You are on page 1of 10

THNG T H ng d n l u tr h s thi t k , b n v hon cng cng trnh xy d ng

C n c Lu t Xy d ng s 16/2003/QH11 ngy 26/11/2003; C n c Php l nh L u tr qu c gia s 34/2001/PL -UBTVQH10 ngy 04/04/2001; C n c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngy 04/04/2003 c a Chnh ph quy nhi m v , quy n h n v c c u t ch c c a B Xy d ng; nh ch c n ng, u

C n c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngy 07/02/2005 c a Chnh ph v Qu n l d n t xy d ng cng trnh; C n c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngy 16/12/2004 c a Chnh ph v Qu n l ch t l ng cng trnh xy d ng; C n c Ngh nh s 111/2004/N -CP ngy 08/04/2004 c a Chnh ph quy hnh m t s i u c a Php l nh L u tr qu c gia. B Xy d ng h sau: I. QUY

nh chi ti t thi

ng d n l u tr h s thi t k , b n v hon c ng cng trnh xy d ng nh

NH CHUNG

1. M c ch l u tr h s thi t k , b n v hon cng cng trnh xy d ng: H s thi t k , b n v hon cng cng trnh xy d ng c l u tr ph c v cho cng tc qu n l; nghin c u; b o tr cng trnh; ki m tra, gim nh cng trnh khi cng trnh c s c k thu t ho c khi c yu c u; gi i quy t tranh ch p pht sinh lin quan n cng trnh. 2. Ph m vi i u ch nh v it ng p d ng:

Thng t ny quy nh vi c l u tr h s thi t k , b n v hon cng cc cng trnh xy d ng m i, c i t o, s a ch a, nng c p, khng phn bi t ngu n v n u t v hnh th c s h u. Ch u t ho c ch s h u ho c ch qu n l s d ng cng trnh xy d ng, nh th u thi t k , nh th u thi cng xy d ng, c quan qu n l nh n c v xy d ng, c quan l u tr nh n c th c hi n vi c l u tr h s thi t k , b n v hon cng cng trnh xy d ng theo quy nh t i Thng t ny. 3. Th i h n l u tr : - i v i ch u t ho c ch s h u ho c ch qu n l s d ng cng trnh xy d ng, c quan qu n l nh n c v xy d ng, c quan l u tr nh n c, h s thi t k , b n v hon cng cng trnh xy d ng c l u tr theo tu i th cng trnh.

Ring cc cng trnh xy d ng sau y, b n v hon cng ph i c l u tr qu c gia, th i h n l u tr v nh vi n: Cng trnh c ngh a quan tr ng v l ch s , chnh tr , kinh t , v n ho, khoa h c k thu t, qu c phng, an ninh c Th t ng Chnh ph quy t nh u t ; cng trnh b t bu c ph i thi tuy n thi t k ki n trc c quy m c p I, c p c bi t; cng trnh c gi tr c bi t v v n ha c x p h ng. - i v i nh th u thi t k , nh th u thi cng xy d ng, th i h n l u tr h s thi t k , b n v hon cng cng trnh xy d ng l 10 n m k t khi k t thc b o hnh cng trnh. 4. Tr ng h p thay i ch u t ho c ch s h u ho c ch qu n l s d ng cng trnh xy d ng, h s thi t k , b n v hon cng cng trnh xy d ng c bn giao cho ng i k th a h p php l u tr . 5. Vi c giao n p, b o qu n, khai thc, ph c ch , tiu hu h s l u tr thi t k , b n v hon cng cng trnh xy d ng th c hi n theo quy nh c a php lu t v l u tr . II. L U TR H S THI T K , B N V HON CNG CNG TRNH XY D NG

1. Thnh ph n h s l u tr v n i l u tr a) i v i ch u t ho c ch s h u ho c ch qu n l s d ng cng trnh xy d ng:

Ch u t ho c ch s h u ho c ch qu n l s d ng cng trnh xy d ng l u tr h s thi t k c s , h s thi t k k thu t (tr ng h p thi t k ba b c), h s thi t k b n v thi cng, b n v hon cng cng trnh xy d ng. Thnh ph n h s l u tr g m: - Thuy t minh v cc b n v thi t k c s , bo co k t qu kh o st xy d ng trong b c thi t k c s , v n b n th m nh thi t k c s , v n b n ph duy t d n, v n b n ph duy t bo co kinh t - k thu t (tr ng h p ch ph i l p bo co kinh t - k thu t). - Thuy t minh v cc b n v thi t k k thu t, bo co k t qu kh o st xy d ng trong b c thi t k k thu t, bo co k t qu th m tra thi t k k thu t (n u c), v n b n th m nh thi t k k thu t, v n b n ph duy t thi t k k thu t. - Thuy t minh (n u c) v cc b n v thi cng, bo co k t qu kh o st xy d ng trong b c thi t k b n v thi cng (n u c), bo co k t qu th m tra thi t k b n v thi cng (n u c), v n b n th m nh thi t k b n v thi cng (tr ng h p thi t k hai b c), v n b n ph duy t thi t k b n v thi cng. - B n v hon cng cng trnh xy d ng l p theo quy 209/2004/N -CP ngy 16/12/2004 c a Chnh ph . b) i v i nh th u thi t k : nh t i i u 27, Ngh nh

Nh th u thi t k tham gia thi t k cng trnh xy d ng l u tr ph n h s thi t k do mnh th c hi n. Ring nh th u m nh n t ng th u thi t k ph i l u tr ton b h s thi t k cng trnh xy d ng bao g m h s thi t k c s , h s thi t k k thu t (tr ng h p thi t k ba b c), h s thi t k b n v thi cng do mnh v cc nh th u ph thi t k th c hi n. Thnh ph n h s l u tr g m:

- Thuy t minh v cc b n v thi t k c s , bo co k t qu kh o st xy d ng trong b thi t k c s .

c c c

- Thuy t minh v cc b n v thi t k k thu t, bo co k t qu kh o st xy d ng trong b thi t k k thu t, cc ti li u tnh ton. - Thuy t minh (n u c) v cc b n v thi cng, bo co k t qu kh o st xy d ng trong b thi t k b n v thi cng (n u c), cc ti li u tnh ton (tr ng h p thi t k hai b c). c) i v i nh th u thi cng xy d ng:

Nh th u thi cng xy d ng l u tr h s thi t k b n v thi cng, b n v hon cng cng trnh xy d ng do mnh th c hi n. Ring nh th u m nh n t ng th u thi cng xy d ng ph i l u tr ton b h s thi t k b n v thi cng, b n v hon cng do mnh v cc nh th u ph thi cng xy d ng th c hi n. Thnh ph n h s l u tr g m: - Thuy t minh (n u c) v cc b n v thi cng, bo co k t qu kh o st xy d ng trong b thi t k b n v thi cng (n u c). - B n v hon cng cng trnh xy d ng l p theo quy 209/2004/N -CP ngy 16/12/2004 c a Chnh ph . d) i v i c quan qu n l nh n c v xy d ng: nh t i i u 27, Ngh nh c

- C quan qu n l nh n s do mnh th m nh.

c c th m quy n th m nh thi t k c s l u tr h s thi t k c

- C quan qu n l nh n c c th m quy n c p php xy d ng l u tr h s thi t k xin c p php xy d ng do mnh c p php. ) i v i c quan l u tr nh n c: i

- C quan l u tr nh n c c p qu c gia l u tr b n v hon cng cng trnh xy d ng v i cng trnh theo quy nh ph i l u tr qu c gia, th i h n l u tr v nh vi n.

- C quan l u tr nh n c c p T nh l u tr b n v hon cng cng trnh xy d ng c p II, c p I, c p c bi t, c xy d ng trn a bn, tr cc cng trnh do c quan l u tr qu c gia l u tr . - C quan l u tr c p Huy n l u tr b n v hon cng cng trnh xy d ng c p IV, c p III, c xy d ng trn a bn. - Cng trnh xy d ng theo tuy n i qua nhi u a bn, tr ng h p thu c d n do cc B , ngnh quy t nh u t th b n v hon cng l u tr t i c quan l u tr qu c gia; tr ng h p thu c d n do UBND c p T nh quy t nh u t th b n v hon cng l u tr t i c quan l u tr nh n c c p T nh. - Tr ng h p d n c nhi u cng trnh xy d ng v i c p khc nhau th b n v hon cng cng trnh l u tr t i c quan l u tr nh n c t ng ng v i c p cng trnh theo quy nh t i i m , m c 1, ph n II c a Thng t ny.

- Cng trnh xy d ng c gi tr c bi t v v n ho v c h s ang l u tr t i c quan l u tr nh n c c p T nh, c p Huy n, khi c x p h ng th h s c chuy n l u tr t i c quan l u tr qu c gia. - Thnh ph n h s l u tr n p c quan l u tr nh n Thng t ny. 2. Hnh th c, quy cch h s l u tr a) H s thi t k , b n v hon cng cng trnh xy d ng n p l u tr ph i c y con d u v ch k c a t ch c, c nhn l p h s , c ch k c a ch nhi m thi t k v ch tr thi t k ( i v i h s thi t k ); c b o qu n trong h p theo kh A4, ba h p ghi cc thng tin theo h ng d n t i Ph l c 04 c a Thng t ny. Cc b n v thi t k ph i m b o hnh th c, quy cch theo tiu chu n ho c quy nh hi n hnh. Cc b n v hon cng ph i c d u "B n v hon cng" c a nh th u thi cng xy d ng theo h ng d n t i Ph l c 01 v c danh m c b n v theo h ng d n t i Ph l c 03 c a Thng t ny. b) Cc v n b n trong h s l u tr nh v n b n ph duy t d n, v n b n ph duy t bo co kinh t - k thu t (tr ng h p ch ph i l p bo co kinh t - k thu t), v n b n th m nh thi t k , v n b n ph duy t thi t k , v n b n nghi m thu bn giao cng trnh a vo s d ng... tr ng h p khng cn b n chnh th c thay th b ng b n sao h p php. c) H s thi t k , b n v hon cng cng trnh xy d ng c th c l u tr d i d ng b ng t , a t ho c v t mang tin ph h p, th hi n y thnh ph n v n i dung h s l u tr theo quy nh t i m c 1, ph n II c a Thng t ny. 3. Trch nhi m trong vi c l u tr h s thi t k , b n v hon cng cng trnh xy d ng a) i v i ch u t ho c ch s h u ho c ch qu n l s d ng cng trnh xy d ng: c theo h ng d n t i Ph l c 02 c a

- Ch u t ho c ch s h u ho c ch qu n l s d ng cng trnh xy d ng c trch nhi m l u tr h s thi t k , b n v hon cng cng trnh xy d ng theo th i h n quy nh; b o qu n an ton h s theo tiu chu n k thu t v l u tr . - Ch m nh t 03 thng k t khi nghi m thu bn giao cng trnh a vo s d ng, ch ut ph i n p h s l u tr vo c quan l u tr nh n c quy nh t i i m , m c 1, ph n II c a Thng t ny; m b o thnh ph n, hnh th c v quy cch h s ; m b o th t c giao n p h s theo quy nh c a php lu t v l u tr . Ch u t ph i ch u trch nhi m tr c Php lu t n u khng n p h s l u tr theo quy nh vo c quan l u tr nh n c; ph i ch u cc chi ph pht sinh do vi c c quan l u tr nh n c ph i n thu nh n h s khng c ch u t n p ng th i h n quy nh. - Khng yu c u n p l u tr nh n nh ch ph i l p bo co kinh t - k quy nh ch ph i l p bo co kinh t ch u l c chnh; cc cng trnh xy d c gi y php xy d ng. c h s l u tr cc cng trnh xy d ng m i theo quy thu t; cc cng trnh c i t o, s a ch a, nng c p theo - k thu t nh ng khng lm thay i ki n trc, k t c u ng m i, c i t o, s a ch a, nng c p theo quy nh ph i

b)

i v i nh th u thi t k , nh th u thi cng xy d ng:

- Nh th u thi t k , ngoi trch nhi m t l u tr ph n h s thi t k do mnh l p, ph i n p h s thi t k cho nh th u m nh n t ng th u thi t k l u tr . - Nh th u thi cng xy d ng, ngoi trch nhi m t l u tr ph n b n v hon cng do mnh l p, ph i n p b n v hon cng cho nh th u m nh n t ng th u thi cng xy d ng l u tr . - Nh th u m nh n t ng th u thi cng xy d ng, ngoi vi c l u tr ton b b n v hon cng cng trnh xy d ng, ph i t p h p b n v hon cng theo t ng l nh v c chuyn mn c a cng trnh n p cho ch ut ch u t l u tr v n p c quan l u tr nh n c. - Nh th u thi t k , nh th u thi cng xy d ng ph i ch u trch nhi m tr c Php lu t v tnh xc th c c a h s l u tr thi t k , b n v hon cng cng trnh xy d ng do mnh l p; ph i n b thi t h i do vi c s d ng h s l u tr khng m b o tnh xc th c gy ra. c) i v i c quan qu n l nh n c v xy d ng:

C quan qu n l nh n c v xy d ng nu t i i m d, m c 1, ph n II c a Thng t ny c trch nhi m b o qu n an ton h s thi t k c s do mnh th m nh, h s thi t k do mnh c p php xy d ng theo tiu chu n k thu t v l u tr . d) i v i c quan l u tr nh n c:

C quan l u tr nh n c quy nh t i i m , m c 1, ph n II c a Thng t ny c trch nhi m ti p nh n k p th i h s l u tr cng trnh xy d ng theo quy nh, m b o th i h n l u tr v b o qu n an ton h s l u tr ; cung c p h s l u tr cho cc t ch c, c nhn c nhu c u nghin c u, khai thc theo ng i t ng v cc quy nh hi n hnh. C quan l u tr nh n c ph i ch u trch nhi m tr c Php lu t n u khng ti p nh n h s l u tr cng trnh xy d ng do ch u t n p theo quy nh; ph i ch u cc chi ph pht sinh do vi c ch u t ph i v n chuy n, b o qu n h s l u tr khng c c quan l u tr nh n c ti p nh n theo quy nh. III. T CH C TH C HI N V HI U L C THI HNH

1. Cc B , c quan ngang B , c quan thu c Chnh ph , UBND cc c p ch o cc ch u t , ch s h u, ch qu n l s d ng cng trnh xy d ng, nh th u thi t k , nh th u thi cng xy d ng, trong ph m vi trch nhi m v quy n h n c a mnh, th c hi n vi c l u tr h s thi t k , b n v hon cng cng trnh xy d ng, nh k hng n m g i danh m c l u tr h s thi t k , b n v hon cng cng trnh xy d ng theo h ng d n t i Ph l c 05 c a Thng t ny v B Xy d ng theo di. 2. B Xy d ng l u m i theo di, h ng d n, ki m tra vi c th c hi n l u tr h s thi t k , b n v hon cng cng trnh xy d ng trong ph m vi c n c. S Xy d ng cc t nh, thnh ph tr c thu c Trung ng l u m i theo di, h ng d n, ki m tra vi c th c hi n l u tr h s thi t k , b n v hon cng cng trnh xy d ng trn a bn.

3. T ch c, c nhn vi ph m cc quy nh v l u tr h s thi t k , b n v hon cng cng trnh xy d ng t i Thng t ny, tu theo tnh ch t v m c vi ph m, b x l, x ph t hnh chnh theo quy nh c a Php lu t. 4. Thng t ny c hi u l c thi hnh sau 15 ngy, k t ngy ng Cng bo.

Trong qu trnh th c hi n, ngh cc B , ngnh, a ph ng, cc t ch c, c nhn lin quan ph n nh nh ng v ng m c v B Xy d ng nghin c u gi i quy t./.

Tiu

: Cc b

c l p h s Hon cng! Sun Mar 21, 2010 7:51 am

1. H s hon cng l g? Theo quy nh t i i m d kho n 1 i u 21 c a Ngh nh 209/2004/N -CP th Ch u t c trch nhi m t p h p, ki m tra ti li u ph c v nghi m thu cng vi c xy d ng, b ph n cng trnh, giai o n thi cng xy d ng, nghi m thu thi t b , nghi m thu hon t ng h ng m c xy d ng v hon thnh cng trnh xy d ng. H s hon cng l ti li u, l l ch c a s n ph m cng trnh xy d ng, bao g m cc v n ch tr ng u t n vi c l p d n u t xy d ng, kh o st xy d ng, thi t k cng trnh, thi cng xy d ng cng trnh v cc v n khc c lin quan n d n, cng trnh . H s hon cng cng trnh bao g m h s php l v ti li u qu n l ch t l ng nh t i Ph l c 3 c a Thng t s 12/2005/TT-BXD ngy 15/7/2005 c a B Xy D ng v "H ng d n m t s n i dung v Qu n l ch t l ng cng trnh v i u ki n n ng l c c a t ch c, c nhn trong ho t ng xy d ng" 2. N i dung h s hon cng A - H s php l (Ch u t - Bn A t p h p) c quy t

y y

a1. Quy t nh ph duy t d n u t xy d ng cng trnh, t ng d n thnh ph n ho c ti u d n c a c p c th m quy n a2. V n b n ch p thu n c a c quan qu n l chuyn ngnh c th m quy n v vi c cho php s d ng cng trnh k thu t bn ngoi hng ro:

- C p i n; - S d ng ngu n n c; - Khai thc n c ng m; - Khai thc khong s n, khai thc m ; - Thot n c ( u n i vo h th ng n c th i chung); ng giao thng b , th y; - An ton c a (Cng trnh chui qua , g n , trong ph m vi b o v - An ton giao thng (n u c).

...)

a3. H p ng xy d ng (ghi s , ngy thng c a h p ng) gi a Ch u t v i Nh th u t v n th c hi n kh o st xy d ng, thi t k ; Nh th u thi cng xy d ng chnh, gim st thi cng xy d ng, ki m nh ch t l ng, ki m tra v ch ng nh n s ph h p v c ng nh h p ng gi a Nh th u chnh (t v n, thi cng xy d ng) v cc Nh th u ph (t v n, thi cng xy d ng). a4. Cc ti li u ch ng minh i u ki n n ng l c c a cc Nh th u t v n, Nh th u thi cng xy d ng k c cc Nh th u n c ngoi (thi t k xy d ng, thi cng xy d ng, thi cng xy d ng, gim st thi cng xy d ng, ki m tra v ch ng nh n s ph h p ch t l ng...)

y y y

a5. K t qu th m nh thi t k c s c a c p c th m quy n ph duy t km theo ph n thi t k c s quy nh. a6. K t qu th m nh v ph duy t thi t k KT, thi t k BVTC c a Ch u t km theo h s thi t k theo quy nh. a7. Bin b n c a S xy d ng ki m tra s tun th quy nh qu n l ch t l ng cng trnh xy d ng c a Ch u t tr c khi nghi m thu giai o n xy d ng, nghi m thu hon thnh cng trnh a vo s d ng ng (Nh th u thi cng xy d ng - Bn B l p)

B - Ti li u qu n l ch t l

y y y y

y y

b1. B n v hon cng cc h ng m c v ton b cng trnh v ki n trc, k t c u, l p t thi t b , h th ng k thu t cng trnh, hon thi n...(c danh m c b n v km theo). b2. Cc ch ng ch k thu t xu t x ng xc nh n ch t l ng v t li u s d ng trong cng trnh thi cng ph n: san n n, gia c n n, c c, i c c, k t c u ng m v k t c u thn, i n n c v hon thi n... b3. Cc phi u ki m tra xc nh n ch t l ng v t li u s d ng trong cng trnh thi cng ph n: san n n, gia c n n, c c, i c c, k t c u ng m v k t c u thn, i n n c v hon thi n... do 1 t ch c chuyn mn ho c 1 t ch c khoa h c c t cch php nhn, n ng l c v s d ng phng th nghi m h p chu n th c hi n. b4. Ch ng ch xc nh n ch ng lo i v ch t l ng c a cc trang thi t b ph c v s n xu t v h th ng k thu t l p t trong cng trnh nh : c p n c, c p i n, c p ga...do n i s n xu t c p. b5. Thng bo k t qu ki m tra ch t l ng v t t , thi t b nh p kh u s d ng trong h ng m c cng trnh c a cc t ch c t v n c t cch php nhn c nh n c quy nh. b6. Cc ti li u, bin b n nghi m thu ch t l ng cc cng tc xy d ng, l p t thi t b . Km theo m i bin b n l b n v hon cng cng tc xy l p c nghi m thu (c danh m c bin b n nghi m thu cng tc xy d ng km theo) b7. Cc bin b n nghi m thu thi t b ch y th n ng v lin ng khng t i, nghi m thu thi t b ch y th lin ng c t i, bo co k t qu ki m tra, th nghi m, hi u ch nh, v n hnh th thi t b (khng t i v c t i) b8. Bin b n th v nghi m thu cc thi t b thng tin lin l c, cc thi t b b o v . b9. Bin b n th v nghi m thu cc thi t b phng chy ch a chy, n . b10. Bin b n ki m nh mi tr ng, mi sinh ( i v i cc cng trnh thu c d n ph i l p bo co nh gi tc ng mi tr ng) b11. Bo co k t qu th nghi m hi n tr ng (gia c n n, s c ch u t i c u c c mng; ch t l ng b tng c c; l u l ng gi ng; k t c u ch u l c; th t i b ch a; th t i ng c p n c...) b12. Bo co k t qu ki m tra ch t l ng ng hn c a cc m i n i: c c, k t c u kim lo i, ng ng p l c, b ch a b ng kim lo i... b13. Cc ti li u o c, quan tr c ln v bi n d ng cc h ng m c cng trnh, ton b cng trnh v cc cng trnh ln c n trong ph m vi ln nh

y y

h ng trong qu trnh xy d ng ( ln, nghing, chuy n v ngang, gc xoay...) b14. Nh t k thi cng xy d ng cng trnh. b15. L l ch thi t b , my mc l p t trong cng trnh; h ng d n ho c quy trnh v n hnh khai thc cng trnh; quy trnh b o hnh v b o tr thi t b cng trnh. b16. V n b n (bin b n) nghi m thu, ch p thu n h th ng k thu t, cng ngh ki n s d ng c a cc c quan Nh n c c th m quy n v :

i u

- Ch t l ng s n ph m n c sinh ho t; - S d ng cc ch t ch ng th m thi cng cc h ng m c cng trnh c p n c; - Phng chy ch a chy, n ; - Ch ng st; - B o v mi tr ng; - An ton lao ng, an ton v n hnh; - Th c hi n gi y php xy d ng ( i v i tr ng h p ph i c gi y php xy d ng); - Ch gi i t xy d ng; - u n i v i cng trnh k thu t h t ng (c p i n, c p n c, thot n c, giao thng...); - An ton i u, giao thng (n u c) - Thng tin lin l c (n u c). b17. Ch ng ch s ph h p t ng cng vi c (thi t k , thi cng xy d ng) c a cc h ng m c cng trnh, ton b cng trnh do cc t ch c t v n ki m nh c l p c p (k c cc nh th u n c ngoi tham gia t v n ki m nh, gim st, ng ki m ch t l ng) v c p tr c khi Ch u t t ch c nghi m thu hon thnh cc h ng m c cng trnh v ton b cng trnh. b18. B n k cc thay i so v i thi t k (k thu t, b n v thi cng) c ph duy t. b19. H s gi i quy t s c cng trnh (n u c) b20. Bo co c a t ch c t v n ki m nh i v i nh ng b ph n, h ng m c cng trnh ho c cng trnh c d u hi u khng m b o ch t l ng khi Ch u t nghi m thu (n u c) b21. Bin b n nghi m thu giai o n xy d ng. b22. Bin b n nghi m thu h ng m c cng trnh, nghi m thu hon thnh cng trnh a vo s d ng

y y y

y y

3. Vai tr c a H s hon cng: Lm c s cho vi c nghi m thu giai o n, nghi m thu h ng m c cng trnh v cng trnh hon thnh a vo s d ng; L c s thanh ton, quy t ton v ph c v cho vi c ki m ton; L h ng d n vin cho ng i khai thc s d ng; gip cho cc c quan qu n l tr c ti p cng trnh n m c y c u t o c th , th c tr ng ban u c a cng trnh nh m khai thc, s d ng ng v i kh n ng th c t c a cng trnh v c bi n php duy tu, s a ch a ph h p m b o tu i th cng trnh c lu di; Gip cc c quan nghin c u c ng nh c quan thanh tra khi c n thi t tm l i cc s li u c lin quan n cng trnh;

y y y

y y

L c s thi t k ph ng n b o v cng trnh; L h s hi n tr ng ph c v cho vi c thi t k , c i t o, m r ng v nng c p cng trnh