You are on page 1of 1

OGOSZENIE NR 1 / 2010

BURMISTRZA MIASTA LDZINY


z dnia 30 wrzenia 2010 r.
w sprawie zestawienie danych dotyczcych czynszw najmu lokali mieszkalnych nienalecych do
publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. pooonych na obszarze Gminy Ldziny
a) I procze

Stawki czynszu za 1 m powierzchni uytkowej lokalu


Budynek wybudowany w latach, przy uwzgldnieniu jego stanu technicznego
powierzchnia lokalu

standard lokalu

do 1918 r.
zy*

A
Poniej 40 m

dobry

1919-45
zy

dobry

1).......
2).........

1946-1970
zy

dobry

1971-2002
zy

dobry

1) 5,18

1) 2,01

2) 8,91

2) 23,11

1) 2,77

1) 3,74

1) 5,47

1) 5,47

2) 3,13

2) 10,95

2) 14,07

2) 12,82

po 2002 r.
zy

dobry

C
1) 6,34

A
40 m do 60 m

2) 7,89

1) 4,91

1) 4,91

1) 5,94

1) 5,47

2) 10,10

2) 6,31

2) 14,07

2) 11,22

C
A
Powyej 60 m do 80 m

1) 3,13

2) 6,34

2) 3,50
2) 4,91

2) 5,72

C
A
Powyej 80 m

1) 0,77
2) 4,91

2) 4,32

z up. Z upowanienia
Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta
Alicja Bobiec

Id: ZHEPO-DNUZL-LYZFZ-VTWAR-BWDWB. Podpisany

Strona 1