You are on page 1of 25

Zacznik nr 3a do uchway Nr LXVI/1345/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 padziernika 2010r.

Informacja w sprawie podatku lenego (IL-1) w formacie danych XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <fforms:form xmlns:fforms="http://www.finn.pl/schema/fforms" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms"><fforms:author></fforms:author> <crdw:DaneWzoru xmlns:crdw="http://crd.gov.pl/schema/crd-wzorzec"> <crdw:OpisUzycia /> <crdw:Wnioskodawca /> <crdw:SiedzibaWnioskodawcy /> <crdw:JRWA /> <crdw:PodstawaPrawna /> <crdw:OkresWaznosci> <crdw:od /> <crdw:do /> </crdw:OkresWaznosci> </crdw:DaneWzoru> <xf:model> <xf:instance><Dokument> <Tytul> <Wyroznik>update:1046;</Wyroznik> <IdTytulu /> <Opis /> </Tytul> <DaneDokumentu> <DaneDeklaracji> <NIP fforms:type="fforms:nip"> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.nip" /> </NIP> <RokPodatkowy /> <DataWypelnienia> <fforms:value-of fforms:select="data" /> </DataWypelnienia> </DaneDeklaracji> <AAdresUrzedu> <fforms:value-of fforms:select="urzad_nazwa" /> <fforms:value-of fforms:select="urzad_adres" /> </AAdresUrzedu> <BDanePodatnika> <Nazwisko> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.nazwisko" /> </Nazwisko> <ImiePierwsze> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.imie" /> </ImiePierwsze> <ImieDrugie> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.imie2" /> </ImieDrugie>

<REGON fforms:type="fforms:regon"> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.regon" /> </REGON> <PESEL> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.pesel" /> </PESEL> <DataUrodzenia fforms:type="xsd:date"> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.ur_data" /> </DataUrodzenia> <ImieOjca /> <ImieMatki /> <Telefon /> <Kraj> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.a_kraj" /> </Kraj> <Wojewodztwo /> <Powiat /> <Gmina /> <Ulica> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.a_ulica" /> </Ulica> <NumerDomu> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.a_dom" /> </NumerDomu> <NumerLokalu> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.a_lokal" /> </NumerLokalu> <Miejscowosc> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.a_miejsc" /> </Miejscowosc> <KodPocztowy> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.a_kod" /> </KodPocztowy> <Poczta> <fforms:value-of fforms:select="pckonto1.a_poczta" /> </Poczta> <Kra /> <Woj /> <Pow /> <Gmin /> <ul /> <nrdomu /> <nrlokalu /> <miejsc /> <kod /> <poczta /> </BDanePodatnika> <CDaneONieruchomosciach> <C1 /> <C2 />

<C3 /> <C4 /> <C5a /> <C5b /> </CDaneONieruchomosciach> <DOkolicznosci> <rokmiesiac /> <uzasadnienie /> </DOkolicznosci> <EUzytkiRolne> <E01_I /> <E01_II /> <E01_IIIa /> <E01_IIIb /> <E01_IVa /> <E01_IVb /> <E02_I /> <E02_II /> <E02_III /> <E02_IV /> <E03_I /> <E03_II /> <E03_III /> <E03_IV /> <E04_I /> <E04_II /> <E04_III /> <E04_IIIa /> <E04_IIIb /> <E04_IV /> <E04_IVa /> <E04_IVb /> <E05_I /> <E05_II /> <E05_III /> <E05_IIIa /> <E05_IIIb /> <E05_IV /> <E05_IVa /> <E05_IVb /> <E06 /> <E07 /> <E08 /> <E09 /> </EUzytkiRolne> <FZalaczniki> <ZR1A /> <ZR1B /> </FZalaczniki> <InformacjeDodatkowe />

<Zgoda /> </DaneDokumentu> </Dokument></xf:instance> </xf:model> <fforms:layout fforms:formStyle="margin-top:0px;margin-right:0px;marginbottom:0px;margin-left:0px" fforms:labelStyle="color:black;" fforms:controlStyle="color:black;"><fforms:group id="g0" fforms:ref="Dokument/DaneDokumentu" fforms:style="position:relative;height:1308px;left:0px;page-break-before:auto;" fforms:minOccurs="1" fforms:maxOccurs="1">

<xf:output id="elem0" fforms:tabindex="0" fforms:style="height:23px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:16px;width:250px;font-family:sans-serif;left:42px;font-weight:bold;top:17px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>IL-1</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem1" fforms:tabindex="1" fforms:style="height:45px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:250px;font-family:sans-serif;left:688px;font-weight:normal;top:22px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Zacznik nr 3a do Uchway Rady Miasta Katowice Nr ........ z dnia ........</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem2" fforms:tabindex="2" fforms:style="height:23px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:16px;width:500px;font-family:sans-serif;left:40px;font-weight:bold;top:54px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Informacja w sprawie podatku lenego</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem3" fforms:tabindex="3" fforms:style="height:50px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:39px;border:0px solid black;top:92px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:39px;fontweight:bold;top:92px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:input id="elem4" fforms:tabindex="4" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:49px;font-weight:normal;top:112px;background-color:#ffffff" ref="DaneDeklaracji/NIP" fforms:type="fforms:nip"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:83px;font-family:sans-serif;left:49px;font-weight:normal;top:97px;">NIP podatnika</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem5" fforms:tabindex="5" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:239px;font-weight:normal;top:112px;background-color:#ffffff" ref="DaneDeklaracji/RokPodatkowy" fforms:type="xsd:integer">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:211px;font-family:sans-serif;left:239px;font-weight:normal;top:97px;">Rok, za ktry skadana jest deklaracja</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem6" fforms:tabindex="6" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:509px;font-weight:normal;top:112px;background-color:#ffffff" ref="DaneDeklaracji/DataWypelnienia" fforms:type="xsd:date"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:156px;font-family:sans-serif;left:509px;font-weight:normal;top:97px;">Data wypenienia deklaracji</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem7" fforms:tabindex="7" fforms:style="height:130px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:39px;border:0px solid black;top:152px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:39px;fontweight:bold;top:152px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem8" fforms:tabindex="8" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:110px;font-family:sans-serif;left:49px;font-weight:normal;top:162px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Podstawa prawna:</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem9" fforms:tabindex="9" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:770px;font-family:sans-serif;left:159px;font-weight:normal;top:162px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Ustawa z dnia 30 padziernika 2002r. o podatku lenym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, z pn. zm.).</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem10" fforms:tabindex="10" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:110px;font-family:sans-serif;left:49px;font-weight:normal;top:182px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Skadajcy:</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem11" fforms:tabindex="11" fforms:style="height:32px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:770px;font-family:sans-serif;left:159px;font-weight:normal;top:182px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Formularz przeznaczony jest dla osb fizycznych bdcych wacicielami lasw, posiadaczami samoistnymi lasw, uytkownikami wieczystymi lasw, posiadaczami lasw stanowicych wano Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego.</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem12" fforms:tabindex="12" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;font-

size:12px;width:110px;font-family:sans-serif;left:49px;font-weight:normal;top:212px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Termin skadania:</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem13" fforms:tabindex="13" fforms:style="height:32px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:770px;font-family:sans-serif;left:159px;font-weight:normal;top:212px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>W terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoci majcych wpyw na powstanie (wyganicie) obowizku podatkowego lub wysoko opodatkowania.</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem14" fforms:tabindex="14" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:110px;font-family:sans-serif;left:49px;font-weight:normal;top:242px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Miejsce skadania:</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem15" fforms:tabindex="15" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:770px;font-family:sans-serif;left:159px;font-weight:normal;top:242px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Prezydent Miasta waciwy ze wzgldu na miejsce pooenia przedmiotw opodatkowania.</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem16" fforms:tabindex="16" fforms:style="height:90px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:39px;border:0px solid black;top:292px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:177px;font-family:sans-serif;left:39px;fontweight:normal;top:292px;">A. Miejsce skadania informacji</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem17" fforms:tabindex="17" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:250px;font-family:sans-serif;left:55px;font-weight:normal;top:315px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Nazwa i adres siedziby organu podatkowego</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem18" fforms:tabindex="18" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:250px;font-family:sans-serif;left:310px;font-weight:normal;top:315px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Prezydent Miasta Katowice</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem19" fforms:tabindex="19" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:250px;font-family:sans-serif;left:310px;font-weight:normal;top:337px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>ul. Myska 4</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem20" fforms:tabindex="20" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:250px;font-family:sans-serif;left:310px;font-weight:normal;top:360px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>40-098 Katowice</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem21" fforms:tabindex="21" fforms:style="height:110px;color:black;font-style:italic;font-

size:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:39px;border:0px solid black;top:390px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:109px;font-family:sans-serif;left:39px;fontweight:normal;top:390px;">B. Dane podatnika</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:input id="elem22" fforms:tabindex="22" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:200px;fontfamily:sans-serif;left:49px;font-weight:normal;top:430px;background-color:#ffffff" ref="BDanePodatnika/Nazwisko" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:72px;font-family:sans-serif;left:49px;font-weight:normal;top:415px;">1. Nazwisko</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem23" fforms:tabindex="23" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:269px;font-weight:normal;top:430px;background-color:#ffffff" ref="BDanePodatnika/ImiePierwsze" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:95px;font-family:sans-serif;left:269px;font-weight:normal;top:415px;">2. Imi pierwsze</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem24" fforms:tabindex="24" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:389px;font-weight:normal;top:430px;background-color:#ffffff" ref="BDanePodatnika/ImieDrugie" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:81px;font-family:sans-serif;left:389px;font-weight:normal;top:415px;">3. Imi drugie</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem25" fforms:tabindex="25" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:509px;font-weight:normal;top:430px;background-color:#ffffff" ref="BDanePodatnika/REGON" fforms:type="fforms:regon"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:63px;font-family:sans-serif;left:509px;font-weight:normal;top:415px;">4. REGON</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem26" fforms:tabindex="26" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:628px;font-weight:normal;top:430px;background-color:#ffffff" ref="BDanePodatnika/PESEL" fforms:type="fforms:pesel">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:58px;font-family:sans-serif;left:628px;font-weight:normal;top:415px;">5. PESEL</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem27" fforms:tabindex="27" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:197px;font-weight:normal;top:469px;background-color:#ffffff" ref="BDanePodatnika/ImieOjca" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:69px;font-family:sans-serif;left:197px;font-weight:normal;top:454px;">7. Imi ojca</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem28" fforms:tabindex="28" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:49px;font-weight:normal;top:470px;background-color:#ffffff" ref="BDanePodatnika/DataUrodzenia" fforms:type="xsd:date"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:102px;font-family:sans-serif;left:49px;font-weight:normal;top:455px;">6. Data urodzenia</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem29" fforms:tabindex="29" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:324px;font-weight:normal;top:470px;background-color:#ffffff" ref="BDanePodatnika/ImieMatki" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:76px;font-family:sans-serif;left:324px;font-weight:normal;top:455px;">8. Imi matki</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem30" fforms:tabindex="30" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:451px;font-weight:normal;top:470px;background-color:#ffffff" ref="BDanePodatnika/Telefon" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:104px;font-family:sans-serif;left:451px;font-weight:normal;top:455px;">9. Numer telefonu</xf:label>

</xf:input><fforms:line id="elem31" fforms:tabindex="31" fforms:style="height:1px;color:black;width:900px;backgroundcolor:#000000;left:39px;top:500px;" /><fforms:rectangle id="elem32" fforms:tabindex="32" fforms:style="height:150px;color:black;font-style:italic;font-

size:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:39px;border:0px solid black;top:500px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:231px;font-family:sans-serif;left:39px;fontweight:normal;top:500px;">B.1. Adres zamieszkania / zameldowania</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:input id="elem33" fforms:tabindex="33" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:49px;font-weight:normal;top:540px;background-color:#ffffff" ref="BDanePodatnika/Kraj" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:41px;font-family:sans-serif;left:49px;font-weight:normal;top:525px;">1. Kraj</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem34" fforms:tabindex="34" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:319px;font-weight:normal;top:540px;background-color:#ffffff" ref="BDanePodatnika/Wojewodztwo" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:94px;font-family:sans-serif;left:319px;font-weight:normal;top:525px;">2. Wojewdztwo</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem35" fforms:tabindex="35" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:589px;font-weight:normal;top:540px;background-color:#ffffff" ref="BDanePodatnika/Powiat" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:56px;font-family:sans-serif;left:589px;font-weight:normal;top:525px;">3. Powiat</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem36" fforms:tabindex="36" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:49px;font-weight:normal;top:580px;background-color:#ffffff" ref="BDanePodatnika/Gmina" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:56px;font-family:sans-serif;left:49px;font-weight:normal;top:565px;">4. Gmina</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem37" fforms:tabindex="37" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:319px;font-weight:normal;top:580px;background-color:#ffffff" ref="BDanePodatnika/Ulica" fforms:type="xsd:string">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:47px;font-family:sans-serif;left:319px;font-weight:normal;top:565px;">5. Ulica</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem38" fforms:tabindex="38" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:589px;font-weight:normal;top:580px;background-color:#ffffff" ref="BDanePodatnika/NumerDomu" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:92px;font-family:sans-serif;left:589px;font-weight:normal;top:565px;">6. Numer domu</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem39" fforms:tabindex="39" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:738px;font-weight:normal;top:581px;background-color:#ffffff" ref="BDanePodatnika/NumerLokalu" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:93px;font-family:sans-serif;left:738px;font-weight:normal;top:566px;">7. Numer lokalu</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem40" fforms:tabindex="40" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:49px;font-weight:normal;top:620px;background-color:#ffffff" ref="BDanePodatnika/Miejscowosc" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:90px;font-family:sans-serif;left:49px;font-weight:normal;top:605px;">8. Miejscowo</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem41" fforms:tabindex="41" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:319px;font-weight:normal;top:620px;background-color:#ffffff" ref="BDanePodatnika/KodPocztowy" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:93px;font-family:sans-serif;left:319px;font-weight:normal;top:605px;">9. Kod pocztowy</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem42" fforms:tabindex="42" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:439px;font-weight:normal;top:620px;background-color:#ffffff" ref="BDanePodatnika/Poczta" fforms:type="xsd:string">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:62px;font-family:sans-serif;left:439px;font-weight:normal;top:605px;">10. Poczta</xf:label>

</xf:input><fforms:line id="elem43" fforms:tabindex="43" fforms:style="height:1px;width:900px;background-color:#000000;left:39px;top:647px;" /><fforms:rectangle id="elem44" fforms:tabindex="44" fforms:style="height:155px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:39px;border:0px solid black;top:649px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:553px;font-family:sans-serif;left:39px;fontweight:normal;top:649px;">B.2. Adres do korespondencji (wpisa, jeeli jest inny ni adres zamieszkania wpisany w czci B.1.)</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:input id="elem45" fforms:tabindex="45" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:49px;font-weight:normal;top:691px;background-color:#ffffff" ref="BDanePodatnika/Kra" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:41px;font-family:sans-serif;left:49px;font-weight:normal;top:676px;">1. Kraj</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem46" fforms:tabindex="46" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:319px;font-weight:normal;top:691px;background-color:#ffffff" ref="BDanePodatnika/Woj" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:94px;font-family:sans-serif;left:319px;font-weight:normal;top:676px;">2. Wojewdztwo</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem47" fforms:tabindex="47" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:589px;font-weight:normal;top:691px;background-color:#ffffff" ref="BDanePodatnika/Pow" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:56px;font-family:sans-serif;left:589px;font-weight:normal;top:676px;">3. Powiat</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem48" fforms:tabindex="48" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:49px;font-weight:normal;top:737px;background-color:#ffffff" ref="BDanePodatnika/Gmin" fforms:type="xsd:string">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:56px;font-family:sans-serif;left:49px;font-weight:normal;top:722px;">4. Gmina</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem49" fforms:tabindex="49" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:319px;font-weight:normal;top:737px;background-color:#ffffff" ref="BDanePodatnika/ul" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:47px;font-family:sans-serif;left:319px;font-weight:normal;top:722px;">5. Ulica</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem50" fforms:tabindex="50" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:589px;font-weight:normal;top:737px;background-color:#ffffff" ref="BDanePodatnika/nrdomu" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:92px;font-family:sans-serif;left:589px;font-weight:normal;top:722px;">6. Numer domu</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem51" fforms:tabindex="51" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:738px;font-weight:normal;top:737px;background-color:#ffffff" ref="BDanePodatnika/nrlokalu" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:93px;font-family:sans-serif;left:738px;font-weight:normal;top:722px;">7. Numer lokalu</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem52" fforms:tabindex="52" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:49px;font-weight:normal;top:777px;background-color:#ffffff" ref="BDanePodatnika/miejsc" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:90px;font-family:sans-serif;left:49px;font-weight:normal;top:762px;">8. Miejscowo</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem53" fforms:tabindex="53" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:100px;fontfamily:sans-serif;left:319px;font-weight:normal;top:777px;background-color:#ffffff" ref="BDanePodatnika/kod" fforms:type="xsd:string">

<xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:93px;font-family:sans-serif;left:319px;font-weight:normal;top:762px;">9. Kod pocztowy</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem54" fforms:tabindex="54" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:250px;fontfamily:sans-serif;left:439px;font-weight:normal;top:777px;background-color:#ffffff" ref="BDanePodatnika/poczta" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:59px;font-family:sans-serif;left:439px;font-weight:normal;top:762px;">10 Poczta</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem55" fforms:tabindex="55" fforms:style="height:485px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:39px;border:0px solid black;top:815px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:463px;font-family:sans-serif;left:39px;fontweight:normal;top:815px;">C. Dane o nieruchomociach lenych podlegajcych opodatkowaniu lub zwolnieniu</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:input id="elem56" fforms:tabindex="56" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:880px;fontfamily:sans-serif;left:50px;font-weight:normal;top:867px;background-color:#ffffff" ref="CDaneONieruchomosciach/C1" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:213px;font-family:sans-serif;left:50px;font-weight:normal;top:852px;">C.1. Pooenie nieruchomoci (adres)</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem57" fforms:tabindex="57" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:880px;fontfamily:sans-serif;left:50px;font-weight:normal;top:917px;background-color:#ffffff" ref="CDaneONieruchomosciach/C2" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:187px;font-family:sans-serif;left:50px;font-weight:normal;top:902px;">C.2. Data nabycia nieruchomoci</xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem58" fforms:tabindex="58" fforms:style="height:32px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:400px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:51px;fontweight:normal;top:944px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>C.3. Tytu prawny. Rodzaj wasnoci posiadania (zaznaczy waciwe pole)</xf:label>

</xf:output><fforms:rectangle id="elem59" fforms:tabindex="59" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:876px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:51px;border:1px solid black;top:978px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:51px;fontweight:normal;top:978px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:select1 appearance="full" id="elem71" fforms:tabindex="71" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:100px;font-family:sans-serif;left:935px;fontweight:normal;top:807px;background-color:#ffffff" ref="CDaneONieruchomosciach/C3" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:48px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:935px;fontweight:normal;top:792px;">Etykieta</xf:label>

<xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;fontsize:12px;font-style:normal;left:82px;font-family:sans-serif;fontweight:normal;top:979px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;fontsize:12px;font-style:normal;width:690px;font-family:sans-serif;left:102px;fontweight:normal;top:979px;">1. waciciel</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:82px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:1019px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:685px;fontfamily:sans-serif;left:102px;font-weight:normal;top:1019px;">2. wspwaciciel</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:82px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:1059px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:675px;fontfamily:sans-serif;left:102px;font-weight:normal;top:1059px;">3. posiadacz samoistny</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:270px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:979px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:710px;fontfamily:sans-serif;left:290px;font-weight:normal;top:979px;">4. wspposiadacz samoistny</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:270px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:1019px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:700px;fontfamily:sans-serif;left:290px;font-weight:normal;top:1019px;">5. uytkownik wieczysty</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:270px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:1059px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:680px;font-

family:sans-serif;left:290px;font-weight:normal;top:1059px;">6. wspuytkownik wieczysty</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:487px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:979px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:705px;fontfamily:sans-serif;left:507px;font-weight:normal;top:979px;">7. posiadacz</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:487px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:1019px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:695px;fontfamily:sans-serif;left:507px;font-weight:normal;top:1019px;">8. wspposiadacz</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:487px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:1059px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:675px;fontfamily:sans-serif;left:507px;font-weight:normal;top:1059px;">9. najemca</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:654px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:979px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:730px;fontfamily:sans-serif;left:674px;font-weight:normal;top:979px;">10. dzierawca</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:654px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:1019px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:725px;fontfamily:sans-serif;left:674px;font-weight:normal;top:1019px;">11. trway zarzd</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:654px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:1059px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:805px;fontfamily:sans-serif;left:674px;font-weight:normal;top:1059px;">12. uyczenie</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item></fforms:select1><xf:output id="elem72" fforms:tabindex="72" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;fontstyle:normal;font-size:12px;width:410px;font-family:sans-serif;left:53px;fontweight:normal;top:1100px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>C.4 Identyfikatory geodezyjne dziaek (wykazuje si jeli zostay nadane)</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem73" fforms:tabindex="73" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:880px;fontfamily:sans-serif;left:52px;font-weight:normal;top:1139px;background-color:#ffffff" ref="CDaneONieruchomosciach/C4" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:232px;font-family:sans-serif;left:52px;fontweight:normal;top:1124px;">Dziaki (Obrb, karta mapy, numer dziaki)</xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem74" fforms:tabindex="74" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;font-

size:12px;width:250px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:53px;fontweight:normal;top:1199px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>C.5. Ksiga wieczysta</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem75" fforms:tabindex="75" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:440px;fontfamily:sans-serif;left:53px;font-weight:normal;top:1236px;background-color:#ffffff" ref="CDaneONieruchomosciach/C5a" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:256px;font-family:sans-serif;left:53px;fontweight:normal;top:1221px;">Numer ksigi wieczystej (zbioru dokumentw)</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem76" fforms:tabindex="76" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:440px;fontfamily:sans-serif;left:491px;font-weight:normal;top:1236px;background-color:#ffffff" ref="CDaneONieruchomosciach/C5b" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:74px;font-family:sans-serif;left:491px;fontweight:normal;top:1221px;">Nazwa sdu</xf:label>

</xf:input></fforms:group><fforms:group id="g1" fforms:ref="Dokument/DaneDokumentu" fforms:style="position:relative;height:1314px;left:0px;page-break-before:always;" fforms:minOccurs="1" fforms:maxOccurs="1">

<fforms:rectangle id="elem78" fforms:tabindex="78" fforms:style="height:250px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:38px;border:0px solid black;top:16px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:388px;font-family:sans-serif;left:38px;fontweight:normal;top:16px;">D. Okolicznoci powodujce obowizek zoenia lub zmiany informacji</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem79" fforms:tabindex="79" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:880px;font-family:sans-serif;left:48px;font-weight:normal;top:36px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Podatnik ma obowizek zoenia wraz z korekt informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem80" fforms:tabindex="80" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:800px;font-family:sans-serif;left:48px;font-weight:normal;top:66px;" ref="" fforms:type="xsd:string">

<xf:label>1. Okolicznoci powodujce obowizek zoenia informacji (zaznaczy waciwe pole)</xf:label> </xf:output><fforms:select1 appearance="full" id="elem82" fforms:tabindex="82" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:100px;font-family:sans-serif;left:10px;font-weight:normal;top:1298px;background-color:#ffffff" ref="DOkolicznosci" fforms:type="xsd:boolean"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:283px;font-family:sans-serif;left:-273px;font-weight:normal;top:1294px;">1. informacja skadana po raz pierwszy na dany rok</xf:label>

<xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;fontsize:12px;font-style:normal;left:48px;font-family:sans-serif;fontweight:normal;top:106px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;fontsize:12px;font-style:normal;width:1237px;font-family:sans-serif;left:68px;fontweight:normal;top:106px;">1. informacja skadana po raz pierwszy</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:438px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:106px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:1187px;fontfamily:sans-serif;left:458px;font-weight:normal;top:106px;">2. korekta uprzednio zoonej informacji</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item></fforms:select1><xf:input id="elem83" fforms:tabindex="83" fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:italic;font-size:12px;width:100px;font-family:sans-serif;left:687px;fontweight:normal;top:106px;background-color:#ffffff" ref="DOkolicznosci/rokmiesiac" fforms:type="xsd:integer"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:79px;font-family:sans-serif;left:687px;fontweight:normal;top:91px;">(miesic-rok)</xf:label>

</xf:input><xf:input id="elem84" fforms:tabindex="84" fforms:style="height:80px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:880px;fontfamily:sans-serif;left:47px;font-weight:normal;top:173px;background-color:#ffffff" ref="DOkolicznosci/uzasadnienie" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:82px;font-family:sans-serif;left:47px;fontweight:normal;top:158px;">Uzasadnienie</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem85" fforms:tabindex="85" fforms:style="height:375px;color:black;font-style:italic;font-

size:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:38px;border:0px solid black;top:274px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:380px;font-family:sans-serif;left:38px;fontweight:normal;top:274px;">E. DANE DOTYCZCE LASW NIEPODLEGAJCYCH ZWOLNIENIU</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem86" fforms:tabindex="86" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:550px;font-family:sans-serif;left:49px;font-weight:normal;top:316px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>1. Lasy</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem87" fforms:tabindex="87" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:440px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:50px;border:1px solid black;top:346px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:44px;fontweight:normal;top:346px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem88" fforms:tabindex="88" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:440px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:490px;border:1px solid black;top:346px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:484px;fontweight:normal;top:346px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem89" fforms:tabindex="89" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:250px;font-family:sans-serif;left:59px;font-weight:normal;top:356px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Powierzchnia w ha z dokadnoci do 1 m2</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem90" fforms:tabindex="90" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:15px;font-family:sans-serif;left:493px;font-weight:normal;top:356px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>1</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem91" fforms:tabindex="91" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:420px;fontfamily:sans-serif;left:511px;font-weight:normal;top:356px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E06" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:6px;font-family:sans-serif;left:505px;fontweight:bold;top:360px;"></xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem92" fforms:tabindex="92" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:550px;font-family:sans-serif;left:48px;font-weight:normal;top:396px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>2. Lasy chronione</xf:label>

</xf:output><fforms:rectangle id="elem93" fforms:tabindex="93" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:440px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:49px;border:1px solid black;top:426px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:43px;fontweight:normal;top:426px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem94" fforms:tabindex="94" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:440px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:489px;border:1px solid black;top:426px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:483px;fontweight:normal;top:426px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem95" fforms:tabindex="95" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:250px;font-family:sans-serif;left:58px;font-weight:normal;top:436px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Powierzchnia w ha z dokadnoci do 1 m2</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem96" fforms:tabindex="96" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:15px;font-family:sans-serif;left:493px;font-weight:normal;top:436px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>2</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem97" fforms:tabindex="97" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:420px;fontfamily:sans-serif;left:510px;font-weight:normal;top:436px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E07" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:6px;font-family:sans-serif;left:504px;fontweight:bold;top:440px;"></xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem98" fforms:tabindex="98" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:550px;font-family:sans-serif;left:48px;font-weight:normal;top:476px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>3. Lasy wchodzce w skad rezerwatw przyrody</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem99" fforms:tabindex="99" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:440px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:49px;border:1px solid black;top:506px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:43px;fontweight:normal;top:506px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem100" fforms:tabindex="100" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:440px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:489px;border:1px solid black;top:506px;" fforms:type="fforms:rectangle">

<fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:483px;fontweight:normal;top:506px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem101" fforms:tabindex="101" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:15px;font-family:sans-serif;left:494px;font-weight:normal;top:515px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>3</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem102" fforms:tabindex="102" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:250px;font-family:sans-serif;left:58px;font-weight:normal;top:516px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Powierzchnia w ha z dokadnoci do 1 m2</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem103" fforms:tabindex="103" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:420px;fontfamily:sans-serif;left:510px;font-weight:normal;top:516px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E08" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:6px;font-family:sans-serif;left:504px;fontweight:bold;top:520px;"></xf:label>

</xf:input><xf:output id="elem104" fforms:tabindex="104" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:550px;font-family:sans-serif;left:48px;font-weight:normal;top:556px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>4 Lasy wchodzce w skad parkw narodowych</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem105" fforms:tabindex="105" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:440px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:49px;border:1px solid black;top:586px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:43px;fontweight:normal;top:586px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem106" fforms:tabindex="106" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:440px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:489px;border:1px solid black;top:586px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:normal;font-size:10px;width:8px;font-family:sans-serif;left:483px;fontweight:normal;top:586px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem107" fforms:tabindex="107" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:250px;font-family:sans-serif;left:58px;font-weight:normal;top:596px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Powierzchnia w ha z dokadnoci do 1 m2</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem108" fforms:tabindex="108" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;font-

size:12px;width:15px;font-family:sans-serif;left:494px;font-weight:normal;top:596px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>4</xf:label> </xf:output><xf:input id="elem109" fforms:tabindex="109" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:420px;fontfamily:sans-serif;left:510px;font-weight:normal;top:596px;background-color:#ffffff" ref="EUzytkiRolne/E09" fforms:type="xsd:decimal"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:6px;font-family:sans-serif;left:504px;fontweight:bold;top:600px;"></xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem110" fforms:tabindex="110" fforms:style="height:70px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:38px;border:0px solid black;top:660px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:357px;font-family:sans-serif;left:38px;fontweight:normal;top:660px;">F. Informacja o zacznikach (do niniejszej informacji doczono)</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem111" fforms:tabindex="111" fforms:style="height:45px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:250px;font-family:sans-serif;left:47px;font-weight:normal;top:681px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>1. Zacznik ZL-1/A Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku lenym skadany (zaznaczy odpowiednie pole)</xf:label> </xf:output><fforms:select1 appearance="full" id="elem113" fforms:tabindex="113" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:100px;font-family:sans-serif;left:10px;font-weight:normal;top:1298px;background-color:#ffffff" ref="FZalaczniki/ZR1B" fforms:type="xsd:boolean"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:22px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:-12px;fontweight:normal;top:-1294px;">tak</xf:label>

<xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;fontsize:12px;font-style:normal;left:324px;font-family:sans-serif;fontweight:normal;top:691px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;fontsize:12px;font-style:normal;width:1308px;font-family:sans-serif;left:344px;fontweight:normal;top:691px;">tak</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:410px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:690px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:1337px;font-

family:sans-serif;left:430px;fontweight:normal;top:690px;">nie</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item></fforms:select1> <xf:input id="elem114" fforms:tabindex="114" fforms:style="height:20px;color:black;fontstyle:italic;font-size:12px;width:100px;font-family:sans-serif;left:522px;fontweight:normal;top:702px;background-color:#ffffff" ref="FZalaczniki/ZR1A" fforms:type="xsd:integer"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:354px;font-family:sans-serif;left:522px;font-weight:normal;top:687px;">2. Liczba zacznikw ZL-1/B Dane o nieruchomociach lenych</xf:label>

</xf:input><fforms:rectangle id="elem115" fforms:tabindex="115" fforms:style="height:50px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:38px;border:0px solid black;top:740px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:100px;font-family:sans-serif;left:38px;fontweight:normal;top:740px;">G. Owiadczenie</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem116" fforms:tabindex="116" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:880px;font-family:sans-serif;left:48px;font-weight:normal;top:764px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Owiadczam, e s mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoci.</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem117" fforms:tabindex="117" fforms:style="height:140px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:38px;border:0px solid black;top:800px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:144px;font-family:sans-serif;left:38px;fontweight:normal;top:800px;">H. Informacje dodatkowe</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:textarea id="elem118" fforms:tabindex="118" fforms:style="height:80px;color:black;font-style:italic;font-size:12px;width:880px;fontfamily:sans-serif;left:48px;font-weight:normal;top:850px;background-color:#ffffff" ref="InformacjeDodatkowe" fforms:type="xsd:string"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:433px;font-family:sans-serif;left:48px;font-weight:normal;top:835px;">Pole przeznaczone na informacje, ktre nie zostay uwzgldnione w formularzu</xf:label>

</xf:textarea><fforms:rectangle id="elem119" fforms:tabindex="119" fforms:style="height:100px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:38px;border:0px solid black;top:950px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:74px;font-family:sans-serif;left:38px;fontweight:normal;top:950px;">I. Pouczenie</fforms:label>

</fforms:rectangle><xf:output id="elem120" fforms:tabindex="120" fforms:style="height:58px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:720px;font-family:sans-serif;left:51px;font-weight:normal;top:975px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Na podstawie art. 54 i 56 ustawy z dnia 10 wrzenia 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111 poz. 765 z pn. zm.). Podatnik, ktry uchylajc si od opodatkowania nie ujawnia waciwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie skada informacji i owiadcze, podaje nieprawd lub zataja prawd, albo nie dopenia obowizku zawiadomienia o zmianie objtych nimi danych podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe.</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem121" fforms:tabindex="121" fforms:style="height:140px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:900px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:38px;border:0px solid black;top:1059px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:193px;font-family:sans-serif;left:38px;fontweight:normal;top:1059px;">J. Adnotacje organu podatkowego</fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem122" fforms:tabindex="122" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:250px;font-family:sans-serif;left:51px;font-weight:normal;top:1076px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>1. Uwagi organu podatkowego</xf:label> </xf:output><fforms:rectangle id="elem123" fforms:tabindex="123" fforms:style="height:60px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:850px;background-color:#c8def2;font-family:sans-serif;left:59px;border:1px solid black;top:1093px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:59px;fontweight:normal;top:1093px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem124" fforms:tabindex="124" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:300px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:215px;border:1px solid black;top:1154px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:215px;fontweight:normal;top:1154px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><fforms:rectangle id="elem125" fforms:tabindex="125" fforms:style="height:40px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:300px;background-color:#c8def2;font-family:sansserif;left:609px;border:1px solid black;top:1154px;" fforms:type="fforms:rectangle"> <fforms:label fforms:style="height:22px;color:black;fontstyle:normal;font-size:12px;width:8px;font-family:sans-serif;left:609px;fontweight:normal;top:1154px;"></fforms:label> </fforms:rectangle><xf:output id="elem126" fforms:tabindex="126" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:160px;font-family:sans-serif;left:52px;font-weight:normal;top:1160px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>2. Data (dzie-miesic-rok)</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem127" fforms:tabindex="127" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;font-

size:12px;width:80px;font-family:sans-serif;left:521px;font-weight:normal;top:1160px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>3. Podpis:</xf:label> </xf:output><fforms:line id="elem128" fforms:tabindex="128" fforms:style="height:1px;color:black;width:900px;backgroundcolor:#000000;left:38px;top:1210px;" /><xf:output id="elem129" fforms:tabindex="129" fforms:style="height:19px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:12px;width:900px;font-family:sans-serif;left:38px;font-weight:normal;top:1215px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>Zgoda na dorczanie pism za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisw o wiadczeniu usug drog elektroniczn</xf:label> </xf:output><fforms:select1 appearance="full" id="elem131" fforms:tabindex="131" fforms:style="height:20px;color:black;font-style:italic;fontsize:12px;width:100px;font-family:sans-serif;left:10px;font-weight:normal;top:1298px;background-color:#ffffff" ref="Zgoda" fforms:type="xsd:boolean"> <xf:label fforms:style="height:15px;color:black;font-style:normal;fontsize:12px;width:90px;background-color:#FFFFFF;font-family:sans-serif;left:-80px;fontweight:normal;top:-1294px;">wyraam zgod</xf:label>

<xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;fontsize:12px;font-style:normal;left:50px;font-family:sans-serif;fontweight:normal;top:1241px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;fontsize:12px;font-style:normal;width:1325px;font-family:sans-serif;left:70px;fontweight:normal;top:1241px;">wyraam zgod</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item><xf:item fforms:style="height:20px;color:black;width:20px;font-size:12px;fontstyle:normal;left:370px;font-family:sans-serif;font-weight:normal;top:1241px;"><xf:label fforms:style="height:20px;color:black;font-size:12px;font-style:normal;width:1385px;fontfamily:sans-serif;left:390px;font-weight:normal;top:1241px;">nie wyraam zgody</xf:label><xf:value></xf:value></xf:item></fforms:select1><fforms:line id="elem132" fforms:tabindex="132" fforms:style="height:1px;color:black;width:900px;backgroundcolor:#000000;left:40px;top:1269px;" /><xf:output id="elem133" fforms:tabindex="133" fforms:style="height:18px;color:black;text-align:left;font-style:normal;fontsize:10px;width:250px;font-family:sans-serif;left:44px;font-weight:normal;top:1276px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>System SEKAP Formularz: ${symbol_formularza} $</xf:label> </xf:output><xf:output id="elem134" fforms:tabindex="134" fforms:style="height:18px;color:black;text-align:right;font-style:normal;fontsize:10px;width:500px;font-family:sans-serif;left:434px;font-weight:normal;top:1276px;" ref="" fforms:type="xsd:string"> <xf:label>WERSJA TESTOWA nr ${wersja_formularza}$ z dnia: $ {data_dodania_formularza}$</xf:label>

</xf:output></fforms:group></fforms:layout> </fforms:form>