You are on page 1of 3

Zacznik Nr 1 do Porozumienia Nr PZD-0118/3/2010 z dnia 10 wrzenia 2010 r.

WYKAZ DRG GMINA MIEDNA


Lp. 1 Nr drogi S 4140 Gmina Miedna Miedna Miejscowo Zawadka Frydek Przebieg #DW 933 - ul. Duga - #DW 933 #S 4136 - ul. Miodowa - gr. m Miedna gr. M Frydek - ul. Wiejska - gr. m Grzawa gr. M Miedna - ul. Wiejska - gr. adm. drogowej gr. Pow. Bieru Ldziny - ul. Pszczyska - gr. m Gilowice gr. m Wola - ul. Grnolska - gr.m Frydek gr. m Frydek - ul. Bieruska - gr. m Miedna gr. m Miedna - ul. Bieruska - #S 4133 #DW 933 - ul. Topolowa; J. Lompy - #S 4135 #S 4137 - ul. W. Korfantego - gr. m Wola gr. m Gilowice - ul. Sportowa - gr. Pow. Bieru-Ldziny #S4133 - ul. Miodowa - #S 4137 gr. m Pszczyna - ul. Topolowa - #S 4133 # ul. Mokra - ul. Starorzeczna - gr. m Gilowice gr. m Wola - ul. W. Korfantego - #S4137 gr. Pow. Bieru Ldziny - ul. Midzyrzecka #S4137 4880 Dugo [mb] 3157

S 4133

Miedna

Miedna

Miedna

Grzawa

Miedna

Wola

S 4148

Miedna

Gilowice

10254

Miedna

Frydek

Miedna 4 S 4148 Miedna

Miedna Gra

3226

Miedna 5 S 4136 Miedna 6 7 S 4134 S 4132 Miedna Miedna

Gilowice

2784

Wola Frydek Bodzw

2409 2467

Miedna 8 S 4135 Miedna

Wola

4180

Gilowice

S 4138

Miedna

Midzyrzecka

1745

RAZEM

35102

r PZD-0118/3/2010 z dnia 10 wrzenia 2010 r.

Standardy V

III

III

IV

V V

III