Versuri pentru copii

AU VRUT MELCII S Pe-o tulpin de stejar au încrmenit doi melci i privesc cum jos în vale se bat crâncen doi berbeci. Î i fac vânt din dou dealuri, cap în cap se bat berbecii, tocmai sar scântei din coarne... Doamne, nici nu sufl melcii. Hai i noi ca s ne batem... Face i loc, m i fra i berbeci! Au încremenit berbecii ± oare cum se bat doi melci?

SE BAT

Î i fac vânt din dou dealuri deacum patru zile melcii. Nu mai pot de ner bdare i se-ntorc la stâni berbecii. Melcii îns vin la vale, se-ntâlnesc a cincea zi. Bun ziua, fr ioare! Buna... Cum tr ie ti, ia zi? A i crezut c-au s se bat ? i eu astfel am crezut. Dar... vede i, cât coborâr , melcii au uitat ce-au vrut. Iulian Filip VACAN A

A venit vacan a cu trenul din Fran a Hai copii la joc c r ile pe foc S nu mai citim c ne-mboln vim!!! ÄFolclor´

. . .

. ,

,

, ,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful