You are on page 1of 21

HpoKnwn, ur ouoon rpvooo mtko koou opouvou vpvou,

ouvoKk tp6v (3) otumv vo tnv kKuwn rnovk6v n nopok6v


ovovk6v tmv Hok6v Efov6v tou Anuou A0nvomv


Tnv po/nun, s o8qon spvqoiq iioiko ikqiou opiovou vpvou,
ouvo/ik piov (3) qov viq nv k/uun sovikov n qpoikov qvqvkov ov
Hqiikov EEovov ou Anou A0nvqiov, ou spssi oov Av. Avpq N. Mkpn
Aikn, kqi ouvkskpivq ou sEn, qv siiknq, qpi0o qov

HINAKAZ A. OEZEIZ EHOXIKOY HPOZDHIKOY (ovo i 0coni
Km.
6cong
Ynnpcoo
Tpo
onnpcoog
Evvxtnto
Avpxcvo
opoong
Apv6pg
otpmv

HAIAIKEZ E5OXEZ
AHMOY AGHNAIQN
A. Au)psu N.
Mupn A))n
HE IATPOI
IENIKHZ

An nv
unovpoun n
ouoon oi
cpi 3-10-
2011

HAIAIKEZ E5OXEZ
AHMOY AGHNAIQN
A. Au)psu N.
Mupn A))n
HE IATPOI
HAGOAOIOI
An nv
unovpoun n
ouoon oi
cpi 3-10-
2011

HAIAIKEZ E5OXEZ
AHMOY AGHNAIQN
A. Au)psu N.
Mupn A))n
HE HAIAIATPOZ
An nv
unovpoun n
ouoon oi
cpi 3-10-
2011


Oi sviqspsvoi kq/ovqi vq ou/npooouv nv qinon s koik
ENTYHO AZEH ZOX.1 kqi vq nv uo8/ouv, sis outonpoo6nm, sis s //o
sEouoioonvo q quo pooo, soov n sEouoionon psi nv
uovpqn ou 0sopnvn q noiq qpvn, oq vpqsiq n unpsoiq q
onv qk/ou0n is0uvon: Ano A0nvqiov Aiooiov 22 T.K. 104 38 AOHNA,
Fpqsio Hpook//ou 2
o
Opoo, qsu0vov nv onv A/von Av0poivou
Auvqiko Tnq Hpoooiko ioiko Aikqiou (n/. sikoivoviq:
210.5277.450 H. Fiqvv/n, 2105277480 A. Moos/o, 210-5277482 Z. Pico
kqi 210-5277484 A. Kos/iq).
H npo0rouo unooKn tmv otnormv rvo ko (10) nupr
(uo/ovicsvs nspo/oviqk) kqi qpvicsi q nv ssvn npq n
s/suqiq nooisuon n qpooq os oik snspis n n qvpnon
n oo kqonq n unpsoiq q kqi oo vopo qvqkoivoosov ou
noiko kqqonqo, soov n qvpnon sivqi uvv sqvsvospn n
nooisuon oi snspis, noi q 14/07/2011 o kqi 25/07/2011 .
HpooKnwr oto Anuo Pou

O Anuopvo Pou ovokov6vr:
Tnv npoKnwn, ur ouoon rpvooo mtko koou opouvou vpvou,
ouvoKk rkoo rv (21) otumv vo tnv kKuwn rnovk6v n nopok6v
ovovk6v tou Anuou Pou.
Fiq o/k/npn nv qvqkoivoon, q qqiosvq poovq kqi ikqio/ovnik oi
sviqspsvoi opov vq /8ouv vvoon q nv iooos/iq ou Anou Pou
www.rhodes.gr s AAA: 4AZBC1P-4HE n qvqkoivoon, kq0o kqi q i
Anoik Evns.
YnooKn otnormv: uvp 21 IouKou 2011


Tnv npoKnwn, ur ouoon rpvooo mtko koou opouvou vpvou,
ouvoKk rkotv tpvto rvvo (139) otumv vo tnv kKuwn rnovk6v n
nopok6v ovovk6v tou Anuou Pou.
Oi sviqspsvoi kq/ovqi vq ou/npooouv nv qinon s koik ENTYHO
AZEH ZOX.1 kqi vq nv uo8/ouv, sis outonpoo6nm, sis s //o
sEouoioonvo q quo pooo, soov n sEouoionon psi nv
uovpqn ou 0sopnvn q noiq qpvn, sis tovupouk ur ouotnuvn
rnotoKn, oq vpqsiq n unpsoiq q onv qk/ou0n is0uvon: AHMOZ
POAOY HAATEIA EAEYOEPIAZ 1 TK 85100 POAOZ, qsu0vovq nv oo
Tnq Hpoooiko uuiv k. Kqpio//n kqi kq Avqoqoiq Avpsn Zp.
(n/. sikoivoviq: 2241046245 kqi 2241046244).
Fiq o/k/npn nv qvqkoivoon q qqiosvq poovq kqi ikqio/ovnik oi
sviqspsvoi opov vq /8ouv vvoon q nv iooos/iq ou Anou Pou
www.rhodes.gr s AAA:4AZ+C1P-B6M n qvqkoivoon, kq0o kqi q i
Anoik Evns.
Hpo0rouo unooKn otnormv: uvp 22 IouKou 2011


O Eupmnok Opvovou Xnuk6v Hpovtmv (ECHA), sEoos nv
qk/ou0n poknpuEn viq nv kqpion sspiko ivqkq po/nun
pooopivov uq//n/ov viq nv kqopo 0on:

Human Resources Officer - Learning and DeveIopment
ECHA/TA/2011/08
Grade: AD 8

Ms po0soiq uo8o/n qinosov nv 5
n
Auvootou 2011 (6po EKovk
12:00)
Znsiovous i oi uounins 0q psi vq uo8/n0ov qsu0siq,
n/skpoviko, onv poknpooouoq unpsoiq. Hrpootrpr nKnpooopr
unopov vo ovontn0ov otn /von:
http://echa.europa.eu/opportunities/positions_en.asp
Aovmvou vo 60 kuou Znuooopou oto Aurvk
Z6uo - EKKnvkn AktoouKokn

To Youpvsio Hpooqoiq ou Ho/in/ Apvnvsio Aisviko Zoqo


E//nvikn Akou/qkn poknpuEs iqvovio viq nv kqqEn oo
Aisvik Zoq- E//nvikn Akou/qkn sEnvq (60) okiov Znqiopov A.Z
- EA.AKT. (qvpov-vuvqikov). H /npoon ov qpqvo 0osov 0q vivsi
q Huviovou Hqvsioniqkov Zvo/ov, Ai/oqovou Avoov
Ho/usvvikov Zvo/ov kqi Ai/oqovou H/oiqpvou kqi Mnvqviko
Akqniov Eopiko Nquiko.

Kot0ron kooKovntk6v, rtr tovupouk6 ur ouotnuvn rnotoKn,
rtr outonpoo6nm, uvp ko tnv 05-08-2011 (6pr: 08:00-14:00) oo
Apvnvsio Aisviko Zoqo E//nvikn Akou/qkn / Ais0uvon
Hpovpqqioo Opvvoon & Ekqisuon, nq A Hpovpqqioo
(Akn Bqoi/sin, /n E1-E2, Hsipqi, vpqsio 018, iovsio).

Oor rpvooo otnv Knpo
1. TMHMA AHMOZIAZ AIOIKHZHZ KAI AIOIKHZHZ EHIXEIPHZEQN
Mo 0on otn o0uo tou Enkoupou Ko0nvntn n Aktopo otnv
rktnto: Xpnuotookovoukn.
Fiq /s i 8q0is qqisiqi Aiqkopik Ai/oq qvqvvopiovou
Hqvsioniou. Tq s/vioq poovq viq k0s qkqnqikn 8q0iq
spivpovqi onv iooos/iq: http://www.ucy.ac.cy/goto/hure/el-
GR/Odigoi.aspx
Tq poovq qu 8qoicovqi oq vpviq qkqnqikn sipq ou uouniou,
oo spsuvnik pvo kqi nv sionovikn ou pooop, kq0o kqi onv
ssipiq opvvoon uun/n oinq pouviqkov kqi squviqkov
povpqov.
F/ooos iqokq/iq sivqi n s//nvikn n kqi n oupkikn. Fiq nv io vo 0on
0sopsiqi qqpqinn n kq/n vvoon n s//nvikn v/oooq.
O unownoo rv rvo onopotnto vo rvo noKtr tn Kunpokn
Anuokpoto.
Oi ouvo/ik snois qkq0pios qo/q8 (ouspi/q8qvovou kqi ou 13ou
io0o) s 8on nv iovouoq Noo0soiq uo/ovicovqi o sEn:
Eikoupo Kq0nvnn (K/iqkq A13-A14) C56,905.42 - C76,747.19
Akopq (K/iqkq A12-A13) C48,057.36 - C70,383.17
Oi sviqspsvoi psi vq uo8/ouv uvp tn Arutpo, 22 Auvootou
2011 o (2) qvivpqq os vun opn kqi uo (2) os uniqkn opn (CD) -
os opn PDF (Portable Document Format) n Word - q q qk/ou0q:
Eioo/n onv ooiq vq qivsqi o Tnq, n 8q0iq n oi 8q0is, n
siiknq viq nv ooiq sviqpovqi, kq0o kqi n nsponviq kq nv ooiq
opov vq qvq/8ouv kq0nkovq os spioon sk/ovn (2 qvivpqq).
Biovpqik Znsioq (2 qvivpqq).
Zvon qvqoknon ou spsuvniko ou pvou, kq0o kqi ovon
spivpqn s//ovikov sionovikov ovsiov (vpi 1500 /Esi - 2
qvivpqq).
V Kq/ovo nooisosov (2 qvivpqq).
V Avuq ov piov io qvipooosuikov nooisosov (2 qvivpqq).
V Hioooinvq qvivpqq ov uviov kqi i/oov ou 0q psi vq
oqpovovqi kqi vq ouspi/q8vovqi oov uniqk ioko (2 qvivpqq).

Eion, oi uounioi 0q psi vq cnnoouv q psi ou/vioov kq0nvn
Hqvsioniou vq qoosi/ouv siosuik ouoqik sioo/ qsu0siq
oo Hqvsionio Kpou. Tq ovqq kqi oi isu0vosi ov kq0nvnov quov
0q psi vq uo8/n0ov s nv qinon, viqi svvsqi vq cnn0ov
sipo0ss siosuik /npoopis. O ouototk rnotoK npnr vo
o0oouv to opvtrpo uvp tn Arutpo, 22 Auvootou 2011,
trKrutoo nurpounvo unooKn tmv otnormv.
To Biovpqik Znsioq kqi n qvqoknon ou spsuvniko pvou psi vq
uo8//ovqi oq s//nvik n oq oupkik kqi os iq is0vn v/oooq, kq
poinon nv qvv/ikn.
Ainosi, ooivsiq kqi ouoqik sioo/ ou sivqv uo8/n0si oo qps/0v
s /q8vovqi uun kqi psi vq uo8/n0ov sk vou.
Ainosi ou sv ikqvooiov i poiqvpq n poknpuEn qun sv sivqi
qosk.
OKo to no nvm 0o npnr vo nopoo0ov o vrp otnv:
Ynnproo Av0p6nvou Auvouko
Hovrnotnuo Knpou
HovrnotnuonoKn
Ktpo ZuuouKou - ZuvkKntou Avootoo F. Arvtn
T.O. 20537
1678 Arukmoo, KYHPOZ
TnK.: 22894155/4158,
to opvtrpo uvp tn Arutpo, 22 Auvootou 2011 ko 6po 2:00u.u n vq
oq/ov qvupoiko os ks/o o ooio 0q psi suikpin qvupoikn
opqviq nsponviq, to opvtrpo uvp 22 Auvootou 2011. Oo
0rmpovto r runp0rouo voourvou t 0o o0oouv otnv Ynnproo
Av0p6nvou Auvouko, to opvtrpo uvp t 29 Auvootou 2011 (ur
rukptn oopovo ookKou 22 Auvootou 2011), ur onokKrotkn
ru0vn vo toto tou rvoorpurvou.
Znur6vrto t vo tn vpovkn nrpoo on 15/08/2011 uvp ko 19/08/2011
o Aokntk Ynnpror tou Hovrnotnuou Knpou 0o nopourvouv
kKrot Kvm 0rpv6v okon6v. Kq ouvsiq n Ynpsoiq Av0poivou
Auvqiko sv 0q opsi vq qpq/q8vsi qinosi kq nv poqvqspsvn
vpovikn spioo.
Fiq spioosps /npoopis oi sviqspsvoi opov vq qosivovqi onv
Ynpsoiq Av0poivou Auvqiko (00357 22894155/4158) n oo Tnq
Anoiq Aioiknon kqi Aioiknon Eivsipnosov (00357 22893605/3650/3636).
2. To TrvvoKovk Hovrnotnuo Knpou vsqi qinosi q uouniou
ou kotvouv to onotourvo npoovto vo tnv nKnpmon tn no ktm
krvn 0on:
Aru0uvtn/Aru0vtpo tou Ar0vo Ivottotou Knpou vo tnv
HrpoKKovtkn ko Anuoo Yvro.
O/n uounio/iq ou 0q si/svsi 0q sk/svsi on 0on ou Kq0nvnn oo
Tnq Noon/suikn (s qoqon oo voioo Hspi8q//ovikn kqi
Anoiq Yvsiq) kqi 0q sks/si q kq0nkovq ou Aisu0uvn vpi o 2014
vpovo/oviq kq nv ooiq /nvsi n ouoviq ou Tsvvo/oviko Hqvsioniou
Kpou s o Harvard School of Public Health.
To Ais0v voioo Kpou viq nv Hspi8q//ovikn kqi Anoiq Yvsiq
/sioupvsi q o 2009 oo Tsvvo/ovik Hqvsionio Kpou os ouvspvqoiq s
n Zvo/n Anoiq Yvsiq ou Hqvsioniou ou Harvard. Hpoopsi
squviqk povpqq (siou Mosp kqi Aiqkopiko) kqi isEvsi
psuvq os osi qivn ou siou n Hspi8q//ovikn kqi Anoiq Yvsiq, s
iiqispn qon os 0qq ou qopov onv Kpo kqi nv supspn
vsovpqikn spiovn n. To voioo i/ooEsi vq sEs/iv0si os kvpo
qpiosiq, oou osi n pqonpin ou, s is0vn qvqvvopion.
H 0on ou/n Aisu0uvn/Aisu0vpiq ou voioou qos/si 0on k/sii viq
nv spqipo opsiq qvuEn kqi i s//ovik pooik ou voioou.
To Tsvvo/ovik Hqvsionio Kpou, os ouvspvqoiq s o Hqvsionio ou
Harvard, si0usi vq iopiosi on 0on qun vq uvqik sionovq s
qossivvs ikqvns onv qvuEn squviqkov povpqov, nv
psuvq kqi n ioiknon, viq vq nvn0si ou voioou, iqopovovq kqi
poo0ovq n opqnvikn qvuEn ou voioou, kq0onvovq o
sionovik kqi //o poooik ou voioou kqi siuvvvovq n
ikoon ou s //q qEi/ovq ivoioq n spsuvnik kvpq n spiovn.
Fiq n 0on ou/n Aisu0uvn/Aisu0vpiq ou Ais0vo voioou Kpou viq
nv Hspi8q//ovikn kqi Anoiq Yvsiq qqiovqi q poovq ou
qviooivov on 8q0iq ou Kq0nvnn q ooiq spivpovqi onv
iooos/iq http://www.cut.ac.cy. Tq poovq qu 8qoicovqi oq vpviq
qkqnqikn sipq ou uouniou, oo spsuvnik pvo kqi nv sionovikn
ou pooop, kq0o kqi onv ssipiq opvvoon uun/n oinq
pouviqkov kqi squviqkov povpqov. Fiq n 0on qqisiqi
iqkopik i/oq, kq0o sion sis n kqovn 0on on 8q0iq ou
Kq0nvnn os qvqvvopiovo qvsionio, sis vskq ou/vioov n
ouvo/ikn qvsioniqkn n ioovqn spvqoiq, s nv qknon
iqkopiko i/ou, q q ooiq ou/vioo q oospq vq sivqi n
qvsioniqkn spvqoiq.
Ei/ov qqisiqi:
Ais0vo qvqvvopiovo sionovik pvo onv Einio/oviq n Aiqpon n
Biooqioikn n Anoiq Yvsiq.
Aossivvs ioiknik ikqvns os ovon s sionovik voioq,
Epsuvnik Kvpq n //s qkqnqik ovs.
Aossivvn ssipiq onv qvuEn kqi ouvovio squviqkov
povpqov.
Aossivvn ikqvnq poo/kuon sEospikn vpnqonon viq
spsuvnik n //s qkqnqik pqonpins.
Apion vvoon n Avv/ikn v/oooq.
Oi ouvo/ik snois qkq0pios qo/q8 (ouspi/q8qvovou kqi ou 13ou
io0o) s 8on nv iovouoq Noo0soiq uo/ovicovqi o sEn: K/iqkq A15
A16, C 69.147 - C 89.882. H Aioikooq Eipon ou Hqvsioniou opsi vq
svkpivsi nv kqq8o/n siiko siqo vpi ou ooo ov C11.960 o
vpvo.
Oi uounioi sv sivqi qqpqino vq sivqi o/is n Kupiqkn Anokpqiq.
Avqvsqi i o uounio ou 0q sk/svsi 0q opsi vq qvq/8si kq0nkovq
vi qpvspq q nv 1n qvouqpiou 2012 sk qv ouovn0si iqopsik.
Oi sviqspsvoi psi vq uo8/ouv q qk/ou0q onv Avv/ikn F/oooq:
() Zs vun opn
Biovpqik Znsioq (2 qvivpqq)
Znsioq viq o o ou kqi viq o o poi0svqi vq opvqvooouv kqi vq
isu0vouv o voioo (2 qvivpqq)
Kq/ovo nooisosov (2 qvivpqq)
Avuq ov piov io qvipooosuikov nooisosov (2 qvivpqq)
Aosikik ooivsiq ov poovov ou (2 qvivpqq)
Zoivsiq sikoivoviq (2 qvivpqq)
() Tq io vo ooivsiq 0q psi sion vq uo8/n0ov, os uniqk ioko
(CD-R n DVD) o Esvopio qpvsiq viq o k0s ooivsio os opn PDF
(PORTABLE DOCUMENT FORMAT q ovqq ov qpvsiov vq nv sivqi
qkpooks/n, vq sivqi s /qiviko vqpqknps kqi vq nv spi/q8vouv
o8o/q)
Eion, oi uounioi 0q psi vq cnnoouv q psi ou/vioov Kq0nvn
Hqvsioniou vq qoosi/ouv siosuik ouoqik sioo/ oq Avv/ik
qsu0siq oo Tsvvo/ovik Hqvsionio Kpou, Toq Av0poivou
Auvqiko. Oi ouoqik sioo/ psi vq 0oouv o qpvspo vpi nv
s/suqiq nsponviq uo8o/n ov qinosov. Tq ovqq kqi oi isu0vosi
ov Kq0nvnov quov 0q psi vq uo8/n0ov s nv qinon, viqi svvsqi
vq cnn0ov sipo0ss siosuik /npoopis. To Hqvsionio opsi
sion vq cnnosi ouoqik sioo/ q qvsEpnou kpi n si/ovn
ov s/ov ou sk/skopiko ooqo, qv qu kpi0si qvqvkqio.
Ainosi kqi ooivsiq kqi ouoqik sioo/ ou sivqv uo8/n0si oo
qps/0v sv /q8vovqi uun kqi psi vq uo8/n0ov sk vou.
Oi qinosi psi vq uo8/n0ov os k/sio ks/o s nv vsiEn Oon
Aisu0uvn/Aisu0vpiq ou Ais0vo voioou Kpou viq nv Hspi8q//ovikn
kqi Anoiq Yvsiq oq vpqsiq ou Tsvvo/oviko Hqvsioniou Kpou
Toq Av0poivou Auvqiko, Akivnq Zuvspvqiko Tqisunpiou Assoo,
4o poo, Apv. Kupiqvo 31, 3036 Asso n vq qooq/ov s ouonvo
qvuposio onv T.O. 50329, 3603 Asso s suikpin qvupoikn
opqviq v opvtrpo on tnv Hopookrun 9 Zrntrupou 2011, 6po 2.00
u.u. n ooiq sivqi n s/suqiq nsponviq uo8o/n ov qinosov. Fiq
spioosps /npoopis, oi sviqspsvoi opov vq sioks0ov nv
iooos/iq ou Hqvsioniou www.cut.ac.cy n vq qoq0ov on is0uvon
Aioiknon kqi Aioiknon Eivsipnosov (00357 22893605/3650/3636).
3. To TrvvoKovk Hovrnotnuo Knpou vsqi qinosi q uouniou
ou kqvouv q qqiosvq poovq viq nv /npoon n io ko ksvn
Akqnqikn Oon:
TMHMA FEQHONIKQN EHIZTHMQN, BIOTEXNOAOFIAZ KAI EHIZTHMHZ
TPOOIMQN
ZXOAH FEQTEXNIKQN EHIZTHMQN KAI AIAXEIPIZHZ HEPIBAAAONTOZ
Mo (1) 0on otn o0uo Ko0nvntn n AvonKnpmtn Ko0nvntn otnv
rktnto:
Enotnur Outkn Hopovmvn s sEsiiksuon os iq n spioosps q i
qk/ou0s spiov: AEiooinon Eqikov kqi Yqikov Hpov on 4uikn
Hqpqvovn, Fsvsikn Bs/ioon 4uov, Avpooiko/oviq 4uov
Fiq /s i 8q0is qqisiqi iqkopik i/oq Avqvvopiovou
Hqvsioniou, kqi kq/n vvoon n E//nvikn F/oooq. To Hqvsionio
iqnpsi o ikqioq vq cnnosi qvqvvopion ou Aiqkopiko i/ou q o
Kupiqk Zu8o/io Avqvvopion Ti/ov Zouov (KY.Z.A.T.Z.). Tq s/vioq
poovq viq k0s qkqnqikn 8q0iq spivpovqi onv iooos/iq:
http://www.cut.ac.cy/university/jobs/academic/departments/Qualifications/
Tq poovq qu 8qoicovqi oq vpviq qkqnqikn sipq ou uouniou,
oo spsuvnik pvo kqi nv sionovikn ou pooop, kq0o kqi onv
ssipiq opvvoon uun/n oinq pouviqkov kqi squviqkov
povpqov.
F/ooos iqokq/iq sivqi n E//nvikn n/kqi n Toupkikn. O unownoo rv
rvo onopotnto vo rvo noKtr tn Kunpokn Anuokpoto.
Oi ouvo/ik snois qkq0pios qo/q8 (ouspi/q8qvovou kqi ou 13ou
io0o) s 8on nv iovouoq Noo0soiq uo/ovicovqi o sEn:
Kq0nvnn (K/iqkq A15 A16) C
69.147 C 89.882
Avq/npon Kq0nvnn (K/iqkq A14 A15) C
60.985 C 83.143
H Aioikooq Eipon ou Hqvsioniou opsi vq svkpivsi nv kqq8o/n
siiko siqo vpi ou ooo ov C11.960 o vpvo os oou sk/vovqi
on 0on Kq0nvnn kqi vpi ou ooo ov C6.834 o vpvo os oou
sk/vovqi on 0on Avq/npon Kq0nvnn. Avqvsqi i oi uounioi ou 0q
sk/svov 0q opov vq qvq/8ouv kq0nkovq vi qpvspq q ov qvoupio
2012 sk qv ouovn0si iqopsik.
Oi sviqspsvoi psi vq uo8/ouv q qk/ou0q:
() Zs vun opn
Eioo/n onv E//nvikn n Avv/ikn onv ooiq vq qivovqi o Tnq, n 8q0iq
n oi 8q0is, n siiknq viq nv ooiq sviqpovqi kq0o kqi n nsponviq
kq nv ooiq opov vq qvq/8ouv kq0nkovq os spioon sk/ovn (2
qvivpqq)
Biovpqik Znsioq - onv E//nvikn kqi Avv/ikn F/oooq (2 qvivpqq)
Zvon qvqoknon ou spsuvniko ou pvou, kq0o kqi ovon
spivpqn s//ovikov sionovikov ovsiov (vpi 1500 /Esi onv
E//nvikn kqi Avv/ikn F/oooq (2 qvivpqq)
Kq/ovo nooisosov onv E//nvikn n Avv/ikn (2 qvivpqq)
Avuq ov piov io qvipooosuikov nooisosov (2 qvivpqq)
Aosikik ooivsiq ov poovov ou (2 qvivpqq)
Zoivsiq sikoivoviq (2 qvivpqq)
Ovqq kqi ooivsiq sikoivoviq q ou/vioov psi ou/vioov
Kq0nvn Hqvsioniou
Oi uounioi 0q psi vq cnnoouv q psi ou/vioov Kq0nvn
Hqvsioniou vq qoosi/ouv siosuik ouoqik sioo/ oq Avv/ik
qsu0siq oo Tsvvo/ovik Hqvsionio Kpou, Toq Av0poivou
Auvqiko. Oi ouoqik sioo/ psi vq 0oouv o qpvspo vpi nv
s/suqiq nsponviq uo8o/n ov qinosov.
Tq ovqq kqi oi isu0vosi ov Kq0nvnov quov 0q psi vq uo8/n0ov
s nv qinon, viqi svvsqi vq cnn0ov sipo0ss siosuik
/npoopis. To Hqvsionio opsi sion vq cnnosi ouoqik sioo/
q qvsEpnou kpi n si/ovn ov s/ov ov sk/skopikov ooov,
qv qu kpi0si qvqvkqio.
() Tq io vo ooivsiq 0q psi sion vq uo8/n0ov, os uniqk ioko
(CD-R n DVD) o Esvopio qpvsiq viq o k0s ooivsio os opn PDF
(PORTABLE DOCUMENT FORMAT vq u/vovqi os Aqiviko
vqpqknps,q ovqq ov qpvsiov vq nv sivqi qkpooks/n kqi vq nv
spi/q8vouv o8o/q)
Ainosi kqi ooivsiq kqi ouoqik sioo/ ou sivqv uo8/n0si oo
qps/0v s /q8vovqi uun kqi psi vq uo8/n0ov sk vou.
O otnor npnr vo unoKn0ov or kKrot okrKo ur tnv vrfn tou
vvmotko ovtkrurvou tn ouvkrkpuvn 0on oto vpooro tou
TrvvoKovko Hovrnotnuou Knpou - Touo Av0p6nvou Auvouko,
Akvnto Zuvrpvotko Tourutnpou Aruroo, 4o pooo, Apv. Kunpovo
31, 3036 Aruro n vo onootoKov ur ouotnuvo tovupouro otnv T.O.
50329, 3603 Aruro ur rukptn tovupoukn oopovq v opvtrpo
on tnv Hopookrun, 29 IouKou 2011, 6po 2.00 u.u. n onoo rvo n
trKrutoo nurpounvo unooKn tmv otnormv.
Fiq spioosps /npoopis, oi sviqspsvoi opov vq sikoivovnoouv
s nv E/svq Tn//upou on n/skpovikn is0uvon elena.tyllirou@cut.ac.cy n
oo n/ovo +357 25002466.


HpoKnwn ookvtmv or tou H.A. 407/80 vo to okonuok to 2011
- 2012 oto Hovrnotnuo Avoou
H F. Z. ou nqo Eionov n Hpoovo/ikn Avovn kqi ou Ekqisuiko
Zvsiqoo, n Zvo/n Av0poioikov Eionov ou Hqvsioniou Aivqiou
on Po, onv 4n/06.04.2011 ouvspiqon n, qooios oovq n
nooisuon pok/non skn/oon sviqpovo viq s//ovikn po/nun
iqokvov 8osi ou H.A. 407/80 viq o qkqnqik o 2011 - 2012, oq
qpqko vvooik qviksisvq, poksivou vq kq/u0ov oi iqkik
qvvks ou nqo:

Zuvkpiikn Ekqisuon ovsiqo skqisuikov sqpovov ov svvo/oviov
n H/npoopiq kqi n Eikoivoviq viq n ovo/ikn ovq Mouosio/ovsiq,
Mouosioqiqvovikn Eikqoik pqonpins viq nv poovo/ikn n/ikiq
AEio/vnon Ekqisuikov Osoov, Opvqvioov kqi Hpovpqov kq/si ou
sviqspsvou sionovs kqvou iqkopiko i/oqo ou vouv
onqvikn spsuvnikn n kq/si ou sviqspsvou sionovs kqvou
iqkopiko i/oqo ou vouv onqvikn spsuvnikn n sqvvs/qikn
ssipiq oo qviooivo sio, vq kqq0oouv n vq qoosi/ouv uvp tnv
Hopookrun 12 Auvootou 2011 (opqviq qvuposiou), q qpqko
ikqio/ovnik:
qinon onv ooiq vq pooiopicsqi o vvooik qviksisvo ou ou
sviqpsi sksv 8iovpqik onsioq s q qqpqinq ioooinik
qvivpqq ou nooisuvou pvou ou qvivpqq i/ov oouov, (qv oi
i/oi oouov vouv vopnvn0si q A.E.. ou sEospiko, 0q psi vq
uo8/n0ov kqi oi ovsik 8s8qioosi iooiiq q o AKAZTA - AOAZAH).
i0sqi uun ov sviqspovov i upvsi svsvsvo vq k/n0ov os
poopikn ouvvsuEn.
H Ais0uvon ou Znqo sivqi: Hqvsionio Aivqiou, Tnq Eionov n
Hpoovo/ikn Avovn kqi ou Ekqisuiko Zvsiqoo, O A. Anokpqiq
1, Knpio KAEOBOTAOY, 1o poo, Z. K. 85100, Po.


Oor oto Hovrnotnuo HrKonovvnoou

1.To Hovrnotnuo HrKonovvnoou q ov qkik poo/ovio kqi
oovq s nv qqon ou s/n0n onv unop0. 60
n
/16.06.2011
ouvrpoon tn Frvkn ZuvKruon tou Tunuoto Kovmvkn ko
Eknorutkn HoKtkn, poknpoosi nv /npoon 0osov Epsuvniko/
Aiqkiko poooiko 8osi ou H.A./o 407/80 viq o qkqnqik o 2011-
2012, viq n iqokq/iq troopmv (4) vvmotk6v ovtkruvmv ou
Tnqo Koivovikn kqi Ekqisuikn Ho/iikn.

Oi si/svvs 0q poo/n0ov on 8q0iq ou Akopq.
H po/nun s/si un tnv opron i o Youpvsio Hqisiq Aiq Biou M0non
kqi Opnoksuov 0q svkpivsi nv po/nun iqokvov s o H.A. 407/80 viq
n iqokq/iq ov qviooivov vvooikov qviksivov.
Oi sviqspsvoi opov vq qvqcnov o /nps ksisvo n poknpuEn kqi
/s i ovsik /npoopis onv ooos/iq ou Hqvsioniou
Hs/oovvnoou: www.uop.gr (Avqkoivoosi/Oosi Epvqoiq). Oi qinosi kqi q
qqiosvq ikqio/ovnik qoo//ovqi onv Fpqqsiq ou Tnqo
Koivovikn kqi Ekqisuikn Ho/iikn, ou kqi opov oi sviqspsvoi vq
qsu0vovqi viq /npoopis (Aqqoknvo kqi Ko/okopovn, 20100-Kpiv0o,
kq. Aokq n/.: 27410-74991, 10:00 .. - 13:00 ..) on tnv Huntn, 14
IouKou 2011 m ko tnv Hopookrun, 29 IouKou 2011.

2. To Hovrnotnuo HrKonovvnoou q ov qkik poo/ovio kqi


oovq s nv un' op0. 5/01-6-2011 onooon tn Frvkn ZuvrKrorm
tou Tunuoto OKoKovo, poknpoosi nv /npoon 0osov
Epsuvniko/Aiqkiko poooiko 8osi ou H.A./o 407/80 viq o
qkqnqik o 2011-2012, viq n iqokq/iq 9 (rvvo) vvooikov
qviksivov.

Oi si/svvs 0q poo/n0ov on 8q0iq ou Avq/npon Kq0nvnn (os
sEqipsik spioosi), Eikoupou Kq0nvnn n Akopq qv/ovq s i
skqisuik qvvks ou Tnqo 4i/o/oviq ou Hqvsioniou
Hs/oovvnoou, q poovq ov uouniov kqi i ops iqokq/iq ou.
H po/nun ov uouniov ou 0q si/svov s/si un tnv opron i o
Youpvsio Hqisiq Aiq Biou M0non kqi Opnoksuov 0q svkpivsi nv
po/nun iqokvov s o H.A. 407/80 viq n iqokq/iq ov qviooivov
vvooikov qviksivov.
Oi sviqspsvoi opov vq qvqcnov o /nps ksisvo n poknpuEn kqi
/s i ovsik /npoopis onv ooos/iq ou Hqvsioniou
Hs/oovvnoou: www.uop.gr (Avqkoivoosi/Oosi Epvqoiq). Oi qinosi kqi q
qqiosvq ikqio/ovnik uo8//ovqi q ov iio ov uounio onv
Fpqqsiq ou Tnqo 4i/o/oviq, ou kqi opov oi sviqspsvoi vq
qsu0vovqi viq /npoopis (Hq/qi Zpqso-Avqo/ik Kvpo, 24100-
Kq/qq, n/.: 27210-65106/65115/65102, 10:00 .. - 13:00 ..) on tnv
Huntn, 14 IouKou 2011 m ko tnv Hopookrun, 29 IouKou 2011.

3. To Hovrnotnuo HrKonovvnoou q ov qkik poo/ovio kqi
oovq s nv un`op0. 16/7-6-2011 onooon tn Frvkn ZuvKruon tou
Tunuoto HoKtkn Enotnun ko Ar0v6v Zvormv, poknpoosi nv
/npoon 0osov Epsuvniko/Aiqkiko poooiko 8osi ou H.A./o
407/80 viq o qkqnqik o 2011-2012, viq n iqokq/iq 19 vvmotk6v
ovtkruvmv ou Tnqo Ho/iikn Eionn kqi Ais0vov Zvosov.
Oi si/svvs 0q poo/n0ov on 8q0iq ou Avq/npon Kq0nvnn (os
sEqipsik spioosi), Eikoupou Kq0nvnn n Akopq qv/ovq s i
skqisuik qvvks ou Hqvsioniou Hs/oovvnoou, q poovq ov
uouniov kqi i ops iqokq/iq ou.

H po/nun ov uouniov ou 0q si/svov s/si un tnv opron i o
Youpvsio Hqisiq Aiq Biou M0non kqi Opnoksuov 0q svkpivsi nv
po/nun iqokvov s o H.A. 407/80 viq n iqokq/iq ov qviooivov
vvooikov qviksivov.

Oi sviqspsvoi opov vq qvqcnov o /nps ksisvo n poknpuEn kqi
/s i ovsik /npoopis onv ooos/iq ou Hqvsioniou
Hs/oovvnoou: www.uop.gr (Avqkoivoosi/Oosi Epvqoiq). Oi qinosi kqi q
qqiosvq ikqio/ovnik qoo//ovqi onv Fpqqsiq ou Tnqo
Ho/iikn Eionn kqi Ais0vov Zvosov, (Asp8svqkiov 47 & Asivou,
20100-Kpiv0o) ou kqi opov oi sviqspsvoi vq qsu0vovqi viq
/npoopis, (kq. Pooon, n/. 27410-40044, 10:00 - 12:00), on tnv Huntn,
14 IouKou 2011 m ko tnv Hopookrun, 29 IouKou 2011.

HpooKnwr urK6v AEH oto Xopoknro Hovrnotnuo
To Tunuo Enotnun AotoKovo - Aotpoon ou Xqpokosiou
Hqvsioniou poknpoosi:

Miq (1) 0on AEH on 8q0iq ou Eikoupou Kq0nvnn s vvooik
qviksisvo: OuooKovo tou Av0p6nou.

4EK nooisuon: 455/13.07.2011, . F

H po0soiq uo8o/n uounionov /nvsi oi 13.09.2011.

Oi qinosi s /q q qqpqinq ikqio/ovnik, ou qvqpovqi oo 4EK n
poknpuEn, 0q psi vq qoo//ovqi on Fpqqsiq ou Tnqo
Eionn Aiqio/oviq - Aiqpon ou Xqpokosiou Hqvsioniou (E/.
Bsvic/ou 70, 17671, Kq//i0q, /npoopis: n/. 210-9549111, 210-9549101,
210-9549102, 11.00 14.00).To Tunuo Okokn Okovouo ko OkoKovo ou Xqpokosiou
Hqvsioniou poknpoosi:

Miq (1) 0on AEH on 8q0iq ou Avq/npon Kq0nvnn s vvooik
qviksisvo: Tonkn ko Hrporprokn Avntufn - Aotkn Avoouvkptnon.

4EK nooisuon: 440/08.07.2011, . F

H po0soiq uo8o/n uounionov /nvsi oi 13.09.2011.

Oi qinosi s /q q qqpqinq ikqio/ovnik, ou qvqpovqi oo 4EK n
poknpuEn, 0q psi vq qoo//ovqi on Fpqqsiq ou Tnqo
Oikiqkn Oikovoiq kqi Oiko/oviq ou Xqpokosiou Hqvsioniou (E/.
Bsvic/ou 70, 17671, Kq//i0q, /npoopis: n/. 210-9549109, 210-9549101,
210-9549102, 11.00 14.00).


PpoAnqn skmv snotnvmv oto ncvsnotno utkn hcksovc

To Tnoto tou Bovcntotnou Luttknc |okcovoc onootoov vo npo8ov
otnv npo/nun cttkov cntotnvov, oovo c ttc totEctc tou p0pou 5
tou B.L. 407/80, yto ttc cknotcuttkc kot tokttkc touc ovykcc yto tn
tooko/o tov nopokto o0ntov yto to okonok toc 20112012:

A. ThHhA hHXANDADIDN hHXANIKDN KATA XEIhEPIND ETAhHND 2011-


2012

AlA hAHhATA ETAh
1 Avtoxn Y/tkov J
oEAPIND ETAhHND 2011-2012

AlA hAHhATA ETAh
1 Dpyvoon Bopoyoync 8
o


Ko/ovtot ot cvtocpcvot vo uno8//ouv ttc ottnoctc kot to
tkoto/oynttk touc otn Fpootco tou Tnotoc, hnckAc kc IcApc
ymvc, cn 5-7-2011 xp kc 22-7-2011, tnA. 24610-56600.

. ThHhA hHXANIKDN PAHPDODPIKHI KAI THAEPIKDINDNIDN

XEIhEPIND ETAhHND 2011-2012

AlA hAHhATA ETAh
1 Fpotkn A/yc8po 1
o

2 Etooyoyn otnv B/npooptknEpyootnpto 1
o

J Lktuo Yno/oytotov J
o

4 8octc Lcovov 5
o

5 +ntokn EncEcpyooo Zntov 5
o

6 Zuotnoto Entkotvovtov 5
o

7 Avttkctcvootponc Bpoypoottoc 5
o

8 H/cktpovtkn Epyootnpto 5
o

9 Zxcoon kot Av/uon B/npooptokov
Zuotntov
7
o

10 Av/uon kot Bpoooooon Ltktov
Entkotvovtov
7
o

11 Zuotnoto Kcpotov kot Aopotn
Ltoon
7
o

12 Kotovcnvo Zuotnoto 7
o

1J copo Bo/un/oktntoc 7
o

14 Zuotnoto Dupov Avoovnc 7
o

15 Lopuoptkc Entkotvovcc 7
o

16 Tcxvo/oyo Bo/uoov kot Eopoyc 7
o

17 Bponyvo oto Tcxvo/oyoc
Aoytotko
9
o

18 |ctoy/otttotc 9
o

19 Ltoxcpton Ltktov Entkotvovtov 9
o

20 |tkpokuottkc Entkotvovcc 9
o

21 Zuotnoto Ktvntnc Yno/oytottknc 9
o

22 Kpuntoypoo 9
o

2J copo B/npoopoc kot Kokov 9
o

24 Avoyvopton Bpotnov 9
o

25 Tcxvntn Dpoon 9
o


EAPIND ETAhHND 2011-2012

AlA hAHhATA ETAh
1 Avttkctcvootponc Bpoypoottoc 2
o

2 +ntokn Zxcoon Epyootnpto 2
o

J Lktuo Yno/oytotov 4
o

4 H/cktpovtkn Epyootnpto 4
o

5 Ao/cto Yno/oytotov kot Ltktov 6
o

6 Bpoypoottoc Ltotktou 6
o

7 Zuotnoto Entkotvovtov 6
o

8 +ntokn EncEcpyooo Etkvoc 6
o

9 Fpotk Yno/oytotov 6
o

10 Bponyvo oto 8ocov Lcovov 8
o

11 Dnttkc Entkotvovcc kot Lktuo 8
o

12 Ynnpcotootpocc Apxttcktovtkc 8
o

1J Autopyovocvo Lktuo 8
o

14 EEpuEn Lcovov 8
o


Ko/ovtot ot cvtocpcvot vo uno8//ouv ttc ottnoctc kot to
tkoto/oynttk touc otn Fpootco tou Tnotoc, KcpccvAn kc Auyspn,
cn 5-7-2011 xp kc 22-7-2011, tnA. 24610-56503.
HpoKnwn, ur ouoon rpvooo mtko koou opouvou vpvou,
ouvoKk troopmv (4) otumv oto N.H.A.A. Anuotko Hoko Zto0uo
AKuou, nou rprr otov AKuo.

Oi sviqspsvoi kq/ovqi vq ou/npooouv nv qinon s koik ENTYHO
AZEH ZOX.1 kqi vq nv uo8/ouv, sis outonpoo6nm, sis s //o
sEouoioonvo q quo pooo, soov n sEouoionon psi nv
uovpqn ou 0sopnvn q noiq qpvn, sis tovupouk ur ouotnuvn
rnotoKn, oq vpqsiq n unpsoiq q onv qk/ou0n is0uvon: NHAA
Anoikoi Hqiikoi Zq0oi A/iou, Ooukuiou73 A/io TK 17455,
qsu0vov nv uuiv k. P//q E/vn (n/.
sikoivoviq:2109836648,2109850281).
Anfn tn npo0rouo unooKn otnormv: Hopookrun 22/07/2011.

Zuuor uo0mon pvou, ouvoKko op0uo rkotv nrvnvto 0ormv


(150) oto Ivottoto NroKoo.

To Noik Hpooo ioiko Aikqiou s sovuiq Ivottoto NroKoo,
o ooio vsi ouoq0si kqi /sioupvsi 8osi ou p0pou 17 ou N. 3369/2005,
4.E.K. 171/A/6.7.2005, o vsi poooin0si kqi iovsi s o p0po 59 ou N.
3966/2011, 4.E.K. 118/A'/24.5.2011, kqi ou H.A. 129/2006
4.E.K.141/A/12.7.2006, kqi o ooio uvsqi onv sosiq ou Youpvsiou
Hqisiq Aiq Biou M0non kqi Opnoksuov, spssi onv A0nvq onv o
Avqpvov 417 kqi 8osi ou u' qpi0. 83/ 24-6-2011 pqkiko ou Aioikniko
Zu8ou/iou ou voioou Nso/qiq s 0q Hpok/non skn/oon
sviqpovo viq Zu8osi Zs/svov Oupiov, qvqkoivovsi i poi0sqi vq
po8si os ou8osi io0oon pvou, ouvo/iko qpi0o skqv svnvq
0osov (150) viq q Yopvq 11 & 10, ou qopov oo Epvo Avq80ion kqi
Ekqon n Asioupviq ov Oupiov Eivsipnqiknq viq nv
Ev0ppuvon Kqi ZnpiEn n Nsqvikn Eivsipnqiknq, 8osi n qp. 23
ou qp0. 2 ou N. 2621/1998(A 136) kqi n qp. 1 ou qp0. 35 ou N.
3966/2011(A 118).
Oi sviqspsvoi kq/ovqi qpvik vq ou/npooouv qok/sioik
n/skpovikn qinon skn/oon sviqpovo oov iooo ou voioou
Nso/qiq (www.ify.gr), n ooiq 0q sivqi iq0oin q i 09:00 tn 20n
IouKou 2011 m ko t 18:00 tn 24n IouKou 2011.
XPONIKH AIAPKEIA ZYMBAZEQN:
Oi Zvsik Zu8osi Mio0oon Epvou 0q vouv ipksiq vpi 31/12/2013.

HAHPOOOPIEZ:
Fiq spioosps /npoopis oi sviqspsvoi /-s opov vq qsu0vovqi
oo voioo Nso/qiq (nq Aioiknon) kqi oo n/ovo 210-2599300 os
spvois nps, q 10.00 o 14.00.


Opotk onotrKouoto tn npoknpufn 1F/2010 (OEK 3/22.09.2010, trvo
npoknpfrmv AZEH) ko npoompv onotrKouoto tn npoknpufn
1A/2008 (OEK 646/02.12.2008, trvo npoknpfrmv AZEH).
Zi 14-7-2011sk0nkqv kqi kqqvopionkqv onv iooos/iq ou AZEH
(www.asep.gr) to opotk onotrKouoto tn npoknpufn 1F/2010 (OEK
3/22.09.2010, trvo npoknpfrmv AZEH), ou qopov nv /npoon
skqoko (18) opvqvikov 0osov qkiko poooiko ov k/ov HE3, TE16
kqi AE8 Zsvovpov viq n Bou/n ov E//nvov. Oi ivqks qso/noqv oo
E0vik Tuovpqsio viq nooisuon kqi 0q qvqpn0ov oo pvpqq
AAYFEA s nv koon ou ovsiko 4EK.
Eion qvqpn0nkqv onv iooos/iq ou AZEH q npoompv onotrKouoto
tn npoknpufn 1A/2008 (OEK 646/02.12.2008, trvo npoknpfrmv AZEH)
ou qopov nv /npoon Ei (6) 0osov viou siiksuvou Eionoviko
Hpoooiko n ksvpikn unpsoiq n Fpqqsiq ou AZEH, oi oois
poknpv0nkqv o sEn: q) vs (5) oo vvooik qviksisvo Aioiknik
Aikqio [koik 0on: 10001] kqi 8) iq (1) oo vvooik qviksisvo
Zuvqvqik Aikqio [koik 0on: 10002].
E//siusi uouniov s q opicsvq q nv poknpuEn poovq iopioo,
o q i vs 0osi ou poou vvooiko qviksivou kq0o kqi n
ovqikn 0on ou sspou vvooiko qviksivou qpqvouv ksv.
Aisukpivicsqi i, s q ovsikn ooqon n Apvn Hpooqoiq Asovov
Hpoooiko Xqpqknpq, oi ivqks qok/siovov sv qvqpovqi onv
iooos/iq ou AZEH. O/oi o oi ivqks ou kqqpionkqv oo /qioio
koon ov pooopivov qos/soov (iopioov kqi qok/siovov)
opov vq qvqcnn0ov oo Fpqsio EEunpnon Ho/iov ou AZEH, o
ooio osvcsqi oo ksvpik ou kqonq onv A0nvq (Hou/iou 6,
As/knoi).
Oi opioikoi ivqks 0q pokuouv s q nv skikqon uvv rvotormv, n
npo0rouo unooKn ov ooiov opicsqi q nv Hopookrun 15.07.2011
m ko tn Arutpo 25.07.2011. Eionqivsqi i svoosi sipovqi vo
viq /vou voinq n iqikqoiq kqi vi viq nv si n ouoiq kpion n
oiksiq sipon qEio/vnon.


HpokKnon rvoopovto vo 0or onoovKnon (ur ouoon pvou)
oto vpooro tou Aktou HPAEH otnv A0nvo.
To Aikuo HPAEH nioupvn0nks o 1991, s poo8ou/iq ou pqo
Tsvvo/oviq kqi Epsuvq, ou Zuvoou Eivsipnosov kqi Bionvqviov kqi ou
Zuvoou Bionvqviov Bopsiou E//o. Ksvpikn pqonpinq ou HPAEH
sivqi n uoonpiEn E//nvikov sivsipnosov kqi opvqvioov onv qvuEn
is0vov svvo/ovikov kqi spsuvnikov ouvspvqoiov.

To Aikuo HPAEH ouvovicsi nv s//nvikn koivopqEiq ou Eupoqiko Aikou
Entreprise Europe Network - ou svq/spou qvkooio Aikou uoonpiEn
sivsipnosov - kqi qos/si E0vik Znsio Eqn viq o 7o Hpvpqq H/qioio
Epsuvq kqi Tsvvo/ovikn AvuEn n Eupoqikn Evoon. Eion,
qvq/q8vsi poo8ou/is viq nv ipuon kqi nv uoonpiEn clusters
kqivoov sivsipnosov os iopou svvo/oviko osi.

H pok/non sviqpovo qop 0osi qqov/non (s o8qon pvou)
oo vpqsio ou Aikou HPAEH onv A0nvq, oi qk/ou0s pqonpins:
- Hqpovn unpsoiov kqivooiq, sqop svvo/oviq, is0vo ouvspvqoiq
kqi spsuvnikov povpqov po ikposoqis sivsipnosi kqi spsuvniko
opsi
- YoonpiEn /sioupviq s//nvikov cluster sivsipnosov,
- Zpqnvikn /npopnon sivsipnosov oi is0vsi svvo/ovik sEs/iEsi os
iopou svvo/oviko osi,
- YoonpiEn opvqvioov sk Eupoqikn Evoon onv qvuEn
uoonpikikov unpsoiov os 0qq supoqikov spsuvnikov povpqov.

Oi 0osi qqov/non opsi vq qopov iq n ouvuqo spiooopov sk
ov qvopo pqonpionov.

Oi uounioi, vpi 35 vpovov, psi vq iq0ouv:

Ai/oq os iq sk ov 0sikov sionov
Msquviqk i/oq
Hponvosvn sqvvs/qikn ssipiq os svvo/ovik n 8ionvqvik n
ou8ou/suik spi8//ov
Fvoon Koivoikov povpqov kqi poo8ou/iov kqi ssipiq os ousovn
/ iqvsipion quov
Euvpsiq vpnon uo/ovioov (8osi sovov kqi //s sqpov)
Fvoon o Evov v/oooov, iq sk ov ooiov n qvv/ikn
Euvpsiq pqvqooinon qEiiov sv kqi sk E//o

Oi sviqspsvoi opov vq osi/ouv q 8iovpqik ou to opvtrpo uvp
29 IouKou 2011 onv n/skpovikn is0uvon praxi@help-forward.gr, uun kq
X. Kp/ou.

Atnon-AnKmon vtofn otou nvokr ovonKnpmt6v ko mpouo0mv
rknorutk6v ovoKko tou 2011-2012 vo tnv Hpmto0uo ko
Arutrpo0uo Eknoruon, ko06 ko mt6v Eunrpotrvv6v oto
Mouok ZvoKro.
To Youpvsio Hqisiq, Ai Biou M0non kqi Opnoksuov qvqkoivoos i
kq/si ou skqisuiko ov k/ov HE16.01, HE16.02, HE017.13, HE17.14
kqi TE16, ou sviqpovqi vq uo8/ouv Ainon-An/oon vqEn oou
ivqks qvq/npoov kqi opoio0iov skqisuikov ovo/iko ou 2011-2012
viq nv Hpoo80iq kqi Asuspo80iq Ekqisuon, o kqi oi iios
Esipovvs vq uo8/ouv Ainon-An/oon Cpoio0iou viq q Mouoik
Zvo/siq.

Oi Ainosi-An/oosi uo8//ovqi oi kq ou Aisu0vosi n Fpqsiq
Asuspo80iq Ekqisuon. H po0soiq uo8o/n ov Ainosov-An/oosov
opicsqi q 14-07-2011 uvp 22-07-2011.
H ovsikn svkk/io, n pq qinon kqi q u/oiq ovsik vvpqq sivqi
qvqpnvq onv iooos/iq ou Youpvsiou Hqisiq.E0vk ovmvou vo tnv otrKvmon tn Fpouuotro tmv Hvmuvmv
E0v6v
Zi 7 Asks8piou 2011 0q isEqv0si onv A0nvq s0vik iqvovio viq nv
os/voon n Fpqqsiq ov Hvovov E0vov s 12 E//nvs n/ikiq o
kqi 32 sov. H unooKn otnormv 0o npnr vo vvr m t 10 Zrntrupou
2011, uvov nKrktpovk ko uom ovrtkn otoorKo OHE,
careers.un.org.
Aqpqins poo0osi ousovn uouniov, 0qq sEsosov
qps/0vov sov kq0o kqi //s vpnois /npoopis opov vq
qv/n0ov q nv svnq n iooos/iq
http://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE
H o/ok/npoon n iqikqoiq kqi n qvqkoivoon ov qos/soov
povpqqicsqi viq ov ovio 2012.

Hpoknpufn 0on Frvko Aru0uvtn oto 1puuo IotpooKovk6v
Epruv6v tn Akonuo A0nv6v
To |puq qpo8io/ovikov Epsuvov n Akqniq A0nvov, Noik
Hpooo ioiko Aikqiou, poknpoosi, ospq q qqon ou Aioikniko
Zu8ou/iou ou s/n0n onv 142n/15-4-2011 ouvspiqon, nv /npoon n
ksvn 0on ou Fsviko Aisu0uvn. H poknpuEn n 0on vivsqi s i
qk/ou0s poo0osi
q) H poknpuoosvn 0on sivqi iioiko ikqiou kqi n ipksiq n 0nsiq ou
poo/q8qvsvou opicsqi viq iq svqsiq s uvqnq qvqvoon.
8) H 0on sivqi /npou qqov/non kqi q qqiosvq uik poovq
opicovqi o qko/o0o:
-Huvio n i/oq Hqvsioniou n nsqn n ioio qvqvvopiovou
pqo n q//oqn kq pospqinq on Aioiknon Movov
Yvsiq.
-Msquviqk i/o oouov onv qvopo siiknq.
-Ho/ kq/n vvoon ou/vioov iq v/oooq n Eupoqikn Evoon sk
n s//nvikn.
-Hsvqsn ou/vioov ssipiq o ioikniko poioqvou opov ou
nooiou n iioiko oq, kq poinon spsuvnikov.
-Aokiqovn ikqvnq os 0qq opvvoon, ioiknon kqi /sioupviq
Noookosiov n Epsuvnikov kq pospqinq opov.
Oi kovoi iqkopiko i/oqo on ioiknon Noookosiov n Epsuvnikov
opov 0q ponvn0ov onv qEio/vnon.

Oi uounioi psi vq sivqi (i) E//nvs o/is n o/is ov Kpqov Ms/ov
n Eupoqikn Evoon, (ii) vq vouv nv uvsiq kqi nv uoikn
kqq//n/nq ou ou sipsi nv sk/son ov kq0nkvov n 0oso,
(iii) vq nv vouv kqqikqosi viq kqkopvnq os ooiqnos oivn (iv) vq nv
vouv kqqikqosi viq k/on, usEqipson, qn, sk8iqon, /qoovpqiq,
qioiq iknvpou, opookiq n opo/nuiq, kqqison, qioiq spi nv
unpsoiq, qp8qon kq0nkovo, oukoqvikn uonion kq0' uopon n
svk/nqq n vsvsnoiq s/su0spiq n oikovoikn sks//suon n
vsvsnoiq con, (v) vq nv sivqi uikoi /vo qpqon s s/soiiko
8o/suq viq kqkopvnq n viq /n/nq oo kqi qv o qiknq
qpqvpnks, (vi) vq nv vouv /vo kqqikn ospn0si q o/iik ou
ikqioqq (vii) vq nv s/ov sis u ospnikn ikqoikn ouqpoqon
(/npn n spikn) sis u sikoupikn ikqoikn ouqpoqon, (viii) oi vps
vpi o vpvo po/nun ou vq vouv sk/npoosi i opqioik ou
uovpsoosi n vq vouv qq//qvsi viq q qu. Eion o nv iiq
nsponviq kqi vpi nv po/nun ou vq nv vouv knpuv0si qvuqkoi n
kqqikqosi viq /ioqEiq s s/soiikn qqon. Asv qqisiqi sk/npoon
ov opqioikov uovpsoosov viq o/is kpou n Eupoqikn Evoon
viq ou ooiou sv po8/sqi onv vopq ou oio ko/uq.

Kq/ovqi ooi si0uov vq poo/n0ov onv poknpuoosvn 0on vq
kqq0oouv quopoooo n s sEouoioonvo pooo n vq qoosi/ouv
qvupoik s ouonvn sioo/n ovsikn qinon n ooiq svsi 0on
us0uvn n/oon ou p0pou 8 ou v. 1599/1986 on is0uvon Zopqvo ou
Esoiou 4 - 11527, A0nvq uvp 31-7-2011 qci s nv qinon uo8//ovq
ouvosuik ou kq spioon qvqspsvou onv qinon pouviqko
kqi squviqko i/ou oouov, qosikik n Evn v/oooq kqi n
vvoon ov H/Y kq0o kqi qosikik n ponpsoiq n n ssipiq,
ooqvivpqo ov o usov n qouvoikn qunq n ioooinik
vsvvnoso n ioooinik n qpiq qpvn ou kpou nv i0qvvsiq ou
ooiou vsi
o uounio viq o/is kpqov-s/ov n Eupoqikn Evoon, 8iovpqik
onsioq viq i pqonpins ou uouniou kqi viq ou ppsvs
uouniou us0uvn n/oon ou v. 1599/1986 i vouv sk/npoosi i
opqioik uovpsoosi n vouv voio qq//qvsi q qu.

O uounio ou 0q si/svsi on 0on ou Fsviko Aisu0uvn 0q psi vq
kqq0osi oq os skqvs nps q nv koivooinon n si/ovn
ou q o A.Z. ou/npoqik: ioooinik uvsiq kqi uoikn
kqq//n/nq kqi opqo/ovikn kqoqon (viq ou vps) q o
ooio vq poksi i vsi sk/npoosi i opqioik ou uovpsoosi n i
vsi voio qq//qvsi.
Zs spioon po/nun o/in kpou-/ou n Eupoqikn Evoon 0q
psi vq uo8/n0si kqi qosikik q o ooio vq qosikvsqi n
/npn vvoon kqi vsn vpnon n s//nvikn v/oooq (uvio AE n E//o
n qo/unpio s//nviko /uksiou n sEqqEiou vuvqoiou n ioooinik
s//nvo0siq ou/vioov siou F ou Kvpou E//nvikn F/oooq n
//ou qvqvvopiovou opq).

Zs spioon ou q poovq ov uouniov sv sipouv nv po/nun
ou viq nv ksvn 0on ou Fsviko Aisu0uvn opsi vq poo/n0ov viq nv
ksvn 0on ou Aioikniko Aisu0uvn (Aisu0uvn Aioiknon kqi Oikovoikn
Aiqvsipion ou BEAA), soov onv qinon uo8o/n viq n 0on ou Fsviko
Aisu0uvn n/ooouv i si0uov nv po/nun ou viq n 0on ou
Aioikniko Aisu0uvn.
Fo nrpootrpr nKnpooopr o rvoorpurvo unopov vo
onru0vovto oto tnKomvo 210-6597617, 619 ko 620 kot t rpvour
nupr ko kot t
6pr 12.00 ko 14.00
To IKA-ETAM poi0sqi vq kq/usi kq (10) ksv opvqvik 0osi k/ou
AE Tsvvik (siiknq n/skpo/vou), n A/von Tsvvikn & Zvqon , ur
urttofn unoKKnKmv on Ynoupvro n KKr Anuor Ynnpror,
N.H.A.A. ko06 ko unoKKnKmv kpotk6v N.H.I.A. ko AEKO, un ronvuvmv
oto vpnuototnpo ko ot onor to Anuoo kotvr tnv nKrownoo tou
urtovko tou krooKoou

Zovq s i iqEsi, ikqioq ousovn on iqikqoiq sqEn vouv :
q) Oi vioi u//n/oi ou Anooiou kqi ov N.H.A.A.,
8) Oi qkikoi u//n/oi ov kpqikov N.H..A. kqi ov AEKO oi oois sv sivqi
sionvvs oo Xpnqionpio kqi oi oois o Anoio kqvsi nv
/siouniq ou soviko ou ksq/qiou,
oi ooioi vouv ou/npoosi vs (5) n q o iopio ou n q n
po/nun ou n q ponvosvn sqEn.

Tq uik poovq ov uouniov viq nv k/uun s sqEn ov
poknpuoosvov 0osov 0q psi vq sivqi oovq s o H.A. 50/2001
(4EK 39/. A/5-3-2001), o poooin0nks, qvikqqo0nks kqi iovsi
onspq.
Zuvkskpivq 0q psi vq kqvouv qo/unpio i/o Asuspo80iq
Ekqisuon ouvqo siiknq kqi siq oknon ou qviooivou
sqvv/qo

Kq/ovqi oi u//n/oi oi ooioi sviqpovqi kqi /npov i poo0osi,
vq uo8//ouv on Aioiknon ou KA-ETAM, Fsvikn A/von Aioik/kov Ynpsoiov,
A/von Aioik/ko Hpoo/ko, Tnq Kqoqon Hpoooiko, Av. Kov/vou
8, T.K. 102 41 A0nvq, on 8/7/2011 - 9/8/2011, q ikqio/ovnik.
Fiq spioosps /npoopis oi sviqspsvoi opov vq qsu0vovqi on
A/von Aioik/ko Hpoo/ko oq n/ovq 210-5215285, 287, 288 kqi 284.


O Oovtotpk ZKKovo Attkn, NHAA, ou spssi onv A0nvq,
poi0sqi vq kq/usi psi (3) krv opvovk 0or npoomnko tou ur
urttofn unoKKnKmv on Ynoupvro n KKr Anuor Ynnpror ko
NHAA n kpotk NHIA n AEKO o sEn:

HE AIOIKHTIKOY - OIKONOMIKOY (2) OEZEIZ

AE AIOIKHTIKOY - AOFIZTIKOY (1) OEZH

H/npoopis oq n/ovq: 210-3821109 kqi 210-3806668.

Oi sviqspsvoi ou /npov i poo0osi opov vq uo8//ouv
qinon oq Fpqsiq ou Zu//vou (Niknqp 8-10, T.K. 106 78 A0nvq), or
onokKrotkn npo0rouo nou opvr on 01/07/2011 ko Knvr ot
01/09/2011.


O Anuo ZtuKo (vou O06to) si0usi vq kq/usi (12) oskq ksv
opvqvik 0osi, ou vou O.E.Y. ou k/ou oviou poooiko viq n
os/voon n Tsvvikn & Aioiknikn Ynpsoiq ou s nv okooo
urttofn on KKo OTA ouomvo ur t otfr tou p0pou 74 tou N.
3584/2007.
1. HE5 n TE 4 H/sk/vo n Mnv/vo Mnvqvik Oon : 1
2. HE4 Apvikovq Mnvqvik Oon : 1
3. HE3 Ho/iik Mnvqvik Oon : 1
4. AE24 H/skpo/vo Oon : 1
5. AE1 Aioikniko - Aovioiko Oon : 3
6. YE1 K/nnpov - 4u/kov - Fsvikov Kq0nkvov Oon : 1
7. YE16 Epvqov psuon Oon : 2
8. YE16 Epvqov Kq0qpinq Oon : 2

O rvoorpurvo nopokoKovto nm rnkovmvnoouv ur to Fpooro
Hpoomnko tou Anuou oto tnK: 2238350109.

H Ynnproo HoKtkn Arponopo (YHA), poi0sqi vq kq/usi nvtr (5)


krv opvovk 0or uvuou npoomnko, ur urttofn unoKKnKmv
on Ynoupvro n KKr nuor Ynnpror, N.H.A.A. ko Kpotk N.H.I.A.
Fiq o /vo qu kq/si ou uq//n/ou ou sviqpovqi vq uo8/ouv
ovsikn qinon on Ais0uvon Aioikniko Tnq Kqoqon Hpoooiko,
Bqo. Fsopviou 1- 16604 E//nvik.

Oi sqEsi 0q pqvqooin0ov oovq s i iqEsi ou p0pou
71qp.1 & 3 kq0o kqi ov p0pov 73,74 ou N.3528/07 {4EK 26/A/9-2-07}
Kpoon ou Koikq Kqoqon Anooiov Ho/iikov Aioiknikov
Yq//n/ov kqi Yq//n/ov N.H.A.A. kqi ou p0pou 6 ou N.3613/07 {4EK
263/A/23.11.07}Pu0iosi Osov AvsEpnov Apvov,.kqi /oiov
cnnov qpoinq Y. Eoospikov, ospq q vvon ou
Ynpsoiqko Zu8ou/iou ou opq uoovn.

Oi 0osi ou pksiqi vq /npo0ov s sqEsi poooiko sivqi:

OEZEIZ MONIMOY HPOZQHIKOY HPOZ HAHPQZH

KATHFOPA KAAAOZ OEZEZ MONAAA
HE4 HKrktpovk6v 1 Kpot.Arp/vo HpokKrou
TE4 HKrktpovk6v 1 Krvtpkn Ynnproo
AE4 Aok.-Aov. 3 Krvtpkn Ynnproo

Oi sviqspsvoi kq/ovqi vq uo8/ouv on 20/07/2011 o ko


19/08/2011 q qpqko ikqio/ovnik:
O Ainon uouninq
O Avivpqo qunq
O Avq/uik 8iovpqik onsioq s us0uvn n/oon viq nv ionq
ou spisvovou ou
O Eikupovq ooqvivpqq ov i/ov oouov
O Eikupovq ooqvivpqq i/ov vvoon n/skpoviko uo/ovion,
soov upvouv n us0uvn n/oon i vouv vvoon H/npoopikn
kqi vsipioo H/Y.
O Hioooinik Ynpsoiqkov Msq8o/ov, oo ooio vq qvqpovqi
8qoik ooivsiq poooiko npoou (vpvo unpsoiq, 8q0
,sk0osi qEio/vnon kqi qvqppoik sis ov vs (5) s/suqiov
sov kq0o kqi i sv ou vsi si8/n0si si0qpvikn oivn kqi sv
skkpssi si0qpvikn ioEn os 8po ou .

H otnon unownotnto kovonorto toutvpovo ko otnv Ynnproo


Aokntko otnv onoo unvovto o rvoorpurvo.
H kot0ron tn otnon tmv rvoorpouvmv ko tmv onopotntmv
kooKovntk6v 0o vvrto kot t rpvour nupr ko 6pr.

Fo nrpootrpr nKnpooopr o rvoorpurvo unKKnKo unopov vo
onru0vovto otn A/von Aokntko/ Tunuo B tn Ynnproo HoKtkn
Arponopo oto tnKomvo:210 8916232,kot t rpvour nupr ko
6pr.