye. ¤ Azadiya Welat: (103) 2. Altox, M. Emîn. 1999. Netewe û ziman. ¤ Azadiya Welat: (192) [www.welat.com] Altox, M. Emîn. 1999. Netewe û ziman. ¤ Azadiya Welat: (192) 5. Altug, M. Emîn. 2000. Di nava zimanên cîhanê de zimanê kurdî (1). ¤ Azadiya Welat: (251) [www.welat.com] Altug, M. Emîn. 2000. Di nava zimanên cîhanê de zimanê kurdî (2). ¤ Azadiya Welat: (252) [www.welat.com] Altûg, M. Emîn. 2001. Bi çend xalan hin taybetiyên zimên. ¤ Azadiya Welat: (261) [www.welat.com] Amed. 1992. Zimanê kurdî li Sorbonê. ¤ Welat: (37) 10. Amêdî, Faruq Emîn. 2000. Pêdaçûneka rexneyî li dor zimanê kurdî. ¤ Peymana Edeb û Hunerî: (61) 1. Amedî, Gernas. 2006. Ziman û rastîya me. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.org/nivisar.asp?yazid=122&id=852] Amîda, Îrfan. 2004. Di pêwendiya zimên û wateyê de têkiliya helbest û felsefeyê. ¤ W: (3) ?. Anter, Musa. [?]. My memories: The language problem. ¤ Kurdish Information Network: [http://www.xs4all.nl/~tank/kurdish/htdocs/cult/anter3.html] Anter, Musa. 2000. Pirsa ziman. ¤ Bîrnebûn: (10) 43-47. [Ji tirkî: Terxan] Arda, Felat. 2005. Ziman, nirx û dejenerasyon (1). ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/Felat_Arda_ZimanNirxDeje.html] Arda, Felat. 2006. Ziman, nirx û dejenerasyon (2). ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/Felat_Arda_Dejenerasyon.html] Arda, Serxan. 1980. Şêla sîyasî derxisûsa ziman de. ¤ Tîrêj: (3) 5-6. Arda, Serxan. 1980. Xwendina bi zimanê kurdî. ¤ Tîrêj: (2) 8-9. Arif, Lewend. 2007. Xalbendî di nivîsînê da. ¤ Çavdêr: (46) 6. [http://cavder.cawder.org/46/06.pdf] Arjîn, Brûsk. 1997. Dûmahîka nivîsa mamoste Zana. ¤ Azadiya Welat: (49) 5. Asatrian, G. & Livhists, Vladimir. 1994. Origine du systeme consonantique de la langue Kurde. ¤ Acta Kurdica: (1) ?. Asatrian, Garnîk. 1989 (1368). Wechi îştiqaqi çend wajehê kurdî. ¤ Mecelleyi Zebanşenasî: (12) ?.

6

Asinger, Mecîd. 1990. Rolî wişey "dest" le pêkhênanî îdyom da. ¤ Karwan: (87) 17-21. Asmen. 2001. Standerdizekerdena zazaki rê nustey (1). ¤ Zend Press: (6) 37-39. Aştî, Hemreş. 2006. Ziman hîma bingihîn e di avakirina nijad de. ¤ Avesta: [http://www.avestakurd.net/hemres%20astii.htm] Avdirehmanî, Lezgînê. 2006. Kartêkirina zimanên zordest li ser kurdiyê. ¤ Peyv: (37) 60-65. [http://www.eduhok.net/peyv/37/P37K10.pdf] Avşîn, Gernas. 1999. Rexneyek li zimanê A. Welat. ¤ Azadiya Welat: (163) 5. Axa, Lezgîn. 1979. Roger Lescot. ¤ Azadî: (5) 11. Axrî, Nizar. 2002. Xenqu l-hirûf: Siyaxetu l-ebcediyyetî l-kurdiyyeh. ¤ El-Mu'temer: (300) 7. Aydin, Mahmûd. 2005. Cînav. ¤ Kurdweb: [http://kurdweb.com/modules.php?name=News&file=article&sid=404] Aydin, Mehmud. 2006. Kîte. ¤ Kurdweb: [http://kurdweb.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2750] Aydin, Mehmûd. 2006. Navdêr. ¤ Kurdweb: [http://kurdweb.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3091] Aydin, Mehmûd. 2006. Rawe. ¤ Kurdweb: [http://kurdweb.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3096] Aydogan, Ibrahim Seydo. 2006. A Study in Temporality in Kurmancî. ¤ World Congress of Kurdish Studies; Irbil, 6-9 September 2006: Aydogan, Ibrahim Seydo. 2006. Identification des temps verbaux dans les grammaires kurdes. ¤ Kongirey cîhanî le barey xwêndinî kurdî (World congress on Kurdish studies), Hewlêr, 6-9 sept. 2006: 189-220. Aydogan, Ibrahîm Seydo. 2007. Kurmanciya malperên kurdî û zimanê rojnamegeriyê. ¤ Amude.com: [http://www.amude.net/Kultur_Kurdi_deep.php?newsId=6384] Aydogan, Ibrahîm Seydo. 2007. Kurmanciya malperên kurdî û zimanê rojnamegeriyê. ¤ Çirûsk: (01) ?. Aydogan, Ibrahîm Seydo. 2007. Kurmanciya malperên kurdî û zimanê rojnamegeriyê. ¤ Rojbas Kurdistan: [http://www.rojbaskurdistan.com/rojname_bixwine.php?bixwine_id=1483&PHPSESSID=664221b 592a7a43af4c5ad4726fa4eaa] Aydogan, Îbrahîm Seydo. 2004. Derfetên zimên û vegotina wêjeyî. ¤ Peyama Kurd: (3) 14. Aydogan, Îbrahîm Seydo. 2006. Dý kurmanci de sistema deman. ¤ Zend: (4) 3-16.

7

Aydogan, Îbrahîm Seydo. 2007. Te got çend peyv?. ¤ Diyarname: [http://www.diyarname.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1595] Aydogan, Mustefa. 2001. Werger - pira danûstandina kulturan. ¤ Nefel.com: Aydogan, Mustefa. 2007. Çima “Carbekir” û ne “Cêrik”?. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/articles/article_print.asp?ArticleNr=2787] Aykoç, Fêrgîn Melîk. 1997. Têgînên rêziman (termînolojî). ¤ Lêkolîn: (5) 104-120. Aykoç, Fergin Melik. 2000. Zarav û devok. ¤ Kurdistanî Îmro: (4) 10. Aytar, Osman. 1996. Ji bo rastnivîsîna Zazakî destpêkeke hêja. ¤ Çira: (7) 43-45. Azadî, Rojhat. 1994. Çareserkirina pirsgirêkên alfabe û rastnivîsa kurdî. ¤ Zend: (1) 82-85. Azadî, Rojhat. 1995. Ramanek li ser çareseriya gelemşeyên zimanê neteweyeî (2): Divê ziman zûtir di nav gel de bi cih bibe. ¤ Welatê Me: (18) 11. Azadî, Rojhat. 1995. Ramanek li ser çareseriya gelemşeyên zimanê neteweyeî (1): Yekîtiya zaravayên kurdî pêwist e. ¤ Welatê Me: (17) 11. Azadî, Rojhat. 1995. Ramanek li ser çareseriya gelemşeyên zimanê neteweyeî (3): Ziman derya ye, zarava çemên wê ne. ¤ Welatê Me: (19) 11. Azîzan, Herekol (C. Bedirxan). [?]. Zilamek û zimanek. ¤ Xoybun Ji Bo Kurdan: [http://www.xoybun.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=340] Azîzan, Herekol. 1998. Zilamek û zimanek. ¤ War: (3) 72-74. [www.nefel.com]

8

B Baban, Ebdilla Ezîz Mihemed & Bekir, Selam Nawxoş. 2000. Morfîmî "ê" û diyardey kurtkirdinewey riste le kirmancî jûrû da. ¤ Govara Zankoya Dihok: (2) 38-43. Baban, S.T. & Husein S.. ?. Programmable Grammar of the Kurdish Language. ¤ Siamak Rezaei: [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/Papers/baban95] Baban, S.T. & Husein S.. 1995. Programmable Grammar of the Kurdish Language. ¤ ILLC Publications, Logic, Philosophy and Linguistics (LP) Series; Institute for Logic, Language and Computation; University of Amsterdam: (2) 18. Baban, Şêrko. [?]. Doxekanî morfîmî êstayî "e" le ristesazî da. ¤ Metîn: (102) 58-68. Baban, Şêrko. [?]. Sê mîkanîzm bo derkewtinî morfîmî êstayî "e". ¤ Metîn: (?) 49-62. Baban, Şêrko. 1992. Cêgorkêy cênawî likaw rolî biker û berkar. ¤ Karwan: (2) 108-112. Baban, Şêrko. 1999. Gemeyek le gell amrazî "î" da. ¤ Birayetî Edeb û Huner: (140) ?. Baban, Şêrko. 2000. Dengî "t" le ruxsarî cênaw da be bellge. ¤ Raman: (52) 216-219. Baban, Şêrko. 2001. Amrazî peywendî le awellgozer da. ¤ Karwan: (157) 130-139. Baban, Şêrko. 2001. Kerestey "her" le şirovekarî rêzimanî da. ¤ Raman: (59) 218-221. Baban, Şêrko. 2001. Ramanêk le astî nawî watayî le zimanî nûsîn da. ¤ Raman: (57) ?. Baban, Şêrko. 2002. Rêzimanî amrazî peywendî "be". ¤ Metîn: (126) 47-53. Baban, Şêrko. 2004. Amrazî bestin "î" le çend gemeyekî şirovekarî da. ¤ Raman: (86-87) ?. [http://www.raman-media.net/86_87/r14.pdf] Baban, Şêrko. 2005. Awellnaw wek kiwanûyek bo nawî watayî. ¤ Peyv: (31) 83-87. Baban, Şêrko. 2005. Corekanî karî "bûn" le jêr mîkroskopî tojînewe da. ¤ Raman: (102) 166-170. [http://www.raman-media.net/102/r32.pdf] Baban, Şêrko. 2006. Bûnî êstayî û morfîmî êstayî "e" birîtîn le kar be belge û be şirove. ¤ Raman: (110) 156-160. Baban, Şêrko. 2006. Gemeyekî hurd û aloz le rêzimanî "bûn" û "hebûn" da. ¤ Raman: (107) 174178. [http://www.raman-media.net/107/r27.pdf] Baban, Şêrko. 2006. Geştêk be nêw rêzimanî çawigî "andin" da. ¤ Peyv: (37) 66-70. [http://www.eduhok.net/peyv/37/P37K11.pdf] Baban, Şêrko. 2007. Giringî berkar le astî rêzimanî kar û rêzimanî çawig da. ¤ Raman: (116) 109115. [http://www.raman-media.net/116/r21.pdf]

9

Babekirî, Yosif. 1991 (1370). Kurmanc kê n. ¤ Sirwe: (62) ?. Babekirî, Yûsif. 1988 (1367). Berew zimanî yekgirtû. ¤ Sirwe: (25) ?. Bacelan, Amir. 2008. Qeyranî zimanî standardî kurdî. ¤ Dengekan: [http://dengekan.info/dengekan/news/1515.html] Bacilorî, Mecîd Mihemed Seîd. 2001. Rêkên fêrkirina elîfûbê di teraziya perwerdê da. ¤ Asoy Perwerdeyî: (14) 105-110. Baedrî, Xelat. 2005. Peyv û nejad (1). ¤ Dengê Laliş: (29) 4. [http://www.eduhok.net/dengelalish/deng_k_4_29.pdf] Baedrî, Xelat. 2005. Peyv û nejad (2). ¤ Dengê Laliş: (30) 4. [http://www.eduhok.net/dengelalish/deng_k_4_30.pdf] Baedrî, Xelat. 2005. Peyv û nejad (3). ¤ Dengê Laliş: (34) 3. [http://www.eduhok.net/dengelalish/deng_k_3_34.pdf] Baedrî, Xelat. 2005. Sê têbîniyêt kurt li dor babetê mamosta Şimo Qasim Dinayî. ¤ Dengê Laliş: (35) 4. [http://www.eduhok.net/dengelalish/deng_k_4_35.pdf] Bakaev, Cherkez. 1998. Danûstandinên zimanî di navbera gelan de. ¤ Roja Nû: (100) 48-49. [Ji rûsî: Silêman Alî] Bakayêv, Çerkez. 1997. Danûstandinên zimanî di navbera gelan de. ¤ Roja Nû: (100 (7)) 48-49. [Ji rûsî: Silêman Alî] Bakir, Salam Nawkhosh. 1999. A contrastive analysis of ellipsis in syndetic coordinated sentences in English and Kurdish. ¤ Govara Zankoya Dihok: (6) 901-915. Bakir, Salam Nawkhosh. 2000. North Kirmanji kinship terms. ¤ Govara Zankoya Dihok: (1) 1-8. Bakir, Salam Nawkhosh. 2005. Kurdish diminutive system. ¤ Govara Zankoya Dihok: (1) 1-6. Baksî, Kurdo. 2007. Kemal Ataturk mîmarê qedexekirina zimanê kurdî ye. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?PictureNr=3911&RubricNr=24&Member Nr=27&ArticleNr=1899] Baldar, Îbrahîm Emîn. 1986. Meşakilu l-kutubî d-dîrasiyetî l-kurdiyye. ¤ Govarî Korrî Zanyarî Êraq - Destey Kurd: (14) 232-247. Bali, A.. 1989. Bi kurtî dîroka ziman û edebîyata kurdî. ¤ Berhem: (4) 20-24. Bali, A.. 1993. Kürt dilinin dünya dilleri içindeki yeri. ¤ Rewşen: (10) 21-25. Balî, A.. 2007. Pêşniyaz raste yan pêşniyar?!. ¤ Avesta: [http://www.avestakurd.net/abali.htm] Balî, A.. 2007. Pêşniyaz raste yan pêşniyar?!. ¤ Rojbas Kurdistan: [http://www.rojbaskurdistan.com/niviskar_bixwine.php?id=328&yazar=13&PHPSESSID=1f86397

10

8ba24621a73ef92c062d3d1f2] Bamernî, Ebdilrehman. 2001. Kehîkirina zimanî. ¤ Peymana Edeb û Hunerî: (76) 3. Bamernî, Ebdilrehman. 2001. Ziman û ferhengokên nû. ¤ Peymana Edeb û Hunerî: (85) 3. Bansûr (Aydin), L.. 1992. Rewşa zimanê kurdî û yekîtiya zimên. ¤ Armanc: (128) 3. Bapir, Serhad. 2004. Başûra Kurdistanê û alfabeya kurdî latînî. ¤ Niviskar: [http://www.niviskar.com/modules.php?name=News&file=article&sid=446] Bapir, Serhad. 2005. Kurd bi tenê bi zimanê xwe dikarin di siberojê da jî kurd bimînin. ¤ Niviskar: [http://www.niviskar.com/modules.php?name=News&file=article&sid=864] Bapir, Serhad. 2005. Kurd bi tenê bi zimanê xwe dikarin di siberojê da jî kurd bimînin. ¤ Netkurd: [?] Bapir, Serhad. 2005. Sîyaset bi zimanê tirkî. ¤ Niviskar: [http://www.niviskar.com/modules.php?name=News&file=article&sid=897] Bapir, Serhad. 2005. Sîyaset bi zimanê tirkî. ¤ Rizgarî Online: [?]

Baqî, Mehmûd Heme. 1991 (1370). Degell ya legell. ¤ Sirwe: (57) ?. Baqî, Mihemed Heme & Ehmed, Qazî. 1993 (1372). Demeteqey zimannasî. ¤ Sirwe: (83) 11-13. Baraçkiliç, Ahmet. 1995. Pirtûka înkarkirina kurdî: Kê zimanê kê diziye?. ¤ Welatê Me: (17) 13. Baran, Adil. 1993. Peyv û qurmên wan. ¤ Rewşen: (11) 18-20. Baran, Hoşmend. 1987. Mamostetiya kurdî. ¤ Berbang: (3) 10-11. Barîçek, Roşan. 1980. 1800' di zazakî. ¤ Tîrêj: (3) 38-42. Barnas, R.. 1983. Rastnivîsîna kurdî. ¤ Hêvî: (1) 25-28. Barnas, Rojen. 1992. Termên edebî. ¤ Nûdem: (1) 29-36. Barnas, Rojen. 2000. Çend şaşiyên ku di kurmancî de tên bikaranîn. ¤ Nûdem: (36) 32-37. Barnas, Rojen. 2001. Îstiqbal çi ye, pêşeroj an paşeroj e?. ¤ Nûdem: (39-40) 109-111. Barnas, Rojen. 2005. Kurmanciya silîvan. ¤ Silîvan: [http://www.silivan.org/ku/weje/ziman.php?subaction=showfull&id=1122894646&archive=&start _from=&ucat=16&] Barwari, M. Abdulla. 1999. The theme-rheme structure of the clause in Kurdish. ¤ Govara Zankoya Dihok: (6) 887-899.

11

Barwari, Mohammad A.. 2000. The passive voice in Northern Kurdish. ¤ Govara Zankoya Dihok: (2) 9-15. Barzanî, Saqî. 2004. Zimanî estandardî kurdî û pêwîstî henûkeyî. ¤ Klawrojna: [http://www.klawrojna.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2503] Basit. 2005. Le Bexda pîlanî şêwandinî zimanî kurdî daenrêt û le Kurdistan da rageyandin be agayiyewe cê be cêy ekat. ¤ Xak: (102) ?. [http://www.khaktv.com] Battê, Bareş. 1986. Zimanê zikmakî û mafên mirovên biyanî di vî warî de. ¤ Berbang: (5 (37)) 15. Battê, Bareş. 1990. Hukumeta Swêd dixwaze hîndekariya bi zimanê zikmakî ji holê rake. ¤ Armanc: (111) 3. Batte, Battal. 2005. Ziman bê dezge najî. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/nivisar.asp?yazid=43&id=215] Battê, Behzad. 2007. Bi baweriya min şaşîtiyek heye, gelo ûn dibê çi?. ¤ PUKmedia: [http://pukmedia.com/kurdi/images/stories/pdf/zman.pdf] Battê, Behzad. 2007. Nokên şekirkirî mirovan “têhn dikin” lê nehkên şor nava mirov dixin. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/articles/article_detail.asp?RubricNr=1&ArticleNr=2437] Battê, Behzat. 2007. Bi baweriya min şaşîtiyek heye, gelo ûn dibê çi?. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/gotar.asp?yazid=28&id=1482] Battê, Behzat. 2007. Bi baweriya min şaşîtiyek heye, gelo ûn dibê çi?. ¤ Kurdistan Regional Government: [http://web.krg.org/articles/detail.asp?lngnr=16&smap=03010500&rnr=204&anr=21293] Battê, Cehwer. 1987. Hun ji kê re dinivîsin?. ¤ Berbang: (6) 7. Battê, Reşîd. 2002. Li ser nivîsara Dr.Mihemed Zeyno a li ser mamosteyên zimanê kurdî li Almaniya. ¤ Pênûs: (12) [http://www.efrin.net/penus/index/old/penus12/dr_mihemed_zeyno.htm] Battê, Reşîd. 2002. Li ser nivîsara Dr.Mihemed Zeyno a li ser mamosteyên zimanê kurdî li Almaniya. ¤ Pênûs: (12) 62-63. Battê, Reşîd. 2003. "Serxweşî" an "bîranîn". ¤ Berbang: (127) 22. Bazidi, Vazgal. 1995. Peyvên dûhev (1). ¤ Roja Nû: (43) 31-33. Bazidi, Vazgal. 1996. Peyvên dûhev (2). ¤ Roja Nû: (87-88 (44-45)) 33-38. Bazidi, Vazgal. 1996. Peyvên dûhev (3). ¤ Roja Nû: (46) 15. Bedirxan, C. & Lescot, R.. 1985. Rêzimana kurdî (1). ¤ Têkoşer: (28) 8-10. [Ji fransî: Pervîn] Bedirxan, C. & Lescot, R.. 1985. Rêzimana kurdî (2). ¤ Têkoşer: (29) 4-6. [Ji fransî: Pervîn]

12

Bedirxan, C. & Lescot, R.. 1985. Rêzimana kurdî (3). ¤ Têkoşer: (30) 6-10. [Ji fransî: Pervîn] Bedirxan, C. & Lescot, R.. 1986. Rêzimana kurdî (4). ¤ Têkoşer: (31) 4-9. [Ji fransî: Pervîn] Bedirxan, C. & Lescot, R.. 1986. Rêzimana kurdî (5). ¤ Têkoşer: (32) 4-8. [Ji fransî: Pervîn] Bedirxan, C. & Lescot, R.. 1986. Rêzimana kurdî (6). ¤ Têkoşer: (33) 5-7. [Ji fransî: Pervîn] Bedirxan, C. & Lescot, R.. 1986. Rêzimana kurdî (7). ¤ Têkoşer: (34) ?. [Ji fransî: Pervîn] Bedirxan, C. & Lescot, R.. 1987. Rêzimana kurdî (10). ¤ Têkoşer: (36) 4-8. [Ji fransî: Pervîn] Bedirxan, C. & Lescot, R.. 1987. Rêzimana kurdî (11). ¤ Têkoşer: (38) 6-9. [Ji fransî: Pervîn] Bedirxan, C. & Lescot, R.. 1987. Rêzimana kurdî (8). ¤ Têkoşer: (35) 6-8. [Ji fransî: Pervîn] Bedirxan, C. & Lescot, R.. 1987. Rêzimana kurdî (9). ¤ Têkoşer: (36) 10-15. [Ji fransî: Pervîn] Bedirxan, C. & Lescot, R.. 1988. Rêzimana kurdî (12). ¤ Têkoşer: (39) 25-31. [Ji fransî: Pervîn] Bedirxan, C. & Lescot, R.. 1988. Rêzimana kurdî (13). ¤ Têkoşer: (40) 23-27. [Ji fransî: Pervîn] Bedirxan, C. & Lescot, R.. 1988. Rêzimana kurdî (14). ¤ Têkoşer: (41) 8-11. [Ji fransî: Pervîn] Bedirxan, C. & Lescot, R.. 1988. Rêzimana kurdî (15). ¤ Têkoşer: (42) 5-9. [Ji fransî: Pervîn] Bedirxan, C. & Lescot, R.. 1989. Rêzimana kurdî (16). ¤ Têkoşer: (43) 21-23. [Ji fransî: Pervîn] Bedirxan, Celadet Alî. 1992. Zilamek û zimanek. ¤ Welat: (9) 12. Bedirxan, Celadet Alî. 1997. Ferhenga kurdî (kurmancî) - frensî (1). ¤ Vate: (1) 95-105. Bedirxan, Celadet Alî. 1997. Ferhenga kurdî (kurmancî) - frensî (2). ¤ Vate: (2) 101-103. Bedirxan, Celadet. 2001. Alfaba Celadet Bedirxan. ¤ Bîrnebûn: (14) 51-52. Bedirxan, K. A.. 1965. Derbarê zimanê kurdî de. ¤ Çiya: (1) 11. Bedirxan, K.. 1968. Rêzimana kurdî. ¤ Çiya: (5) 20. Bedirxan, Kamîran. 1990. Bingehîna zimanê kurdî. ¤ Karwan: (84) 20-23. [Ji tîpên latînî: Hesen Kûxî] Beha’idîn, Sadiq. 1961. Zimanê kurdî. ¤ Ronahî: (7-8) 27-39. Bekir, Mihemed. 1986. Gelo zimanê me ecêb e?. ¤ Berbang: (6) 4-5. Bekir, Mihemed. 1986. Hawar, gulistana ziman û çanda kurdî. ¤ Berbang: (5 (37)) 8-11 & 21.

13

Bekir, Selam Nawxoş. 2006. Lellî le zimanî kurdî da. ¤ Raman: (113) 155-164. [http://www.raman-media.net/113/r28.pdf] Belengaz, A.. 1996. Zimanê me hebûna me ye. ¤ Azadiya Welat: (27) 15. Bêlîzanî, Enes. 2006. Bikarînana herdu zara di sîstemê xwandinê da. ¤ Çavdêr: (21) 5. [http://www.medenyet.org/cavder/21/cav5_21.pdf] Benavî, Hesinê. 2002. Hostayên xebata bêencam û "zimanê zikmakî". ¤ Nefel.com: [www.nefel.com] Benedictsen, Åge Meyer. 1990. Awromäni. ¤ Piya: (10) 15-17. [Ji fransî: Asýn Roşnber] Berbang, S.. 1999. Hinek qertafên kurdî. ¤ Azadiya Welat: (162) 5. Berbang, Samî. 1996. "Lêkolînek li ser zaravayên kurdî" (Nasandina pirtûka Kurdîzan). ¤ Azadiya Welat: (37) 13. Berbang, Samî. 1996. Çend nişe li ser pirtûka Deham Evdilfetah. ¤ Azadiya Welat: (47) 4-5. Berbang, Samî. 1997. Zimanê yekgirtî yê rojnamegeriya nûjen. ¤ Azadiya Welat: (58) 4. Berbang, Samî. 1998. Arîşeyên li ber tewangbariya kurdî. ¤ Azadiya Welat: (154) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî. ¤ Azadiya Welat: (150) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 1. ¤ Azadiya Welat: (110) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 10. ¤ Azadiya Welat: (119) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 11. ¤ Azadiya Welat: (120) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 12. ¤ Azadiya Welat: (121) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 13. ¤ Azadiya Welat: (122) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 14. ¤ Azadiya Welat: (123) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 15. ¤ Azadiya Welat: (124) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 16. ¤ Azadiya Welat: (125) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 17. ¤ Azadiya Welat: (126) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 18. ¤ Azadiya Welat: (127) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 19. ¤ Azadiya Welat: (128) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 2. ¤ Azadiya Welat: (111) 5.

14

Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 20. ¤ Azadiya Welat: (129) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 21. ¤ Azadiya Welat: (130) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 22. ¤ Azadiya Welat: (131) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 23. ¤ Azadiya Welat: (132) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 25. ¤ Azadiya Welat: (133) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 26. ¤ Azadiya Welat: (134) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 27. ¤ Azadiya Welat: (135) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 28. ¤ Azadiya Welat: (136) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 29. ¤ Azadiya Welat: (137) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 3. ¤ Azadiya Welat: (112) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 30. ¤ Azadiya Welat: (138) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 31. ¤ Azadiya Welat: (139) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 32. ¤ Azadiya Welat: (140) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 33. ¤ Azadiya Welat: (141) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 34. ¤ Azadiya Welat: (142) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 35. ¤ Azadiya Welat: (143) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 36. ¤ Azadiya Welat: (144) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 37. ¤ Azadiya Welat: (145) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 38. ¤ Azadiya Welat: (146) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 39. ¤ Azadiya Welat: (147) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 4. ¤ Azadiya Welat: (113) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 40. ¤ Azadiya Welat: (148) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 5. ¤ Azadiya Welat: (114) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 6. ¤ Azadiya Welat: (115) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 7. ¤ Azadiya Welat: (116) 5.

15

Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 8. ¤ Azadiya Welat: (117) 5. Berbang, Samî. 1998. Rêzimana kurmancî: Wane 9. ¤ Azadiya Welat: (118) 5. Berbang, Samî. 1999. Cudahiya biwêj û gotinên pêşiyan. ¤ Azadiya Welat: (160) 5. Berbang, Samî. 1999. Çend biwêj û şayesên karîger (1). ¤ Azadiya Welat: (167) 5. Berbang, Samî. 1999. Çend biwêj û şayesên karîger (2). ¤ Azadiya Welat: (168) 5. Berbang, Samî. 1999. Di berhemên zimanzanan de zimanê kurdî. ¤ Azadiya Welat: (155) 5. Berbang, Samî. 1999. Di zimên de girîngiya biwêj û şayesan. ¤ Azadiya Welat: (166) 5. Berbang, Samî. 1999. Li ser rexneya hefteya çûyî çend têbînî. ¤ Azadiya Welat: (164) 5. Berbang, Samî. 1999. Nirxandinek li ser zimanê pirtûka Evdalê Zeynikê. ¤ Azadiya Welat: (190) 5. Berbang, Samî. 1999. Ziman jî bi civakê re diguhere. ¤ Azadiya Welat: (161) 5. Berbang, Samî. 2000. Hinek peyvên ku kêm têne zanîn ji ferhenga Yusuf Ziyaeddin Paşa (7). ¤ Azadiya Welat: (213) Berbang, Samî. 2000. Ji ferhenga Yusuf Ziyaeddin Paşa: Hinek peyvên ku kêm têne zanîn (2). ¤ Azadiya Welat: (208) Berbang, Samî. 2000. Ji ferhenga Yusuf Ziyaeddin Paşa: Hinek peyvên ku kêm têne zanîn (6). ¤ Azadiya Welat: (212) Berbang, Samî. 2000. Ji ferhenga Yusuf Ziyaeddin Paşa: Hinek peyvên ku kêm têne zanîn (1). ¤ Azadiya Welat: (207) Berbang, Samî. 2000. Ji ferhenga Yusuf Ziyaeddin Paşa: Hinek peyvên ku kêm têne zanîn (3). ¤ Azadiya Welat: (209) Berbang, Samî. 2000. Ji ferhenga Yusuf Ziyaeddin Paşa: Hinek peyvên ku kêm têne zanîn (4). ¤ Azadiya Welat: (210) Berbang, Samî. 2000. Ji ferhenga Yusuf Ziyaeddin Paşa: Hinek peyvên ku kêm têne zanîn (5). ¤ Azadiya Welat: (211) Berbang, Samî. 2001. Çewtiyên rêzimanî. ¤ Azadiya Welat: (316) [www.welat.com] Berbang, Samî. 2001. Di kurdî de kêşeya devokan. ¤ Azadiya Welat: (269) [www.welat.com] Berbang, Samî. 2001. Di kurmancî de çend peyvên bi gelemşe. ¤ Azadiya Welat: (266) [www.welat.com]

16

Berbang, Samî. 2001. Medya-teknolojî: Zimanê du hejmarên Azadiya Welat. ¤ Azadiya Welat: (279) [www.welat.com] Berbang, Samî. 2001. Rûpeleke zêrîn ji dîroka weşangeriya kurdî (III): Lêhûrbûnek li ser Ronahî. ¤ Azadiya Welat: (304) Berbang, Samî. 2001. Wateya nav û paşnavan. ¤ Azadiya Welat: (278) [www.welat.com] Berbang, Samî. 2001. Ziman kilîta dil û mêjî ye. ¤ Azadiya Welat: (302) [www.welat.com] Berbang, Samî. 2005. Bi riya tewangê pêkanîna xwedîtîyê. ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/S_Berbang_Tewang.html] Berbang, Samî. 2005. Di kurmancî de qertafên bêjesaz. ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=119] Berbang, Samî. 2005. Ev hevîr dê hîn gelek avê hilîne. ¤ Amîda Kurd: (9) [http://www.amidakurd.com/S_Berbang_LekerDacek2.htm] Berbang, Samî. 2005. Gelo "dê" lêker e yan daçek e?. ¤ Amîda Kurd: (9) [http://www.amidakurd.com/S_Berbang_LekerDacek.html] Berbang, Samî. 2005. Rastnivîs. ¤ Tûrik: (3) 2. Berbang, Samî. 2006. Behdînî û zimanê standart. ¤ Tûrik: [http://turik.azadiyawelat.com/modules.php?name=Kose_Yazilari&file=yazi_oku&sid=128] Berbang, Samî. 2006. Di kurdî de cotepeyv. ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=274] Berbang, Samî. 2006. Fêrkirina kurdî (1). ¤ Tûrik: (75) 2. Berbang, Samî. 2006. Fêrkirina kurdî (2). ¤ Tûrik: (77) 2. Berbang, Samî. 2006. Nîqaşa li ser /dê/ û zayenda meçêtiran. ¤ Tûrik: (56) ?. [http://turik.azadiyawelat.com/modules.php?name=Kose_Yazilari&file=yazi_oku&sid=56] Berbang, Samî. 2008. Di kurdî de qertafên bêjesaz. ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/index.php?option=hem_content&task=view&id=697&Itemid=34] Berçem, Elîkan. 1988. Tiştê her şêrîn jî ziman e, tiştê her tal jî ziman e. ¤ Armanc: (76) 8. Bereh, Berken. 2005. Têkoşer û xemxurekî zimanê kurdî. ¤ W: (8) ?. Bereh, Berken. 2006. Têkoser û Xemxurekî Zimanê Kurdî OSMAN SEBRÎ. ¤ Şevçira: (8) ?. [http://www.rojava.net/index_shevchira.berken%20bereh.osman%20sebri%20%2020.10.06.htm] Berfî, Eta. 1998 (1377). Çend gîrugiriftêkî rênûsî kurdî (3). ¤ Sîrwan: (14) 8.

17

Berrîvanê, Lawikê. 1992. Ma wê hinekê ziman di devê me xin?. ¤ Armanc: (128) 4. Berrîvanî, Lawikê. 1989. Kurd im, lê bi kurdî napeyivim. ¤ Armanc: (89) 4. Berrîvanî, Lawikê. 1989. Ziman. ¤ Armanc: (95-96) 4. Berrîvanî, Lawikê. 1991. Ez bi kurdiya naylon nizanim. ¤ Armanc: (123) 4. Berrîvanî, Lawikê. 1992. "Hingor baş" xwendevanno!. ¤ Armanc: (124) 4. Berwarî, Bêkes. 2007. Zimanêkî yekgirtû yan sepandî zarawe?. ¤ Kurdistan An (Dengî Serbexo): [http://www.kurdistanan.net/index.php?mod=article&cat=bekesberwari&article=3486] Berwarî, Bêkes. 2007. Zimanêkî yekgirtû yan sepandî zarawe?. ¤ PUKmedia: [http://www.pukmedia.com/kurdinews/12-2/news21.html] Berwarî, Kamîran. 1983. Çend peyvên sava. ¤ Karwan: (11) 85-88. Berwarî, Kamîran. 2005. Bo çî xelkê Badînan maf nîne bi zimanê xwe bixwînin?. ¤ Çavdêr: (10) 1. [http://www.madaniat.org/ChawderP/P-10/P1.pdf] Berwarî, Kamîran. 2006. Tirsnakiya dijatîkirina kirmanciya jorî. ¤ Evro: (158) 14. [http://www.eduhok.net/evro/pdffiles/p158_14.pdf] Berwarî, Nacî Taha. 2005. Desthelata zimanî. ¤ Peyv: (32) 3-9. Berwarî, Sidîq Hecî Welî. 2001. Zimanê dayik. ¤ Peyv: (20) 91-96. Berwarî, Sidîq Hecî Welî. 2002. Zimanê têkele, zimanê hevgirtî. ¤ Peyv: (24) 43-49. Berwarî, Sidîq Hecî Welî. 2004. Pertûka "Awirek li zimanê kurdî" li ber tîrêjên ronahiyê. ¤ Raman: (89) ?. [http://www.raman-media.net/89/r4.pdf] Berwarî, Ziyad Neqîb. 2006. Xwezî me kurdan jî Dantiyek hebaya. ¤ Evro: (132) 8. Berz, Koyo. 2001. Ziwanê di nê babetî estê. ¤ Zaza Press: (5) 8-10. Berzincî, Fereydun Ebdul. 2006. Bayexî giringîdan be zarekanî zimanî kurdî le biwarî kurdolocî da. ¤ Kongirey cîhanî le barey xwêndinî kurdî (World congress on Kurdish studies), Hewlêr, 6-9 sept. 2006: 135-140. Berzo. 2000. Tîpên kurdî di kompiyûter de. ¤ Pirs: (21) 28-30. Berzo. 2000. Zarawe di navbera form û wata de. ¤ Pirs: (21) 4-10. Besîr, Kamil. 1960. Diwarojî zimanekeman û çonyetî lêkolînewey. ¤ Billêse: (9) 12-17. Besîr, Kamil. 1985. Berawirdkariyek le nêwanî zimanî kurdî û zimanî erebî da. ¤ Govarî Korrî Zanyarî Êraq - Destey Kurd: (13) 3-66.

18

Bewar, Azad. 2007. Gelo gava mirov bi zimanê xwe nikaribê bi nivîsê anî bi zimanê xwe ne axivê ma. ¤ Newroz.com: [http://www.newroz.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3915] Beyaz, Şefik. 2002. Anadilde eðittim sompozyumu. ¤ Kültürel çoðuluculuk demokrasi ve kürt sorunu. Pêri Yanýyýnlerý: Istanbul: 19-24. Biçûk, Selîm. 1993. Em li hêviya kê ne me hînî kurdî bike?. ¤ Welat: (70) 10. Biçûk, Selîm. 1993. Kumikên tîpan tenê mane, wan jî nedin ber bayê tirkbûnê!. ¤ Welat: (79) 10. Biçûk, Selîm. 2001. Di kurdî de avahîya hevokan. ¤ Amûdê: [www.amude.de]

Biçûk, Selîm. 2001. Di kurdî de avahîya hevokan. ¤ Nivîs: (03) [www.amude.de] Biçûk, Selîm. 2005. Internet, nivîskar û nivîsandina kurdî (kurmancî) (1). ¤ Rojava.net: [http://www.rojava.net/23.07.2005_Kurmanci_Selim%20Bicuk-internet.htm] Biçûk, Selîm. 2005. Internet, nivîskar û nivîsandina kurdî (kurmancî) (2). ¤ Rojava.net: [http://www.rojava.net/08.08.2005selimbicuk-kurmanci4.htm] Biçûk, Selîm. 2005. Kerem Yûsiv: Ez nizanim bi kurdî binivîsînim lê ezê binivîsînim!. ¤ Rojava.net: [http://www.rojava.net/08.09.2005selimbicuk-kurdi-kerem.htm] Biçûk, Selîm. 2005. Kurmancî, kesayetiyên kuştî û nivîskarên nexwende. ¤ Rojava.net: [http://www.rojava.net/26.06.2005_Kurmanci_Selim%20Bicuk.htm] Biçûk, Selîm. 2005. Nav û rastnivîsandina navan (1). ¤ Rojava.net: Biçûk, Selîm. 2005. Nav û rastnivîsandina navan (2). ¤ Rojava.net: Biçûk, Selîm. 2005. Seyranek kurt li nav bexçeyê kurmancî. ¤ Rojava.net: [http://www.rojava.net/Kurmanci.selim%20bicuk13.%20Nisan2005.htm] Biçûk, Selîm. 2006. Cînav. ¤ Rojava.net: [http://www.rojava.net/25.01.2006_Selim_Bicuk.htm] Biçûk, Selîm. 2006. Lêker û rastnivîsandina lêkeran (1). ¤ Rojava.net: [http://www.rojava.net/16.04.2006_Selimbicuk_Kurmanci.htm] Biçûk, Selîm. 2006. Lêker û rastnivîsandina lêkeran (2). ¤ Rojava.net: [http://www.rojava.net/27.07.2006_Sbicuk_Leker3.htm] Biçûk, Selîm. 2006. Lêker û rastnivîsandina lêkeran (3). ¤ Rojava.net: [http://www.rojava.net/27.07.2006_Sbicuk_Leker3.htm] Biçûk, Selîm. 2006. Lêker û rastnivîsandina lêkeran (4). ¤ Rojava.net: [http://www.rojava.net/20.10.2006.%20kurmanci.%20selimbicuk.leker4.htm] Bilici, Nedret. 2002. Kurdbûya bê ziman jî wekî îskeleta bê gost e. ¤ Kurdweb: [http://kurdweb.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1896]

19

Bîmar, Ebdilrezaq. 1986. Zarawekanî naw kitêbanî qutabxane. ¤ Roşinbîrî Niwê: (111) 286-301. Bîngol, Mizgîn. 2006. Kurdî dikare bibe ahenga te. ¤ Azadiya Welat: [http://www.azadiyawelat.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=391] Bingöl, Aydin. [?]. Çend gotin li ser mafê perwerde bi zimanê dyîkê. ¤ Alan Dilpak (Xwendin ronahî ye): [http://www.dilpak.de/k_gotar/k_aydin_zimane_dayike.html] Biradost, Burhan Seîd. 1988. Riwanînêkî serpêyane bo ferhengî Êryen Vaç û çend têbîniyekî biçûk. ¤ Karwan: (63) 58-61. Birzo, Omêd Berzan. 2007. Destnîşankirdinî şiwênî cografîy şêwezarî xaneyqî le nêw zimanî kurdî da. ¤ Govarî Gîrfan: (4) 34-41. [http://www.dengekan.com/doc/2007/1/girfan4_20.pdf] Birzo, Omêd Birzan. 2005. Ziman û ayîn. ¤ Govarî Gîrfan: (0) 44-54. [http://www.dengekan.com/zang/girfan/govar_girfan_zero28.pdf] Biyareyî, Aso. 2006. Eger zarawey soranî zimanî standart bêt. ¤ Kurdistan An (Dengî Serbexo): [http://www.kurdistanan.net/index.php?mod=article&cat=asobiyareyi&article=1880] Biyareyî, Aso. 2006. Emîndarî giştî Yekgirtû destxoşî le enfalkiridinî zimanî kurdî dekat. ¤ Kurdistan An (Dengî Serbexo): [http://www.kurdistanan.net/index.php?mod=article&cat=asobiyareyi&article=2265] Biyareyî, Aso. 2006. Keysî zimanî yekgirtû (1). ¤ Kurdistan An (Dengî Serbexo): [http://www.kurdistanan.net/index.php?mod=article&cat=asobiyareyi&article=2335] Biyareyî, Aso. 2006. Keysî zimanî yekgirtû (2): Kemkirdinewey bekarhênanî zimanî erebî seretayek e bo zimanî yekgirtû. ¤ Kurdistan An (Dengî Serbexo): [http://www.kurdistanan.net/index.php?mod=article&cat=asobiyareyi&article=2399] Biyareyî, Aso. 2006. Keysî zimanî yekgirtû (3): Dînamîkî wergêrranî Tewrat bo zimanekanî tir. ¤ Kurdistan An (Dengî Serbexo): [http://www.kurdistanan.net/index.php?mod=article&cat=asobiyareyi&article=2479] Biyareyî, Aso. 2006. Keysî zimanî yekgirtû (4): Girîmanekanî sepandinî zaraweyek be bê binemayekî zanistî be çawîlkey netewey serdest. ¤ Kurdistan An (Dengî Serbexo): [http://www.kurdistanan.net/index.php?mod=article&cat=asobiyareyi&article=2832] Biyareyî, Aso. 2006. Perlemantaranî kurd pêwîstiyan be korsî ziman û. ¤ Kurdistan An (Dengî Serbexo): [http://www.kurdistanan.net/index.php?mod=article&cat=asobiyareyi&article=1605] Biyareyî, Aso. 2007. Keysî zimanî kurdî (5): Lenawbirdinî ziman sirrînewey kesayetî û qedexekirdinî mafî jiyan e. ¤ Kurdistan An (Dengî Serbexo): [http://www.kurdistanan.net/index.php?mod=article&cat=asobiyareyi&article=2937] Biyareyî, Aso. 2007. Keysî zimanî yekgirtû (1). ¤ Kurdistan Net: [http://www.kurdistannet.us/2007/1-2007/5-1/keisi1.pdf]

20

Biyareyî, Aso. 2007. Keysî zimanî yekgirtû (2): Kemkirdinewey bekarhênanî zimanî erebî seretayek e bo zimanî yekgirtû. ¤ Kurdistan Net: [http://www.kurdistannet.us/2007/1-2007/61/keisi2.pdf] Biyareyî, Aso. 2007. Keysî zimanî yekgirtû (3): Dînamîkî wergêrranî Tewrat bo zimanekanî tir. ¤ Kurdistan Net: [http://www.kurdistannet.us/2007/1-2007/7-1/keisi3.pdf] Biyareyî, Aso. 2007. Keysî zimanî yekgirtû (4): Girîmanekanî sepandinî zaraweyek be bê binemayekî zanistî be çawîlkey netewey serdest. ¤ Kurdistan Net: [http://www.kurdistannet.us/2007/1-2007/8-1/keisi4.pdf] Biyareyî, Aso. 2007. Keysî zimanî yekgirtû (5): Lenawbirdinî ziman sirrînewey kesayetî û qedexekirdinî mafî jiyan e. ¤ Kurdistan An (Dengî Serbexo): [http://www.kurdistanan.net/index.php?mod=article&cat=asobiyareyi&article=2937] Biyareyî, Aso. 2007. Keysî zimanî yekgirtû (7): Be bê têgeyiştin bûnman niye, ziman û diyalog ew serçaweyeyan le xo girtuwe. ¤ Kurdistan An (Dengî Serbexo): [http://www.kurdistanan.net/index.php?mod=article&cat=asobiyareyi&article=3401] Blau, Joyce & Suleiman, Yasir. 1996. Language and ethnic identity in Kurdistan: An historical overview. ¤ Ji: Suleiman, Yasir (ed) Language and identity in the Middle East and North Africa. Curzon Press. Richmond: 153-164. Blau, Joyce. [?]. The Kurdish language and literature. ¤ Institut Kurde de Paris: [http://www.institutkurde.org/en/language/] Blau, Joyce. 1985. Kürtçe dilbilim ve sözlük çalýşmalarý. ¤ Studia Kurdica: (1-3) 60-71. Blau, Joyce. 1993. El-luxetu we l-edebu l-kurdiyyeyn. ¤ Studia Kurdica: (4 (9)) 39-44. Blau, Joyce. 1996. Kurdish written literature. ¤ Ji: Kreyenbroek, P. & C. Allison (ed) Kurdish culture and identity. Zed Books Limited. London & New Jersey: 20-28. Blau, Joyce. 2002. The Kurdish language and literature. ¤ Kerkûk Kurdistan e: [http://www.kerkuk-kurdistan.com/kulturek.asp?ser=4&cep=3&nnimre=46] Bois, Thomas. 1960. Remarques critiques sur la nomenclature grammaticale Kurde. ¤ Bibliotheca Orientalis: (3-4) 152-160. Boncuk, Mehmet. 2003. Dijminên zimanê me. ¤ Avesta: [www.avestakurd.net]

Borak, Mustafa. 2007. Ji bo ziman lijneya akademîk û rêçika bingehîn. ¤ TZP Kurdî: [http://www.tzpkurdi.com/modules.php?name=Kose_Yazilari&file=yazi_oku&sid=111] Borak, Mustafa. 2007. TZP Kurdî û hişmendiya rêxistinan. ¤ TZP Kurdî: [http://www.tzpkurdi.com/modules.php?name=Kose_Yazilari&file=yazi_oku&sid=126] Borak, Mustafa. 2008. Tecrûbeyên çalakiya Îzmîrê. ¤ TZP Kurdî: [http://www.tzpkurdi.com/modules.php?name=Kose_Yazilari&file=yazi_oku&sid=142]

21

Borak, Mustafa. 2008. TZPKurdî û xebatên li Îzmîrê. ¤ TZP Kurdî: [http://www.tzpkurdi.com/modules.php?name=Kose_Yazilari&file=yazi_oku&sid=133] Borak, Mustafa. 2008. Ziman, neteweperwerî û çepgirên tirk. ¤ TZP Kurdî: [http://www.tzpkurdi.com/modules.php?name=Kose_Yazilari&file=yazi_oku&sid=138] Bordie, John G.. 1999. Kurdish dialects in eastern Turkey. ¤ Kurdica: (30) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/KURDICA/1999/JUN/dialects-turkey.html] Bordie, John. 1999. Kurdish dialects in eastern Turkey. ¤ Ji: Jazayery, M.A. et al. (eds.) Linguistics and Literary Studies in Honor of Archibald A. Hill, Vol. II. Descriptive Linguistics. The Hague, Mouton Publishers.: (30) 205-212. Borekeyî (Sefîzade), Sidêq. 2000. Destpêka peydabûna zimên (1). ¤ Azadiya Welat: (220) [www.welat.com] [Ji soranî: Îkram Balekanî] Borekeyî (Sefîzade), Sidêq. 2000. Destpêka peydabûna zimên (2). ¤ Azadiya Welat: (221) [www.welat.com] [Ji soranî: Îkram Balekanî] Borekeyî (Sefîzade), Sidêq. 2000. Destpêka peydabûna zimên (3). ¤ Azadiya Welat: (222) [www.welat.com] [Ji soranî: Îkram Balekanî] Borekeyî (Sefîzade), Sidêq. 2000. Destpêka peydabûna zimên (4). ¤ Azadiya Welat: (223) [www.welat.com] [Ji soranî: Îkram Balekanî] Borekeyî (Sefîzade), Sidîq. 1991 (1370). Mêjûy ferheng û wêjey kurdî. ¤ Ji: Borekeyî (Sefîzade), Sidîq. Mêjûy wêjey kurdî. Intişarat Nacî. Ban (Kurdistan): 13-28. Botan, Kerîm. 1993. Ferhenga bi kurdî û almanî. ¤ Welat: (58) 10. Boyîk, Eskerê. 2006. Xîret û ziman. ¤ Dengê Kurdistan: [http://www.kurdistan.nu/dkyazilar/eskere_boyik_xiret_u_ziman.htm] Boyîk, Eskerê. 2008. Zimanê xeyalî. ¤ Avesta: [http://www.avestakurd.net/author_article_detail.php?article_id=167] Boyîk, Eskerê. 2008. Zimanê xeyalî. ¤ Navenda Çand Êzidiyan: [http://www.lalish.de/modules.php?name=News&file=article&sid=946] Bozan, Emîn. 1999. Di psîkolojiya gelên bindest de ziman. ¤ Azadiya Welat: (155) 4. Bozan, Salih. 2008. Daxwaza Nivîskarên Soran û ramana netewî. ¤ Avesta: [http://www.avestakurd.net/author_article_detail.php?article_id=187] Bozarslan, Hamid. 1985. Kurdologi på turkiska. ¤ Svensk-kurdisk Journal: (3) ?. Bozarslan, M. Emin. 1999. "Adetî" û "adî". ¤ Roja Teze: (16) 8. Bozarslan, M. Emin. 1999. "Alî" û "hêl". ¤ Roja Teze: (17) 8.

22

Bozarslan, M. Emin. 1999. "Bazar", ne "bazarî". ¤ Roja Teze: (21) 8. Bozarslan, M. Emin. 1999. "Belkî", ne "belbî". ¤ Roja Teze: (22) 8. Bozarslan, M. Emin. 1999. "Bengî", ne "bengîn" (1). ¤ Roja Teze: (23) 8. Bozarslan, M. Emin. 1999. "Bengî", ne "bengîn" (2). ¤ Roja Teze: (24) 8. Bozarslan, M. Emin. 1999. Awayê tewandinê (1). ¤ Roja Teze: (12) 8. Bozarslan, M. Emin. 1999. Awayê tewandinê (2). ¤ Roja Teze: (13) 8. Bozarslan, M. Emin. 1999. Awayê tewandinê (3). ¤ Roja Teze: (14) 8. Bozarslan, M. Emin. 1999. Bangoka "o"-yê di piraniyê da (1). ¤ Roja Teze: (19) 8. Bozarslan, M. Emin. 1999. Bangoka "o"-yê di piraniyê da (2). ¤ Roja Teze: (20) 8. Bozarslan, M. Emin. 1999. Du şertên girîng. ¤ Roja Teze: (2) 8. Bozarslan, M. Emin. 1999. Ferqa kifşkirinê û tewandinê. ¤ Roja Teze: (15) 8. Bozarslan, M. Emin. 1999. Gerek di baxçeyê edebiyat û folklora kurdî de. ¤ Roja Teze: (4) 8. Bozarslan, M. Emin. 1999. Kifşkirin û nasandina navan (1). ¤ Roja Teze: (5) 8. Bozarslan, M. Emin. 1999. Kifşkirin û nasandina navan (2). ¤ Roja Teze: (6) 8. Bozarslan, M. Emin. 1999. Kifşkirin û nasandina navan (3). ¤ Roja Teze: (7) 8. Bozarslan, M. Emin. 1999. Kifşkirin û nasandina navan (4). ¤ Roja Teze: (8) 8. Bozarslan, M. Emin. 1999. Kifşkirin û nasandina navan (5). ¤ Roja Teze: (9) 8. Bozarslan, M. Emin. 1999. Kifşkirin û nasandina navan (6). ¤ Roja Teze: (10) 8. Bozarslan, M. Emin. 1999. Kifşkirin û nasandina navan (7). ¤ Roja Teze: (11) 8. Bozarslan, M. Emin. 1999. Sê bingehên giring. ¤ Roja Teze: (3) 8. Bozarslan, M. Emin. 2000. "Bivê-nevê", ne "bibê-nebê". ¤ Roja Teze: (?) [http://www.demanu.com.tr/rojateze/12.05.2000/index.html] Bozarslan, M. Emin. 2000. "Bûyîna zarokan" na "çêbûna zarokan". ¤ Roja Teze: (?) [http://www.demanu.com.tr/rojateze/16.06.2000/index.html] Bozarslan, M. Emin. 2000. "Cer" û "cêr". ¤ Roja Teze: (?) [http://www.demanu.com.tr/rojateze/19.05.2000/index.html]

23

Bozarslan, M. Emin. 2000. "Cî", ne "cih". ¤ Roja Teze: (?) Bozarslan, M. Emin. 2000. "Çavnêr", ne "çavdêr". ¤ Roja Teze: (?) [http://www.demanu.com.tr/rojateze/14.07.200/index.html] Bozarslan, M. Emin. 2000. "Çawa", ne "çawan". ¤ Roja Teze: (?) [http://www.demanu.com.tr/rojateze/14.08.2000/index.html] Bozarslan, M. Emin. 2000. "Çîroknivîs", ne "çîroknivîser". ¤ Roja Teze: (?) [http://www.demanu.com.tr/rojateze/28.07.2000/index.html] Bozarslan, M. Emin. 2000. "Da" û "ra", ne "de" û "re" (1). ¤ Roja Teze: (?) Bozarslan, M. Emin. 2000. "Da" û "ra", ne "de" û "re" (2). ¤ Roja Teze: (?) [http://www.demanu.com.tr/rojateze/01.09.2000/index.html] Bozarslan, M. Emin. 2000. "Da" û "ra", ne "de" û "re" (3). ¤ Roja Teze: (?) [http://www.demanu.com.tr/rojateze/08.09.200/index.html] Bozarslan, M. Emin. 2000. "Dastan", ne "destan". ¤ Roja Teze: (?) [http://www.demanu.com.tr/rojateze/15-09-2000/index.html] Bozarslan, M. Emin. 2000. "Daxwaz", ne "daxwazî". ¤ Roja Teze: (?) [http://www.demanu.com.tr/rojateze/22,09,2000/index.html] Bozarslan, M. Emin. 2000. "Dê", ne "wê" û "tê". ¤ Roja Teze: (?) [http://www.demanu.com.tr/rojateze/17.11.2000/index.html] Bozarslan, M. Emin. 2000. "Dengbêj" û "stranbêj", ne "aşiq" û "hozan". ¤ Roja Teze: (?) [http://www.demanu.com.tr/rojateze/29.09.2000/index.html] Bozarslan, M. Emin. 2000. "Derbasok" û "nederbasok", ne "têperr" û "têneperr". ¤ Roja Teze: (?) [http://www.demanu.com.tr/rojateze/06,10,2000/index.html] Bozarslan, M. Emin. 2000. "Dergeh" nêrîn e, ne mêyîn e. ¤ Roja Teze: (?) [http://www.demanu.com.tr/rojateze/20.10.2000/index.html] Bozarslan, M. Emin. 2000. "Dergûş" û "dergûşan". ¤ Roja Teze: (?) [http://www.demanu.com.tr/rojateze/27.10.2000/index.html] Bozarslan, M. Emin. 2000. "Derketina ji cîyek", ne "hîştina bi cî". ¤ Roja Teze: (?) [http://www.demanu.com.tr/rojateze/03.11.2000/index.html] Bozarslan, M. Emin. 2000. "Dewamkirin", ne "berdewamkirin". ¤ Roja Teze: (?) [http://www.demanu.com.tr/rojateze/10.11.2000/index.html] Bozarslan, M. Emin. 2000. "Dibistana pêşîn", ne "dibistana seretayî". ¤ Roja Teze: (?) [http://www.demanu.com.tr/rojateze/17.11.2000/index.html]

24

Bozarslan, M. Emin. 2000. Çav tê "gerandin", nayê "avêtin". ¤ Roja Teze: (?) [http://www.demanu.com.tr/rojateze/21.07.2000/index.html] Bozarslan, M. Emin. 2001. "Di heqê", ne "di der heqa". ¤ Dema Nû: (6) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/30_05_2001/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2001. "Didu" û "du" (1). ¤ Dema Nû: (1) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_03_2001/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2001. "Didu" û "du" (2). ¤ Dema Nû: (2) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/30_03_2001/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2001. "Didu" û "du" (3). ¤ Dema Nû: (3) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_04_2001/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2001. "Digel", ne "ligel". ¤ Dema Nû: (4) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/30_04_2001/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2001. "Digel", ne "û digel". ¤ Dema Nû: (5) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_05_2001/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2001. "Dijwar", ne "sext". ¤ Dema Nû: (7) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_06_2001/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2001. "Dikan", ne "dukan". ¤ Dema Nû: (8) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/30_06_2001/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2001. "Dikarî", ne "dikarîbû" (1). ¤ Dema Nû: (9) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_07_2001/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2001. "Dikarî", ne "dikarîbû" (2). ¤ Dema Nû: (10) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/31_07_2001/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2001. "Dilsoj", ne "dilsoz". ¤ Dema Nû: (11) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_08_2001/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2001. "Dinê", ne "dinyê" (1). ¤ Dema Nû: (13) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_09_2001/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2001. "Dinê", ne "dinyê" (2). ¤ Dema Nû: (14) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/30_09_2001/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2001. "Dirav". ¤ Dema Nû: (15) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_10_2001/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2001. "Divê", ne "dibê" (1). ¤ Dema Nû: (16) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/30_10_2001/niv_05_bozarslan.htm]

25

Bozarslan, M. Emin. 2001. "Divê", ne "dibê" (2). ¤ Dema Nû: (17) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_11_2001/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2001. "Divê", ne "dibê" (3). ¤ Dema Nû: (18) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/30_11_2001/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2001. "Divîya", ne "divîyabû". ¤ Dema Nû: (19) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_12_2001/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2001. "Dizanî", ne "dizanîbû". ¤ Dema Nû: (20) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/31_12_2001/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2002. "Dî", ne "din" (1). ¤ Dema Nû: (21) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/31_12_2001/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2002. "Dî", ne "din" (2). ¤ Dema Nû: (22) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/31_01_2002/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2002. "Dîrok" û "tarîx". ¤ Dema Nû: (23) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_02_2002/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2002. "Dîrokî", ne "mêjûyî". ¤ Dema Nû: (24) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/28_02_2002/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2002. "Dozkar", ne "dozger". ¤ Dema Nû: (25) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_03_2002/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2002. "Dû", ne "dûv". ¤ Dema Nû: (26) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/31_03_2002/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2002. "Dûrketin", ne "bi dûrketin". ¤ Dema Nû: (27) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_04_2002/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2002. "Dûwayî" û "dûmayî". ¤ Dema Nû: (28) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/30_04_2002/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2002. "Dûwayîk". ¤ Dema Nû: (29) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_05_2002/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2002. "Dûzenname" û "peyrew" (1). ¤ Dema Nû: (30) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/30_05_2002/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2002. "Dûzenname" û "peyrew" (2). ¤ Dema Nû: (31) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_06_2002/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2002. "Dûzenname" û "peyrew" (3). ¤ Dema Nû: (32) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/30_06_2002/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2002. "Dûzenname" û "peyrew". ¤ Gulistan: (1) 30-32.

26

Bozarslan, M. Emin. 2002. "E" û "y" yên tim ne pêwîst (1). ¤ Dema Nû: (36) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/31_08_2002/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2002. "E" û "y" yên tim ne pêwîst (2). ¤ Dema Nû: (37) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_09_2002/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2002. "E" û "y" yên tim ne pêwîst (3). ¤ Dema Nû: (38) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/31_09_2002/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2002. "E" û "y" yên tim ne pêwîst (4). ¤ Dema Nû: (39) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/31_10_2002/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2002. "E" û "y" yên tim ne pêwîst (5). ¤ Dema Nû: (40) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_11_2002/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2002. "E" û "y" yên tim ne pêwîst (6). ¤ Dema Nû: (41) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/30_11_2002/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2002. "E"ya ku nayê pêşîya kirdaran (1). ¤ Dema Nû: (34) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_08_2002/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2002. "E"ya ku nayê pêşîya kirdaran (2). ¤ Dema Nû: (35) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/30_08_2002/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2002. "Eflatûn", ne "Platon". ¤ Dema Nû: (42) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/30_11_2002/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2002. "Eger", ne "heke" (1). ¤ Dema Nû: (43) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/31_12_2002/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2002. "Eger", ne "heke" (2). ¤ Dema Nû: (44) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_01_2003/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2002. Navên mehan di kurdiya bakur da. ¤ Gulistan: (2) 11-16. Bozarslan, M. Emin. 2003. "Êdî" bi mana "daha" ya tirkî nayê (1). ¤ Dema Nû: (53) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_05_2003/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2003. "Êdî" bi mana "daha" ya tirkî nayê (2). ¤ Dema Nû: (54) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_06_2003_54sy/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2003. "Êdî", ne "êdin". ¤ Dema Nû: (52) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_05_2003/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2003. "Ehmedê Xnaî", ne "Ehmedê Xanê". ¤ Dema Nû: (45) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/31_01_2003/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2003. "Ek", ne "ekê" û "ekî" (1). ¤ Dema Nû: (46) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_02_2003/niv_05_bozarslan.htm]

27

Bozarslan, M. Emin. 2003. "Ek", ne "ekê" û "ekî" (2). ¤ Dema Nû: (47) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/28_02_2003/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2003. "Ek", ne "ekê" û "ekî" (3). ¤ Dema Nû: (48) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_03_2003/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2003. "Ek", ne "ekê" û "ekî" (4). ¤ Dema Nû: (49) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/31_03_2003/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2003. "Ek", ne "ekê" û "ekî" (5). ¤ Dema Nû: (51) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/30_04_2003/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2003. "Eynê", ne "heman". ¤ Dema Nû: (50) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_04_2003/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2003. "Feqîyê Teyran", ne "Feqê Teyran" (1). ¤ Dema Nû: (55) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/30_06_2003_55sy/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2003. "Feqîyê Teyran", ne "Feqê Teyran" (2). ¤ Dema Nû: (56) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_07_2003_56sy/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2003. "Fîda", ne "feda". ¤ Dema Nû: (67) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/31_12_2003_67sy/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2003. "File", ne "fileh". ¤ Dema Nû: (63) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/1_10_2003_63sy/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2003. "Fincan", ne "fîncan". ¤ Dema Nû: (64) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_15_2003_64sy/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2003. "Firoke", ne "balafir" (1). ¤ Dema Nû: (65) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/30_11_2003_65sy/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2003. "Firoke", ne "balafir" (2). ¤ Dema Nû: (66) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_12_2003_66sy/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2003. Fikirîna bi zimanekî dî (1). ¤ Dema Nû: (57) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/31_07_2003_57sy/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2003. Fikirîna bi zimanekî dî (2). ¤ Dema Nû: (58) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_08_2003_58sy/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2003. Fikirîna bi zimanekî dî (3). ¤ Dema Nû: (59) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/31_08_2003_59sy/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2003. Fikirîna bi zimanekî dî (4). ¤ Dema Nû: (60) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_09_2003_60sy/niv_05_bozarslan.htm]

28

Bozarslan, M. Emin. 2003. Fikirîna bi zimanekî dî (5). ¤ Dema Nû: (61) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_09_2003_61sy/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2003. Fikirîna bi zimanekî dî (6). ¤ Dema Nû: (62) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/31_09_2003_62sy/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2004. "Gav", ne "pêngav". ¤ Dema Nû: (68) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/01_01_2004_68sy/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2004. "Gelek" û "pirr", ne "zor" (1). ¤ Dema Nû: (71) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/29_02_2004_71sy/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2004. "Gelek" û "pirr", ne "zor" (2). ¤ Dema Nû: (72) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_03_2004_72sy/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2004. "Gelek", ne "gellek" û "gelekî" (1). ¤ Dema Nû: (69) [?] Bozarslan, M. Emin. 2004. "Gelek", ne "gellek" û "gelekî" (2). ¤ Dema Nû: (70) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_02_2004_70sy/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2004. "Gelî", ne "gelêrî" (1). ¤ Dema Nû: (73) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/31_03_2004_73sy/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2004. "Gelî", ne "gelêrî" (3). ¤ Dema Nû: (75) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/01_04_2004_74sy/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2004. "Gelo", ne "ma gelo" (1). ¤ Dema Nû: (76) Bozarslan, M. Emin. 2004. "Gelo", ne "ma gelo" (2). ¤ Dema Nû: (77) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_05_2004_77sy/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2004. "Gelo", ne "ma gelo" (3). ¤ Dema Nû: (78) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_05_2004_77sy/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2004. "Ger" û "gêr" (1). ¤ Dema Nû: (79) Bozarslan, M. Emin. 2004. "Ger" û "gêr" (2). ¤ Dema Nû: (80) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/31_06_2004_80sy/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2004. "Ger" û "gêr" (3). ¤ Dema Nû: (81) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_07_2004_81sy/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2004. "Ger" û "gêr" (4). ¤ Dema Nû: (82) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/30_07_2004_82sy/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2004. "Ger" û "gêr" (5). ¤ Dema Nû: (83) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_08_2004_83sy/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2004. "Gîhan" û "gîhîştin", ne "gîhaştin" (1). ¤ Dema Nû: (86)

29

Bozarslan, M. Emin. 2004. "Gîhan" û "gîhîştin", ne "gîhaştin" (2). ¤ Dema Nû: (87) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_10_2004_87/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2004. "Girtin" û "wergirtin" (1). ¤ Dema Nû: (84) Bozarslan, M. Emin. 2004. "Girtin" û "wergirtin" (2). ¤ Dema Nû: (85) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_09_2004_85sy/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2004. "Gotin", ne "vegotin" (1). ¤ Dema Nû: (89) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_11_2004_89sy/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2004. "Gotin", ne "vegotin" (2). ¤ Dema Nû: (90) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/30_11_2004_90sy/niv_05_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2004. "Guneh" û "gunehkar", ne "tawan" û "tawanbar" (1). ¤ Dema Nû: (94) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_01_2005_94sy/niv_08_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2004. “Li” mirov tê guhdarîkirin, “mirov” nayê guhdarîkirin (1). ¤ Dema Nû: (91) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_12_2004_91sy/niv_08_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2004. “Li” mirov tê guhdarîkirin, “mirov” nayê guhdarîkirin (2). ¤ Dema Nû: (92) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/31_12_2004_92sy/niv_08_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2004. “Li” mirov tê guhdarîkirin, “mirov” nayê guhdarîkirin (3). ¤ Dema Nû: (93) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/01_01_2005_93sy/niv_08_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Guneh" û "gunehkar", ne "tawan" û "tawanbar" (2). ¤ Dema Nû: (95) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/21_03_2005_95sy/niv_08_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Guneh" û "gunehkar", ne "tawan" û "tawanbar" (3). ¤ Dema Nû: (96) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/07_04_2005_96sy/niv_08_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Guneh" û "gunehkar", ne "tawan" û "tawanbar" (4). ¤ Dema Nû: (97) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/14_04_2005_97sy/niv_08_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Hay" û "haydar" ne "agah" û "agahdar" (1). ¤ Dema Nû: (98) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/21_04_2005_98sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Hay" û "haydar" ne "agah" û "agahdar" (2). ¤ Dema Nû: (99) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/04_05_2005_99sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Hay" û "haydar" ne "agah" û "agahdar" (3); "heşt", ne "heyşt" (1). ¤ Dema Nû: (100) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/5_5_2005_100sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Hêj", ne "hîn" (1). ¤ Dema Nû: (114) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/11_08_2005_114/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Hêj", ne "hîn" (2); "hêja" û "hêjandin", ne "binirx" û "nirxandin" (1). ¤ Dema Nû: (115) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/18_08_2005_115sy/niv_18_bozarslan.htm]

30

Bozarslan, M. Emin. 2005. "Hêja" û "hêjandin", ne "binirx" û "nirxandin" (2); "hêj", ne "hîn" (2). ¤ Dema Nû: (116) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/25_08_2005_116sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Hêsa" û "hêsan", ne "asan" (1). ¤ Dema Nû: (117) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/01_09_2005_117sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Hêsa" û "hêsan", ne "asan" (2). ¤ Dema Nû: (118) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/08_09_2005_118/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Heta", ne "heya" (1). ¤ Dema Nû: (102) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/19_05_2005_102sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Heta", ne "heya" (2). ¤ Dema Nû: (103) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/26_5_2005_103sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Heta", ne "heya" (3). ¤ Dema Nû: (104) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/02_06_2005_104sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Heta", ne "heya" (4). ¤ Dema Nû: (105) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/09_06_2005_105sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Heşt", ne "heyşt" (2). ¤ Dema Nû: (101) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/12_5_2005_101sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Hev", ne "hev û du" (1). ¤ Dema Nû: (106) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/16_06_2005_106sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Hev", ne "hev û du" (2). ¤ Dema Nû: (107) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/23_06_2005_107sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Hêvî", ne "hîvwa" (1). ¤ Dema Nû: (119) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_09_2005_119sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Hêvî", ne "hîvwa" (2). ¤ Dema Nû: (120) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/22_09_2005_120sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Hêvî", ne "hîvwa" (3). ¤ Dema Nû: (121) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/29_09_2005_121sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Hêvî", ne "hîvwa" (4). ¤ Dema Nû: (122) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/06_10_2005_122sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Hevwelat" û "hevwelatî" (1). ¤ Dema Nû: (108) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/30_06_2005_108sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Hevwelat" û "hevwelatî" (2). ¤ Dema Nû: (109) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/07_07_2005_109sy/niv_18_bozarslan.htm]

31

Bozarslan, M. Emin. 2005. "Hewar", ne "hawar" (1). ¤ Dema Nû: (110) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/14_07_2005_110sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Hewar", ne "hawar" (2). ¤ Dema Nû: (111) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/21_07_2005_111sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Hewar", ne "hawar" (3). ¤ Dema Nû: (112) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/28_07_2005_112sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Hewar", ne "hawar" (4). ¤ Dema Nû: (113) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/04_08_2005_113sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Histir" û "hêstir" (1). ¤ Dema Nû: (123) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/13_10_2005_123_sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Histir" û "hêstir" (2). ¤ Dema Nû: (124) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/20_10_2005_124sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Histir" û "hêstir" (3). ¤ Dema Nû: (125) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/27_10_2005_125sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Hişyar", ne "şîyar" (1). ¤ Dema Nû: (126) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/03_11_2005_126sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Hişyar", ne "şîyar" (2). ¤ Dema Nû: (127) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/03_11_2005_126sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Honan" ne "honandin" (1). ¤ Dema Nû: (128) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/17_11_2005_128sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Honan" ne "honandin" (2). ¤ Dema Nû: (129) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/24_11_2005_129sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Honan" ne "honandin" (3). ¤ Dema Nû: (130) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/01_12_2005_130sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "Hun", ne "win". ¤ Dema Nû: (131) Bozarslan, M. Emin. 2005. "Istan", ne "îstan" (1). ¤ Dema Nû: (132) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_12_2005_132sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "î", ne "e" (1). ¤ Dema Nû: (134) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/22_12_2005_133sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2005. "istan", ne "îstan" (2). ¤ Dema Nû: (133) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/22_12_2005_133sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. "î", ne "e" (2). ¤ Dema Nû: (135) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/05_01_2006_135sy/niv_18_bozarslan.htm]

32

Bozarslan, M. Emin. 2006. "î", ne "e" (3). ¤ Dema Nû: (136) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/19_01_2006_136sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. "Îro", ne "îroj" (1). ¤ Dema Nû: (137) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/26_01_2006_137sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. "Îro", ne "îroj" (2). ¤ Dema Nû: (138) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/02_02_2006_138sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. "Jar", ne "hejar" (1). ¤ Dema Nû: (139) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/09_02_2006_139sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. "Jar", ne "hejar" (2). ¤ Dema Nû: (140) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/13_02_2006_140sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. "Jar", ne "hejar" (3); "ji" û "li" (1). ¤ Dema Nû: (141) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/20_02_2005_141sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. "Ji" û "li" (2). ¤ Dema Nû: (142) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/20_02_2005_141sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. "Ji" û "li" (3). ¤ Dema Nû: (143) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/20_02_2005_141sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. "Ji" û "li" (4). ¤ Dema Nû: (144) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/13_03_2006_144sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. "Ji" û "li" (5). ¤ Dema Nû: (145) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/20_03_2006_145sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. "Ji" û "li" (6). ¤ Dema Nû: (146) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/27_03_2006_146sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. "Ji" û "li" (7). ¤ Dema Nû: (147) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/03_04_2006_147sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. "Jimar", ne "hejmar" (1). ¤ Dema Nû: (148) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/17_04_2006_148sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. "Jimar", ne "hejmar" (2); Jimarên rêzê (1). ¤ Dema Nû: (149) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/17_04_2006_149sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. "Kan", ne "kahn" (1). ¤ Dema Nû: (153) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/05_05_2006_153sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. "Kan", ne "kahn" (2). ¤ Dema Nû: (154) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/22_05_2006_154sy/niv_18_bozarslan.htm]

33

Bozarslan, M. Emin. 2006. "Kan", ne "kahn" (3). ¤ Dema Nû: (155) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/30_05_2006_155sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. "Kan", ne "kahn" (4). ¤ Dema Nû: (156) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/06_06_2006_156sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. "Karîn" mana "îhtîmal"ê nade (1). ¤ Dema Nû: (157) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/13_06_2006_157sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. "Karîn" mana "îhtîmal"ê nade (2). ¤ Dema Nû: (158) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/20_06_2006_158sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. "Karîn" mana "îhtîmal"ê nade (3). ¤ Dema Nû: (159) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/27_06_2006_159sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. "Karîn" mana "îhtîmal"ê nade (4). ¤ Dema Nû: (160) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/04_07_2006_160sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. "Kengê", ne "kengî" (1). ¤ Dema Nû: (161) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/11_07_2006_161sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. "Kengê", ne "kengî" (2). ¤ Dema Nû: (162) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/18_07_2006_162sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. "Kengê", ne "kengî" (3). ¤ Dema Nû: (163) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/25_07_2006_163sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. "Kengê", ne "kengî" (4). ¤ Dema Nû: (164) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/01_08_2006_164sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. "Ketin", ne "keftin" (1). ¤ Dema Nû: (165) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/08_08_2006_165sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. "Ketin", ne "keftin" (2). ¤ Dema Nû: (166) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_08_2006_166sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. "Kirar", ne "lêker" (1). ¤ Dema Nû: (167) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/22_08_2006_167sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. "Kirar", ne "lêker" (1). ¤ Rizgarî Online: [http://www.rizgari.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=732] Bozarslan, M. Emin. 2006. "Kirar", ne "lêker" (2). ¤ Dema Nû: (168) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/29_08_2006_168sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. "Kirar", ne "lêker" (3). ¤ Dema Nû: (169) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/05_09_2006_169sy/niv_18_bozarslan.htm]

34

Bozarslan, M. Emin. 2006. "Kirar". ¤ Dema Nû: (170) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/19_09_2006_171sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. "Kovan". ¤ Dema Nû: (172) [http://www.demanu.com.tr/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. Jimarên rêzê (2). ¤ Dema Nû: (150) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/24_04_2006_150sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. Jimarên rêzê (3). ¤ Dema Nû: (151) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/01_05_2006_151sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, M. Emin. 2006. Jimarên rêzê (4). ¤ Dema Nû: (152) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/08_05_2006_152sy/niv_18_bozarslan.htm] Bozarslan, Zekî. 1998. Di pêvajoya dîrokê de zimanê kurdî. ¤ Çira: (15-16) 81-92. Bozarslan, Zekî. 1999. Di zimanê kurdî de tewanga sernavan. ¤ Nûdem: (32) 82-105. Bozarslan, Zekî. 1999. Piştî darbeya 12ê îlonê li Ewrûpayê ziman û edebîyata kurdî. ¤ Çira: (17) 51-70. Bozarslan, Zekî. 2002. Li beledîya Botkyrkayê rewşa zimanê kurdî. ¤ Bîrnebûn: (16) 61-64. Bozkurd, Aynur. 1996. Dewlet û dijminatiya zimanê kurdî. ¤ Azadiya Welat: (11) 11. Bradley, Travis G.. 2001. A typology of rhotic duration contrast and neutralization. ¤ Proceedings of the North East Linguistic Society 31: ?. Brahîm, Zara. 2006. "Rênivîsa peyva kurdî" gaveke nû ber bi zimanekî kurdî yekgirtî de. ¤ PUKmedia: [http://www.pukmedia.com/latininews/29-7/news4.html] Brahîm, Zara. 2006. Zimanê kurdî û avjeniya serbest di nava tîpên latînî de. ¤ Rojava.net: [http://www.rojava.net/02.06.2006_Zara_Brahim.htm] Brahîm, Zara. 2006. Zimanê kurdî û avjeniya serbest di nava tîpên latînî de. ¤ Kurdroj: [http://www.kurdroj.com/b_kurdi/nivisar/zara.ibrahim_27.06.06.htm] Brahîm, Zara. 2006. Zimanê kurdî û avjeniya serbest di nava tîpên latînî de. ¤ PUKmedia: [http://www.pukmedia.com/latininews/4-6/news19.html] Brahîm, Zara. 2006. Zimanê kurdî û avjeniya serbest di nava tîpên latînî de. ¤ Tirbespi.com: [http://www.tirbespi.com/kurdi/kurdi2/19.htm] Brahîmî, Mihemed. 1999. Peywendî hewramî û zimanekanî îranî (1). ¤ Azadiya Welat: (181) 5. Brahîmî, Mihemed. 1999. Peywendî hewramî û zimanekanî îranî (2). ¤ Azadiya Welat: (182) 5. Brahîmî, Mihemed. 1999. Peywendî hewramî û zimanekanî îranî (3). ¤ Azadiya Welat: (183) 5.

35

Brîndar, M.. 1980. Zazakî di pronav (zamîr). ¤ Tîrêj: (4) 54-58. Broka, Hoşeng. 2008. Kurmanciya Xwedê û ecacoka "soranîstan“. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/gotar_bixwine.asp?yazid=155&id=1622] Broka, Maniyê. 2007. Her pênûsek xwe bi rastnivîseke cihêwaz derdibirîn e. ¤ Diyarname: Bruinessen, Martin van. 1985. Onyedinci yüzyýlda kürtler ve dilleri: Kürt lehçeleri üzerine Evliya Çelebinin notlarý. ¤ Studia Kurdica: (1-3) 13-37. Bruinessen, Martin van. 1988. Les kurdes et leur langue av XVIIeme siecle: Notes d'Evliya Çelebi sur les dialectes kurdes. ¤ Studia Kurdica: (1-5) 13-34. Bruinessen, Martin van. 2002. Het Koerdisch, een problematische taal. ¤ Ji: Qilorî, Mahabad B. & Qilorî, Nêçîrvan. Ferhenga Kurdî – Holendî (Woordenboek Koerdisch – Nederlands). Amsterdam: Uitgeverij Bulaaq: Brûsk, Serkan. 1998. Ciwanino werin em bi zimanê bixwînin û binivîsin. ¤ Azadiya Welat: (110) 7. Brûsk, Serkan. 1998. Ziman, nivîskar û romana kurdî. ¤ Azadiya Welat: (152) 7. Buldan, Nejdet. 2005. Kurdîya feqîr. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/nivisar.asp?yazid=60&id=378] Bulut, Christiane. 1996-1997. Turco-lranian language contact: the case of Kurmanji. ¤ Orientalia Suecana: (XLV-XLVI (45/46)) 13-19. Bulut, Christiane. 1999. Turco-lranian language contact: the case of Kurmanji. ¤ Kurdica: (30) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/KURDICA/1999/JUN/iran-turk-contact.html] Bulut, Faik. [?]. Dil, anadýr ama.... ¤ Tîroj: (3) [http://www.tiroj.net/gecmissayilar.html] Buran, Alî. 2005. Tercuman di navbera kurdan de. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/nivisar.asp?yazid=45&id=494] Butî, Nisrredîn. 2006. Bikarînana navên kurdî û çend gotinek. ¤ Evro: (165) 10. [http://www.eduhok.net/evro/pdffiles/p165_10.pdf] Butt, Miriam & Deo, Ashwini. 2001. Ergativity in Indo-Aryan. ¤ Kurdica: (47) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/KURDICA/2001/3/ia-erg.html] B-Xan, K. Aalî. 1967. Rêziman û xwendina kurdî. ¤ Çiya: (4) 17. Bynon, Theodora. 1979. The ergative construction in Kurdish. ¤ Bulletin of the School of Oriental and African Studies: (XLII:2) 211-224. Bynon, Theodora. 1980. From passive to active in Kurdish via the ergative construction. ¤ Ji: Papers from the 4th International Conference on Historical Lingusitics; Amsterdam: Benjamin's.:

36

C Caf, Amaj. 2000. Zimanî kurdî natewaw e yan runakbîran. ¤ Kurdistanî Îmro: (4) 37-38. Campbell, George L.. . Kurdish. ¤ Ji: Campbell, George L.. Compendium of the world’s languages.: Can, Aysel. 1993. Ez bi kurdî dipeyîvim û dinivîsim lê hûn?. ¤ Welat: (54) 14. Cankurd. . Navêd acetên cotkar û destekaran bi kurdî. ¤ PUKMedia: [http://pukmedia.com/kurdi/index.php?option=com_content&task=view&id=4579&Itemid=19] Cankurd. 2001. Dijwariya erebkirinê li ser gelê kurd di rojavayê Kurdistanê de. ¤ Kurdweb: [http://kurdweb.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1777] Cankurd. 2002. Devavêtinek di ser ra û di ber ra. ¤ Mehname: (32) [http://www.geocities.com/kmehname2002/32/nirxandin10.html] Cankurd. 2003. Devavêtinek di ser ra û di ber ra. ¤ Pênûs: (11) [http://www.yekiti.nl/html/kurdi/penus/cankurd.htm] Cankurd. 2003. Zimanê kurdî biparêzin. ¤ Dengê Mezlûma: Cankurd. 2005. Di nivîsandina me ya bakurê Kurdistanê de, çiqas "Kurdî" heye?. ¤ Rojava.net: [http://www.rojava.net/28.11.2005cankurd-kurmanci.htm] Cankurd. 2008. Hinek taybetiyên zarava Kurdaxê. ¤ Serwext: [http://www.serwext.com/niviskar.php?idx=%20229] Canpolat, Zekî. 2000. Xwendin ronahî ye. ¤ Azadiya Welat: (233) [www.azadiyawelat.com] Cawo, Ezîzê. 2006. Ji bo p‘erwerdeya zimên bingeheke çawa divêt?. ¤ Navenda PENa Kurd: [http://www.pen-kurd.org/kurdi/ezize-cawo/ji-bo-perwerdeya-zimen.html] Ce‘fer, Hecî. 1984. Xalbendî di govara Rojî Kurd da 1913. ¤ Karwan: (20) 31-33. Ce‘fer, Hecî. 1985. Zimanê kurdî di govara Rojî Kurd da. ¤ Roşinbîrî Niwê: (106) 135-141. Ce‘fer, Hecî. 1993. Ji rêzimana kurdî. ¤ Peyv: (1) 16. Ce‘fer, Hecî. 2006. Çend gotinêt wekhev ku kurd û elman bi kar dihînin. ¤ Dihok: (31) 36-39. [http://www.eduhok.net/duhok/31/k7.pdf] Cefer, Salih. 2007. Amed û zimanê kurdî. ¤ Avesta: [http://www.avestakurd.net/s_cefer0987.htm]

Cegersoz. 2007. Spas ji Kurdî re ku ez hînî Kurdî kirim. ¤ Avesta: [http://www.avestakurd.net/cegersoz.htm] Celîl, Celîlê. 1992. Ked û şêkirdarî. ¤ Armanc: (131) 5.

37

Cêwerî, Firat. 1993. Çend gotin li ser zimanê kurdî. ¤ Rewşen: (11) 29-31. Cewerî, Firat. 1994. Çend gotin li ser zimanê kurdî. ¤ Zend: (1) 86-90. Cewerî, Firat. 1996. Girîngiya zimanê kurdî. ¤ Azadiya Welat: (34) 13. Cewerî, Firat. 1996. Nasnava edebiyata bedew ziman e. ¤ Azadiya Welat: (4) 13. Cewerî, Firat. 1996. Yekîtiya zimanê kurdî. ¤ Azadiya Welat: (14) 7. Cewerî, Firat. 1999. Zimanê kurdî nasnava kurdan e. ¤ Nûdem: (29) 4-7. Cewerî, Firat. 2000. Ziman nasnava edebiyatê ye. ¤ Nûdem: (35) [http://members.fortunecity.com/heval1/nudem35.html] Cewher, Cemîl. 2007. Kîjan zimanê yekbûyî Muhsîn efendî?. ¤ Lotikxane: [http://www.lotikxane.com/] Cewo, Ezîzê. 2000. Destpêkeke nû di warê xwendin û perwerdeya zimanê dê de. ¤ Axîna Welat: (2 (89)) 6. Cewo, Ezîzê. 2000. Rastnivîsandin û rastaxavtin (3). ¤ Axîna Welat: (5 (92)) 7. Cewo, Ezîzê. 2006. “Heger mirov bi pêş va bimeşe, wê berbi k'u va her'e- berbi pêşer'ojê, yan paşerojê va?”. ¤ Navenda PENa Kurd: [http://www.pen-kurd.org/kurdi/ezize-cawo/pesherojpasheroj.html] Cezîre, Kurê. 2006. Zimanê kurdî. ¤ Welatê Me: [http://www.welateme.net/kurdi/modules.php?name=News&file=article&sid=156] Chodzko, A.. 1857. Etudes philologiques sur la langue kurde: Dialecte de Souleimanie. ¤ Journal Asiatique: (4) 297-354. Christensen, Arthur. 1990. Awromäni. ¤ Piya: (10) 17-18. [Ji fransî: Asýn Roşnber] Chyet, Michael L.. 1995. Ferhengnûsîy kurdîy kirmancî: Hellsengandin û lêdwanêk. ¤ Gizîng: (7) 11-21. [Ji îngilîzî: Hesenî Qazî] Chyet, Michael L.. 1995. Neo-Aramaic and Kurdish: An interdisciplinary consideration on their influence on each other. ¤ Israel Oriental Studies: (XV (15)) 219-252. Chyet, Michael L.. 1996. Standardizing the modern journalsitic language in Kurdish. ¤ MESA (Middle East Studies Association of North America): (?) ?. Chyet, Michael L.. 1998. Kurmanji Kurdish Lexicography: a Survey and Discussion. ¤ Kurdica: (23) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/Papers/chyet2.html] Chyet, Michael L.. 2003. Standardizing the modern journalsitic language in Kurdish. ¤ Kurdish Academy of Language Online: [http://www.kurdishacademy.org/english/articles/articles-

38

008.html] Chyet, Michael L.. 2005. "Heke mirov ji rezekî tirî xwaribe": Methodology for describing a grammatical structure. ¤ The International Journal of Kurdish Studies: (1 & 2) 35-52. Chyet, Michael L.. 2005. Dinya gulek e: Rûpelek ji dengnasiya dîrokî ya zimanê kurdî. ¤ Mehname: (65) Chyet, Michael L.. 2005. Rûpelek ji dengnasiya dîrokî ya zimanê kurdî. ¤ Bîr: (3) 108-111. Chyet, Michael L.. 2005. Standardizing the modern journalsitic language in Kurdish. ¤ Kanyaw English-Kurdish Dictionary: [http://kanyawdictionary.blogspot.com/] Chyet, Michael. 1998. Book review: Amindarov, Aziz, Kurdish-English/English-Kurdish Dictionary (New York : Hippocrene Books, 1994), 313 p.. ¤ Kurdica: (13) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/KURDICA/1998/JAN/Amindarov.html] Chyet, Michael. 1999. Standardizing the modern journalsitic language in Kurdish. ¤ Kurdica: (25) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/Papers/chyet96.html] Chyet, Michael. 2004. Standardkirina zimanê rojnamevaniyê kurdî yê nûjen. ¤ Peyv: (28) 48-53. [Ji îngilîzî: Ristem Ebdilrehman Hemze] Cîhanî, P.. 2000. Cerr yan cêrr. ¤ Mehname 2000: (7-8) [http://members.fortunecity.com/malper1/mehname0007-12.html] Cîhanî, Perwîz. 1987 (1366). Rênivîsa kurdî. ¤ Sirwe: (17) 56-60. Cîhanî, Perwîz. 1990 (1369). Berew zimanî yekgirtûy edebî. ¤ Sirwe: (54) ?. Cîhanî, Perwîz. 1992 (1371). Fêrbûna latînî. ¤ Sirwe: (74) 66-70. Cîhanî, Perwîz. 1992 (1371). Fêrbûna nivîsa latînî. ¤ Sirwe: (73) 65-69. Cîhanî, Perwîz. 2000. Hezarav: Meydana avê di zimanê kurdî da (1). ¤ Mehname 2000: (9) [http://members.fortunecity.com/malper1/mehname0009-07.html] Cîhanî, Perwîz. 2000. Lêker. ¤ Mehname 2000: (3) [?] Cîhanî, Perwîz. 2002. Avirek li pirtuka "Zayenda mê û nêr". ¤ Havîbûn: (10) 56-71. Cîhanî, Perwîz. 2006. Hozan û hozanvan, helbest û helbestvan. ¤ Evro: (126) 9. [http://www.eduhok.net/evro/pdffiles/p126_9.pdf] Cîhanî, Perwîz. 2008. Sipas! û şabaşe?. ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/index.php?option=hem_content&task=view&id=757&Itemid=34] Cîhanî, Perwîz. 2008. Sipas! Û şabaşe?. ¤ Avesta: [http://www.avestakurd.net/avesta_niviskar.php?id=105&yazar=41&PHPSESSID=1389d268834f7

39

e79d9126b479129081f] Cîhanî, Perwîzê. 2006. Çend gotin li ser gotara Zana Farqînî û pêçî û gustîlê. ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=424] Cîhanî, Perwîzê. 2007. Rîşala peyvên "cenaze" û "cendek". ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=503] Civatek ji Kiziltepe welatparêz û zimanparêz. 1992. Rêzimana kurdî (name). ¤ Welat: (8) 2. Ciwamêr, Mihsin. 1996. Ême be çi zimanêk denûsîn: Rûnkirdineweyî pêwîst li merr zimanî Hellebce. ¤ Hellebce: (27) 14-16. Ciwamêr, Mihsin. 2006. Hel eqerre berlemanu Kurdistan el-luxete l-kurdiyyete l-muştereke. ¤ Kurdistan: [http://www.kurdistan-times.org/wesima_articles/language-20060806-5676.html] Ciwamêr, Mihsîn. 2007. Azîzim diktor Sebah! Le Swêda tenya yek zimanî standard heye nek dû. ¤ Kurdistan Net: [http://kurdistannet.info/2007/6-2007/3-6/azizm.pdf] Ciwamêr, Mihsin. 2007. Ba zimanî êreman rêk bixeyn, Xwa kerîm e bo Diyarbekir: Welamî hêja Sadiq Salih. ¤ Kurdistan Net: Ciwamêr, Mihsîn. 2007. Ber lewey Dihok le başûrî Kurdistan cuda bêtewe. ¤ PUKmedia: [http://www.pukmedia.com/kurdinews/8-2/news15.html] Ciwamêr, Mihsin. 2007. Omerî kurî Xetab û zimanî yekgirtûy kurdî. ¤ Kurdistan Net: [http://kurdistannet.info/2007/12-2007/17-12/omari.pdf] Ciwamêr, Mihsin. 2007. Partî mom dadegîrsênê, Hesen Silêvanîş çiray zimanî kurdî dekujênêtewe. ¤ Cemawer: (236) 13. Ciwamêr, Mihsin. 2008. Berrêweberî giştîy perwerdey Dihok î“lanî tellaqî kird. ¤ Kurdistan Net: [http://kurdistannet.info/index.php/babeti-jimare-995.html] Ciwamêr, Muhsîn. 2006. Bê mucadele! Eger be yek lehce bixwênîn kurd în, dena el-fatîhe!. ¤ Kurdistan Net: [http://kurdistannet.biz/2006/10-2006/19-10/bemucamele.pdf] Ciwamêr, Muhsîn. 2006. Eger be yek lehce bixwênîn kurd în, de na elfatîha!. ¤ Kurdistan An (Dengî Serbexo): [http://www.kurdistanan.net/index.php?mod=article&cat=mustefamuhemed&article=2054&page_o rder=1&act=print] Ciwamer, Muhsin. 2006. Enfalkirdinî zimanî kurdî be destî kurd. ¤ Kurdistan Net: [http://kurdistannet.biz/2006/11-2006/12-11/anfalkrdni.pdf] Ciwamer, Muhsin. 2006. Kurdistan meken be şêxellay lehcekan. ¤ Kurdistan Net: [http://kurdistannet.biz/2006/11-2006/12-11/kurdistanmeken.pdf] Ciwamêr, Muhsîn. 2006. Sellaheddîn Behaeddînî hewramî û zimanî kurdî. ¤ Kurdistan An (Dengî Serbexo):

40

[http://www.kurdistanan.net/index.php?mod=article&cat=mustefamuhemed&article=2259&page_o rder=1&act=print] Ciwan, Mûrad. [?]. Çend pirsên rêzimana kurdî. ¤ Bengî: [http://www.bengi2.cjb.net]

Ciwan, Mûrad. [?]. Çend pirsên rêzimana kurdî. ¤ Mûrad Ciwan: A homepage in Kurdish and Turkish: [http://web.telia.com/~u63802125/Xaneper/Hemsida/Nivisar/Kurdimak/reziman.html] Ciwan, Murad. [?]. Kürtçe. ¤ Dengê Xelikan: [http://www.xelkedondurma.com/zimanekurdi/zimanekurdi_html/Kürtçe.htm] Ciwan, Mûrad. [?]. Zimanê kurdî. ¤ ?: [www.?] Ciwan, Mûrad. [?]. Zimanê kurdî. ¤ Dengê Xelikan: [http://www.xelkedondurma.com/zimanekurdi/zimanekurdi_html/Civan_kurdi.htm] Ciwan, Mûrad. [?]. Zimanê kurdî. ¤ Kurdinfo.com Platform: [http://www.kurdinfo.com/ziman/murad1.htm] Ciwan, Mûrad. 1993. Zimanê kurdî (1). ¤ Armanc: (135) 5. [Ji tirkî] Ciwan, Mûrad. 1993. Zimanê kurdî (2). ¤ Armanc: (136) 5. Ciwan, Mûrad. 1993. Zimanê kurdî (3). ¤ Armanc: (137) 5. Ciwan, Mûrad. 1993. Zimanê kurdî (4). ¤ Armanc: (138) 5. Ciwan, Mûrad. 1996. Çend pirsên rêzimana kurdî (1). ¤ Çira: (5) 75-91. Ciwan, Mûrad. 1996. Çend pirsên rêzimana kurdî (2). ¤ Çira: (6) 29-43. Ciwan, Mûrad. 1997. Ji pêşgotina xebata Dr. Celadet "Çend pirsên alfabeya kurdî". ¤ Roja Nûn: (90-91(47-48)) 35. Ciwan, Mûrad. 1999. Nivîskarê swêdî yê ku zimanê kurdî afirand. ¤ Nûdem: (29) 86-89. Ciwan, Mûrad. 2000. Pêşeroja zimanê kurdî (1). ¤ Azadiya Welat: (230) [www.welat.com] Ciwan, Mûrad. 2000. Pêşeroja zimanê kurdî (2). ¤ Azadiya Welat: (231) [www.welat.com] Ciwan, Mûrad. 2000. Tewang di zimanê kurdî de. ¤ Nûdem: (34) 46-59. Ciwan, Mûrad. 2001. Zimanê kurdî. ¤ Amûdê: [www.amude.de]

Ciwan, Mûrad. 2002. Çend pirsên rêzimana kurdî (1). ¤ Gulistan: (1) 10-21. Ciwan, Mûrad. 2002. Çend pirsên rêzimana kurdî (2). ¤ Gulistan: (2) 27-38.

41

Ciwan, Mûrad. 2002. Çend pirsên rêzimana kurdî. ¤ Kurdish Academy of Language Online: [http://www.kurdishacademy.org/ku/articles/articles-002.html] Ciwan, Mûrad. 2005. Dema neşterlêdanê hatiye. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/nivisar.asp?yazid=19&id=178] Ciwan, Mûrad. 2005. Qiyameta zimanê kurdî. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com]

Ciwan, Mûrad. 2008. Israra "zimanekî yekgirtî" stanlînîzm e. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/gotar_bixwine.asp?yazid=19&id=1550] Cizîrî, Şerefxan. 1992. Ziman û zimanzan. ¤ Welat: (10) 12. Cizîrî, Şerefxan. 2007. Zimanê edebiyata zargotinî (1). ¤ Nûbûn: (88) 68-74. [http://www.eduhok.net/nubun/88/24.pdf] Cizîrî, Şerefxan. 2007. Zimanê edebiyata zargotinî (2). ¤ Nûbûn: (89) 48-52. [http://www.eduhok.net/nubun/89/17.pdf] Conermann, S. and Haig, G.. 2004. Einleitung. ¤ Ji: Conermann, S. and Haig, G. (eds.) Die Kurden: Studien zu ihrer Sprache, Kultur und Geschichte. Hamburg: EB-Verlag: 1-9. Crystal, David. 2005. Hizrî zimanewanî. ¤ Raman: (93) ?. [Ji îngilîzî: Azad Xidir] Cudî, Ciwan. 2006. El-luxetu we l-edebu l-kurdiyyen. ¤ Gemya Kurda: [http://www.gemyakurda.de/modules.php?name=News&file=article&sid=1483] Cukil, Elî Mehmûd. 2000. Têper û têneperî karî nasade. ¤ Zanko: (10) 67-88. Cunningham-Andersson, Una & Engstrand, Olle. 1988. Attitudes to immigrant Swedish - a literature review and preparatory experiments. ¤ PERILUS (Phonetic Experimental Research, Institute of Linguistics, University of Stockholm): (8) 103-152. Cûtyar. 2002. Ba mêjûy roşinbîrîman be rast û dirustî binûsînewe. ¤ Gizîng: (35) 40-43. Çalî, Lezgîn. 2008. Zimanê kurdî nebe ji xwe kurd hema nînin. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/articles/article_detail.asp?RubricNr=2&ArticleNr=3376]

42

Ç Çavdêr. 2006. Pîta "û" çewa bi pîtên erebî dihêt nivêsîn. ¤ Evro: (129) 9. [http://www.eduhok.net/evro/pdffiles/p129_9.pdf] Çelebî, Bekir & Zîlanî, Rasto. 1996. Sempozyûma navneteweyî ya perwerdehiya bi zimanê zikmakî. ¤ Azadiya Welat: (11) 15. Çelebî, Dawûd. [?]. Kelîmat farisiyye muste'mele fî 'amiyyet el-Mûsil we fî enha' el-'Îraq telîha kelîmat kurdiyye we hindiyye. ¤ [?]: Çelîk, Nûrî. 2008. Hawar... Hem sorî ye, hem zorî ye. ¤ Lotikxane: [http://www.lotikxane.com/news_detail.php?id=21] Çelik, Nûrî. 2008. Hawar... Hem sorî ye, hem zorî ye..!. ¤ Avesta: [http://www.avestakurd.net/avesta_niviskar.php?id=133&yazar=37&PHPSESSID=7d3393ac1290c b83b27048c08b164c6a] Çelîker, Celadet. [?]. Kurtedîroka alfabên ku kurdan bikaranîne. ¤ Tîrêj: [http://www.tirej.net/index668.Celadet.celiker.htm] Çelîker, Celadet. 1994. Kurtedîroka alfabên ku kurdan bikaranîne. ¤ Zend: (2) [?]. Çelîker, Celadet. 1997. Hêsankirina alfabeyê û aqlê selîm. ¤ Nûdem: (13) 103-113. Çelîker, Celadet. 1997. Hînbûna xwendin û nivîsandinê proseseke dijwar e. ¤ Armanc: (178) 6-7 & 15. Çelîker, Celadet. 1998. Semînera seyda M. E. Bozarslan semînereke giring û balkêş bû. ¤ Roja Nû: (54) 26. Çelîker, Celadet. 2005. Kurtedîroka alfabên ku kurdan bikaranîne. ¤ Celadet Alî Bedirxan: [http://www.celadet.com/modules.php?name=News&file=article&sid=703] Çeliker, Celadet. 2007. Kurtedîroka alfabeyên ku kurdan bikaranîne. ¤ Nûbûn: (89) 39-47. [http://www.eduhok.net/nubun/89/16.pdf] Çelîker, Salim. 1996. Siyaseta bi zimanê Tirkî. ¤ Çira: (7) 46-49. Çelkî, Nayif. 2006. Zimanê kurdî di ragehandina evro da. ¤ Evro: (132) 9. Çelkî, Nayif. 2007. Hewlên standardkirina zimanê kurdî. ¤ Evro: (188) 14. [http://www.eduhok.net/evro/pdffiles/p188_14.pdf] Çem, Munzur. 1992. Bi pêşketina xwendin-nivîsandina kurdî ra derketina hin pirs û tevlîhevîyan. ¤ Roja Nû: (34) 14-17. Çem, Mûnzûr. 1995. Kirmanckî (zazakî) de nêr û mayîk. ¤ Çira: (2) 105-112.

43

Çem, Munzur. 2004. Avêberdisê ziwanî ser o. ¤ Dema Nû: (80) [http://www.demanu.com.tr/niv_04_munzurcem.htm] Çem, Mûzûr. 1996. Kirmanckî (fekê Dêrsimî) de zuhûmariye û zafhûmariye. ¤ Çira: (6) 64-70. Çemanî, Hesen. 2006. Pêdvî ye me zimanekê êkgirtî û standard hebît, belê!. ¤ Evro: (157) 14. [http://www.eduhok.net/evro/pdffiles/p157_14.pdf] Çingiyanî, Ceza. 2008. Kurdsat û tîrorî zimanî kurdî. ¤ Kurdistan Post: [http://www.kurdistanpost.info/print/141.html] Çolî, Kerîm. 2005. Em kirmanciyê seqet nakîn, lê em bi kurdî dinivîsîn. ¤ Evro: (115) 8. Çolî, Kerîm. 2005. Rexneya Kerîm Çolî ‘izra ji qibhetê mezintir bû. ¤ Evro: (116) 8. Çolî, Kerîm. 2008. Aferîn perwerda paytextê rewşenbîrî. ¤ Evro: (232) 16. [http://www.evropress.com/232-2-4-2008/232-16.pdf] Çolî, Kerîm. 2008. Pêşniyazên şaş xizmeta zimanê kurdî nakin. ¤ Evro: (224) 16. [http://www.eduhok.net/evro/pdf2/p224_16.pdf]

44

D Daðlý, Hikmet. 1995. Pirserîtiya alfabeya me. ¤ Welatê Me: (20) 15. Dalrymple, Mary & Nikolaeva, Irina. 2005. Syntax of natural and accidental coordination: Evidence from agreement. ¤ ?: Dara, Dilbixwîn. 2001. Ferhenga Zana Farqînî. ¤ Avesta: (13) [http://www.avestakurd.net/avesta15/zana%20farqini.htm] Dara, Dilbixwîn. 2007. Kurmanciya televîzyonên kurdî. ¤ Avesta: [http://www.avestakurd.net/dilbixwin_dara_kurmanci_tv.htm] Dara, Dilbixwîn. 2007. Kurmanciya televîzyonên kurdî. ¤ PUKMedia: [http://pukmedia.com/kurdi/index.php?option=com_content&task=view&id=3210&Itemid=19] Dara, Dilbixwîn. 2007. Nivîskarên bakur gotina „intîhar“ dikin „Întixar“. ¤ Avesta: [http://avestakurd.net/author_article_detail.php?article_id=83] Dara, Dilbixwîn. 2008. Bi standartkirina zaraveyekî, kurdî nekujin!. ¤ Avesta: [http://avestakurd.info/author_article_detail.php?article_id=176] Dara, Dilbixwîn. 2008. Dîsa li ser kurmanciya televîzyonên me. ¤ Avesta: [http://www.avestakurd.net/author_article_detail.php?article_id=76] Dawid, Hacer. 2005. Başnivîs û zimanê kurdî. ¤ Evro: (87) 9. [http://www.eduhok.net/evro/pdffiles/p087_8.pdf] Dehqan, Mistefa. 2005 (1384). Giwîşhayî kurdî der "Mextotatu l-kurdiyye" ‘Ubeydullah Xeznaw. ¤ Mecelleyi Zebanşenasî: (40) ?. Dekak, Maşallah. 2006. Li dijî stratejiya asîmîlasyonê stratejiya parastina ziman. ¤ PUKmedia: [http://www.pukmedia.com/latininews/10-6/news8.html] Demir, Silêman. [?]. Navê mehan. ¤ Xoybun Ji Bo Kurdan: [http://www.xoybun.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=432] Demir, Silêman. 2001. Her ji deh rojan zimanek li dinyê dimire, gidî bila kurdî nebe yek ji wan. ¤ Nûdem: (39-40) 101-105. Demir, Silêman. 2006. Dîrok, lînguîstîk û poetîk (1). ¤ Rizgarî Online: [http://www.rizgari.com/modules.php?name=Rizgari_Niviskar&cmd=read&id=803] Demir, Silêman. 2006. Helbest, lînguîstîk û fonem (2). ¤ Rizgarî Online: [http://www.rizgari.com/modules.php?name=Rizgari_Niviskar&cmd=read&id=819] Demir, Silêman. 2006. Helbest, lînguîstîk û jiyan (3). ¤ Rizgarî Online: [http://www.rizgari.com/modules.php?name=Rizgari_Niviskar&cmd=read&id=848]

45

Demir, Silêman. 2006. Kurdên ku bi zimanên din dinivîsin gelo berhemên wan wîjeya kurdî ne?. ¤ Rizgarî Online: [http://www.rizgari.org/ebook/KZK_1.pdf] Demir, Silêman. 2006. Rewsa ”kurdên tirkan” û kurdî. ¤ Rizgarî Online: [http://www.rizgari.com/modules.php?name=Rizgari_Niviskar&cmd=read&id=692] Demir, Silêman. 2006. Zimanê me, garantiya mana me ye. ¤ Rizgarî Online: [http://www.rizgari.com/modules.php?name=Rizgari_Niviskar&cmd=read&id=885] Denîz, H. Huseyîn. 2006. Em taybetmendên zimnê xwe binasin ku lê xwedî derkevin (1). ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=417] Denîz, Hesen Huseyîn. 2006. Bersiveke piştgiriyê ji bo nivîsa birêz Ezîzê Cewo. ¤ Navenda PENa Kurd: [http://www.pen-kurd.org/kurdi/hesen-deniz/bersiveke-pistgiri-peseroj-paseroj.html] Denîz, Hesen Huseyîn. 2006. Bi hêviya yekkirina rêzikên rêziman û awayê rastnivîsandina zimanê kurdî. ¤ Navenda PENa Kurd: [http://www.pen-kurd.org/kurdi/hesen-deniz/bi-heviyayekserbuna-reziken-reziman.html] Denîz, Hesen Huseyîn. 2006. Bikaranîna zimanê zikmakî erk û rûmeteke netewî ye. ¤ Navenda PENa Kurd: [http://www.pen-kurd.org/kurdi/hesen-deniz/bikaranina-zimane-zikmaki.html] Denîz, Hesen Huseyîn. 2006. Em taybetmendên zimnê xwe binasin ku bikaribin lê xwedî derkevin (3). ¤ Hawara Nû: (24) ?. [http://www.hevgirtin.net/hawar-mn/hawar-24/ziman.pdf] Denîz, Hesen Huseyîn. 2006. Pirsgirêkên zimanê kurdî yên di navgînên ragihandinê de derdikevin holê. ¤ Avesta: [http://www.avestakurd.net/hesen_deniz.htm] Denîz, Hesen Huseyîn. 2006. Zimanê kurdî xwediyê taybetmendiyên li gorî xwe ye. ¤ Navenda PENa Kurd: [http://www.pen-kurd.org/kurdi/hesen-deniz/zimane-kurdi-xwediye-taybetmendiyen-li-gori-xwe-ye.html] Denîz, Hesen Huseyîn. 2007. Pirsgirêkên di bikaranîna hoker û pêşgira demîn de. ¤ Avesta: [http://www.avestakurd.net/hhdeniz.htm] Denîz, Hesen Huseyîn. 2007. Pirsgirêkên di bikaranîna hoker û pêşgira demîn de. ¤ Binxet.com: [http://www.binxet.com/modules.php?name=Kose_Yazilari&op=viewarticle&artid=375] Denîz, Hesen Huseyîn. 2007. Pirsgirêkên di bikaranîna hoker û pêşgira demîn de. ¤ Sema Kurd: [http://www.semakurd.net/index_latin.php?cont=zimanekurdi-deniz] Denîz, Hesen Huseyîn. 2008. Bikaranîna zimanê kurdî. ¤ Navenda PENa Kurd: [http://www.penkurd.org/kurdi/hesen-deniz/bikaranina-zimane-kurdi.html] Deniz, Huseyin. 1992. Gotinên xweser. ¤ Welat: (13) 12. Dêreşî, Seîd. 2001. Parastina ezmanî erkekê gelêrî ye. ¤ Peyv: (?) 23-31.

46

Dêreşî, Seîd. 2008. Bebendkirna Kirmancyê û dîrokeka pirr derdeserî. ¤ Avesta: [http://www.avestakurd.net/author_article_detail.php?article_id=126] Dêreşî, Seîdê. 2004. "Paşeroj" an "pêşeroj". ¤ Peyama Kurd: (5) 14. Dêreşî, Seîdê. 2004. Cara êkê peyve. ¤ Peyama Kurd: (17) 14. Dêreşî, Seîdê. 2005. Çend peyvên hevdij. ¤ Peyama Kurd: (20) 15. Dêrsilavî, Q. 2000. Cudahiya paşgirên 'van' û 'ger'. ¤ Azadiya Welat: (240) [www.welat.com] Dêrsimî, Bêrîvan. 1992. Kurdnasê nemir Qanatê Kurdo. ¤ Welat: (1) 13. Dêrsimî, Bêrîvan. 1992. Kurdolojiya Parîsê. ¤ Welat: (33) 10. Derwêş, Derwêş. 2007. Di kurmancî de jî "paşeroj" durist e. ¤ Welatê Me: [http://www.welateme.net/kurdi/modules.php?name=News&file=article&sid=274] Derwêş. 1987. D. Îzolî: Ferhenga kurdî-tirkî. ¤ Têkoşer: (36) 34-35. Dêrxeydî. [?]. Dîyariya herî mezin. ¤ Berbang: (?) 8-9. Deştî, Ehmed. 2006. Ziman û rênûsî estandardî resmî kurdî. ¤ KRG: [http://www.krg.org/] Deştî, Ehmed. 2007. Zimanî yekgirtûy kurdî debê bête arawe. ¤ Kurdistan Net: [http://www.kurdistannet.info/2007/2-2007/6-2/zmani.pdf] Dicle, Serdar. 1991. Li ser zimanê kurdî (2). ¤ Vatan Güneşi: (5) 73-74. Dîlan, Nûşer. 1993. Em bala xwe bidin zimên. ¤ Welat: (94) 2. Dilawer. 1996. Perwerdehiya bi zimanê zikmakî. ¤ Azadiya Welat: (24) 4-5. Dilbirîn, Î. Can. 2000. Heta kengî ziman û mejiyê tirkîtiyê?. ¤ Azadiya Welat: (239) [www.welat.com] Dilbirîn. 2002. Rexne li hinek nivîskaran, em Kürt yan jî Kurd in?. ¤ Dengê Mezlûma: [www.mezlum.com] Dilbirîn. 2002. Rexne li hinek nivîskaran, em Kürt yan jî Kurd in?. ¤ Niviskar: [http://niviskar.com/modules.php?name=News&file=article&sid=287] Dilbirîn. 2002. Rexne li hinek nivîskaran, em Kürt yan jî Kurd in?. ¤ Mehname: (27) [http://www.geocities.com/mehname2002/mehname/27/nirxandin8.html] Dilbirîn. 2002. Rexne li hinek nivîskaran, em Kürt yan jî Kurd in?. ¤ RNN (Rojname News Network): [http://www.rojname.com/article.php?sid=232] Dilbixwîn. 1992. Cihê zimanê kurdî di nav malbata hîndo-ewrûpî de. ¤ Welat: (2) 12.

47

Dilbixwîn. 1992. Nêrînên çend rojhilatnasan li ser zimanê kurdî. ¤ Welat: (3) 12. Dilbixwîn. 1995. Exlaq û prensîbên wergerandinê. ¤ Welatê Me: (10) 11 & 15. Dildar, Receb. 2005. Hismendiyên jihevketî û festîvala Amedê. ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/R_Dildar_Hismendi.html] Dilgeş, Felat. 1994. Çend gotin li ser alfabeya kurdî. ¤ Zend: (1) 75-81. Dilgeş, Felat. 2005. Hawara zimanê kurdî. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?PictureNr=806&RubricNr=24&MemberN r=19&ArticleNr=856] Dilgeş, Felat. 2005. Ziman û zarûk. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/nivisar.asp?yazid=55&id=183] Dilgeş, Felat. 2006. Li başûr dev ji kurmancî berdan. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?PictureNr=806&RubricNr=24&MemberN r=19&ArticleNr=1407] Dilgeş, Felat. 2006. Ziman û zarok. ¤ Nûbûn: (73) 18-19. Diljen, Haydar. 1995. Kirdki (dimilkî) di jewamorey û bolamorey. ¤ Çira: (2) 96-100. Diljen, Haydar. 1997. Nivîskar, ziman û şexsiyeta neteweyî. ¤ Avaşîn: (6) 9-13. Diljen, Haydar. 1997. Nuşton, ziwan û şexsîyeto neteweyî. ¤ Vate: (1) 64-68. Diljen, Haydar. 2006. Di perwerdeya zimanê zikmakî de modela swêdê û kurdî. ¤ PUKmedia: [http://www.pukmedia.com/latinigotar/news4.html] Diljen, Haydar. 2006. Pirsa sereke ya zimanê me qedexebûn e. ¤ TZP Kurdî: [http://www.tzpkurdi.com/modules.php?name=Kose_Yazilari&file=yazi_oku&sid=42] Diljen, Haydar. 2008. Hadrê meydanan: “Êdî beso, ma perwerdeyo bi ziwandê xo ya wazenê”. ¤ TZP Kurdî: [http://www.tzpkurdi.com/modules.php?name=Kose_Yazilari&file=yazi_oku&sid=141] Diljne, Haydar. 2001. Ferhenge kirmanckî (zazkî)-tirkî. ¤ Hîwa: (38) 4. Dillniya, Mecîd. 2006. Paşagerdanî zarawe kurdiyekan le nêwan dillsozî û pîlanî dujminan da. ¤ Kurdistan An (Dengî Serbexo): [http://www.kurdistanan.net/index.php?mod=article&cat=meciddillniya&article=2287&page_order =1&act=print] Dilovan, Jîr. 1995. Kurdî û Ehmedê Xanî. ¤ Welatê Me: (21) 11. Dilovan, Jîr. 2007. Standardkirina zimanê kurdî. ¤ Avesta: [http://www.avestakurd.net/jirdilovan.htm]

48

Dilovan, Rênas. 1996. Mirovê welatparêz divê ji zimanê xwe hez bike. ¤ Azadiya Welat: (29) 15. Dilpak, Alan. [?]. Diyarbûn û pêshveçûna zimên (1). ¤ Alan Dilpak (Xwendin ronahî ye): [http://www.dilpak.de/k_gotar/k_pesvecuna_zimen01.html] Dilpak, Alan. [?]. Diyarbûn û pêshveçûna zimên (2). ¤ Alan Dilpak (Xwendin ronahî ye): [http://www.dilpak.de/k_gotar/k_pesvecuna_zimen02.html] Dilpak, Alan. [?]. Diyarbûn û pêshveçûna zimên (3). ¤ Alan Dilpak (Xwendin ronahî ye): [http://www.dilpak.de/k_gotar/k_pesvecuna_zimen03.html] Dilpak, Alan. [?]. Perwerde. ¤ Alan Dilpak (Xwendin ronahî ye): [http://www.dilpak.de/k_gotar/k_perwerde.html] Dilpak, Alan. [?]. Zimanê dayîkê çi ye?. ¤ Alan Dilpak (Xwendin ronahî ye): [http://www.dilpak.de/k_gotar/k_zimane_dayik.html] Dilpola, S. S.. 1996. "Nan û av" bi kurdî çi ne?. ¤ Azadiya Welat: (31) 6. Dilpola, S. S.. 1997. Di kurdî de "kur". ¤ Azadiya Welat: (86) 5. Dilpolo, Siyamend Sabastian. 1997. Pêşniyar ji bo rastenivîs. ¤ Lêkolîn: (5) 131-144. Dilşad, Cîhan. 1996. Rexnegirî û zimanzanî. ¤ Helwest: (3) 61-62. Dinanî, Şimo Qasim. 2005. Ziman nasnama milleta ye. ¤ Dengê Laliş: (31) 4. [http://www.eduhok.net/dengelalish/deng_k_4_31.pdf] Diyako. 2003. Bineçey zimanî kurdî. ¤ Zkurd (Zanistperweranî kurd): [http://www.zkurd.org/?Besh=witar&kar=asayi&jimare=19] Diyako. 2003. Lîstey ferhenge kurdiyekan (1). ¤ Zkurd (Zanistperweranî kurd): [http://www.zkurd.org/?Besh=witar&kar=asayi&jimare=189] Diyako. 2003. Lîstey ferhenge kurdiyekan (2). ¤ Zkurd (Zanistperweranî kurd): [http://www.zkurd.org/?Besh=witar&kar=asayi&jimare=192] Diyako. 2003. Lîstey ferhenge kurdiyekan (3). ¤ Zkurd (Zanistperweranî kurd): [http://www.zkurd.org/?Besh=witar&kar=asayi&jimare=193] Diyako. 2003. Lîstey ferhenge kurdiyekan (4). ¤ Zkurd (Zanistperweranî kurd): [http://www.zkurd.org/?Besh=witar&kar=asayi&jimare=195] Diyako. 2003. Lîstey ferhenge kurdiyekan (5). ¤ Zkurd (Zanistperweranî kurd): [http://www.zkurd.org/?Besh=witar&kar=asayi&jimare=198] Diyako. 2003. Lîstey ferhenge kurdiyekan (6). ¤ Zkurd (Zanistperweranî kurd): [http://www.zkurd.org/?Besh=witar&kar=asayi&jimare=199]

49

Diyako. 2003. Lîstey ferhenge kurdiyekan (7). ¤ Zkurd (Zanistperweranî kurd): [http://www.zkurd.org/?Besh=witar&kar=asayi&jimare=201] Diyako. 2003. Lîstey ferhenge kurdiyekan (8). ¤ Zkurd (Zanistperweranî kurd): [http://www.zkurd.org/?Besh=witar&kar=asayi&jimare=203] Diyako. 2003. Lîstey ferhenge kurdiyekan (9). ¤ Zkurd (Zanistperweranî kurd): [http://www.zkurd.org/?Besh=witar&kar=asayi&jimare=204] Diyako. 2003. Rênûsî yekgirtûy zimanî kurdî (1). ¤ Zkurd (Zanistperweranî kurd): [http://www.zkurd.org/?Besh=witar&kar=asayi&jimare=114] Diyako. 2003. Rênûsî yekgirtûy zimanî kurdî (2). ¤ Zkurd (Zanistperweranî kurd): [http://www.zkurd.org/?Besh=witar&kar=asayi&jimare=126] Diyako. 2003. Rênûsî yekgirtûy zimanî kurdî (3). ¤ Zkurd (Zanistperweranî kurd): [http://www.zkurd.org/?Besh=witar&kar=asayi&jimare=127] Diyako. 2003. Rênûsî yekgirtûy zimanî kurdî (4). ¤ Zkurd (Zanistperweranî kurd): [http://www.zkurd.org/?Besh=witar&kar=asayi&jimare=129] Diyako. 2003. Rênûsî yekgirtûy zimanî kurdî (5). ¤ Zkurd (Zanistperweranî kurd): [http://www.zkurd.org/?Besh=witar&kar=asayi&jimare=130] Diyako. 2003. Rênûsî yekgirtûy zimanî kurdî (6). ¤ Zkurd (Zanistperweranî kurd): [http://www.zkurd.org/?Besh=witar&kar=asayi&jimare=131] Diyako. 2003. Rênûsî yekgirtûy zimanî kurdî (7). ¤ Zkurd (Zanistperweranî kurd): [http://www.zkurd.org/?Besh=witar&kar=asayi&jimare=140] Diyako. 2003. Rênûsî yekgirtûy zimanî kurdî (8). ¤ Zkurd (Zanistperweranî kurd): [http://www.zkurd.org/?Besh=witar&kar=asayi&jimare=142] Diyako. 2003. Rênûsî yekgirtûy zimanî kurdî (9). ¤ Zkurd (Zanistperweranî kurd): [http://www.zkurd.org/?Besh=witar&kar=asayi&jimare=144] Diyako. 2003. Zanistî wergêran (1). ¤ Zkurd (Zanistperweranî kurd): [http://www.zkurd.org/?Besh=witar&kar=asayi&jimare=218] Diyako. 2003. Zanistî wergêran (2). ¤ Zkurd (Zanistperweranî kurd): [http://www.zkurd.org/?Besh=witar&kar=asayi&jimare=220] Diyako. 2003. Zanistî wergêran (3). ¤ Zkurd (Zanistperweranî kurd): [http://www.zkurd.org/?Besh=witar&kar=asayi&jimare=316] Diyako. 2004. Zanistî wergêran (4). ¤ Zkurd (Zanistperweranî kurd): [http://www.zkurd.org/?Besh=witar&kar=asayi&jimare=320]

50

Diyako. 2004. Zanistî wergêran (5). ¤ Zkurd (Zanistperweranî kurd): [http://www.zkurd.org/?Besh=witar&kar=asayi&jimare=323] Dizeyî, Ebdulwahîd Muşîr. 2006. Rêzgirtin le keltûrî kurdewarî da: Lêkolîneweyekî pragmatîkî ye. ¤ Kongirey cîhanî le barey xwêndinî kurdî (World congress on Kurdish studies), Hewlêr, 6-9 sept. 2006: 197-210. Dizeyî, Homer. 1993. Kurteyek rêziman û ferhengokî kurdî herêmî Hekarî. ¤ Barzan: (13-14) 1012. Dizeyî, Omer. 1984. Berawirdkirdinêkî "rabûrdûy tewaw"-î kurdî le gell "perfect"-î zimane ewrûpayiyekan. ¤ Karwan: (24) 5-8. Doðan, Mazlûm. 1999. Bi kurdî nivîsî lê ne ji bo Kurdistanê: Reşîdê Kurd. ¤ Azadiya Welat: (158) 10. Dogan, M & yd.. 2001. Taybetiyên biwêj û gotinên pêşiyan. ¤ Azadiya Welat: (254) [www.welat.com] Dorruei, Siamak Rezaei & Fatah, Rebwar. 1996. Kurdish Language Technology Initiative. ¤ Kurd_lal: Kurdish Language and Linguistics: [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/langtech.html] Doskî, Diyar. 1992. Zimanê kurdî di navbera bajêrî û gundî da. ¤ Metîn: (11) ?. Doskî, Îsmaîl Elî. 2007. Kê ageh li îngilîzîkirina peyva "Dihok" heye?. ¤ Evro: (191) 19. [http://www.eduhok.net/evro/pdffiles/p191_19.pdf] Doskî, Kîvî. 2008. Soranîkirina zaravê badînî û piştgîrîkirina planên dewleta şofînî. ¤ Nûgav: (1) 7. [http://nugav.net/7.pdf] Dost, Jan. 2007. Problema Selîm Temo ya bi hejmaran re. ¤ Diyarname: [http://www.diyarname.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1573] Dost, Jan. 2007. Selîm Temo dikare 100 peyvî pêşkêş bike. ¤ Diyarname: [http://www.diyarname.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1565] Dost, Jan. 2007. Tenê di ferhengekê de bîst ji sedî derketin!!. ¤ Diyarname: [http://www.diyarname.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1586] Drewş, Memed. 1997. Na ray raya yeweya ziwanî ya. ¤ Vate: (2) 37-39. Drewş, Memed. 1997. Ziman tenya hacet niye. ¤ Azadiya Welat: (53) 7. Drewş, Memed. 1998. Şorê bînê ziwanê xo de wanenê ya şîwa. ¤ Azadiya Welat: (115) 15. Duncker, Tanja. 1993. Ûber die kurdische Sprache. ¤ Bulletin des Kultur-Zentrums Kurdistan: (1) 14-15.

51

Durroei, Siamak R.. 1998. Hawrami/Dimili as Middle Kurdish. ¤ Kurdica: (18) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/Stand/Hawrami/Hawrami.html] Durroei, Siamak R.. 1999. Ferhengoka têgihên rêzimanî yên soranî. ¤ Azadiya Welat: (171) 5. [Ji îngilîzî: Samî Berbang] Durroei, Siamak R.. 1999. Ferhengoka têgihên rêzimanî yên soranî. ¤ Azadiya Welat: (171) [www.welat.com] [Ji îngilîzî: Samî Berbang] Durroei, Siamak R.. 2001. Kurdish and Persian Days. ¤ Kurdica: (45) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/KURDICA/2001/1/shanbeh.html] Durroei, Siamak Rezaei & Fatah, M. Rebwar. 1998. Role of Kurdish language and planning for it. ¤ Proceedings of the 2nd conference on the Regional Dimensions of Kurdish Identity, Princeton University, Princeton, New Jersey, March 20-21, 1998.: Durroei, Siamak Rezaei. 1997. Planning for Kurdish language and linguistics. ¤ FEL (Foundation for Endangered Languages) Workshop,York, UK: Durroei, Siamak Rezaei. 1998. Kurdî: Zimanekî îndo-ewrûpî (1). ¤ Azadiya Welat: (151) 5. [Ji îngilîzî: Samî Berbang] Durroei, Siamak Rezaei. 1998. Kurdî: Zimanekî îndo-ewrûpî (2). ¤ Azadiya Welat: (152) 5. [Ji îngilîzî: Samî Berbang] Durroei, Siamak Rezaei. 1998. Kurdî: Zimanekî îndo-ewrûpî (3). ¤ Azadiya Welat: (153) 5. [Ji îngilîzî: Samî Berbang] Durroei, Siamak Rezaei. 1998. Kurdish alphabets and transliteration. ¤ Kurdica: (22) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/KURDICA/1998/OCT/proposal.html] Durroei, Siamak Rezaei. 1998. Kurdish media, language and technology. ¤ Kurdica: (19) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/Papers/Apr98media.html] Durroei, Siamak Rezaei. 1999. Etymology of Barzan. ¤ Kurdica: (36) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/KURDICA/1999/DEC/barzan.html] Durroei, Siamak Rezaei. 2000. Kurdish and Iranian month names. ¤ Kurdica: (39) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/KURDICA/2000/MAR/nowruz.html] Durroei, Siamak Rezaei. 2001. The evolution of ergativity in Kurdish and Indo-Iranian. ¤ Kurdica: (47) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/KURDICA/2001/3/ergativity.html] Dustan, Xulam Husên Kerîmî. 1993 (1372). Destgahi vacî giwîşi kurdî Senendec. ¤ Mecelleyi Zebanşenasî: (19) ?. Duzen, Husên. . 1000 û 1 peyv. ¤ Diyarname: [http://www.diyarname.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1587]

52

Duzen, Husên. 2005. Pira di navbeyna ziman û çandên cihê de: Wergera wêjeyî, ne peyv bi peyv lê belê wate bi wate. ¤ Bîr: (3) 152-156. Dûzen, Husên. 2006. Wergêrna yan tirkandin. ¤ Nûbûn: (82) 54-56.

53

E E‘zemî (Bokan), Murad. 2007. Şiwênewarî gutarî zanistî le zimanî kurdî da. ¤ Raman: (118) 114116. [http://www.raman-media.net/118/r17.pdf] Ebas, Mihemed. 1973. Zimanê kurdî (1). ¤ Hîvî: (4) ?. Ebas, Mihemed. 1973. Zimanê kurdî (2). ¤ Hîvî: (5) ?. Ebdal, Nurî Ebdal. [?]. Rewşenbîr û zarav: Girift. ¤ Peyv: (?) 79-83. Ebdî, Memo. 2006. Rastiya Rênivîsa peyva kurdî: Nirxên wê û rexnên lê. ¤ Rojava.net: [http://www.rojava.net/17.06.2006_Memo_Abdi.htm] Ebdila, Mihsin Osman. 1983. Dû peyv û êk raman (1). ¤ Karwan: (16) 40-41. Ebdila, Mihsin Osman. 1984. Dû peyv û êk raman (2). ¤ Karwan: (21) 31-34. Ebdila, Mihsin Osman. 1987. Dû peyv û êk raman (3). ¤ Karwan: (52) 23-26. Ebdilfetah, D.. 2002. "Temaşevan" bêjeyeke şaş hatiye dariştin, şaş tê xebitandin. ¤ Zevî: (4) 12-19. Ebdilfettah, Deham. 1996. Çend têbînî der barê "Dahûrîna peyvan" de. ¤ Azadiya Welat: (38) 6. Ebdillahî, Fayiq. 1997. "Henbane burîne" û ferhengî dij be jin. ¤ Hana: (6) 40-43. Ebdillahî, Fayiq. 1997. Wirdûneweyek le ser wişe le şî‘ir da. ¤ Hana: (7) 32-45 (?). Ebdilsitar, Mueyed. 2006. Es-sûmeriyyetu we l-‘îlaqetî l-luxewiyyetî me‘e l-încilîziyyetî we lkurdiyye. ¤ Kurdistan: [http://www.kurdistan-times.org/wesima_articles/language-200610079732.html] Ebdilwahîd, Azad. 2006. Debê le ber dem em hemû ferhengdanane rabiwestîn. ¤ Raman: (115) 3-4. [http://www.raman-media.net/115/r1.pdf] Ebdul, Tofîq Ehmed. 1993. Rîşey hîndoewrupî kon le zimanî kurdî êsta da. ¤ Karwan (xulî raperîn): (5) 161-166. Ebdulfetah, Deham. [?]. "Kî" û "kê" çi ne û çawan têne xebitandin?. ¤ Pirs: (3) ?. Ebdulfetah, Deham. 1993. Bernavên şandanê. ¤ Metîn: (24) ?. Ebdulfetah, Deham. 1997. Tu xebatên li ser zimanê kurdî ne tekûz in. ¤ Azadiya Welat: (79) 4-5. Ebdulfetah, Deham. 1998. Bavê Nazê di "Rêzimana zimanê kurdî" de çawa tê dîtin (1). ¤ Azadiya Welat: (106) 4-5. Ebdulfetah, Deham. 1998. Bavê Nazê di "Rêzimana zimanê kurdî" de çawa tê dîtin (2). ¤ Azadiya Welat: (107) 5.

54

Ebdulfetah, Deham. 2000. "Kî" û "kê" çi ne û çawan têne xebitandin?. ¤ Asoy Perwerdeyî: (2) 100101. [Ji tîpên latînî: Homa Palanî] Ebdulkerîm, Kawe. 2007. Ziman û prosey pêwendîkirdin. ¤ Raman: (118) 157-163. [http://www.raman-media.net/118/r23.pdf] Ebdulkerîm, Mihemed Mela. 1986. Fî sebîlî îmla'în kurdiyyin muwehhed. ¤ Karwan: (40) 145-148. Ebdulla, Cemal Celal. 1962. Mebest çi ye lem hemû wişe tazane?. ¤ Hîwa: (36) 16-20. Ebdulla, Ebdulmutellîb. 2001. Selîqey wergêran le nêwan têgeyiştin û têgeyandin. ¤ Karwan: (160) 14-19. Ebdulla, Îdrîs. 2001. Bînay awellnaw û erk û corî le şêwezarî deştî Hewlêr da. ¤ Raman: (65) 237241. Ebdulla, Îdrîs. 2005. Rollî Şakir Fetah le pakkirdinewey zimanî pexşanî kurdî da. ¤ Raman: (102) [http://www.raman-media.net/102/r22.pdf] Ebdulla, Necatî. 2005. Belatînîzekirdin yan bekemalîzekirdinî elifbêy kurdî. ¤ Kurdnasî: (1) 7-12. Ebdulla, Umêd. 2006. Sor û sor nav çi ramanê digehînît. ¤ Evro: (149) 11. [http://www.eduhok.net/evro/pdffiles/p149_11.pdf] Ebdulqadir, Beyad. 1985. Pêdaçûneweyekî xêra be çend layenêkî dengsazî zimanî kurdî da (1). ¤ Karwan: (39) 25-31. Ebdulqadir, Beyad. 1986. Pêdaçûneweyekî xêra be çend layenêkî dengsazî zimanî kurdî da (2). ¤ Karwan: (40) 17-21. Ebdulwahîd, Azad. 2005. Karnamey projey însîklopîdyayek be kurdî. ¤ Raman: (96) ?. [http://www.raman-media.net/96/r4.pdf] Ebdulwahîd, Azad. 2006. Parastinî zimanekeman le estoy kê da ye?. ¤ Raman: (106) 3. [http://www.raman-media.net/] Echo, Umberto. 2000. Ziman, desellat, hêz. ¤ Ayinde: (10) 25-39. [Ji farisî: Yasîn Omer] Edmonds, C. J. 1931. Suggestions for the use of Latin character in the writing of Kurdish. ¤ JRAS (Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain): 27-46. Edmonds, C. J. 1933. Some developments in the use of Latin character for the writing of Kurdish. ¤ JRAS (Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain): 629-642. Efe, Îbrahîm Xelîl. 2008. Zimanê kurdî û hin cureyên sewalan. ¤ Azadiya Welat: [http://www.azadiyawelat.com/forum/zimane-kurdi-u-hin-cureyen-sewalan-2.aw] Efe, Îbrahîm Xelîl. 2008. Zimanê kurdî û hin cureyên sewalan. ¤ Azadiya Welat: (56) 8. [http://pdf.welat.com/pdf/PDF-Rojname/AzadiyaWelat-03-2008/11-03-2008/rupel-08-09.pdf]

55

Efe, Îbrahîm Xelîl. 2008. Zimanê kurdî û hin cureyên sewalan. ¤ PUKMedia: [http://pukmedia.com/kurdi/index.php?option=com_content&task=view&id=4529&Itemid=19] Ehemd, Enwer Mihemed. 2006. Nûseran wek darrucanî naw binûsan in!. ¤ Kurdistan Net: [www.kurdistannet.org] Ehmed, Ara Elî. 2002. Çewaniya şirovekirina ristê li dwîf boçûna zimanewanî ya wesfî. ¤ Vejîn: (28) 35-59. Ehmed, Baîz Omer. 1983. "Ra" û "rra". ¤ Karwan: (13) 21-23. Ehmed, Baîz Omer. 1986. Paşiyên kesan ne "cênawî likaw". ¤ Karwan: (43) 17-22. Ehmed, Baîz Omer. 1990. Fonîmên dayalêkta kurmanciya jorî. ¤ Karwan: (88) 9-13. Ehmed, Bedran. 2007. Zimanê ”gird = mezin” bo hemû kurdan. ¤ PUKMedia: [http://pukmedia.com/kurdi/index.php?option=com_content&task=view&id=3037&Itemid=19] [Ji soranî: Kasyan] Ehmed, Bekir. 2006. Siyasetsalarî û ziman berhemî ‘eqllaniyetêkî siyasî yan na‘eqllaniyet le siyaset da (2): Serincêk le siyasetsalarî û ziman lay Bextiyar Elî. ¤ http://www.dengekan.com/doc/2006/7/girfan2_18.pdf: (2) 13-46. Ehmed, Bekir. 2006. Siyasetsalarî û ziman berhemî ‘eqllaniyetêkî siyasî yan na‘eqllaniyet le siyaset da (1). ¤ http://www.dengekan.com/doc/2006/7/girfan2_18.pdf: (1) ?. Ehmed, Cemal Reşîd. 1983. Dîrastu wesîqetîn mîn wesaîqî Hewreman et-te'rîxiyye. ¤ Karwan: (10) 152-153. Ehmed, Cîhad Ebdulla. 2007. Kê nûsînî dahêna?. ¤ Govarî Gîrfan: (4) 42-47. [http://www.dengekan.com/doc/2007/1/girfan4_20.pdf] [Ji erebî: Xalid Mehmûd Kerîm] Ehmed, Diyar. [?]. Tevgera kurdî û zimanê netewî. ¤ Partî: (4) ?. Ehmed, Diyar. 2007. Tevgera kurdî û zimanê netewî. ¤ Welatê Me: [http://www.welateme.net/kurdi/modules.php?name=News&file=article&sid=340] Ehmed, Hogir. 1988. Zimanê kurdî bo zarokan. ¤ Rewşen: (2) 19. Ehmed, Kamîran Ebdulsemed. 2006. Nameka vekirî bo kungirê perwerdê. ¤ Evro: (159) 15. [http://www.eduhok.net/evro/pdffiles/p159_15.pdf] Ehmed, Kemal Mezher. 1986. Nirxpêdanek li ser kar û xebatên Celadet Bedirxan, Mihemed Elî Ewnî û Elî Seydo Goranî. ¤ : (1) 20-24. [Ji soranî: M. Dersimî] Ehmed, Necat Hemîd. 2005. Dildar û witar, ziman û niwêxwazî. ¤ Raman: (96) ?. [http://www.raman-media.net/96/r12.pdf] Ehmed, Qazî. 1986 (1365). Ferhengok: Rawe tajî. ¤ Sirwe: (10) ?.

56

Ehmed, Qazî. 1991 (1370). Şîvrî spî û zimanî kurdî. ¤ Sirwe: (64) 22-24. Ehmed, Rêkar. 1989 (1368). Osman Sebrî. ¤ Sirwe: (43) ?. Ehmed, Rêkar. 1990 (1369). Berew zimanî parawî kurdî. ¤ Sirwe: (50) 13-16. Ehmed, Subhî. 2002. Mýjara bernavan. ¤ Amude.com: [http://www.amude.de/amude/kurdi/ziman/subhi-ehmed.pdf] Ehmed, Şe‘ban Şe‘ban. 2000. Kurte basêk le barey rêbazî "giwastinewe-weçkirdin"-ewe le botey zanistî ziman da: Rêbazî zanayî benawbangî zimanewanî û feylesûf û siyasetwanî emerîkî Noam Chomsky. ¤ Raman: (52) 137-144. Ehmed, Xelat. 2006. Zman di helbesta kurdî ya nûjen de. ¤ Nûbûn: (77-78) 16-17. [http://www.eduhok.net/nubun/pdf/7.pdf] Ehmed, Xelîl Salih. 2001. Elîf û bê. ¤ Asoy Perwerdeyî: (13) 82-83. Ehmed_Araz Minîb. 2002. Çend tîruşkek li dur tîpa "e" di babetê sîntaksê da. ¤ Metîn: (129-130) 60-63. Elbazî, Metî F.. 1989. El-luxetu l-kurdiyye: Lehcetu Behdînan. ¤ Karwan: (80) ?. Eldemîr, Seyda. 1997. Hêvotina bi zimanê maderî pêwîst e. ¤ Azadiya Welat: (63) 11. Elî, Bextiyar. 2005. Le dengî zimanewe bo bêdengî mana: Tirajîdyay ziman û wêne le sedey bîst da. ¤ Serdemî Rexne: (1) 5-56. [http://www.sardam.info/sardami%20raxna/1/01.pdf] Elî, Celal Mehmûd. 1989. Ziman le çîrokî kurdî da. ¤ Karwan: (78) 27-41. Elî, Hejar. 2007. Zanîna zimanan rewşenbîrî ye yan ... ?. ¤ Çavêdêr: (35) 5. [http://www.cawder.org/Chawder/cavder/35/05.pdf] Elî, Kemal. 1990 (1369). Rexne le ser gotubêjî Dr. Kemal Fuad. ¤ Sirwe: (56) ?. Elî, Kurdo. 1995. Kirdar û kat le zimanî kurdî da. ¤ Mamostay Kurd: (24-25) 112-127. Elî, M. 1990. Di kurdî de tewandina navan. ¤ Armanc: (110) 5. Elî, M.. 1987. Nezanîbûn na, lê fêrnebûn gunehkarî ye. ¤ Armanc: (69) 2. Elî, M.. 1989. Çawa meriv zimanê Ewrûpîya fêr dibe her wisa meriv dikare zimanê xwe jî hîn bibe. ¤ Armanc: (98) 2. Elî, Me‘ruf Mihemed. 2007. Kurd û zimanê standard. ¤ Evro: (204) 16. [http://www.eduhok.net/evro/pdf2/p204_16.pdf] Elî, Mihemed. 2006. Gelo kêşeya ne axaftina kurdî li bakur çî ye. ¤ Avesta: [http://www.avestakurd.net/m%20eli.htm]

57

Elî, Rêbwar. 2006. Diyalêktekanî zimanî kurdî û zimanî edebiyî yekgirtû. ¤ Kurdistan An (Dengî Serbexo): [http://www.kurdistanan.com/] Elî, Sîrwan Baba. 2007. Qiseyek le ser bigireûberdeyî zimanî standar. ¤ Kurdistan Net: [http://kurdistannet.info/2007/12-2007/21-12/qseyek.pdf] Elî, Talîb Husên. 1999. Du yasay gorranî fonolocî le kurdî da. ¤ Raman: (42) 213. Elî, Şêrzad Sebrî. 2005. Çend têbîniyek ji bo encamdana karê wergêranê bo ser zimanê kurdî. ¤ Evro: (108) 8. [http://www.eduhok.net/evro/pdffiles/p108_8.pdf] Elî, Yûsif Reûf. 1983. Kurteyek derbarey lor û Loristan. ¤ Karwan: (11) 5-10. Elîpûr, Reza. 1998 (1377). Ziman yaney hestî ye. ¤ Sîrwan: (3) ?. Elîslamî (Rîbwar), Mislih Şîx. 1998. Eurokurdi: Pîwîstî nûsînî kurdî be latîn. ¤ Hana: (10) 14-15. Elxezî, Mihemed. 2000. Le watay amaje da. ¤ Birayetî Edeb û Huner: (193) 8. [Ji erebî: Nasih Husên Silêman] Elyas, Xelat. 2002. Karî bikerdiyar û karî bikernadiyar û pêdaçûnek. ¤ Asoy Perwerdeyî: (15) 7879. Emerî, Baîzê. 2005. Diyardên girankirin û sivikkirina dengan di dayalêkta serî ya zimanê kurdî da. ¤ Peyv: (35) 74-78. [http://www.eduhok.net/peyv/35/P35K-9.pdf] Emerî, Fazilê. 2005. Desthelata zimanî. ¤ Evro: (80) 9. Emin, M.. 2006. Ber bi zimanê kurdî yê hevgirtî û standerd ve herin. ¤ Rojava.net: [http://www.rojava.net/10.02.2006_MEmin_Ziman.htm] Emin, M.. 2006. Ber bi zimanê kurdî yê hevgirtî û standerd ve herin. ¤ PUKmedia: [http://www.pukmedia.com/latininews/4-5/news11.html] Emin, M.. 2006. Ber bi zimanê kurdî yê hevgirtî û standerd ve herin. ¤ PUKmedia: [http://www.pukmedia.com/latinigotar/news3.html] Emîn, M.. 2006. Ber bi zimanê kurdî yê hevgirtî û standerd ve herin. ¤ Nûbûn: (82) 43-49. Emîn, M.. 2007. Geryaneka xweş di nava Baxê mamosta Deham Ebdulfettah de. ¤ Efrin.net: [http://www.efrin.net/cms/kurdi/index.php?option=com_content&task=view&id=353&Itemid=3] Emîn, Norî Elî. 1986. Dewrî bizwênî "e" le zimanî kurdî da. ¤ Roşinbîrî Niwê: (111) ?. Emîn, Têlî. 2008. Em yek milet în û zimanê me cotstandard e. ¤ Evro: (237) 7. [http://www.evropress.com/237-7-5-2008/237-7.pdf] Emîn, Wirya Omer. 1981. Ranaw le kirmancî jûrû da. ¤ Hawkarî: (615) ?.

58

Emîn, Wirya Omer. 1982. Fonîmekanî zimanî kurdî. ¤ Nûserî Kurd: (8) 29-35. Emîn, Wirya Omer. 1982. Peywendî ranaw û firman le kirmancî jûrû da. ¤ Karwan: (2) 41-43. Emîn, Wirya Omer. 1982. Wişe. ¤ Nûserî Kurd: (9) 83-89. Emîn, Wirya Omer. 1983. Rêzmanî ranawî likaw. ¤ Karwan: (8) 68-74. Emîn, Wirya Omer. 1983. Ziman û matmatîk. ¤ Roşinbîrî Niwê: (97) ?. Emîn, Wirya Omer. 1984. Amrazekanî bestin. ¤ Rojî Kurdistan: (67) ?. Emîn, Wirya Omer. 1984. Fonolocî. ¤ Karwan: (20) 34-37. Emîn, Wirya Omer. 1985. Nîşanekanî rêje le gell fermanî nasade da. ¤ Karwan: (107) ?. Emîn, Wirya Omer. 1986. Mirdinî wişe. ¤ Karwan: (45) 8-14. Emîn, Wirya Omer. 1987. Bîrkarî le zimana. ¤ Roşinbîrî Niwê: (113) 226-230. Emîn, Wirya Omer. 1989. Fonetîk û fonolocî. ¤ Govarî Korrî Zanyarî Êraq - Destey Kurd: (20) 239-259. Emîn, Wirya Omer. 2008. Standard dirust debêt, dirust nakrêt. ¤ Kurdistan News Agency: [http://www.kurdistanan.net/print.php?sid=10734] Entiwan, Henne. 1983. Çend serincêkî serpêyî derbarey gîrugiriftekanî nûsînî kurdî. ¤ Karwan: (8) 65-67. Epozdemir, Letîf. 2007. Ziman û raman. ¤ Agirî: (1) 9. [http://www.kurdistanmedia.com/kurmanci/agiri/this/agiri.pdf] Erdelanî, Celal. 1997 (1376). Esma’e eswat der kurdî Sine. ¤ Awyer (Abîder): (5) 5. Eroglu, Yaşar. 2005. Çend gotin li ser cînavka pêvebestî. ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/YasarEroglu_CinavkaPevebesti.html] Eroglu, Yaşar. 2006. Babeteke fonetîkê; fonolojî. ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=252] Eser, Bûbê. 1993. Ji bo çi dezgehên neteweyî?. ¤ Azadî: (67) ?. Eser, Bûbê. 1997. Ma ne bes e, êdî?. ¤ Hêvî: (20) ?. Eser, Bûbê. 2000. Gelo em çê bikin?. ¤ Roja Teze: (52) ?. Eser, Bûbê. 2001. Dayikên me!. ¤ Nivîs: (10) [http://www.amude.de/amude/kurdi/nivis/nivis10/bube.html]

59

Eser, Bûbê. 2001. Dayikên me. ¤ Dema Nû: (1) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/15_03_2001/sir_05_bubeeser.htm] Eser, Bûbê. 2001. Haho, haho dîsa haho. ¤ Dema Nû: (4) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/30_04_2001/niv_10_bube.htm] Eser, Bûbê. 2001. Haho, haho dîsa haho. ¤ Nivîs: (9) [http://www.amude.de/amude/kurdi/nivis/nivis9/bube.html] Eser, Bûbê. 2001. Mizgînî!. ¤ Dema Nû: (6) [http://www.demanu.com.tr/arsiv/30_05_2001/niv_10_bube.htm] Espar, J.. 1992. Kurdkî qise biki biwani û binusî. ¤ Welat: (1) 6. Etiz, M. Zekî. 2000. Ziman vekirina deriyê azadiyê ye. ¤ Azadiya Welat: (214) [www.welat.com] Evdilfettah, Deham. 1992. Veqetandekên binavkirî kengê digihêjin navdêran?. ¤ Armanc: (131) 5. Evdirehmanî, Lezgînê. 2006. Pirsgirêk ev e: Man a neman?. ¤ Peyv: (38) 39-47. [http://www.eduhok.net/peyv/38/P38K_8.pdf] Evîndar. 2005. Dokuz adýmda: Kürtçeyý kolayca okunup yazma metodu. ¤ Dengê Xelikan: [http://www.xelkedondurma.com/zimanekurdi/zimanekurdi_html/Kurdi_evindar.htm] Ezîz, Ebdilxaliq Ehmed. 1983. Pît ya deng. ¤ Karwan: (16) 42-44. Ezîz, Ebdilxaliq Ehmed. 1985. Fonîm. ¤ Karwan: (28) 38-42. Ezîz, Kanî Ebdulla. 2001. Çerdeyek wişe û watay niwêy diway raperîn. ¤ Ayinde: (26) 45-53. Farqîn, Rêzan. 1992. Zimanê kurdî (name). ¤ Welat: (13) 2. Farqînî, Zana. 1993. "Dersên kurdî". ¤ Welat: (65) 10. Farqînî, Zana. 1993. Bersivek derbarê zimên de. ¤ Welat: (93) 10. Farqînî, Zana. 1993. Di zaravayê Kurmancî de bihevguherîna tîpan (2). ¤ Welat: (57) 10. Farqînî, Zana. 1993. Di zaravayê Kurmancî de bihevguherîna tîpan (1). ¤ Welat: (56) 10. Farqînî, Zana. 1994. Bersiva "Bersiva rexneyeke bi lez": Pêdvî bi zelalkirina daçeka "bi"yê heye. ¤ Welat: (106) 10. Farqînî, Zana. 1994. Xebatek li ser paşgirên di kurmancî de (3): Qertaf zengîniya zimên in. ¤ Welatê Me: (8) 11. Farqînî, Zana. 1994. Xebateke ronîker li ser perwerdehiya kurdî: "Xwendina medresê". ¤ Welatê Me: (1) 11.

60

Farqînî, Zana. 1996. Dahûrîna le ser parkîtên di kurmancî de. ¤ Zend: (1) 64-65. Farqînî, Zana. 1996. Dahûrîna peyvan (1). ¤ Azadiya Welat: (26) 5. Farqînî, Zana. 1996. Dahûrîna peyvan (2). ¤ Azadiya Welat: (29) 5. Farqînî, Zana. 1996. Dahûrîna peyvan (3). ¤ Azadiya Welat: (30) 5. Farqînî, Zana. 1996. Dahûrîna peyvan (4). ¤ Azadiya Welat: (33) 5. Farqînî, Zana. 1996. Dahûrîna peyvan (5). ¤ Azadiya Welat: (36) 5. Farqînî, Zana. 1996. Dahûrîna peyvan (6). ¤ Azadiya Welat: (41) 5. Farqînî, Zana. 1996. Der barê terîmên muzîka kurdî de. ¤ Jiyana Rewşen: (2) 14-16. Farqînî, Zana. 1996. Li ser nivîsa mamoste Deham. ¤ Azadiya Welat: (39) 5. Farqînî, Zana. 1996. Zimanê xweserî zarokan. ¤ Azadiya Welat: (43) 5. Farqînî, Zana. 1997. Dahûrîna peyvan (10). ¤ Azadiya Welat: (60) 5. Farqînî, Zana. 1997. Dahûrîna peyvan (11). ¤ Azadiya Welat: (61) 5. Farqînî, Zana. 1997. Dahûrîna peyvan (12). ¤ Azadiya Welat: (62) 5. Farqînî, Zana. 1997. Dahûrîna peyvan (7). ¤ Azadiya Welat: (55) 5. Farqînî, Zana. 1997. Dahûrîna peyvan (8). ¤ Azadiya Welat: (57) 5. Farqînî, Zana. 1997. Dahûrîna peyvan (9). ¤ Azadiya Welat: (59) 5. Farqînî, Zana. 1997. Vejînerê zimanê me: Celadet Bedirxan.. ¤ Jiyana Rewşen: (10) 14-15. Farqînî, Zana. 1997. Zimanê pişkdar an yekîtiya zaravayan. ¤ Azadiya Welat: (51) 5. Farqînî, Zana. 2000. Bingeha parkîta 'van'-ê û bikaranîna wê ya rast. ¤ Azadiya Welat: (205) Farqînî, Zana. 2001. Baldariya li ser ziman û vekîtê. ¤ Amûdê: [www.amude.de] Farqînî, Zana. 2001. Baldariya li ser ziman û vekîtê. ¤ Rojev.com: [http://www.rojev.com/news.asp?id=4843] Farqînî, Zana. 2001. Cudahiyên di navbera kurdî, farisî û tirkî de. ¤ Amûdê: [www.amude.de] Farqînî, Zana. 2001. Cudahiyên di navbera kurdî, farisî û tirkî de. ¤ Rojev.com: [http://www.rojev.com/news.asp?id=1119] Farqînî, Zana. 2001. Di ziman de rola zarava û devokan. ¤ Amûdê: [www.amude.de]

61

Farqînî, Zana. 2001. Di ziman de rola zarava û devokan. ¤ Rojev.com: [http://www.rojev.com/news.asp?id=1361] Farqînî, Zana. 2001. Di zimên de herêmîtî. ¤ Amûdê: [www.amude.de]

Farqînî, Zana. 2001. Di zimên de herêmîtî. ¤ Rojev.com: [http://www.rojev.com/news.asp?id=1565] Farqînî, Zana. 2001. Em bi aqil bikin an jî bi hestên xwe bikin?. ¤ Rojev.com: [http://www.rojev.com/news.asp?id=5515] Farqînî, Zana. 2001. Em sed hêvî û tika ji we dikin, wisa mekin!. ¤ Azadiya Welat: (272) Farqînî, Zana. 2001. Em sed hêvî û tika ji we dikin, wisa mekin!. ¤ Rojev.com: [http://www.rojev.com/news.asp?id=4266] Farqînî, Zana. 2001. Em sed hêvî û tika ji we dikin, wisa mekin!. ¤ Amûdê: Farqînî, Zana. 2001. Em û zimanê me. ¤ Amûdê: [www.amude.de] [http://www.rojev.com/news.asp?id=169] [http://www.rojev.com/news.asp?id=7624] [www.amude.de]

Farqînî, Zana. 2001. Em û zimanê me. ¤ Rojev.com: Farqînî, Zana. 2001. Hinekî din baldarî. ¤ Rojev.com: Farqînî, Zana. 2001. Kalikê sersalê. ¤ Rojev.com:

[http://www.rojev.com/news.asp?id=9595]

Farqînî, Zana. 2001. Kurd, kird, kirdasî.... ¤ Rojev.com: [http://www.rojev.com/news.asp?id=6219] Farqînî, Zana. 2001. Li ser zimanê helbesta kurdî. ¤ Amûdê: [www.amude.de]

Farqînî, Zana. 2001. Li ser zimanê helbesta kurdî. ¤ Rojev.com: [http://www.rojev.com/news.asp?id=2353] Farqînî, Zana. 2001. Peyv jî dimirin. ¤ Rojev.com: [http://www.rojev.com/news.asp?id=9261] Farqînî, Zana. 2001. Vekît. ¤ Rojev.com: [http://www.rojev.com/news.asp?id=6665] [http://www.rojev.com/news.asp?id=10593]

Farqînî, Zana. 2001. Zeyî (1). ¤ Rojev.com:

Farqînî, Zana. 2001. Ziman û raborî. ¤ Amûdê: [www.amude.de] Farqînî, Zana. 2001. Ziman û raborî. ¤ Rojev.com: [http://www.rojev.com/news.asp?id=7113]

Farqînî, Zana. 2001. Zimanê Medya TV-yê. ¤ Rojev.com: [http://www.rojev.com/news.asp?id=5156] Farqînî, Zana. 2002. Gustîrk, gustîlk an gustîl?. ¤ Rojev.com: [http://www.rojev.com/news.asp?id=17208]

62

Farqînî, Zana. 2002. Li ser zimanê helbesta kurdî. ¤ Peyman: Edeb û Huner: (114) 1. [Ji tîpên latînî: Xêrî Botanî] Farqînî, Zana. 2002. Nivîskarên nû. ¤ Rojev.com: [http://www.rojev.com/news.asp?id=13633] Farqînî, Zana. 2002. Spas mamoste Tîgrîs. ¤ Rojev.com: [http://www.rojev.com/news.asp?id=16544] Farqînî, Zana. 2002. Zeyî (2). ¤ Rojev.com: [http://www.rojev.com/news.asp?id=11210]

Farqînî, Zana. 2002. Zimanê bav û kalan. ¤ Rojev.com: [http://www.rojev.com/news.asp?id=14664] Farqînî, Zana. 2004. Têkiliya di navbera ziman û wêjeyan de. ¤ Rojev.com: [http://www.rojev.com/news.asp?id=137203] Farqînî, Zana. 2005. Awayê nivîsîna qertafa dema bê. ¤ Amîda Kurd: (9) [http://www.amidakurd.com/Zana_Farqini_QertafaDemaBe.html] Farqînî, Zana. 2005. Derbarê lêkera 'hebûn'-ê de. ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=140] Farqînî, Zana. 2005. Dîsan qertafa dema bê. ¤ Amîda Kurd: (9) [http://www.amidakurd.com/Zana_Farqini_DisaQertaf.html] Farqînî, Zana. 2005. Min ev gotin ji Ferhad Şakelî hêvî nedikirin. ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/Zana_Farqini_Sakeli.html] Farqînî, Zana. 2005. Rastî û rastnivîsa hejmaran. ¤ Amîda Kurd: (4) [http://www.amidakurd.com/Zana_Farqini_RastnivisaHejmaran.html] Farqînî, Zana. 2005. Tewang û rayeka lêkeran. ¤ Zend: (8) ?. Farqînî, Zana. 2005. Zimanê akademîk. ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=138] Farqînî, Zana. 2006. Bidesxistina rayeka lêkeran (1). ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=445] Farqînî, Zana. 2006. Bidesxistina rayeka lêkeran (2). ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=455] Farqînî, Zana. 2006. Bidesxistina rayeka lêkeran (3). ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=467] Farqînî, Zana. 2006. Dahûrîna çend peyvan: esman, pêçî, seranpê, tune û winda. ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=347]

63

Farqînî, Zana. 2006. Derbarê pêrkîtên "bê" û "bi" yê de. ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=285] Farqînî, Zana. 2006. Di kurdî de cure û avaniya lêkeran. ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=220] Farqînî, Zana. 2006. Di kurdî de cure û avaniya lêkeran. ¤ Gelawej.org: [http://www.gelawej.org/kurmanci/modules.php?name=News&file=article&sid=103] Farqînî, Zana. 2006. Helwesta Saziya Zimanê Tirkî ya li dijî zimanê kurdî. ¤ Peyv: (38) 3-8 (tîpên latînî). [http://www.eduhok.net/peyv/38/P38L_1.pdf] Farqînî, Zana. 2006. Rast bikaranîna qertafa /-geh/ê. ¤ Tûrik: [http://turik.azadiyawelat.com/modules.php?name=Kose_Yazilari&file=yazi_oku&sid=121] Farqînî, Zana. 2006. Tewang û rayeka lêkeran. ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=365] Farqînî, Zana. 2006. Zimanê dayikê yan jî zimanê zikmakî?. ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=337] Farqînî, Zana. 2007. Bersiva ji bo sed peyvên Selîm Temo. ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=516] Farqînî, Zana. 2007. Bidesxistina rayeka lêkeran (4). ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=480] Farqînî, Zana. 2007. Bidesxistina rayeka lêkeran (5). ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=500] Farqînî, Zana. 2007. Bidesxistina rayeka lêkeran (6). ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=523] Farqînî, Zana. 2007. Bidesxistina rayeka lêkeran (7). ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=534] Farqînî, Zana. 2007. Bidesxistina rayeka lêkeran (8). ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=544] Farqînî, Zana. 2007. Derbarê zimanê Mehmed Ozon de çend têbînî. ¤ Peyv: (40) 8-18. [http://www.eduhok.net/peyv/40/P40_L2.pdf] Farqînî, Zana. 2008. "Spas" û "şabas" ma ne yek in?. ¤ Avesta: [http://www.avestakurd.net/avesta_niviskar.php?id=108&yazar=42&PHPSESSID=1389d268834f7 e79d9126b479129081f] Farqînî, Zana. 2008. Spas û şabas ma ne yek in?. ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/index.php?option=hem_content&task=view&id=729&Itemid=34]

64

Fatah, Rêbiwar. 1999. Ferhengoka zanist û teknolojiyê. ¤ Azadiya Welat: (158) 5. [Ji îngilîzî: Samî Berbang] Fatah, Rêbiwar. 1999. Ferhengoka zanist û teknolojiyê. ¤ Azadiya Welat: (159) 5. [Ji îngilîzî: Samî Berbang] Fatah, Rêbiwar. 1999. Kêşeyek li pêşberî zimanê kurdî: Ferhenga zanist û teknolojiyê. ¤ Azadiya Welat: (157) 5. [Ji îngilîzî: Samî Berbang] Fatah, Rêbiwar. 1999. Navên meh û demsalan bi kelhûrî. ¤ Azadiya Welat: (175) 5. [Ji îngilîzî: Samî Berbang] Fatah, Rebwar & Elturan, Burhan & Durroei, Siamak Rezaei. 1998. A proposal for teaching Kurdish children their native language skills. ¤ Kurdica: (14) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/KURDICA/1998/DEC/proposal-child.html] Fatah, Rebwar. 1998. Science and Technological Glossary: An Issue Facing Technical Writing in Kurdish. ¤ Kurdish Media: [http://www.kurdmedia.com/news.asp?id=7689] Fatah, Rebwar. 1999. Kel´r´i (Kal´hurî) months and seasons. ¤ Kurdica: (27) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/KURDICA/1999/MAR/Lori-Months.html] Fatah, Rebwar. 1999. Navên meh û demsalan bi kelhûrî. ¤ Azadîya Welat: (175) [www.welat.com] Fatah, Rebwar. 1999. Science and Technological Glossary: An Issue Facing Technical Writing in Kurdish. ¤ Kurdica: (25) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/KURDICA/1999/JAN/rebwar.html] Fatah, Rebwar. 2000. The role of Mamosta Saeed Kaban in devising Kurdish grammar. ¤ Kurdica: (40) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/KURDICA/2000/APR/kaban.html] Ferec, Hugir Mehmûd. 2006. Le perawêzî zimanî edebî û zimanî edebîy yekgirtûy kurdî da. ¤ Kongirey cîhanî le barey xwêndinî kurdî (World congress on Kurdish studies), Hewlêr, 6-9 sept. 2006: 149-178. Ferecî, Erdelan. 2007. "Bo ziman". ¤ Asoy Ferheng: (405) 6. [http://www.asoxandan.com/Xwendinewey_Pashko.asp?jor=5] Ferhadi, Ahmed. 1987. Quantifiers in the interlanguage of Kurdi. ¤ Papers in Applied Linguistics: (1) ?. Ferhadi, Ahmed. 1994. Clitics in Arbili Kurdish. ¤ Ji R. Rommuny & D. Parkinson (ed.) Investigating Arabic; Greyden Press, Colombu-Ohio.: ?. Ferhadî, Atif Ebdulla. 2004. Şêwezarî Hewlêr û hendê diyardey fonolojî. ¤ Raman: (88) ?. [http://www.raman-media.net/88/r12.pdf] Ferhadî, Atif Ebdulla. 2005. Zimanewanî niwê û Ferdinand de Saussureyî raber. ¤ Raman: (91) ?. [http://www.raman-media.net/91/r17.pdf]

65

Ferhadî, Sacide Ebdilla. 2000. Morfêmî "ş" le kurdîy nawerast da. ¤ Zanko: (9) 75-90. Ferho, Medenî. 1997. Du û didu. ¤ Azadiya Welat: (84) 13. Ferîd, Ahmet. 1998. Kultur stûna gel e. ¤ Çira: (12) 3-13. Ferîd, Ehmed. [?]. Kultur stûna gel e. ¤ Xoybun Ji bo Kurdistan: [http://www.xoybun.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=322] Ferîwer, Behmen. 1981. Xwêndinewey kurdî. ¤ Girşey Kurdistan: (6-7) 6-7 & 13-14. Fetah, Mihemed Me‘ruf. 1981. "Xoyetî" le zarî Silêmanî da. ¤ Govarî Korrî Zanyarî Êraq - Destey Kurd: (7) 162-195. Fetah, Mihemed Merûf. 1983. Zimanî mirov û zimanî giyanberî tir. ¤ Karwan: (5) 45-53. Fetah, Mihemed Merûf. 1985. Hêmakarî û zimanewanî. ¤ Karwan: (28) 43-51. Fetah, Mihemed Merûf. 2008. Zimanî standard û zimanî yekgirtûy kurdî. ¤ Kurdistan News Agency: [http://www.kurdistanan.net/print.php?sid=10838] Fexrî, Nesrîn. 1973. Paşgir û pêşgirî "ve" yan "we" le zimanî kurdî da. ¤ Govarî Korrî Zanyarî Kurd: (1 (1)) 234-273. Fexrî, Nesrîn. 1975. Paşgirî "-andin" le zimanî kurdî da. ¤ Govarî Korrî Zanyarî Kurd: (3 (1)) 198242. Fexrî, Nesrîn. 1985. Lêkolîneweyêk derbarey cêgorkê û hellgêranewe û gorînî şiwênî deng le zimanî kurdî da. ¤ Govarî Korrî Zanyarî Êraq - Destey Kurd: (13) 261-293. Fexrî, Nesrîn. 1989. "Xo" le terazûy ziman da. ¤ Govarî Korrî Zanyarî Êraq - Destey Kurd: (20) 208-238. Fexrî, Nesrîn. 1992. Westanêk le astî herdu fermanî "bûn" û "hebûn" û "he" û "hî" da. ¤ Govarî Korrî Zanyarî Êraq - Destey Kurd: (23-24) ?. Feyzîzade, Taha. 1986 (1365). Rexne le ser Ferhengî Xal. ¤ Sirwe: (5) ?. Feyzîzade, Taha. 1989 (1368). Mamosta Tewfîq Wehbî (1). ¤ Sirwe: (35) 10-13. Feyzîzade, Taha. 1989 (1368). Mamosta Tewfîq Wehbî (2). ¤ Sirwe: (36) ?. Findî, Ebdilkerîm. 1993. Çend hizirek ji bo rênivîsa kurmancî. ¤ Peyv: (1) 13-15. Findî, Ebdilkerîm. 1994. Şorişa eylûlê û zimanê kurdî. ¤ Peyv: (2) 102-103. Findî, Hekar. 2008. Zarê kirmancî û rolê cihên şolejê. ¤ Evro: (238) 16. [http://www.evropress.com/238-14-5-2008/238-16.pdf]

66

Findî, Izet. 2007. Kurmancî wek zimanê perwerdekirinê li parêzgeha Duhokê. ¤ Nûbûn: (86) 68-71. [http://www.eduhok.net/nubun/86/24.pdf] Findî, Reşîd. 1987. Bo parastina zimanê kurdî. ¤ Karwan: (61) 19-25. Findî, Reşîd. 2000. Heker zimanzanêt me eve bin. ¤ Peymana Edeb û Hunerî: (64) 1. Findî, Reşîd. 2000. Li dor mêzgerda zimanê kurdî. ¤ Peymana Edeb û Hunerî: (60) 1. Findî, Reşîd. 2001. Zivrîneka dî bo panava zimanê kurdî. ¤ Peymana Edeb û Hunerî: (69) 1. Findî, Reşîd. 2002. Ezmanê me yê şirîn. ¤ Peymana Edeb û Hunerî: (103) 1. Findî, Reşîd. 2003. Pêdaçûnek li ser zimanê kurdiyê standard (1). ¤ Evro - Edeb û Huner: (13) 1. Findî, Reşîd. 2003. Pêdaçûnek li ser zimanê kurdiyê standard (2). ¤ Evro - Edeb û Huner: (14) 1. Findî, Reşîd. 2003. Pêdaçûnek li ser zimanê kurdiyê standard (3): Werara herdû diyalêktan di mêjûyê da. ¤ Evro: (15) 6. Findî, Reşîd. 2003. Pêdaçûnek li ser zimanê kurdiyê standard (4): Çend cudayiyek di navbera herdû zarên serekî da. ¤ Evro: (16) 6. Findî, Reşîd. 2003. Pêdaçûnek li ser zimanê kurdiyê standard (5). ¤ Evro: (17) 6. Findî, Reşîd. 2003. Pêdaçûnek li ser zimanê kurdiyê standard (6). ¤ Evro: (18) 6. Findî, Reşîd. 2003. Pêdaçûnek li ser zimanê kurdiyê standard (7). ¤ Evro: (19) 6. Findî, Reşîd. 2005. Zimanê me yê şirîn. ¤ Evro: (106) 8. Findî, Reşîd. 2005. Zimanê me yê şirîn. ¤ Evro: (87) 8. [http://www.eduhok.net/evro/pdffiles/p087_8.pdf] Findî, Reşîd. 2006. Gengeşeyeka dî li dor zimanê kurdî (1). ¤ Evro: (140) 12. [http://www.eduhok.net/evro/pdffiles/p140_12.pdf] Findî, Reşîd. 2006. Gengeşeyeka dî li dor zimanê kurdî (2). ¤ Evro: (141) 12. [http://www.eduhok.net/evro/pdffiles/p141_12.pdf] Findî, Reşîd. 2006. Zarê hekarî stûna zimanê kurdî ye. ¤ Evro: (130) 9. Findî, Reşîd. 2007. Zimanê me yê şirîn. ¤ Evro: (217) 16. [http://www.eduhok.net/evro/pdf2/p217_16.pdf] Findî, Reşîd. 2008. Rastvekirina hindek peyvên şaş di zimanî da. ¤ Evro: (224) 16. [http://www.eduhok.net/evro/pdf2/p224_16.pdf] Friend, Robyn C.. 1985. Enveloping ambipositions in Suleimaniye Kurdish. ¤ The Annual Meeting of the South Asian Languages Association, 1985:

67

[http://www.home.earthlink.net/~rcfriend/SALA85.htm] Friend, Robyn C.. 1985. Ergativity in Suleimaniye Kurdish. ¤ The Middle East Studies Association Annual Meeting - November 1985: [http://home.earthlink.net/~rcfriend/ESK.htm] Friend, Robyn C.. 1988. Bound clitic objects of independent adpositions in Suleimaniye Kurdish. ¤ MESA: (88) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/Papers/friend88.html] Fritzell, Berçem. 1995. Rastnivîsandina zimanê kurdî. ¤ Armanc: (3 (161)) 2. Fuad, Îhsan. 1983. Xwêndinewey kurdî le nawçey otonomî da. ¤ Roşinbîrî Niwê: (99) 29-32. Fuad, Kamal. 1990. On the origins, development and state of the Kurdish language. ¤ Yearbook of the Kurdish Academy: 11-21. [Ji elmanî: P. J. Zless-Lawrence] Fuad, Kemal. [?]. Çend serincêkî zimanewanî. ¤ Rojî Kurdistan: (2) 58-59. Fuad, Kemal. 1972. Çend serincêkî rexnegirane. ¤ Beyan: (1) 36-40. Fuad, Kemal. 1983. Çend seretayekî zimanewanî. ¤ Hêvî: (1) 190 (19)-183(26).

68

G Garbell, Irene. 1965. The Impact of Kurdish and Turkish on the Jewish Neo-Aramaic Dialect of Persian Azerbaijan and the Adjoining Regions. ¤ Journal of the American Oriental Society: (2) 159-177. Gautier, Gerard. 1988. Building a Kurdish language corpus: An overview of the technical problems. ¤ Proceedings of the 6th International Conference and Exhibition on Multi-lingual Computing (ICEMCO98), Cambridge, April 1988.: Gautier, Gérard. 2006. Computerised text corpus in Kurdish. ¤ Institut Kurde de Paris: [http://www.institutkurde.org/en/conferences/kurdish_studies_irbil_2006/Gerard+GAUTIER.html] Gautier, Gérard. 2006. Computerised text corpus in Kurdish. ¤ Kongirey cîhanî le barey xwêndinî kurdî (World congress on Kurdish studies), Hewlêr, 6-9 sept. 2006: 237-244. Gazî, Mustafa. 2001. Ji devera Qerejdaxê biwêjên kurdî (1). ¤ Azadiya Welat: (313) [www.welat.com] Gerdîganî, Emîn. 2001. Qamûs. ¤ Sirwe: (178) 85-86. Germsîz, Mehmet. 1993. Di civîna li ser alfabeya kurdî de: Pêşniyara guhertina alfabeyê. ¤ Welat: (77) 10 (?). Gernas, Aram. 1997. Edebîyat hunera ziman e, ew huner jî di zimanê kurdî da heye. ¤ Helwest: (7) 15-19. Gernas, Aram. 2007. "Biborin , ji ber ku kurdîya min qels e". ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/gotar.asp?yazid=58&id=1171] Geverî, Ayhan. 2006. Mewlûda Bateyî û pişavtina devoka Hekkarî. ¤ Nûbihar: (97) [http://www.nubihar.com/kovar/97/9723.htm] Gimgim, Qasimlo. 2006. Standart kardena ziwanî. ¤ Azadiya Welat: [http://www.azadiyawelat.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=388] Girdewanî, Fehid. 2006. Heta te‘rîbîş neytiwanî zimanî kurdî bitwênêtewe. ¤ Kurdistan An (Dengî Serbexo): [http://www.kurdistanan.net/index.php?mod=article&cat=fehid&article=971&page_order=1&act= print] Goran, Yasîn Hesen Hisên. 1989. Çend wişeyekî sadey kurdî le rûy watawe. ¤ Karwan: (80) 20-21. Guçlu, Îbrahîm. 2005. Ziman, çand, dîrok, welat: Netewe/netewetî û zimanê kurdî. ¤ Bîr: (3) 173162. Guherzî, Mihemed Tahir. 1994. Muhaheretu l-luxatî min sîmetî l-hezare. ¤ Metîn: (36) 95-98. Guherzî, Mihemed Tahir. 2002. Her zimanekî taybetmendiya xwe heye. ¤ Peyv: (23) 60-63.

69

Guherzî, Mihemed Tahir. 2004. Pêş û paş. ¤ Nûbûn: (57-58) 32. Gulî, Selwa. 2001. Çima tu bi kurdî dinivîsî?. ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=521] Gûnbat, Mazhar. 1997. Yekbûna alfabeya kurdî. ¤ Lêkolîn: (4) 77-82. Gundejûrî, Kerîmxan. 2005. Nazanim kame helle rast keynewe. ¤ Zarî Kirmancî: (25) 9. Gûndogan, Cemil. 1996. Derheqê rastnustena kirdki (kirmancki) de kombiyayisê Stockholmî. ¤ Jiyana Rewşen: (1) 42-45. Gundogan, Cemîl. 1997. Tayê problemê standardizekerdena ziwanê kurdkî. ¤ Vate: (1) 69-76. Gunter, Michael. 1993. Review: Hassanpour, Amir. Nationalism and Language in Kurdistan: 19181985. San Francisco: Mellon Research University Press, 1992. ¤ The International Journal of Kurdish Studies: (1-2) 136-138. Gülmüş, Şükrü. 1997. Dil kurd, ziman tirk. ¤ Avaşîn: (4) 143-146. Günbat, Mazhar. 1994. Zimanekî Kurdistanî. ¤ Welat: (104) 2. Günbat, Mazhar. 1995. Bila zimanê resmî kurdî be. ¤ Welatê Me: (10) 15. Günbat, Mazhar. 1996. Di navgînên ragîhandinê de tevlîheviya zimên. ¤ Azadiya Welat: (14) 5. Günbat, Mazhar. 1996. Zimanê peyvan. ¤ Azadiya Welat: (39) 13. Güneş, Ömer. 2006. Nivîskarîya kurdî. ¤ Nûbihar: (98) [http://www.nubihar.com/kovar/98/9827.htm]

70

H Habasch, Hussein. [?]. Zimanas û fîlosof Mexîmê Hemo. ¤ Habasch.de: [http://www.habasch.de/kurdisch/bend/data/zimanas.pdf] Habasch, Hussein. 1993. Zimanas û fîlosof Mexîmê Hemo. ¤ Nûdem: ?. Habasch, Hussein. 2006. Lêker di zimanê kurdî de (1). ¤ Pênûs: (20) 57-68. Habasch, Hussein. 2007. Li ser elfabeya latînî kurdî. ¤ PUKmedia: [http://www.pukmedia.com/latininews/7-2/news19.html] Hacî, Dexîl Nayif. 2008. Peyvên xwar di zarê behdînî da. ¤ Evro: (250) 16. [http://www.evropress.com/evro/2008/250-6-8-2008/250-16.pdf] Hacî, Hişyar. 2000. Di bîreweriya wexerkirina profîsor Qenatê Kurdo. ¤ Peymana Edeb û Hunerî: (63) 1. Haco, Kmîran. [?]. Ziman û netewe. ¤ Tîrêj: [http://www.tirej.net/index.926.Kamiran.Haco.htm]

Haco, Zerdeşt. [?]. Bipêşveçûna dîrokî ya zimanê kurdî û hin taybetmendiyên wî yên xweser. ¤ Xoybun Ji Bo Kurdan: [http://www.xoybun.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=493] Haco, Zerdeşt. 1997. Bipêşveçûna gotinên biyanî di zimanê kurdî de. ¤ Agahdarî: (12) 9-13. Haco, Zerdeşt. 2001. Dem di kurmanciya bakur de. ¤ Amûdê: [www.amude.de]

Haco, Zerdeşt. 2001. Dem di kurmanciya bakur de. ¤ Hîwa: (38) 3. Haco, Zerdeşt. 2001. Dem di kurmanciya bakur de. ¤ Nivîs: (9) [http://www.amude.de/amude/kurdi/nivis/nivis9/zeredest.html] Haco, Zerdeşt. 2002. Dem di kurmanciya bakur de. ¤ Avesta: (30) [http://www.avestakurd.net/avesta30/zerdest%20haco.htm] Hadî, Nesret. 2006. Em her devokeke kurdî hembêz dikin. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/articles/article_detail.asp?RubricNr=2&ArticleNr=1379] Hadî, Nisret. 2006. Em her devokeke kurdî hembêz dikin. ¤ Evro: (146) 7. [http://www.eduhok.net/evro/pdffiles/p146_7.pdf] Haig, G. and Matras, Y.. 2002. Kurdish linguistics: A brief overview. ¤ Sprachtypologie und Universalienforschung: (55 (1)) 3-14. Haig, G. and Paul, L.. 2001. Kurmanjî Kurdish. ¤ Ji: Garry, J. and Rubino, C. (eds.) An encyclopaedia of the World's major languages, past and present. New York: Wilson: 398-403.

71

Haig, Geoffrey. 1998. On the interaction of morphological and syntactic ergativity: Lessons from Kurdish. ¤ Lingua: (105) 149-173. Haig, Geoffrey. 1998. Review of Dorleijn, Margreet. 1996. The decay of ergativity in Kurdish. Tilburg: Tilburg University Press. ¤ Sprachtypologie und Universalienforschung: 371-375. Haig, Geoffrey. 2000. Anatomy of a closed word class: Frequency, regularity and productivity in Kurdish verbs. ¤ Workshop on word classes at the 22nd Annual Conference of the German Linguistics Society [22. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft], Marburg, 1-3 March 2000: Haig, Geoffrey. 2000. The gender system in the Kurdish language: Structural and sociolinguistic aspects. ¤ Proceedings of the Workshop on Work in Progress: Kurdish Gender Studies - Katzow: ?. Haig, Geoffrey. 2000. Transitivity and complex predicates in Kurmanjî Kurdish. ¤ The First International Conference on Kurdish Linguistics, 12-14. May 2000, Kiel.: Haig, Geoffrey. 2001. Book Review: Grammatik der Zaza-Sprache. Nord-Dialekt. ¤ Pela Zazaki: [http://zazaki0.tripod.com/kitabi/dosya-html/selcan_zilfi_grammatik_zaza_sprache.htm] Haig, Geoffrey. 2001. Linguistic diffusion in modern East Anatolia: From top to bottom. ¤ Ji: Aikhenvald, A. & Dixon, R. (eds.) Areal diffusion and genetic inheritance: Problems in comparative linguistics. Oxford: Oxford University Press: 195-224. Haig, Geoffrey. 2001. Review of Selcan, Zülfü. 1998. Grammatik der Zaza-Sprache: Nord-Dialekt (Dersim-Dialekt). Berlin: Verlag für Wissenschaft und Technik. ¤ Linguistics: (1) 181-197. Haig, Geoffrey. 2002. Book Review: Grammatik der Zaza-Sprache. Nord-Dialekt. ¤ Kurdica: (49) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/KURDICA/2002/2/Zaza.html] Haig, Geoffrey. 2002. Complex predicates in Kurdish: Argument sharing, incorporation, or what?. ¤ Sprachtypologie und Universalienforschung (Language typology and universals): (55 (1)) 25-48. Haig, Geoffrey. 2002. The corpus of contemporary Kurdish newspaper texts (CCKNT): A pilot project in corpus linguistics for Kurdish. ¤ Kurdische Studien: (1 (2)) 148-155. Haig, Geoffrey. 2004. Das Genussystem in der kurdischen Sprache: Strukturelle und soziolinguistische Aspekte. ¤ Ji: Hajo, S., Borck, C., Savelsberg, E., Sukriye, D. (eds.) Gender in Kurdistan und der Diaspora. Münster: Lit: 33-58. Haig, Geoffrey. 2004. The invisibilisation of Kurdish: The other side of language planning in Turkey. ¤ Ji: Conermann, S. & Haig, G. (eds.) Die Kurden: Studien zu ihrer Sprache, Kultur und Geschichte. Hamburg: EB-Verlag: 121-150.. Haig, Geoffrey. 2004. Turkish influence on Kurmanjî Kurdish: Evidence from the Tunceli dialect. ¤ Ji: Bulut, C. & Kiral, F. (eds.) Studies in Turkic-Iranian contiguity. Wiesbaden: Harrassowitz.: xx.

72

Haig, Geoffrey. 2004. Why ergativity in Iranian did not originate from an agented passive. ¤ Ji: Lehmann, C. and Skopeteas, S. (eds.) The evolution of syntactic relations. Berlin: Mouton.: xx. Hajo, Zagrosê. ?. Alfabêta kurdî. ¤ Bogok: [http://web.telia.com/~u22600089/balfabet.htm] Hajo, Zagrosê. 1990. Alfabêta kurdî. ¤ Armanc: (109) 6-7. Hajo, Zagrosê. 1997. Lîsteya peyvên ji pênûsa mîr Celadet Bedirxan. ¤ Dugir: (6) 64-76. Hajo, Zagrosê. 2003. Alfabêta kurdî. ¤ Êvar Baş: [http://www.amude.net/evarbash/ziman/zagros.html] Hajo, Zagrosê. 2003. Pêşeroj an paşeroj. ¤ Êvar Baş: [http://www.amude.net/evarbash/ziman/zagros1.html] Hajo, Zagrosê. 2006. Alfabêta kurdî. ¤ Rojava.net: [http://www.rojava.net/02.08.2006_Zagros_Hajo.htm] Hajo, Zaradached. 1997. Die Enwicklung der fremden Begrifflichkeiten in der kurdischen Sprache. ¤ Lêkolîn: (5) 181-192. Hajo, Zaradachet. 1994. Die kurdische Sprache und ihre Dialekte: Ein Bietrag zur Standardisierung des Kurdischen. ¤ Kurdologie: Studien zu Sprache, Gechichte, Gesellshaft und Politik Kurdistans und der Kurdinen und Kurden. Berlin: Bibliothek Feqîyê Teyran: 73-81. Hasan, Piyat Ahmet. 1996. Gelek bi zimanê xwe heye. ¤ Azadiya Welat: (44) 15. Hasanpoor, Jafar. 1999. Plan of Preliminary Reports on Kurdish Dictionaries. ¤ Kurdica: (33) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/KURDICA/1999/SEP/project2.html] Hasanpour, Amir. 1991. State policy on the Kurdish language: the politics of status planning. ¤ Kurdish Times: (1-2) 42-85. Hassan, Dilshad. 2005. [Polysemy] Key ty [to] Kurdish phonetic symbols. ¤ Laliş: (23) 8-22. [http://www.eduhok.net/lalish/key.pdf] Hassanpour, Amir. [?]. The (Re)production of Patriarchy in the Kurdish Language. ¤ Women, war, diaspora and learning research resources: [http://www.utoronto.ca/wwdl/publications/english/hassanpour_11.pdf] Hassanpour, Amir. 1998. The identity of Hewrami speakers: Reflections on the theory and ideology of comparative philology. ¤ Kurdica: (18) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/Papers/Hassanpour98.html] Hassanpour, Amir. 1999. Book review: "Deste buxçe: Zarawey jinanî Mukriyan". ¤ Kurdica: (34) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/KURDICA/1999/OCT/Hassanpour.html] Hassanpour, Amir. 2000. The Politics of A-political Linguistics: Linguists and Linguicide. ¤ Ji: Phillipson, Robert (ed). Rights to Language, Equity, Power, and Education: Celebrating the 60th

73

Birthday of Tove Skutnabb-Kangas. Lawrence Erlbaum Associates, publishers.: 33-39. Hassanpour, Amir. 2001. The (Re)production of Patriarchy in the Kurdish Language. ¤ Ji Mojab, Shahrzad (ed.), Women of a Non-State Nation: The Kurds, Costa Mesa, CA, Mazda Publishers: 227-263. Hassanpour, Amir. 2001. The Politics of A-political Linguistics: Linguists and Linguicide. ¤ Kurdica: (46) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/KURDICA/2001/2/Hassanpour.html] Hassanpour, Amir. 2008. Kurdî wek zimanêkî cût-standard: Têbînî sebaret be gelaley daxwazîname bo resmî kirdinî "kirmancî xwarû". ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/gotar_bixwine.asp?yazid=150&id=1609] Hawar. 2004. Basêk derbarey natewawî rênûsî hewramî. ¤ Raman: (89) ?. [http://www.ramanmedia.net/89/r15.pdf] Hazim, Rojan. 2000. Zimanê bê ziman. ¤ Xweza: [http://www.xweza.com/zimanê_bê_zimana.htm] Hazim, Rojan. 2001. Politîka ziman. ¤ Konferensa zimanê kurdî, 26-28 çile 2001, Berlîn: Hazim, Rojan. 2001. Politîka ziman. ¤ Xweza: [http://www.xweza.com/polîtîka_ziman.htm] Hazim, Rojan. 2003. Li ser bêjeya "paşeroj"-ê. ¤ Xweza: [http://www.xweza.com/ziman.htm] Hazim, Rojan. 2006. Kurdî û berpirsiyarî. ¤ Xweza: [http://www.xweza.com/Berpirsiyarî_1.htm] Hebîb, Bedran Ehmed. 2007. Yeknetewebûn ne bi zimanê yekgirtî ye. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?MemberNr=29&RubricNr=24&ArticleNr =2721] Hebîb, Bedran Ehmed. 2007. Zimanê ”gird = mezin” bo hemû kurdan. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?MemberNr=29&RubricNr=24&ArticleNr =2722] [Ji soranî] Hebîb, Bedran Ehmed. 2007. Zimanî gird bo hemû kurd. ¤ Bizaw: (15) ?. Hebîb, Bedran Ehmed. 2007. Zimanî gird bo hemû kurd. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/articles/article_detail.asp?RubricNr=1&ArticleNr=2458] Hecî (Ateş), Nuhê (Nuh). 2007. Kat kirin. ¤ Dengê Xelikan: [http://www.xelkedondurma.com/ditin/nuh_ates/kat_kirin.htm] Hedad, Ebdulla Mihemed. 1986. Teqrîrun xassun ‘en tedrîsî l-luxetî l-kurdiyyetî fî l-me‘hedî lweteniyyî lî l-luxatî we l-hezaratî ş-şerqiyyetî fî Barîs. ¤ Karwan: (49) 120-128. Hejar, Ebdilrehman. 1974. Kurd û serbexoyî ziman. ¤ Govarî Korrî Zanyarî Kurd: (2 (1)) 280-320.

74

Hejên. 2008. Kê wêrangerî zimanî kurdî ye: Raperîn ya part? (1). ¤ Dengekan: [http://dengekan.info/dengekan/print/1673.html] Hellebceyî, Rif‘et. 2006. Hewramiyekan le nêwan kêşey zarawe û perawêzkirdinyan le layen deselzlatewe. ¤ Kurdistan An (Dengî Serbexo): [http://www.kurdistanan.net/index.php?mod=article&cat=refet&article=2382&page_order=1&act= print] Hellebceyî, Rif‘et. 2006. Qeyran le diway qeyran û qeyranî zimanîş serbar. ¤ Kurdistan An (Dengî Serbexo): [http://www.kurdistanan.net/index.php?mod=article&cat=refet&article=2095&page_order=1&act= print] Hemdî, Mihemed Mele. 2001. Nivîser û runakbîrê kurd Elî Seydo Gewranî (1908-1992). ¤ Peymana Edeb û Hunerî: (73) 2. Heme, Dana Kake. 1990 (1369). Qenatî Kurdo. ¤ Sirwe: (50) ?. Heme. 1986. Hengawêkî praktîkane berew zimanî yekgirtû. ¤ Çarçira (Çiwar Çira): (3) 32-31. Hemo, Faris Ebdila. 1993. Mebest ji fêrkirina zimanî. ¤ Metîn: (26) ?. Hemze, Rustem Evdilrehman. 2002. Nêrînek li ser zimanê kurdî: Giringiya ziman. ¤ Peyv: (?) 3-10. Hemze, Rustem. 2002. Ziman û wêje. ¤ Xwendevana Nû: (16) 2-3. Heres, Heme Reşîd. 2006. Ew nûsere kurdaney be zimanî bêgane dêne nûsîn. ¤ Klawrojna: [http://www.klawrojna.com/index.php?option=com_content&task=view&id=378] Hesen, Abdilsetar Fetah. 1994. Ziman û rêzimana kurdî û guhnedana mamostayên seretayî. ¤ Metîn: (36) 25-27. Hesen, Ebdilsetar Fetah. 2004. Hevalnav. ¤ Peyv: (29) 86-92. Hesen, Ebdilsitar Fetah. 2002. Pêşgir û paşgir, navbend û nîşane di kirmanciya jûrî da (1). ¤ Peyv: (24) 35-42. Hesen, Ebdilsitar Fetah. 2002. Pêşgir û paşgir, navbend û nîşane di kirmanciya jûrî da (2). ¤ Peyv: (25) 56-64. Hesen, Heme Seîd. 2007. Zimanî kitêb. ¤ Hewlêr Post: [http://www.hewlerpost.com/article.php?id=3118] Hesen, Mihemed Ferîq. 1995. Awirêk bo ser "Awirêkî taze bo ser rêziman". ¤ Gizîng: (5) 44. Hesen, Mihemed Ferîq. 2006. Ziman bunyadêkî zîndû we wek amêr boy merriwane!. ¤ Ayinde: (68) 33-44. [http://www.dengekan.com/doc/2006/9/11/aynda68/02.pdf] Hesen, Şewket Îsmaîl. 1986. Derbarey wişe. ¤ Karwan: (40) 22-27.

75

Hesen, Xazî. 2001. Xwêndinî kurdî rêgay yekemî dawa neteweyiyekan. ¤ Karwan: (159) 82-93. Hesenên, Şîrîn Ebdulmun‘im. 2000. El-luxetu l-kurdiyyetu we l-hewiyyetu s-seqafiyye. ¤ Dîrasat Kurdistaniyye: (3) 92-98. Hesenî, Îzet. 1996. Li ser pirtûkên "Em bixwînin" û "Em binivîsin". ¤ Roja Nû: (46) 18-20. Hesenî, Yasirê. 2006. Xirvebûnên fonîman û rolê wan di avakirina rîtma navxoyiya deqî da: Xwandinek di şi‘ra nû ya kurdî da. ¤ Peyv: (38) 30-35. [http://www.eduhok.net/peyv/38/P38K_6.pdf] Hesenpûr, Emîr. 2002. Berbîngî zimanî kurdî ber biden! (1). ¤ Rojev.com: [http://www.rojev.com/news.asp?id=51938] Hesenpûr, Emîr. 2002. Berbîngî zimanî kurdî ber biden! (2). ¤ Rojev.com: [http://www.rojev.com/news.asp?id=53265] Hesenpûr, Emîr. 2002. Berbîngî zimanî kurdî ber biden! (3). ¤ Rojev.com: [http://www.rojev.com/news.asp?id=54667] Hesenpûr, Emîr. 2002. Berbîngî zimanî kurdî ber biden!. ¤ Ji pirtûka "Jiyan û beserhatî Ebdulrehmanî Zebîhî (mamosta 'Ulema)". Berhevkar: Elî Kerîmî, Weşanxana Zagros, Goteborg: ?. Hesenpûr, Emîrî. 2008. Kurdî wek zimanêkî cût-standard: Têbînî sebaret be gelaley daxwazîname bo resmîkirdinî "kirmancî xwarû". ¤ Ruwange: [http://ruwange.blogspot.com/2008/04/blogpost_22.html] Hesenyanî (Hawar), Elî. 1994. Paşbendî cêga le mukriyan da. ¤ Gizîng: (4) 16. Hesenyanî (Hawar), Elî. 2000. Çûkkirdinewe. ¤ Kurdistanpress: [www.?] Hesenyanî (Hawar), Elî. 2000. h¨, ‘ û x¨ le zimanî kurdî da. ¤ Kurdistanpress: [www.?] Hevrist, L.. [?]. Kurdayetî û nakurdayetî lurr. ¤ Xermane: (?) 40-47. Hevrist. 1990. Lêkolîneweyek le ser kurdayetî û nakurdayetî lurr. ¤ Peyv: (12-13) 1236-1258. Hewramanî, M. Emîn. 1992. Prosesa geşbûna dîrokî ya zimanê kurdî. ¤ Berbang: (84-85) 22-23. [Ji soranî: Elîşêr] Hewramanî, Mihemed Emîn. 1983. "Ke" le zimanî yekgirtûy edebî kurdî da. ¤ Karwan: (12) 19-28. Hewramanî, Mihemed Emîn. 1984. "Da" le zimanî yekgirtûy edebî kurdî da. ¤ Karwan: (20) 38-48. Hewramanî, Mihemed Emîn. 1987. Berawirdêkî serpêyî nêwan zimanî avêsta û zimanî emroy kurdî. ¤ Karwan: (55) 24-31. Hewramanî, Mihemed. 1985. Amrazî "le" le terazûy berawird da. ¤ Karwan: (38) 20-37.

76

Hewramanî. 1998 (1377). Wişey "guran", "kirmanşan" le riwangey zimannasiyewe (1). ¤ Awyer (Abîder): (43) 13-15. Hewramî, Mihemed Emîn. 2000. Le barey yekgirtinî zimanî kurdiyewe. ¤ Kurdistana Îro (Kurdistanî Îmro): (1) 38-39. Heyderî, C.. 1983. "Ferhenga kurdî-rûsî". ¤ Roja Nû: (1 (44)) 25-26. Hidayet, Segvan Xelîl. 1994. Hêza peyva yekbirgî. ¤ Peyv: (2) 49-50. Hilmî, Pakîze Refîq. 1973. Le kiwêwe dest bikeyn be destûrsazî rêzimanî kurdî. ¤ Govarî Korrî Zanyarî Kurd: (1 (1)) 180-211. Hilmî, Pakîze Refîq. 1987. Zanyarî û mêjuy zimanî kurdî. ¤ Roşinbîrî Niwê: (113) 213-225. Hilmî, Pakîze Refîq. 1991. Hendê gîrûgiriftî rênûsî kurdî. ¤ Roşinbîrî Niwê û Beyan: (127 & 167) 48-55. Hîranî, Ehmed. 1999. Hendê girê û ristey rêzmanî le riwangey feramoşî da. ¤ Riwanîn: (4) 79-86. Hirorî, Behcet Mihemed. 1984. Ew peyvên ji dû ramana û pitir heyn di zimanê kurdî da. ¤ Karwan: (17) 32-35. Hirorî, Newzad Ş.. 2000. Zincîreyên konsonantan di devoka Behdînan de. ¤ Pelîn: (5) 131-136. Hirorî, Newzad. 2000. Rewşa devoka Behdînan. ¤ Peymana Edeb û Hunerî: (61) 1 & 3. Hirorî, Newzad. 2003. Babetê "Erkê tîpa (e) di zimanê kurdî da" û çend gotin. ¤ Evro: (16) 6. Hirorî, Newzad. 2004. Kêşeya afirandina zimanekê kurdî yê standard. ¤ Evro: (34) 6. Hirorî, Newzad. 2005. "Yê mirov dibîne …" û pirsa tewanga bi "-î"-yê. ¤ Gelawej.org: [http://www.gelawej.org/kurmanci/modules.php?name=News&file=article&sid=80] Hirorî, Newzad. 2005. "Yê mirov dibîne …" û pirsa tewanga bi "-î"-yê. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?MemberNr=10&RubricNr=24&ArticleNr =77] Hirorî, Newzad. 2005. Behdînî di navbera soranîkirin û kurmancîbûnê de. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?MemberNr=10&RubricNr=24&ArticleNr =617] Hirorî, Newzad. 2005. Behdînî kirmanciyê seqet dikin. ¤ Peyv: (34) 80-84. [http://www.eduhok.net/peyv/behdini.pdf] Hirorî, Newzad. 2005. Dengê berî [y]-yê. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?MemberNr=10&RubricNr=24&ArticleNr =891]

77

Hirorî, Newzad. 2005. Ergatîvî mohra kurmanciyê ye. ¤ Evro: (110) 8. Hirorî, Newzad. 2005. Ergatîvî mohra kurmanciyê ye. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?MemberNr=10&RubricNr=24&ArticleNr =202] Hirorî, Newzad. 2005. Heger tîpên dengdar hebin, dengên bêdeng jî hene. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?MemberNr=10&RubricNr=24&ArticleNr =765] Hirorî, Newzad. 2005. Kê alfabeya soranî çê kiriye?. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?MemberNr=10&RubricNr=24&ArticleNr =749] Hirorî, Newzad. 2005. Kî şikber e?. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?MemberNr=10&RubricNr=24&ArticleNr =692] Hirorî, Newzad. 2005. Kurmancîya standard: Tewang û ergatîvî wek nimûne. ¤ Amude.com: [http://www.amude.net/Nivisar_Kurdi_deep.php?newsLanguage=Kurdi&newsId=1305] Hirorî, Newzad. 2005. Paşpirtika qebûlbar. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?MemberNr=10&RubricNr=24&ArticleNr =929] Hirorî, Newzad. 2005. Piranî û piralî di avakirina kurmanciya standard de (1). ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?MemberNr=10&RubricNr=24&ArticleNr =420] Hirorî, Newzad. 2005. Piranî û piralî di avakirina kurmanciya standard de (2). ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?MemberNr=10&RubricNr=24&ArticleNr =464] Hirorî, Newzad. 2005. Rastiya "dê"-yê û rastnivîsa wê. ¤ Amîda Kurd: [?] Hirorî, Newzad. 2005. Rastiya "dê"-yê û rastnivîsa wê. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?MemberNr=10&RubricNr=24&ArticleNr =664] Hirorî, Newzad. 2005. Rastnivîsîn jî şoreş e (1): Şofêr û nivîskar. ¤ Evro: (114) 9. Hirorî, Newzad. 2005. Rastnivîsîn jî şoreş e (2): Gilop û navbir. ¤ Evro: (115) 9. Hirorî, Newzad. 2005. Rastnivîsîn jî şoreş e (3): Beşên axiftinê. ¤ Evro: (116) 9. Hirorî, Newzad. 2005. Rastnivîsîn jî şoreş e (4): Nivêsîna lêkeran (karan). ¤ Evro: (117) 9. Hirorî, Newzad. 2005. Rastnivîsîn jî şoreş e (5): Nivîsîna navan. ¤ Evro: (121) 9.

78

Hirorî, Newzad. 2005. Rastnivîsîn jî şoreş e (6): Rengdêr (hevalnav). ¤ Evro: (122) 9. Hirorî, Newzad. 2005. Rewşa zimanê kurdî li Îraqê. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?MemberNr=10&RubricNr=24&ArticleNr =530] Hirorî, Newzad. 2005. Trafîk û rêziman. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?MemberNr=10&RubricNr=24&ArticleNr =265] Hirorî, Newzad. 2005. Yekkirina zimanî ne şertê yekbûna gelê kurd e. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?MemberNr=10&RubricNr=24&ArticleNr =353] Hirorî, Newzad. 2006. Behdini en Kurmanci (1). ¤ Azady.nl: [http://www.azady.nl/readarticle.php?article_id=214] [Ji kurdî: Sidar Bengin Epozdemir] Hirorî, Newzad. 2006. Behdini en Kurmanci (2). ¤ Azady.nl: [http://www.azady.nl/readarticle.php?article_id=233] ] [Ji kurdî: Sidar Bengin Epozdemir] Hirorî, Newzad. 2006. Behdînî û kurmancî. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?MemberNr=10&RubricNr=24&ArticleNr =1366] Hirorî, Newzad. 2006. Behdînî û kurmancî: Alfabe. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?MemberNr=10&RubricNr=24&ArticleNr =1388] Hirorî, Newzad. 2006. Behdînî û kurmancî: Dengsazî. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?MemberNr=10&RubricNr=24&ArticleNr =1418] Hirorî, Newzad. 2006. Behdînî û kurmancî: Lêker (1). ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?MemberNr=10&RubricNr=24&ArticleNr =1450] Hirorî, Newzad. 2006. Behdînî û kurmancî: Navdêr. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?MemberNr=10&RubricNr=24&ArticleNr =1433] Hirorî, Newzad. 2006. Behdînî û kurmancî: Zayend. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?MemberNr=10&RubricNr=24&ArticleNr =1437] Hirorî, Newzad. 2006. Çima "ên" li şûna "êd" nebit?. ¤ Evro: (133) 12. Hirorî, Newzad. 2006. Dengê berî [y]-yê/. ¤ Gelawej.org: [http://www.gelawej.org/kurmanci/modules.php?name=News&file=article&sid=84]

79

Hirorî, Newzad. 2006. Pirhejmarî û giştîkirina îdîayan. ¤ Gelawej.org: [http://www.gelawej.org/kurmanci/modules.php?name=News&file=article&sid=742] Hirorî, Newzad. 2006. Pirhejmarî û giştîkirina îdîayan. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?PictureNr=104&RubricNr=24&MemberN r=10&ArticleNr=979] Hirorî, Newzad. 2006. Rastnivîsîn jî şoreş e (7): Nivîsîna daçekan. ¤ Evro: (123) 9. Hirorî, Newzad. 2006. Rastnivîsîn jî şoreş e (8): Xeleka dûmahiyê. ¤ Evro: (124) 9. [http://www.eduhok.net/evro/pdffiles/p124_9.pdf] Hirorî, Newzad. 2007. Behdini en Kurmanci (3): Zelfstandige naamwoorden, geslacht, werkwoorden en zinsbouw. ¤ Azady.nl: [http://www.azady.nl/readarticle.php?article_id=259] [Ji kurdî: Sidar Bengin Epozdemir] Hirorî, Newzad. 2007. Lêker di kurmanciyê de (1). ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?PictureNr=104&RubricNr=24&MemberN r=10&ArticleNr=2754] Hirorî, Newzad. 2007. Lêker di kurmanciyê de (1). ¤ PUKMedia: [http://pukmedia.com/kurdi/index.php?option=com_content&task=view&id=3273&Itemid=19] Hirorî, Selah. 2001. Bizava Mihemed Emîn Zekî di biwarê fêrkirina kurdî da. ¤ Metîn: (119) 32-38. Hirorî, Sidqî. 1996. Pêşeroj yan paşeroj?. ¤ Roja Nû: (87-88 (44-45)) 20-21. Hirorî, Sidqî. 1996. Tewandina navên bireser. ¤ Roja Nû: (46) 16-17. Hirorî, Sidqî. 1997. Eke û ekî yan eka û ekê?. ¤ Roja Nû: (90-91(47-48)) 13-14. Hirorî, Sidqî. 1997. Rastnivîsandin (1). ¤ Roja Nû: (94 (50)) 38-44. Hirorî, Sidqî. 1997. Rastnivîsandin: Zimanê me çawa dihête bi lêv kirin wesa jî dihête nivîsandin. ¤ Peyam: (7) 2-4. Hirorî, Sidqî. 2001. Paşeroj yan pêşeroj. ¤ Peymana Edeb û Hunerî: (97) 1. Hirorî, Sidqî. 2006. Bila kurdî jî wekî nerwêjiyê be. ¤ Nefel: Hirorî, Sidqî. 2006. Ji bo ko behdînî di navbera simên hespên botanî û soraniyê de têkneçe. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?PictureNr=94&RubricNr=24&MemberNr =8&ArticleNr=1352] Hirorî, Sidqî. 2007. Eger alfabeya latînî nebûya dê rewsa kurdiyê li bakûrê Kurdistanê xerabtir bûya. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?MemberNr=8&RubricNr=24&ArticleNr= 2725]

80

Hirorî, Sidqî. 2007. Eger alfabeya latînî nebûya dê rewsa kurdiyê li bakûrê Kurdistanê xerabtir bûya. ¤ PUKMedia: [http://pukmedia.com/kurdi/index.php?option=com_content&task=view&id=3121&Itemid=19] Hirorî, Sidqiyê. 2000. "Paşeroj" yan "pêşeroj". ¤ Nefel: [www.nefel.com] Holmberg, Anders & Odden, David. [?]. The izafe and NP structure in Hawrami. ¤ ?: [http://web.gc.cuny.edu/dept/lingu/doc/holmbergOdden.pdf] Hurmî, Heso. 2008. Berbestkirna kurmancî kujtina êzîdiyatiyê ye!. ¤ Xetara Mezin: [http://www.xetara.com/kurdi/modules.php?name=News&file=article&sid=208] Hurmî, Heso. 2008. Berbestkirna kurmancî kujtina êzîdiyatiyê ye!. ¤ KDP6: [http://www.kdp6.info/kurdi/news/510.html] Hurmî, Heso. 2008. Berbestkirna kurmancî kujtina êzîdiyatiyê ye!. ¤ Navenda Çanda Êzidiyan: [http://www.lalish.de/modules.php?name=News&file=article&sid=944] Hurmî, Heso. 2008. Berbestkirna kurmancî kujtina êzîdiyatiyê ye!. ¤ Malaezidiyan-berlin.net: [http://malaezidiyan-berlin.net/modules.php?name=News&file=article&sid=414] Husên, Mhemedê Seyid. 2006. Ziman û zimên. ¤ Aso Xandan: [http://www.xandan.com/XaNdAn_latini/show_news.php?subaction=showfull&id=1165751743&a rchive=&template=Latini] Huseyn, Faqe. 1992. Kurd û zmanê kurdî (1). ¤ Welat: (1) 8. Huseyn, Faqe. 1992. Kurd û zmanê kurdî (2). ¤ Welat: (2) 12. Huseyn, Feqe. 1992. Kurd û zmanê kurdî (1). ¤ Welat: (1) 8. Huseyn, Feqe. 1992. Kurd û zmanê kurdî (2). ¤ Welat: (2) 12. Huseynî, Ehmed. [?]. Çend dîmenên xemgîn ên kurmanciya nivîskî. ¤ Dugir: (6) [http://web.telia.com/~u22600089/d6dimen.htm] Huseynî, Ehmed. [?]. Çend dîmenên xemgîn ên kurmanciya nivîskî. ¤ Tîrêj: [http://www.tirej.net/index.2022.e.huseyni..htm] Huseynî, Ehmed. 1991. Bi erebî dinivîsin lê bi kurdî dişewitin. ¤ Armanc: (112-113) 8. Huseynî, Ehmed. 1994. Ziman û afirandin. ¤ Armanc: (147) 8. Huseynî, Ehmed. 1997. Çend dîmenên xemgîn ên kurmanciya nivîskî. ¤ Dugir: (6) 5-11. Huseynî, Ehmed. 2001. Çend dîmenên xemgîn ên kurmanciya nivîskî. ¤ Amûdê: Huseynî, Ehmed. 2001. Rewrewka zimên. ¤ Amûdê: [www.amude.de] [www.amude.de]

81

Huşyar, Cewdet. 2006. Yekemîn elif û bêy latînîy tewawî zimanî kurdî. ¤ Rovar: (39) 35-42. [http://www.sardam.info/Rovar/39/06.pdf] [Wergêr: Sellahedîn Osman] Hybels, Saundra & Weaver, Richard L.. 2006. Gênder û ziman. ¤ Raman: (113) 126. [http://www.raman-media.net/113/r24.pdf] [Ji îngilîzî: Kawe Şêrwanî] Hyltenstam, Kenneth. 1997. Tehdîta li hember ziman. ¤ Roja Nû: (90-91(47-48)) 15-18. [Ji swêdî: Haluk Öztürk]

82

I Ibor u Gitta. 2003. Zazakî di "Êê". ¤ Zaza Press: (6) 6-7. Işik, Alî Fîkrî. 2008. Ziman. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/gotar_bixwine.asp?yazid=147&id=1624] Işik, Fehîm. 2005. Di parastina zman, çand û nasnameyê de tesîra medreseyên kurdan. ¤ Tîroj: (1) [http://www.tiroj.net/gecmissayilar.html] Ivanov, W.. 1927. Notes on Khorasani Kurdish. ¤ Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal: (23) 167-236. Izady, M. R.. 1992. Language, literature and press. ¤ Ji: Izady, M. R. The Kurds: A Concise Handbook. Taylor and Francis, Washington: 167-175. Izady, Mehrdad R.. [?]. A Pan-Kurdish Alphabet. ¤ Kurdistanica: [http://www.kurdistanica.com/english/culture/language/lan-articles/lan-article-01.html] Izady, Mehrdad R.. 1993. Exploring Kurdish Origins. ¤ Kurdish Information Network: [http://www.xs4all.nl/~tank/kurdish/htdocs/his/orig.html] Izady, Mehrdad R.. 1993. Exploring Kurdish Origins. ¤ Kurdish Life: (7) ?. Izady, Mehrdad R.. 1993. Exploring Kurdish Origins. ¤ Kurdistanica: [http://www.kurdistanica.com/english/history/articles-his/his-articles-02.html] Izady, Mehrdad R.. 2006. Ziman, wêje, xwêndin. ¤ Raman: (110) 109-116. [Ji tirkî: Yusif Îzedîn] Izady, Mehrdad. 1988. A Kurdish lingua franca. ¤ Kurdish Times: (2) 13-21.

83

Î Îbrahîm, Bêwar. [?]. Zimanê me di navbera jin, jîyan, windabûn û mirinê de. ¤ Navenda PENa Kurd: [http://www.pen-kurd.org/kurdi/bewaribrahim/zimane-me.html] Îbrahîm, Bêwar. 2003. Zimanê me di navbera jin, jîyan, windabûn û mirinê de. ¤ Avesta: ([?]) [www.avestakurd.net] Îbrahîm, Îbrahîm Ezîz. 1983. Hendê babet le sîntaksî zimanî kurdî da. ¤ Karwan: (13) 2-10. Îbrahîm, Îbrahîm Ezîz. 1986 (1365). Qamûsî zimanî kurdî. ¤ Sirwe: (8) ?. Îbrahîm, Îbrahîm Ezîz. 1986. Çawigî sade mîhwerêk e bo dirustkirdinî çawigî niwê le zimanî kurdî da. ¤ Karwan: (46) 18-25. Îbrahîm, Îbrahîm Ezîz. 1996. Bekarhênanî wuşey duktore le zimanî kurdî da. ¤ Barzan: (21) 5. Îbrahîm, Mîkaîlê. 1988. "Zimanê xo bizane" di çend rêzikên rexnê de. ¤ Karwan: (64) 22-27. Îbrahîm, Mîkaîlê. 1989. Rehepeyvên çend peyvan. ¤ Karwan: (77) 60-69. Îbrahîmî (Şepo), Muhemed Salih. 1997 (1376). Muqedîme’ê ber zuban ve edebiyati kurdî (1). ¤ Awyer (Abîder): (10) 5. Îbrahîmî, Mihemed. 1999. Peywendî hewramî û zimanekanî Îran (1). ¤ Azadiya Welat: (181) [www.?] Îbrahîmî, Mihemed. 1999. Peywendî hewramî û zimanekanî Îran (2). ¤ Azadiya Welat: (182) [www.?] Îbrahîmzade, Ebdulla. 1997. Paşgirî "-ane" û helleyek le bekarhênanî da. ¤ Gizîng: (17) 41-44. Îbrahîmzade, Ebdulla. 1998. Kêşey dû prêpozisyonî "de" û "le" le zimanî edebî da. ¤ Gizîng: (18) 36-41. Îçmo, Ferhad. [?]. Ziman ... ziman...!. ¤ Tîrêj: [http://www.tirej.net/index.2528.ferhadicmo.htm] Îçmo, Ferhad. 2006. Ziman ... ziman...!. ¤ PUKmedia: 4/news2.html] [http://www.pukmedia.com/latininews/12-

Îrandost, Hesen. 2002. Nexweşiya zimanzaniya Kurdî û herêmayî. ¤ Pênûs: (12) [http://www.efrin.net/penus/index/old/penus12/hesen_irandost.htm] Îrandost, Hesen. 2002. Nexweşiya zimanzaniya Kurdî û herêmayî. ¤ Pênûs: (12) 58-59. Îsmaîl, Sebah. 2005. "Ferhengî zarawegellî rageyandin". ¤ Baserre: (112) 8. Îsmaîl, Zubeyr Bilal. 1983. Esma'un we tewarîx. ¤ Karwan: (10) 154-160.

84

Îsmaîlzade (Bokan), Îsmaîl. 2005. Çiyetî ziman giringtirîn şunasî netewexwazî. ¤ Raman: (92) [http://www.raman-media.net/92/r3.pdf] Îzedîn. 2007. Em careş bo ziman. ¤ Aso: (357) 3. [http://www.asoxandan.com/Xwendinewey_Aso.asp] Îzedîn. 2007. Her bo ziman. ¤ Aso: (358) 3. [http://www.asoxandan.com/ASO/Aso3583.pdf] Îzol, Ferît. 2006. Tevger û parastina ziman. ¤ Nûbihar: (98) [http://www.nubihar.com/kovar/98/9827.htm] Îzol, Kaya. 1985. Zarokên kurd li Swêdê bi zimanê kurdî dixwînin. ¤ Mamostay Kurd: (1) 13-16. Îzol, Kaya. 1989. Zimanê Armancê divê li gora sewiya piraniya xwendevanan be. ¤ Armanc: (98) 2. Îzol, Kaya. 2005. Bikaranîna kurdî sîleha herî bihêz e!. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/nivisar.asp?yazid=46&id=185] Îzol, Kaya. 2006. K-U-R-M-A-N-C-Î. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/nivisar.asp?yazid=46&id=1030] Îzol, Perwîn. 1993. Parastina zimên û karûbarê zimanzanan. ¤ Armanc: (135) 4.

85

J Jacob, Antoine. 1999. Un dictionnaire turco-kurde diffusé sur Internet. ¤ Le Monde: (27 nov.) [http://www.podium.nu/bok/fakta/lexikon/lexikon_pod.htm] James, Boris. 2006. Uses and Values of the Term Kurd in Arabic Medieval Literary Sources. ¤ Institut Kurde de Paris: [http://www.institutkurde.org/en/conferences/kurdish_studies_irbil_2006/Boris+JAMES.html] Jandil, L.. 1992. Zaravê dimilî de name. ¤ Rewşen: (7) 19-27. Jandil, L.. 1994. Ziwanê kurdî diyalekta kurmancî de pronom. ¤ Rewşen: (12) 7-11. Jandil, Lerzan. 1992. Raştnivisnayen û qesekerdena kurdî. ¤ Welat: (38) 14. Jandil, Lerzan. 1996. Zarava kirmanckî ser ro tenê pirtûkî. ¤ Azadiya Welat: (18) 11. Jandil, Lerzan. 1996. Zarava kirmanckî ser ro tenê pirtûkî. ¤ Azadiya Welat: (26) 11. Jandil, Lerzan. 1997. Raştnivisnayene. ¤ Azadiya Welat: (87) 11. Jastrow, Otto. 1977. Zur Phonologie des Kurdischen in der Turkei. ¤ Studien zur Indologie and Iranistik: (3) 84-106. Jemo, Mamed. 2000. "Kurmancî" ya Enstîtuya Kurdî ya Parîsê. ¤ Internet: Jemo, Mamed. 2000. Abêyên kurdî li Sovêtistanê. ¤ Internet: [www.?] Jemo, Mamed. 2000. Çend têgînên çewt. ¤ Internet: [www.?] Jemo, Mamed. 2000. Hin taybetmendiyên devokên çiyayê Kurmênc. ¤ Internet: Jemo, Mamed. 2000. Jiyan û karên Reşîdê Kurd. ¤ Internet: [www.?] Jemo, Mamed. 2000. Naskirina min ji Qanatê Kurdo re. ¤ Internet: [www.?] Jemo, Mamed. 2000. The Ergativity in Kurdish. ¤ Internet: [www.?] Jînda, Rohat. 2000. Ziman stûna konê netewebûnê ye. ¤ Azadiya Welat: (250) [www.welat.com] Jiyan, Adar. [?]. Ziman û bişavtin. ¤ Tîrêj: [http://www.tirej.net/index.2320.adarjiyan.htm] Jiyan, Adar. 1998. Perwerdehî û hîndekarî (1). ¤ Azadiya Welat: (145) 4. Jiyan, Adar. 1998. Perwerdehî û hîndekarî (2). ¤ Azadiya Welat: (146) 4. Jiyan, Adar. 1999. Çend dîtin li ser ziman û zimanzanîyê. ¤ Azadiya Welat: (194) 5. [www.?] [www.?]

86

Jiyan, Adar. 1999. Di mercên îroyîn de erk û girîngiya zimên. ¤ Azadiya Welat: (179) [www.welat.com] Jiyan, Adar. 1999. Di mercên îroyîn de erk û girîngiya zimên. ¤ Azadiya Welat: (179) 5. Jiyan, Adar. 1999. Pêşniyarek li ser têkûzkirina alfabeya kurdî: Divê her dengek bi tîpêkê bê nivîsandin (1). ¤ Azadiya Welat: (184) [www.welat.com] Jiyan, Adar. 1999. Pêşniyarek li ser têkûzkirina alfabeya kurdî: Divê her dengek bi tîpêkê bê nivîsandin (2). ¤ Azadiya Welat: (185) [www.welat.com] Jiyan, Adar. 1999. Pêşniyarek li ser têkûzkirina alfabeya kurdî: Divê her dengek bi tîpekê bê nivîsandin (1). ¤ Azadiya Welat: (184) 5. Jiyan, Adar. 1999. Pêşniyarek li ser têkûzkirina alfabeya kurdî: Divê her dengek bi tîpekê bê nivîsandin (2). ¤ Azadiya Welat: (185) 5. Jiyan, Adar. 1999. Zimanê me kurdî ye. ¤ Azadiya Welat: (156) 12. Jiyan, Adar. 2000. Biwêj û gotinên pêşiyan. ¤ Azadiya Welat: (241) [www.welat.com] Jiyan, Adar. 2000. Perwerdehiya li Tirkiyeyê û pirsgirêkên wê. ¤ Azadiya Welat: (247) [www.welat.com] Jiyan, Adar. 2000. Qedexekirina zimên qedexekirina zanistê ye. ¤ Azadiya Welat: (232) [www.welat.com] Jiyan, Adar. 2001. Fêrbûna zimanê kurdî li ser her kurdî ferz e. ¤ Amûdê: [www.amude.de] Jiyan, Adar. 2001. Fêrbûna zimanê kurdî li ser her kurdî ferz e. ¤ Rojev.com: Jiyan, Adar. 2001. Hêza gotinê. ¤ Nivîs: (11) [http://www.amude.de/amude/kurdi/nivis/nivis11/adar1.html] Jiyan, Adar. 2001. Pêvajoya pêjinkar û lêxwedî derketina zimanê kurdî. ¤ Avesta: (14) [http://www.avestakurd.net/avesta14/adar%20jiyan.htm] Jiyan, Adar. 2001. Qedexekirina zimên qedexekirina zanistê ye. ¤ Mehname: [http://members.fortunecity.com/malper5/mehname0103-07.html] Jiyan, Adar. 2002. Ziman nîvê neteweyekê ye. ¤ Mehname: (31) [http://www.geocities.com/kmehname2002/31/ziman1.html] Jiyan, Adar. 2003. Ziman û deng (1). ¤ Rojev.com: [www.rojev.com] Jiyan, Adar. 2003. Ziman û deng (2). ¤ Rojev.com: [www.rojev.com] Jiyan, Adar. 2004. Ziman û raman. ¤ Rojev.com: [http://www.rojev.com/news.asp?id=149307] [www.rojev.com]

87

Jiyan, Adar. 2005. Pergal û xêzanên zimên. ¤ Tûrik: (1) 2. Jiyan, Adar. 2005. Wêje an jî perwerdehiya zimên. ¤ W: (4) 34-36. Jiyan, Adar. 2006. Ziman û hîndekarî. ¤ Nûbihar: (97) [http://www.nubihar.com/kovar/97/9724.htm] Jiyan, Adar. 2006. Ziman û zeman. ¤ Agirî: (40) 10. [http://www.kurdistanmedia.com/kurmanci/agiri/this/agiri.pdf] Jiyan, Ezîz. 1972. Muqayisî be‘zî vajihayî kurdî ve farisî. ¤ Mecmû‘eyî Suxenranhayî Duwumîn Kungriyî Tehqîqatî Îranî, Meşhed, Danîşkadî Edebiyat: 359-368. Jubrail, Abdul-Hameed Y. & Shakir, Widad Sabir. 2000. The imperative in English and Kurdish compared. ¤ Zanko: (10) 19-29. Jubrail, Abdul-Hameed Yaqub & Bakir, Salam Nawkhoosh. 2000. Sequence of descriptive adjectivals in English and Kurdish. ¤ Zanko: (9) 41-58. Jubrail, Abdul-Hameed Yaqub & Jukil, Ali Mahmood. 2000. Verb particle combinations in Kurdish. ¤ Zanko: (9) 5-40. Jubrial, Abdul-Hameed Y.. 1989. Consonantal difficulties in English encountered by Kurdish speakers of Arbil. ¤ Ebhas (Miceletu camî‘etî Selahiddîn lî l-‘ilûmî l-însaniyye): (1) 5-24.

88

K Kakeyî, Fehmî. 2006. Dîmukrasî bo Kurdistan û hukmî zatî bo Hewraman: Derbarey zimanî yekgirtûy kurdî. ¤ Kurdistan An (Dengî Serbexo): [http://www.kurdistanan.net/index.php?mod=article&cat=fehmikakeyi&article=2286] Kakeyî, Fehmî. 2006. Himûmun kurdiyyetun bil l-luxetî l-‘erebiyye: Hewle l-luxetî l-kurdiyyetî lmuwehhede. ¤ Kurdistan: [http://www.kurdistan-times.org/wesima_articles/language-2006102611002.html] Kakeyî, Fehmî. 2006. Zimanî axaftin, zimanî nûsîn. ¤ Dengê Botan: [http://www.dengebotan.com/index.php?option=com_content&task=view&id=242&Itemid=1] Kakeyî, Fehmî. 2006. Zimanî axaftin, zimanî nûsîn. ¤ Kurdistan An (Dengî Serbexo): [http://www.kurdistanan.net/index.php?mod=article&cat=edebi&page=page_1] Kakeyî, Fehmî. 2007. Zimanî kurdî û çend nîgeraniyek: Elifbê. ¤ Kurdistan Net: [www.] Kakeyî, Fehmî. 2007. Zimanî kurdî û çend nîgeraniyek: Zarawekan. ¤ Kurdistan Net: [http://kurdistannet.info/2007/9-2007/1-9/zmani.pdf] Kakeyî, Hebas Mehmûd. 2001. Ferhengî Asoy Perwerdeyî (2). ¤ Asoy Perwerdeyî: (13) 94-98. Kakeyî, Hebas Mehmûd. 2001. Ferhengî Asoy Perwerdeyî (3). ¤ Asoy Perwerdeyî: (14) 93-97. Kakeyî, Hebas Mehmûd. 2002. Ferhengî Asoy Perwerdeyî (4). ¤ Asoy Perwerdeyî: (15) 88-93. Kakeyî, Hebas Mehmûd. 2002. Ferhengî Asoy Perwerdeyî (5). ¤ Asoy Perwerdeyî: (16) 108-111. Kakî, Heme Nurî Omer. 2002. Zimanî kurdî û xêzane zimanî hindoewrupî. ¤ Havîbûn: (10) 56-64. Kalbasi, Iran (?). 1996. Kurdish phonology (Mahabadi dialect). ¤ Kurd_lal: Kurdish Language and Linguistics: [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/kurdlan.html#Linguistics] [Ji farisî] Kamrewa (Îsmaîl). 2002 (1380). Zimanekeman baştir binasîn. ¤ Sirwe: (188) 97-98. Kanakis, Yiannis. 2006. Speak low, sing loud: Spoken and sung “discourses of Kurdishness” in Hakkari. ¤ Institut Kurde de Paris: [http://www.institutkurde.org/en/conferences/kurdish_studies_irbil_2006/Yiannis+KANAKIS.html] Kanîwar, Azad. 2007. Qupe. ¤ Dengê Xelikan: [http://www.xelkedondurma.com/ditin/azad/qupe.htm] Kara, M.. 2000. Nivîsa kurdî. ¤ Roja Teze: (?) [http://www.demanu.com.tr/rojateze/20.10.2000/index.html] Kara, M.. 2003. Zanîn û ziman. ¤ RNN (Rojname News Network): [http://www.rojname.com/article.php?sid=4492]

89

Kara, M.. 2004. Zanîn û ziman. ¤ Avesta: [http://www.avestakurd.net/m%20kara.htm] Kara, M.. 2004. Zanîn û ziman. ¤ Avesta: (62) [http://www.avestakurd.net/Avesta%2062/m%20kara.htm] Kara, M.. 2004. Zanîn û ziman. ¤ Dema Nû: (74) Karahan, Enwer. 2004. Qomsêrên zimên. ¤ Nasname: [www.nasname.com]

Karahan, Enwer. 2004. Qomsêrên zimên. ¤ Peyama Kurd: (6) 15. Karahan, Enwer. 2004. Qomsêrên zimên. ¤ Rizgarî Online Forum: Karahan, Enwer. 2005. Serokno. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/nivisar.asp?yazid=37&id=73] Karahan, Enwer. 2006. Kurdên Swêdê li ber xwe dikevin. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.org/nivisar.asp?yazid=37&id=602] Karahan, Enwer. 2007. “Şekirê nokan” yan “Nokên şekir”?. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?PictureNr=4178&RubricNr=24&Member Nr=28&ArticleNr=2062] Karahan, Enwer. 2008. Para mala Barzanî jî di piçûkdîtina kurmanciyê de heye. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?PictureNr=4178&RubricNr=24&Member Nr=28&ArticleNr=3217] Karayel, Eyyup Eser. 2005. Ana dil. ¤ Bîr: (3) 63-75. Kardoxî, Hecî. 1992. Li ser alfabe û zimanê yekgirtî dîtinên hin kurdên başûr. ¤ Armanc: (131) 7. Kartal, Hûseyin. 1999. Maneya ziman di mejî û kultura kesayetî de. ¤ Lêkolîn: (6) 31-38. Kartal, Hüseyin. 1995. Rastnivîs. ¤ Nujin.de: [http://www.nujin.de/html/kartal/nivis/ziman/ziman1.html] Kartal, Hüseyin. 1997. Hin beşên rêziman. ¤ Lêkolîn: (5) 79-103. Kartal, Hüseyin. 2000. Rêziman û pirsgirêkên rêziman. ¤ Nujin.de: [http://www.nujin.de/html/kartal/nivis/ziman/ziman2.html] Kartal, Hüseyin. 2001. Lêkolînên li ser zimanê kurdî. ¤ Nujin.de: [http://www.nujin.de/html/kartal/nivis/ziman/ziman3.html] Kartal, Hüseyin. 2005. Lêkolînên li ser zimanê kurdî. ¤ Rojava.net: [http://www.rojava.net/08.12.2005hisenkartal-ziman.htm] Kartal, Hüseyin. 2005. Rastnivîs. ¤ Rojava.net: [http://www.rojava.net/11.08.2005hisenkartalrastnivis.htm] [www.rizgari.net]

90

Kartal, Hüseyin. 2005. Rêziman û pirsgirêkên rêziman. ¤ Rojava.net: [http://www.rojava.net/26.07.2005_Kurmanci_hisen-kartal.htm] Kartal, Hüseyin. 2006. Lêkolînên li ser zimanê kurdî. ¤ PUKmedia: [http://www.pukmedia.com/latininews/14-6/news8.html] Kartal, Hüseyin. 2006. Rêziman û pirsgirêkên rêziman. ¤ PUKmedia: [http://www.pukmedia.com/latininews/15-4/news10.html] Karwanî, Sîrwan. 2006. Soranî û kurmancî yan kurdî. ¤ Dîmane: [http://www.dimane.com/index.php?subaction=showfull&id=1161891793&archive=&start_from= &ucat=&] Karwanî, Sîrwan. 2006. Soranî û kurmancî yan kurdî?. ¤ Dengê Botan: [http://www.dengebotan.com/index.php?option=com_content&task=view&id=215&Itemid=1] Kaya, Hasan. 2001. Zimanê muşterek. ¤ Azadiya Welat: (294) [www.welat.com] Kaya, Hasan. 2001. Zimanê muşterek. ¤ Rojev.com: [http://www.rojev.com/news.asp?id=4010]

Kaya, Hasan. 2005. Di babetê standartkirina kurdî de çend têbînî. ¤ Peyv: (34) 3-6. Kaya, Hasan. 2007. Bêhişî. ¤ Diyarname: [http://www.diyarname.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1575] Kaya, Hasan. 2007. Rêzan Tovjîn çima xwe kuşt. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/gotar.asp?yazid=35&id=1148] Kaya, Hesen. 2005. Ji Lozanê heta îro rewşa zimanê kurdî li Tirkiyê. ¤ Peyv: (35) 67-73. [http://www.eduhok.net/peyv/35/P35K-8.pdf] Kaya, Şefîk. 1997. Ziman û "zimanê" zarokan. ¤ Rojbaş: (4) 10. Kaya, Ümit. [?]. Kürdoloji çalismalari. ¤ Dengê Xelikan: [http://www.xelkedondurma.com/dirok/dirok_k_html/kurdoloji.html] Kaya, Yaşar. 1992. Soranî. ¤ Welat: (13) 4. Kaya, Yaşar. 1992. Xendin û nivîsandina bi kurdî. ¤ Welat: (3) 5. Kazim, Ebdilsetar. 1983. Kitêbî "Hendê amrazî sîntaksî" û çend têbîniyek. ¤ Karwan: (13) 11-20. Keist, Von Dorothea. 1993. Ich bin Kurdin und lerne jetzt Kurdisch. ¤ Bulletin des Zentrums Kurdistan: (2) 18. Kelbasî, Îran. 1988 (1367). Ergetîv der zebanha ve giwîşhayî îranî. ¤ Mecelleyi Zebanşenasî: (10) ?. Kelbasî, Îran. 2002 (1381). Neqş ve cayşenaseyi fi‘lî ve zemîrî pîweste der giwîşhayî îranî. ¤ Mecelleyi Zebanşenasî: (33) ?.

91

Kemal, Mehmedê. 1988. Pêwîste em zmanê xwe biparêzin. ¤ Kurdistan Press: (51 (22)) ?. Kendal. 1983. Evîna zimên evîna welêt e. ¤ Hêvî: (1) 7-8. Kerîm, Ehmed. 1991 (1370). Qamûs. ¤ Sirwe: (67) ?. Kerîm, Mihemed Mela. 1973. Hengawêkî tir be rêgey dananî destûrêk da bo nûsînî kurdî. ¤ Nûserî Kurd: (8) 7-13. Kerîm, Nerîman Ebdulla. 2002. Hellsengandinî "girê" le kitêbî Ziman û edebî kurdî - polî yekemî nawendî. ¤ Asoy Perwerdeyî: (16) 112-113. Kerîm, Şîrwan Heme. 2007. Hikûmeta herêmê dê bersiva devokên kurdî ên din çawa dide?. ¤ PUKMedia: [http://pukmedia.com/kurdi/index.php?option=com_content&task=view&id=3056&Itemid=19] Kerîm, Şîrwan Heme. 2007. Hikûmeta herêmê dê bersiva devokên kurdî ên din çawa dide?. ¤ Kurdistanî Niwê: (?) ?. Kerkûkî, Serbest. 1999. Sedemên guherîna zimanan (1). ¤ Azadiya Welat: (188) 5. [Ji soranî: Ikram Balekanî] Kerkûkî, Serbest. 1999. Sedemên guherîna zimanan (1). ¤ Azadiya Welat: (188) [www.welat.com] [Ji soranî: Ikram Balekanî] Kerkûkî, Serbest. 1999. Sedemên guherîna zimanan (2). ¤ Azadiya Welat: (189) 5. [Ji soranî: Ikram Balekanî] Kerkûkî, Serbest. 1999. Sedemên guherîna zimanan (2). ¤ Azadiya Welat: (189) [www.welat.com] [Ji soranî: Ikram Balekanî] Keskîn, Abdullah. 1993. Me kurdî li xwe qedexe kiriye. ¤ Welat: (51) 2. Kêsteyî, Nasih. 2002. Erê bêxemiya zimanzana ye yan nezanîna stiranbêja ye?. ¤ Peymana Edeb û Hunerî: (93) 1. Kêsteyî, Nasihê. 1996. Dilopek ji derya zimanê kurdî. ¤ Peyam: (5-6) 8. Kêsteyî, Nasihê. 1997. Dilopeka dî ji derya zimanê kurdî. ¤ Peyam: (7) 26-27. Kêsteyî, Nasihê. 1998. Zimanê axiftinê li gel giyandaran. ¤ Peyam: (10) 49-48. Kêsteyî, Nasihê. 2001. Erê bo kîve?. ¤ Peymana Edeb û Hunerî: (78) 2. Kêsteyî, Rizgar. 1992. Elifba kurdî xwedî destûr e. ¤ Armanc: (133) 12. Kêsteyî, Rizgar. 1995. Goşê hîbûna elfabêya kurdî-latînî (1). ¤ Peyam: (1) ?.

92

Kêsteyî, Rizgar. 1995. Goşê hîbûna elfabêya kurdî-latînî (2). ¤ Peyam: (2) 7-8. Kêsteyî, Rizgar. 1995. Goşê hîbûna elfabêya kurdî-latînî (3). ¤ Peyam: (3) 10-11. Kêsteyî, Rizgar. 1996. Goşê hîbûna elfabêya kurdî-latînî (4). ¤ Peyam: (4) 18-19. Kêsteyî, Rizgar. 1996. Goşê hîbûna elfabêya kurdî-latînî (5). ¤ Peyam: (5-6) 10. Kêsteyî, Rizgar. 1998. Çend nimûneyek ji hononîm û homogirafên kurdî. ¤ Peyam: (10) 56-53. Kêsteyî, Rizgar. 2007. Zimanekê standard, lê çewa?. ¤ Evro: (189) 14. [http://www.eduhok.net/evro/pdffiles/p189_14.pdf] Kesteyî, Rizgar. 2007. Zimanekî standard, lê çawa...?. ¤ Avesta: [http://www.avestakurd.net/rk.htm] Kevirbirî, Salih. 2001. Nêçîrvanê peyvên Kurdî Zana Farqînî. ¤ Nivîs: (9) [http://www.amude.de/amude/kurdi/nivis/nivis9/salih.html] Kevirbirî, Salihê. 1999. Ji biwêjên kurmancî çend gotin. ¤ Azadiya Welat: (198) 5. Kevirbirî, Salihê. 1999. Ji biwêjên kurmancî çend mînak (1). ¤ Azadiya Welat: (198) [www.welat.com] Kevirbirî, Salihê. 1999. Ji biwêjên kurmancî çend mînak (2). ¤ Azadiya Welat: (199) [www.welat.com] Kevirbirî, Salihê. 1999. Ji biwêjên kurmancî çend mînak. ¤ Azadiya Welat: (199) [www.welat.com] Kevirbirî, Salihê. 2008. Girîngiya alfabeya yekgirtî. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/nuce_bixwine.asp?id=11092] Keyxusrewî, Faruq. 1998 (1377). Zimanî kurdî biparêzîn (10). ¤ Sîrwan: (3) 11. Keyxusrewî, Faruq. 1998 (1377). Zimanî kurdî biparêzîn (2). ¤ Sîrwan: (14) 8. Keyxusrewî, Faruq. 1998 (1377). Zimanî kurdî biparêzîn (3). ¤ Sîrwan: (15) 9. Keyxusrewî, Faruq. 1998 (1377). Zimanî kurdî biparêzîn (7). ¤ Sîrwan: (17) 8. Keyxusrewî, Faruq. 1998 (1377). Zimanî kurdî biparêzîn (9). ¤ Sîrwan: (2) 11. Khorshid, Fuad Hama. 1985. Kartläggning av de kurdiska dialekterna. ¤ Svensk-Kurdisk Journal: (2) 12-14. Kirmanc, Cewher. 2007. Zimanê yekgirtî. ¤ PUKMedia: [http://pukmedia.com/kurdi/index.php?option=com_content&task=view&id=3073&Itemid=19]

93

Kiwêstanî, Nizar. 2005. Çend têbînî le ser zimanî kurdî û tiwêjekey berêz Ferhad Şakelî. ¤ Dimane.com: [http://www.dimane.com/index.php?subaction=showfull&id=1130967895&archive=&start_from= &ucat=&#] Kiya, Sadeq. 1960 (1339). Gûyîşhayî îranî. ¤ Mecelliyî Radyo Îran: (53) 8-9 & 35. Kizilhan, Ilhan. 2005. Psikolojî û ziman: Bandora psîkolojîya ziman li ser civakê. ¤ Rojava.net: [http://www.rojava.net/DrilhanKizilhan18.05.2005.htm] Kizilhan, Ilhan. 2005. Psikolojî û ziman: Bandora psîkolojîya ziman li ser civakê. ¤ Pêl: (2) ?. Kobanî, Salih. 2008. Kurmancî soranî lê sormancî..?. ¤ Avesta: [http://www.avestakurd.net/author_article_detail.php?article_id=158] Koçer, Evdile. 2001. Çalakiyên ji bo zimanê kurdî. ¤ Avesta: (17) [www.avestakurd.net] Koçer, Gavan. 1993. Pêkhatina zimanê Norwecê. ¤ Welat: (52) 10. Koçer, Gavan. 1993. Pirsgirêkên zimanê kurdî. ¤ Welat: (50) 10. Koçer, R. Q.. 1971. Hendê têbînî le ser nûsrawekanî kurdî. ¤ Nûserî Kurd: (2) 4-10. Koçoşlu, Yavuz. 2000. Dewlet ji bêjeyên kurdî ditirse. ¤ Roja Teze: (?) [www.?] Kovan. 2002. Kurteşirovekrinek li ser rastnivîsîn û rastgotina zimanê kurdî. ¤ Nivîs: (18) [http://www.amude.de/amude/kurdi/nivis/nivis18/index.html] Kreyenbroek, P. G.. 1992. On the Kurdish language. ¤ Ji: Kreyenbroek, P.G. and Sperl, S. (ed), The Kurds: A Contemparory Overview, Routledge, London.: 68-83. Kreyenbroek, P. G.. 1994. Kurdish. ¤ Ji: R.E. Asher (ed.), Encyclopaedia of Language and Linguistics, Oxford.: 1880-1881. Kreyenbroek, P. G.. 2001. Kurdish. ¤ Ji: J.F.A. Sawyer & J.M.Y. Simpson (eds.), Concise Encyclopaedia of Language and Religion. Oxford.: ?. Kreyenbroek, P. G.. 2005. Kurdish. ¤ Ji: Meri, J. W. & Bacharach, J. L. (eds) Medieval Islamic Civilization: An Encyclopedia, Routledge, New York.: ?. Kreyenbroek, Philip, G.. 1992. The Kurdish language: Symbol and reality. ¤ Ji: M. T. O'Shea (ed.), Kurdistan: Political and Economic Potential, Occasional paper 2, Geopolitics and International Boundaries Research Centre, SOAS, London.: 27-35. Kreyenbroek, Philip, G.. 1994. Zimanî kurdî: Remz û waqî‘. ¤ Gizîng: (5) 6-12. [Ji îngilîzî: Hesenî Qazî] Kreyenbroek, Philip, G.. 1997. Review: Feryad Fazil Omar. ¤ Bulletin of the School of Oriental and African Studies: (1) 143-144.

94

Kreyenbroek, Philip. G.. 1991. Kurdish Identity and the Language Question. ¤ Ji: T. Atabeki and M. Dorleijn (eds.), Kurdistan in Search of Ethnic Identity: Papers presented to the First Conference on Ethnicity and Ethnic Identity, Utrecht University, Utrecht, [Houtsma Foundation Publication No. 1]: 52-69. Kumruaslan, Metîn. 2006. Xuya ye tirkî şîrîntir e. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.org/nivisar.asp?yazid=96&id=605] Kurd, Hejarê. 2002. Zimanê kurdî li kurdan gildike. ¤ Dengê Mezlûma: [www.mezlum.com] Kurd, Keça. [?]. Li rojavayê Kurdistanê tevgera siyasî û çapemeniyê ya bi zimanê kurdî. ¤ Tîrêj: [http://www.tirej.net/index.2286.kecakurd.htm] Kurd, Keça. [?]. Pêşeroj û paşeroj. ¤ [?]: Kurd, Keça. [?]. Pêşeroj û paşeroj. ¤ soc.culture.kurdish (News group): Kurd, Keça. [?]. Pirtûka "Zayenda mê û nêr". ¤ [?]: Kurd, Keça. [?]. Zayenda jimarnavan di zimanê kurdî de. ¤ [?]: Kurd, Keça. 2000. Li rojavayê Kurdistanê tevgera siyasî û çapemeniyê ya bi zimanê kurdî. ¤ Nûdem: (36) ?. Kurd, Keça. 2001. Kunc (kuncik) çi zayendê distîne?. ¤ Avesta: (7) 4. Kurd, Keça. 2002. Bersiva min li ser rexne-lêkolîna Perwîz Cîhanî. ¤ Pênûs: (10) 29-51. Kurd, Keça. 2002. Çima em bi rêzimana Celadet Bedirxan nanivîsin?. ¤ Havîbûn: (10) 79-87. Kurd, Keça. 2002. Ronîkirinek li ser zimanê Dr. Mihemed Salihê Cuma. ¤ Nivîs: (13) [http://www.amude.de/amude/kurdi/nivis/nivis13/index.html] Kurd, Keça. 2003. Bingehên gotinê (6). ¤ Pênûs: (11) [http://www.efrin.net/penus/index/old/penus11/naverok/keca_kurd.htm] Kurd, Keça. 2003. Bingehên gotinê (6). ¤ Pênûs: (11) 47-51. Kurd, Keça. 2003. Bingehên gotinê (7). ¤ Pênûs: (14) [http://www.efrin.net/penus/index/old/penus14/index/keca-kurd.htm] Kurd, Keça. 2003. Bingehên gotinê (7). ¤ Pênûs: (14) 52-57 & 82. Kurd, Keça. 2003. Bingehên gotinê (8). ¤ Pênûs: (16) [http://www.efrin.net/penus/index/old/penus16/keca-kurd.htm] Kurd, Keça. 2005. Bersiva min li ser nameya mamosta Reşo Zîlan. ¤ Pênûs: (17) 37-40.

95

Kurd, Keça. 2006. Bingehên gotinê (9). ¤ Pênûs: (18) [http://www.efrin.net/penus/index/old/penus18/kurdi/06.htm] Kurd, Perwîna Reşîdê. 1990. Jînenîgariya Reşîdê Kurd. ¤ Armanc: (110) 9. [Ji erebî: Zînê] Kurd, Roza. 2007. 'Mirina zimanekî rind'. ¤ Rizgarî Onlýne: [http://www.rizgari.com/modules.php?name=Rizgari_Niviskar&cmd=read&id=1013] Kurdo, Q.. 1967. Birê kurdnasiyê li Leningrad (1). ¤ Çiya: (4) 4-5. Kurdo, Q.. 1968. Kitêb û miqalêd Kurdnasî (1). ¤ Çiya: (6) 3-4. Kurdo, Q.. 1969. Kitêb û miqalêd Kurdnasî (2). ¤ Çiya: (7) 8-9. Kurdo, Q.. 1970. Kitêb û miqalêd Kurdnasî (3). ¤ Çiya: (8) 3-4. Kurdo, Qanadê. 1968. Beşê kurdnasiyê li Lenîngrad (2). ¤ Çiya: (5) ?. Kurdo, Qanatê. 1973. Li babet nivîskar, ziman û elifbayê pertûkêt dînê êzidîyan. ¤ Govarî Korrî Zanyarî Kurd: (1 (1)) 132-179. Kurdo, Qanatê. 1989. Li babet nivîskar, ziman û elifbayê pertûkêt dînê êzidîyan. ¤ Çarçira: (5-6-7) 3-26. [Ji tîpên erebî: Mahmûd Lewendî] Kurdo, Qenatê. 1961. Gramatîka (qewa‘id) zimanê kurdî (1). ¤ Ronahî: (7-8) 107-109. Kurdo, Qenatê. 1961. Tarîxa nivîsandin û çapkirina ferhengêt kurdî (1). ¤ Ronahî: (7-8) 4-11. Kurdo, Qenatê. 1977. Halletekanî cins û bînay berkar le zaza da. ¤ Govarî Korrî Zanyarî Kurd: (5) 236-263. [Ji rûsî: Îbrahîm Ezîz Îbrahîm] Kurdo, Qenatê. 1990. Guhastina nava ser cinsa. ¤ Karwan: (83) 15-16. [Ji tîpên latînî: Kurdistan Mukriyanî] Kurdo, Qenatê. 1990. Pirtika hevbendî gelekanî nekifş. ¤ Karwan: (85) 14-15. [Ji tîpên latînî: Kurdistan Mukriyanî] Kurdo, Rebiwar. 2006. Zimanê kurdî li bakûrê Kurdistanê, bi taybetî li Amedê di xeterê de ye. ¤ Kurdistan-Netew: [http://www.kurdistannetew.hkmg.net/lekolinhurneringotar/zimanekurdi/kurdilibakurxeter.html] Kurdo, Rebiwar. 2006. Zimanê kurdî li bakûrê Kurdistanê, bi taybetî li Amedê di xeterê de ye. ¤ Hawar Dengûbas: [http://hawardengubas.com/KURDISTANROJEV/2006/pusper/zimanekurdibakurxeter.html] Kurdox. 1983. Zimanzaneke kurd: Zera Ûsiv. ¤ Roja Nû: (3 (46)) 28-29. Kurêşivan, Ferec. 1996. Bila alfabeyeke neteweyî bê amadekirin. ¤ Azadiya Welat: (32) 6.

96

Kurêşivan, Ferec. 1996. Çavkaniya sereke ya zimên: Dayik. ¤ Azadiya Welat: (30) 2. Kurij, Seyîdxan. 1996. Kirdkî (fêk Cebaxçor û Palî) di nêrî û maykî. ¤ Çira: (6) 71-77. Kurt, Halime. 2000. Bi giştî ziman û zimanê kurdî. ¤ Jiyana Rewşen: (45) 28-34. Kuvilî, Adil. 2001. Zimanê kurdî û kumpiyuter. ¤ Peymana Edeb û Hunerî: (79) 1.

97

L Lecoq, Pierre. 1992. Avista û zimanê avistî. ¤ Welat: (4) 11. [Ji fransî: Amed (Beşîr Botanî] Lecoq, Pierre. 1992. Vekolanên li ser dengnasî û peyvsaziya dîrokî ya zimanê Kurdî û zaravayên wî (1). ¤ Welat: (43) 10. [Ji fransî: Mamo Cûmî] Lecoq, Pierre. 1992. Vekolanên li ser dengnasî û peyvsaziya dîrokî ya zimanê Kurdî û zaravayên wî (2). ¤ Welat: (44) 10. [Ji fransî: Mamo Cûmî] Lecoq, Pierre. 1993. Rêzkirina zimanên îranî-arî yên rojava. ¤ Rewşen: (9) 29-35. Lecoq, Pierre. 1993. Vekolanên li ser dengnasî û peyvsaziya dîrokî ya zimanê Kurdî û zaravayên wî (3). ¤ Welat: (47) 10. [Ji fransî: Mamo Cûmî] Lecoq, Pierre. 1993. Vekolanên li ser dengnasî û peyvsaziya dîrokî ya zimanê Kurdî û zaravayên wî (4). ¤ Welat: (48) 10. [Ji fransî: Mamo Cûmî] Lecoq, Pierre. 1997. La grammaire historique du kurde. ¤ The Journal of Kurdish Studies: (2) 3136. Lecoq, Pierre. 2000. Rêzkirina zimanên êranî-arî yên roava (1). ¤ Mamed Jemo: [www.?] [Ji fransî: Mamo Cûmî] Lecoq, Pierre. 2000. Rêzkirina zimanên êranî-arî yên roava (2). ¤ Mamed Jemo: [www.?] [Ji fransî: Mamo Cûmî] Lecoq, Pierre. 2000. Vekolanên li ser dengnasî û peyvsaziya dîrokî ya zimanê Kurdî û zaravayên wî (1). ¤ Mamed Jemo: [www.?] [Ji fransî: Mamo Cûmî] Lecoq, Pierre. 2000. Vekolanên li ser dengnasî û peyvsaziya dîrokî ya zimanê Kurdî û zaravayên wî (2). ¤ Mamed Jemo: [www.?] [Ji fransî: Mamo Cûmî] Lecoq, Pierre. 2001. Rêzkirina zimanên îranî-arî yên rojava. ¤ Karwan: (158) 137-144. [Ji tîpên latînî: Salih Yûsif Sofî] Lecoq, Pierre. 2006. The place of Kurdish among the Iranian Languages. ¤ Institut Kurde de Paris: [http://www.institutkurde.org/en/conferences/kurdish_studies_irbil_2006/Pierre+LECOQ.html] Lecoq, Pierre. 2006. The place of Kurdish among the Iranian languages. ¤ Kongirey cîhanî le barey xwêndinî kurdî (World congress on Kurdish studies), Hewlêr, 6-9 sept. 2006: 221-236. Leezenberg, Michiel. 1992. Gorani influence on Central Kurdish: Substratum or prestige borrowing?. ¤ Proceedings of he 1992 Conference on Bilingualism in the Iranian World, Bamberg: [http://home.hum.uva.nl/oz/leezenberg/GInflCK.pdf] Leezenberg, Michiel. 1998. Gorani influence on Central Kurdish: Substratum or prestige borrowing?. ¤ Siamak Rezaei: [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/Papers/Leezenberg93/sec1.htm]

98

Lewendî, Mahmûd. 1992. Devoka kurdên şêxbizinî (1). ¤ Wan: (4) 43-51. Lewendî, Mahmud. 1993. Dîsa li ser elfabê. ¤ Wan: (6) 68-69. Lewendî, Mahmûd. 2006. Ferhenga qerejdaxî û M. Gazî. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/nivisar.asp?yazid=53&id=936] Lewendî, Mehmûd. 1992. Em jî nebin wek "Ibx'an". ¤ Armanc: (134) 4. Lewendî, Mehmûd. 1994. Osman Sebrî. ¤ Wan: (7) 4-5. Lewendî, Mehmud. 2005. Kîtêbek: Grammaire Kurde; Nivîskar: Paul Beidar, Paris, 1926, 76 r. ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=81] Leylanî, Musteen. 1999. Ferhenga anatomî (2). ¤ Avaşîn: (10) 199-202. Lezgîn, Rojan. 2004. Ji perspektîfa edebî, pirgirêkên zimanê kurdî. ¤ Nûbihar: (91) ?. Lezgîn, Rojan. 2004. Ji perspektîfa edebî, pirgirêkên zimanê kurdî. ¤ Mehname: (49) [http://www.geocities.com/kmehname2003/49/nirxandin11.html] Lezgîn, Rojan. 2006. Ji perspektîfa edebî, pirgirêkên zimanê kurdî. ¤ Peyv: (36) 83-89. [http://www.eduhok.net/peyv/36/P_36_K__12.pdf] [Ji tîpên latînî: Bişîr Mizîrî] Lezgîn, Roşan. 2001. Kelehên parastina zimên. ¤ Nûdem: (39-40) 73-76. Lezgîn, Roşan. 2005. Tercume û averşîyayîşê ziwanî de rolê tercumeyî. ¤ Bîr: (3) 147-151. Lezgîn, Roşan. 2006. Ferhenga biwêjan a enstîtuyê. ¤ Bîr: (4) 112-123. Lezgîn, Roşan. 2006. Ferhenga biwêjan a enstîtuyê. ¤ Navenda PENa Kurd: [http://www.penkurd.org/kurdi/roshan-lezgin/ferhenga-biwejan.html] Lezgîn, Roşan. 2006. Rastnustisê Kirmanckî (Zazakî). ¤ Peyama Kurd: (93) 16. Lezgîn, Roşan. 2006. Rexneyek li ser gotara Meretowar. ¤ Nûbihar: (98) [http://www.nubihar.com/kovar/98/9806.htm] Ludwig, Paul. 1998. The position of Zazaki among West Iranian languages. ¤ Proceedings of the Third European Conference of Iranian Studies, Copenhagen, 11-15 Sept. 1995. Part I: Old and Middle Iranian Studies, edited by Nicholas Sims-Williams, Wiesbaden, DR. Ludvig Rechert Verlag.:

99

M M., A.. 1955. Yekkirdina zimanê kurdî. ¤ Hetaw: (38) 1-3. M., C.. 1955. Nûsînî kurdî (3). ¤ Hetaw: (31) 3-8. M., C.. 1955. Nûsînî zimanî kurdî (4). ¤ Hetaw: (32) 11-13. M., C.. 1955. Nûsînî zimanî kurdî (5). ¤ Hetaw: (33) 13-16. M., L.. 1970. Rêzimana kurmancî (Gramera kurmancî). ¤ Çiya: (8) 6-7. M., M.. 1955. Zimanî kurdî yek cor e, şêwe- (lehce-)kanî zor e (1). ¤ Hetaw: (47) 1-4. M., M.. 1955. Zimanî kurdî yek cor e, şêwe- (lehce-)kanî zor e (2). ¤ Hetaw: (48) 1-3. M., M.. 1956. Zimanî ême yekcor e, şêwekanî zor e (3). ¤ Hetaw: (54) 1-4. M., M.. 1956. Zimanî ême yekcor e, şêwekanî zor e (4). ¤ Hetaw: (55) 1-2 & 17. M., M.. 1956. Zimanî ême yekcor e, şêwekanî zor e (5). ¤ Hetaw: (56) 1-4 & 14. M., M.. 1956. Zimanî ême yekcor e, şêwekanî zor e (6). ¤ Hetaw: (57) 1-4. M., M.. 1956. Zimanî ême yekcor e, şêwekanî zor e (7). ¤ Hetaw: (58) 1-4. M., M.. 1956. Zimanî ême yekçor e, şêwekanî zor e: Yekêtî zimanî kurdî (9). ¤ Hetaw: (60) 1-4. M., M.. 1956. Zimanî ême yekçor e, şêwekanî zor e: Yekêtî zimanî kurdî (10). ¤ Hetaw: (61) 1-4. M., Ş.. 1957. Ziman û şêwekanî. ¤ : (2) 19-23. MacKenzie, D. N.. [?]. Kurdish language. ¤ Kurdica: [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/mackenzi] MacKenzie, D. N.. 1954. Gender in Kurdish. ¤ Bulletin of the Society of Oriental and African Studies): (XVI) 528-541. Mackenzie, D. N.. 1959. Review: A Kurdish Grammar: Descriptive Analysis of the Kurdish of Sulaimaniya, Iraq by Ernest N. McCarus. ¤ Bulletin of the School of Oriental and African Studies: (1-3) 591-592. MacKenzie, D. N.. 1961. The origins of Kurdish. ¤ Transactions of the Philological Society: (?) 6886. MacKenzie, D. N.. 1965. Guran. ¤ The Encyclopedia of Islam: (2) 1139-1140.. MacKenzie, D. N.. 1971. Hawraman. ¤ Encyclopedia of Islam: (3) 292.

100

MacKenzie, D. N.. 1981. Kurds, Kurdistan: V. - Language. ¤ The Encyclopedia of Islam: (5) 479480. MacKenzie, D. N.. 1986. Kurdish language. ¤ The Encyclopedia of Islam: 479-480. MacKenzie, D. N.. 1988. Dîroka Kurdistanê di Ansîklopêdiya Îslamê de XIV: Ziman. ¤ Têkoşer: (41) 12-15. [Ji fransî: Pervîn] MacKenzie, D. N.. 1988. Guran. ¤ Piya: (2) 14-16. MacKenzie, D. N.. 1992 (1371). Rişey zimanî kurdî (1). ¤ Sirwe: (76) 14-18. [Ji îngilîzî: Elî Memêndî] MacKenzie, D. N.. 1992 (1371). Rişey zimanî kurdî (2). ¤ Sirwe: (77) 11-14. [Ji îngilîzî: Elî Memêndî] MacKenzie, D. N.. 1992 (1371). Rişey zimanî kurdî (3). ¤ Sirwe: (78) 11-14. [Ji îngilîzî: Elî Memêndî] MacKenzie, D. N.. 1992 (1371). Rişey zimanî kurdî (4). ¤ Sirwe: (79) 24-26. [Ji îngilîzî: Elî Memêndî] MacKenzie, D. N.. 2002. Gender in Kurdish. ¤ Kurdica: (50) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/KURDICA/2002/3/kurdishgender.html] MacKenzie, D. N.. 2006. Koka zimanê kurdî. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/grafik/koka_zimane_kurdi.pdf] Mahamedi, Hamid. 1995. Notes on some phonological developments in Kurdish. ¤ The International Journal of Kurdish Studies: (1-2) 79-93. Mahemadi, Hamid. 1996. Çend nîşe li ser pêşveçûnên fonolojîk ên di kurdî de. ¤ Zend: (1) 66-69. Mahmoodi-Bakhtiari, B.. 2004. “Wind” in the (West) Iranian Languages and Dialects. ¤ The Second Biennial Conference of the Association for the Study of Persianate Societies, Yerevan, Armenia, 2-5 April 2004: Mahmûd. 2005. Alfabe me. ¤ Kurdweb: [http://kurdweb.com/modules.php?name=News&file=article&sid=216] Malmîsanij, M.. 1996. Der heqê rastnuştena kirdkî de kombiyayîşê Stockholmî (1). ¤ Azadiya Welat: (33) 4. Malmîsanij, M.. 1996. Der heqê rastnuştena kirdkî de kombiyayîşê Stockholmî (2). ¤ Azadiya Welat: (34) 4. Malmîsanij. [?]. Dilimiz kürtçe. ¤ Kurdinfo.com Platform: [http://www.kurdinfo.com/ziman/malmisan.htm]

101

Malmîsanij. [?]. Dilimiz kürtçe. ¤ Zazaki.org: [http://www.zazaki.org/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=19] Malmîsanij. 1982. Zaravên me û zimanê nivîsandî. ¤ Berbang: (5) 12-14. Malmîsanij. 1983. Dimilkî di daçek. ¤ Berbang: (15) 15-16. Malmîsanij. 1983. Têkiliya zaravayan (1). ¤ Berbang: (7) 16-17. Malmîsanij. 1983. Têkiliya zaravayan (2). ¤ Berbang: (8) 17-18. Malmîsanij. 1983. Têkiliya zaravayan (3). ¤ Berbang: (9) 15-17. Malmîsanij. 1984. Dimilkî miyan di cîyayeya vatişan. ¤ Hêvî: (2) 86-103. Malmîsanij. 1986. Ji weşanên Hêviyê (1921): Hînkerê zimanê kurdî. ¤ Çarçira (Çiwar Çira): (2) 23-25 & 28. Malmîsanij. 1987. Kitêba Jûrezarî Kar, Esperanto û zimanê kurdî. ¤ Armanc: (?) 4. Malmîsanij. 1989. Dilimiz kürtçe. ¤ Medya Güneşi: (11) ?. Malmîsanij. 1993. Dîsa li ser elfabê. ¤ Wan: (6) 65-67. Malmîsanij. 1994. Ferhengokê kirdkî (zazakî)-avestakî-kurmanckî. ¤ Armanc: (152) 10. Malmîsanij. 1994. Pirsgirêkek û pêşniyarek. ¤ Zend: (1) 67-69. Malmîsanij. 1995. Ferhengokê kirdkî-pehlewkî-kurmanckî (10). ¤ Armanc: (5 (163)) 15. Malmîsanij. 1995. Ferhengokê kirdkî-pehlewkî-kurmanckî (6). ¤ Armanc: (158) 15. Malmîsanij. 1995. Ferhengokê kirdkî-pehlewkî-kurmanckî (7). ¤ Armanc: (1 (159)) 15. Malmîsanij. 1995. Ferhengokê kirdkî-pehlewkî-kurmanckî (8). ¤ Armanc: (2 (160)) 15. Malmîsanij. 1995. Ferhengokê kirdkî-pehlewkî-kurmanckî (9). ¤ Armanc: (3 (161)) 15. Malmîsanij. 1996. Di kurdî de guherîna dengên "R" û "L". ¤ Çira: (7) 50-55. Malmîsanij. 1996. Ferhengokê kirdkî-pehlewkî-kurmanckî (11). ¤ Armanc: (6 (164)) 15. Malmîsanij. 1996. Ferhengokê kirdkî-pehlewkî-kurmanckî (12). ¤ Armanc: (7 (165)) 15. Malmîsanij. 1996. Ferhengokê kirdkî-pehlewkî-kurmanckî (13). ¤ Armanc: (8 (166)) 15. Malmîsanij. 1996. Ferhengokê kirdkî-pehlewkî-kurmanckî (16). ¤ Armanc: (13-14 (171-172)) 17. Malmîsanij. 1996. Kirdkî (zazakî) di suffîksî. ¤ Çira: (6) 48-63.

102

Malmîsanij. 1997. Ferhengê tirkî-kirmanckî (zazakî). ¤ Vate: (2) 118-127. Malmîsanij. 1997. Ferhengokê kirdkî-pehlewkî-kurmanckî (17). ¤ Armanc: (174) 15. Malmîsanij. 1997. Kirmanckî (kirdkî) de suffîksî. ¤ Vate: (1) 81-94. Mamoyan, Azîz C.. 2004. Şopên bingeha destpêkî (substrat) ya zimanên hidewropî di kurdî da. ¤ Navenda PENa Kurd: [http://www.pen-kurd.org/kurdi/ezize-cawo/sopen-bingeha-destpeki222.html] Marif, Ewrehmanî Hacî. 1978. Koy naw le zimanî kurdî da. ¤ Govarî Korrî Zanyarî Kurd: (6) 185225. Marif, Ewrehmanî Hacî. 1981. Kurteyekî mêjûy nûsînî kurdî be elfûbêyî erebî. ¤ Govarî Korrî Zanyarî Êraq - Destey Kurd: (8) 66-120. Marif, Ewrehmanî Hacî. 1982. Gîrûgiriftekanî rênûsî kurdî be elfûbêy erebî. ¤ Govarî Korrî Zanyarî Kurd: (9) 16-77. Marif, Ewrehmanî Hacî. 1983. Rênûsî kurdî le reg û rîşewe. ¤ Karwan: (4) 39-47. Marif, Ewrehmanî Hacî. 1983. Rênûsî kurdî le rojnamey Têgeyîştinî Rastî da. ¤ Govarî Korrî Zanyarî Êraq - Destey Kurd: (10) 76-130. Marif, Ewrehmanî Hacî. 1984. Çîtirîş le barey zimanî kurdiyewe nûsrawe (1). ¤ Karwan: (23) 1622. Marif, Ewrehmanî Hacî. 1984. Çîtirîş le barey zimanî kurdiyewe nûsrawe (2). ¤ Karwan: (24) 1426. Marif, Ewrehmanî Hacî. 1984. Hewllêkî mezinî niwê le cîhanî ferhengnûsî kurdî da. ¤ Karwan: (17) 22-29. Marif, Ewrehmanî Hacî. 1985. Bîbliyografiyay ew witaraney le salî 1970-1979 da le barey zimanî kurdîyewe be kurdî le govarekan da bilawkirawnetewe. ¤ Govarî Korrî Zanyarî Êraq - Destey Kurd: (13) 107-157. Marif, Ewrehmanî Hacî. 1985. Cênawî kesî likaw le diyalêktî kirmancî xwarû da (1). ¤ Karwan: (33) 27-38. Marif, Ewrehmanî Hacî. 1985. Cênawî kesî likaw le diyalêktî kirmancî xwarû da (2). ¤ Karwan: (34) 16-25. Marif, Ewrehmanî Hacî. 1985. Cênawî kesî likaw le diyalêktî kirmancî jûrû da. ¤ Karwan: (38) 1320. Marif, Ewrehmanî Hacî. 1985. Kurte hellsengandinêkî ew karaney le meydanî lêkolînewey "cênawî kesî likaw" da kirawin. ¤ Karwan: (29) 22-33.

103

Marif, Ewrehmanî Hacî. 1986. Cênawî pirsiyar le zimanî kurdî da. ¤ Karwan: (45) 14-21. Marif, Ewrehmanî Hacî. 1987. Rêgayêkî asan bo lêkciyakirdinewey kirdarî têperr û têneperr. ¤ Karwan: (55) 22-23. Marif, Hesenî Şêx Heme. 1984. Zanyarî yan zanistî, pît yan tîp. ¤ Karwan: (17) 30-31. Marînî, Tengezar. 2008. Zimanê helbestê. ¤ Nûbûn: (96-97) 58-60. [http://www.eduhok.net/nubun/96-97/20.pdf] Marsîl, Faris. 2000. Xwendin, nivîsandin û xwedîlêderketin. ¤ Berbang: (115) 67. Matras, Yaron & Reershemius, Gertrud. 1991. Standardization beyond the state: The cases of Yiddish, Kurdish and Romani. ¤ Ji: von Gleich, U. & E. Wolff (Hrsg.). Standardization of national languages. Hamburg: UNESCO-Institut für Pädagogik: 103-123. Matras, Yaron & Reershemius, Gertrud. 1991. Standardization of stateless languages: Yiddish, Kurdish and Romani. ¤ International Symposium on Language Standardization. UNESCO Institute of Education / Research Center on Multilingualism, University of Hamburg, 2-3 February 1991.: Matras, Yaron. 1989. Standardisierung von Regionalsprachen: Der Fall Kurdisch. ¤ The First German-Turkish Linguistic Symposium, Ortadogu Üniversitesi, Ankara 20-22 March 1989: Matras, Yaron. 1990. Ergativity in Kurmanji (Kurdish): Notes on its use and distribution. ¤ Arbeiten zur Mehrsprachigkeit: (41) ?. Matras, Yaron. 1991. Research report on Turkish on Contact: The Balkans and East Anatolia. ¤ Turkish-German Linguistics Symposium, University of Hamburg, 6-7 December 1991: Matras, Yaron. 1992. Ergativity in Kurmanji. ¤ Orientalia Swecana: (XLI-XLII) 139-154. Matras, Yaron. 1997. Clause combining, ergativity, and coreferent deletion in Kurmanji. ¤ Studies in Language: (3) 613-653. Matras, Yaron. 2002. Kurmanji complementation: Semantic-typological aspects in an areal perspective. ¤ Sprachtypologie und Universalienforschung (Language typology and universals): (54:1) 49-63. Mayî, Mehfuz. 2007. Ciwamêriya Muhsin Ciwamêr ji kî ve dihêt?!. ¤ Evro: (176) 14. [http://www.eduhok.net/evro/pdffiles/p176_14.pdf] Mayî, Me'sum. 2001. Erê zimanê êkgirtî di navbera mêzgerd û şerenîxan da dê peyda bît?. ¤ Peymana Edeb û Hunerî: (68) 1. Mayî, Nazîf. 2008. Bersivek bo peyama ”erşîfkirina” zimanê kirmancî. ¤ Avesta: [http://www.avestakurd.net/author_article_detail.php?article_id=172] Mayî, Viyan. 2001. Êdî bes e parçebûn. ¤ Berbang: (119) 19.

104

Mazî, Çiya. 1997. Divê di xwendina kurdî de em bi ser bikevin. ¤ Azadiya Welat: (65) 6. Mazî, Çiya. 2000. Hin peyvên ku çewt tên bikaranîn. ¤ Azadiya Welat: (227) [www.welat.com] McCarus, Ernest N.. 1964. Book Review: Kurdish Dialect Studies I & II by D. N. MacKenzie. ¤ Journal of the American Oriental Society: (3) 305-310. McCarus, Ernest N.. 1997. Kurdish phonology. ¤ Ji: Kaye, Alan S. (ed.) Phonologies of Asia and Africa (Vol. 2), Winana Lake, Esenbranus: 691-705. McCarus, Ernest. 1960. Kurdish language studies (1). ¤ Middle East Journal: (3) 325-335. McCarus, Ernest. 1961. Kurdish language studies (2). ¤ Middle East Journal: (1) 123-125. McMunn, Forrest E.. 1998. Book review: "Einfuehrung In das Kurdische", by Anton F. Sommer. ¤ Kurdica: (16) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/KURDICA/1998/APR/review.htm] Me‘ruf Kemal. 2005. Wişey hawbeş le nêwan zimanî swîdî û kurdî da. ¤ Nûserî Niwê: (29) ?. Me‘ruf, Ebdilrehman Hacî. 1990. Taybetêtî jimare le zimanî kurdî da. ¤ Govarî Korrî Zanyarî Êraq - Destey Kurd: (21 & 22) 158-204. Me‘ruf, Ebdilrehman Hacî. 1991. Awillkirdar û corekanî awillkirdar le rûy ronanewe. ¤ Roşinbîrî Niwê û Beyan: (127 & 167) 56-63. Me‘rûf, Kemal. 2006. Berawirdêk le nêwan zimanî kurdî û zimananî dirawsê da (1). ¤ Raman: (115) 90-98. [http://www.raman-media.net/115/r18.pdf] Me‘rûf, Kemal. 2007. Berawirdêk le nêwan zimanî kurdî û zimananî dirawsê da (2). ¤ Raman: (116) 84-88. [http://www.raman-media.net/116/r16.pdf] Megyesi, Beata & Rydin, Sara. 2001. Det är varmt - Jag är varm: En typologisk miniundersökning i 20 europeiska språk. ¤ Uppsatsar om Europas språk; Stockholms universitet: Mehmo, Muhammed. 2000. Komkujiya zimanê kurdî, vebûna çîçekên jehrê ye. ¤ Azadiya Welat: (247) [www.welat.com] Mehmûd, Azad Mistefa. 2001. Zarawekanî dillzanî. ¤ Karwan: (159) 126-127. Mehmûd, Berzo. 2005. Bêje û erkên têvel di danîna rênivîsê de: Pewekirin û cudakirin. ¤ Pênûs: (17) 17-19. Mehmûd, Berzo. 2006. Nivîsîna paşkokan (personal endings) navbera liken û nelikanê de di zimanê kurdî de. ¤ Rojava.net: [http://www.rojava.net/22.05.2006_Berzo_Mehmud.htm] Mehmûd, Berzo. 2006. Peyv û nepeyv. ¤ Rojava.net: [http://www.rojava.net/22.05.2006_Berzo_Mehmud.htm]

105

Mehmûd, Brahîm. 2005. Nasnameyek kurdî. ¤ Rojava.net: [http://www.rojava.net/26.09.2005ibrahimmehmud-nasname.htm] Mehmud, Ehmed Şêx. 1990. Rênûsî kurdî û çepkê serinc û piyaçûnewe. ¤ Karwan: (86) 14-?. Mehmûd, Kemal. 1998. Çend sencêk derbarey "Kêşey dû prêpozisyonî "de" û "le" le zimanî edebî da". ¤ Gizîng: (20) 67-70. Mele, Beşîr. 2007. Zimanê daykê û kesayetî. ¤ Azadiya Welat: [http://www.azadiyawelat.com/forum/zimane-dayike-u-kesayeti.aw] Mele, Beşîr. 2007. Zimanê daykê û kesayetî. ¤ Sema Kurd: [http://www.semakurd.net/index_latin.php?lang=latin&cont=article&id=4146] Memozînî, Seîd. 2000. Zimanî kurdî belgey madbûnî netewey kurd e. ¤ Metîn: 45-52. Mendelawî, Medhî. 1983. El-luxetu l-kurdiyye: Et-tewzî' el-cuxrafî lî lehcatiha. ¤ Karwan: (11) 145-147. Mensurî, Xalid. 1997. Diwîn, dîn, wîn, dîw!. ¤ Zirêbar: (1) 7-10. Mensûrî, Xalid. 1998 (1377). Ziwanekeman tiya neçê (2). ¤ Sîrwan: (16) ?. Mensûrî, Xalid. 1998 (1377). Ziwanekeman tiya neçê (3). ¤ Sîrwan: (17) 8. Mensûrî, Xalid. 1998 (1377). Ziwanekeman tiya neçê (5). ¤ Sîrwan: (2) 11. Mensûrî, Xalid. 1998 (1377). Ziwanekeman tiya neçê (6). ¤ Sîrwan: (3) 11. Mensûrî, Xalid. 1998 (1377). Ziwanekeman tiya neçî (1). ¤ Sîrwan: (15) 9. Meretowar, A.. 2006. Gramera kurdîya hersê zaravayan. ¤ Nûbihar: (97) [http://www.nubihar.com/kovar/97/9721.htm] Merîwanî, T. B.. 1955. Ziman û nûsînî kurdî. ¤ Hetaw: (40) 1-4 & 13. Merûf, Kemal. 2005. Pêdaçûneweyekî rexnegirane be ferhenge ferrensî-kurdiyekey Hellkewt Hekîm û Gerard Gautier da. ¤ Raman: (98) ?. [http://www.raman-media.net/98/r26.pdf] Merwanî, Alan. 2002. Êrîşên li ser zimanê kurdî. ¤ Gulistan: (2) 4-9. Metînî, Narîn. 2007. Zimanê kurdî. ¤ Welatê Me: [http://www.welateme.net/kurdi/modules.php?name=News&file=article&sid=350] Mexmûrî, Pîrdawid. 2001. Ziman û rênûsî rojnamey Pêşkewtin. ¤ Karwan: (156) 14-15. Mihemed, E. H.. 1998. Pirtûka ji-kevilê-xwe-der. ¤ Nefel.com: [www.nefel.com] Mihemed, Evdila. 1997. Pirtûka ji-kevilê-xwe-der. ¤ Dugir: (7) ?.

106

Mihemed, Evdila. 1997. Pirtûka ji-kevilê-xwe-der. ¤ Dugir: (7) ?. Mihemed, Kemal Yasîn. 2005. Werin da zimanê xwe yê kurdî biparêzîn. ¤ Evro: (89) 8. Mihemed, Mesûd. 1973. Bekarhênanî "i" le zimanî kurdî da. ¤ Govarî Korrî Zanyarî Kurd: (1 (1)) 39-112. Mihemed, Mesûd. 1974. Wirdbûnewe le çend basêkî rêzimanî kurdî. ¤ Govarî Korrî Zanyarî Kurd: (?) ?. Mihemed, Mesûd. 1976. Rênûsî Korr. ¤ Govarî Korrî Zanyarî Kurd: (4) 232-284. Mihemed, Mesûd. 1977. Helldanewey çend rûperreyêkî zimanî kurdî. ¤ Govarî Korrî Zanyarî Kurd: (5) 264-311. Mihemed, Mesûd. 1983. Xodîtinewe le dû rexney dostan da. ¤ Karwan: (7) 41-53. Mihemed, Mesûd. 1993. "Ne ...ne..."-y kurdî û hêndê le destûrekanî. ¤ Mamostay Kurd: (19) 8-13. Mihemed, Wehab Şah. 2006. Zimanê hevgirtî yê kurdî binaxeya parastina hevgirtina netewa me ye (2). ¤ Çavdêr: (34) 5. [http://www.cawder.org/Chawder/cavder/34/05.pdf] Mihemed, Wehab Şah. 2006. Zimanê hevgirtî yê kurdî binaxeya parastina hevgirtina netewa me ye (1). ¤ Çavdêr: (33) 5. [http://www.medenyet.org/cavder/33/05.pdf] Mihemed, Wihab Şah. 2006. Zimanî yekgirtûy kurdî binçîney parastinî yekeytî neteweyman e. ¤ Kurdistan An (Dengî Serbexo): [http://www.kurdistanan.net/index.php?mod=article&cat=wehabsha&article=2410&page_order=1 &act=print] Mihemed, Xalid. 2002. Dengzanîna zimaneyî di çalakiyên Celadet Bedirxan de. ¤ Zevî: (4) 6-11. Mihemedpûr, Adil. 2008. Axêzgey cografiyayî-mêjûyî ziwanî kurdî û pêwendî endamî horamîzazayî û azerî kon. ¤ Raman: (130) 83-93. [http://www.raman-media.net/130/r15.pdf] Mihemmed, Ako. 2006. Debê Dihokîş xoy yeklayî bikatewe. ¤ Mîdya: (265) 14. [http://www.yndk.com/] Milî, Eyub. 2005. Fîtika Şakely û emperyalîzm. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/nivisar.asp?yazid=67&id=503] Minorsky, V.. 1933. Remarks on the Romanized Kurdish alphabet. ¤ JRAS (Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain): 643-650. Minorsky, V.. 1943. The Guran. ¤ Bulletin of the School of Oriental and African Studies: (11) ?75103. Minorsky, Vladimir. 1996. Boçûn sebaret be elfûbêy latînîy kurdî. ¤ Ji: Soltani, A. (ed.) The romanized Kurdish alphabet: A collections of three articles by C. J. Edmonds and V. Minorsky,

107

Jönköping: Kitab-i-Arzan: 47-58. [Ji îngilîzî: A. Soltanî] Mîradî, Ezîz. 1999. Kurdî û zimanên îranî yên kevin. ¤ Azadiya Welat: (156) 5. [Ji soranî: Samî Berbang] Mîrxan, Mem. 2004. Dibistanên kurdî. ¤ Azadiya Welat: (?) 9. Mîrza, Metî Melîl. 2000. Çend têbînîyek derbarey rênimayiyekî pêwîst bo nûsîn le govarî herêm da. ¤ Birayetî Edeb û Huner: (196) 3. Mîrza, Xefûr. 1983. Serincêk derbarey witarî "Zimanî êstay kurd" le nûsînî Enstas Kermelî. ¤ Karwan: (16) 45-49. Mistefa, Celal. 2005. Axiftin, nivîsîn, cudahî. ¤ Peyv: (32) 32-39. [http://www.eduhok.net/peyv/axivtin.pdf] Mistefa, Dirbas. 2000. Li ber sîbera mêzgerda zimanê kurdî. ¤ Peymana Edeb û Hunerî: (65) 1. Mistefa, Dirbas. 2005. Komisyona Bala ya Helbijartinan li Kurdistanê: Têkdana ziman û rênivîsa kurdî ne bi bêdestî ye. ¤ Evro: (110) 15. Mistefa, Şukur. 1985. Nasikwêjî. ¤ Govarî Korrî Zanyarî Êraq - Destey Kurd: (13) 214-229. Mişextî, Kameran Mela Xelîl. [?]. Dengê /x/: Hawkêşan û berawird û serinceka bilez. ¤ Metîn: (?) 54-71. Mizgîn, Hesen. 1986. Hukûmeta Swêd dixwaze hîndekariya bi zimanê zikmakî ji holê rake. ¤ Berbang: (4 (36)) 6-7. Mokri, Muhammed. 1963. Kurdologie et enseignement de la langue kurde en URSS. ¤ L’Ethnographie (Revue de la Societé Ethnographie de Paris): (57) 71-105. Muhammed, Dishyar. 1984. The alphabet used for Kurdish publications and a proposed transliteration system for use in the Western World libraries. ¤ Al-Mustansiriya Literary Review: (10) 127-136. Muhammed, Husein. 2000. "A New Kurdish Alphabet!". ¤ Mehname 2000: (3) [http://www.fortunecity.com/victorian/coldwater/322/mehname0003-23.html] Muhammed, Husein. 2000. "Cer" û "cêr" li gor Bozarslan. ¤ Mehname 2000: (7-8) [http://members.fortunecity.com/malper1/mehname0007-07.html] Muhammed, Husein. 2000. Kurtenerînek li tevgera daçekên kurdî. ¤ Mehname 2000: (12) [http://members.fortunecity.com/malper2/mehname0012-reziman.html] Muhammed, Husein. 2000. Nerînek li tewîna lêkerên kurdî: Hin taybetmendiyên lêkerên kurdî. ¤ Mehname 2000: (7-8) [http://members.fortunecity.com/malper1/mehname0007-reziman.html]

108

Muhammed, Husein. 2000. Şer û aloziyên termînolojiya zimannasiyê. ¤ Mehname 2000: (12) [www.?] Muhammed, Husein. 2000. Veqetandin an zeliqandina "bûn"ê?. ¤ Mehname 2000: (4) [http://www.fortunecity.com/victorian/coldwater/322/mehname0004-01.html] Muhammed, Husein. 2001. Kurtenerînek li hevoksaziya kurdî. ¤ Mehname: (14) [?] Muhsîn, Behzad. 2008. Komzimanewanî. ¤ Raman: (129) 112-124. [http://www.ramanmedia.net/129/r19.pdf] Mukriyanî, Gîw. 1996. Tarîxu kîtabetî l-luxetî l-kurdiyyetî xîlale 5000 sene. ¤ Mewasim: (10-11) ?. Mukriyanî, Gîw. 2003. Tarîxu kîtabetî l-luxetî l-kurdiyyetî xîlale 5000 sene. ¤ Ewraq Kurdiyye: (7) [http://www.amude.net/ewraq/7/ewraquna.html] [Ji soranî: M. Reşîd] Mukriyanî, Kurdistan. [?]. Ristey zimanî kurdî. ¤ Zanko: (?) ?. Mukriyanî, Kurdistan. 1981. Corekanî cênaw û dewryan le ristey kurdî da le diyalêktî kirmancî xwarû û kirmancî jûrû da. ¤ Govarî Korrî Zanyarî Êraq - Destey Kurd: (7) 229-254. Mukriyanî, Kurdistan. 1983. Awellnaw le ristey kurdî da be kerestey diyalêktî kirmancî xiwarû û kirmancî jûrû da. ¤ Karwan: (5) 39-44. Mukriyanî, Kurdistan. 1999. Şiwênî frêzî nawî û frêzî karî le nêw ristey kurdî da. ¤ Raman: (42) 208-212. Mukriyanî, Kurdistan. 2000. Amrazekanî xistineser le zimanî kurdî da. ¤ Zanko: (1) 145-174. Mulukşa, Celal. 1991 (1370). Qamûs. ¤ Sirwe: (66) ?. Mûradov, Têmûrê Xelîl. 1987. O. L. Vîlçêvskî û kurdzanî. ¤ Armanc: (69) 4. Mûrhem. 1992. Ziman û tarîfa zimên. ¤ Rewşen: (5) 23-26. Musayliyan, J. S.. 1993. A. D. Jaba û kurdnasî. ¤ Ronakbîrî: (3-4) 29-49. [Wergêr: Şîrwan Mehmûd Mihemed]

109

N Nakam. 1971. Gîrûgiriftî kitêb bo xwêndin. ¤ Nûserî Kurd: (1) 4-9. Narînê, Bavê. [?]. Paşeroj an pêşeroj. ¤ Civata Kurd: [www.grkund.h1.ru] Nasidze, Ivan. 2005. MtDNA and Y-chromosome variation in Kurdish groups. ¤ Annuals of Human Genetics: (69) 1-12. Naso, Î.. 2001. Çarçeva rêzimanî kurmancî (Kurmanciya jorî û soranî). ¤ Kurdistanî Îmro: (8) 1517. Nasso, I.. 1997. Di warê zimanê kurdî de. ¤ Lêkolîn: (4) 105-123. Nasso, Î.. 1997. Daçekên kurdî. ¤ Avaşîn: (6) 138-147. Nasso_Îzedîn. [?]. Bikaranîna lêkera "hatin". ¤ Alan Dilpak (Xwendin ronahî ye): [http://www.dilpak.de/k_gotar/k_nasso_lekera_hatin.html] Navişkî, Tehsîn. 2006. Me giriftariyên zimanî yên mezintir hene. ¤ Evro: (132) 8. Nawxoş, Selam. 2000. Rolî deq le diyarkirdinî wata da. ¤ Vejîn: (21) 107-117. Nawxoş, Selam. 2005. Diwanekanî Saussure. ¤ Raman: (100) ?. [http://www.ramanmedia.net/index.php?show=100] Nawxoş, Selam. 2006. Qutabxaney zimanewanî Prag. ¤ Raman: (111) 170-172. Nawxoş, Selam. 2007. Rêsa watayiyekan û edgare watayiyekan. ¤ Raman: (120) 136-142. [http://www.raman-media.net/120/r25.pdf] Nazê, Bavê. 1986. Hozanên zimanê kurdî. ¤ Armanc: (63) 2. Nazê, Bavê. 1991. Kurdan. ¤ Armanc: (116) 12. Nazê, Bavê. 1991. Zimanê kurdî yê lîteraturî: Asteng û problem (1). ¤ Armanc: (117) 5. Nazê, Bavê. 1991. Zimanê kurdî yê lîteraturî: Asteng û problem (2). ¤ Armanc: (118-119) 5. Nazê, Bavê. 1994. Bêjeya "kurdî" ne nav e, ne bi wateya kurdan e. ¤ Welat: (110) 10. Nazê, Bavê. 2004. Gramatîka. ¤ Nûbûn: (59) 32-33. Nazê, Bavê. 2004. Kora Zanyarî li ku dinêre?. ¤ Evro: (29) 12. Nazê, Bavê. 2004. Rêzman. ¤ Nûbûn: (57-58) 30-31. Nazê, Bavê. 2005. Lêksîk. ¤ Nûbûn: (61-62) 31-33. [http://www.eduhok.net/nubun/pdf/tor/leksik.pdf]

110

Nazê, Bavê. 2005. Morfêm. ¤ Nûbûn: (60) 25-26. [http://www.eduhok.net/nubun/pdf/tor/morfem.pdf] Nebez, Cemal. 1978. Rexney zimanewanî û lîsî kiwêrane hawêştin. ¤ Asoy Zankoyî: (9) ?. Nebez, Cemal. 1978. Serincêk le çend zaraweyekî taze bekarhatû û Korî Zanyarî Kurd. ¤ Govarî Kolîcî Edebîyat (Mecellet Kullîyet El-adab): (22) 79-115. Nebez, Cemal. 1994. Alfabeya kurdî. ¤ Zend: (1) 47-51. Nebez, Cemal. 2000. Zimanekî yekgirtî wê çawa pêk bê? (1). ¤ Azadiya Welat: (236) [www.welat.com] [Ji soranî: Îkram Balekanî] Nebez, Cemal. 2000. Zimanekî yekgirtî wê çawa pêk bê? (2). ¤ Azadiya Welat: (237) [www.welat.com] [Ji soranî: Îkram Balekanî] Nebez, Cemal. 2000. Zimanekî yekgirtî wê çawa pêk bê? (3). ¤ Azadiya Welat: (238) [www.welat.com] [Ji soranî: Îkram Balekanî] Nebez, Cemal. 2000. Zimanekî yekgirtî wê çawa pêk bê? (4). ¤ Azadiya Welat: (239) [www.welat.com] [Ji soranî: Îkram Balekanî] Nebez, Cemal. 2008. Le birakujîy giyanî berew birakujîy zimanî. ¤ Ajansî Nûçên Kurdistan (Kurdistan News Agency): Nebez, Jemal. 2001. The Kurdish language from tradition to written language. ¤ Kurdistan Studies Journal: (5) 7-46. Nebî, Mewlûd Hemed. 1999. Zu‘fu telamîzî s-seffeyn el-xamisî we s-sadisî l-îbtîdaîyyeynî fî îmlaî l-luxetî l-kurdiyyetî mîn wichetî nezerî mu‘ellimîha: Esbabuhu we muqterehatu ‘îlacîhî. ¤ Kovara Zankoya Dihok: (4) 513-532. Nemir, Kawa. 2000. Peyv, gotin, nifir û sondên kurdî (1). ¤ Azadiya Welat: (233) Nemir, Kawa. 2000. Peyv, gotin, nifir û sondên kurdî (2). ¤ Azadiya Welat: (234) Nenas, Mamostayê. 1993. Li ser zimanê tirkî bandora kurdî. ¤ Rewşen: (10) 52-53. Neqişbendî, Şehram. 2003 (1382). Berxî vîcjgîhayî vacî, saxt vaceî ve nehwîyî giwîşî ewramî (gune şehrî Pave). ¤ Mecelleyi Zebanşenasî: (36) ?. Neqşbendî, Ebdulla. 1973. Paşkoy "dira". ¤ Govarî Korrî Zanyarî Kurd: (1 (1)) 115-131. Nêşîte, Mehmûd. 2006. Merdim; "Bi ziwanê xo beno netewe". ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=251] Newnane, Nadama. 1998 (1377). Zimanî neteweyî û zimanî zikmakî (zimanî dayik). ¤ Awyer (Abîder): (36) 13. [Wergêr: Sakar]

111

Nihêlî, Ni‘metila Hamid. 2006. Mîkanîzma alûgorkirina ranawan li cem Amîna Zikrî: Xwandinek pêkhateyî delalî ye. ¤ Peyv: (38) 48-62. [http://www.eduhok.net/peyv/38/P38K_9.pdf] Nîmetporo, Ferdix. 1990 (1369). Zimanî yekgirtûy kurdî. ¤ Sirwe: (56) ?. Nisrî, Azad Yusif. 2006. Me pêdvî bi şureşên rewşenbîrî heye. ¤ Evro: (147) 6. [http://www.eduhok.net/evro/pdffiles/p147_6.pdf] Nowicki, Goran. 2003. Invisible borders of Kurdistan-Iraq. ¤ Kurdica: (51) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/KURDICA/2003/1/borders.html] Oguz, Cemîl. 2000. Dîtinin li ser rojnameyeke rojane ya xwerû bi kurdî. ¤ Azadiya Welat: (241) Oguz, Cemîl. 2003. Pirsgirêka alfabeyê û pêşniyazek. ¤ Amude.com: [http://www.amude.net/nerin/cemil-oguz-elfabe.html] Oguz, Cemil. 2006. DTP: Emê kurdî bixin rojeva xwe. ¤ Diyarname: [http://www.diyarname.com/modules.php?name=News&file=article&sid=915] Oguz, Cemil. 2006. Tevgera kurd dikare bazara kurdî çêbike. ¤ Diyarname: [http://www.diyarname.com/modules.php?name=News&file=article&sid=866] Oguz, Cemil. 2007. Ka em ji bo zimanê zarokên xwe çi dikin?. ¤ Diyarrname: [http://www.diyarname.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1482] Omer, Fazil. 1987. Hestîbend yan el-heykelu l-‘ezmî. ¤ Dengê Me: (3) 126-138. Omer, Fazil. 1988. Destana v û w. ¤ Karwan: (67) 11-15. Omer, Fazil. 1989. Karavakirin di zimanê kurdî da: Karê sadeyê raborî di kirmanciya jorî da. ¤ Karwan: (79) ?. Omer, Fazil. 1993. Pêkolek bo vavartina zimanê nivîsînê. ¤ Peyv: (1) 17-23. Omer, Fazil. 1994. Zarên kurdî û xwandin bi kurdî. ¤ Peyv: (2) 9-10. Omer, Fazil. 2000. Heger hemî çûçik hejîran bixun (1). ¤ Peymana Edeb û Hunerî: (62) 1. Omer, Fazil. 2000. Heger hemî çûçik hejîran bixun (2). ¤ Peymana Edeb û Hunerî: (63) 1. Omer, Fazil. 2001. Pencereyek li hindav zaravdananê. ¤ Metîn: (119) 24-31. Omer, Fazil. 2007. Boçî kirmancî?. ¤ Peyv: (41) 8-14. [http://www.eduhok.net/peyv/41/arabi/pa41_3.pdf] Omer, Mîdya. 2003. Dewru l-luxetî fî hîmayetî l-umme. ¤ Pênûs: (16) [http://www.efrin.net/penus/index/old/penus16/arabi/7.htm] Omer, Muhsîn Ehmed. [?]. Serçaweyekî girîngî fîlolojî le barey zimanî kurdî. ¤ Raman: (?) ?.

112

Omer, Tehsîn Muhsîn. 2002. "Elfûbêy Niwê"-y polî yekem û hellsengandêk. ¤ Asoy Perwerdeyî: (15) 80-81. Omerî, Bro. 1999. Çend şayes û terkîbên kurmancî. ¤ Azadiya Welat: (174) 5. Omerî, Bro. 1999. Çend şayes û terkîbên kurmancî. ¤ Azadiya Welat: (174) [www.welat.com] Omerî, Bro. 1999. Rastkirina çend çewtiyan. ¤ Azadiya Welat: (168) [www.welat.com] Omerî, Bro. 2000. Çend biwêj, metelok û gotinên pêsiyan. ¤ Azadiya Welat: (229) [www.welat.com] Omerî, Î. 1995. Zimanê kurdî û tîpên latînî (1): Kirasê zimên firehtir bikin. ¤ Welatê Me: (10) 11. Omerî, Î. 1995. Zimanê kurdî û tîpên latînî (2): Divê ziman neyê xesandin. ¤ Welatê Me: (11) 11. Omerî, Salih. 1998. Navên tirîyan bi kurdî. ¤ Roja Nû: (53) 28-29. Onal, Ehmed. 2005. Ji bo "Konferensa standardîya zimanê kurdî". ¤ Avesta: [http://www.avestakurd.net/ehmed%20onal95.htm] Oncu, M. Şefîq. 2005. Anketek û rewşa zimanê kurdî. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/nivisar.asp?yazid=28&id=554] Osê, Rezoyê. 2002. Hilweşandin. ¤ Êvar Baş: [http://www.amude.net/evarbash/cand/rezo.html]

Osê, Rezoyê. 2005. "Zimanê me hebûna me ye": Nimûneya Kurdên Binxetê): Durv û nîşanên navan di civaka Kurdî de. ¤ Rojava.net: [http://www.rojava.net/21.09.2005rezo-ose-ziman.htm] Oskan, Arşevê. 2005. Stûna netewê ziman e!. ¤ Peyama Kurd: (21) 14. Osman, Azad. 2006. Le pênawî zimanî nûsînî standardî kurdî (le herêmî Kurdistanî fîdral da). ¤ KRG: [http://www.krg.org/columnists/columnist_detail.asp?ArticleNr=8512&LNNr=36&R] Osman, Emînê. 2000. Arîşa me ya zimanvanî bi mêzgerdên rojnamevanî çare nabît. ¤ Peymana Edeb û Hunerî: (60) 1. Osman, Emînê. 2003. Zimanê me (1). ¤ Peymana Edeb û Hunerî: (120) 1. Osman, Emînê. 2003. Zimanê xo bizane (3). ¤ Evro - Edeb û Huner: (1) 2. Osman, Emînê. 2003. Zimanê xu bizane (2). ¤ Peymana Edeb û Hunerî: (121) 1. Osman, Emîrê. 1983. Zimanî xo bizane. ¤ Karwan: (12) 29-33. Osman, Emîrê. 1985. Zimanê xu bizane. ¤ Dengê Me: (2) 10-20. Osman, Mihsin. 2002. Ziman di hevkêşa serferazî û trajîdiyê da. ¤ Havîbûn: (10) 116-129.

113

Osman, Mihsin. 2006. Peyvek bo D. Bayîzê Emerî. ¤ Evro: (129) 8. [http://www.eduhok.net/evro/pdffiles/p129_8.pdf] Osp, Zarê. 2001. Derbarey pêkhatinî diyalêktekanî zimanî kurdî. ¤ Mihemed, Enwer Qadir (wer.). Çend witarêkî kurdnasî - Beşî duwem. Stockholm: Solförlaget: 122-145. [Ji rûsî: Enwer Qadir Mihemed] Oxaz, Hesen Elî Tereqî. 2000 (1379). Saxtmani fi‘l der giwîşi kurmanciyî Xurasan. ¤ Mecelleyi Zebanşenasî: (30) ?. Ozalp, Davut. 2003. Tirk "Cejna Zimanê Tirkî' pîroz dikin, lê zimanê kurdî!. ¤ Rojev.com: [http://www.rojev.com/news.asp?id=111371] Ozalp, Davut. 2005. Ji Çiya Mazî berhemek hêja: "Ferhenga gotinên pêşiyan". ¤ Rojev.com: [http://www.rojev.com/news.asp?id=165821] Ozalp, Davut. 2006. Partiyên Kurdan û Kurdî. ¤ Diyarname: [http://www.diyarname.com/modules.php?name=News&file=article&sid=862] Ozçelîk, Osman. 2002. Pirsgirêkên rêzimanî. ¤ Gulistan: (2) 39-44. Ozdemîr, Kazim. 2002. Di jiyana gelan de girîngiya zimanê dayikî. ¤ Gulistan: (1) 86-88. Ozmen, Zekî. 2006. Li Ewropayê asta xwedîlêderketina kurdî. ¤ Diyarname: [http://www.diyarname.com/modules.php?name=News&file=article&sid=883] Ozmen, Zekî. 2006. SAHÊR Kurdî, biryara hêsankirina rastnivîsa kurdî da. ¤ Diyarname: [http://www.diyarname.com/modules.php?name=News&file=article&sid=707] Önal, Ahmed. [?]. Kurd, kurdî, kurdewarî û standartî. ¤ Tîroj: (2) [http://www.tiroj.net/gecmissayilar.html] Özcan, Seyfettin. 1993. Ferqa wan zimanê wan e. ¤ Welat: (73) 2. Özçelik, Fadil. 2008. Ger soran kurd bin, ez ne kurd im, ger ez kurd bim, soran ne kurd in. ¤ Kurdinfo.com Platform: [http://www.kurdinfo.com/basin/fadil_13.htm] Özçelik, Fadil. 2008. Ger soran kurd bin, ez ne kurd im, ger ez kurd bim, soran ne kurd in. ¤ Kurdinfo.com Platform: [http://www.kurdinfo.com/basin/fadil_13.htm] Özçelik, Fadil. 2008. Şerko Bêkes "bi tîpên zêrîn“ di nav rûpelê dîroka kurd û Kurdistanê de navê xwe kola. ¤ Avesta: [http://www.avestakurd.net/author_article_detail.php?article_id=185] Özel, Çetîn. 1996. Ziman û rêbazên zimanzanînê. ¤ Zend: (1) 61. Özmen, Rûkiye. [?]. Zimanê me em in. ¤ Navenda PENa Kurd: [http://www.penkurd.org/kurdi/rukiyeozmen/zimanemeemin.html] Özmen, Rukîyê. 2001. Ziman û wêje nasnama netewan e. ¤ Nûdem: (39-40) 78-79.

114

Öztürk, Haluk. 1994. Asîmîlasyon, zimanguhastin, zimanparastin û rewşa zimanê kurdî (2). ¤ Roja Nû: (40) 16-22.

115

P Pamukcu, Ebubekir. 1985. Elêfba. ¤ Ayre: (1) 4-5. Pamukcu, Ebubekir. 1985. Numerus. ¤ Ayre: (3) 3-7. Pamukcu, Ebubekir. 1985. Temel sözcüklere ilgili küçük bir araştirma (Ferhengok: swêdî, danmarkî, norwecî, kurmancî, dimlî). ¤ Ayre: (3) 8-10. Pamukcu, Ebubekir. 1986. Dýmli'de şahýs zamirlerine gibiş (1). ¤ Ayre: (5) 4-6. Pamukcu, Ebubekir. 1986. Dýmli'de şahýs zamirlerine gibiş (2). ¤ Ayre: (6) ?. Pamukcu, Ebubekir. 1986. Dýmli'de şahýs zamirlerine gibiş (3). ¤ Ayre: (7) 5-9. Pamukcu, Ebubekir. 1986. Dýmli'de şahýs zamirlerine gibiş (4). ¤ Ayre: (8) 4-5. Pamukcu, Ebubekir. 1986. Rêzawayê dimlî. ¤ Ayre: (11) 4-8. Pamukcu, Ebubekir. 1989. Zazaca'da genus (Genus in Zazaish). ¤ Piya: (9) 42-45. Pamukcu, Ebubekir. 1990. Zazaca'da numerus (Number in Zazaish). ¤ Piya: (13) 18-25. Pancin, Kamil. 1997. Wajgan kurdî der Esfehan kehin. ¤ Zirêbar: (1) 11-12. Pênciwênî, Nalî. 2008. Zimanî standard bo rexnegirî biwêr. ¤ Dengekan: [http://www.dengekan.com/doc/2008/6/nalyPenjweny25.htm] Phillipson, Robert. 2005. Two official languages, one nation: Languages for official, national and international communication. ¤ Kurdish, Turkish and International PEN Seminar on Cultural Diversity, Diyarbakir/Amed, March 2005: Phillipson, Robert. 2005. Two official languages, one nation: Languages for official, national and international communication. ¤ Navenda PENa Kurd: [http://www.pen-kurd.org/Diyarbakirseminar/robert-philipson-two-official-languages-one-nation.html] Pîrbal, Ferhad. 1988 (1367). Nêwgir (1). ¤ Sirwe: (28) ?. Pîrbal, Ferhad. 1988 (1367). Nêwgir (2). ¤ Sirwe: (29) ?. Pirbal, Ferhad. 1990 (1369). Ziman û zarawe. ¤ Sirwe: (48) 10-12 & 28. Pîrbal, Xesro. 2002. Berew zimanî yekgirtûy kurdî. ¤ Kurdistan Net: [www.kurdistannet.org]

Pîrbal, Xesro. 2002. Berew zimanî yekgirtûy kurdî. ¤ Metîn: (127) 36-45. Pirejko, L. A.. 1963. Ergativnaja konstrukcija v kurdskom jazyke. ¤ Ji: Abaev, V. I. (ed.). Iranskij sbornik: k semidesjatipjatiletiju Prof. I.I. Zarubina. Moskva: Akademii Nauk: 150-158.

116

Pirejko, L. A.. 1979. On the Genesis of the Ergative Construction in Indo-Iranian. ¤ Ji: F. Plank, Ergativity: Towards a theory of Grammatical Relations, Academic Press: 481-488. Pirejko, L. A.. 2002. On the genesis of the ergative construction in Indo-Iranian. ¤ Kurdica: (48) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/KURDICA/2002/1/IndoIranErg.html] Polat, Can. 2003. Xwazya pirsgirêk ev tenê ba!. ¤ Mehname: (42) [http://www.angelfire.com/journal2/mehname/hejmar42/nirxandin3.html] Polat, Edib. 2007. Zimanê dayikê û yê biyanî. ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=542] Polat, Edîp. 2005. Derheqa rojên wêjeyê û konferansa zimnên de. ¤ Amîda Kurd: (10) [http://www.amidakurd.com/EdipPolat_RojenWejeyeKonferansaZiman.html] Polat, Hasan. 2007. Ez û zimanê kurdî. ¤ Avesta: [http://www.avestakurd.net/hasan_polat.htm] Polat, Lokman. 2001. Nav kurdî naverok tirkî. ¤ Azadiya Welat: (316) [www.welat.com] Polat, Lokman. 2002. Nav kurdî naverok tirkî. ¤ Mehname: (25) [http://www.geocities.com/malperanudem/mehname/25/nirxandin8.html] Polat, Lokman. 2002. Nav kurdî naverok tirkî. ¤ RNN (Rojname News Network): [http://www.rojname.com/print.php?sid=396] yan [http://www.kurdishchat.com/article.php?sid=396] Polat, Lokman. 2004. Nav kurdî naverok tirkî. ¤ Niviskar: [http://www.niviskar.com/modules.php?name=News&file=article&sid=31]

117

Q Qamişlokî, Y. Sabir. 2006. Nêzîkbûna Zimanê kurdi bi Russi û Elemanî re. ¤ Aso Xandan: [http://www.xandan.com/XaNdAn_latini/show_news.php?subaction=showfull&id=1162313131&a rchive=&template=Latini] Qamişloki, Y. Sabri. 2006. Nêzîkbûna zimanê kurdi bi russi û elemanî re. ¤ Kurdistanwebb: [http://www.kurdistanwebb.com/index.php?module=announce&ANN_user_op=view&ANN_id=32 7] Qamişlokî, Y. Sabrî. 2006. Nêzîkbûna zmanê kurdi bi russî û almanî re. ¤ Xoybun: [http://www.xoybun.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=324] Qarademîr, Yaqûb. 2005. Bingeha lêksîkolojîk û morfolojîk a pêşketinê. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/nivisar.asp?yazid=33&id=177] Qarademîr, Yaqûb. 2005. Leksîk û pêşketina zimên. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/nivisar.asp?id=155&yazid=33] Qarademîr, Yaqûb. 2005. Senkronî û diakronî. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/nivisar.asp?id=515&yazid=33] Qarademîr, Yaqûb. 2005. Ziman û civata zimên (1). ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/nivisar.asp?id=271&yazid=33] Qarademîr, Yaqûb. 2005. Ziman û civata zimên (2). ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/nivisar.asp?id=388&yazid=33] Qarademîr, Yaqûb. 2005. Zimannasî - II. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/nivisar.asp?id=107&yazid=33] Qarademîr, Yaqûb. 2005. Zimanzanî û zimannasî. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/nivisar.asp?id=63&yazid=33] Qasimî, Elî. 2002 (1380). Birrê le rehendekanî giwastinewey mercanî ziman bo gorepanî şîir. ¤ Sirwe: (188) 23-33. Qasimyanî (Kake), Silîman. 1995. Palawtinî ziman le wişey dijî însanî. ¤ Hana: (1) 11-14. Qasimyanî, Silîman. 1995. Palawtinî ziman le wişey dijî însanî. ¤ Hana: [http://www.hana.se/debattkurdi/zman.PDF] Qasimyanî, Silîman. 1999. Ayîn û ziman. ¤ Hana: [http://www.hana.se/debattkurdi/AyinuZIMAN.pdf] Qasimyanî, Silîman. 1999. Ayîn û ziman. ¤ Hana: (14) Qasimyanî, Silîman. 1999. Ziman û ayîn. ¤ Hana: (14) 15-18 & 11.

118

Qaso, Laleş. 1997. Nivîsek ji mecbûrî!. ¤ Çira: (10) 46-52. Qaso, Laleş. 2002. Kurdên bakurê welêt têk diçin. ¤ Berbang: (125-126) 32-33. Qaso, Laleş. 2006. Gelo ev hikûmeta Kurdistanê ye yan a Soristanê ye?. ¤ Rizgarî Online: [http://www.rizgari.org/modules.php?name=Rizgari_Niviskar&cmd=read&id=845] Qawas, Mihemed. 1996. Zimanê bi serî xwe mayî. ¤ Agahdarî: (8) 3. Qayîdî, Elî Cuqî. 2005. Bikarînana zimanê kurdî erkekê netewayetî pîroz e. ¤ Dengê Laliş: (33) 4. [http://www.eduhok.net/dengelalish/deng_k_4_33.pdf] Qazî, Ekberî. 1994 (1372). Hellsengandinî zarawey lekî de gell soranî. ¤ Sirwe: (90) 18. Qazî, Hesen. 2008. Helawardin û perawêzkirdinî sêwazekanî kurdî. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/gotar_bixwine.asp?yazid=149&id=1608] Qazî, Qadir Fetahî. 1972. Ebzarhayî asyayî abî der kurdî. ¤ NDAUEDT (Neşriyî Danişkadiyî Edebiyat ve Ulûmî Însaniyî Danişgahi Tebrîz): (101) 106-114. Qazî, Qadir Fetahî. 1973. Nan ve hevîr. ¤ NDAUEDT (Neşriyî Danişkadiyî Edebiyat ve Ulûmî Însaniyî Danişgahi Tebrîz): (108) 523-535. Qazî, Qadir Fetahî. 1983. Sen‘etî jûlayî ve luxat ve îstilahatî an der Mehabad. ¤ NDAUEDT (Neşriyî Danişkadiyî Edebiyat ve Ulûmî Însaniyî Danişgahi Tebrîz): (130) 57-87. Qedrî, Mamoste. 2005. Elfabeya Xelîl Xeyalî. ¤ Bîr: (3) 92-107. Qeredaxî, Ekrem. 2006. Nezretun serî‘etun ‘ela eslî l-luxetî l-kurdiyye: Zeradeşt kane yetekellemu l-kurdiyye. ¤ Kurdistan: [http://www.kurdistan-times.org/wesima_articles/language-20060429939.html] Qeredaxî, Mehabad. 2005. Jin û ziman le raman û dahênanî kurdî da. ¤ Bîr: (3) 165-172. [Ji tîpên erebî: S. Veroj] Qesrî, Mistefa. 1996. Perwerdekirin karûbarê salan û nifşan e. ¤ Agahdarî: (7) 2. Qezaz, Ebdilqadir. 1957. Zimanî kurdî. ¤ Hîwa: (1) 15-18. Qizilcî, Hesenî. 1977. Le barey hêndê le nihêniyekanî rêzimanî kurdî. ¤ Govarî Korrî Zanyarî Kurd: (5) 113-176. Qizilcî, Hesenî. 1978. Gorranî pîtekan be yektir, cêgorrkêy pîtekan û siwan û têkşikanî wişekan be hoy ew allûgorraney be ser pîtekan da dê. ¤ Govarî Korrî Zanyarî Kurd: (6) 118-184. Qoçan, Muhsin. 1994. Berev korrekê zimanî yê kurdî. ¤ Metîn: (29) 41-44. Qolxanlî, Remzî. 1997. Zimanê gazîkirin û qewirandina ajalan. ¤ Azadiya Welat: (92) 5.

119

R Rêbiwar, Dawud. 2007. Fermo hezar peyvên Mehmed Uzun îspat bike!. ¤ Diyarneme: [http://www.diyarname.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1577] Rehber, Husên. 1985. Celadet Bedirxan wek hîmdarê elfabêya latînî kurdî. ¤ Roşinbîrî Niwê: (105) 96-100. Rehîm, Sîrwan. 1996. Zarawekanî zimanî kurdî. ¤ Azadiya Welat: (23) 11. Rehîm, Sîrwan. 1996. Zimanê kurdî û zaravayên wî. ¤ Azadiya Welat: (25) 11. Remezan, Îbrahîm. 2007. Zimanê yekgirtî. ¤ Nûbûn: (93) 69-71. [http://www.eduhok.net/nubun/93/19.pdf] Remezan, Îbrahîm. 2008. Hin şaşî di karê neborî da. ¤ Evro: (224) 16. [http://www.eduhok.net/evro/pdf2/p224_16.pdf] Rênas, Serhad B.. 2006. Rewşa gesedan û hlberîna bi zimanê kurdî. ¤ Hawar Dengûbas: [http://www.hawardengubas.com/NIVIS_LEKOLIN/serhadbrenas/2006/gesedanhilberinzimanekur di.htm] Resho, Hemresh. 1990. On the history and development of writing the Kurdish language with the Latin alphabet. ¤ Yearbook of the Kurdish Academy: 78-86. [Ji elmanî: P. J. Zless-Lawrence] Resul, Ebdulla Husên & Musa, Ebdulwehab Xalid. 2004. Wişey sifir û morfîmî sifir: Lêkolîneweyekî morfosîntaksî ye. ¤ Govara Zankoya Dihok: (1) 13-28. Resul, Ebdulla Husên. 1999. Pênasey ristey sade: Lêkolîneweyekî zimanewanî ristesazî ye. ¤ Govara Zankoya Dihok: (6) 737-766. Resul, Ebdulla Husên. 2000. Ranawe kesiyekanî şêwezarî Xoşnawetî: Lêkolîneweyekî zimanewanî ye le ser rêzimanî kurdî. ¤ Zanko: (10) 43-65. Resul, Ebdulla Husên. 2004. Çend pîtêkî kêşedar le nûsînî kurdî da: Lêkolîneweyekî dengsazî ye. ¤ Govara Zankoya Dihok: (1) 1-12. Resûl, Ebdulla Husên. 2006. Ciyawazîy zimanî komelgay dêhat û şarekan: Tiwêjîneweyekî kozimanewanî berawirdkarî ye. ¤ Kongirey cîhanî le barey xwêndinî kurdî (World congress on Kurdish studies), Hewlêr, 6-9 sept. 2006: 55-82. Resul, Izziddîn Mustefa. 1971. Îmlayî kurdîy taze û dîmenêk le Mem û Zînî Xanî. ¤ Nûserî Kurd: (4) 11-14. Reş, Ezîzî Mela. 2000. Ferhengokî çend wişeyekî deştî Hewlêr. ¤ Birayetî Edeb û Huner: (179) 1. Reş, Ezîzî Melay. 2004. Ferhengî "Estêre geşe" û çend serincêk. ¤ Raman: (90) ?. [http://www.raman-media.net/90/r8.pdf]

120

Reş, Ezîzî Melay. 2004. Ferhengî "Hawwatekanî kurdî" û witeyek. ¤ Raman: (86-87) ?. [http://www.raman-media.net/86_87/r17.pdf] Reş, Ezîzî Melay. 2006. Ferhengî Kurdnasînim xwêndewe. ¤ Raman: (112) 78-85. [http://www.raman-media.net/112/r18.pdf] Reş, Ezîzî Melay. 2006. Ferhengî Sîdram xwêndewe. ¤ Raman: (107) 119-124. [http://www.raman-media.net/107/r20.pdf] Reş, Konê. 1992. Mîr Celadet Bedirxan û çîroka berhevkirina alfabeya kurdî-latînî (1). ¤ Welat: (41) 10. Reş, Konê. 1992. Mîr Celadet Bedirxan û çîroka berhevkirina alfabeya kurdî-latînî (2). ¤ Welat: (42) 10. Reş, Konê. 1992. Pêşgotina "Rûpelên elfabeyê". ¤ Welat: (39) 10. Reş, Konê. 2001. Mîr Celadet Alî Bedir-Xan di navber polîtîk û rojnamevaniyê ve (1). ¤ Nivîs: (11) [http://www.amude.de/amude/kurdi/nivis/nivis11/koneres.html] Reş, Konê. 2001. Roger Lescot (1914-1975): Dîplomatê fransî yê ku kar û xebat di ber kurdan de kiriye. ¤ Avesta: (7) 2. Reş, Konê. 2001. Roger Lescot (1914-1975): Dîplomatê fransî yê ku kar û xebat di ber kurdan de kiriye. ¤ Peymana Edeb û Hunerî: (70) 1. [Ji tîpên latînî: Mihemed Mela Hemdî] Reş, Konê. 2002. Mîr Celadet Alî Bedir-Xan di navber polîtîk û rojnamevaniyê ve (2). ¤ Nivîs: (12) [http://www.amude.de/amude/kurdi/nivis/nivis12/index.html] Reş, Konê. 2003. Mîr Celadet Bedirxan di salên dawîn de. ¤ Evro - Edeb û Huner: (1) 2. [Ji tîpên latînî: Mihemed Mela Hemdî] Reş, Konê. 2003. Mîr Celadet Bedirxan di salên dawîn de. ¤ Tirej.com: Reş, Konê. 2006. Dewletek û zimanek. ¤ Kurdax: Dewletek-Zimanek-01.htm] [www.tirej.com]

[http://www.kurdax.net/Niviskari/KoneResh-

Reş, Konê. 2006. Dewletek û zimanek. ¤ Kurdewar: [http://www.kurdewar.com/dewletek_u_zimanekt450.html?s=81342e21048cf8e47bd264af784b8130&] Reş, Konê. 2006. Dewletek û zimanek. ¤ Kurdistana Binxetê: [http://www.kurdistanabinxete.com/Beshe_Kurdi/Koneresh/Lekolin/Dewletek_UZimanek_Mircela det_160706.htm] Reş, Konê. 2006. Dewletek û zimanek. ¤ Kurdistana Binxetê: [http://www.kurdistanabinxete.com/Beshe_Kurdi/Koneresh/Lekolin/Dewletek_UZimanek_Mircela det_160706.htm]

121

Reş, Konê. 2006. Dewletek û zimanek. ¤ Lotikxane:

[http://www.lotikxane.com/kone%20res.htm] [http://pen-

Reş, Konê. 2006. Dewletek û zimanek. ¤ Navenda Pena Kurd: kurd.org/kurdi/koneresh/kelkela-germa-havine-ye.html]

Reş, Konê. 2006. Dewletek û zimanek. ¤ Rizgarî Online: [http://www.rizgari.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=633] Reş, Konê. 2006. Dewletek û zimanek. ¤ Sema Kurd: [http://www.semakurd.org/index_latin.php?lang=latin&cont=article&id=769] Reş, Konê. 2006. Dewletek û zimanek. ¤ Wêje û Zimanê Kûrdî: [http://www.wejeuziman.hkmg.net/gotar_lekolin/zimanekurdi/dewletekuzimanek.htm] Reş, Konê. 2006. Dewletek û zimanek. ¤ Xoybun: [http://www.xoybun.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=290] Reş, Konê. 2006. HAWAR hatiye hawara me, gelo em bi hawara wê ve çûn?. ¤ PUKmedia: [http://www.pukmedia.com/latininews/17-5/news14.html] Reş, Konê. 2006. Ji berî 73 salan ve Mîr Celadet Bedirxan bersiva wiha kes vegerandiye. ¤ Mehname: (72) [http://www.geocities.com/mehname2005a/72/nirxandin4.html] Reş, Konê. 2007. "Elfabeya Celadet û pîvana pêwistiya tîpan". ¤ Bydigi.com: [http://www.bydigi.com/candi-gisti/232910-elfabeya-celadet-u-pivana-pewistiya-tipan.html] Reş, Konê. 2007. "Elfabeya Celadet û pîvana pêwistiya tîpan". ¤ Gemya Kurda: [http://www.gemyakurda.net/modules.php?name=News&file=article&sid=5059] Reş, Konê. 2007. "Elfabeya Celadet û pîvana pêwistiya tîpan". ¤ Navenda Pena Kurd: [http://penkurd.org/kurdi/koneresh/alfabeya-mir-celadet-derwese-xalib.html] Reş, Konê. 2007. "Elfabeya Celadet û pîvana pêwistiya tîpan". ¤ PUKmedia: [http://pukmedia.com/kurdi/index.php?option=com_content&task=view&id=2958&Itemid=1] Reş, Konê. 2007. "Elfabeya Celadet û pîvana pêwistiya tîpan". ¤ Serwext: [http://www.serwext.com/nuce.php?aid=451] Reş, Konê. 2007. "Elfabeya Celadet û pîvana pêwistiya tîpan". ¤ Sema Kurd: [http://semakurd.info/index_latin.php?cont=pirtuka-Elfabeyakurdi] Reş, Konê. 2007. Di sedsala dawîn de, rewşa ziman û weşanên bi zimanê kurdî di nav Kurdên Binxetê de. ¤ Avesta: [http://www.avestakurd.net/k_res02586.htm] Reş, Konê. 2007. Di sedsala dawîn de, rewşa ziman û weşanên bi zimanê kurdî di nav Kurdên Binxetê de. ¤ Gemya Kurda: [http://www.gemyakurda.de/modules.php?name=News&file=article&sid=3085] Reş, Konê. 2007. Zimanê te nasnameya te ye. ¤ Avesta: [http://www.avestakurd.net/k_r741.htm]

122

Reş, Konê. 2007. Zimanê te nasnameya te ye. ¤ Gemya Kurda: [http://f28.parsimony.net/forum68059/messages/8957.htm] Reş, Konê. 2007. Zimanê te nasnameya te ye. ¤ Serbestî: [http://f28.parsimony.net/forum68059/messages/8957.htm] Reş, Konê. 2007. Zimanê te nasnameya te ye. ¤ Welatê Me: [http://www.welateme.net/kurdi/modules.php?name=News&file=article&sid=415] Reş, Konî. 1991 (1370). Mîr Celadet Bedirxan. ¤ Sirwe: (68) ?. Reşî, Şoreş. 1999. Ferhenga tirkî-kurdî ya nû derket. ¤ Azadiya Welat: (200) 7. Reşî, Şoreş. 2005. Zimanê kurdên Xorasanê. ¤ Avaşîn: [http://www.instituyakurdi.com/kurdi/avasin/avasin2005-/indexavasin2005.htm] Reşîd, Mistefa. 2005. Nivîsandin ziman pêşve dibe. ¤ Tûrik: (2) 2. Reşîd, Mustefa & Muhammad, Husein. 2002. Kurtegotûbêjek li ser ergatîvê. ¤ Mehname: (29) [www.?] Reşîd, Mustefa. [?]. "Paşeroj" yan "pêşeroj". ¤ Navenda PENa Kurd: [http://www.penkurd.org/kurdi/mustefa-reshid/ziman/paseroj-yan-peseroj.html] Reşîd, Mustefa. [?]. Çend gotin li ser diyardeya kelijandinê di zimanê me de. ¤ Navenda PENa Kurd: [http://www.pen-kurd.org/kurdi/mustefa-reshid/ziman/kelijandin.html] Reşîd, Mustefa. [?]. Çend gotin li ser tîpa dubare di zimanê me de. ¤ Navenda PENa Kurd: [http://www.pen-kurd.org/kurdi/mustefa-reshid/ziman/tipa-dubare.html] Reşîd, Mustefa. [?]. Encama anketa me [Mijara lêkeran]. ¤ Navenda PENa Kurd: [http://www.pen-kurd.org/kurdi/mustefa-reshid/ziman/anket/anket-gengeshi.html] Reşîd, Mustefa. [?]. Mêjerê lêkerê. ¤ Navenda PENa Kurd: kurd.org/kurdi/mustefa-reshid/ziman/mejere-lekere-i.html] [http://www.pen[http://www.pen[http://www.pen[http://www.pen-

Reşîd, Mustefa. [?]. Mijara "ku" û "ko". ¤ Navenda PENa Kurd: kurd.org/kurdi/mustefa-reshid/ziman/mijara-ku-ko.html] Reşîd, Mustefa. [?]. Mijara daçekê (1). ¤ Navenda PENa Kurd: kurd.org/kurdi/mustefa-reshid/ziman/mijara-daceke-i.html] Reşîd, Mustefa. [?]. Mijara daçekê (2). ¤ Navenda PENa Kurd: kurd.org/kurdi/mustefa-reshid/ziman/mijara-daceke-ii.html]

Reşîd, Mustefa. [?]. Mijara pronavê nêtar û sînorên bêjeyê. ¤ Navenda PENa Kurd: [http://www.pen-kurd.org/kurdi/mustefa-reshid/ziman/mijara-pronave-netar.html]

123

Reşîd, Mustefa. [?]. Mijara tewangê (1). ¤ Navenda PENa Kurd: [http://www.penkurd.org/kurdi/mustefa-reshid/ziman/mijara-tewange-i.html] Reşîd, Mustefa. [?]. Mijara tewangê (2). ¤ Navenda PENa Kurd: [http://www.penkurd.org/kurdi/mustefa-reshid/ziman/mijara-tewange-ii.html] Reşîd, Mustefa. [?]. Mijara veqetandekê. ¤ Navenda PENa Kurd: [http://www.penkurd.org/kurdi/mustefa-reshid/ziman/mijara-veqetandeke.html] Reşîd, Mustefa. [?]. Pirsgirêka lêkera "bûn". ¤ Navenda PENa Kurd: kurd.org/kurdi/mustefa-reshid/ziman/pirsgireka-lekera-bun.html] [http://www.pen-

Reşîd, Mustefa. [?]. Qeyda kurtahiyê di zimanê de. ¤ Navenda PENa Kurd: [http://www.penkurd.org/kurdi/mustefa-reshid/ziman/qeyda-kurtahiye.html] Reşîd, Mustefa. [?]. Raman û ziman. ¤ Navenda PENa Kurd: [http://www.penkurd.org/kurdi/mustefa-reshid/ziman/raman-u-ziman.html] Reşîd, Mustefa. [?]. Standardkirina awayê nivîsandina zimanê kurdî - zaravayê bakur. ¤ Navenda PENa Kurd: [http://www.pen-kurd.org/kurdi/mustefa-reshid/ziman/standerd3.pdf] Reşîd, Mustefa. [?]. Tewandina veqetandekê. ¤ Navenda PENa Kurd: kurd.org/kurdi/mustefa-reshid/ziman/tewandina-veqetandeke.html] Reşîd, Mustefa. 2002. Çend gotin li ser nîşana ayendê. ¤ Amûdê: [http://www.amude.de/amude/kurdi/ziman/mustefaresid5.html] Reşîd, Mustefa. 2002. Çend gotin li ser nîşana ayendê. ¤ Özgür Politika: [www.ozgurpolitika.org] Reşîd, Mustefa. 2002. Encama anketa me [Mijara lêkeran]. ¤ Avesta: (36) [http://www.avestakurd.net/anket-gengeshi.html] Reşîd, Mustefa. 2002. Mijara "ku" û "ko". ¤ Avesta: (25) [http://www.avestakurd.net/avesta26/mistefa%20resid.htm] Reşîd, Mustefa. 2002. Mijara tewangê (1). ¤ Nivîs: (14) [http://www.amude.de/amude/kurdi/nivis/nivis14/mresid.html] Reşîd, Mustefa. 2002. Mijara veqetandekê. ¤ Amûdê: [http://www.amude.de/amude/kurdi/ziman/mustefaresid6.html] Reşîd, Mustefa. 2003. Çend gotin li ser nîşana ayendê. ¤ Navenda PENa Kurd: kurd.org/kurdi/mustefa-reshid/ziman/ayend.html] Reşîd, Mustefa. 2004. Pirsa gihanek û pironava (ko). ¤ Avesta: (58) [http://www.avestakurd.net/Avesta%2058/xemcivin01.htm] Reşîd, Mustefa. 2006. Mijara "paşeroj û pêşerojê" dîsa kete rojevê: Bersivek li dijî dîtinên birêzan Ezîzê Cawo û Hesen Huseyin Deniz. ¤ Avesta: [http://www.avestakurd.net/disa-peseroj[http://www.pen[http://www.pen-

124

paseroj.pdf] Reşîd, Mustefa. 2007. Ji bo her dengekî êşmarek: Ber bi klavyayeka nû va. ¤ Netikurd: [http://www.netkurd.com/gotar.asp?yazid=28&id=1485] Reşîd, Mustefa. 2007. Ji bo her dengekî êşmarek: Ber bi klavyayeka nû va. ¤ PENa Kurd: [http://www.pen-kurd.org/kurdi/mustefa-reshid/ziman/ber-bi-klavyayeka-nu-va.html] Reşîd, Rêbwar. [?]. Afret, ‘îfret, Afrodît. ¤ Kurdistan Press: [www.kurdistanpress.com] Reşîd, Tosinê. 2005. Çend têbînî li ser dosyaya zimanê kurdî. ¤ Tîroj: (15) 52-53. Reşîd, Tosînê. 2007. Alfabe a latînî û çend pirsên din. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/gotar.asp?yazid=58&id=1260] Reşit, Tosinê. 1983. Pêşketina kurdolojîyê li Akademîya Ermenîstanê: Duh, îro, sibê. ¤ Roja Nû: (45 (2)) 24-26. Reşît, Tosinê. 1989. Zimanê dê. ¤ Mamostay Kurd: (7) 84 & +. Reşo, Hemreş. 1991. Celadet Bedir-Khan, Hawar und die kurdische Schriftsprache. ¤ : Reûf, Luqman. 2006. Ziman û rênûs û hellsengandinêkî babetiyane. ¤ Ayinde: (67) 78-84. [http://www.sardam.info/Aynda/67/07.pdf] Reûf, Merîwan. 1999. Nûsînî kurdî be pîtî latîn: Niwîgerî le ziman da. ¤ Hana: (11-12) 23-26. Rêving (Kerîm), S. (Remzî). 2001. Di kurmancî de yekejmarî û pirejmarî. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/articles/article_detail.asp?RubricNr=10&ArticleNr=100] Rêving, S.. [?]. Di kurmancî de yekejmarî û pirejmarî. ¤ ?: [www.?] Rêving, S.. 1988. Di kurmancîya jorî de devoka behdînî. ¤ Berbang: (4) 12-16. Rêving, S.. 1989. Êdî qonaxa tirsa windabûna zimanê kurdî bûrîye. ¤ Armanc: (99) 4. Rêving, S.. 1991. Di kurmancî de yekejmarî, pirejmarî û "kurdan". ¤ Armanc: (118-119) 6-7 & 11. Rêving, S.. 1992. Divê em xwe ji alfabetîzebûna tirkî xelas bikin. ¤ Armanc: (125) 6-7. Rêwî, S.. 1987. Bi kîjan kurmanciya heyî?. ¤ Armanc: (71) 5. Rewşen, Robîn. 2005. 21-ê sibatê roja zimanê zikmakî yê navneteweyî. ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=113] Rewşen, Robîn. 2007. Roja zimanê zikmakî û ji polîtîkaya asîmîlasyonê ber bi ya întegrasyonê ve. ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=listarticles&secid=17]

125

Rezaei, Siamak. . A proposal for typing Kurdish on Internet. ¤ : Rezaei, Siamak. 2003. Mobile clitics and complex predication. ¤ Kurdica: (51) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/KURDICA/2003/1/CompPredKurdish.pdf] Rezaie, Aryo Emaranizadeh. 1998. Unified Kurdish-English Dictionary v1.0. ¤ Kurdica: (23) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/KURDICA/1998/NOV/aryo.html] Rezimara, Îbrahîmî. 2002. Dîktatorî ziman û sen‘etî ferheng. ¤ Gizîng (?): (31) 51-58. [Ji farisî: Amanc Ezîz Kendî] Ridênî, Wesfî Hesen. 2001. Pertuka El-hediyyetu l-hemîdiyyetu fî l-luxetî l-kurdiyye ewa ji berî 109 sala hatiye danan û xandineka nû. ¤ Karwan: (157) 142-144. Riwandizî, E.. 1943. Zimanî ‘alem. ¤ Gelawêj: (4) 1-3. Rizgar, Baran. 1990. Alfabêta kurdî. ¤ Armanc: (111) 5. Rizgar, Baran. 1993. Çend rêziman û rênivîsên kurmancî hene?. ¤ Welat: (91) 10. Rizgar, Baran. 1993. Grammar - Rêziman. ¤ Ji: Baran Rizgar, Kurdish-English English-Kurdish dictionary, London: 383-400. Rizgar, Baran. 1993. Rêziman û rastnivîsa kurdî. ¤ Welat: (90) 10. Rizgar, Baran. 1993. Statistics of the Kurdish sounds. ¤ Ji: Baran Rizgar, Kurdish-English EnglishKurdish dictionary, London: 379-383. Rizgar, Baran. 1993. Yê kurdî, yê kurdan û yê kurd. ¤ Welat: (92) 10. Rizgar, Baran. 1994. Alfaba kurdî babeta minaqeşên kronîk. ¤ Zend: (1) 51-. Rizgar, Baran. 1994. Alfaba kurdî babeta minaqeşên kronîk. ¤ Zend: (1) 51-58. Rizgar, Baran. 1994. Alfabeya kurdî: Babeta munaqeşeyên kronîk (1). ¤ Welat: (107) 10. Rizgar, Baran. 1994. Alfabeya kurdî: Babeta munaqeşeyên kronîk (2): Du awayên fêrkirina alfabeyê. ¤ Welat: (108) 10. Rizgar, Baran. 1994. Alfabeya kurdî: Babeta munaqeşeyên kronîk (3): Alfabeya Celadet Bedircan keda rewşenbîran û gelek salan e. ¤ Welat: (109) 10. Rizgar, Baran. 1994. Kurdî nav e û bi wateya zimanê kurdan e. ¤ Welat: (102) 10. Rizgar, Baran. 1994. Rastnivîsa lêkerên hevedudanî (1). ¤ Welat: (103) 10. Rizgar, Baran. 1994. Rastnivîsa lêkerên hevedudanî (2). ¤ Welat: (104) 10.

126

Rizgar, Baran. 1997. Tewandina navan û çewt bikaranîna tewandinê di nûçeyên MED-TV’yê de. ¤ Azadiya Welat: (66) 4-5. Rizgar, Baran. 2002. A short grammar of Kurmanji. ¤ Kurdica: (48) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/KURDICA/2002/1/baran.html] Robar, Hozan. 2000. Zimanê kurdî û sedsala nû. ¤ Azadiya Welat: (225) [www.welat.com] Robar, Hozan. 2006. Aloziya kesê siyemê kom bi lêkerên têper re, di buhêrkê de. ¤ Kurdax: [http://www.kurdax.net/Ziman/HozanRobar-Ziman-01.pdf] Robar, Hozan. 2007. Aloziya kesê siyemê kom bi lêkerên têper re, di buhêrkê de. ¤ Rojava.net: [http://www.rojava.net/21.01.2007.kurdi-kurmanci-hozanrobar.htm] Robar, Hozan. 2007. Rojnamegerî û zimanê Kurdî. ¤ Dengê Xelikan: [http://www.xelkedondurma.com/ditin/hozan/zimane_kurdi.htm] Robar, Hozan. 2007. Rojnamegerî û zimanê Kurdî. ¤ Welatê Me: [http://www.welateme.net/kurdi/modules.php?name=News&file=article&sid=464] Rohat. 1982. Pirsa hînbûna zimanê kurdî. ¤ Berbang: (4) 10-11. Rohat. 1983. Defîna peyvên zimanê kurdî. ¤ Roja Nû: (3 (46)) 1217. Rohat. 1983. Zimanên cîhanê û kurdî. ¤ Roja Nû: (2 (45)) 20-23. Rohat. 1984. Lîsteke peyvên sînonîm. ¤ Roja Nû: (4 (47)) 1217. Roj, Cihan. [?]. Xwendina bi kurdî. ¤ Tîroj: (4) Roj, Cîhan. 1997. Divê birînên zimên der bibin. ¤ Azadiya Welat: (92) 5. Roj, Cîhan. 1999. Baxçeyê peyvan. ¤ Azadiya Welat: (186) [www.welat.com] Roj, Cihan. 1999. Baxçeyê peyvan. ¤ Azadiya Welat: (186) 5. Roj, Cihan. 1999. Çend biwêj û şayesên Serhedê. ¤ Azadiya Welat: (180) 5. Roj, Cihan. 1999. Çend nîşe li ser zimanê kurdî: E û H'ya erebî. ¤ Azadiya Welat: (201) 5. Roj, Cihan. 1999. Çend têgihên erdnîgarî û çandinî. ¤ Azadiya Welat: (171) 5. Roj, Cihan. 1999. Çend têgihên erdnîgarî û çandinî. ¤ Azadiya Welat: (171) [www.welat.com] Roj, Cihan. 1999. Di kurmancî de perçînkirin. ¤ Azadiya Welat: (173) 5. Roj, Cihan. 1999. Di kurmancî de perçînkirin. ¤ Azadiya Welat: (173) [www.welat.com] Roj, Cihan. 1999. Makîneyên fotokopiyê. ¤ Azadiya Welat: (178) 5.

127

Roj, Cîhan. 2000. Berhevokeke peyvan. ¤ Azadiya Welat: (215) [www.welat.com] Roj, Cihan. 2001. Çend nîşe der barê perwerdehiyê de. ¤ Azadiya Welat: (261) [www.welat.com] Roj, Cîhan. 2001. Peyv û biwêjên bazarê. ¤ Azadiya Welat: (276) [www.welat.com] Roj, Cîhan. 2001. Peyv, biwêj û gotinên di warê bazar û tenduristiyê. ¤ Azadiya Welat: (274) [www.welat.com] Rojbeyanî, Mela Cemîl Bendî. 1955. Ziman û nûsînî kurdî (2). ¤ Hetaw: (44) 1-6. Rojhat. 1992. Di derheqê zimanê kurdî durûtiya dewleta tirk. ¤ Roja Nû: (34) 12-13. Ronahî, Serhat. 2002. Dersek ji rêzimana kurdî li ser rastnivîsînê "ey". ¤ Mehname: (35) [www.geocities.com/kmehname2002/35/ziman2.html] Ronahi, Serhat. 2002. Windows XP û zimanê kurdî. ¤ Rojev.com: Ronahi, Serhat. 2005. Zimanê kurdî (kîte & peyv). ¤ Mezlum.com: [http://www.mezlum.com/modules.php?name=News&file=article&sid=248] Ronahi, Serhat. 2005. Zimanê kurdî (kîte & peyv). ¤ Rojhelat: [http://www.rojhilat.net/modules.php?name=News&file=article&sid=248] Ronahî, Şemsettin. 1992. Felsefe û ziman. ¤ Rewşen: (7) 51-52. Ronahî, Şemsettin. 1992. Ziman û bîrdozî (1). ¤ Rewşen: (8) 39-40. Rondot, Pierre. 1933. L'alphabet kurde en caractères latins d'Arménie Soviétique. ¤ Revue des Études Islamiques: (3) 411-417. Rondot, Pierre. 1935. L'adoption des caractères latins et le movement culturel chez les Kurdes de l' U.R.S.S.. ¤ Revue des Études Islamiques: (1) 87-96. Rondot, Pierre. 1935. Trois essais de latinisation de l’alphabet kurde: Iraq, Syrie, U.R.S.S.. ¤ Bulletin d’Études Orientales: (5) 1-31. Rondot, Pierre. 1936. Le probléme de l'unification de la langue kurde. ¤ Revue des Études Islamiques: (3) 297-307. Ronî, Evîn. 2002. Bikaranîna hin bêjeyan. ¤ Azadiya Welat: (331) Roshan, S.. 2000. Kultur, asîmîlasyon û rola zimanî. ¤ Kurdish 2000 Plus (News Group: soc.culture.kurdish): Roshani, Dilan. 2002. IT the dilemma of Kurdish language. ¤ Kurdish Media: [http://www.kurdmedia.com/articles.asp?id=8686]

128

Roshani, Dilan. 2004. Kurdish calendar. ¤ Kurdistanica: [http://www.kurdistanica.com/english/culture/ncharacters/calendar/calendar.html] Rostî, Necat. 2006. Zimanî rojnamenûsî. ¤ Rojnamewan: (1) 25-28. [http://www.kurdistannet.net/rojnamewan/r1/25-28.pdf] Roth, Hans Ingvar. 2004. Basêkî kirawe sebaret be mafekanî zimanî kurdî. ¤ Rojhilat.org: [http://www.rojhilat.org/index.asp?t=a&id=79] [Wergêr: Kerîm M.] Roşan, Dara & Delîl, Bawer. 1991. Li ser ziman çend gotin. ¤ Rojev: (3) 14-17. Roşan, Serdar. 1995. Rewşenbîr, ziman û raman. ¤ Armanc: (5 (163)) 4. Roşan, Serdar. 2006. Zaza, soran, kurmanc û dîalektên ziman. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?PictureNr=139&RubricNr=24&MemberN r=12&ArticleNr=892] Roşan, Serdar. 2007. Ruhê koletiyê û ronakbîrên analfabet yên kurd. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?PictureNr=139&RubricNr=24&MemberN r=12&ArticleNr=1883] Roşan, Serdar. 2007. Werger, ziman û edebîyat. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?PictureNr=139&RubricNr=24&MemberN r=12&ArticleNr=1850] Roşan, Serdar. 2008. Soranî, kurmancî, wezîrê ezam û rêya jakobenan!. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?PictureNr=139&RubricNr=24&MemberN r=12&ArticleNr=2916] Roşanî, S.. [?]. Kultur, asîmîlasyon û rola zimanî. ¤ : [www.?] Rustem, Pîr. 2003. Ziman û netewe. ¤ Navenda PENa Kurd: rustem/ziman-u-netewe.html] [http://www.pen-kurd.org/kurdi/pir-

Rustem, Pîr. 2004. Ziman û netewe. ¤ Mehname: (51) [http://www.geocities.com/kovaramehname/51/nirxandin11.html] Rustem, Pîr. 2006. Îslam û ziman. ¤ Peyamner: [http://www.peyamner.com/article.php?id=42649&lang=latin]

129

S Sabar, Yona. 1999. Kurdish Influence on Pet Names of Kurdistani Jews. ¤ Kurdica: (32) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/KURDICA/1999/AUG/saber.html] Sabar, Yona. 2000. The Impact of Kurdish on baby talk vocabulary of Jewish Neo-Armaic (Zakho, Iraqi Kurdistan, ca. 1950). ¤ Kurdica: (41) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/KURDICA/2000/MAY/saber.html] Sabîr, Kamyar. 2008. Giftûgoyekî berkol le gel berêz Emîrî Hesenpûr da. ¤ Dengekan: [http://dengekan.info/dengekan/print/1602.html] Sabîr, Kamyar. 2008. Lîngua frankay kurdî: Zimanî standerd û fermî. ¤ Kurdistan Post: Sabîr, Kamyar. 2008. Netewe û zimanî kurdî: Dayglosya yan cûtstandard (1). ¤ Dengekan: [http://www.dengekan.com/doc/2008/6/kamyarSabir3_20.pdf] Sabîr, Kamyar. 2008. Netewe û zimanî kurdî: Dayglosya yan cûtstandard (2). ¤ Dengekan: [http://www.dengekan.com/doc/2008/6/kamyarSabir2_18.pdf] Sabri, Osman. 1982. Di warê parastina zimên de. ¤ Berbang: (5) 9. Sadiq, Tahir. 1971. Carêkî tirîş pîtekanî kurdî. ¤ Nûserî Kurd: (3) 36-38. Sadiqî, Elî Eşref. 1996 (1375). Metni kutahî be giwîşi lurî ez qerni yazdehemi hicrî. ¤ Mecelleyi Zebanşenasî: (25-26) ?. Sadulah, Selah. 2008. Zimanek û du zarav. ¤ Nûbûn: (96-97) 61-63. [http://www.eduhok.net/nubun/96-97/21.pdf] Sagniç, F. Huseyn. [?]. Devok, zarav û salnama kurdî. ¤ Tîrêj: [http://www.tirej.net/index670.Huseyn.SAGNIC.htm] Sagniç, F. Huseyn. 1992. Zman û rastnivîs. ¤ Rewşen: (7) 40-42. Sagniç, F. Huseyn. 1992. Zman. ¤ Rewşen: (5) 46-48. Sagniç, F. Huseyn. 1993. Zman û rastnivîs. ¤ Rewşen: (10) 45-47. Sagniç, F. Huseyn. 1994. Devok, zarav û salnama kurdî. ¤ Zend: (2) ?. Salih, Aram Heme. 2008. Kempînî zimanî standardî zimanî kurdî pîroz û serkewtû bêt. ¤ Dengekan: [http://dengekan.info/dengekan/print/1675.html] Salih, Zibêde Seyd. 2008. Standardkirina zimanê kurdî û eqliyeta siyasî. ¤ Evro: (238) 12. [http://www.evropress.com/238-14-5-2008/238-12.pdf] Sallo, Ibrahim. 2003. A Sociolinguistic Study of Language Choice among Kurds in Mosul. ¤ APETAU (Association of Professors of English and Translation at Arab Universities) Second

130

International Conference (26-28 Aug. 2003 - University of Jorden): Saman, Fereydun. 2007. Be standarkirdin yan nekirdinî zimanî kurdî. ¤ PUKMedia: [http://pukmedia.com/kurdi/index.php?option=com_content&task=view&id=3143&Itemid=19] Saman, Fereydun. 2007. Be standarkirdin yan nekirdinî zimanî kurdî. ¤ Kurdistanî Niwê: (4445) ?. Sampson, C. G.. 1963. Some problems of mapping certain minority languages in parts of Turkey. ¤ Conference Proceedings of the 25th Congress of Orientalists, 9-16th of August 1960. Moscow: Izd. Vostochnoi Literatury: 386-402. Sandanato, Marie. 1994. Zazaki. ¤ Ji: Peter Kahrel û René Van der Berg (ed) Typological Studies in Negation, John Benjamin's Publishing Company, Amsterdam.: 125-142. Savcî, Fatma. 1999. Li min bibore zimanê min. ¤ Azadiya Welat: (191) 5. Savcî, Fatma. 2000. Dixwazim cîhanê bi zimanê xwe bixwînim. ¤ Azadiya Welat: (215) Sawrey, J. M. & Telford. 1997. Ziman û hizir. ¤ Karwan: (107) 37-38.. [Ji îngilîzî: Mistefa Pejar] Sax, Hekîm Mela. 1990 (1369). Berew zimanî yekgirtûy edebî kurdî. ¤ Sirwe: (55) ?. Scalbert, Clémence. 2006. Kurdish literature's moving borders. ¤ World Congress of Kurdish Studies, Irbil, 6-9 September 2006: Scalbert, Clémence. 2006. Kurdish literature's moving borders. ¤ Institut Kurde de Paris: Schmidgall, Renate. 2005. Serûtir le ziman. ¤ Raman: (102) 130-131. [Ji farisî: Qadir Wirya] Sebrî, O.. 1982. Ziman. ¤ Berbang: (3) 5. Sebrî, Osman. 1966. Pîrozî. ¤ Çiya: (2) 11-12. Sebrî, Osman. 1983. Li ser şaşiyên hejmarên bûrî. ¤ Berbang: (7) 15. Secadî, Bextiyar. 2003. Pêşekiyek le ser zarawenasî û zarawesazî. ¤ Ayinde: (44) 6-13. Secadî, Eladdîn. 1974. Witin û nûsîn. ¤ Govarî Kolêcî Edebiyat: (18) 61-67. Seçkîn, Maral. 2006. Amadekirina ferhengan karê herkesî nîne. ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=441] Sefîzade, Sedîq. 2006. Pêdaçûnek li ser ferhengnameyên kurdî. ¤ Nûbûn: (83) 67-70. [http://www.eduhok.net/nubun/83/26.pdf] [Ji farisî: Hêsên Ehmed Xelef] Sefîzade, Sidîqî. [?]. Kurd û zimanî kurdî (1). ¤ Raman: (?) ?. [Ji farisî: Wirya Qanî“] Sefîzade, Sidîqî. [?]. Kurd û zimanî kurdî (2). ¤ Raman: (?) ?. [Ji farisî: Wirya Qanî“]

131

Seîd, Mihemed Salih. 1971. "Carêkî tirîş pîtekanî kurdî". ¤ Nûserî Kurd: (4) 64-70. Seîd, Nizar Mihemed. 1984. Qeftek ji mebesêt di zimanê kurdî da. ¤ Karwan: (27) 26-31. Seîd, Yusif Şerîf. 2000. Biçûktirîn botey gutin le kurdî da. ¤ Zanko: (10) 29-42. Selah (Soran), Hesen. 1998 (1377). Regajoy wişe le zimanî kurdî da. ¤ Sîrwan: (15 (pêşjimare)) 10. Selah, Hesen. 1988 (1367). Kamyan dirust e. ¤ Sirwe: (30) ?. Selewatî, Ferşîd. 2001. Jimare le zimanî kurdî da. ¤ Sirwe: (178) 75-76. Selîmî, Hacî Reûf. 1989 (1368). Ziman û edeb. ¤ Sirwe: (36) ?. Serac, Haşim. 2008. Deng, fonetîk, fonîm, fonolojî. ¤ Raman: (130) 151-156. [http://www.ramanmedia.net/130/r27.pdf] Serbest. 2005. Ferhengeke nenaskirî ya kurdî. ¤ Agirî: (29) 12. [http://www.kurdistanmedia.com/kurmanci/agiri/29/agiri.pdf] Sergelî, Warhêl. 2007. Standardkirina zimanê kurdî bi sîstemê cêmik. ¤ Evro: (191) 14. [http://www.eduhok.net/evro/pdffiles/p191_14.pdf] Serhedî, Mehmed. 1999. Jiyaneke ku li welatên dereke zîldayî: Qenatê Kurdo. ¤ Azadiya Welat: (160) 4. Serhedî, Memed. 1999. Di kurmancî de çend biwêjên taybet (1). ¤ Azadiya Welat: (195) 5. Serhedî, Memed. 1999. Di kurmancî de çend biwêjên taybet (1). ¤ Azadiya Welat: (195) [www.welat.com] Serhedî, Memed. 1999. Di kurmancî de çend biwêjên taybet (2). ¤ Azadiya Welat: (196) 5. Serhedî, Memed. 1999. Di kurmancî de çend biwêjên taybet (2). ¤ Azadiya Welat: (196) [www.welat.com] Serhedî, Memed. 1999. Gotinên pêşiyan û biwêj kakilê zimên in. ¤ Azadiya Welat: (164) 4. Serhedî, Memed. 1999. Gotinên pêşiyan û biwêj kakilê zimên in: Biwêj zimên şayik dikin. ¤ Azadiya Welat: (165) 4-5. Serhedî, Memed. 1999. Peyvên mecazî. ¤ Azadiya Welat: (170) 5. Sermedî, Seîd Ebdulla. 1991 (1370). Qamûs. ¤ Sirwe: (68) ?. Seydo, Îbrahîm. 2001. Pêwîstiya lêbixwedîderketinê kurdiya êrîn. ¤ Mehname 2000: (13) [www.?] Silêman, Cîhad. 2006. Zimanê kurdî û çend hêvî. ¤ PUKmedia: [http://www.pukmedia.com/latininews/7-5/news11.html]

132

Silêvanî, Sebrî. 2005. Birîndarkirina zimanê kurdî. ¤ Avesta: (84) [http://www.avestakurd.net/sebri%20silevani84.htm] Silêvanî, Sebrî. 2005. Helwîst û zimanê (Ronakbîrê) me..!. ¤ Rojava.net: [http://www.rojava.net/index.2045.sebri.slivani.htm] Simo, Îbrahîm Ehmed. 2005. Zimanê kurdî li dev zarokî. ¤ Peyv: (34) 74-79. Sincawî, Celal. 2006. "Elif û bêyî kurdî be pîtî latînî". ¤ Raman: (104) 204-205. [http://www.raman-media.net/104/r39.pdf] Sinco & Bêziman. 1993. Divê em li zimanê xwe xwedî derkevin. ¤ Welat: (55) 2. Sindî, Bedirxan. 2002. Ferhenga kurdî ya lêkdayî pêtvîyeka neteweyî ya mezin e. ¤ Metîn: (123) 38-47. Sindî, Hesen. 2008. Şêwezarekê destkird nikarît bibîte zimanê kurdî yê standard. ¤ Evro: (224) 16. [http://www.eduhok.net/evro/pdf2/p224_16.pdf] Sindî, Sabir. 2007. Eger em gul nebîn, bila nebîne stirî. ¤ Çavdêr: (37) 10. [http://www.cawder.org/Chawder/cavder/37/10.pdf] Sindî, Serdar Serîf. 2007. Dûvelankên zimanê kurdî. ¤ Evro: (202) 16. [http://www.eduhok.net/evro/pdf2/p202_16.pdf] Sindî, Serdar Şerîf. 2007. Zimanê kurdî û xebatek nawçegerî. ¤ Evro: (191) 14. [http://www.eduhok.net/evro/pdffiles/p191_14.pdf] Sineyî, Soran. 1991 (1370). Hewramanî text. ¤ Sirwe: (67) ?. Sineyî, Soran. 1991 (1370). Keşfî kontirîn zaradokî zîndûy ziwanî kurdî. ¤ Sirwe: (65) ?. Sineyî, Soran. 1991 (1370). Qewalle konekan. ¤ Sirwe: (68) ?. Sîpan. 1995. Çend gotin li ser ziman û zimanê kurdî. ¤ Helwest: (1) 42-44. Sirûcî, Brahîm Xelîl. 2006. Pirsgirêka zimên li Kurdistan. ¤ : [Roja Kurdistan] Sirûcî, Brahîm Xelîl. 2007. Gelo kurmanciya li başûr ne mesela me bakuriyan e?. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/articles/article_detail.asp?RubricNr=1&ArticleNr=2465] Sîsî, Seîdê. 2007. Ziman ji neteweyan re çima muhîm e?. ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=573] Skutnabb-Kangas, T. & Phillipson, R. 1993. Sprachliche Menschenrechte fur die Kurden. ¤ Ji Bucak, Sertac (ed.) Das Kurdische Volk - keine Zukunft ohne Menschenrechte, Bremen: Initiative Menschenrechte fur die Kurden: 127-142. Skutnabb-Kangas, T.. 1992. Özgur Kurdistan' da güru ece imizi umar m. ¤ Azadi: (28) 6.

133

Skutnabb-Kangas, Tove & Bucak, Sertac. 1994. Killing a mother tongue - how the Kurds are deprived of linguistic human rights. ¤ Ji Tove Skutnabb-Kangas & Robert Phillipson (ed) bi alîkariya Mart Rannut, Linguistic Human Rights. Overcoming Linguistic Discrimination, Contributions to the Sociology of Language, 67. Berlin & New York: Mouton de Gruyter: 347-370. Skutnabb-Kangas, Tove & Philipson, Robert. 1999. Linguistic genocide and human rights: Kurdish Considerations. ¤ Ji Sundqvist, Petra (ed.). Proceedings from the Nordic Kurdish Cultural Conference. Helsinki: ?. Skutnabb-Kangas, Tove. 1993. Identitet og strategier i flersprogede familier. ¤ Ji: Skutnabb-Kangas, Tove, Holmen, Anne & Phillipson, Robert (eds.). Uddannelse af minoriteter. Köbenhavnerstudier i tosprogethed 18. Köbenhavn: 190-199. Skutnabb-Kangas, Tove. 1997. Her ziman têra her tiştî dike. ¤ Armanc: (174) 12. [Werger] Skutnabb-Kangas, Tove. 1998. The language genocide and human rights. ¤ The Nordic Kurdish Cultural Conference, Helsinki, Finland, 12 -13 September 1998.: ?. Skutnabb-Kangas, Tove. 2005. Eðimtide dilsel insan haklarý ve Türkýey: Uluslararasý bazý karşýlaştýrmalar. ¤ Bîr: (3) 38-62. [Ji îngilîzî] Skutnabb-Kangas, Tove. 2005. Tehlike altýndaki dilsel ve kültürel çeşitlilik ve tehlike altýndaki biyoçeşitlilik: Çeşitliliðin korunmasýnda dilsel insan haklarý eðitiminin rolü. ¤ Bîr: (3) 7-37. [Ji îngilîzî: Zeri Ýnanç] Smayil, Ebas Silêman. 2005. "Ferhengî nawî kurdî". ¤ Raman: (91) ?. [http://www.ramanmedia.net/91/r40.pdf] Soran, H. S.. [?]. Paşkoy "ce" le zimanî kurdî da. ¤ Kurdistan Net: [www.kurdistannet.org] Soran, H. S.. [?]. Ziman. ¤ Kurdi.fi: [http://www.kurdi.fi/z/ziman.pdf] Soran, H. S.. 2002. Zimanî kurdî zimanêkî jêr çepok e. ¤ Kurdistan Net: [www.kurdistannet.org] Soran, H. S.. 2006. Rîşeyî nawî şar, şaroçke û gundekanî Kurdistanî Gewre. ¤ Klawrojna: [http://www.klawrojna.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2626] Soran, Hesen Selah. 1992 (1371). Zimanewanî kurdî (1). ¤ Sirwe: (80) 23. Soreklî, Şahînê B.. 1990. Alfabêta kurdî. ¤ Armanc: (111) 5. Soreklî, Şahînê B.. 1996. Ziman, zarav û pirsine din. ¤ Helwest: (4) 44-56. Soreklî, Şahînê B.. 2005. Zimanê standard (1). ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/nivisar.asp?yazid=22&id=544] Soreklî, Şahînê B.. 2005. Zimanê standard (2). ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/nivisar.asp?yazid=22&id=553]

134

Soreklî, Şahînê B.. 2005. Zimanê standard (3). ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.org/nivisar.asp?id=563&yazid=22] Soreklî, Şahînê B.. 2006. Çend têbînî û gotareke C. Bedirxan. ¤ Pênûs: (20) 20-24. Soreklî, Şahînê B.. 2006. Kabloya binê Atlantîkê û 31 tîp. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.org/nivisar.asp?yazid=22&id=698] Soreklî, Şahînê B.. 2006. Kaka, keko û zimanê kurdî. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/nivisar.asp?yazid=22&id=991] Soreklî, Şahînê B.. 2006. Roja zimanê zikmakî. ¤ Avesta: (98) [http://www.avestakurd.net/sorek.htm] Soreklî, Şahinê. 1984. Em û zimanê me li dervayê welat. ¤ Berbang: (2) 15-16. Sultani, Enwer. 2001. Ferhengêkî kurdî-îngilîzî û îngilîzî-kurdî le kitêbxaney SOAS. ¤ Sirwe: (178) 66-68. Sultanî, Rehîm. 2004. Binçîney ziman û xetî kurdî û pêşniyarêkî rênûsî. ¤ Raman: (86-87) [http://www.raman-media.net/86_87/r18.pdf] Surmê, Nejad Ezîz. 1989. Riwanîn. ¤ Karwan: (80) ?. Surmê, Nezhad Ezîz. 1996. Peywendiyên kurdî û sumerî. ¤ Azadiya Welat: (40) 4.

135

Ş Şafak, Yaqup. 1996. Edebiyata kurdî li zimanê xwe digere. ¤ Avaşîn: (1) 69-74. [Wergêr: Serkan Birûsk] Şahîn, Îsmaîl Taha. 1989. Zimanê me yê şîrîn û çend tehliyek. ¤ Karwan: (78) 20-26. Şahîn, Îsmaîl Taha. 2008. Kovara Peyv û heftînameya Evro û standardkirina bi ziretopizî. ¤ Evro: (260) 16. [http://www.evropress.com/evro/2008/260-22-10-2008/260-16.pdf] Şakelî, Emced. 1991. Gîrugiriftî elfubê û diyalêkt le zimanî kurdî da û çend serincêk. ¤ Yekgirtin: (13) ?. Şakelî, Emced. 1994. Gîrugiriftî elfubê û diyalêkt le zimanî kurdî da û çend serincêk (1). ¤ Hellebce: (18-19) 16-18. Şakelî, Emced. 1994. Gîrugiriftî elfubê û diyalêkt le zimanî kurdî da û çend serincêk (2). ¤ Hellebce: (20-21) 28-31. Şakelî, Emced. 1995. Gîrugiriftî elfubê û diyalêkt le zimanî kurdî da û çend serincêk (3). ¤ Hellebce: (22-23) 25-28. Şakelî, Emced. 1996. Gîrugiriftî elfubê û diyalêkt le zimanî kurdî da û çend serincêk (5). ¤ Hellebce: (26) 11-14. Şakelî, Emced. 1996. Gîrugiriftî elfubê û diyalêkt le zimanî kurdî da û çend serincêk (4). ¤ Hellebce: (25) 9-11. Şakelî, Emced. 2001. Paşxanêkî pelkezêrrîne û projey kitêbî xwêndinî kurdîy zarokan. ¤ Berbang: (119) 10-13. Şakelî, F.. 2005. Zimanî paşa û zimanî re‘iyet: Çend serincêkî zimanewanî le ser zimanî kurdî (zaraway Silêmanî) be pêyî zaniyariyekanî Ehmed Paşay Baban û Xodizko. ¤ Raman: (96) ?. [http://www.raman-media.net/96/r18.pdf] Şakelî, Ferhad. 1984. Çend aliyên rewşa zimanê kurdî. ¤ Hêvî: (2) 29-34. Şakelî, Ferhad. 2005. Ezziman, we ma edrake mezziman? Bo sernûserî heftenamey Hawwillatî (û hemû sernûsekanî Kurdistan). ¤ Hawlatî: (227) 14. Şaweys, Heqî. 1925. Nûsînî kurdî çon bibê (1). ¤ Diyarî Kurdistan: (5) 8-10. Şaweys, Heqî. 1925. Nûsînî kurdî çon bibê (2). ¤ Diyarî Kurdistan: (6) 7-8. Şehla. 1996. Mindall û ziman. ¤ Hana: (4) 7-10. Şemdîn, Elî. 2006. P.D.P.K.S. ? zimanê kurdî. ¤ PUKmedia: [http://www.pukmedia.com/latininews/17-7/news10.html]

136

Şengal, A.. 1997. Heke bawernameya we ya zimanê kurdî hebe hînê bibine mamoste. ¤ Azadiya Welat: (77) 7. Şerefnaz, Pervîn. 1997. Zanîna zimên: Tewang. ¤ Helwest: (8) 39-49. Şerîf, Azad Mihemed. 1987. Xwêndinewey "Ferhengî qutabî" le ber tîrojetîşkêk. ¤ Karwan: (56) 17-23. Şerîf, Azad Mihemed. 1988. Xwêndinewey "Ferhengî qutabî" le ber duwemîn tîrojetîşk. ¤ Karwan: (66) 24-30. Şerîf, Yûsif. 2004. Parewanî. ¤ Govarî Zankoy Sellahedîn: (23) ?. Şêrîn, Qado. [?]. Malper û internet zimanan têkdibin. ¤ Tîrêj: [http://www.tirej.net/index.2399.qadoserin.htm] Şevhat, M.. 1990. Çend têbîniyên li ser ziman û wêjeya klasîkî. ¤ Rewşen: (5) 25-29. Şêx, Îdo Baba. 1987. "Dû peyv û êk raman" careka dî. ¤ Karwan: (61) 14-18. Şêxanî, Ebdilkerîm. 1985. "Ferhengî zanyarî" û çend têbîniyek. ¤ Karwan: (34) 26-35. Şêxanî, Zeyto. 2004. Şîkirdineweyekî derûniy ziman û çend têbîniyek le barey zimanî kurdiyewe. ¤ Raman: (90) ?. [http://www.raman-media.net/90/r15.pdf] Şêxanî, Zeyto. 2005. Ziman û peywendiyî be mana we. ¤ Raman: (99) ?. [http://www.ramanmedia.net/99/r15.pdf] Şêxanî, Zeyto. 2006. Çon zimanî netewekeman tê degeyn. ¤ Raman: (104) 173-180. [http://www.raman-media.net/104/r30.pdf] Şêxo, Ebdilmecît. 2006. Bi dara zorê zimanê kurdî nabe yek!. ¤ Kurdroj: [http://www.kurdroj.com/b_kurdi/nivisar/ebdlmecid.shexo_18.11.06.htm] Şêxo, Ebdilmecît. 2006. Ezbenî M. Ciwamêr bi darê zorê zimanê kurdî nabe yek. ¤ Nûbûn: (83) 88-93. [http://www.eduhok.net/nubun/83/33.pdf] Şêxo, Ebdilmecît. 2006. Ezbenî M. Ciwamêr bi darê zorê zimanê kurdî nabe yek! Tikaye aramke, aramke!. ¤ Efrin.net: [http://www.efrin.net/cms/kurdi/index.php?option=com_content&task=view&id=133&Itemid=3] Şêxo, Ebdilmecît. 2006. Ezbenî M. Ciwamêr bi darê zorê zimanê kurdî nabe yek! Tikaye aramke, aramke!. ¤ PENa Kurd: [http://www.pen-kurd.org/kurdi/mecid-shexo/ezbeni-m-ciwamer.html] Şêxo, Ebdilmecît. 2006. Ezbenî M. Ciwamêr bi darê zorê zimanê kurdî nabe yek! Tikaye aramke, aramke!. ¤ Kurdax: [http://www.kurdax.net/Niviskari/DrMecidShexo-Ciwamer-1.pdf] Şêxo, Ebdilmecît. 2006. Ezbenî M. Ciwamêr bi darê zorê zimanê kurdî nabe yek! Tikaye aramke, aramke!. ¤ Sema Kurd:

137

[http://www.semakurd.net/index_latin.php?lang=latin&cont=article&id=1409] Şêxo, Ebdilmecît. 2006. Ezbenî M.Ciwamêr bi dara zorê zimanê kurdî nabe yek! Tikaye aramke, aramke!. ¤ Welatê Me: [http://www.welateme.net/kurdi/modules.php?name=News&file=article&sid=205] Şikaknijad, Mehmûd. 1986 (1365). Deng le zimanî kurdî da (1). ¤ Sirwe: (6) ?. Şikaknijad, Mehmûd. 1986 (1365). Deng le zimanî kurdî da (2). ¤ Sirwe: (8) ?. Şiwanî, Refîq. 1999. Hoy peydabûnî zar û serhilldanî zimanî neteweyî. ¤ Govara Zankoya Dihok: (6) 791-807. Şiwanî, Refîq. 2003. Peywendî pêkhatey ziman be zanistî bîrkariyewe. ¤ Govarî Zankoy Silêmanî: (10) ?. Şokrî, Newzad. 2000. Nivîsandina lêkeran. ¤ Mehname 2000: (4) [http://www.fortunecity.com/victorian/coldwater/322/mehname0004-03.html] Şûcaî, Bêhrûz. 2005. Sîstema yekgirtî ya nivîsandinê – erebî yan roman?. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?PictureNr=926&RubricNr=24&MemberN r=21&ArticleNr=567] Şûcaî, Bêhrûz. 2006. Zimanekê yekgirtî yê kurdî; demontajkirina projeya netewesaziya kurdî. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?PictureNr=926&RubricNr=24&MemberN r=21&ArticleNr=1526] Şûcaî, Bêhrûz. 2006. Zimanekê yekgirtî yê kurdî; demontajkirina projeya netewesaziya kurdî. ¤ Navenda PENa Kurd: [http://www.pen-kurd.org/kurdi/varia/zimaneke-yekgirti-ye-kurdi.html] Şwînkar, Babê. 2007. Zimanê sormancî baştirîn ziman e bo Kurdistanê. ¤ Evro: (190) 14. [http://www.eduhok.net/evro/pdffiles/p190_14.pdf]

138

T Taha, Emîn. 2003. Rêzimanî kurdî û Qur’an. ¤ [?]: Tahir, Amir. 2007. Xwêndineweyekî rexneyî berawirdêkî zimanewanî. ¤ Raman: (118) 88-94. [http://www.raman-media.net/118/r15.pdf] Tahîr, Fexredîn. 2005. Zimanî mêdya. ¤ Raman: (97) ?. [http://www.raman-media.net/97/r35.pdf] Talabanî, Dilêr. 2000. Lêkolînek li ser lor û feyliyan: Feylî "lorên biçûk" kî ne?. ¤ Azadiya Welat: (257) [www.welat.com] [Ji soranî: Îkram Balekanî] Talabanî, Dilêr. 2000. Lor kî ne ji ku hatine?. ¤ Azadiya Welat: (256) [Ji soranî: Îkram Balekanî] Talebanî, Mukerrem. 2000. Zimanî kurdî û çonyetî dirustbûnî hendêk wişe û zarawe. ¤ Birayetî Edeb û Huner: (206) 8. Tanrikulu, V. S.. 1985. Çend pirsîyarên zaravayên zimanê kurdî. ¤ Mamostay Kurd: (1) 3-7. Temo, Meşal. 2002. Deynkirin e an xerabkirin e. ¤ Avesta: (32) [http://www.avestakurd.net/avesta32/mesel%20temo.htm] Temo, Meşal. 2002. Deynkirin e an xerabkirin e. ¤ Mehname: [http://www.geocities.com/kmehname2002/33/ziman1.html] Temo, Meşal. 2003. Deynkirin e an xerabkirin e. ¤ Qendîl: (12) 1 & 2. [http://www.qendil.net/q11-1k.pdf] Temo, Selîm. 2007. Dawa lêbirdûnê û bersiva dawîn. ¤ Diyarname: [http://www.diyarname.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1592] Temo, Selîm. 2007. Îdîaya min di cih de ye. ¤ Diyarname: [http://www.diyarname.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1572] Temo, Selîm. 2007. Sed peyv. ¤ Diyarname: [http://www.diyarname.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1579] Teter, Receb. 2007. Rewşa zimanê kurdî. ¤ Çavdêr: (46) 5 & 11. [http://cavder.cawder.org/46/05.pdf] Tewfîq, Qeys Kakill. 2001. Serincêk le barey amrazî nasyarî. ¤ Karwan: (156) 80-82. Tewfîq, Qeys Kakill. 2001. Ziman û bîr. ¤ Karwan: (157) 76-79. Teyib, Heval Selîm. 2003. Du dilopên biçûk ji deryayeka mezin: Zarav, ziman (Du têbîniyên giring bo gutara berêz Ni‘metila Hamid ewa li jêr navê "Bunyadgerî" (structuralisme). ¤ Evro: (26) 7. Teyîb, Mueyid. 1988. Helbest kevintirîn hunerê zimanî ye. ¤ Armanc: (76) 9.

139

Tîgrîs, A.. [?]. Alfabeya kurdî ya latînî (Wane). ¤ Çandxane: [http://web.comhem.se/amedtigris/wanexane.htm] Tîgrîs, A.. 2002. Alfabeya kurdî ya latînî. ¤ Bîrnebûn: (15) 28. Tîgrîs, Amed. [?]. Celadet Bedirxan û zimanê kurdî. ¤ Çandxane: (2) [http://web.comhem.se/amedtigris/ziman.htm] Tîgrîs, Amed. [?]. Dîrok û ziman. ¤ Tîrêj: [http://www.tirej.net/index.2323.amedtigris.htm]

Tîgrîs, Amed. [?]. Dîroka nivîs û alfabeyê. ¤ Çandxane: [http://web.comhem.se/amedtigris/alfabe.htm] Tîgrîs, Amed. [?]. Dîroka nivîs û alfabeyê. ¤ Xoybun Ji Bo Kurdan: [http://www.xoybun.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=510] Tîgrîs, Amed. [?]. Taybetiyên alfabeyên netewî. ¤ Çandxane: [http://web.comhem.se/amedtigris/alfabe.htm] Tîgrîs, Amed. 1991. Kompûter û zimanê kurdî. ¤ Berbang: (70) 26. Tîgrîs, Amed. 1991. Li welêt kurdî qedexe ye, lê li der?. ¤ Berbang: (73) 22-23. Tîgrîs, Amed. 1992. Alfabe û zimanê yekgirtî. ¤ Welat: (38) 10. Tîgrîs, Amed. 1992. Bi zimanên biyanî nenivîsin. ¤ Welat: (44) 10. Tîgrîs, Amed. 1992. Di kurdî de eyleta bêje, biwêj û organên mirov (1). ¤ Rewşen: (7) 53-56. Tîgrîs, Amed. 1992. Kurmancî zimanê gundiyên me ye. ¤ Welat: (11) 12. Tîgrîs, Amed. 1992. Li ser zimanê Welat çend gotin. ¤ Welat: (1) 2. Tîgrîs, Amed. 1992. Ma ne şerm e?. ¤ Welat: (43) 10. Tîgrîs, Amed. 1993. Çend hewcedariyên bingehîn. ¤ Welat: (48) 10. Tîgrîs, Amed. 1993. Di kurdî de eyleta bêje, biwêj û organên mirov (2). ¤ Rewşen: (10) 33-36. Tîgrîs, Amed. 1996. Zimanê Hind-Ewrûpî 6 hezar salî ye. ¤ Azadiya Welat: (10) 7. Tîgrîs, Amed. 1997. Biwêjên kurdî (1). ¤ Avaşîn: (5) 158-161. Tîgrîs, Amed. 1997. Biwêjên kurdî (2). ¤ Avaşîn: (6) 154-161. Tîgrîs, Amed. 1997. Pirsgirêkên kurdî (1). ¤ Avaşîn: (5) 153-157. Tîgrîs, Amed. 1997. Pirsgirêkên kurdî (2). ¤ Avaşîn: (6) 135-137.

140

Tîgrîs, Amed. 1997. Zimanê nivîskî divê petî, sivik û rewan be!. ¤ Avaşîn: (4) 5-12. Tîgrîs, Amed. 1997. Zimanên ku heta îro jiyane, ji komelkujiyê rizgar bûne. ¤ Azadiya Welat: (94) 7. Tîgrîs, Amed. 1998. Biwêjên kurdî (3). ¤ Avaşîn: (7) 221-229. Tîgrîs, Amed. 1998. Di Med-TV'yê de tevlihevî û anarşîya termînolojiya kurdî. ¤ Azadiya Welat: (102) 7. Tîgrîs, Amed. 1999. Sufîksên kurdî. ¤ Avaşîn: (10) 166-198. Tîgrîs, Amed. 2001. "Yê ku ji zimanê xwe hez neke ji miletê xwe jî hez nake!". ¤ Bîrnebûn: (14) 53-54. Tîgrîs, Amed. 2001. Çêkirina termên nû. ¤ Bîrnebûn: (14) 50. Tîgrîs, Amed. 2005. Celadet Bedirxan û zimanê kurdî. ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=214] Tîgrîs, Amed. 2005. Dîrok û ziman. ¤ Amîda Kurd: (3) [http://www.amidakurd.com/A_Tigris_DirokZiman.html] Tîgrîs, Amed. 2005. Gîhanek û bihnok. ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=32] Tîgrîs, Amed. 2005. Gîhanek û bihnok. ¤ Rojava.net: [http://www.rojava.net/02.09.2005amedtigris.htm] Tîgrîs, Amed. 2005. Lêkera "dê" li daçekên zimanên tirkî û erebî naçe, li lêkêrên alîkar ên zimanê hînd û ewropî diçe. ¤ Amîda Kurd: (9) [http://www.amidakurd.com/A.Tigris_Leker2.html] Tîgrîs, Amed. 2005. Lêkera "dê" û rastnivîsîna wê. ¤ Amîda Kurd: (9) [http://www.celadet.com/modules.php?name=News&file=article&sid=799] Tîgrîs, Amed. 2005. Xwendin wek zeviya çandî ye. ¤ Amîda Kurd: (3) [http://www.amidakurd.com/A_Tigris_Xwendin.html] Tîgrîs, Amed. 2005. Zimanê standard û zimanê akademîk. ¤ Amîda Kurd: (9) [http://www.amidakurd.com/A.Tigris_ZimaneStandart.html] Tîgrîs, Amed. 2005. Zimanê standard û zimanê akademîk. ¤ Dengê Xelikan: Tîgrîs, Amed. 2006. Li Swêdê sîstema perwerde, hîndekarî û hîndekariya bi zimanê dayikê (1). ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=340] Tîgrîs, Amed. 2006. Li Swêdê sîstema perwerde, hîndekarî û hîndekariya bi zimanê dayikê (2). ¤ Amîda Kurd:

141

[http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=351] Tîgrîs, Amed. 2006. Pevdeng (dîftong). ¤ Bîrnebûn: (31) ?. Tîgrîs, Amed. 2006. Rastnivîsîna "kî" û "kê". ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=332] Tîgrîs, Amed. 2006. Rastnivîsîna "kî" û "kê". ¤ Dengê Xelikan: [http://www.xelkedondurma.com/zimanekurdi/amid/rastnivîsîna_kî_û_kê.htm] Tîgrîs, Amed. 2007. Biryara pirzimanî wek sûrên Amedê hêja û bilind e. ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=572] Tîgrîs, Amed. 2008. Rastnivîsîna kî û kê. ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/index.php?option=hem_content&task=view&id=247&Itemid=40] Tîgrîs, Amed. 2008. Rastnivîsîna kî û kê. ¤ Jiyan Board: [http://www.jiyanboard.com/perwerdehiya-zimane-kurdi/19243-rastnivisina-ki-u-ke.html] Tizyanî, D. Ş.. 1997. "Ziwanê ma: Alfaba" û yekgirtina zaravayên kurdî. ¤ Azadiya Welat: (56) 13. Toðuş, Nizamettin. 1999. Zimanê kurdî. ¤ Azadiya Welat: (187) 5. Tofîq, Hewraman Elî. 2007. Zimanî êwe lew zimaney ême naçê. ¤ Kurdistan An (Dengî Serbexo): [http://www.kurdistanan.net/index.php?mod=article&cat=hawramanelitewfiq&article] Tolan, Kemal. 2005. Rast xwandin û nivîsandina tîpên kurdî. ¤ Efrin.net: [http://www.efrin.net/kurdi/nivisar/2005/08/13.1.htm#top] Tolan, Kemal. 2005. Rastxwandin û nivîsandina tîpên kurdî. ¤ Rojava.net: [http://www.rojava.net/11.08.2005kemaltolan-ziman.htm] Tolan, Kemal. 2007. Di qewlên êzdiyatiyê de navên mehan zelal hatine şîrovekirin. ¤ Dengê Xelikan: [http://www.xelkedondurma.com/ditin/tolan/naven_mehan.htm] Torî, Gurgîn. 1997. Ziman xwe-îfadekirina rastiyê ye. ¤ Azadiya Welat: (87) 2. Torî, Silêman. 2004. Heyvên kurdî. ¤ Peyama Kurd: (15) 14. Torî, Silêman. 2005. Dersên zimanê dayikê kurdî li Bremenê (Almanya) (1). ¤ Peyama Kurd: (23) 15. Torî, Silêman. 2005. Dersên zimanê kurdî li Bremenê (Almanya) (2). ¤ Peyama Kurd: (24) 14. Torî, Silêman. 2005. Dersên zimanê kurdî li Bremenê (Almanya) (3). ¤ Peyama Kurd: (25) 14. Torî. 1983. Damezrana kurdî. ¤ Têkoşer: (22) 12-13 & 24. Torî. 1984. Di derheqî ziman de (1). ¤ Têkoşer: (23) 14-15.

142

Torî. 1984. Di derheqî ziman de (2). ¤ Têkoşer: (27) 6-7. Torî. 2002. Bişaviya kurdî. ¤ Gulistan: (1) 93-97. Torî. 2002. Tewangbariya kurdî. ¤ Gulistan: (2) 98-102. Totanî, Flît. 1980. De were binivisîne. ¤ Tîrêj: (2) 19-25. Tovî, Misedeq. 2001. Mîr Celadet Bedirxan bi xwe şorişek bû. ¤ Peymana Edeb û Hunerî: (82) 1. Tovî, Misedeq. 2008. Wezîrê perwerdeyê ne digel e û ne dij e, belê piştevan e. ¤ Evro: (238) 13. [http://www.evropress.com/238-14-5-2008/238-13.pdf] Tovî, Musedeq. 2006. Me zimanê standerd nîne û pêdvî ye giringiyê bideyne herdu zarên edebî. ¤ Evro: (160) 14. [http://www.eduhok.net/evro/pdffiles/p160_14.pdf] Tovjîn, Rêzan. 2006. Muhafezekarî kurdî pêşve nabe. ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=235] Tovjîn, Rêzan. 2006. Teknîkzanên kurdînezan xetere ne!. ¤ Amîda Kurd: [http://www.amidakurd.com/modules.php?name=Niviskar&op=viewarticle&artid=238] Traidia, Sandrine. 2006. The syntactic status of N in (N-V) Kurdish compound verbs. ¤ Kongirey cîhanî le barey xwêndinî kurdî (World congress on Kurdish studies), Hewlêr, 6-9 sept. 2006: 123128. Traidia, Sandrine. 2006. The Syntaxic Status of the Noun in (N-V) Kurdish compound verbs. ¤ Institut Kurde de Paris: [http://www.institutkurde.org/en/conferences/kurdish_studies_irbil_2006/Sandrine+TRAIDIA.html] Trudgill, Peter. 2008. Norwêjî weku zimanêkî asayî. ¤ Rojname: (292) 13. [http://sbeiy.com/Rozhnama/PDF/2008/8/27/292/13.pdf] Turgut, Harun. 1997. Veng, pyec, zimmeyiş ra nome û fîîl. ¤ Vate: (1) 41-48. Turgut, Harun. 1997. Veng, pyec, zimmeyîş ra nome û fîîl. ¤ Vate: (1) 41-48.

143

U Uçaman, A.. 1998. Jibo etîmolojiya zimanê kurdî çend gotin. ¤ War: (5-6) 66-84. Uçaman, A.. 1999. Etîmolojiya zimanê kurdî (1). ¤ War: (7) 101-111. Uçaman, A.. 2001. Etîmolojîya zimanê kurdî (4). ¤ War: (10-11) 70-89. Uçaman, A.. 2002. Etîmolojîya zimanê kurdî (5). ¤ War: (12) 157-172. Uçaman, A.. 2002. Etîmolojîya zimanê kurdî (6). ¤ War: (13) 111-129. Uçaman, Abdurrahman & Verroj, Seid. 1999. Ferheng - vajname'yê kurmancî-hewramî-dimilîsenendajî (6). ¤ War: (7) 163-191. Uçaman, Abdurrehman & Verrojö Seýd. 1997. Çend qisey ferheng-vajname'dê kurmancî-hewramîdimilî û senendajî sero (1). ¤ War: (1) 79-110. Uçaman, Abdurrehman & Verrojö Seýd. 1997. Ferheng - vajname'yê kurmanc-hewramî-dimilîsenendajî (2). ¤ War: (2) 77-122. Uçaman, Abdurrehman & Verrojö Seýd. 1998. Ferheng - vajname'yê kurmancî-hewramî-dimilîsenendajî (3). ¤ War: (3) 110-145. Uçaman, Abdurrehman & Verrojö Seýd. 1998. Ferheng - vajname'yê kurmancî-hewramî-dimilîsenendajî (4). ¤ War: (4) 100-131. Uçaman, Abdurrehman & Verrojö Seýd. 1998. Ferheng - vajname'yê kurmancî-hewramî-dimilîsenendajî (5). ¤ War: (5-6) 85-123. Uçaman, Abdurrehman. 1999. Etîmolojîya zimanê kurdî (2). ¤ War: (8) 76-86. Uçaman, Abdurrehman. 2000. Etîmolojîya zimanê kurdî (3). ¤ War: (9) 64-77. Ugurlu, Siyamed Sîpan. 2007. Zimanê kurdî, zimanê çivîkan, zimanê zêrîn. ¤ Avesta: [http://www.avestakurd.net/s_s_ogurlu.htm] Unger, Christoph. 2003. Metarepresentation and linguistic semantics: Insigts from Behdini-Kurdish and Estonian. ¤ Ji: Blass, R. & C. Unger (eds): Metarepresentation in a cross-linguistic perspective. Amsterdam: Benjamins: ?. Unger, Christoph. 2003. Metarepresentation and linguistic semantics: Insigts from Behdini-Kurdish and Estonian. ¤ 8th International Pragmatics Conference, Ontario, Canada (14-18 July 2003): Unus, S. & Unus, Berivan Isabella. 2005. Liguicide û linguistic suicide. ¤ Peyama Kurd: (20) 14. Unus, S.. 2000. Di zaravayê kurdmancî de babetekî balkêş: Ergatîv (1). ¤ Nûdem: (34) 36-42. Unus, S.. 2000. Di zaravayê kurdmancî de babetekî balkêş: Ergatîv (2). ¤ Nûdem: (35) ?.

144

Unus, S.. 2000. Di zaravayê kurdmancî de babetekî balkêş: Ergatîv (3). ¤ Nûdem: (36) 122-128. Unus, S.. 2000. Di zaravayê kurdmancî de babetekî balkêş: Ergatîv. ¤ Mehname 2000: (11) [http://members.fortunecity.com/malper2/mehname0011-ergativ.html] Utas, Bo. 1986. Kurdiska dialekter och skriftspråk. ¤ Svensk-Kurdisk Journal: (1-2) 8-10. Uzun, Mehmed. 1986. Celadet Ali Bedirxan och hans livsverk. ¤ Svensk-Kurdisk Journal: (1-2) 1417. Uzun, Mehmed. 1991. Zimanê kurdî. ¤ Armanc: (112-113) 3. Uzun, Mehmed. 2003. Fekanî zazakî û problemanî standardîzekerdişî ser o. ¤ Vate: (1) 34-47. Uzun, Mehmed. 2005. Ziman ruh û rûmeta însanan û miletan e. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/articles/article_detail.asp?RubricNr=2&ArticleNr=713] Uzun, Mehmet. 2005. Ziman ruh û rûmeta însanan û miletan e. ¤ Peyamner: [http://www.peyamner.com/article.php?id=28178&lang=latin] Ûsiv, Zera. 1997. Derheqa mîrata kurda ya destnivîsar da: Beşa berhemên derheqa ziman da. ¤ Roja Nû: (100 (7)) 40-42. Ûso, Hesoyê. 1985. Kurdnasê bi nav û deng Qenatê Kurdo. ¤ Armanc: (59-60) 21-22. Ûso, Xidir. 2008. Pirsgirêka zar û zaravayan li Kurdistanê û çareserî. ¤ Rizgarî Online: [http://www.rizgari.com/modules.php?name=Rizgari_Niviskar&cmd=read&id=1487]

145

V Vahman, F.. 1994. Bakhtiari and Kurdish. ¤ Acta Kurdica: (1) ?. Vanly (Vanley), Ismet Cheriff. 1959. The Question of the unification of the written Kurdish language: Kurmanji or Sorani?. ¤ Kurdistan (KSSE - Kurdish Students Society in Europe): 5-10. Vanly, Ismet Chériff. 1988. Regards sur les origines des kurdes et de leur langue. ¤ Studia Kurdica: (1-5) 39-57. Veroj, S. & Gunduz, N.. 2001. Ferhengê dimilî-kurmancî. ¤ War: (11-12) 132-150. Veroj, S. & Gunduz, N.. 2002. Ferhengê dimilî-kurmancî. ¤ War: (12) 173-188. Veroj, S. & Gündüz, N.. 1999. Li ser ferhenga dimilî-kurmancî çend gotin. ¤ War: (8) 87-119. Veroj, S. & Gündüz, N.. 2000. Ferhengê dimilî-kurmancî. ¤ War: (9) 122-157. Veroj, Seîd. 2005. Divê kurdî wek zimanê fermî bête qebûlkirin û ji dibistana seretayî bigre heta unîversîteyê bibe zimanê perwerdeyiyê. ¤ Bîr: (3) 112-121. Veroj, Seîd. 2005. Divê li Tirkiyê zimanê kurdî wek zimanekî fermî bête qebûlkirin!. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?PictureNr=13&RubricNr=24&MemberNr =9&ArticleNr=665] Veroj, Seîd. 2007. Di çapemenî û weşangeriya kurdî de nivîsandina zimanê kurdî bi dîyalekt û elîfbayên cûda. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/articles/article_detail.asp?RubricNr=2&ArticleNr=1830] Verroj, Seîd. 1998. Termînolojiya qîz (keç) xwestin û dawetê/dîlanê. ¤ War: (3) 102-109. Viberg, Åke. 1984. The verbs of perception: a typological study. ¤ Linguistics: (1) 123-162. Viberg, Åke. 1984. The verbs of perception: a typological study. ¤ Ji: Butterworth, Brian, Bernard Comrie & Östen Dahl (berhev.) Explanations for language universals, Berlin: Mouton.: 123-162.

146

W Wahab, A.. 1997. Zimanê kurdî jî wek zimanên din yên indo-ewrûpî bi çandinî ve hatîye. ¤ Helwest: (7) 26-27. Wehbî, Tewfîq. 1925. Kurdiyekeman be çon hirûfêk û çon binûsîn? (1). ¤ Diyarî Kurdistan: (5) 5-6. Wehbî, Tewfîq. 1925. Kurdiyekeman be çon hirûfêk û çon binûsîn? (2). ¤ Diyarî Kurdistan: (6) 5-6. Wehbî, Tewfîq. 1965. The origins of the Kurds and their language. ¤ Kurdistan (KSSE - Kurdish Students Society in Europe): (9-10) 23-28. Welî, Hisên Elî. 1999. Astekanî ziman û wergêrran. ¤ Govara Zankoya Dihok: (6) 767-790. Welî, Newzad. 2000. Cutepît - bizwên. ¤ Berbang: (116) 17-18. Welî, Newzad. 2000. Cutepît. ¤ Berbang: (115) 18. Welî, Newzad. 2000. Ziman. ¤ Berbang: (114) 15. Welî, Newzad. 2001. Her care û çend wişeyek. ¤ Berbang: (122) 6-7. Welî, Newzad. 2001. Nawî manayî û kêşey »î«. ¤ Berbang: (119) 8-9. Welî, Newzad. 2001. Ziman. ¤ Berbang: (121) 12. Welî, Newzad. 2001. Zimanî bazarrîy û minallî kurd le Ewrupa. ¤ Berbang: (120) 12. Welî, Newzad. 2002. Çawîn. ¤ Berbang: (125-126) 18. Welî, Newzad. 2002. Her care û çend wişeyek. ¤ Berbang: (124) 20. Welî, Newzad. 2003. Neteweperwer yan neteweperist?. ¤ Berbang: (128) 22. Weys, Xazî Fatih. 1983. Beyekdaçûnî dirkandinî vawil û konsinantî westaw. ¤ Karwan: (6) 36-43. Weys, Xazî Fatih. 1984. Kitêbî "Zarawey kurdî" û çend têbîniyek. ¤ Karwan: (24) 9-14. Weys, Xazî Fatih. 1985. Ciyawazî nêwan morfîm û wişe. ¤ Karwan: (38) 9-12. Weys, Xazî Fatih. 1988. Bizwênekanî zimanî kurdî (vawill). ¤ Karwan: (63) 55-57. Weys, Xazî Fatih. 1988. Serbexoyî zimanî kurdî. ¤ Karwan: (66) 18-23.

147

X Xalid, A. Ebdilwehab. 2005. Lêksîm (lexeme). ¤ Nûbûn: (65-66) 32-33. Xalid, E. Wehab. 2005. Zimanê espiranto. ¤ Nûbûn: (68) 38-39. Xalid, Ebdilwehab. 1990. Kurtemêjûya rêbaz û qutabxanêt zimanewanî. ¤ Karwan: (89) 36-48. Xalid, Ebdilwehab. 2004. Zîndîkirina zimanî. ¤ Nûbûn: (59) 35-36. Xalid, Ebdilwehab. 2005. Pirsgirêkên elfabêya nivîsîna zimanê kurdî. ¤ Nûbûn: (61-62) 39-41. [http://www.eduhok.net/nubun/pdf/tor/cihan.pdf] Xalid, Ebdilwehab. 2005. Rengvedana hizra zimanvanî li dev Sadiq Behaeddîn Amêdî. ¤ Peyv: (33) 77-85. [http://www.eduhok.net/peyv/33/rengvedan.pdf] Xalid, Ebdilwehab. 2005. Zimanvaniya matmatîkî. ¤ Peyv: (30) 58-64. Xalid, Ebdilwehab. 2007. Ewa ku nehête hijmartin zimannasî. ¤ Peyv: (40) 65-83. [http://www.eduhok.net/peyv/40/P40_K11.pdf] Xalid, Ebdulwehab. 2005. Firedîyalêktî di zimanî de. ¤ Nûbûn: (60) 27-29. [http://www.eduhok.net/nubun/pdf/tor/cihana.pdf] Xamo, Zinarê. 1986. Yekîtiya zimanê kurdî dibê armanca me be. ¤ Berbang: (4 (36)) 8-9. Xamo, Zinarê. 1998. Heger em kurd in divê em bi kurdî binivîsînin. ¤ War: (5-6) 219-223. Xamo, Zinarê. 2005. Şakelî got deve!. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/nivisar.asp?yazid=40&id=496] Xefûr, Mistefa. 2005. Le gell wergêrr û wergêrran da. ¤ Raman: (102) 94-99. [http://www.ramanmedia.net/102/r17.pdf] Xelef, Mes‘ud. 2008. Paşeroj yan pêşeroj ne xem e. ¤ Evro: (232) 16. [http://www.evropress.com/232-2-4-2008/232-17.pdf] Xelîl, Têmûrê. 2008. Rewşa zimanê kurdî di komarên Sovyêta berê da: duh û îro. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/articles/article_detail.asp?RubricNr=2&ArticleNr=3081] Xelîqî, Husên. 2000. Komarî îslamî û zimanî kurdî. ¤ Berbang: (114) 16. Xelîqî, Huseynê. 1999. Doxî zimanî kurdî le rojhilatî Kurdistan. ¤ Azadiya Welat: (192) 5. Xelîqî, Huseynê. 1999. Komarî îslamî û zimanî kurdî. ¤ Azadiya Welat: (195) 5. Xemcivîn, Ezîz. 2004. Giringiya rêzman. ¤ Tîrêj: [http://www.tirej.net/eziz%20xemcivin%20Giringiya%20Reziman.htm]

148

Xenî, Serwet. 2006. Zuban. ¤ Ronahî: (44) 20. [http://www.ronahee.org/RonaheeMag/No_044/20.pdf] Xerîb, Kemal Celal. 2000. Ferhengî "Gewherî germe sêr"-im xwêndewe. ¤ Ayinde: (13) 14-22. Xerîb, Kemal Celal. 2003. "Technology" be kurdî. ¤ Zkurd (Zanistperweranî kurd): [http://www.zkurd.org/?Besh=witar&kar=asayi&jimare=40] Xeznedar, Marif. [?]. Jiyanî kurdnasî û zayanî kurdî Ewropa. ¤ Rojî Kurdistan: (1) 37-44. Xeznedar, Marif. 2006. Xallbendî le şî‘rî klasîkî kurdî da. ¤ Raman: (115) 57-65. [http://www.raman-media.net/115/r14.pdf] Xeznedar, Maruf. 2005. Zimanê kurdî. ¤ Bîr: (3) 76-80. [Ji soranî: Seîd Veroj] Xilbîşî, Kovan. 2006. Erê zimanê kurdî li Dihokê yê fermî ye?. ¤ Evro: (169) 8. [http://www.eduhok.net/evro/pdffiles/p169_8.pdf] Xilma, Nahîd. 2006. Ziman û komell. ¤ Govarî Gîrfan: (2) 53-71. [http://www.dengekan.com/doc/2006/7/girfan2_18.pdf] [Ji erebî: Omêd Berzan Birzo] Xizrî, Elî. 2000. Dewrî edebî folklorî le zimanî kurdî da: Be gullbijêrkirdinî ew hemû wişeciwan û lebarane zimankî yekgirtûy hemû kes lêy têgeyiştûy kurdî dexullqê. ¤ Birayetî Edeb û Huner: (193) 7. Xizrî, Elî. 2000. Dewrî edebî folklorî le zimanî kurdî da: Be gullbijêrkirdinî ew hemû wişeciwan û lebarane zimankî yekgirtûy hemû kes lêy têgeyiştûy kurdî dexullqê. ¤ Diyalog: (1) ?. Xorsend, Erselan. 1988 (1367). Tewsîfi saxtmani fi‘l der lehceye kirmanşahî. ¤ Mecelleyi Zebanşenasî: (9) ?. Xorşîd, Fuad Hama. 1986. Zimanê kurdî: Belavbûna cografî ya zaravên wî (1). ¤ Têkoşer: (32) 1821. [Ji erebî: Pervîn] Xorşîd, Fuad Hama. 1986. Zimanê kurdî: Belavbûna cografî ya zaravên wî (2). ¤ Têkoşer: (33) 1822. [Ji erebî: Pervîn] Xorşîd, Fuad Hama. 1986. Zimanê kurdî: Belavbûna cografî ya zaravên wî (3). ¤ Têkoşer: (34) 2327. [Ji erebî: Pervîn] Xorşîd, Fuad Hama. 1987. Zimanê kurdî: Belavbûna cografî ya zaravên wî (4). ¤ Têkoşer: (35) 2225. [Ji erebî: Pervîn] Xorşîd, Fuad Heme. 2005. Zimanê Kurdî û dabeşkirina ceografî ya zaravên wî (1). ¤ Rojava.net: [http://www.rojava.net/20.12.2005cankurd-kurmanci-pirtuk1.htm] [Ji erebî: Cankurd] Xorşîd, Fuad Heme. 2005. Zimanê Kurdî û dabeşkirina ceografî ya zaravên wî (2). ¤ Rojava.net: [http://www.rojava.net/01.01.2006cankurd-kurmanci-pirtuk2.htm] [Ji erebî: Cankurd]

149

Xorşîd, Fuad Heme. 2006. Zimanê Kurdî û dabeskirina ceografî ya zaravên wî (4). ¤ Rojava.net: [http://www.rojava.net/22.01.2006cankurd-kurmanci-pirtuk4.htm] [Ji erebî: Cankurd] Xorşîd, Fuad Heme. 2006. Zimanê Kurdî û dabeskirina ceografî ya zaravên wî (3). ¤ Rojava.net: [http://www.rojava.net/13.01.2006cankurd-kurmanci-pirtuk3.htm] [Ji erebî: Cankurd]

150

Y Yasîn, Mesûd Seîd. 2006. Şaşiya nivîsîna "û"-ê ji çî ye?. ¤ Evro: (124) 8. [http://www.eduhok.net/evro/pdffiles/p124_8.pdf] Yaş, Emin. 1992. Ziman û welatparêzî (name). ¤ Welat: (7) 2. Yîgît, Sîdar. 2006. Berî her tiştî zimanê zikmakî. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.org/nivisar.asp?yazid=104&id=746] Yildiz, Mahmut. 1997. Jêderka zimanê hind-ewrûpî Kurdistan e. ¤ Azadiya Welat: (73) 4-5. Yildiz, Mahmut. 2000. Ji bo tistekî çend nav (1). ¤ Azadiya Welat: (226) [www.welat.com] Yildiz, Mahmut. 2000. Ji bo tistekî çend nav (2). ¤ Azadiya Welat: (227) [www.welat.com] Yilmaz, M.. 1995. Pirsgirêkên zimanê kurdî û pêkhanîna zimanê hevbeş. ¤ Helwest: (2) 34-38. Yilmaz, M.. 1996. Rastnivîsîna kurdî. ¤ Helwest: (3) 56-59. Yortaş, Sedat. 2007. Nivîskar zimanek nû dirust dikin. ¤ Nûbûn: (89) 33-38. [http://www.eduhok.net/nubun/89/15.pdf] Yöyler, Celalettin. 1996. Zimanê zikmakî afirandina taybet ya Xweda ye. ¤ Azadiya Welat: (8) 13. Yuksel, Edip. [?]. I miss my mother tongue. ¤ Yuksel.org: [http://www.yuksel.org/e/language/] Yuksel, Edip. 1998. I miss my mother tongue. ¤ Zagros: (4) [http://www.kurd.org/Zagros/tongue.htm] Yuksel, Edip. 2005. I miss my mother tongue. ¤ Şaredariya Azad: [http://www.ozgurbelediyecilik.com/modules.php?name=News&file=article&sid=188] Yurtdaş, Sedat. 2007. Zimanê kurdî: Nivîskar zimanekî nû ava dikiin. ¤ Avesta: [http://www.avestakurd.net/sedat_yurtas.htm] Yûsiv, Helîm. 2006. Kurmancên romantîk û pêvajoya soranîkirinê. ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/nivisar.asp?yazid=93&id=963]

151

Z Zana, Hêvîdar. 2003. Ji kerema xwe re fêrî kurdî bibin. ¤ Avesta: (?) [www.avestakurd.net] Zana, Hêvîdar. 2006. 21ê sibatê û zimanê me yê qedexe: 21ê sibatê roja navnetewî ya zimanê zikmakî ye. ¤ Peyama Kurd: (77) 8. Zaxûranî, N.. 1995. Edebiyata netewî û rola zimên. ¤ Helwest: (2) 18-22. Zelal, Behlûl. 2003. Li her derê axaftin, xwendin û nivîsandina bi kurdî. ¤ Azadiya Welat: (397) [www.welat.com] Zencîrî, Selîm. 2007. Zimanê zikmakî şademara heyatî ya neteweyan. ¤ Agirî: (58) 4. [http://www.kurdistanmedia.com/kurmanci/agiri/this/agiri.pdf] Zengî, Dilawerê. 2002. Hawara zimanê kurdî. ¤ Pênûs: (12) [http://www.efrin.net/penus/index/old/penus12/dilawere_zengi.htm] Zeraq, Dilawer. 2001. Ziman û matematîk. ¤ Azadiya Welat: (292) [www.welat.com] Zeraq, Dilawer. 2004. Derfetên vegotinê yên zimanê kurdî. ¤ W: (1) ?. Zêrevan, Arif. 1994. Bakûrê Kurdistanê an warkorê Kurdistanê?. ¤ Dîdar: (12-13) 2. Zêrevan, Arif. 1997. Rastnivîsandina jimarnavan. ¤ Armanc: (177) 14. [Werger] Zêrevan, Arif. 2005. Alfabeya kurdî-latînî ji bo zimanê kurdî ji alfabeya kurdî-erebî minasibtir e. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/articles/article_detail.asp?RubricNr=10&ArticleNr=661] Zêrevan, Arif. 2005. Alfabeya kurdî-latînî ji bo zimanê kurdî ji alfabeya kurdî-erebî minasibtir e. ¤ Tîrêj: [http://www.tirej.net/index.2408.arifzerevan.htm] Zêrevan, Arif. 2006. Behdînî dê di nêv simên hespên botanî û soraniyê de têkbiçe. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?PictureNr=8&RubricNr=24&MemberNr= 2&ArticleNr=1313] Zêrevan, Arif. 2006. Kî ji dihokiyê çi fêm dike. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?PictureNr=8&RubricNr=24&MemberNr= 2&ArticleNr=1378] Zêrevan, Arif. 2007. Medyaya YNK-ê di warê kirmancî û latînî de ji ya PDK-ê serasttir û aktîvtir e. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?PictureNr=8&RubricNr=24&MemberNr= 2&ArticleNr=1809] Zêrevan, Arif. 2007. Medyaya YNK-ê di warê kirmancî û latînî de ji ya PDK-ê serasttir û aktîvtir e. ¤ PUKmedia: [http://www.pukmedia.com/latininews/7-2/news11.html] Zêrevan, Arif. 2008. Soranî çi “radigihîne” kirmanciyê?. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/kolumnists/kolumnist_detail.asp?PictureNr=8&RubricNr=24&MemberNr=

152

2&ArticleNr=2913] Zêrevan, F.. 1997. Hînbûn û axaftina zimanê kurdî. ¤ Azadiya Welat: (92) 4. Zero, Pêşwar Mistefa. 2008. Ev e ne dev xwehrî ye, ev e behdîniya petî ye. ¤ Behdînan: (71) 7. Zerteng, Pankisar. 1980. Zazakîyê Ezîrganî û Diyarbekir. ¤ Tîrêj: (3) 7-15. Zerteng, Pankisar. 1980. Ziwanê qisse kerdişî û nuştişî. ¤ Tîrêj: (2) 10-12. Zeyd, Ehmed Ebu. 2005. Aya zimanêkî cîhanî peyda debêt?. ¤ Çawdêr: (58) 11. [http://www.madaniat.org/Chawder/Chawder58/L11.pdf] Zîbarî, Bengîn. 1994. Zimanê me jî çûye di nav zimanêt biyanî da. ¤ Barzan: (15-16) 16. Zîlan, R.. 1982. Kovara Berbangê û nivîsandina kurdî. ¤ Berbang: (1) 9-10. Zîlan, Reşo. 1982. Kurtenivîsarek li ser dîroka zimanê kurdî yê nivîsandî (2). ¤ Berbang: (5) 10-11. Zîlan, Reşo. 1982. Kurtenivîsarek li ser dîroka zimanê kurdî yê nivîsandî (1). ¤ Berbang: (4) 18-19. Zîlan, Reşo. 1983. Kurtenivîsarek li ser dîroka zimanê kurdî yê nivîsandî (3). ¤ Berbang: (7) 14-15. Zîlan, Reşo. 1983. Kurtenivîsarek li ser dîroka zimanê kurdî yê nivîsandî (4). ¤ Berbang: (8) 14-15. Zîlan, Reşo. 1990. Reformek pêwîst e: Hîn bîr û hizrên li ser pirsên rêzman û rastnivîsîna kurdî (4). ¤ Bergeh: (4) 64-80. Zîlan, Reşo. 2005. Pirsek ji pirsên zimanê me (1). ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/nivisar.asp?yazid=52&id=196] Zîlan, Reşo. 2005. Pirsek ji pirsên zimanê me (2). ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/nivisar.asp?id=295&yazid=52] Zîlan, Reşo. 2005. Pirsek ji pirsên zimanê me (3). ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/nivisar.asp?id=386&yazid=52] Zîlan, Reşo. 2005. Pirsek ji pirsên zimanê me (4). ¤ Netkurd: [http://www.netkurd.com/nivisar.asp?yazid=52&id=476] Zinar, Zeynelabidîn. 1999. Dema ku hêj dê were pêşeroj e yan paşeroj?. ¤ Çira: (17) 46-50. Zinar, Zeynelabidîn. 2000. Ferhengoka Şêx Fethula Werqanisî. ¤ Çira: (18) 62-67. Zinar, Zeynelabidîn. 2006. Gelo niha pewîstî bi zimanekî yekgirtî heye?. ¤ Kurdistan TV: [http://www.kurdistantv.net/nivisek.asp?ser=10&cep=2&nnimre=254] Zinar, Zeynelabidîn. 2006. Ziman û edebiyat. ¤ Nûbûn: (82) 52-53.

153

Zîrek, Şoreş. 1992. Ferhengoka termên hiqûqî. ¤ Armanc: (128) 3. Zorava, Hüseyin. 2005. Bîr dilî savunmak. ¤ Bîr: (3) 122-127.

154

[?] [?]. [?]. Alfabe. ¤ Bengî: [http://www.bengi2.cjb.net] [?]. [?]. Cînavk. ¤ Bengî: [http://www.bengi2.cjb.net] [?]. [?]. Çewa zimanê kurdî bête xandin li xandingeha da (1). ¤ Metîn: (12) 18-20. [?]. [?]. Daçek, gihanek, baneşan. ¤ Bengî: [http://www.bengi2.cjb.net] [?]. [?]. Hevok. ¤ Bengî: [http://www.bengi2.cjb.net] [?]. [?]. Kîte. ¤ Bengî: [http://www.bengi2.cjb.net] [?]. [?]. Lêker. ¤ Bengî: [http://www.bengi2.cjb.net] [?]. [?]. Navdêr. ¤ Bengî: [http://www.bengi2.cjb.net] [?]. [?]. Rawe, revek (îzafe). ¤ Bengî: [http://www.bengi2.cjb.net]

[?]. [?]. Rengdêr. ¤ Bengî: [http://www.bengi2.cjb.net] [?]. [?]. Tewang. ¤ Bengî: [http://www.bengi2.cjb.net] [?]. [?]. Xalbendî (niqteşanî). ¤ Bengî: [http://www.bengi2.cjb.net]

[?]. 1960. Ferhengî Billêse (3). ¤ Billêse: (8) 54. [?]. 1973. Rênûsî kurdî. ¤ Govarî Korrî Zanyarî Kurd: (1 (1)) 364-379. [?]. 1978. Elfabe (cedwel). ¤ Azadî: (1) 15. [?]. 1978. Ferhengok. ¤ Azadî: (1) 15. [?]. 1978. Ferhengok. ¤ Azadî: (2) 20. [?]. 1978. Ferhengok. ¤ Azadî: (3) 23. [?]. 1978. Ferhengok. ¤ Azadî: (4) 18-19. [?]. 1979. Ferhengok. ¤ Azadî: (5) 20. [?]. 1979. Ferhengok. ¤ Azadî: (6-7) 28-29. [?]. 1979. Ferhengok. ¤ Azadî: (8-9) 31. [?]. 1979. Ferhengok: Kurdî-tirkî. ¤ Tîrêj: (1) 52-63. [?]. 1980. Ferhengok: Kurdî-tirkî. ¤ Tîrêj: (2) 67-79.

155

[?]. 1980. Ferhengok: Kurdî-tirkî. ¤ Tîrêj: (3) 60-81. [?]. 1980. Ferhengok: Kurdî-tirkî. ¤ Tîrêj: (4) 72-109. [?]. 1980. Kurtçe gramer (1). ¤ Têkoşer: (5-6) 33-35. [?]. 1980. Kurtçe gramer (2). ¤ Têkoşer: (7-8) 25-26. [?]. 1980. Niqteşanî (cedwel). ¤ Tîrêj: (4) 110-111. [?]. 1981. Azadbûnî xwêndin be kurdî. ¤ Girşey Kurdistan: (9) 18-19. [?]. 1981. Elfubêy bijarkiraw. ¤ Girşey Kurdistan: (3) 7-9. [?]. 1981. Elfubêy bijarkirawî kurdî. ¤ Girşey Kurdistan: (1) 4-11. [?]. 1981. Elfubêy bijarkirawî kurdî. ¤ Girşey Kurdistan: (4-5) 19-20. [?]. 1981. Kurtçe gramer (3). ¤ Têkoşer: (9-10) 32-33. [?]. 1981. Kurtçe gramer (4). ¤ Têkoşer: (11-12) 52-53. [?]. 1981. Kurtçe gramer (5). ¤ Têkoşer: (13-14) 30-31. [?]. 1981-1982. Kurtçe gramer (6). ¤ Têkoşer: (15-16) 25-26. [?]. 1982. Kurtçe gramer (7). ¤ Têkoşer: (17-18) 19-20. [?]. 1983. Hîmdarê elfabeya kurdî Celadet Bedirxan. ¤ Roja Nû: (1 (44)) 11. [?]. 1983. Kurdzan û zimanzanê jehatî Çerkez Bakaev. ¤ Roja Nû: (1 (44)) 20-22. [?]. 1983. Pirsên alfabeya kurdî. ¤ Hêvî: (1) 9-?. [?]. 1985 (1364). Kurtebasêk le ser rênûsî kurdî (1). ¤ Sirwe: (1) 9-11 & 34. [?]. 1985 (1364). Kurtebasêk le ser rênûsî kurdî (2). ¤ Sirwe: (2) 12-15 & 84. [?]. 1985 (1364). Zimanî yekgirtûy edebî kurdî (1). ¤ Sirwe: (3) ?. [?]. 1985 (1364). Zimanî yekgirtûy edebî kurdî (2). ¤ Sirwe: (4) ?. [?]. 1985. Ferhenga Dengê Me. ¤ Dengê Me: (2) 119-125. [?]. 1986. Gramerê dimli. ¤ Ayre: (8) 14. [?]. 1986. Hînbûn û hînkirina kurdî wezîfeke welatperwerî ye. ¤ Armanc: (63) 1 & 7. [?]. 1986. Wucudê merdimî. ¤ Ayre: (11) 26.

156

[?]. 1987 (1366). Berew zimanî yekgirtû (1). ¤ Sirwe: (16) ?. [?]. 1987 (1366). Berew zimanî yekgirtû (2). ¤ Sirwe: (17) ?. [?]. 1987 (1366). Berew zimanî yekgirtû (3). ¤ Sirwe: (18) ?. [?]. 1987 (1366). Berew zimanî yekgirtû (4). ¤ Sirwe: (19) ?. [?]. 1987 (1366). Ferhengok. ¤ Sirwe: (12) ?. [?]. 1987 (1366). Ferhengok. ¤ Sirwe: (15) ?. [?]. 1987 (1366). Ferhengok. ¤ Sirwe: (16) ?. [?]. 1987 (1366). Ferhengok. ¤ Sirwe: (17) ?. [?]. 1987 (1366). Ferhengok. ¤ Sirwe: (18) ?. [?]. 1987 (1366). Ferhengok. ¤ Sirwe: (19) ?. [?]. 1988 (1367). Ferhengok. ¤ Sirwe: (21) ?. [?]. 1988. Ber bi rênivîseke rast û yekgirtî (1). ¤ Berbang: (3) 4-5. [?]. 1988. Ber bi rênivîseke rast û yekgirtî (2). ¤ Berbang: (6) 4-6. [?]. 1988. Ber bi rênivîseke rast û yekgirtî (3). ¤ Berbang: (8) 17-18. [?]. 1989. Kes û şit û wişe. ¤ Karwan: (75) 19-28. [Ji erebî: Fetah Mame Elî] [?]. 1989. Nivîskarên kurd û pirsa zimanekî yekbûyî. ¤ Armanc: (91) 2-3. [?]. 1989. Qesebend: Zazakî-trikî. ¤ Piya: (9) 79-80. [?]. 1989. Zuwanoxanê xerîbandi zazakî: Oskar Mann (3). ¤ Piya: (9) 48-75. [?]. 1992. Li ser alfebe kurdî. ¤ Welat: (2) 2. [?]. 1992. Navê hin hacet û navgînên destkariyê. ¤ Roja Nû: (34) 26-27. [?]. 1992. Rêzman. ¤ Çanda Gel: (3) 58-57. [?]. 1992. Welat û zimanê kurdî. ¤ Welat: (1) 2. [?]. 1992. Zimanê dewletî û "zimanê çiya". ¤ Welat: (2) 12. [?]. 1992. Zimanê kurdî serbest e yan qedexe ye. ¤ Welat: (1) 1 & 10. [?]. 1993. Alfabeya kurdî (ders). ¤ Welat: (94) 15.

157

[?]. 1993. Dewlet û zimanê kurdî. ¤ Welat: (93) 2. [?]. 1993. Di derheqê civînên alfabeyê de rapora enstîtuya kurdî. ¤ Rewşen: (11) 70-76. [?]. 1993. Dîsanewe projey pîtî tazey kurdî û jimarekan. ¤ Berbang: (91-92) 45-44. [?]. 1993. Em bi hev re hîn bibin. ¤ Welat: (72) 15. [?]. 1993. Em bi hev re hîn bibin. ¤ Welat: (74) 15. [?]. 1993. Ferhengok. ¤ Welat: (73) 2. [?]. 1994. Alfabeya kurdî. ¤ Welatê Me: (1) 11. [?]. 1994. Ferhengî îngilîzî-kurdî. ¤ Barzan: (17) 3. [?]. 1994. Kurdisch: Weiterhin "eine nichtfeststellbare Sprache!". ¤ Bulletin der Kultur-Zentrum Kurdistan: (4) 16-17. [?]. 1994. Navê mehan. ¤ Welatê Me: (1) 11. [?]. 1995. Detewê bizanî zimanî kurdî çend wişey heye?!. ¤ Welatê Me: (44) 11. [Ji tîpên erebî: Bekir Bahoz] [?]. 1996. Bila kurdî bi alfabaya Brailê jî bê nivîsandin. ¤ Azadiya Welat: (25) 10. [?]. 1996. Derheqê rastnuştena kirdkî (kirmanckî) de kombiyayişê Stockholmî. ¤ Çira: (7) 72-83. [?]. 1997. Billê! Mellê!. ¤ Hellebce: (28) 23. [?]. 1997. Derheqê kirmanckî (kirdkî) de kombiyayîşê hîrêyine. ¤ Vate: (2) 5-12. [?]. 1997. Derheqê kirmanckî (kirdkî) de kombiyayîşê II ê Stockholmî. ¤ Azadiya Welat: (68) 4-5. [?]. 1997. Derheqê kirmanckî (kirdkî) de kombiyayişê Stockholmî 28-31ê adare 1997. ¤ Çira: (9) 75-85. [?]. 1997. Derheqê kirmanckî (kirdkî) de kompiyayîşê II.ê Stockholmî 28-31ê adare 1997. ¤ Avaşîn: (5) 162-169. [?]. 1997. Derheqê kirmanckî (kirdkî) de kompiyayîşê II.ê Stockholmî 28-31ê adare 1997. ¤ Armanc: (177) 15-16. [?]. 1997. Kürtçe alfabe. ¤ Bîrnebûn: (2) 95-99. [?]. 1997. Xebateke akademîk: "Bingehên rastnivîsandina kurdiyê". ¤ Azadiya Welat: (91) 13. [?]. 1997. Xebateke biçûk ji bo ferhengê. ¤ Azadiya Welat: (82) 4-5.

158

[?]. 1997. Zimanê me giyanê me ye. ¤ Peyam: (8-9) 1. [?]. 1998. Derheqê kirmanckî de kombiyayişê çarîne (1). ¤ Azadiya Welat: (143) 15. [?]. 1998. Derheqê kirmanckî de kombiyayişê çarîne (2). ¤ Azadiya Welat: (144) 15. [?]. 1998. Derheqê kirmanckî de kombiyayişê pancine (1). ¤ Azadiya Welat: (146) 15. [?]. 1998. Derheqê kirmanckî de kombiyayişê pancine (2). ¤ Azadiya Welat: (148) 15. [?]. 1998. Derheqê kirmanckî de kombiyayişê pancine (3). ¤ Azadiya Welat: (149) 15. [?]. 1998. Derheqê kirmanckî de kombiyayişê pancine (4). ¤ Azadiya Welat: (150) 15. [?]. 1998. Hîbûna elifbayê ya latînî. ¤ Peyam: (10) 46-47. [?]. 1999. Bi soranî çend têgihên akademîk/zanyarî. ¤ Azadiya Welat: (180) [www.welat.com] [?]. 1999. Bi soranî çend têgihên akademîk/zanyarî. ¤ Azadiya Welat: (180) [www.welat.com] [?]. 1999. Contrast of some words in Kurdish dialects in Iran (vs Persian). ¤ Kurdica: (24) [http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/Kurdish/KURDICA/1999/APR/KurdDialectContrast.html] [Ji farisî: Rêbwar Fettah] [?]. 1999. Dengên ku ajal dertînin. ¤ Azadiya Welat: (173) 5. [?]. 1999. Ezîz Akreyî mirina şêrê çiya. ¤ Havîbûn: (5) 189-190. [?]. 1999. Peyvên ku ji olanê pêk tên. ¤ Azadiya Welat: (173) [www.welat.com] [?]. 1999. Peyvên ku ji olanê pêk tên. ¤ Azadiya Welat: (173) 5. [?]. 1999. Qertafên kurdî bes in. ¤ Azadiya Welat: (169) [www.welat.com] [?]. 2000. Alfabéy Yekgirtúy Kurdí bo Íntirnit (cedwel). ¤ Kurdish Academy of Language Online: [http://www.kurdishacademy.org/english/indexe.html] [?]. 2000. Term û nîşaneyên trafîkê. ¤ Azadiya Welat: (257) [www.welat.com] [?]. 2001. Alfabe (cedwel). ¤ Amûdê: [www.amude.de] [?]. 2001. Elifbêyên kurdî [cedwel]. ¤ Sirwe: (178) 10. [?]. 2001. Li zimanê xwe xwedî derkevin. ¤ Azadiya Welat: (313) [www.welat.com] [?]. 2001. Mîr Celadet Bedirxan: Bi helkefta 50-saliya wexerkirina wî. ¤ Peyv: (20) 3. [?]. 2001. Peyv û biwêjên tendurustiyê. ¤ Azadiya Welat: (276) [www.welat.com]

159

[?]. 2002. Rastgotina saetê. ¤ Azadiya Welat: (328) [www.welat.com] [?]. 2003. Elî Sîdo Goranî. ¤ Bêwar: (78-79) 9. [?]. 2003. Roja navnetewî ya zimanê zikmakî û kurdî. ¤ Berbang: (127) 18. [?]. 2004. Binkên zimanê kurdî. ¤ Dengê Laliş: (27) 4. [http://www.eduhok.net/dengelalish/deng_k_4_27.pdf] [?]. 2004. Di rêya zimanê kurdî da. ¤ Dengê Laliş: (26) 4. [http://www.eduhok.net/dengelalish/deng_k_4_26.pdf] [?]. 2004. Tîorekanî berhemhênanî ziman. ¤ Raman: (82-83) ?. [?]. 2005. Daçek. ¤ Kurdweb: [http://kurdweb.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2048] [?]. 2006. Hêmanên hevokê. ¤ Tûrik: (76) 2. [?]. 2006. Hevok. ¤ Kurdweb: [http://kurdweb.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2049] [?]. 2006. Hoker (Hevalkar, Rengpîşe). ¤ Kurdweb: [http://kurdweb.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2050] [?]. 2006. Lêker. ¤ Kurdweb: [http://kurdweb.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3053] [?]. 2006. Mêjera navdêrên ku nayên hejmartin. ¤ Tûrik: (75) 2. [?]. 2006. Mînorskî le dîplomatewe berew kurdolojî. ¤ Aso: (206) 5. [http://www.xandan.com/XaNdAn/Default.php?subaction=showfull&id=1143994520&archive=&s tart_from=&ucat=5&category=5] [Wergêr: Muhsîn Benî Weys] [?]. 2006. Mînorskî le dîplomatewe berew kurdolojî. ¤ Aso: (206) 5. [http://www.xandan.com/Archiv-Aso/Aso-A-p/Aso-no_copy(206).htm] [Wergêr: Muhsîn Benî Weys] [?]. 2006. Paşgirên lêkerçêker. ¤ Tûrik: (73) 2. [?]. 2006. Tewerê zimanî. ¤ Behdînan: (7) 5. [?]. 2006. Zimanê Kurdî: Em zimanê kurdî binasin. ¤ Hawar Dengûbas: [http://www.hawardengubas.com/ZIMANEKURDI/zimanekurdi.htm] [?]. 2007. Bersivek ji Peyamnêrê: Gerek em li peyvên xwe bigerin. ¤ Nefel: [http://www.nefel.com/articles/article_detail.asp?RubricNr=1&ArticleNr=1878]

160

[?]. 2007. Gerek em li peyvên xwe bigerin. ¤ PNA (Ajans a Peyamnêr): [http://www.peyamner.com/default.aspx?l=5&id=6912] [?]. 2008. Rûnkirdineweyek le kempeyinî standerayzkirdinî zimanî kurdiyewe. ¤ Dengekan: [http://dengekan.info/dengekan/news/1514.html] [?]. 2008. Standerayzkirdinî zimanî kurdiy. ¤ Dengekan: [http://www.dengekan.com/doc/2008/4/payam_zman21.pdf] [?]. 2008. Standerayzkirdinî zimanî kurdiy. ¤ Hawlatî: (415) [Grurpê Gihurîn]. 2007. Runkirinek li dor axivtinên Mihsin Ciwamêrî. ¤ Evro: (195) 14. [http://www.eduhok.net/evro/pdffiles/p193_14.pdf]

161

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful