You are on page 1of 8

Zacznik nr 12a do uchway Nr LXVI/1345/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 padziernika 2010 r.

Dane o nieruchomociach lenych (ZL-1/B) w formacie danych XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <fforms:form xmlns:fforms="http://www.finn.pl/schema/fforms" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms"><fforms:author></fforms:author> <crdw:DaneWzoru xmlns:crdw="http://crd.gov.pl/schema/crd-wzorzec"> <crdw:OpisUzycia /> <crdw:Wnioskodawca /> <crdw:SiedzibaWnioskodawcy /> <crdw:JRWA /> <crdw:PodstawaPrawna /> <crdw:OkresWaznosci> <crdw:od /> <crdw:do /> </crdw:OkresWaznosci> </crdw:DaneWzoru> <xf:model> <xf:instance><Dokument> <Tytul> <Wyroznik>update:1048;</Wyroznik> <IdTytulu /> <Opis /> </Tytul> <DaneDokumentu> <NumerZalacznika /> <APrzeznaczenie /> <BRodzajPodatnika /> <CDaneNieruchomoci> <C1_Adres /> <C2_Rodzaj_wlasnosci /> <C3_Dzialka /> <Budynek /> <Lokal /> <C4_NumerKsiegi /> <NazwaSadu /> </CDaneNieruchomoci> </DaneDokumentu> </Dokument></xf:instance> </xf:model> <fforms:layout fforms:formStyle="margin-top:0px;margin-right:0px;marginbottom:0px;margin-left:0px" fforms:labelStyle="color:black;" fforms:controlStyle="color:black;"><fforms:group id="g0" fforms:ref="Dokument/DaneDokumentu" fforms:style="position:relative;height:1000px;left:0px;page-break-before:auto;" fforms:minOccurs="1" fforms:maxOccurs="1">

<xf:output id="elem0" fforms:tabindex="0" fforms:style="height:45px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:250px;font-family:sans-serif;left:700px;font-weight:normal;top:18px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Zacznik nr 12a do Uchway Rady Miasta Katowice Nr ........ z dnia ........</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem1" fforms:tabindex="1" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:51px;font-weight:normal;top:22px;background-color:#ffffff" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:82px;font-family:sans-serif;left:51px;font-weight:normal;top:7px;">Nip podatnika</xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem2" fforms:tabindex="2" fforms:style="height:23px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:16px;width:600px;font-family:sans-serif;left:52px;font-weight:bold;top:45px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>ZL-1/B</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem3" fforms:tabindex="3" fforms:style="height:23px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:16px;width:600px;font-family:sans-serif;left:51px;font-weight:bold;top:73px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Dane o nieruchomociach lenych *)</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem4" fforms:tabindex="4" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:700px;font-family:sans-serif;left:53px;font-weight:bold;top:98px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>*) Wypenia w przypadku, gdy nieruchomo objta jest wicej ni jedn ksig wieczyst</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem5" fforms:tabindex="5" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:690px;font-family:sans-serif;left:51px;font-weight:normal;top:133px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Zacznik przeznaczony jest dla jednej nieruchomoci. W przypadku, gdy podatnik posiada na terenie gminy wicej ni jedn nieruchomo naley wypeni odrbne zaczniki.</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem6" fforms:tabindex="6" fforms:style="height:90px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:50px;border:0px solid black;top:160px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:160px;font-family:sans-serif;left:50px;fontweight:normal;top:160px;">A. Przeznaczenie formularza</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem7" fforms:tabindex="7" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;font-

size:12px;width:690px;font-family:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:190px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Niniejszy formularz stanowi zacznik do: (zaznaczy waciwe pole)</xf:label> </xf:output><fforms:select1 appearance="full" id="elem9" fforms:tabindex="9" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:100px;font-family:sans-serif;left:10px;fontweight:normal;top:10px;background-color:#ffffff" ref="APrzeznaczenie" fforms:type="xsd:boolean"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:104px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:-94px;fontweight:normal;top:14px;">1. deklaracji DN-1</xf:label>

<xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;fontsize:12px;font-style:normal;left:70px;font-family:sans-serif;fontweight:normal;top:220px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;fontsize:12px;font-style:normal;width:453px;font-family:sans-serif;left:90px;fontweight:normal;top:220px;">1. deklaracji na podatek leny DL1</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:370px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:221px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:903px;fontfamily:sans-serif;left:390px;font-weight:normal;top:221px;">2. informacji na podatek leny IL-1</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item></fforms:select1><fforms:rectangle id="elem10" fforms:tabindex="10" fforms:style="height:250px;color:black;fontstyle:italic;font-size:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:50px;border:0px solid black;top:257px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:109px;font-family:sans-serif;left:50px;fontweight:normal;top:257px;">B. Dane podatnkia</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem11" fforms:tabindex="11" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:300px;font-family:sans-serif;left:407px;font-weight:normal;top:279px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>**) dotyczy podatnika bdcego osob fizyczn</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem12" fforms:tabindex="12" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:300px;font-family:sans-serif;left:79px;font-weight:normal;top:280px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>*) dotyczy podatnika niebdcego osob fizyczn</xf:label> </xf:output><fforms:line id="elem13" fforms:tabindex="13" fforms:style="height:1px;width:900px;background-color:#000000;left:50px;top:303px;" /><xf:output id="elem14" fforms:tabindex="14" fforms:style="height:19px;color:black;text-

align:left;font-style:normal;font-size:12px;width:300px;font-family:sans-serif;left:68px;fontweight:normal;top:306px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>1 - Rodzaj podatnika (zaznaczy waciwe pole)</xf:label> </xf:output><fforms:select1 appearance="full" id="elem17" fforms:tabindex="17" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:100px;font-family:sans-serif;left:10px;fontweight:normal;top:10px;background-color:#ffffff" ref="BRodzajPodatnika" fforms:type="xsd:boolean"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:98px;font-family:sans-serif;left:-88px;font-weight:normal;top:14px;">1. osoba fizyczna</xf:label>

<xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;fontsize:12px;font-style:normal;left:104px;font-family:sans-serif;fontweight:normal;top:329px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;fontsize:12px;font-style:normal;width:696px;font-family:sans-serif;left:124px;fontweight:normal;top:329px;">1. osoba fizyczna</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:254px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:329px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:682px;fontfamily:sans-serif;left:274px;font-weight:normal;top:329px;">2. osoba prawna</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:404px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:329px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:1193px;fontfamily:sans-serif;left:424px;font-weight:normal;top:329px;">3. jednostka organizacyjna, w tym spka, nieposiadajca osobowoci prawnej</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item></fforms:select1><xf:textarea id="elem18" fforms:tabindex="18" fforms:style="height:40px;color:black;fontstyle:italic;font-size:12px;width:800px;font-family:sans-serif;left:68px;fontweight:normal;top:367px;background-color:#ffffff" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:187px;font-family:sans-serif;left:68px;font-weight:normal;top:352px;">2 Nazwa pena *) / Nazwisko **)</xf:label>

</xf:textarea><xf:textarea id="elem19" fforms:tabindex="19" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:800px;fontfamily:sans-serif;left:69px;font-weight:normal;top:424px;background-color:#ffffff" ref="" fforms:type="xsd:string">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:299px;font-family:sans-serif;left:69px;font-weight:normal;top:409px;">3 Nazwa skrcona *) / Pierwsze imi, drugie imi **)</xf:label>

</xf:textarea><xf:input id="elem20" fforms:tabindex="20" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:300px;fontfamily:sans-serif;left:69px;font-weight:normal;top:479px;background-color:#ffffff" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:135px;font-family:sans-serif;left:69px;font-weight:normal;top:464px;">4 Identyfikator REGON</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem21" fforms:tabindex="21" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:300px;fontfamily:sans-serif;left:569px;font-weight:normal;top:479px;background-color:#ffffff" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:120px;font-family:sans-serif;left:569px;font-weight:normal;top:464px;">5 Numer PESEL **)</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem22" fforms:tabindex="22" fforms:style="height:430px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:50px;border:0px solid black;top:523px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:463px;font-family:sans-serif;left:50px;fontweight:normal;top:523px;">C. Dane o nieruchomociach lenych podlegajcych opodatkowaniu lub zwolnieniu</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:input id="elem23" fforms:tabindex="23" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:880px;fontfamily:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:566px;background-color:#ffffff" ref="CDaneNieruchomoci/C1_Adres" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:213px;font-family:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:551px;">C.1. Pooenie nieruchomoci (adres)</xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem24" fforms:tabindex="24" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:250px;font-family:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:596px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>C.2.Tytu prawny</xf:label>

</xf:output><fforms:rectangle id="elem25" fforms:tabindex="25" fforms:style="height:125px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:880px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:58px;border:1px solid black;top:624px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:173px;font-family:sans-serif;left:58px;fontweight:normal;top:624px;">Rodzaj wasnoci, posiadania</fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:select1 appearance="full" id="elem37" fforms:tabindex="37" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:100px;font-family:sans-serif;left:950px;fontweight:normal;top:409px;background-color:#ffffff" ref="CDaneNieruchomoci/C2_Rodzaj_wlasnosci" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:48px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:950px;fontweight:normal;top:394px;">Etykieta</xf:label>

<xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;fontsize:12px;font-style:normal;left:77px;font-family:sans-serif;fontweight:normal;top:646px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;fontsize:12px;font-style:normal;width:970px;font-family:sans-serif;left:97px;fontweight:normal;top:646px;">1. waciciel</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:77px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:686px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:955px;fontfamily:sans-serif;left:97px;font-weight:normal;top:686px;">2. wspwaciciel</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:77px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:726px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:945px;fontfamily:sans-serif;left:97px;font-weight:normal;top:726px;">3. posiadacz samoistny</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:297px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:646px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:1020px;fontfamily:sans-serif;left:317px;font-weight:normal;top:646px;">4. wspposiadacz samoistny</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:297px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:686px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:995px;fontfamily:sans-serif;left:317px;font-weight:normal;top:686px;">5. uytkownik wieczysty</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:297px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:726px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:985px;font-

family:sans-serif;left:317px;font-weight:normal;top:726px;">6. wspuytkownik wieczysty</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:528px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:646px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:980px;fontfamily:sans-serif;left:548px;font-weight:normal;top:646px;">7. posiadacz</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:528px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:686px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:940px;fontfamily:sans-serif;left:548px;font-weight:normal;top:686px;">8. wspposiadacz</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:528px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:726px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:890px;fontfamily:sans-serif;left:548px;font-weight:normal;top:726px;">9. najemca</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:710px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:646px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:1035px;fontfamily:sans-serif;left:730px;font-weight:normal;top:646px;">10. dzierawca</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:710px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:686px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:1015px;fontfamily:sans-serif;left:730px;font-weight:normal;top:686px;">11. trway zarzd</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:710px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:726px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:990px;fontfamily:sans-serif;left:730px;font-weight:normal;top:726px;">12. uyczenie</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item></fforms:select1><xf:output id="elem38" fforms:tabindex="38" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;fontstyle:normal;font-size:12px;width:880px;font-family:sans-serif;left:60px;fontweight:normal;top:756px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>C.3.Identyfikatory geodezyjne dziaek</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem39" fforms:tabindex="39" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:880px;fontfamily:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:796px;background-color:#ffffff" ref="CDaneNieruchomoci/C3_Dzialka" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:55px;font-family:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:781px;">1. Dziaki</xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem40" fforms:tabindex="40" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:250px;font-family:sans-serif;left:61px;font-weight:normal;top:832px;" ref="" fforms:type="xsd:string">

<xf:label>C.4.Ksiga wieczysta</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem41" fforms:tabindex="41" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:880px;fontfamily:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:882px;background-color:#ffffff" ref="CDaneNieruchomoci/C4_NumerKsiegi" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:269px;font-family:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:867px;">1. Numer ksigi wieczystej (zbioru dokumentw)</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem42" fforms:tabindex="42" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:880px;fontfamily:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:922px;background-color:#ffffff" ref="CDaneNieruchomoci/NazwaSadu" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:94px;font-family:sans-serif;left:60px;font-weight:normal;top:907px;">16. Nazwa sdu</xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem43" fforms:tabindex="43" fforms:style="height:18px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:10px;width:350px;font-family:sans-serif;left:50px;font-weight:normal;top:962px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>System SEKAP Formularz: ${symbol_formularza} $</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem44" fforms:tabindex="44" fforms:style="height:18px;color:black;text-align:right;font-style:normal;fontsize:10px;width:500px;font-family:sans-serif;left:450px;font-weight:normal;top:962px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>WERSJA TESTOWA nr ${wersja_formularza}$ z dnia: $ {data_dodania_formularza}$</xf:label> </xf:output></fforms:group></fforms:layout> </fforms:form>