You are on page 1of 2

n khch sn 4 Sao m vn b ng c; khng bit n khch sn Ngn Sao c an ton hn khng, hay l vn b To Tho ui ra nh t lun.

19/07/2011 | 16:57 Qung Ninh:

n tic ti khch sn 4 sao, hn 20 bc s ng c


Dn Vit - Ngy 19.7, S Y t Qung Ninh xc nhn, khong hn 20 bc s ca Bnh vin i hc Y H Ni b ng c thc phm sau khi n tic ti khch sn H Long Pearl (phng Bi Chy, TP.H Long, Qung Ninh) trong ngy 17.7.
Thng tin ban u, hn 20 bc s ny ny cng hn 100 ngi na trong on n ba ti ngy 16 v ba sng ngy 17.7 ti nh hng trong khu vc snh ca khch sn H Long Pearl. Sau , on khch ln tu i thm vnh H Long v c cc triu chng lm sng v ng c thc phm. Mt s ngi c a i cp cu ti bnh vin a khoa khu vc Bi Chy.

on khch Bnh vin i hc Y H Ni n ti v sng ti khch sn trc khi ng c

Trao i vi phng vin chiu ngy 19.7, ch Nguyn Th Lin, nhn vin khch sn ny cho bit: on khch ca Bnh vin i hc Y H Ni c qua mt cng ty du lch ng k ngh cho 159 khch ti khch sn. on c mt ti khch sn vo lc 17 gi ngy 16.7 v c n ba ti ngy 16 v ba sng ngy 17.7 ti nh hng trong khu vc snh ca khch sn. Khong 15 gi ngy 17.7, khch sn c nhn c thng tin mt s ngi b au bng. Nguyn nhn v ng c ang c Chi cc An ton v sinh thc phm, S Y t Qung Ninh iu tra lm r.

H Long Pearl l khch sn t chun 4 sao Hong Giang