You are on page 1of 1

Zacznik nr 1 do Porozumienia z dnia 30 wrzenia 2010r.

GMINA : S K O C Z W WYKAZ DRG PRZEWIDZIANYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA :


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2642 S Midzywie - Skoczw - Pogrze 2642 S Midzywie - Skoczw - Pogrze 2613 S Midzywie - Goleszw 2615 S Wilica - Skoczw 2617 S Dbowiec - Midzywie 2619 S Cieszyn-Gumna-Dbowiec-Ochaby-Kiczyce 2638 S Skoczw - Landek 2640 S Pierciec - Kowale Razem :

2,767 km 1,120 km 0,800 km 2,875 km 1,100 km 0,100 km 5,565 km 3,247 km 17,574 km

IV standard zud IV standard zud V standard zud V standard zud V standard zud V standard zud V standard zud V standard zud

WYKAZ DRG PRZEWIDZIANYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA W OBNIONYM STANDARDZIE :


1. 2. 3.

2614 S Skoczw Kisielw Ogrodzona 2619 S Cieszyn-Gumna-Dbowiec-Ochaby-Kiczyce 2639 S Zaborze - Pierciec R a z e m:

- 2,686 km - 7,654 km - 2,500 km 12,840 km

- VI standard zud - VI standard zud - VI standard zud

FINANSOWANIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRG: 2010 rok 30.414 km x 600 z R a z e m: 2011 rok Dotacja na 2011 rok wyniesie: 30.414 km x 800 z x 3 = 72.994 z (m-ce: I-III 2011r.) FINANSOWANIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA CHODNIKW: 1. 2642 S Midzywie - Skoczw - Pogrze - 870 mb 2. 2617 S Dbowiec - Midzywie - 95 mb Razem: 965 mb 1000 mb 2010/2011 rok Dotacja na sezon 2010/2011 wyniesie: 1000 mb x 2 z = 2000 z = 18.248 z 18.248 z x 2 miesice = 36.496 z