Anarhizam

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije

Anarhija, simbol anarhizma

Anarhizam (grčki: anarkhos - bez vladara) je ideologija i filozofija društva zasnovanog na slobodi koju ne ograničava vlast. Anarhisti se protive svakom autoritetu i sili i zalažu se za apsolutnu slobodu pojedinca i samoorganzovanih grupa. Kao organizovan pokret, anarhizam se prvi put javlja posle francuske revolucije. Prvi koji je sebe okarakterisao kao anarhistu, bio je Pjer Žozef Prudon u 19. veku. Mediji često predstavljaju anarhiste kao opasne i nasilne ljude. Ova predrasuda je proizvod državne propagande, pre svega zato što se anarhizam zalaže za mir i slobodu. Mnoge radnice i radnici, naučnici, poznati umjetnici, književnici i muzičari su kroz svoja djela propagirali anarhizam.
Sadržaj
[sakrij]

• • • • • •

1 Koreni anarhizma 2 Moderni anarhizam 3 Viđeniji anarhisti 4 Vrste anarhizma 5 Vidi još 6 Spoljašnje veze

[uredi]Koreni

anarhizma

Neke anarhističke ideje se mogu pronaći u dalekoj prošlosti u kineskom taoizmu, kao i kod grčkih sofista, cinika i stoika. U srednjem veku neke anarhističke ideje pronalazimo među bogumilima na Balkanu, katarimaširom Evrope, među pripadnicima pokreta slobodnog

države. a njegove teorije mutualizma i federalizma imale su izuzetan uticaj na rast anarhizma u radničkoj klasi. Ova revolucija je naročito inspirisala Vilijama Godvina (1756-1836) koji se smatra prethodnikom anarhističkih teoretičara. postavljao je pojedinca iznad svega ostalog . Bakunjin. prvi prevodilac Marksovog „Kapitala“ na ruski jezik. razvijenim programom zahvaljujući pojavi “velike četvorke”: Nemca Maksa Štirnera(1806-1856). i veliki Marksov protivnik u Prvoj Internacionali. Francuza Pjera Prudona (1809-1865). kopačima (diggers) u Engleskoj i mnogim drugim jeretičkim pokretima. i koji danas. i dvojice Rusa Mihaila Bakunjina (1814-1876) i Petra Kropotkina (1842-1921). Kritikovao je postojanje vlasništva. Kropotkin je oblikovao sofisticiranu anarhističku analizu stvarajući anarho-komunizam . Rođen u atmosferi njemačke romantičarske filozofije. zbog njegovih prosvetiteljskih ideja i napada na političke institucije u njegovom ključnom delu „An Enquiry Concerning Political Justice“. sankilota i besnih (enrages). veka profilisao kao koherentna teorija sa sistemskim. [uredi]Viđeniji   anarhisti Pjer Žozef Prudon Mihail Bakunjin . anarhističke ideje su bile izražene kod najradikalnijih aktera revolucije. skupa sa jednim od svojih pojavnih oblika. ali se u političkoj praksi nije zalagao za ukidanje privatnog vlasništva. centralna figura u razvoju modernog anarhističkog aktivizma. Pred kraj života je revidirao svoje ideje i prihvatio kritiku svojih stavova koju je proizveo Karl Marks. zakona ili dužnosti. Prudon je prva osoba koja je samog sebe nazvala anarhistom. masovne pobune i spontanog revolta u stvaranju slobodnog i besklasnog društva. predstavlja najbrojniji i najorganizovaniji deo anarhističkog pokreta. [uredi]Moderni anarhizam Anarhistička zastava Anarhizam se u drugoj polovini 19.duha (Free Spirit). U vreme Francuske revolucije. anarho-sindikalizmom.koji je postao jedna od najraširenijih teorija među anarhistima. Štirnerov anarhizam je predstavljao ekstreman oblik individualizma ili egoizma. naglašavao je ulogu kolektiva.

            Petar Kropotkin Maks Štirner Lav Tolstoj Lujza Mišel Ema Goldman Aleksandar Berkman Buenaventura Duruti Eriko Malatesta Nestor Mahno Mari Bukčin Hakim Bej Bob Blek [uredi]Vrste         anarhizma Anarho-komunizam Anarho-sindikalizam Anarho-individualizam Anarho-primitivizam Anarho-pacifizam Anarho-feminizam Hrišćanski anarhizam Eko-anarhizam [uredi]Vidi      još Anarhija Skvotiranje Direktna akcija Anarhizam u Južnih Slovena Situacionistička internacionala [uredi]Spoljašnje  veze Anarhopedija (enciklopedija o anarhizmu) .

koja kao svoj cilj ima stvaranje slobodarskog komunizma .anarhije)  Infoshop (na engleskom) .     Kontrapunkt (alternativne vesti i informacije) Anarhizam (veliki broj anarho tekstova i knjiga) Anarho-sindikalistička inicijativa (anarho-sindikat) Internacionala anarhističkih federacija Međunarodno udruženje radnika i radnica (Internacionala revolucionarnih sindikata.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful