You are on page 1of 2

5 B quyt ni chuyn trc m ng

P hn ln mi ngi xem vic phi ni chuyn trc m ng l ni s hi kinh khng


nht. Ni s cn hn c s rn, s i my bay, hoc ngay c s ci cht. Nhng chng ta khng th trn trnh n mi. Nhiu ngi trong chng ta c th c mi ra trnh by mt bo co, pht biu trong bui hp ph huynh hc sinh, ni li chc mng trong l ci. Lm sao bn c th vt qua nhng th thch . Tht n gin ch vi mt cht thi gian luyn tp. 1. phi bit mnh ni g : y l quy tc quan trng nht trong vic ni chuyn trc m ng . iu ny nghe c v ng ngNn, nhng thng thng cc din gi khng h c mt nim r rng v nhng g h truyn t n ngi nghe. Bn cn phi bit chnh xc bn s a ngi nghe n u. Mt khi bit, hy lit k n thnh 3 hay 4 im chnh v son bi ni ca mnh tp trung vo nhng im ny thi. Bn khng phi l mt cun t in sng, vic a ra qu nhiu thng tin hay khng thng tin cng u d nh nhau. 2.Thc hnh, nhng khng cn qu nhiu: Lit k ra nhng g bn s ni v tp ni 1 hay 2 ln. S rt hay nu nh bn canh thi gian trong khi tp, vic s gip bn kim sot c thi gian ni m khng s b l. C th s c nhng pht ngu hng tnh c xy ra lm bn bt ng v lm khn gi thch th. Bn s khng cn mun xut hin trc m ng nu bn ni v mt ti c ngn ln ri, bn s cm thy chn v chng thm ti khn gi na. Bn cng nn lp k hoch s mc nhng g. Ch rng phi l b m bn cm thy thoi mi khi mc vo. V iu quan trng nht, phi l b m bn bit s lm mnh ni bt. Quyt nh trc vic mnh s mc g trong ngy din thuyt s lm bn bt lo lng hn. 3. Hy l chnh mnh: N hiu ngi cm thy cn phi rp khun theo phong cch ca ai khi ni trc m ng, l v h cm thy h khng t tin li cun s ch ca khn gi. Mt s cm thy b khp v nghim tc qu mc v qun rng tnh hi hc cng l mt cng c quan trng ca din gi. ng nn ch tp trung vo vn chnh, i khi nhng giai thoi c nhn hay nhng mNu chuyn nh cng l mt cch rt tt ha nhp vi khn gi. 4. Khn gi l bn b : Khn gi lun , bi v h quan tm ti nhng g bn s ni v mun nghe bn ni v vn . H mun bn phi lm tt. ng ngh khn gi nh l mt khi ngi th ch, hy xem h ch l mt nhm c nhn ring l. Hy c gng nhn vo mt ai mt lc. Khi ni chuyn vi khn gi, tip thu nhng kin phn hi ca h hon thnh bi ni chuyn ca mnh. 5. Bn s vt qua thi m : Ti cha bao gi tng nghe thy c ai cht trn bc din thuyt c. Bn cng khng b th dc, ht hi, qun mt tn mnh hay b ni nng. y l nhng chuyn gy m nh cho bt c ai phi ng trc m ng. N gi ta gi l cn c mng ca din vin.

Vic hon ton bnh thng. S dng mt s k thut th gin trc khi bt u. Bn c th tm mt ni nhy ln nhy xung hoc dm chn tht manh, iu ny s gip bn cm thy vng vng v gim bt cng thng. Lc bn tay v co dui nm tay. iu ny s lm tay bn bt run. N u run tay thc s l mt vn th hy nm ly mt tm danh thip hay nm vo bc din thuyt khi ni chyn. L li ra, trn mt v h ming to ht c, sau nhn tt mt li. Vic ny s ln th gin cc c mt ca bn. Ht tht su v th mnh ra ting lm m ging ca bn. Tng tng nh bn ang trn mt m my, khng g c th lm hi n bn khi bn ang trong . Hy c gng gi hnh nh y trong u khi bn ang ng trn din n. S tr nn d dng hn! N i chuyn trc cng chng cng nhiu, vic cng tr nn d dng hn. C khi bn cn cm thy thch na y ch!