You are on page 1of 162

Saveti za suzbijanje biljnih tetoina, bolesti i korova uz preporuku naih preparata

2011

SADRAJ

SADRAJ
SADRAJ PREDGOVOR O NAMA geografska karta regije kontakti geografska karta Srbije PREPORUKE legenda VINOVA LOZA bolesti i tetoine program zatite vinove loze zatita vinove loze unitavanje korova u vinogradu JABUKA bolesti i tetoine zatita jabuke KRUKA bolesti i tetoine zatita kruke BRESKVA I KAJSIJA bolesti i tetoine zatita breskve i kajsije VINJA I TRENJA bolesti i tetoine zatita vinje i trenje LJIVA bolesti i tetoine zatita ljive JAGODIASTO VOE bolesti jagoda zatita jagodiastih vonih vrsta bolesti i tetoine malina zatita malina KUKURUZ tetoine program zatite kukuruza zatita kukuruza ITO razvojne faze bolesti i tetoine program zatite ita zatita strnih ita ienje strnita sa preparatom BOOM EFEKT 3 6 7 8 9 10 11 13 14 14 18 19 22 24 24 29 33 33 37 39 39 42 44 44 47 49 49 51 52 52 53 55 57 59 59 61 63 64 64 64 66 67 68

SADRAJ

EERNA REPA bolesti i tetoine zatita eerne repe ULJANA REPICA, SUNCOKRET I SOJA bolesti i tetoine zatita uljane repice zatita suncokreta zatita soje KROMPIR razvojne faze bolesti i tetoine program zatite krompira zatita krompira DUVAN zatita rasada duvana zatita duvana u polju LUCERKA zatita lucerke LIVADE I PANJACI suzbijanje korova POVRE tetni organizmi zatita salate zatita krastavaca, dinje i lubenice PARADAJZ, PLAVI PATLIDAN I PAPRIKA bolesti zatita paradajza i plavog patlidana zatita paprike KUPUSNJAE tetoine zatita kupusnjaa PASULJ I GRAAK zatita pasulja i graka CRNI I BELI LUK bolesti i tetoine zatita crnog i belog luka zatita argarepe, peruna i celera UKRASNE BILJKE tetoine zatita ukrasnog bilja PRSKANJE SA NOENIM MOTORNIM PRSKALICAMA preporuke za prskanje noenim motornim prskalicama tabela za pripremu potrebne koncentracije PREGLED PREPARATA ZA ZATITU BILJA LATINSKA IMENA bolesti biljaka tetoine na kulturama

70 71 71 73 73 76 77 78 79 79 79 81 82 84 84 84 85 85 85 85 86 86 87 88 89 89 91 92 93 95 95 95 95 96 96 97 98 99 99 99 100 101 102 103 126 126 130

pregled korova koji se najee pojavljuju u razliitim kulturama PRAVILNA UPOTREBA PREPARATA ZA ZATITU BILJA PREGLED TRETIRANJA BELEKE

135 139 142 156

PREDGOVOR

PREDGOVOR

Dejan Jovanovi

Potovani poslovni partneri i poljoprivredni proizvoai, Pred Vama je novo izdanje Pinusovog kljua za 2011. godinu u kojem Vam ponovno donosimo mnogo informacija i sveobuhvatnu pomo u borbi protiv bolesti, korova i tetoina. Osvrui se na prolu sezonu, sa ponosom gledamo na Vae rezultate, koji ste uz sve nevolje i neizvestnosti teke poljoprivredne sezone uspeli da ostvarite dobar rezultat. U sezoni 2010 su bila na proveri i sredstva za zatitu bilja zbog enormno nepovoljnih uslova za primenu, kako u pogledu delovanja na razne korove, tetoine i patogene, tako i zbog selektivnosti na samu gajenu biljku. ast i zadovoljstvo nam je da ste se uverili u kvalitet naih sredstava za zatitu bilja, te izostanak reklamacija, smatramo dokazom, da smo na dobrom putu prema zajednikom uspehu jer naa je elja, da Vama, korisnicima Pinusovih sredstava i naim partnerima ponudimo najkvalitetnija sredstva uz prihvatljivu cenu. Naroito nas veseli da ste prihvatili nae preporuke o primeni najnovijih formulacija sredstava u obliku formulacije OD - uljane disperzije (GAT MOTION 4 OD, TIGER 25 OD i HABIT 25 OD) te time dokazali, da kao i do sada sledite svetske trendove i nastojite da usavravate svoju proizvodnju. Kao i svake godine tako smo i ove za Vas obezbedili iroku paletu sredstava za zatitu bilja. Uz sada ve dobro poznata sredstva, u ovoj sezoni ponudiemo Vam selektivni post-em sistemini herbicid GAT ZEBRA 25 OD, koji se koristi za unitavanje najveeg broja korova u usevu eerne repe. GAT ZEBRA 25 OD je jedino sredstvo na bazi triflusulfuron-metila na tritu Srbije formulisano u obliku uljane disperzije. Verujemo da emo i ove sezone uspeti da opravdamo Vae poverenje. Na cilj je Vae zadovoljstvo, Va uspeh je na ponos. Srdano Va, Dejan Jovanovi direktor Pinus Plus d.o.o., Novi Sad

O NAMA

O NAMA
Pinus TKI d.d. je firma sa dugogodinjom tradicijom u agrohemijskoj industriji, iji poeci seu do daleke 1888. godine. Danas se naa delatnost zasniva na proizvodnji preparata za zatitu bilja, proizvodnji biodizela i biocida. Svoju odgovornost za ouvanje ivotne sredine ispoljavamo kroz ponudu vrhunskih i kvalitetnih preparata za zatitu bilja, te vlastitom spalivaonicom za unitavanje opasnog otpada i ambalae. Pinus grupa sa seditem i proizvodnjom u Raama/Mariboru u Sloveniji, danas je zaokruena sredina sa svojim erinskim firmama u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, koje ukupno imaju oko 200 zaposlenih. Pinus je vodei slovenaki prozvoa, zastupnik i distibuter preparata za zatitu bilja. Pored vlastite palete proizvoda ponosni smo na dugogodinju suradnju i partnerstvo s brojnim svetskim priznatim proizvoaima preparata za zatitu bilja kao to su DuPont, Bayer CropScience, BASF, Nufarm i dr. Povezuje nas razvojna politika naih preduzea sa posebnim naglaskom na razvoju tehnologija u iznalaenju boljih rijeenja koja su prihvatljivija za ovjeka i pomau u ouvanju prirode i zatiti ivotne sredine. Posebno smo ponosni na preparat BOOM EFEKT, totalni herbicid, koji je proizvod naeg preduzea sa registracijom i prodajom u svim dravama bive Jugoslavije i velikom broju drava Europske unije. Pinus Plus d.o.o. kao ogranak Pinus grupe posluje samostalno u Srbiji od 2004.godine. Sedite preduzea je locirano u Novom Sadu. Sa otvaranjem vrata naeg preduzea Pinus se ponovo vratio na poznato trite, meu prijatelje gde je bio od ranije prisutan preko 40 godina, priznat i potovan kao renomirani proizvoa, zastupnik i distributer kvalitetnih preparata za zatitu bilja. Posebnu panju Pinus je uvek poklanjao krajnjem potroau i uvek bio usmeren na reavanje problema koje krajnji korisnik ima kada su u pitanju pravilna nega i zatita useva i zasada. Kao poslovno naslee i dananja ekipa mladih, edukovanih i poslu posveenih agronoma se zavetuje da e na tom istom putu i po istom principu i dalje poslovati. Naa struna agronomska savetodavna sluba stoji uvek na raspolaganju naim korisnicima i rado se odaziva na pozive, izlazi na teren i dogovorno i profesionalno reava sve probleme u vezi nege i zatite bilja koristei najnovija saznanja i tehnologije. Struna sluba je dostupna na celom prostoru Republike Srbije sa predstavnitvima u Loznici, Kruevcu, Zrenjaninu i Novom Beeju. U naem prodajnom programu pored preparata za zatitu bilja iz proizvodnog programa matine kue Pinus TKI, tu su i proizvodi mnogih renomiranih evropskih i svetskih kua kao to su: DuPont, SAD; Nufarm, Australija; Isagro, Italija; GAT Microencapsulation, Austrija; Montanwerke, Austrija i dr.

GEOGRAFSKA KARTA

Czech Republic GEOGRAFSKA KARTA REGIJE Slovakia

Austria
Rae Ljubljana

Hungary
Osijek Novi Sad Banja Luka

Romania

Slovenija

Hrvatska

Bosna i Hercegovina

Srbija

Italy

Crna gora

Bu

Makedonija Albania Greece

KONTAKTI

KONTAKTI
AGRONOMSKA SAVETODAVNA SLUBA
Srednja i Severna Baka Zoran Popov, dipl. ing. zatite bilja T: 063/535-045

Banat Sran Proti, dipl. ing. zatite bilja T: 063/535-117

Srem i Juna Baka Igor Petkovi, dipl. ing. zatite bilja T: 063/535-709

Zapadna Srbija Milan Popovi, dipl. ing. zatite bilja T: 063/535-279

Centralna i Juna Srbija Aleksandar Dimi, dipl.ing.agr. T: 063/535-118

GEOGRAFSKA KARTA

GEOGRAFSKA KARTA SRBIJE

Novi Beej

Zrenjanin

Novi Sad Beograd


Loznica

Srbija
Kruevac

Crna gora

Bulgari

Makedonija

10

PREPORUKE

PREPORUKE ZA UPOTREBU PINUSOVOG KLJUA


Pinusov klju - nepogreiv za poljoprivrednike i batovane u Srbiji U Pinusovom kljuu su sabrani svi aktuelni preparati za zatitu bilja firme Pinus plus i slue kao izvanredna i nepogreiva pomo poljoprivrednika i batovanava u Srbiji. Pinusov klju je podeljen u pet glavnih delova zatite bilja: vinova loza, voarstvo, ratarstvo, povrtarstvo i ukrasno bilje. U svakom delu su poglavlja, posveena pojedinim biljnim vrstama. Pinusov klju - pregledan, jasan i jednostavan prirunik Poglavlja pojedinanih kultura poinjemo sa opisom i fotografijama najznaajnijih bolesti i tetoina. Slede kljune razvojne faze (fenofaze) i programi zatite za posmatranu kulturu. Najobimniji deo predstavljaju programi zatite bilja. U Pinusovom kljuu je predstavljena lista preparata koji imaju registraciju u Republiki Srbiji, osim posebno oznaenih za koje oekujemo registraciju u ovoj sezoni. Saveti za upotrebu preparata temelje se na biologiji bolesti i tetoina, uslovima povoljnim za njihov razvoj, na sopstvenim preparatima za zatitu bilja i na uslovima koji pogoduju brzini njihove razgradnje. Za uspenu zatitu bilja je veoma vana tehnika prskanja, koja mora biti prilagoena razvojnoj fazi i uzgojnom obliku biljke. Zato ne moemo ponuditi program zatite pojedinanih biljaka, koji bi lako ablonski primenjivali tokom cele godine. Program zatite pojedinanih kultura upotrebljavajte kao osnovu, koju ete prilagoditi pojedinanom prskanju. Podatak o momentu tretiranja je vano prihvatiti za okviran podatak. Pravi moment tretiranja je zavisan od vremenskih uslova pojedinih geografskih reona kao i od vremenskih uslova u godini tretiranja. Koliina vode, koju treba upotrebiti je predviena vrednost koja garantuje najbolju raspodelu preparata po jedinici povrine. Koliinu vode treba prilagoditi vremenskim uslovima, tipu prskalice, habitusu biljke i dr. Za hobiste koji upotrebljavaju manje prskalice smo u tabeli dali dozu preparata za 10 litara vode. Za svaki preparat je u tabeli zapisana karenca. Koliina vode pri kombinacijama je navedena za celu kombinaciju. Za dodatne savete i za sva blia obavetenja kontaktirajte nau strunu agronomsku savetodavnu slubu na terenu (imena i brojevi telefona su navedeni na stranici 9). Pregledu programa zatite bilja sledi pregled preparata za zatitu bilja. Za svaki preparat su

11

PREPORUKE

navedeni osnovni podaci i najvanije informacije o upotrebi i delovajnju preparata. Za postizanje visokih prinosa moraju biti ispunjeni i svi ostali uslovi: ubrenje sa mineralnim i organskim ubrivima, pravilna rezidba, obrada zemljita, navodnjavanje, zatita od divljai i glodara i potovanje preporuenih rokova za tretiranje Prognozno izvetajne slube. Kao svaki kalendar prskanja i na je namenjen kao pomo pri pravljenju plana prskanja za specifine uslove. elimo Vam puno uspeha u elji da Vam Pinusov klju bude korisna pomo u radu. Agronomska savetodavna sluba Novi Sad, novembar 2010

12

LEGENDA

LEGENDA
BRESKVA I KAJSIJA CRNI I BELI LUK JABUKA JAGODA, MALINA, KUPINA, RIBIZLA

KUPUSNJAE

KRASTAVCI, DINJE, LUBENICE

KROMPIR

KRUKA

KUKURUZ

LIVADE I PANJACI

PAPRIKA

PARADAJZ, PLAVI PATLIDAN

PASULJ I GRAAK

SALATA

ARGAREPA, PERUN, CELER

EERNA REPA

LJIVA

UKRASNE BILJKE

ULJANA REPICA, SUNCOKRET, SOJA

VINOVA LOZA

VINJA I TRENJA

ITO

LEGENDA PREPARATA ZA ZATITU BILJA


FUNGICIDI INSEKTICIDI HERBICIDI TRETIRANJE SEMENA

PRE UPOTREBE PROITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU, KOJE JE PRILOENO UZ SVAKO PAKOVANJE! PRI PRIMENI SE TREBA PONAATI PO PREPORUKAMA U UPUTSTVU ZA UPOTREBU!

13

VINOVA LOZA

VINOVA LOZA
BOLESTI I TETOINE
Ime

Plamenjaa vinove loze (Plasmopara viticola)


Opis Plamenjaa je bolest koja u naim agroekolokim uslovima moe zahvatiti sve delove vinove loze. Prezimljujue oospore u prolee klijaju i obrazuju sporangije u kojima se diferenciraju zoospore, koje vre primarne infekcije. Prve simptome zapaamo na listu u vidu uglastih ukastih vodenastih pega. Kroz nekoliko dana na naliju lista se formira beliasta prevlaka koju ine konidiofore i konidije parazita sa kojih se bolest iri (sekundarne infekcije). Pege kasnije nekrotiraju i list opada. Cvet i cvast mogu biti zaraene i pre otvaranja, u povoljnim uslovima vlanosti formira se micelijska navlaka. Kasnije bolest napada bobice u koje prodire kroz lenticele. Pojava plamenjae je uoljiva na listu, posebno na vrnom na kome se vidi svetlozelena boja.

plamenjaa na vinovoj lozi

kasna plamenjaa na bobicama grozda

Ime

Pepelnica vinove loze (Uncinula necator)


Opis Za pepelnicu vinove loze karakteristina je pepeljasta navlaka, koja se moe razviti na svim delovima vinove loze. Zaraeni biljni delovi izgledaju kao da su posuti pepelom. Prisustvo bolesti najuoljivije je na bobicama grozdova na kojim se razvija beliasta prevlaka koja prouzrokuje pucanje pokoice, pojavu i razvoj druge bolesti sive plesnivosti (Botritis cinerea). Na listu se razvija pepeljasta navlaka i on gubi boju, tenost i postaje vrst. Razvoju bolesti pogoduju suvo i toplo vreme.

14

VINOVA LOZA

pepelnica vinove loze

pepelnica vinove loze - detalj

Ime

Siva plesan (Botritis cinerea)


Opis Siva plesan vinove loze se pojavljuje na svim delovima loze i tokom cele vegetacije, ali je najuoljivija na bobicama u periodu sazrevanja kada je teta najvea. Ne samo da dolazi do smanjenja prinosa ve je i kvalitet vina lo. Toplo i vlano vreme odgovara za razvoj ovog patogena, a u uslovima smanjene vlanosti izostaje formiranje povrinske micelije. Siva plesan se pojavljuje veoma rano i ve posle cvetanja treba poeti sa zatitom. Bolest se iri sa bobice na bobicu i tako ceo grozd biva zaraen, posebno su ugroene sorte sa kompaktnim grozdovima.

siva plesan

siva plesan detalj

15

VINOVA LOZA

Ime

uti groani moljac (Eupocelia ambiguela), Sivi groani moljac (Lobesia botrana)
Opis Groani moljci imaju dve do tri generacije, oteuju grozdove i stvaraju uslove za razvoj sive plesni. Gusenice utog groanog moljca su ruiaste boje i imaju crnu glavu, dok su gusenice sivog groanog moljca zelenkaste boje sa utom ili utosmeom glavom i vrlo su pokretljive. Gusenice prve generacije oteuju grozdove u cvetanju, a gusenice druge i tree generacije oteuju bobice u zrenju. Usled takvih povreda bobica, a u uslovima poveane vlanosti dolazi do razvoja sive plesni. To je glavni razlog suzbijanja groanog moljca.

gusenica sivog groanog moljca

leptir sivog groanog moljca

Ime

Grinje, akarine (Calepitrimerus vitis), Crveni pauk (Panonychus ulmi)


Opis Grinje su tako male da ih golim okom ne vidimo. Oteenja prave na svim delovima vinove loze. Ta oteenja nazivamo akarinozama. Grinje prezimljavaju u obliku zimskih jaja i po pilenju poinju se obilno hraniti. tete priinjavaju u leto kada se hrane na naliju lista, a u uslovima prenamnoenosti pojavljuju se i na licu lista. Takvi listovi ute i dobijaju bronzanu boju. Najvee tete su u godinama kada zbog hladnijeg vremena loza kasnije poinje sa vegetacijom i tada se razvijaju zakrljali mladari ili se u opte ne razvijaju.

16

VINOVA LOZA

grinje na vinovoj lozi

crveni pauk

Ime

Crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola)


Opis Bolest se pojavljuje u svim vinogorjima. Slabi prvenstveno manje bujne vinograde i sorte nieg rasta. Obolenje zahvata sve delove vinove loze. Ukoliko se ne suzbija, patogen se prenosi iz godine u godinu. Na listovima se pojavljuju zelene hlorotine pege sa tamnijom sredinom. Na zaraenim lastarima, posebno donje internodije dobijaju ljubiaste nekrotine pege koje sa poetkom jeseni postaju sivkaste. Na njima se u prolee pojavljuju crne takice.

crna pegavost vinove loze

crna pegavost vinove loze detalj

17

18
VINOVA LOZA

PROGRAM ZATITE VINOVE LOZE


VALIS M FANTIC M KOSSAN WG PINOZEB M-45 GATGO 20 OD KAISO WG PINOTRIN 10-EC CHAMP FLOW MOLTOVIN

FLOWBRIX BLAU

CHAMP FLOW

OGRIOL

OGRIOL + CHAMP FLOW

DUO PAK BOOM EFEKT

PINFOR SUPER

05

10

14

16

61

71

73

75

81

ZATITA VINOVE LOZE

Razvojni stadijum i vreme upotrebe Bolesti i tetoine Preparati Konc. u %

Potrebna koliina vode /ha

Koliina /ha

Koliina na 10 L vode

zimsko mirovanje Ogriol + Champ flow

DUO PAK

1 duo pak/30 - 40 L vode

ff B 500 L

akarinoza,erinoza, crna pegavost vinove loze, crvena vona grinja, lozina titasta va, obini pauar, grozdov smotavac

ff C-D FEBRUAR-MART 500 L crna pegavost vinove loze, pepelnica vinove loze

CHAMP FLOW + ili FLOWBRIX BLAU + OGRIOL


0,4 0,35 2

2L 1,8 L 6 10 L

20 mL 18 mL 200 mL

razvoj 3 4 listia lastar 2 4 cm

PINOZEB M-45 + KOSSAN WG

0,5 0,6

2,5 kg 3 kg

25 g 30 g

ff D APRIL plamenjaa vinove loze

lastar duine 8 12 cm 600 -800 L

PINOZEB M-45 ili FANTIC M KOSSAN WG KAISO WG ili PINOTRIN 10-EC

0,25 0,25 0,4

2-2,5 kg 2-2,5 kg 3 kg

25 g 25 g 30 g

pepelnica vinove loze

VINOVA LOZA

ff E-F APRIL - MAJ

groani moljac

0,025 0,02 - 0,05

0,15 kg 0.2 - 0,5 L

2,5 g 2 - 5 mL

19

20
VINOVA LOZA

Razvojni stadijum i vreme upotrebe Bolesti i tetoine plamenjaa vinove loze 0,2 0,3 0,025 0,03 0,25 L 0,25 L 2,5 kg 30 g 2,5 mL 3 mL pepelnica vinove loze vai Preparati Konc. u % Koliina /ha Koliina na 10 L vode

Potrebna koliina vode /ha

lastar duine 40 50 cm 800 L

FANTIC M TALENDO GATGO 20 OD

ff G MAJ

pred cvetanje pepelnica vinove loze

plamenjaa vinove loze 0,25 0,3 0,025

FANTIC M TALENDO KAISO WG VALIS M ili MOLTOVIN

2,5 3 kg 0,25 L

30 g 2,5 mL

ff H-I MAJ 900 L groani moljac

0,015

0,135 kg

1,5 g

po cvetanju plamenjaa vinove loze

ff J JUN 1000 L pepelnica vinove loze

0,25 0,3 0,3

2,5 kg 3L

25 g 30 mL

KOSSAN WG

0,3

3 kg

30 g

formiranje bobice

plamenjaa vinove loze

MOLTOVIN

0,3

3L

30 mL

JUN 1000 L pepelnica vinove loze

OLYMP 10 EW + KOSSAN WG

0,015 0,2

0,15 L 2 kg

1,5 mL 20 g

Razvojni stadijum i vreme upotrebe Bolesti i tetoine plamenjaa vinove loze 0,3 0,3 0,3 0,03 0,3 L 3 mL 3 kg 30 g Preparati Konc. u % 3L 3 kg 30 mL 30 g Koliina /ha Koliina na 10 L vode

Potrebna koliina vode /ha

bobice veliine zrna penice 1000 L vai pepelnica vinove loze

MOLTOVIN ili VALIS M KOSSAN WG GATGO 20 OD VALIS M


0,3 3 kg

ff K

JULI

zatvaranje grozda pepelnica vinove loze 0,3 0,015 groani moljac

plamenjaa vinove loze

30 g

ff L 1000 L

JULI

KOSSAN WG KAISO WG CHAMP FLOW ili FLOWBRIX BLAU KOSSAN WG KAISO WG BOOM EFEKT ili PINFOR SUPER
0,3 0,3 0,3 0,02

3 kg 0,15 kg

30 g 1,5 g

poetak arka ff M 1000 L groani moljac pepelnica

plamenjaa vinove loze

3L 3L 3 kg 0,2 kg

30 mL 30 mL 30 g 2g

AVGUST

ff N

suzbijanje korova 1000 L

jednogodinji korovi, viegodinji korovi i irokolisni korovi

0,4 - 0,8 0,2 - 0,3

4-8 L 2-3 L

400 mL 200 mL

MART - SREDINA SEPTEMBRA

VINOVA LOZA

Napomena: Preparat OGRIOL se moe koristiti i kao dodatak fungicidima i insekticidima. Njegova uloga je viestruka: moe se koristiti kao okvaiva ili kao partner klasinim insekticidima u cilju smanjenja koliine klasinog insekticida za 20- 30 % . Za blie informacije konkaktirati agronomsku savetodavnu slubu Pinus Plus.

21

VINOVA LOZA

UNITAVANJE KOROVA U VINOGRADU


Hemijsko unitavanje korova u vinogradima moe zameniti okopavanje i meuredno okopavanje. Savetujemo Vam upotrebu preparata BOOM EFEKT: vreme upotrebe je od marta meseca na peskovitim propusnim zemljitima ne preporuujemo upotrebu totalnih herbicida BOOM EFEKT je totalni herbicid koji uspeno unitava veoma otporne korove (divlji sirak, zubaa, palamida, tavelje, ambroziju, i dr.). upotrebljavamo ga u periodu intenzivnog porasta pa do faze punog cvetanja usvaja se preko listova odakle se translocira u podzemne delove korov se sui za 20-25 dana se potpuno osui a koreni i rizomi potpuno propadaju posle 20 dana zemljite moemo obraivati tretiranje obavljati po mirnom vremenu bez vetra, i ne veim pritiskom od 1 bar preporuena koliina preparata 2-12 L/ha, zavisno od vrste i faze razvoja korova divlji sirak prskamo pred cvetanje kada je visine od 50 do 60 cm, pirevinu prskamo pred jesen, isto vai za divlju kupinu i za ostale viegodinje korove u programu integralne zatite vinove loze tj., groa poslednji termin za tretiranje preparatom BOOM EFEKT je 15 jul. lokalno prskamo sa 2 % rastvorom praparata BOOM EFEKT

Pre prskanja sa herbicidima u vinogradu spreimo zanoenje preparata na list vinove loze. Prskajte po mirnom, ne pretoplom vremenu. Kada vinova loza cveta, ne preporuujemo upotrebu herbicida.

22

BOLJI IZBOR BESPREKORAN KVALITET PROIZVODA PO RAZUMNIM CENAMA

Fungicidi za suzbijanje prouzrokovaa plamenjae

MOLTOVIN u vinovoj lozi i krompiru CHAMP FLOW u paradajzu AMALINE FLOW u vinovoj lozi
Insekticid za suzbijanje zelene jabukine lisne vai i itne pijavice

KAISO WG
Sredstvo za tretiranje semena penice i jema

NUPRID MAX ZAJEDNO ZA VA USPEH!

JABUKA

JABUKA
BOLESTI I TETOINE
Ime

aava pegavost lia i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis)


Opis aava pegavost lia i krastavost plodova jabuke je obolenje koje ima najskuplju zatitu, a ukoliko se pojavi u zasadu pravi velike ekonomske tete. Takvi plodovi gube trinu vrednost i koriste se samo za preradu. Obolenje se mora pratiti tokom cele vegetacije, posebno u periodu pojave primarnih infekcija (od roze pupoljaka do plodova veliine lenika). Javlja se na svim nadzemnim delovima. Gljiva prezimljava u opalom liu, zimske apotecije koje u povoljnim uslovima temperature i dovoljne duine vlaenja klijaju i vre primarnu infekciju. Prvi simptomi se pojavljuju u vidu aavih pega na licu i naliju. Simptomi bolesti na plodovima su slini, obrazuju se krastave pege koje kasnije pucaju a plod obino opada.

aava krastavost na jabuci

aava krastavost na jabuci - detalj

24

JABUKA

Ime

Pepelnica jabuke (Podosphaera leucotricha)


Opis Pepelnica se pojavljuje na svim zelenim delovima od cvetanja do kraja vegetacije i spreava normalan razvoj lista, cveta, lastara i rodnih pupoljaka. Prezimljava u obliku micelija u zaraenim lastarima i pupoljcima. Do infekcije dolazi u prolee kada micelija zahvati cvetove. U maju se pojavljuju beli mladari koje ukoliko je potrebno odsecamo (zelena rezidba), a zatim obavimo tretman zatite. Pepelnica ne trai posebne uslove, u pogledu temperature i vlanosti pojavljuje se tokom cele vegetacije. Najosetljivije sorte su Ajdared i Jonatan.

pepelnica jabuke

pepelnica jabuke - detalj

Ime

Jabukin smotavac (Cydia pomonella)


Opis Jabukin smotavac je najznaajnija tetoina jabuke. Ima do tri generacije u toku jedne godine. Gusenica duine 20 mm u prvoj generaciji prouzrokuje opadanje crvljivih plodia, a u drugoj generaciji deo crvljivih plodova opada, a deo ostaje na stablu do berbe. Leptiri prve generacije pojavljuju se od prve dekade maja do druge dekade juna, a druga generacija se pojavljuje od druge dekade jula do druge dekade avgusta. Smotavci prezimljvaju u kokonu u raznim pukotinama ispod kore. U prolee se pojavljuju prvi leptiri koji polau jaja na listove u blizini plodova i na plodove. Iz poloenih jaja se pile larve koje se ubuuju u plod na mestu dodira dva ploda ili lista i ploda.

jabukin smotavac

25

JABUKA

Ime

Savijai pokoice ploda (Tortricidae)


Opis U zasadima jabuke savijai pokoice ploda se pojavljuju od kraja juna i poetka jula. Njihove gusenice zapredaju i oteuju vrhove lastara, a kasnije se sele na plodove gde oteuju pokoicu ploda.

savija pokoice ploda

Ime

Jabuna osa (Hoplocampa testudinea)


opis Jabune ose lete krajem aprila i poetkom maja u vreme letenja i polau jaja ispod ainih listia ili na cvetnu lou. Pagusenice se ubuuju u plodie, oteuju ih i oni opadaju. Na jabuci se vide smei hodnici na plodu kao i otvor gde je pagusenica prela u drugi plod. Osice se hrane plodiima koji nisu dostigli veliinu oraha. Za praenja pojave osica koristimo bele ploe. Tretman protiv osica se izvodi pred kraj cvetanja.

26

tete od jabune ose

pagusenica jabune ose

JABUKA

Ime

Crveni pauk (Panonychus ulmi)


Opis Crveni pauk spada meu manje tetoine jabuke. Pojava je zavisna od vremenskih uslova, prvenstveno od temperature. Crveni pauk prezimljva u obliku zimskih jaja svetlo crvene boje u naborima kore. Poetkom aprila se pile larve. Hrane se sokom iz lista koji gubi zelenu boju i postaje ukaste do bronzane boje. Crveni pauk se uoava na naliju lista. Kako crveni pauk ima velik broj generacija, tretman protiv ove tetoine treba obaviti pravovremeno kada je brojnost mala.

tete od crvenog pauka

crveni pauk - detalj

Ime

Zelena jabukina va (Aphis pomi), pepeljasta va jabuke (Dysaphis plantaginea), va crvenih gala (Dysaphis devecta)
Opis Vai siui sokove na mladarima i plodovima prouzrokuju usporen porast i deformacije na mladarima i plodovima. Luenjem medne rose dodatno prljaju plodove. Prezimljavaju u obliku jaja crne boje veliine 0,5 mm poloenih na stablu. Najtetnija je pepeljasta va koja prouzrokuje takve deformacije ploda da je on neupotrebljiv.

pepeljasta va jabuke

27

JABUKA

Ime

Krvava va (Eriosoma lanigerum)


Opis Krvava va se pojavljuje u bujnim i vlanim zasadima gde prouzrokuje tete u obliku rak rana na stablu koje je prekriveno kolonijama vai. tete na plodovoma su posledica luenja medne rose koja je izvaredna podloga za razvoj gljive aavice i takvi plodovi nisu za upotrebu. Prezimljuju na stablu ili korenovom vratu. Raaju ive mlade koji se odmah poinju iriti po zasadu i praviti tetu. Kolonije vai formiraju beliastu pauinu koja predstavlja votana vlakna, koja pod pritiskom oslobaaju tenost crvene boje po emu je va dobila ime. Godinje formira 10 - 12 generacija. Na jesen se pojavljuju krilate forme koje se sele na druga stabla jabuke.

krvava va

Ime

Miner okruglih mina (Leucoptera scitela), miner belih mina (Phylonorycter corylifoliella), miner mramornih mina (Phyllonorycter blancardella)
Opis Lisni mineri se stalno pojavljuju u zasadima jabuka. Gusenice minera oteuju listove. Gusenica minera okruglih mina ubuuje ispod pokoice lista gde izgrizaju tkivo i smanjuju asimilacionu povrinu, dok gusenica minera belih mina preseca glavni nerv i list otpada. Do prenamnoenja lisnih minera moe doi u sluaju povoljnih vremenskih uslova, upotrebe insekticida i dr. Mineri imaju tri generacije, prva se pojavljuje krajem aprila, druga generacija u drugoj polovini juna, a trea u avgustu. Mineri se unitavaju u momentu polaganja jaja ili najkasnije kada su mine veliine 1 - 2 mm.

miner okruglih mina

28

ZATITA JABUKE

Razvojni stadijum i vreme upotrebe Bolesti i tetoine Preparati Konc. u % 1 duo pak/30 - 40 L vode 0,25 0,3 1,5 2,5 L 3L 15 L

Potrebna koliina vode /ha

Koliina /ha

Koliina na 10 L vode

ff B-C Ogriol + Champ flow ili

DUO PAK FLOWBRIX BLAU ili CHAMP FLOW

bubrenje lisnih pupoljaka do faze mijih uiju 600 L jaja lisnih vai (Aphididae), OGRIOL kalifornijska titasta va (Quadraspidiotus perniciosus), lisne buve(Psylla spp.), jaja crvene vone grinje (Panonychus),... aava krastavost (Venturia inaequalis) 600 L cvetojedi aava krastavost crvena vona grinja (Panonychus ulmi)

aava krastavost(Venturia inaequalis), bakteriozna plamenjaa (Erwinia amylowora)

30 mL 30 mL 150 mL

ff D-E

PINOZEB M-45 PINOTRIN 10-EC KAISO WG

0,20,25 0,05

1,2 1,5 kg 0,3 L 0,015 0,025 90 150 gr

20 25 g 5 mL 1,5 2,5 g

faza mijih uiju

ff E 800 L

zatvoreni cvetni pupoljci vidljivi

0,2 0,25 PINOZEB M-45+ **Preparat na bazi a.m. 0,07 tebukonazol

1,2 1,5 kg 0,56 L

20 25 g 7 mL

pepelnica (Podosphaera leucotricha) crvena vona grinja (po potrebi)

KOSSAN WG PINOTRIN 10-EC

0,3-0,4 0,05

2,4 3,2 kg 0,4 L

24 32 g
JABUKA

5 mL

** Koristiti sredstvo za zatitu bilja na bazi aktivne materije tebukonazol 250 g/L.

29

30
JABUKA

Razvojni stadijum i vreme upotrebe Bolesti i tetoine aava krastavost, pepelnica 0,20,25 0,07 1,2 1,5 kg 0,56 L 800 L lisne vai jabuni smotavac 20 25 g 7 mL Preparati Konc. u % Koliina /ha Koliina na 10 L vode

Potrebna koliina vode /ha

ff E2

ruiasti pupoljak

PINOZEB M-45 + **Preparat na bazi a.m. tebukonazol GATGO 20 OD ili KAISO WG


0,04 0,025 0,32 L 0,2 kg 4 mL 2,5 g

ff F aava krastavost 0,2 800 L pepelnica jabuke

PINOZEB M-45 KOSSAN WG


0,3

2 kg

20 g

cvetanje (u punom cvetanju ne koristiti Insekticide) aava krastavost

2,4 kg

30 g

ff H

PINOZEB M-45 KOSSAN WG GATGO 20 SL

0,2

2 kg

20 g

kraj cvetanja 1000 L jabuna osica (Hoplocampa testudinea), vai, mineri okruglih mina aava krastavost pepelnica jabuke 1000 L lisne vai, lisni mineri, grinje, jabuni smotavac proreivanje plodova pepelnica jabuke 0,3 0,04 2,4 kg 0,4 L 30 g 4 mL

ff I

PINOZEB M-45 KOSSAN WG *PINUREL D ili KAISO WG MAXCEL

0,2 0,3

2 kg 3 kg 0,075- 0,1 0,02 0,75- 1 L 0,2 kg

20 g 30 g 7,5- 10 mL 2g 1,85-3,75 L/m visine kronje u zavisnosti od starosti zasada i sorte jabuke

razvoj ploda do veliine lenika

plod veliine lenika do oraha

* Preparat je u postupku registracije, zato je potrebno upotrebu i karencu proveriti u uputstvu za upotrebu, koje je priloeno uz preparat. ** Koristiti sredstvo za zatitu bilja na bazi aktivne materije tebukonazol 250 g/L.

Razvojni stadijum i vreme upotrebe Bolesti i tetoine aava krastavost 0,2 0,5 5 kg 0,75 1 L 0,5 L 2 ,75 kg 0,075 0,1 0,05 0,25 50 g 7,5 10 mL 5 mL 25 g 2 kg 20 g pepelnica jabuke 1000 L jabukin smotavac (Cydia pomonella), lisni mineri, vai Preparati Konc. u % Koliina /ha Koliina na 10 L vode

Potrebna koliina vode /ha

ff J

PINOZEB M-45 KOSSAN WG *PINUREL D ili GATGO 20 OD PINOZEB M-45

plod veliine oraha

ff J-K aava krastavost interval izmeu 2 tretmana 14 dana, koristimo kontaktne preparate 1100 L pepelnica jabuke 0,5 0,075 0,1 0,02 0,05 0,2 jabukin smotavac (Cydia pomonella), lisni mineri, vai aava krastavost

razvoj plodova

KOSSAN WG *PINUREL D ili KAISO WG ili GATGO 20 OD PINOZEB M-45

5,5 kg 0,82 1,1 L 0,22 kg 0,6 L 2 kg

50 g 7,5 10 mL 2,2 g 5 mL 20 g

ff K

razvoj plodova 1200 L crvena vona grinja

PINOTRIN 10-EC

0,05

0,6L

5 mL

posle berbe

prezimljavajui oblici prouzrokovaa bolesti 1200 L

FLOWBRIX BLAU ili CHAMP FLOW BOOM EFEKT

0,25 0,3

3L 3,6 L

25 mL 30 mL

irokolisni i uskolisni korovi

0,4-0,8

4-8 L

40-80 mL
JABUKA

* Preparat je u postupku registracije, zato je potrebno upotrebu i karencu proveriti u uputstvu za upotrebu, koje je priloeno uz preparat.

31

Bioregulator rasta preparat za proreivanje plodova jabuke


Utie na diferenciaciju cvetnih pupoljaka jabuke, regulie veliinu i obojenost plodova jabuke. Koristi se folijarno, kada je plod jabuke veliine ploda oraha.
Upotrebljava se u dozi: 3,75-7,5l/1000 litara vode.

32

KRUKA

KRUKA
BOLESTI I TETOINE
Ime

aava pegavost lia i krastavost plodova kruke (Venturia pirina)


Opis aava pegavost lia i krastavost plodova kruke napada sve zelene delove biljke. Za razliku od aave pegavosti lia i krastavosti plodova na jabuci, bolest je na kruki izraenija na granama i lastarima gde se obrazuju plikovi, koji pucaju i nastaju rak rane. aava pegavost lia i krastavost plodova kruke prezimi na granama i prestavlja izvor primarne infekcije. Ona se pojavljuje i na plodu na kojima se pojavljuju krastaste pege koje nekrotiraju i prouzrokuju pucanje plodova. Takvi plodovi opadaju ili poinju da trule.

aava krastavost na kruki

33

KRUKA

Ime

Ra kruke (Gymnosporangium sabinae)


Opis Bolest se pojavljuje na krukama koje rastu blizu uma zasaenih drveem kleke. Ima dva domaina. Na gorrnjoj strani lista kruke formiraju se do 1cm velike okrugle, svetloraste zadebljale pege. Kruka se tititi od re sa nekoliko prskanja od aprila do juna.

ra kruke

Ime

Krukina osa (Hoplocampa brevis)


Opis Kao i kod jabune ose tako i kod krukine ose tetu pravi pagusenica, koja prvo napravi plitak rov u plodu kruke, a zatim se ubuuje u plodi. Jedna pagusenica moe otetiti vie plodia. Zatita od krukine ose se obavlja pred kraj cvetanja.

krukina osa

34

KRUKA

Ime

Pepeljasta va kruke (Dysaphis pyri), smea va kruke (Melanaphis pyraria), crna krukina va (Anuraphis farfarae), zelena jabukina va (Aphis pomi)
Opis Siui sokove vai na mladarima i plodovima prouzrokuju suenje grana, zastoj u rastu i deformacije plodova. Na deblu i granama prezimljuju zimska jaja. Suzbijanje vai je potrebno obaviti kako bi se spreilo prenoenje virusa.

smea va kruke

35

KRUKA

Ime

Obina krukina buva (Cacopsylla pyri)


Opis Napadnuto stablo razlikujemo po mladarima prekrivenim aastom prevlakom kao posledica medne rose, koju izluuju larve. One se hrane sisajui sok. Najrairenije su na bujnim stablima. U toku jedne godine imaju etri generacije. Larve se masovno pojavljuju u maju i prave velike tete na cvetu i mladim plodiima. Krukina buva napada zasade koji su dobro ubreni, navodnjavani. Ovo je tetoina koja se u toku cele godine pojavljuje u svim stadijumima (jaja, larve, odrasle). Tretiramo po opaanju insekata kada se ispili veina larvi. Prvi pregled obavljamo u martu. Ukoliko je prisutan veliki broj jaja obavimo tretman (mlai stadijumi larvi su osetljiviji na insekticide). Kasnije tretiramo po potrebi. Na pigidijumu insekta se lui medna rosa kojom se hrane mravi. Ova medna rosa je izvanredna podloga za razvoj gljiva aavica te je prisustvo mrava na mladarima i crni listovi tipian simptom pojave krukine buve.

larve obine krukine buve

obina krukina buva - detalj

36

ZATITA KRUKE

Razvojni stadijum i vreme upotrebe Bolesti i tetoine krukina buva (Psylla pyri), cvetojedi, vai Preparati Konc. u % 0,05 2,5 0,5 L 15 L Koliina /ha

Potrebna koliina vode /ha 500 L - 600 L

Koliina na 10 L vode 5 mL 300 mL

mirovanje vegetacije do polovine marta

PINOTRIN 10-EC + OGRIOL DUO PAK


Ogriol + Champ flow 1 duo pak/30 - 40 L vode

bubrenje lisnih pupoljaka do faze mijih uiju 500-600 L bakteriozna plamenjaa, aava krastavost, jaja lisnih vai, krukina buva, grinje

CHAMP FLOW ili FLOWBRIX BLAU + OGRIOL


0,3 0,25 2,5

3L 2,5 L 15 L 0,25 0,025 2,5 L 0,25 kg

30 mL 25 mL 300 mL 25 g 2,5 g

mije ui 600-800 L aava krastavost, cvetojedi

PINOZEB M-45 + KAISO WG

poetak cvetanja

aava krastavost, ra

PINOZEB M-45

0,2

2 kg

20 g

800 -1000 L
KRUKA

37

38
KRUKA

Razvojni stadijum i vreme upotrebe Bolesti i tetoine aava krastavost, ra Preparati Konc. u % 0,25 2,5 kg 25 g Koliina /ha Koliina na 10 L vode

Potrebna koliina vode /ha

puno cvetanje

PINOZEB M-45

800 -1000 L

precvetavanje 800- 1000 L aava krastavost ploda, ra, siva pegavost, lisne vai, krukina osa, krukin cvetojed 0,25 0,05

PINOZEB M-45 + GATGO 20 OD

2,5 kg 0,5 L

25 g 5 mL

formiranje i razvoj plodova do veliine lenika 800- 1000 L

aava krastavost ploda, ra, siva pegavost, lisne vai, krukina buva

PINOZEB M-45 + GATGO 20 0D ili KAISO WG + OGRIOL

0,25 0,05 0,025 0,5

2,5 kg 0,5 L 0,25 kg 5L

25 g 5 mL 2,5 g 50 mL

plod veliine lenika pa do mesec dana pred berbu 800- 1000 L aava krastavost ploda, ra, siva pegavost, lisne vai, krukina buva, krukin smotavac, mineri aava krastavost ploda

PINOZEB M-45 + PINOTRIN 10-EC ili *PINUREL D

0,25 0,05 0,075 - 0,1

2,5 kg 0,5 L 0,75 - 1L

25 g 5 mL 7,5-10 mL

dve nedelje pre berbe 800- 1000 L

PINOZEB M-45

0,25

2,5 kg

25 g

po zavrenoj berbi 800- 1000 L

bakteriozna plamenjaa, aava krastavost

CHAMP FLOW ili FLOWBRIX BLAU

0,3 0,25

3L 2,5 L

30 mL 25 mL

*Preparat je u postupku registracije, zato je potrebno upotrebu i karencu proveriti u uputstvu za upotrebu, koje je priloeno uz preparat.

BRESKVA I KAJSIJA

BRESKVA I KAJSIJA
BOLESTI I TETOINE
Ime

upljikavost lia kotiavog voa (Stigmina carpophila)


Opis upljikavost lia kotiavog voa se uglavnom pojavljuje na breskvi gde prouzrokuje ogromnu tetu, ali nisu poteene ni ostale kotiave vone vrste. Prvi simptomi su uoljivi na listu gde se pojavljuju crvenkasto-smee pege oiviene tamnim rubom. Pege kasnije ispadaju a list postaje upljikav. Nastale rupe su oiviene crvenkastim rubom, a neretko list opada. Simptomi na lastarima su slini onima na listu, crvenkasto-smee pege koje pucaju i formiraju rak-rane. Na plodu se pojavljuje veliki broj pega koje prekriju ceo plod, a moe se pojaviti izluevina smola. Kiovito vreme u prolee pogoduje irenju bolesti. Ime

upljikavost lista

Breskvin smotavac (Cydia molesta)


Opis Breskvin smotavac je najznaajnija tetoina breskve. Njegove gusenice se u prvoj generaciji ubuuju u lastare i plodie, dok se u drugoj generaciji ubuuje u plodove koji su tada neupotrebljivi. Lastari u koje se ubui smotavac se savijaju i sue. Posebno velike tete pravi u rasadnikoj proizvodnji, ubuuje se u lastare i zaustavlja porast sadnice. Obe generacije se preklapaju pa je prisutan tokom cele vegetacije. Zatitu treba izvoditi od kraja maja do berbe. Zajedno sa breskvinim smotavcem moe se suzbijati i breskvin moljac (Anarsia lineatella) koji prouzrokuje iste tete.

breskvin smotavac

39

BRESKVA I KAJSIJA

Ime

Suenje cvetova, granica i mrka trule plodova kotiavog voa (Monilinia laxa)
opis Obolenje prouzrokuje suenje cvetova, granica i grana, suenje plodova u zametanju i trule plodova u periodu zrenja i berbe. Obolenje nanosi velike tete posebno ako doe do suenja grana koje se moraju odsei. Patogen prezimljava na obolelim granama i mumificiranim plodovima. U periodu cvetanja u uslovima vee vlanosti (kia i nie temperature kada je cvetanje produeno) stvaraju se povoljni uslovi za razvoj bolesti. Do infekcije dolazi u momentu otvaranja cveta preko iga i stubia. Zaraeni cvetovi se prilepe uz mladar tako da patogen prelazi na njega obrazujui eliptine pege. Prvi tretman protiv ovog obolenja se izvodi pred otvaranje cvetova i 5 - 6 dana kasnije u zavisnosti od padavina.

cvetna monilija

Ime

Breskvina titasta va (Lecanium persicae)


Opis Ovo je najvea titasta va. Veliina tita kod enke je 8 mm. Pored breskve pojavljuje se i na vinovoj lozi. Pojavljuju se od sredine jula do poetka avgusta i tada se suzbija.

breskvina titasta va

40

BRESKVA I KAJSIJA

Ime

Kovrdavost lia breskve (Taphrina deformans)


Opis Kovrdavost lia breskve je najznaajnije obolenje breskve. Pojavljuje se na svim zeljastim delovima: list, mladar, cvet i plod. Najvee tete priinjava na listu koje zadebljava i deformie se, gubi normalnu zelenu boju i postaje ukasto a neretko dobija i crvenkasto-ljubiastu boju. Takvi listovi opadaju, a biljka kasnije ponovo formira listove to je dodatno iznuruje, tako oslabljena biljka obino izmrzava u toku zime. U narednoj godini dolazi do smanjenja prinosa. Obolenje se javlja na cvetovima i plodiima koji opadaju. Za suzbijanje ovog obolenja posebno je znaajan tretman bakarnim preparatima pre kretanja vegetacije (bubrenja pupoljaka).

kovrdavost lista

Ime

Lisne vai (Aphididae spp.)


Opis Od vai koje napadaju breskvu najtetnija je rasta breskvina va. Ona deformie listove i mlade lastare. Napadnuto lie se deformie i na vrhu se savija u oblik gnezda. Lie se prevremeno sui ali ne opada. Prezimljva u obliku zimskih jaja i u toku ciklusa ne menja domaina.

41

42
BRESKVA I KAJSIJA

ZATITA BRESKVE I KAJSIJE

Razvojni stadijum i vreme upotrebe Bolesti i tetoine Preparati Koliina /ha

Potrebna koliina vode /ha kovrdavost lista, upljikavost lista, titaste vai, beskvin moljac, lisne vai Ogriol + Champ flow 400-600 L

Koliina na 10 L vode

mirovanje vegetacije

DUO PAK

1 duo pak na 30 - 40 L vode

CHAMP FLOW ili FLOWBRIX BLAU + OGRIOL PINOZEB M-45 + PINOTRIN 10-EC PINOZEB M-45 KAISO WG KOSSAN WG

3L 2,5 L 15-18 L 2,5 kg 0,3 L

30 mL 15 mL 150- 200 mL 25 g 3 mL

10 dana kasnije zelena taka 400-600 L

kovrdavost lista, pepelnica, breskvin moljac kovrdavost lista breskvin moljac,vai

pre cvetanja

2,5 kg 0,25 kg 3 -5 kg

25 g 2,5 g 30 50 g

800 L pepelnica

cvetanje

monilija cveta

** Preparat na bazi a.m. prohloraz 400 g/l

0,5 L

5 mL

800 -1000 L

** Koristiti sredstvo za zatitu bilja na bazi aktivne materije prohloraz 400 g/L.

Razvojni stadijum i vreme upotrebe Bolesti i tetoine upljikavost lia pepelnica breskve zelena breskvina va, breskvin savija, breskvin moljac Preparati Koliina /ha 2,5 kg 3 - 4 kg 0,25 L 0,75- 1 L 0,3- 0,5 L 30 40 g 2,5 mL 7,5- 10 mL 3-5 mL 25 g Koliina na 10 L vode

Potrebna koliina vode /ha

10 -12 dana kasnije

PINOZEB M-45 KOSSAN WG GATGO 20 OD + *PINUREL D ili PINOTRIN 10-EC KOSSAN WG + PINOZEB M-45 *PINUREL D ili KAISO WG KAISO WG
3 kg 2,5 kg 0,75- 1 L 0,25 kg 0,25 kg

800 -1000 L

10-12 dana kasnije 800 -1000 L

pepelnica upljikavost lista zelena brskvina va, breskvin savija lisne vai, breskvin moljac

30 g 25 g 7,5- 10 mL 2,5 g 2,5 g

20 dana pre berbe

800 -1000 L

jesenje prskanje 800 1000 L

monilija, kovrdavost lista

CHAMP FLOW ili FLOWBRIX BLAU

3L 2,5 L

30 mL 25 mL

* Preparat je u postupku registracije, zato je potrebno upotrebu i karencu proveriti u uputstvu za upotrebu, koje je priloeno uz preparat.
BRESKVA I KAJSIJA

43

VINJA I TRENJA

VINJA I TRENJA
BOLESTI I TETOINE
Ime

Mrka pegavost lia vinje i trenje (Blumeriella jaapii)


opis Mrka pegavost lia je najtetnije obolenje na vinji i trenji a moe se pojavit i na ljivi i kajsiji. Na listovima se krajem maja i poetkom juna pojavljuju sitne pege. Na licu su sitne mrko-crvene boje a na naliju smee boje. Zaraeno lie mestimino ili potpuno pouti a neto kasnije i opada. Naredne godine izostaje rod to dovodi do velikih gubitaka. Patogen prezimljava u opalom liu. U zavisnosti od temperature potrebna je i razliita duina vlaenja askospora kako bi dolo do infekcije. Suzbijanje treba poeti u periodu poetka cvetanja, a sledea 2-3 tretmana obaviti po zavrenom cvetanju u razmaku od 10 do 12 dana.

mrka pegavost lia

Ime

Crna va trenje (Myzus pruniavium)


Opis Crna va trenje je velika tetoina mladih stabala vinje i trenje. Pojavljuje se redovno na rodnim lastarima. Vai sisaju vrne listove sa nalija i prouzrokuju njihovo uvijanje a mladari zaostaju u porastu. Pojavljuje se i obilje medne rose koja privlai mrave.

crna va trenje

44

VINJA I TRENJA

Ime

Trenjina muva (Rhagoletis cerasi)


Opis Trenjina muva je najznaajnija tetoina trenje i vinje. Leptiri se pojavljuju polovinom maja kada plodovi poinju rumeniti. enka legalicom poloi jaje na plod, a ispilela larva se ubuuje u plod i pravi velike tete jer takvi plodovi nisu upotrebljivi. Sa suzbijanjem poeti na poetku zrenja, preporuujemo upotrebu utih ploa PINUS kao indikatora pojave trenjine muve i odreivanja momenta tretiranja.

trenjina muva

Ime

upljikavost lia kotiavog voa (Stigmina carpophila)


Opis upljikavost lia se uglavnom pojavljuje na trenji gde prouzrokuje ogromnu tetu, ali nisu poteene ni ostale kotiave vone vrste. Prvi simptomi su uoljivi na listu gde se pojavljuju crvenkasto-smee pege oiviene tamnim rubom. Pege kasnije ispadaju a list postaje upljikav. Nastale rupe su oiviene crvenkastim rubom, a neretko list opada. Simptomi na lastarima su slini onima na listu, crvenkasto-smee pege koje pucaju i formiraju rak-rane. Na plodu se pojavljuje veliki broj pega koje prekriju ceo plod, a moe se pojaviti izluevina smola. Kiovito vreme u prolee pogoduje irenju bolesti.

upljikavost lia kotiavog voa

45

ZA KOMPLETNU ZIMSKU ZATITU VOAKA

Ogriol + Champ flow

Duo pak

U ekolokoj poljoprivredi prihvatljiva kombinacija prirodnog insekticida OGRIOL i fungicida CHAMP FLOW

pakiranje za 30 do 40 litara vode

ZATITA VINJE I TRENJE

Razvojni stadijum i vreme upotrebe Bolesti i tetoine Preparati Koliina /ha 1 duo pak/30 - 40 L vode

Potrebna koliina vode /ha pegavost ospiavost lista, monilija, prezimljavajua jaja i polifagne tetoine Ogriol + Champ flow 500 600 L

Koliina na 10 L vode

mirovanje vegetacije Faza 00-10

DUO PAK

CHAMP FLOW ili FLOWBRIX BLAU + OGRIOL

3-4 L 3L 15 - 18 L

30 - 40 mL 30 mL 200 mL

poetak cvetanjabeli baloni faza 59 - 61 monilija cveta 800 L

**Preparat na bazi a.m. prohloraz 400 g/l

0,5 L

5 mL

u cvetu faza 61 - 67 800 L

monilija cveta

**Preparat na bazi a.m. prohloraz 400 g/l

0,5 L

5 mL

precvetavanje

monilija, pegavostospiavost lista vinje,antraknoza 800 L mineri, vai

PINOZEB M-45+ PINOTRIN 10-EC ili GATGO 20 OD

2,5 kg O,3 - 0,5 L 0,3 - 0,5 L

25 g 3 - 5 mL 3 - 5 mL
VINJA I TRENJA

** Koristiti sredstvo za zatitu bilja na bazi aktivne materije prohloraz 400 g/L.

47

48
VINJA I TRENJA

Razvojni stadijum i vreme upotrebe Bolesti i tetoine pegavost-ospiavost lista, listne vai Preparati Koliina /ha 2,5 kg 0,25 kg 0,2 L 25 g 2,5 g 2 mL Koliina na 10 L vode

Potrebna koliina vode /ha

plod veliine graka faza 71- 75

PINOZEB M-45 + KAISO WG ili GATGO 20 SL

promena boje ploda 1000 L

antraknoza, pegavostospiavost lista, vai, trenjina muva

PINOZEB M-45 + GATGO 20 OD ili KAISO WG

2 kg 0,5 L 0,25 kg

20 g 5 mL 2,5 g

posle berbe 1000 L

pegavost- ospiavost lista, listne vai

0,5 L 0,15 L 0,15 L

5 mL 1,5 mL 1,5 mL

**Preparat na bazi a.m. prohloraz 400 g/l + GATGO 20 SL ili GATGO 20 OD FLOWBRIX BLAU ili CHAMP FLOW

jesenje prskanje 800 L

pegavost lista, monilija

2,5 L 3L

25 mL 30 mL

** Koristiti sredstvo za zatitu bilja na bazi aktivne materije prohloraz 400 g/L.

LJIVA

LJIVA
BOLESTI I TETOINE
Ime

Suenje cvetova, granica i mrka trule plodova kotiavog voa (Monilinia laxa)
opis Suenje cvetova je veoma tetno obolenje za ljivu. Do infekcija dolazi u momentu otvaranja cveta preko iga i stubia i zahvata sve delove cveta. Napadnuto tkivo izumire i biva pokriveno masom konidija sive boje. Zaraeni cvet ostaje prilepljen za mladar tako da patogen prelazi na njega obrazujui eliptine pege. Kod nas ove pege prstenasto zahvataju mladare tako da se deo iznad njih sui i izumire to je esta pojava. Suzbijanje treba poeti na poetku cvetanja (10% cvetova otvoreno) a sledei tretman u zavisnosti od vremenskih uslova (5-6 dana kasnije). Ime

suenje cvetova, granica i mrka trule plodova kotiavog voa

ljivina osa (Hoplocampa spp.)


Opis Pojava osa vezana je za period cvetanja. tetu priinjava gusenica ljivine ose. Pojava osica se registruje po rezu i podignutoj pokoici gde se obrazuje zadebljnje ispod koga je smeteno jaje. Jedna gusenica moe otetiti vie plodia. Suvo i toplo vreme pogoduje razvoju ove tetoine. Zatita od ljivine ose se obavlja pred kraj cvetanja kada se utvrdi prisustvo jaja ili oteenih plodova.
ljivina osa

49

LJIVA

Ime

ljivin smotavac (Cydia funebrana)


Opis ljivin smotavac pravi tetu na plodovima (crvljivost ploda) koji nisu za upotrebu. Prouzrokuje prevremeno opadanje plodova i velike ekonomske tete. Leptiri prve generacije pojavljuju se sredinom maja, a druge u julu. Na plodu se mogu uoiti gusenice koje se ubuuju ili mesta gde su se ubuile u plod, gde se moe pojaviti i smolotoina. tetu priinjva i na breskvi i kajsiji. Let je razvuen tako da su leptiri stalno prisutni. Suzbijanje se obavlja kao i kod drugih smotavca.

ljivin smotavac

Ime

Plamenjaa ljive (Polystigma rubrum)


Opis Obolenje se prepoznaje po pojavi utih, a kasnije mrko-crvenih stroma na listu. Plamenjaa moe prouzrokovati prevremenu defolijaciju, zbog ega u jesen dolazi do ponovnog listanja ime se biljka iznuruje, lake izmrzava u zimu, donosi slabiji rod naredne godine ili potpun izostanak roda. Posebno je osetljiva sorta Poegaa. Suzbijanje treba poeti po precvetavanju i nastaviti sa dva prskanja u razmaku od 10-14 dana. Obavezna je i mera prskanja bakarnim preparatima u jesen kada opadne 50-60% listova.

plamenjaa ljive

50

LJIVA

ZATITA LJIVE
Razvojni stadijum, vreme upotrebe Koliina vode/ha Bolesti i tetoine jaja lisnih vai monilija, upljikavost lia, roga Preparati Koliina /ha koliina za 10 L vode

DUO PAK

pre kretanje vegetacije

Ogriol + Champ flow

1 duo pak/30 - 40 L vode

600- 800 L

OGRIOL + CHAMP FLOW ili FLOWBRIX BLAU

12 -18 L 3L 2,5 L

200 mL 40 mL 25 mL 5 mL 5 mL 25 g 3 - 5 mL 7,5 - 10 mL

poetak cvetanja, beli baloni cvetanje precvetavanje

600- 800 L 600- 800 L

monilija monilija

0,5 L **Preparat na bazi a.m. prohloraz 400 g/l 0,5 L **Preparat na bazi a.m. prohloraz 400 g/l

upljikavost lia, plamenjaa, ra, 600- 800 L ljivina osa, lisne vai, ljivin smotavac lisne vai, ljivin smotavac, 600- 800 L ra, plamenjaa, upljikavost lia

PINOZEB M-45 + PINOTRIN 10-EC ili *PINUREL D

2,5 kg 0,03-0,05 L 0,75- 1 L

plodovi veliine lenika

GATGO 20 OD + *PINUREL D ili KAISO WG + PINOZEB M-45 PINOTRIN 10-EC ili KAISO WG CHAMP FLOW ili FLOWBRIX BLAU

0,25 L 0,75- 1L 0,25 kg 2,5 kg

2,5 mL 7,5 - 10 mL 2,5 g 25 g

25 dana pre berbe jesenje prskanje

600- 800 L ljivin smotavac, lisne vai upljikavost lia, roga, plamenjaa

0,15 L 0,25 kg 3L 2,5 L

15 mL 2,5 g 30 mL 25 mL

800 L

* Preparat je u postupku registracije, zato je potrebno upotrebu i karencu proveriti u uputstvu za upotrebu, koje je priloeno uz preparat. ** Koristiti sredstvo za zatitu bilja na bazi aktivne materije prohloraz 400 g/L.

51

JAGODA, MALINA, KUPINA, RIBIZLA

JAGODIASTO VOE - jagoda, malina, kupina i ribizla


BOLESTI JAGODA
Ime

Pepelnica jagode (Sphaerotheca aphanis)


Opis Pepelnica jagode formira slabiju pepeljastu prevlaku na donjoj strani lista, ali su rubovi listova povijeni nagore a nalije lista dobije crvenkastu boju to je siguran znak pepelnice. Zaraeni listovi se sue, a bolest prelazi na cvetove koji se ne razvijaju pravilno. Prezimljava u obliku micelije na opalom liu i u prolee formira konidije koje dalje ire obolenje. Za infekciju je dovoljno toplo i vlano vreme bez kie. Suzbijanje se vri od poetka cvetanja jagode u razmacima od 10-14 dana preparatom KOSSAN WG.

Ime

Pegavost jagode (Mycosphaerella fragariae)


Opis Obolenje je najuoljivije na listu, a moe se pojaviti i na plodovima, cvetnim delovima, peteljci i stolonima. Listovi su najosetljiviji i na njima se javljaju male tamnopurpurne pege koje se ire. Njihov centar prvo postane mrke boje, a zatim se menja i postaje siv na kraju svetao. Prsten oko nekrotiranog dela je crvenopurpurne boje. Pege su uoljivije na naliju ali su slabije obojene. Zahvaeni listovi se sue i dolazi do smanjenja prinosa i kvaliteta jagoda. Suzbijanje se obavlja pred cvetanje, posle cvetanja i po zavrenoj berbi sa preparatom PINOZEB M-45.

pegavost jagode

52

JAGODA, MALINA, KUPINA, RIBIZLA

Ime

Siva plesan (Botrytis cinerea)


Opis U kinom letu opaamo simptome obolenja na cvetovima i na zelenim plodovima u vidu ravo-crvenih pega. Jaa pojava obolenja je redovna u fazi sazrevanja plodova (jagoda, malina). Na ve crvenim plodovima jagoda javljaju se vodene pege, koje se u sunom periodu bez kie zasue, postanu tvrde in koaste, a u kinom vremenu su celi plodovi prekriveni sa sivom plesnivom prevlakom.
siva plesan na jagodama

ZATITA JAGODIASTIH VONIH VRSTA


Suzbijanje insekata u jagodiastom vou se moe obaviti sa preparatima: OGRIOL u 3% koncentraciji; GATGO 20 OD u 0,05% koncentraciji, KAISO WG u 0,025% koncentraciji, PINOTRIN 10-EC u 0,04% koncentraciji. Za suzbijanje korova u jagodama primeniti preparat BOOM EFEKT u dozi 3-8 L/ha pred sadnju. Za unitavanje uskolisnih korova primeniti preparat PINFOR SUPER u dozi 1,5-2,5 L/ha do cvetanja. Po zavrenoj berbi za unitavanje irokolisnih korova koristiti preparat HERBOCID u dozi 1-1,5 L/ha. Sa preparatom *BOTECTOR jednostavno u zasadu jagoda i jagodiastog voa unitavamo najopasniju gljivino obolenje sivu plesan (Botrytis cinerea). Primena : *BOTECTOR 1,2 kg/ha, uz upotrebu 2000 L/ha vode Prvi put tretiramo po poetku cvetanja, drugi put po pojavi zelenih plodova, mogue je (ako je kino leto) da je potrebno i tree tretiranje.

* Preparat je u postupku registracije, zato je potrebno upotrebu i karencu proveriti u uputstvu za upotrebu, koje je priloeno uz preparat.

53

JAGODA, MALINA, KUPINA, RIBIZLA

ZATITA JAGODIASTIH VONIH VRSTA


Razvojni stadijum, vreme upotrebe pred cvetanje Bolesti i tetoine grinje, lisne vai, cvetojed pegavost lista Preparati Konc. u % 0,05 0,075 - 0,1 0,25 Koliina na 10 L vode 5 mL 7,5 - 10 mL 25 g

PINOTRIN 10-EC ili *PINUREL D PINOZEB M-45 PINOZEB M-45 KAISO WG FANTIC M + KAISO WG ili GATGO 20 OD

poetak cvetanja

pegavost lista,pepelnica, siva trule, jagodin cvetojed, jagodin surla pegavost lista, trule korena, siva trule, jagodin cvetojed, jagodin surla siva pegavost, lisne vai

0,2 0,02 - 0,025

25 g 2 - 2,5 g

precvetavanje

0,25 0,025 0,05

25 g 2,5 g 5 mL

posle berbe

PINOZEB M-45 + KAISO WG ili GATGO 20 OD

0,25 0,025 0,05

25 g 2,5 g 5 mL

za suzbijanje bakterijske pegavosti do punog cvetanja koristiti jednogodinji i viegodinji uskolisni korovi

MOLTOVIN

0,3

30 mL

suzbijanje korova

PINFOR SUPER

100 mL

* Preparat je u postupku registracije, zato je potrebno upotrebu i karencu proveriti u uputstvu za upotrebu, koje je priloeno uz preparat.

54

JAGODA, MALINA, KUPINA, RIBIZLA

BOLESTI I TETOINE MALINA


Ime

Suenje izdanaka maline (Leptosphaeria coniothyrium)


Opis Suenje izdanaka maline se javlja na mestima povrede lastara, prouzrokovano insektima, vetrom ili mehanikom obradom. Prvi simptomi se uoavaju kao mrka udubljenja koja tokom jeseni postanu bela. Iznad ovih udubljenja pupoljci se sue i ne dolazi do izbijanja novih lastara. Za spreavanje razvoja ove bolesti bitno je suzbijanje tetoina koje nanose povrede kori lastara.
Suenje izdanaka maline

Ime

Uvenue pupoljaka rodnih lastara (Didymella applanata)


Opis Prvi simptomi uvenua pupoljaka rodnih lastara uoavaju se na listu u vidu mrkih pega koje se ire po obodu lista, odakle u obliku slova v prodiru do centralnog nerva. Zaraza nastaje u pazucu lista usled zadravanja kapi vode. Oboljenje prelazi na pupove i noduse, sputa se po izboju i stvaraju se mrke pege u duini 5-6 cm. Simptomi oboljenja najee se uoavaju u donjoj polovini izdanaka. Pupoljci zakrljaju, a u prolee ne dolazi do njihovog razvoja.

Uvenue pupoljka lastara

55

JAGODA, MALINA, KUPINA, RIBIZLA

Ime

Siva plesan i trule plodova maline (Botrytis cinerea)


Opis Primarna bolest maline koja unitava zdrav plod (najee nakon berbe). Oboljenja su uoljiva ve na cvetu. Izaziva pale i suenje cveta. Na plodovima se javlja u blizini peteljke zahvatajui kasnije ceo plod. Plod postaje vodnjikav i za kratko vreme ga prekrije sivo-mrka plesan. Brzo se iri u gajbici ili na okotu, sa ploda na plod, a pogotovo ako su transport i skladitenje neadekvatni. Ime

Siva plesan na malinama

Malinova buba (Byturus tomentosus)


Opis Zbog unitavanja cveta i ploda je malinova buba ekonomski najopasnija tetoina za malinu. Javlja se u prolee pred cvetanje. Odrasli insekt se hrani lisnim i cvetnim pupovima do otvaranja cveta. Uvlai se i u cvet, oteuje ga te odlae jaja. Ispiljene larve izgrizaju mlade plodie usled ega tete mogu da budu i do 80% unitenih plodia.
Oteenje ploda

Ime

Malinova muica (Resseliella theobaldi)


Opis Malinova muica nagriza tkivo lastara te stvara uslove za razvoj bolesti izazvanih gljivicama kao to su suenje izdanaka maline (Leptospheria conithirium) i uvenue pupoljaka rodnih lastara (Didymella applanata). Malinova muica ima 4 generacije. Prva generacija se javlja krajem aprila ili poetkom maja, druga u julu, trea sredinom avgusta, a etvrta u septembru. Lastari se lako lome pri obradi kao i pri jaem vetru. Prva generacija se suzbija pred cvetanja.

56

Oteenje lastara

JAGODA, MALINA, KUPINA, RIBIZLA

ZATITA MALINE
Razvojni stadijum, vreme upotrebe bubrenje pupoljaka Bolesti i tetoine bolesti izdanaka titaste vai, jaja lisnih vai Preparati Konc. u % ili Koliina/ha Koliina na 10 L vode

DUO PAK

Ogriol + Champ flow

1 duo pak/30 - 40 L vode

FLOWBRIX BLAU ili CHAMP FLOW+ OGRIOL


poetak listanja suenje izdanaka, didimela, antraknoza malininin moljac, grinje trule korena i suenje izdanaka (Phytophthora)

0,25 0,3 2 0,25 0,4 0,02

25 mL 30 mL 200 mL 25 g 40 g 2g

PINOZEB M 45 + KOSSAN WG KAISO WG FANTIC M

zalivanje biljaka na 10 dunih metara

0,6

60 g

pred jasno izdvajanje zatvorenih cvetova

suenje izdanaka didimela lisne vai, tetoine stabla, malinina muica, cvetojed suenje izdanaka, didimela, antraknoza, siva trule grinje, malimina buba, malinina muica, cvetojed suenje izdanaka, didimela muva galica, malinina muica

PINOZEB M-45 + KAISO WG ili *PINUREL D

0,25 0,02 0,075 -0,1

25 g 2 mg 7,5- 10 mL

pred cvetanje

**Preparat na bazi a.m. prohloraz 400 g/l + PINOTRIN 10 EC PINOZEB M-45 + GATGO 20 OD

0,04 0,05

4 mL 5 mL

posle berbe

0,25 0,05

25 g 5 mL

jesenje prskanje

suenje izdanaka, didimela

FLOWBRIX BLAU ili CHAMP FLOW

0,25 0,3

25 mL 30 mL

suzbijanje korova

suzbijanje uskolisnih i irokolisnih korova

PINFOR SUPER BOOM EFEKT

1,8- 2,2 L 4-8 L

100 mL 200- 400 mL

* Preparat je u postupku registracije, zato je potrebno upotrebu i karencu proveriti u uputstvu za upotrebu, koje je priloeno uz preparat. ** Koristiti sredstvo za zatitu bilja na bazi aktivne materije prohloraz 400 g/L.

57

INOVATIVNA FORMULACIJA PREPARATA ZA ZATITU BILJA


OD (oil dispersion) formulacija uljna disperzija
Prednosti: jednostavna primena bolja efikasnost na same korove bolje i vrsto prianjanje nanetih preparata na povrinu lista preparati otporni na ispiranje padavinama sigurnije delovanje i u ekstremnim uslovima (visoke temperature, odsustvo padavina, niska relativna vlanost vazduha, biljke pod stresom) Novi preparati u proizvodnoj paleti:

GAT MOTION 4 OD TIGER 25 OD HABIT 25 OD GATGO 20 OD GAT ZEBRA 25 OD

ULJANA KRALJICA ZA SIGURNOST POLJOPRIVREDNIH PROIZVOAA!

GAT Microencapsulation

KUKURUZ

KUKURUZ
TETOINE
Ime

iari (Elateridae)
Opis iari spadaju u najrairenije insekte. Oteuju velik broj vrsta. Odrasli insekti ne prouzrokuju tetu ali zato larve kadkad potpuno unite usev, posebno mlade klijance. Odrasli su tvrdokrilci tamne boje veliine 7-15 mm. Razvoj od jaja do odraslog iara traje 5 godina. Jaja polau u zemljite krajem jula i poetkom avgusta. Larve dostiu duinu 10-25 mm i vie, ukastosmee su boje valjkastog tela, podseaju na icu. iare suzbijamo preventivno tretiranjem insekticidom po zemljitu uz inkorporaciju, ili tretiranjem semena insekticidom NUPRID MAX. Ime

iari na korenu kukuruza

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilaris)


Opis Kukuruzni plamenac prezimljava kao gusenica u etvenim ostatcima kukuruza (stabljikama) i drugih biljaka. Preobraaj larve u lutku se odvija u maju. Leptiri se pojavljuju u junu kada u potrazi za poljem kukuruza lete i po 20 km. Jaja polau na naliju lista u blizini glavnog nerva ili na lisni rukavac crepasto u grupama od 15-45 i prekrivaju ih votanom prevlakom da bi ih to bolje prilepili za podlogu. Mlade gusenice izgrizaju male otvore na liu ili se zadravaju u rukavcu. Posle treeg presvlaenja se ubuuju kroz glavni nerv u stabljiku gde presecaju sprovodne snopie i mogu stii do klipa i metlice. Napadnute biljke se lome na vetru i prilikom etve. Druga generacija pravi tete na paprici.

kukuruzni plamenac

Pored mehanikih mera kao to je zaoravanje kukuruzovine efikasno suzbijanje se obavlja tretiranjem semena insekticidom NUPRID MAX.

59

IVA VA OK

S! ATI GR

Zatitite va kukuruz od korova snagom tigra

Duo pak
TIGER 25 WG + PALACID 480-SL

pakiranje za 1 ha povrine

PROGRAM ZATITE KUKURUZA


GAT MOTION 4 OD +PALACID 480-SL

DUO PAK

GAT MOTION 4 OD TIGER 25 OD

TIGER 25 WG + 0,1 % TREND 90 DUO PAK PALACID 480-SL PINAZON 480-SL

TIGER 25 WG + PALACID 480-SL

HABIT 75 WG + 0,1 % TREND 90

HABIT 25 OD GATGO 20 OD

RESENT 25 EC

HERBOCID

TRIUMPH

NUPRID MAX

KAISO WG

KUKURUZ

05

09

10

11

12

14

15

16

17

34

53

63

61

KUKURUZ

Proverena tehnologija 21. veka za kompletnu zatitu od korova u usevu kukuruza

Duo pak
GAT Motion 4 OD + PALACID 480-SL

pakiranje za 1 ha povrine

KUKURUZ

ZATITA KUKURUZA
Razvojni stadijum, vreme upotrebe pre setve ili zajedno sa setvom uz inkorporaciju tretiranjem u redove ili trake Korovi, bolesti i tetoine suzbijanje larvi kukuruzne zlatice i larvi iara Preparati Koliina/ha 0,5 L

PINOTRIN 10-EC

posle setve, a pre nicanja useva

za suzbijanje jednogodinjih uskolisnih i nekih irokolisnih korova za suzbijanje irokolisnih korova

TRIUMPH RESENT 25 EC HERBOCID HABIT 75 WG + TREND 90 PINAZON 480-SL ili HABIT 25 OD + PINAZON 480-SL PALACID 480-SL GAT MOTION 4 OD TIGER 25 WG + TREND 90 ili TIGER 25 OD DUO PAK:
TIGER 25 WG + PALACID 480-SL + OGRIOL-gratis!

2-2,5 L

2L 2L 10-15 g 0,1-0,2 % 2-3 L 30-45 mL 2-3 L 0,6 L 1-1,25 L 40-60 g 0,1-0,2 % 50 mL 50 g 0,5 L 0,2 L 0,5-0,7 L 1-1,25 L 40-60 g 0,1-0,2 % 50 mL

kukuruz 2-5 listova, korovi do 6 listova

za suzbijanje jednogodinjih i viegodinjih irokolisnih korova za suzbijanje jednogodinjih irokolisnih korova

za suzbijanje viegodinjih irokolisnih korova za suzbijanje jednogodinjih i viegodinjih uskolisnih korova

kukuruz 2 - 5 listova

kompletna zatita kukuruza od usko i irokolisnih korova

kukuruz 5-7 listova

za suzbijanje jednogodinjih i viegodinjih irokolisnih korova za suzbijanje jednogodinjih i viegodinjih uskolisnih korova

PALACID 480-SL GAT MOTION 4 OD ili TIGER 25 WG + TREND 90 ili TIGER 25 OD DUO PAK (za katastarsko jutro)
GAT MOTION 4 OD+ PALACID 480-SL

kompletna zatita kukuruza od usko i irokolisnih korova

0,5 L 0,2 L 1-1,25 L

kukuruz 7-10 listova

za suzbijanje jednogodinjih i viegodinjih uskolisnih i nekih irokolisnih korova za suzbijanje kukuruznog plamenca

GAT MOTION 4 OD PINOTRIN 10-EC + OGRIOL ili GATGO 20 OD

nakon piljenja larvi pre ubuivanja u stabljiku

0,25 L 1L 0,5 L

Napomena: Tretiranje posle nicanja useva ne izvoditi po toplom i vetrovitom vremenu!!! Tretman semena pre setve preparatom NUPRID MAX u kolicini 200 mL na 10 kg semena. Preparatu TIGER 25 WG treba dodati neki okvaiva u koncentraciji 0,01% pri koritenju, dok se preparat TIGER 25 OD koristi bez upotrebe okvaivaa. Preparati GAT MOTION 4 OD, TIGER 25 WG, TIGER 25 OD se za postizanje boljih rezultata u suzbijanju divljeg sirka iz semena i rizoma mogu koristiti dvokratno (split primena). Prva primena 50% od preporuene doze kada je kukuruz u fazi porasta 4-5 listova, a druga polovina doza (50%) se primenjuje 7-10 dana posle prve primene.

63

ITO

ITO
RAZVOJNE FAZE

BOLESTI I TETOINE
Ime

Pepelnica ita (Erysiphe graminis)


Opis Obolenje se pojavljuje na svim nadzemnim delovima. Prvo su pojavljuju manje pauinaste oaze na najstarim listovima, esto ve u jesen i rano prolee, a kasnije se formira gusta navlaka koja se iri i zahvata vee povrine na listu, lisnim rukavcima i na klasu. Pojava beliaste navlake na gornjim listovima (zastaviar) smanjuje asimilacionu povrinu i prinos. Zaraeno tkivo zahvata hloroza i ono nekrotira usled ega nastaju mrke pege. Suzbijanje pepelnice se obavlja fungicidima folijarno tokom vegetacije.

pepelnica ita

64

ITO

Ime

Fuzarioze (Fusarium spp.)


Opis Fuzarioze su kompleksna obolenja koja prouzrokuju propadanje klijanaca, trulei korena i prizemnog dela stabla, uvenue biljaka i uginjavanja klasova. Najtetnije su fuzariozne trulei korena i stabla koja se ispoljavaju u vreme klasanja kao prevremeno uginjavanje biljaka i pojava belih klasova koji u uslovima vee vlanosti postaju tamni. Do infekcije dolazi u vreme cvetanja i oplodnje cveta (klasia). Fuzarioza klasa se ispoljava u votanoj i mlenoj zrelosti, kada moe izostati formiranje klasa. Na vretenu klasa se formiraju narandaste navlake, a u sluaju jae zaraze formiraju se tura zrna i prinos je znaajno smanjen. Ime

fuzarioze

itna pijavica (Lema melanopus)


Opis itna pijavica spada meu najznaajnije tetoine strnih ita. Prezimljava imago ispod suvog lia trave ili kore. U prolee enka polae jaja na licu lista. Ispiljene larve ute boje izgrizaju gornje slojeve do epidermisa sa suprotne strane pravei crtice na liu. Usled toga list gubi zelenu boju i postje prljavo bele boje. Pojavljuje se u oazama i iri se na sve strane. Ukoliko se ne suzbija moe u potpunosti unititi usev. Ime

itna pijavica

Crna ra strih ita (Puccinia graminis)


Opis Crna ra se pojavljuje na svim itima. Pogoduje joj umerena temperatura, vlano vreme, gust sklop, obilno ubrenje azotom, i dr. Poremeaj u funkcionisanju stoma dovodi do velike transpiracije i u uslovima visokih temperatura dovodi do suenja i izumiranja lista i znaajnog gubitka prinosa. Na naliju lista se vide izboene pege uto crveno raste boje iz kojih kasnije dolazi do oslobaanja teleutospora parazita i irenja obolenja.

crna ra strih ita

65

66
ITO

PROGRAM ZATITE ITA


KAISO WG GATGO 20 OD GATGO 20 SL ALERT S LAREN MAX BOOM EFEKT

HERBOCID

PINAZON 480-SL

NUPRID MAX

00 09 11 12

13

14

21

25

29

30

31

32

37

39

49

51

59

61

63

65

ITO

ZATITA STRNIH ITA (penica, jeam i dr.)


Razvojni stadijum, vreme upotrebe od sredine bokorenja do poetka vlatanja od poetka vlatanja do pojave lista zastaviara u toku masovnog piljenja larvi pri formiranju prvih kolonija lisnih vai Korovi, bolesti i tetoine Preparati Koliina/ha 1,5-2,5 L 3-4 L 0,075 kg

suzbijanje jednogogdinjih i HERBOCID ili viegodinjih irokolisnih korova PINAZON 480-SL suzbijanje jednogodinjih i LAREN MAX viegodinjih irokolisnih korova suzbijanje itnih pijavica suzbijanje lisnih vaiju

KAISO WG GATGO 20 SL ili GATGO 20 OD ili KAISO WG ALERT S

0,15 0,20 kg 0,5 L 0,5 L 0,15 kg 0,8 - 1 L

bolesti pepelnica suzbijanje pepelnice, lisne re i i lisne re: fuzarioze klasa i stabla vlatanje-klasanje fuzarioza klasa: klasanje nakon skidanja useva, suzbijanje jedogodinjih i tretman strnita viegodinjih uskolisnih i irokolisnih korova

BOOM EFEKT

4-8 L

Napomena: Preparat HERBOCID ne koristiti u ovsu. Tretman semena pre setve izvriti preparatom NUPRID MAX u dozi 250 ml/100 kg semena.

67

ITO

IENJE STRNITA sa preparatom BOOM EFEKT


U sluaju, da imamo u usevima ratarskih okopavina problem sa viegodinjim travnim i irokolisnim korovima sa dubokim podzemnim rizomskim korenom najefikasnije i ekonomski je najisplativije trajno iskorenjavanje korova sa jednostavnom primenom totalnog herbicida BOOM EFEKT na strnitu. Tretiranje je najbolje izvesti na strnitima u kasno leto. Posle etve itarica se preporuuje plitko oranje ili tanjiranje. Zatim treba ukloniti etvene ostatke i slamu kako bi se izbegao mal efekat i dozvolilo neometano klijanje i nicanje to veem broju korova. Ujedno laka mehanika obrada zemljita e isprovocirati pupoljke na podzemnim rizomima divljeg sirka , palamide , pirevine, divlje kupine i drugih korova to dovodi do vee efikasnosti i potpunijeg unitavanja korova. Za postiznje vrhunskih rezultata totalnog, sisteminog herbicida BOOM EFEKT najbolje je da su travni viegodini korovi kao divlji sirak, pirevina, zubaa u fazi pred metlienje (cvetanje), a viegodinji travni korovi u fazi intenzivnog porasta. Da bi se postiglo maksimalno delovanje na rizome korova preporuuje se, da se posle primene preparata BOOM EFEKT ne izvodi nikakva mehanika obrada zemljita 3-4 nedelje. Koliina preparata BOOM EFEKT zavisi od vrste i veliine prisutnih korova. Ako prevladavaju semenski, jednogodinji korovi preporuuje se BOOM EFEKT u koliini 2-4 L/ha. Za unitavanje tvrdokornijih, rizomskih viegodinjih korova kao to su njivski vijuac (poponac), pirevina, divlji sirak iz rizoma, palamida, kiseljak, divlja kupina i drugi savetujemo upotrebu 6- 8 L/ha. Optimalno delovanje preparata BOOM EFEKT na njivski vijuac (poponac) postiemo , kada ga tretiramo u fazi cvetanja korova , a na divlji sirak u fazi pred metlienja ili u samom metlienju. Za suzbijanje viegodinjih korova s izrazito dubokim korenom i rizomima, preporuuje se BOOM EFEKT u koliini 8 - 12 L/ha u vreme pune vegetacije. Doza primene ovisi o vrsti korova i gustini korovske flore. Zbog potrebe za boljim prekrivanjem lisne mase korova, kod velike gustine korova koriste se vee koliine. Za postizanje vrhunskog rezultata u unitavanju korova je bitno prilagoditi koliinu vode koju troimo po hektaru. Savetujemo da se koliina vode koja se troi po hektaru kree od 120 do maksimalno 200 L po hektaru. Za poboljanje delovanja preparata BOOM EFEKT preporuuje se dodatak preparata OGRIOL u koliini 0,5-1 L na 200 L vode kao i dodatak amonijanih ubriva (urea, AN) u koliini 4 6 kg na 200 L vode.

68

ITO

Boom efekt

TM

OR IG

NESELEKTIVNI TRANSLOKACIONI (TOTALNI) HERBICID SA SISTEMINIM DELOVANJEM


Upotreba: u vinogradima u vonjacima na strnitima u umskim rasadnicima na neobraenim povrinama

Bez tallow amina

I PROIZV ALN O IN

Za suzbijanje jednogodinjih (semenskih) uskolisnih i irokolisnih korova koristi se u koliini 2 - 4 l/ha. Za suzbijanje viegodinjih zeljastih i drevnastih korova te korova s izrazito dubokim korenom i rizomima preporuujemo upotrebu 4 12 l/ha, u zavisnosti od vrste korova. Boom efekt TM formulacija sadri bioaktivator- surfaktant sa vrlo povoljnim toksikolokim i ekotoksikolokim profilom - ne sadri tallow amina- za sigurnost korisnika i zelenu prirodu. Poboljava bioloku efikasnost u razliitim uslovima i kod razliitih vrsta korova, smanjuje povrinski napon vode ime se postie bolje vlaenje i prijanjanje na biljne delove korovskih biljaka.
Pre upotrebe obavezno proitati uputstvo za primenu!

EERNA REPA

EERNA REPA
BOLESTI I TETOINE
Ime

Repina pipa (Bothynoderes punctiventris)


Opis Repina pipa je najopasnija tetoina u eernoj repi. Odrasla pipa moe da tokom dana da uniti i desetak mladih biljki. Kod masovnog napada, u nekoliko dana mogu biti unitene velike povrine useva eerne repe. Masovan napad poinje kada je temperatura zemljita 6-10C na dubini od 5 cm i temperatura vazduha 15-20C. Tada najvie stradaju ivini delovi parcele koji se nalaze blizu starih repita. Repina pipa se kree po povrini zemlje do temperature od 20C, na viim temperaturama poinje da leti to oteava suzbijanje. Radi suzbijanja Repine pipe potrebno je izvriti jedno ili vie tretiranja insekticidima u zavisnosti od intenziteta pojave pipe. Poveavanjem temperature via se intenzitet ishrane.

repina pipa

Ime

Crna repina va (Aphis fabae)


Opis Primarna oteenja na eernoj repi nastaju usled ishrane tetoine, posledica toga je nastanak hloroze na liu eerne repe. Usled jaeg napada moe doi do znaajnog uvijanja lia. Zatita se obavlja prilikom pojave prvih kolonija na listovima biljke.

vai na eernoj repi

70

EERNA REPA

Ime

Pegavost lia eerne repe (Cercospora beticola)


Opis Bolest se javlja svake godine a u zavisnosti od klimatskih uslova moe biti razliitog intenziteta i naneti veliku tetu usevu eerne repe. Kod jaeg napada dolazi do propadanja lisne mase i smanjenja prinosa do 30%. Ako se bolest javi ranije tete su i vee jer repa moe u potpunosti da ostane bez lia. Suenje lia poinje na spoljanjim listovima i pomie se prema unutranjosti. eerna repa napadnuta boleu lista nove listove koji takoer oboljevaju. Posledica je pegavost lia eerne repe iscrpljivanje biljke i izduivanje korenovog vrata koji se prilikom vaenja odstranjuje (ne ulazi u prinos) a kao direktna posledica iscrpljivanja javlja se smanjenje digestije. Pege su sivo-smee oiviene crveno-smeim obodom. Bolest se javlja od sredine juna pa do septembra. Zatita repe vri se sa 2 do 3 tretmana (u ekstremnim godinama i do 4 tretmana) sa razmacima 2-4 nedelje izmeu tretmana. Prvi tretman se obavlja prilikom pojave prvih pega na listovima.

ZATITA EERNE REPE


Razvojni stadijum, vreme upotrebe Korovi, bolesti i tetoine Preparati Koliina/ha 80 + 80 mL

nakon nicanja eerne jednogodinji irokolisni korovi *GAT ZEBRA 25 OD repe i korova

(sam preparat) ili (u kombinaciji sa preparatima na bazi desmedifama, fenmedifama i etofumesata)

60 + 60 mL

pri pojavi imaga u prolee na poetku formiranja kolonija na poetku pojave imaga prvi tretman kada se na 5% biljaka jave pege nakon nicanja repe tokom vegetacije

buva

PINOTRIN 10-EC PINOTRIN 10-EC *PINUREL D ALERT S PINFOR SUPER

0,15 L

crna repina va repina pipa

0,1 L

1,5 2 L

siva pegavost lista

0,6 L

jednogodinji i viegodinji uskolisni korovi

1,8 2 L

* Preparat je u postupku registracije, zato je potrebno upotrebu i karencu proveriri u uputstvu za upotrebu koje je priloeno uz preparat.

71

GAT ZEBRA 25 OD
(triflusulfuron-metil 250 g/L)
SELEKTIVNI SISTEMINI HERBICID IROKOG SPEKTRA DELOVANJA ZA SUZBIJANJE KOROVA U EERNOJ REPI
Nova generacija herbicida u formulaciji uljane disperzije (OD) omoguava brzo i uinkovito suzbijanje jednogodinjih irokolisnih korova u usevu eerne repe, posle nicanja eerne repe i korova.

ULJANA REPICA, SUNCOKRET, SOJA

ULJANA REPICA, SUNCOKRET I SOJA


BOLESTI I TETOINE
Ime

Bela trule (Sclerotinia sclerotiorum)


Opis Bela trule se pojavljuje na svim delovima biljke. Pojava bolesti se obino uoava u cvetanju kada biljke postaju hlorotine i delom ili potpuno uginjavaju. U uslovima vee vlanosti i temperature na zaraenim delovima se pojavljuje beliasta micelija a kasnije i crna teleca-sklerocije koje se uoavaju na prizemnom delu stabla. Prevremeno osuene biljke formiraju sitne mahune sa smeuranim semenom.

bela trule

Ime

Trule uljane repice (Phoma lingam)


Opis Bolest moe napasti sve mlade biljke. Na njima se pojavljuju zelenobele pege koje postaju tamnije. Mlade biljke se sue. Na stablu se pojavljuju sive pege oiviene zonom raste boje, biljke zaostaju u porastu ili se osue. Prezimljava u mahunama semena ili u etvenim ostatcima. Vlano i umereno vreme pospeuju irenje zraze. Pojavu bolesti spreavamo setvom otpornih hibrida koji su otporni na mraz i zimsko poleganje.

trule uljane repice

73

ULJANA REPICA, SUNCOKRET, SOJA

Ime

Crna pegavost (Alternaria brassicae)


Opis Crna pegavost se javlja tokom cele vegetacije. Na hipokotilu klijanca formiraju se crtiaste sitne pege, a na listovima se obrazuju mrkocrvene pege. U drugom delu vegetacije na stablu i mahunama se pojavljuju izduene pege tamne skoro crne boje. Zaraene mlade mahune imaju slabiji razvoj semena koje je smeurano, a mahune se ranije otvaraju i prosipaju seme. Suzbijanje crne pegavosti se obavlja po cvetanju.

crna pegavost uljane repice

Ime

Siva trule (Botrytis cinerea)


Opis Bolest se pojavljuje istovremeno sa crnom pegavou. Biljke napada na poetku vegetacije ili kasnije. Obolele biljke prekriva sivo rasta micelija. Posledica pojave bolesti u vreme cvetanja je smanjenje oplodnje i obrazovanja zrna. Nekroza na stablu prouzrokuje odumiranje tkiva ispod pega. Zajedno sa crnom pegavou suzbijamo i sivu trule.
siva trule

74

ULJANA REPICA, SUNCOKRET, SOJA

Ime

Repiin sjajnik (Maligethes aneus)


Opis Crni ovalni do 3mm dugaki tvrdokrilci, koji se hrane polenom uljane repice. U potrazi za polenom bue i izgrizaju pupoljke koji se potom sue i opadaju. Pojavljuju se pred cvetanje. Suzbijanje repiinog sjajnika se obavlja kada uoimo 1-2 imaga po biljci kada su cvetovi zbijeni (nediferencirani pupoljci); 2-3 imaga kada su diferencirani pupoljci u cvetu ili 4-6 imaga u momentu cvetanja.

repiin sjajnik

Ime

Repiina lisna osa (Athalia colibri / rosae)


Opis Odrasla osa ima zdepasto telo utonaranaste boje dugo 6 - 8 mm. Leti tromo i lako se zamjeuje. Liinke su crnosive boje, tamnije na leima, a svijetlije na stomaku. Mlade liinke su zelenkaste, mekana su tijela, a narastu do 20 mm. tetnik ima 2 - 3 generacije godinje, a tete su najvee na mladom usjevu u listopadu.
repiina lisna osa

75

ULJANA REPICA, SUNCOKRET, SOJA

ZATITA ULJANE REPICE


Razvojni stadijum, vreme upotrebe pre setve useva uz obaveznu inkorpporaciju repica u fazi 2 lista ili 10-15 cm visine u jesen nakon setve Korovi, bolesti i tetoine Preparati Koliina/ha 2-2,5 L

suzbija jednogodinje uskolisne TRIKEPIN 48 EC i irokolisne korove suzbije jednogodinje i viegodinje uskolisne korove (prorasline penice) suzbijanje repiine lisne ose (tretman na poetku piljenja larvi), crvenoglavog repiinog buvaa, lisnih i podgrizajuih sovica suzbijanje repiinog sjajnika, rutave bube

PINFOR SUPER PINOTRIN 10-EC ili KAISO WG ili *PINUREL D PINOTRIN 10-EC

1,8-2 L

0,2 L 0,2 kg 0,75 1 L 0,2 L

u prolee na poetku obrazovanja cvetnih pupoljaka pri pojavi imaga nakon etve

suzbijanje jednogodinjih i viegodinjih uskolisnih i irokolisnih korova

BOOM EFEKT

4-8 L

Napomena: Za odredjivanje vremena tretiranja kod repiine lisne ose i repiinog sjajnika koristiti "ute lepljive ploice" (u asortimanu Pinus Plus) za praenje leta tetoina. Prag tetnosti za repiinu lisnu osu je 0,5 gusenica po biljci.
*Preparat je u postupku registracije, zato je potrebno upotrebu i karencu proveriti u uputstvu za upotrebu, koje je priloeno uz preparat.

76

ULJANA REPICA, SUNCOKRET, SOJA

ZATITA SUNCOKRETA
Razvojni stadijum, vreme upotrebe Korovi, bolesti i tetoine Preparati Koliina/ha 0,3-0,5 L

pre setve ili uz setvu suzbijanje larvi injaka i ostalih PINOTRIN 10-EC sa obaveznom inkor- zemljinih tetoina poracijom tretiranjem u redove ili trake

pre setve suncokreta suzbijanje jednogodinjih uz obaveznu inkorpo- uskolisnih i irokolisnih korova raciju na 5- 8 cm posle setve a pre nicanja useva suzbijanje jednogodinjih uskolisnih i nekih irokolisnih korova suzbijanje irokolisnih korova

TRIKEPIN 48 EC TRIUMPH RESENT 25 EC

1,5-2,5 L

2-2,5 L 2L

posle nicanja useva

suzbijanje divljeg sirka (iz semena i rizoma) i muhara

PINFOR SUPER

1,8-2 L

posle nicanja useva i tokom vegetacije

suzbijanje lisnih vaiju i lisnih sovica

KAISO WG ili *PINUREL D

0,15 kg 0,75 1 L

Napomena: Preparat PINFOR SUPER ne koristiti po toplom i vetrovitom vremenu!!! Za aktivaciju herbicida koji su primenjeni posle setve a pre nicanja potrebna je zemljina vlaga. Ako je suno prolee preporuujemo primenu preparata TRIKEPIN 48 EC, uz obaveznu inkorporaciju neposredno posle primene preparata na dubinu 5-8 cm (tanjiraom ili setvospremaem). Setva suncokreta je dozvoljena posle 7 dana od primene. Za zatitu klijanaca i mladih biljica od bolesti i insekata preporuujemo tretman semena pre setve preparatom NUPRID MAX.
*Preparat je u postopku registracije, zato je potrebno upotrebu i karencu proveriti u uputstvu za upotrebu, koje je priloeno uz preparat.

77

ULJANA REPICA, SUNCOKRET, SOJA

ZATITA SOJE
Razvojni stadijum, vreme upotrebe pre setve useva uz obaveznu inkorporaciju posle setve a pre nicanja useva soja od 1. 3. troliska Korovi, bolesti i tetoine suzbijanje jednogodinjih uskolisnih i irokolisnih korova suzbijanje jednogodinjih uskolisnih i nekih irokolisnih korova suzbijanje jednogodinjih i nekih viegodinjih irokolisnih korova suzbijanje jednogodinjih irokolisnih korova mogu se koristiti i u kombinaciji radi proirenja spektra delovanja soja od 3. troliske, jednogodinji korov 3-5 listova, viegodinji 6-10 listova tokom vegetacije suzbijanje jednogodinjih i viegodinjih uskolisnih korova (sirak iz rizoma) Preparati Koliina/ha 1,5-2,5 L

TRIKEPIN 48 EC TRIUMPH PINAZON 480-SL HABIT 75 WG + TREND 90 PINAZON 480-SL + HABIT 75 WG + TREND 90 PINFOR SUPER

2-2,5 L

3-4 L 8g 0,1-0,2 % 1,5-2 L 8g 0,1 0,2 % 1,8-2 L

suzbijanje strikovog arenka

KAISO WG

0,15 0,2 kg

Napomena: Preparat PINFOR SUPER ne koristiti po toplom i vetrovitom vremenu!!!

78

KROMPIR

KROMPIR
RAZVOJNE FAZE

BOLESTI I TETOINE
Ime

Plamenjaa krompira (Phytophthora infestans)


Opis Plamenjaa je najznaajnije obolenje krompira kod nas. Simptomi se prvo pojavljuju u vidu maslinastozelenih pega na ivici lista. U uslovima vee vlanosti na naliju lista dolazi do formiranja beliaste prevlake. Na sredinjem delu stabla, posebno u uslovima velike vlanosti formiraju se sline vodenaste pege koje kasnije postaju nekrotine i mrke. Obolenje se moe pojaviti i na krtolama na ijem se poprenom preseku pojavljuje mrka nekroza tkiva. One se teko uvaju i vrlo brzo propadaju. Temperatura od 15C do 25C, velika vlanost, gust sklop povoljno utiu na pojavu plamenjae. Sa suzbijanjem plamenjae treba poeti od poetka vegetacije sa preventivnim fungicidima, a kasnije nastaviti sa sistemicima.

plamenjaa krompira

79

KROMPIR

Ime

Crna pegavost krompira (Alternaria solani)


Opis Crna pegavost se pojavljuje na svim nadzemnim delovima krompira, dok su krtole retko zaraene. Simptomi se prvo uoavaju na donjim starijim listovima. Dolazi do obrazovanja okruglastih sivomrkih pega (1-2 mm), koje se zatim uveavaju (5-7 mm). Pege postaju tamnije sa izraenim koncentrinim krugovima to predstavlja karakteristian simptom. Oko pega usled razgradnje hlorofila dolazi do hloroze koja se iri i zahvata ceo list koji nekrotira ali ne opada ve ostaje na biljci. Na stablu su pege krupnije kadkad su izduene, a mogu i prstenasto zahvatiti stablo. Suzbijaje treba poeti preventivno pre nego se bolest pojavi.

crna pegavost krompira

Ime

Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)


Opis Krompirova zlatica je najznaajnija tetoina krompira. tetu priinjavaju odrasli insekti ali su tete koje priinjavaju larve mnogo vee. Mlade larve su narandasto-raste boje i hrane se listom, a u sluaju prenamnoenja mogu se spustiti i na krtole. Odrasle larve su mrko smee boje. Zlatica ima tri generacije od kojih je prva najtetnija jer je tada lisna masa najmanja. Bez zatite proizvodnja krompira nije mogua. Potrebno je pratiti pojavu insekta, a tretiramo u vreme masovnog pilenja larvi. Trertira se svaka generacija posebno.

krompirova zlatica

80

PROGRAM ZATITE KROMPIRA


MOLTOVIN VALIS M FANTIC M PINOZEB M-45 MOLTOVIN

CHAMP FLOW

FLOWBRIX BLAU

TRIUMPH

TIGER 25 OD

RESENT 25 EC

TIGER 25 WG + 0,1 % TREND 90

PINAZON 480-SL PINFOR SUPER GATGO 20 SL GATGO 20 OD KAISO WG

NUPRID MAX

KROMPIR

00

09

14

15

19

31-33

39

51-69

70-79

81-87

81

KROMPIR

ZATITA KROMPIRA
Razvojni stadijum, vreme upotrebe pre setve po celoj povrini uz obaveznu inkorporaciju tretiranje krtola pre setve nakon setve a pre nicanja korova i krompira nakon nicanja krompira i korova (krompir 5-20 cm visine) nakon nicanja krompira i korova (krompir 10-15 cm visine) nakon nicanja krompira i korova, tokom vegetacije nakon nicanja krompira pa do cvetanja Korovi, bolesti i tetoine injaci, rovci, sovice Preparati Koliina/ha 0,5 L

PINOTRIN 10-EC

suzbijanje prve generacije NUPRID MAX krompirove zlatice i spreava pojavu Fusarium spp. na krtolama uskolisni i irokolisni korovi

70 mL /100 kg krtola uz dodatak 300 mL vode 2L 1,5-2 L 50 g 0,1 % 50 mL 23L

TRIUMPH + RESENT 25 EC TIGER 25 WG + TREND 90 ili TIGER 25 OD PINAZON 480-SL TIGER 25 WG


-moe se primeniti istovremeno sa preparatom

uskolisni korovi u fazi 1-3 lista pa do bokorenja, irokolisni 2-4 lista irokolisni korovi

jednogodinji i viegodinji uskolisni korovi bakterijska oboljenja

PINFOR SUPER FLOWBRIX BLAU ili CHAMP FLOW PINOZEB M-45 ili FANTIC M MOLTOVIN FANTIC M

1,8-2 L

1,5-1,8 L 2L 2 - 2,5 kg 2,5 kg 3L 2,5 kg 2,5 kg 3L

plamenjaa krompira (Phytophtora infestans), crna pegavost krompira (Alternaria solani) plamenjaa krompira (Phytophtora infestans) 1. tretman nakon cvetanja 2. tretman nakon 10-14 dana 3. tretman nakon 10-14 dana 4. po potrebi u toku vegetacije nakon pojave insekata plamenjaa krompira (Phytophtora infestans), crna pegavost krompira (Alternaria solani)

VALIS M MOLTOVIN
neki od ovih preparata po izboru

krompirova zlatica biljne vai

GATGO 20 OD KAISO WG ili PINOTRIN 10-EC ili GATGO 20 SL

0,2 - 0,3 L 0,2 - 0,25 kg 0,2 - 0,25 L 0,5-0,6 L

Napomena: Pri upotrebi preparata TIGER 25 WG je bolja split aplikacija. Prvi tretman se izvodi kad je krompir visine 5 -20 cm, a korovi imaju 1-3 lista u koliini 30 g/ha (faza bokorenja). Drugi tretman se izvodi 2-3 nedelje kasnije uz istu koliinu. Jednokratna primena preparata TIGER 25 WG se izvodi u fazi kada je krompir visine 5-20 cm, a korovi imaju 1-3 lista u koliini 50-60 g/ha + okvaiva TREND 90 u koliini 200-300 mL/ha. Preparat TIGER 25 WG se moe kombinovati sa preparatom PINAZON 480-SL za unitavanje irokolisnih korova: TIGER 25 WG u koliini 50g/ha + PINAZON 480-SL u koliini 2 L/ha. Za unitavanje uskolisnih korova do cvetanja moe se koristiti preparat PINFOR SUPER u koliini 1,5-2,5 L/ha. Posle setve a pre nicanja koristiti kombinaciju preparata TRIUMPH u koliini 2L/ha + RESENT 25 EC u koliini 2 L/ha; poeljno je da ima dovoljno padavina.

82

NOVOSTI NA PODRUJU SUZBIJANJA PLAMENJAA

fungicidi sa dvostrukim sisteminim i kontaktnim delovanjem

FANTIC M
kiralaxyl (benalaksil-M) sigurna zatita ak i od patogenih sojeva koji pokazuju otpornost na standardne preparate. Fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovaa plamenjae u vinovoj lozi i krompiru i crne pegavosti u krompiru.

VALIS M
valiphenalate (valifenal) nova aktivna materija je rezultat integracije dosadanjih saznanja, ispitivanja i razvoja. Predstavlja moderno reenje u zatiti bilja. Fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovaa plamenjae u vinovoj lozi, krompiru, krastavcima i crne pegavosti u krompiru. Efikasan fungicid sa kratkim karencama.

83

DUVAN

DUVAN
ZATITA RASADA DUVANA
Razvojni stadijum, vreme upotrebe pre setve nakon nicanja rasada, po pojavi insekata Bolesti i tetoine injaci, grice, rovci lisne vai duvanov trips, lisne vai Preparati Koliina/ha 0,5 L 0,1 L 0,25 L 0,2 L 1L 2-2,5 kg 2,5 kg

PINOTRIN 10-EC KAISO WG GATGO 20 OD + PINOTRIN 10-EC + OGRIOL PINOZEB M-45 FANTIC M

nakon nicanja rasada 8-10 dana nakon prethodnog tretmana

plamenjaa duvana

ZATITA DUVANA U POLJU


Razvojni stadijum, vreme upotrebe pre rasaivanja u vegetaciji pri pojavi insekata u vegetaciji prema potrebi Korovi, bolesti i tetoine zemljine tetoine lisne vai duvanov trips plamenjaa duvana Preparati Koliina/ha 0,5 L 0,1 L 0,25 - 0,5 L 0,25 - 0,5 L 2-2,5 kg 2,5 kg 2,5 kg 1,8-2 L

PINOTRIN 10-EC PINOTRIN 10-EC GATGO 20 OD ili GATGO 20 SL PINOZEB M-45 FANTIC M ili VALIS M
(nakon rasaivanja) (u toku intenzivnog porasta)

posle nicanja korova, a nakon rasaivanja duvana

jednogodinji i viegodinji uskolisni korovi

PINFOR SUPER

84

LUCERKA

LUCERKA
ZATITA LUCERKE
Razvojni stadijum, vreme upotrebe Korovi i tetoine Preparati Koliina/ha 2-2,5 L 3L

pre setve uz obaveznu uskolisni i irokolisni inkorporaciju jednogodinji korovi nakon nicanja lucerke irokolisni korovi u fazi 2-6 i korova (lucerka 10-15 listova cm visine) nakon nicanja lucerke i korova tokom vegetacije pri pojavi insekata jednogodinji i viegodinji uskolisni korovi lucerkina buba, buvai, cikade

TRIKEPIN 48 EC PINAZON 480 SL PINFOR SUPER KAISO WG ili PINOTRIN 10-EC

1,8-2 L 0,2 kg 0,15 L

LIVADE, PANJACI

LIVADE I PANJACI
SUZBIJANJE KOROVA
Suzbijanje korova kao to su: teofrastova lipica (Abutilon teophrasti), tir (Amaranthus retroflexus), poljski prstenak (Antemis arvensis), pepeljuga (Chenopodium album), mrtva kopriva (Lamium purpureum), dvornici (Polygonum spp.), tavelj (Rumex spp.) kamilica (Matricaria chamomila) oteavaju kosidbu, spremanje sena i smanjuju kvalitet sena na livadama i panjacima. Na povrinama gde prevlauje tavelj (vie od 2 biljke/m2) preporuujemo prskanje cele povrine herbicidom HABIT 75 WG u koliini 15-20 g/ha. Preporuena koliina vode je 200-300 L/ha. Rastvoru na kraju dodajemo okvaiva TREND 90 u 0,1 % koncentraciji ili OGRIOL u koliini 0,5-1 L na 200 L vode. Preporuujemo prskanje u jesen pre mrazeva.

Vreme upotrebe za korove sa jakim korenom se preporuuje tretman u jesen

Za livade i panjaci sa velikom zakorovljenou sa irokolisnim korovima

Korovi

Preparat

Koliina /ha 15 20 g

Koliina vode/ha 300 L

palamida, HABIT 75 WG kiseljak, mrtva kopriva, maslaak

85

POVRE

POVRE
TETNI ORGANIZMI
Povre napadaju mnogi tetnici, prije svega: rovci, puevi, injaci, sovice, liinke raznih muha i dr. Rovac (Gryllotalpa grylloralpa) je veoma rairena tetoina, kako u batama tako i na njivama u rasadnicima. Prouzrokuje velike tete prvenstveno na mladim biljkama paprike, paradajza, luka, krastavca, salate, i dr. Grize koren mladih rasaenih biljaka. Kada primetimo prve znake (oteene bljke, rovci, podignuta zemlja oko biljaka) moramo poeti sa suzbijanjem. Puevi (Gastropoda) su znaajne tetoine u batama i na njivama, kao i u rasadnicima koji imaju veoma povoljne uslove za njihov razvoj. Posebno napada kupusnjae, salatu, krompir i dr. Hrane se prvestveno nou liem mladih biljaka. iari (Elateridae) - larve su veoma rairene. Pripadaju grupi veoma tetnih insekata koji oteuju koren i druge podzemne organe biljaka i stvaraju povoljne uslove za prodor mikroorganizama. Podgrizajue i nadzemne sovice (Noctuidae) su izrazite polifagne tetoine. Oteuju veliki broj biljnih vrsta, posebno paradajz, papriku, krompir itd. Lisne sovice se vrlo lako suzbijaju. Kupusna muva (Delia radicum), lukova muva (Hylemya antiqua) biljke oteuju larve, koje se ubuuju u biljku. Potrebno je obaviti dezinsekciju zemljita pre sadnje odnosno setve.

86

SALATA

ZATITA SALATE
Razvojni stadijum, vreme upotrebe pre rasaivanja tetoine, bolesti i korovi zemljine tetoine Preparati Koliina/ha ili Konc. 0,5 L 0,35% 1L 0,25 kg 0,15 L 0,2 % 2L 1,5 - 1,8 L 2,5 kg 3 kg 2,5 kg 3L 2L 2,5 kg 3 kg

PINOTRIN 10-EC
-inkorporacija-

GATGO 20 SL

(potapanje rasada) jednogodinji travni i irokolisni TRIKEPIN 48 EC korovi -inkorporacijau vegetaciji trips, lisne sovice bakterijska obolenja plamenjaa (Bremia lactucae), poleganje rasada plamenjaa (Bremia lactucae) antraknoza (Microdochium panattonianum) pepelnica

KAISO WG ili PINOTRIN 10-EC + OGRIOL CHAMP FLOW ili FLOWBRIX BLAU FANTIC M ili MOLTOVIN VALIS M ili MOLTOVIN CHAMP FLOW ili PINOZEB M-45 KOSSAN WG

Previe bujne biljke i previsoka vlanost pri proizvodnji lisnatog povra poveavaju mogunost zaraze gljivinim obolenjima.

87

KRASTAVCI, DINJE I LUBENICE

ZATITA KRASTAVCA, DINJE I LUBENICE


Razvojni stadijum, vreme upotrebe tetoine, bolesti i korovi Preparati Koliina/ha ili Konc. 0,35 %

pre setve ili rasaivanja injaci, lisne vai, bela leptirasta va, tripsi -zalivanjem ili potapanjem rasadau vegetaciji bolesti poleganja rasada (Pythium, Pseudoperonospora) listne vai, trips, bela leptirasta va plamenja (Pseudoperonospora cubensis) pepelnica (Erysiphe cichoracearum i Sphaeroteca fuliginea) antraknoza (Coletotrichum lanegarium) bakterijska obolenja

GATGO 20 SL

(potapanje rasada)

PINOZEB M-45 ili FANTIC M GATGO 20 OD ili KAISO WG ili PINOTRIN 10-EC VALIS M ili FANTIC M ili MOLTOVIN KOSSAN WG CHAMP FLOW ili PINOZEB M-45 FLOWBRIX BLAU ili CHAMP FLOW

0,25 % 0,25 %

(zalivanje biljaka)

0,5 L 0,25 kg 0,2-0,5 L 2,5 kg 2,5 kg 3 kg 3 kg 2L 2-2,5 kg 1,5 - 1,8 L 2 L

grinje

OGRIOL (primenjen sam 1 L (ili 2 L samostalno) nema karencu) + 0,2-0,5 L PINOTRIN 10-EC PINFOR SUPER
1,5-2,5 L

jednogodinji i viegodinji korovi

88

PARADAJZ, PLAVI PATLIDAN

PARADAJZ, PLAVI PATLIDAN I PAPRIKA


BOLESTI
Ime

Crna pegavost paradajza (Alternaria solani)


Opis Crna pegavost se pojavljuje na svim nadzemnim delovima paradajza i plavog patlidana. Bolest se moe pojaviti i na listu rasada. Simptomi se prvo uoavaju na donjim starijim listovima. Dolazi do obrazovanja okruglastih sivomrkih pega (1-2 mm), koje se zatim uveavaju (5-7 mm), postaju tamnije za izraenim koncentrinim krugovima to predstavlja karakteristian simptom. Oko pega usled razgradnje hlorofila dolazi do hloroze koja se iri zahvata ceo list koji nekrotira ali ne opada ve ostaje na biljci. Na stablu su pege krupnije kadkad su izduene, a mogu i prstenasto zahvatiti stablo. Razvoju bolesti pogoduje vlano vreme. Suzbijanje treba poeti preventivno pre nego se bolest pojavi, u poetku kontaktnim fungicidima a kasnije sistemicima.

crna pegavost paradajza

89

PARADAJZ, PLAVI PATLIDAN

Ime

Plamenjaa paradajza (Phytophthora infestans)


Opis Plamenjaa je najznaajnije obolenje paradajza. Simptomi se prvo pojavljuju u vidu maslinastozelenih pega na ivici lista. U uslovima vee vlanosti na naliju lista dolazi do formiranja beliaste prevlake. Na sredinjem delu stabla, posebno u uslovima velike vlanosti formiraju se sline vodenaste pege koje kasnije postaju nekrotine i mrke. Na zelenim plodovima nastaju sivkastozelenkaste vodenaste pege koje brzo postaju mrke, a tkivo obolelog ploda je vrsto. Ukoliko je vea vlanost i temperatura na plodu se mogu pojaviti beliasta micelija i oni propadaju. Temperatura od 15C do 25C, velika vlanost, gust sklop povoljno utiu na pojavu plamenjae. Sa suzbijanjem plamenjae treba poeti od poetka vegetacije sa preventivnim fungicidima, a kasnije nastaviti sa sistemicima.

plamenjaa paradajza

90

PARADAJZ, PLAVI PATLIDAN

ZATITA PARADAJZA I PLAVOG PATLIDANA


Razvojni stadijum, vreme upotrebe pre setve tetoine, bolesti i korovi zemljine tetoine, larve iara, gusenice podgrizajuih sovica bolesti poleganja rasada (Pythium, Sclerotinia, Phytophtora i dr.) irokolisni i uskolisni korovi Preparati Koliina/ha ili Konc. 0,5 L 0,35% 0,25%

PINOTRIN 10-EC GATGO 20 SL

(dezinfekcija-inkorporacija) ili (potapanje rasada)

klicini listovi (proizvodnja rasada) pre presaivanja na konano mesto po presaivanju, u toku vegetacije

PINOZEB M-45
zalivanje biljaka

TRIKEPIN 48 EC PINFOR SUPER

(inkorporacija 3 - 5 cm)

1,5 2,5 L

jednogodinji i viegodinji uskolisni korovi (do cvetanja) lisne vai, bela leptirasta va, obini pauinar lisne vai, krompirova zlatica, bela leptirasta va, trips, lisni mineri i dr. kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilaris) -mlade gusenice-

1,5-2,5 L 0,2-0,5 L 1-2 L 0,3 L vai 0,1-0,3 L trips 0,15-0,25 kg 0,2-0,3 L 0,15 kg 2L 2L 2 - 2,5 kg

PINOTRIN 10-EC ili OGRIOL GATGO 20 SL ili

KAISO WG PINOTRIN 10-EC ili KAISO WG + OGRIOL plamenjaa (Phytophtora infes- CHAMP FLOW ili tans) i crna pegavost (Alternaria PINOZEB M-45
solani) -nakon rasaivanja, pre cvetanja -

plamenjaa (Phytophtora infestans)i crna pegavost (Alternaria solani) -period intenzivnog porasta, pre ostvarene infekcije u razmacima od 8 do 14 danaplesnivost lista paradajza (Fulvia fulva) siva plesnivost lista paradajza (Septoria lucopersici) antraknoza plodova paradajza (Colletotrichun spp.) pepelnica paradajza (Leveilula taurica) bakteriozna obolenja

PINOZEB M-45 ili MOLTOVIN ili FANTIC M ili VALIS M FANTIC M ili PINOZEB M-45

2,5 kg 3L 2,5 kg 2,5 kg 2,5 kg 2-2,5 kg

KOSSAN WG CHAMP FLOW ili FLOWBRIX BLAU

3 kg 2L 1,5 - 1,8 L

91

PAPRIKA

ZATITA PAPRIKE
Razvojni stadijum, vreme upotrebe pred setvu, sadnju tetoine, bolesti i korovi Preparati Koliina/ha ili Konc. 0,5 L 0,35% 2,5-4,8 L 1,52,5 L

zemljine tetoine PINOTRIN 10-EC larve iara, gusenice iara i dr. (dezinfekcija-inkorporacija)

GATGO 20 SL
pre presaivanja na konano mesto posle setve,sadnje do cvetanja u vegetaciji irokolisni i uskolisni korovi jednogodinji i viegodinji uskolisni korovi lisne vai, bijela leptirasta va, tripsi i dr. grinje (Acarinae) plamenjaa (Phytophtora spp.) -posle sadnje, do intenzivnog porasta i izmeu dva tretmana sistemicimaplamenjaa (Phytophtora spp.) -period intenzivnog porasta, pre ostvarene infekcije u razmacima od 8 do 14 danapepelnica paprike (Leveilula taurica) antraknoza plodova paprike (Colletotrichun spp.) bakteriozna obolenja, plamenjaa (Phytophtora infestans),.. -posle sadnje do cvetanjakukuruzni plamenac (Ostrinia nubilaris), pamukova sovica (Helicoverpa armigera) - im se primete jaja, suzbiti mlade gusenice pre ubueja u plodobian pauinar, crvena vona grinja

(potapanje rasada)

TRIKEPIN 48 EC PINFOR SUPER

(inkorporacija 5-8 cm)

GATGO 20 OD ili KAISO WG OGRIOL ili PINOTRIN 10-EC PINOZEB M-45

0,3 L vai 0,4 0,6 L trips 0,2 kg 2L 0,2-0,5 L 2 kg

VALIS M ili FANTIC M ili MOLTOVIN KOSSAN WG FANTIC M ili PINOZEB M-45 CHAMP FLOW ili FLOWBRIX BLAU ili MOLTOVIN KAISO WG+ OGRIOL

2,5 kg 2,5 kg 3L 3 kg 2,5 kg 2-2,5 kg 2L 1,5 - 1,8 L 3L 0,15-0,2 kg 2-3L

OGRIOL + PINOTRIN 10-EC

1L (ili 2L samostalno) 0,2-0,5 L

Za zemljine herbicide potrebna je odreena koliina vlage. Pre primene konsultovati se sa strunom slubom.

92

KUPUSNJAE

KUPUSNJAE
TETOINE
Ime

Kupusna muva (Delia radicum, Phorbia brassicae)


Opis Biljke oteuju larve koje se u poetku hrane korenskim dlaicama, a kasnije prodiru u koren gde ometaju normalan tok sokova. Mlade biljke dobijaju modro-sivu boju i brzo propadaju, a starije zaostaju u porastu i ostaju neugledne i zakrljale. Najvee tete pravi prva generacija posebno u uslovima toplog i vlanog vremena.
kupusna muva

93

KUPUSNJAE

ZATITA KUPUSNJAA
Razvojni stadijum, vreme upotrebe proizvodnja rasada tetoine, bolesti i korovi Preparati Koliina/ha ili Konc. 0,5 L 1,5-2,4 L

zemljine tetoine PINOTRIN 10-EC larve iara, gusenice iara i dr.

tretiranje zemljita irokolisni i travni korovi 5-6 dana pre sadnje iz inkorporaciju potapanje rasada -pre sadnjeu vegetaciji, na polju

TRIKEPIN 48 EC

injaci, lisne vai, tripsi, buvai, GATGO 20 OD ili kupusna muva i dr. GATGO 20 SL jednogodinji i viegodinji uskolisni korovi bakteriozna obolenja plamenjaa kupusa (Peronospora parasitica)

0,35 % 0,35 % 1,5-2,5 L 2L 1,5 - 1,8 L 2-2,5 kg 2,5 kg 3L 2,5 kg 0,5 L 0,25 kg 1-2 L 0,2-0,5 L 0,25 kg 1-2 L

PINFOR SUPER CHAMP FLOW ili FLOWBRIX BLAU PINOZEB M-45 FANTIC M ili MOLTOVIN ili VALIS M GATGO 20 OD ili KAISO WG + OGRIOL PINOTRIN 10-EC ili KAISO WG + OGRIOL

kupusna lisna va (Brevicoryne brassicae), buvai (Phyllotreta spp.) -u rasadniku i u poljusovice (Noctuidae), kupusni moljac (Plutella xylostella), kupusari (Pieriss spp.)

Za zemljine herbicide potrebna je odreena koliina vlage. Pre primene konsultovati se sa agronomskom strunom slubom.

94

PASULJ, GRAAK

PASULJ I GRAAK
Najznaajnije tetoine pasulja i graka su grakov iak (Bruchus pisorum), grakov smotavac (Cydia nigricana), grakov savija (Laspeyresia nigricana). Najznaajnija je crna pasuljeva va (Aphis fabae) i zelena grakova va (Acyrthosiphon pisi). Na graku je najtetnija va koja se masovno pojavljuje u uslovima umerenog i vlanog vremena. Protiv vai preporuujemo preparate: GATGO 20 OD u 0,05 % koncentraciji, KAISO WG u 0,025% koncentraciji, PINOTRIN 10-EC u 0,03 % koncentraciji i OGRIOL u 2% koncentraciji.

ZATITA PASULJA I GRAKA


Razvojni stadijum, vreme upotrebe pre setve (inkorporacija) tetoine, bolesti i korovi uskolisni i irokolisni korovi Preparati Koliina/ha ili Konc. 2-2,2 L 0,3-0,5 L 1,5-3 L pasulj 3-4 L graak 1,5-2,5 L 1,5-1,8 L 2L 0,2 - 0,5 L 0,25 kg 1L 0,5 L 0,5 L 2 kg 2,5 kg 2,5 kg

TRIKEPIN 48 EC

zemljine tetoine (injaci, sovice, PINOTRIN 10-EC grice, korijenove muve i dr.) jednogodinji i viegodinji irokolisni korovi jednogodinji i viegodinji korovi bakterijska mrka trule pasulja (Xanthomonas campestris f. sp. phaseoli) obini pauinar (Tetranychus urticae), bela leptirasta va (Trialeurodes vapariorum) lisne vai (Aphis fabae, Acyrthosiphon pisum), grakov iak (Bruchus pisorum), trips i dr. ra pasulja (Uromyces appendiculatus), antraknoza (Colltotrichum lindemuthianum), plamenjaa graka (Perenospora pisi)

po nicanju: pasulj od 2. troliske do cvetanja; graak visine 8-10 cm od nicanja do cvetanja u vegetaciji

PINAZON 480-SL PINFOR SUPER FLOWBRIX BLAU ili CHAMP FLOW PINOTRIN 10-EC ili KAISO WG + OGRIOL GATGO 20 OD ili GATGO 20 SL PINOZEB M-45 ili FANTIC M ili VALIS M

95

CRNI I BELI LUK

CRNI I BELI LUK


BOLESTI I TETOINE
Ime

Plamenjaa luka (Peronospora destructor)


Opis Plamenjaa luka je najrairenija bolest luka, posebno u vlanim i hladnim uslovima. Obolenje zahvata sve delove luka. U poetku se pojave bledoukaste pege na mladim listovima a kasnije postaju tamnomrke. Kasnije se pege ire i prelaze na glavicu koja postaje meka i poinje da truli.

plamenjaa luka

plamenjaa luka detalj

Ime

Lukova muva (Hylemya antiqua)


Opis Napadnute biljke venu, listovi se uvijaju, a srednji list se lako upa. tetoina ima 2-3 generacije godinje. Za luk je najtetnija prva generacija, druga i trea generacija tetu priinjavaju na praziluku. Oteenja koja napravi muva na luku su pogodna za naseljavanje raznih gljivica koje prouzrokuju trule.

96

CRNI I BELI LUK

Ime

Minirajua muva praziluka (Napomyza gymnostoma)


Opis Kao i kod lukove muve tetu priinjavaju enke koje se hrane listovima ostavljajui karakteristine u nizu rasporeene pege. enke polau jaja u osnove spoljanjih listova ispod epidermisa. Sredinji listovi se na zavijaju (ne formiraju lano stablo). Napadnuti listovi se uvijaju, ute i na kraju se osue.
minirajua muva praziluka

ZATITA CRNOG I BELOG LUKA


Razvojni stadijum, vreme upotrebe pre sadnje -potapanje lukovicapre sadnje (smo za setvu iz semena-crni luk) posle nicanja tokom vegetacije tetoine, bolesti i korovi injaci, sovice, lukova muva (larva) jednogodinji uskolisni i irokolisni korovi jednogodinji i viegodinji uskolisni korovi Preparati Koliina/ha ili Konc. 0,05% 1-2,5 L

GATGO 20 SL TRIKEPIN 48 EC PINFOR SUPER

1,5-2,5 L 0,25 kg 1L 0,5 L 0,2 % 2,5 kg 2,5 kg 3L 2L 2 kg

lukova muva (Hylemia antiqua), KAISO WG + lukova minirajua muva (Helio- OGRIOL myza gymnostoma), trips lukova muva (Hylemia antiqua), muva belog luka (Helomyza lurida) plamenjaa (Peronospora destructor)

GATGO 20 OD + OGRIOL VALIS M ili FANTIC M ili MOLTOVIN ili CHAMP FLOW PINOZEB M-45

plamenjaa (Peronospora destructor), ra luka (Puccinia porri, Puccinia allii)

97

ARGAREPA, PERUN, CELER

ZATITA ARGAREPE, PERUNA I CELERA


Razvojni stadijum, vreme upotrebe pre setve posle nicanja tetoine, bolesti i korovi zemljine tetoine jednogodinji i viegodinji korovi mrkvina muva (Psila rosae), lisne vai, minirajue muve grinje (Acarinae) crna pegavost (Alternaria radiciana), siva pegavost (Septoria petroselini) -pre pojave simptomapepelnica (Erisiphe heraclei) Preparati Koliina/ha ili Konc. 0,5 L 1,5-2,5 L

PINOTRIN 10-EC PINFOR SUPER KAISO WG PINOTRIN 10-EC + OGRIOL PINOZEB M-45 ili CHAMP FLOW ili FLOWBRIX BLAU KOSSAN WG

u toku vegetacije

0,15 kg 0,2-0,5 L 1L 2 kg 2L 1,5 - 1,8 L 3 kg

98

UKRASNE BILJKE

UKRASNE BILJKE
TETOINE
Ime

Bela leptirasta va (Trialeurodes vaporariorum)


Opis Bela leptirasta va je najrairenija tetoina na povru i ukrasnom bilju. Okrugla 2 mm duga tetoina prekrivena je finim votanim ljuspicama nalik na puder. Leptirasta va sisanjem prouzrokuje bledilo lista, nekrozu i odumiranje tkiva. Lui mednu rosu koja slui kao podloga za razvoj gljiva aavica usled ega se smanjuje asimilaciona sposobnost lista. Branasta prevlaka na listovima i cvetu kvari njihov izgled. Prenosioci su virusa, a godinje daju 10-12 generacija.

bela leptirasta va

ZATITA UKRASNOG BILJA

BEGONIJE, HRIZANTEME, VRTNICE, GERBERI Za zatitu ukrasnog bilja od lisnih vaiju, titastih vaiju, grinja, bele leptiraste vai i drugih tetnih insekata na otvorenom mogu se koristiti praparati: GATGO 20 SL u 0,05% koncentraciji, KAISO WG u 0,02% koncentraciji, PINOTRIN 10-EC u 0,02-0,05% koncentraciji i OGRIOL u 1-2 % koncentraciji. Za suzbijaje tetnih insekata na ukrasnom bilju u zatvorenom prostoru koristiti preparat OGRIOL u 2% koncentraciji. Unitavanje titastih vai i bele leptiraste vai na limunu preparatom OGRIOL u 1-2% koncentraciji daje odline rezultate.

99

PRSKANJE SA NOENIM MOTORNIM PRSKALICAMA


Danas su na naim gazdinstvima, vinogradima, vonjacima zasadima krompira prisutne motorne noene prskalice. Rad sa njima je laki i ekonominiji ukoliko se pravilno upotrebljavaju. Bri i manje naporan rad, manja upotreba vode to su osnovne prednosti upotrebe noenih motornih prskalica. Za primer smo uzeli noenu prskalicu koja koristi 1000 litara vode po hektaru, dok se ta koliina vode kod noenih motornih prskalica prepolovi. Moramo napomenuti da se iz tog razloga (smanjene koliine vode) koncentracija upotrebljenog sredstva za zatitu bilja mora poveati da bi postigli eljeni efekt. Npr. ukoliko je u uputstvu za upotrebu 0,25 % koncentracija Valis M, upotrebili smo 2,5 kg Valis M u 1000 litara vode po hektaru. Motornom prskalicom bi upotrebili smo 300 litara vode i istu koliinu preparata (2,5 kg Valis M) i dobili tri do etri puta veu koncentraciju. Ukoliko po hektaru upotrebimo 1000 litara vode pretpostavimo da je po hektaru zasaeno 3500 do 4000 okota, zato vai pravilo: KOLIKO SMANJIMO KOLIINU VODE, TOLIKO POVEAVAMO KONCENTRACIJU ILI UVAAVAMO PREPORUENE KOLIINE PO HEKTARU (POGLEDAJ TABELU) Noene motorne prskalice se ne upotrebljavaju za prskanje herbicidima.

100

PREPORUKE ZA PRSKANJE NOENIM MOTORNIM PRSKALICAMA


Primer izraunavanja potrebne koliine vode po hektaru

RATARSTVO
Neki preparati imaju navedene koliine po hektaru i na primeru 1 litar preparata i priblino 400 litara vode po hektaru, koliine za prskanje manjih povrina noenom motornom prskalicom:
Koliina vode Preparat Povrina

0,4 L 1L 2L 3L 4L

1 ml 2,5 ml 5 ml 7,5 ml 10 ml

10 m2 25 m2 50 m2 75 m2 100 m2

VOARSTVO
U voarstvu za kvalitetno tretiranje noenom motornom prskalicom koristimo priblino 800 litara vode po hektaru, za manje povrine sa kronjma visine 2,5-3 m koristimo (primer upotrebe 1 litre preparata u 800 litara vode po hektaru):
Koliina vode Preparat Povrina

0,8 L 2L 4L 6L 8L

1 ml 2,5 ml 5 ml 7,5 ml 10 ml

10 m2 25 m2 50 m2 75 m2 100 m2

101

TABELA ZA PRIPREMU POTREBNE KONCENTRACIJE


Traena koncentracija u%
volumen spremnika prskalice (u litrama):

10 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 100 150 200 250 300 400 500

12 1 2 4 5 6 12 18 24 30 36 48 60 72 84 96 120 180 240 300 360 480 600

15 2 3 5 6 8 15 23 30 38 45 60 75 90 105 120 150 225 300 375 450 600 750

20 2 4 6 8 10 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160 200 300 400 500 600 800 1.000

50 5 10 15 20 25 50 75 100 125 150 200 250 300 350 400 500 750 1.000 1.250 1.500 2.000 2.500

100 10 20 30 40 50 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 4.000 5.000

200 20 40 60 80 100 200 300 400 500 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 8.000 10.000

500 50 100 150 200 250 500 750 1.000 1.250 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 20.000 25.000

potrebna koliina sredstva (u gramima odnosno mililitarama):

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,5 2 2,5 3 4 5

1.000 g = 1 kg 1.000 mL = 1 L

Kako se sluimo tabelom: PRIMER: elimo pripremiti 10 litara (L) otopine koja treba imati koncentraciju 1%. U stupcu traene koncentracije pronaemo 1%, i pogledom krenemo na desno do stupca koji odgovara volumenu zapremine 10. Rezultat je 100, to znai 100 grama (g) ili 100 mililitara (mL) preparata treba otopiti u 10 litara (L) vode. Moemo i sami izraunati potrebnu koliinu preparata (K) u gramima (g) ili mililitrama (mL): Koliina preparata (g; mL) = iznos koncentracije X litara otopine X faktor 10 U naem primeru koliina preparata K = 1 (%) x 10 L x faktor 10 K = 100 (grama ili mililitara)

102

PREGLED PREPARATA

PREGLED PREPARATA ZA ZATITU BILJA


AMALINE FLOW
fungicid
Aktivna materija: 267 g/L bakar (Cu) iz bakar-sulfata trobaznog + 40 g/L zoksamid Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC) Pakovanje: 500 ml, 2 l, 5 l Nain delovanja: Nesistemik. Spreava klijanje spora. Preventivni fungicid i baktericid. Gljive ne razvijaju rezistentnost. Inhibira disanje, odnosno SH-enzime. Registrovano u programu zatite: vinova loza

Nufarm

Primena: Koristi se u zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovaa plamenjae (Plasmopara viticola) u koliini od 2,5-3,0 l/ha. Prvo tretiranje obaviti kod formiranja bobica tj. kada mladi plodovi poinju da rastu, a ostaci od cvetova opadaju pa sve do sazrevanja bobica (BBCH 71-86). Tretiranje se izvodi u skladu sa prognozom ostvarivanja i uslova za ostvarenje infekcije. Preporuen broj tretiranja u toku godine 1-3 sa intervalom izmeu 2 tretmana 8-12 dana. Karenca (u danima): 28-vinova loza

103

PREGLED PREPARATA

BOOM EFEKT
herbicid
Aktivna materija: 480 g/l glifosat-IPA soli Formulacija: koncentrovani rastvor (SL) Pakovanja: 200 ml, 1 l, 5 l, 25 l, 200 l Nain delovanja: sistemino Registrovano u programu zatite: vonjaci, vinogradi, neobraene povrine, nepoljoprivredne povrine

Pinus TKI

Primena: Neselektivni sistemini herbicid za suzbijanje viegodinjih zeljastih i drvenastih korova s dubokim korenom te jednogodinjih i viegodinjih uskolisnih i irokolisnih korova: u vonjacima i vinogradima iskljuivo viih uzgojnih oblika (jabuka, kruka, ljiva, vinja, breskva, kajsija i maslina), u koliini: a) 2 - 4 l/ha (20 - 40 ml u 2-6 l vode na 100 m2) za suzbijanje jednogodinjih korova, b) 4 - 8 l/ha (40-80 ml u 2-6 l vode na 100 m2) za suzbijanje viegodinjih korova, c) 8 - 12 l/ha (80-120 ml u 2-6 l vode na 100 m2) za suzbijanje viegodinjih korova s izrazito dubokim korenom i rizomima, u vreme pune vegetacije. Mesec dana pre primene sredstva moraju se ukloniti izboji ili preniske grane i povezati loza. Rane moraju biti osuene i kalirane. Doza primene ovisi o vrsti korova i gustini korovske flore. Zbog potrebe za boljim prekrivanjem lisne mase korova, kod velike gustine korova koriste se vee koliine. Sredstvo se primenjuje kad korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu, tj. kod visine korova 15-40 cm. Ako se sredstvo primenjuje uz smanjeni utroak vode (100-200 l/ha), koliina rastvora moe se smanjiti za 20 %. Kod primene se mora paziti da sredstvo ne dospe na lie i druge zelene delove voaka i vinove loze. Ne sme se koristiti u mladom vonjaku i vinogradu (mlaim od 4 godine), sve dok je kora voaka i vinove loze zelena, tj. dok se ne oblikuje prava kora. Sredstvo se primenjuje ureajima niskog pritiska. Preporuuje se ugao mlaza ui od 60. na neobraenim povrinama i na nepoljoprivrednim povrinama kao totalni herbicid, primenom u vreme pune vegetacije korova (u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja), u koliini 3-12 l/ha (30-120 ml/100m) uz utroak vode 200-400 l/ha (50-120 ml u 2-4 l vode na 100 m2). Doza preparata i vode ovisi o vrsti korova, NAPOMENA: U zavisnosti od vrste korova i povrina na kojima se primenjuje preparat uz utroak veih koliina vode (200-400 l/ha) tretiranje se vri u koliini: 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m2) za vrste iz roda Avena, Bromus, Setaria, tretiranjem u fazi intenzivnog porasta; 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2) za sledee vrste: Digitaria spp., Echinochloa crus-galli, Lolium spp., Poa spp., Abutilon theophrasti, Amaranthus spp., Ambrosia artemisifolia, Calistegia sepium, Capsella bursa pastoris, Chenopodium spp., Galisonga parviflora, Galium aparine, Plantago spp., Polygonum spp., Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Sonchus asper, S. oleraceus, Stachys annua, Stellaria media, Thlaspi arvense, Veronica spp., Vicia spp., Viola arvensis, tretiranjem u fazi intenzivnog porasta;

104

PREGLED PREPARATA

3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2) za sledee vrste: Panicum spp., Festuca spp., Lepidium draba, Datura stramonium, Solanum nigrum, Sonchus arvensis,Cardaria draba, Xanthium spp., tretiranjem u fazi intenzivnog porasta, a za Agropyrum repens, tretiranjem pred cvetanje i u fazi cvetanja; 3,5-5 l/ha (35-50 ml na 100 m2) za Sorghum halepense iz rizoma, tretiranjem od 40-50 cm visine pa do faze metlienja; 4-6 l/ha (40-60 ml na 100 m2) za Aegopodium podagraria, tretiranjem u fazi cvetanja i Artemisia vulgaris, Arcticum spp., Cirsium arvense, Euphorbia spp., Lathyrus tuberosus, Mentha spp., Potentila reptans, Ranunculus repens, Rumex spp., Taraxacum officinale, Tussilago farfara, Urtica spp., tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do poetka cvetanja; 6-8 l/ha (60-80 ml na 100 m2) za Convolvulus arvensis (tretiranjem u fazi cvetanja), Cynodon dactylon (tretiranjem kada je korov 15-20 cm visine do poetka klasanja), Rubus spp. (tretiranjem u vreme nedozorelih plodova), Erigeron canadensis, Cyperus rotundus, Phragmites communis, Typha spp. (tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do poetka cvetanja); 8-12 l/ha (80-120 ml na 100 m2) za Equisetum arvense, tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do poetka cvetanja. U zavisnosti od vrste korova i povrina na kojima se primenje preparati uz utroak malih koliina vode (100-200 l/ha), tretiranje se vri: u zasadima jabuke, kruke i vinove loze visokih uzgojnih oblika, pre pripreme zemljita za setvu okopavina (kukuruz, suncokret, soja, krompir) za suzbijanje: - Agropyrum repens, 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m2), tretiranjem kada je korov visine 1025 cm, - Cirsicum arvense, 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2), tretiranjem kada je korov visine 15-25 cm; u zasadima jabuke, kruke i vinove loze visokih uzgojnih oblika, za suzbijanje: - Convolvulus arvensis 5-6 l/ha (50-60 ml na 100 m2), tretiranjem kada je korov visine 20-40 cm, - Sorghum halepense iz rizoma 3 l/ha (30 ml na 100 m2), tretiranjem kada je korov visine 15-30 cm. pre pripreme zemljita za setvu okopavina (kukuruz, suncokret, soja, krompir), za suzbijanje jednogodinjih travnih i irokolisnih korova 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100 m2), kada su korovi visine 10-15 cm. Manje koliine preparata se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti, ranijim fazama porasta korova, povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjim koliinama vode. Vee koliine preparata se primenjuju pri jaem intenzitetu zakorovljenosti, kasnijim fazama porasta korova, nepovoljnim vremenskim uslovima i sa veim koliinama vode. Karenca: 35 dana na voke i vinovu lozu. Osigurana je vremenom primene sredstva kod predsetvenog suzbijanja korova. Na povrinama na kojima je primijenjeno sredstvo zabranjena je ispaa mljene stoke. Posueni korovi s povrina na kojima je primenjeno sredstvo ne smu se koristiti za ishranu mlene stoke (kontaminacija mleka). Ispaa i kosidba za ostalu stoku doputena je 7 dana nakon primene sredstva.

105

PREGLED PREPARATA

*BOTECTOR
mikrobiotiki antagonist

bio-ferm

Aktivna materija: Aureobasidium pullulans (soj DSM 14940 i 14941) Formulacija: blastospore u prirodnom mediju - vododisperzibilne granule (WDG) Pakovanje: 1,2 kg Nain delovanja: Preparat za zatitu bilja na bazi mikroorganizama za preventivnu primenu na otvorenom u vreme cvetanja. Moe se koristiti u integriranoj i ekolokoj proizvodnji. Registrovano u programu zatite: vinova loza, kotiavo voe (ljiva, breskva, kajsija, trenja, vinja), jagoda Primena: Koristi se prevenitvno: zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovaa sive trulei (Botrytis cinerea) u koliini 0,4 kg/ha. Preporuen broj tretiranja u toku godine je 4. u zasadu jagode za suzbijanje prouzrokovaa sive trulei (Botrytis cinerea) u koliini 1,2 kg/ ha. Preporuen broj tretiranja u toku godine je 2 - 3. u zasadima kotiavog voa (ljiva, breskva, kajsija, trenja, vinja) za suzbijanje prouzrokovaa monilije cveta (Monilinia spp.) i trulei plodova i suenja cvetnih grana (Monilinia laxa) u koliini 0,3 kg/ha/1 m visine kronje. Preporuen broj tretiranja u toku godine 3 - 4. Karenca (u danima): nije potrebna
* Preparat je u postupku registracije, zato je potrebno upotrebu i karencu proveriti u uputstvu za upotrebu, koje je priloeno uz preparat.

CHAMP FLOW
fungicid
Aktivna materija: 360 g/l bakar (Cu) iz 560 g bakar hidroksida Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC) Pakovanja: 200 ml, 1 l, 5 l Nain delovanja: nesistemik, preventivni fungicid i baktericid Registrovano u programu zatite: paradajz

Nufarm

Primena: Koristi se u usevu paradajza za zatitu od bolesti plamenjae (Phytophthora infestans), u koliini 2 l/ha. Tretiranje treba obaviti preventivno, pri pojavi uslova za ostvaranje infekcija, a najkasnije pri pojavih prvih simptoma. Moe se meati sa mineralnim uljima za primenu tokom mirovanja vegetacije. Karenca (u danima): 7-paradajz

106

PREGLED PREPARATA

FANTIC M
fungicid
Aktivna materija: 650 g/kg mankozeb + 40 g/kg benalaksil-M Formulacija: vododisperzibilne granule (WG) Pakovanja: 200 g, 1 kg, 3 kg Nain delovanja: kontaktno, sistemino i kurativno Registrovano u programu zatite: krompir, vinova loza

Isagro

Primena: Preparat Fantic M se koristi za preventivno, kurativno i eradikartivno suzbijanje prouzrokovaa plamenjae (Phytophthora infestans) i crne pegavosti (Alternaria solani) u usevu krompira u koliini 2,5 kg/ha (25 g na 100 m2) i zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovaa plamenjae (Plasmopara viticola), u koliini 2,5 kg/ha. Fantic M se koristi folijarno, preventivno pre pojave bolesti. Maksimalan broj tretmana utoku godine je 3. Prvo tretiranje izvesti kada se pojave uslovi za primarnu infekciju. Ako se uoe simptomi plamenjae u usevu preparat odmah upotrebiti bez obzira na razvojnu fazu useva. U odsustvu simptoma plamenjae upotrebite prvi put neposredno pred zatvaranje redova useva. Karenca (u danima): 14- krompir, 42 - vinova loza

FLOWBRIX BLAU
fungicid

Montanwerke

Aktivna materija: 380 g/l bakar (Cu) iz bakar-oksihlorida Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC) Pakovanja: 1 l, 5 l Nain delovanja: nesistemini fungicid/baktericid, koji unitava prouzrokovae obolenja i spreava razvoj bolesti koje prouzrokuju patogene gljive i bakterije. Registrovano u programu zatite: paradajz Primena: Flowbrix Blau upotrebljavamo u usevu paradajza za unitavanje prouzrokovaa plamenjae (Phytophthora infestans) u dozi 1,5-1,8 l/ha (15-18 ml na 100 m2) uz utroak vode 400-600 l/ha (4-6 l na 100 m2). Karenca (u danima): 14- paradajz

107

PREGLED PREPARATA

GATGO 20 OD
insekticid

GAT Microencapsulation

Aktivna materija: 200 g/l imidakloprid Formulacija: uljana disperzija (OD) Pakovanje: 3 ml, 200 ml, 500 ml Nain delovanja: Selektivni, sistemini insekicid. Usvaja se listom. Registrovano u programu zatite: paprika Primena: Koristi se u usevu paprike za suzbijanje lisnih vai (Aphididae) u koliini 0,2-0,25 l/ha, tretiranjem pri pojavi prvih kolonija lisnih vai pa do sedam dana pred berbu. Preparat se primenjuje folijarno uz utroak vode 200-400 l/ha. U svetu se ovaj preparat koristi i za suzbijanje: krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevu krompira, u koliini 0,2-0,3 l/ha, tretiranjem imaga i larvi prvog do treeg stupnja; tripsa (Thrips tabaci) u zasadu duvana, u koliini 0,5-0,6 l/ha, tretirajem nakon pojave imaga; lisne vai hmelja (Phorodon humuli) u zasadu hmelja, u koliini 0,5-0,6 l/ha, tretiranjem kada je hmelj visine 3 m; lisne vai (Aphididae) i tripsa (Thripidae) u zasadima jabuke, kruke, ljive, trenje i breskve, u koliini 0,025 %; lisnih minera (Lyonetidae) u zasadima jabuke, u koliini 0,0375 - 0,05 %. Karenca (u danima): 7- paprika

GATGO 20 SL
insekticid
Aktivna materija: 200 g/l imidakloprid Formulacija: koncentrovani rastvor (SL) Pakovanje: 3 ml, 200 ml, 500 ml Nain delovanja: Selektivni insekticid. Usvaja se listom. Registrovano u programu zatite: jabuka

GAT Microencapsulation

Primena: GATGO 20 SL se koristi u zasadima jabuke u koncentraciji 0,025 % (2,5 ml u 10 L vode) za suzbijanje jabukine lisne vai (Aphis pomi). Tretiranje se izvodi uz utroak 1000 l vode po hektaru (10 l vode na 100 m2). Karenca (u danima): 14-jabuka

108

PREGLED PREPARATA

GAT MOTION 4 OD
herbicid

GAT Microencapsulation

Aktivna materija: 40 g/l nikosulfuron Formulacija: uljana disperzija (OD) Pakovanje: 500 ml, 1 l, 3 l Nain delovanja: Selektivni herbicid. Usvaja se liem i korenom. Registrovano u programu zatite: kukuruz Delovanje: jednogodinji uskolisni korovi: korovsko proso (Echlinochloa crus-galli), muhari (Setria spp.), divlji sirak iz semena (Sorghum helepense); Jednogodinji irokolisni korovi: Teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), tir bljutavi (Amaranthus blitoides), tir obini (Amaranthus retroflexus), pepeljuga obina (Chenopodium album), tatula obina (Datura stramonium), lubeniarka njivska (Hybiscus trionumi), bulka obina (Papaver rhoes), dvornik ptiiji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (Polygonu lapathifolium), ljuti obini (Ranunculus arvensis), goruica poljska (Sinapis arvensis), pomonica obina (Solanum nigrum), boca obina (Xanthium strumarium); Viegodinji uskolisni korovi: sirak iz rizoma (Sorghum helepense); Viegodinji irokolisni korovi: palamida njivska (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis). Primena: Preparat GAT Motion 4 OD je selektivni translokacioni herbicid, namenjen za suzbijanje travnih i irokolisnih korova u usevu kukuruza: a) jednokratnom primenom 1. 1,0 -1,25 l/ha (10-12,5 ml na 100 m2), za suzbijanje jednogodinjih korova i za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma, b) dvokratnom primenom: 1. prvo tretiranje 0,5 l/ha (5 ml na 100 m2), kada su korovi 2-4 lista a divlji sirak tek iznikao ; 2. drugo tretiranje u koliini 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m2), kada je divlji sirak visine 15-20 cm. Karenca (u danima): OVP kukuruz

109

PREGLED PREPARATA

* GAT ZEBRA 25 OD
herbicid

GAT Microencapsulation

Aktivna materija: 250 g/l triflusulfuron-metil Formulacija: uljana disperzija (OD) Pakovanje: 30 ml, 300 ml Nain delovanja: Selektivni translokacioni herbicid. Usvaja se liem i delimino korenom. Registrovano u programu zatite: eerna repa Primena: GAT ZEBRA 25 OD je selektivni translokacioni herbicid irokog spektra delovanja. Koristi se: - u usevu eerne repe za suzbijanje jednogodinjih irokolisnih korova u eernoj repi, posle nicanja eerne repe i korova u koliini: dvokratno 80 + 80 ml/ha (0,8 + 0,8 ml na 100 m2) sam preparat 60 + 60ml/ha (0,6 + 0,6 ml na 100 m2) u kombinaciji sa preparatima na bazi desmedifama, fenmedifama i etofumesata Primenjuje se kada su korovi u fazi kotiledona do dva prava lista. Posle primene, GAT ZEBRA 25 OD brzo zaustavlja rast osetljivih korova. Korovi koji nisu uginuli ostaju zakrljali i ne konkuriu usevu. Tipini simptomi (uenje i odumiranje) su vidljivi 7-10 dana nakon primene. Preparat GAT ZEBRA 25 OD u kombinaciji sa preparatima na bazi na bazi desmedifama, fenmedifama i etofumesata izuzetno efikasano suzbija korove (> 95 %): teofrastova lipica (Abutilon theophrasti) i ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia). Sam preparat GAT ZEBRA 25 OD dobro suzbija jednogodinje korove, kao to su: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), tir bljutavi (Amaranthus blitoides), konica obina (Galinsoga parviflora), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik obini (Polygonum persicaria), goruica poljska (Sinapsis arvensis), pomonica obina (Solanum nigrum), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum). Preparat GAT ZEBRA 25 OD u kombinaciji sa preparatima na bazi na bazi desmedifama, fenmedifama i etofumesata dobro suzbija jednogodinje korove, kao to su: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), tir bljutavi (Amaranthus blitoides), tir obini (A.retroflexus), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga obina (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum), tatula obina (Datura stramonium) konica obina (Galinsoga parviflora), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik obini (P.persicaria), goruica poljska (Sinapsis arvensis), pomonica obina (Solanum nigrum), istac jednogodinji (Stachys annua), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum). Karenca (u danima): OVP-eerna repa
*Preparat je u postupku registracije, zato je potrebno upotrebu i karencu proveriti u uputstvu za upotrebu, koje je priloeno uz preparat.

110

PREGLED PREPARATA

HABIT 25 OD
herbicid

GAT Microencapsulation

Aktivna materija: 250 g/l tifensulfuron-metil Formulacija: uljana disperzija (OD) Pakovanje: 10 ml, 50 ml, 100 ml Nain delovanja: Selektivni herbicid. Usvaja se liem i korenom. Registrovano u programu zatite: kukuruz Pri koliini primene od 30 ml/ha preparat je ispoljio dobru efikasnost (> 90%) u odnosu na: Polygonum lapathifolium, Sinapis arvensis, zadovoljavajue deluje (75-90%) na Abutilon theophrasti, Amaranthus retrofleksus, Helianthus annuus, Hibiscus trionum, Sonchus arvensis Pri koliini primene od 45 ml/ha preparat je ispoljio dobru efikasnost (> 90%) u odnosu na Abutilon theophrasti, Helianthus annuus, Hibiscus trionum, Polygonum lapathifolium, Sinapsi arvensis, zadovoljavajue deluje (75-90%) na Amaranthus retrofleksus, Datura stramonium, Sonchus arvensis. Primena: Habit 25 OD je translokacioni selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodinjih i viegodinjih irokolisnih korova u usevu kukuruza u koliini 30-45 ml/ha, odnosno 0,30-0,45 ml na 100 m2. Preparat se primenjuje folijarno kada kukuruz ima 2-5 listova (faze 12-15 BBCH-skale), a irokolisni korovi u fazi kotiledona do faze 6 listova. Habit 25 OD se primenjuje prskanjem pomou lenih ili traktorskih prskalica uz utroak 200 -400 l vode/ha, odnosno 2-4 l vode na 100 m2. Karenca (u danima): OVP-kukuruz

111

PREGLED PREPARATA

HABIT 75 WG
herbicid

GAT Microencapsulation

Aktivna materija: 750 g/kg tifensulfuron-metil Formulacija: vododisperzibilne granule (WG) Pakovanje: 10 g, 25 g Nain delovanja: Selektivni herbicid. Usvaja se liem i korenom. Registrovano u programu zatite: soja Dobru efikasnost (efikasnost > 90%) ispoljava u odnosu na: Abutilon theophrasti, Amaranthus blitoides, Amaranthus retroflexus, Capsela bursa-pastoris, Chenopodium album, Chenopodium hibridum, Hibiscus trionum, Sinapis arvensis i Stachys annua. zadovoljavajue delovanje (ef. 75-90 % za Datura stramonium i Polygonum lapathifolium), a slabo delovanje (ef. < 75 %) na Cirsium arvense, Convolvulus arvensis i Solanum nigrum. Preparat ne deluje na travne korove. Primena: Habit 75 WG je selektivni translokacioni herbicid, namenjen za suzbijanje irokolisnih korova u usevu soje u koliini 8 g/ha (0,08 g na 100m2) uz dodatak 0,1 % okvaivaa Trend 90. Habit 75 WG se primenjuje uz utroak 200-400 l vode/ha, odnosno 2-4 l vode na 100 m2. Preparat se primenjuje jednokratno. Primenjuje se folijarno, kada je soja razvila trolist (faza 11 BBCH skale). Karenca (u danima): OVP-soja

112

PREGLED PREPARATA

HERBOCID
herbicid
Aktivna materija: 460 g/l 2,4 D Formulacija: koncentrovani rastvor (SL) Pakovanje: 1 l, 25 l Nain delovanja: selektivni, hormonalni i translokacioni herbicid. Registrovano u programu zatite: ita, kukuruz, livada, panjak

Pinus TKI

Primena: Selektivni, translokacioni, hormonalni herbicid za suzbijanje jednogodinjih i viegodinjih irokolisnih korova kao to su: poljska goruica (Sinapis arvensis), obina rusomaa (Capsella bursa-pastoris), poljski osjak (Cirsium arvense), loboda (Chenopodium spp.), poljski slak (Convolvulus arvensis) u usevima: strnih ita (izuzev ovsa) u koliini: -1,5 - 2,5 l/ha od sredine bokorenja do formiranja prvog kolenca (faze F, G i H po KB ili 29,30,31 po BBCH skali). merkantilnog i silanog kukuruza (u fazi 13,14 po BBCH skali) u koliini: -1,5 - 2,5 l/ha kada kukuruz ima 3 - 5 lista i dostigne visinu 15 - 20 cm. livada i panjaka (bez leguminoza) u koliini: -2,5-3 l/ha (25-30 ml na 100 m) u fazi intenzivnog porasta ili posle prvog otkosa, kada su korovi u fazi intenzivnog porasta. Tretiranje se vri po suvom, tihom i umereno toplom vremenu, kada su dnevne temperature izmeu 5-25C, i kada ne postoji opasnost od nonih mrazeva. Navedene koliine sredstva primenjuju se uz 200 - 400 l vode/ha (2 - 4 l/100 m2). Karenca (u danima): 28 dana za livade i panjake, a za ostale useve osigurana je vremenom primene. Na tretiranim povrinama, najmanje 28 dana od primene, ne dozvoliti pristup stoci, niti kositi travu za ishranu stoke.

113

PREGLED PREPARATA

KAISO WG
insekticid
Aktivna materija: 50 g/kg lambda-cihalotrin Formulacija: vododisperzibilne granule (WG) Pakovanje: 1.5 g, 50 g, 100 g, 250 g Nain delovanja: Nesistemik, deluje kontaktno i digestivno. Registrovano u programu zatite: jabuka, penica

Nufarm

Primena: Koristi se u zasadu jabuke za suzbijanje zelene jabukine lisne vai (Aphis pomi), u koncentraciji 0,015 %. Tretiranje se izvodi na poetku formiranja kolonija lisnih vai. Koristi se i u usevu penice za suzbijanje itne pijavice (Lema melanopus) u koliini 0,15 - 0,2 kg/ha, tretiranjem na osnovu procene ekonomskog praga tetnosti, a u vreme prisustva mladih larvenih uzrasta. Preparat se primenjuje folijamo uz utroak vode 200-400 l/ha. Karenca (u danima): 14-jabuka, 35-penica

KOSSAN WG
fungicid
Aktivna materija: 800 g/kg sumpor Formulacija: vododisperzibilne granule (WG) Pakovanja: 1 kg, 10 kg, 25 kg Nain delovanja: kontaktni preventivni fungicid Registrovano u programu zatite: jabuka, vinova loza

Pinus TKI

Primena: KOSSAN WG je kontaktni, preventivni i nesistemini fungicid sa protektivnim delovanjem. Koristi se za suzbijanje prouzrokovaa pepelnice u zasadima jabuke i vinove loze u koncentraciji: u zasadima jabuke protiv pepelnice jabuke (Pedosphaera leucotricha): a) 0,3 % (30 g u 10 l vode), tretiranjem pre cvetanja, b) 0,3-0,5 % (30-50 g u 10 l vode), tretiranjem posle cvetanja. u vinovoj lozi protiv pepelnice vinove loze (Uncinula necator): a) 0,3 % (30 g u 10 l vode) za preventivno tretiranje, b) 0,3-0,5 % (30-50 g u 10 l vode) u vreme pojave bolesti. Tretiranje se vri pre cvetanja (do faze 51 BBCH-skale), ili posle cvetanja (od faze 67 BBCH-skale) za jabuke i preventivno (16-19 BBCH) odnosno u vreme pojave bolesti za vinovu lozu (do faze 81 BBCH skale) na temperaturama do 28o C. Karenca (u danima): 28 dana vinova loza, 14 dana voe.

114

PREGLED PREPARATA

MAXCEL
bioregulator

Valent BioSciences Corporation

Aktivna materija: 20 g/l 6-benziladenin Formulacija: koncentrovani rastvor (SL) Pakovanje: 2 l, 5 l Nain delovanja: Deluje sistemino. Bioregulator rasta za proreivanje plodova jabuke iz grupe citokinina.Utie na diferencijaciju cvetnih pupoljaka jabuke, regulie veliinu i obojenost plodova jabuke. Registrovano u programu zatite: jabuka Primena: MaxCel je bioregulator rasta namenjen za proreivanje plodova jabuke u cilju postizanja ujednaene veliine plodova jabuke. Primenjuje se u zasadima jabuke u sortama Alkmene, Berlepsch, Boskoop, Braeburn, Cox- Orange, Gravensteiner, Idared, Jonagold u mlaim zasadima (do 4 godine) u koliini 0,375 - 0,5 l/ ha na 1 m visine kronje; u starijim zasadima (stariji od 4 godine) u koliini 1,875 - 2,50 l/ha na 1 m visine kronje. Potrebna koliina vode je 500 l/ha na 1 m visine kronje. U zasadima jabuke u sortama Discovery, Delbarestivale, Elstar, Gala, Fuji, Gloster, Golden delicious, Pinova, Rubinette, Summerred, primenjuje se u mlaim zasadima (do 4 godine) u koliini 0,5 - 0,75 l/ha na 1 m visine kronje; u starijim zasadima (stariji od 4 godine) 2,50 -3,75 l/ha na 1 m visine kronje. Potrebna koliina vode je 500 l/ha na 1 m visine kronje. Maxcel se upotrebljava od veliine plodova 7 - 15 mm (faza 71- 72 BBCH skale) ali najbolji efekat se postie razreivanjem terminalnih plodova, kada je terminalni ili kraljevski pupoljak (King bud) veliine 10-12 mm. Tretiranje se vri pri temperaturama veim od 15 C. Karenca (u danima): OVP-jabuka

MOLTOVIN
fungicid

Nufarm

Aktivna materija: 190 g/l bakar (Cu) iz bakar-sulfata trobaznog + 35 g/l cimoksanil Formulacija : koncentrovana suspenzija (SC) Pakovanja: 200 ml, 1 l, 3 l Nain delovanja: Nesistemik. Preventivni fungicid i baktericid. Registrovano u programu zatite: krompir, vinova loza Primena: Koristi se u usevu krompira i u zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovaa plamenjae (Plasmopara viticola, Phytophthora infenstans), u koliini 3 l/ha (30 ml na 100 m2). Tretiranje se izvodi u skladu sa prognozom i uslovima za ostvarenje infekcije. Karenca (u danima): 10-krompir; 20-vinova loza.

115

PREGLED PREPARATA

NUPRID MAX
insekticid + fungicid
Aktivna materija: 210 g/l imidakloprid + 12 g/l tebukonazol Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC) Pakovanja: 1 l ,10 l Nain delovanja: kontaktno i sistemino Registrovano u programu zatite: penica, jeam

Nufarm

Primena: Koristi se za tretiranje semena penice i semena jema za zatitu od bolesti (Tilletia spp, Fusarium spp.; Ustilago nuda, Pyrenphora graminae) i zemljinih tetoina (Aphids, Agriotes, Zabrus tenebrioides) u koliini 2,5 l/1000 kg semena. Karenca (u danima): OVP-penica, jeam

OGRIOL
insekticid

Pinus TKI

Aktivna materija: 92 % ulje uljane repice Formulacija: koncentrat za emulziju (EC) Pakovanje: 200 ml, 1 l, 5 l Nain delovanja: kontaktno, prirodni insekticid, namenjen za ekoloku zatitu bilja. Registrovano u programu zatite: krastavac, paprika, kupusnjae Primena: a) povru u kupusnjaama protiv kupusna va (Brevicoryne brassicae) u 2 % koncentraciji (200 ml na 10 l vode) sa upotrebom 400 l vode na hektar (4 l na 100 m2). Prskamo u intervalima 7 do 10 dana, 3 puta u toku vegetacije (na poetku formiranja kolonija). u krastavcima protiv obinog pauinara (Tetranychus urticae) i bela leptirasta va (Trialeurodes vaporariorum) u 2 % koncentraciji (200 ml na 10 l vode) sa upotrebom 700 l tenosti za tretiranje na hektar (7 l na 100 m2). Prskanje izvesti po pojavi pokretnih formi na listu. u papriki protiv zelene breskvine vai (Myzus persicae) u 2 % koncentraciji (200 ml na 10 l vode) sa upotrebom 400 l vode na hektar (4 l na 100 m2). Prskamo u intervalima 7 do 10 dana, 3 puta u toku vegetacije (na poetku formiranja kolonija). Karenca (u danima): nije hemijsko sredstvo, nema karencu.

116

PREGLED PREPARATA

PALACID 480-SL
herbicid
Aktivna materija: 480 g/l dikamba (u obliku DMA soli) Formulacija: koncentrovani rastvor (SL) Pakovanje: 500 ml, 1 l, 5 l Nain delovanja: selektivni, hormonalni i translokacioni herbicid. Registrovano u programu zatite: kukuruz

Pinus TKI

DELOVANJE NA KOROVE: Dobro suzbija (Ef. Preko 90 %): Jednogodinji irokolisni korovi, kao to su: ambrosija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), tir bljutavi (Amaranthus blitoides), tir obini (A. retroflexus), vijuac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuge (Chenopodium spp.), konica obina (Galinsoga parviflora), tut obini (Portulaca oleracea), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik obini (P. persicaria), pomonica obina (Solanum nigrum), gorike (Sonchus spp.), istac jednogodinji (Stachys annua), boca obina (Xanthium strumarium); Viegodinji irokolisni korovi, kao to su gorike (Sonchus spp.) Zadovoljavajue suzbija (Ef. 75-90%): Jednogodinji irokolisni korovi, kao to su: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), tatula obina (Datura stramonium), mleike (Euphorbia spp.), dvornik ptiiji (Polygonum aviculare), P. amphibium,; Viegodinji irokolisni korovi, kao to su: palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis), mleike (Euphorbia spp.) Primena: PALACID 480-SL se koristi u usevima silanog i merkantilnog kukuruza (bez poduseva) unitava jednogodinje i viegodinje irokolisne korove u koliini: 0,5-0,7 l/ha (5-7 ml na 100 m2), tretiranjem kada je kukuruz u fazi 5 listova (faza 15 BBCH-skale), a korovi 2-6 listova. UTROAK VODE: 200-400 L/ha (2-4 l na 100 m2). Karenca (u danima): OVP- silani i merkantilni kukuruz.

117

PREGLED PREPARATA

PINAZON 480-SL
herbicid
Aktivna materija: 480 g/l bentazon (bentazon Na sol) Formulacija: koncentrovani rastvor (SL) Pakovanje: 1 l, 5 l Nain delovanja: Selektivni herbicid. Usvaja se listom ali i korenom. Registrovano u programu zatite: kukuruz, soja

Pinus TKI

DELOVANJE NA KOROVE: Dobro suzbija (Ef. Preko 90 %): Jednogodinji irokolisni korovi kao to su: tir bljutavi (Amaranthus blitoides), tir obini (A. retroflexus), vidovica crvena (Anagalis arvensis), pepeljuga obina (Chenopodium album), pepeljuga mnogocvetna (C. hybridum), tatula obina (Datura stramonium), mrkva divlja (Daucus carota), broika lepua (Galium aparine), lubeniarka njivska (Hibiscus trionum), kamilica prava (Matricaria chamomilla), spomenak sitnocvetni (Myosotis arvensis), dvornik ptiji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (P. lapathifolium), ljuti obini (Ranunculus arvensis), goruica poljska (Sinapis arvensis), pomonica obina (Solanum nigrum), ista jednogodinji (Stachys annua), boca obina (Xanthium strumarium). Viegodinji irokolisni korovi, kao to je maslaak obini (Taraxacum officinale). Slabo suzbija (Ef. ispod 75%): Jednogodonji irokolisni korovi, kao to su estoslavica poljska (Veronica hederifolia), grahorica maljava (Vicia hirsuta), ljubiica poljska (Viola arvensis). Viegodinji irokolisni korovi, kao to su: palamida njivska (Cirsium arvense), ljubiica trobojna (Viola tricolor). Primena: PINAZON 480-SL se koristi u usevima kukuruza i soje (bez poduseva) unitava jednogodinje i viegodinje irokolisne korove u koliini: - kukuruz u koliini 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2), tretiranjem posle nicanja useva, kad su korovi u fazi 2-6 listova; - soja u koliini 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2), tretiranjem kada je soja u fazi prve do tree troliske (30-33 BBCH-skale), a korovi u fazi 2-6 listova. UTROAK VODE: 200-400 L/ha. Mea se sa prepartima na bazi atrazina, diklorpropa, MCPA, mekopropa, imazetapira, dikambe i acifluorfena. Ne mea se sa preparatima na bazi organofosfornih jedinjenja. Karenca (u danima): 63-kukuruz, soja

118

PREGLED PREPARATA

PINFOR SUPER
herbicid
Aktivna materija: 125 g/l fluazifop-p-butil Formulacija: koncentrat za emulziju (EC) Pakovanje: 1l, 5l Nain delovanja: Selektivni herbicid. Usvaja se listom. Registrovano u programu zatite: soja

Pinus TKI

Dobro suzbija: jednogodinje uskolisne (travne) korove, kao to su svraica (Digitaria sp.), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria spp.), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense); viegodinji uskolisni (travni) korovi, kao to je sirak divnji i iz rizoma (Sorghum halepense). Primena: preparat Pinfor super se koristi za suzbijanje uskolisnih travnih korova u usevu soje, posle nicanja, a pre poetka cvetanja, kada su korovi u fazi 3-5 listova, u koliini: 1 2 l/ha (10 20 ml na 100 m2), za sizbijanje jednogodinjih uskolisnih (travnih) korova; 2 4 l/ha (20 40 ml na 100 m2), za suzbijanje viegodinjih uskolisnih (travnih) korova, uz prethodnu meurednu obradu i usitnjavanje rizoma korova. UTROAK VODE: 200-400 l/ha (2-4 l na m2). Karenca (u danima): OVP-soja

PINOTRIN 10-EC
insekticid
Aktivna materija: 100 g/l bifentrin Formulacija: koncentrat za emulziju (EC) Pakovanje: 100 ml, 1 l Nain delovanja: Nesistemik, deluje kontaktno i digestivno. Registrovano u programu zatite: kupusnjae

Pinus TKI

Primena: PINOTRIN 10-EC se koristi u usevu kupusnjaa u koliini 0,1 l/ha (1 ml na 100 m2) za suzbijanje pepeljaste kupusove lisne vai (Brevicoryne brassicae), tretiranjem na poetku formiranja prvih kolonija vai. Karenca (u danima): 21-kupusnjae

119

PREGLED PREPARATA

PINOZEB M-45
fungicid

Pinus TKI

Aktivna materija: 800 g/kg mankozeb Formulacija: kvaljivi praak (WP) Pakovanje: 100 g, 1 kg, 15 kg, 25 kg Nain delovanja: Pinozeb M-45 je nesistemini, protektivni fungicid, inhibira disanje, odnosno SH-enzime. Gljive ne razvijaju rezistentnost. Registrovano u programu zatite: paradajz Primena: Preparat PINOZEB M-45 koristi se za suzbijanje prouzrokovaa plamenjae (Phytophtora infestans) u usevu paradajza. Tretiranje se vri preventivno pre sticanja uslova za zaraavanje, a najkasnije po pojavi prvih simptoma i sticanja uslova za irenje oboljenja. U polju paradajz: u koliini 2 kg/ha (20 g na 100 m2). U stakleniku: U fazi rasada, po ukorenjavanju pa do poetka zrenja. KOLIINA TENOSTI: 600 l vode/ha (6 l na 100 m2). Karenca (u danima): 14-paradajz

*PINUREL D
insekticid

Pinus TKI

Aktivna materija: 500 g/l hlorpirifos + 50 g/l cipermetrin Formulacija: koncentrat za emulziju ( EC) Pakovanje: 200 ml, 500 ml, 1 l Nain delovanja: Kombinovani insekticid. Deluje kontaktno i eludano na insekte. Registrovano u programu zatite: jabuka, kruka Primena: Koristi se u zasadima jabuke i kruke za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u koncentraciji 0,075 -0,1 %. Koristi se folijarno, tretiranje se vri na poetku piljenja prvih gusenica. U svetu se ovaj preparat koristi i za suzbijanje: krukne buve (Psyilla pyri) u zasadima kruke u koncentraciji 0,1 - 0,15 %; krompirove zlatice (Leptinotarsa decimlineata) u usevu krompira u koliini 0,6- 0,9 l/ha uz utroak 300-600 litara vode; repine pipe (Bothyinoderes punctiventris) u usevu eerne repe, u koliini 1,5 - 2 l/ha uz utroak vode 300-600 l/ha; lisnih sovica (Mamestra sp.) u usevu eerne repe, u koliini od 1 - 1,5 l/ha, uz utroak vode 300-600 l/ha;

120

PREGLED PREPARATA

repiinog sjajnika (Meligetes aeneus) u usevu uljane repice, u koliini 0,75-1 l/ha uz utroak vode 300-600 l/ha. Karenca (u danima): 28 - jabuasto voe
*Preparat je u postupku registracije, zato je potrebno upotrebu i karencu proveriti u upustvu za upotrebu, koje je priloeno uz preparat

RESENT 25-EC
herbicid

Pinus TKI

Aktivna materija: 250 g/l flurohloridon Formulacija: koncentrat za emulziju (EC) Pakovanje: 1 l, 5 l Nain delovanja: Selektivni, zemljini herbicid za tretiranje posle setve a pre nicanja kulture. Registrovano u programu zatite: kukuruz, suncokret, krompir Primena: Resent 25-ES je sistemini, zemljini i selektivni herbicid za tretiranje nakon setve, a pre nicanja kulture za suzbijanje jednogodinjih travnih i irokolisnih korova u suncokretu, krompiru i kukuruzu u koliini: suncokret 2 l/ha (20 ml na 100 m2) za zemljite sa 1-3% humusa, 4 l/ha (40 ml na 100 m) za zemljite sa 3% humusa krompir 2 l/ha (20 ml na 100 m2) za zemljite sa 1-3% humusa, 4 l/ha (40 ml na 100 m) za zemljite sa 3% humusa, kukuruz (bez poduseva) u kombinaciji (radi proirenja spektra delovanja) 1,5 l/ha Resent 25ES + 1 l/ha preparata na bazi 50%-tnog terbutilazina (15 ml Resent 25-EC + 10 ml terbutilazina). DELOVANJE NA KOROVE: Dobro suzbija (efikasnost >90%): jednogodinje uskolisne (travne) korove, kao to je proso korovsko (Echinochloa crus-galli); irokolisne korove, kao to su: lipica teofrastova (Abutilon theofrasti), tir obini (Amaranthus retroflexus), tir bljutavi (A. blitoides), ambrozija (Ambrosia artemisifolia), vijuac njivski (Bilderdykia conculculus), trauak obini (Capsella bursa pastoris), pepeljuge (Chenopodium spp.), tatula obina (Datura stramonium), konica obina (Galinsoga parviflora), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), dvornik veliki (Polygonum lapathiofolim), dvornik obini (Polygonum persicaria), tut obini (Portulaca oleracea), goruica poljska (Sinapis arvensis), pomonica obina (Solanum nigrum), gorika obina (Sonchus oleraceus), mijakinja obina (Stellaria media), jednogodinji istac (Stachys annua), estoslavice (Veronica spp.). Zadovoljavajue suzbija (efikasnost 75-90%): lubeniarka njivska (Hibiscus trionum). Slabije delovanje (efikasnost<75%): sirak iz semena Sorghum halepense (iz semena). Karenca (u danima): 63-krompir, silani kukuruz OVP-kukuruz, suncokret.

121

PREGLED PREPARATA

TIGER 25 WG
herbicid

GAT Microencapsulation

Aktivna materija: 250 g/kg rimsulfuron Formulacija: vododisperzibilne granule (WG) Pakovanje: 10g, 50 g, 100 g Nain delovanja: Selektivni herbicid. Usvaja se liem i korenom. Registrovano u programu zatite: kukuruz Preparat Tiger 25 WG ispoljava dobru efikasnost (> 90%) u odnosu na: Amaranthus blitoides (tir bljutavi), Amaranthus retroflexus (tir obini), Capsela bursa pastoris (hou neu), Chenopodium hybridum (pepeljuga hibridna), Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus- galli (proso korovsko), Helianthus annus, Setaria glauca, Sinapis arvensis, Stachys annua (istac jednogodinji), Sorghum halepense (divlji sirak iz semena i iz rizoma) i Symphytum officinale. Zadovoljavajuu efikasnost (ef.<75-90%) u odnosu na: Abutilon theophrasti Primena: Preparat Tiger 25 WG je selektivni translokacioni herbicid, namenjen za suzbijanje travnih i nekih irokolisnih korova u usevu kukuruza: a) jednokratnom primenom: - 40 - 50 g/ha (0,4 - 0,5 g na 100 m2) + 0,1 % okvaivaa Trend 90, za suzbijanje jednogodinjih korova, - 50 - 60 g/ha (0,5 - 0,6 g na 100 m2) + 0,1 % okvaivaa Trend 90, za suzbijanje viegodinjih korova, b) dvokratnom primenom: - 30 + 30 g/ha (0,3 + 0,3 g na 100 m2) + 0,1 % okvaivaa Trend 90. VREME PRIMENE: a) jednokratna primena: Preparat se primenjuje folijarno kada kukuruz ima 1-7 listova (faze 11-17 BBCH-skale), travni korov od faze jednog lista do bokorenja, a irokolisni korov u fazi 2-4 lista. b) dvokratna primena: Prvo tretiranje kada kukuruz ima razvijena 1-3 lista (faze 11-13 BBCH-skale), travni korov od faze jednog lista do bokorenja, a irokolisni korov u fazi 2-4 lista. Drugo tretiranje posle nicanja novih korova, a da kukuruz nema vie od 7 razvijenih listova. Tiger 25 WG se primenjuje prskanjem pomou lenih ili traktorskih prskalica uz utroak 200 -400 l vode/ha, odnosno 2-4 l vode na 100 m2. Karenca (u danima): 63-silani kukuruz, OVP-merkantilni kukuruz

122

PREGLED PREPARATA

TIGER 25 OD
herbicid

GAT Microencapsulation

Aktivna materija: 250 g/l rimsulfuron Formulacija: uljana disperzija (OD) Pakovanje: 500 ml, 1 l, 3 l Nain delovanja: Selektivni herbicid. Usvaja se liem i korenom. Registrovano u programu zatite: kukuruz Preparat Tiger 25 OD ispoljava dobru efikasnost (> 90%) u odnosu na: Echinochloa crus- galli (proso korovsko), Sorghum halepense (divlji sirak iz semena i iz rizoma), Helianthus annus, Galinsoga parviflora, Sinapis arvensis, Sonchus arvensis Zadovoljavajuu efikasnost (ef.<75-90%) u odnosu na: Abutilon theophrasti, Hibiscus trionum Primena: Preparat Tiger 25 OD je selektivni translokacioni herbicid, namenjen za suzbijanje jednogodinjih i viegodinjih travnih i nekih irokolisnih korova u usevu kukuruza u koliini 50 ml/ha, odnosno 0,5 ml na 100 m2. VREME PRIMENE: Preparat se primenjuje folijarno kada kukuruz ima 1-7 listova (faze 11-17 BBCH-skale), travni korovi od faze jednog lista do poetka bokorenja, a irokolisni korovi u fazi 2-4 lista. Tiger 25 OD se primenjuje prskanjem pomou lenih ili traktorskih prskalica uz utroak 200 -400 l vode/ha, odnosno 2-4 l vode na 100 m2. Karenca (u danima): 63-silani kukuruz, OVP-merkantilni kukuruz

123

PREGLED PREPARATA

TRIKEPIN 48 EC
herbicid
Aktivna materija: 480 g/l trifluralin Formulacija: koncentrat za emulziju (EC) Pakovanje: 1 l Nain delovanja: kontaktno, preko zemljita

Pinus TKI

Registrovano u programu zatite: soja, suncokret, uljana repica, kupusnjae, pasulj, paprika, paradajz DELOVANJE NA KOROVE: Dobro suzbija: Jednogodinje travne korove, kao to su: svraica crvena (Digitaria sanguinalis) proso korovski (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (S. viridis), S. verticiliata, sirak divlji iz semena (Sorghum halepense); Jednogodinji irokolisne korove, kao to su: tir bljutavi (Amaranthus blitoides), tir obini (A. retroflexus), pepeluga obina (Chenopodium album), pepeluga mnogocvetna (Ch. hybridum), tut obini (Portulaca oleracea), mijakinja obina (Stellaria media),istac jednogodinji (Stachys annua). Zadovoljavajue suzbija: Uskolisni (travni) korovi kao to je: sirak iz semena (Sorghum halepense). irokolisni korovi kao to su: taruak (Capsella bursa-pastoris), konica obina (Galinsoga parviflora). Slabo suzbija: Jednogodinje irokolisne korove kao to su: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), tatula obina (Datura stramonium), mirunka obina (Diplotaxis muralis), lubeniapka njivska (Hibiscus trionum), goruica poljska (Sinapis arvensis), pomonica obina (Solanum nigrum), rotka divlja (Raphanus raphanistrum), boca obina (Xanthium strumarium). Primena: TRIKEPIN 48 EC se upotrebljava za suzbijanje jednogodinjih travnih i irokolisnih korova u: suncokret, soja, uljana repica, (na dobro pripremljenom zemljitu pre setve) i paradajz, paprika, kupus, kelj, karfiol (na dobro pripremljenom zemljitu pre rasaivanja) u koliini: 1-1,5 l/ha, odnosno 10-15 ml na 100 m2 za laka zemljita (1-3 % humusa), 2 l/ha, odnosno 20ml na 100 m2 za srednje teka zemljita (3-5 % humusa), i 2-2,5 l/ha, odnosno 20-25 ml na 100 m2 za teka zemljita (> 5 % humusa). Nakon tretiranja zemljite treba odmah istanjirati ili izvriti inkorporaciju sredstva na dubinu 5-8 cm radi spreavanja isparavanja sredstva. Karenca (u danima): 70 - paprika, 91 - kupusnjae, OVP - suncokret, soja, uljana repica, paradajz, pasulj

124

PREGLED PREPARATA

TRIUMPH
herbicid
Aktivna materija: 768 g/l acetohlor + 128 g/l dihlormid Formulacija: koncentrat za emulziju (EC) Pakovanje: 1 l, 10 l, 200 l Nain delovanja: selektivni, zemljini herbicid Registrovano u programu zatite: kukuruz, suncokret

Pinus TKI

Primena: Selektivni sistemini herbicid namenjen za suzbijanje jednogodinjih irokolisnih korova: u usevu kukuruza i suncokreta u koliini: 2 l/ha (20 ml na 100m2) na slabo humusnim zemljitima (1-3 % humusa); 2,5 l/ha na humusnim zemljitima (> 3% humusa), pri emu suzbija i jednogodinje irokolisne korovske vrste, kao to su vrste iz roda Polygonum (dvornici) i goruica poljska (Synapis arvensis). Karenca (u danima): OVP-zrno kukuruza i suncokreta

VALIS M
fungicid
Aktivna materija: 600 g/kg mankozeb + 60 g/kg valiphenal Formulacija: vododisperzibilne granule (WG) Pakovanje: 200 g, 1 kg Nain delovanja: kontaktno, sistemino i kurativno Registrovano u programu zatite: krompir, vinova loza, krastavac

Isagro

Primena: Preparat VALIS M se koristi za preventivno, kurativno i eradikartivno suzbijanje prouzrokovaa plamenjae (Phytophthora infestans) i crne pegavosti (Alternaria solani) u usevu krompira u koliini 2,5 kg/ha (25 g na 100 m2), u zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovaa plamenjae (Plasmopara viticola), u koliini 2,5 kg/ha i za suzbijanje prouzrokovaa plamenjae krastavca (Pseudoperonospora cubensis) u koliini 2,5 kg/ha (25 g na 100 m2). Tretiranje se izvodi u skladu sa prognozom i uslovima za ostvarenje infekcije. VALIS M se koristi folijarno, preventivno pre pojave bolesti. Maksimalan broj tretmana utoku godine je 3. Prvo tretiranje izvesti kada se pojave uslovi za primarnu infekciju. Ako se uoe simptomi plamenjae u usevu preparat odmah upotrebiti bez obzira na razvojnu fazu useva. U odsustvu simptoma plamenjae upotrebite prvi put neposredno pred zatvaranje redova useva. Karenca (u danima): 7-krompir, 28-vinova loza, 3-krastavci

125

LATINSKA IMENA

LATINSKA IMENA
BOLESTI BILJAKA
Latinsko ime prouzrokovaa bolesti Alternaria brassicae.......................................... Alternaria helianthi .......................................... Alternaria mali ................................................ Alternaria solani .............................................. Alternaria spp. ................................................ Ascochyta spp. ................................................ Aspergillus spp. ............................................... Bipolaris oryzae ............................................... Bipolaris sorokiana .......................................... Blumeria graminis .......................................... Blumeria graminis tritici .................................... Blumeria graminis hordei .................................. Blumeriella jaapii ............................................. Botryosphaeria obtusa ..................................... Botryotinia fuckeliana ...................................... Botrytis cinerea ............................................... Botrytis spp. .................................................... Bremia lactucae .............................................. Calonectria graminicola ................................... Cercospora beticola ......................................... Cladosporium carpophilum ............................... Cladosporium herbarum .................................. Clasterosporium carpophilum ........................... Coccomyces hiemalis ....................................... Cochliobolus miyabeanus ................................. Cochliobolus sativus ........................................ Colletotrichum lindemuthianum ........................ Diaporthe helianthi ......................................... Diaporthe phaseolorum ................................... Diplocarpon rosae ........................................... Drechslera avenae ........................................... Drechslera graminea ........................................ Drechslera teres ............................................... Drepanopeziza ribis ......................................... Erysiphe polygoni ............................................ Erysiphe betae ................................................ Erysiphe graminis ............................................ Erysiphe orontii i Sphaerotheca fusca .................. Erysiphe orontii ............................................... Erysiphe pisi .................................................... Narodno ime crna pegavost kupusnjaa crna pegavost suncokreta crna pegavost jabuke crna pegavost lista krompira i paradajza pegavostii koje uzrokuje gljiva iz roda Alternaria antraknoze koje uzrokujue gljiva iz r. Ascochyta pale klice kukuruza pogledaj Cochiobolus miyabeanus pogledaj Cochiobolus sativus pepelnica ita pepelnica penice pepelnica jema mrka pegavost lia vinje i trenje rasta lisna pegavost jabuke pogledaj Botryotynia cinerea siva trule sive trulei plamenjaa salate snena plesan siva pegavost lia eerne repe pogledaj Venturia carpophila pogledaj Mycosphaerella tulasnei pogledaj Stigmina carpophila pogledaj Blumeriella jaapii riina helmintosporiozna pjegavost itna helmintosporiozna pjegavost antraknoza pasulja i boranije sivo mrka pegavost stabljike suncokreta crna pegavost stabla soje crna lisna pjegavost rue pogledaj Pyrenophora avenae pogledaj Pyrenophora graminea pogledaj Pyrenophora teres lisna pjegavost ribizla pogledaj Erysiphe pisi pepelnica eerne repe pogledaj Blumeria graminis pepelnica bundeva pepelnica duvana pepelnica graka

126

LATINSKA IMENA

Latinsko ime prouzrokovaa bolesti Erysiphe polyphaga ......................................... Erysiphe spp. ................................................... Fusarium graminearum .................................... Fusarium moniliforme ...................................... Fusarium nivale ............................................... Fusarium spp. ................................................. Fusicoccum amygdali ...................................... Gaeumannomyces graminis ............................. Gibberella fujicuroi .......................................... Gibberella zeae ............................................... Guignardia bidwellii ......................................... Gymnosporangium sabinae............................... Helminthosporium avenae ................................ Helminthosporium gramineum.......................... Helminthosporium oryzae................................. Helminthosporium sativum ............................... Helminthosporium spp...................................... Helminthosporium teres.................................... Helminthosporium turcicum.............................. Leptosphaeria avenaria..................................... Leptosphaeria maculans .................................. Marssonia rosae .............................................. Monilinia fructigena ....................................... Monilinia laxa ................................................ Monilinia Mycosphaerella Mycosphaerella Mycosphaerella Mycosphaerella Nectria Oidium Penicillium Peronospora Peronospora Peronospora Peronospora Peronospora Peronospora Peronospora Peronospora Peronospora Phaeosphaeria Phoma Phoma spp................................................... fragariae.................................. graminicola.............................. spp.......................................... tulasnei.................................... cinabarina........................................... spp..................................................... spp................................................. brassicae....................................... destructor..................................... farinosa........................................ manshurica................................... parasitica...................................... schachtii....................................... schleideni...................................... spp.............................................. tabacina....................................... avenaria.................................... betae................................................... lingam................................................

Narodno ime pogledaj Erysiphe orontii pepelnice fuzarioza itarica fuzarioza kukuruza snjena plesan fuzarioze pegavost breskve crna itna noga fuzarioza stabljike kukuruza itna fuzarioza crna tule grozdova ra kruke tamna pegavost zobi prugavost jema prugavost pirina pegavost itarica prugavosti mreasta pegavost jema pepeljasta pegavost kukuruza pegavost zobi poleganje rasada kupusa crna lisna pegavost rue trule plodova voa suenje cvetova i granica i mrka trule plodova kotiavog voa trule plodova siva pegavost lista jagode siva pegavost lista penice lisne pjegavosti koje uzrokuje gljiva iz roda Mycosphaerella crna lisna pjegavost itarica rak jabuke pepelnice plisni (zelena plesan) plamenjaa kupusa plamenjaa luka plamenjaa spanaa plamenjaa soje pogledaj Peronospora brassicae pogledaj Peronospora farinosa pogledaj Peronospora destructor plamenjae plamenjaa duvana pegavost zobi pale klice eerne repe poleganje rasada kupusa

127

LATINSKA IMENA

Latinsko ime prouzrokovaa bolesti Phoma macdonaldii......................................... Phoma spp...................................................... Phomopsis helianthi......................................... Phomopsis phaseoli......................................... Phomopsis spp................................................ Phomopsis viticola............................................ Phytophtora capsici.......................................... Phytophtora cryptogea...................................... Phytophtora infestans....................................... Plasmopara halstedii......................................... Plasmopara viticola.......................................... Pleospora allii.................................................. Podosphaera leucotricha................................... Polystigma rubrum........................................... Pseudocercosporella herpotrichoides................... Pseudomonas solanacearum............................. Pseudoperonospora cubensis............................. Pseudoperonospora humuli............................... Pseudopeziza tracheiphila.................................. Puccinia chrysanthemi...................................... Puccinia coronata............................................ Puccinia dispersa.............................................. Puccinia glumarum.......................................... Puccinia graminis............................................. Puccinia helianthi............................................. Puccinia hordei................................................ Puccinia horiana.............................................. Puccinia pelargonii-zonalis................................ Puccinia recondita recondita.............................. Puccinia recondita tritici.................................... Puccinia simplex............................................... Puccinia spp.................................................... Puccinia striiformis............................................ Puccinia triticina............................................... Pyrenophora avenae......................................... Pyrenophora graminea...................................... Pyrenophora teres............................................ Pyricularia oryzae............................................. Pythium debaryanum....................................... Pythium spp.................................................... Rhizoctonia solani............................................ Rynchosporium secalis...................................... Sclerotinia minor.............................................. Sclerotinia sclerotiorum..................................... Septoria apiicola.............................................. Septoria avenae...............................................

Narodno ime crna pjegavost suncokreta bolesti koje uzrokuju gljive iz roda Phoma pogledaj Diaporthe helianthi pogledaj Diaporthe phaseolorum bolesti koje uzrokuju gljive iz roda Phomopsis crna pegavost vinove loze plamenjaa paprike plamenjaa gerbera i ukrasnog bilja plamenjaa krompira i paradajza plamenjaa suncokreta plamenjaa vinove loze rasta pegavost luka pepelnica jabuke plamenjaa ljive poleganje itarica bakterijska trule krompira plamenjaa krastavaca plamenjaa hmelja crvenilo lista vinove loze ra hrizantema ra zobi ra rai uta ili crtiava ra crna ra strnih ita ra suncokreta ra jema bela ra hrizantema ra pelargonija pogledaj Puccinia dispersa lisna ra penice pogledaj Puccinia hordei re uta ra penice ra penice tamna pegavost zobi prugavost jema mreasta pjegavost jema siva pegavost pirina pale klijanaca poleganje rasada (palei) bela noga krumpira okruglasta pegavost jema i rai siva trule salate siva trule siva pegavost lista celera pogledaj Phaeosphaeria avenaria

128

LATINSKA IMENA

Latinsko ime prouzrokovaa bolesti Septoria lycopersici........................................... Septoria nodorum............................................ Septoria spp.................................................... Septoria tritici.................................................. Sphaeropsis malorum....................................... Sphaerotheca aphanis...................................... Sphaerotheca fusca.......................................... Sphaerotheca macularis.................................... Sphaerotheca mors-uvae................................... Sphaerotheca pannosa persicae......................... Sphaerotheca pannosa rosae............................. Stagonospora nodorum.................................... Stemphylium vesicarium.................................... Stigmina carpophila......................................... Taphrina deformans.......................................... Thanathephorus cucumeris................................ Tilletia caries.................................................... Tilletia tritici..................................................... Tranzschelia pruni-spinosae............................... Uncinula necator.............................................. Uromyces betae............................................... Ustilago avenae............................................... Ustilago hordei................................................. Ustilago maydis............................................... Ustilago nuda................................................. Ustilago tritici.................................................. Ustilago zeae.................................................. Venturia carpophila.......................................... Venturia inaequalis........................................... Venturia pyrina................................................ Venturia spp.................................................... Xanthomonas phaseoli.....................................

Narodno ime pegavost lista rajice pogledaj Stagonospora nodorum lisne pjegavosti lisna pegavost penice pogledaj Botryosphaeria obtusa pepelnica jagoda pepelnica bundeva pepelnica hmelja pepelnica ogrozda pepelnica breskve pepelnica ipka rasta pjegavost penice pogledaj Pleospora allii upljikavost lia kotiavog voa kovravost breskve bela noga krompira, (vidi Rizoctonia solani) glavnica penice pogledaj Tilletia caries ra ljive pepelnica vinove loze ra eerne repe prana gar zobi pokrivena gar jema mehurasta gar kukuruza otkrivena gar jema gar penice pogledaj Ustilago maydis krastavost breskve krastavost jabuke krastavost kruke krastavosti bakterijska pjegavost mahuna

129

LATINSKA IMENA

LATINSKA IMENA
TETOINE NA KULTURAMA
Latinsko ime tetoine Acanthoscelides obtectus................................... Acarina.......................................................... Acarus siro...................................................... Adoxophyes orana............................................ Adoxophyes reticulana...................................... Agromyzidae.................................................. Agrotis segetum............................................... Agrotis spp...................................................... Aleurodes brassicae.......................................... Aleyrodes proletella........................................... Aleyrodidae.................................................... Anarsia lineatella............................................. Anaraphis farfare............................................. Anthonomus pomorum.................................... Anthonomus spp.............................................. Aphidae......................................................... Aphis fabae..................................................... Aphis pomi..................................................... Apodemus sylvaticus......................................... Archips rosana................................................. Arge rosae....................................................... Arvicola terrestris.............................................. Athalia rosae................................................... Atomaria linearis.............................................. Autographa gamma......................................... Baris laticolis.................................................... Blatella germanica........................................... Blatta orientalis................................................ Boarmia rhomboidaria..................................... Bothynoderes punctiventris................................ Brevicoryne brassicae........................................ Bruchus atomarius........................................... Bruchus lentis.................................................. Bruchus pisorum.............................................. Cacopsylla piri................................................. Cacopsylla pyrisuga.......................................... Calepitrimerus vitis........................................... Carpocapsa pomonella..................................... Cemiostoma scitella......................................... Narodno ime Grakov iak grinje branena grinja savija pokoice plodapogledaj Adoxophyes orana smotavac ogrozda i ribizle muve mineri ozima sovica sovice pogledaj Aleyrodes proletella kupusni leptirasta va leptiraste vai, bele muice breskvin moljac crna krukina va jabukin cvetojed cvetojedi lisne vai crna repina va, crna pasuljeva va zelena jabukina va belonogi poljski mi ruin savija ruina osica vodena voluharica repiina lisna osa atomarija sovica gama kupusna crni barida smei ohar crni ohar mrazovac pogledaj Peribatodes rhomoidarius repina pipa pepeljasta kupusna lisna va bobov iak iak soiva grakov iak obina krukina buva velika krukina buva akarinozna grinja vinove loze jabukin smotavac pogledaj Cydia pomonella miner okruglih mina pogledaj Leucoptera malifoliella

130

LATINSKA IMENA

Latinsko ime tetoine Ceratitis capitata.............................................. Ceroplastes rusci.............................................. Ceutorhynchus assimilis.................................... Ceutorhynchus spp........................................... Chaetochnema tibialis...................................... Cheimatobia brummata................................... Cicadinea....................................................... Coccidae........................................................ Coccinellidae.................................................. Coleoptera...................................................... Colomerus vitis................................................ Contarinia spp................................................. Cricetus cricetus............................................... Cryptolestes spp............................................... Curculio nucum............................................... Cydia funebrana.............................................. Cydia molesta.................................................. Cydia pomonella.............................................. Cydia spp........................................................ Dacus oleae.................................................... Delia radicum.................................................. Diaspididae.................................................... Diptera........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ditylenchus dipsaci........................................... Dysaphis devecta............................................. Dysaphis plantaginea....................................... Dysaphis pyri................................................... Elateridae....................................................... Ephestia elutella............................................... Ephestia spp.................................................... Epitrimerus piri................................................ Erannis defoliaria............................................. Eriophyes piri................................................... Eriophyes vitis.................................................. Eriophyidae.................................................... Eriosoma lanigerum......................................... Eulecanium corni............................................. Eulecanim persicae........................................... Eupoecilia ambiguella....................................... Euproctis chrysorrhoea...................................... Eurydema ventrale............................................ Eurygaster integriceps....................................... Eurygaster maura............................................. Eurygaster spp................................................. Euxoa(Agrotis) temera....................................... Frankliniella occidentalis....................................

Narodno ime breskvina vona muva smokvin medi rila kupusne mahune pipe, rilai, surlai repin buva mali mrazovac pogledaj Operophtera brumata cikade titaste vai bubamare tvrdokrilci erinozna grinja vinove loze muve galice hrak rastocrvena itna buba leskin rila lijivin smotavac, ljivin savija breskvin smotavac, breskvin savija jabukin smotavac, jabukin savija sotavci, savijai ploda maslinina muva kupusna muva titaste vai muve nematoda stabljike va crvenih gala pepeljasta va jabuke pepeljasta va kruke skoibube, injaci duvanov moljac (moljac u skladitima-polifag) plamenci-branari krukina grinja veliki mrazovac galikolna eriofida lista kruke erinozna grinja vinove loze vidi Colomerus vitis erinozne grinje krvava va ljivina titasta va breskvina titasta va uti groani moljac utotrba crvena kupusna stenica azijska itna stenica itna stenica itne stjeice prolena sovica kalifornijski tris

131

LATINSKA IMENA

Latinsko ime tetoine Geometridae................................................... Gracillariidae................................................... Gryllotalpa gryllotalpa...................................... Halticinae....................................................... Hedya nubiferana............................................. Helicoverpa armigera........................................ Heliothis spp.................................................... Heterodera schachtii......................................... Hibernia defoliara............................................. Hoplocampa spp. ............................................ Hoplocampa brevis.......................................... Hoplocampa testudinea................................... Hylemyia antiqua............................................. Hyphantria cunea............................................ Lacanobia (Mamestra) oleracea.......................... Lasioderma serricorne....................................... Lecanium persicae........................................... Lema melanopa............................................... Lepidoptera.................................................... Leptinotarsa decemlineata................................. Leucoptera scitella............................................ Liriomyza spp.................................................. Lobesia (Polychrosis) botrana............................. Loxostege sticticalis........................................... Lygus pratensis................................................. Lygus rugulipennis............................................ Lygus spp........................................................ Lymantria dispar.............................................. Lyonetia clerkella.............................................. Lyonetiidae .................................................... Malacosoma neustrium.................................... Mamestra brassicae.......................................... Mamestra (Lacanobia) oleracea.......................... Mamestra spp. ( Lacanobia spp.)......................... Melanaphis pyraria.......................................... Meligethes aeneus............................................ Melolontha melolontha.................................... Microtus arvalis................................................ Mus musculus.................................................. Musca domestica............................................. Myzus pruniovium........................................... Myzus persicae................................................. Myzus varians.................................................. Napomyza gymostona..................................... Nemapogon granella........................................ Noctuidae......................................................

Narodno ime zemljomerke, mrazovci moljci mineri rovac buvai sivi savija pupoljaka pamukov sovica, isto Chloridea armigera) sovice repina nematoda veliki mrazovac pogledaj Erannis defoliaria vone ose krukina osa jabukina osa lukova muva dudovac povrtna sovica duvanova buba breskvin titasta va itna pijavica leptiri krompirova zlatica miner okruglih mina isto Cemiostoma scitella lisni miner sivi groani moljac metlica travna stenica poljska stenica stenice gubar miner zmijolikih mina mina lisnih minera kukavija suza kupusna lisna sovica povrtna sovica vrtne lisne sovice smea va kruke repiin sjajnik majski gundelj poljska voluharica kuni mi obina kuna muva crna va trenje breskvina zelena va siva breskvina va minirajua muva luka ambarski moljac sovice

132

LATINSKA IMENA

Latinsko ime tetoine Operophtera brumata....................................... Oryzaephilus surinamensis................................ Oscinella frit.................................................... Ostrinia nubilalis.............................................. Oulema melanopus.......................................... Oulema spp..................................................... Pandemis heparana.......................................... Panonyhus ulmi............................................... Parthenoleucanium corni.................................. Panonychus ulmi............................................. Pegomya hyoscyami......................................... Peribatodes (Boarmia) rhomdoidaria................... Phorbia brassicae............................................. Phorodon humuli............................................. Phyllobius oblongus.......................................... Phyllobius spp.................................................. Phyllonorycter blancardella pomifoliella............... Phyllonorycter corylifoliella................................ Phyllonorycter spp............................................ Phytodecta fornicata........................................ Pieridae.......................................................... Pieris brassicae................................................. Pieris rapae...................................................... Plodia interpunctella......................................... Plutella maculipennis........................................ Prays oleae...................................................... Pseudaulacaspis pentagona.............................. Pseudococcidae............................................... Pseudococcus citri............................................ Psylla mali...................................................... Psylla piri........................................................ Psylla pirisuga.................................................. Psylla spp........................................................ Psylloidae....................................................... Pulvinaria vitis................................................. Quadraspidiotus perniciosus.............................. Rattus norvegicus............................................ Rattus rattus.................................................... Rhagoletis cerasi.............................................. Rhizopertha dominica....................................... Sciaridae........................................................ Sitophilus granarius.......................................... Sitophilus oryzae.............................................. Sitophilus spp..................................................

Narodno ime mali mrazovac surinamski branar vedska muva kukuruzni plamenac itna pijavica isto Eulema melanopus i Lema melanopus itne pijavice savija lista i pokoice ploda jabuke i kruke crvena vona grinja ljivina titasta va crvena vona grinja repina muva zemljomjerka kupusna muva isto Delia brasicae hmeljova lisna va smei listojed vone pipe, listojedi miner takastih mramornih mina, jabukin lisni miner miner belih mina vrste minera lucernina buba kupusari veliki kupusar mali kupusar bakrenasti braneni moljac kupusni moljac maslinin moljac dudova titasta va votane titaste vai branasta titasta va limuna jabukina lisna buva obina krukina buva velika krukina buva lisne buve lisne buve lozina titasta va kalifornijska titasta va sivi pacov crni pacov trenjina muva dominikanski branar ampinjonske muice itni iak pirinani iak ici

133

LATINSKA IMENA

Latinsko ime tetoine Sitophilus zeamais.......................................... Sitotroga cerealella......................................... Sparganothis pilleriana................................... Spilonota ocellana.......................................... Stegobium paniceum...................................... Stephanitis pyri.............................................. Stigmella malella........................................... Tanymecus dilaticollis..................................... Tanymecus palliatus....................................... Tenebrio molitor............................................. Tenebrioides mauretanicus.............................. Tetranychidae................................................ Tetranychus telarius......................................... Tetranychus urticae......................................... Thaumatocampa pityocampa.......................... Thaumehtopoea phytioc.................................. Theresimina ampelophaga............................... Thrips tabaci.................................................. Thysanoptera................................................. Tor tricidae..................................................... Tortrix viridana............................................... Trialeurodes vaporariorum................................ Tribolium castaneum....................................... Tribolium confusum........................................ Tribolium spp.................................................. Trogoderma granarium.................................... Tyroglyphus farinae......................................... Trypetidae..................................................... Yponomeuta malinella.................................... Yponomeuta spp............................................. Zabrus tenebrioides.........................................

Narodno ime kukuruzni iak itni moljac groani savija crveni smotavac vonih pupova hlebna buba krukina stenica patuljasti miner siva kukuruzna pipa mala repina pipa veliki branar mauritanijski branar grinje lipova grinja obini pauinar, uta grinja borov etnik pogledaj Thaumatocampa pityocampa terezija, lozin pupar duvanov trips resiari (tripsi) smotavci, savijai hrastov savija bela leptirasta va, bela muica crvenorii branar mali branar branari trogoderma, indijski branar (karantenska tetoina) pogledaj Acarus siro vone muve jabukin smotavac smotavci zapredari itni bauljar

134

LATINSKA IMENA

PREGLED KOROVA KOJI SE NAJEE POJAVLJUJU U RAZLIITIM KULTURAMA


Latinsko ime korova Abutilon theophrasti Achillea millefolium L. Aegopodium podargaria L. Agrostemma githago L. Ajuga reptans L. Alopecurus myosuroides Anthemis cotula L. Amaranthus blitoides Amaranthus retroflexus L. Ambrosia artemisifolia Anagallis arvensis L. Anthemis arvensis L. Apera spica venti Aristolochia clematitis L. Artemisia vulgaris L. Atriplex patula L. Avena fatua L. Bidens tripartitus L. Bifora radians MB Brassica nigra L. Bromus spp. L. Calystegia sepium (L.) R. Capsella b. pastoris (L.) M. Cardamine pratensis L. Cardaria draba (Lepidium draba) Carex spp. L. Carpinus betulus L. Centaurea cyanus L. Cerastium arvense L. Chenopodium album L. Chenopodium polyspermum L Chrysanthemum segetum Cichorium intybus L. Cirsium arvense (L.) Scop. Clematis vitalba L. Colchicum autumnale L. Consolida regalis Convolvulus arvensis L. Crategus spp. L. Cuscuta spp. Cynodon dactylon (L.) Pers. Cyperus spp. L. Narodno ime Teofrastova lipica hajduka trava obini sedmolist poljski kukolj puzava ivica miji repak babina trava, smrduica bljutavi tir obini tir ambrozija, limundik crvena vidovica, poljska krika poljski jarmen, poljski prsenak obini strac, obina slakoperka vuja jabuka, vuja stopa obini pelen divlja loboda divlji ovas dvozub, kozji rogovi smrdua crna slaica ovsik (stoklasa), klasae obini ladole (veliki slak) hou-neu, rusomaa skakavica renika a obini grab razliak poljski tiinac pepeljuga mnogocvetna pepeljuga brati cikorija, vodopija palamida pavit mrazovac avornjak poponac, slak glog vilina kosica zubaa,troskot ilj Opis di di,v di,v di, j di,v m,j di di di,j di di,j di,j m,j di,v di,v di,j m,j di,j (v) di di m di,v di,j ( d ) di,j ( d ) di m,v di di,j di,v di,j di,j di di,v di,v di m,v di di,v di di,j m,v m Stanite P TP,VV VV,TP P TP P P,V P VV,P,V P P,V P,V,VV P,VV VV VV,TP P,V,VV P P,V P P P VV P,V,VV TP TP TP P VV,P P,V,VV P,VV P TP,P,V,VV P,VV TP,VV TP P P,VV,V P,PT VV,P M

135

LATINSKA IMENA

Latinsko ime korova Dactylis glomerata L. Datura stramonium Daucus carota L. Digitaria sanguinalis Scop. Echinochloa crus galli L. Elymus repens ( A.r.) Beauv. Erica spp. L. Erigeron canadensis L. Erodium cicutarium L. Equisetum arvense L. Euphorbia spp. L. Fumaria officinalis L. Galeopsis tetrahit L. Galinsoga parviflora C. Galium aparine L. Glechoma hederacea L. Helianthus annuus L. Heracleum sphondylium L. Holcus lanatus L. Hordeum spp. L. Hyoscyamus niger Juncus spp. L. Juniperus spp. L. Lamium amplexicaule L. Lamium purpureum L. Lamium spp. L. Lathyrus spp. L. Lepidium draba L. Linaria vulgaris Mill. Lithospermum arvense L. Lolium perenna L. Lychnis flos cuculi L. Malva spp. L. Matricaria chamomilla L. Matricaria inodora L. Matricaria matricarioides L. Mentha spp. L. Mercurialis annua L. Myosotis arvensis (L.) Hill. Orobanche ramosa L. Oxalis stricta L. Panicum milleaceum L. Panicum spp. L. Papaver rhoeas L. Phragmites communis L.

Narodno ime jeevica tatula divlja mrkva crvena svraica kotan maljenica crnica kanadska hudoletnica, repusnjaa iva trava, dugokljuni apljan rastavi, poljska preslica mleike dimnjaa mrtva kopriva konica prilepaa, bro, broika puzava dobriica divlji suncokret maja apa vunenasta medunica jeam bunika site borovnica mrtva kopriva crvena mrtva kopriva mrtva kopriva grahorice renika lanilist ptije proso, poljska biserka ljulj, francuski ljulj uac slez kamilica bezmirisna kamilica uta titrica, mirisna kamilica menta, nana, metvica jednogodinji prosinac, jednogodinja rosulja poljski spomenak, potonica razgranati volovod obini cecelj proso proso bulka, poljski mak

Opis m di di,j (d) m,j m,j m,v di di,j (d) di,j (d) pp,v di,v di,j di,j di,j di,j (d) di,v di di,j (v) m,v m di m,v gs di di di,j (d) di,j (v) di,d ( v) di,v di,j (d) m,v di,v di di,j di (j,d) di (j,d) di,v di,j di,j di di,v m m di,j (d) m

Stanite VV P VV,P,TP P,VV,V P,VV,V VV,P VV,P,V VV P,VV,TP P,VV,V VV,P P,V P,V,VV P TP,V,VV P TP,VV VV P TP TP P,TP,V P,TP,V VV,P,TP,V P,VV P,VV P,VV P,VV VV,P TP P,TP VV,P,V P,TP P,TP P,VV P,V TP,P,VV TP VV,P P P P,VV M

136

LATINSKA IMENA

Latinsko ime korova Potentilla reptans L. Plantago spp. L. Poa annua L. Polygonum aviculare L. Polygonum persicaria L. Polygonum convolvulus L.(Bilderdykia convolvulus) Polygonum lapathifolium Portulaca oleracea L. Prunus spinosa L. Ptreidium aquilinum (L.) Kuhn Ranunculus arvensis L. Ranunculus repens L. Raphanus raphanistrum L. Rhinanthus major Rach. Rorippa silvestris (L.) B. Rosa canina L. Rubus caesius L. Rumex acetosa L. Rumex acetosella L. Rumex crispus L. Rumex obtusifolius L. Sambucus spp. L. Senecio vulgaris L. Setaria glauca (L.) P.B. Setaria viridis (L.) P.B. Sherardia arvensis L. Sinapis arvensis L. Sisymbrium spp. L. Sonchus arvensis L. Sonchus oleraceus L. Solanum nigrum L. Sorghum halepense (L.) Pers. Spergula arvensis L. Stachys annua L. Stachys arvensis L. Stellaria media (L.) Vill. Symphytum officinale L. Tanacetum spp. L. Taraxacum officinale Web. Thlaspi arvense L. Tussilago farfara L. Typha spp. L. Urtica dioica L. Urtica urens L. Veronica agrestis L.

Narodno ime obina trska puzajui petoprst (petolist) bokvica jednogodinja livadarka ptiji dvornik dvornik obini njivski vijuac, slak, poponac veliki dvornik, veliki lisac tut,portulak crni trn paprat, bujad poljski ljuti livadski ljuti divlja rotkva veliki ukavac obini grbak pasja rua divlja kupina veliki kiseljak, tavelj, zelje mala kiseljak, mali tavelj livadsko zelje, tavelj tavelj, konjtak bazga obini kostri sivi muhar, veliki muvar zeleni muhar veni goruica oranj poljska gorika obina gorika, kostre, svinjak crna pomonica divlji sirak poljska kolenika jednogodinji istac poljski istac mijakinja gavez vrati maslaak kravlja stisnua podbel, leskovaa rogozi velika kopriva mala kopriva, prava kopriva njivska estoslavica

Opis di,v di,v (j,d) m,j ( d,v) di,j di,j di,j di di,j di pp,v di,j di,v di,j di,j di,v di di,v di,v di,j di,v di,v di di,j (d) m,j m,j di,j di,j di di,v di,j di,j (d) m,v di,j di,j di di,j di,v di di,v di,j (d) di,v m di,v di,j di,j di

Stanite TP,VV P,VV,V P,VV,V P,V,VV P,V,VV P,V,VV P,V P,VV TP,VV P,VV P,VV P,V,VV TP,VV P,VV ,TP VV,TP P,TP,VV P,TP,VV P,TP,VV P,TP,VV TP P,VV P,V,VV P,V,VV P P,VV VV P,V,VV P,V,VV P,V,VV P,VV P,V P,V,VV P P,V,VV P,TP,VV P,TP TP,P,VV P,VV TP,VV,P M VV TP,VV P,TP P

137

LATINSKA IMENA

Latinsko ime korova Veronica arvensis L. Veronica hederifolia L. Veronica persica Vicia cracca L. Vicia sativa L. Viola arvensis Murr.

Narodno ime poljska estoslavica brljanasta estoslavica perzijska estoslavica ptija grahorica obina grahorica poljska ljubiica

Opis di di di,v di,j di,j

Stanite P,TP P P,VV P P,V,VV

Legenda: VV = vonjaci, vinogradi P =poljski usevi V = vrtovi M = movare = ume m = monkotiledone biljke di = dikotiledone biljke pp = paprati gs = golosemenjae j = jednogodinji d = dvogodinji v = viegodinji

138

PRAVILNA UPOTREBA PREPARATA

PRAVILNA UPOTREBA PREPARATA ZA ZATITU BILJA


SKLADITENJE
uvati dobro zatvoreno u izvornoj ambalai i u zakljuanoj prostoriji, izvan dohvata dece. Prostor treba biti suv i prohladan, bez hrane, pia i stone hrane. Sredstvo mora biti odvojeno od izvora paljenja (zabranjeno puenje), zapaljivog materijala i eksplozivnih materijala. Temperatura ne sme biti nia od 5C ni via od 30C.

UPOTREBA
Propisana koliina preparata izmea se sa malo vode, te ulije u rezervoar prskalice u koji je prethodno stavljena polovina ukupno potrebne koliine vode. Preostalom koliinom vode dopuni se rezervoar uz stalno meanje. Prskanje se izvodi lenim ili traktorskim prskalicama i atomizerima.

MERE SIGURNOSTI
Kod primene treba spreiti kontaminaciju bunara, vodotokova, jezera i izvorita voda radei na najmanje dvadeset metara udaljenosti od njih. Pakovanjem treba paljivo rukovati i paljivo ga otvarati. Za vreme rada ne sme se jesti, piti niti puiti. Ne udisati prainu, dim i kapljice rastvora. Spreiti dodir s koom i oima, a nakon rada oprati lice i ruke toplom vodom i sapunom. Pri radu treba nositi zatitnu odeu, gumene izme i rukavice, zatitnu opremu za oi, lice i respirator. Zaostalo sredstvo i zaprljane predmete isprati vodom koja se mora utroiti tokom primene, zatim jo jednom oprati vodom i detrdentom, te na kraju isprati istom vodom. Preparat se ne sme bacati u kanalizaciju. Ne sme se prskati po velikoj vruini i po jakom vetru kako ne bi dolo do zanoenja sredstva na susedne kulture, vode, vazduh ili zemlju i tako do zagaivanja ivotne sredine.

MERE PRVE POMOI


Otrov moe da udje u organizam na tri naina: udisanjem (inhalacijom), gutanjem (ingestijom ili peroralno) i preko koe (perkutano). Iako postoje otrovi koji mogu da izazovu teka trovanja pa i smrt ukoliko se u organizam unese preko koe, ipak je ovakav nain trovanja manje opasan od druga dva. Najznaajnija mera u okviru prve pomoi je prekid daljeg unoenja otrova u ogranizam: - U sluaju inhalacije zatrovanog treba izvesti ili izneti na ist, sve vazduh. Ako je bez svesti odmah ga postaviti u koma poloaj (na jedan bok). Ako je zatrovani prestao da die, treba primeniti vetako disanje usta na usta (naravno ne u kontaminiranoj prostoriji, ve na istom vazduhu). Prethodno, ako ima potrebe, oistiti gornje disajne puteve (usta i nos), od eventualnog stranog sadraja. - Ukoliko je zatrovani radio bez zatitne opreme ili je otrov prvenstveno dospeo na otkrivene delove tela, kou treba oprati mlakom vodom i sapunom, a oi desetak minuta isprati obinom, istom, mlakom vodom. - Peroralno uneti otvor treba ostraniti izazivanjem povraanja ili ispiranjem eluca. Ova metoda je vrlo jednostavna i moe da se primeni i kao samopomo. Ukoliko je otrovani svestan i saradjuje, treba mu dati da popije oko pola litre vode, a zatim draenjem drela i resice izazvati povraanje. Postupak treba ponavljati dok povraeni sadraj ne postane bistar, odnosno dok

139

PRAVILNA UPOTREBA PREPARATA

to ne bude prethodno popijena voda, bez mirisa. Nakon dobro uradjenog ispiranja eluca, treba po mogunosti dati aktivni (medicinski) ugalj, 30-50 g, razmuenog u ai vode. On ima izvanrednu sposobnost da vezuje na svoju povrinu otrovne materije i tako spreava njihovu resorpciju iz organa za varenje. Nakon ukazane prve pomoi, zatrovanog treba to pre odvesti do najblie zdravstvene ustanove.

ZBRINJAVANJE I POSTUPANJE S AMBALAOM


Rukovanje otpadom, pa tako i otpadnom ambalaom preparata za zatitu bilja predstavlja skup aktivnosti, odluka i mjera (Pravilnik o vrstama ambalae za pesticide i ubriva i o unitavanju pesticda i ubriva, Sl.list SRJ 35/1999). Firme koje proizvode ili uvoze preparate za zatitu bilja, te ih stavljaju na trite u Republici Srbiji izvorni su proizvoai otpadne ambalae. ire obaveze proizvoaa i uvoznika proizvoda od kojih nastaje otpad, propisane su parafima IV i V ovog Pravilnika kao i lanovima 10-20 Pravilnika). Po navedenom imaju obavezu da na vlastiti troak organizuju odvojeno sakupljanje i osiguraju i predavanje predmetnog otpada ovlatenim osobama za unitavanje predmetnim sredstvom. Od presudne je vanosti da se temeljno ispiranje ambalae odvija na samom mestu upotrebe. Za ispravno ispiranje neophodno je da poljoprivredni proizvoa ili osoba koja rukuje atomizerom ili prskalicom : - ispere ambalau nakon pranjenja - prebaci ispranu tenost u prskalicu i utroi je. Plastinu ambalau je potrebno trostruko isprati i potpuno istu odloiti do trenutka zbrinjavanja. Papirnate vree je dovoljno u potpunosti isprazniti. Samo potpuno isprana ambalaa bez epova e biti zaprimljena od strane ovlatenog sakupljaa. Ambalaa koja nije u potpunosti oprana (pripremljena) biti e vraena korisniku o vlastitom troku.

140

PIKTOGRAMI ZA OBELEAVANJE PREPARATA

PIKTOGRAMI ZA OBELEAVANJE PREPARATA

uvati pod kljuem i izvan domaaja dece

Rukovanje sa tenim koncentratom

Rukovanje sa suvim koncentratom

Primena

Opasan / tetan za ivotinje

Opasan / tetan za ribe. Ne zagaivati (ne izlivati u) jezera, reke, bare ili potoke.

Nositi zatitne rukavice

Nositi zatvorenu obuu

Nositi zatitne izme

Nositi zatitne naoari za oi

Nositi titnik

Nositi zatitna sredstva za nos in usta

Nositi respirator

Nositi zatitnu kecelju

Nositi zatitno impregnirano odelo

Nakon upotrebe dobro se oprati

141

PREGLED TRETIRANJA

PREGLED TRETIRANJA
KULTURA:
DATUM LOKACIJA PREPARAT DOZA NAPOMENA

142

PREGLED TRETIRANJA

PREGLED TRETIRANJA
KULTURA:
DATUM LOKACIJA PREPARAT DOZA NAPOMENA

143

PREGLED TRETIRANJA

PREGLED TRETIRANJA
KULTURA:
DATUM LOKACIJA PREPARAT DOZA NAPOMENA

144

PREGLED TRETIRANJA

PREGLED TRETIRANJA
KULTURA:
DATUM LOKACIJA PREPARAT DOZA NAPOMENA

145

PREGLED TRETIRANJA

PREGLED TRETIRANJA
KULTURA:
DATUM LOKACIJA PREPARAT DOZA NAPOMENA

146

PREGLED TRETIRANJA

PREGLED TRETIRANJA
KULTURA:
DATUM LOKACIJA PREPARAT DOZA NAPOMENA

147

PREGLED TRETIRANJA

PREGLED TRETIRANJA
KULTURA:
DATUM LOKACIJA PREPARAT DOZA NAPOMENA

148

PREGLED TRETIRANJA

PREGLED TRETIRANJA
KULTURA:
DATUM LOKACIJA PREPARAT DOZA NAPOMENA

149

PREGLED TRETIRANJA

PREGLED TRETIRANJA
KULTURA:
DATUM LOKACIJA PREPARAT DOZA NAPOMENA

150

PREGLED TRETIRANJA

PREGLED TRETIRANJA
KULTURA:
DATUM LOKACIJA PREPARAT DOZA NAPOMENA

151

PREGLED TRETIRANJA

PREGLED TRETIRANJA
KULTURA:
DATUM LOKACIJA PREPARAT DOZA NAPOMENA

152

PREGLED TRETIRANJA

PREGLED TRETIRANJA
KULTURA:
DATUM LOKACIJA PREPARAT DOZA NAPOMENA

153

PREGLED TRETIRANJA

PREGLED TRETIRANJA
KULTURA:
DATUM LOKACIJA PREPARAT DOZA NAPOMENA

154

PREGLED TRETIRANJA

PREGLED TRETIRANJA
KULTURA:
DATUM LOKACIJA PREPARAT DOZA NAPOMENA

155

BELEKE

BELEKE

156

BELEKE

BELEKE

157

BELEKE

BELEKE

158

BELEKE

BELEKE

159

BELEKE

BELEKE

160

BELEKE

BELEKE

161

Pinus Plus d.o.o. irpanova 2/6, 21 000 Novi Sad, SRBIJA T / + 381 21 654 6 888 F / + 381 21 547 572 E / pinusplus@eunet.rs www.pinus-plus.rs